Nr. 3 September årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 September 2010 37. årgang"

Transkript

1 Nr. 3 September årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene

2

3 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer. Vi håber, alle klubbens medlemmer har fået mange solskinstimer på vandet. Bedre sejlervejr i sommerferien skal man lede længe efter. Vi kan forstå på snakken, at klubbens medlemmer har været vidt omkring. Vi kan kun opfordre klubbens medlemmer til at udveksle oplevelserne enten med indlæg i klubbladet eller på vores hjemmeside. I skrivende stund har vi fået 30 nye medlemmer af klubben, så vi er fortrøstningsfulde med hensyn til at sikre den nødvendige medlemstilgang. I bestyrelsen har vi over sommeren haft travlt med vores aktivitetsplan for det igangværende år. Vi er meget begejstrede over, at vi nu har 2 helt nye matchrace både liggende på Nordre Mole. Hjælp os gerne med at reklamere for dette tilbud og vores sponsorer, som har gjort matchrace i Dragør mulig. Vi har stadig plads til flere sponsorer, så hvis du kender sponsoremner, kan du kontakte klubbens formand. De første medlemmer er tilmeldt, så vi kan kun opfordre klubbens medlemmer til at benytte sig af tilbuddet. Vi glæder os til at følge aktiviteten. om et særtilskud. Herudover arbejder vi fortsat på at få kommunen til at overtage vedligeholdelsen af huset. Det er ikke let grundet kommunens trængte økonomi. På det lidt længere sigt arbejder vi på at blive vært for 1-2 større kapsejladsstævner og et ungdomsstævne i Der er pæn interesse fra klubbens medlemmer for at bidrage. Hvis du kunne tænke dig at bidrage, kan du rette henvendelse til bestyrelsen (Anders Vognsen) eller formanden for kapsejladsudvalget (Henning Poulsen). Sidst, men ikke mindst vil vi opfordre alle til hyppigt at besøge klubbens hjemmeside på Vi publicerer løbende nyt om vores aktiviteter. Vi vil gerne takke for de positive tilbagemeldinger på vores vision for Dragør Sejlklub og ikke mindst stor tak til de livstidsmedlemmer, som igen bidrager til at styrke klubbens eksistensgrundlag ved at fraskrive sig tilgodehavendet i klubben. Vi ses på vandet Bestyrelsen For at styrke sejladsaktiviteter i Dragør har vi har lavet en aftale med Dragør Bådelaug. Aftalen indeholder muligheden for at de 2 klubbers medlemmer kan deltage i hinandens aktiviteter. Vores klubhus har det fortsat svært i regnvejr. Vi er i dialog med Dragør Kommune Reklame Husk at alle klubmedlemmer kan låne klubhuset og klubbens gummibåde mod et beskedent vederlag. Kontakt Rolf for udlån af klubhuset. Kontakt Peter Vedel Jantzen for udlån af gummibådene.

4 Samarbejdsaftale mellem Dragør Sejlklub og Dragør Bådelaug Dragør Sejlklub og Dragør Bådelaug er er blevet enige om at samarbejde på en række punkter med henblik på at skabe flere tilbud til de to klubbers medlemmer. Adgang til ungdomsfaciliteter Et ungdomsmedlem af Dragør Bådelaug kan benytte sig af ungdomsfaciliteterne i Dragør Sejlklub for kr. 500 om året (pr. medlem) uden medlemskab af Dragør Sejlklub. Normal kontingentet for medlemskab af Dragør Sejlklub er kr. 800, hvoraf kr. kr. 500 går til træneruddannelse, udstyr, afskrivinger o.s.v. Tilmelding kan ske ved henvendelse til Lederen af ungdomsafdelingen Peter Vedel Jantzen på telefon eller på mail Dragør sejlklubs måler Jess Brønden vil være behjælpelig med at skaffe målerbrev. Telefon Tlf eller mail Sejlerskole og matchrace skole Dragør Sejlklub har anskaffet 2 skole- og match race både. Der vil sidst på sæsonen 2010 blive etableret en sejlerskole, hvor deltagere kan lære grundlæggende håndtering af sejlbåd. Hertil kommer tilbud om matchracing skole. Medlemmer af Dragør Bådelaug vil kunne benytte sig af skoletilbud i Dragør Sejlklub på samme vilkår som medlemmerne i Dragør Sejlklub. Tilmelding og priser vil fremgå af Dragør sejlklubs hjemmeside Tirsdags matcher Medlemmer af Dragør Bådelaug med gyldigt måler brev fra Dansk Sejlunion kan deltage i Dragør Sejlklubs tirsdags matcher. Prisen for et medlem af Dragør Bådelaug vil være kr. 300 for en sæson. Medlemmer af Dragør Bådelaug er også meget velkomne til at benytte sig af Dragør Sejlklubs gastebørs. Gastebørsen hænger på opslagstavlen i Dragør Sejlklub. Sejladsbestemmelser kan findes på Dragør Sejlklubs hjemmeside Tilmelding kan ske på hjemmesiden markér at du er fra Dragør Bådelaug. Eventuelle spørgsmål kan ske ved henvendelse til formanden for kapsejladsudvalget Henning Poulsen på telefon eller mail Matchracing afdeling i Dragør Sejlklub Medlemmer af Dragør Bådelaug kan benytte sig af matchracing tilbud på samme vilkår som medlemmer i Dragør Sejlklub. Der vil blive en særlig pris for et medlemskab af matchracing afdelingen på dkk Dette beløb ligger ud over klub kontingentet. Medlemskabet giver adgang til at bruge de 2 matchrace både i Dragør Sejlklub indenfor de rammer der fastsættes af match race afdelingen. Både skipper og gaster skal være medlemmer af matchrace afdelingen. Tilmelding og priser vil fremgå af Dragør sejlklubs hjemmeside Grill aften hver onsdag Dragør Bådelaug arrangerer grill aftner hver onsdag, når vejret tillader det, her er Dragør Sejlklubs medlemmer meget velkommen, vi starter grillen, medbring selv maden, øl, vand og vin kan købes til meget rimelige priser. Øvrigt samarbejde mellem Dragør Både-

5 Samarbejdsaftale, fortsat laug og Dragør Sejlklub De 2 klubber er enige om at invitere hinandens medlemmer til temadage/aftener. Begge bestyrelser vil opfordre vores udvalgsformænd til at gå i dialog med hinanden med henblik på at udbygge samarbejdet mellem de to klubber. Dragør Bådelaug og Dragør Sejlklub er enige om at koordinere holdninger og feed back til Dansk Sejlunion, Havnens Brugerbestyrelse og Dragør Kommune. Vi vil præcisere at Dragør Sejlklub og Dragør Bådelaug ikke har økonomiske forpligtelser overfor hinanden. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Kontaktpersoner i Dragør Bådelaug og Dragør Sejlklub fremgår af klubbernes hjemmesider. og Venlig hilsen Søren Hvalsø Formand i Dragør Sejlklub Bente Brydegaard Johansen Formand Dragør Bådelaug Kontakt personer Kontaktpersoner i Dragør Bådelaug og Dragør Sejlklub fremgår af klubbernes hjemmesider. og Husk deadline den 31. oktober 2010

6 Scan-kap 99 DM i Århus, august Årets største kapsejladsbegivenhed for Scan-kap-klassen er naturligvis det officielle DS DM, som i år blev afholdt i Århus. Århusområdet huser den største enkeltkoncentration af Scan-kapper i landet og mange både fra netop Århus, Marselisborg, Egå, Grenå osv. var da også mødt op. Øresundsregionen var i år repræsenteret af tre både, nemlig DEN 111 fra Taarbæk, DEN 107 fra København og så selvfølgelig DEN 103 fra Dragør, bemandet af Casper Elkær, Jonathan Barrett, Thomas Graae og undertegnede. I alt deltog 23 både. til små 10 m/s! Med ganske få undtagelser var alle både i mål inden for få minutter, så marginalerne var altafgørende og jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg siger at der ikke var ét eneste dårligt team med. Vi fik i hvert fald noget at bestille og lå generelt placeret i midten af feltet, med få afstikkere i begge retninger. I alt blev det til en ærefuld 13. plads, dog kun adskilt fra nummer 11 og 12 med 1 point mellem hver (ja ja). Og så lærte vi ikke mindst at rullefok er "no-go" i Scan-kap-klassen (det havde de sgu' aldrig set før!) for så bliver man kørt over! Sejladserne blev afviklet i bugten NØ for Århus Havn som er berømt og berygtet for dens besynderlige strøm- og bølgeforhold (det holdt stik), og der var fra starten lagt op til et intensivt program med 5 sejladser hver dag. Banen var en traditionel op/nedbane med afvisermærke og gate og baneleder/dommerbåd ydede en helt suveræn indsats i løbet af stævnet med at rette banen ind efter forholdene, som skiftede konstant. Også sejladsafviklingen kørte på skinner: Max. 10 minuters pause mellem sejladserne, diverse flag i brug for baneændringer osv. og efter een generel tilbagekaldelse blev der øjeblikkeligt sat sort flag: Ingen slinger i valsen her!! Der blev sejlet rigtig tæt, i vindstyrker fra 0 Vinder af stævnet blev Aabenraa-båden DEN 147 "Sort Sol", med Henrik Ilsvard som skipper (der var vist også et par semi-proffer ombord), som i den grad leverede varen med et solidt hul ned til nummer to, DEN 78. Og så skal det bemærkes at DEN 147 er fra 2006 og DEN 78 er bygget i Den ældste båd var DEN 18 fra Fantastisk at både bygget over så langt et tidsrum kan konkurrere på lige fod. Turen hjem startede lørdag aften kl. 21:30 og sluttede 18 timer og 20 minutter senere efter alt slags vejr lige fra magelig agten for tværs ud af Århus bugten, over Sjællands Rev i m/s fra nord til vindstille hele vejen ned gennem Øresund. Fed tur! Erik Stangerup

7 Aktivitetsudvalget Køkkenet Lige fra midt i juni har vejret jo været fantastisk flot i mange uger, og det gav også pæn tilslutning til kapsejladserne om tirsdagen og til dagens ret bagefter. Desværre har det meste af august budt på meget regn og blæst, så det hat været meget vanskeligt for pigerne at beregne, hvor meget der skulle købes ind, da det har varieret fra 15 både på vandet til 5 både eller aflysning. Det var derfor dejligt og rigtig hyggeligt, at så mange kom og spiste med, da der var stegt flæsk på menuen, for der var jo købt ind. Så selvom sejladsen blev afblæst pga. dårligt vejr, fik vi alligevel en god aften og næsten udsolgt. Så fint at I kom og spiste med, selvom der ikke var nogen kapsejlads. Klubmesterskaberne d september. Når sejladserne er forbi om søndagen, mødes vi til en hyggelig eftermiddag i klubben, hvor vi spiser den medbragte mad og vinderne af weekendens sejladser får overrakt deres præmier. Aktivitetsudvalget vil sørge for at sælge div. drikkevarer. Standernedhaling lørdag d. 9. oktober kl. 14:00 Bestyrelsen vil være vært for et lille traktement, hvor formanden vil takke sæsonen af med en tale og et lille glas. Der vil også være mulighed for at købe pølser med brød. Afriggerfest lørdag d. 9. oktober kl. 19:00 Om aftenen afholder vi traditionen tro Afriggerfest, hvor der vil blive sørget for noget godt at spise, så vi sammen kan få en hyggelig aften og snakke om sæsonens oplevelser. Alle sejlklubbens medlemmer er meget velkomne, og vi håber at se repræsentanter for både den nye bestyrelse og andre nye ansigter. Der vil blive serveret velkomstdrink kl. 19, derefter middag, samt kaffe med avec. Der er bindende tilmelding senest d. 4. oktober til Lene på Prisen er uændret fra sidste år: 150,- kr. drikkevarer købes i klubben. Se evt. opslag i klubben. Julearrangement Det vides ikke i skrivende stund, om der bliver noget, så følg med på hjemmesiden, så vil det blive annonceret der og omtalt nærmere i næste nr.

8 TORM Enkeltkapsejlads for begyndere Lørdag den 19. juni blev der afholdt et stævne for sejlerne på mellem 7 og 15 år i sejlklubben. Stævnet blev afholdt efter et koncept for enkeltkapsejlads for juniorsejlere fra Dansk Sejlunion med rederiet TORM som sponsor. Stævnet afholdes efter en skabelon man selv udfylder, som indeholder invitation, sejladsbestemmelser og regler. Sejlunionen og TORM har udviklet konceptet, hvor man starter med at være på kursus om denne form for sejlads, hvor også andre sejlklubber kan deltage. Vi var således 28 personer til kursus, hvor i alt 7 sejlklubber var repræsenteret med forældre og trænere. Når stævnet afholdes, begaves man med meget flotte præmier til alle, flag til stævnet, frugt og et komplet sæt køkkenudstyr til at håndtere det med. Målet er at give en introduktion til kapsejlads for begyndere ved at gøre sejlerne bedre ved sejle en hel dag med simple regler. Hos os var det en dag på børnenes præmisser, hvor der var lagt vægt på det gode kammeratskab, og at der også var plads til det sociale med fælles frokost, hygge og leg. Der blev afsat god tid til skippermødet, hvor vi fortalte om, hvad der skulle foregå, og viste hvordan mærker og flag så ud og var placeret på vandet. Børnene blev coachet undervejs på banen efter individuelt niveau, så de fik træning i at sejle

9 kapsejlads. Selvom det var godt at komme først i mål var der flotte præmier til alle. Nogle af børnene havde kun været til mandagstræning et par gange, men alle klarede udfordringen meget flot og med højt humør. Der var stor opbakning på dagen fra forældre og andre frivillige. Vi siger tusind tak for at både børn og voksne var så positive og var med til, at vi fik en dejlig dag sammen med en super stemning. På sådan en dag er det vi siger til os selv at nu ved vi hvorfor vi har meldt os som sejltrænere vi gik glade derfra med en god oplevelse og har fået blod på tanden til at arrangere et større juniorstævne, hvor vores naboklubber bliver inviteret, og sejlere på alle niveauer kan deltage. Arrangørerne: Kirsten Nielsen, og Tina Staal, trænere i ungdomsafdelingen Besøg vores hjemmeside:

10 Billeder fra Mandagssejladserne Fart over feltet i den friske aftenluft Hans på vandet i optijollen Koncentration under mandagstræningen Skønt mandagssejladsvejr Koncentration under mandagstræningen Alle 17 opti'er på vandet mandag aften Peter træner bomninger med de unge Mandagssejlads

11 Billeder fra Mandagssejladserne Hans Natorp instruerer de unge sejlere Følg med i Dragør Havn På Dragør Havns hjemmeside kan du læse om de praktiske og politiske aktiviteter omkring havnen. Her er også link til BBH, Brugerbestyrelsen for Havnen, hvor Dragør Sejlklub er repræsenteret dragoerhavn.dk

12 Watski2star Tre både fra Dragør Sejlklub deltog i årets Watski2star fra Helsingør. Pingvino (Omega 42), Esmaralda (Luffe 4004) og Dopff ( S30). Lad mig blot starte med en stor lykønskning til HP i Pingvino, som for 5. år i træk vandt sit løb i Watski2star i overlegen stil. HP havde Michael Nielsen med som gast, og de lagde sig efter ¼ af kapsejladsen i front, hvor de blev og overbevisende hev sejren hjem. Flot sejlet! sikre en sikker sejlads. Det meste af feltet kom sikkert rundt med god afstand til skærene, enkelte (forhåbentlig stedkendte) gik indenskærs og feltets største båd en X 562 gik på skærene på øens nordside. Der skete ingen personskade og båden kunne, efter at være blevet trukket fri af Jan Hansen fra Quantum Sails, selv sejle hjem til Helsingør. Lad os se hvad de finder på næste år. Watski2star er en distancesejlads for kølbåde over 120 sømil. Det særlige ved 2star er, at der kun må være 2 personer ombord derfor er temaet også sailracing with a friend. Sejladsen er meget professionelt arrangeret af Helsingør Amatør Sejlklub og KDY. Der var 120 tilmeldte både fordelt på en række løb. Der var både løb for kapsejlere og for cruising sejlere. Ruten har tidligere været Helsingør Anholt - retur med 3 timers pitstop på Anholt. I år var ruten fortsat lagt med start fra Helsingør. Herfra gik turen nord om Hallands Väderö og dernæst til Hundested, hvor der var 3 timers pitstop. Fra Hundested gik ruten nord om Hesselø og retur til Helsingør. På skippermødet fredag morgen var stemningen høj. Meteorologen lovede god og tiltagende vind, som skulle ligge i vest og syd. Dermed var der fra start lagt op til en herlig og hurtig tur rundt, og ikke mindst var der udsigt til at hele feltet kunne runde Hallands Väderös skær, mens det stadig var lyst. Der var i tiden op til sejladsen en del debat om sikkerheden og det rent kapsejladsmæssige ved at runde en ø med mange klipper og skær, men KDY fastholdt, at det var op til de enkelte mandskaber at Vi var i den første start kl. 11, og vi var kommet i et stærkt felt med Pingvino fra Dragør, 3 Faurbyer, 1 Contrast 362 og 1 Doufor 34. Vi var klar over, at vi skulle være helt oppe i gear, hvis vi skulle få Dopff med frem i dette selskab. Vi fik en perfekt start med fri vind under land på en let foran for tværs i modstrøm. Vi hang fint på i den forholdsvis lette vind, og spileren røg op lige så snart, vi kunne vende stævnen mod nord og Kullen. Stemningen var høj, og der var meget fin fart i Dopff. Efter nogle få sømil kunne vi se på de foranliggende, at spilerne blev taget ned, og de begyndte at krydse. Vinden drejede i øst og løjede, så vi lå næsten stille i den noget dovne sø. Da et lavtryk skulle komme fra vest, søgte vi væk fra kysten for at søge vinden hurtigst muligt, og det lykkedes i første omgang at liste os helt frem i (Fortsættes på side 20)

13 Check kalenderen på klubbens hjemmeside På hjemmesiden finder du de seneste opdateringer om klubbens mange aktiviteter.

14 Dragør sejlklubs redaktion Ansvarshavende: Bent Ibsen Drogdensvej 26 Tlf / Annoncer: Greta Christiansen Tlf / Webmaster: Bent Ibsen Tlf Kate Brønden Tlf Bladudvalg Guje Løvgreen Tlf Dragør sejlklubs bestyrelse Webredaktør: Birgit Ottosen Tlf Formand: Søren Hvalsø Øresunds Allé 55 Tlf Bestyrelsesmedlem: Peter Vedel Jantzen Nørregade 8 Tlf Næstformand: Lars Juel Christensen Bymandsgade 8 Tlf Økonomisk ansvarlig: Kim Pedersen Skipperstræde 4B Tlf Bestyrelsesmedlem: Mik Jensen Vesterled 4 Tlf Bestyrelsesmedlem: Anders Vognsen D.B. Dirchsens Allé 80 Tlf / Bestyrelsesmedlem: Henrik Thomsen Poppelvej 78 A Tlf Dragør sejlklubs kontaktpersoner Aktivitetsudvalg: Dorte Knudsen Tlf Dommerbåd: Rolf Ertner Tlf Kapsejladsudvalg: Henning Poulsen Tlf Ungdomsudvalg: Peter Vedel Jantzen Tlf Klubhusudlån: Rolf Ertner Tlf Bladudvalg: Bent Ibsen Tlf / Drager: Mik Jensen Tlf / Klubhusudvalg: John Mathiesen Tlf Revisor: Robin Lercke Tlf Pladser, Nordre Mole: Kristian Aagaard Tlf Brugerbestyrelsen: Jess Brønden Tlf Finnjoller: Lars Juel Christensen Tlf Målerudvalg: Jess Brønden Tlf Flagchef: Jørgen Palm Steffen Tlf Havnekontor: Tlf ØST trykkes af One Way Tryk A/S, Skanderborg

15 Kalenderen På finder du de seneste rettelser og tilføjelser til kalenderen. September Tirsdag d. 7. kl Tirsdagssejlads Tirsdag d. 14. kl Tirsdagssejlads Lørdag d. 11. Amager Cup i Kastrup Lørdag d. 18. og søndag d. 19. Klubmesterskab & fælles spisning om søndagen efter kapsejladsen Oktober Lørdag d. 9. kl. 14 Standernedhaling Afriggerfest om aftenen Tirsdag d. 26 Fællesudvalgsmøde November December Onsdag d. 17. BBH møde Bliv set i ØST Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen på telefon / eller på mail: Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce. Bladudvalget Skriv et indlæg til ØST Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, meninger, billeder og egne oplevelser. Klubben websider er ligeledes åbne for medlemmerne. Bladudvalget

16 Peter Steffensen in memoriam Den 21. august døde en af Dragør Sejlklubs aller dygtigste sejlere, Peter Steffensen. Peter Steffensen blev født den 24. februar 1923 i Dragør. Peter læste til ingeniør, og arbejdede som sådan i SAS næsten hele livet. Dragør Sejlklub havde Peters store interesse gennem hele livet. Peter var i flere perioder medlem af kapsejladsudvalget. Peter Steffensen var ligeledes en af sejlklubbens unge løver da Dragør Sejlklub startede sin første Juniorafdeling op. Da jeg startede med at sejle kapsejlads i Dragør Sejlklub i 1958, var Henning Svendsen og Erling Holm de store 'stjerner' i klubben. Skarpt forfulgt af Per Melcher og 'Sjaske', 'Gas' Peter og Kurt Henriksen. Inden jeg startede i Sejlklubben, stod jeg hver tirsdag aften, for enden af Ndr. Mole, for at følge starterne og selve sejladserne. En tilskuer spurgte engang: Hvem er favorit? Svaret fra dommerne var: Det er Gas Peter. Senere erfarede jeg, at Peters far var Bestyrer på Dragør Gasværk. Deraf øgenavnet. Men at Peter og hans gast Kurt Henriksen sejlede stærkt, var tydeligt for enhver. Jeg havde det held at sejle med et par gange med Gas Peter i hans folkebåd. Dér var noget at lære, ikke mindst noget om strømmen ud for Dragør. Gas Peter sejlede ikke meget på udebane, men på hjemmebanen i Dragør måtte selv Paul Elvström bøje sig til en Fælleskapsejlads. Der er ikke ret mange sejlere i Dragør, der har Paul Elvströms skalp. Peter Steffensen var ved sin bortgang sejlklubbens næstældste medlem. Vore tanker går til Grethe, Helle, Janne, Mette og den øvrige familie. Æret være Gas Peters minde. Kristian Aagaard. En ung Peter Steffensen modtager en flot pokal af Hugo Hansen

17 xx EDC-BØGVALD BYENS LOKALE EJENDOMSMÆGLER Ønsker du dig en ny båd??? Den sikre kurs mod et billigt bådlån Sæt kursen mod ØST Vi kan etablere et billigt bådlån i din bolig Mæglerne Bøgvald Strandgade 34, Havnepladsen 2791 Dragør Telefon

18 Match Race sejladserne i Dragør 2010 Kampen om at blive dette års Dragørmestre Sejladserne fandt sted den 28. og 29. august, i det flotteste sejlvejr. Stævnet blev en kanonsucces med mange tilskuer på sejlklubbens terrasse og på Nordre Mole. Mange af beboerne på Nordstranden fulgte ligeledes stævnet med stor opmærksomhed. I stedet for at der om tirsdagen sejler både efter hinanden i en lang række på østsiden af sejlrenden, var det nu 2 stk. Match 28 både, der dystede på en helt anden måde. Der var tilmeldt 6 hold: Jonathan Barrett Thomas Hernø Christian Wieder Erik Stangerup Klaus Landsmann Jesper Wieder Thomas Aagaard Kristian Aagaard Kim K Pedersen Flemming Andersen Theis Christensen Jesper Petersen Casper Elkær Thomas Graae Jakob Elkær-Hansen Anders Vognsen Niels Zeeberg Leif Zeeberg Laura Zeeberg Frederik Hvalsø Morten Nielsen Per Stockholm Ole Krongaard Theis Nielsen Dragørmestre 2010 blev Theis Nielsen, Morten Nielsen, Per Stockholm og Ole Krongaard. De vandt finalen og vandrepokalen, med 2-1 over Casper Elkær, Jacob Elkær, Thomas Graae og Anders Vognsen. Næste år finder sejladserne igen sted den sidste weekend i august. Foto: Jørgen D. Petersen

19 Matchrace 2010, fortsat Stævnet var ikke blevet afviklet, hvis ikke 16 sponsorer havde ydet et stort tilskud i form af penge, præmier, gavekort, naturalier, sejlertøj og sejlerudstyr. Dette års sponsorer : Restaurant VIVA, Langebrogade, Kaj 570, København Malermester Klaus Christoffersen, Tømmerupvej 262. Tømrermester Bjørn Svendsen A/S, Jorisvej 21 C Dragør Strandhotel, Strandlinien 9 Dragør Cykel & Motorservice, A.P. Møllers Alle 7 Gliese A/S, Prags Boulevard 51 Tømrer & Snedkermester Kim Grøning, Bag Engvælen 16 Murermester Ib Toudahl & Søn, Jægervej 9 Elkær Aut. El-installatør, Pileengen 10 Wieder Holding ApS, A.P. Møllers Alle 11 Robin Lercke & Partnere, Registreret Revisionsanpartsselskab, Stettinstræde 3B Café Blink, Strandlinien 11 AERO-CLEANING, Jens Løvgreen, Lundegaards Strandvej 14 A Café Espersen, Fœrgevej 1 Dragør Sejlsport, Gammel Havn 4 Dorte & Per Knudsen, Bylaugsvænget 49 Nye på dommerbåden var Richard Berg og Michael Bæk. Nye i umpirebåden var Michael Staal og Thomas Staal. Mange tak for hjælpen. Også tak til Søren Møller Jensen, som bemandede følgebåden. Med sejlerhilsen Casper Elkær, Klaus Landsmann og Kristian Aagaard Foto: Jørgen D. Petersen

20 Watski2star, fortsat (Fortsat fra side 12) feltet. Samtidigt kom de større både op bagfra, og hele feltet på 120 både var samlet over et lille område. Så forsvandt vinden helt, og nu lå vi helt stille i 3 timer. Stemningen faldt drastisk, og der var ikke andet at gøre end at tage sejlene ned. Da vinden så småt kom igen, lå vi midt mellem de både, der fik vinden under land, og de større både, som fangede vinden lidt længere ude. Vores konkurrenter listede lige så stille fra os, men vi kunne blot afvente vinden og satse på at hente dem op mod Hallands Väderö og på benet ned mod Hundested. Vinden kom også til os fra øst, og spileren kom op igen, og loggen kom op på 7 knob. Stemningen steg igen, og vi nød den fantastiske tur forbi Kullen og Torekorv og nord om Hallands Väderö. Hele feltet blev trukket ud på en lang linje, og alle havde spilere oppe det var et flot syn. På nordsiden bjærgede vi spileren i den opfriskende vind, mens vi passerede den grundstødte X 562 er, og kursen blev sat mod Hundested. Vinden var stadig i øst, og vi ventede stadig en sydlig drejning i løbet af natten. Det meste af feltet gik højt til den østlige vind med retning mod Kullen for efterfølgende at få glæde af vinddrejningen. Vi valgte at give Dopff, som nu loggede 7-8 knob, lidt slæk på skøderne og satte den natlige kurs direkte mod Hundested. Vi fik knap en time, inden vinden drejede mod syd, og det begyndte at regne. Vi krydsede dernæst den resterende del af distancen på 38 sømil ned til Hundested. Da en stor del af feltet var samlet, og sigtbarheden, trods regnen, var god, blev det et fantastisk kryds i 8-10 m/sek. Vi gik over stregen i Hundested, mens det begyndte at lysne kl , godt trætte. Vores pause blev brugt på en hurtig klargøring af båden, melding til dommerne, et måltid mad og en times søvn i soveposen det var rart. Kl gik vi på dækket igen med god optimisme. Vi kunne se at Pingvino lå langt foran, men de øvrige konkurrenter lå kun 25 minutter til 40 minutter foran os, så målet, for den resterende del af turen, var klar. Kl gik spileren til vejrs i frisk vind, og kursen blev sat mod Hesselø. Vi loggede 6-8 knob, og kunne se, vi halede ind på de foranliggende både. Nogle sømil fra Hesselø måtte vi bjærge spileren, da vinden både friskede og drejede mod vest. Nu var farten oppe omkring de 8-9 knob med knob på surf ned af bølgerne. Det var dejlig afslappende sejlads, men det blev sværere for os at hale ind på de

21 Watski2star, fortsat foranliggende både. Alle sejlede stærkt. Dette fortsatte efter Hesselø ned mod Gilleleje. Vi havde en enkelt Faurby inden for rækkevidde, så den satte vi alt ind på at nå. Vi satte spileren et stykke fra Gilleleje og lukkede hullet til ham. Dette holdt vi til Helsingør, hvor vi gik i mål Vi var godt møre efter et hårdt døgn med kun en times søvn. Vi fandt en god plads, meldte os hos dommeren og knappede en dejlig Brunello op. Denne nød vi i fulde drag, inden vi gjorde os klar til en storslået fest. Som tidligere nævnt vandt Pingvino vores løb med en sejltid på 23 timer og 9 minutter, og vi indtog en fjerdeplads med en sejltid på 24 timer og 59 minutter. Vi havde kun 40 minutter til andenpladsen, hvilket svarer til den tid, vi tabte ved Kullen. Vi var meget tilfredse med vores indsats og resultat. Per og Esmaralda udgik desværre i Hundested. Hurtigste kølbåd var en First 35 BM Yachting med en sejltid på kun 19 timer og 35 minutter. Mirakuløst og/eller dygtigt undgik de som eneste båd det vindhul på i alt 4 timer, som resten af feltet løb ind i. Alt i alt en kæmpe oplevelse og en anden måde at sejle kapsejlads på. Jeg kan kun anbefale andre at prøve dette. Vi vil satse på at deltage igen næste år. Se mere på Anders Vognsen Bliv set i ØST Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen på telefon / eller på mail: Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce. Bladudvalget

22 Billeder fra tirsdagssejladserne

23

24 Dragør Sejlklub Strandlinien 1B 2791 Dragør B B Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Firmafrokost, teambuilding eller bryllup? Konference eller fangerne på fortet? En stor is eller blot en stille øl på kajen? Ring og hør mere om vores mange aktiviteter eller besøg vores hjemmeside. Tlf.:

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Foto: Jan Nielsen Dragør Two Star Saltholm Rundt blev en succes trods hårdt vejr 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Så kom foråret endelig og bådene er kommet

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Nr. 1 Marts 2011 38. årgang

Nr. 1 Marts 2011 38. årgang Nr. 1 Marts 2011 38. årgang Vinterparti fra indsejlingen til Dragør lystbådehavn Foto Fit 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Der er i skrivende stund kun ca. 2 måneder til, vi igen

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub

Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub Dragør Sejlklubs medlemmer indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere