PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M Husk at indsende dine lønønsker til FPO Hermed et OPROP til alle overenskomstansatte medlemmer. Den 15. i denne måned udløber fristen for menighedsrådenes modtagelse af forslag til lokale løntillæg. Det er i denne forbindelse meget vigtigt at præcisere, at a) forhandlings- og aftaleretten ligger hos FPO (uddelegeret fra CO10), medens b) initiativet (retten/pligten) ligger hos det enkelte medlem altså hos dig. Sidstnævnte forhold betyder, at modtager FPOs sekretariat ikke et udspil om løntillæg fra dig, tager foreningen ikke noget selvstændigt initiativ til en løntillægsforhandling. Har vi derimod modtaget et udspil fra dig, videresendes det til menighedsrådet via en af dine tillidsrepræsentanter, der herefter varetager den (oftest skriftlige) forhandling. En forhandling menighedsrådet har pligt til at gå seriøst ind i. Som det fremgår af ovennævnte procedure, er det netop i disse dage, hvor du modtager dette nummer af PO-bladet, absolut sidste frist for at stille dette års lønkrav, så har du endnu ikke gjort det, er det bare med at komme op af hullet. Selv om det som nævnt er FPO, der har forhandlingsretten, er der selvfølgelig ikke noget i vejen for, at man på forhånd har en fornemmelse for, hvad menighedsrådet vil honorere, og med hvilke beløb - det kan blot ikke aftales uden om FPO. Men er du i tvivl om noget, så kontakt din tillidsrepræsentant. Og hvad kan så udløse et løntillæg? Det kan a) enten dreje sig om et funktionstillæg for et ekstra hverv, man påtager sig ud over de egentlige organistopgaver såsom kirkeblads- eller hjemmesideredigering eller f.eks. dele af opgaverne i forbindelse med ferieplanlægning og vikarkontakter, eller b) kvalifikationstillæg for kompetencer udover PO-uddannelsen, som man gør brug af i sin ansættelse i kirken. Enhver forøgelse af den værdi, man har som aktiv for sit menighedsråd, bør afspejles i prisen på ens arbejdskraft det må jo ikke mindst for arbejdsgiversiden være en logisk forståelig følge af tidens fremherskende liberalistiske tankegang. Anders Thorup, formand, FPO 350

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Spil også dansk i kirkerne Torsdag den 28. oktober er der Spil Dansk Dagen. En lang rælkke kirker landet over har allerede tilmeldt sig projektet. Side Mere om kvalifikationstillæg John Poulsen, FPOs sekretariatsleder, kommer i denne artikel med gode grunde til, hvorfor PO-organisten bør indsende sine krav til det personlige kvalifikationstillæg. Side Stillingsopslag Søger du nyt job, kan du måske finde det i dette blad. Husk at stillingsopslagene også er at finde på FPOs hjemmeside. Side Randers, Forsiden Organist Lars Rosenlund Nørremark. Foto: Martin Dam Kristensen.

4 S P I L D A N S K Kirkerne synger og spiller på Spil Dansk Dagen Torsdag den 28. oktober 2010 fejrer Spil Dansk Dagen sit ti års-jubilæum DOKS, FPO og KODA er gået sammen i et fælles projekt, hvor vi opfordrer alle kirkerne til at være med på Spil Dansk Dagen. KODA har siden 2001 været initiativtager til Spil Dansk Dagen, som arrangeres i et tæt samarbejde med en lang række af de største danske musik- og kulturorganisationer. Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag, og den fejrer vi hvert år på den sidste torsdag i oktober. Dansk dagen. Det kan være koncerter og fællessang eller foredrag om musikken og om dem, der har skabt den. Det kan være debatter om musik og salmetekster, musikgudstjenester eller fremvisning af kirkens orgel. Musikken kan være i alverdens genrer, og teksterne kan være på alverdens sprog. Det eneste krav til musikken på Spil Dansk Dagen er, at den skal være skabt og produceret af danske musikere, komponister og sangskrivere. Kirkerne er en vigtig del Der vil være cirka arrangementer på Spil Dansk Dagen fordelt over hele Danmark. I 2009 fandt cirka 100 af dem sted i de danske kirker, der er en uundværlig del af Spil Dansk Dagen. I år håber vi, at vi kan få endnu flere kirker til at deltage, så vi i Spil Dansk Dagens jubilæumsår når op på mere end 250 kirkearrangementer. Hvorfor skal I være med? Det er vigtigt, at vi i hvert fald denne ene dag om året - samlet står frem og viser hinanden, hvad musikken kan, og hvor vigtig den er for vores liv. Når vi gør os ekstra umage med arrangementerne, så ved publikum det, og der bliver ekstra opmærksomhed omkring musikken og dem, der står bag. Hvordan kan I være med? I kan lave alle mulige former for musikarrangementer på Spil 352

5 S P I L D A N S K Spil Dansk Dagen kan i år fejre ti-års-jubilæum. Musikken har altid kommet ud i krogene, som her sidste år, hvor bandet Små Oaser spillede i Københavns Lufthavn. Foto Johan Rosenmunthe. Vind en koncert Alle kirker, som tilmelder et Spil Dansk Dagen arrangement på dk, deltager i lodtrækningen om en koncertoplevelse med bandet Himmelblå eller Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel i deres egen kirke. Der trækkes lod på selve Spil Dansk Dagen, og derefter planlægges koncerten i samarbejde med vinderkirken. Koncerten betales af KODA. Tekster Ricco Victor Projektleder Spil Dansk Dagen 353

6 K V A L I F I K A T I O N S T I L L Æ G Husk at indsende dine krav til kvalifikationstillæg Det er ved at være sidste frist, hvis den enkelte FPO-organist ønsker at blive hørt i forbindelse med de kommende lønforhandlinger. FPO sidder klar til at hjælpe. Tekst John Poulsen, sekretariatsleder, FPO Foto Bo Nygaard Larsen Får du nok i løn? Nej, vel. Så husk at lave en ansøgning om kvalifikationstillæg til dit menighedsråd og send den til fpo.dk, så sender vi den videre. Men skynd dig!. FPO skal have ansøgningen, så vi kan nå at sende den videre til menighedsrådet inden den 15. september Menighedsrådene har ikke pligt til at behandle ansøgninger, der kommer senere end denne dato. Husk at anføre adressen på menighedsrådets kontaktperson eller formand, så vi er sikre på, at den rette person får ansøgningen. Men får du det rigtige i løn? Det er faktisk ikke sikkert. I hvert fald ikke hvis du tidligere var honoraransat. Hvis du var tjenestemandslignende ansat, er der formentlig styr på tingene, fordi stifterne har haft alle de relevante oplysninger. Men det har i høj grad været menighedsrådene selv, der har beregnet lønnen til de honoraransatte. Det vil sige, at stifterne ikke nødvendigvis er i besiddelse af alle oplysninger for at kunne beregne den korrekte overenskomstmæssige løn for de tidligere honoraransatte. Derfor bør du gøre følgende for at kontrollere din nuværende løn: Check dit ansættelsesbevis fra dengang du var honoraransat. Kan du ikke finde det, så bed menighedsrådet om en kopi af deres eksemplar. Hvor mange timer fik du betaling for? Fik du særskilt betaling for fx kor eller koncerter eller andet? Fik du nogle tillæg? 354

7 K V A L I F I K A T I O N S T I L L Æ G Check dernæst de sidste par lønsedler som honoraransat (for eksempel november og december 2009 lønsedlerne) samt din samlede årsløn. Din gennemsnitlige månedsløn er som bekendt 1/12 del af årslønnen. Check derefter dine nye lønsedler (efter ). Her skal din basisløn, incl. evt. udligningstillæg og rådighedstillæg, være mindst lig med din gennemsnitlige månedsløn i Dertil kommer så 18 % pension. Endelig checker du dit nye ansættelsesbevis, hvor det nu fremgår, at du er overenskomstansat, hvor mange ugentlige timer du er ansat (som skal være det samme som da du var honoraransat hvis du ikke har indgået en aftale om et andet timetal), hvilken løn du skal have og på hvilke dage og tidspunkter, din arbejdstid er placeret, hvis du er deltidsansat. Kontakt menighedsrådet, så FPO Hvis du ikke har modtaget et ansættelsesbevis, eller hvis du ikke mener, du får den rigtige løn, så skal du allerførst henvende dig til dit menighedsråd (helst skriftligt, så din henvendelse kan dokumenteres). Hvis det ikke har nogen effekt, så skal du henvende dig til en af FPOs tillidsrepræsentanter. Så vil FPO tage sig af sagen. Manglende gyldigt ansættelsesbevis, forkert løn, manglende angivelse af placering af arbejdstid for deltidsansatte m.v. er overenskomststridigt og kan i grelle tilfælde medføre bod til menighedsrådet. 355

8

9 Organist Lars Rosenlund Nørremark Et orgelliv i skyggen af den glemte Edwin Henry Lemare Han er glemt af de fleste, men takket være blandt andre Lars Rosenlund Nørremark er den engelsk-amerikanske organist og komponist Edwin Henry Lemare kommet kommet frem igen. PO-bladet har besøgt opdageren til en snak om en afdød kollega, han betegner som den bedste organist nogensinde. Tekst Bo Nygaard Larsen Fotos Martin Dam Kristensen 357

10 L A R S R O S E N L U N D N Ø R R E M A R K Fortiden ligger bagude et sted. Nutiden synes ikkeeksisterende, for i samme øjeblik nuet bliver formuleret, er tilstanden forbi og arkiveret i fortidens glemte lommer. Tilbage står kun mindet, forudsat at en eller anden husker at huske på det. Det sker for nogle, mens andre må henslæbe en posthum tilværelse i skyggen af den totale forglemmelse. Sådan var det i mange år for den engelsk-amerikanske organist og komponist Edwin Henry Lemare. Født i 1865 på Isle of Wight, beundret af en hel orgelverden, og død i 1934, hvorefter han blev glemt. Når man hører ham spille, er det utroligt, hvordan han kunne blive glemt. Han var sin tids største organist, og måske var han den bedste organist overhovedet". Ordene kommer fra Lars Rosenlund Nørremark, solistuddannet organist, orgellærer ved blandt andet Det Jyske Musikkonservatorium og grundlægger af The International Historical Organ Recording Collection, som på internationalt plan samler viden om og indspilninger af vigtige historiske orgeloptagelser fra 1920 til I forbindelse med arbejde stødte han pludselig på navnet Edwin Henry Lemare. En kommunikativ kraft En god organistkollega fra Holland sendte mig en dag Lemares orgelsymfoni på 65 sider. Det var noget af en mundfuld, men da jeg ved en senere lejlighed hørte værket blive opført i England, var det lige mig," siger Lars Rosenlund Nørremark og fortsætter: I hans musik er der en kommunikativ kraft, og man kan høre på hans optagelser, at der er en vilje bag. Det er en af grundene til, at han i sin samtid havde musikalsk og kulturel indflydelse på højde med for eksempel Franz Liszt," Publikum og storskærm Vi sidder på orgelpulpituret i Skjoldhøj Kirke i Århus. Symptomatisk for samtalen ligger den moderne kirke på Jernaldervej. På bordet imellem os står en cigaretrygende Edwin Henry Lemare. Fotografiet udgør forsiden af Lars Rosenlund Nørremarks nye CD, Edwin Henry Lemare. Organ Works Vol. 1 med Organ Symphony No 1 in G minor fra 1899 som det bærende værk. Lars Rosenlund Nørremark har planlagt i alt tre cd'er med ikonets musik, og for ham er det ikke ligemeget, hvordan værkerne bliver præsenteret. På denne første CD varer musikken under 47 minutter. Det kan lyde af lidt, når man tænker på, at de fleste cd'er har musik i en time eller længere tid. Men for mig er det afgørende at pakke den udvalgte musik på en måde, så man kan holde ud at høre på den," siger han. Den samme opskrift bruger han selv, når han giver koncert i landets kirker. For ham skal en orgelkoncert appellere til sanserne og en passion, der er hos den udøvende. Det lader sig imidlertid ikke gøre, når orglerne er placeret, så publikum som oftest sidder med ryggen til orglet. Jeg gør meget ud af at have kontakt med mit publikum før, under og efter koncerten. Inden koncerten begynder, 358

11 L A R S R O S E N L U N D N Ø R R E M A R K deler jeg selv programmerne ud, og når jeg spiller fortæller jeg om musikken og lade publikum følge med på storskærme," siger Lars Rosenlund Nørremark. Det kan lyde populistisk, men for en mand med hang til livet omkring århundredskiftet er det nærmest et udtryk for at kalde musikken hjem igen. Når Liszt gav koncerter uddelte han også progammerne selv, og hans koncerter udviklede sig tit til ønskekoncerter, hvor han spurgte sine tilhørere, hvad de gerne ville høre. Han fik altså et ping-pong med publikum, og det samme forsøger jeg at gøre ved mine koncerter," siger Lars Rosenlund Nørremark. Ser sig selv i Lemare Der er en lige linje fra Liszt til Lemare. Igen ser vi på billedet. Cigaretten næsten røget helt ned. Bliver han stående lidt endnu, vil ilden snart brænde sig ind i hans fingre. Lars Rosenlund Nørremark lægger ikke skjul på, at han på sin vis ser sig selv i Lemare og den betydning, han havde for orgelmusikken. På hans tid var orgelmusikken stor. Der var hverken radio, tv eller pladeudgivelser, som vi kender det i dag. Den eneste mulighed for at høre musik var derfor at gå til en koncert. Det var dog dyrt at gå til en symfomikoncert, hvorimod det var billigt at gå til en orgelkoncert. Hér kunne man høre de samme værker, som man kendte fra symfoniorkestrene, og orglet kunne tilmed spille de samme stemmer. Man kan sige, at orglet virkelig havde en folkelig appel," siger Lars Rosenlund Nørremark og bladrer i sin cds flotte booklet. Midterbilledet illustrerer hans ord. Her ses Lemare ved en koncert Påskesøndag i 1917 i San Francisco Civic Auditorium. Ikke færre end tilhørere var mødt frem. Især i USA var der en helt speciel kultur for orgelkoncerter. Det var orgler med 100 til 200 stemmer, og de stod for det meste i kommunale samlingshuse. Det styrkede igen forbindelsen mellem orglet og folket, og Lemare forstod at udnytte det til det yderste," siger Lars Rosenlund Nørremark. Et godt eksempel var koncertsæsonen Lemare var ansat som City Organist i Portland, Maine, hvor han skulle spille 35 koncerter på én sæson. I stedet for trykte programmer lavede han en bog med sit samlede repertoire. Værkerne fik et nummer, og ved hver koncert opsatte han på scenen de numre, han ville spille. Listen indeholdt 98 komponister og 518 værker. Det fortæller noget om Lemares talent. Publikum var vilde med ham, og med sin noble, engelske fremtoning var han yderst populær," siger Lars Rosenlund Nørremark. Han er netop nu i gang med at forberede den anden cd i serien, og for ham er det naturligt at fremhæve komponister, der er glemt af offentligheden. Ifølge et engelsk index er der orgelkomponister. Mange af dem er glemt, men de fortjener at komme frem igen. Det gør ikke mindst Lemare," siger Lars Rosenlund Nørremark. Læs mere - om de historiske orgeloptagelser 359

12 SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle BYG PÅ ET SOLIDT, KLANGLIGT FUNDAMENT -den gode støtte for salmesangen ET ORGEL MED KLANGLIGE DYDER, som er solidt forankret i danske, traditionelle værdier. FLERE REGISTRE GØR BEDRE FYLDEST. -større mulighed for variation i klangen. DANHILD 25 GODE REGISTRE -giver SMUKKERE klangvariationer DANHILD 25, A9 i mørk eg med registertavler i lys eg. Vi bygger også individuelle orgler med mekaniske klaviaturer og hybrakustiske lydgivere. Registre udvælges i samarbejde med kirkens organist.

13 Super - tilbud! Fra Europas største orgelbygger: JOHANNUS Rembrandt 395 3x60 Stemmer, Valgfri romantisk / symfonisk / barok intonation. 3 manualer, 30 toners pedalspil, MIDI tilslutning. 3 swellepedaler. Div. kobler, tremulanter. 12 fabriksindstillede intonationer. 9 - kanal audio system. Priser fra Kr: inklusive moms. Omfatter instrumentet med standard bænk og standard pedalspil, men iøvrigt uden tilretninger. Uddybende brochuremateriale og CD tilsendes gerne. Alle kirker har råd til et godt orgel. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle

14 Compenius-orglet Festival for historiske musikinstrumenter på Frederiksborg Slot oktober 2010 Festivalens hovedattraktion er naturligvis Compenius-orglet, men Frederiksborg Slot råder også over andre historiske instrumenter, nemlig det nyrestaurerede Marcussen-orgel fra 1864 og det ligeledes nyrestaurerede klokkespil fra Hertil kommer komponisten I.P.E. Hartmanns flygel, bygget af Erard i Paris i Der vil være en hovedkoncert hver dag kl. 17 i Rosen eller Slotskirken samt en række halvtimes koncerter mellem kl. 11 og 16 på slottets forskellige instrumenter. Det kgl. Danske Musikkonservatoriums Tidlig Musik studerende vil sørge for tidstypisk musik med rundt om i museets stuer. søndag den 3. oktober kl Foredrag i Rosen ved Jens Brincker: Venedig omkring Musikkens Mekka kl Musik på klokkespillet med Ulla Handler kl Koncert-optakt på Compenius-orglet med slotsorganist Sven-Ingvart Mikkelsen kl Åbningskoncert (Entré 100 kr.) Claudio Monteverdi: Maria Vesper Dirigent: Paul Hillier mandag den 4. oktober kl Klokkespillet. Ørjan Horn Johansen kl Compenius-orglet. Ruben Munk kl Marcussen-orglet. Søren Chr. Vestergaard kl Hartmann-flyglet. Morten Mogensen kl Koncert på Compenius-orglet med Bine Bryndorf. Musik af Buxtehude og Muffat tirsdag den 5. oktober kl Klokkespillet. Poul Christian Balslev kl Compenius-orglet. Søren Gleerup Hansen kl Marcussen-orglet. Sven-Ingvart Mikkelsen kl Hartmann-flyglet. Jens Ramsing kl Koncert på Marcussen-orglet med Hans Fagius. Musik af Schumann, Beethoven, Hesse, Haydn og Gade onsdag den 6. oktober kl Klokkespillet. Lars Sømod kl Compenius-orglet. Kristian Olesen kl Marcussen-orglet. Christian Blom-Hansen kl Hartmann-flyglet. Morten Mogensen kl Koncert på Compenius-orglet med Jean-Charles Ablitzer. Musik af Hieronimus og Michael Prætorius, John Bull og Frescobaldi torsdag den 7. oktober kl Compenius-orglet: Masterclass ved Compenius-orglet med Professor Edoardo Bellotti. kl Klokkespillet. Ulla Handler kl Hartmann-flyglet. Charlotte Møller kl Koncert på Compenius-orglet med Edoardo Bellotti. Musik af Hieronimus og Jacob Prætorius, Frescobaldi og Pasquini fredag den 8. oktober kl Klokkespillet. Peter Langberg kl Compenius-orglet. Babett Hartmann kl Marcussen-orglet. Kristian Krogsøe kl Compenius-orglet. Mads Damlund kl Koncert på Hartmann-flyglet med Haydn Delight. Jennifer Dill, fløjte Hanna Englund, cello Charlotte Møller, klaver. lørdag den 9. oktober kl Klokkespillet. Søren Gleerup Hansen kl Compenius-orglet. Lars Colding Wolf, orgel - Per Buhre, violin og kontratenor kl Marcussen-orglet. Ulla Handler kl Compenius-orglet. Ulla Handler kl Koncert i Rosen (Entré 100 kr.) G. Rossini: Messe Solennelle. Dir.: Sven-Ingvart Mikkelsen søndag den 10. oktober kl Festgudstjeneste kl Klokkespillet. Ulla Handler kl Compenius-orglet. Lene Langballe, zink Roberto Falcone, violin - Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel kl Afslutningskoncert i Rosen. Carsten Dahl improviserer på Hartmann-flyglet Entré: Hvor intet andet er nævnt giver billet eller årskort til Frederiksborgmuseet adgang. Dagsbillet: 60 kr (studerende og pensionister 50 kr) Årskort: 200 kr Til koncerterne 3. oktober kl. 17 og 9. oktober kl. 17 kan billetter a 100,- kr. købes i Frederiksborgmuseets billetsalg og BILLETnet på posthusene eller Resterende billetter sælges ved døren, som åbner kl

15 Vestergade 9-13, DK-6240 Løgumkloster Løgumkloster Kirkemusikskole tilbyder kurser for PO-organister i efteråret 2010: Løgumkloster Kirkemusikskole tilbyder kurser for PO-organister i efteråret 2010 A) Fredag, d. 1. oktober kl Variation i gudstjenestespillet: ledsagesatser, diskanter, diverse forspilstyper og repertoirevalg. v / rektor Hans Chr. Hein B) Lørdag, d. 2. oktober kl Samarbejdet i gudstjenesten mellem kirkesanger og organist: A) Fredag, d. deltagelse 1. oktober af kl. både sangere Variation og organister, i gudstjenestespillet: praktik i kirkerum, ideer til repertoirevalg af Ledsagesatser, gudstjenesteværker diskanter, diverse forspilstyper sang og orgel. og repertoirevalg. v / rektor Hans Chr. Hein ved sangpædagog Judith M. Brandenhoff og Hans Christian Hein B) Lørdag, d. 2. oktober kl Samarbejdet i gudstjenesten mellem Tilmelding: kirkesanger Senest d. og 1. september organist: til skolens kontor. Deltagelse af både sangere og organister, praktik i kirkerum, ideer til repertoirevalg af gudstjenesteværker for sang og orgel v/ sangpædagog Judith M. Brandenhoff og Hans Christian Hein Tilmelding: C) Mandag, Senest d. 8. d. november 1. september kl til skolens Improvisation kontor. i gudstjenestesammenhæng samt præsentation af udvalgte orgelkoraler. C) Mandag, d. 8. november kl v/ organist Improvisation Christian i Præstholm, gudstjenestesammenhæng Sct. Mortens Kirke, samt Randers præsentation af udvalgte orgelkoraler. v/ D) organist Tirsdag, Christian d. 9. november Præstholm, kl Sct. Mortens - Nyt repertoire Kirke, Randers til gudstjeneste og koncert: Dogmekoraler - og andre kompositioner v/ organist Tore Bjørn Larsen, Sct. Nicolai Kirke, Svendborg og D) Tirsdag, d. 9. november kl organist Dogmekoraler Povl Christian - og andre Balslev, værker Vor Frue Kirke, Svendborg v/ organist Tore Bjørn Larsen, Sct. Nicolai Kirke, Svendborg og organist Povl Christian Balslev, Vor Frue Kirke, Tilmelding: Svendborg Senest d. 8. oktober til skolens kontor. Tilmelding: Pris pr. kursus: Senest kr. d. 400,- 8. oktober. Tilmelding til skolens kan ske kontor. til ét eller Pris flere pr. kurser. kursus: Ønskes kr. 400,- deltagelse. Ønskes i 2 på deltagelse hinanden i 2 på følgende kursusdage er skolen behjælpelig med indkvartering forhør nærmere. hinanden følgende kursusdage er skolen behjælpelig med indkvartering forhør nærmere. Alle kurser finder sted på og ved Løgumkloster Kirkemusikskole. E) Onsdag, d. 22. september kl. 10 fredag, d. 24. september kl. 17 Kursus i babysalmesang v/ Nærmere sanger og oplysninger musikpædagog om alle Karin kurser A. kan Elkjer, fås ved Vejle henvendelse til skolen samt på dei.dk/kms F) Onsdag, d. 3. november kl. 10 fredag d. 5. november kl Kursus i musikalsk legestue v/ sanger og musikpædagog Karin A. Elkjer, Vejle Desuden tilbyder skolen i efteråret mulighed for deltagelse i kurser i babysalmesang og musikalsk legestue samt kurser i ledelse af gospelkor nærmere oplysninger fås ved henvendelse til kirkemusikskolen: Tilmelding: snarest eller tlf. muligt p.gr.a begrænset deltagerantal. Pris pr. kursus inkl. overnatning og måltider på Løgumkloster Refugium eller Løgumkl. Højskole kr. 2950,-. G) Mandag, d. 1. november kl Tirsdag, d. 2. nov. kl. 16 Gospelsang i teori og praksis - et kursus om arrangement og indstudering af kor og band v/ cand.mag., dirigent og efterskolelærer Anders Østerbye, Århus Tilmelding: Senest d. 1. oktober til skolens kontor. Pris inkl. overnatning og måltider på Løgumkloster Refugium eller Løgumkl. Højskole kr. 1500,-. Alle kurser finder sted på og ved Løgumkloster Kirkemusikskole. 363

16 Melodien der blev ved Steen Lindholms erindringsbog En historie om musiklivet i Danmark, som ikke er fortalt før. Steen Lindholm fortæller i bogen om sine mange år med bred berøringsflade indenfor både amatørområdet og det professionelle liv på såvel kor som orkesterområdet. Bogen koster kr. 225,00 Læs forord og "smagsprøver" på Og bestil bogen på tlf eller via e-post til Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

17 Har du sagt ja? LSBprivat Løn i tilgift giver vi 5 % på din lønkonto Nu tilspørger vi dig: Vil du have LSBprivat Løn, hvor du får 5 % i rente på de første kr. på kontoen og 0,25 % på resten? Kravene for at få LSBprivat Løn er, at du er medlem af FPO og samler din privatøkonomi hos Lån & Spar. Mere for pengene med gode renter og få gebyrer LSBprivat Løn med 5 % på de første kr. og 0,25 % på resten Opsparingskonto på 1,25 % i rente, når din saldo er mindst kr. Kassekredit til 7,75-10,25 % i rente (ÅOP 7,98-10,65 %) Gratis Visa/Dankort, MasterCard, mobilbank, e-boks Gratis netbank med gebyrfri betaling af girokort og regninger samt overførsel mellem danske konti. Alle renter er variable og gældende pr. 5. februar 2010 LSBprivat får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Det er nemt at skifte bank Kom ind til et møde, så tager vi os af alt det praktiske også kontakten til din nuværende bank. Bestil møde online på coiibank.dk eller ring på

18 Swing Sisters Swing Sisters julekoncerter og juleshows 2010 Eksisterer Swing Sisters stadig? Spørgsmålet stilles ofte og svaret er JA! i allerhøjeste grad. Kirsten Siggaard, Lise-Lotte Norup og Kirsten Vaupel har ganske vist deres individuelle karrierer at passe, men i perioder samles den succesfulde gruppe for at optræde med deres livsbekræftende underholdning af høj kvalitet. Swing Sisters er til rådighed i november og december 2010 til bl.a. kirkekoncerter og andre julearrangementer. I årets sidste måneder byder Swing Sisters på et stort repertoire af populære julesange og salmer, foruden de velkendte swingende rytmer fra swingmusikkens guldalder. Som noget helt nyt synger gruppen nogle af Leo Mathiesens favoritter, bl.a. Take it easy og To be or not to be. Kort om Swing Sisters Swing Sisters blev dannet i 1992 stærkt inspireret af The Andrew Sisters. Der blev helt ekstraordinært skrevet tre musicals til trioen, som gennem flere år turnerede i hele Danmark med forestillingerne. Desuden har Swing Sisters optrådt i adskillige TVshows i Danmark senest i foråret 2010 og her i efteråret medvirker de i endnu et program på TV2 Charlie. Også udlandet har haft bud efter de tre søstre, der med succes har underholdt tilskuere, seere og lyttere i Sverige, Tyskland, England, Grønland og Vietnam. Swing Sisters har også udgivet en lang række CD er med deres store repertoire. Det kan også nævnes, at pigerne har modtaget Simon Spies Showpris som påskønnelse for at levendegøre populær musik fra hedengangne tider. Kontakt til Swing Sisters Hvis tilbuddet har interesse står jeg til rådighed med uddybende informationer om ledige datoer, forslag til netop jeres arrangement samt udarbejdelse af tilbud. Venlig hilsen Hans-Georg Møller, koncertarrangør Tlf

19 NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende 367

20 David Hildebrandt / Peter Navarro-Alonso / Bolette Roed ALPHA "Mage til kreativ musikudøvelse skal man lede meget længe efter - og hvor kan blandingen af blokfløjte og sax og slagtøj dog lyde blødt... sikken oplevelse! Et storslået projekt." ***** Berlingske Tidende Nomineret til Nordisk Råds Musikpris 2009 ALPHA skal opleves. Et klassisk ensemble med et unikt og ekspressivt repertoire: middelaldermusik, verdensmusik og dansk folkemusik fra det 21.århundrede. ALPHA spiller kirkekoncerter over hele landet. Ønsker De yderligere information om ALPHA, er De velkommen til at kontakte: Bolette Roed Tlf

21 HØR, før du vælger! udbydere med 319 koncertforslag Bestil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto, lydprøve og op til 5 koncertforslag for kun 750 kr. Ring / mail kirkekoncert.dk tlf

22 S T I L L I N G E R Vilkår for ansættelse af organiststillinger Medlemmer af FPO må kun søge stillinger, der har været annonceret via organistorganisationernes fagblade eller hjemmesider. Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden, samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen. Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende for, hvilken overenskomst man er omfattet af. Ved ansættelse som organist udfærdiges der ikke længere et regulativ for stillingen. Organisten skal derfor forlange, at menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren udfærdiger en arbejdsbeskrivelse for stillingen. En skabelon for arbejdsbeskrivelse kan downloades fra FPOs hjemmeside eller fra ITskrivebordet. 370

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M PO-organisten anno 2009 Med juletravlheden forhåbentlig vel overstået og juleglæden forhåbentlig ikke helt opbrugt kan vi nu tage hul

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1 Nr. 9 september 01 11. ÅrGaNG PO-bladet TEMA: KoRlIv 1 Præludium NOGET NYT? Har du inden for det sidste år tilegnet dig nye kompetencer? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Kan du noget, du

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne

Læs mere

GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE

GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE NR. 6 JUNI 2014 13. ÅRGANG PO-bladet GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE SIDE 8 TIDSREGISTRERING: KONTROL KAN IKKE ERSTATTE LEDELSE SIDE 22 PRÆLUDIUM MUS GÅ IKKE I FÆLDERNE Af Anders Thorup, formand

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget,

Læs mere

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 NR. 2 F E B R U A R 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand

Læs mere

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 PRÆLUDIUM NED PÅ JORDEN Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Nu er vi snart ved at være til ende med ministeriets

Læs mere

NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19

NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19 NR. 3 M A R T S 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19 PRÆLUDIUM DEMOKRATISK UNDERSKUD Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I begyndelsen

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

N r. 4 PRIL 2015. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen RAMMETID SIDE 14 REGNSKAB SIDE 18

N r. 4 PRIL 2015. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen RAMMETID SIDE 14 REGNSKAB SIDE 18 N r. 4 A PRIL 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen RAMMETID REGNSKAB SIDE 14 2014 SIDE 18 PRÆLUDIUM OVERENSKOMST I 2011 indgik det statslige arbejdsmarked, hvorunder vi hører

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 PRÆLUDIUM VEL ER JEG IKKE CÆSAR... Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen På Tryggevælde Provstis

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere