IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005"

Transkript

1 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf

2 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad P So Sd 6-7: Kæ all sa Af fosad Mchal Wlla-Svaø Sd 8-9: Mdod vd fhv. højskolfosad Af Iva Skjoldag Gall Foå 05 Sd 9: Mdod fo Has Jøg Nls Af L Bag Sd 10-11: Kæ gal lv Af Elg Jos Sd 12-13: Idfodbold d IHS Af Ads Hvgl Sd 14: IHS på Waxs Af Hll Djs Lous Buh Sd 15-17: Hvoda d oplvs... Af Gh Bkod Aaqus (Hk) Sd 18: M føs å på IHS Af Ms F Rdako oll Sd 19: Kudskab, vskab læg fo lv Calla C akø) ( Mads d Af D Ma buu Na Læk Bl, Tagsvj 47 hav N Sd 20: Ivao l Ladssæv Køb lla_, -al: ca Tlf al.co Sd21: DGI-lv Af Las Hk Nls Lous Buh g) ga (Fo sds sæg) Sd 22-23: Ny sudfobdd fag på IHS (Layou op s ho T P Af Pa Bøgg vj 60B Bozald V us Sd 23: Rkla fo Svskfs 8210 Åh, -al: 90 Tlf hoal.co Sd 24: Vskdsfs Af Js Chsa Vølv Sd 25: Ma å all gå d på udsy!!! Af Ol Sau Sd 26-28: Rfa af lvfogs galfosalg Af D Ma Buu Sd 29: IHS aao Sd 30: Adssædg Sd 30: HUSK! Fa dako Sd 31: Adssls Bagsd: Gall foå 05 Rdako vl g ak k D Ma Na fo hjælp. Fa æs Elvskf d akø: Na Læk Bl Soovj 16, 2. h 2300 Købhav S Tlf D Ma Buu Jagvj 120, Købhav N Tlf E-al: co 3

3 Foadsod Føs fs vl jg sg ak fo gg god lvød aj åd l d so dl. På ods af d dlg dspuk kk hl va vj, blv d allgvl gg vllykk wkd d ag dlag gg god huø. Næs å lgg lvød føs d aj så ku a jo håb på bd vj. I fobdls d lvfogs galfosalg vd lvød, havd bsyls foslå vdægsædg, so vll byd, a ugkuss ku blv dl af lvfog. V havd dsku d bsyls, fod fl fl kuss hvd sg fohø sg o ulghd fo dlsskab. I bsyls havd v haf l ovvjls: V va g o, a lvfog hovdsaglg skull væ fo lv, so havd haf lag ophold på skol sadg va v bag fo, a l vll udy dlsskab fo a få lskudd, so skol gv l dl af lvfog. (Jg vl da lg husk all på, a d lskud ka fås hvs a ag 4 på sokusus på IHS husk a foæll, a a dl af lvfog å a lld sg). Dfo valg v a foslå sokuss so havd væ på skol u é ug, ku opags so passv dl lvfog, ud s ud ulghd fo a få sø l sokus. D dfø dl dskusso l galfosalg, hvo båd læ fl gao af gal lv bladd sg. D va gg god dba so fko på baggud af d. D a so bsylssdl foad, a g dl bky sg o lvfog d byd, a jg psolg få g l lvfogsabjd, å jg opdag, a d kk lggyldg hvad a lav foslå. Ef d dba blv foslag vdag kb d 31 s fo 27 s od. På baggud af d æ afsg dfølgd dba lovd jg på bsylss vg, a v vll ag dskusso op på d ffølgd abjdswkd, d vl v gø abjdswkd slug af okob. På d dspuk vl v så ku s, o d d hl ag ha væ lva a åb op fo dlsskab fo sokuss. Jg skk på v ok skal få hvdls jg håb, a dss pso vl ld sg d, fod d ssd skols lvfogs abjd. Hvs l ha ydlg koa ll g o d, vl jg g g hø d, slvo I kk ha lys ll ka ko d l abjdswkd. I ald vlko l a koak g. So sag d a a få spos på d abjd a gå ud lav! Cka 14 dag f lvød død dlg fosad Has Jøg Nls. På baggud af Has Jøgs so bydg fo IHS d ag hudd lv so ha haf glæd af ha, blv lvfog spug, af skol, o v vll væ d l a opsæ davl l æ fo Has Jøg. D sagd bsyls slvfølglg ja l d d sa. Hvo på skol hvad d skal væ, vl skol saåd d Ig Nls afgø. Tl sds vl jg opfod j l a dlag øs- vskdsaag. D blv bug g d g på a aag dss aag d uolg hygglg a dlag. Hvs l øsk a dlag lvfogs abjdswkd på skol I g vlko l a koak udgd. Næs wkd lgg d okob. Og h l all sds vl jg d j o, a lvfog dækk halvdl af lldgsgby l IHS-aaho lødag d 22. okob. Hvs a kk hl kla l d 42 k blv d så ulghd fo 10 k. Jg håb gg ag gal lv vl kgg fob d lødag, åsk kk fo a løb så fo a hpp os ad oss hl vj ål... Håb v ss!! Mag foadshls P So. 5

4 Kæ all sa H på IHS gå d foygd. I skvd sud v lg sa d vos sokus, æ bg usk, fs, hop spg, d Maa so kususld. Md ad od kav, ag glad bø foæld sa bav oval. Vj faassk, kus foløb sygd. V ha h d 18. ju sag favl l så 70 lv på foåshold E gg god 6 ho hold so ha sa s pæg på IHS. Jg øsk d al hld lykk d ds fdg pla slvfølglg på gsy. Jg vl så g by ljlghd l a sg usd ak all j, d dl vd lvød. D va gg vllykk lvød d ass af glad, spoy fss dlg uvæd lv. Jg s alld f l a s j all l æs lvød. Jg ha slvfølglg fovg o a s ag af j, å v d 22. okob gfø IHS Sødb Maaho fo føs gag. Fo d af j d æk, a aaho åsk lg so ok udfuld, ka I jo sd ld j l 10 klo. Kg gag på vos hjsd ud IHS Sødb Maaho s u. T sløjf 10 klo. Hold j kk lbag - d blv ufalg god. Hvoda s d u ud l få? D s faksk g foufg ud. V ha ca. 75 lld lv på uvæd dspuk d ov halvad åd du. I skal kk hold j lbag skaf ass djlg lv sco dl af u l La Saa Spo, sku, Mddlhav ll v. l ko kusus ophold. V ha fosa ålsæg, d hdd 100 åslv 2008, d vd a væ dfo ækkvdd, v ha fosa bug fo js uvudlg hjælp, så kp up h good wok. V ha sa y l, d hdd sukø- abuld l. D l, d sækk sg ov 43 ug, sålds a d føs halvdl aldlg højskolophold, hvof ad halvdl so sukø abuld. Ad halvdl gas, d d skal bal usbløb hv ug (so lov foskv). V afbyd ds ophold asæ d l a gfø bl.a. abuldgsfoløb fo vos uvæd lv, so d få balg fo svad l d, so d bal fo a væ h d øvg ug Sa! D få alså udvd sukøuddals, so d pæ skal bug på ds dæsoåd, sadg blv d udda abuld pojkld. D få ljlghd l a afpøv d pakss, hvd få so fagsgudlag, vd a gfø akv abuldgsfoløb fo båd gyasklass hvv (Dafoss ad so vksohd). Hl 20 lv fa foå fad l g ssa, v havd føs ag ku plads l 13. V glæd os gg g l d ød g ug 32. Jg ha udpg Ms F l a væ ld fo l, hvlk ha hldgvs fd uolg spædd. V ha fud y usklæ, so hdd Ada Lash. Ha ka båd spll usk, STOMP, kø MTB, væ sksukø g ad. V glæd os l, a ha sa d 8. augus. Tag god od ha, (jg skal ok få ha l a skv o sg slv). V ha ag akv h l få. I dj ug af augus d aaø uskfsval. H vl d jo væ kæko ljlghd l a slå su fob. I d af spb ha v dæsdag fo Sødbs åg, hvo bl.a. Las Chsas (hådboldspll fo Flsbug Hadv) dlag, saabjd d kæfs bkæpls. I so 2006 æ bg sa af augus, (u æk I ok; ha kk ld dlg ud ), vl v ufalg g s, o v kk ka få l ug dæshøjskolod sk l a ko på IHS. H ko I d blld, d v g vl saabjd d lvfog. D ag ulghd; af d vl væ, a I få js ophold gas, hvs hv af j fa lvfog dbg 2 kuss. D ad ulghd, a v fællsskab aag poov ugkus. Ugkus skal slvfølglg væ dy, spædd aakv. Dfo øds jg g foslag, båd l dhold hvoda v lokk d ug hd. Hvs lvfog ka da ugkusus-udvalg, so kgg på ovsåd, vl d væ gal. V skal alld h sa af få væ spo d på d dhold. Jg øsk j all gg god so pas på j slv. Jg glæd g l a hls på j all g. Husk: Hvs I ha god d ll g vl hæg pa plaka op åsk dl l bochu ud foskllg sd - så sg dlg l. V yds aklg fo js so dsas vl fosøg a påskø d. Mag IHS hls Mchal Wlla-Svaø 7

5 Mdod vd fhv. højskolfosad Has Jøg Nlss død Hvad du, væ fuld hl - kk sykkvs dl Ma ka sadsylgvs kk fd udsag, so dækkd fo Has Jøgs gudlæggd lvsholdg. Nå ha gk d sag ll abjd, va d ald fuld hl, hvlk ag asao, fog sk ha yd god af. I 35 å va ha asa vd Idæshøjskol Sødb - føs so læ df 17 å so fosad. I all å vkd ha so vsoæ, spudld spd dyao fo lv kollg, lgso ha havd kæf l så a gag sg so æ sukø bys fogslv. Has Jøg ha sa sg ag spo. Føs fs hos d ag sk, so ha ha hjulp, ll so ha va d l a gv lvsoplvls på Idæshøjskol. Has Jøg hold aldg f, so højskolfosad va ha ald l ådghd; fo ha va dsklg pobl fo så l a bskæfg sg d, fals dø va ald åb fo all, d havd bhov fo a al d fosad Også d dæslg vd ha ha 8 aulgvs sa s spo. E af d upåagd, allgvl væslg spo, blv afsa, da ha sa d Ms Blch-Ads udvkld d 2-dosys, so sadg bugs oval vd, hvo d splls hådbold. M så lokaloåd ss has spo fo af vlfugd klubb, so ha va d l a op. D skal så ævs, a ha va hædg fokæp fo, a dklubb fk ulghd fo a ko væk fa Rgdplads sd abl sg d uvæd vls. Has Jøg va dæslg ulal, so ug splld ha båd håd- fodbold på lpla. Fo ha va god kap væslg d sula, ha ku aldg dø o a bug ufa dl fo a bs odsad. Ha havd v l a klapp, å odsad havd gjo god. I s dæslg gudholdg va ha hlhj aaø, ha bug ag kæf s fosøg på a få fog l a foså, a d kk okosgsf a dgå afal o sposoa..c. M på ods af dss gudholdg va ha fasc af pofssol cyklg, ha bug g d på a følg f.ks. Tou d Fac. I fl å havd ha d pcp, a ha ud ou slv skull kø 10% af dags løbslægd. (Bjgap blv kla d gag op- dkøsl på Dybbøl Bak.) Ig ha ald foå a skab yg g fallv, so fugd, slvo Has Jøg of va opag af abjd ll ød; fallv hvo Has Jøg va ovhovd, hvo all ald ha væ dsll på a ag asva fo had. Æ væ has d. Has Jøg va so sag fgh, da ha fk a vd, a ha va a af uhldbdlg kæfsygdo, va d aulg fo ha a ag kap op, slvo ha vds, a odsad va uovvdlg. Ha lod sg kk ku, ha afpøvd foskllg alav bhadlgslbud, lgso ha fk skab væk fo ad æd d sa sygdo. Has Jøg søg aldg od cu; cu opsod of okg ha, fod ha va vlg ødkod, vlfobd vlagud sa fa ovbæd. Nå d sag, skal d kk gls, a d bag ad ald ha så kvd, so ha bakk ha has abjd op, so ha væ uudvælg spagspa d suao, hvo ha kk havd ulghd fo a døf sag d kollg. Iva Skjoldag L Bag, dlg foad fo lvfog skv følgd: Has Jøg Nls, dæshøjskols fosad fa 1975 l 1992, død. Ha blv 69 å. Båd fø f s fosadpod va Has Jøg læ på skol, fl usd lv kuss fa hl lad ha kd ha husk ha so vgg bk skols hvdag. Ha va dbgb af IHS so lv føl a, a ha ald va l sd. Has Jøgs ldskab va pøg af va ævæ ha udsåld yghd, so fk y lv l hug a føl sg god lpas. Ha va flo bladg af auo lld pso, d ku udfods gvs odspl, - pso, so v spkd so v sadg havd spk fo. Mag dlg lv vl ku gkd blld af Has Jøg slåbok, å ha d o a dukkd op på gag bad o ao. M v husk ha så fa dæsba d sæ fodbold, vollyball d s å kk ds cck, så g ad fyssk udfoldls. Fo Has Jøg hadld dæ kk al o a vd, absolu så o lg, fællsskab dæs dyb væd. Fogslæ lduddals lå ha dyb på sd ass af fog ov hl lad pægs dag af ld sukø, d ha få gudpll spao fa Has Jøg. I d hl ag splld væd so oll Has Jøgs ldskab. Ha byd s fo fo vædbas ldls, læg fø d blv odod. Ha va sylg fosad so dyao fo skols udvklg, sadg spao, d foåd a sal sp g sæk hold dabjd, so gjod Idæshøjskol Sødb aka dæsblld. Elvfog bød g fo Has Jøg. D va g va posv saabjd, hvo ha kk lagd skjul på s so spk fo lvfogs abjd. Ha va ald god d- odspll på posv dlvd åd gagd ha sg hlhj all bslug. Elvfog fk ulghd fo a væ akv dspll bl.a. ablg af kusus fo gal lv, d s udvkld sg l falkus, so v kd dag. V føl os ald ag alvolg g vlko udag hos Has Jøg Ig. Vo ak gå Ig, so ha lg så ag ås lkyg l IHS bag sg, l ds f bø 13 bøbø. Æ væ Has Jøg Nlss d. 9

6 Kæ gal lv H.C. Ads ha gag skv A js a lv!!! O d så d d js d sg slv på højskolophold? Ell u ud d so vd? Mød d ad kulu? Ell ba d a js l Sødb l lvød? Hvad H.C. Ads ha d js, ka v hv sæ ag sllg l. So jg ha skv dlg lvskf, ha jg haf d pvlgu få 2004 a hav halv ås olov fa IHS. I olov ha jg væ ud a js 3 d. d DGI s føs Vdshold Bado - Dash Bado Ispao Ta. Ef lag fobdlss fas d a få al lskk l a gå op, plalægg, udagls salg va v d 1. Spb 2004 dlg kla l a dag af sd. Dash Bado Ispao Ta va kla. V skull lbg d føs åd Tjkk, Ial Pol - kk så sæk bado ao, d va v god kla ov - g af d gk så d a udvs på skol, uvs foså 10 æg klubb ud okg sadg d, a v slv fk æ dl gjo fo kla l a dag l Øs. 1. okob ladd v Malaysa, g spæd fovgsfuld fo fl af spll blv d så ød/kap d va. V ako l d søs badohal jg sd ha s. 32 ba, så va d ba o a ko gag væ sg l va. As-u på 2 d. gk ov Malaysa, Thalad, Tawa Va, hvo l af højdpuk, gl, ha væ; a ød bø lag ud Thalads gskov s ds glæd vd a spll bado - slv o d va 50 spll på ba. A blv klapp d hall af 300 sk, so vd på vos akos. A bsøg bjg på Tawa d 250 uddøsba oplv d kulu d ug so gal akv. A oplv Va pøv a ko ov vj fuldsædg afkkaos d fl d 1000 kall susd okg. Jo, skk sy. A abjd d a, so skal fug ud ks fohold - hvo kk ag afal ovholds (d bds asask sl), ha væ d søs udfodg fo os lda. D ha væ g læg so psolg udfodg, so jg ka s lbag på d ag y oplvls baggag. Skø d 3. d. fløj afsd så va d d å øj a gs fal Sødb lufhav, hvo Maja od s fa d so kus ka, djlg følls a væ hj g. Dcb åd gk d, a jg ød a væ lbag - fulg das skolgag, oplvd IHS ld på afsad havd ld d l a fodøj all dykk fa u. V havd lag d fod u d DGI afal, a d å væ falkopsao. D bsod, a v so fal skull js 6 ug l Ausal & Nw Zalad. Så d 28. dcb sod jg a lufhav på vj od y vy, d gag d afslapp sl ud pofssoll foplggls. Ja, ba os 3 på u. E ug Sydy - fj yå ud Habou Bdg d udsg l Uzos opahus s d flo fyvæk på va soaf - hvad ka a folag?? ca. 2 ll. sk valfad løb af dag d adkuv od kysbdd fo a sk sg aakv plads d udsg l fyvæk. D va l faassk dag v lbag Sydy d kus blv sa od Aucklad på Nw Zalad, hvo d sjaskd d da v ako. M d ædd sg hldgvs - v lbag 11 dag på Nodø, hvof v havd 17 dag på Sydø. Ma skull o a vo H ha væ ud på hl klod sal d så sd all d sukks g på d ad sd af klod. Nw Zalad ha al hvad hj bgæ af auoplvls. V ha vad på vulka, væ på glch gskov, sol os på hvd sadsad, s so hval slå d hal, å d dykkd od k dybd, oplv pgv på æ hold, s d so albaos d o 3 vgfag, paagld fa 1200 højd, af d hl so oplvls va a svø d dlf på åb hav. D ha væ faassk u, d ha gv os l god fal-oplvls sa. Oplvls so v ka lv læg på so kk ba ka købs fo pg. Hvdag ha hug ld s akos jg g lbag på IHS fo fuld kaf d ass a y g. Jg føl, a hfg jsakv ha gjo g ld kl på lv, så jo H.C. Ads ha ok s udalls o a js a lv, d hadl ok ba o a fd s g js, så ko afsd. Også a gv sg slv d lov l a ag d d js lad s dø gå opfyldls ud lv d ud. Jg øsk j all gg god so salg gsy på IHS. Kælg hls Elg Jos 11

7 Idfodbold d IHS E fdag sds jaua d hs å 2005 dl hold d av IHS 99 vd Noda-sæv dfodbold Hoss. Hold bsod af f spll/lv fa foå D dldd pulj bsod af Hoss KFUM, FC Als, Sjølud IF IHS 99. Splld æ, Thoas Ld havd dk kooll offsv, åbgskap od Hoss KFUM blv dld hæsblæsd po, v ku d ld hld hav bag os foa f få skud. I sd å v lag h kap (so va 7 u, pyha) fø afgøls fald, v ku ækk os lbag d 3-2 sj. Kap od Sjølud va uds l a væ øglkap, d skull bg os vd l llud so o pulj. FC Als havd vs sg so g kop hold, så v sasd på a slå Sjølud. D havd v d gjo gg ud væ. Sjølud vll d adlds, v å øjs d uafgjo, hl kla ufoj! Ef a væ ko foa 2-0, kæpd 12 Dags pofl v s d os slv vos ovlg aud blv saff d 2-2 Ad sula gjod, a v u va vug l a få po od d fygdgydd FC Als. Sålds pss d kap od FC Als, splld sposdkø ufko fo a ov spll l a yd ds ypps. Pølsho d kchup oklædgsu Pølsho hjalp lsyladd, v Skv af Ads Hvgl Sposdkø Foå/so 99 splld god kap. Foa båd d , å v dsvæ øjds d uafgjo 4-4. Rsula va d ok l a sk os dlagls llud, hvlk havd væ succsk. I llud sfd v bkdskab d d s fals fk lko dfodbold. V splld ku kl sæ ab 6-1! Es spll d foåd a sco va afø Mkal. Sålds d fsu sa på y spædd vs, f d sovj v havd væ udsa fo, ku v d vud dlagls so væd succs. Sadg så d lovd ud foud fo dlagls vd ågagsug på IHS l lvød aj! Dags spll blv dbua Nls Kuds, d d å dl opscols d Kasp udgd. Hd bvs v ov fo os slv ad, a højskolv god ka øds ud, a d øl dblad. Ikk hd sag, a d kk va ud d ffølgd byu Åhus Kasp Kjæsgaad Ald: Væg: Højd: 27 å 81 kg 177 c Kasp bo Koldg ha Go på 10 åd sa d Sg. Poso på ba: offsv Aal kap fo IHS: 7 foå 1999 Aal ål fo IHS: 11 Ad klubb: BPI Åsu BK OKS Sæk sd: Gjs, kapvlj, hughd, lag dkas, skyd god d bgg b, god ovblk, aulg ldv, dblsæk, ækapssæk, god hovdspll, uoodoks. Ko sag kopl spll. Svag sd: Ig Mål sæso 2005: A vd IHS sskab l Foå/so 99 13

8 Hvoda d oplvs a væ lv på Idæshøjskol so 1956 Waxs Åhus D d 1. osdag åd JUHUU! D byd lg, a v skal på Waxs væ sa d djlg folk fa IHS. G d fag 1. halvå 2005 d blv ado, a IHS, d bo Åhus ll lfældgvs på bsøg sls by, d dag ko på Waxs fo a hygg sg dkk pa øl. D gg god åd a s folk fa s ågag, so a åsk kk få s ok d sssd hvdag, d så gg god ulghd l a læ ad IHS a kd. Hvad d a sg o osdagsaa-g? Ja, d fo kspl sbllg sudøl så d of kaok, hvo d fhåd lgdask Doa Ka ald g g adlds foyd Madoa u! SÅ lad d væ opfodg l j dud. Ko på Waxs d føs osdag åd., dk øl, væ d l a udvksl d o d god gal dag på IHS få sak o, hvad d lls ø sg hads lv. Hvs l skull væ vvl adss: Fdksgad Skv af Hll Djs & Lous Buh Foa g ha jg lggd fooalbu fa d so, jg ha lg fud dagb, så jg glæd g l l a vd lbag l d d! D lgg d fkløv b! D 16. aj fd jg d ud på ba alk. Jg ag d so god vasl fo god so. Dagb ha jg lg læs, d sk fa kl 6.30 l ll 1 3 o a. T dask, gg, gyask, boldspl, alk. Fodag, svøg, folkdas, kosag, lav hådabjd sopp søp, ag sakos på væls, 24 på é gag ok kod! E ad gag vd jg 20 l. Køb flødkag, oulad, wbød såkag fo 16,90 k. Føs f hygg på væls d gfoællg sl. To o aao, d o d skal l fo a få doko. Ad lk. Dagbøg skal skvs, bl.a. fo Topp, fodag d psolg bv, hvofo a å ags l hjælp. I jaua 2005 jg Sødb, fod ad ha æd. Jg ag sav gå ud l vlhold Idæshøjskol, hvo d ko g sod ød: D 3. aj 1956 ag jg buss fa Svdb ød Hds, so d dag dag hø l vkds. Læ ag od os vd fæg Moak, v blv fl. Nj hvo skolbygg flo! Fo kk a al o svøhalls so glasfacad! Skk l so flo pla, d opholdssu! 98 pg, l bkl d ad. V skal væ sa hl so! Næs dag hold Søgåd fodag o, hvad v å kk å. V å g! D fa so ha ld g l skol, fod ha g fugavl kd gyasklæ Rgo Hass ad. Gyask! Jg ha all dag føl g so ko gyasksal. Dfo blv jg glad, da jg opdag, d l, d hdd boldspl, hvo Haug vs sg a væ gld ld. V kald os Topp få køb ød hu. D 4. aj o af gå hl skol u skov. Da v ko lbag, d l-vd lys ag vdu. KE foæll o s ophold Føslvlj. Bagf d kaff, hvo d s blysg lvd lys. E af hold Søgåd fodag o skol o, hvoda d blv l. V s lysblld fa d blv bygg fa dvlsshøjdlghd. Ps 8-10 ll. Alså d åd Søgåd foæll på V vd a dø af g. Da v ko sg, blv d o gag yss på os ud fa gagvag. D 15. aj 1956 blv skol 4 å. V all o ud a hjs flag. O af f folkdas få v cacao dags aldg. D facd svøhal. D 7. aj vl jg pøv a spg på hovd fa ka. D blv væ! M jg øv, på foælddag d 9. jul vov jg g hl op på 3- vpp. D lag a s d, jg VIL kk gå d g. Edlg fald, fald, jg sys, jg hæg d vghd. Da jg løf 15

9 Hvoda d oplvs a væ lv på Idæshøjskol so 1956 (Fosa) hovd fo a s f vadovflad, a d g slvfølglg asg d odlg sask! M jg ovskd hl bs gæs d d spg. D sds hovdspg d hl ag jg gjod d!! D 17. aj kl 6 vækk odæd os d opfafa. V all d l a hjs d osk flag. Rs af dag ha d osk j f, d ud a al by ød. I ps blv jg på skol. Pslødag kl sals v l kaff. V ha d vældg hygglg, d æd ld pjs. V syg dl fa højskolsagb. Søgåd vs os M ha d ha bul gø fag l. D ægg sjov. D 3 hollæd på bsøg, v 4, so sdd sakk d d l kl Kl 3.15 d l, so løb ud på gag. D ps, v skal s pssol das. Tøj på fa d l d ad. V gå lag s vældg flo solopgag. E hj g kl 6.15, 2 s kø v bus d Søgåds gå Volvo Saoca l Røø, hvo v ha djlg dag. På d 3 åd v på é busu l 16 Gås, Kollud, Flsb, Slsvg Dokk, Goop Slo, Davk Jauplud. V cykl all ad l Augusb Slo, sps adpakk Nøskov, kø l Dabod Højskol ha odvd hj. V l so odagls af Kogskb, s Dybbøl By Ollup-pg lav gyaskopvsg sld g. I d hl ag sagd Rgo ald sd h: 1956 d va d so, hvo d gd usadslg! F af læs læ: Ulla Blla, Vldad, Aa Soph Hdvg, sa Slskabsjs af Lch Fsch. D gå d ollhæf fag ud på sc. På d åd foså d a spll sykk, v yd d. Øskkoc opholdsu d Søgåd vd klav højskolsagb håd lglds ufllg oplvls. Hvo blv d sug af hjs lys. Rgøg å v væ d l. To gag fo g dj d sg o busu kæld. Vdu puds jg gag spssal gag opholdssu. Måsk blv d opgav, fod jg d 3. højs af pg. Madpakk sø v l dlg æv cyklu, væls skal v slvfølglg hold. D ud g, a hådabjd æv så g dagb, fo jg da kk på IHS fo a lav hådabjd! M d slvfølglg f a ag d gå opholdssu fo på d åd a ko sak. Rado på væls lg så ld s fa skols sd, so TV dag. I spssal læ væ vd hv ds bod. Jg sdd vd Thosssos, so jg på julbv d s af ds dag. Da Ky Thossso bsæs Koldg, hvo hu bod l sds, va jg d. Da v ag afskd d 28. jul 1956, d d hjskæd gåd. Hvlk udvkld, god ufllg so!! 2004 a sal adss. E af d ad pg øds hv å d ad højskolkaa. E vadb sds sadg ud. D gv 30 adss. Ud fa lvblld ha jg av bopæl. Gå l bbloks lfobøg, hvo jg fd adss. Skv f.ks. l gådj d sjæld av: Mo du bod l... ha av d fædd gåd?. Såda fohold d sg!! Tl ad skvs: E du d Els, jg sø-g?. Tlggæld odag jg ag djlg bv. Tl hv sæ sd jg julbv, so jg u kald åsbg, d adss jg ha, sa psolg bv, fo a gv udyk fo, a v all ko had vd. Hvo jg d glæd g l a væ sa d kaa g d aj I 1996 ko jg føs foå ak o a sal højskolkaa l jub-læu, på d dspuk ha ag plalag f. V 14, so øds! F af pg jg på julbv d. Dfo bgyd jg alld julbv Gh Bkod Aaqus (fød kald Hk) 17

10 M føs å på IHS Ms F ha væ asa på IHS sd so 2004 so åsvka fasasa fa so Ha ha læs dæ saskudskab på Syddask uvs Ods. På IHS ha Ms udvs volly, bachvolly, fss, s, fysol foskllg dbafag ohadld koukao, saabjd dæspsykol. M føs å på IHS s odlyd faassk, d d føs ald ffølgs af d ad. Og op d ad, hvad jg dld d 14. augus, å dj hold af dykssul oplvlssvg ug kvd æd æd d af dobbldø på vds bds højskol. Blad d ag spy IHS dbl 13 udæv sukø lglds d af dobbldø. D blv po på IHS s føs Isukø abuld l, so Wllas 18 Kudskab, vskab læg fo lv (ha fa aoc, bochu, fold, plaka TV) ys dé, l dls dfls af +100 lv-vso, dls du bd højskol fo såvl lv so gæs. Md l ko jobb, jg bls u so sukø abuld lld ( l ud l væd, d so kossk fofæglghdsæssg bydg fo dlg sudd på økoosk ksssu). Jobpofl dhold udvsg coachg af sukø abuldaspa sa saabjd d l a plalægg, gfø valu aag fo suo, vksohd, fog, sposklubb o. lg. kald alld book d abuldg, aao, spossæv, La Saa g ad. M sadg abo d l så a a socaluopsk wow-accld højskolu fo skols lv. M splskudhug ja ak, l a blv dl af højskols spd hlhd skal ss lys af faassk å på IHS. E å, d ha åbba såd socal ljø, faglg alsdghd, auskø dæslg a, so så ha vs g udvsgs ag afs bobld lys l a udvs på højskol. M åg ko ægskab d skol, dd plads højskols ha bsåd af spædsg aldsva lækollgu, ha sadhd væ ubahjg gsk dsøv uk lvssl. Nå koggåd dags abjd bgyd, blv u l skud l u, ds ovupld acclao jo udyk fo, a udfodg dags d so app ulghd udys d hjl spæd lv so højskollæ ha dfø lvssl, so jg aklg fo a fø. Oplvls ha væ o udby yds bugba. Jg glæd g l a ød d so flok af dlg IHS, so d jæv llu ko lbag l d sødjysk goplv d. Ms Ca: Vlly, IHS-lv 1964 Da v å på os opgav a skv dlæg o lvød, va d d o o a skab akl, so afspjl oplvls fa fl IHS-hj. Idé va, a v løb af lødag af vll foag så vws på baggud af sadadspøgsål fo på d åd a å ud l fl bakd IHS-hj, d blo d o udgds. M so af skd f, vs d sg, a ak o, a d sadadsd spøgsål ds klhd skull udløs ko pæcs sva, va uulg. Hv ka glg bskv IHS od? E d kk d god gud l a dlag lvød? Og d ulg a k all oplvls fag fa IHS d l blo é åd l d uvæd lv? Ifølg 40 ås-jubla va d d søs pæsd ågag af gal lv, v fad d dfo aulg a sa spssal, hvo d aldd ågag ophold sg. Kap va blok p fud f, fø folk l l l a v s a, o d v g, så Jg ko, fod dgv a jg. læg d gv g, ko, k Ca: Js, IHS-lv d! d 1954/55 k ø h V ss gaj 2006 so g D o sskv af.,, g Na Lækd Ma Buu,ofoå 03 a D v s a Bl, fåæ 03s so u! M v øl p, vo kys, os f, so ad a d o, ghd h, øds é. ad væ D d a v u l H 1. fæd s v v v. ys, d g -fav på pæ, a so k v hj so D ad øds åd. I 2. h d g d d s! 19 ag ly bæ, vg bgjs slld op l vws. Talsø va ovvældd, hug bvægd v os væk fa blok skod. V blv dv IHS-vd, so kssd læg fø v blv skæk ak. M hvlk vd! E vd, d kk ha æd sg 53 å; fællsskab, sagb, fosad so fa fo s bø, y puls, sod folskls kus hj, æ vskab, gæsovskdd oplvls, lpæl ug sks lv. D va bgd oplvls a hø ad bskv IHS d d sa od, so a slv vll gø, dd kd, a v all ha åblys fællsskab på ods af ald aoal lg d fællsskab, d ha s udspg IHS-åd. So Ib Skaf, lv 1964/65, fould: Bygg byd d d sk, a pu d. Nop d sk fyld bygg wkd aj gø d l uk sd, dfo blv v vd d a vd lbag hl. A bskv d såkald IHS-åd, ka fo d gavd vk so baal; kk dso d va d so oplvls a fa d pakss, d kk læg ovaskd, a sd l sadghd lækk så ag IHS-hj.

11 Ladssæv Hadslv 2006 Tlldgskupo Nav: Ågag: Adss: Dscpl: Hold: By: Eal: Tlldg sds l: Lous Buh Thovaldssgad 9, 1.h 8000 Åhus C P So Vco Bdx Gad 1, 1.v 2100 Købhav Ø 20 Vl du d l ladssæv Hadslv? Elvfog IHS vl g v dg d l ladssæv. Sal hold ll sl op dvdul. Ladssæv faassk ulghd fo a sal d gal vollyhold fa IHSd ll fo a ag d gal paqukoku d l Hadslv gv ha baghjul gag fo all. D så såd ulghd fo a ko l a læ y IHS a kd. Ka du kk sal hl hold, så fovvl kk, du ld dg ba på holddæ, så blv d søg fo, a du ko d på hold. Pla, a v ag d på IHS l dag fø sæv Hadslv blv fløj gag. På IHS gå v skap ægslj, hvo v spa d od had od d davæd lv, so f al sadsylghd så skal d fo a pæs IHS fav. Sa dag v så l Hadslv lav fo fo IHS-lj. Hvad ps fo d faassk aag, vds du kk, lvfog ha bslu a gv fo fo lskud. O d blv ducg af ps ll o d blv fo af fd øj ll ad du kk bslu. V håb, a gg ag ha lys l a dlag, da v s d so såd ulghd fo vklg a få skab l lao på væs af ågag fa IHS, vs flag fo vos gal skol. Tlld dg d dsåd kupo, d foløbg lldg, bdd. Skv dæsdscpl po ækkfølg, skv hvs du d på hold så fald hvad d hold hdd. V vl psolg hvdls l J, d lld J, å d ko ydlg foao o balg.. V glæd os l a få fd ug sa d J l æs so. Dscpl, d ka dlags, : Alk Bado Bods Fodbold Das usk DGI-lv So l skk kla ov, ha a sd få 2001 ku få lskud fa DGI l s højskolophold. D s kav, a a ha væ æ ll på ad åd akv fog. M hvad skal a gø fo DGI bagf? Igg?! D hv fald, d dyk ag ha, faksk så d dyk a få, å a fædg d s DGI-sø ophold. V 8 dlg DGI-hådboldsø lv, so ha fud sa Åhus. V havd lys l a lav fo DGI-hådbold, lys l a lav d fo bø hvoda ko v gag? V hvd os l DGI Åhusgs hådboldudvalg, d va g posv ov vos hvdls. D ku bug all hæd, så v fk hug fa vos gupp d hådboldudvalg, hvo ha fk asva fo skol/lj DGI Åhus-g d d sd gupp so ududvalg. Hf d bgyd a sk. Tl so blv d hl faassk - håb v! V gag d a aag 3 hådboldskol Åhus. All skol lgg ug 31. V all æs hl gø d fo d oåd. God ok ha v all væ d på hådboldskol so sukø fø, u d alså os, d skal væ aagø af d, dvs. hl d l plalægg af ds dalj, so hv bsll øj, hvo ka v få d bds bold bllgs c. V ha få ld a s l. D d, v gag d u, v glæd os hl vld l a ko ud l bø fohåblg gv d l gg djlg dag l so. V håb o på, a skol blv succs, så v l æs å ka få du fl klubb d på d o DGI-hådboldskol ds klub. M d vl jo så byd, a v skk ku bug fl hæd! Så DGI-lv Åhus ko ud af busk, så slvo d åsk kk hådbold, du ha få sø l. V ka hl skk bug d ksps l a gø vos hådboldskol du sjov. D faksk opfodg l all DGIlv - ja all dlg højskollv, d ha lys l ld fvllg abjd. Koak js asfog hø o I ka bugs, hvs I ha lys. I ka hl skk bugs, d vl blv ag od j d åb a. D så fd åd a ophold skab y koak d gal IHS på. Tl slu lg ko o lll dø, so lgg skul baghovd på os. Ef spaoskusus fk v d o, a v på dspuk g vl lav væfaglg dæslj, hvo v v bø ug fa ag foskllg dæsg gv d fd oplvls højskol på 3dag/1 ug. Id sadg ku på gbæ, åsk du ka hjælp os d a ko vd? Ha d gv dg lys l a dlag abjd d skol, du bosa Åhus ha lys l a lav DGI-abjd, ka du koak koak udgd. D gæld så dg, so kk ha væ DGI-lv, so sys, a du ha a bdag d. Jo fl v ka ækk på jo bd. Jul 2005 Las Hk Nls , få 01 Lous Buh , foå 03 21

12 Ny sudfobdd fag på IHS Tæg, bvægls udvsgslæ Hvad TBU? Fag æg, bvægls udvsgslæ (TBU) blv udbud føs gag få 2004, so y al fag d al på 6 uglg. Fag ha l foål a gv lv kdskab l foudsæg fo a påbgyd uddals so fysoapu ll sudu dæ. Fags dhold lgg dfo æ op ad fagbskvls på æg bvægls (TP) på fysoapuuddals ysk bvægls på dæssud, lgso lv so ld udvsg bsøg d spkv uddalsssuo. Foål d fag bl.a. a lv lg sg paksk, pædagsk, ddaksk osk foudsæg fo a plalægg, afvkl valu bvæglssakv l foskllg ask ålpopulao. Dudov opå lv kdskab l foskllg ægspcpp applc på gv ålpopulao. I fag dgå følgd oåd: 22 Bvæglsskval hud alsdg bvæglssfo, kopsbvdshd, bvæglssaalys (Laba) Avdls af usk l bvægls Opvag; s psso fo kl øvls sa palægg Koodao, sabl balac Udsækg afspædg Muskl- kodosæg Udvsgspcpp od (ddakk/pædagk). Plalægg gfø udvsg af ad ålgupp sa dlag so hjælp vd hadcapdag Fag ha yd so popula blad lv ca. 50 lv fa hhv. få 04 foå 05 ha dlag på fag. D fls vælg fag, fod d ovvj a søg d på vdgåd uddals dfo sudhdssko hvo fysoapu-, dæ-, sa dcsud vd søs popula. Elv udabjd udvjs udvsgsopgav, hvo d skal llægg, dskv udvs bvæglssspa l slvvalg ålpopulao; bø/ug, æld ll ovvægg. V saabjd dfo d æljø Sødb båd lv sa ka opå posv oplvls. Elv få vd fags afslug udlv bvs på, a d ha dlag fag. I bvs dgå fagbskvls af TBU, sa bskvls af hvlk ålgupp d pågældd lv ha gfø udvsgsfoløb l. Bvs ka læggs vd asøgg l d pågældd sudu så å ålodghd ag ov l d 28. jul Jg ha op odag pa posv als ss, hvo dlg IHS lv skv, a d ko d på ds dø sud! Tllykk g hld lykk. IHS godkd so pakksd Fa foå 2005 ku IHS lbyd fysoapu- sa dæssudd på 7. ss åds pakkophold. Saabjd føs ag dld d sudkoodao fa hhv. Fysoapuskol Isu fo dæ Købhav, ka så ud-bds l lads ad fysoapuskol dæssud. Pakkodg, hvo udgd fug so pakkvjld gv bl.a. d sudd ulghd fo a udabjd s bachlopojk, s d ophold sg på Idæshøjskol. I jaua 2005 byd Ma Passé 7.s sud. fa Fysoapuskol Købhav sg af pakklbudd, hvlk va uolg udbyg fo bgg pa. Ma dgk bl.a. aao/fysol udvsg, udvs d hyppgs dæsskad (fobyggls bhadlg) på d spkv hovdfag. Dudov udbød ha ksa udvsg assag, bhadld vjld skadd højskollv sa fugd so sudvjld. Sudu l Købhav Esbjg I få TBU-hold på 2-dags sudu l Købhav, hvo v bsøg dgk udvsg på båd fysoapuskol, Isu fo Idæ (IFI) sa Pau Isu. På IFI ovvæd v osk paksk dskabsgyask, hvof sudkoodao Bg Ps hold oplæg o dæssud. V slud dag af d g spd udvsg vd dlg alklæ, Mkkl Søs. I foå bsøg v Fysoapuskol Esbjg, hvo lv oplvd a væ sudd fo dag. V fulg 1. ss klass sad dag d aao ffulg af dæ, sudvjldg sa aul vævsbhadlg assag. Sudu bkæfd ag af lv ds kod sudvalg gav d succsoplvls, fod d va sad l a følg d udvsg. Dvd fk d dyk af vau på d vdgåd uddals fk od på a påbgyd sudu f d højskolophold. Fag ha vs sg, a hav vækk ss hos foskllg d pga. d y kopcgvd sudfobdd lag på IHS. Akl blv bag uddalssavs, lokalavs, Uba, JyskVskys Fysoapu. På sg håb jg a TBU vl blv fol accp af d spkv uddalsssuo gv ll adgagspo l sudopagls. Skv af Pa Bøgg, udvs TBU 23

13 v da så, g. o kål på hovd gj S IH o du fællssa hv, v skull hav Så ko dag k fa a d d, F ø b lg d ko l a ls så god a sa a l g, ul do sk g på hovd, papd dba d. Md pos dag, v s g D. o g d kald so ul d u va kl sukk C øj as lå gl k o as va l syg D, pl lll vskdsllk på ø g ov a skul a ul d d u d s é, s s på a æ d. Fo fuld 19. all havd v d foko d. Dag va d M sug blv æ kk. ba g d ga l- a fl ll d ld blkd vos fovg ad sag gl k D lk. b øj v ss d va s blv va dag, d va Åhus. dø! Naulgv vvl o, a d gsfuld væ k v ad. Såda k fo. d a S D ku dgal fos l flok IH ald d d ll g l o å ls da fo, so s d g ud15 d d ku a all af va l Spa kl. IHS-fs al D a. s a væ ad d B d va al a fo k huø ha d, åsk sod vd ukk faass d, såda d ba osalg d få ld va a ho k ås d M g g. da å kk la a sa lødag fd, a o af bod agls. D absolu a ku k så d ol s f ba uk sy fo g s j lv, d k d op væ af dss g l ksch hs vklghd l, hug g. D blv sw l dag ba æ v bds ul ga ks g a s so da a g D fo s ag l lad lv -b d ad, h jo k s g, da yk d sk. da så fo o avdas l d æs af ågag, g ld v på g l s ld v d bl v l g a å v, Ells bl I bølg gk u sgl, Hvo s ockbad. S u dapbad. ds ds h o ø på so lg d v gl på h ys ka få ud boblbad va dj fad d lg badg, åsk kk s d pu op va fød bø g g d vvl o, a d f., d a., s a d a ov sj ad kv d f få s g af u åsk s af Badasal lu bds Ig va, 2 vad jo sadg o so g a ab l s g så på f, A. d kal vd d, hjælpløs s vad v bæd af slsdagsba lo a d bagbu v! fo bl k u k fø d va f g v ad la af p bl vdshjø, Kopps g gvs sk fo bud på ads kkd fa all l s u v a s l l l o ul bl sk ga k sos baddag! oplag blv fyld op. D fødsla. Md k sds d halv af. 45 fsglad l ca d kk o gj du ks 0 bu.3 vd Okg kl. 18 g føs blus, så Aagø ha Dalgas Avu. gulddalj. ø dd! o på s ol h g s, hvo d ba d d ll l u ko k op op på Faass py s. É af d f va f g l d v ka, af ), lo øl l é af u bu, d l øjs ll d udvalg, (h va p al faassk abjd la l l A lø k, d ækk ks. yks d ku skull. Ig b vædd, ø. Ta va s d å u ) Ba va dko d so af k så g g g j g sø d ud favo g (hva alav, psoal ba spus gjod ku klag fa abo vpå dsas foåd g O a. g f g d sa æ h d k s va s fø v d uskk gag ods af faas -olvfo, bl sagb, På Bd hld æs ø! b lg huus fa so d ud a få f 9 a 50 d kk bug. Nu alld. o skab blak jg glæd g so ado. k k bl ølv lægslsfuld Js Chsa V vd Id læg ha Vskdsfs Ma å all gå d på udsy!!! A ovsåd blv ld af aa på IHS ka kk væ spcl ovaskd fo d, so ha fulg skol æ d sds pa å. D gg udsy vgg dfo ag dæsg, dfo ha d på IHS væ po a få opda g af d spkakulæ ga. Wdsufg ha d fobdls væ flg bug af aalkoo. D køb 7 y bædd d lhød kopl gg. D od bgydudsy, so adskll sg fa d æld, vd a væ uolg sabl g l a sy. Ryg gå o d søs bædd, a a ka v hl fal på pcc på vad, ud a d få våd æ. D byd, a d l d lag dlægsfas d d bædd plad apzsjlads, blv g ko af d gg sjov l lv. Wdsufg blv fo øvg udvd d ksufg, so g dl af wdsufg-spcal. Ksufg d hos dfo d ako-od dl af vadspo. D h oval, på båd d dask aoal sad. Ud d gg vdfohold blv 4 lv ag ud af wdsufg få udvsg ksufg af vos y bads kokucsjl Chsa No. I d fobdls ha v dkøb d ys ksufudsy d 5 l på dag. D 5. l udvkl fo a gø d l a sa dag fa vad, spcl vlg l bgyd. På sjladsl ha v d fo d sds pa å hvv båd Euopajoll Hobca. To ld vld jollyp l d fa sjl. Dsud ha v dld saabjd d Fdca Machac C, hvo l g dablg dull blv udkæp. Tl fag Oudoo, Idæscoss Advu d dkøb ouabks. MTB alld dl af fag, u lbyd v lv, d kk slv j cykl a lj dss. Cykl blv dsud bug på sokus. Tl klavægg d køb klasko af bladd søls. Klasko gv øg fko sabl på vægg, så du fl lv ka få foøjls af a ko ov udhæg. D blv slvfølglg flg bug på advuu l Chaox h so. På skol pøv v hl d a op fohold fo vos lv. A hav d y gg udsy aulg dl af d opg. Læ dkøbschf Ol Sau. 25

14 Rfa af lvfogs galfosalg Idæshøjskol d 7. aj 2005 kl Valg af dg: Ads Thygs Valg af f: D Ma Buu Valg af sæll: Hll Djs Las Hk 2. Foads bg, v. P So: Foad akkd lvfogs dlg foad A Ks Lauzs. I fobdls d a Thoas Flod ak sg fa kassjobb okob sds å, ha Hll Djs, foå 2003, ag udfodg op, so lvfogs y kass. E so ak l Hll fo d. Foad foal ko o abjdswkd akkd fo d god opbakg l dss. Elvfogs økoo s foufg ud. D gv ulghd fo y lag, fx plalægg lvfog a sll hold l Ladssæv Hadslv Foad opfodd fosalg l a dlag sa d lvfog på IHS-hold 26 fællsskab d skol. P Thos, få 2003, lvskf y lay ou ha skaff koak l bllg ykk, hvlk byd bspals på k. Foad akkd P fo abjd d d. Foad akkd Jul Elo, M Gas Mchal Sf, so kk øskd gvalg, fo ds abjd lvfogs bsyls. 4. Fassæls af dlsbdag Elvfogs bsyls fosl, a dlsgby fasholds på 110 k. ålg. D blv godkd. Foads bg blv godkd af fosalg. 2 b: Vd udgvls af åsskf ll fl lvskf. Æds l: 2 b: Vd udgvls af 2 ll fl lvskf. Foslag o ædg af 2 b blv sg vdag af fosalg 3. Rgskab budg, v. Hll Djs: P Adas ak sg so vso d gskabså. Rgskab godkds af Ks Schd sd fo P Adas valg bsyls d ffølgd saykk fa fosalg a lad Ads Thygs godkd gskab so ad vso. Rgskab blv godkd af fosalg. Budg blv godkd af fosalg. 5. Idko foslag: Elvfogs bsyls fosl følgd vdægsædg: 3: Ehv d ha fuldfø højskolophold på Idæshøjskol Sødb ka blv dl af fog, od a bal d på galfosalg fassa dlsbdag. Bsyls ka opag ssd, d øsk a sø skol fogs abjd so passv dl-. Passv dl ha kk s på galfosalg. Æds l: 3: Ehv d ha fuldfø højskolophold på Idæshøjskol Sødb ka blv dl af fog, od a bal d på galfosalg fassa dlsbdag. Bsyls ka opag ssd, d øsk a sø skol fogs abjd so passv dl. Passv dl ha kk s på galfosalg. Pso d ha fuldfø é ll fl ugkus på Idæshøjskol Sødb ka lglds opags so passv dl, ka kk odag lskud fa lvfog l ko kus. Foslag o ædg af 3 blv vdag af fosalg. 27 s od, 31 s fo. Foslag o opls af søfog fo ug-kuss ags op på lvfogs æs bsylssød. 4: Mdlsbdag fassæs på d å- lg galfosalg. Fogs dl adss af bsyls f galfosalgs bslug ll ud asva ov fo galfosalg. Rgskab gå fa d afsæs bløb på ds 10 % af dlsbdag l kdsabjd. Bløb fodls ll øs vs.f.. dlsal. Æds l: 4: Mdlsbdag fassæs på d ålg galfosalg. Fogs dl adss af bsyls f galfosalgs bslug ll ud asva ov fo galfosalg. Rgskab gå fa d afsæs bløb på ds 10 % af dlsbdag l kdsabjd. Bløb fodls ll øs vs.f.. dlsal. D odalask kds ka søg o dl l ds abjd. Bsyls ag sllg l hv kl asøgg. Mdl ags fa kdskoo. 6 c 2: 3 plads bsæs af ågagspæsa fa d sds 3 lvhold h.h.v. fåsskol (17 ug), sds foåsskol (17 ug) sds soskol (8 ug). Æds l: 6 c 2: 2 plads bsæs af ågagspæsa fa d sds 2 lvhold h.h.v. sds fåsskol sds foåsskol. Foslag o ædg af c 2 blv sg vdag af fosalg 10: Åsskf udgvs dgs af Idæshøjskol saabjd d Elvfog. Elvskf() udgvs af Elvfog saabjd d Idæshøjskol. Æds l: 10: Elvskf() udgvs af Elvfog saabjd d Idæshøjskol. Foslag o ædg af 10 blv sg vdag af fosalg Foslag o ædg af 4 blv sg vdag af fosalg 27

15 Øs-kds: Calla Coll blv gvalg Vs-kds: Mchal Sf øskd kk gvalg. Ksa Muksgaad blv valg 3 øvg dl l bsyls: Ads Læk Mosby blv gvalg Lous Buh blv valg Kld Alla Nls blv valg Suppla: D Skblud blv gvalg Rvso: P Adas øskd kk gvalg. Ads Thygs blv valg. D valg dl l lvfogs bsyls d yvalg vso valg fo pod på 2 å. ka bugs l g. N af d bds du ka gø d d, a gv d l vos kass Hll Djs så d ko lvfogs kaok. D blv dd l bllg, fo båd kass pæsaskab, a ko koak d dg. Alså l a gv dg pådls y foao o g d sk lvfog. E ad, ll æ o ad sd du ka lfø d aladss, d på IHS hjsd (www.hs.dk). Du ka båd lld dg IHS yhdsbv, hvo du løbd få a vd hvoda d gl gå på IHS o all d y lag. Sadg ka du på hjsd, gå d på lk Elv l lv, hvo du så ka lfø d aladss, så ad fa d ågag ka gå d fd dg d adss. D så åb fou på lv l lv, hvo a ka skv bskd l ad gal lv. D. 22. okob 2005 løb d føs IHSaaho af sabl. T sløjf, d sa fa IHS, vl da a o hsosk, suk afvksld løb. D vl udov d 42 k så væ ulghd fo, a øjs d 10 k. Oklædgsulghd På IHS vl d væ ulghd fo oklædg fø løb ffølgd bad. Massag Fo d æ løb, vl IHS assøhold foså gudg løbsassag Opvag Fo d d øsk d, vl d væ fælls opvag, so IHS gfø. Fopljg Dvs fopljg skal søg fo a væsk gbalac bholds ud f løb. Løb blv aag d hjælp fa ækk sposo fa Sødb by. Udov løb vl d okg IHS, væ opsll dvs bod, udsy, væsk folg ld lvd usk. Tlldg Du ka ld dg l, båd l 10 k aaho på IHS hjsd: på lk aaho. Rgg god løb god æg. HUSK PORTO EVT: Næs abjdswkd fo lvfog d okob All so ssd ka koak foad P So fo ydlg oplysg. Idæshøjskol aag aaoløb d. 22. okob 2005 lvfog sø dl d øsk a dlag vd a bal halvdl af sagby. D aladss 6. Valg af bsyls vso: IHS-aaho Hll Djs Ed. Susosgad 3, 4F 8200 Åhus N Rfa af lvfogs galfosalg (Fosa)

16 Adssls ov Elvfogs bsyls p. 7. aj okob 2005 IHS Sødb Maaho (l. 10 k) H ha du ulghd fo a ko d ak, oplvls ll ad, du sys ad gal IHS skal hø. Væ d l a gø VORES lvskf du bd du sjov ssa a læs. Foad: P So Vco Bdxgad1, 1. v, 2100 Købhav Ø Tlf: / , E-al: p. V så g ssd a lå blld, kk ds fa d ys ågag. Al blldaal ka avds Elvskf, husk a påfø vull papblld av uadss. Kass: Hll Djs Ed. Susosgad 3, 4F, 8200 Åhus N Tlf / , Eal: Sd vlgs aal p. -al, PCdsk, cd-o ll p va pos. (s adss på s. 3) Bsylssdl: P Fabcus Rådad Lsbgsgad 6, 3. v, 8000 Åhus Tlf , E-al: 5. ovb 2005 Vskdsaag 8. jaua 1. jul 2006 Foåsskol 06 (d fds så s sadao) aj 2006 Elvæf Ev. ddls(hvs a f.ks. ha få y av/fav): Ågag: By: Pos.: Fa dako okob 2005 Rpæsaskabs abjdswkd på IHS (koak foad hvs du ku æk dg a dlag) Ha du få y adss, så vlgs sd d kupo l Hll Djs ll al l hoal.co Ny adss: HUSK! Nav: HUSK! 29. ju 2. jul 2006 Ladssæv Hadslv (+ l dag fø på IHS) 14. augus 15. dcb 2006 Efåsskol 06 Dadl fo æs Elvskf: 1. jaua 2006 Md vlg hls Elvskfs dako Ads Læk Mosby Dalgas Avu 10, v.4, 8000 Åhus Tlf , E-al: Ksa Hjo Noa Pds Sd. Boulvad 17F, , 5000 Ods C Tlf , E-al: Lous Buh Thovaldssgad 9, 1. h, 8000 Åhus Tlf / , E-al: Ksa Fahø Muksgaad Dahusvj 6, 2., 5000 Ods Tlf , E-al: Kld Alla Nls Tlfosøg 3, 1. h, 8000 Åhus Tlf , E-al: Suppla: D Hau Skblud Syøgad 5, Købhav N Tlf , E-al: co Øs: Calla Coll Mads Tagsvj 47, 3. 22, 2200 Købhav N Tlf / , E-al: calla_ Ågagspæsa: Efå 2004: Mal Eskol Tlf , E-al: al_ D Ma Buu Jagvj 120, v. 518, 2200 Købhav N Tlf , E-al: da_ Foå 2005: Ka Fosbg Lauds Tlf , E-al: Vs: Las Hk Nls Sødggad 10, 5., 8000 Åhus Tlf , E-al: 31

17 Elvskf Gall Foå 05

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011 APRIL 2012, ISSUE 05 WWWQUARTZCOCOM ANNUAL REPORT 2011 ARE YOU THE BEST OWNER? Quz+Co Baot ENTREPRENEURING IN NAIROBI Yaly CSR tv DEEP DIVES INTO EIGHT OF SCANDINAVIA S LARGEST COMPANIES Cass sd CONNECTING

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

3.999,PX54C Asus X54C-SX290V

3.999,PX54C Asus X54C-SX290V SPR 799,- 3.999,PX54C u X54C-SX290V lg æa m ømpa Pow4a kolog. 2.2 Hz l Co 3-2350 poco. 4 B DDR3 R. 500 B hak. DVD æ. l HD 3000 gafk. la LED kæm. HD. Wcam. umk aau. Kolæ. USB 3.0. Bluooh 3.0. WL- og ga

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder - js læ Du k y o oli læ i læss fi i vos hæ Vos bj h bsø o kvliss hv s f vos holl Dfo k u vi i sikk på,, u k læs o vos js på hjsi, oså fspjl ophols ihol Vi pioi oså sbj kvlisholl høj, o fo høj ikviss o

Læs mere

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR. NR. 1 2013 Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd MESSER 2013 Ju 3.-7. ASME Tub Exp, S At, Txs, USA

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk CKU 2011 C fo Kulu Uvkl CKU 2011 Rkø A Mx H Skb D A, Pul Bckhll, G Bo, Rlf Ch, A Mx H, S Bok K, Nl Jø Lkl, Lou F P, J K Ru Ovæl Mk Ho Fof Tho Bukhl, Jcob Cwfo, Mchl Tll Dø, A Mx H, G Oo, OOff Pcu, S W

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere