Nr november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 78 26. november 2014"

Transkript

1 1 Nr november 2014

2 Her ved udgangen af 2014 er det tid til et tilbageblik. Det har været et godt spilleår hvor traditioner som legestuer, baller, og spil i forskellige sammenhænge er blevet fulgt op, og nye spillemuligheder er kommet til. Der har heldigvis været medlemmer nok der ville og kunne. Til at stå for det, har Lauget haft sin bestyrelse der har gjort deres til, at Lauget kunne føres videre med den samme energi som hidtil. Selv om formandsposten er gået på skift 3 gange i de sidste 3 år, har der altid været en stadig udvikling, et godt kammeratskab, mange spillemuligheder, og en aldrig svigtende entusiasme. Desværre må vi også sige, at Lauget fører en lidt usynlig tilværelse og at folkedansemusikken jo heller ikke er særlig kendt udover vore egne kredse. Derfor er der heller ikke så stor tilgang. Da en del af Laugets medlemmer har været med i mange år, har de måske også skabt sig andre spillemuligheder og har derfor ikke det samme behov for at komme så meget mere. Det er derfor vigtigt at vi gør en indsats for at få nye med og man skulle da synes at det bliver nemmere, nu hvor man rundt om i landet hører om de mange dygtige unge, der bliver uddannet som folkemusikere på Syddansk Musik Konservatorium. Det er vores agt i bestyrelsen at skrive lidt mere til avisen om vores gøren og laden og måske ad den vej få nogle flere med. Der er sikkert en del rundt omkring der har spillet engang, og som mangler mulighed for at komme i gang igen. En del yngre, har oven i købet gået på musikskole og har et godt grundlag for at starte. Jeg håber at alle medlemmer vil bakke op om dette initiativ og være med til at omtale Lauget noget mere. Nogen af jer har måske også lyst til at skrive et indlæg til avisen i ny og næ, eller lave en ny brochure, for den gamle som ligger fremme på biblioteket trænger til at fornyes. Sig bare til! Karen Lindballe Bestyrelsen Formand Karen Lindballe. Hornsleths Allé 17 B, 8500 Grenaa Kasserer Bergljot Nielsen. Lyngdalvej 17, 8500 Grenaa Sekretær Ester Larris. Moesbakken 25, 8410 Rønde Medlem Else Margrethe Molbeck. Åbrovej 55, 8586 Ørum Dj Medlem Ivan Knudsen. Koralvej 13 A, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg Suppleant Pia Sørensen. Skindbjergvej 39, 8500 Grenaa

3 Kontingent for 2015 Nu er det ved tiden, at medlemskabet i Lauget skal fornyes, så en af de første dage i januar 2015 vil der blive sendt opkrævninger ud med betalingsfrist d Karen L. Laugsaftner Torsdag den 4. december er det sidste laugsaften med Pia Nygaard. Pia har nu spillet med os siden efter året 2013 og hun har givet os nogle hyggelige spilleaftner og noget at arbejde videre med. Pia har taget udgangspunkt i vore Laugsmelodier, så vi har været omkring både typedanse og turdanse. Hun har givet os ideer til, hvordan vi kunne gøre en melodi mere levende med små virkemidler, så nu er det op til os at arbejde videre med det og bruge det. Da Pia spiller violin, har bestyrelsen nu tænkt på at inviterer en harmonikaspiller som ny instruktør. Vi har derfor spurgt Kaj Engholm fra Århus, og heldigvis har han sagt ja til at komme. Han har allerede sendt et spændende oplæg, så der bliver helt sikkert noget at arbejde med. På en Laugsaften kan det måske være svært for nogen at følge med i tempoet. Hvis man har brug for at gennemgå melodierne lidt langsommere i starten, er der mulighed for at komme kl. 18 og spille i timen før med én der kan, men det skal dog aftales på forhånd. En anden mulighed er at komme på Sammenspilsaftnerne og spille melodierne i et tilpasset tempo. Karen L. Sammenspilsaftner Spil sammen i et tilpasset tempo! Sammenspilsaftnerne i Lauget får nyt indhold. Fra den første sammenspilsaften, den 22. januar, vil der være mulighed for at komme og spille sammen i et tilpasset tempo. Karen L. vil være der for at spille for, og programmet tager udgang i Laugsmelodierne som bliver løbene udskiftet. Laugsmelodierne er allerede lagt på hjemmesiden, men rækkefølgen og evt. nye melodier planlægger vi i fællesskab. Aftenen er for alle, også dem der kan spille hurtigt, men fordi vi spiller melodierne mange gange i et tilpasset tempo bliver der en mulighed for at eksperimentere med 2. stemmer, efterslag eller evt. andet som du arbejder med for tiden. Mød nu op og lad sammenspilsaftnerne få liv igen. Karen L. 3

4 Julemarked på Gl. Estrup d. 29. og 30. november Der er 2 hold klar til at spille ved julemarkedet på Gl. Estrup. Centralhallen i museets midte er optaget af en udstilling der hedder Uden mad og drikke duer helten ikke om krigen i Lauget skal derfor spille i Besøgsmagasinet som er en sidebygning. Her vil man bygge en scene og sætte højtalere op, så musikken kan transmitteres ud over julemarkedet. Sammen med musikken vil Cafeen, Slagteren, Bageren, Børneaktiviteterne også være der, og Holmgård Gårdbageri sælger honninghjerter, så der skal nok komme publikum. Karen L. Julelegestue Julelegestue, 29. december 2014 i Fannerup Forsamlingshus. Traditionen tro holder vi igen legestue i samarbejde med Fannerup Folkedansere. Det er den 29. december og denne dato ser ud til at blive permanent. Der er sendt indbydelse ud til alle folkedanseforeningerne på egnen så vi håber på stor deltagelse. Nu håber vi også at rigtig mange spillefolk vil deltage, for det plejer at blive en hyggelig dag. For de der kan, mødes vi om eftermiddagen for at spille programmet igennem, så vi er godt sammenspillede til kl hvor danserne myldre ind sammen med Jonna Jacobsen, der sørger for at formidle dansene. Hvis du kun kan deltage om aftenen, er du også velkommen, men skriv dig på listen når den ligger fremme på en laugsaftenen eller giv besked til Karen L eller på mail: Karen L. De Jyders Band holder øvedag! De Jyders Band, der består af Ove Andersens og Bent Melvejs sammenspilshold på musikskolerne i Randers, Århus og Viborg samt nogle medlemmer af spillemandslauget, holder øvedag lørdag d. 17. januar 2015 fra kl Sandsynligvis i Randers på musikskolen.(besked følger). Ivan 4

5 De Jyders Band og Store Sammenspilsdag Lørdag d. 21. marts 2015 afvikles Store Sammenspilsdag med efterfølgende bal om aftenen. Det bliver i Århus. Stedet er ikke endeligt fastlagt. (Besked følger). Ivan Danseledernes legestue i Vivild, den 27. februar 2015 Det er blevet en tilbagevendende tradition at Danselederne på Djursland holder en legestue i slutningen af februar, og i 2015 er det således 12. gang der bliver indbudt til dans på Langhøjskolen i Vivild. Det er danselederne fra egnens folkedanseforeninger der står for programmet, og de vælger naturligvis de danse som er populære for tiden. Det plejer at være en festlig aften da folk fra egnens folkedanseforeninger gerne kommer til denne legestue og er bredt repræsenteret. I alle årene har Lauget spillet til dansen. Da der ofte er en del nye melodier på programmet kan det være en krævende opgave, så her må vi igen stå sammen og løfte i flok. Sæt derfor allerede nu et kryds i kalenderen ved den 27. februar. Danserne tager selv en kaffekurv med, spillemændene derimod skal kun have deres kaffe eller te med, for Lauget sørger for kage til alle. Først i det nye år laver jeg en tilmeldingsliste så du kan melde dig. Tilmeldingen er vigtig, både af hensyn til forspillere, orkestrets størrelse og sidst men ikke mindst: Kagen til kaffen. Overskuddet fra arrangementet deles mellem Lauget og danselederne og kan bruges til kurser eller andet. Ud over hyggen er samværet det gode formål med denne legestue. Karen L. Laugets eget Spillemandsbal fredag den 13. marts 2015 Lauget er ved at skabe en tradition for et spillemandsbal i marts. Tidligere har Lauget holdt flere baller i løbet at en sæson, men det er svært at finde en dato, så man ikke overlapper andre foreningers arrangementer. Det ser ud til at datoen midt i marts er passende, så i 2015 bliver det fredag den 13. marts. Vi har booket Fannerup Forsamlingshus som ligger meget centralt og hvor vi altid får en god behandling til en rimelig pris. Når vi kommer lidt længere hen på foråret vil der kommer et program og forspillere, men reserver allerede datoen nu, så vi kan blive et stort orkester, der er nemlig plads til alle. Karen L. 5

6 Karen Have bringer her det tredje interview med et laugs medlem, der har været med til at holde gang i hjulene gennem årene. Interview med Poul Pedersen i gråvejr. I støvregn en mørk novemberdag kørte jeg ud til Poul på Hallendrupvej 50 for at høre ham fortælle om sin musikalske vej til Djursland: Omtrent 20 kilometer vest for Præstø ligger byen Baarse. Her voksede Poul op på en god gård med tung lerjord. Hans liv som spillemand begyndte, da han i femårsalderen var til julefest i forsamlingshuset. Her spillede Henry på harmonika. Fra da af var Pouls største ønske en harmonika. Den fik han i julegave, da han var seks år. Det var en Hohner. Han gik på egen hånd på opdagelse i dens muligheder, og da hans interesse for harmo nikaen var meget vedholdende, fik han i et par år undervisning hos fru Sørensen i Sølperup. Som stor knægt hørte han Peter Barbers Orkester, som spillede med guitar og klaver. Guitaren fængede ham. Han fik fat i én og lærte også sig selv at spille på den. Hjemme stod et klaver, og det sad Poul ofte ved og prøvede sig frem med musikkens melodier og akkorder uden egentlig at vide, hvad det med akkorder var. Nu kunne han spille på tre instrumenter. I gymnasiet blev han optaget af gruppen Claus and the Servants. Claus (Strandholm) lærte ham om kvintcirklen. For første gang mødte Poul musikteorien, som tiltalte ham med dens systemer og matematiske opbygning. Poul tog fat på en uddannelse som ingeniør. Kollegielivet havde sine fordele ud over studierne. I forbindelse med en aften med sjov og fandango skabte han sammen med Bjarne Søvnig et orkester. Det havde de fornøjelse af i studietiden. Efter endt eksamen fik han hjemmefra en harmonika af mærket Delicia. Poul fik arbejde i Ålborg. Han var begyndt at få interesse for spillemandsmusik. Snart efter flyttede han til Broagerland ved Sønderborg. Her var et godt spillemandsliv og gode spillemænd, der hørte ham spille. De mærkede hans interesse og iver og gav ham opgaver, der voksede, indtil han en dag ene mand skulle klare tjansen at spille til dans. Ingen andre kunne den dag, så han blev kastet ud i det. Det ka du sagtens, Poul. og han klarede det. Kurser i spillemandsmusik med gode instruktører skærpede hans fornemmelse for de specielle elementer i netop denne musik. En fristende annonce havde en harmonika af mærket Bugari til salg. Prisen var rimelig. Nu havde Poul tre harmonikaer. I 1986 flyttede han til Grenaa. Han kontaktede Gunnar Mortensen, som anbefalede ham at snakke med John Eliasen. John havde netop været hovedkraften i dannelsen af Spillemandslauget Djursland - Mols, og Poul meldte sig ind med det samme. Den faste forspiller i lauget var dengang Niels Viggo Madsen fra Tved, som med sin altoverskyggende interesse for spillemandsmusikken blev Poul en god læremester. Gennem lauget deltog han bl.a. i kurser og Nordlek-stævner, begivenhedsrige oplevelser for livet. 6

7 Udover med sin kunnen at deltage i laugets spil og liv, blev han forspiller til folkedansen i Fannerup og har nu gennem mange år også spillet i små private grupper. Spillemandsmusikken har skabt grobund for mange venskaber og gode oplevelser. Ikke mindst fordi Poul med Lisbeth på fløjte har fået en særlig vinkel på spillemandsmusikken. De kører hver mandag til Randers, hvor de i en mindre gruppe får inspiration og lærer finesser af Ove Andersen, som vi tillige har haft fornøjelse af som instruktør i lauget. Poul blev valgt ind i spillemandslaugets bestyrelse, først som sekretær og siden som en ambitiøs kasserer, hvis regnskab altid passede til punkt og prikke. Han er ikke for ingenting god til systemer og tal. Tak for det. Nu er Poul gået på pension. Det nyder han. Han er optaget af meget udover musikken. Den største interesse, siger han umiddelbart, er Lisbeth. De 8 børnebørn bliver også nævnt flere gange i løbet at interviewet. At fiske har også gennem årene været en hobby. Havfiskeriet, bl.a. med bådjolle og - en enkelt gang med en 3½ tons lejet fiskerbåd, har han lagt på hylden. Nu fisker han med stang i å og kanal. Han er interesseret i biavl. Bistaderne står på egen grund. Bierne får meget forskelligt at leve af, og det giver flere forskellige typer af honning. Hans honning er kræs. Når han går tur, kigger han ned i jorden, for at se, om der skulle være nogle spiselige svampe. Det er blevet til en del kilo gennem tiden. Urtehaven skal passes, og så må han ikke glemme at gå ud og klø Lisbeths heste bag ørerne. To herlige timer sammen med Poul fløj af sted. Vejret var blevet lysere, da jeg kørte mod Grenaa. Karen Have Kulturnat i Baunhøj Mølle Det var den 10. oktober. Møllelauget, Folkedanserforeningen FC og spillemandslauget havde igen inviteret til Dans i Møllen. Det er blevet en god tradition. Møllelauget bød velkommen og præsenterede den aktuelle kunstudstilling, som også hører med til aftenens oplevelse. Vi var et stort orkester fra lauget med Aksel, Bergljot og Else Margrethe som forspillere. Vi fyldte godt op i det ene hjørne af danselokalet foran et af de udstillede kunstværker, som dog ikke led overlast. 7

8 Karen L. havde tilrettelagt programmet, og i Karens fravær havde folkedansernes formand, Palle, med godt humør påtaget sig rollen som danseinstruktør. Godt humør var der også i danserne, som fyldte dansegulvet, og vi spillede af hjertens lyst. Vi var tæt på hinanden i det lille lokale, og så fornemmer man, at musikere og dansere kan inspirere hinanden. I pausen serverede Møllelauget kaffe og kage. En vellykket og glad aften. Knud H. Djurslands Hobby og Fritidsmesse den 23. og 24. august Det er også blevet en tradition at spille ved Djurslands Hobby og Fritidsmesse på Stenvad Mosebrugscenter. I år sad vi på den lille scene og spillede. De 6 spillemænd på lørdagsholdet fik selskab af folkedanserne fra FC der skulle give opvisning kort efter. På grund af et meget stort modeltog der var placeret lige foran scenen, måtte dansere og spillefolk kæmpe sig til en plads midt på gulvet, men det gik fint. Positivt er det for arrangementet at så mange hobbyfolk havde meldt sig for at vise deres ting. Om søndagens var der 7 spillefolk, så det var dejligt med den gode opbakning. Karen L. Spil Dansk Dagen Den 30. oktober var folk fra Spillemandslauget atter rundt i Grenå for at markere dagen, og vi spiller jo oprindelig dansk musik. Som sædvanlig var vi i Posthavens café, hvor der var en del som lyttede, men også nogle som forlod lokalet, for de ville hellere snakke sammen. På Gymnasiet blev vi vel modtaget af de unge, og det overrasker mig hvert år, hvor modtagelige de er for vores musik. Og som noget helt nyt havde vi på Nærheden handicapholdets danseinstruktør Rita til at hjælpe de handicappede med at danse. Stor succes. Vi var i år 6 spillemænd: 3 violiner, 2 harmonikaer og 1 fløjte, en fin lille gruppe. Og, som vi plejer, fik vi fin forplejning på gymnasiet. Ester L. 8

9 Kursus den 8. november i spillemandsmusik fra Læsø Spillemandslauget afholdt i samarbejde med DGI Østjylland et kursus i dansespil, med musik fra Læsø. Instruktør var Ivan Damgaard fra Århus. 12 spillemænd m/k fra lauget deltog. Ivan har været på Læsø og spillet med de gamle spillemænd og lært deres spillemåde og musikalske dialekt. Vi gennemgik 4 melodier, krydret med historier om spillemændenes liv og færden. En god og udbytterig dag. Ivan K. Underholdning i Ryomgård og Hammel Af og til får Lauget henvendelser om at komme ud og underholde med spillemandsmusik og i efteråret har der således været bud efter os 2 gange. Onsdag eftermiddag, den 29. oktober, spillede en lille gruppe på 5, for beboere og pårørende på plejehjemmet Ringparken i Ryomgaard. Bergljot var forspiller og hun havde også lavet et spille- og sangprogram. Tirsdag den 11. november var der igen bud efter os idet vi var blevet bedt om at underholde i Aktivistklubben Hammel ved en af deres tirsdag eftermiddags sammenkomster. Her var der 6 fra Lauget der spillede og Karen Have havde lavet et fint program som hun kaldte Jylland med spillemandmusik, sange og historier. Karen H. fortalte bl.a. om Jens Langkniv og Tordenkalven og der blev sunget om Mads Doss og A vil dåns mæ Met-Mari. Indimellem blev der spillet nogle jyske folkedansemelodier. Der var også lejlighed til at Karen L. fortalte om P. Madsen og musikken fra Mols, og sjovt var det, da der kom en dame op og præsenterede sig som Niels Viggos kusine. Hvis du har lyst til at komme med ud og spille til lignende arrangementer, så sig det til én i bestyrelsen. Der kan blive tale om en turnusordning hvis der er mange der melder sig, for antallet af spillefolk og besætning er forskelligt for hver gang. Laugets bestyrelse vil derfor sammensætte holdene og holde styr på listen. Karen L. 9

10 Ester skriver til Laugsbladet. I oktober var Karen Lindballe og jeg på tur til USA. Turen var arrangeret af folk fra Fyn der gennem DGI havde kontakter til organisationer USA. De har tidligere haft ture til Staterne og mange har haft gæster derfra. De øvrige var folkedansere fra forskellige foreninger på Fyn og fra Viborg. Vi var 30 personer, 25 dansere, en instruktør, 2 musikere (violin og piano) og 2 ægtemænd. Vi havde øvet os i dansene gennem det sidste årstid og havde efterhånden fået lært at danse, så det så godt ud. I Colorado, hvor vi boede i Durango, dansede vi på 2 forskellige skoler med mindst 400 børn som tilskuere hvert sted. De var meget optagede af at se vores danse, høre musikken og kigge på det mærkelige tøj vi havde på, og de opførte sig eksemplarisk. Fin oplevelse. Vi var i nationalparken Mesa Verde på kanten af Rocky Mountains og så indianerbeboelser fra år 400 til Jeg har altid troet at indianere boede i tipier, men disse folk havde huse bygget af sandsten, godt beskyttet under klippefremspring. I North Carolina besøgte vi et indianerreservat med arbejdende værksteder. De lavede alt muligt håndværk som krukker, kurve, bue og pil, vævede ting og perlebroderi. Vi så en opvisning med danse og det var meget anderledes end det, jeg kender til. Overskuddet fra salget og kasinoerne går til at oprette skoler, lægeklinikker, social hjælp til alle dem, der ikke har et reelt arbejde. I Brasstown, byen vi besøgte, er der en skole opbygget efter dansk højskole princip. Den har fungeret fra engang i trediverne, uden karakterer og konkurrence. Der kunne man lære både håndens og åndens arbejde. Om aftenen dansede vi på skolen. De havde også forskellige dansegrupper der optrådte for os, og de dansede Morrisdances, clickdances og en ret romantisk dansestil med blomsterkranse og empirekjoler. I Kentucky besøgte vi universitetet i Berea, hvor ubemidlede unge kunne studere uden at betale. De skulle blot lægge 10 timers arbejde om ugen, som de fik mindstelønnen for. Der var mange forskellige måder at gøre det på, f.eks. kunne man vise gæster rundt til snedkerværksted, trædrejeri, væveværksted og gartneri. Eller man kunne arbejde disse steder eller i kantinen, forretningen eller restauranten. På grund af regnvejr blev vores udendørs optræden aflyst, men vi dansede på en skole og i et kunsthåndværkcenter. Vi sluttede i Washington DC hvor vi dansede i Civic Centeret i Silver Spring sammen med foreningen Nordic Dancers. Det har alle steder været sjovt at lære nogle af deres danse og lære dem vores. 10

11 Vi var indkvarteret privat de fire steder og vore værter har alle været fantastiske til at tage imod os i deres hjem, tage os rundt til seværdigheder, sørge for at vi fik exceptionel god mad og mange fine samtaler om livet i USA og i Danmark. Nu håber vi bare at de kommer til Danmark, så vi kan gøre gengæld. Ester Sangbøger. Lauget har 56 DGI sangbøger samt 2 ringbind med noder. De kan lånes hvis man har brug for det til en fest eller anden sammenkomst. De står på Hornsleths Allé 17b og koster ikke noget Inspirationskursus i DGI Sydvest - Dans & Musik Igen i år afholder vi vores spillemandskursus i Oksbøl. Har du lyst til en sjov og lærerig weekend sammen med andre glade spillemænd og dansere, så har vi tilbuddet til dig her. Teambuilding kalder vi det ikke, men her er en invitation til et kursus, som giver dig forudsætninger for medansvaret for undervisningen på et dansehold har fokus på samarbejdet mellem de to instruktører, - danseleder og spillemand. sætter dig i stand til at igangsætte dansespil sætter dig i stand til at formidle forskellige typedanse, som polka, vals hopsa, m.m. uddanner til instruktøropgaven på et folkedansehold. Det forudsættes, at du har grundlæggende færdigheder i at håndtere dit instrument. Tid: Fredag den 9. januar kl til søndag den 11. januar kl , Pris: 1875,- kr. Instruktører: Jesper Vinther Petersen, Odense V. og Rasmus Nielsen, Odense C. Kursusleder: Lisbeth Warming, Læborg Kirkevej 11, 6600 Vejen, tlf , Tilmelding senest den 10. december på eller via - arrangementsnummer Vi glæder os til at se dig. Venlig hilsen DGI Sydvest - Dans & Musik 11

12 Kalenderen. Januar Torsdag den 8. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Kaj Engholm Lørdag d. 17. De Jyders Band holder øvedag fra kl Torsdag den 22. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo Februar Torsdag den 5. Torsdag den19. Fredag den 27. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Kaj Engholm Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo Spil til Danseledernes legestue i Vivild Marts Torsdag den 5. Fredag den 13. Torsdag den.19. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Kaj Engholm Laugets eget spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo April Torsdag den 9. Torsdag den 23. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Kaj Engholm Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo Maj Torsdag den 7. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Kaj Engholm Torsdag den 21. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo Weekend d DGI s Spillemandkursus i Stoholm Juni Torsdag d. 18. Sommerafslutning Juli Nordlek i Viborg 12

Laugsbladet: Generalforsamlingen:

Laugsbladet: Generalforsamlingen: Nr. 77 12. juni 2014 Laugsbladet: Meddelelser til Medlemmerne, Laugsbladet, som du sidder og læser i nu, udkom første gang 8. august 1985. Siden er der udkommet 2 3 stykker om året, så vi nu udgiver blad

Læs mere

Majas årsberetning fra august 2012 til september 2013.

Majas årsberetning fra august 2012 til september 2013. Nr. 76 29. november 2013 Majas årsberetning fra august 2012 til september 2013. På generalforsamlingen den 12. september 2013 sagde Maja bl.a.: Bestyrelsen valgte at flytte generalforsamlingen til en laugsaften

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER. 1www.dgi.dk LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS. for dansere og spillefolk. www.dgi.dk

STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER. 1www.dgi.dk LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS. for dansere og spillefolk. www.dgi.dk 1 STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS for dansere og spillefolk 2 Lederuddannelse og inspirationskursus Lørdag d. 24. maj 2014, kl. 9.00 og søndag d. 25. maj 2014,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

September 2015 8. Årgang Nr. 3

September 2015 8. Årgang Nr. 3 September 2015 8. Årgang Nr. 3 Pinsetræf i Sverige 2015 Husk: Tilmeldingsfristen den 1. september til legestuen den 26. september 3 4 6 7 7 8 10 11 12 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Lotte Y.

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Oktober - november 2013 6. Årgang Nr. 4

Oktober - november 2013 6. Årgang Nr. 4 Oktober - november 2013 6. Årgang Nr. 4 Også syholdet er i gang Husk: Den 4. november har vi danseaften med og hos Frederiksberg Folkedansere. Det er kl. 19.30 i pigesalen på Lindevangsskolen, P.G. Ramms

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dansk opvisning ved Nordlek 2012

Dansk opvisning ved Nordlek 2012 September 2012 Dansk opvisning ved Nordlek 2012 Første blad i denne sæson Dansensdag Bestyrelsens hjørne Desirée udtaler Nordlek Kulturtur Frederiksborg slot Kommende opvisninger Musikfestival Skovgården

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Februar-marts 2014 7. Årgang Nr. 1. Husk: Vi har afslutningslegestue den 29. marts på Løjtegårdsskolen

Februar-marts 2014 7. Årgang Nr. 1. Husk: Vi har afslutningslegestue den 29. marts på Løjtegårdsskolen Februar-marts 2014 7. Årgang Nr. 1 Husk: Vi har afslutningslegestue den 29. marts på Løjtegårdsskolen 3 3 4 5 6 10 11 12 13 14 14 Indhold Bestyrelsens side Irland? Vinterlegestue hos Frederiksberg Julekort

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop!

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Praktiske oplysninger: Tid: Lørdag 24. august kl. 13.00 15.00 Sted: Galgebakkens Beboerhus Deltagere: 30 børn og unge fra ca. 10 ca. 20 år. Pris: Gratis

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Z A R. t r i o. December 2014

Z A R. t r i o. December 2014 December 2014 Z A R t r i o Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Bestyrelsen ønsker Kaffeaften med VF Efterårsbal med ZAR trio Kulturfestival Kom til Nordlek 2015 Efterjuletur i Dyrehaven

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere