Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne"

Transkript

1 Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Morten Dalgaard, 2011

2 Indledning... 2 Metode... 2 Hvor kan kredsen hente nye ledere?... 2 Rekruttering... 4 Den positive spiral... 5 Målsætninger... 5 Ledelse... 5 Ledersammenhold... 6 Kvalitet og fantasi (i børnearbejdet)... 7 Andre resultater... 8 Tendenser... 8 Konklusion... 9 Indledning En del af landsforbundets kredse er gode til at rekruttere og holde på lederne. Hvad gør de bedste, og kan vi lære noget af dem? Målet med undersøgelsen var at finde ud af, hvad de dygtige kredse gør for at rekruttere ledere. Generelt viser det sig, at de pågældende kredse ikke gør ret meget i reel lederrekruttering, men at de bruger energien på at lederne trives, at det arbejde de laver er godt, og at lederne derfor kommer af sig selv. Når disse kredse endelig har en situation hvor de er i underskud, kan de finde lederne i det umiddelbare netværk; - tidligere ledere, tilflyttere som man kender fra kurser eller forældre til børnene. Ledermangel bliver aldrig det store issue for disse kredse. Metode Staben har identificeret de kredse der er karakteriseret ved, at være gode til at rekruttere eller fastholde ledere eller begge dele. 15 kredse er interviewet. Metoden er telefoninterview med direkte referat. Der kan forsvinde lidt i farten til gengæld er det uhyre effektivt og tidsbesparende. Interviewene er foregået i ugerne Alle interviews er med kredsledere. Herefter er alle interviews gennemlæst og væsentlige træk streget under. Der er identificeret mønstre og fællestræk i udtalelserne som herefter er kategoriseret og behandlet i rapporten. Hvor kan kredsen hente nye ledere? Efter samtale med de pt. 15 kredse der er gode til at rekruttere ledere, er der identificeret tre typiske modeller for hvor lederne hentes; ledernes personlige netværk, aldersklumper og forældre. FDF-netværk/tilflyttere Tilflyttere (primært studerende der flytter til de store byer) vælger som regel en kreds hvor de kender nogen i forvejen, eller den kreds de har hørt godt om. Noget så simpelt som en god 2

3 hjemmeside der diskret gør opmærksom på, at der er plads til nye ledere, er et af de nemmere stik. I den lange proces indgår at opbygge et netværk til andre FDFere og at skabe og fortælle den gode historie om kredsen. Hjemmeside har i hvert fald i ét tilfælde blande de interviewede kredse, givet en ny leder. Aldersklump (fastholdelse) Aldersklump mange ledere i samme aldersgruppe Denne model afspejler rekrutteringsvirkeligheden i flere af de interviewede kredse. Ligesom en FDF-klasse ofte er bundet op på en hel skoleklasse, er lederne i en FDF-kreds ofte en vennegruppe der har holdt sammen siden væbneralderen. Der kan evt. forekomme flere af disse grupperinger i kredsen altså flere aldersklumper - mange ledere i samme aldersgruppe, der er vokset op i kredsen sammen. God cirkel fordi der er mange unge i forvejen. Næsten ingen ledere over 26. Ældre gider ikke være der. Men der mangler nogen der tager en lidt større tørn, det er et problem. Seniorer der rykker op nævnes også som det der kan fastholde en god ledermasse. Det kræver godt sammenhold i seniorvæbner- og seniorflok. Flere kredsledere fortæller om, at de stiller krav og forventninger til seniorvæbnere og seniorer. Denne model er i sagens natur skrøbelig, hvis ikke der er andre aldersgrupper til at tage over. Flere kredse nævner også generationsskifte som deres største udfordringer. Fasttømrede vennegrupper kan i sig selv virke ekskluderende overfor nye der gerne vil ind. Flere af de interviewede kredse er gode til at fastholde børn, især væbner/seniorvæbnere; Vi har store væbner/seniorvæbnerhold- fordi vi har unge ledere! Fastholdelse af seniorvæbnere og seniorer, er for nogle af kredsene en bevidst strategi for kontinuerligt at skaffe ledere. Forældreledere To strategier lønner sig for at rekruttere forældre som nye ledere i kredsen: (1) Inddragelse af forældre på lejre og arrangementer. (2) Den løbende snak med forældrene, f.eks gennem den aller første snak kredsen har med nye forældre, forældremøder og så den generelle dialog når forældrene f.eks henter og bringer børnene. Ofte er det naturligvis en kombination af de to. En lille virkning har opfordringer via hjemmeside, opslag og breve med hjem. Det er afgørende, at det ikke virker desperat a la; hvis ikke I hjælper, så lukker kredsen, men den løbende snak og løbende inddragelse, evt. af hele familien, giver gevinst på sigt. Opfordring på hjemmesiden giver en fin mulighed for at markere at døren altid er åben. Når der kommer nye forældre ind så spørger vi ind til om de kender til FDF og har været FDFere før, så vi ved hvem der kan hvad, så kan vi senere spørge dem til noget specifikt. En langsom indslusning, men de skal have forskellig tid til det Rekruttering af nye voksne, via børnene Arrangementer for hele familien giver en stærk tilknytning til kredsen, og der er meget kortere vej til at spørge om hjælp. 3

4 En faktor, som ikke nødvendigvis er en direkte strategi, er sammenhængen mellem antallet af børn, og antallet af ledere. Flere kredse påpeger sammenhængen mellem mange børn og mange ledere. I flere tilfælde bliver det faktisk forklaret med, at børnene kom først, og så kom lederne bare. Det hænger også sammen med villigheden til at inddrage forældre som lederressource. I samtale med kredse der mangler ledere, skinner det ofte igennem, at de ikke rigtig kan arbejde sig ud af krisen, fordi de ikke har de ledere der skal til. Modsvaret må være, at der ikke kommer flere ledere, før de begynder at arbejde sig ud af krisen! Man kan sige, at for hvert barn der starter i kredsen, starter der i princippet også to voksenressourcer. Voksne der kan se, at der foregår noget sjovt, vil gerne være med. Omvendt peger nogle af kredsene på, at de voksne kan forsvinde, hvis de føler sig overflødige. Man skal have børn, for at der kommer voksne. Hvis der er for mange voksne, finder de ud af, at der ikke er behov for dem Har voksne det sjovt så har børnene det også. En sætning som flere af kredsene har en variation over. Rekruttering Det er kendetegnende for de interviewede kredse, at de ikke arbejder specielt målrettet med lederrekruttering. Det er mund til mund, og noget med at appellere på hjemmeside og så en personlig kontakt, når det er nødvendigt. I tillæg lykkes det rimelig nemt for de interviewede kredse, når de appellerer til de nye kommende ledere. Man skal kende nogen, eller kende nogen der kender nogen I perioder hvor vi har haft behov for hænder, har vi snakket om det i rimelig tid inden, og så har folk trukket i deres netværk. En del ledere er kommet af sig selv. En del af dem der bare er kommet, har sagt at de har set kredsen via hjemmesiden. Hjemmesiden er ikke fantastisk, men måske bedre end dem der ligger i nærheden Et par kredse har noget tekst henvendt mod nye ledere liggende på hjemmesiden, i det ene tilfælde er det rettet direkte mod forældre. Èn kreds skriver i kredsbladet, når de vil henvende sig til forældre om at blive ledere. Et par kredse nævner også, at det hurtigt kan løses ved at man tager det op på et ledermøde i ledernes eget netværk er der ofte nogen der lige kender nogen der kan spørges, og så løses lederkabalen relativt nemt. Fin plads hvis du har lyst at komme, man kan bare dukke op. Det er mere motiverende end at man står og trygler folk om at komme. For kredse der ikke kan trække på tilflyttere, tegner den mest vellykkede rekruttering til at være en kontinuerlig bearbejdning af forældre. Lige fra første gang de bringer deres børn til FDF, over forældremøder, forældrekaffe, arrangementer for hele familien, sommerlejre (som tanter eller medhjælp) alt sammen noget der med tiden giver forældre lyst til at være en del af dette fællesskab. 4

5 Kredslederne beskriver, at de i god tid planlægger hvem der skal være ledere næste år. Hvis de ser der mangler hænder, så snakker man sammen om det i rimelig tid inden, og så plejer folk at kunne finde nogle i deres netværk. Èn kredsleder reflekterer over, at det det er meget nemmere at spørge hele lederflokken i stedet for at lægge ansvaret for rekruttering i ledelsen. Tidligere tog han det selv som opgave, men den opgave løses meget bedre ved at lederne prøver deres eget netværk af. Generelt kommer børnene i de undersøgte kredse via mund til mund, der holdes ikke agi. En glad leder giver en ekstra indsats, og gamle ledere kommer tilbage, som en kreds udtrykker det og fortsætter Hvis man har en god lederflok, så behøver man ikke rekruttere Den positive spiral Stort set alle kredse snakker om den gode spiral (eller en god cirkel el. lign.), og om at lederne skal have det godt sammen. Det har også stor betydning, at der er tæt samarbejde til forældrene. Med inspiration fra de kredse der kan fastholde, samt let skelen til Spejdernes undersøgelse Den Attraktive Spejdergruppe skitseres her 4 vigtige elementer i en positiv spiral, der skal til, for at kredsen fastholdes i den positive spiral Målsætninger Ledelse Ledersammenhold Kvalitet og fantasi i børnearbejdet. Målsætninger Overordnet set har kredsene fokus på nyskabelse, måske fordi de fleste af dem har prøvet at være at være ved det punkt, hvor de enten skulle afvikles, eller udvikles. Det er kendetegnende for langt de fleste af de interviewede kredse, at de har været nede og vende inden for de sidste år. Så har de hanket op og sagt, at det skulle være løgn. Det har taget en beslutning, om at foretage en grundlæggende forandring. Nogle af kredsene har nedskrevne mål. Vi vil noget med det vi gør! Vi har sat os mål. Vi inspirerer hinanden. Vil gerne lave et kvalificeret anderledes tilbud til børnene end sport. Hvis vi skal udfordre lederne i dag så skal det ikke være gamle travere. Vi skal flytte dem! Kan vi flytte lederne, så er de på vej et eller andet sted hen, og det kan bruges i kredsen Mange af kredsene har renset ud i opgaverne, spurgt lederne om hvad de ikke gider, og så er de opgaver skåret fra. Opgaver der ikke er interessante, lukkes ned. Der er ingen nitteopgaver Ledelse Ledelse skal forstås bredt. Hvor aktive er bestyrelsen, hvilken kultur er der i kredsen? Hvad gør den gode kredsleder? 5

6 Lidt at gøre med, at kredslederen kender folk og deres forcer, ved hvad man kan byde sine ledere. Gode til at uddelegere når man får ansvar, så bliver det lidt interessant Kredsene har en ledelse der sørger for, at kredsen er et godt sted at være. At alle ledere bliver hørt, at der er plads til nye ideer og nye ledere får en god velkomst. Mit fokus som kredsleder er, at holde lederflokken kørende. Jeg sørger for at være til stede. Hyggesnakke, snak frem og tilbage. Være der og hygge sammen med lederne, og at det overordnede fungerer så kan de fokusere på børnearbejdet. Et par kredse nævner, at det er vigtigt at der ikke er splid i kredsen og konflikter løses med det samme; Ingen splid konflikter løses af kredslederen med det samme. Kredslederens skulder tager det. Man graver i det der måske ligger og nager Hvem løser andre opgaver? Hvem løser de administrative og praktiske opgaver der ikke direkte relaterer sig til klassearbejde. Her er to tendenser; den ene er, at de aktive børneledere der også løser opgaver som loppemarked, bingo, oprydning i kredshus mv. Dog med den på, at man kun laver det man gider. Den anden tendens er, at lederne friholdes helt fra disse opgaver, og kun deltager i meget lille omfang. Her løses de andre opgaver typisk af forældre, bestyrelse eller tidligere ledere. Ledersammenhold Alfa og omega både for rekruttering og fastholdelse er, at lederne har det godt sammen. De fleste ledere motiveres af et personligt behov det sociale sammenhold. Kredslederne nævner over en bred kam, at de har et godt ledersammenhold, og at de som kredsledere knokler for at beholde det. Kredsene er gode til at sætte det sociale mellem lederne i fokus på alle arrangementer hvor de mødes, fra de ugentlige møder til større arrangementer. Mange af kredsene har sat sociale arrangementer i system, der er en lille gruppe, ofte nogle der ikke laver andet, som arrangerer leder/bestyrelsesture. Alle har fokus på ledernes velbefindende metoderne er dog forskellige. Èn kredsleder mener det er meget vigtigt, at når man laver noget for ledere, skal det have høj faglighed man skal rykke lederne. Alle undtagen én af de interviewede kredse nævner at de har møder samme dag. Hvis de er store, så tilstræber de, at flere klasser har møder samme dag for at skabe et lederfællesskab. Flere nævner også spisning som medvirkende årsag til fællesskab en kreds mener, at lederne stort set ikke mødes, uden at der er spisning inkluderet. At man skal opbygge en kultur som gør, at lederne har lyst til lige at blive efter mødet. Ikke hvem kommer ud af hytten hurtigst? Lederne vælger kredsen, fordi de får noget tilbage noget socialt nemmere at få i den store kreds Kredsene har forskellig grad af lederpleje fester, middage, julegaver, teambuilding og lederweekender. En kreds har altid mulighed for at tage familien med, til disse arrangementer. 6

7 Vi prøver ikke at have plejer, plads til nye ideer. Lederhygge tage på tur, skitur, London, årlig weekend kun for ledere og unge. En stor kreds med unge ledere har et fællesskab efter mødet hvor de hænger ud længe, og tager småtingene mellem de reelle ledermøder, her er også mulighed for at dem der ikke er daglige ledere, kan komme og hænge ud. Udlandsture er også et vigtigt element for flere af kredsene og de nævner, at det har fastholdt en del af de ledere de har nu. Ledersammensætning Man skal være leder sammen med nogen man synes om. Kredsene er kendetegnet ved, at de har en god besætning på klasserne, min. to ledere og en assistent på hver klasse. For mange ledere på en klasse er negativt, så får man en oplevelse af, at der ikke er behov for én. ). At folk ikke har fast opgaver gør, at de glider ud. Find en opgave der gør det relevant at være der. Fleksibiliteten betyder også, at en leder kan tage en pause, hvis vedkommende føler sig udkørt. Flere kredse nævner vennegrupper i ledersammensætningen: Lederne skal have lov til at være på hold med nogen de er gode venner med. Planlægge et fedt møde med gode venner. Det drejer sig også om at have plads til forskellighed, ingen skal undre sig over hvorfor de er der Fleksibilitet Flere af kredsene nævner fleksibiliteten i at være flere på et hold. Det giver stor værdi, at man ved, at man kan tillade sig at melde fra til et møde af og til, hvis man er presset på tid. En kreds nævner et eksempel hvor en ny leder havde svært ved at passe ind, fordi hun ikke kunne komme til alle møderne. I stedet fik hun en opgave med at være mentor for seniorvæbnerne, og kunne i stedet gennemføre at være noget for disse assistenter én mandag i hver måned. Man kan tillade sig at melde fra. Det er ikke udbredt, men man har muligheden. Kvalitet og fantasi (i børnearbejdet) Nye ideer og udvikling Kredsene har fokus på at udvikle sig og de har en åbenhed overfor nye lederes gode ideer. De bruger børn og forældre til at få feedback, så kvaliteten hele tiden kan opretholdes. Hvis vi ser at noget er ved at vende, hvad er så årsagen? Vi er heldige vi kan gå på jagt på skolen og høre hvad der rører sig, hvis nogle af børnene forlader os Hvis ikke vi har haft en fiasko i løbet af en sæson, så har vi ikke udviklet nok En genganger er ideerne. De vilde og de skøre, men bare det at ideerne kommer og alle bliver hørt, hvis de har ideer, er med til at skabe gejst og motivation og udvikling. Nogle kredse pointerer temmelig kraftigt, at de skærer en masse overflødige opgaver fra, hvis lederne ikke længere gider dem. Opgaver der ikke er interessante, lukkes ned. Der er ingen nitteopgaver til lederne Hvis noget ikke spiller, tager vi fat i det. Evaluerer når tingene ikke bliver helt optimale. Får feedback fra forældrene. Det må ikke blive fabriksarbejde Rammer 7

8 Et par af kredsene nævner de gode rammer/muligheder som et af de aktiver der gør, at det er sjovt at være leder i kredsen bl.a. siger den ene, at lederne har adgang til at bruge dem når de vil. Især udefaciliteter nævnes som det lederne tænder på og opfatter som lækre arbejdsvilkår. Andre resultater Deltagelse i FDFs kurser Karakteristisk for samtlige kredse er, at seniorerne er aktive til at tage på kursus, mens lederne kun i meget lille omfang tager afsted. Når de tager af sted, er det på lokale kurser. En af respondenterne forklarer en mulig årsag: Får man FDF-kicket i kredsen, behøver man ikke tage på kursus! Mange er ansat i pædagogisk branche og får masser af kursus. De unge har rigeligt. Handler om hvornår. Hvis det lå i kredsen, så kunne det godt være Når man spørger kredsene hvilken form for kursus de gider, så er svaret: Lokalt, i kredsen, en aften eller en lørdag det skal være i kort tid! Kursus prioriteres fra pga. familie. I de interviewede kredse der er undersøgt, virker det som om at vi nu kan holde og rekruttere væbnere og sågar seniorer, mens det kniber mere med de små. Hvilket bla. hænger sammen med, at ledere foretrækker de store klasser. Et par kredse fortæller at de prioriterer indsatsen omkring seniorer højt. I to af kredsene formår de at have tilgang blandt seniorer. Bording rekrutterer seniorer fra gymnasiet, som ellers var stoppet, fordi der er et par unge seniorledere der laver noget fedt. Kredsenes arbejde handler aldrig om at blive flere, det handler om at blive bedre, ha det sjovere etc. En enkelt kreds nævner faktisk at de er trætte af retorikken omkring at vi skal være flere. Fastholdelse af ledere Fastholdelse arbejdes der indirekte med, i form af fokus på ledersammenhold. Man skal respektere når folk har brug for en pause, det er muligt at få dem ind igen senere. Der er ikke spurgt til kontingent for lederne, men to kredse nævner lave kontingenter på 75 og 100 kr for ledere som fastholdende faktorer. Økonomi berøres af flere kredse. I nogle tilfælde, fordi de har en bestyrelse der 100% tager sig af det, i ét tilfælde, fordi kredslederen siger det gælder om ikke at have penge alle midler skal bruges til nye aktiviteter og der skal gerne skrabes ind via fonde etc. Tendenser Tordenskjolds soldater Det hele holdes sammen af nogle få der knokler. 8

9 I de fleste samtaler med kredsene nævnes det, at det succesfulde arbejde i høj grad skyldes at nogle få personer knokler rigtig meget. Måske blot en banal påmindelse, men også en indikation af, at der faktisk er nogen der gider lægge et stort stykke arbejde, hvis blot de kan motiveres til det og får opfyldt de sociale (eller andre) behov de har. Forældre En kreds har haft stor succes med at lave familiesommerlejre hvert 3-4 år. Det er et stort arbejde i forberedelsen, men giver et stort plus. Har levet højt på en familiesommerlejr i 2003 lige siden. I kredsen bruger de forældre til det praktiske arbejde, så lederne ikke brænder ud. Prøver når forældrene kommer og henter, bare 5 minutter at få en kort snak med nogle af dem. Giver en form for forpligtigelse gør det nemmere at få dem til at tage opgaver. en kreds gør meget ud af forældrekontakten, ser når nye tumlinge starter, om der skulle være noget interessant, havde 13 tanter med på sommerlejr, og et par af dem er siden blevet ledere. Det traditionelle FDF kan lærere og pædagoger også det vi kan nu er det skøre og skæve det rygtes blandt børnene. Vendepunktet Der er ingen tvivl om, at den bedste lederrekruttering foregår ved, at man ikke havner der, hvor det bliver nødvendigt! Det er meget sværere at rekruttere, når kredsen er i generel nedgang. Alligevel kan næsten alle de kredse der nu har succes med at skaffe ledere og holde på dem berette, at de har haft et vendepunkt. Et vendepunkt der er karakteriseret ved, at en kerne af ledere har sagt til hinanden, at nu skal de vende, og så har de knoklet sig ud af krisen. Formuleret hvad det er de vil, og hvordan. I de fleste tilfælde har de skåret en masse af det usunde væk. En såkaldt turnaround Man er nødt til at starte med at sige, at vi er dem vi er og det skal nok gå den anden vej Konklusion Leder-rekruttering handler ikke om rekruttering, det handler om ledere! Det handler om at komme ind i en positiv spiral. Det handler om at skabe et lederfællesskab. Når det er etableret, så kan man begynde at snakke om hvem der kan inviteres ind, hvis ikke lederne kommer af sig selv. Ledere kommer der hvor tingene virker. De virksomme metoder som succeskredsene benytter, er følgende: Fællesmøder alle klasser mødes så vidt muligt samme dag. Det giver lederne fællesskab, og giver børnene en mulighed for at se, hvad de store laver og så er der ikke noget bøvl med, at de skal vælge mellem fritidsaktiviteter, når de rykker op. Det er fællesarrangementer, gerne arrangementer hvor forældre er med. Forældremøder, sommerlejre med forældre og andre arrangementer hvor forældre er med, giver forældrene en tilknytning til kredsen, der gavner både når der skal bruges ledere, og når der skal findes nye lederkræfter, og giver kredsen en uvurderlig feedback på børnearbejdet. 9

10 Fællesskab. Alle ledere hører til, har en funktion og får opfyldt et socialt behov når de er til FDF. Lederne er et team, og der bliver kredset om dem, i form af gaver, arrangementer og almen opfølgning på hvordan de har det. Kvalitet i arbejdet. Kredsene tænker nyt, og evaluerer og får respons. Spørger sig selv om de har det der skal til, og får/ tager imod input fra børn og forældre. Ledelse. Uden nogen der sætter mål, tegner kredsen og sørger for at noget sker sker der heller ikke noget. Ledelse kan være en kredsleder/kredsledelse, men det kan også være bredere defineret det er dem der sørger for, at tingene sker. En beslutning. Ledelsen/kredsen skal tage en beslutning om, at gøre tingene anderledes, og drive kredsen fremad. Det er en beslutning og et håndslag fra lederne vendepunktet for tingenes tilstand. Lederrekruttering er sjældent en løsning det er et symptom. Det er helt givet, at den bedste løsning ikke er en rekrutteringskampagne, men en løbende opgradering af kredsen, særligt lederfællesskabet, og løbende sondering af terrænet for nye ledere. Hvis man står i den akutte situation, peger de interviewede kredse på, at man skal starte med det man er. Starte med de tilbageværende ledere, og spørge hvad de har lyst til. Flere peger på, at når der kommer flere børn, så kommer der også automatisk flere ledere. Man skal ikke sidde på sine hænder og vente på, at lederne kommer. Den hårde opskrift går ud på at skære alt overflødigt væk, og kun arbejde med de ting lederne synes er sjovt. Morten Dalgaard oktober 2011 De 15 interviewede kredse er: Alsønderup Bording Ellevang-Risskov Fredericia Søndermarken Hjørring Jelling K 19 Lind Mørkhøj Silkeborg 1 Storvorde-Sejlflod Vinkel Virum Århus 4 Århus 9 10

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Af: Morten Dalgaard Forretten: Forretten handler om at inddele visionen fra modul 1 eller hvis kredsen har én fra et helt andet sted. Find temaerne visionen

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper:

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: Bestyrelsen Kredslederen Børneledere Øvrige = voksne i kredsen,

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Projektplan Side 1 af 7 Baggrund FDF oplever følgende væsentlige udfordringer: Der mangler fritidstilbud til børn fra 10 år, når de ikke længere kan komme i SFO.

Læs mere

Plads til mange stemmer

Plads til mange stemmer Plads til mange stemmer en medlemsprofil i FDF v. Rie Skårhøj og Dorte Kappelgaard, 2009 Center for Ungdomsstudier Indholdsfortegnelse Indledning 2 Et overblik over undersøgelsen 2 Hvem er med i undersøgelsen?

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Fremmødte Himmerland Nord: FDF Ellidshøj, FDF Romdrup-Klarup, FDF Storvorde-Sejlflod og FDF Sønderholm-Frejlev Limfjorden netværk: FDF Kærby, FDF Nørre

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven.

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. FDF Dronninglund På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

februar 2009 LINK TIL KLaSSerNe: PuSLINGe TuMLINGe MaNDaG TuMLINGe TIrSDaG PILTe VÆbNere SeNIOr VÆbNer MuSIK afdelingen

februar 2009 LINK TIL KLaSSerNe: PuSLINGe TuMLINGe MaNDaG TuMLINGe TIrSDaG PILTe VÆbNere SeNIOr VÆbNer MuSIK afdelingen februar 2009 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TIL MINDE Tirsdag, d. 20. januar døde Lis Andersen, og fredag den 23. januar tog

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH. Læs i Krummen: - Nye møde struktur - Sommerafslutning - Sommerlejr - Middelalder

KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH. Læs i Krummen: - Nye møde struktur - Sommerafslutning - Sommerlejr - Middelalder KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH Læs i Krummen: - Nye møde struktur - Sommerafslutning - Sommerlejr - Middelalder Maj 2015 - Juni 2015 FDF Tyrsted Uth Nordrevej 68 8700 Horsens Tlf. 75 64 84 64

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Lederkurser i kredsen

Lederkurser i kredsen side1 Lederkurser i kredsen Lederkursus i kredsen er lederuddannelsens teoretiske del, der går på tværs af grunduddannelses-strukturen. Lederkurset er for kredsens samlede lederflok, hvor man i fællesskab

Læs mere

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve FDF Ellevang-Risskov Tværmarksvej 20A 8240 Risskov FDF.dk/ellevang-risskov Hjemve Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve Udarbejdet af Gitte Taasti på vegne af FDF Ellevang-Risskov

Læs mere

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER FØR DU STARTER SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER Brug denne model, når I skal udvikle nye aktiviteter. Gå igennem faserne step for step, så er I tættere på en succesfuld aktivitet. Start fra bunden. 4. ORANGE

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007.

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. ANSVAR Husk vi har med andre folks børn at gøre i FDF. Det betyder ikke, at du skal sidde med hænderne i skødet og ikke turde lave noget. Men det betyder, at du skal bruge

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Børn og Unge. Handlinger #.1

Børn og Unge. Handlinger #.1 Børn og Unge Generelt om måling: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt løbere, trænere og forældre. Disse svar ligger i høj grad som baggrund for de strategiske må og tiltag

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Kompendie Seniorvæbnergruppen, 2012 Tak for 2 dejlige weekender Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Indholdsfortegnelse Spørgsmål til Speed dating... 3 Teambuilding-aktivitet... 4 Bytte ting aktivitet Randi...

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby HÅNDBOG FOR FORÆLDRE Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby Kredsleder Morten Jarlbæk Pedersen Kredsleder Ole Bennetzen Bestyrelsesformand

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Det Danske Spejderkorps medvirker til spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Hvad er kommune og korpssamarbejde Tips til kommunalt samarbejde Gode spørgsmål at diskutere Kommune og

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

NOVEMBER 2009 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TILLYKKE TIL KARIN & JAN

NOVEMBER 2009 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TILLYKKE TIL KARIN & JAN NOVEMBER 2009 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TILLYKKE TIL KARIN & JAN Din idiot! - Vi skal være lyse for hinanden Efteråret er den mørke tid, og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Sådan får du den. toptunede bestyrelse. hvordan får vi kampvalg. til bestyrelsen?

Sådan får du den. toptunede bestyrelse. hvordan får vi kampvalg. til bestyrelsen? Sådan får du den toptunede bestyrelse og hvordan får vi kampvalg til bestyrelsen? Hvem er dagens ekspert Klaus Gertsen 50 år/gift/3 børn/viborg Ansat i DBU Jylland fra 01. januar 2008 25 år i hæren/forsvaret

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 FDFs lederideal... 2 Samværsformer... 2 Omgangsformer, tone, sprog... 2 Fysisk kontakt... 3 Situationer hvor en leder er alene med et barn... 3 Lederes omgang med børn

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere