Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne"

Transkript

1 Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Morten Dalgaard, 2011

2 Indledning... 2 Metode... 2 Hvor kan kredsen hente nye ledere?... 2 Rekruttering... 4 Den positive spiral... 5 Målsætninger... 5 Ledelse... 5 Ledersammenhold... 6 Kvalitet og fantasi (i børnearbejdet)... 7 Andre resultater... 8 Tendenser... 8 Konklusion... 9 Indledning En del af landsforbundets kredse er gode til at rekruttere og holde på lederne. Hvad gør de bedste, og kan vi lære noget af dem? Målet med undersøgelsen var at finde ud af, hvad de dygtige kredse gør for at rekruttere ledere. Generelt viser det sig, at de pågældende kredse ikke gør ret meget i reel lederrekruttering, men at de bruger energien på at lederne trives, at det arbejde de laver er godt, og at lederne derfor kommer af sig selv. Når disse kredse endelig har en situation hvor de er i underskud, kan de finde lederne i det umiddelbare netværk; - tidligere ledere, tilflyttere som man kender fra kurser eller forældre til børnene. Ledermangel bliver aldrig det store issue for disse kredse. Metode Staben har identificeret de kredse der er karakteriseret ved, at være gode til at rekruttere eller fastholde ledere eller begge dele. 15 kredse er interviewet. Metoden er telefoninterview med direkte referat. Der kan forsvinde lidt i farten til gengæld er det uhyre effektivt og tidsbesparende. Interviewene er foregået i ugerne Alle interviews er med kredsledere. Herefter er alle interviews gennemlæst og væsentlige træk streget under. Der er identificeret mønstre og fællestræk i udtalelserne som herefter er kategoriseret og behandlet i rapporten. Hvor kan kredsen hente nye ledere? Efter samtale med de pt. 15 kredse der er gode til at rekruttere ledere, er der identificeret tre typiske modeller for hvor lederne hentes; ledernes personlige netværk, aldersklumper og forældre. FDF-netværk/tilflyttere Tilflyttere (primært studerende der flytter til de store byer) vælger som regel en kreds hvor de kender nogen i forvejen, eller den kreds de har hørt godt om. Noget så simpelt som en god 2

3 hjemmeside der diskret gør opmærksom på, at der er plads til nye ledere, er et af de nemmere stik. I den lange proces indgår at opbygge et netværk til andre FDFere og at skabe og fortælle den gode historie om kredsen. Hjemmeside har i hvert fald i ét tilfælde blande de interviewede kredse, givet en ny leder. Aldersklump (fastholdelse) Aldersklump mange ledere i samme aldersgruppe Denne model afspejler rekrutteringsvirkeligheden i flere af de interviewede kredse. Ligesom en FDF-klasse ofte er bundet op på en hel skoleklasse, er lederne i en FDF-kreds ofte en vennegruppe der har holdt sammen siden væbneralderen. Der kan evt. forekomme flere af disse grupperinger i kredsen altså flere aldersklumper - mange ledere i samme aldersgruppe, der er vokset op i kredsen sammen. God cirkel fordi der er mange unge i forvejen. Næsten ingen ledere over 26. Ældre gider ikke være der. Men der mangler nogen der tager en lidt større tørn, det er et problem. Seniorer der rykker op nævnes også som det der kan fastholde en god ledermasse. Det kræver godt sammenhold i seniorvæbner- og seniorflok. Flere kredsledere fortæller om, at de stiller krav og forventninger til seniorvæbnere og seniorer. Denne model er i sagens natur skrøbelig, hvis ikke der er andre aldersgrupper til at tage over. Flere kredse nævner også generationsskifte som deres største udfordringer. Fasttømrede vennegrupper kan i sig selv virke ekskluderende overfor nye der gerne vil ind. Flere af de interviewede kredse er gode til at fastholde børn, især væbner/seniorvæbnere; Vi har store væbner/seniorvæbnerhold- fordi vi har unge ledere! Fastholdelse af seniorvæbnere og seniorer, er for nogle af kredsene en bevidst strategi for kontinuerligt at skaffe ledere. Forældreledere To strategier lønner sig for at rekruttere forældre som nye ledere i kredsen: (1) Inddragelse af forældre på lejre og arrangementer. (2) Den løbende snak med forældrene, f.eks gennem den aller første snak kredsen har med nye forældre, forældremøder og så den generelle dialog når forældrene f.eks henter og bringer børnene. Ofte er det naturligvis en kombination af de to. En lille virkning har opfordringer via hjemmeside, opslag og breve med hjem. Det er afgørende, at det ikke virker desperat a la; hvis ikke I hjælper, så lukker kredsen, men den løbende snak og løbende inddragelse, evt. af hele familien, giver gevinst på sigt. Opfordring på hjemmesiden giver en fin mulighed for at markere at døren altid er åben. Når der kommer nye forældre ind så spørger vi ind til om de kender til FDF og har været FDFere før, så vi ved hvem der kan hvad, så kan vi senere spørge dem til noget specifikt. En langsom indslusning, men de skal have forskellig tid til det Rekruttering af nye voksne, via børnene Arrangementer for hele familien giver en stærk tilknytning til kredsen, og der er meget kortere vej til at spørge om hjælp. 3

4 En faktor, som ikke nødvendigvis er en direkte strategi, er sammenhængen mellem antallet af børn, og antallet af ledere. Flere kredse påpeger sammenhængen mellem mange børn og mange ledere. I flere tilfælde bliver det faktisk forklaret med, at børnene kom først, og så kom lederne bare. Det hænger også sammen med villigheden til at inddrage forældre som lederressource. I samtale med kredse der mangler ledere, skinner det ofte igennem, at de ikke rigtig kan arbejde sig ud af krisen, fordi de ikke har de ledere der skal til. Modsvaret må være, at der ikke kommer flere ledere, før de begynder at arbejde sig ud af krisen! Man kan sige, at for hvert barn der starter i kredsen, starter der i princippet også to voksenressourcer. Voksne der kan se, at der foregår noget sjovt, vil gerne være med. Omvendt peger nogle af kredsene på, at de voksne kan forsvinde, hvis de føler sig overflødige. Man skal have børn, for at der kommer voksne. Hvis der er for mange voksne, finder de ud af, at der ikke er behov for dem Har voksne det sjovt så har børnene det også. En sætning som flere af kredsene har en variation over. Rekruttering Det er kendetegnende for de interviewede kredse, at de ikke arbejder specielt målrettet med lederrekruttering. Det er mund til mund, og noget med at appellere på hjemmeside og så en personlig kontakt, når det er nødvendigt. I tillæg lykkes det rimelig nemt for de interviewede kredse, når de appellerer til de nye kommende ledere. Man skal kende nogen, eller kende nogen der kender nogen I perioder hvor vi har haft behov for hænder, har vi snakket om det i rimelig tid inden, og så har folk trukket i deres netværk. En del ledere er kommet af sig selv. En del af dem der bare er kommet, har sagt at de har set kredsen via hjemmesiden. Hjemmesiden er ikke fantastisk, men måske bedre end dem der ligger i nærheden Et par kredse har noget tekst henvendt mod nye ledere liggende på hjemmesiden, i det ene tilfælde er det rettet direkte mod forældre. Èn kreds skriver i kredsbladet, når de vil henvende sig til forældre om at blive ledere. Et par kredse nævner også, at det hurtigt kan løses ved at man tager det op på et ledermøde i ledernes eget netværk er der ofte nogen der lige kender nogen der kan spørges, og så løses lederkabalen relativt nemt. Fin plads hvis du har lyst at komme, man kan bare dukke op. Det er mere motiverende end at man står og trygler folk om at komme. For kredse der ikke kan trække på tilflyttere, tegner den mest vellykkede rekruttering til at være en kontinuerlig bearbejdning af forældre. Lige fra første gang de bringer deres børn til FDF, over forældremøder, forældrekaffe, arrangementer for hele familien, sommerlejre (som tanter eller medhjælp) alt sammen noget der med tiden giver forældre lyst til at være en del af dette fællesskab. 4

5 Kredslederne beskriver, at de i god tid planlægger hvem der skal være ledere næste år. Hvis de ser der mangler hænder, så snakker man sammen om det i rimelig tid inden, og så plejer folk at kunne finde nogle i deres netværk. Èn kredsleder reflekterer over, at det det er meget nemmere at spørge hele lederflokken i stedet for at lægge ansvaret for rekruttering i ledelsen. Tidligere tog han det selv som opgave, men den opgave løses meget bedre ved at lederne prøver deres eget netværk af. Generelt kommer børnene i de undersøgte kredse via mund til mund, der holdes ikke agi. En glad leder giver en ekstra indsats, og gamle ledere kommer tilbage, som en kreds udtrykker det og fortsætter Hvis man har en god lederflok, så behøver man ikke rekruttere Den positive spiral Stort set alle kredse snakker om den gode spiral (eller en god cirkel el. lign.), og om at lederne skal have det godt sammen. Det har også stor betydning, at der er tæt samarbejde til forældrene. Med inspiration fra de kredse der kan fastholde, samt let skelen til Spejdernes undersøgelse Den Attraktive Spejdergruppe skitseres her 4 vigtige elementer i en positiv spiral, der skal til, for at kredsen fastholdes i den positive spiral Målsætninger Ledelse Ledersammenhold Kvalitet og fantasi i børnearbejdet. Målsætninger Overordnet set har kredsene fokus på nyskabelse, måske fordi de fleste af dem har prøvet at være at være ved det punkt, hvor de enten skulle afvikles, eller udvikles. Det er kendetegnende for langt de fleste af de interviewede kredse, at de har været nede og vende inden for de sidste år. Så har de hanket op og sagt, at det skulle være løgn. Det har taget en beslutning, om at foretage en grundlæggende forandring. Nogle af kredsene har nedskrevne mål. Vi vil noget med det vi gør! Vi har sat os mål. Vi inspirerer hinanden. Vil gerne lave et kvalificeret anderledes tilbud til børnene end sport. Hvis vi skal udfordre lederne i dag så skal det ikke være gamle travere. Vi skal flytte dem! Kan vi flytte lederne, så er de på vej et eller andet sted hen, og det kan bruges i kredsen Mange af kredsene har renset ud i opgaverne, spurgt lederne om hvad de ikke gider, og så er de opgaver skåret fra. Opgaver der ikke er interessante, lukkes ned. Der er ingen nitteopgaver Ledelse Ledelse skal forstås bredt. Hvor aktive er bestyrelsen, hvilken kultur er der i kredsen? Hvad gør den gode kredsleder? 5

6 Lidt at gøre med, at kredslederen kender folk og deres forcer, ved hvad man kan byde sine ledere. Gode til at uddelegere når man får ansvar, så bliver det lidt interessant Kredsene har en ledelse der sørger for, at kredsen er et godt sted at være. At alle ledere bliver hørt, at der er plads til nye ideer og nye ledere får en god velkomst. Mit fokus som kredsleder er, at holde lederflokken kørende. Jeg sørger for at være til stede. Hyggesnakke, snak frem og tilbage. Være der og hygge sammen med lederne, og at det overordnede fungerer så kan de fokusere på børnearbejdet. Et par kredse nævner, at det er vigtigt at der ikke er splid i kredsen og konflikter løses med det samme; Ingen splid konflikter løses af kredslederen med det samme. Kredslederens skulder tager det. Man graver i det der måske ligger og nager Hvem løser andre opgaver? Hvem løser de administrative og praktiske opgaver der ikke direkte relaterer sig til klassearbejde. Her er to tendenser; den ene er, at de aktive børneledere der også løser opgaver som loppemarked, bingo, oprydning i kredshus mv. Dog med den på, at man kun laver det man gider. Den anden tendens er, at lederne friholdes helt fra disse opgaver, og kun deltager i meget lille omfang. Her løses de andre opgaver typisk af forældre, bestyrelse eller tidligere ledere. Ledersammenhold Alfa og omega både for rekruttering og fastholdelse er, at lederne har det godt sammen. De fleste ledere motiveres af et personligt behov det sociale sammenhold. Kredslederne nævner over en bred kam, at de har et godt ledersammenhold, og at de som kredsledere knokler for at beholde det. Kredsene er gode til at sætte det sociale mellem lederne i fokus på alle arrangementer hvor de mødes, fra de ugentlige møder til større arrangementer. Mange af kredsene har sat sociale arrangementer i system, der er en lille gruppe, ofte nogle der ikke laver andet, som arrangerer leder/bestyrelsesture. Alle har fokus på ledernes velbefindende metoderne er dog forskellige. Èn kredsleder mener det er meget vigtigt, at når man laver noget for ledere, skal det have høj faglighed man skal rykke lederne. Alle undtagen én af de interviewede kredse nævner at de har møder samme dag. Hvis de er store, så tilstræber de, at flere klasser har møder samme dag for at skabe et lederfællesskab. Flere nævner også spisning som medvirkende årsag til fællesskab en kreds mener, at lederne stort set ikke mødes, uden at der er spisning inkluderet. At man skal opbygge en kultur som gør, at lederne har lyst til lige at blive efter mødet. Ikke hvem kommer ud af hytten hurtigst? Lederne vælger kredsen, fordi de får noget tilbage noget socialt nemmere at få i den store kreds Kredsene har forskellig grad af lederpleje fester, middage, julegaver, teambuilding og lederweekender. En kreds har altid mulighed for at tage familien med, til disse arrangementer. 6

7 Vi prøver ikke at have plejer, plads til nye ideer. Lederhygge tage på tur, skitur, London, årlig weekend kun for ledere og unge. En stor kreds med unge ledere har et fællesskab efter mødet hvor de hænger ud længe, og tager småtingene mellem de reelle ledermøder, her er også mulighed for at dem der ikke er daglige ledere, kan komme og hænge ud. Udlandsture er også et vigtigt element for flere af kredsene og de nævner, at det har fastholdt en del af de ledere de har nu. Ledersammensætning Man skal være leder sammen med nogen man synes om. Kredsene er kendetegnet ved, at de har en god besætning på klasserne, min. to ledere og en assistent på hver klasse. For mange ledere på en klasse er negativt, så får man en oplevelse af, at der ikke er behov for én. ). At folk ikke har fast opgaver gør, at de glider ud. Find en opgave der gør det relevant at være der. Fleksibiliteten betyder også, at en leder kan tage en pause, hvis vedkommende føler sig udkørt. Flere kredse nævner vennegrupper i ledersammensætningen: Lederne skal have lov til at være på hold med nogen de er gode venner med. Planlægge et fedt møde med gode venner. Det drejer sig også om at have plads til forskellighed, ingen skal undre sig over hvorfor de er der Fleksibilitet Flere af kredsene nævner fleksibiliteten i at være flere på et hold. Det giver stor værdi, at man ved, at man kan tillade sig at melde fra til et møde af og til, hvis man er presset på tid. En kreds nævner et eksempel hvor en ny leder havde svært ved at passe ind, fordi hun ikke kunne komme til alle møderne. I stedet fik hun en opgave med at være mentor for seniorvæbnerne, og kunne i stedet gennemføre at være noget for disse assistenter én mandag i hver måned. Man kan tillade sig at melde fra. Det er ikke udbredt, men man har muligheden. Kvalitet og fantasi (i børnearbejdet) Nye ideer og udvikling Kredsene har fokus på at udvikle sig og de har en åbenhed overfor nye lederes gode ideer. De bruger børn og forældre til at få feedback, så kvaliteten hele tiden kan opretholdes. Hvis vi ser at noget er ved at vende, hvad er så årsagen? Vi er heldige vi kan gå på jagt på skolen og høre hvad der rører sig, hvis nogle af børnene forlader os Hvis ikke vi har haft en fiasko i løbet af en sæson, så har vi ikke udviklet nok En genganger er ideerne. De vilde og de skøre, men bare det at ideerne kommer og alle bliver hørt, hvis de har ideer, er med til at skabe gejst og motivation og udvikling. Nogle kredse pointerer temmelig kraftigt, at de skærer en masse overflødige opgaver fra, hvis lederne ikke længere gider dem. Opgaver der ikke er interessante, lukkes ned. Der er ingen nitteopgaver til lederne Hvis noget ikke spiller, tager vi fat i det. Evaluerer når tingene ikke bliver helt optimale. Får feedback fra forældrene. Det må ikke blive fabriksarbejde Rammer 7

8 Et par af kredsene nævner de gode rammer/muligheder som et af de aktiver der gør, at det er sjovt at være leder i kredsen bl.a. siger den ene, at lederne har adgang til at bruge dem når de vil. Især udefaciliteter nævnes som det lederne tænder på og opfatter som lækre arbejdsvilkår. Andre resultater Deltagelse i FDFs kurser Karakteristisk for samtlige kredse er, at seniorerne er aktive til at tage på kursus, mens lederne kun i meget lille omfang tager afsted. Når de tager af sted, er det på lokale kurser. En af respondenterne forklarer en mulig årsag: Får man FDF-kicket i kredsen, behøver man ikke tage på kursus! Mange er ansat i pædagogisk branche og får masser af kursus. De unge har rigeligt. Handler om hvornår. Hvis det lå i kredsen, så kunne det godt være Når man spørger kredsene hvilken form for kursus de gider, så er svaret: Lokalt, i kredsen, en aften eller en lørdag det skal være i kort tid! Kursus prioriteres fra pga. familie. I de interviewede kredse der er undersøgt, virker det som om at vi nu kan holde og rekruttere væbnere og sågar seniorer, mens det kniber mere med de små. Hvilket bla. hænger sammen med, at ledere foretrækker de store klasser. Et par kredse fortæller at de prioriterer indsatsen omkring seniorer højt. I to af kredsene formår de at have tilgang blandt seniorer. Bording rekrutterer seniorer fra gymnasiet, som ellers var stoppet, fordi der er et par unge seniorledere der laver noget fedt. Kredsenes arbejde handler aldrig om at blive flere, det handler om at blive bedre, ha det sjovere etc. En enkelt kreds nævner faktisk at de er trætte af retorikken omkring at vi skal være flere. Fastholdelse af ledere Fastholdelse arbejdes der indirekte med, i form af fokus på ledersammenhold. Man skal respektere når folk har brug for en pause, det er muligt at få dem ind igen senere. Der er ikke spurgt til kontingent for lederne, men to kredse nævner lave kontingenter på 75 og 100 kr for ledere som fastholdende faktorer. Økonomi berøres af flere kredse. I nogle tilfælde, fordi de har en bestyrelse der 100% tager sig af det, i ét tilfælde, fordi kredslederen siger det gælder om ikke at have penge alle midler skal bruges til nye aktiviteter og der skal gerne skrabes ind via fonde etc. Tendenser Tordenskjolds soldater Det hele holdes sammen af nogle få der knokler. 8

9 I de fleste samtaler med kredsene nævnes det, at det succesfulde arbejde i høj grad skyldes at nogle få personer knokler rigtig meget. Måske blot en banal påmindelse, men også en indikation af, at der faktisk er nogen der gider lægge et stort stykke arbejde, hvis blot de kan motiveres til det og får opfyldt de sociale (eller andre) behov de har. Forældre En kreds har haft stor succes med at lave familiesommerlejre hvert 3-4 år. Det er et stort arbejde i forberedelsen, men giver et stort plus. Har levet højt på en familiesommerlejr i 2003 lige siden. I kredsen bruger de forældre til det praktiske arbejde, så lederne ikke brænder ud. Prøver når forældrene kommer og henter, bare 5 minutter at få en kort snak med nogle af dem. Giver en form for forpligtigelse gør det nemmere at få dem til at tage opgaver. en kreds gør meget ud af forældrekontakten, ser når nye tumlinge starter, om der skulle være noget interessant, havde 13 tanter med på sommerlejr, og et par af dem er siden blevet ledere. Det traditionelle FDF kan lærere og pædagoger også det vi kan nu er det skøre og skæve det rygtes blandt børnene. Vendepunktet Der er ingen tvivl om, at den bedste lederrekruttering foregår ved, at man ikke havner der, hvor det bliver nødvendigt! Det er meget sværere at rekruttere, når kredsen er i generel nedgang. Alligevel kan næsten alle de kredse der nu har succes med at skaffe ledere og holde på dem berette, at de har haft et vendepunkt. Et vendepunkt der er karakteriseret ved, at en kerne af ledere har sagt til hinanden, at nu skal de vende, og så har de knoklet sig ud af krisen. Formuleret hvad det er de vil, og hvordan. I de fleste tilfælde har de skåret en masse af det usunde væk. En såkaldt turnaround Man er nødt til at starte med at sige, at vi er dem vi er og det skal nok gå den anden vej Konklusion Leder-rekruttering handler ikke om rekruttering, det handler om ledere! Det handler om at komme ind i en positiv spiral. Det handler om at skabe et lederfællesskab. Når det er etableret, så kan man begynde at snakke om hvem der kan inviteres ind, hvis ikke lederne kommer af sig selv. Ledere kommer der hvor tingene virker. De virksomme metoder som succeskredsene benytter, er følgende: Fællesmøder alle klasser mødes så vidt muligt samme dag. Det giver lederne fællesskab, og giver børnene en mulighed for at se, hvad de store laver og så er der ikke noget bøvl med, at de skal vælge mellem fritidsaktiviteter, når de rykker op. Det er fællesarrangementer, gerne arrangementer hvor forældre er med. Forældremøder, sommerlejre med forældre og andre arrangementer hvor forældre er med, giver forældrene en tilknytning til kredsen, der gavner både når der skal bruges ledere, og når der skal findes nye lederkræfter, og giver kredsen en uvurderlig feedback på børnearbejdet. 9

10 Fællesskab. Alle ledere hører til, har en funktion og får opfyldt et socialt behov når de er til FDF. Lederne er et team, og der bliver kredset om dem, i form af gaver, arrangementer og almen opfølgning på hvordan de har det. Kvalitet i arbejdet. Kredsene tænker nyt, og evaluerer og får respons. Spørger sig selv om de har det der skal til, og får/ tager imod input fra børn og forældre. Ledelse. Uden nogen der sætter mål, tegner kredsen og sørger for at noget sker sker der heller ikke noget. Ledelse kan være en kredsleder/kredsledelse, men det kan også være bredere defineret det er dem der sørger for, at tingene sker. En beslutning. Ledelsen/kredsen skal tage en beslutning om, at gøre tingene anderledes, og drive kredsen fremad. Det er en beslutning og et håndslag fra lederne vendepunktet for tingenes tilstand. Lederrekruttering er sjældent en løsning det er et symptom. Det er helt givet, at den bedste løsning ikke er en rekrutteringskampagne, men en løbende opgradering af kredsen, særligt lederfællesskabet, og løbende sondering af terrænet for nye ledere. Hvis man står i den akutte situation, peger de interviewede kredse på, at man skal starte med det man er. Starte med de tilbageværende ledere, og spørge hvad de har lyst til. Flere peger på, at når der kommer flere børn, så kommer der også automatisk flere ledere. Man skal ikke sidde på sine hænder og vente på, at lederne kommer. Den hårde opskrift går ud på at skære alt overflødigt væk, og kun arbejde med de ting lederne synes er sjovt. Morten Dalgaard oktober 2011 De 15 interviewede kredse er: Alsønderup Bording Ellevang-Risskov Fredericia Søndermarken Hjørring Jelling K 19 Lind Mørkhøj Silkeborg 1 Storvorde-Sejlflod Vinkel Virum Århus 4 Århus 9 10

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset 18.- 20.9.2015 Denne workshop er udarbejdet af Leder og uddannelsesudvalget på Landslejren. I kan altid skrive til udvalget på LogUll2016@gmail.com

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Fremtidsværksted et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes Fremtidsværksted Kurset er udarbejdet af Grethe Andreasen for

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

Kompetente unge og voksne

Kompetente unge og voksne Det Danske Spejderkorps tiltrækker Kompetente unge og voksne Hvad er kompetente unge og voksne Interview med unge og voksne Gode spørgsmål at diskutere kompetente unge og voksne 01 Kompetente unge og voksne

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Du indbydes til FDF Landslejr 2016

Du indbydes til FDF Landslejr 2016 Du indbydes til FDF Landslejr 2016 Årets fedeste sommerlejr Lejrbål med 10.000 Masser af nye venner Fællesskab Ta med til Molevitten Praktisk info FDF Landslejr 2016 er en kæmpe sommerlejr for alle FDFere.

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Af: Morten Dalgaard Forretten: Forretten handler om at inddele visionen fra modul 1 eller hvis kredsen har én fra et helt andet sted. Find temaerne visionen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere. Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen

Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere. Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen Rekruttering for foreninger Jeres forening har set lyset. Men I mangler hænder Det positive:

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen cyj@filadelfia.dk På programmet i aften 1. omgang: Tema 1: Ledelse og samarbejde

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Strategi for fællesskab og relationer i FDF

Strategi for fællesskab og relationer i FDF Strategi for fællesskab og relationer i FDF Strategi for fællesskab og relationer i FDF FDF øger fokus på fællesskab og relationer mellem børn, unge og voksne. FDFs landsmøde 2014 har vedtaget to udviklingsmål.

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

- lærer bedst. Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5.

- lærer bedst. Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5. - lærer bedst 1 Legegrupper Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5. Indskolingen (0-3 klasse). Forældremøde Idéer

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

PLØK. Efterår. Kom til gudstjeneste og Basar søndag den 22. november kl. 10. Nr. 2. Okt. Nov. Dec årg.

PLØK. Efterår. Kom til gudstjeneste og Basar søndag den 22. november kl. 10. Nr. 2. Okt. Nov. Dec årg. PLØK Efterår Kom til gudstjeneste og Basar søndag den 22. november kl. 10 Nr. 2 Okt. Nov. Dec. 2009. 35. årg. Kredsblad for FDF Odense 14. Thomas Kingo kreds Info til alle også forældre Kredsen fylder

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederansvar hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar Kurset er udarbejdet af Stig Fog Jensen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER FØR DU STARTER SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER Brug denne model, når I skal udvikle nye aktiviteter. Gå igennem faserne step for step, så er I tættere på en succesfuld aktivitet. Start fra bunden. 4. ORANGE

Læs mere

Inspirationsbrev. udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016.

Inspirationsbrev. udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016. Inspirationsbrev udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016. Kære klubber. Det var dejligt at se så mange af jer til sektionernes årsmøder og få talt med mange af jer og hørt hvordan det går ude

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve FDF Ellevang-Risskov Tværmarksvej 20A 8240 Risskov FDF.dk/ellevang-risskov Hjemve Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve Udarbejdet af Gitte Taasti på vegne af FDF Ellevang-Risskov

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. I løbet af materialet vil du komme igennem seks emner med underspørgsmål. Debatter underspørgsmålene

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Er du klar til rislen ned af ryggen?

Er du klar til rislen ned af ryggen? Er du klar til rislen ned af ryggen? Lad os tage rejsen til Sletten Dette er Sletten stedet for landslejren Hvad er FDF Landslejr 2016? Kæmpe sommerlejr for 10.000 FDF ere Foregår hvert 5. år på Sletten

Læs mere

KREATIVITET - OG FILOSOFI

KREATIVITET - OG FILOSOFI P r o j e k t 2 01 2. 1 O k t. 1 2 fe b. 1 3 KREATIVITET - OG FILOSOFI Dagtilbuddet Riisvangen i samarbejde med Louise NabeNielsen Hvor skal vi hen? Opsamling - konklusioner Vidensdeling Evaluering Næste

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR

MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR 1 I DENNE PJECE FÅR DU VIDEN OM, AT VÆRE FRIVILLIG MENTOR FOR ET ANBRAGT BARN I LÆR FOR LIVETS LÆRINGSPROGRAM KORT OM LÆR FOR LIVET Lær for Livet er et seksårigt

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Sådan får du den. toptunede bestyrelse. hvordan får vi kampvalg. til bestyrelsen?

Sådan får du den. toptunede bestyrelse. hvordan får vi kampvalg. til bestyrelsen? Sådan får du den toptunede bestyrelse og hvordan får vi kampvalg til bestyrelsen? Hvem er dagens ekspert Klaus Gertsen 50 år/gift/3 børn/viborg Ansat i DBU Jylland fra 01. januar 2008 25 år i hæren/forsvaret

Læs mere

Den korte udgave Kvalitativ undersøgelse af omsorgsstrukturen på Brejning Efterskole

Den korte udgave Kvalitativ undersøgelse af omsorgsstrukturen på Brejning Efterskole Den korte udgave Kvalitativ undersøgelse af omsorgsstrukturen på Brejning Efterskole Andreas Vappula Nilsson, København, 1. maj 2014 1 Indledning Baggrund: Efter 16. årgange med kontaktgruppelærere til

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter. varme op til sommerlejren! Maj - Juni - Juli 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter. varme op til sommerlejren! Maj - Juni - Juli 2012 yhedsbrev Maj - Juni - Juli 2012 Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter - og så er vi ved at varme op til sommerlejren! FDF SÆSLV Foto + forsidefoto: Heidi ielsen Indhold

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter 2015 cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter Vi ses i sommerlandet! Inden længe står den på ferie og god dansk sommer. Hvad er bedre end at tchille med vennerne, tage en dukkert, spille lidt volley,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere