Årsberetning Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014. Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014 Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland

2 Indholdsfortegnelse Året Organisationen. 9 Lokaliteter Profil af KIA, Plasmaferesecentret Stillinger.. 16 Personale. 17 Undervisning.. 20 Efter- og videreuddannelse 22 Møder og udvalg.. 23 Fagteams. 26 Arbejdsmiljø 27 Blodforsyning, plasmaferese, trombafarese og autolog tapning.. 28 Knogle- og vævsbank 29 Erytrocytserologi. 30 Molekylærbiologi og flowcytometri. 32 Viruslaboratoriet.. 33 Stamceller 35 Mobile enheder. 36 Donortilfredshed. 37 Kvalitetsafdelingen. 39 Patientsikkerhed.. 41 Blood Management.. 42 Sundhedsplatformen EPIC.. 43 Forskning. 44 Budget og resultat.. 47 Mål og visioner.. 48 Statistik. 50 Bagside. 56 2

3 Året 2014 De største begivenheder i 2014 var ibrugtagningen af Plasmaferesecentret og indførelse af fagteams. Plasmaferesecentret omtales nærmere på side 14. Fagteams Ved årets begyndelse ændrede vi vores mødestruktur og etablerede fagteams, som er et forum til diskussion af områdespecifikke handlinger, daglig drift, kommende begivenheder, faglig udvikling og afvigelser. Fagteams er nærmere omtalt på side 26. Ny analyse Anskaffelse af molekylærbiologisk robot har gjort, at vi nu tilbyder udførelse af analysen HLA-B27 HemoSafe (automatisk udleveringskøleskab) HemoSafe blev taget i brug i Roskilde i september For at kunne anvende køleskabet skal den enkelte afhenter oplæres personligt af personale fra blodbanken og efterfølgende godkendes til brug af skabet. I løbet af eftersommeren 2014 blev mere end 400 personer lært op. Og nye brugere læres op løbende. Den ny metode er blevet taget godt imod af de kliniske afdelinger. Til forskel fra tidligere, hvor de skulle foretage elektronisk bestilling af blod, kan de nu blot hente blodet, hvis der foreligger en gyldig BAC-/BF-test. Afhentning af blod fra HemoSafe i Roskilde Der er købt yderligere tre HemoSafe-køleskabe til sygehusene i Slagelse, Holbæk og Nykøbing F. De forventes implementeret i Donorområdet Mobil tapning I foråret blev der etableret et tappested i Haslev for den mobile enhed. 3

4 Donortilfredshedsundersøgelse I december blev donortilfredshedsundersøgelse sendt ud. Ca donorer svarede via mail, og ca. 98% af disse er meget tilfredse / tilfredse. Det ligger fint i tråd med tidligere år. Mere om undersøgelsen på side 37. Central donorindkaldelse Der var et stort ønske om central donorindkaldelse. Dette blev etableret i 2014 i Transfusionscentret i Næstved. Happy or Not Vi har nu givet donorerne på alle tappesteder i Region Sjælland mulighed for at tilkendegive, om de er tilfredse eller ikke med deres besøg i blodbanken. Der er i blodbankerne således opstillet en stander, hvor donor blot kan trykke på Smileys. Dertil kommer en mulighed for skriftligt at uddybe, hvis de har trykket på en af de røde (negative) Smileys. Resultat fra en enkelt uge Personale Temadage Der er i 2014 holdt to temadage, hvor der var stor tilslutning fra personalet fra de enkelte geografier. Temadag 21. marts 2014 på Hotel Frederik II, Slagelse 4

5 Temadag 21. marts 2014 på Hotel Frederik II, Slagelse Temadag 30. oktober 2014 University College Sjælland, Næstved 5

6 Teambuilding Ledere, læger, it, undervisere og kvalitetsmedarbejdere var 23. juni 2014 på teambuildingdag. Emnet var kommunikation, samarbejde og holdånd. DHL-stafet En flok entusiastiske medarbejdere gennemførte DHL-stafetten i København i silende regn. Brandøvelser Det brændte i Roskilde Blodbank den 21. maj 2014 og i Holbæk Blodbank den 28. maj Begge steder blev alle evakueret med det samme. Evakueret personale i Roskilde og Holbæk 6

7 It ON-base Et scanningsprojektet kaldet ON-base er gået i luften fra 1. januar 2014 i Region Sjælland som led i den elektroniske journal, hvor afdelingerne kan scanne bl.a. transfusionsskemaer o.s.v. ind på patienterne. I blodbankerne er det også taget i brug bl.a. til tappeformularer og transfusionsjournaler. Der scannes transfusionsjournaler EPIC Der foreligger en større personalemæssigt ressourcekrævende opgave, da vi skal have en fælles sundhedsplatform EPIC, som skal indføres i Region H og Region Sjælland. EPIC er et amerikansk system, der skal tilpasses danske forhold. Mere om EPIC på side 43. IMATIS-tavler Vi er kommet med på afdelingernes IMATIS-tavler. Klikkes der direkte på patienten, kommer man videre til InterInfo, hvor afdelingerne har mulighed for at se status på blodtypesvar og blod, der er reserveret til patienten. 7

8 Akkreditering I efteråret 2014 gik vi i gang med ISO akkrediterings-projekt. OHSAS Akkrediteringsprocessen startede i november Den fælles akkreditering gælder for alle laboratorier på sygehusene i Slagelse-Næstved og Ringsted. DANAK akkreditering Vi arbejder hen mod en DANAK akkreditering. Forskning KIA Region Sjælland havde en poster med på Forskningens Dag, og vi er med på en fra Lungemedicinsk Afdeling. Vi har fået antaget et abstract ved det amerikanske hæmatologiske selskab og er udvalgt til at holde oplæg på deres konference. Læs nærmere om afdelingens forskningsprojekter på side 44. 8

9 Organisationen Transfusionscentrets organisering Kvalitetsteamets faglige organisering 9

10 Klinisk Immunologisk Afdelings organisering Lægegruppens faglige organisering Arbejdsmiljøudvalgets faglige organisering 10

11 Vævscentrets organisering 11

12 Lokaliteter Vi har seks faste geografier: Næstved Sygehus Ringstedgade 61, 4700 Næstved * Laboratoriedelen består af: serologidelen, der udfører blodtypeserologiske analyser på patienter, gravide og donorer. Laboratoriet er back up for specialanalyser i hele Region Sjælland. Virusdelen, der udfører alle virusanalyser på patienter og donorer i Region Sjælland. Stamcellelaboratoriet modtager, behandler, opbevarer og infunderer stamceller fra hæmatologiske patienter i Region Sjælland. Vævsfunktionen modtager og udleverer knogler til hele Region Sjælland. Personale: ni vagtgående bioanlytikere, fem specialister (bioanalytikere), fem bioanlytikere, der arbejder i forskudt dagarbejdstid, en servicemedarbejder, der har funktioner i laboratoriet og en ledende bioanalytiker. Donortapning, fraktionering og plasmaferesecenter: Tapning af fuldblod og plasmaferese foregår ikke i samme lokale. I blodbanken tapper vi fuldblod og i vores nyopførte plasmaferesecenter foregår alle vores plasmafereser. Man kan som donor godt donere både fuldblod og plasmaportioner, når blot man overholder gældende karantæneregler. Der er tre medarbejdere på arbejde i h.h.v. blodbank og plasmaferesecenter. I fraktioneringen modtages og forarbejdes alt det blod, der tappes i hele Region Sjælland. Det drejer sig om ca portioner pr. år. Når blodkomponenterne er fremstillet, virustestet og frigivet, er de klar til at blive returneret til Regionens sygehuse. Nykøbing F Sygehus Fjordvej 19, 4800 Nykøbing F Otte bioanalytikere; alle vagtgående, tre sygeplejersker til tapning af både bloddonorer og plasmaferesedonorer plus en lægesekretær til varetagelse af indkald af donorer til tapning. Roskilde Sygehus Køgevej 7-13, 4000 Roskilde Otte bioanalytikere; alle er vagtgående, to sygeplejersker og en bioanalytiker til varetagelse af donortapning, plasmaferese, trombaferesetapninger og høst af stamceller og reinfusion i samarbejde med Transfusionscentret og Hæmatologisk Afdeling. Der er desuden ansat en lægesekretær til varetagelse af indkald af donorer til tapning. Køge Sygehus Lykkebæksvej 1, 4600 Køge To medarbejdere til varetagelse af donortapning og indkald af donorer. Slagelse Sygehus Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse # Otte bioanalytikere; alle vagtgående og tre medarbejdere til tapning af både bloddonorer og plasmaferesedonorer. Holbæk Sygehus Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Otte bioanalytikere; alle vagtgående (som også deltager i tapning efter behov). Tapning af blod- og plasmaferesedonorer varetages af tre faste tappemedarbejdere. 12

13 Og 13 mobile geografier: Ringsted - Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Nakskov - Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov Stege - Peblingerende / Langelinie (v/sundhedscentret), 4780 Stege Vordingborg - Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg Faxe - Præstøvej 78, 4640 Faxe Nykøbing Sj - Sygehusvej 5, 4500 Nykøbing Sj. Maribo - Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo Kalundborg - Kalundborg Sundhedscenter & Akuthus, Nørre Allé 31, 4400 Kalundborg Dianalund - Elmevej 6, 4293 Dianalund Korsør - Quistgaardsvej 2, 4220 Korsør Høng - Centervej 26, 4270 Høng Novo Nordisk - Fitnesscenter, Hovvejen 10, 4400 Kalundborg * adresse pr. 1/6-15 = Ringstedgade 77 B, 4700 Næstved # adresse pr. 1/6-15 = Fælledvej 5, 4200 Slagelse 13

14 Profil af KIA, Plasmaferesecentret I Danmark er det besluttet, at regionerne skal være selvforsynende m.h.t. plasma til medicinfremstilling. Det betyder, at alt det plasma, der bruges til fremstilling af medicin til danske patienter skal være fremstillet af plasma fra danske donorer. Da blodtransfusioner er faldende i Danmark betyder det også, at tappetallet falder tilsvarende for de danske donorer. Derfor er det ikke længere muligt at levere nok dansk plasma fra fuldblodstapninger til medicinfremstilling. Deraf beslutningen hos sundhedsdirektørerne i Danmark, at hver region i løbet af 2014 skulle etablere et plasmaferesecenter, så vi kan øge mængden af plasma til dette formål. Når en donor bliver plasmafereret, får vedkommende sine røde blodlegemer tilbage. Det betyder, at man kan udtage dobbelt så meget plasma og samtidig tåle at blive tappet med fjorten dages mellemrum. Alle eksisterende donorer kan blive plasmaferesedonorer. Man kan godt være aktiv som både plasmaferesedonor og fuldblodsdonor. I september 2014 indviede vi vores Plasmaferesecenter i Næstved. 14

15 Donorerne har været meget positive omkring plasmadonationerne, og vi øger stille og roligt vores korps af aktive plasmaferesedonorer. I Plasmaferesecentret er der dagligt tre medarbejdere i fremmøde. Nogle af dem arbejder tillige også i blodbanken, mens andre også har arbejdsopgaver i vores fraktionering. 15

16 Stillinger Klinisk Immunologi 2014 Personale Antal Timer i alt Normering Bioanalytiker ,98 57, Sygeplejerske ,66 11, Laborant ,9 12, Sekretær 8 277,15 7, Ledende bioanalytiker Læge Akademiker , Rengøring/service , Bioanalytikerunderviser I alt ,69 103,

17 Personale Klinisk Immunologisk Afdeling, Region Sjælland har cirka 125 ansatte fordelt på seks geografier; heraf er cirka 60 medarbejdere placeret i Transfusionscentret i Næstved. I Næstved er der 13 afsnit * Blodbank * Produktion / fraktionering * Plasmaferesecenter * Serologi * Virus * Knogle- og vævsbank * Sekretariat * Kvalitet * Undervisning * It * Service * Stamcellelaboratorie * Mobile enheder Den enkelte medarbejder kan godt være en del af flere afsnit. Det overordnede ansvar og ledelse ligger hos ledende overlæge, ph.d. Keld Mikkelsen Homburg og ledende overbioanalytiker Janna Borgstrup. Ansvar for personalet i blodbank, produktion / fraktionering, plasmaferesecenter, sekretariat i Næstved og mobile enheder ligger hos ledende bioanalytiker Dorrit Bruun Krøll, mens ansvaret for personalet i serologi, virus og stamceller ligger hos ledende bioanalytiker Mette Bille. Kvalitets-, undervisnings-, it-afdeling og knogle / vævsbank refererer til afdelingsledelsen. Kvalitetsafdelingen består af seks medarbejdere fordelt på koordinerende kvalitet, donortapning, blodproduktion, stamceller, vævsproduktion, virus / serologi og patientsikkerhed. Undervisningsafdelingen består af to medarbejdere, og itafdelingen består af to medarbejdere. Afdelingen har to overlæger ud over ledende overlæge Keld Mikkelsen Homburg. Ansvarsfordelingen mellem de to er som følger: Susanne Gjørup Sækmose virologi og stamceller Ole Birger Vesterager Pedersen immunologi, molekylærbiologi, flowcytometri, hæmostase og forskningsansvarlig Afdelingsledelse Ledende overlæge, ph.d. Keld Mikkelsen Homburg Ledende overbioanalytiker Janna Borgstrup 17

18 Afsnitsledelser i Næstved Ledende bioanalytiker Dorrit Bruun Krøll Ledende bioanalytiker Mette Bille Øvrige afsnitsledelser Nykøbing Falster Ledende bioanalytiker Lone Nielsen Holbæk Ledende bioanalytiker Dorte Lønne Roskilde Ledende bioanalytiker Zainab Al-Karbalaie Slagelse Ledende bioanalytiker Lise Dahl 18

19 Øvrige overlæger Overlæge, ph.d. Ole B.V. Pedersen Overlæge, cand.scient Susanne G. Sækmose 19

20 Undervisning Klinisk Immunologisk afdeling modtager bioanalytikerstuderende fra UCSJ (University College Sjælland) i Næstved. De studerende fordeles på de kliniske uddannelseslaboratorier efter en nærmere fastlagt fordelingsnøgle. I Transfusionscentret modtager vi som udgangspunkt otte studerende ad gangen i de kliniske uddannelsesperioder M1, M4, M6, M7, M10 og M12. I perioderne M11, M13 og M14 varierer antallet af studerende, da det afhænger af de studerendes ønsker og interessefelt. Studerende på M11 M14 vil typisk være tilknyttet Næstved. De studerende fordeles på alle Transfusionscentrets geografier i Næstved, Nykøbing Falster, Holbæk, Roskilde og Slagelse. Der er uddannede kliniske vejledere på alle geografier. Disse har til opgave at yde hjælp og støtte til de studerende under klinikopholdet. Alle studerende har i løbet af deres kliniske uddannelsesperioder ophold i Transfusionscentret i Næstved, da det kun er her, der udføres virusscreeninger, fraktionering og kvalitetskontrol af blodkomponenter. I 2014 havde vi en udvekslingsstuderende fra Belgien på besøg i uge 46. Hun fik dels noget teoretisk undervisning og øvelser og var dels med i laboratoriet i tre dage. I 2014 havde vi i alt 60 studerende gennem afdelingen. Det er de samme studerende, vi modtager i M1 og M4, i M6 og M7 og i M10 og M12. Dog ikke indenfor samme kalenderår. Udd. sted Periode Antal i Næstved Antal i Slagelse Antal i Holbæk Antal i Roskilde Antal i Nykøbing Falster M7 UCSj Uge M6 UCSj Uge M11 UCSj Uge M12 UCSj Uge M4 UCSj Uge M13 UCSj Uge M1 UCSj Uge Udveksling Belgien Uge 46 1 M14 UCSj Uge (Bachelor) M10 UCSj Uge I 2014 havde vi desuden to bachelorgrupper med i alt otte studerende, som valgte at lave deres professionsbachelorprojekt i Klinisk Immunologi i M14. 20

21 Der er i afdelingen ansat to bioanalytikerundervisere, som har fordelt modulansvaret for de kliniske uddannelsesperioder mellem sig. Underviserne er i tæt dialog med uddannelsesinstitutionens undervisere i forbindelse med planlægning, afvikling og evaluering af de enkelte kliniske uddannelsesperioder, herunder eksamen. Underviserne er desuden behjælpelige, når der skal afvikles praktiske øvelser på uddannelsesinstitutionen i M10. Ud over at tage sig af al teoretisk undervisning og øvelser for bioanalytikerstuderende, deltager underviserne også i introduktion og praktiske øvelser for 9. klasses erhvervspraktikanter, som kommer fra folkeskolerne i Næstved og omegn. Underviserne deltager desuden i åbent hus arrangementer på sygehuset, hvor formålet er at give en introduktion til bioanalytikerfaget sammen med de øvrige sundhedsuddannelser på sygehuset. Endelig deltager underviserne i efteruddannelse af personalet i Klinisk Immunologi. Introduktion af nyansat personale Alle nyansatte uanset stilling og ansættelsessted får en hel introduktionsdag i Transfusionscentret i Næstved. Her får de en rundvisning og møder kvalitetsafdelingens personale og andre nøglepersoner i Transfusionscentret. Derudover undervises de blandt andet i God Praksis. Nyt personale fra blodbankerne i Slagelse, Roskilde og Næstved undervises i God Praksis i Transfusionscentrets konferencerum 21

22 Efter- og videreuddannelse Igen i 2014 har efteruddannelsesområdet udviklet sig. I 2014 er kurset Udvidet Serologi afviklet tre gange med i alt 14 deltagere, heraf seks nyansatte. Kurset er udvidet, så det nu varer fem fulde dage inklusive multipel choise-test og feed-back på denne. Kurset blev udvidet med en dag, da der viste sig at være for lidt plads til grundig og læringsmæssig gavnlig feed-back efter multipel choise-testen. Der er afviklet ét to-dages Basal Blodtypeserologikursus for en medarbejder uden generalistuddannelse og uden forudgående arbejde med blodtypeserologiske analyser. ProSang-kurset er udvidet til to dage, da en dag var for lidt tid. Det har tidligere været muligt for erfarne bioanalytikere at deltage på ledige pladser, men det har vist sig, at det flytter fokus. Så de nye og mere uerfarne bioanalytikere, som kurset er udviklet til, får ikke det udbytte af kurset, som de skal. Der skal udvikles et ProSang-kursus til de erfarne bioanalytikere. Det var håbet, at der ville være tid til dette i 2014, men projektet er flyttet til 2015 / Beskrivelse af oplæringsforløb for bioanalytikere, der skal gå i vagt er ikke kommet helt på plads i løbet af Men det forventes, at dette sker i 2015, da det også opfylder nogle af de krav, vi er stillet overfor i forhold til vores kommende DS-EN ISO akkreditering. I Øst-Dansk efteruddannelsesregi er der holdt et Opgaveknuser-kursus, og som noget nyt er der holdt et kursus i Teoretisk Blodtypeserologi. Dette nye kursus er et fem dage langt kursus med et meget stort pensum (meget hjemmearbejde). Der var to meget flittige deltagere med fra Region Sjælland. Deltagerne har givet udtryk for stor tilfredshed med kurset. Kurset afvikles igen, når der er nok interesserede deltagere. Der har været holdt et TMS-kursus og en temadag med Basal Blodtypeserologi med i alt 19 deltagere fra Region Hovedstaden, Giv Blod og Region Sjælland. I 2014 er der arbejdet på at udvikle et nyt Klinisk Immunologisk diplommodul, som holdes i efteråret I 2015 skal vi DS-EN ISO akkrediteres. I denne standard stilles der krav til kompetenceudvikling, kompetencevedligehold og løbende målinger af effektiviteten af oplæring og efteruddannelse. Der er i 2014 arbejdet med at beskrive efteruddannelsesprogrammer og forskellige modeller til at måle på effektiviteten af disse. Dette arbejde forsætter i

23 Møder og udvalg Blodbanksforum Formål: Fagligt forum for medarbejdere, der arbejder med indkaldelse og tapning af Regionens donorer. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Kvalitetsmedarbejder for donorområdet, kvalitetsmedarbejder for produktion, ledende bioanalytikere fra afdelinger med donortapning (5), Blood Manager, repræsentant fra hvert tappested (8), specialist for donorområdet, specialist for produktionen, sekretær fra den centrale donorbooking (1), underviser (1), overlæge med ansvar for DBDS Ad hoc: It-medarbejder (1), koordinerende kvalitetsmedarbejder, afdelingsledelsen Kursusudvalg Formål: Udvalg, der prioriterer og fordeler kurser o.lign. efter medarbejdernes ansøgninger og kursusbudgettets størrelse Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Videokonference Mødedeltagere: Afdelingsledelse (1), ledende bioanalytiker (1), underviser (1), tillidsrepræsentant (1), arbejdsmiljørepræsentant (1) Kvalitetsteam Formål: Udvalg, der arbejder med hele organisationens kvalitetsudvikling og fremadrettede tiltag. Hvert 2. møde er med specielt fokusområde. Mødefrekvens: 4-10 x årligt Mødeform: Mødelokale; videokonference ad hoc Mødedeltagere: Kvalitetsmedarbejdere (4), Blood Manager Fag- og kvalitetsteam Formål: Udvalg, der behandler daglig drift, kommende begivenheder, faglig udvikling og gennemgår og handler på afvigelser fra D4. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Afdelingsledelse (2), kvalitetsmedarbejdere (4), Blood Manager, underviser (1-2), it-medarbejdere (1-3), overlæger (2), ledende bioanalytikere (6), fællestillidsrepræsentant Regionalt serologiforum Formål: Fagligt forum for medarbejdere, der arbejder med organisationens laboratorievirksomhed på alle matrikler. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Ledende bioanalytikere (5), specialist for serologi, specialist for molekylærbiologi & flowcytometri, specialist for stamceller, kvalitetsmedarbejder for serologi, Blood Manager, repræsentant for laboratorier (5), underviser (1) Ad hoc: Kvalitetsmedarbejder for produktion, it-medarbejder (1), Koordinerende kvalitetsmedarbejder, afdelingsledelsen 23

24 Fagteams Formål: Forum til diskussion af områdespecifikke handlinger, daglig drift, kommende begivenheder, faglig udvikling og afvigelser. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Teamlæge, ledende bioanalytiker / afdelingsleder, specialist(er) for området, kvalitetsmedarbejder for området Ad hoc: It- medarbejder*, koordinerende, kvalitetmedarbejder*, underviser*, ledende bioanalytikere*, AMIR-gruppen, øvrige læger * faste medlemmer i enkelte team Ledergruppe Formål: Udvalg, der varetager organisationens ledelsesmæssige opgaver. Mødefrekvens: x årligt Mødeform: Mødelokale eller videokonference Mødedeltagere: Ledende bioanalytikere (6), afdelingsledelse (2) Lægeforum Formål: Forum, der varetager organisationens lægefaglige opgaver Mødefrekvens: 2 x mdl. Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Overlæger (3) MED-udvalg Formål: Udvalg, der arbejder med problemløsning og sammenhæng for hele organisationen. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Afdelingsledelsen (2), fællestillidsrepræsentant, tillidsrepræsentanter (4 / 5), repræsentant for ledende bioanalytikere (1), arbejdsmiljørepræsentanter (6), repræsentanter for andre personalegrupper (1-3) Arbejdsmiljø-udvalg Formål: Udvalg, der arbejder med fremme af godt arbejdsmiljø i hele organisationen. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Arbejdsmiljørepræsentanter (7), lokale arbejdsledere (ledende bioanalytikere 4), arbejdsmiljøleder Tillidsmandsforum Formål: Udvalg, der arbejder med problemløsning og sammenhæng for hele organisationen. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale Mødedeltagere: Fællestillidsrepræsentant, tillidsrepræsentanter (4 / 5) 24

25 Transfusionsråd Formål: Fagligt forum for kliniske afdelingers ledelse og Transfusionscentrets afdelingsledelse. Mødefrekvens: 4 x årligt Mødeform: Mødelokale; videokonference ad hoc Mødedeltagere: Afdelingsledelse (1), Blood Manager, lokale overlæger (2), repræsentanter fra kliniske afdelinger (ca. 6), repræsentanter fra sygehusledelsen (2-4) Uddannelsesforum Formål: Fagligt forum for kliniske vejleder og andre medarbejdere, der er involveret i uddannelsesfunktionen. Mødefrekvens: 1 x årligt Mødeform: Mødelokale; videokonference ad hoc Mødedeltagere: Underviser (2), kliniske vejledere (alle), specialister (alle) Ad hoc: Ledende bioanalytikere (6), afdelingsledelse (2), kvalitetsmedarbejdere (4) Tavler Formål: Måling og opfølgning af ledelsesparadigmet. Mødefrekvens: 1 x ugentligt Mødeform: Videokonference (regionale) & ved tavlen (lokale) Mødedeltagere: Afdelingsledelsen (2), ledende bioanalytikere (6), stabsfunktioner, lokalt personale 25

26 Fagteams Afdelingsledelsen oplevede i 2013, at der var beslutningsmæssige og faglige flaskehalse på mange nye projekter og tiltag. Derfor holdt kvalitetsmedarbejdere, ledere og specialister en temadag, hvor overskriften var organisatorisk eftersyn, og hvor arbejdet omkring det ønskede faglige samarbejde og ønsket om hurtigere sagsgang blev endevendt og gennemdiskuteret. Resultatet blev en ny organisering i KIA på det faglige område således, at fagteams skulle være kernen i afdelingens fremadrettede arbejde. Alle fagområder har følgende bestykning: en læge, en leder, en kvalitetsmedarbejder og en-to specialister. Det betyder, at beslutninger faglige som ledelsesmæssige kan tages ved mødet og dermed sikre den fremadrettethed, vi efterlyste. Alle teams har en tavle som arbejdsredskab, hvor fremdrift gennemarbejdes, og kommende emner præsenteres. Strukturen med fagteams gik i luften 1. januar 2014, og vi har pt. følgende fagteams: Donor Hæmostase It Molekylærbiologi / Immunologi Patientsikkerhed Produktion Serologi / Stamcelle Undervisning Virus Væv Derudover samles initiativer, fælles områder og info til Fag-og kvalitetsteammøder, hvor deltagere fra alle teams er med. 26

27 Arbejdsmiljø DS / OHSAS * 18001:2008 certificering I foråret 2014 blev afdelingen certificeret af Dansk Standard med besøg på mobil tappeenhed og Blodbanken i Holbæk. Organisationen fik et forbedringsforslag og en afvigelse og indgik i en afvigelse af mere generel karakter. Intern audit blev holdt i efteråret 2014 som en del af et samarbejde mellem Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og Holbæk Sygehus. Her blev Blodbanken i Holbæk og Plasmaferesecentret ved Transfusionscentret besøgt. I alt blev givet fire afvigelser og sytten forbedringsforslag til organisationen. Organisationen ansatte ultimo 2014 en OHSAS-medarbejder i delt funktion med anden laboratoriefunktion. Vedkommende skal fremadrettet varetage arbejdsmiljødokumenterne i D4 Infonet og være en gennemgående person i forhold til arbejdsmiljøgrupperne. * OHSAS = arbejdsmiljøcertificering (specifikation af etablering af arbejdsmiljøsystemer) O ccupational = Erhvervsmæssig H ealth = Sundhed S afety = Sikkerhed A dvisory = Rådgivende S ervices = Tjeneste 27

28 Blodforsyning, plasmaferese, trombafarese og autolog tapning Generelt har blodforsyningen været tilfredsstillende. Vi har levet op til behovet og efterspørgslen på blodkomponenter i Region Sjælland og har endda været i stand til i flere omgange at hjælpe hovedstaden med levering af erytrocytkomponenter og trombocytpools. I alt har Region Sjælland fremstillet 215 trombocytpools til RH. Vores blodforsyning består dels af almindelig donortapning og af aferesetapning og fordeler sig som følgende. Ved almindelig tapning produceres erytocytkomponenter buffycoat til trombocytpools plasmakomponenter Der er fremstillet erytrocytkomponenter, friskfrosset plasma (FFP) og trombocytpools. Der er ikke foretaget nogen autolog tapning af erytrocytkomponenter. Tapning foretages dagligt mandag til torsdag (i Roskilde også fredag). Ved aferesetapninger produceres plasma til patientbehandling plasma til industriel fraktionering (CSL) trombaferese til patientbehandling Der er fremstillet plasmakomponenter til patientbehandling og 217 aferesetapninger (á 600 ml) til industriel brug. Som følge af et dalende tappetal for almindelig tapning er antallet af aferestapning af plasma steget. Det stigende behov for plasma til industriel brug har afstedkommet, at vi i 2014 indviede et nyt plasmacenter i Næstved. Plasmacenteret er dagligt bemandet med to til tre faste tappemedarbejdere mandag til fredag. Almindelig tapning og plasmaferese til patientbehandling foretages på alle tappesteder, hvorimod plasmaferese til industriel fraktionering kun foretages i plasmacentret i Næstved. Trombaferese og stamcellehøst udføres kun af Roskilde Blodbank. Stamcellehøst foretages som autolog tapning på patienter og udføres på Hæmatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus. 28

29 Knogle- og vævsbank I hele 2014 har vi haft et meget flot lager. Vi har på intet tidspunkt manglet knogler tværtimod. Igen i år har det været nødvendigt at sende langt flere knogler til geografierne end deres minimum, simpelthen pga. pladsmangel i Transfusionscentret. Der udtages langt flere knogler, end der bruges. Og derfor har vi gennem hele året haft dette overskud af knogler. Udtagning af knæ er stoppet, da det viste sig, at ingen ortopædiske afdelinger ønskede at gøre brug af dem på trods af, at de havde givet udtryk for noget andet, da vi i sin tid tog muligheden op. Udtagningsstederne er Næstved, Nykøbing F., Holbæk og Køge, mens transplantationsstederne / udleveringsstederne er Næstved, Nykøbing F., Holbæk, Køge og Slagelse. Der arbejdes stadig mod en løsning, som gør, at vi overtager interviewet af donor således, at fejl i forbindelse med udfyldning af skemaerne mindskes. Den største udfordring i f.m. dette er, at vi skal kunne optage og gemme interviewet. Pga. vores store lager af knogler havde vi i år mulighed for at sælge 75 af dem til Aarhus Kommunehospital. Herudover har vi også haft henvendelse fra privathospitaler og har i et enkelt tilfælde solgt til et sådant. Da vi gennem hele året har haft et stort lager, forsøgte vi sidst på året igen at sælge knogler, denne gang uden held. Men vi prøver løbende. Hvis dette ikke lykkes, kan vi blive nødt til at bede afdelingerne stoppe udtagning af knogler m.h.p. donation i det nye år. 29

30 Erytrocytserologi 2014 har i erytrocytserologien været et travlt år med mange nye udfordringer, der fremadrettet vil være med til at udvikle området og hæve kvaliteten. Region Sjælland har i 2014 benyttet BioVue udstyr fra Ortho til udførelse af AB0- og RhD-blodtypebestemmelse, BAC-/BF-test og panelundersøgelser. Der findes tre AutoVue i Næstved og en på hver af geografierne Holbæk, Slagelse, Nykøbing F, Roskilde og Køge. Øvrige erytrocytserologiske udredninger (DAT, fænotypebestemmelse af patienter, andre teknikker til antistofidentifikation, elueringer) udføres manuelt. DAT og fænotypebestemmelse af patienter udføres på alle geografier. Andre teknikker til antistofidentifikation og elueringer udføres i Transfusionscentret. Klinisk Immunologisk Afdeling har kontrakt med Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus, der udfører AB0- og RhD-blodtypebestemmelse og BAC-test på AutoVue. Alle analyser på gravide er samlet Transfusionscentret. Det er også i Transfusionscentret at AB0- og RhD- kontroltypebestemmelse og fænotypebestemmelse af donorer er samlet. Disse udføres på NEO fra Triolab. Vores nuværende udbud løber til Q Og vi er derfor begyndt en ny udbudsproces i Der er nedsat en udbudsgruppe, der skal arbejde med udbuddet fra formulering af kravspecifikation og kontrakt til test af apparatur og reagenser, valideringer og implementering. I 2014 har vi testet egnet apparatur, der sælges i Danmark. Denne testning har superbrugeren og den ledende bioanalytiker i Slagelse stået for. Der er holdt et visionsmøde, hvor leverandørerne har fremlagt deres bud på, hvordan erytrocytserologien kan arrangeres i Region Sjælland. Alt dette for at være klædt så godt som muligt på til formulering af vores kravspecifikation. Arbejdet fortsætter i Og vi regner med at have nyt apparatur implementeret i løbet af Analysetal Næstved Blodtype BACtest BFtest Forlig Panelus. Ficinpanel Titrering DAT Fænotype Nykøbing F. Holbæk Slagelse Roskilde Køge I 2014 er elektronisk prøverekvirering indført. Det fungerer efterhånden rigtig godt. I enkelte tilfælde er det dog stadig et problem at modtage prøven med elektronisk rekvisition. Når de sidste knaster er forsvundet, vil det være muligt at afskaffe papirsrekvisitionerne, hvilket er et af målene for Vi har i 2014 deltaget i NEQAS, hvor vi har fået en del strafpoint for fejlregistreringer på NEQAS hjemmeside. Derudover viste den ene udsendelse, at vi havde problemer med et af vores antistoffer til fænotypebestemmelse, hvilket efterfølgende blev løst. I 2014 er vi gået i gang med at harmonisere erytrocytserologien med Region H. Vi har holdt mange møder og er ved at være igennem alle analyser. Det bliver

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Bloddonor. kom godt i gang

Bloddonor. kom godt i gang Bloddonor kom godt i gang Kom godt i gang Selvom der ikke er mangel på blod i Danmark, er der faktisk brug for cirka 25.000 nye donorer hvert år, til at erstatte dem, der må stoppe som donorer. Derfor

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser

Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser !"!##$ % & % '& Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandling på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Efter mange år i Triolab er José gået på efterløn. Thomas Bro Christensen er den nye mand på vores lager.

Efter mange år i Triolab er José gået på efterløn. Thomas Bro Christensen er den nye mand på vores lager. Oktober 2012 Kære læser Vi håber, du har haft en dejlig sommer. I Triolab har sommeren været fyldt med gode oplevelser for os alle, og vi er nu fuldt tanket op med ny energi. Vi har taget hul på efterårets

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Donorundersøgelsen 2010

Donorundersøgelsen 2010 Donorundersøgelsen 2010 1.500 breve blev i maj sendt ud til tilfældigt udvalgte donorer i hele landet med invitation til at deltage i undersøgelsen Deltagelsesprocent 2010: 45,4 % (~ 674) forklaring: forkert

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS 1. Indledning Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt laboratoriespeciale

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Marts 2013 Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Triolab kan nu tilbyde Lab.E.L. et nyt koncept, der automatisk håndterer klargøringen af kit til blodprøvetagning og effektivt nedbringer

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 Udarbejdet af Bachelorstuderende: Anne-Marie Thommerup Kaasing Kristensen Forsøg

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 2.0 November 1999 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 2.0 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Onsdag den 6. Maj 2015 kl. 16.00. Sekretariatet Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Referat af møde den 19. marts 2014. Beslutning. Godkendt.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Projektnavn Tid Budget Fastholdelse Egen finansierng Samlet 4 Forbedrede arbejdsforhold for anæstesilæger April til

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Studietur til Dundee Skotland

Studietur til Dundee Skotland Studietur til Dundee Skotland Den specielle interessegruppe for lysbehandling ( SIG-lys) besøgte Lysafsnittet på Ninewells Hospital i Dundee 26.05.-29.05.2005 16-05-2012 1 SIG-Lys Består af 8 sygeplejersker

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.2 September 2012 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994 Version

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård Udarbejdet af:vst dato: Marts 2011 dato: Revideret af:vst dato: Febr. 2014 Godkendt af:lan,san dato: Febr. 2014 dato:okt.2012 Revideres igen: om max 2 år BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er omfattet af Region Hovedstadens Misbrugspolitik og

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Bloddonorer redder liv

Bloddonorer redder liv givblod.dk Det er i dag 14 år siden, at Nina havde brug for blod. Heldigvis har hun siden da fået en søn, Mike, og Ida blev alligevel storesøster. Her ses familien samlet i hjemmet i Greve. Bloddonorer

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen Birgitte Seierøe Pedersen Overlæge, speciallæge i onkologi og master i sundheds-it Koncern IT - Region Hovedstaden En MDT- overlæges

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere