Nr november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 78 26. november 2014"

Transkript

1 1 Nr november 2014

2 Her ved udgangen af 2014 er det tid til et tilbageblik. Det har været et godt spilleår hvor traditioner som legestuer, baller, og spil i forskellige sammenhænge er blevet fulgt op, og nye spillemuligheder er kommet til. Der har heldigvis været medlemmer nok der ville og kunne. Til at stå for det, har Lauget haft sin bestyrelse der har gjort deres til, at Lauget kunne føres videre med den samme energi som hidtil. Selv om formandsposten er gået på skift 3 gange i de sidste 3 år, har der altid været en stadig udvikling, et godt kammeratskab, mange spillemuligheder, og en aldrig svigtende entusiasme. Desværre må vi også sige, at Lauget fører en lidt usynlig tilværelse og at folkedansemusikken jo heller ikke er særlig kendt udover vore egne kredse. Derfor er der heller ikke så stor tilgang. Da en del af Laugets medlemmer har været med i mange år, har de måske også skabt sig andre spillemuligheder og har derfor ikke det samme behov for at komme så meget mere. Det er derfor vigtigt at vi gør en indsats for at få nye med og man skulle da synes at det bliver nemmere, nu hvor man rundt om i landet hører om de mange dygtige unge, der bliver uddannet som folkemusikere på Syddansk Musik Konservatorium. Det er vores agt i bestyrelsen at skrive lidt mere til avisen om vores gøren og laden og måske ad den vej få nogle flere med. Der er sikkert en del rundt omkring der har spillet engang, og som mangler mulighed for at komme i gang igen. En del yngre, har oven i købet gået på musikskole og har et godt grundlag for at starte. Jeg håber at alle medlemmer vil bakke op om dette initiativ og være med til at omtale Lauget noget mere. Nogen af jer har måske også lyst til at skrive et indlæg til avisen i ny og næ, eller lave en ny brochure, for den gamle som ligger fremme på biblioteket trænger til at fornyes. Sig bare til! Karen Lindballe Bestyrelsen Formand Karen Lindballe. Hornsleths Allé 17 B, 8500 Grenaa Kasserer Bergljot Nielsen. Lyngdalvej 17, 8500 Grenaa Sekretær Ester Larris. Moesbakken 25, 8410 Rønde Medlem Else Margrethe Molbeck. Åbrovej 55, 8586 Ørum Dj Medlem Ivan Knudsen. Koralvej 13 A, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg Suppleant Pia Sørensen. Skindbjergvej 39, 8500 Grenaa

3 Kontingent for 2015 Nu er det ved tiden, at medlemskabet i Lauget skal fornyes, så en af de første dage i januar 2015 vil der blive sendt opkrævninger ud med betalingsfrist d Karen L. Laugsaftner Torsdag den 4. december er det sidste laugsaften med Pia Nygaard. Pia har nu spillet med os siden efter året 2013 og hun har givet os nogle hyggelige spilleaftner og noget at arbejde videre med. Pia har taget udgangspunkt i vore Laugsmelodier, så vi har været omkring både typedanse og turdanse. Hun har givet os ideer til, hvordan vi kunne gøre en melodi mere levende med små virkemidler, så nu er det op til os at arbejde videre med det og bruge det. Da Pia spiller violin, har bestyrelsen nu tænkt på at inviterer en harmonikaspiller som ny instruktør. Vi har derfor spurgt Kaj Engholm fra Århus, og heldigvis har han sagt ja til at komme. Han har allerede sendt et spændende oplæg, så der bliver helt sikkert noget at arbejde med. På en Laugsaften kan det måske være svært for nogen at følge med i tempoet. Hvis man har brug for at gennemgå melodierne lidt langsommere i starten, er der mulighed for at komme kl. 18 og spille i timen før med én der kan, men det skal dog aftales på forhånd. En anden mulighed er at komme på Sammenspilsaftnerne og spille melodierne i et tilpasset tempo. Karen L. Sammenspilsaftner Spil sammen i et tilpasset tempo! Sammenspilsaftnerne i Lauget får nyt indhold. Fra den første sammenspilsaften, den 22. januar, vil der være mulighed for at komme og spille sammen i et tilpasset tempo. Karen L. vil være der for at spille for, og programmet tager udgang i Laugsmelodierne som bliver løbene udskiftet. Laugsmelodierne er allerede lagt på hjemmesiden, men rækkefølgen og evt. nye melodier planlægger vi i fællesskab. Aftenen er for alle, også dem der kan spille hurtigt, men fordi vi spiller melodierne mange gange i et tilpasset tempo bliver der en mulighed for at eksperimentere med 2. stemmer, efterslag eller evt. andet som du arbejder med for tiden. Mød nu op og lad sammenspilsaftnerne få liv igen. Karen L. 3

4 Julemarked på Gl. Estrup d. 29. og 30. november Der er 2 hold klar til at spille ved julemarkedet på Gl. Estrup. Centralhallen i museets midte er optaget af en udstilling der hedder Uden mad og drikke duer helten ikke om krigen i Lauget skal derfor spille i Besøgsmagasinet som er en sidebygning. Her vil man bygge en scene og sætte højtalere op, så musikken kan transmitteres ud over julemarkedet. Sammen med musikken vil Cafeen, Slagteren, Bageren, Børneaktiviteterne også være der, og Holmgård Gårdbageri sælger honninghjerter, så der skal nok komme publikum. Karen L. Julelegestue Julelegestue, 29. december 2014 i Fannerup Forsamlingshus. Traditionen tro holder vi igen legestue i samarbejde med Fannerup Folkedansere. Det er den 29. december og denne dato ser ud til at blive permanent. Der er sendt indbydelse ud til alle folkedanseforeningerne på egnen så vi håber på stor deltagelse. Nu håber vi også at rigtig mange spillefolk vil deltage, for det plejer at blive en hyggelig dag. For de der kan, mødes vi om eftermiddagen for at spille programmet igennem, så vi er godt sammenspillede til kl hvor danserne myldre ind sammen med Jonna Jacobsen, der sørger for at formidle dansene. Hvis du kun kan deltage om aftenen, er du også velkommen, men skriv dig på listen når den ligger fremme på en laugsaftenen eller giv besked til Karen L eller på mail: Karen L. De Jyders Band holder øvedag! De Jyders Band, der består af Ove Andersens og Bent Melvejs sammenspilshold på musikskolerne i Randers, Århus og Viborg samt nogle medlemmer af spillemandslauget, holder øvedag lørdag d. 17. januar 2015 fra kl Sandsynligvis i Randers på musikskolen.(besked følger). Ivan 4

5 De Jyders Band og Store Sammenspilsdag Lørdag d. 21. marts 2015 afvikles Store Sammenspilsdag med efterfølgende bal om aftenen. Det bliver i Århus. Stedet er ikke endeligt fastlagt. (Besked følger). Ivan Danseledernes legestue i Vivild, den 27. februar 2015 Det er blevet en tilbagevendende tradition at Danselederne på Djursland holder en legestue i slutningen af februar, og i 2015 er det således 12. gang der bliver indbudt til dans på Langhøjskolen i Vivild. Det er danselederne fra egnens folkedanseforeninger der står for programmet, og de vælger naturligvis de danse som er populære for tiden. Det plejer at være en festlig aften da folk fra egnens folkedanseforeninger gerne kommer til denne legestue og er bredt repræsenteret. I alle årene har Lauget spillet til dansen. Da der ofte er en del nye melodier på programmet kan det være en krævende opgave, så her må vi igen stå sammen og løfte i flok. Sæt derfor allerede nu et kryds i kalenderen ved den 27. februar. Danserne tager selv en kaffekurv med, spillemændene derimod skal kun have deres kaffe eller te med, for Lauget sørger for kage til alle. Først i det nye år laver jeg en tilmeldingsliste så du kan melde dig. Tilmeldingen er vigtig, både af hensyn til forspillere, orkestrets størrelse og sidst men ikke mindst: Kagen til kaffen. Overskuddet fra arrangementet deles mellem Lauget og danselederne og kan bruges til kurser eller andet. Ud over hyggen er samværet det gode formål med denne legestue. Karen L. Laugets eget Spillemandsbal fredag den 13. marts 2015 Lauget er ved at skabe en tradition for et spillemandsbal i marts. Tidligere har Lauget holdt flere baller i løbet at en sæson, men det er svært at finde en dato, så man ikke overlapper andre foreningers arrangementer. Det ser ud til at datoen midt i marts er passende, så i 2015 bliver det fredag den 13. marts. Vi har booket Fannerup Forsamlingshus som ligger meget centralt og hvor vi altid får en god behandling til en rimelig pris. Når vi kommer lidt længere hen på foråret vil der kommer et program og forspillere, men reserver allerede datoen nu, så vi kan blive et stort orkester, der er nemlig plads til alle. Karen L. 5

6 Karen Have bringer her det tredje interview med et laugs medlem, der har været med til at holde gang i hjulene gennem årene. Interview med Poul Pedersen i gråvejr. I støvregn en mørk novemberdag kørte jeg ud til Poul på Hallendrupvej 50 for at høre ham fortælle om sin musikalske vej til Djursland: Omtrent 20 kilometer vest for Præstø ligger byen Baarse. Her voksede Poul op på en god gård med tung lerjord. Hans liv som spillemand begyndte, da han i femårsalderen var til julefest i forsamlingshuset. Her spillede Henry på harmonika. Fra da af var Pouls største ønske en harmonika. Den fik han i julegave, da han var seks år. Det var en Hohner. Han gik på egen hånd på opdagelse i dens muligheder, og da hans interesse for harmo nikaen var meget vedholdende, fik han i et par år undervisning hos fru Sørensen i Sølperup. Som stor knægt hørte han Peter Barbers Orkester, som spillede med guitar og klaver. Guitaren fængede ham. Han fik fat i én og lærte også sig selv at spille på den. Hjemme stod et klaver, og det sad Poul ofte ved og prøvede sig frem med musikkens melodier og akkorder uden egentlig at vide, hvad det med akkorder var. Nu kunne han spille på tre instrumenter. I gymnasiet blev han optaget af gruppen Claus and the Servants. Claus (Strandholm) lærte ham om kvintcirklen. For første gang mødte Poul musikteorien, som tiltalte ham med dens systemer og matematiske opbygning. Poul tog fat på en uddannelse som ingeniør. Kollegielivet havde sine fordele ud over studierne. I forbindelse med en aften med sjov og fandango skabte han sammen med Bjarne Søvnig et orkester. Det havde de fornøjelse af i studietiden. Efter endt eksamen fik han hjemmefra en harmonika af mærket Delicia. Poul fik arbejde i Ålborg. Han var begyndt at få interesse for spillemandsmusik. Snart efter flyttede han til Broagerland ved Sønderborg. Her var et godt spillemandsliv og gode spillemænd, der hørte ham spille. De mærkede hans interesse og iver og gav ham opgaver, der voksede, indtil han en dag ene mand skulle klare tjansen at spille til dans. Ingen andre kunne den dag, så han blev kastet ud i det. Det ka du sagtens, Poul. og han klarede det. Kurser i spillemandsmusik med gode instruktører skærpede hans fornemmelse for de specielle elementer i netop denne musik. En fristende annonce havde en harmonika af mærket Bugari til salg. Prisen var rimelig. Nu havde Poul tre harmonikaer. I 1986 flyttede han til Grenaa. Han kontaktede Gunnar Mortensen, som anbefalede ham at snakke med John Eliasen. John havde netop været hovedkraften i dannelsen af Spillemandslauget Djursland - Mols, og Poul meldte sig ind med det samme. Den faste forspiller i lauget var dengang Niels Viggo Madsen fra Tved, som med sin altoverskyggende interesse for spillemandsmusikken blev Poul en god læremester. Gennem lauget deltog han bl.a. i kurser og Nordlek-stævner, begivenhedsrige oplevelser for livet. 6

7 Udover med sin kunnen at deltage i laugets spil og liv, blev han forspiller til folkedansen i Fannerup og har nu gennem mange år også spillet i små private grupper. Spillemandsmusikken har skabt grobund for mange venskaber og gode oplevelser. Ikke mindst fordi Poul med Lisbeth på fløjte har fået en særlig vinkel på spillemandsmusikken. De kører hver mandag til Randers, hvor de i en mindre gruppe får inspiration og lærer finesser af Ove Andersen, som vi tillige har haft fornøjelse af som instruktør i lauget. Poul blev valgt ind i spillemandslaugets bestyrelse, først som sekretær og siden som en ambitiøs kasserer, hvis regnskab altid passede til punkt og prikke. Han er ikke for ingenting god til systemer og tal. Tak for det. Nu er Poul gået på pension. Det nyder han. Han er optaget af meget udover musikken. Den største interesse, siger han umiddelbart, er Lisbeth. De 8 børnebørn bliver også nævnt flere gange i løbet at interviewet. At fiske har også gennem årene været en hobby. Havfiskeriet, bl.a. med bådjolle og - en enkelt gang med en 3½ tons lejet fiskerbåd, har han lagt på hylden. Nu fisker han med stang i å og kanal. Han er interesseret i biavl. Bistaderne står på egen grund. Bierne får meget forskelligt at leve af, og det giver flere forskellige typer af honning. Hans honning er kræs. Når han går tur, kigger han ned i jorden, for at se, om der skulle være nogle spiselige svampe. Det er blevet til en del kilo gennem tiden. Urtehaven skal passes, og så må han ikke glemme at gå ud og klø Lisbeths heste bag ørerne. To herlige timer sammen med Poul fløj af sted. Vejret var blevet lysere, da jeg kørte mod Grenaa. Karen Have Kulturnat i Baunhøj Mølle Det var den 10. oktober. Møllelauget, Folkedanserforeningen FC og spillemandslauget havde igen inviteret til Dans i Møllen. Det er blevet en god tradition. Møllelauget bød velkommen og præsenterede den aktuelle kunstudstilling, som også hører med til aftenens oplevelse. Vi var et stort orkester fra lauget med Aksel, Bergljot og Else Margrethe som forspillere. Vi fyldte godt op i det ene hjørne af danselokalet foran et af de udstillede kunstværker, som dog ikke led overlast. 7

8 Karen L. havde tilrettelagt programmet, og i Karens fravær havde folkedansernes formand, Palle, med godt humør påtaget sig rollen som danseinstruktør. Godt humør var der også i danserne, som fyldte dansegulvet, og vi spillede af hjertens lyst. Vi var tæt på hinanden i det lille lokale, og så fornemmer man, at musikere og dansere kan inspirere hinanden. I pausen serverede Møllelauget kaffe og kage. En vellykket og glad aften. Knud H. Djurslands Hobby og Fritidsmesse den 23. og 24. august Det er også blevet en tradition at spille ved Djurslands Hobby og Fritidsmesse på Stenvad Mosebrugscenter. I år sad vi på den lille scene og spillede. De 6 spillemænd på lørdagsholdet fik selskab af folkedanserne fra FC der skulle give opvisning kort efter. På grund af et meget stort modeltog der var placeret lige foran scenen, måtte dansere og spillefolk kæmpe sig til en plads midt på gulvet, men det gik fint. Positivt er det for arrangementet at så mange hobbyfolk havde meldt sig for at vise deres ting. Om søndagens var der 7 spillefolk, så det var dejligt med den gode opbakning. Karen L. Spil Dansk Dagen Den 30. oktober var folk fra Spillemandslauget atter rundt i Grenå for at markere dagen, og vi spiller jo oprindelig dansk musik. Som sædvanlig var vi i Posthavens café, hvor der var en del som lyttede, men også nogle som forlod lokalet, for de ville hellere snakke sammen. På Gymnasiet blev vi vel modtaget af de unge, og det overrasker mig hvert år, hvor modtagelige de er for vores musik. Og som noget helt nyt havde vi på Nærheden handicapholdets danseinstruktør Rita til at hjælpe de handicappede med at danse. Stor succes. Vi var i år 6 spillemænd: 3 violiner, 2 harmonikaer og 1 fløjte, en fin lille gruppe. Og, som vi plejer, fik vi fin forplejning på gymnasiet. Ester L. 8

9 Kursus den 8. november i spillemandsmusik fra Læsø Spillemandslauget afholdt i samarbejde med DGI Østjylland et kursus i dansespil, med musik fra Læsø. Instruktør var Ivan Damgaard fra Århus. 12 spillemænd m/k fra lauget deltog. Ivan har været på Læsø og spillet med de gamle spillemænd og lært deres spillemåde og musikalske dialekt. Vi gennemgik 4 melodier, krydret med historier om spillemændenes liv og færden. En god og udbytterig dag. Ivan K. Underholdning i Ryomgård og Hammel Af og til får Lauget henvendelser om at komme ud og underholde med spillemandsmusik og i efteråret har der således været bud efter os 2 gange. Onsdag eftermiddag, den 29. oktober, spillede en lille gruppe på 5, for beboere og pårørende på plejehjemmet Ringparken i Ryomgaard. Bergljot var forspiller og hun havde også lavet et spille- og sangprogram. Tirsdag den 11. november var der igen bud efter os idet vi var blevet bedt om at underholde i Aktivistklubben Hammel ved en af deres tirsdag eftermiddags sammenkomster. Her var der 6 fra Lauget der spillede og Karen Have havde lavet et fint program som hun kaldte Jylland med spillemandmusik, sange og historier. Karen H. fortalte bl.a. om Jens Langkniv og Tordenkalven og der blev sunget om Mads Doss og A vil dåns mæ Met-Mari. Indimellem blev der spillet nogle jyske folkedansemelodier. Der var også lejlighed til at Karen L. fortalte om P. Madsen og musikken fra Mols, og sjovt var det, da der kom en dame op og præsenterede sig som Niels Viggos kusine. Hvis du har lyst til at komme med ud og spille til lignende arrangementer, så sig det til én i bestyrelsen. Der kan blive tale om en turnusordning hvis der er mange der melder sig, for antallet af spillefolk og besætning er forskelligt for hver gang. Laugets bestyrelse vil derfor sammensætte holdene og holde styr på listen. Karen L. 9

10 Ester skriver til Laugsbladet. I oktober var Karen Lindballe og jeg på tur til USA. Turen var arrangeret af folk fra Fyn der gennem DGI havde kontakter til organisationer USA. De har tidligere haft ture til Staterne og mange har haft gæster derfra. De øvrige var folkedansere fra forskellige foreninger på Fyn og fra Viborg. Vi var 30 personer, 25 dansere, en instruktør, 2 musikere (violin og piano) og 2 ægtemænd. Vi havde øvet os i dansene gennem det sidste årstid og havde efterhånden fået lært at danse, så det så godt ud. I Colorado, hvor vi boede i Durango, dansede vi på 2 forskellige skoler med mindst 400 børn som tilskuere hvert sted. De var meget optagede af at se vores danse, høre musikken og kigge på det mærkelige tøj vi havde på, og de opførte sig eksemplarisk. Fin oplevelse. Vi var i nationalparken Mesa Verde på kanten af Rocky Mountains og så indianerbeboelser fra år 400 til Jeg har altid troet at indianere boede i tipier, men disse folk havde huse bygget af sandsten, godt beskyttet under klippefremspring. I North Carolina besøgte vi et indianerreservat med arbejdende værksteder. De lavede alt muligt håndværk som krukker, kurve, bue og pil, vævede ting og perlebroderi. Vi så en opvisning med danse og det var meget anderledes end det, jeg kender til. Overskuddet fra salget og kasinoerne går til at oprette skoler, lægeklinikker, social hjælp til alle dem, der ikke har et reelt arbejde. I Brasstown, byen vi besøgte, er der en skole opbygget efter dansk højskole princip. Den har fungeret fra engang i trediverne, uden karakterer og konkurrence. Der kunne man lære både håndens og åndens arbejde. Om aftenen dansede vi på skolen. De havde også forskellige dansegrupper der optrådte for os, og de dansede Morrisdances, clickdances og en ret romantisk dansestil med blomsterkranse og empirekjoler. I Kentucky besøgte vi universitetet i Berea, hvor ubemidlede unge kunne studere uden at betale. De skulle blot lægge 10 timers arbejde om ugen, som de fik mindstelønnen for. Der var mange forskellige måder at gøre det på, f.eks. kunne man vise gæster rundt til snedkerværksted, trædrejeri, væveværksted og gartneri. Eller man kunne arbejde disse steder eller i kantinen, forretningen eller restauranten. På grund af regnvejr blev vores udendørs optræden aflyst, men vi dansede på en skole og i et kunsthåndværkcenter. Vi sluttede i Washington DC hvor vi dansede i Civic Centeret i Silver Spring sammen med foreningen Nordic Dancers. Det har alle steder været sjovt at lære nogle af deres danse og lære dem vores. 10

11 Vi var indkvarteret privat de fire steder og vore værter har alle været fantastiske til at tage imod os i deres hjem, tage os rundt til seværdigheder, sørge for at vi fik exceptionel god mad og mange fine samtaler om livet i USA og i Danmark. Nu håber vi bare at de kommer til Danmark, så vi kan gøre gengæld. Ester Sangbøger. Lauget har 56 DGI sangbøger samt 2 ringbind med noder. De kan lånes hvis man har brug for det til en fest eller anden sammenkomst. De står på Hornsleths Allé 17b og koster ikke noget Inspirationskursus i DGI Sydvest - Dans & Musik Igen i år afholder vi vores spillemandskursus i Oksbøl. Har du lyst til en sjov og lærerig weekend sammen med andre glade spillemænd og dansere, så har vi tilbuddet til dig her. Teambuilding kalder vi det ikke, men her er en invitation til et kursus, som giver dig forudsætninger for medansvaret for undervisningen på et dansehold har fokus på samarbejdet mellem de to instruktører, - danseleder og spillemand. sætter dig i stand til at igangsætte dansespil sætter dig i stand til at formidle forskellige typedanse, som polka, vals hopsa, m.m. uddanner til instruktøropgaven på et folkedansehold. Det forudsættes, at du har grundlæggende færdigheder i at håndtere dit instrument. Tid: Fredag den 9. januar kl til søndag den 11. januar kl , Pris: 1875,- kr. Instruktører: Jesper Vinther Petersen, Odense V. og Rasmus Nielsen, Odense C. Kursusleder: Lisbeth Warming, Læborg Kirkevej 11, 6600 Vejen, tlf , Tilmelding senest den 10. december på eller via - arrangementsnummer Vi glæder os til at se dig. Venlig hilsen DGI Sydvest - Dans & Musik 11

12 Kalenderen. Januar Torsdag den 8. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Kaj Engholm Lørdag d. 17. De Jyders Band holder øvedag fra kl Torsdag den 22. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo Februar Torsdag den 5. Torsdag den19. Fredag den 27. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Kaj Engholm Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo Spil til Danseledernes legestue i Vivild Marts Torsdag den 5. Fredag den 13. Torsdag den.19. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Kaj Engholm Laugets eget spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo April Torsdag den 9. Torsdag den 23. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Kaj Engholm Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo Maj Torsdag den 7. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Kaj Engholm Torsdag den 21. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo Weekend d DGI s Spillemandkursus i Stoholm Juni Torsdag d. 18. Sommerafslutning Juli Nordlek i Viborg 12

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans Årets Gang 2 0 1 0 Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 1 Formand Solveig Baunsgaard Østerbjerg 5, 7620 Lemvig Tlf. 97 88 44 02 E-mail: solveig@baunsgaard.dk Næstformand

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 53 August 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører LIF er jo egentlig den forening, der sælger annoncerne til

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER. 1www.dgi.dk LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS. for dansere og spillefolk. www.dgi.dk

STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER. 1www.dgi.dk LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS. for dansere og spillefolk. www.dgi.dk 1 STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS for dansere og spillefolk 2 Lederuddannelse og inspirationskursus Lørdag d. 24. maj 2014, kl. 9.00 og søndag d. 25. maj 2014,

Læs mere

Vitalitet - maj 2009-40. årgang

Vitalitet - maj 2009-40. årgang Vitalitet - maj 2009-40. årgang Stiftet 10. december 1958 En af Morud Idrætsforenings største ildsjæle, Mette Mathiesen, formand for gymnastikafdelingen, er blevet fejret. Hun har været formand i 25 år.

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Bisserupkalender. Vi håber på størst mulig opbakning til ovennævnte aktiviteter. I kan melde jer hos medlemmere i arbejdsudvalget.

Bisserupkalender. Vi håber på størst mulig opbakning til ovennævnte aktiviteter. I kan melde jer hos medlemmere i arbejdsudvalget. Bisserupkalender Onsdag d. 20. marts kl. 19.30: Viseaften. Tema: Fuglesang Entre 30 kr. Torsdag d. 21. marts kl. 19.30: Chaplinklub Fredag d. 5. april kl. 18.30: Fællesspisning Torsdag d. 11. april kl.

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner:

Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner: Maj nr. 2. 2013 26 årgang Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds Dækkende følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Når kornellen (cornus

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

12 hverdagsfortællinger

12 hverdagsfortællinger inter 12 hverdagsfortællinger KOLDING KOMMUNE Forord I denne pjece finder du 12 såkaldte hverdagsfortællinger til inspiration for tilbudsgiverne i forbindelse med Kolding Kommunes udbud af nyt plejecenter

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Poul La Coursvej Grønnedalsparken Projekt Højvang

Poul La Coursvej Grønnedalsparken Projekt Højvang marts 2011 Nr. 2 Poul La Coursvej Grønnedalsparken Projekt Højvang Jagt i højvangen Fællesspisning 1 års fødseldag Pigeklubben er 2 år og har stor succes Leder 2 Foråret kommer med nye muligheder Solen

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Her er indlæg fra den gamle gæstebog.

Her er indlæg fra den gamle gæstebog. Her er indlæg fra den gamle gæstebog. Egon 28.11.2013 19:33:08 Hej Niels! Tak for kritikken, som vi vil tage til os. Det er faktisk kun et par uger siden, at vi valgte at slette billederne fra tidligere

Læs mere