Eliteudvalgets beretning 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eliteudvalgets beretning 2006"

Transkript

1 Jelling den Eliteudvalgets beretning 2006 Formandens beretning v/ Helge Lang Pedersen 2006 vil vi frem for alt huske for den fantastiske orienteringsfest ved VM i Danmark. Vi har hver gang lejligheden har budt sig takket arrangørerne for et engagement og en kvalitet langt ud over hvad man kan tillade sig at forvente selv til et VM. Det sportslige højdepunkt var de dramatiske minutter blandt tusinder af tilskuere i Mindeparken, da Claus Blochs bronzemedalje kom i hus på sprinten. Medaljen var det fuldt fortjente resultat af en årelang målbevidst og fokuseret satsning, som vi håber kan være til inspiration fremover. Anne Konring Olesens 9. plads på sprinten, der var med til at lægge grunden til Annes samlede 3. plads i årets sprint-world-cup, var et andet højdepunkt. Topidræt er både glæder og skuffelser. Chris Terkelsen fik ikke det VM som han eller vi havde håbet efter VM-sølvmedaljen og sejren i World Cup-afslutningen i Danmark fik indfriet den del af vores målsætningen der gik på at have 6 individuelle løb i top 20, men vi manglede en top 6 og en top 10 og vi må konstatere, at Danmark ikke i 2006 havde løbere, der kom til tops på mellem og lang distance. Vores forhåbninger på de distancer var knyttet til Chris Terkelsen og Carsten Jørgensen, der sammen med Allan Mogensen har udgjort en enestående trio i dansk orientering og har haft del i næsten alle danske topresultater på de distancer de seneste 15 år. Det er nu tid at takke dem for rigtigt mange store oplevelser gennem mange år og se frem mod en ny generation. Ud over Claus og Anne har også Mikkel Lund og Christian Nielsen opnået internationale topresultater i de senere år og det er bestemt realistisk, at Danmark kan opnå topresultater på sprinten de næste par år. Derudover viser de unge talenter i landsholdstruppen stor motivation og energi, og vi har al mulig grund til at tro på, at de i de kommende år vil tage yderligere ryk fremad mod verdenstoppen, og at Danmark inden for en 2-3 årig horisont atter kan have realistisk mulighed for at opnå internationale topresultater på mellem og lang distance. I den forbindelse er jeg utroligt glad for, at landstræner Jakob Ødum har accepteret at forlænge sin kontrakt. Jakob arbejder professionelt og engageret og såvel løbere som sportschef og undertegnede kan ikke andet end rose Jakobs flotte arbejde. På juniorsiden kunne vi glæde os over et fantastisk år, hvor Søren Bobachs juniorverdensmesterskab og Signe Klintings bronzemedalje ved samme stævne var højdepunkterne, men hvor juniorerne over en bred kam leverede en rigtigt flot indsats. Det er selvfølgelig resultatet af usædvanligt talent, stærk vilje og heldige omstændigheder, men i høj grad også af trænerteamets indsats. Derfor blev vi også både glade og stolte over, at Team Danmark blandt alle specialforbundene valgte at lade Lars Lindstrøm være blandt de indstillede til Team Danmarks talentpris. Vi lykønsker Lars med indstillingen, som er opnået for et flot stykke arbejde. Selvom vi fuldt ud respekterer Team Danmarks beslutning, ville vi dog have peget på det samlede trænerteam bestående af Ulrik Staugaard og Lars, hvis vi var blevet bedt om at indstille til prisen. Vi synes at de er et usædvanligt velfungerende trænerteam, der til fulde bekræfter det gamle ordsprog om, at sød musik opstår, når modsætninger mødes. Derudover tillægger vi også junioreliteledelsens tredje medlem, nemlig holdleder Lone Hansen en stor del af æren for at dansk juniororientering fungerer rigtigt godt i disse år. Landsholdsarbejdet koster mange penge. For 2007 har eliteudvalget haft en særlig udfordring med at få budgettet til at hænge sammen, fordi vi meget gerne vil understøtte vores talenter bedst muligt og vi tror på, at Junior-VM i Australien og Nordisk Mesterskab på hjemmebane er så store oplevelser for vore dygtige ungdomsløbere, at vi har valgt at satse på dem, selvom det betyder beskårede hold til senioraktiviteter og deltagerbetaling til de dyreste af

2 arrangementerne. I udformningen af prioriteringerne har vi ved to eliteforum-møder haft stor hjælp af klubbernes rådgivning. Eliteforum er ved at være en tradition og vil blive afholdt igen i efteråret Hovedbestyrelsen har atter været på hårdt arbejde for at få budgettet til at balancere, men jeg synes alle har vist stor vilje til at nå et resultat og jeg er blevet bekræftet i, at det var den rigtige struktur, vi besluttede på repræsentantskabsmødet En god nyskabelse er udvalgspuljen, som udvalgene kan søge, hvis budgetbeslutningerne rammer skævt og vi vil søge den pulje på vegne af klubber, der i kraft af et særligt flot ungdomsarbejde rammes særligt hårdt af deltagerbetaling på junioraktiviteterne. Team Danmark er DOFs vigtigste sponsor og samarbejdspartner. Vi har et godt samarbejde, der senest har udmøntet sig i en ny 4-årig samarbejdsaftale. Team Danmark var også repræsenteret ved VM med (den på daværende tidspunkt kommende) direktør og vores konsulent, Martin, var på plads det meste af ugen. DOF har ikke haft grund til at deltage i andre specialforbunds kritik af Team Danmark, hvilket selvfølgelig også skyldes, at vore resultater og organisation har været til Team Danmarks tilfredshed. Konkret har Team Danmark vurderet, at vores VM-indsats absolut var godkendt, selvom vi ikke nåede målsætningen. Senest har Team Danmark givet vores talentudvikling det blå stempel ved at støtte arbejdet for at skabe gode rammer for talenterne gennem det såkaldte Aldersrelaterede Trænings Koncept, ATK. En væsentlig forklaring på det gode samarbejde med Team Danmark er den indsats, som sportschef K.K. Terkelsen har leveret gennem årene. Ud over Team Danmark-samarbejdet, har K.K. stået i spidsen for at etablere en stærk organisation omkring landsholdsarbejdet med dygtige og engagerede ledere og trænere. K.K. har også været drivkraft i etablering af Verdensklassekultur -visionen, som indeholder retningen om ambitionen for landsholdsarbejdet for de kommende år. K.K. har valgt at lade sig pensionere til sommer, hvorfor vi har en meget vigtig aktivitet med at rekruttere en ny sportschef i Den nye sportschef vil således overtage en aktuel vision og en stærk organisation, hvilket giver os mulighed for at søge en person, der kan lægge en stor del af sin energi på det udadvendte arbejde i forhold til at forankre træningskulturen i DOF s klubber og opbygge flere relationer til samarbejdspartnere herunder sponsorer og presse - med det mål at øge synligheden af dansk landsholdsorientering og dens udøvere. Processen med at finde den helt rigtige profil til posten som sportschef starter i foråret med forventet tiltrædelse 1. juli Når vi i øvrigt kigger ind i 2007, er der ingen tvivl om, at forårets store mål bliver de nordiske mesterskaber på Bornholm. For 3. gang på 4 år skal vi til mesterskaber på hjemmebane og der vil gå en hel del år før det sker igen, så det er et topmotiveret landshold, der tager til klippeøen i starten af maj for at forsvare Danmarks stolte hjemmebanetraditioner ved nordiske mesterskaber, hvor vi ved de tre seneste mesterskaber på hjemmebane har vundet mindst én guldmedalje. Vi ved at arrangørerne gør et stort arbejde for at skabe et flot stævne og vi håber at få så stor publikumsinteresse, at Bornholmstrafikken må indsætte de ekstrafærger, som de har stillet i udsigt, hvis det bliver nødvendigt! I 2007 er der VM i Ukraine for seniorer og JVM for juniorer i Australien. Vi vil spændt følge om dansk landsholdsorientering kan holde de flotte takter fra 2006, så alt i alt ser vi frem til endnu et spændende år. Det er en fornøjelse at have med så mange dygtige og engagerede trænere, ledere og løbere at gøre og jeg glæder mig til nye store oplevelser med landsholdene i 2007.

3 Administrativ beretning V/ K. K. Terkelsen, sportschef Eliteudvalget Eliteudvalget har i 2006 bestået af formand Helge L. Pedersen, politisk valgt og HB medlem, samt følgende ansatte: K. K. Terkelsen, sportschef og Jakob Ødum, landstræner, begge på heltid, samt følgende deltidsansatte: Bjarne Hoffmann, dametræner, Jens Hansen, U25 træner, Lars Lindstrøm og Ulrik Staugaard, juniorlandstrænere, Jan Scheel talentudviklingstræner og centerleder Torben Utzon. Følgende frivillige er tilknyttet: Carsten Lausten, holdleder U25, Lone Hansen, holdleder junioreliten, Ole Balslev, IT og eliteudvalgets hjemmeside. Ændringer med udgangen af 2006: Med udgangen af 2006 er KC træner Gert Nielsen, dametræner Bjarne Hoffmann, U25 træner Jens Hansen og talentudviklingstræner Jan Scheel stoppet. Det er besluttet at lave en ny trænerstruktur, hvor gruppetræneropgaverne (dametræner og U-25 træner) og KC-træneropgaverne tænkes lagt sammen. Processen er endnu ikke tilendebragt. Både Bjarne Hoffmann og Jens Hansen har tilkendegivet, at de fortsat ser sig som ressourcepersoner i forbundets elitearbejde og Jan Scheel vil fremover være ressourceperson i det kommende ATK projekt. Nye i 2007 bliver Michael Sørensen, der som U16 træner går ind og varetager den tidligere talentudviklingstræners opgaver. Ny ressourceperson i elitearbejdet er endvidere Mads Ingvardsen, tidligere juniorelitetræner, som de kommende to år bliver tovholder i ATKprojektet. Møder: Eliteudvalget har afholdt 4 udvalgsmøder og 2 møder for eliteklubber (Klubeliteforum). Formand, landstræner og sportschef har deltaget i: - det årlige Nordmøde. - det årlige DOF/TD Styregruppemøde. Landstræner og sportschef har deltaget i: - 3 klubledertræf, ØK (her også formanden), SK og NK. - det årlige møde med Silkeborg Statsskovdistrikt og SOK. - det årlige møde med SOK, O-centret Silkeborg og Silkeborg Kommune. - 8 DOF/TD Arbejdsgruppemøder - 5 møder med kraftcentrene (2 med KC Farum og 3 med KC Århus). - 2 presseevents Sportschef og talentudviklingstræner har deltaget i: - 5 møder med TKC erne. - 1 TKC fællesmøde, hvor også juniorlandstrænerne og U16 træneren deltog. Kursus og uddannelsesvirksomhed Klubinstruktør- og Klubtræneruddannelse (Niveau I og II) 20. maj modtog de første 43 personer bevis på, som de første at have gennemført DOF s nye træneruddannelse, Klubinstruktøruddannelsen, Niveau I. Niveau II, Klubtræneruddannelsen blev i løbet af 2006 færdigbeskrevet. 24. november startede 19 kursister på Klubinstruktøruddannelsen og 9 på Klubtræneruddannelsen Diplomtræneruddannelsen (niveau III) Januar 2006 startede 4 på Diplomtræneruddannelse og 2 færdiggjorde den 4. marts Diplomtræneruddannelsen Idrættens Trænerakademi (Niveau IV) I december 2006 har eliteudvalget tilmeldt to til ITA, Lars Lindstrøm og Jan Jacobsen. Det er første gang DOF har deltagere på denne uddannelse. DOF skal i løbet af første halvår 2007 beskrive den idrætsspecifikke del af uddannelsen. Steen Olsen, Søllerød OK bliver ansvarlig ressourceperson.

4 Trænerseminar 4. marts blev afviklet trænerseminar parallelt med DOF s Repræsentantskabsmøde. Tema var Talentudvikling. Eksterne indlægsholdere: Stig Eibjerg, Bjørnar Valstad og Lotte Møller. Der afvikles nyt Træneseminar den 3. marts 2007 Team Danmark seminarer med DOF deltagelse: 5. september, Sportschef- og landstrænerseminar (JØ og KK) 10. november, Konference om Etisk Kodeks (KK) 11. november, Elitelederseminar (KK og HLP) december, Sportschef- og landstrænerseminar (JØ og KK) Anden uddannelsesaktiviteter med DOF deltagelse 23. september, DIF uddannelsesseminar (KK) 3-4. november, DAF træner-motionsseminar (Jens Behrend, Lars Lindstrøm november, Orienteringskonvent, Bosjön, Sverige (Lars Lindstrøm) Synlighed På grund af VM på hjemmebane har der i 2006 været gjort en ekstra indsats i forhold til synlighed omkring landshold og kontakt til pressen. I foråret blev afholdt 2 presseevents, en i Skørping og en i Hillerød, hvor udvalgte løbere, landstræner, dametræner og sportschef var tilstede. Endvidere var der repræsentation fra VM arrangørerne. Der var pæn pressedeltagelse med efterfølgende omtale. For at måle effekten indgik DOF og VM-arrangørerne aftale med Observer om udklipsservice i perioden 20. april til Inge Madsen har samlet alle udklip og ført statistik for perioden: 2006 tal i ( ) er med foto Måned Ea Ek Ba Bk R Ra Rk VM medieantal Januar 1 (1) 1 Februar 3 (1) 1 Marts 4 (5) 3 April 14 (13) 11 (1) (1) 23 Maj 2 (2) 7 28 (21) 17 (4) 17 4 (2) 13(3) 38 Juni 5(3) 5(2) 13(11) 8(3) 2(1) Juli 37(17) 10(1) 5(3) 17 43(26) 36 August 86(55) 38(6) 42(20) 14(2) 64 10(5) 11(1) 56(36) 65 September 15(12) 61(44) 24(6) 26 22(12) 10(2) 2(2) 48 Oktober 2 17(5) 23(12) 8(2) November 4(4) 17(6) 5 5(1) December Total Kategori: E = elite, B = bredde, R = resultater, VM = VM-arrangement, med a = artikel med k = kommentar eller kort indlæg Som det fremgår, har der været bragt 159 artikler om eliten, heraf 100 med billede. Kort omtale af eliten har været bragt 87 gange heraf 14 med billede. I august VM måneden - blev orientering omtalt i 65 medier. På DOFs hjemmeside er der blevet oprettet en LØBERDATABASE, som løberne selv kan vedligeholde, og der er oprettet en BILLEDDATABASE, som sportschefen vedligeholder og leverer nye billeder til. Her ligger ca. 225 billeder som pressen vederlagsfrit kan downloade med angivelse af DOF-Foto. Sportschefen har i 2006 lagt 178 nyheder på forbundets hjemmeside og udsendt 66 pressemeddelelser Eliten 2006 og EU INFO blev igen i 2006 fremstillet i 1000 eksemplarer.

5 Eliten 2006 udsendes til alle danske sportsredaktioner, sponsorer, til arrangører af større internationale løb og til alle danske klubber. Et specialnummer af Eliten, Præsentation af det danske landshold blev i forbindelse med VM fremstillet i eksemplarer til uddeling til pressen og alle WOC Tour deltagere EU INFO udsendes til alle, der arbejder med dansk eliteorientering samt til alle klubber. Team Danmark Samarbejdet sker gennem møder i Arbejdsgruppen, der består af TD konsulent Martin Petersen, landstræner Jakob Ødum og sportschef K. K. Terkelsen. DOF-TD samarbejdsaftale udløb den hidtidige samarbejdsaftale. På et styregruppemøde med deltagelse af TD s direktør Michael Andersen blev der den 15. november gjort status for hele perioden for at vurdere fremtiden. Der var fra Team Danmarks side tilfredshed med de opnåede resultater, som bl.a. har resulteret i EM eller VM medaljer de seneste tre år. Tilfredshed var der også med den professionalitet og kontinuitet, der præger Dansk Orienterings-Forbunds elitearbejde, ligesom der var stor ros for indsatsen på træneruddannelses- og talentudviklingsområdet. DOF har været indplaceret i højeste støttekategori som Top Team Danmark forbund. Den 20. december blev en ny 4-årig samarbejdsaftale underskrevet. Aftalen løber i perioden 1. januar 2007 og til DOF er også i den nye periode Top Team Danmark forbund. Aftalens formål er i et samarbejde at skabe optimal udvikling og sportslige resultater på kort og lang sigt for danske orienteringsløbere på højeste internationale niveau. Endvidere er det aftalens formål gennem et integreret samarbejde at skabe en effektiv og målrettet nyttiggørelse af fælles muligheder og ressourcer. I aftaleperioden er det målsætningen at vinde medaljer ved internationale mesterskaber. Aftalens primære organisatoriske mål for det første år (2007) er 1) Beskrivelse af aldersrelateret træningskoncept (ATK) 2) Med afsæt i Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt, at få defineret etisk kodeks for Dansk Orienterings-Forbund 3) Beskrivelse af Idrættens Træner Akademi, specialforbundsdelen, træneruddannelsens niveau IV For 2007 har Team Danmark bevilget 1.4 mill kroner til forbundets elitearbejde. Kraftcentervirksomhed. Kraftcentervirksomheden er en central virksomhed i DOF elitesatsning. I 2006 har Gert Nielsen været KC træner i KC Farum og Bjarne Hoffmann i KC Århus. Begge er stoppet. I en ny trænerstruktur tænkes de to kraftcentertrænere at få en endnu mere central rolle, idet de også tænkes at indgå i landsholdsopgaver. KC Rapport 2006 er tilgængelig på DOF s hjemmeside: Talentkraftcentervirksomhed Der er fortsat 6 TKC er i Danmark. TKC Fyn og TKC Esbjerg er blevet slået sammen til TKC SYD. Ny TKC i 2006 er TKC HNIE (Himmelbjerg Egnens Natur- og Idrætsefterskole). Der er stor stabilitet i TKC erne, og alle der har været TKC-trænere og styregruppeformænd i 2006 fortsætter i TKC bliver primær omdrejningspunkt i forbundets ATK projekt. TKC Rapport 2006 er tilgængelig på DOF s hjemmeside:

6 Aldersrelateret træningskoncept (ATK ) Den 4. december godkendte Team Danmark forbundets ATK ansøgning med følgende motivering: Kriterierne for deltagelse i pilotprojektet vurderes at være opfyldt. I de senere år er der foretaget en række tiltag for at forbedre talentudviklingen i DOF, hvorfor ATK-projektet vil være en kærkommen lejlighed for at komme helt up-to-date. DOF mangler pt. et gennemarbejdet undervisningsmateriale og en vidensbank, der kan støtte trænerne i deres arbejde, hvorfor ATK også på det punkt vil kunne løfte talentudviklingen. ATK tænkes implementeret på træner-, løber- og ledersiden via skriftligt materiale samt uddannelse og lokale talentudviklingsprojekter. ATK tænkes også integreret i DOFs uddannelsesmateriale. Med godkendelsen følger en økonomisk bevilling fra team Danmark på kr til projektets første fase, beskrivelsesfasen, der skal være afsluttet inden udgangen af 2007 Tidligere juniorelitetræner og nu TKC-træner, Mads Ingvardsen, bliver ansvarlig for projektet. Doping I 2006 er der i alt taget 30 prøver, 21 til træning (14 H + 7 D) og 9 i konkurrencer (5 H + 4 D). Det er 7 mere end i 2005, alle negative som de foregående år. Andet Årets O-løber 2006 blev Søren Bobach, juniorverdensmester 2006 på mellemdistance. Øvrige indstillede var: Claus Bloch, VM Bronzevinder, Anne Konring Olesen, WC 10 er, Signe Klinting, JVM Bronzevinder og juniordamestafetholdet, nr 4 JVM. Af 322 afgivne stemmer fik Søren Bobach 156. Årets Fund. Søren Bobach blev blandt 22 indstillede idrætsudøvere nomineret til en plads i Top Ti, hvor den endelige vinder ved en højtidelighed i Politikens Hus den skulle kåres. Søren blev nr. 9. Ulrik Staugaard repræsenterede DOF og Søren. DOF blev for tredje gang indstillet til Team Danmarks Talentpris (tidligere Ragnhildprisen). Denne gang ved Lars Lindstrøm. Kåringen skete ved Sport 2006 i Herning den 6.1. Heller ikke tredje gang var lykkens gang. Sponsoraftaler forlænget - KHM Invest: 2007 og 2008 (kontanter) - Landinspektørerne: 2007 og 2008 (Junior Cup + kontanter) Seniorlandsholdets beretning v/ Jakob Ødum, landstræner Sæsonen 2006 har gennem de seneste 4 år udgjort et sportsligt pejlemærke for landsholdsløbere og -ledere. Særligt fordi vi for første gang siden 1974 blev givet mulighed for at løbe VM på hjemlig grund, men også fordi 2006 udgjorde afslutningen på den 4-årige satsningsperiode i samarbejdet med Team Danmark. Dette giver anledning til at vurdere både sæsonen i sig selv og det generelle landsholdsarbejde. DOF har gennem de seneste 15 år opbygget et landsholds-system som gør det muligt for løbere og ledere at stræbe efter verdenstoppen i international orientering. Høje sportslige målsætninger indfries ikke ud af det blå, men realiseres gennem omhyggelig trinvis opbygning over en lang periode. Forudsætningerne for at vi som forbund lykkes med at skabe verdensklasseløbere udgøres af; ungdomsrekruttering, talentpleje, træningsvilje og motivation, dygtige trænere, velfungerende landsholdsorganisation og økonomisk fundament. Kun når alle disse dele er på plads og spiller sammen, bliver det muligt at levere topresultater kontinuerligt.

7 Seniorlandsholdsarbejdet har på aktivitetssiden været bygget op omkring kraftcentervirksomhed, landsholdsbruttogrupper (Elitegruppen, U-25-gruppen og Invitationsgruppen), mobil-træningscenter, testløb, mesterskabsdeltagelse og landskampe. Kraftcentervirksomhed (Århus og Farum). Begge kraftcentre har været meget velfungerende i En markant del af landsholdets VMforberedelser er foregået i regi af KC-Århus. Evalueringen fra løberhold beskriver utvetydigt at det er et træningsmiljø med høj kvalitet i træningen. Siden kraftcentrenes oprettelse har der været forsøgt forskellige modeller for kraftcentrenes virke, og det har afkrævet et træningskulturskifte i forhold til traditionen. Særligt KC-Århus har haft begyndelsesvanskeligheder, men 2006 blev et vendepunkt. En væsentlig del af denne succes er at begge KC-trænere har leveret et formidabelt stykke arbejde. Bruttogruppeaktiviteter. Henover året er der blevet afholdt træningssamlinger i sædvanligt omfang. Trænings-samlingerne udgør, udover træningsaktiviteten, samtidigt det forum hvor der gives bedst mulighed for uddannelses-aktivitet og coaching. I 2006 er der gennemført følgende træningssamlinger: december, Træningssamling i Silkeborg, (Elitegruppe + U25-gruppe) januar, Træningssamling i Silkeborg, (Elite-herrer + U25-herrer + Invit.-herrer) januar, Træningssamling i Silkeborg, (Elite-damer + U25-damer + Invit.-damer) februar, Træningssamling i Skørping, (Elitegruppen + U25-gruppen + Invit.-gruppen) marts, Træningslejr i Alicante, (Elitegruppen) juni, VM-træningslejr i Silkeborg, (udtagne løbere) oktober, VM-træningslejr i Kiev, Ukraine, (Elitegruppen) december, Træningssamling i Silkeborg, (Elitegruppen + U25-gruppen) TD-mobilcenter (v/ Torben Utzon) Der har i 2006 været etableret følgende 3 mobile Team Danmark Centre: Tidspunkt Sted Påskecenter 8-12/4 Bulbjerghus, Frøstrup, Danmark Sommercenter 20/6-4/7 Villa Tabor/Istituto don Calabria, Asiago, Italien Efterårscenter 16-21/10 Einarbu, Mysen, Norge Påskecentret skulle oprindeligt have været afholdt i Kristiansand (Norge), men det blev med kort varsel flyttet til Danmark pga. store snemængder i området. Til gengæld gav flytningen af centret løberne mulighed for at deltage i Påskeløbene på Rømø. Sommercentrets placering var for 2. år i træk henlagt til Dolomitterne i Norditalien - primært pga. af de gode erfaringer fra sommercentret i Det er nu en gang mere spændende og motiverende at træne i ukendte og krævende terræner end i Danmark. Centret blev bl.a. brugt som fortræningslejr til seniorernes VM. På efterårscentret gentog vi de seneste års succes med at invitere 8 lovende årige ungdomsløbere til at deltage ved hjælp af midler fra DOF s Venner. A-landskampe. European Orienteering Championships, maj 2006, Otepää, Estland Inden sæsonen tog sin begyndelse var det besluttet at landsholdets deltagelse ved EM, havde to formål. EM udgjorde naturligvis et vigtigt sportsligt mål i sig selv, - men i denne sæson fungerede det i lige så høj grad som en generalprøve på VM. Det var på forhånd besluttet at stille med en udvidet trup sådan at flest mulige af VM-kandidaterne ville få lejlighed til at prøve sig selv af inden VM. I lighed med de fleste øvrige deltagende nationer var de terrænspecifikke forberedelser blevet nedprioriteret, - og dette vil nok fortsat blive tendensen, nu hvor der arrangeres VM hvert år. Esterne stod for et teknisk meget velgennemført EM med gode kort og baner og god afvikling. Dog kunne man have ønsket sig et andet terrænvalg ved stafetten, - her var de tekniske udfordringer få og små, hvilket også gav tydeligt udslag på resultatlisten.

8 Af danske præstationer skal særligt fremhæves Mikkel Lunds 4 rde plads på sprinten kun 0,9 sekunder fra bronzemedaljen og 8 sekunder fra guldet. Anne Konring Olesen og Christian Nielsen demonstrerede også højt niveau på sprinten med placeringer som hhv. nr. 12 og 13. På mellem- og langdistance blev der leveret flere fine løb uden at det præstationsmæssigt blev til rigtige fuldtræffere. Her skal nævnes Chris Terkelsen (Nr. 11 på lang og nr. 12 på mellem), René Rokkjær (Nr. 16 på mellem), Anne Konring Olesen (Nr. 16 på lang), Signe Søes (Nr. 19 på mellem og Carsten Jørgensen (Nr. 20 på lang). To præstationer, som ikke vil få megen plads i de internationale annaler, men som ikke desto mindre er historisk i dansk dameorientering, blev leveret af Signe Søes og Anne Konring Olesen på langdistancekvalifikationen. Her formåede de at vinde deres respektive kvalifikationsheat, hvilket vakte en del opmærksomhed, - også i kraft af at netop lang-kvalifikationen var dén af EM-konkurrencerne hvor de o-tekniske udfordringer var størst. Stafetterne udviklede sig som regulære udskillelsesløb. De danske herrer leverede en fin indsats kun 1 min og 15 sek fra guldet, men sidst i en gruppe af 11 hold! Dette fortæller selvfølgelig en del om terrænets og banelægningens beskaffenhed, men er også et billede på udviklingen i international orientering hvor konkurrencetætheden er mere udtalt end nogensinde. World Orienteering Championships, 28. juli 5. august, Århus/Silkeborg, Danmark WOC2006 i Danmark blev et fremragende arrangement! Alle konkurrencetekniske forhold og organisationen omkring konkurrencerne var helt suveræne. Løbsterrænerne levede op til vores forventninger og kortstandarden og banelægningen var i top. Mange aspekter kan fremhæves, men særligt kortkvaliteten var et løft for dansk orientering, - det kunne mærkes, at der var investeret mange ressourcer her, og man kan ønske sig at VMkortene i fremtiden bliver brugt som retningsvisende for det niveau som danske o-kort bør have. Sprint: Fremragende præstation af Claus Bloch som løb et stort set perfekt løb. Claus havde investeret enormt med energi i forberedelserne til dette ene løb og opererede med en resultatmålsætning der hed Top10. At han lykkedes med at levere sit absolut bedste på netop denne dag er beundringsværdigt. At afstanden til guldet (1,7 sek) blev så lille, vidner også om en fantastisk præstation. Dermed blev Claus den kun 5 te danske der tager individuel VMmedalje og indlemmes i en eksklusiv skare bestående af Carsten Jørgensen, Chris Terkelsen, Allan Mogensen og Mona Nørgård. Christian Nielsen leverede et placeringsmæssigt fint resultat men præstationsmæssigt et godt stykke under hans standard. Selv var Christian svært skuffet over sit løb samtidig med, han var forbløffet over, at det rakte til en 11 te plads. Stræktiderne understregede, at han på dagen havde potentiale til et langt bedre resultat. Anne løb et stærkt finale-løb og var med sin 9 ende-plads tæt på at levere sit absolut bedste. Kun to små tidtab sidst på banen. 6-pladsen var inden for rækkevidde, mens afstanden til de fem første vidnede om en forskel i kapacitet. Ane løber et meget veldisponeret finaleløb og sikrede sig dermed en fornem senior-vm-debut. Mellem: En skidt dansk dag. Hverken Signe, Anne, Christian eller Rasmus lykkedes med at løbe teknisk gode løb. Chris præsterede med sin 15 ende-plads teknisk nær det perfekte men var fysisk helt tom for energi. Også Rasmus og Christian klagede sig over manglende fysisk overskud. Dagen blev dog ikke helt uden dansk succes, - Jamie Stevenson, KC-Farum, vandt bronzemedalje. Lang: Fin præstation af Anne som med sin 14 ende-plads lykkedes med et teknisk godkendt løb. René løb et teknisk rimeligt godt løb, men var aldrig på mærkerne fysisk. Chris var fysisk helt til rotterne og i samråd med landstræneren besluttedes det at udgå. Stafet: Damerne (Ane, Signe, Anne): Ane blev i starten alvorligt tynget af nerver og fik en forfærdelig dag. Hægtet helt af stafetten lykkedes det alligevel for Signe at mobilisere motivation til at løbe en meget stærk 2.tur. Professionelt. Anne satsede voldsomt, startede flot ud, men havde tidstab sidst på banen og løb samlet set en sidstetur under vanlig standard.

9 Herrerne (Claus, René, Mikkel): Der blev på baggrund af VM-testløbene udtaget en stafetbruttotrup bestående af de 3 ovennævnte og Carsten. Ingen af de 4 skulle deltage i fredagens mellemdistance-finale og de kunne derfor forventes at være fuldt restitueret til lørdagens stafet. Efter onsdagens langdistance-finale blev det vurderet, at Claus, René og Mikkel var bedst rustet til stafetten. Claus løb en godkendt 1.tur men feltet var knækket, og der opstod et hul på små 3 minutter til den førende gruppe. René løb en meget stærk 2. tur der genskabte muligheden for en holdplacering blandt de 6 bedste nationer. Mikkel åbnede godt og fik halvvejs på banen kontakt til den gruppe, der kæmpede om 5.pladsen. To mindre bom til sidst på banen betød, at kontakten mistedes og holdet sluttede som 8 er. En godkendt præstation. Resultatmålsætning og resultatfacit Damer, Individuelt Damer, Stafet Herrer, Individuelt Målsætning 2 Top10 Top6 1 Top3 + 1 Top6 + 2 Top Top20 Facit Nr. 9 Anne (Sprint) Nr. 14 Anne (Lang) Nr. 14 Nr. 3 Claus (Sprint) Nr. 11 Christian N(Spr) Nr. 14 Chris (Mellem) Nr. 20 René (Lang) Herrer, Stafet Top3 Nr. 8 Det kan hurtigt konstateres at vi ikke nåede vores målsætning. Hvad angår de individuelle resultater var forventningerne på damesiden i særlig grad knyttet til Anne som i de foregående sæsoner har demonstreret at hun har potentialet til at placere sig i Top10 internationalt. Anne lykkedes i sprint-finalen og var lidt over 2 min (2,6%) fra målet i lang-finalen. Signe præsterede et lille stykke under kapacitet, - særligt på mellemdistancen var sigtet højere. Ane og Karina var som VM-debutanter mere end noget andet med til VM for at lære. Det var i udgangspunkt forventet, at de ville have svært ved at matche udtagelseskvalitetskravet, der lyder at løberen skal have potentiale til at placere sig i Top30. Den primære målsætning var derfor at præstere på et niveau, der kunne kvalificere dem til finaleløbene. Det var på den baggrund en meget positiv overraskelse, at Ane ikke blot kvalificerede sig til sprint-finalen, men endda levede op til kvalitetskravet med sin 25.plads. Karina var i begge sine kvalifikationsløb en hårsbredde fra at kvalificere sig til finalen, men det blev desværre stolpe-ud begge gange. På herresiden havde vi i udgangspunkt flere løbere, som kunne begå sig i verdenstoppen og resultatmålsætningen ville også afkræve at et antal af vores herreløbere præsterede deres bedste. Forventningen til absolutte topresultater (Top6) var i første omgang knyttet til Chris på både mellem- og langdistance og sidenhen på de tre sprint-løbere (Mikkel, Claus, Christian). At det blev Claus, som lykkedes med at tage medalje var en dejlig overraskelse, men ikke nogen stor overraskelse. På VM-testløbene 12 dage inden VM var Claus den allround stærkeste og vandt også sprint-testløbet med lille margin til Christian og Mikkel. At Chris ikke var frisk smitter tydeligt af på resultatfacit. Under normale omstændigheder og med afsæt i resultaterne fra 2005 ville Chris udgøre en sikker kandidat til Top10 på både mellem og langdistance. Sådan blev det ikke. Chris var udbrændt efter en juli måned præget af læg-skade og manglende restitution. I lighed med Ane og Karina var Rasmus som debutant med til VM for at lære. Med sin finale-kvalifikation var indsatsen godkendt. Begge stafetholdene var et godt stykke fra målsætningen. For herrernes vedkommende må det konstateres at vi ikke i øjeblikket kan stille et hold med VM-medaljepotentiale. Vi taber lidt terræn på alle tre ture. Hvis vi som hold skal kunne være med i medaljestriden, skal vi mønstre tre løbere som alle holder verdensklasse på mellem- eller langdistance. For at komme tilbage dertil handler det i første omgang om at udvikle løbernes individuelle kapacitet på disse distancer sådan at vi kan stabilisere os i Top6 på stafetterne og først dernæst sigte efter stafet-medaljer.

10 For damernes vedkommende blev vores sårbarhed synlig. Den manglende bredde på damesiden betød at vi ikke havd tilstrækkeligt med løbere med international stafet-erfaring. Ane blev sat på en krævende opgave, og hun blev påvirket negativt af VM-presset. Til trods for at flere af vores løbere ikke indfriede egne forventninger blev WOC2006, i historisk perspektiv, resultatmæssigt et af de allerbedste et dansk landshold nogensinde har præsteret. SE BILAG World Cup Finale, oktober, Clermont-Ferrand, Frankrig VM var for flere af vores mest rutinerede landsholdløbere karrierens erklærede slutmål. Carsten Jørgensen, Chris Terkelsen og René Rokkjær valgte en tilbagetrækning fra landsholdet umiddelbart efter VM. Oven i dette udgjorde VM også en stor mental udladning, og det var derfor forventeligt at der ville indtræffe en væsentlig udskiftning på landsholdet, da vi to måneder senere skulle deltage i World Cup Finalen i Frankrig. Således blev denne landsholdsaktivitet startskuddet for et reelt generationsskifte på A-landsholdet, hvor mange af løberne kun er i den tidlige begyndelse af deres seniortilværelse. Konkurrencerne blev afviklet i de orienteringsteknisk mest krævende terræner man kan opdrive, og det var på den baggrund en seriøs ilddåb for de unge og lovende. Den danske indsats var stærk og bred, og der er al mulig grund til at se lyst på landsholdets fremtid. Særligt skal fremhæves Anne Konring Olesens fremragende sprintpræstation hvor hun med sin 4 rde-plads leverede sit hidtil bedste resultat i international sammenhæng. Med dette resultat sikrede hun sig den samlede 3 die-plads i Sprint World Cuppen og konsoliderede sin samlede World Cup position hvor hun sluttede med alle tiders bedste danske dame-placering som nr. 10. Der blev leveret en stribe af gode resultater gennem Signe Søes (nr. 8 på langdistance), Tue Lassen (nr. 14 på mellemdistance), Mikkel Lund og Christian Nielsen (hhv. nr. 15 og 16 på langdistance). I den samlede World Cup fik vi ud over Anne Konring også Signe Søes med i toppen med en 14 ende-plads. B-landskampe i Nordic Meeting og Euromeeting er de to begivenheder hvor DOF stiller med B-landshold. Formålet er fortsat at give de yngre seniorer mulighed for at få erfaring i landsholdsdragten inden de rykker op på A-landsholdet. I 2006 blev der ved begge begivenheder leveret resultater som lå et godt stykke over hidtidige års B-landsholdspræstationer. Særligt ved Euromeeting blev der holdt et højt niveau. Succesen i arbejdet med U25-gruppen og de ældre juniorer er også kommet til udtryk ved, at de af løberne, som siden hen er rekrutteret til A-landsholdet, har markeret sig stærkt i deres debuter. For både Rasmus Søes, Tue Lassen og Christian Christensen har B-landskampene udgjort et væsentligt springbræt til A-landsholdet. Resultatmæssig status over den 4-årige satsningsperiode. Sammenholdt med de formulerede succeskriterier har vi i aftaleperioden levet op til det niveau som efterstræbes. Det er særligt glædeligt, at vi igen er begyndt at vinde VM-medaljer efter en VM-medalje-tørke i perioden 1998 til Dertil kommer EM-stafet-sølvmedaljerne fra Tre VM- og EM-medaljer på 4 år er et historisk godt resultat for dansk orientering. Vi synes at være kommet godt igennem generationsskiftet på herre-siden, og der er grund til at tro på, at vi med det nuværende landshold også kan vinde medaljer i de kommende år. Særligt på sprinten har vi en vifte af løbere, som har vist verdensklasse og kan operere med høje målsætninger. Planer og mål for Efter at have sigtet mod WOC2006 igennem flere år er horisonten nu en helt anden. Vi gennemlever et markant generationsskifte på landsholdet og med den nye

11 løbersammensætning, hvor en stor andel er yngre seniorer, bliver de individuelle resultatmålsætninger meget forskelligartede. For de mest etablerede af løberne vil WOC2007 i Ukraine være hovedmålet, mens andre af løberne arbejder frem mod konkurrencer der ligger længere ude i fremtiden. På samme baggrund falder det yderst belejligt at NOC i 2007 afvikles i Danmark, - her vil de yngre løbere i langt højere grad kunne gøre sig gældende end hvis terrænet var tungt nordisk. NOC vil i 2007 fungere som både A- og B-landsholdsaktivitet og vi stiller derfor med et udvidet seniorlandshold. I 2007 vil kraftcentrene få en mere fremtrædende rolle i landsholdsarbejdet. U25-gruppen nedlægges og kraftcentertrænerne overtager i stedet opfølgningen af de yngre seniorer. KCtrænerne vil samtidigt blive tilknyttet lederstaben omkring landskampsaktiviteterne. Talent- og juniorvirksomhed v/ Lars Lindstrøm og Ulrik Staugaard Årets mål Juniorelitens mål for 2006 var i prioriteret rækkefølge 1. Junior VM i Litauen. 2. Junior European Cup i Schweiz. Samlinger og centre NOV: Opstartssamling i Silkeborg. Der blev lagt vægt på teambuilding aktiviteter for at styrke sammenhængskraften i gruppen. Deltagelse i en cross-afdeling af atletikkens vinterturnering JAN: JWOC-samling i Silkeborg. Stafettræning med sigte mod JWOC. Træningerne var præget af skorpebelagt sne. To australske juniorløbere holdt indlæg om JWOC Deltog desuden i Fidusløbet FEB: Fællessamling i Rold. Et varieret udbud af træningspas. Fik et fint udbytte af at træne med seniorløberne MAR: Testsamling i Odense og Silkeborg inkl. Wildcard. Submax og maxtest for alle Juniorelitens løbere på TD-testcenter i Odense. Derefter var der tilgang af Wildcard-løbere til Silkeborg-delen. 5 km test var igen i år henlagt til cykelsti p.g.a. sne. Gennemførte endvidere en model af JWOCklassisk APR: Påskecenter i Thy inkl. Wildcard. Centeret var flyttet fra Norge p.g.a. sne. Gennemførte intensive tekniske træninger i detaljerede klitterræner. Lavede mental forberedelse af JWOC stafet APR: Konkurrencesamling i Østfold, Norge. Optimal konkurrenceerfaring med deltagelse i Craft Cup med krævende terræner og skarp konkurrence. Imponerende sejr til Ane Linde og enkelte flotte præstationer AUG: JWOC 2006-samling i Åhus, Sverige inkl. Wildcard. Samlingen var lagt i Åhus, da det gav mulighed for at løbe i terræner med relevans i forhold til næste års JWOC-terræner. Der var fokus på teknik, en model af JWOC mellemdistance samt oplæg om o-løb i Australien ved Rune Olsen OKT: Efterårscenter i Mysen, Norge inkl. Wildcard. Træning i fysisk og teknisk krævende terræner afsluttende med deltagelse i Blodslitet. Den intensive og længevarende periode gjorde udbyttet af denne aktivitet er stort. Deltagelse i TD-sommercenteret var ikke aktuelt p.g.a. sammenfald med JWOC.

12 Mesterskaber Junior-VM i Druskinikai, Litauen 29. juni - 9. juli. Det danske hold var godt forberedt til Junior-VM. Flere løbere havde sommeren før været på selvforanstaltet træningslejr i området. To løbere sågar også i maj måned. Ankomst til JWOC fire dage før første konkurrence gav desuden fine muligheder for at opnå fortrolighed med terrænerne. Ny disciplin i forhold til tidligere var sprinten, som vi havde brugt en del ressourcer på at forberede. Igen i år havde pigerne en lav gennemsnitsalder på blot 17,6 år. Kommentar til resultaterne. SE BILAG På sprinten blev der åbnet med en række stabile præstationer, hvor især drengene klarede sig godt. Med en flot 9. plads til Søren Bobach lykkedes det for holdet at opnå en top-10 placering allerede i første konkurrence, hvor det også er værd at fremhæve Rasmus Djurhuus 13. plads i et tæt felt. Hos pigerne var Signe Klinting og Ane Linde bedst som henholdsvis nr. 17 og 18. Banerne var relativt enkle, så det var først og fremmest evnen til at holde høj fart, som blev udslagsgivende. Som modsætning hertil fulgte den lange (klassiske) konkurrence, hvor en temperatur på over 30 grader og teknisk krævende baner fordrede udholdenhed, råstyrke og evnen til at bevare koncentration. Det var en kraftprøve, hvor de danske løbere generelt viste god fightervilje. På drengesiden udmøntede det sig i en podieplads til Christian Bobach som nr. 6 tæt forfulgt af Emil Folino på 8. pladsen. Begge var under 1½ minut fra en bronzemedalje. Også Søren fulgte flot op på sprinten med en 14. plads, således at hele tre danskere placerede sig indenfor top-15. Hos pigerne var det igen Ane og Signe, som med flotte løb var bedst. Denne gang som nr. 13 og 23. På mellemdistancen var det særdeles opløftende at se fem piger kvalificere sig til A-finalen. Kun en enkelt placering skilte den sidste pige fra også at være kommet med. Drengene havde svingende præstationer i kvalifikationen, hvorfra det lykkedes tre at løbe sig i A-finalen. Finaledagen blev det store klimaks for det danske hold med et både uventet og historisk resultat. I kraft af et perfekt løb blev Søren verdensmester, ikke bare som VM-debutant, men også som den yngste vinder nogensinde ved JWOC. Og ikke nok med. Hos pigerne vandt Signe bronze som den yngste medaljetager nogensinde ved JWOC efter et vellykket løb. Terrænet var VM s mest tekniske, og begge løbere havde haft succes med devisen sikker orientering frem for højt tempo. Med nye gode præstationer viste alle de øvrige piger i A-finalen, at deres kvalifikation ikke var nogen tilfældighed. Først og fremmest var det Sørens og Signes dag, men det var bestemt også pigernes dag. Under et døgn efter det berusende resultat, gjaldt det stafetten, som blev en ny nervepirrende dag. Det blev til en 4. plads for pigernes 1. hold, som lå med i medaljestriden hele vejen til mål, hvor de bare var to minutter fra vinderne og et minut fra medalje. Det var det bedste danske pigestafetresultat ved JWOC nogensinde og et gennembrud i forhold til en tradition af middelmådige resultater. Drengene var ligeledes med fremme i hele stafetten, og oveni købet med begge hold. Det endte med en 6. plads til 1. holdet, som manglede de vigtige marginaler, og en 8. plads til 2. holdet. Dermed var der podieplads til både drenge og piger, som med ukuelig fightervilje satte et flot punktum for en stor dansk uge. At de danske præstationer havde været helt i top blev yderligere bekræftet i holdkonkurrencen, hvor Danmark blev nr. 3. Junior European Cup, Spiez, Schweiz d oktober. Det var dansk debut i JEC efter i mange år at have deltaget i Baltic Cup. Med 13 deltagende nationer, heraf alle de toneangivende, pånær Sverige, var konkurrencen af en helt anden kaliber end det vi kom fra. Der var afbud fra Signe Klinting, men ellers var holdet i stærkeste opstilling. Kommentar til resultaterne. SE BILAG På den lange (klassiske) konkurrence kronede Rasmus Djurhuus et stærkt efterår med en 2. plads i H20. Også Emil Folino og Christian Bobach viste med en henholdsvis 5. og 6. plads, at de hører med fremme i det felt. På en ikke optimal dag viste Søren Bobach, at det stadig

13 kunne række til en god placering, da han på en 5. plads var to minutter efter i H18. Ane Linde blev nr. 9 i D20, kun 2½ minut fra en medalje, men ellers var det ikke pigernes dag i det storkuperede terræn, hvor Norge og de centraleuropæiske lande viste sig stærke. Målt på vindertid levede sprinten op til sit navn, men ellers mindede terræn og bane mest om mellemdistance. Der var flere gode præstationer, hvor Christian og Rasmus D s 5. og 6. plads i H20 bør fremhæves. På stafetten fortsatte de danske hold, hvor de slap til JWOC. Pigerne holdt hovederne kolde og imponerede stort med en 2. plads efter igen at have været med fremme hele vejen. Det samme var drengene, og igen med både 1. og 2. holdet, som blev nr. 4 henholdsvis 5, blot sekunder fra bronzepladsen. TKC og U16-landshold En fortsat vigtig brik i Juniorelitens arbejde er Talentkraftcentrene (TKC). Det er herfra at løberne modnes og rekrutteres til Junioreliten og landshold. De jævnlige træninger kombineret med tester og superlørdage har således også i 2006 været med til at sikre løberne et godt træningsfundament. Med et ønske om at ruste de bedste af disse unge løbere til seriøs og målrettet træning blev der i 2006 skabt et U16-landshold, som afholdt to samlinger. Først en træningssamling i Silkeborg og dernæst en konkurrencesamling i Sverige. Begge dele var en succes og gav et fint udbytte. I 2007 vil U16-holdet for første gang deltage i European Youth Orienteering Championships (EYOC), en international konkurrence med enestående mulighed for at opnå konkurrenceerfaring i en ung alder. Dermed fuldender dansk orientering skiftet fra Baltic Cup for årige til henholdsvis JEC for de årige og EYOC for de årige. Konklusioner for 2006 Udbyttet af samlinger og centre har været godt. Det har været en glæde at kunne fortsætte samarbejdet med TKC gennem at have Wildcards løbere med på to samlinger og to centre. Disse løbere har bidraget til en øget intensitet og har følt, hvad det vil sige at være i Junioreliten. Samtidig har vi oplevet, at afstanden mellem Juniorelite og TKC ikke føles så stor som tidligere. Der har siden 2005 været arbejdet med løbernes indstilling til at træne, konkurrere og satse, og vi føler, at der er blevet flyttet nogle mentale barrierer, herunder frigørelse af Janteloven. En spådom fra sidste års beretning om at drengenes stafetpræstation fra JWOC 2005 i Schweiz kunne få betydning i 2006 syntes næsten at være gået i opfyldelse. Resultaterne har i hvert fald været overvældende med et fantastisk Junior-VM fulgt op af et næsten lige så godt JEC i efteråret. Mentalt er holdet kommet langt, mens det fortsat vil være vigtigt at træne og forbedre både de fysiske og tekniske kapaciteter. Fokus i kommer til at adskille sig fra 2006 ved at der udover JWOC og JEC også afholdes NOC. Dermed bliver det et intensivt år på konkurrencesiden. JWOC er i Australien med en tidsforskel på 10 timer. For at håndtere det medfølgende jetlag rejser holdet af sted langt tidligere end normalt. Derfor bliver 2007 målt på aktivitetsdage også ekstra intensivt. JWOC er naturligvis det primære mål, mens NOC på hjemmebane og JEC i Frankrig bliver de sekundære mål. Til JWOC forventes det, at terrænerne vil have et hårdt underlag og være meget detaljerede, især hvad angår sten og tæthedsdetaljer. Junioreliten vil derfor sætte fokus dels på fysik og løbstempo, og i relation hertil fysiske tests, og dels o-teknik, bl.a. forenkling. To løbere fra Junioreliten er i skrivende stund af sted på træningslejr i Australien. Deres erfaringer for såvel det o-tekniske som andre faktorer, herunder jetlag, vil også blive inddraget i forberedelserne til JWOC. Derudover vil to andre fokusområder fra 2006 blive videreført i Det drejer sig dels om attituder og miljø, som et bærende element i en elitesatsning, samt piger, hvor formålet er at fastholde de eksisterende talenter. Det er her glædeligt, at der i øjeblikket er basis for hele seks piger i gruppen.

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi 14. Det internationale arbejde Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi DOF har ikke haft afgørende indflydelse på beslutninger i IOF men har i de seneste år fokuseret

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Orienteringslandsholdenes program 2014

Orienteringslandsholdenes program 2014 Orienteringslandsholdenes program 2014 - En introduktion til orienteringssæsonen 2014 Af Morten Lassen, Charlotte Thrane og Helge Lang Pedersen foto af Tutzon og Helge LP 2013 var et år næsten uden individuelle

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI FORMULA RACING RACING with FERRARI FORMULA RACING er et professionelt dansk racerteam stiftet og 100 % ejet af den danske importør af Ferrari og Maserati,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige:

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige: Skoleudtalelse på Anne Andersen Det personlige: Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Kano og Kajak OL-landsholdet

Kano og Kajak OL-landsholdet Pressemeddelelse 2. juni 2008 Kano og Kajak OL-landsholdet Dansk Kano og Kajak Forbund er stolt af at kunne præsentere det danske kajak OL-hold. Med 4 aktive, er det et af de større hold, som dansk kajaksport

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

De sydslesvigske fodboldlandshold

De sydslesvigske fodboldlandshold De sydslesvigske fodboldlandshold Indhold Historien om holdet 4 Sportsligt koncept for Sydslesvigs landshold 5-6 Budget 7 Støtteforeningen 8 Medier/Pressespiegel 9-10 Billedkavalkade 11 Fakta 12 Fodbold

Læs mere

Danmark skal placere sig blandt de 10 bedste bridgenationer i verden Et ideoplæg af Morten Lund Madsen

Danmark skal placere sig blandt de 10 bedste bridgenationer i verden Et ideoplæg af Morten Lund Madsen Danmark skal placere sig blandt de 10 bedste bridgenationer i verden Et ideoplæg af Morten Lund Madsen Overskriften dækker over en af hovedbestyrelsens (HB) overordnede målsætninger fra formandens klumme

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

juni 2013 FIF Hillerød Orientering Ungdoms og Eliteteam

juni 2013 FIF Hillerød Orientering Ungdoms og Eliteteam Nyhedsbrev juni 2013 FIF Hillerød Orientering Ungdoms og Eliteteam 2013-2 Guld til Søren Schwartz ved Dansk Mesterskab i nat-o Indhold Leder Portræt af sponsor Årets første Danske Mesterskaber er i hus

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Alpinavej 13 Stilling - 8660 Skanderborg Tlf. 86 57 17 95 Email: ski@vandski-skvk.dk Hjemmeside: www.skvk.dk Indhold Skanderborg

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Ansættelsen som Generalsekretær indebærer dagligt ansvar for følgende konkrete projektopgaver i perioden Poster i Skoven

Ansættelsen som Generalsekretær indebærer dagligt ansvar for følgende konkrete projektopgaver i perioden Poster i Skoven Dansk Orienterings-Forbund Generalsekretæren r og Personalepolitik Generalsekretær Ansættelsen som Generalsekretær omfatter Daglig administrativ og økonomisk ledelse af Dansk Orienterings-Forbund med ansvar

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Nyhedsbrev. Orienteringssæsonen er langt om længe kommet i gang. Orienteringsløberne

Nyhedsbrev. Orienteringssæsonen er langt om længe kommet i gang. Orienteringsløberne Nyhedsbrev April 2013 FIF Hillerød Orientering Ungdoms og Eliteteam 2013-1 Orienteringssæsonen er langt om længe kommet i gang Indhold Leder Portræt af årets træner i Hillerød Anders Bachhausen Portræt

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby træneruddannelse Målgruppen Træneruddannelserne retter sig

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Lundgaard Racing Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Verdensmestre - er vi ikke endnu, men måske kan vi blive det ved fælles hjælp!! Bliv medlem af Lundgaard Racing sponsornetværk! Lundgaard

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Klubledermøder November 2013

Klubledermøder November 2013 Klubledermøder November 2013 Vision 2015 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet

Læs mere