Forslag til kommissorium for realiseringen af Fyrtårnsprojektet Kontrast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til kommissorium for realiseringen af Fyrtårnsprojektet Kontrast"

Transkript

1 Forslag til kommissorium for realiseringen af Fyrtårnsprojektet Kontrast Baggrund I de vedtagne rammer for fyrtårnsprojektet Kontrast i Kulturaftalen for Nordjylland for , fremgår det, at der skal arbejdes med Land Art som det centrale og med følgende kreative benspænd: Stedets potentiale i kunsten Tværæstetik, hvor digitale processer og værker indgår Nye nordjyske fortællinger Internationale partnerskaber Forgængelighed Dokumentation Synlighed Ved projektafslutning skal der være etableret fysiske Land Art værker dog også gerne af forgængelig karakter og / eller eventbaseret eksempelvis lyskunst Introduktion til Land Art Land Art opstod som en protest mod 1960ernes stigende fokusering på kunst som handelsvare og investeringsobjekt forbeholdt de få. Som alternativ bragte Land Art-kunstnerne kunsten ud i naturen, hvor ingen kan eje den, men alle opfordres til at tage hånd om den. Og kunstnerne bruger den dag i dag ofte naturens egne, forgængelige materialer i den kunstneriske proces. Meget Land Art er derfor kun tilgængelig i en begrænset periode, ligesom mange værker kun er synlige ved bestemte lejligheder, hvilket naturligvis skaber en form for mytedannelse omkring dem. Hvad er det, Land Art kan? Land Art imødekommer nye krav til autenticitet i kunsten og Land Art kunsten eksisterer i samspil med naturen, og den indlejrer sig i og danner kontrast til naturen på en både respektfuld og udfordrende måde, der kan sidestilles med de mange andre rekreative aktiviteter, der aktuelt placeres ude i naturen: geocaching, naturfitness, overnatning i shelters, skovbørnehaver, for blot at nævne nogle få. Fælles er ønsket om autenticitet, om den gode og udfordrende oplevelse i naturen og om selv at være på i fysisk forstand. Tværæstetik og Land Art Igennem de seneste år er endvidere sket en videreudvikling af genren, idet naturen inddrages som scene for tværæstetiske kunst- og naturmøder som f.eks. de meget populære præsentationer af ballet ved Den Tilsandende Kirke syd for Skagen og opera i Rebild Bakker. Eksempler på Land Art Brands Da den amerikanske billedkunstner Robert Smithson i 1970 anlagde en 460 m. lang og 4,6 m. bred mole af basaltsten, mudder og salt i Great Salt Lake, Utah, skabte han et kunstværk, som den dag i dag er en af statens største turistattraktioner - selvom molen kun er synlig, når vandstanden i den nordøstre del af søen kommer under et bestemt niveau. Man opsøger stedet i håb om at være blandt de heldige, der oplever tilsynekomsten af kunstværket.

2 Robert Smithson. Spiral Jetty / Spiralmole, Great Salt Lake, Utah Smithsons spiralmole er et af de absolutte hovedværker i det 20. århundredes kunst. Dens skånsomme men markante indgriben i naturen lagde grunden til Land Art, den særlige gren af den moderne billedkunst, som knytter natur og kunst sammen. Walter de Marias installation Lynfelt i New Mexico, bestående af 400 stålstænger placeret i et koordinatsystem på et område, der måler 1 km. x 1 mile. Terrænet, der ligger i knap m. højde, varierer i niveau, og pælene, der står med ca. 70 m. mellemrum, danner en helt flad overflade, idet de varierer fra ca. 5 m. til ca. 9 m. i højde. Som titlen antyder, er Lighting Field / Lynfelt tænkt som en enorm lynfanger, men i virkeligheden sker det sjældent, at lynet slår ned, akkurat ligesom ingen så vidt vides endnu har oplevet at se lynet slå ned i Ingvar Cronhammars skulptur Elia uden for Herning Men muligheden er der, og det virker dragende. Fælles for Spiralmolen og Lynfeltet er, at de, på trods af deres fjerne placering og sporadiske action kan tiltrække et stort publikum, som kommer i håb om at være på det rette sted på det rette tidspunkt, og som ikke går skuffede derfra, hvis de ikke er så heldige, fordi sammenhængen mellem natur, kunst, fysisk aktivitet og det at være der og aktivt opsøge muligheden for den helt store oplevelse, er en stor oplevelse i sig selv. Land Arts kombination af natur og kunstnerisk oplevelse rammer dermed centralt ned i de forventninger, kunstpublikummet har til deltagelse, involvering og mulighed for måske selv at sætte et fingeraftryk på kunsten. Hands on fysisk kunstoplevelse Det er blevet tydeligt gennem de seneste ca. 10 år, at kunstpublikummet efterlyser kunstoplevelser, hvor de selv medvirker, enten ved fysisk at skulle bevæge sig gennem kunstværket tænk her på Olafur Eliassons Rainbow Panorama på ARoS, ved selv at have indflydelse på, hvordan kunstværket udvikler sig, som det sker ved de mange tilbud, der kobler kunst og digitale medier, eller ved at skulle opsøge kunsten uden for Kunstinstitutionen og byrummet, som det bl.a. sker ved Sculpture by the Sea, eller som det kan opleves i Sydnorge, hvor Claus Ørntofts skulptur akkurat som Smithsons og de Marias er mere eller mindre synlig afhængig af naturens luner.

3 Det samme gælder for Andres Amadors strandbilleder, der ridses ned i sandet og forsvinder igen ved første højvande, men hvor publikum tager del i det store arbejde at ridse de mange spor ned i sandet. Publikum får ejerskab til værket. Andres Amador. Flower of Life, San Fransisco Store, markante værker Nogle Land Art-kunstværker kan man faktisk ikke opleve i deres helhed på grund af deres størrelse, som f.eks. Jaroslaw Koziaras fisk, der i labyrintform breder sig tværs over grænsen mellem Polen og Ukraine og dermed får et politisk budskab. Andre værker kan man fange med et enkelt blik som Wolfgang Buntrocks fisk. Wolfgang Buntrock. Fisk, Lillesand, Norge

4 Skulptur i naturen Skulpturlandskab Nordnorge En anden side af Land Art er placeringen af blivende skulpturelle værker i naturen. Et af de steder, hvor man har gjort den største satsning og haft den største succes, er i Nordnorge. Et eksempel på en stor satsning på Land Art er Skulpturlandskab Nordnorge, hvor der i årene fra blev opstillet 33 kunstværker af internationalt anerkendte kunstnere ude i naturen. 33 kommuner blev faddere til skulpturerne, og skulpturerne i området, der er på størrelse med Jylland, er den dag i dag en stor turistattraktion. Eksemplerne viser den mangfoldighed, der er blandt værkerne, og den ene form for land art er ikke bedre end den anden. Toshikatso Endo. Gravskrift, Flakstad, Nordnorge Kurt Tegtmeier. Nordstjernen, Aabybro Land Art i Danmark I Åbybro findes et stykke permanent stykke Land Art, nemlig Kurt Tegtmeiers landskab og skulptur Nordstjernen. Hvorfor er Land Art valgt Land Art er valgt, da der er mange potentialer for Land Art i Nordjylland: Region Nordjylland rummer en meget varieret og mangfoldig natur, hvis kunstneriske potentiale kan udnyttes og synliggøres gennem en satsning på land art Region Nordjylland er velkendt og veleksponeret grundet sine landskabelige herlighedsværdier. Mødet med land art vil bibringe naturoplevelsen nye og uventede dimensioner Land art aktiverer naturens stedbundne potentialer og spiller med og mod disse gennem såvel midlertidige som blivende kunstværker Land art kan involvere alle kunstneriske udtryksformer, der sættes i spil i kontrast til og samklang med naturens stedbundne potentialer Land art er et kunstnerisk felt, der lægger op til tværæstetiske projekter, innovation og inddragelse af moderne teknologi. Kombinationer af natur, musik og film, af natur, installation og digitale medier, af natur, dans og billedkunst Mulighederne er uendelige Land art rummer efterspurgte kulturelle kvaliteter som autenticitet og muligheder for hands on, dvs. publikums aktive deltagelse i den kunstneriske proces Nordjyllands varierede natur er en oplagt legeplads for land art-kunstnere inden for alle kunstneriske udtryk, og regionen vil på længere sigt kunne positionere sig som Danmarks land artregion og dermed bidrage til øget fokus på og profilering af ikke blot kyst- men også indlandsturismen Der er siden år 2000 blevet arbejdet sporadisk med land art i Nordjylland. Et fyrtårnsprojekt vil hæve det kunstneriske niveau i forhold til kunst i naturen og udbygge relationerne til det internationale land art-miljø Visionen for projektet Land Art bor i Nordjylland er en god arbejdstitel, der dog skal sprogliggøres, så visionen kan fortrylle og engagere. Ideer til en titel er: LAND, Land Art Nord / North / North Jutland eller noget med breddegrad. Der arbejdes videre med en rammende titel.

5 Kontrast skal have to ben - et elitært og et mere folkeligt. Der skal være en elitær satsning med internationalt islæt, høj kunstnerisk kvalitet, nytænkning og nyskabelse. Desuden en bredere satsning med appel og inddragelse af alle kommuner og mange målgrupper. I arbejdet med at realisere fyrtårnet Kontrast tages udgangspunkt i de eksisterende styrker, der findes i Nordjylland, eksempelvis kulturinstitutioner, kunstnere, miljøer, museer m.fl. desuden ses der ud i verden efter relevante samarbejdspartnere og inspirationskilder. Mål for projektet Mål nr. 1 Kontrast skal rumme elitære og kunstnerisk interessante, spændende, visionære og nyskabende elementer. Delmål Der skal tiltrækkes internationalt kendte kunstnere Nordjylland skal sættes på landkortet Der skal ske noget i alle kommuner Der skal etableres netværk bestående af nordjyske, danske og internationale kunstnere Elite, centraliserede begivenheder, variation og selektion En ramme for den elitære del af Kontrast kunne være et netværksbaseret skabende fællesskab, eksempelvis med en årlig festival, med nogle særlige rammer, leveregler, events mm. Det kan være en ide at lave et DNA for en sådan festival, evt. med udgangspunkt og ideer fra eksisterende festivaler verden over. Et sådant koncept vil kunne skaleres op og ned og her vil det være oplagt at starte småt og herefter lade det netværksbaserede og skabende fællesskab om at forankre og udbygge festivalen. En årligt tilbagevende festival vil betyde, at der året rundt vil være kreative, kunstnere, projektmagere o.a. der arbejder efter konceptet og dermed genererer kunstnerisk aktivitet i Nordjylland. Håbet for Kontrast er, at det 4årige projekt kan række ud i fremtiden. Derfor er det essentielt, at der etableres netværk indenfor Land Art som fortsat arbejder med feltet også efter projektafslutning i Her kunne en tilbagevendende festival og miljøet omkring den formentlig understøtte dette. Hvad kan et festival-dna: Skabe rammen om en (tilbagevendende) festival Være en ramme, der kan tiltrække kapaciteter Have international appeal Være ramme for et fast kreativt / kunstnerisk miljø / netværk (som grupper omkring karnevalet i Aalborg) Der har været drøftelser med Aalborg Universitet om samarbejde omkring udviklingen af et festival-dna. Den elitære del skal desuden sikre, at der efter projektafslutning vil være blivende Land Art værker i Nordjylland. Blivende dækker bredt; netværk, tilbagevendende festival, forgængelige Land Art værker, varige Land Art værker mm. Mål nr. 2 Kontrast skal aktivere mange mennesker i mange aldre og bredden skal tilgodeses. Eksempler på delmål Alle kommuner skal være med Børn og unge skal aktiveres Der skal etableres netværk i alle kommuner Bredde, decentraliserede begivenheder og reproduktion Et projekt i hver kommune Et årligt Land Art-projekt i hver kommune Aktivering alle Kulturskoler / Musikskoler En mulig ramme i forhold til mål 2 kunne være at udarbejde en rough guide, som viser steder, lokationer og spots i Nordjylland, der kan bruges i en Land Art-sammenhæng. Organisationen omkring Kontrast kan bruges som netværk og til at udbygge netværket.

6 Organisering Øverste ledelse af KulturKANten, og dermed også af Kontrast, er politisk styregruppe og herunder administrativ styregruppe. Der er ansat en projektleder (sekretariat), der refererer til formanden for styregruppen, pr. 1. februar Der etableres arbejdsgrupper med henblik på realisering af målene for den elitære og den folkelige del af Kontrast. Arbejdsgrupperne skal bestå af netværk / deltagere, der arbejder med Land Art og der tages udgangspunkt i de eksisterende styrker indenfor feltet i Nordjylland, eksempelvis kunstnere, museer, institutioner og miljøer. Økonomi Budgettet for Kontrast er som følger: Samlet budget Kontrast Udgifter Administration - herunder projektledelse Resterende midler Indtægter KulturKANten Kulturministeriet Øvrig finansiering - fundraising Til information MNKK (Midaldrende Nordjyske Kvindelige Kunstnere) afholder et seminar om Land Art fredag 28. marts 2014 i Rebild. Dette seminar er en første og introducerende del af projektet MNKKs Land Art Nordjylland. KulturKANten har i 2013 bevilget kr. til projektet. Til seminaret inviteres politikere, kunstnere, netværksfolk, embedsfolk m.fl. Sæt derfor X i kalenderen.

LAND-SHAPE DenmarkDenmark

LAND-SHAPE DenmarkDenmark LAND-SHAPE DenmarkDenmark Land Art North Denmark Handlingsplan for: Fyrtårnsprojekt under KONTRAST, KulturKANten I de vedtagne rammer for fyrtårnsprojektet Kontrast i Kulturaftalen for Nordjylland for

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Milen kunst og landskab

Milen kunst og landskab Milen kunst og landskab Publikationen er udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med professor og billedhugger, Morten Stræde, professor og kreativ direktør i SLA arkitekter, Stig L Andersson og Kunstkomiteen

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Indholdsoversigt 1. Introduktion 2. Projektet 3. Baggrund & Erfaringsgrundlag 4. Applikation til Viborg Domkirke 5. Touch bord til

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved 2014-2017 Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1. Målsætning Næstved skal inden udgangen af 2017 være den næststørste turistdestination i Region Sjælland,

Læs mere

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Fra arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere