Hand in H6. Software Architecture in Practice. Book Swap Case

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hand in H6. Software Architecture in Practice. Book Swap Case"

Transkript

1 Hand in H6 Software Architecture in Practice Book Swap Case Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Århus N, Denmark Gruppe: Bravo , Lars Kringelbach, , Marjus Nielsen, , Morten Herman Langkjær, , Peter Madsen, <<Dato: 27. maj 2008>> Side 1 af 31

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduction Besvarelse Architectural Prototyping Architectural evaluation The Architecture process and Architecture competences Architectural decisions Architectural Reconstruction Connectors Architectural reflection References...31 Side 2 af 31

3 1 Introduction Book Swap is to be a new peer-to-peer (P2P) system for swapping books among peers. Here peers are distributed nodes that acts as both clients and servers. As a part of a business case for Book Swap, the software architect has outlined the following software architecture : The main idea is that a Peer controls a set of books that other peers may download, that peers are equal, and that there is a Peer Communication Layer that abstracts away details about a specific network. Side 3 af 31

4 2 Besvarelse 2.1 Architectural Prototyping The architect has decided that the system should be implemented in Java and that the following interface should be observed when implementing Book Swap : public interface Peer { } /** * Download a Book based on a keyword search */ public String download ( String keyword ); /** * Upload a book to this Peer */ public void upload ( String book ); Now, the software architect wants to apply the technique of architectural prototyping. Please consider the following: Outline which type(s) of architectural prototyping that is/are relevant in this setting The software architect is concerned about whether to use RMI or raw TCP/IP (socket) communication in the prototype. Describe how architectural prototyping may help the architect in making this decision The software architect is concerned about modifiability. Describe how you would create an architectural prototype in this case Discuss what benefits and liabilities there is of using ArchJava for architectural prototyping in this case The software architect decides to make a Service-Oriented Architecture. Discuss this solution Side 4 af 31

5 Outline which type(s) of architectural prototyping that is/are relevant in this setting : Der findes tre forskellige typer af arkitektoniske prototyper Type af prototype Exploratory Experimental Evolutionary Karakteristika At udvikle arkitektoniske løsningsforslag til et system At evaluere arkitektoniske løsningsforslag af en arkitektur At videreudvikle et system eller en prortype til at vise ændringer af en arkitektur. Da formålet med prototypen er at vise hvorledes et forslag til en arkitektur vil fungere, vil det være oplagt at lave en exploratory prototype som kunne teste hvor vidt arkitekturen vil virke med en bestemt teknologi, og i et bestemt setup. Formålet med prototypen kunne være flere, f.eks. hvorledes registrering og identifikation af peer s i systemet skal udvikles, samt f.eks. performance af de valgte teknologider til at uploade og downloade bøger. The software architect is concerned about whether to use RMI or raw TCP/IP (socket) communication in the prototype. Describe how architectural prototyping may help the architect in making this decision : Ved at opstille nogle målbare kriterier for hvordan systemet skal opføre sig, f.eks. ved hjælp af kvalitets attribut scenarier jvf. vil det være muligt at lave en prototype som benytter RMI som kommunikationsmedie, og en anden prototype som benytter rå TCP/IP Socket kommunikation. På den måde vil det kunne testes både hvor besværligt de enkelte teknologier er at benytte i forhold til udviklingsprocessen, men der vil også kunne måles på det overhead der sandsynligvis vil være i at bruge en objektorienteret netværksteknologi, frem for eksempelvis en propreitær binært serialiseret komprimeret rå datastrøm. Yderligere kunne prototypen også have den sideeffekt at den kunne vise hvor enkelt det vil være at skifte netværkslaget ud, og dermed sige noget om modifiability. The software architect is concerned about modifiability. Describe how you would create an architectural prototype in this case : I forbindelse med udviklingen af en prototype som omhandler vedligeholdbarhed, og modificerbarhed, vil det være oplagt at forsøge at definere på hvilke niveaer der ønskes denne modificerbarher. Skal der f.eks. kunne udskiftes netværkslag, eller er det systemets brugergrænseflade der skal kunne ændres eller skiftes ud. Igen kan dette gøres ved at fastlægge de kvalitetsattribut scenarier, som er relevante for modificerbahed. Herefter kunne der laves en prototype som belyser disse aspekter, f.eks. ved at lave abstraktioner over netværkslag, eller benytte MVC patterns. Yderligere vil det være oplagt at kigge på dependency injection, hvor der findes et antal frameworks til f.eks. at understøtte at konfigurationen linkes Side 5 af 31

6 sammen på runtime, og ikke compile time, således at man ved hjælp af xml kan stykke sin applikation sammen. Eksempler på dette kunne være JAVA Spring, eller Microsoft XAML(Extende Application Markup Language). Herefter vil der f.eks. kunne laves en evolutionær prototype med nye krav til netværk eller GUI, baseret på den exploratory eller experimental prototype som ville implementere et forslag til hvordan arkitekturen skulle se ud hvis modifiability er vigtigt. Discuss what benefits and liabilities there is of using ArchJava for architectural prototyping in this case : Arch JAVA er en udvidelse til java som via syntaktiske udvidelser understøtter components og connectors. De åbenlyse fordele der er ved at benytte disse udvidelser er at deres syntaks understøtter en umiddelbar mapning fra C&C view til kode, og omvendt. Dermed er det muligt på enkel vis at lave en hurtig konvertering af kode til viewpoint, og dermed kunne benytte sine arkitektoniske prototyper som driver til dokumentationen af arkitekturen. En åbenlys ulempe ved at benytte Arch JAVA, vil være at når der lægges et ekstra lag af abstraktion ind over koden, lægges der samtidig et ekstra lag af kompleksitet på. Der vil være behov for at de personer der skal udvikle i ArchJava, skal trænes i at bruge teknologien, og hvis der ændres på bemandingen af et projekt over systemet livscyklus, vil der være behov for at disse personer skal læres op i endnu en teknologi. Yderligere skal der tænkes langsigtet i forhold til teknologiholdbarhed,, hvor det kan være der bliver behov for at understøtte e nyere version af Java, men hvor der ikke er udviklet en tilsvarende ArchJava til. Det vil så betyde at den allerede producerede kode ville skulle skrive om, eller man skulle blive på den eksisterende Java platform. Dermed vil en prototype skrevet i ArchJava kunne få langsigtede implikationer, hvis ikke det besluttes at bygge den endelige software direkte ovenpå prototypen istedetfor at lave software fra bunden efter evaluering af prototypen. The software architect decides to make a Service-Oriented Architecture. Discuss this solution : Det at lave en service orienteret arkitekturløsninge for systemet lyder umiddelbart som en rimelig beslutning. SOA systemer vil i høj grad udvikles om meget løst koblede systemer, og derfor kunne hver peer tilbyde et antal services som andre peers kunne benytte sig af. Ved at tage SOA ind i løsningen, kan man så overveje om man også vil gøre løsninge åben for integration fra andre systemer, ved at benytte sig af SOA Reference modellen fra [1]. Dermed kræves der også en ekstra indsats for at dokumentere de services der findes i systemet, deres semantik, hvorledes der skal interageres med dem, sikkerhedsprotokoller, indvirken på omverdenen og hvilken kontekst servicen eksekveres i. Valget om at benytte SOA, trækker demed en række andre problematikker med sig, men hvis der er behov for f.eks. det løst koblede system, eller mulighed for at kunne integrere fra tredjepartsprodukter, vil det være et udemærket valg. Side 6 af 31

7 2.2 Architectural evaluation The software architect has designed a deployment structure of the system as shown below: Here it has been decided to implement the system in Java and to use Java RMI for distributed communication. The main architectural drivers for the system are modifiability and testability and the following is the main use case for the system: The user logs on Book Swap as a Peer and offers his books for download. After discovering other Peers, the user downloads books from other Peers and allows these to upload books. The project stakeholders now want to do an evaluation of the system and decide that the ATAM method should be applied. Please consider the following: Describe the steps of the ATAM method and how they would map to the case Point to possible examples of sensitivity points, trade-off points, and risks Discuss strengths and weaknesses of ATAM in relation to the case Discuss in which way DiscoTect could be used to evaluate the architecture of a (prototype) implementation of the system Compare and contrast ATAM, architectural prototyping, CBAM, and asqa as ways of evaluating a software architecture Side 7 af 31

8 Describe the steps of the ATAM method and how they would map to the case : I ATAM er der ni skridt der skal gennemføres ad to omgange. Nedenfor er listet vilke skridt det drejer sig om samt hvordan det refererer til dette dette system. Seance nr: Processskridt Book Swap 1 Evalueringsleder præsenter metode for teamet 1 Præsenter business drivers Ingen bemærkninger. Fremlæg funktionelle krav omkring udveksling af bøger og peer lookup. Fremlæg relevante kvaliteter og deres samspil, f.eks. performance, modifiability mm. Fremlæg forretningsmål for produktet, hvad er markedet, hvem skal bruge det mm. Præsenter stakteholders, f.eks. managers, kunder, udviklere, boghandlere mm. 1 Præsenter eksisterende arkitektur 2 Identificer arkitektoniske tilgangsvinkler 2 Generer Quality attribute utitlity tree 2 Analyser arkitektoniske tilgangsvinkler En arkitekt, eller anden teknisk kyndig person hvis der ikke findes en arkitekt, fremlægger den eksisterende arkitektur med fokus på view, og hvordan disse imødekommer business drivers. Dokumentér arkitektoniske stilarter, og taktikker,så som SOA, og f.eks. heart beats så registry kan overvåge om en peer forbliver aktiv. Match de valgt taktikker, stilarter osv. med de tidligere præsentere kvaliteter. For hver af de udvalgt kvaliteter defineres på overordnet niveau de scenarier der skal tages hensyn til i evalueringen, f.eks. performance og tilhørende valg af netværkslag samt modifiability og evnen til at udskifte netværkslaget. Herefter prioriteres de enkelte scenarier efter vigtighed for system og hvor svære de er at opnå. Identificér hvorledes hvert højprioritetsscenarie er implementeret eller imødekommet af arkitekturen, f.eks. performance over netværket ved valg af TCP/IP netværksimplementation ved brug af sockets. Dette gøre bl.a. ved at definere Sensitivity points, tradoff points og risks. Dermed kunne et eksempel være at et sensitivitypoint var valget af TCP/IP som netværkslag. Tradeoff point kunne være at det kunne blive sværere at Side 8 af 31

9 udskifte netværkslaget ved at vælge en et netværkslag på lavt abstraktionsniveau. Risk kunne være at det kunne være uacceptabelt ikke at kunne benytte sprogunderstøttet marshalling og unmarshalling af data på tværs af netværket. 2 Brainstorm og prioriter scenarier 2 Analyser arkitektoniske tilgangsvinkler 2 Præsenter resultatet af ATAM Igen videreudvikles scenarierne, og reprioriteres efter større grupper af interessenter, og dermed forfines og udvides input til systemets kravbillede. Det kunne f.eks. være at det blev besluttet at det skal være muligt at integrere til systemt fra andre programmeringssprog end Java. Igen kikkes der på hvorledes arkitekturen og de beslutninger der er taget tidligere imødekommer de definerede kvalitetsattributscenarier. Dette kunne f.eks. være at kigge på hvordan integration med andre programmeringssprog var understøttet af systemet. Alle de opsamlede informationer præsenteres, både dokumenteret arkitektur, scenarier, utility træer, sensitivity points og tradeoff points mm. Point to possible examples of sensitivity points, trade-off points, and risks : Se eksempler i tabellen ovenfor. Discuss strengths and weaknesses of ATAM in relation to the case : Fordelen ved at bruge ATAM er at den indrager i bedste fald alle interessenter, og er meget grundig. Det betyder at der vil være en stor sandsynlighed for at det faktiske resultat af metoden/processen vil være nok valid information til at arbejde videre med systemet, samt definere hvilke dele af systemet der har størst behov for at blive ændret. Discuss in which way DiscoTect could be used to evaluate the architecture of a (prototype) implementation of the system : DiscoTect er et system til at autogenerere arkitekturbeskrivelser for et kørende system. Det basserer sig på at der er installeret et antal kørende prober I systemet, som aktiveres når dele af systemet eksekveres. Dermed har det mulighed for at give feedback på hvor ofte dele af systemet kaldes, og med hvilken type data. Det vil give mulighed for automatisk at generere dokumentation for, hvor vidt prototypen overholder de arkitektoniske tanker og dokumentation som lå til grundlag for prototypen. Dermed giver det mulighed for at holde den faktiske kørsel af prototypen op imod den udviklede arkitektur for prototypen, og dermed også mulighed for at verificere at prototypen viser det den havde til formål at vise. Side 9 af 31

10 Compare and contrast ATAM, architectural prototyping, CBAM, and asqa as ways of evaluating a software architecture : Hvor ATAM er en relativt grundig og omfattende process, som både er omfangsrig I personer, men også i kalendertid, så er arkitektoniske prototype en metode som skaber hurtig feedback, og et garanteret validt feedback. Ved at lave implementation, kan det nemt identificeres hvor vidt en teknologi, stilart eller taktik har positiv eller negativ indflydelse på systemet. Evalueringstyper der har karakter af spørgsmål, kan blive både tænkte, og risikere at være ufyldestgørende, hvis interessenterne glemmer nogle væsentlige detaljer. Der vil en prototype sørge for at man bliver ramt af virkeligheden, og dermed ikke glemmer detaljer om f.eks. miljøet hvori systemet kører. CBAM og asqa er begge letvægtsmetoder, hvor CBAM forholder sig til COST/BENEFIT, og dermed hvilke features, eller valg af stilarter/taktikker/mm. Der vil give det bedste afkast basseret på investeringen. Dette kan være en glimrende måde at prioritere bestemte typer opgaver, samt se hvorledes der eventuelt vil være synergi imellem at lave flere opgaver samtidigt. CBAM kan også vise hvor vidt der vil være afhængiheder imellem de forskellige typer opgaver, og dermed også om en implementeret opgave vil påvirke en anden opgave negativt. asqa fokuserer i langt højere grad på komponenter, og løbendene evaluering af systemets tilstand. Det betyder at den udledte information kan give indblik i hvor der vil være mest værdi i at lægge sine udviklertimer, i forhold til komponenternes tilstand, og deres mål. Alle metoderne belyser systemudvikling, og arkitekturudvikling fra forskellige vinkler, og dermed supplerer de hinanden fint, og kan benyttes i forskellige situationer. Side 10 af 31

11 2.3 The Architecture process and Architecture competences The organization that develops the Book Swap application is a large publishing house that plans to offer its publications for peer-to-peer swapping with each swap incurring a fee for the organization. The architect is now targeted with presenting a proposed software architecture process for project management. Please consider the following: Outline which architectural design activities are relevant in this case and what they should contain. The architect decides to use a backlog in his architecture work. Describe how the backlog may be used. Consider which types of duties, skills, and knowledge are most relevant in this case. Give examples of how Organizational Coordination and Organizational Learning could ideally take place in this organization. Give examples of what would make the organization architecturally competent. Give examples of what would make the organization architecturally incompetent. Side 11 af 31

12 Outline which architectural design activities are relevant in this case and what they should contain. : For at diskutere relevante designbeslutninger er det nødvendigt at have viden om den organisation hvor i arkitekturprocessen skal passe. Da organisationen er et stort forlag, må man forvente at deres hovedekspertise ikke ligger inden for udvikling af software. Det tænkes derfor at ledelsen ikke er software kyndig og at udviklingen af Book Swap skal forestås af en mindre udviklingsgruppe. Der bør derfor fokuseres på letvægtsmetoder, som er letforståeligt for ikke software kyndige. Med udgangspunkt i [Hofmeister et al, 2007] laves et skema for en foreslået arkitektur proces med aktiviteter og artefakter for de tre faser, analyse, syntese og evaluering: Artefakter Aktiviteter Teknikker og værktøjer Arkitektonisk analyse Hoved use cases Find hoved use -QAS Hoved cases ud fra -Use cases kvalitetsatributter markedsanalyse QAW Arkitektonisk syntese Viewpoints Prototype(r). Arkitektonisk evaluering Overordnede proces drivere Utility grafer Return On Investment System Health System Fokuspunkter Prototype kommentarer ADD Arkitekturprototyper Funktionsprototype Udfør CBAM Udfør asqa Evaluer arkitektoniske prototyper UML Skeletapplikation ASQA,CBAM Beslutningsrationale Letvægtsmetoder tilpasset en lille organisation. Fokus på output som er forståeligt for ikke software kyndige Letvægtsproces. Arkitekturprototype giver gode muligheder for at undersøge om forskellige kvalitetskrav er overholdt. Prototypen kan desuden tjene som basis for den videre udvikling. Der er desuden tilføjet en funktionsprototype, hvilket ikke direkte er en arkitektonisk aktivitet, men som tjener til at animere hoved use cases over for management, således det så tidligt som muligt kan valideres at er det den ikke software kyndige ledelse forestiller sig. Letvægtsprocess, lille projektorganistation. Output tænkes let forståeligt for ledelsen, da der er tale om output som minder om det der fås fra fx. økonomiske analyser. Backlog Opdater backlog Wiki Letvægtsproces, kun en arkitekt. Giver en nem mulighed for at dokumentere og have historik på designbeslutninger. Som det ses af ovenstående skema er der valgt en række letvægtsteknikker, som passer ind i en lille organisation. Desuden er er fokus på at ledelsesrelevant information produceres i et format som er letforståeligt for personer uden erfaring med udvikling af software. Viewpoints og arkitektoniske prototyper er direkte rettet mod udviklingsteamet, og det giver derfor ikke anledning til bekymring at der her er tale om artefakter som ikke umiddelbart kan forventes forstået af ledelsen. Side 12 af 31

13 The architect decides to use a backlog in his architecture work. Describe how the backlog may be used. : Det er som skrevet allerede foreslået at der benyttes en backlog. Backlogen benyttes til at beskrive alle arkitektoniske valg (der bør benyttes et veldefineret skema, som vist i H5), udeståender, resultatet af QAW osv. Der tænkes brugt en Wiki, således tiden bliver brugt på indhold og ikke så meget på form. Backloggen kommer hermed til at indeholde historikken for den arkitektoniske udvikling af projektet, og lige så vigtigt den historik der ligger bag forskellige beslutninger. Desuden vil den tjene som en elektronisk notesblok hvor i arkitekten kan se og notere open issues, således disse ikke går tabt. Ud over den før omtalte sporbarhed, giver en elektronisk backlog også mulighed for at mere end en person kan deltage i det arkitektoniske arbede. Consider which types of duties, skills, and knowledge are most relevant in this case. : Følgende er de typiske pligter for en arkitekt (bearbejdet fra [Bass et al., 2008b]): Generelt område Arkitekturarbejde Ikke arkitekturspecifikke opgaver Interaktion med stakeholders Ledelse Relateret til organisation og forretning Lederskab og teambuilding Specifikt område Lave en arkitektur Arkitekturevaluering og analyse Dokumentation Transformere eksisterende system Andre arkitektoniske opgaver Kravspecificering Kodning Test Fremtidige teknologier Valg af værktøjer og teknologier Generel interaktion Kunder Udviklere Projektledelse Personaleledelse Supportere øvrig ledelse Organisation Forretning Teknisk lederskab Team Building Arkitekturarbejdet er naturligt en af arkitektens vigtigste pligter, da der kun er vedkommende til at skabe arkitekturen (transformation af et eksisterende system er naturligvis ikke vigtigt, da et sådant ikke findes). Da der ikke findes nogen udviklingsorganisation i forvejen, er der i dette tilfælde andre meget vigtige opgaver for arkitekten at udføre, herunder valg af værktøjer og teknologier, interaktionen med stakeholders og især teknisk lederskab og team building, som er nødvendigt for at få den nye afdeling og den nye arkitekturmodel op og stå. Der må forventes at være en decideret projektleder tilknyttet projektet, hvorfor dette ikke tænkes at være en af arkitektens pligter. Side 13 af 31

14 Følgende er en liste af de egenskaber en arkitekt bør være i besiddelse af: Generelt område Kommunikationsevner Interpersonelle evner Arbejdsevner Personlige evner Specifikt område Eksterne kommunikationsevner Generelle kommunikationsevner Interne kommunikationsevner I teamet Uden for teamet Lederskab Effektivt håndtere arbejdsbelastning Håndtere information Personlige kvaliteter Håndtere ukendte faktorer Håndtere uventede ting Tilegne sig ny viden Det synes essentielt at arkitekten har gode kommunikationsevner, da projektets succes er afhængig af om denne får kommunikeret design, ideer, metoder mv. til teamet. Da der arbejdes med et nyt produkt i et ukendt domæne er det også vigtigt at arkitekten evner at tilegne sig ny viden og uventede / ukendte faktorer. Følgende er en liste af viden en arkitekt bør være i besiddelse af: Generelt område Softwarespecifik viden Viden om teknologier og platforme Viden om organisationen og ledelsen Specifikt område Viden om arkitektur koncepter Viden om udvikling af software Viden om software design Viden om programmering Specifikke teknologer og platforme Generel viden Domæneviden Viden om industrien Ledelse og leder erfaring Da denne arkitekt er alene i en organisation uden anden softwareudvikling, er det essentielt at arkitekten besidder den nødvendige softwarespecifikke viden og viden om teknologier og platforme, da det ikke kan forventes at der kan findes hjælp andre steder i organisationen. Side 14 af 31

15 Give examples of how Organizational Coordination and Organizational Learning could ideally take place in this organization. : Organizational Coordination omhandler en organisations evne til at koordinere akitekturinformation og viden, herunder især hvordan flere afdelinger/teams får koordineret og ideelt set følger en fælles strategi. Da der er gået ud fra det dette er organisationens første softwareprojekt og der kun er dette ene projekt er der ikke umiddelbart flere teams med behov for koordinering. Hvis man forestiller sig at dette produkt skal danne basis for en produktlinie og evt. andre typer produkter, vil der være behov for flere teams og dermed langt større behov for koordinering. I dette tilfælde ville det være oplagt at uddrage erfaringer fra dette pilotprojekt, herunder designmodellen, strategier mv. og gøre denne erfaring til udgangspunkt for andre teams / projekter. Dette kunne fx. gøres ved at nedsætte en basisgruppe med ansvar for at vedligeholde metoder og strategier på tværs af organisationen og samle arkitektonisk viden. Det essentielle i denne proces er at alle teams benytter de samme metodikker og en fælles base, da koordinering så vil foregå i et fælles sprog. Organizational Learning omhandler en organisations evne til at lære, hvilket vil sige omdanne erfaringer til viden. Med udgangspunkt i ovenstående figur fra [Bass et al., 2008b] giver viden erfaring, som igen bidrager til en organisations arkitektoniske kompetence. At omdanne viden til erfaring kræver refleksion. At få organisationen til at opbygge arkitektonisk kompetence kræver mao. at refleksion og den resulterende læring er en del af en defineret proces. Foregår dette kun inden for det enkelte team får dette team større arkitektonisk kompetence (ved at reflektere over den opnåede læring). Ved at foretage refleksion på tværs af organisationen opnås vidensdeling og dermed øget arkitektonisk kompetence for hele organisationen. For at sikre vidensdeling bør refleksion planlægges som en fast del af arkitekturprocessen, dvs. at der i organisationen findes et framework til dette. Side 15 af 31

16 Give examples of what would make the organization architecturally competent. : En arkitektonisk kompetent organisation vil have processer på plads til at understøtte koordinering og læring som beskrevet ovenfor. Jo mere processerne er formaliseret og jo mere aktiv fokus de har jo mere kompetent er organisationen. Mere specifikt tænkes det at arkitektur skal drives af den enlige arkitekt, hvorfor meget afhænger af denne persons viden og evner. I den første fase må organisationens samlede arkitektoniske kompetence være lig arkitektens. Give examples of what would make the organization architecturally incompetent. : Analogt til ovenstående svar så vil en inkompetent organisation ikke være i stand til at understøtte, koordinering, læring og vidensdeling, og igen da dette er organisationens første softwareprojekt er der ingen arkitektonisk viden i organisationen ud over den som arkitekten besidder (eller er i stand til at tilegne sig ved egen hjælp). Det er derfor essentielt at arkitektens viden er tilstrækkelig til at gennemføre de foreslåede aktiviteter og at denne har fornøden viden om domænet. Side 16 af 31

17 2.4 Architectural decisions For the development of the Book Swap application, it has been decided to 1. use Java and RMI as a distributed platform, 2. to use the software architecture methods of Bass et al. (2003), 3. to always program towards an interface, and 4. there cannot be any node that is a server or a client. Please consider the following: What kind of design decisions are the four decisions? Using one of the decisions as an illustration, use the template of Tyree and Akerman (2005) to document it (as far as possible) Discuss how representations of design decisions could be used in architectural evaluation Explain how design decisions could fit into the IEEE 1471 framework What kind of design decisions are the four decisions? : Afgørelsen om at bruge Java og RMI er sandsynligvis taget pga. virksomheden i forvejen anvender Java, og dens medarbejdere har kompetence til at udvikle i Java. Derfor er denne beslutning en Excecutive decision. Det er besluttet at bruge metoderne fra Bass et al. Denne beslutning er igen en beslutning som må forventes bygger på at arkitekten har gode erfaringer med denne metode. Med andre ord er det tvivlsomt om man ville nå væsentligt andre kvaliteter hvis man havde brugt andre metoder. Denne beslutning er også en Excecutive decision. Afgørelsen om at altid programmere mod et interface er en (structural) Existence decision, hvor det er fastlagt at man altid skal følge et bestemt programmeringsmønster. Den sidste afgørelse om at der ikke må være nogen nodes som enten er server eller client, er en Nonexistence afgørelse, som er det omvendte af en Existence decision. Denne afgørelse kunne altså omskrives til følgende Existence afgørelse: alle nodes skal være både klient og server. Side 17 af 31

18 Using one of the decisions as an illustration, use the template of Tyree and Akerman (2005) to document it (as far as possible) : Issue Decision Status Grouping Assumptions Constraints Positions Argument Implications Ralated decisions Related requirements Related artifacts Related principles Notes Omkostningerne ved ændringer i et system kan let blive store. Der skal altid programmeres op mod et interface, hvor det er muligt. Vedtaget. Modifiability Det må ikke tage væsentligt længere tid at programmere op mod interfaces i forhold til direkte mod objekterne. Ingen Programmere direkte op mod klasser. Kunne undlade at bruge interfaces, og programmere direkte op mod klasser, men ved at bruge interfaces får vi en løsere kobling mellem klasserne. Det kan have en inflydelse på COTS produkter og eventuelle frameworks hvis disse benytter sig af reflection. Ingen Ingen Ingen Høj modificerbarhed uden stort performancetab. Ingen Discuss how representations of design decisions could be used in architectural evaluation : En beskrivelse af arkitekturen og en beskrivelse af arkitektoniske beslutninger er begge en del af den arkitektoniske viden som eksisterer i en eller anden form når et system bliver konstrueret. Arkitekturen lever i systemet, og derfra kan man, i hvert fald delvist, altid genskabe beskrivelsen af den. Men hvis de arkitektoniske beslutninger ikke bliver dokumenteret vil de med tiden gå tabt i takt med at arkitekten glemmer detaljer eller forlader virksomheden. Dermed går vigtig og værdifuld information tabt. Dokumentation af beslutninger har ikke kun værdi for eftertiden. Den kan også være en hjælp til kommunikationen mellem forskellige aktører. I en evaluering af et systems arkitektur er der af gode grunde flere andre aktører end softwarearkitekten involveret. For at disse skal få indblik i systemets arkitektur er det nødvendigt med en arkitektonisk beskrivelse, f.eks. i views. Views er udmærkede til at beskrive den valgte arkitektur men viser ikke hvad arkitekten har valgt fra, og hvilke overvejelser arkitekten har haft i processen. Så ved også at beskrive bevidste fravalg, antagelser og kompromiser, som arkitekten på baggrund af grundig analyse har lavet, kan de andre deltagere i en arkitektonisk evaluering få vigtig indsigt arkitekuren som skal evalueres. Dette er oplysninger som ellers ikke ville indgå i views eller et rationale for arkitekturen. Dermed er det relevant at bruge beslutningerne som input for evalueringen. Man kunne også holde resultatet af en evaluering op mod de valg der er lavet. Det er muligt at arkitekten bevidst og velovervejet har fravalgt visse løsninger selv om disse virker logiske i en arkitektonisk evaluering. Side 18 af 31

19 Man kan uden tvivl drage fordel af at have arkitektoniske beslutninger dokumenterede når en evaluering skal laves. På den anden side kan det måske være en ulempe hvis personerne som skal lave evalueringen kender alle detaljer i baggrunden for valg af arkitektoniske elementer idet at det kan hæmme kritiske spørgsmål. Det er altså vigtigt også at evaluere afgørelserne. Explain how design decisions could fit into the IEEE 1471 framework : Som mange andre metoder og frameworks til at beskrive softwarearkitektur, fokuserer IEEE 1471 på at beskrive arkitekturen som et produkt, og ignorerer eller nedprioriterer væsentligt at dokumentere processen som har ledt til arkitekturen. IEEE 1471 frameworket foreskriver at man beskriver rationalet for en valgt arkitektur og at man herunder beskriver alternative arkitektoniske koncepter. Side 19 af 31

20 2.5 Architectural Reconstruction Consider the following (part of a) prototype of Book Swap that the architect of Book Swap has built (where Peer extends Remote): package dk.saip public class Peer {... } private Collection <String> books = new LinkedList<String>(); private Collection <Peer> peers = new LinkedList<Peer>(); private Network network = new Network (); public int download (String keyword, Peerto) { for(string book:books) { if (book. contains (keyword)) { return network.send(book,to); } } return network.send(null, to); } public void upload (String book, Peer from) { books.add(book); } He has decided to implement the network communication in C++ allowing for higher speed. Please consider the following: Explain the Symphony process and how it would apply to this case. No formal architectural documentation exists currently What kinds of source views, target view, and hypothetical views would there be in this case? How could they be obtained? What would a typical UML tool reverse engineer the prototype into? What would be missing? What information would be needed to reconstruct requirements or design decisions? Side 20 af 31

21 Explain the Symphony process and how it would apply to this case. No formal architectural documentation exists currently : Symphony går ud på at rekonstruere arkitekturdokumentationen for et allerede udviklet system. Det er generelt en svær proces, da man mister meget information, når man går fra arkitektur til implementation. Symphony er en proces der hjælper til at trække denne information ud af systemet og konvertere det til en arkitekturbeskrivelse. Overordnet går Symphony ud på at skabe en række source views ud fra systemet. De kan genereres ud fra kildekode, analyser af et kørende system eller opsamlet data efter en kørsel. Source views betragtes normalt ikke som arkitektoniske views, da de indeholder alt for detaljerede informationer. Ud fra source views skal der laves en mapping til target views. Target views beskriver arkitekturen som den er implmenteret og indeholder den information der skal bruges for at løse problemet. Som supplement til target views kan hypotetiske views bruges til at beskrive arkitekturen ud fra den information der ellers kan samles om systemet. De hypotetiske views behøver ikke vise den implementerede arkitektur korrekt, men kan bruges til at sammenligne med target views. Symphony består af to dele, Reconstruction Design og Reconstruction Execution. Reconstruction Design Denne del af processen går ud på at finde ud af hvorfor der skal laves en rekonstruktion af systemet og hvilke problemer der skal afdækkes med arkitekturbeskrivelsen, da dette vil have indflydelse på valget af viewpoints. Det kræver mange stakeholders at lave en arkitekturrekonstruktion, så der skal være gode grunde for at udføre den. Disse kan fx være: performance problemer, problemer med vedligeholdelse, ustabilitet, udvidelse eller udskiftning af systemet. Problemet skal herefter analyseres for at identificere hvilke viewpoints der skal bruges til target views for at give den information der er nødvendig for at løse problemet. Ud fra de valgte target viewpoints skal man finde ud af hvilke informationer der er nødvendige for at generere dem. Source viewpoints beskriver disse informationer, og hvordan man udleder dem fra fx kildekode. For at kunne transformere den opsamlede data i source views skal der defineres nogle regler for hvordan source views kan mappes til target views. Der kan evt. også defineres nogle hypotetiske viewspoints og deres rolle. Hypotetiske views beskriver ikke nødvendigvis arkitekturen korrekt, men nærmere som den er blevet designet. De kan defineres ud fra evt. eksisterende dokumentation, præsentationer, interviews med stakeholders etc. De hypotetiske views kan fx bruges til at sammenligne med target views, for at vurdere om man er kommet frem til det rigtige resultat. Der findes ikke nogen formel dokumentation til Book Swap prototypen hvor netværkskommunikationen er blevet implementeret i C++. For at give en bred beskrivelse af arkitekturen vil det være relevant med de tre meget brugte viewpoints; Module, Component & Connector og Allocation, hvor der specielt lægges vægt på kommunikationsdelen. Module view skal identificere hvilke moduler og klasser der benytter netværk, Component & Connector view skal vise hvordan netværket benyttes og allocation view hvorledes de forskellige komponenter er distribueret Side 21 af 31

22 Reconstruction Execution Udførelsen af rekonstruktionen går først og fremmest ud på at trække data ud fra fx kildekode, log-filer, test-kørsler af systemet etc. Der kan fx laves forskellige leksikalske og syntaktiske analyser af kildekode for at finde konkrete informationer om kodens opbygning. Når source views er lavet skal de konverteres til target views. Der findes desværre stort set ingen gode automatisker måder at konvertere fra source views til target views, så man må ofte gøre det manuelt eller bruge halv-automatiske værktøjer der skal konfigureres til det konkrete tilfælde, så de kan lave den rigtige mapning. De halv-automatiske metoder kan dog nogen gange gentages når de først er blevet konfigureret. Det giver mulighed for at lave rekonstruktion af arkitekturen løbende, når først den er udført én gang. Reconstruction design og udførelse udføres ofte i iterationer, da der ofte opdages nye muligheder for at trække informationer ud af kildedata under udførelsen og dermed generere bedre target views. For at lave de source views der er defineret for Book Swap kan man fx udtrække statiske informationer fra de fysiske filer og ved manuel kodeanalyse. En runtime analyse kan laves med en java debugger/profiler til at lave trace, og man kan fx benytte en netværks-sniffer til at undersøge brugen af netværk for eks. chatty kommunikation. Når target views er genereret ud fra source views skal de analyseres for at afdække det problem der har givet anledning til rekonstruktionen. En repræsentation af arkitekturen skal fremlægges for stakeholders, og der kan fx sammenlignes med en arkitekturbeskrivelse for den version hvor der er brugt RMI, for at vurdere hvad indflydelse det har at skifte netværkskomponenten ud. Side 22 af 31

23 What kinds of source views, target view, and hypothetical views would there be in this case? How could they be obtained? : De valgte views er også beskrevet som en del af besvarelsen på ovenstående spørgsmål. De er opsummeret i de følgende tabeller: Source views: Source view Klassediagrammer Sekvensdiagrammer Netværksbrug Allokering af moduler Data Leksikalsk analyse af kode. Brug af Magic Draw. Trace af output fra kørende system vha. debugger, profiler eller JSeq. Opsamling af netværkskommunikation vha. sniffer, eller ved at bruge DiscoTect med probes der opsamler system events om brug af netværket. Undersøgelse af build-filer. Der findes ingen gode måder til at lave allokation views på. Target views: Target view Module view Component & Connector view Allocation view Data Kan laves ud fra de klassediagrammer som fx Magic Draw kan generere. Der vil være noget manuelt arbejde for at få de sidste detaljer på plads. Et værktøj som JSeq kan generere sekvensdiagrammer direkte ud fra en kørsel af systemet. Output fra en netværks-sniffer skal konverteres manuelt til sekvensdiagrammer der beskriver brugen af netværket. Allocation view må laves manuelt. Man kan være heldig af finde information om konfiguration og allokering af moduler i en build-fil. Hypotetiske views: Hypotetisk view C&C view af Book Swap med RMI Stilarter/taktikker Præsentationer Data Kan laves som for Book Swap med C++ netværkskomponent, eller eksisterer måske allerede. Dette kan bruges til sammenligning. Ud fra interviews med stakeholders kan der laves views over de brugte stilarter/taktikker. Dette view kan bruges til at vurdere om rekonstruerede arkitekturbeskrivelse er korrekt. Præsentationer der er genereret i forbindelse med tidligere reviews. Side 23 af 31

24 What would a typical UML tool reverse engineer the prototype into? What would be missing? : Et typisk UML værktøj vil generere UML ud fra ovenstående kildekode som ser nogenlunde sådan ud: dk.saip Peer +download(string, Peer): int +upload(string, Peer) String +contains(string): bool Network +send(string, Peer): int Værktøjer der kan generere UML automatisk ud fra kildekode kan ikke altid se de afhængigheder der er. Hvis fx der findes flere typer af Peers kan værktøjet ikke se hvilke typer der er relevant i hvilke sammenhænge. Værktøjet kan heller ikke se, at listen af strenge rent faktisk repræsenterer bøger. Specielt analyse af C++ kode er svært, da der kan benyttes pointere som kan gøre det stort set umuligt at se hvilke afhængigheder der er ved en statisk analyse. What information would be needed to reconstruct requirements or design decisions? : Da der ikke findes nogen formel dokumentation af Book Swap prototypen er det nødvendigt at opsamle informationer om krav og beslutninger ud fra interviews med stakeholders, og undersøgelser af fx repositories over tid for at se udviklingen. Det kan også være at der er opsamlet uformelle informationer på en wiki, der kan bruges til at få et overblik over forløbet. Side 24 af 31

25 2.6 Connectors The architect of Book Swap has drawn the following rich picture of his intended architecture: Please consider the following: The architect wants to describe his design using connector types. Outline which types he has chosen Which other connector types are/are not applicable to Book Swap? The architect decides to implement the system in ArchJava. Discuss the benefits and liabilities of this choice Sketch the code of Book Swap in ArchJava (it does not have to compile) What consequences does the choice of using ArchJava have for architecture reconstruction? Side 25 af 31

26 The architect wants to describe his design using connector types. Outline which types he has chosen : De fleste connectorer kan beskrives med forskellige typer, men vi mener at arkitekten har forsøgt at beskrive de følgende typer i sin figur. Connector Type 1. Register Registreringsprocessen fungerer som et procedurekald med parameteroverførsel. 2. Discover Peer Discover Peer foretages som data access i det globale registry. 3. Get book Selve funktionen Get book kan beskrives som et procedurekald med en parameter der angiver hvilken bog der skal returneres. 4. Fetch Fetch kan beskrives som data access i persistent lager. 5. Store Store er på samme måde som Fetch data access i persistent lager, der opbevarer de bøger der er tilgængelige direkte på en Peer. Which other connector types are/are not applicable to Book Swap? : Afhængig af hvilket niveau man systemet på kan man beskrive forbindelserne mellem Peers og Registry med forskellige connector-typer. Hvis registreringer bliver publiceret til alle online Peers, kan dette beskrives som en connector med typen Event, der fortæller om en Peer er gået online eller offline. Hvis man ser selve Registry som en connector kan denne beskrives som en Linkage-type der bruges til at binde Peers sammen run-time. Hvis selve overførslen af bogen fungerer ved at der oprettes en separat forbindelse på baggrund af en forespørgsel på en bog, kan denne være en stream. For at fordele bøger rundt i P2P-netværket kan der laves en stream med multiple modtagere. I et P2P-netværk kan man vælge at lave en load-balancering ved at distribuere elementer ud på flere Peers på forkant, for at fordele downloads og dermed øge båndbredden. Dette kan ses som en arbitratorconnector mellem Peers. Systemet er designet til at fungere på tværs af vidt forskellige Peers, og der er derfor ikke behov for nogen adaptor-connectors. P2P-systemet indeholder ikke nogen Distributor-connecterer, al kommunikation foregår direkte mellem Peers. Side 26 af 31

27 The architect decides to implement the system in ArchJava. Discuss the benefits and liabilities of this choice : Når components og connectors er identificeret i det arkitektoniske design, kan de implementeres i ArchJava. ArchJava vil påtvinge kommunikationsvejene som angivet i koden, og dermed sikre at det arkitektoniske design overholdes. Hvis der er problemer med det arkitektoniske design der gør at forbindelserne ikke kan overholdes, vil ArchJava identificere dem. Den måde ArchJava deler systemet op i komponenter og connectorer på gør det desuden nemmere at skifte en forbindelse ud mellem to komponenter, fx. ændre kommunikationen mellem Peers fra RMI til et dedikeret netværkslag der er designet til overførsel af bøger. Problemerne ved at benytte ArchJava er de samme som der er beskrevet under afsnit 2.1 Architectural Prototyping. Sketch the code of Book Swap in ArchJava (it does not have to compile) : Se C2Bravo.zip for et eksempel på hvordan BookSwap kan se ud i ArchJava. Der er lagt vægt på beskrivelsen af connectorer i forhold til ovenstående figur. Dvs. der er ikke taget stilling til hvilken forbindelse der er mellem komponenter. What consequences does the choice of using ArchJava have for architecture reconstruction? : De statiske component & connector views kan ses direkte i koden, og kan derfor rekonstrueres nøjagtigt umiddelbart ved at se på kildekode. Aktive objekter og de dynamiske egenskaber vil ArchJava ikke give nogen hjælp til. Side 27 af 31

28 2.7 Architectural reflection The customer of the Book Swap system requires that the system becomes self-managed. One specific requirement is that for the mobile version of Book Swap, the system should always choose the best available network connection, trading off cost and bandwidth of the connection. Another requirement is that if one Book Peer fails, it should be discovered and if possible repaired. Please consider the following: Where does Book Swap (with the added requirements) belong on the Autonomic Computing axis? Illustrate how the three-layer architecture of Kramer and Magee (2007) could map to Book Swap The architect decides to using DiscoTect in the lower layer of the three-layer architecture. Which kinds of probes would he need? Give examples (verbally) of rules that he could write to transform system events into architectural events Where does Book Swap (with the added requirements) belong on the Autonomic Computing axis? På ovenstående figur ses en specification af graden af autonomi for forskellige computersystemer. Det nuværende system er level 1, da der ikke er systemer eller management tools til at håndtere fejl eller ændrede betingelser. Foretages de foreslåede ændringer kan (den del af) systemet som minimum betragtes som Adaptive, da det er systemet selv som handler ved at vælge et passende netværk ud fra prisinformation og samtidigt selv reagere intelligent hvis en peer fejler. Side 28 af 31

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ATiSA H3: Beer Web Store

ATiSA H3: Beer Web Store ATiSA H3: Beer Web Store Gruppe: Hotel Christer Vindberg, Anders Kabell Kristensen, Bo Sunesen og Anders Viskum 20011271, 20041248, 20041083 og 20043103 {chrisv10, dalko, sunesen, anden} @ cs.au.dk december

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

RMI med BlueJ. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 11. desember 2007

RMI med BlueJ. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 11. desember 2007 RMI med BlueJ Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 11. desember 2007 Hvad er RMI? Når man arbejder med Distribuerede Systemer, som igen vil sige at man ønsker at flere end én komputer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net)

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Kim Harding Christensen EOS A/S Margrethepladsen 3 8000 Århus TLF: 8732 8787

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

Office 365 - SharePoint 2013 i skyen

Office 365 - SharePoint 2013 i skyen Office 365 - SharePoint 2013 i skyen Agenda Kort om ProActive A/S og undertegnede Hvad er Office 365. APPs Intro til APPs Visual studio Demo Eksempler fra kunder Workflow 2013 Behøver vi Nintex mere? Søgning

Læs mere

A Declarative Framework for Enterprise Information Systems

A Declarative Framework for Enterprise Information Systems A Declarative Framework for Enterprise Information Systems Qualification Report Christian Stefansen cstef@diku.dk NEXT August 2005 Dagens workflow Workflowmønstre Kodning SMAWL Intro Kontrakter CDL Arkitektur

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere