K K R S Y D D A N M A R K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R S Y D D A N M A R K"

Transkript

1 REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre KL s grundlæggende mål Bidrage til at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed KL s tre grundlæggende værdier At være troværdig At vidensdele At vidensgenerere

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat Regionalpolitiske sager Kommunerne efter folketingsvalget og udviklingen af det nære sundhedsvæsen Strategi for det fælleskommunale sundhedsvæsen i Syddanmark Rollefordeling på turismeområdet i Syddanmark Syddanske prioriteringer i forhold til infrastruktur Relationen mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark Samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthuset for Kommunal uddannelsesstrategi Udkast til Regional Udviklingsplan Planlægning for vindmøller i et fremadrettet perspektiv Udpegninger Udpegning til Vækstforum Kommissorium og udpegning til Koordinationsudvalg for tandlæger KKR Fælleskommunale sekretariater Afholdelse af KKR møde den 14. juni 2012 på Bornholm? Siden sidst Meddelelser Punkter til næste møde Punkter til næste møde Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Finn Brunse, Assens Johnny Søtrup, Esbjerg Thomas Banke, Fredericia Jens Chr. Gjesing, Haderslev Sonja Rasmussen, Kerteminde Bjarne Nielsen, Langeland Steen Dahlstrøm, Middelfart Morten Andersen, Nordfyn Anker Boye, Odense Curt Sørensen, Svendborg Aase Nyegaard, Sønderborg Gylling Haahr, Varde Egon Fræhr, Vejen Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Karsten Landro, Ærø Tove Larsen, Aabenraa John Snedker, Esbjerg Peter Christensen, Tønder Uffe Steiner Jensen, Fredericia Gunnar Nielsen, Haderslev Frank Schmidt-Hansen, Vejen Inger Nielsen, Fredericia Grethe Justesen, Faaborg-Midtfyn Lis Ravn Ebbesen, Kolding Helle Waagner, Nordfyn Torben Andersen, Kerteminde Peter Borup Sørensen, Vejle Ivan Toftgaard, Fredericia Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg-Midtfyn Susanne Eilersen, Fredericia Bente Damhave, Nyborg Mads Lund, Fredericia Claus Larsen, Varde KL-bestyrelses-/udvalgsmedlemmer: Per Bødker Andersen, Kolding Afbud Ib Kristensen, Billund Erik Nørreby, Fanø Holger Gorm Petersen, Vejle SIDE 3

4 Diana Mose Olsen, Esbjerg Torben Elsig-Pedersen, Vejle Laurids Rudebeck, Tønder Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Jørn Pedersen, Kolding Erik Christensen, Nyborg Fra sekretariatet Chefkonsulent Morten Karlsbjerg (referent) Konsulent Filip Dalengaard (referent) Direktør Torben Kjærgaard Kontorchef Peter Kjærsgaard-Pedersen Konsulent Lise Graae SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat SAG NR.: mtk Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referat af møde den 25. august Referatet blev godkendt. Formanden understregede, at den i referatet omtalte reduktion af taksterne på det specialiserede socialområde i 2012 omhandler den tidligere trufne beslutning i KKR. Der er således ikke tale om en ny beslutning. SIDE 5

6 2. Regionalpolitiske sager 2.1. Kommunerne efter folketingsvalget og udviklingen af det nære sundhedsvæsen SAG NR.: abk/nmi/mtk Baggrund KL s formand Jan Trøjborg deltager i mødet og lægger op til drøftelse af to aktuelle kommunalpolitiske problemstillinger: Kommunerne efter folketingsvalget med afsæt i det nye regeringsgrundlag Udvikling af det nære sundhedsvæsen (KL har søsat et nyt sundhedsprojekt). Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter situationen efter valget, samt udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den kommunale styring af sundhedsindsatsen. Sagsfremstilling 1. Kommunerne efter folketingsvalget Det nye regeringsgrundlag indeholder en række forhold, der direkte relaterer sig til kommunerne. Nogle af forslagene til reformer og lovændringer kan også få konsekvenser for KKR s kerneopgaver og det tværkommunale samarbejde regionalt. Regeringen lægger bl.a. op til at evaluere kommunalreformen og arbejdsdelingen mellem kommuner, regioner og stat (særligt i forhold til det specialiserede socialområde, sundhed, miljøområdet og den regionale udvikling) og evt. ændringer af organiseringen på beskæftigelsesområdet. Med afsæt i formandens oplæg, lægges der op til en debat om muligheder, udfordringer og strategiske indsatser i forhold til regeringsgrundlaget. 2. Udvikling og styring af det nære sundhedsvæsen./. KL har taget initiativ til et større sundhedsprojekt, der skal lede frem til et samlet offensivt udspil om fremtidens nære sundhedsvæsen og kommunernes rolle heri. Det handler om, hvilke opgaver kommunerne skal løfte i fremtidens nære sundhedsvæsen, og hvordan der sikres finansiering hertil. Der vedlægges en kort beskrivelse af projektet. SIDE 6

7 De fem KKR er tiltænkt en central rolle i det nye sundhedsprojekt. Det er en central del af projektet at understøtte kommunernes og KKR s arbejde med styringen af sundhedsindsatsen. Den kommunale styringsopgave er bred og handler både om at påvirke sygehusudviklingen, om at udvikle indsatser, der fører til færre indlæggelser og om indsatser, der har direkte effekt lokalt på fx det sociale område, beskæftigelsesområdet, ældreområdet og børneområdet. Efter formandens oplæg lægges der op til en debat om den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen og den kommunale styring af sundhedsindsatsen. Nogle af debatspørgsmålene kan fx være: Hvilke forslag vil KKR Syddanmark anbefale, at KL indarbejder i det sundhedsudspil, som KL er i færd med at udarbejde, og som også vil komme til drøftelse på næste møde i KKR, inden det offentliggøres? Hvordan skaber man en mere målrettet indsats på tværs af kommunerne i hvert KKR på de områder, der har tydelig effekt på befolkningens sundhedstilstand og/eller kan aflaste sygehusene? Hvor store forskelle mellem kommunerne kan der accepteres i sundhedsindsatsen (fx på hjemmesygeplejen, i indsatser for kronikere, indsatser for den ældre medicinske patient)? Hvordan kan KKR regionalt og/eller subregionalt styrke den strategiske påvirkning af sygehusområdet i regionerne på områder, der har direkte konsekvenser for kommunerne? KL s formand Jan Trøjborg lagde op til en drøftelse af kommunernes situation efter regeringsskiftet. Med udgangspunkt i regeringsgrundlaget drøftede Jan Trøjborg bl.a. den bebudede evaluering af kommunalreformen. Der var enighed om, at KL og kommunerne skal gå aktivt ind i evalueringen. KL s formand orienterede endvidere om KL s nye strategiprojekt på sundhedsområdet. Der er tale om en offensiv strategi for det nære sundhedsvæsen, hvor de fem KKR vil blive inddraget løbende. Projektet skal bl.a. tydeliggøre hvilke opgaver kommunerne løser i det nære sundhedsvæsen. Og hvordan det finansieres. Jan Trøjborg efterspurgte konkrete bidrag fra KKR Syddanmark til strategiprojektet. KKR udtrykte sin opbakning til KL s strategiarbejde.det blev aftalt, at KKR inden den 6. december 2011 vil komme med sådanne bidrag. Det fælleskommunale sundhedssekretariat vil indsamle bidrag fra de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget og fra Sundhedsstrategisk Forum. SIDE 7

8 KKR drøfter strategiprojektet igen på sit møde den 23. januar Jan Trøjborgs plancher udsendes med dette referat. Næstformand i det syddanske Sundhedskoordinationsudvalg, Jane Jegind, Odense, holdt oplæg om arbejdet i Sundhedskoordinationsudvalget. Jane Jegind bakkede op om KL s strategiprojekt. Der er brug for at kommunerne i langt højere grad kan dokumentere de opgaver de løser på sundhedsområdet. Der skal skabes mere ligeværdighed mellem sektorerne, så vi får et mere sammenhængende sundhedssystem. Kommunerne skal også i højere grad stille krav til sygehusene f.eks. om den ældre medicinske patient. Endelig efterlyste Jane Jegind flere forskningsresultater i det kommunale sundhedsvæsen. Jane Jegind opfordrede også KL til at have fokus på en ny finansieringsmodel. Under KKR s drøftelse af sundhedsområdet blev det bl.a. fremhævet, at man bør undersøge, hvorvidt de 22 sundhedsaftaler kan slås sammen til én fælles sundhedsaftale for alle de syddanske kommuner Strategi for det fælleskommunale sundhedsvæsen i Syddanmark SAG NR.: mtk Baggrund Formand for Sundhedsstrategisk Forum, direktør Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune, vil give et kort oplæg om centrale elementer i Sundhedsstrategisk Forums strategi for udviklingen af det fælleskommunale sundhedsområde. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter oplægget. Sagsfremstilling Sundhedsstrategisk Forum, som består af administrative ledelsesrepræsentanter på sundhedsområdet fra de 22 syddanske kommuner, har i løbet af 2011 udarbejdet og vedtaget en strategi for udviklingen af det fælleskommunale sundhedsområde. SIDE 8

9 Udgangspunktet for strategien er en vision for det fælles sundhedsvæsen, som udfolder sig i samarbejdet med Region Syddanmark og almen praksis i regi af sundhedsaftalerne, og det nære sundhedsvæsen, hvor kommunens rolle er central. Strategiens tilgang er, at det behandlende sundhedsvæsen på sygehusene er et specialiseret supplement til det nære sundhedsvæsens generelle tilbud og ydelser, og at sundhed er et kommunalt kerneområde. Kommunerne skal være proaktive, udviklingsorienterede og dagsordenssættende i organiseringen af det nære og det fælles sundhedsvæsen og indgå i et ligeværdigt samarbejde med Region Syddanmark. Strategien adresserer på den baggrund otte temaer: Afbalanceret kapacitetsanvendelse og udvikling af ledelsesinformation Forebyggelse og rehabilitering på kronikerområdet Implementering af visionen Fælles Sundhed Velfærdsteknologi i det nære sundhedsvæsen Rekruttering af sundhedspersonale Psykiatri sammenhæng og kvalitet Samarbejdet med almen praksis Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde Strategien danner udgangspunkt for Sundhedsstrategisk Forums arbejde med sundhedsaftaleområdet og udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Formand for Sundhedsstrategisk Forum, direktør Arne Nikolajsen, Esbjerg, orienterede om det strategiarbejde, som de syddanske sundhedsdirektører arbejder med i Sundheds Strategisk Forum. SundhedsStrategisk Forum vil med strategien bidrage til, at kommunerne får udviklet en egen identitet på sundhedsområdet. Samt sikre høj kvalitet og målrettede kommunale sundhedsydelser til borgerne. Der er udvalgt følgende temaer for det syddanske strategiarbejde: Kapacitetsanvendelse og ledelsesinformation Kronikerområdet Implementering af visionen Fælles Sundhed Velfærdsteknologi Rekruttering af sundhedspersonale Psykiatri Almen praksis SIDE 9

10 Kvalitetsstrategi De syddanske sundhedsdirektører er samtidig repræsenteret i en følgegruppe i forhold til KL s strategiarbejde vedr. det nære sundhedsvæsen. KKR udtrykte sin opbakning til strategiarbejdet. Arne Nikolajsens plancher udsendes med referatet Rollefordeling på turismeområdet i Syddanmark SAG NR.: mtk Baggrund KKR Syddanmark anbefalede på sit møde den 25. august 2011 at nedlægge Syddansk Turisme, og at det bør undersøges, hvorvidt der skal oprettes et andet fælles turismeudviklingsforum. Vækstforum har nu behandlet sagen, og har bl.a. besluttet, at Syddansk Turisme skifter navn til VisitSyddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter den fremtidige rollefordeling på turismeområdet i Syddanmark. Sagsfremstilling KKR Syddanmark drøftede den 25. august 2011 et udkast til en kommunal strategi i forhold til turismen i Syddanmark. En kommunal arbejdsgruppe havde udarbejdet udkastet til strategi, og anbefalingerne i udkastet var: At Syddansk Turisme nedlægges som organisation At der oprettes et fælles turismeudviklingsforum (sekretariat) mellem de fire subregioner og Region Syddanmark.. Gennem subregionerne indgår også turismeerhvervet. KKR Syddanmark bakkede op om anbefalingen om at nedlægge Syddansk Turisme. Med hensyn til arbejdsgruppens anbefaling om, at der skal oprettes et fælles turismeudviklingsforum (sekretariat) mellem de fire subregioner og Region Syddanmark, så var det KKR s holdning, at dette bør undersøges nærmere. Syddansk Turisme finansieres primært via Vækstforum. SIDE 10

11 Region Syddanmark afholdt den 9. september 2011 et møde med repræsentanter for Syddansk Turisme, regionen, Vækstforum, erhvervsorganisationerne Horesta og Dansk Erhverv. Kommunal repræsentant på mødet var kommunaldirektør Max Kruse, Varde. På baggrund af mødet udarbejdede region Syddanmark følgende forslag, som efterfølgende blev fremsendt til Vækstforum: Syddansk Turisme skifter navn til VisitSyddanmark. VisitSyddanmarks hovedformål er i koordination med erhvervet, destinationerne, subregionerne og grænseoverskridende initiativer: at sikre, udvikle og fremme region Syddanmarks vækstmuligheder inden for turisme (ferieturisme og erhvervsturisme) og oplevelsesøkonomi ved at indsamle og bearbejde viden. at være paraply for fælles udvikling, viden og markedsføring for de decentrale aktører. at være samarbejdspart ved større nationale og internationale projekter med regional og tværregional betydning. bestyrelsen i den nye struktur skal arbejde for, at der frigøres så mange frie midler som muligt til udviklings- og markedsføringsopgaver samtidigt med at opgaverne løses. bestyrelsessammensætningen ændres til 12 medlemmer indeholdende 4 fra erhvervet, 4 erhvervsrepræsentanter fra destinationerne/subregionerne, 1 medlem fra KKR, 2 medlemmer fra Vækstforum og 1 medlem fra VisitDenmark. Vækstforumhvert andet år tager stilling til bevillingen og skal hvert år godkende strategiplan for det efterfølgende år. Vækstforum godkendte den 20. september 2011 forslaget. Vækstforum besluttede endvidere, at et oplæg til den fremtidige organisering og finansiering drøftes på det kommende møde den 8. december 2011 i Vækstforum med udgangspunkt i en finansiering, der kun dækker driftsudgifter og ingen frie midler til udviklings- og markedsføringsopgaver. KKR besluttede, at holde fast i beslutningen fra den 25. august 2011: KKR Syddanmark bakkede op om arbejdsgruppens anbefaling om, at Syddansk Turisme bør nedlægges. Med hensyn til arbejdsgruppens anbefaling om, at der skal oprettes et fælles turismeudviklingsforum (sekretariat) mellem de fire subregioner og Region Syddanmark, så er det KKR s holdning, at dette bør undersøges nærmere. SIDE 11

12 Dette meddeles regionen på det næste møde i Kontaktudvalget den 15. december Syddanske prioriteringer i forhold til infrastruktur SAG NR.: mtk Baggrund Der er udarbejdet forslag til formulering af de syddanske prioriteter i forhold til fremtidige statslige investeringer i Syddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark bakker op om udkastet til et fælles syddansk udspil til statslige investeringer i infrastrukturen i Syddanmark. Sagsfremstilling De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark har løbende drøftet fælles initiativer i forhold til interessevaretagelse overfor bl.a. Folketinget i spørgsmålet om fremtidige statslige investeringer i infrastruktur. Én af udfordringerne har været at få formuleret helt konkrete bud på de syddanske prioriteringer. Derfor har der været nedsat en administrativ arbejdsgruppe, der har udarbejdet udkast til et fælles syddansk udspil. Udspillet bygger bl.a. på de analyser af mulige forbindelser over Lillebælt som hhv. Vejdirektoratet og Trekantsamarbejdet har udarbejdet. Arbejdsgruppen bestod af: Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg Stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommunaldirektør Alfred Holm-Petersen, Sønderborg Direktør Susanne Krawack, Trekantsamarbejdet Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Udkastet til et fælles syddansk udspil følger her: Regionale syddanske infrastruktur prioriteter Den Syddanske region, er dybt afhængig af en velfungerende infrastruktur. Det sikrer adgangen til eksportmarkederne i Europa og mobiliteten internt i regionen. Arbejdskraften skal frit kunne komme rundt via vej og bane og eksportvirksomheder skal hurtigt kunne få adgang til Internationale destinationer via Billund Lufthavn. SIDE 12

13 En væsentlig forudsætning for fortsat vækst i regionen, er at fastholde en velfungerende infrastruktur og en kollektiv trafik, hvor Sønderjylland, Esbjerg og Trekantsområdet sammen med Fyn er knyttet op på timemodellen. Med afsæt i de allerede trufne landspolitiske beslutninger om udvidelse af den vestlige del af Fynsmotorvejen med et tredje spor, samt timemodellen mellem København, Odense og Århus, vil kommunerne og regionen i Syddanmark arbejde for; En styrkelse af timemodellen i det store H med ét stop i Trekantsområdet og videreført til Esbjerg og grænsen. En ny hærvejsmotorvej til grænsen, der kan aflaste E45 og knytte an til Billund lufthavn, hvor den endelige placering skal afgøres af en nærmere analyse. En parallel bro over Lillebælt Als forbindelsen indgår i prioriteringen på et senere tidspunkt. Der var enighed om, at KKR bakker op om det fælles syddanske udspil. Dog ændres formuleringen vedr. Lillebælt, således at der er enighed om følgende formulering: En parallel forbindelse over Lillebælt, - idet såvel en bro som en tunnelløsning bør undersøges nærmere Relationen mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark SAG NR.: mtk Baggrund Der er aftalt en drøftelse på næste Kontaktudvalgsmøde om relationerne mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark. Som forberedelse dertil lægges der op til drøftelse i KKR. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter relationerne til Region Syddanmark. Sagsfremstilling KKR er den politiske ramme for samarbejdet mellem de 22 kommuner i Syddanmark. Herunder for kommunernes fælles relation til Region Syddanmark. SIDE 13

14 Erfaringerne siden kommunalreformen har vist, at nogle opgaver tilrettelægges bedst og mest effektivt i et fællesskab mellem kommunerne. Sundhedsområdet, det specialiserede socialområdet, erhvervsudviklingen, den kollektive trafik, infrastruktur, uddannelserne og den regionale udvikling, miljøområdet og planlægning har én ting til fælles: Det er opgaver, hvor erfaringerne viser, at den enkelte kommunalbestyrelse har fordel af at drøfte og koordinere sin indsats med de andre kommuner i regionen eller hvor samarbejdet direkte er forudsat i lovgivningen. KKR Syddanmark er nu midtvejs i denne valgperiode, og det er naturligt at foretage en midtvejsevaluering af relationen til Region Syddanmark. KKR s formandskab og regionsrådsformanden har derfor aftalt, at man på Kontaktudvalgsmødet den 15. november 2011 skal drøfte relationerne mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark. Drøftelsen i Kontaktudvalget skal også ses i lyset af den nye regerings udmelding om en evaluering af den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat. Det blev aftalt, at drøfte relationerne mellem kommunerne og Region Syddanmark på Kontaktudvalgsmødet den 15. november Drøftelserne bør også inddrage relationerne på administrativt niveau. Kontaktudvalgsmødernes form og indhold bør i øvrigt også drøftes. KKR understregede, at man set i lyset af regeringens udmelding om en evaluering af den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat, bakker fuldstændigt op bag de initiativer, der måtte komme fra KL i den forbindelse Samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud SAG NR.: fda Baggrund Alle kommunale og regionale tilbud i Syddanmark er blevet inddelt i tre kategorier efter, hvor specialiserede tilbuddene er. Dertil er der udarbejdet en procedure for, hvordan kommunerne kan sætte særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, hvilket KKR drøftede på sidste møde. SIDE 14

15 Der lægges nu op til, at KKR Syddanmark holder en indledende drøftelse af mulighederne for det fremadrettede politiske samarbejde på socialområdet i Syddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter mulighederne for det fremadrettede politiske samarbejde på socialområdet i Syddanmark. Sagsfremstilling Socialdirektørforum har defineret en række kriterier for at kunne inddele alle kommunale og regionale tilbud i tre kategorier efter, hvor specialiserede tilbuddene er../. Dette resulterede i, at 156 tilbud er at finde i den mest specialiserede kategori. Det er KKR s formandskabets vurdering, at dette antal bør reduceres til i hvert fald halvdelen eller en tredjedel af det nuværende antal. Socialdirektørforum har også udarbejdet et notat til en procedure for, hvordan kommunerne kan sætte særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud. Dette kan opfattes som et relativt uforpligtende procedurenotat, der lægger op til, at hvis et tilbud er i vanskeligheder, og udbyderen vurderer, at det er vigtigt at bevare for det samlede udbud af tilbud i området, så vil kommunerne i fællesskab først i Socialdirektørforum og så i KKR vurdere det enkelte tilfælde for, om kommunerne i fællesskab skal give en særlig faglig eller økonomisk støtte til tilbuddet. KKR godkendte forslaget den 25. august, og fulgte kredsen af kommunaldirektørers anbefaling om, at der arbejdes videre med, hvordan kommunerne kan samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud, med udgangspunkt i forslagene i oplægget. Der er nu behov for, at KKR tager en indledende drøftelse af de fremadrettede muligheder for politisk samarbejde i Syddanmark. På sigt er der flere mulige veje politisk at opfatte udviklingen og kommunernes samarbejde på det specialiserede socialområde: 1. Kommunerne køber og sælger pladser på et frit marked. Tilbud som ikke har tilstrækkelig belægning/økonomi må ændres eller nedlægges 2. Arbejde videre med det nuværende system 3. Lave tættere politiske og administrative samarbejder mellem kommunerne i fx 2-4 klynger om udbud og efterspørgsel samt evt. oprettelse og drift af de mest specialiserede tilbud SIDE 15

16 4. Definere fx de mest specialiserede tilbud i Syddanmark, som de 22 kommuner arbejder helt tæt sammen om det kan være oprettelse og drift af tilbud, herunder eventuel samdrift mellem kommuner og eventuelt i samarbejde med regionen 5. Definere fx de mest specialiserede tilbud i Syddanmark som en opgave for Region Syddanmark. Uanset valget er det fortsat et lovkrav, at de 22 kommuner i samarbejde med regionen skal indgå årlige Udviklingsstrategier og Styringsaftaler for området. Fremadrettet kan de kommunalpolitiske baglande inddrages på den politiske temadag den 29. november 2011, som KKR afholder i samarbejde med Region Syddanmark. Hvis der vælges at arbejde videre med egentlige politiske aftaler, kan kommunalbestyrelserne i de 22 kommuner også inddrages i en høringsrunde for derefter at behandle sagen i KKR igen. Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører holdt møde om sagen hhv. den 12. oktober og 14. oktober. Både Socialdirektørforums og kommunaldirektørkredsens opfattelse er, at det ligger i rammerne og tænkningen i lovgivningen, at socialområdet som udgangspunkt skal fungere på et marked som beskrevet i punkt 1) og 2). Den enkelte kommune har ansvaret for egne borgere og tilbud. Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører mener, at det specialiserede socialområde som udgangspunkt fungerer godt, og at man bør arbejde videre med de tiltag, som er i gang. Direktørforaene mener også, at der fortsat er behov for at følge og samarbejde om den faglige, kapacitetsmæssige og økonomiske udvikling, og det vil Socialdirektørforum gerne tage ansvaret for. KKR anmoder socialdirektørforum om at arbejde videre med sagen. Når antallet af tilbud i den mest specialiserede kategori er reduceret, vil KKR drøfte emnet igen. Spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne i fællesskab skal drive ét center for hjælpemidler og kommunikation bør indgå i det videre arbejde Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthuset for 2012 SAG NR.: mtk SIDE 16

17 Baggrund KKR Syddanmark og Væksthuset skal indgå aftale for En arbejdsgruppe i regi af kredsen af kommunaldirektører har udarbejdet udkast til aftalen for KKR Syddanmark skal senest den 9. november 2011 godkende den endelige aftale. Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender aftalen mellem KKR Syddanmark og Væksthuset. Sagsfremstilling KKR Syddanmark og Væksthuset indgik i november 2010 den første regionale aftale. Samtidig havde KKR Syddanmark de første indledende drøftelser om aftalen for KKR pegede blandt andet på, at aftalen bør have fokus på Væksthusets samarbejde med Vækstforum, herunder Væksthusets operatørrolle. KKR Syddanmark var i øvrigt af den opfattelse, at de mange aktører på området ikke skal konkurrere, men i stedet have fuld fokus på samarbejde. KKR Syddanmark drøftede på sit møde den 25. august 2011 et udkast til aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthuset for KKR bakkede op om aftalen, men bad Væksthuset og Udvikling Fyn om at se nærmere på formuleringen om forholdet mellem Væksthus og Udvikling Fyn med henblik på en præcisering. Væksthuset og Udvikling Fyn foreslår at følgende formulering skrives ind i aftalen: Udvikling Fyn (sammenslutning af Odense, Svendborg, Faaborg- Midtfyn, Assens og Nyborg) er én af de subregionale aktører, der driver kommunal erhvervsservice, som en del af deres opgaveportefølje. Væksthus Syddanmark indgår - som med de øvrige kommuner i regionen - en aftale om samarbejde med organisationen. KKR godkendte aftalen med Væksthuset med følgende tilføjelse på side 3: Udvikling Fyn (sammenslutning af Odense, Svendborg, Faaborg- Midtfyn, Assens og Nyborg) er én af de subregionale aktører, der driver SIDE 17

18 kommunal erhvervsservice, som en del af deres opgaveportefølje. Væksthus Syddanmark indgår - som med de øvrige kommuner i regionen - en aftale om samarbejde med organisationen Kommunal uddannelsesstrategi SAG NR.: fda Baggrund Det er aftalt mellem de fem KKR s og KL s formandskaber at drøfte strategiske interesser på uddannelsesområdet i de enkelte KKR. Der er blandt de fem KKR s og KL s formandskaber enighed om, at der er brug for et større fælleskommunalt engagement i uddannelsesområdet, og at kommunerne og KKR engagerer sig mere i uddannelsesområdet. Kredsen af kommunaldirektører har fået udarbejdet et kommissorium til et tættere fælleskommunalt samarbejde på uddannelsesområdet i Syddanmark. Det indstilles, at KKR godkender kommissoriet og nedsættelsen af to arbejdsgrupper. Sagsfremstilling Kredsen af kommunaldirektører nedsatte en arbejdsgruppe med deltagere fra Odense, Vejle og Sønderborg kommuner til at udarbejde et oplæg og kommissorium til, hvordan kommunerne i Syddanmark med fordel kan samarbejde om udfordringer på uddannelsesområdet. Arbejdsgruppen anbefaler, at de 22 kommuner i Syddanmark styrker samarbejdet med fokus på, at 95 % af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse, samt at 50 (60) % af ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Den har udarbejdet et kommissorium til formålet sammen med tre baggrundsnotater, herunder et policy paper. I kommissoriet peger arbejdsgruppen på lokale, strategiske partnerskaber med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv som det værktøj, der bør arbejdes videre med. Den foreslår, at der nedsættes to arbejdsgrupper til det videre arbejde: en arbejdsgruppe med fokus på 95 % målsætningen, og en arbejdsgruppe med fokus på 50 (60) % målsætningen. Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at KKR godkender kommissoriet. SIDE 18

19 KKR godkendte kommissoriet og nedsættelsen af de to arbejdsgrupper. Det blev nævnt, at der bør være mere fokus på forskning. Både i forhold til de syddanske virksomheder og uddannelser Udkast til Regional Udviklingsplan SAG NR.: mtk Baggrund Region Syddanmark har nu udarbejdet et udkast til Regional Udviklingsplan. Koordinationsudvalget med repræsentanter for KKR og regionen har besluttet, at udkastet bør drøftes i KKR Syddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter udkastet til Regional Udviklingsplan. Sagsfremstilling Region Syddanmark er i gang med at revidere den Regionale Udviklings- Plan (RUP en). Arbejdet med revision af RUP en omfatter en inputfase, udarbejdelsesfase og en høringsfase. RUP-forslaget forventes vedtaget af Regionsrådet den 12. december Herefter følger en offentlig høringsperiode på mindst 8 uger. Inputfasen har blandt andet indeholdt en kick off konference i august 2010 og en møderunde mellem RUP-udvalget og alle syddanske kommuner. Et politisk koordinationsudvalg med repræsentanter fra KKR Syddanmark og regionen har ligeledes løbende drøftet revisionen af RUP en. Koordinationsudvalget har bl.a. besluttet at afholde en fælles offentligg ø- relseskonference medio januar Selve RUP en forslås udformet som ét dokument, der formulerer udfordringer, strategi og initiativer. De lovkrævede redegørelser samles i et særskilt dokument, der omhandler infrastruktur, grænsesamarbejde og en miljøvurdering. SIDE 19

20 KKR bakkede op om udkastet til RUP, og havde følgende kommentarer: de syddanske prioriteringer vedr. infrastruktur bør fremgå af RUP en det bør overvejes om betegnelsen Sydøstjylland i stedet bør være Sønderjylland. Kommentarer fra Trekantsamarbejdet sendes til Region Syddanmark Planlægning for vindmøller i et fremadrettet perspektiv SAG NR.: cef/mtk Baggrund Kommunerne har opfyldt den tidligere indgåede aftale om planlægning for vindmøller, hvor kommunerne skulle planlægge for 75 MW i 2010 og 75 MW i Den nye regering har ambitiøse mål for vindenergi. Derfor vil kommunerne i en kommende energiaftale også få en fremtrædende rolle. Det er vigtigt, at kommunerne i fællesskab som planlægningsmyndighed i det åbne land lever op til kravene i forbindelse med fx planlægning for vindmøller. KKR kan regionalt bidrage hertil, fx i forhold til implementering af en evt. kommende ny vindmølleaftale. Det indstilles: AT KKR Syddanmark er positivt indstillet på at bidrage til implementering af en eventuel ny vindmølleaftale mellem KL og miljøministeren og AT KKR Syddanmark løbende drøfter den regionale status for kommunernes planlægning for vindmøller. Sagsfremstilling Der blev i i de fem KKR gennemført en proces med henblik på at opfylde aftalen mellem KL og miljøministeren om kommunernes planlægning for vindmøller. Aftalen blev implementeret på den måde, at det nationale måltal i aftalen mellem KL og miljøministeren blev opdelt i fem regionale måltal, som det enkelte KKR så gik i dialog med kommunerne i deres område om at opfylde. I september 2010 konstaterede KL over for miljøministeren, at kommunerne til fulde havde opfyldt vindmølleaftalen. Kommunerne havde på det tidspunkt kommuneplanlagt for nye 1063 MW. Den tidligere miljø- SIDE 20

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 25. august 2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10. november 2010 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 28-01-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 07-02-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 15-08-2008 Tidspunkt: 08:45 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 2. juni 2010 Tidspunkt: kl. 10.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 13-06-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 17-04-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 21-10-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter Mosegårdsvej 20, 7000 Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato : 08-11-2011 Tidspunkt: 09:30 (Formøde kl. 8.30-9.30) Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat ÅRSRAPPORT 2015 Side 1 af 5 Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har primære formål og opgaver for de 22 medlemskommuner at: 1. Understøtte Sundhedsstrategisk

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R N O R D J Y L L A N D Dato : 11-11-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Hotel Phønix, Vesterbro 77, 9000 Aalborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være

Læs mere

Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011

Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011 Dato: 23.08.2011 Kontaktperson: Lene Kristin Kamp Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9211 2133 9184 E-mail: lkk@vejenkom.dk cfm@vejenkom.dk Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Velkommen til KKR Sjælland

Velkommen til KKR Sjælland 1 Velkommen til KKR Sjælland Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland) er den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. KKR Sjælland Kort fortalt KKR Sjælland består

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 25. august 2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT 14-01-2015 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 14-01-2015 13:00:00 PUNKTER

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

2010-2014 KKR SYDDANMARK

2010-2014 KKR SYDDANMARK Blå bog KKR SYDDANMARK November 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 KKR Syddanmark Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...4 Center for Høretab... 9 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS)...

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 22-01-2014 Tidspunkt: 10:30-12:00 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Deltagerfortegnelse Syddanmark Ib Kristensen, Billund Johnny Søtrup, Esbjerg

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 6. juni 2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato: 24. august 2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum Syddanmark Mandag den 15. november 2010 kl Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter

Referat af møde i Dialogforum Syddanmark Mandag den 15. november 2010 kl Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter Dialogforum Syddanmark Referat af møde i Dialogforum Syddanmark Mandag den 15. november 2010 kl. 13.00 15.00 KKR SYDDANMARK Sted: Lokale 102 på Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Deltagere:

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.).

KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.). N OTAT Forretningsorden for KKR 2014-2018 KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.). Ifølge 15 i KL s love består hvert KKR

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 NOTAT KKR SYDDANMARK Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 Den 3. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00642 Dok.ID: 2035424 Mødested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Mødetid: Den 3. juni kl.

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Det Administrative Samarbejdsforum

Det Administrative Samarbejdsforum Område: Det sociale område Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal Afdeling: Sekretariatet for det sociale område E-mail: frank.rejnholt.skovdal@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/67 Telefon: 76631045 Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Onsdag den 23. april kl. 09.00 Sted Politigården i Odense mødelokale Ledelsessekretariatet 1. sal. Afbud Jan Boye og stedfortræder Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT NOTAT Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 13-04-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Forretningsorden for KKR

Forretningsorden for KKR Forretningsorden for KKR 2018 2022 KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region [indsæt navn] (KKR [indsæt navn]). Ifølge 15 i KL s love

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2013 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 15-04-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt

Læs mere

K K R M I D T J Y L L AN D

K K R M I D T J Y L L AN D REFER AT 2011 K K R M I D T J Y L L AN D Dato: 08-02-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2008 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 14-11-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Søhuset, Scion DTU, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 12. december. STED Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 12. december. STED Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Møde i Socialdirektørforum 12. december STED Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia STARTTIDSPUNKT 12-12-2014 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 12-12-2014 11:00:00 PUNKTER

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 11. maj STED Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia STARTTID :00:00

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 11. maj STED Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia STARTTID :00:00 UDVALG Socialdirektørforum MØDE Møde i Socialdirektørforum 11. maj 2016 STED Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia STARTTID 11-05-2016 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-05-2016 12:00:00 BEMÆRKNING Søren Lück Madsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Referat. Ældrerådets møde mandag den 27. januar 2014 kl. 09.00 på Munkebo Rådhus, Mødelokale 2

Referat. Ældrerådets møde mandag den 27. januar 2014 kl. 09.00 på Munkebo Rådhus, Mødelokale 2 1 Deltagere: Ane Sofie Andersen Hjorth (AH) Karen Marie Lorentzen (KL) Jane Margrethe Yde Fonvig (JF) Erik Duerlund (ED) Harry Skjoldemose (HS) Allis Kristiansen (AK) Kurt Meilbye Poulsen (KP) Leif Madsen

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere