C A U T I O N 2 / Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf / Fax: / /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C A U T I O N 2 / 2 0 1 3. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk"

Transkript

1 C A U T I O N 2 / Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf / Fax: / /

2 L E D E R O G F O R M A N D Gode kolleger, Af Helge Thuesen En kendt socialdemokrat og fagforeningsleder sagde engang vi har sejret ad helvede til. Og jeg vil påstå at den vending kan overføres til vores arbejdsgiver i dag. Det som vi har oplevet siden november, er at de siger at de gerne vil i dialog, men når det så kommer til stykket ikke har noget at tilbyde fordi det koster penge og fordi skal I have det, så skal de også have det i NO og SE. De mener, at de har sejret ad helvede til, og er ikke indstillet på, at ændre på noget som helst. Vi kan dog blot være bange for, at resultatet kan blive det samme, som for den gamle fagforeningsleder. Konsekvenserne af sejren, kan i min optik, få så ødelæggende konsekvenser for det som selskabet skal leve af, nemlig kvalitet, at man kan frygte for fremtiden. Jeg husker stadig en novemberaften da jeg, Anna-Lena og Jean Pierre var kaldt til samtale oppe på 3. sal for at forstå budskabet, som i ledelsens optik var en enkel ens overenskomst for alle kabineforeninger inklusiv piloterne. Resultatet i dag er 4 forskellige aftaler, så allerede der gik det galt. Det er jo ingen hemmelighed, at CAU har stillet krav på en række punkter for at få opfyldt det, som vi al beskedenhed kalder et anstændigt liv, arbejde/fritid. Jeg skrev til SAS den 19. februar: Til SAS Per Schrøder Vedr. den overenskomstmæssige situation og arbejdsvilkår for CC Jeg har ved møde den 18. februar 2013 fra SAS fået udleveret et brev om mødeindkaldelse m.v. i forbindelse med den skete arbejdsnedlæggelse. I brevet anføres det, at jeg skulle være uvillig til at deltage i møder med SAS. Jeg mener ikke at brevet afspejler det passerede eller i øvrigt udtrykker forståelse for de forsøg på at få etableret dialog om påtrængende problemstillinger, som CAU og jeg har gjort på det seneste. Det er imidlertid min opfattelse, at den nuværende situation er alt for alvorlig til at diskutere dette yderligere. Udgiver CAU Amager Strandvej Kastrup Tlf Fax Dir / Ansvarshavende Redaktør Helge Thuesen / Næste nummer Maj 2013 / Materialefrist 16. maj 2013 / Annoncepriser 1/4 side 800,- 1/2 side 1500,- 1/1 side 2500,- / Foto bl.a. SAS / Meninger der udtrykkes på sider mærket bestyrelsen, udtrykker bestyrelsens meninger og holdninger. Artikler som underskrives af enkeltpersoner står for egen regning. / Kopiering tilladt med oplysning af kilde. / Layout Rosenberg Bogtryk A/S Tlf / Miljøcertificeret efter iso

3 L E D E R O G F O R M A N D Vi har tidligere påpeget problemer i forhold til den nye overenskomst, men de schedules, der nu er kommet ud, har været rystende for kabinepersonalet at læse. De fører til arbejdsvilkår, som presser folk til det yderste og længere endnu. Jeg synes vi skulle bruge vores energi på i fællesskab at søge at skabe nye løsninger, som sikrer at scheduleringen og overenskomsten kan fungere for alle parter og i en menneskelig virkelighed. Jeg vil meget gerne mødes om dette og gerne andre aktuelle problemstillinger, og kan kun opfordre til at vi mødes så hurtigt som muligt. Jeg er overbevist om, at reel dialog er nødvendig for at skabe størst mulig stabilitet i den nuværende situation. Jeg vil tillade mig at ringe til dig for at følge op på dette brev. Med venlig hilsen Helge Thuesen Per Schrøder vendte hurtigt tilbage og allerede ugen efter blev CAU indkaldt til et møde. Et møde, hvor vi uddybede de bekymringer der var skrevet i brevet, om de problemer som vi forudså, kunne komme, når vi om nogle måneder ser en fuldt implementeret schedule. Kolleger, som aldrig har været mere væk fra deres familier end nu, som har yderst vanskeligt ved at planlægge privat- og familieliv. Skæve arbejdstider påvirker helbredet og flere medlemmer udtrykker bekymring for ikke at kunne varetage deres primære opgave i luften; sikkerheden. Onsdagen kom, tiden gik og klokken 11 kontaktede Jean Pierre Per Schrøder for at høre, hvor svaret blev af. I Per Schrøders optik så var der ikke aftalt noget tidspunkt, og deres samtale udmøntede sig i, at senest skulle det skriftlige svar foreligge, og kl. 17:59 tikkede det så ind. Som vi forventede så var der ikke noget konkret svar på de krav vi havde, men det ville nok kunne løses i den Crew Planning Guide, som ses som løsningen på alle vores problemer, samt igen, at det ville være dyrt at indføre, fordi det så også skulle indføres i NO og SE. Efter lidt dialog foreslog Per Schrøder, at vi måske kunne prøve en ny måde at løse problemerne på, han og Jean- Pierre kunne prøve at løse problemerne face to face, vi er jo altid åbne for nye tanker, så det var OK med os. Efter en lille times møde vendte de tilbage og resultatet var, at der i hvert fald fra Per Schrøders side var muligheder for en løsning. Vi udbad os så et skriftlig svar senest onsdag kl.10.00, som blev ført til referat. Vores svar var følgende: Vi skal kvittere for modtagelsen af mail, som vi desværre må konstatere, ikke afspejler det indtryk vi fik af mandagens møde og det som I udtalte ved selvsamme møde. Vi tager jeres svar til efterretning, men vil dog ikke undlade, at opfordre jer til at genoptage dialogen med CAU, således at de af CAU rejste problemstillinger bliver løst. 3

4 L E D E R O G F O R M A N D Som tidlige meldt ud så har vi forstærket os med advokat og mediebureau, og den strategi vi kommer til at køre frem mod OK 14, er allerede startet. en langrute, at man schedulerer max timer i vores deltidsgrupper, at hvis du er syg og får SB resten af slingen så kan du faktisk arbejde din sygedag ind igen, osv. osv. Vi har meddelt SAS, at vi kommer til at forfølge alle de brud der er på overenskomsten, lige fra manglende fridage, seniordeltidsaftalen, 50+ diskrimination til brud på hotelaftaler, deltid, osv. osv. De første sager er allerede sendt af sted. Der er ingen tvivl om, at SAS balancerer på et knivsæg, det er ikke bare med CAU, men også med NKF og SCCA, som jeg er i ugentlig dialog med, og beskeden derfra er som hos, ingen vilje til at løse de konkrete problemer. Jeg har i flere samråd, hvor i ledelsen også var til stede, gjort opmærksom på, at jeg forudser en sommer, hvor hele vores forretningskoncept kan gå fløjten, p.g.a. de vilkår og det pres, som I er under, aflyste fly, forsinkelser, og hvor det berømte overskud og det smil vi er kendt for bliver lidt anstrengt på den tolvte time i røret. SAS siger, de ikke har råd til at give os forbedringer. Jeg siger, de har ikke råd til at lade være. Jeg finder det dybt bekymrende, at man sender schedules ud med arbejdspas op til 18 timer, at man scheduleres op til 20 timer før Pas godt på hinanden og jer selv ude på linjerne. 4

5 B E S T Y R E L S E N Den danske model Den danske model er en betegnelse for, hvordan det danske arbejdsmarked organiseres, hvor det centrale element er de frivillige aftaler, der indgås mellem arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger Den danske model bygger på Septemberforliget fra 1899, hvor Dansk arbejdsgiverforening( DA) og det der i dag er LO, indgik et forlig om, hvordan spillereglerne på det danske arbejdsmarked skulle være, kaldet Hovedaftalen. Hovedaftalen mellem DA og LO Hovedorganisationerne, Landsforeningen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), har vedtaget en række grundregler om forholdet mellem parterne på det danske arbejdsmarked. Hovedaftalen indeholder blandt andet regler om: Arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet. Retten til at tage kollektive kampskridt, fx strejke, blokade, sympatikonflikter, lockout og boykot. Fredspligten, som betyder, at det ikke er lovligt at lave arbejdsstandsninger, så længe der er en kollektiv overenskomst i kraft. Tillidsrepræsentanter. Afskedigelse af arbejdstagere og tillidsrepræsentanter. Overenskomstens varighed og opsigelse. Brud på overenskomsten, som skal indbringes for Arbejdsretten. Den danske model er karakteriseret ved en høj overenskomstdækning, ca 80%. I kraft af, at en høj andel af arbejdsstyrken traditionelt har været organiseret i fagforeninger og en høj andel af arbejdsgiverne har været organiseret i arbejdsgiverorganisationerne, har de indgåede kollektive overenskomster mellem fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne dannet de almindelige rammer for lønog arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Traditionen for frivillige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter betyder bl.a., at der ikke er nogen lov om mindsteløn i Danmark og generelt er meget lidt lovgivning, der regulerer det danske arbejdsmarked. Til daglig kaldes arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne også arbejdsmarkedets parter. Ved relevante samfundsforhold kan regeringen indkalde til trepartsforhandlinger mellem arbejdsgiverorganisationerne, lønmodtagerorganisationerne og regeringen. Disse forhandlinger er primært blevet brugt af regeringer til at finde langtidsholdbare løsninger for det danske samfund, hvor det har været påkrævet, at der kunne opnås enighed mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Bl.a. brugte Poul Schlüter trepartsforhandlingerne i 1987 til at lave en aftale, der styrkede dansk økonomi. Bl.a. aftalte man, at oprette arbejdsmarkedspensionerne, som senere blev implementeret ved overenskomstforhandlingerne mellem DA og LO. Dagpengesystemet, som bygger på dagpengeloven af 1907 og den relativt høje offentlige dækning af indkomsttab ved ledighed og sygdom er en væsentlig forudsætning for den danske models bæredygtighed. Nogle mener, at den danske model er truet af EU s regler om arbejdskraftens frie bevægelighed, hvor man kun kan kræve, at udenlandsk arbejdskraft overholder lovene og ikke overenskomsterne. Den danske model og de danske løn - og arbejdsvilkår er i høj grad afhængig af, at den danske fagbevægelse fortsat kan sikre en høj overenskomstdækning. Derfor er der i fagbevægelsen stor fokus på, at tegne danske overenskomster med udenlandske firmaer og firmaer som beskæftiger udenlandsk arbejdskraft. Bestyrelsen 5

6 B E S T Y R E L S E N Fra Ressourcerne Af Maria Paraskevas, Søren Johansen, Eva-Karin Jansson, Henrik Parelius og Charlotte Halvorsen I sidste udgivelse af Caution var det begrænset, hvad vi kunne give af svar på spørgsmål vedrørende den nye aftale, og vi havde håbet på at dette indlæg ville kunne bidrage til mindre frustration. Desværre må vi konkludere, at situationen ikke er meget anderledes, men derimod blevet skærpet af eksempler på slinger, der grænser til umenneskelige, og ikke virker logiske i forhold til SAS økonomiske situation. Her tænker vi navnlig på antallet af passive overførsler, hovedsageligt til hovedbaser, hvor der skal betales diæter, hotel, transport m.m. Og oveni det ender CC på dage med op til 18 timers arbejde, hvor sidste leg er passivt. Ydermere oplever de CC med de nye rosters, at de er endnu mere væk hjemmefra end før, og hvor det for nogen måske er at foretrække at have lange stop, er det langtfra tilfældet for alle. Man vidste da man søgte jobbet som CC i SAS, at det ville blive på bekostning af tid hjemme, men det har ændret sig markant de seneste år, og nu er det endt der, hvor mange vil føle sig nødsaget til at gå på deltid for at være mere hjemme. Deltid: Men er man så reelt på deltid? Man har måske flere fridage på månedsbasis, men det er en høj pris at betale, hvis produktionen og fridagene ligger samlet i hver sin ende af måneden og hvis man, når man er på arbejde, timemæssigt kan arbejde det samme som en på fuld tid. Vi har eksempler liggende på rosters for 100% og % ansatte, hvor man ikke kan se forskel, idet de på fuld tid får flere fridage end de 11 de minimum skal have. D.v.s. at man på deltid betaler % af sin løn for garantien af flere fridage, men samtidig arbejder 100% timer på færre dage!? Det er ikke deltid! SAS vil højst sandsynligt til vi når sommeren lykkes med at udnytte fuldtidsstillingerne til fulde, og så vil man muligvis kunne se en mærkbar forskel på fridagene, men hvis vi ender med at arbejdsbyrden bliver så stor, at flere og flere går ned i tid, så får SAS faktisk en del ansatte, der arbejder fuld tid til en deltidsløn! EKS 1: Arbejder man på kontor 5-2 kan man søge deltid på 2 måder, men uanset hvilken variant man vælger er det det samme antal timer. F.eks. ved 30 timer får man enten 4 dages arbejde af 30timer og 3 dage fri alternativt 5 dage af 30 timer og 2 dage fri. Men man ser ikke en version, hvor man arbejder fuld tid/37,5 t fordelt på 4 dage og så 3 fridage og samtidig går vedkommende ned i løn? Det er jo blot komprimeret arbejdstid!? EKS 2: Hvis en vikar på løntrin 1 arbejder 166 timer på en måned får vedkommende ca DKR Hvis en fastansat på 80% på løntrin 1 arbejder 166 timer får ca DKR!? Derfor accepterer vi ikke SAS fortolkning af deltidsaftalen, og vi arbejder stadig på at få det ændret. Split duty Split duty, som vi bedre kender som kort nat eller break på dagen, har med den nye aftale ændret sig for kabinen. I STO har vi allerede set eksempler på slinger med korte natstop med op til 3 aktive ben dagen efter. Vi har ikke længere en begrænsning som siger, at vi kun kan flyve et ben efter kort nat og Subpart Q tager ikke hensyn til at vi er mennesker, som 6

7 B E S T Y R E L S E N bør få mere end 3-4 timers søvn. Oplever vi slinger med korte natstop som er uholdbare må I både skrive en COR og til CAU, så den slinge kan ændres. Split duty er når ens hvile er under 10 timer eller kortere tid end foregående tjenestegøringstid (DP). Har vi et break på dagen, hvor vi kommer på hotel inden afgang, er det ofte i forbindelse med massiv forsinkelse. Det kan gøre arbejdsdagen meget længere, og som det er nu, kan CC og FP ikke selv holde øje med, hvor længe de kan flyve incl. break, da det ikke figurerer noget sted på portalen. Det har vi bedt SAS om skal fremgå af roster. SAS har en forpligtigelse til at overholde myndighedsbestemmelserne, men det har CC også selv, så derfor skal de informationer være tilgængelige. De regler der gælder ved split duty er relativ komplicerede, men ressourcegruppen er i fuld gang med at forberede til informationsmøder med udgangspunkt i en lille lommebog man kan have med sig på job, hvor både aftalen og myndighedsbestemmelserne vil være beskrevet så enkelt og overskueligt som muligt. I hvilken form den kommer, og hvornår den er klar er endnu ikke afklaret. Det er vigtigt at nævne, at ved både kort nat og break på dagen tæller timerne som fuld tjenestegøringstid (DP) d.v.s. alle timer er incl. de 47,5 t, ved forsinkelse op til de 60 t også selvom man ligger på hotel! Airportstandby og ny aftale Her i overgangen fra gammel til ny aftale har det været svært for Crew controle i STO at holde rede i alle aftalerne. Nu hvor den nye aftale er trådt i kraft, ser vi stadig tilfælde af misforståelser på aftalen, og nu har CC i CPH en ny aftale de skal forholde sig til, og derfor opstår tvivlen ofte om Crew controle kan gøre det de gør. Bl.a. har vi set tilfælde hvor CC er blevet kaldt på standby, fløjet en kort tur, hvorefter de har fået 5-6 timers airportstandby. Det kan man IKKE. Aftalen siger meget tydeligt, at man max. kan sidde 2 timer efter en produktion på under 6 timer. Det er beklageligt at Crew controle ikke kender til de regler i og med samtlige tjenestegøringsaftaler for både piloter og kabine har samme tekst hvad angår standby. Det er et godt eksempel på, at det er vigtigt at CC ved hvad der står i aftalen, men vi ved også at det skaber en del forvirring når CAU og SAS ikke giver samme svar, og hvis svaret ikke tydeligt fremgår af aftaleteksten. Vi ved at der vil dukke flere spørgsmål op i den kommende tid, som vi vil prøve at sammenfatte og svare på her i Caution og via medlemsmeddelelser. Da vi helst vil lægge energien der hvor der hersker tvivl om tolkning og forståelse af teksten, vil vi opfordre til at man tager et kig på hjemmesiden under ny OK aftale 2013, hvis man har mulighed for det, inden man kontakter CAU. Kan man ikke selv finde svaret, er vi naturligvis til rådighed, og så vil man hurtigst muligt få svar via tlf., eller vores facebookside. 7

8 B E S T Y R E L S E N Cabin Crew Ressourcepool (CCR/Vikarer) Der er et ønske fra vores vikarmedlemmer om information vedr. ny aftale, da der også her hersker forvirring. Faktisk er aftalen for ressourcepoolen blevet mere enkel og overskuelig, da den til forveksling ligner en fastansats når vi kommer til 6, tjenestegøring, blot med følgende undtagelser: CCR regnes i sagen natur ikke med i fordelingen VG resp. FG Blank dag ikke aktuelt for CCR Hvor der andre steder i overenskomsten står fridage skal dette for CCR læses som kalenderdøgn fri for al tjeneste på hjemmebase ; jf. definitionen i 6. Fridage for CCR skal ikke nødvendigvis markeres på roster Salg af fridage er ikke aktuelt for CCR For så vidt gælder dette stykke betales CCR kompensation svarende til 5,6% af fuld månedsløn i stedet for F3-dag Deltid er ikke aktuelt for CC I den sammenhæng vil vi opfordre til at vores vikarmedlemmer dukker op på de kommende informationsmøder vi vil holde i huset vedr. aftalen og subpart Q, så også de spørgsmål der cirkulerer i vikargruppen kan blive belyst og besvaret. Meals Vi er bekendt med, at der er tilfælde, hvor CC ikke har haft adgang til morgenmad på hoteller ved tidlig pickup. Vi har med henvisning til OM-A henvendt os både til SAS og myndighederne for at få en ændring på dette. Når det gælder denne del, så siger aftalen desuden at man skal have mulig-hed for at få mad på hotellet eller i nærheden. Vi har eksempler på at CC bliver spurgt om de ikke kan få lastet mad på flights der er kortere end de 2 timer der er aftalt, og dermed undgå den normale spisepause. Vi skal gøre opmærksom på, at aftalen siger at flyvetiden (blockoff-blockon) skal være OVER 2 ti-mer før der kan lastes mad, så det er ikke OK hvis I får lastet mad på en tur hvor flyvetiden er præ-cis 2 timer! Opstår der tilfælde, hvor flyvetiden i praksis ofte bliver kortere end de planlagte plus 2 timer, og CC må kaste maden i sig, skal det rapporteres både til SAS og til CAU, så det kan blive ændret. Når CC ikke at spise på en flight, må man have den fornødne tid til at spise på jorden, uan-set slot tider, connections, Pandion kunder etc. Det er simpelthen så vigtigt, at alle mealpauser bliver overholdt indenfor grænserne, selvom det betyder forsinkelse af flights og senere hjem-komst. Vi opfordrer på det strengeste til, at besætningsmedlemmer støtter hinanden i at holde sig til aftalen. Det er arbejdsgivers ansvar at sætte tid af til indtagelse af måltider, det er ikke CC s eget ansvar, og har du ikke spist i 8 timer, er du ikke fit for flight. Dropper du et måltid kan du risikere at trodse myndighedsbestemmelserne, og i værste fald bidrager du til en yderligere forringelse af mealaftalen. Pas på jer selv og hinanden! 8

9 B E S T Y R E L S E N Ressourcepool (Vikarer) Der har været enkelte henvendelser hvor vikarer har udtalt, at de ikke synes at CAU arbejder for dem. Det er naturligvis rigtig trist, men den misforståelse kan bunde i flere ting. Nogle af de beslutninger der tilgodeser kollektivet kan måske opfattes som det modsatte for den enkelte, men man må se på det i et større perspektiv. Et eksempel var, da CAU valgte at alle CC skulle afgive 2x 1/2 månedsløn i stedet for en lønnedgang på 4 %. En lønnedgang ville ramme både løn og pension, også for vikarernes del, på resten af ens ansættelsestid. Havde vikarene ikke skulle trækkes den halve månedsløn, havde vi på dette område tilgodeset en mindre gruppe og bidraget til en splid mellem vikarer og fastansatte, som desværre alligevel blev skabt med hjælp fra SAS. Det var et krav fra SAS, at CAU skulle finde x antal kroner i CC s lønninger. CAU valgte den løsning der var til størst økonomisk fordel for alle CC, incl. vikarerne. Man må ikke være i tvivl om, at vi helst så, at ingen skulle have afgivet noget løn overhovedet! Dog erkender vi, at forløbet og kommunikationen på daværende tidspunkt kunne have været bedre. Undrer man sig over vores beslutninger, kan man altid kontakte os og spørge, hvorfor vi træffer de valg vi gør, da årsagen ofte er af politisk karakter, og på ingen måde skyldes at CAU betragter nogle grupper anderledes end andre. Så er der hele problematikken om, at CAU ikke har et større kendskab til, hvordan vikarerne reelt arbejder. Vi så gerne, at et større antal vikarer blev medlemmer, så de kan komme til orde og vi kan få et overblik over de problematikker der måtte være. Den informative del går begge veje og vi oplever, at der findes en pålagt tavshedskodeks i dele af vikarkorpset i forhold til CAU, noget vi meget gerne ser en forbedring på. Her kan vi tilføje, at vi for nylig blev gjort opmærksom på, at vikarer ikke får løn ved split duty (ref. Ressourcegruppen indlæg), selvom timerne tæller som tjenestetid. Det mener vi naturligvis at de skal have, hvilket vi har gjort SAS opmærksom på, og vi afventer p.t. et svar. CAU har også sørget for, at vikarerne får løn i forhold til sin ansættelsestid, pensionsindbetalinger og har ret til barsel etc. 9

10 B E S T Y R E L S E N Desværre er CAU blevet gjort opmærksomme på, at enkelte vikarer føler sig uvelkomne blandt nogle af de fastansatte. Det er CAU s klare holdning, at fastansatte og vikarer bør betragte og behandle hinanden som ligeværdige kollegaer. Da vikaraftalen i sin tid blev oprettet, var det med det formål, at vikarerne primært skulle arbejde der hvor en fastansat ønskede fri - i weekender, sommerferie, jul/nytår mm, da det også dengang var et stort problem. Det har dog på ingen måde haft den effekt, og det er blevet sværere og sværere for en fastansat at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Vikarer arbejder på et løst skema, og er ikke er garanteret et fast timeantal. Det kan være frustrerende for de vikarer, som ønsker at flyve fuldtid og leve af det. Vi har hørt fra vikarer, som må sidde og vente næsten hele måneder i håb om at få timer fra trafikvagten. Mange vikarer oplever ikke at kunne flyve på dage de gerne vil, f.eks. i weekenderne, hvor mange af de fastansatte gerne vil have fri! CAU sætter naturligvis et stort spørgsmålstegn ved at SAS ikke udnytter vikarerne til at tilgodese de fastansattes ønsker og omvendt, specielt når det fremgår af pulsen at de fastansattes arbejdsglæde er dalende og at det bliver sværere og sværere, at få privatliv til at hænge sammen med arbejdsliv. Vi synes det er vigtigt, at der etableres et samarbejde og en forståelse for hinanden, da vi i fremtiden bliver nødt til at stå sammen for at opretholde nogle menneskelige arbejdsvilkår. Det samarbejde og den forståelse vil CAU gerne være med til at skabe. CAU arbejder for kollektivet, og der er brug for en fagforening mere end nogensinde nu, uanset om man er svensk, dansk, ny, erfaren, vikar eller fastansat. Bestyrelsen 10

11 B E S T Y R E L S E N Omvälvande Af Anna-Lena Gustafsson Vi befinner oss alla vid ett vägskäl, med alla menar jag ledning, Cabin Crew och föreningen CAU. Att välja rätta vägen fram är inte bara som en motorväg mellan start och mål, utan det kommer att behövas flera vägval, vid vägskäl för att nå målet. I november upplevde vi en typ av förhandling som vi aldrig tidigare upplevt i vårt moderna samhälle. Det vi efter november får uppleva är inte heller en önskvärd situation. Det finns inga tydliga riktlinjer om hur vår arbetsgivare förhåller sig till det nya avtalet, exempelvis FS dagar och ferie, gravida och ferie, övertidsersättning, deltid, Unfit, morgonmat och matlastning i slingor. CAU följer med över hela linjen och samlar fakta och värderar de vägar som leder framåt mot önskade mål. Vi försöker avklara problemställningar genom den fackliga, den vetenskapliga, den juridiska vägen och även via de bestämmelser som finns hos myndigheterna. Enligt vår ledning ska många problemställningar finnas beskrivna i en Crew Planning Guide (CPG), men denna CPG har ingen sett. Ledningen meddelar vår systerförening, SCC A i Stockholm att CPG n har CAU fått på mail, men ingen i CAU s hus har mottagit någon CPG. Ledingen säger att CPG n finns hos planning, men på planning har man heller inte sett någon CPG. Är det någon av er på linjerna som har sett vår nya CPG? Har du sett en CPG, sänd gärna en kopia till CAU. Redan kort efter novemberavtalet önskar vår arbetsgivare dispens ifrån ultimatumet, det ultimativa avtal och som vi båda skrev under i november CAU ställer gärna upp på en dialog och är välvilliga att se på de specifika problem som vår arbetsgivare önskar få en lösning på. CAU har dock svårt att säga ja till de dispenser som SAS önskar, när vi inte får hjälp med att lösa de problem som Cabin Crew har. Att Cabin Crews problem ska vänta till OK förhandlingarna 2014, men de problem som vår arbetsgivare har, ska lösas genom dispens från avtalet och det ska ske här och nu. Detta får vi i CAU förhålla oss till och CAU menar i nuläget, att inte ge några dispenser från nuvarande avtal, förrän vi kan få våra få problem lösta. CAU har framfört problem på kvoter på FS dagar, matlastning, att en deltidare arbetar deltid även i timmar och att du som Cabin Crew inte behöver arbeta in eller igen en sjukdag eller den dag som du köpt dig fri från flygtjänst med egna pengar eller ferie. Vi i CAU har satt igång ett arbete, för att finna alla möjliga vägar, att angripa problemen och tempot är högt på Amagerstrandvej. Vi använder stora resurser och starka krafter både i och utanför CAU för att öka möjligheten att se snabbare resultat än OK 14. Det vi vill be er kollegor om, är att rapportera problem och fel i schedule till CAU. Vi har redan nu funnit flera avtalsbrott i schedules i förhållandet till vårt avtal. Utnyttja vår hemsida, där finns massor av information om det nya avtalet. fridagar etc. Har du inte inloggningskod till CAU s hemsida, sänd oss en mail och vi ordnar det. CAU finns där för dig som medlem och CAU sätter alltid medlemmarna på första plats även om det i diverse skrifter ser ut som vi önskar våra medlemmar riktigt illa. CAU tar inte ferie utan arbetar årets alla dagar! 11

12 B E S T Y R E L S E N Nye crewhoteller Af Annnette Schucany Af Søren Johansen Så er det vist på tide at der informeres om, hvad der sker på hotelfronten i CAU. Vi mistede - som alle er bekendt med - en hel del i vores nye overenskomst, og hotelaftalen gik heller ikke ram forbi. CAU mistede retten til at evaluere hotellerne og området omkring, og derved sikre visuelt, at alle sikkerhedsforhold blev overholdt, og vi fik snakket med hotellets ansatte, om de var ordentligt trænet i evakuering, brandslukning og førstehjælp. Det er vi rigtigt kede af, og at CAU ikke længere selv kan garantere for sikkerheden igennem hotelaftalen, men vores piloter har heldigvis stadig evalueringsretten, og da vi har arbejdet sammen med alle pilotforeningerne i mange år på dette område, og stadig har et glimrende, tillidsfuldt samarbejde i dagligdagen, så føler vi os rimeligt dækket ind. Den nye aftale vi har i dag er således: Ved overnatning eller ophold, hvor sengehvile fordres, sørger SAS for eget værelse på hotel svarende til god skandinavisk standard med eget rum, toilet og bad. SAS valg af besætningshotel skal ske med særlig hensyntagen til: A. Hotellets sikkerhedsstandard, hvorved henses til såvel den personlige sikkerhed som sikkerhed ved navnlig brand. Konkret indebærer det følgende: - der skal være gode varslingssystemer for brand - der skal være gode muligheder for bekæmpelse af brand - der skal være brandalarm - der må ingen hindring være for effektiv evakuering af hotellets gæster i evt. nødstilfælde - der skal findes tydelige nødinstruktioner for hotellets gæster; herunder tydelig markering af alle nødudgange og information for øvrige nødsituationer - hotellet skal være bemandet med personale døgnet rundt B. Crews mulighed for hvile, hvilket indebærer at rummene skal være beliggende (eller tilfredsstillende lydisolerede) så støj p.g.a. trafik, elevatorer, restauranter, barer etc. reduceres til et minimum. Dette gælder navnlig, når crew hviler på hotel i dagtimerne. C. Crews adgang til restaurant eller mad på hotellet eller i dettes nærhed. 12

13 B E S T Y R E L S E N Hotel i city skal anvendes ved længere stop; i.e. stop på 16 tm. eller mere regnet fra checkout til ny check-in. Såfremt hotel ikke lever op til ovenstående kriterier, kan CAU kræve, at SAS uden ophør foranstalter forholdene rettet, eller finder andet hotel indenfor en frist på 2 måneder. Som I kan læse i aftalen, er de andre væsentlige ændringer, at vi ved stop over 16 timer, skal bo i city fra check-out, hvor det før adskilte ved 14 timer fra block-on. CAU tolker - og det var hensigten med aftalen - at stop under 16 timer fra check-out er på airporthotel, men SAS har indtil videre valgt, at når det ikke står beskrevet på denne måde, så kan SAS frit vælge, om CC skal bo airport eller city eller et helt tredje sted under de 16 timer. Dette har CAU dog indkaldt til forhandling på, da CC ikke kan være tjent med, at de ikke på forhånd ved, hvor de skal bo. Det er ikke mere en nødvendighed, at hotellet skal have en restaurant eller mulighed for at indtage mad på hotellet, men at det kan ske i nærheden af hotellet. CAU har heldigvis muligheden for at kunne bede SAS rette op på forholdene på et crewhotel og hvis ikke muligt, finde et nyt hotel, der kan leve op til ovenstående sikkerhedskrav. CAU vil stadig gerne have alle rapporter om hoteller, som afviger fra normal hotelstandard, da det er den måde vi kan dokumentere overfor SAS om evt. fejl og mangler og evt. brud på hotelaftalen. Håber I fik belyst den nye hotelaftale, og hvis I har yderligere spørgsmål, så henvend jer venligst til Anette eller Søren, der har crewhoteller som ansvarsområde i CAU. 13

14 B E S T Y R E L S E N 24 eller 48 timer i San Francisco??? Af Søren Johansen Så er afgangen til SFO rykket tæt på, og i skrivende stund er stoppet i SFO planlagt til 48 timer, men der har været megen forvirring om, hvor crew skulle bo og om stoppet var på 24 eller 48 timer. Grunden til denne forvirring ligger alene hos SAS, da CC managers på medarbejderdage informerede CC at stoppet var på 48 timer, men efterfølgende kunne man på parrings på Portalen se, at SAS havde planlagt stoppet på 24 timer. CAU havde et møde i januar 2013 med SAS, hvor hotel i SFO var på agendaen og vi gav udtryk for at være interesseret i at lave en aftale med SAS om en dispensation i SFO, hvis den lignede SEA modellen, hvor vi boede udenfor byen, men med biler betalt af SAS. Aftalen behøver ikke være dyrere for SAS med biler, da aftalen i SEA gav SAS en besparelse på ca. 1 million kr. om året. SAS vælger så ikke at følge op på denne løsning, som kunne være en win-win for begge parter, men informerer desværre andre arbejdsgrupper i SAS, at CAU kun vil bo i city (dyreste løsning) og på den måde sætter os i dårligt lys. Vi kan kun gisne om hvorfor SAS vælger denne strategi. Da vi første gang hørte om SAS udtalelser, kontaktede vi SAS med det samme og bad dem straks ændre informationen. På et møde med SAS den 25. februar 2013 beder SAS om en dispensation i SFO, der beskriver at vi skal bo ved airport, og der gives rabat på 4 biler. CAU spørger ind til, hvor megen rabat der gives, men det vil SAS ikke oplyse, og da vi spørger om stoppets længde, er svaret, at det kan være 24 eller 48 timer. Da vi nu er bekendt med at SAS ikke vil give os en aftale, der bare ligner SEA-modellen, men i værste fald kan være en rabataftale på 1 dollar på en bil, og stoppet er på 24 timer, så er det ikke særlig svært at sige nej tak. Piloterne, som vi i dagligdagen er i tæt samarbejde med, har hele tiden informeret os om, at piloterne aldrig har fået en ansøgning om at bo ved airport med en billøsning, og piloterne er heller ikke interesseret i en sådan. CAU har derfor prioriteret, at vi bor sammen med piloterne på det ganske udmærkede Hotel Nikko, der ligger godt placeret i city. CAU har ikke længere evalueringsretten, men vores piloter har været der sammen med SAS, og de har kun positivt at sige om hotellet, og at det lever op til det vi kan forvente af et hotel med en høj standard indenfor sikkerhed og trivsel. Hvorfor SAS til sidst vælger at schedulere med 48 timer straks inden deadline, i stedet for 24 timer, er vi heller ikke informeret om, men Per Schrøder har på et møde senere hen sagt til CAU, at når SAS har været søde/flinke og give os 48 timer i SFO, så må CAU betale tilbage til SAS på en anden måde via overenskomsten. CAU har dog ikke tænkt sig at betale for et arbejdsmiljø, som man kan forvente en arbejdsgiver normalt giver sine ansatte. Håber vi med denne information begraver alle de andre rygter, som har været skabt under beslutningsprocessen. 14

15 Reflektioner från mars 2013 B E S T Y R E L S E N Af Eva-Karin Jansson Nu står vi här i mars 2013 och många av CAU:s medlemmar känner globaliseringens och marknadsanpassningens konsekvenser på sina egna kroppar. Flygbranschens lobbyorganisationer och kapitalstarka intressegrupper har tillsammans med oseriösa flygbolags CEO:s (t.ex.ryanair) tvingat SAS till att mer eller mindre frigöra sig ifrån den skandinaviska förhandlings- och samarbetsmodellen. Det var en skandinavisk modell som under många år byggdes upp i samarbete mellan företagen och fackföreningarna, man försökte att sträva mot samma mål där alla blev vinnare. Arbetsmarknadens parter kände ett ansvar för företaget och arbetstillfällena så med hjälp av förhandlingar och dialog skapades förutsättningarna för att utveckla det ekonomiska och humana kapitalet i verksamheten, vilket gynnat både företag och individ, och därmed även samhället i stort. Jag är övertygad om att de skandinaviska länderna inte hade kunnat vara de välfärdsländer som de är om inte denna arbetsmarknadsmodell hade praktiserats. Klasskillnaderna hade varit betydligt större, samhällskonflikterna betydligt mer omfattande och de sociala samhällsproblemen betydligt fler. Tyvärr ser det ut som vi har fått en rollmodell i hur de danska arbetsmarknadens parter hädanefter ska förhandla. Rollmodellen är ett bolag som vi, som läser Caution, har en nära relation med! Var marknadsanpassningens konsekvenser tar slut vet ingen, det enda vi vet är att inget, inte ens arbetsmarknaden, är statisk utan att vi befinner oss i en ständigt pågående förändringsprocess, som går fortare och fortare. Det kan kännas hopplöst och tröstlöst i en tid av finanskris och skenande arbetslöshet, där rädslan tar över hos den enskilda medarbetaren, och hon böjer sig och accepterar försämrade villkor, under hot om konkurs eller uppsägning, men det finns en möjlighet till att kunna vara med och förändra vilken väg förändringsprocessen ska ta, och det är via politiken eller att via olika handlingar engagera sig. Så det är kanske dags att både gammal och ung, kvinna som man tar ställning för vilken typ av samhälle vi vill ha! Det som vi har tagit för givet är inte så självklart utan det krävs ett ständigt arbete på politisk nivå men även på arbetsplatsnivå, via facklig aktivitet, och facket det är vi alla tillsammans. Det är tillsammans som vi är starka och kan agera som en motvikt till motpartens intressen. Du och ditt engagemang är viktigt, ingen kan längre lägga ifrån sig ansvaret och tro att någon annan ska fixa arbetslivets villkor för dig, du måste på något sätt ta ställning till vilken väg våra arbetsvillkor ska ta. Ännu mer oreglerad marknadsliberalism eller? Ännu mer individualism eller? Ännu mer Den som skriker högst får mest eller? Ännu mer individuella avtal, förmåner, bestraffningar, allt beroende på arbetsgivarens subjektiva bedömning av dig, eller? Inte att förglömma är det jämställshetsarbete som pågått ända sen 70-talet där kvinnorna tog sig ut på arbetsmarknaden, och har sedan dess tillfört nya arbetskrafter, kompetenser och dimensioner i arbetslivet. Vi måste här i Skandinavien ibland påminna oss själva att kvinnans möjligheter att delta på arbetsmarknaden inte är så självklar i alla länder. Hade inte kvinnorna och lönemottagarna i USA och Europa på något sätt organiserat sig under 60- och 70-talet så hade vi kvinnor, som är i arbetslivet nu, inte kunnat skörda de frukter som de slogs för. Vi måste bara inse att vi inte kan luta oss tillbaka och tro att detta välfärdstillstånd ska vara för evigt. Vi måste engagera oss på både lokal, nationell, europeisk och internationell nivå. 15

16 B E S T Y R E L S E N Inom en överskådlig tid kommer vår egen sfärs arbete att sakta men säkert att ställas emot de sämst ställda lönevillkoren som finns på marknaden. Vårt jobb håller på att degraderas i en rasande fart till ett lågstatus- och låglönejobb där kvinnlig arbetskraft dominerar. För att på något sätt kunna stärka vår ställning som cabin crew globalt sett så måste CAU och övriga kabinföreningar jobba på både en europeisk och en internationell nivå för att säkerställa att de med sämst villkor får drägliga arbetsförhållanden. Detta är ett långsamt och tålamodsprövande arbete. Jag deltog nyligen i en kvinnokonferens för nordiska transportarbetare, och fick därmed en liten inblick i det europeiska och internationella arbete som bedrivs inom transportarbetarnas kvinnosektioner. De frågor som kvinnosektionen på ETF (European Transport Workers Federation) och ITF (International Transport Workers Federation) arbetar med utifrån ett kvinnligt perspektiv är t.ex. våld på arbetsplatsen, mobbing, sexuella trakasserier, hälsofrågor och sociala frågor. Det berättades för oss att kvinnorna från den nordiska sektionen agerar och fungerar som rollmodeller för de andra ländernas kvinnor, och dessutom bedriver de ett intensivt lobbyarbete inom de (oftast mansdominerande) beslutande organen. Vid stora ETF och ITF beslut agerar däremot kvinnorna som fackliga representanter, alltså oberoende av könstillhörighet. Målet är att våra skandinaviska erfarenheter och kunskaper kan bidra till att t.ex. minimumnivåer på löner höjs, att de sociala villkoren förbättras, och att män och kvinnor betraktas och behandlas som jämställda i arbetslivet, sådant som är självklart för oss, men inte för majoriteten av världens transportarbetarkvinnor. Vi befinner oss verkligen i förändringens tid och det är många frågor man ska ta ställning till både på individnivå men även på samhällsnivå, och där ingår i allra högsta grad arbetsmarknadens villkor. Ska vi kunna vara med och påverka våra egna villkor så måste vi alla tillsammans engagera oss och debattera angelägna frågeställningar både internt och externt, och på så sätt delta i samhälls-debatten. Du som enskild CAU medlem är med andra ord en mycket viktigt länk i kedjan! 16

17 Fatique/unfit for flight B E S T Y R E L S E N Unfit for flight - kan defineres ved en tilstand, hvor man på forhånd ved eller undervejs på en flerdages slinge oplever, at man ikke er i stand til at gennemføre en flyvning. Dette kan f.eks. bero på træthed, eller en form for mental tilstand, hvor man ikke vil være i stand til at holde fokus på sit sikkerhedsrelaterede job (det kunne eks. være i forbindelse med en ubehagelig oplevelse på vej til job, eller familierelaterede problemer). Koden hedder UF, meldes til Medhelp og der skrives en COR-rapport. Fatique - er den betegnelse, som bruges når man konstaterer, at man er ude af stand til at holde fokus og gennemføre normale procedurer grundet fysisk eller mental udmattelse. Tilstanden vil typisk opdages undervejs i eller efter en flyvning. Det er meget vigtigt, at der skrives en CORrapport, gerne med kopi til CAU, så vi har mulighed for at samle fakta omkring arbejdstider og konsekvenserne af disse. COR-rapporten ender hos Trafikstyrelsen, som dermed også har mulighed for at følge med i de effekter, som myndighedsbestemmelserne har. Bestyrelsen 17

18 I N F O Vi har modtaget følgende fra AON: i andre banker eller pensionsselskaber. Det skal du selv holde øje med. Skal du betale restskat på grund af for høje indbetalinger til ratepension, er det dog ret nemt at bringe det i orden igen. Du skal blot bede det selskab eller den bank, hvor den overskydende indbetaling er sket, om at overføre det overskydende beløb til livsvarig livrente. Det gør du ved at udfylde en blanket (nr ) fra SKAT s hjemmeside, og derefter sende den til relevante bank/pensionsselskab. Har du modtaget din årsopgørelse og indbetalt for meget til ratepension i 2012? Har du indbetalt mere end kr. til en eller flere ratepensionsordninger i 2012, vil det udløse en restskat. Den vil i så fald fremgå af rubrik 16 i den nye årsopgørelse, som du nu kan se på SKAT s hjemmeside. Den øvre grænse for indbetaling til en ratepension i 2012 var på kr. Alle danske pensionsselskaber overfører automatisk indbetalinger over kroner til en livsvarig livrente, når indbetalingerne kommer fra din firmapension. Men pensionsselskabet kender kun pensionsordningen på din nuværende arbejdsplads og kan ikke se, om du indbetaler til ratepensioner Vigtigt: Husk også at få det rettet for 2013, således at problemet ikke opstår igen til næste år. Vi anbefaler: Hvis du har fået indbetalt for meget på en ratepension, anbefaler vi, at du sørger for at få den resterende del ind på en livsvarig livrente. På den måde sikres dit fradrag, og du kommer ikke til at betale mere i skat her og nu. Har du brug for yderligere er du velkommen til at kontakte Aon på telefon eller sende en mail til Har du modtaget din årsopgørelse og indbetalt for meget til ratepension i 2012? Har du indbetalt mere end kr. til en eller flere ratepensionsordninger i 2012, vil det udløse en restskat. Den vil i så fald fremgå af rubrik 16 i den nye årsopgørelse, som du nu kan se på SKAT s hjemmeside. Den øvre grænse 18

19 I N F O for indbetaling til en ratepension i 2012 var på kr. i andre banker eller pensionsselskaber. Det skal du selv holde øje med. Alle danske pensionsselskaber overfører automatisk indbetalinger over kroner til en livsvarig livrente, når indbetalingerne kommer fra din firmapension. Men pensionsselskabet kender kun pensionsordningen på din nuværende arbejdsplads og kan ikke se, om du indbetaler til ratepensioner Skal du betale restskat på grund af for høje indbetalinger til ratepension, er det dog ret nemt at bringe det i orden igen. Du skal blot bede det selskab eller den bank, hvor den overskydende indbetaling er sket, om at overføre det overskydende beløb til livsvarig livrente. Det gør du ved at udfylde en blanket (nr ) fra SKAT s hjemmeside, og derefter sende den til relevante bank/pensionsselskab. Vigtigt: Husk også at få det rettet for 2013, således at problemet ikke opstår igen til næste år. Vi anbefaler: Hvis du har fået indbetalt for meget på en ratepension, anbefaler vi, at du sørger for at få den resterende del ind på en livsvarig livrente. På den måde sikres dit fradrag, og du kommer ikke til at betale mere i skat her og nu. Har du brug for yderligere er du velkommen til at kontakte Aon på telefon eller sende en mail til 19

20 M E D L E M S I N D L Æ G Hvor langt kan vi gå - hvor dybt kan vores ledelse falde????? Af Birgitte Utke Heilmann Efter nogle opslidende måneder med de mest usandsynlige men triste og sandfærdige bulletiner fra alle kolleger omkring et hav af punkter, der slet ikke bliver overholdt af ledelsen iflg. hverken gammel eller ny aftale, det mest uværdige forløb i den såkaldte forhandlingstid og ikke mindst en meget uacceptabel tavshed fra SAS side, som fastholder C/C i total uvished og utilfredshed, må det være tid til at spørge, hvor langt vi kan gå, og hvor dybt kan ledelsen falde??? Cabin crew er jaget vildt, der hver gang vi får en ny roster er nødsaget til at efterkontrollere, om den nu også holder i virkeligheden... Kan jeg overhovedet få adgang til morgenmad kl om morgenen? Line skrev vist noget om, at vi bare skal tage det med os fra hotellet - kræver dels en pose/box at medbringe det i, og er hendes plan mon så, at vi bare indtager div. i gaten omringet af utålmodige passagerer??? Eller skal vi nå at proppe det i os på et nanosekund på vej fra fra Århus/Ålborg stående i et koldt galley?? God herlig morgen not ;-(Alternativet er varm fisk med kartofler ca. 6½ time efter wake-up. Er det mon et problem??? Kan vi overhovedet nå at gå på toilettet, når først vores maver er ved at vågne med fulde huse, minimum crew, delay og short turn around?? Nej, det må nok vente til vi når frem til vores hotel ca timer efter, at vi startede... Hvad med hotelproblematikken? Airport på over 20 timers stop i Oslo, Arlanda eller Génève holder slet ikke og er langt fra vores oprindelige aftale..! Dels er der aldrig mulighed for at åbne et vindue på disse hoteller, for anden tur end til Airport eller langtidsparkeringen, hvilket man ærligt nemt kan blive ked af og få kuller af;-( Kun udsigt til fly og biler efter de monsterlange dage i røret - suk. CC s rapporterer, at de nu om dage bliver ringet op af trafikvagten, før hanen galer med krav om at møde ca min efter udkald?? Andre med ordren om bare at komme så hurtigt, du kan... Undskyld, hvad sker der med reglen om nu at have 80 min. udkald?? Lønsedler skal vi også checke fra gang til gang - og hvem ved, om vi overhovedet fik rette beløb tilbage ifm nedlæggelse af Fonden? Vores dagligdag består konstant af mistillid, utryghed, udmattethed og mangel på respekt. SÅ trist og demotiverende og desværre et uundgåeligt pres. Det er en ærlig sag at være nødsaget til at spare, men bunden er nået, og dette niveau er langt fra SAFE. Hverken for CC s eller for vores mange trofaste passagerer. Anstændigheden MÅ genopstå fra SAS side, og respekten overfor de mange superloyale og dygtige medarbejdere ligeledes graves frem blandt de mange farverige flyers! Eller skal vi alle dejse om i luften eller på korte groundstops, førend ledelsen forstår hvor galt, det står til...???? NB! Minor men important detail: At SAS som prikken over i et også har valgt at spare den vedlagte sukker (& til tider også mælk) i flex-boxen, gør det altså ikke nemmere at nå rundt til fx flex-pax med disse. Slet ikke, hvis vi også skal nå at spise, tisse og smile indenfor samme flight på ca. 1 time... Med håb om forståelse for, at CC s er mennesker med basale behov som alle andre, krydser jeg personligt fingre for, at SAS retter op på ovenstående punkter, som pt er præget af alt for stor ubalance & uanstændighed. De bedste hilsener til alle mine superseje og skønne kolleger ;-) Birgitte Utke Heilmann 20

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Valg XC AUTION. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

Valg XC AUTION. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk Valg XC AUTION 2011 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk VALG TIL BESTYRELSE Vigtigt!! Vedr. valg til CAU s bestyrelse 2011/2012 Af Helge

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer)

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) 1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0092 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Star

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

PF-Info december 2013

PF-Info december 2013 PF-Info december 2013 Så er vi sgu allerede ved at være der igen om ganske få dage står den atter på and, gås, flæskesteg, medister, brune kartofler, hvide kartofler, franske kartofler, rødkål, ris á la

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår!

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! PF-Info maj 2013 Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! Dejligt at kunne komme af sted om morgenen uden at skulle tænke på lange un- derbukser, skistrøm- per, halstørklæde,

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 230/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Kreta. 09.07. 17.07.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.906 kr. Voldsomme lydgener fra naboens hane,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Hvad gør du? 1) Kort 22

Hvad gør du? 1) Kort 22 Jeres vagtplaner er lavet for år tilbage. Nu har opgavefordelingen ændret sig, så du ind imellem undrer dig over bemandingen nogle gange er der for få og andre gange for mange på arbejde. 1) Beklager dig

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 146-2011 KK mod ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Ved henvendelse af 27. december 2010 har KK indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Lagoni SFO Unionvej Vojens - Tlf Mobil

Lagoni SFO Unionvej Vojens - Tlf Mobil Lagoni SFO Unionvej 4 6500 Vojens - Tlf. 7434 3210 Mobil 6115 4413 - E-mail: chsc@haderslev.dk Vojens 3. september 2012 De sidste par uger har stået i skolestartens tegn...meget er nyt. Selv for os der

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

C A U T I O N 1 / 2 0 1 4. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 1 / 2 0 1 4. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 1 / 2 0 1 4 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Kære medlemmer Af Peter Westh Så blev det tid til at udgive det

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere