Nr. 3 September årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 September 2010 37. årgang"

Transkript

1 Nr. 3 September årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene

2

3 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer. Vi håber, alle klubbens medlemmer har fået mange solskinstimer på vandet. Bedre sejlervejr i sommerferien skal man lede længe efter. Vi kan forstå på snakken, at klubbens medlemmer har været vidt omkring. Vi kan kun opfordre klubbens medlemmer til at udveksle oplevelserne enten med indlæg i klubbladet eller på vores hjemmeside. I skrivende stund har vi fået 30 nye medlemmer af klubben, så vi er fortrøstningsfulde med hensyn til at sikre den nødvendige medlemstilgang. I bestyrelsen har vi over sommeren haft travlt med vores aktivitetsplan for det igangværende år. Vi er meget begejstrede over, at vi nu har 2 helt nye matchrace både liggende på Nordre Mole. Hjælp os gerne med at reklamere for dette tilbud og vores sponsorer, som har gjort matchrace i Dragør mulig. Vi har stadig plads til flere sponsorer, så hvis du kender sponsoremner, kan du kontakte klubbens formand. De første medlemmer er tilmeldt, så vi kan kun opfordre klubbens medlemmer til at benytte sig af tilbuddet. Vi glæder os til at følge aktiviteten. om et særtilskud. Herudover arbejder vi fortsat på at få kommunen til at overtage vedligeholdelsen af huset. Det er ikke let grundet kommunens trængte økonomi. På det lidt længere sigt arbejder vi på at blive vært for 1-2 større kapsejladsstævner og et ungdomsstævne i Der er pæn interesse fra klubbens medlemmer for at bidrage. Hvis du kunne tænke dig at bidrage, kan du rette henvendelse til bestyrelsen (Anders Vognsen) eller formanden for kapsejladsudvalget (Henning Poulsen). Sidst, men ikke mindst vil vi opfordre alle til hyppigt at besøge klubbens hjemmeside på Vi publicerer løbende nyt om vores aktiviteter. Vi vil gerne takke for de positive tilbagemeldinger på vores vision for Dragør Sejlklub og ikke mindst stor tak til de livstidsmedlemmer, som igen bidrager til at styrke klubbens eksistensgrundlag ved at fraskrive sig tilgodehavendet i klubben. Vi ses på vandet Bestyrelsen For at styrke sejladsaktiviteter i Dragør har vi har lavet en aftale med Dragør Bådelaug. Aftalen indeholder muligheden for at de 2 klubbers medlemmer kan deltage i hinandens aktiviteter. Vores klubhus har det fortsat svært i regnvejr. Vi er i dialog med Dragør Kommune Reklame Husk at alle klubmedlemmer kan låne klubhuset og klubbens gummibåde mod et beskedent vederlag. Kontakt Rolf for udlån af klubhuset. Kontakt Peter Vedel Jantzen for udlån af gummibådene.

4 Samarbejdsaftale mellem Dragør Sejlklub og Dragør Bådelaug Dragør Sejlklub og Dragør Bådelaug er er blevet enige om at samarbejde på en række punkter med henblik på at skabe flere tilbud til de to klubbers medlemmer. Adgang til ungdomsfaciliteter Et ungdomsmedlem af Dragør Bådelaug kan benytte sig af ungdomsfaciliteterne i Dragør Sejlklub for kr. 500 om året (pr. medlem) uden medlemskab af Dragør Sejlklub. Normal kontingentet for medlemskab af Dragør Sejlklub er kr. 800, hvoraf kr. kr. 500 går til træneruddannelse, udstyr, afskrivinger o.s.v. Tilmelding kan ske ved henvendelse til Lederen af ungdomsafdelingen Peter Vedel Jantzen på telefon eller på mail Dragør sejlklubs måler Jess Brønden vil være behjælpelig med at skaffe målerbrev. Telefon Tlf eller mail Sejlerskole og matchrace skole Dragør Sejlklub har anskaffet 2 skole- og match race både. Der vil sidst på sæsonen 2010 blive etableret en sejlerskole, hvor deltagere kan lære grundlæggende håndtering af sejlbåd. Hertil kommer tilbud om matchracing skole. Medlemmer af Dragør Bådelaug vil kunne benytte sig af skoletilbud i Dragør Sejlklub på samme vilkår som medlemmerne i Dragør Sejlklub. Tilmelding og priser vil fremgå af Dragør sejlklubs hjemmeside Tirsdags matcher Medlemmer af Dragør Bådelaug med gyldigt måler brev fra Dansk Sejlunion kan deltage i Dragør Sejlklubs tirsdags matcher. Prisen for et medlem af Dragør Bådelaug vil være kr. 300 for en sæson. Medlemmer af Dragør Bådelaug er også meget velkomne til at benytte sig af Dragør Sejlklubs gastebørs. Gastebørsen hænger på opslagstavlen i Dragør Sejlklub. Sejladsbestemmelser kan findes på Dragør Sejlklubs hjemmeside Tilmelding kan ske på hjemmesiden markér at du er fra Dragør Bådelaug. Eventuelle spørgsmål kan ske ved henvendelse til formanden for kapsejladsudvalget Henning Poulsen på telefon eller mail Matchracing afdeling i Dragør Sejlklub Medlemmer af Dragør Bådelaug kan benytte sig af matchracing tilbud på samme vilkår som medlemmer i Dragør Sejlklub. Der vil blive en særlig pris for et medlemskab af matchracing afdelingen på dkk Dette beløb ligger ud over klub kontingentet. Medlemskabet giver adgang til at bruge de 2 matchrace både i Dragør Sejlklub indenfor de rammer der fastsættes af match race afdelingen. Både skipper og gaster skal være medlemmer af matchrace afdelingen. Tilmelding og priser vil fremgå af Dragør sejlklubs hjemmeside Grill aften hver onsdag Dragør Bådelaug arrangerer grill aftner hver onsdag, når vejret tillader det, her er Dragør Sejlklubs medlemmer meget velkommen, vi starter grillen, medbring selv maden, øl, vand og vin kan købes til meget rimelige priser. Øvrigt samarbejde mellem Dragør Både-

5 Samarbejdsaftale, fortsat laug og Dragør Sejlklub De 2 klubber er enige om at invitere hinandens medlemmer til temadage/aftener. Begge bestyrelser vil opfordre vores udvalgsformænd til at gå i dialog med hinanden med henblik på at udbygge samarbejdet mellem de to klubber. Dragør Bådelaug og Dragør Sejlklub er enige om at koordinere holdninger og feed back til Dansk Sejlunion, Havnens Brugerbestyrelse og Dragør Kommune. Vi vil præcisere at Dragør Sejlklub og Dragør Bådelaug ikke har økonomiske forpligtelser overfor hinanden. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Kontaktpersoner i Dragør Bådelaug og Dragør Sejlklub fremgår af klubbernes hjemmesider. og Venlig hilsen Søren Hvalsø Formand i Dragør Sejlklub Bente Brydegaard Johansen Formand Dragør Bådelaug Kontakt personer Kontaktpersoner i Dragør Bådelaug og Dragør Sejlklub fremgår af klubbernes hjemmesider. og Husk deadline den 31. oktober 2010

6 Scan-kap 99 DM i Århus, august Årets største kapsejladsbegivenhed for Scan-kap-klassen er naturligvis det officielle DS DM, som i år blev afholdt i Århus. Århusområdet huser den største enkeltkoncentration af Scan-kapper i landet og mange både fra netop Århus, Marselisborg, Egå, Grenå osv. var da også mødt op. Øresundsregionen var i år repræsenteret af tre både, nemlig DEN 111 fra Taarbæk, DEN 107 fra København og så selvfølgelig DEN 103 fra Dragør, bemandet af Casper Elkær, Jonathan Barrett, Thomas Graae og undertegnede. I alt deltog 23 både. til små 10 m/s! Med ganske få undtagelser var alle både i mål inden for få minutter, så marginalerne var altafgørende og jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg siger at der ikke var ét eneste dårligt team med. Vi fik i hvert fald noget at bestille og lå generelt placeret i midten af feltet, med få afstikkere i begge retninger. I alt blev det til en ærefuld 13. plads, dog kun adskilt fra nummer 11 og 12 med 1 point mellem hver (ja ja). Og så lærte vi ikke mindst at rullefok er "no-go" i Scan-kap-klassen (det havde de sgu' aldrig set før!) for så bliver man kørt over! Sejladserne blev afviklet i bugten NØ for Århus Havn som er berømt og berygtet for dens besynderlige strøm- og bølgeforhold (det holdt stik), og der var fra starten lagt op til et intensivt program med 5 sejladser hver dag. Banen var en traditionel op/nedbane med afvisermærke og gate og baneleder/dommerbåd ydede en helt suveræn indsats i løbet af stævnet med at rette banen ind efter forholdene, som skiftede konstant. Også sejladsafviklingen kørte på skinner: Max. 10 minuters pause mellem sejladserne, diverse flag i brug for baneændringer osv. og efter een generel tilbagekaldelse blev der øjeblikkeligt sat sort flag: Ingen slinger i valsen her!! Der blev sejlet rigtig tæt, i vindstyrker fra 0 Vinder af stævnet blev Aabenraa-båden DEN 147 "Sort Sol", med Henrik Ilsvard som skipper (der var vist også et par semi-proffer ombord), som i den grad leverede varen med et solidt hul ned til nummer to, DEN 78. Og så skal det bemærkes at DEN 147 er fra 2006 og DEN 78 er bygget i Den ældste båd var DEN 18 fra Fantastisk at både bygget over så langt et tidsrum kan konkurrere på lige fod. Turen hjem startede lørdag aften kl. 21:30 og sluttede 18 timer og 20 minutter senere efter alt slags vejr lige fra magelig agten for tværs ud af Århus bugten, over Sjællands Rev i m/s fra nord til vindstille hele vejen ned gennem Øresund. Fed tur! Erik Stangerup

7 Aktivitetsudvalget Køkkenet Lige fra midt i juni har vejret jo været fantastisk flot i mange uger, og det gav også pæn tilslutning til kapsejladserne om tirsdagen og til dagens ret bagefter. Desværre har det meste af august budt på meget regn og blæst, så det hat været meget vanskeligt for pigerne at beregne, hvor meget der skulle købes ind, da det har varieret fra 15 både på vandet til 5 både eller aflysning. Det var derfor dejligt og rigtig hyggeligt, at så mange kom og spiste med, da der var stegt flæsk på menuen, for der var jo købt ind. Så selvom sejladsen blev afblæst pga. dårligt vejr, fik vi alligevel en god aften og næsten udsolgt. Så fint at I kom og spiste med, selvom der ikke var nogen kapsejlads. Klubmesterskaberne d september. Når sejladserne er forbi om søndagen, mødes vi til en hyggelig eftermiddag i klubben, hvor vi spiser den medbragte mad og vinderne af weekendens sejladser får overrakt deres præmier. Aktivitetsudvalget vil sørge for at sælge div. drikkevarer. Standernedhaling lørdag d. 9. oktober kl. 14:00 Bestyrelsen vil være vært for et lille traktement, hvor formanden vil takke sæsonen af med en tale og et lille glas. Der vil også være mulighed for at købe pølser med brød. Afriggerfest lørdag d. 9. oktober kl. 19:00 Om aftenen afholder vi traditionen tro Afriggerfest, hvor der vil blive sørget for noget godt at spise, så vi sammen kan få en hyggelig aften og snakke om sæsonens oplevelser. Alle sejlklubbens medlemmer er meget velkomne, og vi håber at se repræsentanter for både den nye bestyrelse og andre nye ansigter. Der vil blive serveret velkomstdrink kl. 19, derefter middag, samt kaffe med avec. Der er bindende tilmelding senest d. 4. oktober til Lene på Prisen er uændret fra sidste år: 150,- kr. drikkevarer købes i klubben. Se evt. opslag i klubben. Julearrangement Det vides ikke i skrivende stund, om der bliver noget, så følg med på hjemmesiden, så vil det blive annonceret der og omtalt nærmere i næste nr.

8 TORM Enkeltkapsejlads for begyndere Lørdag den 19. juni blev der afholdt et stævne for sejlerne på mellem 7 og 15 år i sejlklubben. Stævnet blev afholdt efter et koncept for enkeltkapsejlads for juniorsejlere fra Dansk Sejlunion med rederiet TORM som sponsor. Stævnet afholdes efter en skabelon man selv udfylder, som indeholder invitation, sejladsbestemmelser og regler. Sejlunionen og TORM har udviklet konceptet, hvor man starter med at være på kursus om denne form for sejlads, hvor også andre sejlklubber kan deltage. Vi var således 28 personer til kursus, hvor i alt 7 sejlklubber var repræsenteret med forældre og trænere. Når stævnet afholdes, begaves man med meget flotte præmier til alle, flag til stævnet, frugt og et komplet sæt køkkenudstyr til at håndtere det med. Målet er at give en introduktion til kapsejlads for begyndere ved at gøre sejlerne bedre ved sejle en hel dag med simple regler. Hos os var det en dag på børnenes præmisser, hvor der var lagt vægt på det gode kammeratskab, og at der også var plads til det sociale med fælles frokost, hygge og leg. Der blev afsat god tid til skippermødet, hvor vi fortalte om, hvad der skulle foregå, og viste hvordan mærker og flag så ud og var placeret på vandet. Børnene blev coachet undervejs på banen efter individuelt niveau, så de fik træning i at sejle

9 kapsejlads. Selvom det var godt at komme først i mål var der flotte præmier til alle. Nogle af børnene havde kun været til mandagstræning et par gange, men alle klarede udfordringen meget flot og med højt humør. Der var stor opbakning på dagen fra forældre og andre frivillige. Vi siger tusind tak for at både børn og voksne var så positive og var med til, at vi fik en dejlig dag sammen med en super stemning. På sådan en dag er det vi siger til os selv at nu ved vi hvorfor vi har meldt os som sejltrænere vi gik glade derfra med en god oplevelse og har fået blod på tanden til at arrangere et større juniorstævne, hvor vores naboklubber bliver inviteret, og sejlere på alle niveauer kan deltage. Arrangørerne: Kirsten Nielsen, og Tina Staal, trænere i ungdomsafdelingen Besøg vores hjemmeside:

10 Billeder fra Mandagssejladserne Fart over feltet i den friske aftenluft Hans på vandet i optijollen Koncentration under mandagstræningen Skønt mandagssejladsvejr Koncentration under mandagstræningen Alle 17 opti'er på vandet mandag aften Peter træner bomninger med de unge Mandagssejlads

11 Billeder fra Mandagssejladserne Hans Natorp instruerer de unge sejlere Følg med i Dragør Havn På Dragør Havns hjemmeside kan du læse om de praktiske og politiske aktiviteter omkring havnen. Her er også link til BBH, Brugerbestyrelsen for Havnen, hvor Dragør Sejlklub er repræsenteret dragoerhavn.dk

12 Watski2star Tre både fra Dragør Sejlklub deltog i årets Watski2star fra Helsingør. Pingvino (Omega 42), Esmaralda (Luffe 4004) og Dopff ( S30). Lad mig blot starte med en stor lykønskning til HP i Pingvino, som for 5. år i træk vandt sit løb i Watski2star i overlegen stil. HP havde Michael Nielsen med som gast, og de lagde sig efter ¼ af kapsejladsen i front, hvor de blev og overbevisende hev sejren hjem. Flot sejlet! sikre en sikker sejlads. Det meste af feltet kom sikkert rundt med god afstand til skærene, enkelte (forhåbentlig stedkendte) gik indenskærs og feltets største båd en X 562 gik på skærene på øens nordside. Der skete ingen personskade og båden kunne, efter at være blevet trukket fri af Jan Hansen fra Quantum Sails, selv sejle hjem til Helsingør. Lad os se hvad de finder på næste år. Watski2star er en distancesejlads for kølbåde over 120 sømil. Det særlige ved 2star er, at der kun må være 2 personer ombord derfor er temaet også sailracing with a friend. Sejladsen er meget professionelt arrangeret af Helsingør Amatør Sejlklub og KDY. Der var 120 tilmeldte både fordelt på en række løb. Der var både løb for kapsejlere og for cruising sejlere. Ruten har tidligere været Helsingør Anholt - retur med 3 timers pitstop på Anholt. I år var ruten fortsat lagt med start fra Helsingør. Herfra gik turen nord om Hallands Väderö og dernæst til Hundested, hvor der var 3 timers pitstop. Fra Hundested gik ruten nord om Hesselø og retur til Helsingør. På skippermødet fredag morgen var stemningen høj. Meteorologen lovede god og tiltagende vind, som skulle ligge i vest og syd. Dermed var der fra start lagt op til en herlig og hurtig tur rundt, og ikke mindst var der udsigt til at hele feltet kunne runde Hallands Väderös skær, mens det stadig var lyst. Der var i tiden op til sejladsen en del debat om sikkerheden og det rent kapsejladsmæssige ved at runde en ø med mange klipper og skær, men KDY fastholdt, at det var op til de enkelte mandskaber at Vi var i den første start kl. 11, og vi var kommet i et stærkt felt med Pingvino fra Dragør, 3 Faurbyer, 1 Contrast 362 og 1 Doufor 34. Vi var klar over, at vi skulle være helt oppe i gear, hvis vi skulle få Dopff med frem i dette selskab. Vi fik en perfekt start med fri vind under land på en let foran for tværs i modstrøm. Vi hang fint på i den forholdsvis lette vind, og spileren røg op lige så snart, vi kunne vende stævnen mod nord og Kullen. Stemningen var høj, og der var meget fin fart i Dopff. Efter nogle få sømil kunne vi se på de foranliggende, at spilerne blev taget ned, og de begyndte at krydse. Vinden drejede i øst og løjede, så vi lå næsten stille i den noget dovne sø. Da et lavtryk skulle komme fra vest, søgte vi væk fra kysten for at søge vinden hurtigst muligt, og det lykkedes i første omgang at liste os helt frem i (Fortsættes på side 20)

13 Check kalenderen på klubbens hjemmeside På hjemmesiden finder du de seneste opdateringer om klubbens mange aktiviteter.

14 Dragør sejlklubs redaktion Ansvarshavende: Bent Ibsen Drogdensvej 26 Tlf / Annoncer: Greta Christiansen Tlf / Webmaster: Bent Ibsen Tlf Kate Brønden Tlf Bladudvalg Guje Løvgreen Tlf Dragør sejlklubs bestyrelse Webredaktør: Birgit Ottosen Tlf Formand: Søren Hvalsø Øresunds Allé 55 Tlf Bestyrelsesmedlem: Peter Vedel Jantzen Nørregade 8 Tlf Næstformand: Lars Juel Christensen Bymandsgade 8 Tlf Økonomisk ansvarlig: Kim Pedersen Skipperstræde 4B Tlf Bestyrelsesmedlem: Mik Jensen Vesterled 4 Tlf Bestyrelsesmedlem: Anders Vognsen D.B. Dirchsens Allé 80 Tlf / Bestyrelsesmedlem: Henrik Thomsen Poppelvej 78 A Tlf Dragør sejlklubs kontaktpersoner Aktivitetsudvalg: Dorte Knudsen Tlf Dommerbåd: Rolf Ertner Tlf Kapsejladsudvalg: Henning Poulsen Tlf Ungdomsudvalg: Peter Vedel Jantzen Tlf Klubhusudlån: Rolf Ertner Tlf Bladudvalg: Bent Ibsen Tlf / Drager: Mik Jensen Tlf / Klubhusudvalg: John Mathiesen Tlf Revisor: Robin Lercke Tlf Pladser, Nordre Mole: Kristian Aagaard Tlf Brugerbestyrelsen: Jess Brønden Tlf Finnjoller: Lars Juel Christensen Tlf Målerudvalg: Jess Brønden Tlf Flagchef: Jørgen Palm Steffen Tlf Havnekontor: Tlf ØST trykkes af One Way Tryk A/S, Skanderborg

15 Kalenderen På finder du de seneste rettelser og tilføjelser til kalenderen. September Tirsdag d. 7. kl Tirsdagssejlads Tirsdag d. 14. kl Tirsdagssejlads Lørdag d. 11. Amager Cup i Kastrup Lørdag d. 18. og søndag d. 19. Klubmesterskab & fælles spisning om søndagen efter kapsejladsen Oktober Lørdag d. 9. kl. 14 Standernedhaling Afriggerfest om aftenen Tirsdag d. 26 Fællesudvalgsmøde November December Onsdag d. 17. BBH møde Bliv set i ØST Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen på telefon / eller på mail: Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce. Bladudvalget Skriv et indlæg til ØST Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, meninger, billeder og egne oplevelser. Klubben websider er ligeledes åbne for medlemmerne. Bladudvalget

16 Peter Steffensen in memoriam Den 21. august døde en af Dragør Sejlklubs aller dygtigste sejlere, Peter Steffensen. Peter Steffensen blev født den 24. februar 1923 i Dragør. Peter læste til ingeniør, og arbejdede som sådan i SAS næsten hele livet. Dragør Sejlklub havde Peters store interesse gennem hele livet. Peter var i flere perioder medlem af kapsejladsudvalget. Peter Steffensen var ligeledes en af sejlklubbens unge løver da Dragør Sejlklub startede sin første Juniorafdeling op. Da jeg startede med at sejle kapsejlads i Dragør Sejlklub i 1958, var Henning Svendsen og Erling Holm de store 'stjerner' i klubben. Skarpt forfulgt af Per Melcher og 'Sjaske', 'Gas' Peter og Kurt Henriksen. Inden jeg startede i Sejlklubben, stod jeg hver tirsdag aften, for enden af Ndr. Mole, for at følge starterne og selve sejladserne. En tilskuer spurgte engang: Hvem er favorit? Svaret fra dommerne var: Det er Gas Peter. Senere erfarede jeg, at Peters far var Bestyrer på Dragør Gasværk. Deraf øgenavnet. Men at Peter og hans gast Kurt Henriksen sejlede stærkt, var tydeligt for enhver. Jeg havde det held at sejle med et par gange med Gas Peter i hans folkebåd. Dér var noget at lære, ikke mindst noget om strømmen ud for Dragør. Gas Peter sejlede ikke meget på udebane, men på hjemmebanen i Dragør måtte selv Paul Elvström bøje sig til en Fælleskapsejlads. Der er ikke ret mange sejlere i Dragør, der har Paul Elvströms skalp. Peter Steffensen var ved sin bortgang sejlklubbens næstældste medlem. Vore tanker går til Grethe, Helle, Janne, Mette og den øvrige familie. Æret være Gas Peters minde. Kristian Aagaard. En ung Peter Steffensen modtager en flot pokal af Hugo Hansen

17 xx EDC-BØGVALD BYENS LOKALE EJENDOMSMÆGLER Ønsker du dig en ny båd??? Den sikre kurs mod et billigt bådlån Sæt kursen mod ØST Vi kan etablere et billigt bådlån i din bolig Mæglerne Bøgvald Strandgade 34, Havnepladsen 2791 Dragør Telefon

18 Match Race sejladserne i Dragør 2010 Kampen om at blive dette års Dragørmestre Sejladserne fandt sted den 28. og 29. august, i det flotteste sejlvejr. Stævnet blev en kanonsucces med mange tilskuer på sejlklubbens terrasse og på Nordre Mole. Mange af beboerne på Nordstranden fulgte ligeledes stævnet med stor opmærksomhed. I stedet for at der om tirsdagen sejler både efter hinanden i en lang række på østsiden af sejlrenden, var det nu 2 stk. Match 28 både, der dystede på en helt anden måde. Der var tilmeldt 6 hold: Jonathan Barrett Thomas Hernø Christian Wieder Erik Stangerup Klaus Landsmann Jesper Wieder Thomas Aagaard Kristian Aagaard Kim K Pedersen Flemming Andersen Theis Christensen Jesper Petersen Casper Elkær Thomas Graae Jakob Elkær-Hansen Anders Vognsen Niels Zeeberg Leif Zeeberg Laura Zeeberg Frederik Hvalsø Morten Nielsen Per Stockholm Ole Krongaard Theis Nielsen Dragørmestre 2010 blev Theis Nielsen, Morten Nielsen, Per Stockholm og Ole Krongaard. De vandt finalen og vandrepokalen, med 2-1 over Casper Elkær, Jacob Elkær, Thomas Graae og Anders Vognsen. Næste år finder sejladserne igen sted den sidste weekend i august. Foto: Jørgen D. Petersen

19 Matchrace 2010, fortsat Stævnet var ikke blevet afviklet, hvis ikke 16 sponsorer havde ydet et stort tilskud i form af penge, præmier, gavekort, naturalier, sejlertøj og sejlerudstyr. Dette års sponsorer : Restaurant VIVA, Langebrogade, Kaj 570, København Malermester Klaus Christoffersen, Tømmerupvej 262. Tømrermester Bjørn Svendsen A/S, Jorisvej 21 C Dragør Strandhotel, Strandlinien 9 Dragør Cykel & Motorservice, A.P. Møllers Alle 7 Gliese A/S, Prags Boulevard 51 Tømrer & Snedkermester Kim Grøning, Bag Engvælen 16 Murermester Ib Toudahl & Søn, Jægervej 9 Elkær Aut. El-installatør, Pileengen 10 Wieder Holding ApS, A.P. Møllers Alle 11 Robin Lercke & Partnere, Registreret Revisionsanpartsselskab, Stettinstræde 3B Café Blink, Strandlinien 11 AERO-CLEANING, Jens Løvgreen, Lundegaards Strandvej 14 A Café Espersen, Fœrgevej 1 Dragør Sejlsport, Gammel Havn 4 Dorte & Per Knudsen, Bylaugsvænget 49 Nye på dommerbåden var Richard Berg og Michael Bæk. Nye i umpirebåden var Michael Staal og Thomas Staal. Mange tak for hjælpen. Også tak til Søren Møller Jensen, som bemandede følgebåden. Med sejlerhilsen Casper Elkær, Klaus Landsmann og Kristian Aagaard Foto: Jørgen D. Petersen

20 Watski2star, fortsat (Fortsat fra side 12) feltet. Samtidigt kom de større både op bagfra, og hele feltet på 120 både var samlet over et lille område. Så forsvandt vinden helt, og nu lå vi helt stille i 3 timer. Stemningen faldt drastisk, og der var ikke andet at gøre end at tage sejlene ned. Da vinden så småt kom igen, lå vi midt mellem de både, der fik vinden under land, og de større både, som fangede vinden lidt længere ude. Vores konkurrenter listede lige så stille fra os, men vi kunne blot afvente vinden og satse på at hente dem op mod Hallands Väderö og på benet ned mod Hundested. Vinden kom også til os fra øst, og spileren kom op igen, og loggen kom op på 7 knob. Stemningen steg igen, og vi nød den fantastiske tur forbi Kullen og Torekorv og nord om Hallands Väderö. Hele feltet blev trukket ud på en lang linje, og alle havde spilere oppe det var et flot syn. På nordsiden bjærgede vi spileren i den opfriskende vind, mens vi passerede den grundstødte X 562 er, og kursen blev sat mod Hundested. Vinden var stadig i øst, og vi ventede stadig en sydlig drejning i løbet af natten. Det meste af feltet gik højt til den østlige vind med retning mod Kullen for efterfølgende at få glæde af vinddrejningen. Vi valgte at give Dopff, som nu loggede 7-8 knob, lidt slæk på skøderne og satte den natlige kurs direkte mod Hundested. Vi fik knap en time, inden vinden drejede mod syd, og det begyndte at regne. Vi krydsede dernæst den resterende del af distancen på 38 sømil ned til Hundested. Da en stor del af feltet var samlet, og sigtbarheden, trods regnen, var god, blev det et fantastisk kryds i 8-10 m/sek. Vi gik over stregen i Hundested, mens det begyndte at lysne kl , godt trætte. Vores pause blev brugt på en hurtig klargøring af båden, melding til dommerne, et måltid mad og en times søvn i soveposen det var rart. Kl gik vi på dækket igen med god optimisme. Vi kunne se at Pingvino lå langt foran, men de øvrige konkurrenter lå kun 25 minutter til 40 minutter foran os, så målet, for den resterende del af turen, var klar. Kl gik spileren til vejrs i frisk vind, og kursen blev sat mod Hesselø. Vi loggede 6-8 knob, og kunne se, vi halede ind på de foranliggende både. Nogle sømil fra Hesselø måtte vi bjærge spileren, da vinden både friskede og drejede mod vest. Nu var farten oppe omkring de 8-9 knob med knob på surf ned af bølgerne. Det var dejlig afslappende sejlads, men det blev sværere for os at hale ind på de

21 Watski2star, fortsat foranliggende både. Alle sejlede stærkt. Dette fortsatte efter Hesselø ned mod Gilleleje. Vi havde en enkelt Faurby inden for rækkevidde, så den satte vi alt ind på at nå. Vi satte spileren et stykke fra Gilleleje og lukkede hullet til ham. Dette holdt vi til Helsingør, hvor vi gik i mål Vi var godt møre efter et hårdt døgn med kun en times søvn. Vi fandt en god plads, meldte os hos dommeren og knappede en dejlig Brunello op. Denne nød vi i fulde drag, inden vi gjorde os klar til en storslået fest. Som tidligere nævnt vandt Pingvino vores løb med en sejltid på 23 timer og 9 minutter, og vi indtog en fjerdeplads med en sejltid på 24 timer og 59 minutter. Vi havde kun 40 minutter til andenpladsen, hvilket svarer til den tid, vi tabte ved Kullen. Vi var meget tilfredse med vores indsats og resultat. Per og Esmaralda udgik desværre i Hundested. Hurtigste kølbåd var en First 35 BM Yachting med en sejltid på kun 19 timer og 35 minutter. Mirakuløst og/eller dygtigt undgik de som eneste båd det vindhul på i alt 4 timer, som resten af feltet løb ind i. Alt i alt en kæmpe oplevelse og en anden måde at sejle kapsejlads på. Jeg kan kun anbefale andre at prøve dette. Vi vil satse på at deltage igen næste år. Se mere på Anders Vognsen Bliv set i ØST Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen på telefon / eller på mail: Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce. Bladudvalget

22 Billeder fra tirsdagssejladserne

23

24 Dragør Sejlklub Strandlinien 1B 2791 Dragør B B Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Firmafrokost, teambuilding eller bryllup? Konference eller fangerne på fortet? En stor is eller blot en stille øl på kajen? Ring og hør mere om vores mange aktiviteter eller besøg vores hjemmeside. Tlf.:

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Foto: Jan Nielsen Dragør Two Star Saltholm Rundt blev en succes trods hårdt vejr 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Så kom foråret endelig og bådene er kommet

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Dragør Sejlklub var vært for International Ballad Cup 2004 1 Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Julefrokost, teambuilding eller

Læs mere

Nr. 1 Marts 2008 35. årgang

Nr. 1 Marts 2008 35. årgang Nr. 1 Marts 2008 35. årgang Fastelavnsfesten i Dragør Sejlklub var et tilløbsstykke for børn og voksne 1 Vinterarrangement i samarbejde med Bådelauget Onsdag d. 6. februar var klubben fyldt til bristepunktet

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Vi var første båd på vandet hver dag. Alt i alt et hårdt stævne med lange dage på vandet fra kl 9 til ca. kl 18.

Vi var første båd på vandet hver dag. Alt i alt et hårdt stævne med lange dage på vandet fra kl 9 til ca. kl 18. SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD oktober 2014 NR. 2 3. ÅRGANG Vi var første båd på vandet hver dag. Alt i alt et hårdt stævne med lange dage på vandet fra kl 9 til ca. kl 18. INFO: Medlemsblad for Sundby

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4.

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4. 1 Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 Højvande i Gambøt 2 Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg Tlf. 6220 5653 tsk@mail.dk www.sis-svendborg.dk

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2004 31. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 24. Februar 2004 kl. 19.30 i Dragør Sejlklub

Nr. 1 FEBRUAR 2004 31. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 24. Februar 2004 kl. 19.30 i Dragør Sejlklub Nr. 1 FEBRUAR 2004 31. årgang GENERALFORSAMLING Tirsdag den 24. Februar 2004 kl. 19.30 i Dragør Sejlklub Dragør Sejlklubs medlemmer indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

3/06. 24. årgang. Indhold: 125 års jubilæet.. 6. Kapsejladsudvalget. Sejlerskolen... 23. Ungdomsafdelingen. Windsurferafdelingen. Nye medlemmer...

3/06. 24. årgang. Indhold: 125 års jubilæet.. 6. Kapsejladsudvalget. Sejlerskolen... 23. Ungdomsafdelingen. Windsurferafdelingen. Nye medlemmer... Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: 125 års jubilæet.. 6 Kapsejladsudvalget........ 13 Sejlerskolen..... 23 Ungdomsafdelingen...... 29 Windsurferafdelingen...... 35 Nye medlemmer...... 44»Over alt vinderne«24.

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 juni 2010 medlemsblad for horsens sejlklub Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 December 2011 20. årgang Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 55 89 44 77 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere