Årsberetning Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014. Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014 Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland

2 Indholdsfortegnelse Året Organisationen. 9 Lokaliteter Profil af KIA, Plasmaferesecentret Stillinger.. 16 Personale. 17 Undervisning.. 20 Efter- og videreuddannelse 22 Møder og udvalg.. 23 Fagteams. 26 Arbejdsmiljø 27 Blodforsyning, plasmaferese, trombafarese og autolog tapning.. 28 Knogle- og vævsbank 29 Erytrocytserologi. 30 Molekylærbiologi og flowcytometri. 32 Viruslaboratoriet.. 33 Stamceller 35 Mobile enheder. 36 Donortilfredshed. 37 Kvalitetsafdelingen. 39 Patientsikkerhed.. 41 Blood Management.. 42 Sundhedsplatformen EPIC.. 43 Forskning. 44 Budget og resultat.. 47 Mål og visioner.. 48 Statistik. 50 Bagside. 56 2

3 Året 2014 De største begivenheder i 2014 var ibrugtagningen af Plasmaferesecentret og indførelse af fagteams. Plasmaferesecentret omtales nærmere på side 14. Fagteams Ved årets begyndelse ændrede vi vores mødestruktur og etablerede fagteams, som er et forum til diskussion af områdespecifikke handlinger, daglig drift, kommende begivenheder, faglig udvikling og afvigelser. Fagteams er nærmere omtalt på side 26. Ny analyse Anskaffelse af molekylærbiologisk robot har gjort, at vi nu tilbyder udførelse af analysen HLA-B27 HemoSafe (automatisk udleveringskøleskab) HemoSafe blev taget i brug i Roskilde i september For at kunne anvende køleskabet skal den enkelte afhenter oplæres personligt af personale fra blodbanken og efterfølgende godkendes til brug af skabet. I løbet af eftersommeren 2014 blev mere end 400 personer lært op. Og nye brugere læres op løbende. Den ny metode er blevet taget godt imod af de kliniske afdelinger. Til forskel fra tidligere, hvor de skulle foretage elektronisk bestilling af blod, kan de nu blot hente blodet, hvis der foreligger en gyldig BAC-/BF-test. Afhentning af blod fra HemoSafe i Roskilde Der er købt yderligere tre HemoSafe-køleskabe til sygehusene i Slagelse, Holbæk og Nykøbing F. De forventes implementeret i Donorområdet Mobil tapning I foråret blev der etableret et tappested i Haslev for den mobile enhed. 3

4 Donortilfredshedsundersøgelse I december blev donortilfredshedsundersøgelse sendt ud. Ca donorer svarede via mail, og ca. 98% af disse er meget tilfredse / tilfredse. Det ligger fint i tråd med tidligere år. Mere om undersøgelsen på side 37. Central donorindkaldelse Der var et stort ønske om central donorindkaldelse. Dette blev etableret i 2014 i Transfusionscentret i Næstved. Happy or Not Vi har nu givet donorerne på alle tappesteder i Region Sjælland mulighed for at tilkendegive, om de er tilfredse eller ikke med deres besøg i blodbanken. Der er i blodbankerne således opstillet en stander, hvor donor blot kan trykke på Smileys. Dertil kommer en mulighed for skriftligt at uddybe, hvis de har trykket på en af de røde (negative) Smileys. Resultat fra en enkelt uge Personale Temadage Der er i 2014 holdt to temadage, hvor der var stor tilslutning fra personalet fra de enkelte geografier. Temadag 21. marts 2014 på Hotel Frederik II, Slagelse 4

5 Temadag 21. marts 2014 på Hotel Frederik II, Slagelse Temadag 30. oktober 2014 University College Sjælland, Næstved 5

6 Teambuilding Ledere, læger, it, undervisere og kvalitetsmedarbejdere var 23. juni 2014 på teambuildingdag. Emnet var kommunikation, samarbejde og holdånd. DHL-stafet En flok entusiastiske medarbejdere gennemførte DHL-stafetten i København i silende regn. Brandøvelser Det brændte i Roskilde Blodbank den 21. maj 2014 og i Holbæk Blodbank den 28. maj Begge steder blev alle evakueret med det samme. Evakueret personale i Roskilde og Holbæk 6

7 It ON-base Et scanningsprojektet kaldet ON-base er gået i luften fra 1. januar 2014 i Region Sjælland som led i den elektroniske journal, hvor afdelingerne kan scanne bl.a. transfusionsskemaer o.s.v. ind på patienterne. I blodbankerne er det også taget i brug bl.a. til tappeformularer og transfusionsjournaler. Der scannes transfusionsjournaler EPIC Der foreligger en større personalemæssigt ressourcekrævende opgave, da vi skal have en fælles sundhedsplatform EPIC, som skal indføres i Region H og Region Sjælland. EPIC er et amerikansk system, der skal tilpasses danske forhold. Mere om EPIC på side 43. IMATIS-tavler Vi er kommet med på afdelingernes IMATIS-tavler. Klikkes der direkte på patienten, kommer man videre til InterInfo, hvor afdelingerne har mulighed for at se status på blodtypesvar og blod, der er reserveret til patienten. 7

8 Akkreditering I efteråret 2014 gik vi i gang med ISO akkrediterings-projekt. OHSAS Akkrediteringsprocessen startede i november Den fælles akkreditering gælder for alle laboratorier på sygehusene i Slagelse-Næstved og Ringsted. DANAK akkreditering Vi arbejder hen mod en DANAK akkreditering. Forskning KIA Region Sjælland havde en poster med på Forskningens Dag, og vi er med på en fra Lungemedicinsk Afdeling. Vi har fået antaget et abstract ved det amerikanske hæmatologiske selskab og er udvalgt til at holde oplæg på deres konference. Læs nærmere om afdelingens forskningsprojekter på side 44. 8

9 Organisationen Transfusionscentrets organisering Kvalitetsteamets faglige organisering 9

10 Klinisk Immunologisk Afdelings organisering Lægegruppens faglige organisering Arbejdsmiljøudvalgets faglige organisering 10

11 Vævscentrets organisering 11

12 Lokaliteter Vi har seks faste geografier: Næstved Sygehus Ringstedgade 61, 4700 Næstved * Laboratoriedelen består af: serologidelen, der udfører blodtypeserologiske analyser på patienter, gravide og donorer. Laboratoriet er back up for specialanalyser i hele Region Sjælland. Virusdelen, der udfører alle virusanalyser på patienter og donorer i Region Sjælland. Stamcellelaboratoriet modtager, behandler, opbevarer og infunderer stamceller fra hæmatologiske patienter i Region Sjælland. Vævsfunktionen modtager og udleverer knogler til hele Region Sjælland. Personale: ni vagtgående bioanlytikere, fem specialister (bioanalytikere), fem bioanlytikere, der arbejder i forskudt dagarbejdstid, en servicemedarbejder, der har funktioner i laboratoriet og en ledende bioanalytiker. Donortapning, fraktionering og plasmaferesecenter: Tapning af fuldblod og plasmaferese foregår ikke i samme lokale. I blodbanken tapper vi fuldblod og i vores nyopførte plasmaferesecenter foregår alle vores plasmafereser. Man kan som donor godt donere både fuldblod og plasmaportioner, når blot man overholder gældende karantæneregler. Der er tre medarbejdere på arbejde i h.h.v. blodbank og plasmaferesecenter. I fraktioneringen modtages og forarbejdes alt det blod, der tappes i hele Region Sjælland. Det drejer sig om ca portioner pr. år. Når blodkomponenterne er fremstillet, virustestet og frigivet, er de klar til at blive returneret til Regionens sygehuse. Nykøbing F Sygehus Fjordvej 19, 4800 Nykøbing F Otte bioanalytikere; alle vagtgående, tre sygeplejersker til tapning af både bloddonorer og plasmaferesedonorer plus en lægesekretær til varetagelse af indkald af donorer til tapning. Roskilde Sygehus Køgevej 7-13, 4000 Roskilde Otte bioanalytikere; alle er vagtgående, to sygeplejersker og en bioanalytiker til varetagelse af donortapning, plasmaferese, trombaferesetapninger og høst af stamceller og reinfusion i samarbejde med Transfusionscentret og Hæmatologisk Afdeling. Der er desuden ansat en lægesekretær til varetagelse af indkald af donorer til tapning. Køge Sygehus Lykkebæksvej 1, 4600 Køge To medarbejdere til varetagelse af donortapning og indkald af donorer. Slagelse Sygehus Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse # Otte bioanalytikere; alle vagtgående og tre medarbejdere til tapning af både bloddonorer og plasmaferesedonorer. Holbæk Sygehus Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Otte bioanalytikere; alle vagtgående (som også deltager i tapning efter behov). Tapning af blod- og plasmaferesedonorer varetages af tre faste tappemedarbejdere. 12

13 Og 13 mobile geografier: Ringsted - Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Nakskov - Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov Stege - Peblingerende / Langelinie (v/sundhedscentret), 4780 Stege Vordingborg - Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg Faxe - Præstøvej 78, 4640 Faxe Nykøbing Sj - Sygehusvej 5, 4500 Nykøbing Sj. Maribo - Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo Kalundborg - Kalundborg Sundhedscenter & Akuthus, Nørre Allé 31, 4400 Kalundborg Dianalund - Elmevej 6, 4293 Dianalund Korsør - Quistgaardsvej 2, 4220 Korsør Høng - Centervej 26, 4270 Høng Novo Nordisk - Fitnesscenter, Hovvejen 10, 4400 Kalundborg * adresse pr. 1/6-15 = Ringstedgade 77 B, 4700 Næstved # adresse pr. 1/6-15 = Fælledvej 5, 4200 Slagelse 13

14 Profil af KIA, Plasmaferesecentret I Danmark er det besluttet, at regionerne skal være selvforsynende m.h.t. plasma til medicinfremstilling. Det betyder, at alt det plasma, der bruges til fremstilling af medicin til danske patienter skal være fremstillet af plasma fra danske donorer. Da blodtransfusioner er faldende i Danmark betyder det også, at tappetallet falder tilsvarende for de danske donorer. Derfor er det ikke længere muligt at levere nok dansk plasma fra fuldblodstapninger til medicinfremstilling. Deraf beslutningen hos sundhedsdirektørerne i Danmark, at hver region i løbet af 2014 skulle etablere et plasmaferesecenter, så vi kan øge mængden af plasma til dette formål. Når en donor bliver plasmafereret, får vedkommende sine røde blodlegemer tilbage. Det betyder, at man kan udtage dobbelt så meget plasma og samtidig tåle at blive tappet med fjorten dages mellemrum. Alle eksisterende donorer kan blive plasmaferesedonorer. Man kan godt være aktiv som både plasmaferesedonor og fuldblodsdonor. I september 2014 indviede vi vores Plasmaferesecenter i Næstved. 14

15 Donorerne har været meget positive omkring plasmadonationerne, og vi øger stille og roligt vores korps af aktive plasmaferesedonorer. I Plasmaferesecentret er der dagligt tre medarbejdere i fremmøde. Nogle af dem arbejder tillige også i blodbanken, mens andre også har arbejdsopgaver i vores fraktionering. 15

16 Stillinger Klinisk Immunologi 2014 Personale Antal Timer i alt Normering Bioanalytiker ,98 57, Sygeplejerske ,66 11, Laborant ,9 12, Sekretær 8 277,15 7, Ledende bioanalytiker Læge Akademiker , Rengøring/service , Bioanalytikerunderviser I alt ,69 103,

17 Personale Klinisk Immunologisk Afdeling, Region Sjælland har cirka 125 ansatte fordelt på seks geografier; heraf er cirka 60 medarbejdere placeret i Transfusionscentret i Næstved. I Næstved er der 13 afsnit * Blodbank * Produktion / fraktionering * Plasmaferesecenter * Serologi * Virus * Knogle- og vævsbank * Sekretariat * Kvalitet * Undervisning * It * Service * Stamcellelaboratorie * Mobile enheder Den enkelte medarbejder kan godt være en del af flere afsnit. Det overordnede ansvar og ledelse ligger hos ledende overlæge, ph.d. Keld Mikkelsen Homburg og ledende overbioanalytiker Janna Borgstrup. Ansvar for personalet i blodbank, produktion / fraktionering, plasmaferesecenter, sekretariat i Næstved og mobile enheder ligger hos ledende bioanalytiker Dorrit Bruun Krøll, mens ansvaret for personalet i serologi, virus og stamceller ligger hos ledende bioanalytiker Mette Bille. Kvalitets-, undervisnings-, it-afdeling og knogle / vævsbank refererer til afdelingsledelsen. Kvalitetsafdelingen består af seks medarbejdere fordelt på koordinerende kvalitet, donortapning, blodproduktion, stamceller, vævsproduktion, virus / serologi og patientsikkerhed. Undervisningsafdelingen består af to medarbejdere, og itafdelingen består af to medarbejdere. Afdelingen har to overlæger ud over ledende overlæge Keld Mikkelsen Homburg. Ansvarsfordelingen mellem de to er som følger: Susanne Gjørup Sækmose virologi og stamceller Ole Birger Vesterager Pedersen immunologi, molekylærbiologi, flowcytometri, hæmostase og forskningsansvarlig Afdelingsledelse Ledende overlæge, ph.d. Keld Mikkelsen Homburg Ledende overbioanalytiker Janna Borgstrup 17

18 Afsnitsledelser i Næstved Ledende bioanalytiker Dorrit Bruun Krøll Ledende bioanalytiker Mette Bille Øvrige afsnitsledelser Nykøbing Falster Ledende bioanalytiker Lone Nielsen Holbæk Ledende bioanalytiker Dorte Lønne Roskilde Ledende bioanalytiker Zainab Al-Karbalaie Slagelse Ledende bioanalytiker Lise Dahl 18

19 Øvrige overlæger Overlæge, ph.d. Ole B.V. Pedersen Overlæge, cand.scient Susanne G. Sækmose 19

20 Undervisning Klinisk Immunologisk afdeling modtager bioanalytikerstuderende fra UCSJ (University College Sjælland) i Næstved. De studerende fordeles på de kliniske uddannelseslaboratorier efter en nærmere fastlagt fordelingsnøgle. I Transfusionscentret modtager vi som udgangspunkt otte studerende ad gangen i de kliniske uddannelsesperioder M1, M4, M6, M7, M10 og M12. I perioderne M11, M13 og M14 varierer antallet af studerende, da det afhænger af de studerendes ønsker og interessefelt. Studerende på M11 M14 vil typisk være tilknyttet Næstved. De studerende fordeles på alle Transfusionscentrets geografier i Næstved, Nykøbing Falster, Holbæk, Roskilde og Slagelse. Der er uddannede kliniske vejledere på alle geografier. Disse har til opgave at yde hjælp og støtte til de studerende under klinikopholdet. Alle studerende har i løbet af deres kliniske uddannelsesperioder ophold i Transfusionscentret i Næstved, da det kun er her, der udføres virusscreeninger, fraktionering og kvalitetskontrol af blodkomponenter. I 2014 havde vi en udvekslingsstuderende fra Belgien på besøg i uge 46. Hun fik dels noget teoretisk undervisning og øvelser og var dels med i laboratoriet i tre dage. I 2014 havde vi i alt 60 studerende gennem afdelingen. Det er de samme studerende, vi modtager i M1 og M4, i M6 og M7 og i M10 og M12. Dog ikke indenfor samme kalenderår. Udd. sted Periode Antal i Næstved Antal i Slagelse Antal i Holbæk Antal i Roskilde Antal i Nykøbing Falster M7 UCSj Uge M6 UCSj Uge M11 UCSj Uge M12 UCSj Uge M4 UCSj Uge M13 UCSj Uge M1 UCSj Uge Udveksling Belgien Uge 46 1 M14 UCSj Uge (Bachelor) M10 UCSj Uge I 2014 havde vi desuden to bachelorgrupper med i alt otte studerende, som valgte at lave deres professionsbachelorprojekt i Klinisk Immunologi i M14. 20

21 Der er i afdelingen ansat to bioanalytikerundervisere, som har fordelt modulansvaret for de kliniske uddannelsesperioder mellem sig. Underviserne er i tæt dialog med uddannelsesinstitutionens undervisere i forbindelse med planlægning, afvikling og evaluering af de enkelte kliniske uddannelsesperioder, herunder eksamen. Underviserne er desuden behjælpelige, når der skal afvikles praktiske øvelser på uddannelsesinstitutionen i M10. Ud over at tage sig af al teoretisk undervisning og øvelser for bioanalytikerstuderende, deltager underviserne også i introduktion og praktiske øvelser for 9. klasses erhvervspraktikanter, som kommer fra folkeskolerne i Næstved og omegn. Underviserne deltager desuden i åbent hus arrangementer på sygehuset, hvor formålet er at give en introduktion til bioanalytikerfaget sammen med de øvrige sundhedsuddannelser på sygehuset. Endelig deltager underviserne i efteruddannelse af personalet i Klinisk Immunologi. Introduktion af nyansat personale Alle nyansatte uanset stilling og ansættelsessted får en hel introduktionsdag i Transfusionscentret i Næstved. Her får de en rundvisning og møder kvalitetsafdelingens personale og andre nøglepersoner i Transfusionscentret. Derudover undervises de blandt andet i God Praksis. Nyt personale fra blodbankerne i Slagelse, Roskilde og Næstved undervises i God Praksis i Transfusionscentrets konferencerum 21

22 Efter- og videreuddannelse Igen i 2014 har efteruddannelsesområdet udviklet sig. I 2014 er kurset Udvidet Serologi afviklet tre gange med i alt 14 deltagere, heraf seks nyansatte. Kurset er udvidet, så det nu varer fem fulde dage inklusive multipel choise-test og feed-back på denne. Kurset blev udvidet med en dag, da der viste sig at være for lidt plads til grundig og læringsmæssig gavnlig feed-back efter multipel choise-testen. Der er afviklet ét to-dages Basal Blodtypeserologikursus for en medarbejder uden generalistuddannelse og uden forudgående arbejde med blodtypeserologiske analyser. ProSang-kurset er udvidet til to dage, da en dag var for lidt tid. Det har tidligere været muligt for erfarne bioanalytikere at deltage på ledige pladser, men det har vist sig, at det flytter fokus. Så de nye og mere uerfarne bioanalytikere, som kurset er udviklet til, får ikke det udbytte af kurset, som de skal. Der skal udvikles et ProSang-kursus til de erfarne bioanalytikere. Det var håbet, at der ville være tid til dette i 2014, men projektet er flyttet til 2015 / Beskrivelse af oplæringsforløb for bioanalytikere, der skal gå i vagt er ikke kommet helt på plads i løbet af Men det forventes, at dette sker i 2015, da det også opfylder nogle af de krav, vi er stillet overfor i forhold til vores kommende DS-EN ISO akkreditering. I Øst-Dansk efteruddannelsesregi er der holdt et Opgaveknuser-kursus, og som noget nyt er der holdt et kursus i Teoretisk Blodtypeserologi. Dette nye kursus er et fem dage langt kursus med et meget stort pensum (meget hjemmearbejde). Der var to meget flittige deltagere med fra Region Sjælland. Deltagerne har givet udtryk for stor tilfredshed med kurset. Kurset afvikles igen, når der er nok interesserede deltagere. Der har været holdt et TMS-kursus og en temadag med Basal Blodtypeserologi med i alt 19 deltagere fra Region Hovedstaden, Giv Blod og Region Sjælland. I 2014 er der arbejdet på at udvikle et nyt Klinisk Immunologisk diplommodul, som holdes i efteråret I 2015 skal vi DS-EN ISO akkrediteres. I denne standard stilles der krav til kompetenceudvikling, kompetencevedligehold og løbende målinger af effektiviteten af oplæring og efteruddannelse. Der er i 2014 arbejdet med at beskrive efteruddannelsesprogrammer og forskellige modeller til at måle på effektiviteten af disse. Dette arbejde forsætter i

23 Møder og udvalg Blodbanksforum Formål: Fagligt forum for medarbejdere, der arbejder med indkaldelse og tapning af Regionens donorer. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Kvalitetsmedarbejder for donorområdet, kvalitetsmedarbejder for produktion, ledende bioanalytikere fra afdelinger med donortapning (5), Blood Manager, repræsentant fra hvert tappested (8), specialist for donorområdet, specialist for produktionen, sekretær fra den centrale donorbooking (1), underviser (1), overlæge med ansvar for DBDS Ad hoc: It-medarbejder (1), koordinerende kvalitetsmedarbejder, afdelingsledelsen Kursusudvalg Formål: Udvalg, der prioriterer og fordeler kurser o.lign. efter medarbejdernes ansøgninger og kursusbudgettets størrelse Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Videokonference Mødedeltagere: Afdelingsledelse (1), ledende bioanalytiker (1), underviser (1), tillidsrepræsentant (1), arbejdsmiljørepræsentant (1) Kvalitetsteam Formål: Udvalg, der arbejder med hele organisationens kvalitetsudvikling og fremadrettede tiltag. Hvert 2. møde er med specielt fokusområde. Mødefrekvens: 4-10 x årligt Mødeform: Mødelokale; videokonference ad hoc Mødedeltagere: Kvalitetsmedarbejdere (4), Blood Manager Fag- og kvalitetsteam Formål: Udvalg, der behandler daglig drift, kommende begivenheder, faglig udvikling og gennemgår og handler på afvigelser fra D4. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Afdelingsledelse (2), kvalitetsmedarbejdere (4), Blood Manager, underviser (1-2), it-medarbejdere (1-3), overlæger (2), ledende bioanalytikere (6), fællestillidsrepræsentant Regionalt serologiforum Formål: Fagligt forum for medarbejdere, der arbejder med organisationens laboratorievirksomhed på alle matrikler. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Ledende bioanalytikere (5), specialist for serologi, specialist for molekylærbiologi & flowcytometri, specialist for stamceller, kvalitetsmedarbejder for serologi, Blood Manager, repræsentant for laboratorier (5), underviser (1) Ad hoc: Kvalitetsmedarbejder for produktion, it-medarbejder (1), Koordinerende kvalitetsmedarbejder, afdelingsledelsen 23

24 Fagteams Formål: Forum til diskussion af områdespecifikke handlinger, daglig drift, kommende begivenheder, faglig udvikling og afvigelser. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Teamlæge, ledende bioanalytiker / afdelingsleder, specialist(er) for området, kvalitetsmedarbejder for området Ad hoc: It- medarbejder*, koordinerende, kvalitetmedarbejder*, underviser*, ledende bioanalytikere*, AMIR-gruppen, øvrige læger * faste medlemmer i enkelte team Ledergruppe Formål: Udvalg, der varetager organisationens ledelsesmæssige opgaver. Mødefrekvens: x årligt Mødeform: Mødelokale eller videokonference Mødedeltagere: Ledende bioanalytikere (6), afdelingsledelse (2) Lægeforum Formål: Forum, der varetager organisationens lægefaglige opgaver Mødefrekvens: 2 x mdl. Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Overlæger (3) MED-udvalg Formål: Udvalg, der arbejder med problemløsning og sammenhæng for hele organisationen. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Afdelingsledelsen (2), fællestillidsrepræsentant, tillidsrepræsentanter (4 / 5), repræsentant for ledende bioanalytikere (1), arbejdsmiljørepræsentanter (6), repræsentanter for andre personalegrupper (1-3) Arbejdsmiljø-udvalg Formål: Udvalg, der arbejder med fremme af godt arbejdsmiljø i hele organisationen. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Arbejdsmiljørepræsentanter (7), lokale arbejdsledere (ledende bioanalytikere 4), arbejdsmiljøleder Tillidsmandsforum Formål: Udvalg, der arbejder med problemløsning og sammenhæng for hele organisationen. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Fællestillidsrepræsentant, tillidsrepræsentanter (4 / 5) 24

25 Transfusionsråd Formål: Fagligt forum for kliniske afdelingers ledelse og Transfusionscentrets afdelingsledelse. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale; videokonference ad hoc Mødedeltagere: Afdelingsledelse (1), Blood Manager, lokale overlæger (2), repræsentanter fra kliniske afdelinger (ca. 6), repræsentanter fra sygehusledelsen (2-4) Uddannelsesforum Formål: Fagligt forum for kliniske vejleder og andre medarbejdere, der er involveret i uddannelsesfunktionen. Mødefrekvens: 1 x årligt Mødeform: Mødelokale; videokonference ad hoc Mødedeltagere: Underviser (2), kliniske vejledere (alle), specialister (alle) Ad hoc: Ledende bioanalytikere (6), afdelingsledelse (2), kvalitetsmedarbejdere (4) Tavler Formål: Måling og opfølgning af ledelsesparadigmet. Mødefrekvens: 1 x ugentligt Mødeform: Videokonference (regionale) & ved tavlen (lokale) Mødedeltagere: Afdelingsledelsen (2), ledende bioanalytikere (6), stabsfunktioner, lokalt personale 25

26 Fagteams Afdelingsledelsen oplevede i 2013, at der var beslutningsmæssige og faglige flaskehalse på mange nye projekter og tiltag. Derfor holdt kvalitetsmedarbejdere, ledere og specialister en temadag, hvor overskriften var organisatorisk eftersyn, og hvor arbejdet omkring det ønskede faglige samarbejde og ønsket om hurtigere sagsgang blev endevendt og gennemdiskuteret. Resultatet blev en ny organisering i KIA på det faglige område således, at fagteams skulle være kernen i afdelingens fremadrettede arbejde. Alle fagområder har følgende bestykning: en læge, en leder, en kvalitetsmedarbejder og en-to specialister. Det betyder, at beslutninger faglige som ledelsesmæssige kan tages ved mødet og dermed sikre den fremadrettethed, vi efterlyste. Alle teams har en tavle som arbejdsredskab, hvor fremdrift gennemarbejdes, og kommende emner præsenteres. Strukturen med fagteams gik i luften 1. januar 2014, og vi har pt. følgende fagteams: Donor Hæmostase It Molekylærbiologi / Immunologi Patientsikkerhed Produktion Serologi / Stamcelle Undervisning Virus Væv Derudover samles initiativer, fælles områder og info til Fag-og kvalitetsteammøder, hvor deltagere fra alle teams er med. 26

27 Arbejdsmiljø DS / OHSAS * 18001:2008 certificering I foråret 2014 blev afdelingen certificeret af Dansk Standard med besøg på mobil tappeenhed og Blodbanken i Holbæk. Organisationen fik et forbedringsforslag og en afvigelse og indgik i en afvigelse af mere generel karakter. Intern audit blev holdt i efteråret 2014 som en del af et samarbejde mellem Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og Holbæk Sygehus. Her blev Blodbanken i Holbæk og Plasmaferesecentret ved Transfusionscentret besøgt. I alt blev givet fire afvigelser og sytten forbedringsforslag til organisationen. Organisationen ansatte ultimo 2014 en OHSAS-medarbejder i delt funktion med anden laboratoriefunktion. Vedkommende skal fremadrettet varetage arbejdsmiljødokumenterne i D4 Infonet og være en gennemgående person i forhold til arbejdsmiljøgrupperne. * OHSAS = arbejdsmiljøcertificering (specifikation af etablering af arbejdsmiljøsystemer) O ccupational = Erhvervsmæssig H ealth = Sundhed S afety = Sikkerhed A dvisory = Rådgivende S ervices = Tjeneste 27

28 Blodforsyning, plasmaferese, trombafarese og autolog tapning Generelt har blodforsyningen været tilfredsstillende. Vi har levet op til behovet og efterspørgslen på blodkomponenter i Region Sjælland og har endda været i stand til i flere omgange at hjælpe hovedstaden med levering af erytrocytkomponenter og trombocytpools. I alt har Region Sjælland fremstillet 215 trombocytpools til RH. Vores blodforsyning består dels af almindelig donortapning og af aferesetapning og fordeler sig som følgende. Ved almindelig tapning produceres erytocytkomponenter buffycoat til trombocytpools plasmakomponenter Der er fremstillet erytrocytkomponenter, friskfrosset plasma (FFP) og trombocytpools. Der er ikke foretaget nogen autolog tapning af erytrocytkomponenter. Tapning foretages dagligt mandag til torsdag (i Roskilde også fredag). Ved aferesetapninger produceres plasma til patientbehandling plasma til industriel fraktionering (CSL) trombaferese til patientbehandling Der er fremstillet plasmakomponenter til patientbehandling og 217 aferesetapninger (á 600 ml) til industriel brug. Som følge af et dalende tappetal for almindelig tapning er antallet af aferestapning af plasma steget. Det stigende behov for plasma til industriel brug har afstedkommet, at vi i 2014 indviede et nyt plasmacenter i Næstved. Plasmacenteret er dagligt bemandet med to til tre faste tappemedarbejdere mandag til fredag. Almindelig tapning og plasmaferese til patientbehandling foretages på alle tappesteder, hvorimod plasmaferese til industriel fraktionering kun foretages i plasmacentret i Næstved. Trombaferese og stamcellehøst udføres kun af Roskilde Blodbank. Stamcellehøst foretages som autolog tapning på patienter og udføres på Hæmatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus. 28

29 Knogle- og vævsbank I hele 2014 har vi haft et meget flot lager. Vi har på intet tidspunkt manglet knogler tværtimod. Igen i år har det været nødvendigt at sende langt flere knogler til geografierne end deres minimum, simpelthen pga. pladsmangel i Transfusionscentret. Der udtages langt flere knogler, end der bruges. Og derfor har vi gennem hele året haft dette overskud af knogler. Udtagning af knæ er stoppet, da det viste sig, at ingen ortopædiske afdelinger ønskede at gøre brug af dem på trods af, at de havde givet udtryk for noget andet, da vi i sin tid tog muligheden op. Udtagningsstederne er Næstved, Nykøbing F., Holbæk og Køge, mens transplantationsstederne / udleveringsstederne er Næstved, Nykøbing F., Holbæk, Køge og Slagelse. Der arbejdes stadig mod en løsning, som gør, at vi overtager interviewet af donor således, at fejl i forbindelse med udfyldning af skemaerne mindskes. Den største udfordring i f.m. dette er, at vi skal kunne optage og gemme interviewet. Pga. vores store lager af knogler havde vi i år mulighed for at sælge 75 af dem til Aarhus Kommunehospital. Herudover har vi også haft henvendelse fra privathospitaler og har i et enkelt tilfælde solgt til et sådant. Da vi gennem hele året har haft et stort lager, forsøgte vi sidst på året igen at sælge knogler, denne gang uden held. Men vi prøver løbende. Hvis dette ikke lykkes, kan vi blive nødt til at bede afdelingerne stoppe udtagning af knogler m.h.p. donation i det nye år. 29

30 Erytrocytserologi 2014 har i erytrocytserologien været et travlt år med mange nye udfordringer, der fremadrettet vil være med til at udvikle området og hæve kvaliteten. Region Sjælland har i 2014 benyttet BioVue udstyr fra Ortho til udførelse af AB0- og RhD-blodtypebestemmelse, BAC-/BF-test og panelundersøgelser. Der findes tre AutoVue i Næstved og en på hver af geografierne Holbæk, Slagelse, Nykøbing F, Roskilde og Køge. Øvrige erytrocytserologiske udredninger (DAT, fænotypebestemmelse af patienter, andre teknikker til antistofidentifikation, elueringer) udføres manuelt. DAT og fænotypebestemmelse af patienter udføres på alle geografier. Andre teknikker til antistofidentifikation og elueringer udføres i Transfusionscentret. Klinisk Immunologisk Afdeling har kontrakt med Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus, der udfører AB0- og RhD-blodtypebestemmelse og BAC-test på AutoVue. Alle analyser på gravide er samlet Transfusionscentret. Det er også i Transfusionscentret at AB0- og RhD- kontroltypebestemmelse og fænotypebestemmelse af donorer er samlet. Disse udføres på NEO fra Triolab. Vores nuværende udbud løber til Q Og vi er derfor begyndt en ny udbudsproces i Der er nedsat en udbudsgruppe, der skal arbejde med udbuddet fra formulering af kravspecifikation og kontrakt til test af apparatur og reagenser, valideringer og implementering. I 2014 har vi testet egnet apparatur, der sælges i Danmark. Denne testning har superbrugeren og den ledende bioanalytiker i Slagelse stået for. Der er holdt et visionsmøde, hvor leverandørerne har fremlagt deres bud på, hvordan erytrocytserologien kan arrangeres i Region Sjælland. Alt dette for at være klædt så godt som muligt på til formulering af vores kravspecifikation. Arbejdet fortsætter i Og vi regner med at have nyt apparatur implementeret i løbet af Analysetal Næstved Blodtype BACtest BFtest Forlig Panelus. Ficinpanel Titrering DAT Fænotype Nykøbing F. Holbæk Slagelse Roskilde Køge I 2014 er elektronisk prøverekvirering indført. Det fungerer efterhånden rigtig godt. I enkelte tilfælde er det dog stadig et problem at modtage prøven med elektronisk rekvisition. Når de sidste knaster er forsvundet, vil det være muligt at afskaffe papirsrekvisitionerne, hvilket er et af målene for Vi har i 2014 deltaget i NEQAS, hvor vi har fået en del strafpoint for fejlregistreringer på NEQAS hjemmeside. Derudover viste den ene udsendelse, at vi havde problemer med et af vores antistoffer til fænotypebestemmelse, hvilket efterfølgende blev løst. I 2014 er vi gået i gang med at harmonisere erytrocytserologien med Region H. Vi har holdt mange møder og er ved at være igennem alle analyser. Det bliver

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner 11/11 Fra sure kællinger til velkomne rådgivere - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner Hvor skal vi hen? Læs dbios formænds visioner De svære at stikke

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient 6. januar 2006 Mit liv føles lidt som at begive mig op over en gletcher, jeg ikke føler mig helt sikker på. Med et reb, som måske kan holde. En

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

Studér - lige hvor du lyster Merituddannelse til bioanalytiker er en succes Flere uddannelser med fjernundervisning på vej

Studér - lige hvor du lyster Merituddannelse til bioanalytiker er en succes Flere uddannelser med fjernundervisning på vej 02 08 Studér - lige hvor du lyster Merituddannelse til bioanalytiker er en succes Flere uddannelser med fjernundervisning på vej Danske Bioanalytikere 1. feruar 2008 kolofon indhold 2 dbio nr. 02 1. februar

Læs mere

tema: NY PÅ HOSPITALET

tema: NY PÅ HOSPITALET Aarhus Universitetshospital personaleblad 05 2012 tema: NY PÅ HOSPITALET Mary giver lettere adgang til australske kræfterfaringer 4 Digital indkaldelse af patienter på vej 12 Gang i byggeriet 14 Redaktion:

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 2.0 November 1999 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 2.0 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

Slut med håndholdte prøver i Hillerød

Slut med håndholdte prøver i Hillerød 02/13 Slut med håndholdte prøver i Hillerød //side 10 og 13 Dyt båt her kommer (endnu) en robot //leder og side 26 Sårbare studerende skal støttes //side 28 Quality Every time! h O M E O F c E L L c U

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club.

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME 12 I DETTE NUMMER: 6 En oplevelse for livet 16 Journal Club 20 Jobsøgning EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10

Læs mere

IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris

IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris Rigshospitalet får europæisk arbejdsmiljøpris Fra ERS til REFLEX Center for Neuroendokrine Tumorer udnævnt til europæisk ekspertcenter Model for støtte til børn som pårørende Fra pakkeforløb til virkelighed

Læs mere

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Amager Hospital... 2 Bispebjerg Hospital... 10 Bornholms Hospital... 20 Frederiksberg Hospital... 26 Frederikssund Hospital... 36 Gentofte Hospital... 42 Glostrup Hospital...

Læs mere

FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR

FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR 6-7/11 FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR JUNI/JULI 2011 4 NEWS HOSPITALSPLANER 6 FUSION SKABER NY LEDEL- SESSTRUKTUR Ledelsesopgaverne i det

Læs mere

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

Bliv kunde i Nykredit

Bliv kunde i Nykredit 01/11 Bliv kunde i Nykredit Som bioanalytiker er du formentlig bevidst om værdien af god analyse. I Nykredit får du råd og vejledning med udgangspunkt i en analyse af din personlige økonomi. Vi ser på

Læs mere

05/12. Kiestra revolutionerer mikrobiologien. dbio en af Danmarks bedste. fagforeninger. Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling

05/12. Kiestra revolutionerer mikrobiologien. dbio en af Danmarks bedste. fagforeninger. Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling 05/12 Kiestra revolutionerer mikrobiologien dbio en af Danmarks bedste fagforeninger Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling ALLE DINE FORSIKRINGSBEHOV SAMLET I EN APP! Kære medlem Vi

Læs mere

03/10. Hæmostase og så dyr Her har patienterne pels, fjer og skæl. 25. februar 2010. indflydelse og opbakning

03/10. Hæmostase og så dyr Her har patienterne pels, fjer og skæl. 25. februar 2010. indflydelse og opbakning 03/10 25. februar 2010 Hæmostase og så dyr Her har patienterne pels, fjer og skæl Jubel over nyt EmbryoScope Unge ledere: Vi har indflydelse og opbakning Få bedre råd STUDIE FORSIKRING 2010 Med en Studieforsikring

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2011 1 Klinik P s organisationsdiagram 2 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Indholdsfortegnelse 1.0 Forord

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

On the road 10/14. praksisbioanalytiker tog et sving i karrieren. Bert Asbild fortsat med i spidsen. SuPAR advarer om sygdom og død.

On the road 10/14. praksisbioanalytiker tog et sving i karrieren. Bert Asbild fortsat med i spidsen. SuPAR advarer om sygdom og død. 10/14 On the road praksisbioanalytiker tog et sving i karrieren // side 18 Bert Asbild fortsat med i spidsen // side 14 SuPAR advarer om sygdom og død // side 18 Visit our booth during CPH LabMed Exhibition,

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere