Eliteudvalgets beretning 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eliteudvalgets beretning 2006"

Transkript

1 Jelling den Eliteudvalgets beretning 2006 Formandens beretning v/ Helge Lang Pedersen 2006 vil vi frem for alt huske for den fantastiske orienteringsfest ved VM i Danmark. Vi har hver gang lejligheden har budt sig takket arrangørerne for et engagement og en kvalitet langt ud over hvad man kan tillade sig at forvente selv til et VM. Det sportslige højdepunkt var de dramatiske minutter blandt tusinder af tilskuere i Mindeparken, da Claus Blochs bronzemedalje kom i hus på sprinten. Medaljen var det fuldt fortjente resultat af en årelang målbevidst og fokuseret satsning, som vi håber kan være til inspiration fremover. Anne Konring Olesens 9. plads på sprinten, der var med til at lægge grunden til Annes samlede 3. plads i årets sprint-world-cup, var et andet højdepunkt. Topidræt er både glæder og skuffelser. Chris Terkelsen fik ikke det VM som han eller vi havde håbet efter VM-sølvmedaljen og sejren i World Cup-afslutningen i Danmark fik indfriet den del af vores målsætningen der gik på at have 6 individuelle løb i top 20, men vi manglede en top 6 og en top 10 og vi må konstatere, at Danmark ikke i 2006 havde løbere, der kom til tops på mellem og lang distance. Vores forhåbninger på de distancer var knyttet til Chris Terkelsen og Carsten Jørgensen, der sammen med Allan Mogensen har udgjort en enestående trio i dansk orientering og har haft del i næsten alle danske topresultater på de distancer de seneste 15 år. Det er nu tid at takke dem for rigtigt mange store oplevelser gennem mange år og se frem mod en ny generation. Ud over Claus og Anne har også Mikkel Lund og Christian Nielsen opnået internationale topresultater i de senere år og det er bestemt realistisk, at Danmark kan opnå topresultater på sprinten de næste par år. Derudover viser de unge talenter i landsholdstruppen stor motivation og energi, og vi har al mulig grund til at tro på, at de i de kommende år vil tage yderligere ryk fremad mod verdenstoppen, og at Danmark inden for en 2-3 årig horisont atter kan have realistisk mulighed for at opnå internationale topresultater på mellem og lang distance. I den forbindelse er jeg utroligt glad for, at landstræner Jakob Ødum har accepteret at forlænge sin kontrakt. Jakob arbejder professionelt og engageret og såvel løbere som sportschef og undertegnede kan ikke andet end rose Jakobs flotte arbejde. På juniorsiden kunne vi glæde os over et fantastisk år, hvor Søren Bobachs juniorverdensmesterskab og Signe Klintings bronzemedalje ved samme stævne var højdepunkterne, men hvor juniorerne over en bred kam leverede en rigtigt flot indsats. Det er selvfølgelig resultatet af usædvanligt talent, stærk vilje og heldige omstændigheder, men i høj grad også af trænerteamets indsats. Derfor blev vi også både glade og stolte over, at Team Danmark blandt alle specialforbundene valgte at lade Lars Lindstrøm være blandt de indstillede til Team Danmarks talentpris. Vi lykønsker Lars med indstillingen, som er opnået for et flot stykke arbejde. Selvom vi fuldt ud respekterer Team Danmarks beslutning, ville vi dog have peget på det samlede trænerteam bestående af Ulrik Staugaard og Lars, hvis vi var blevet bedt om at indstille til prisen. Vi synes at de er et usædvanligt velfungerende trænerteam, der til fulde bekræfter det gamle ordsprog om, at sød musik opstår, når modsætninger mødes. Derudover tillægger vi også junioreliteledelsens tredje medlem, nemlig holdleder Lone Hansen en stor del af æren for at dansk juniororientering fungerer rigtigt godt i disse år. Landsholdsarbejdet koster mange penge. For 2007 har eliteudvalget haft en særlig udfordring med at få budgettet til at hænge sammen, fordi vi meget gerne vil understøtte vores talenter bedst muligt og vi tror på, at Junior-VM i Australien og Nordisk Mesterskab på hjemmebane er så store oplevelser for vore dygtige ungdomsløbere, at vi har valgt at satse på dem, selvom det betyder beskårede hold til senioraktiviteter og deltagerbetaling til de dyreste af

2 arrangementerne. I udformningen af prioriteringerne har vi ved to eliteforum-møder haft stor hjælp af klubbernes rådgivning. Eliteforum er ved at være en tradition og vil blive afholdt igen i efteråret Hovedbestyrelsen har atter været på hårdt arbejde for at få budgettet til at balancere, men jeg synes alle har vist stor vilje til at nå et resultat og jeg er blevet bekræftet i, at det var den rigtige struktur, vi besluttede på repræsentantskabsmødet En god nyskabelse er udvalgspuljen, som udvalgene kan søge, hvis budgetbeslutningerne rammer skævt og vi vil søge den pulje på vegne af klubber, der i kraft af et særligt flot ungdomsarbejde rammes særligt hårdt af deltagerbetaling på junioraktiviteterne. Team Danmark er DOFs vigtigste sponsor og samarbejdspartner. Vi har et godt samarbejde, der senest har udmøntet sig i en ny 4-årig samarbejdsaftale. Team Danmark var også repræsenteret ved VM med (den på daværende tidspunkt kommende) direktør og vores konsulent, Martin, var på plads det meste af ugen. DOF har ikke haft grund til at deltage i andre specialforbunds kritik af Team Danmark, hvilket selvfølgelig også skyldes, at vore resultater og organisation har været til Team Danmarks tilfredshed. Konkret har Team Danmark vurderet, at vores VM-indsats absolut var godkendt, selvom vi ikke nåede målsætningen. Senest har Team Danmark givet vores talentudvikling det blå stempel ved at støtte arbejdet for at skabe gode rammer for talenterne gennem det såkaldte Aldersrelaterede Trænings Koncept, ATK. En væsentlig forklaring på det gode samarbejde med Team Danmark er den indsats, som sportschef K.K. Terkelsen har leveret gennem årene. Ud over Team Danmark-samarbejdet, har K.K. stået i spidsen for at etablere en stærk organisation omkring landsholdsarbejdet med dygtige og engagerede ledere og trænere. K.K. har også været drivkraft i etablering af Verdensklassekultur -visionen, som indeholder retningen om ambitionen for landsholdsarbejdet for de kommende år. K.K. har valgt at lade sig pensionere til sommer, hvorfor vi har en meget vigtig aktivitet med at rekruttere en ny sportschef i Den nye sportschef vil således overtage en aktuel vision og en stærk organisation, hvilket giver os mulighed for at søge en person, der kan lægge en stor del af sin energi på det udadvendte arbejde i forhold til at forankre træningskulturen i DOF s klubber og opbygge flere relationer til samarbejdspartnere herunder sponsorer og presse - med det mål at øge synligheden af dansk landsholdsorientering og dens udøvere. Processen med at finde den helt rigtige profil til posten som sportschef starter i foråret med forventet tiltrædelse 1. juli Når vi i øvrigt kigger ind i 2007, er der ingen tvivl om, at forårets store mål bliver de nordiske mesterskaber på Bornholm. For 3. gang på 4 år skal vi til mesterskaber på hjemmebane og der vil gå en hel del år før det sker igen, så det er et topmotiveret landshold, der tager til klippeøen i starten af maj for at forsvare Danmarks stolte hjemmebanetraditioner ved nordiske mesterskaber, hvor vi ved de tre seneste mesterskaber på hjemmebane har vundet mindst én guldmedalje. Vi ved at arrangørerne gør et stort arbejde for at skabe et flot stævne og vi håber at få så stor publikumsinteresse, at Bornholmstrafikken må indsætte de ekstrafærger, som de har stillet i udsigt, hvis det bliver nødvendigt! I 2007 er der VM i Ukraine for seniorer og JVM for juniorer i Australien. Vi vil spændt følge om dansk landsholdsorientering kan holde de flotte takter fra 2006, så alt i alt ser vi frem til endnu et spændende år. Det er en fornøjelse at have med så mange dygtige og engagerede trænere, ledere og løbere at gøre og jeg glæder mig til nye store oplevelser med landsholdene i 2007.

3 Administrativ beretning V/ K. K. Terkelsen, sportschef Eliteudvalget Eliteudvalget har i 2006 bestået af formand Helge L. Pedersen, politisk valgt og HB medlem, samt følgende ansatte: K. K. Terkelsen, sportschef og Jakob Ødum, landstræner, begge på heltid, samt følgende deltidsansatte: Bjarne Hoffmann, dametræner, Jens Hansen, U25 træner, Lars Lindstrøm og Ulrik Staugaard, juniorlandstrænere, Jan Scheel talentudviklingstræner og centerleder Torben Utzon. Følgende frivillige er tilknyttet: Carsten Lausten, holdleder U25, Lone Hansen, holdleder junioreliten, Ole Balslev, IT og eliteudvalgets hjemmeside. Ændringer med udgangen af 2006: Med udgangen af 2006 er KC træner Gert Nielsen, dametræner Bjarne Hoffmann, U25 træner Jens Hansen og talentudviklingstræner Jan Scheel stoppet. Det er besluttet at lave en ny trænerstruktur, hvor gruppetræneropgaverne (dametræner og U-25 træner) og KC-træneropgaverne tænkes lagt sammen. Processen er endnu ikke tilendebragt. Både Bjarne Hoffmann og Jens Hansen har tilkendegivet, at de fortsat ser sig som ressourcepersoner i forbundets elitearbejde og Jan Scheel vil fremover være ressourceperson i det kommende ATK projekt. Nye i 2007 bliver Michael Sørensen, der som U16 træner går ind og varetager den tidligere talentudviklingstræners opgaver. Ny ressourceperson i elitearbejdet er endvidere Mads Ingvardsen, tidligere juniorelitetræner, som de kommende to år bliver tovholder i ATKprojektet. Møder: Eliteudvalget har afholdt 4 udvalgsmøder og 2 møder for eliteklubber (Klubeliteforum). Formand, landstræner og sportschef har deltaget i: - det årlige Nordmøde. - det årlige DOF/TD Styregruppemøde. Landstræner og sportschef har deltaget i: - 3 klubledertræf, ØK (her også formanden), SK og NK. - det årlige møde med Silkeborg Statsskovdistrikt og SOK. - det årlige møde med SOK, O-centret Silkeborg og Silkeborg Kommune. - 8 DOF/TD Arbejdsgruppemøder - 5 møder med kraftcentrene (2 med KC Farum og 3 med KC Århus). - 2 presseevents Sportschef og talentudviklingstræner har deltaget i: - 5 møder med TKC erne. - 1 TKC fællesmøde, hvor også juniorlandstrænerne og U16 træneren deltog. Kursus og uddannelsesvirksomhed Klubinstruktør- og Klubtræneruddannelse (Niveau I og II) 20. maj modtog de første 43 personer bevis på, som de første at have gennemført DOF s nye træneruddannelse, Klubinstruktøruddannelsen, Niveau I. Niveau II, Klubtræneruddannelsen blev i løbet af 2006 færdigbeskrevet. 24. november startede 19 kursister på Klubinstruktøruddannelsen og 9 på Klubtræneruddannelsen Diplomtræneruddannelsen (niveau III) Januar 2006 startede 4 på Diplomtræneruddannelse og 2 færdiggjorde den 4. marts Diplomtræneruddannelsen Idrættens Trænerakademi (Niveau IV) I december 2006 har eliteudvalget tilmeldt to til ITA, Lars Lindstrøm og Jan Jacobsen. Det er første gang DOF har deltagere på denne uddannelse. DOF skal i løbet af første halvår 2007 beskrive den idrætsspecifikke del af uddannelsen. Steen Olsen, Søllerød OK bliver ansvarlig ressourceperson.

4 Trænerseminar 4. marts blev afviklet trænerseminar parallelt med DOF s Repræsentantskabsmøde. Tema var Talentudvikling. Eksterne indlægsholdere: Stig Eibjerg, Bjørnar Valstad og Lotte Møller. Der afvikles nyt Træneseminar den 3. marts 2007 Team Danmark seminarer med DOF deltagelse: 5. september, Sportschef- og landstrænerseminar (JØ og KK) 10. november, Konference om Etisk Kodeks (KK) 11. november, Elitelederseminar (KK og HLP) december, Sportschef- og landstrænerseminar (JØ og KK) Anden uddannelsesaktiviteter med DOF deltagelse 23. september, DIF uddannelsesseminar (KK) 3-4. november, DAF træner-motionsseminar (Jens Behrend, Lars Lindstrøm november, Orienteringskonvent, Bosjön, Sverige (Lars Lindstrøm) Synlighed På grund af VM på hjemmebane har der i 2006 været gjort en ekstra indsats i forhold til synlighed omkring landshold og kontakt til pressen. I foråret blev afholdt 2 presseevents, en i Skørping og en i Hillerød, hvor udvalgte løbere, landstræner, dametræner og sportschef var tilstede. Endvidere var der repræsentation fra VM arrangørerne. Der var pæn pressedeltagelse med efterfølgende omtale. For at måle effekten indgik DOF og VM-arrangørerne aftale med Observer om udklipsservice i perioden 20. april til Inge Madsen har samlet alle udklip og ført statistik for perioden: 2006 tal i ( ) er med foto Måned Ea Ek Ba Bk R Ra Rk VM medieantal Januar 1 (1) 1 Februar 3 (1) 1 Marts 4 (5) 3 April 14 (13) 11 (1) (1) 23 Maj 2 (2) 7 28 (21) 17 (4) 17 4 (2) 13(3) 38 Juni 5(3) 5(2) 13(11) 8(3) 2(1) Juli 37(17) 10(1) 5(3) 17 43(26) 36 August 86(55) 38(6) 42(20) 14(2) 64 10(5) 11(1) 56(36) 65 September 15(12) 61(44) 24(6) 26 22(12) 10(2) 2(2) 48 Oktober 2 17(5) 23(12) 8(2) November 4(4) 17(6) 5 5(1) December Total Kategori: E = elite, B = bredde, R = resultater, VM = VM-arrangement, med a = artikel med k = kommentar eller kort indlæg Som det fremgår, har der været bragt 159 artikler om eliten, heraf 100 med billede. Kort omtale af eliten har været bragt 87 gange heraf 14 med billede. I august VM måneden - blev orientering omtalt i 65 medier. På DOFs hjemmeside er der blevet oprettet en LØBERDATABASE, som løberne selv kan vedligeholde, og der er oprettet en BILLEDDATABASE, som sportschefen vedligeholder og leverer nye billeder til. Her ligger ca. 225 billeder som pressen vederlagsfrit kan downloade med angivelse af DOF-Foto. Sportschefen har i 2006 lagt 178 nyheder på forbundets hjemmeside og udsendt 66 pressemeddelelser Eliten 2006 og EU INFO blev igen i 2006 fremstillet i 1000 eksemplarer.

5 Eliten 2006 udsendes til alle danske sportsredaktioner, sponsorer, til arrangører af større internationale løb og til alle danske klubber. Et specialnummer af Eliten, Præsentation af det danske landshold blev i forbindelse med VM fremstillet i eksemplarer til uddeling til pressen og alle WOC Tour deltagere EU INFO udsendes til alle, der arbejder med dansk eliteorientering samt til alle klubber. Team Danmark Samarbejdet sker gennem møder i Arbejdsgruppen, der består af TD konsulent Martin Petersen, landstræner Jakob Ødum og sportschef K. K. Terkelsen. DOF-TD samarbejdsaftale udløb den hidtidige samarbejdsaftale. På et styregruppemøde med deltagelse af TD s direktør Michael Andersen blev der den 15. november gjort status for hele perioden for at vurdere fremtiden. Der var fra Team Danmarks side tilfredshed med de opnåede resultater, som bl.a. har resulteret i EM eller VM medaljer de seneste tre år. Tilfredshed var der også med den professionalitet og kontinuitet, der præger Dansk Orienterings-Forbunds elitearbejde, ligesom der var stor ros for indsatsen på træneruddannelses- og talentudviklingsområdet. DOF har været indplaceret i højeste støttekategori som Top Team Danmark forbund. Den 20. december blev en ny 4-årig samarbejdsaftale underskrevet. Aftalen løber i perioden 1. januar 2007 og til DOF er også i den nye periode Top Team Danmark forbund. Aftalens formål er i et samarbejde at skabe optimal udvikling og sportslige resultater på kort og lang sigt for danske orienteringsløbere på højeste internationale niveau. Endvidere er det aftalens formål gennem et integreret samarbejde at skabe en effektiv og målrettet nyttiggørelse af fælles muligheder og ressourcer. I aftaleperioden er det målsætningen at vinde medaljer ved internationale mesterskaber. Aftalens primære organisatoriske mål for det første år (2007) er 1) Beskrivelse af aldersrelateret træningskoncept (ATK) 2) Med afsæt i Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt, at få defineret etisk kodeks for Dansk Orienterings-Forbund 3) Beskrivelse af Idrættens Træner Akademi, specialforbundsdelen, træneruddannelsens niveau IV For 2007 har Team Danmark bevilget 1.4 mill kroner til forbundets elitearbejde. Kraftcentervirksomhed. Kraftcentervirksomheden er en central virksomhed i DOF elitesatsning. I 2006 har Gert Nielsen været KC træner i KC Farum og Bjarne Hoffmann i KC Århus. Begge er stoppet. I en ny trænerstruktur tænkes de to kraftcentertrænere at få en endnu mere central rolle, idet de også tænkes at indgå i landsholdsopgaver. KC Rapport 2006 er tilgængelig på DOF s hjemmeside: Talentkraftcentervirksomhed Der er fortsat 6 TKC er i Danmark. TKC Fyn og TKC Esbjerg er blevet slået sammen til TKC SYD. Ny TKC i 2006 er TKC HNIE (Himmelbjerg Egnens Natur- og Idrætsefterskole). Der er stor stabilitet i TKC erne, og alle der har været TKC-trænere og styregruppeformænd i 2006 fortsætter i TKC bliver primær omdrejningspunkt i forbundets ATK projekt. TKC Rapport 2006 er tilgængelig på DOF s hjemmeside:

6 Aldersrelateret træningskoncept (ATK ) Den 4. december godkendte Team Danmark forbundets ATK ansøgning med følgende motivering: Kriterierne for deltagelse i pilotprojektet vurderes at være opfyldt. I de senere år er der foretaget en række tiltag for at forbedre talentudviklingen i DOF, hvorfor ATK-projektet vil være en kærkommen lejlighed for at komme helt up-to-date. DOF mangler pt. et gennemarbejdet undervisningsmateriale og en vidensbank, der kan støtte trænerne i deres arbejde, hvorfor ATK også på det punkt vil kunne løfte talentudviklingen. ATK tænkes implementeret på træner-, løber- og ledersiden via skriftligt materiale samt uddannelse og lokale talentudviklingsprojekter. ATK tænkes også integreret i DOFs uddannelsesmateriale. Med godkendelsen følger en økonomisk bevilling fra team Danmark på kr til projektets første fase, beskrivelsesfasen, der skal være afsluttet inden udgangen af 2007 Tidligere juniorelitetræner og nu TKC-træner, Mads Ingvardsen, bliver ansvarlig for projektet. Doping I 2006 er der i alt taget 30 prøver, 21 til træning (14 H + 7 D) og 9 i konkurrencer (5 H + 4 D). Det er 7 mere end i 2005, alle negative som de foregående år. Andet Årets O-løber 2006 blev Søren Bobach, juniorverdensmester 2006 på mellemdistance. Øvrige indstillede var: Claus Bloch, VM Bronzevinder, Anne Konring Olesen, WC 10 er, Signe Klinting, JVM Bronzevinder og juniordamestafetholdet, nr 4 JVM. Af 322 afgivne stemmer fik Søren Bobach 156. Årets Fund. Søren Bobach blev blandt 22 indstillede idrætsudøvere nomineret til en plads i Top Ti, hvor den endelige vinder ved en højtidelighed i Politikens Hus den skulle kåres. Søren blev nr. 9. Ulrik Staugaard repræsenterede DOF og Søren. DOF blev for tredje gang indstillet til Team Danmarks Talentpris (tidligere Ragnhildprisen). Denne gang ved Lars Lindstrøm. Kåringen skete ved Sport 2006 i Herning den 6.1. Heller ikke tredje gang var lykkens gang. Sponsoraftaler forlænget - KHM Invest: 2007 og 2008 (kontanter) - Landinspektørerne: 2007 og 2008 (Junior Cup + kontanter) Seniorlandsholdets beretning v/ Jakob Ødum, landstræner Sæsonen 2006 har gennem de seneste 4 år udgjort et sportsligt pejlemærke for landsholdsløbere og -ledere. Særligt fordi vi for første gang siden 1974 blev givet mulighed for at løbe VM på hjemlig grund, men også fordi 2006 udgjorde afslutningen på den 4-årige satsningsperiode i samarbejdet med Team Danmark. Dette giver anledning til at vurdere både sæsonen i sig selv og det generelle landsholdsarbejde. DOF har gennem de seneste 15 år opbygget et landsholds-system som gør det muligt for løbere og ledere at stræbe efter verdenstoppen i international orientering. Høje sportslige målsætninger indfries ikke ud af det blå, men realiseres gennem omhyggelig trinvis opbygning over en lang periode. Forudsætningerne for at vi som forbund lykkes med at skabe verdensklasseløbere udgøres af; ungdomsrekruttering, talentpleje, træningsvilje og motivation, dygtige trænere, velfungerende landsholdsorganisation og økonomisk fundament. Kun når alle disse dele er på plads og spiller sammen, bliver det muligt at levere topresultater kontinuerligt.

7 Seniorlandsholdsarbejdet har på aktivitetssiden været bygget op omkring kraftcentervirksomhed, landsholdsbruttogrupper (Elitegruppen, U-25-gruppen og Invitationsgruppen), mobil-træningscenter, testløb, mesterskabsdeltagelse og landskampe. Kraftcentervirksomhed (Århus og Farum). Begge kraftcentre har været meget velfungerende i En markant del af landsholdets VMforberedelser er foregået i regi af KC-Århus. Evalueringen fra løberhold beskriver utvetydigt at det er et træningsmiljø med høj kvalitet i træningen. Siden kraftcentrenes oprettelse har der været forsøgt forskellige modeller for kraftcentrenes virke, og det har afkrævet et træningskulturskifte i forhold til traditionen. Særligt KC-Århus har haft begyndelsesvanskeligheder, men 2006 blev et vendepunkt. En væsentlig del af denne succes er at begge KC-trænere har leveret et formidabelt stykke arbejde. Bruttogruppeaktiviteter. Henover året er der blevet afholdt træningssamlinger i sædvanligt omfang. Trænings-samlingerne udgør, udover træningsaktiviteten, samtidigt det forum hvor der gives bedst mulighed for uddannelses-aktivitet og coaching. I 2006 er der gennemført følgende træningssamlinger: december, Træningssamling i Silkeborg, (Elitegruppe + U25-gruppe) januar, Træningssamling i Silkeborg, (Elite-herrer + U25-herrer + Invit.-herrer) januar, Træningssamling i Silkeborg, (Elite-damer + U25-damer + Invit.-damer) februar, Træningssamling i Skørping, (Elitegruppen + U25-gruppen + Invit.-gruppen) marts, Træningslejr i Alicante, (Elitegruppen) juni, VM-træningslejr i Silkeborg, (udtagne løbere) oktober, VM-træningslejr i Kiev, Ukraine, (Elitegruppen) december, Træningssamling i Silkeborg, (Elitegruppen + U25-gruppen) TD-mobilcenter (v/ Torben Utzon) Der har i 2006 været etableret følgende 3 mobile Team Danmark Centre: Tidspunkt Sted Påskecenter 8-12/4 Bulbjerghus, Frøstrup, Danmark Sommercenter 20/6-4/7 Villa Tabor/Istituto don Calabria, Asiago, Italien Efterårscenter 16-21/10 Einarbu, Mysen, Norge Påskecentret skulle oprindeligt have været afholdt i Kristiansand (Norge), men det blev med kort varsel flyttet til Danmark pga. store snemængder i området. Til gengæld gav flytningen af centret løberne mulighed for at deltage i Påskeløbene på Rømø. Sommercentrets placering var for 2. år i træk henlagt til Dolomitterne i Norditalien - primært pga. af de gode erfaringer fra sommercentret i Det er nu en gang mere spændende og motiverende at træne i ukendte og krævende terræner end i Danmark. Centret blev bl.a. brugt som fortræningslejr til seniorernes VM. På efterårscentret gentog vi de seneste års succes med at invitere 8 lovende årige ungdomsløbere til at deltage ved hjælp af midler fra DOF s Venner. A-landskampe. European Orienteering Championships, maj 2006, Otepää, Estland Inden sæsonen tog sin begyndelse var det besluttet at landsholdets deltagelse ved EM, havde to formål. EM udgjorde naturligvis et vigtigt sportsligt mål i sig selv, - men i denne sæson fungerede det i lige så høj grad som en generalprøve på VM. Det var på forhånd besluttet at stille med en udvidet trup sådan at flest mulige af VM-kandidaterne ville få lejlighed til at prøve sig selv af inden VM. I lighed med de fleste øvrige deltagende nationer var de terrænspecifikke forberedelser blevet nedprioriteret, - og dette vil nok fortsat blive tendensen, nu hvor der arrangeres VM hvert år. Esterne stod for et teknisk meget velgennemført EM med gode kort og baner og god afvikling. Dog kunne man have ønsket sig et andet terrænvalg ved stafetten, - her var de tekniske udfordringer få og små, hvilket også gav tydeligt udslag på resultatlisten.

8 Af danske præstationer skal særligt fremhæves Mikkel Lunds 4 rde plads på sprinten kun 0,9 sekunder fra bronzemedaljen og 8 sekunder fra guldet. Anne Konring Olesen og Christian Nielsen demonstrerede også højt niveau på sprinten med placeringer som hhv. nr. 12 og 13. På mellem- og langdistance blev der leveret flere fine løb uden at det præstationsmæssigt blev til rigtige fuldtræffere. Her skal nævnes Chris Terkelsen (Nr. 11 på lang og nr. 12 på mellem), René Rokkjær (Nr. 16 på mellem), Anne Konring Olesen (Nr. 16 på lang), Signe Søes (Nr. 19 på mellem og Carsten Jørgensen (Nr. 20 på lang). To præstationer, som ikke vil få megen plads i de internationale annaler, men som ikke desto mindre er historisk i dansk dameorientering, blev leveret af Signe Søes og Anne Konring Olesen på langdistancekvalifikationen. Her formåede de at vinde deres respektive kvalifikationsheat, hvilket vakte en del opmærksomhed, - også i kraft af at netop lang-kvalifikationen var dén af EM-konkurrencerne hvor de o-tekniske udfordringer var størst. Stafetterne udviklede sig som regulære udskillelsesløb. De danske herrer leverede en fin indsats kun 1 min og 15 sek fra guldet, men sidst i en gruppe af 11 hold! Dette fortæller selvfølgelig en del om terrænets og banelægningens beskaffenhed, men er også et billede på udviklingen i international orientering hvor konkurrencetætheden er mere udtalt end nogensinde. World Orienteering Championships, 28. juli 5. august, Århus/Silkeborg, Danmark WOC2006 i Danmark blev et fremragende arrangement! Alle konkurrencetekniske forhold og organisationen omkring konkurrencerne var helt suveræne. Løbsterrænerne levede op til vores forventninger og kortstandarden og banelægningen var i top. Mange aspekter kan fremhæves, men særligt kortkvaliteten var et løft for dansk orientering, - det kunne mærkes, at der var investeret mange ressourcer her, og man kan ønske sig at VMkortene i fremtiden bliver brugt som retningsvisende for det niveau som danske o-kort bør have. Sprint: Fremragende præstation af Claus Bloch som løb et stort set perfekt løb. Claus havde investeret enormt med energi i forberedelserne til dette ene løb og opererede med en resultatmålsætning der hed Top10. At han lykkedes med at levere sit absolut bedste på netop denne dag er beundringsværdigt. At afstanden til guldet (1,7 sek) blev så lille, vidner også om en fantastisk præstation. Dermed blev Claus den kun 5 te danske der tager individuel VMmedalje og indlemmes i en eksklusiv skare bestående af Carsten Jørgensen, Chris Terkelsen, Allan Mogensen og Mona Nørgård. Christian Nielsen leverede et placeringsmæssigt fint resultat men præstationsmæssigt et godt stykke under hans standard. Selv var Christian svært skuffet over sit løb samtidig med, han var forbløffet over, at det rakte til en 11 te plads. Stræktiderne understregede, at han på dagen havde potentiale til et langt bedre resultat. Anne løb et stærkt finale-løb og var med sin 9 ende-plads tæt på at levere sit absolut bedste. Kun to små tidtab sidst på banen. 6-pladsen var inden for rækkevidde, mens afstanden til de fem første vidnede om en forskel i kapacitet. Ane løber et meget veldisponeret finaleløb og sikrede sig dermed en fornem senior-vm-debut. Mellem: En skidt dansk dag. Hverken Signe, Anne, Christian eller Rasmus lykkedes med at løbe teknisk gode løb. Chris præsterede med sin 15 ende-plads teknisk nær det perfekte men var fysisk helt tom for energi. Også Rasmus og Christian klagede sig over manglende fysisk overskud. Dagen blev dog ikke helt uden dansk succes, - Jamie Stevenson, KC-Farum, vandt bronzemedalje. Lang: Fin præstation af Anne som med sin 14 ende-plads lykkedes med et teknisk godkendt løb. René løb et teknisk rimeligt godt løb, men var aldrig på mærkerne fysisk. Chris var fysisk helt til rotterne og i samråd med landstræneren besluttedes det at udgå. Stafet: Damerne (Ane, Signe, Anne): Ane blev i starten alvorligt tynget af nerver og fik en forfærdelig dag. Hægtet helt af stafetten lykkedes det alligevel for Signe at mobilisere motivation til at løbe en meget stærk 2.tur. Professionelt. Anne satsede voldsomt, startede flot ud, men havde tidstab sidst på banen og løb samlet set en sidstetur under vanlig standard.

9 Herrerne (Claus, René, Mikkel): Der blev på baggrund af VM-testløbene udtaget en stafetbruttotrup bestående af de 3 ovennævnte og Carsten. Ingen af de 4 skulle deltage i fredagens mellemdistance-finale og de kunne derfor forventes at være fuldt restitueret til lørdagens stafet. Efter onsdagens langdistance-finale blev det vurderet, at Claus, René og Mikkel var bedst rustet til stafetten. Claus løb en godkendt 1.tur men feltet var knækket, og der opstod et hul på små 3 minutter til den førende gruppe. René løb en meget stærk 2. tur der genskabte muligheden for en holdplacering blandt de 6 bedste nationer. Mikkel åbnede godt og fik halvvejs på banen kontakt til den gruppe, der kæmpede om 5.pladsen. To mindre bom til sidst på banen betød, at kontakten mistedes og holdet sluttede som 8 er. En godkendt præstation. Resultatmålsætning og resultatfacit Damer, Individuelt Damer, Stafet Herrer, Individuelt Målsætning 2 Top10 Top6 1 Top3 + 1 Top6 + 2 Top Top20 Facit Nr. 9 Anne (Sprint) Nr. 14 Anne (Lang) Nr. 14 Nr. 3 Claus (Sprint) Nr. 11 Christian N(Spr) Nr. 14 Chris (Mellem) Nr. 20 René (Lang) Herrer, Stafet Top3 Nr. 8 Det kan hurtigt konstateres at vi ikke nåede vores målsætning. Hvad angår de individuelle resultater var forventningerne på damesiden i særlig grad knyttet til Anne som i de foregående sæsoner har demonstreret at hun har potentialet til at placere sig i Top10 internationalt. Anne lykkedes i sprint-finalen og var lidt over 2 min (2,6%) fra målet i lang-finalen. Signe præsterede et lille stykke under kapacitet, - særligt på mellemdistancen var sigtet højere. Ane og Karina var som VM-debutanter mere end noget andet med til VM for at lære. Det var i udgangspunkt forventet, at de ville have svært ved at matche udtagelseskvalitetskravet, der lyder at løberen skal have potentiale til at placere sig i Top30. Den primære målsætning var derfor at præstere på et niveau, der kunne kvalificere dem til finaleløbene. Det var på den baggrund en meget positiv overraskelse, at Ane ikke blot kvalificerede sig til sprint-finalen, men endda levede op til kvalitetskravet med sin 25.plads. Karina var i begge sine kvalifikationsløb en hårsbredde fra at kvalificere sig til finalen, men det blev desværre stolpe-ud begge gange. På herresiden havde vi i udgangspunkt flere løbere, som kunne begå sig i verdenstoppen og resultatmålsætningen ville også afkræve at et antal af vores herreløbere præsterede deres bedste. Forventningen til absolutte topresultater (Top6) var i første omgang knyttet til Chris på både mellem- og langdistance og sidenhen på de tre sprint-løbere (Mikkel, Claus, Christian). At det blev Claus, som lykkedes med at tage medalje var en dejlig overraskelse, men ikke nogen stor overraskelse. På VM-testløbene 12 dage inden VM var Claus den allround stærkeste og vandt også sprint-testløbet med lille margin til Christian og Mikkel. At Chris ikke var frisk smitter tydeligt af på resultatfacit. Under normale omstændigheder og med afsæt i resultaterne fra 2005 ville Chris udgøre en sikker kandidat til Top10 på både mellem og langdistance. Sådan blev det ikke. Chris var udbrændt efter en juli måned præget af læg-skade og manglende restitution. I lighed med Ane og Karina var Rasmus som debutant med til VM for at lære. Med sin finale-kvalifikation var indsatsen godkendt. Begge stafetholdene var et godt stykke fra målsætningen. For herrernes vedkommende må det konstateres at vi ikke i øjeblikket kan stille et hold med VM-medaljepotentiale. Vi taber lidt terræn på alle tre ture. Hvis vi som hold skal kunne være med i medaljestriden, skal vi mønstre tre løbere som alle holder verdensklasse på mellem- eller langdistance. For at komme tilbage dertil handler det i første omgang om at udvikle løbernes individuelle kapacitet på disse distancer sådan at vi kan stabilisere os i Top6 på stafetterne og først dernæst sigte efter stafet-medaljer.

Orientering. Træning lær af mesteren selv. Bliv ven med din GPS den forbedrer dit løb. Underskoven er taget på efterskole

Orientering. Træning lær af mesteren selv. Bliv ven med din GPS den forbedrer dit løb. Underskoven er taget på efterskole Orientering MAGASIN FOR Dansk Orienterings-Forbund 01 Februar 2010 59. årgang Træning lær af mesteren selv Bliv ven med din GPS den forbedrer dit løb Bag om ATK en succes er født Underskoven er taget på

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Orientering. VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere. Landstrænerne giver dig opskriften på succes. Find ud af, hvordan livet som eliteløber er

Orientering. VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere. Landstrænerne giver dig opskriften på succes. Find ud af, hvordan livet som eliteløber er Orientering O-posten 57. årgang Nr. 4 November 2008 MAGASIN FOR Dansk Orienterings-Forbund Tema: Eliten VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere Landstrænerne giver dig opskriften på succes Find ud

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

DOF får 5 generalsekretær

DOF får 5 generalsekretær Ambitioner: 3 1500 nye på 3 år DOF får 5 generalsekretær DM-sprint 8 på kølig dag DM-nat: 10 Perfekte rammer 1. årgang Nr. 6 december 2004 Dansk Orienterings-Forbund 2 Dansk Orienterings- Forbund Medlem

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Hel O-verden 4 samles til EOC. Mr. Orienteering: 8 Flemming Nørgaard. KUM - 12 skal opleves. 1. årgang Nr.3 Juli 2004 Dansk Orienterings Forbund

Hel O-verden 4 samles til EOC. Mr. Orienteering: 8 Flemming Nørgaard. KUM - 12 skal opleves. 1. årgang Nr.3 Juli 2004 Dansk Orienterings Forbund Hel O-verden 4 samles til EOC Mr. Orienteering: 8 Flemming Nørgaard KUM - 12 skal opleves 1. årgang Nr.3 Juli 2004 Dansk Orienterings Forbund 2 Dansk Orienterings- Forbund Medlem af D.I.F og I.O.F EOC

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion 09 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Tursejlads... 11 Elite og talentafdelingen... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 18 Kapsejlads i Sportsåret 2009... 21 Miljø og planlægning...

Læs mere

O osten DANSK ORIENTERINGS-FORBUND. Sådan gik det til NOC DM Lang - rigtig lang Skovflåter: flere og værre. 52. ÅRGANG NR. 3 1.

O osten DANSK ORIENTERINGS-FORBUND. Sådan gik det til NOC DM Lang - rigtig lang Skovflåter: flere og værre. 52. ÅRGANG NR. 3 1. O osten 52. ÅRGANG NR. 3 1. juni 2003 DANSK ORIENTERINGS-FORBUND -P Sådan gik det til NOC DM Lang - rigtig lang Skovflåter: flere og værre Dansk Orienterings- Forbund Medlem af D.I.F og I.O.F. Internet-hjemmeside:

Læs mere

sjovt Orientering 01 at løbe Det skal være orienteringsløb siger formanden for Amager OK, en af landets yngste klubber Tema om orienteringsrejser

sjovt Orientering 01 at løbe Det skal være orienteringsløb siger formanden for Amager OK, en af landets yngste klubber Tema om orienteringsrejser Orientering 01 februar 2013 MAGASIN FOR Dansk Orienterings-Forbund 62. årgang Det skal være sjovt at løbe orienteringsløb siger formanden for Amager OK, en af landets yngste klubber Tema om orienteringsrejser

Læs mere

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der betyder, at alle har en chance. Nr. 608 - December

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

O osten. 52. ÅRGANG NR. 4 1. september 2003 DANSK ORIENTERINGS-FORBUND

O osten. 52. ÅRGANG NR. 4 1. september 2003 DANSK ORIENTERINGS-FORBUND O osten 52. ÅRGANG NR. 4 1. september 2003 DANSK ORIENTERINGS-FORBUND -P Dansk Orienterings- Forbund Medlem af D.I.F og I.O.F. Internet-hjemmeside: http://www.dk.orienteering.org/ Kontor Charlotte Bergmann

Læs mere

DOF Udflytningspolitik

DOF Udflytningspolitik DOF Udflytningspolitik DOF-diplomtrænerprojekt af Johan Mac Lassen og Michael Sørensen Februar 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...4 3. Metodevalg, arbejdsproces, spørgeskema...5 4.

Læs mere

NYE VEJE I ORIENTERING. Hvor skal vi hen? Hjemme hos Steen Frandsen Manden bag kortene. Helge Søgaard takker af Farvel til en formand

NYE VEJE I ORIENTERING. Hvor skal vi hen? Hjemme hos Steen Frandsen Manden bag kortene. Helge Søgaard takker af Farvel til en formand M A G A S I N F O R D A N S K O R I E N T E R I N G S - F O R B U N D 01 februar 2014 63. årgang Hvor skal vi hen? NYE VEJE I ORIENTERING Hjemme hos Steen Frandsen Manden bag kortene Helge Søgaard takker

Læs mere

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 SKYTTEBLADET Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER 36 32 INDHOLD Skyttebladet :: Nummer 2 April 2013 :: Årgang 77 Udgiver

Læs mere

Indhold. Udfordringer på alle niveauer. Gymnastikåret i glimt 3. Mere synligt DGF 7

Indhold. Udfordringer på alle niveauer. Gymnastikåret i glimt 3. Mere synligt DGF 7 ÅRSBERETNING 2009 Indhold Gymnastikåret i glimt 3 Mere synligt DGF 7 DGFs eventstrategi 8 DGFs elitesatsning 10 Stort og småt i DGF 12 DGF økonomi 14 Økonomi 16 Medlemstal 17 Nyt om navne 18 DGF siger

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2010-2011

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2010-2011 BERETNING 2010-2011 Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2010-2011 Fotos: Per Kjærbye og portrætsfotos ved JUULP photography Design og tryk: Forstædernes Bogtrykkeri, 2600 Glostrup 2 artikler Formandens

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

27-12-2011 TRÆNERNYT DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING. December 2011 www.dsts.org

27-12-2011 TRÆNERNYT DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING. December 2011 www.dsts.org 27-12-2011 DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING TRÆNERNYT December 2011 www.dsts.org 1 INDHOLD INDHOLD... 2 LEDER... 3 Godt og blandet... 9 Tip en 12 er for svømmeåret 2012... 10 Med stopure og tykke luffer...

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Stævnekalender. www.dbsf.dk

Stævnekalender. www.dbsf.dk Dansk Bueskytteforbunds officielle tidsskrift Bueskydning nr.7 September 2008 1 www.dbsf.dk Stævnekalender Dato Måned Sted Arrangør Type Ude 2008 1-6 9 Llwynnpia, Wales FITA VM Felt Arrowhead 7 9 Grønningen,

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

2015 står for døren - vi er parate!

2015 står for døren - vi er parate! Nyhedsbrev November 2014 FIF Hillerød Orientering Ungdoms og Eliteteam 2014-3 2014 gav mere succes end nogensinde før Dette nyhedsbrev udgives for, at give omgivelserne et indtryk af, hvad der rører sig

Læs mere