Munkiana nr årgang issn:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Munkiana nr. 43 2010 14. årgang www.munkiana.dk issn: 1397-7172"

Transkript

1 Munkiana nr issn: årgang

2 Bestyrelse: Kaj Munk Selskabet Formand: Søren Dosenrode, Elme Allé 8, 9000 Aalborg, tlf , Næstformand: Peter Øhrstrøm, Stokrosevej 5, 9380 Vestbjerg, tlf , Kasserer: Jørgen Albretsen, Marie Curies Allé 175, 1. tv., 9220 Aalborg Ø, tlf , Sekretær: Elsebeth Dyekjær Kruse, Strandbakken 67, 4400 Kalundborg, tlf , Ricardt Riis, Carit Etlars Vej 25, 8700 Horsens, tlf , 2 Hjemmeside: Det planlægges, at munkiana.dk, ud over at være normal hjemmeside for Kaj Munk Selskabet, vil indeholde supplerende materiale til artiklerne i de trykte numre af Munkiana. Tidsskrift: Munkiana, issn Redaktør: Peter Øhrstrøm. Redaktør for forskningsartikler i tidsskriftet: Mogens Pahuus. Layout: Jørgen Albretsen. Cover: Suzanne Eide Knudsen. Munkiana nr. 43 er udgivet i samarbejde med Kaj Munk Forskningscentret ved Aalborg Universitet, Munkianas redaktion har forsøgt at afklare ophavsrettighederne til materiale gengivet i dette nummer. Skulle vi have overset noget, beder vi om at blive kontaktet, så fejlen kan blive rettet. Kommende Munkiana: Munkiana udkommer fast to gange årligt, i maj og i november. Deadline for indsendelse af artikler, man ønsker optaget i tidsskriftet, er 1. april og 1. oktober. Lejlighedsvis vil temanumre og særnumre supplere de to faste numre. Artikler indsendes til redaktør Peter Øhrstrøm. Forsideillustrationen: (Foto: Jørgen Albretsen) Vedersø Kirke i den frostklare januardag med snedækkede grave. Et minde fra den forgangne hårde vinter. Foto taget fra sydøst lørdag den 9. januar 2010 klokken lidt over 11.

3 Indholdsfortegnelse Jan Pedersen: Kaj Munk er for hele verden 4 Jens Kristian Lings: Kaj Munks sidste timer 6 Søren Dosenrode: Boganmeldelse Carl P. Behrens: En flig af nådens trone 14 Søren Dosenrode: Formandens beretning 9. januar i Vedersø 15 Jørgen Albretsen: Referat af generalforsamlingen 9. januar i Vedersø 16 Kaj Munk: Hyldest til Norge 18 Aage Jørgensen: Kaj Munk nogle litteraturhenvisninger 19 Forskningsartikler i Munkiana Artikler, der ønskes optaget som forskningsartikler, vil blive underkastet fagfællebedømmelse (peer review) efter den standard, som traditionelt gælder i det internationale forskningmiljø, således som det er beskrevet på Forskningsministeriets web-site. Artikler, der er optaget i Munkiana på denne måde, bliver specielt markeret som forskningsartikler. Professor Mogens Pahuus, Aalborg Universitet, har redaktionsansvaret for forskningsartiklerne i Munikana herunder for ledelsen af review-processen. Bliv medlem af Kaj Munk Selskabet Årskontingentet for medlemskab af Kaj Munk Selskabet er 150 kr. (hvilket også dækker abonnement på Munkiana). Biblioteker og organisationer kan tegne abonnement på Munkiana for 150 kr. Kaj Munk Selskabet har CVR-nr Via netbank kan indbetaling ske på indbetalingskort type 73, nr , eller til Lån & Spar Bank reg. nr. 0400, konto nr Husk at skrive navn og adresse i meddelelse til modtager. Ekstranumre af bladet Munkiana kan bestilles ved henvendelse til kassereren (se side 2). Jørgen Albretsen, kasserer. 3

4 4 Kaj Munk er for hele verden Af Jan Pedersen, Norge Verden står i gæld til Kaj Munk. Ikke bare har han skabt verdenslitteratur, hans dramaer lever på de mange teaterscener og bliver til inspiration og glæde i vores livskamp. Men han giver mere: Overlevelsesopmuntring, hvor terror og menneskeforagt råder. Her er det nok at nævne Indonesien og Sydafrika forbundene og hans kampinspiration dér. Norge står i en speciel gæld til Kaj Munk. Det var i Oslo verdenspremiererne på Sejren og Han sidder ved Smeltediglen fandt sted i 1936 og Det var her nazisterne viste deres foragt for Kaj Munks antisemitiske skuespil om den smeltedigel, som bærer død i sig, når en Hitler står op som overgud med løgn. Dette skete et halvt år før Krystalnatten. Det var mit land, som fik Kaj Munks store hjælp og opmuntring til at modstå nazismens menneskeforagt. Illegalt kom hans prædikener til vores eje, både fra Ved Babylons Floder og Med Ordets Sværd. Vor kirkekamp blev ledet af Oslo-biskoppen Eivind Berggrav, og Kaj Munk var ham virkelig til stor åndelig hjælp. Fredssommeren 1945 blev en takkens tid til Kaj Munk. To gange var Norge med i den rette hyldest til martyren og digterpræsten, først på Universitetets store mindemøde og dernæst ved mindegudstjenesten i Domkirken, Vor Frue Kirke i København. Her nåede Nordens tak udover Danmarks grænser. Samtlige, som var toneangivende i Danmark, var selvsagt til stede, fra kongehus, regering, folketing, universitet og kulturliv. Samtlige nordiske kirker var repræsenterede ved deres biskopper. Selvsagt var det også, at Oslo-biskoppen, Berggrav, holdt prædikenen om en Kaj Munk, som sprænger alle grænser, også de snævre nationale. Danmark står i gæld til at takke Kaj Munk for hans indsats, der hvor mange svigtede under krigen. At han selv blev svigtet i efterkrigstiden, det er et opgør, som mange må tage på sig. Ikke bare politikere fra højre til venstre står i sandhedsgæld til Kaj Munk, men også den kulturradikale elite svigtede sandheden ved at bekæmpe den kristne kultur over hele Norden, ved at fortie Kaj Munk eller bruge løgn om ham. Eivind Berggrav siger i sit skrift fra 1952, Oslo-Vedersø retur, at han, som selv sad i politiets varetægt det meste af krigens tid, oplevede meldingen om det nedrige drab på landevejen af denne bannerfører i kamp mod tyranner som et varsel og kunne ikke i sit inderste undgå at være hjerteforbundet med ham. Det var ikke bare digteren Kaj Munk, som var stor, han var en verdensopdrager i kristen etik og tro, da selv livet var en pris, han var villig til at betale om nødvendigt. Dette så den norske kirke fuldt ud. Dette så Kaj Munk fuldt ud. Aldrig ville nogen have skrevet tillægsvers til Ja, vi elsker dette landet, (gengivet side 18, red.) sådan som han gjorde det. Han skønnede netop, hvad kampen drejede sig om. Det var en global kamp. At Danmark også havde en troværdighedskamp at spille under krigen, det fortælles bedst ved at se på den måde, de danske skibe blev modtaget på i England. Mistanken var stærk mod en nation, som samarbejdede med Tyskland, og dette genspejlede sig i holdningen, som blev vist mod danske skibe, som kom til allieret havn: Er de til at stole

5 på? Dette ved jeg fra en norsk indflydelsesrig person med tilknytning til den norske regering i London. Noget andet, som der også blev lagt mærke til i London i de vanskelige år, var Kaj Munks modige modstandskamp. Da så krigen var ovre, fik Kaj Munks politiske indflydelse under krigen sin fulde anerkendelse. Uden Kaj Munks indsats er det tvivlsomt, om Danmark var kommet så tidligt ind i de Forenede Nationer. Den store norske forfatter, Ronald Fangen, som bl.a. oversatte de to prædikensamlinger af Kaj Munk i fredsåret og i 1946, skriver forord til dem. Således i Ved Babylons Floder: Den første af Kaj Munks prædikensamlinger bliver nu udsendt på norsk, den anden kommer lidt efter nytår 46. De er historiske dokumenter. De har bidraget til at bestemme et folks holdning. Og den holdning, de bidrog til at skabe, har bundet Norge og Danmark sammen i et nyt venskab, som fra Danmarks side har fået gribende udtryk. Den har også skaffet Danmark plads blandt de frihedskæmpende folk. Med inderlig glæde har vi set, at Danmark på norsk initiativ blev indbudt som medlem af San Francisco- Konferencen. Sådan var vejen for Danmark i efterkrigstiden: Kaj Munk åbnede med sin holdning under krigen vejen for sit fædreland ind i verdenssamfundet, efter at det havde haft 3 samarbejdsregeringer fra til med Nazi- Tyskland. Lad mig sige det sådan om den tid, som synes at være så fjern i dag: Danmark og Norge havde én ting til fælles. Det var den 9. april Men fra denne dag skiltes vore veje. Fra 1945 fandt vi sammen igen. Lidt om Vedersø gl. Præstegaard Jens Kristian Lings veldokumenterede bog, Skygger over Vedersø Præstegaard, står i en særstilling. Her foreligger så mange faktaoplysninger, at selv en udlænding ser, at uret er begået. Da skødet blev overgivet den lokale fond fra den danske stat, stod det efter mit skøn Munk-familien frit at forvalte sin del af aftalen fra 1948 mellem Kirkeministeriet og Lise Munk. Det toppede som bekendt i efteråret 2008, da møblerne fra Præstegaarden kunne være blevet brændt. Jeg tillod mig da at skrive til statsminister Anders Fogh Rasmussen og bad ham medvirke til, at der ikke blev en kulturskandale i Danmark. Dette lykkedes. Arne Munk blev så bedt om at møde hos kulturministeren, som nu havde fået sagen om Vedersø gl. Præstegaard. Så vidt jeg ved, hørte han intet, fra dette møde fandt sted, til at der 15 måneder efter kom presseinformation, om at skødet var givet tilbage til staten, og at den ville bevilge driftsmidler til den gamle præstegård, som skal være et værdigt mindested for Kaj Munk. Jeg skrev da et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvori jeg udtrykte, at jeg synes, Arne Munk skulle have haft en retmæssig orientering om sagen og en undskyldning fra kulturministeriet, som ikke havde givet ham denne orientering. To gange har jeg skrevet i Kristeligt Dagblad om Vedersø gl. Præstegaard. Min klare overbevisning er, at Kaj Munk tilhører hele verden og ikke bare Danmark. Det samme gælder Vedersø gl. Præstegaard. Den må være noget andet end en lokal, regional eller statslig ejendom, den er et verdensklenodie. For det var her globale værdier blev skabt. 5

6 Jeg gør Oslo-biskoppen Eivind Berggravs ord fra 1953 til mine: Planen om et senere museum synes uheldig. Hverken Kaj Munk eller Vedersø gl. Præstegaard må blive noget museum. Mit håb er, at Præstegaarden må leve. Hvorfor? Fordi Kaj Munk lever og altid vil leve. Hans præstegård må aldrig blive degraderet til et museum. Den bør fredes i ordets bedste betydning for slægter, som kommer. 6 Kaj Munks sidste timer Af Jens Kristian Lings Dramatikeren Kaj Munk blev martyr, og interessen for ham som en sådan lever godt verden over. Måske er netop hans martyrium årsag til, at der stadigvæk opstår nye rygter om en forudgående lidelseshistorie? Hans sidste timer er aldrig blevet overbevisende beskrevet. Sidst har jeg hørt, at en nu afdød sygeplejerske på Silkeborg Sygehus så, at Kaj Munks lig var uden negle. I sin bog fra 1993 om mordet refererer Bjarne Nielsen Brovst udførligt den enkelte morders udsagn under de senere forhør, hvilket forvirrer læseren, fordi de fire (Söhnlein, Schwerdt, Nebel og Carstensen), man fik fat i, alle er store løgnere. Generelt kan man ikke stole på deres oplysninger og forklaringer. Ingen af dem har f.eks. skudt Kaj Munk. De udpeger alle to af de andre. Det skal tilføjes, at selv om mordet fandt sted i klart måneskin, kan det have været svært for den enkelte at skelne skarpt. Dertil kommer, at forhørene fandt sted næsten to år efter drabet. Hvor mange kan huske præcise detaljer så længe efter en hændelse? Hvad foregik der mon i bortførernes bil? Hvorfor lå Kaj Munks lig i den nordre vejgrøft på Hørbylunde Bakke, når bilen kom fra vest? Og hvordan kunne køreturen fra Vedersø til Århus vare næsten 6 timer? I årenes løb har der blandt mange andre verseret rygter om, at Kaj Munk skulle have snakket en del med både Nebel og Schwerdt, inden de nåede Herning, at han skulle have fået en giftsprøjte i bilen, og at han skulle have været til afhøring og endog udsat for tortur på Silkeborg Bad, hvor den tyske øverstkommanderende, general Hermann von Hanneken, fra november 1943 havde hovedkvarter. I et familiealbum, som general von Hannekens enke overlod til et barnebarn, lå en amerikansk artikel, hvori der bl.a. står: Kaj Munk, great pastor and patriot, lost no time giving Hanneken a Danish answer in these few words: I would rather see the relations of Denmark deteriorate with Germany than with Christ. [ ] Crowning infamy was the assassination of Doctor Munk. The fearless pastor was taken to Hanneken s headquarters supposedly for questioning. The following morning his mutilated body was found in a public park. (Drostrup 1997, s. 257). 1 Artiklen havde ingen kommentarer på sig, hvilket kan betyde, at von Hanneken, 1 Drostrup har ikke kunnet finde frem til artiklens forfatter eller til, hvor den var trykt.

7 hvis han selv har anbragt den i albummet, har accepteret fremstillingen. Formålet med min undersøgelse af Kaj Munks sidste timer er at få klarhed over hele forløbet, og at få aflivet eller bekræftet rygterne om besøg, forhør og tortur på Silkeborg Bad. Efter at have fundet frem til Rigsarkivets materiale og det, Statsadvokaten har afleveret til Landsarkivet i Viborg, har jeg nu læst både politirapporten, vicepolitichef Otto Himmelstrups mange undersøgelsesresultater fra dagene umiddelbart efter mordet, ligsynserklæringen, obduktionsrapporten og afskrift af forhørsprotokollerne fra de senere retssager. Min mistanke, om at bilen med Kaj Munk har været en tur omme ad Silkeborg Bad, er derved vokset betydeligt. Det eneste, jeg er helt sikker på, er, at de fire ovenfor nævnte personer og Gföller var med i Vedersø Præstegaard for at hente Munk, at Munk blev placeret på bagsædet mellem Nebel og Schwerdt, og at alle var med på Hørbylunde Bakke, da mordet fandt sted. Resten kan man ud fra de forskelliges udtalelser om det ene og det andet og en slags sandsynlighedsberegning endnu kun gisne om. I det følgende vil jeg forsøge at REKONSTRUERE hændelsesforløbet. Måske kan en sådan rekonstruktion fremkalde nye oplysninger i sagen? Mildner (chefen på Dagmarhus i København) udarbejdede en liste over emner, der egnede sig til brug for tyskernes modterror. Kaj Munk var på denne liste. Mildner og Best drøftede aktioner. Best foreslog sprængning af Det kgl. Teater, men Mildner foretrak at likvidere Kaj Munk, som han og andre anså for at være en af modstandsbevægelsens åndelige ledere (havde han mon fået en (in) direkte bekræftelse af dette fra f.eks. en dansk samarbejdspolitiker?). Himmler sendte pludselig besked til Mildner, om at Kaj Munk skal under observation, hvilket betød, at han skulle fjernes. Hvad sporede mon Himmler ind på Kaj Munk? Havde han haft Mildners liste til gennemsyn og måske fået et dansk tip? Til at udføre likvideringsopgaven indkaldte Mildner SD-lederen (SD = Sicherheits Dienst) i Esbjerg, Söhnlein, fordi Vedersø lå i hans distrikt, og fordi han talte flydende dansk. Han vægrede sig ved personligt at skulle skyde Munk med henvisning til, at han psykisk ikke kunne klare sådan noget. Det bøjede Mildner sig for og sagde, at det skulle skorzenyfolk nok gøre (Otto Skorzeny befriede Mussolini og uddannede terrorister. Tre af Vedersø-morderne, Schwerdt, Nebel og Gföller var skorzenyfolk). Söhnlein skulle undersøge og planlægge mordet. Schwerdt skulle derpå lede selve aktionen. Den var Söhnlein (efter at han var blevet maskeret i Tyskland ved at få hår og skæg affarvet) i Vedersø for at undersøge vejforholdene m.m. Han kom på cykel. Under sit besøg hos Præstegaardens forpagter sagde han, at han var rejsende i Papir og kontorartikler. Den var general von Hanneken, Pancke og Best til frokost og storvask hos Hitler i Ulveskansen. De fik ordre til hårdhændede gengældelsesaktioner (clearingmord) i Danmark: Mord på tyskere og tysksindede danskere skulle gengældes med tilsvarende foranstaltninger. Best underrettede naturligvis Mildner og 7

8 Hauptsturmführer Hans Pahl om denne opsang. Forsøg på rekonstruktion Den mødes de fem mordere med Hans Pahl på Husmandsskolen i Odense for sammen at planlægge drabet på Kaj Munk. Hans Pahl medbringer et nummer af Billed-Bladet med billeder af Munk-familien. Nebel nægter da af hensyn til børnene at skyde Kaj Munk ned i hjemmet. Desuden var den metode netop mislykkedes for dem, både da de skulle likvidere Chr. Damm og Ole Bjørn Kraft. Ingen af morderne bryder sig om at skulle myrde Kaj Munk, fordi han ikke blot er en betydningsfuld person, men også er præst. Især er Schwerdt utilfreds, hvilket Pahl ringer til Mildner om i forsøg på at få ordren annulleret. Han får klart afslag. Uden enighed om drabsmåden kører de fem af sted i en sølvgrå Opel Kaptajn, som var stillet til rådighed af Mildner. Morderne overnatter i Herning på Missionshotellet og Gregersens Hotel og slapper af næste dag. Gruppeleder Schwerdt ringer hen på dagen til Mildner i endnu et forsøg på at slippe for opgaven. Han får et klart afslag og endog ordre til at udføre drabet samme dag. Kl. ca får de benzin på ved Herning Motorkompagnis tank. De bestiller 35 liter. Lærling Erik Madsen fylder på, men tanken er fuld efter godt 30 liters påfyldning. Resten kommer han i en dunk, som de derpå forærer ham. Kl ringer Söhnlein fra en kiosk i Ringkøbing til nr. Ulfborg 3 v (Kaj Munks nummer) og konstaterer, at Kaj Munk er hjemme. På turen fra Ringkøbing til Vedersø 8 kører de i forskellige retninger for at undersøge, hvordan de lettest og hurtigst kan komme væk fra Præstegården. Nogle steder er der en del sne. De dækker nummerpladen til med en klud og bliver undervejs enige om ikke at skyde Kaj Munk ned i hjemmet, men at bortføre ham til en skov et godt stykke derfra. De ankommer kl. 20. Kaj Munk sidder og taler i telefon med sagfører Dalgaard- Knudsen, Ringkøbing. Munk afbryder samtalen med ordene: Tyskerne er her! Bemærkningen overrasker ikke Dalgaard-Knudsen synderligt, fordi han ved, at rigtig mange har tyskere indkvarteret. Söhnlein, Schwerdt og Nebel går ind. Gföller bliver siddende ved rattet, og Carstensen, står vagt og genner tjenestepigen Thyra ind, da hun kommer ud for at hente hjælp. Söhnlein har et dansk politiskilt med krone på. På bagsiden står Reservepolitiet. Schwerdt har et tysk politiskilt, som han formodentlig har lånt af Carstensen, der havde været kriminalassistent ved grænsepolitiet i Flensborg. Munk har i pressen dagen før hørt om de mislykkede skudattentater mod Chr. Damm og Ole Bjørn Kraft og ved, at turen nu er kommet til ham. Derfor bliver hans sidste ord til Lise: Stol på Gud! De kører fra Præstegaarden kl. ca På bagsædet sidder fra venstre: Nebel, Kaj Munk, og Schwerdt. Da de har kørt lidt, siger Kaj Munk: - Hvad vil I med mig? - Du skal likvideres! svarer Söhnlein kort.

9 Munk bliver tavs og synker ind i sig selv. Senere fryser han, selv om han både er iført gummistøvler, overfrakke, halstørklæde og skindhue med øreklapper og skygge og sidder midt imellem to mænd. Han får sit medbragte uldne, blå tæppe over sig. Da Nebel tror, at likvideringsordren er kommet fra Schwitzgebel, Gestapochefen i Århus, fordi de bagefter skal aflægge rapport til ham, foreslår han, at de afleverer Munk dér. Det afvises, fordi ordren er kommet fra Mildner. Så får Söhnlein den idé at forsøge sig hos von Hanneken på Silkeborg Bad. Han tror pludselig, de endog kan glæde von Hanneken ved at hjælpe ham til på så markant vis at efterkomme Hitlers og Himmlers ordre. Da de alle helst vil være fri for at likvidere Munk, enes de om dette tredje og sidste forsøg på selv at slippe. Lige før Silkeborg drejer de til højre mod Lysbro. Mens Söhnlein søger foretræde hos von Hanneken, som måske er ved at gå i seng, står Carstensen (som han også gjorde i Vedersø) vagt ved bilen, hvori Gföller sidder ved rattet, og Nebel, Munk og Schwerdt sidder på bagsædet. Tilfældigvis kommer von Hannekens oldfrue (husbestyrerinde), Alma Jensen, ud. Hun fortæller: En dag kom de kørende med en mand, som jeg den dag i dag mener, var digterpræsten Kaj Munk. Vedkommende sad på bagsædet i en bil mellem to tyskere, og han så ud, som om han var død. Da jeg spurgte en vagt, om manden var død, svarede han: - Nej, endnu ikke! (Vejen-Andersen 1983, bd. 2, s. 44) General von Hanneken, der er en barsk og kontant soldat, bryder sig ikke om terror-metoder. Og på trods af Hitlers opsang den har han ikke skiftet holdning. Han beordrer Söhnlein og hans folk til at forsvinde. De kører derpå langsomt tilbage mod Hovedvej 15 og er slukørede over fiaskoen. Nu er der ingen vej udenom. Desuden har de uden at ville det givet von Hanneken en klemme på dem. Og det har Mildner allerede, for pjækker de fra at gennemføre ordren, bliver de selv skudt. Det er midnat. De standser for at skrive en seddel, som skal efterlades på liget. Drabet skal efter ordre camoufleres og se ud, som om det er foretaget af danske modstandsfolk. Söhnlein nægter at skrive sedlen med henvisning til, at hans skriftlige dansk er for dårligt. Carstensen, som også kunne dansk, skriver derfor efter diktat fra Schwerdt, men hans sproglige formåen er afslørende: Du Svin har alligevell arbejdet for Tyskland. Da de husker, at de var kørt gennem et stort skovområde, inden de drejede fra mod Lysbro, og da de ikke ved, om der er mere skov før Århus, drejer de til venstre og kører op ad Funder Bakke. Endelig holder vejen op med at slynge, og da de ser, at skoven slutter et lille stykke henne, standser de næsten oppe på toppen af Hørbylunde Bakke. De stiger alle ud, og Munk er underlig rolig. I tankerne er han vel allerede langt inde i sin død? De skyder ham. Nebel placerer liget i grøften, tørrer sine blodige hænder af på vejtræet, får sedlen og sætter den fast på den gulbrune håndkuffert, lægger det blå tæppe sammen og placerer det oven på Munks sorte pelshue ved højre knæ 9

10 (da Munk havde skindhuen på, må han have haft pelshuen med i hånden ved afgangen fra Vedersø). Schwerdt forlanger at sidde ved rattet. Derpå kører de et lille stykke mod vest, vender bilen og kører mod Århus for at aflægge rapport til Schwitzgebel. Undervejs til Århus drøfter de bl.a.: 1. Hvordan skal vi kunne forklare den lange køretid uden at nævne vort besøg på Silkeborg Bad? Hvorfor ligger Kaj Munks lig i den nordre vejgrøft? Ad 1): De er enige om ikke at røbe noget om udflugten til Silkeborg Bad. Söhnlein foreslår: Vi siger, at vi har kørt meget langsomt (ca. 20 km/t), fordi vi var så mange i bilen, og fordi der var sne på vejen. Det vedtages. Ad 2): Det er gået op for dem, at de gjorde en fejl ved ikke at vende bilen før mordet og foretage det i sydsiden af vejen. En foreslår derfor: Vi siger til Schwitzgebel, at da vi kom fra Vedersø, kørte vi impulsivt over i venstre side af vejen og udførte drabet dér. Camouflage Ved at køre tilbage til Hørbylunde Bakke kommer morderne ubevidst(?) til at skabe en dobbelt camouflage, idet mistanken nu ikke blot falder på modstandsfolkene (sedlen), men også på general von Hanneken og hans folk. Da von Hanneken dagen efter hører om mordet, bliver han da også stærkt ophidset og råber (her oversat): Sådan et fordømt svineri! Så skyder man de arme karle ned som skabede køtere og smider dem derpå foran vores dør for at demonstrere, at sådan gør vi her! (Drostrup 1997, s. 194) Det er altså ikke Kaj Munks død som sådan, der ophidser von Hanneken, det er det, at der er skabt mistanke om, at han har del i mordet. Og hvad nu hvis det endog rygtes, at han havde besøg af morderne inden mordet? Fundet af Munk Den kl blev liget fundet af murer Anton Seithen, der boede midt på Hørbylunde Bakke i et hus, der lå lidt tilbagetrukket i skoven nord for vejen. Han var på cykel på vej mod Pårup, da han opdagede skindhuen i vejkanten og liget i grøften. Han kørte ind på Pårup Kro og ringede til politiet. Derpå cyklede han tilbage og blev ved liget, til politiet ankom. Politirapporten Kriminalpolitiets tekniske afdeling fra Århus blev omgående tilkaldt. En overgang var der i alt 25 mand på stedet. Også statsadvokaten fra Viborg kom til stede. I politirapporten, der er udfærdiget meget omhyggeligt, står, at der på den anden side af begge vejgrøfter var skov. I sydsiden var granerne 7-8 m høje. I nordsiden var de kun 1-1½ m høje ( Den Jensen-Buckske Plantage ). På politiets foto synes nordside-træerne dog lidt højere. Der er unge vejtræer [løv] i begge sider af vejen af en arms tykkelse (på fotoet synes de lidt tykkere). Vejbanen er tjæret (formodentlig tjærede

11 brosten). Snelaget er tyndt og dækker ikke helt. For eventuelt at kunne identificere bilen ledte politiet efter dækaftryk i den tynde sne. De fandt ingen brugbare, fordi der var for mange fodaftryk. Fordi morderne under de senere forhør erklærer, at de på Hørbylunde Bakke drejede skråt over vejen, kan man undre sig over, at politiet intet skriver om dækspor skråt over vejen til og fra mordstedet. Det må vel betyde, at der ingen spor var? De to fotos af vejbanen, som kriminalpolitiets tekniske afdeling tog den kl henholdsvis set fra vest og øst i nogen afstand fra mordstedet, viser heller ingen dækspor, der krydser vejen. En særdeles omfattende efterforskning kom straks i gang og blev ledet af vicepolitiinspektør Otto Himmelstrup, som holdt parole i et lokale på Herning Rådhus. En undersøgelse af dækaftrykkene ved Vedersø Præstegaard viste, at dækkene ikke var af dansk fabrikat. Ligsyn og obduktion Da politiet var færdig med sine opmålinger, blev Munks lig bragt til Silkeborg Sygehus, hvor ligsynet blev foretaget kl af kredslægen i Kjellerup, N. Bunkeflod, og kriminalassistent P.H. Pedersen. Obduktionen blev foretaget den næste dag (06.01.) kl af prosector Willy Munck fra Århus og kredslæge Bunkeflod. Obducenten var meget omhyggelig, og rapporten er fyldt med detaljer. Her skal kun nævnes: 1) Der var tale om 3 skud. To ind i venstre tinding og et ind gennem nakken lidt til venstre for midten. 2) Overlæben er noget hævet (i Ligsynsattesten fra den står stærkt hævet ), og i Kanten af Læben 1 cm til højre for Midtlinjen findes en overfladisk 6 x 5 mm stor Læsion af Slimhinden. Fra denne strækker sig en mere stribeformet overfladisk Læsion ind mod Indsiden af Læben, hvor den indtager 2 cm til højre for Midtlinjen. 3) Omkring begge Øjne ses nogen Blodudtrækning i Huden. 4) Ved bagerste Kant af højre Øreflip findes en lille Hudafskrabning. I konklusionen lyder det sådan: der er endvidere paavist en ved stump Vold opstaaet mindre Kvæstelse af Overlæben og en lille Hudafskrabning paa højre Øreflip. Tortur Havde Kaj Munk været udsat for tortur? Den hævede overlæbe kan måske være opstået efter faldet mod den frosne jord i vejkanten? Et foto viser dog et tykt lag græs dér. Læbens hævelse har ikke interesseret vicepolitiinspektør Otto Himmelstrup synderligt, for han spørger kun Söhnlein om en forklaring på den. Söhnlein, der ved en mentalundersøgelse havde en IQ på 129 (!), svarer straks, at hævelsen må stamme fra faldet. Havde det ikke været mere naturligt, om Söhnlein var blevet overrasket og f.eks. havde sagt: Var den hævet? eller Det ved jeg ikke!? Er hans svar en bortforklaring? Har Kaj Munk sagt noget skarpt i bilen og derpå fået et slag på munden? Obduktionsrapporten viser ikke andet, som kunne tyde på tortur. 11

12 Morderne Fælles for de 5 var, at ingen af dem brød sig om at skulle likvidere Munk. Men da det var en ordre fra deres overordnede, måtte de parere den for ikke selv at blive likvideret. Mordet på Kaj Munk skyldtes udelukkende Himmlers ordre til Mildner og Mildners beredvillighed til at gennemføre den. Mildners afløser som chef på Dagmarhus, Bovensiepen, brokkede sig over måden, hvorpå drabet på Kaj Munk var forøvet, og herunder sagde han også som sin mening, at det var forrykt at tage en så omstridt personlighed oven i købet boende et så afsides sted. Under sit forhør erklærede Söhnlein, at der overhovedet ikke havde været tale om, at Pastor Munk skulde føres til Afhøring nogen Steder, idet Ordren gik ud paa, at han skulde likvideres. Det var sandt nok, men det var måske også et dække over deres fejlslagne forsøg på at afsætte Munk til von Hanneken? Over for Lise Munk skulle Otto Himmelstrup have karakteriseret Söhnlein som en kujon. Carstensen hævdede, at han under hele turen ønskede at spæne væk fra de andre, som han absolut ikke brød sig om. Han var også kun indkaldt til aktionen for at være tolk. Var han spænet, vidste han imidlertid, det ville koste ham selv livet. Om tidsforbrug til køreturen sagde Carstensen: Schwerdt fortalte senere, at Grunden til, at det varede saa længe, forinden de udførte Drabet, var, at han var i tvivl, om hvorledes de skulle udføre det. Han medførte nemlig ogsaa en Giftsprøjte, og han kunde ikke blive enig med sig selv om, hvorvidt han skulle benytte den eller sit skydevaaben. 12 Denne udlægning forekommer usandsynlig. Schwerdt var en kontant herre og har næppe som en Kong Kr. II sejlet tvivlende frem og tilbage i så lang tid. Under forhøret nægtede Schwerdt desuden ethvert kendskab til en giftsprøjte. Han havde aldrig brugt eller haft en sådan. Hvis han i bilen på vej til Århus har nævnt ordet giftsprøjte, kan han måske have sagt, at det havde været lettere, hvis de havde haft en giftsprøjte? Men hvem husker i to år små replikker, man ikke er blevet bedt om at huske ordlyden af? Schwerdt, der var med til at befri Mussolini, var måske den af morderne, der virkede mest troværdig, idet han under forhøret undskyldte over for dommeren, at han ikke kunne huske så mange detaljer, fordi han havde foretaget flere likvideringer og ikke kunne holde enkelthederne ud fra hinanden. Under forhøret erklærede Nebel, at han var agent for de allierede, og for at dække over det og samtidig være med blandt skorzenyfolkene måtte han nødvendigvis ret ofte likvidere. Skorzeny havde mistanke til Nebel og havde sandsynligvis bedt Schwerdt om at holde øje med ham. Kun Nebel pegede på Gföller, som den ene af morderne. Ellers synes Gföller at have forholdt sig nogenlunde passiv ved blot at sidde bag rattet, indtil Schwerdt til sidst kommanderede ham væk fra det. Otto Himmelstrup Angående drabet er Himmelstrups konklusion, at Schwerdt skød først (nakkeskuddet), hvorpå Nebel skød to gange (tindingen). Himmelstrup har ikke interesseret sig

13 særlig meget for den lange køretid. Han spurgte kun Söhnlein og Carstensen og har formodentlig straks godtaget Søhnleins udlægning om langsom kørsel. Det kunne have været ret interessant, om Himmelstrup havde forhørt alle, uden at de var blevet informerede om de andres udtalelser. Som det blev, kunne enhver tilpasse sine svar, rette ind eller nægte. At alle under forhørene tydeligt husker, at de på Hørbylunde Bakke drejede over i venstre side af vejen og udførte drabet der, og at de på dette ene punkt, i modsætning til alle de andre, var helt enige, kan tyde på, at denne beskrivelse er en i bilen aftalt løgn for at bevise, at de ikke havde været på Silkeborg Bad, og at de kom fra vest. Den ellers så grundige Otto Himmelstrup har tilsyneladende overset, at politirapporten ikke rummer nogen bekræftelse af udtalelsen om bilens vejsideskift, selv om politiets teknikere ledte ihærdigt efter dækspor. Endog politiets to vejfotos, som ingen krydsende spor har i sneen, må Himmelstrup have haft i hånden. Selvfølgelig var svaret på vejsidespørgsmålet ikke væsentligt i Himmelstrups arbejde på at finde frem til morderne og få dem dømt, men alligevel kunne det have været interessant, om han havde boret i det. Himmelstrups folk afhørte alle på egnen, som eventuelt kunne have hørt eller set noget usædvanligt om eftermiddagen eller aftenen den Lærling Erik Madsen, Herning Motorkompagni, havde bemærket, at den sølvgrå Opel Kaptajn, han havde fyldt benzin på, havde 5 personer, hvoraf to var i civil. Desuden huskede han, at bilens nummer var Pol Samme bil blev ifølge DSBs oplysning sejlet over Storebælt den med færgen Storebælt kl fra Kørsør og blev sejlet tilbage den fra Nyborg med færgen Nyborg kl Den mest interessante oplysning angående mordtidspunktet er nok, at student Jens Vinther Hansen, Pårup Skole, ved godt 23-tiden i det klare måskeskin gik en tur ned ad Hørbylunde Bakke og tilbage uden at bemærke noget, hvilket han utvivlsomt ville have gjort, hvis mordet da havde fundet sted, fordi Munks skindhue efter mordet blev liggende i en blodpøl i vejkanten. Konklusion Det kan fastslås, at Munk ikke var udsat for fysisk tortur ud over, at han måske havde fået et slag på munden. Og der er stor sandsynlighed for, at han i sine sidste timer var en tur omme ad general von Hannekens Silkeborg Bad, og at likvideringen ikke fandt sted før den kl. ca Litteraturhenvisninger Drostrup, Ole Den hæmmede kriger. Et portræt af general von Hanneken. Med bidrag af Walter Kienitz. Odense Universitetsforlag. Vejen-Andersen, A Viborg-egnen under anden verdenskrig. 2 bind. (Foto: Carl P. Behrens) 13

14 Boganmeldelse Carl P. Behrens: En flig af nådens trone Af Søren Dosenrode Man kan kun blive i godt humør af at læse Carl P. Behrens erindringer. Ikke fordi den flyder over med vittigheder og anekdoter selvom der også er mange af dem men fordi de skrives af et menneske, hvis pen flyder let, og som har haft (og har) et spændende og velsignet liv, som han gerne vil fortælle om. Det er oplagt, at den familiebevidste Behrens igen og igen må dvæle ved sin kære Bodil og deres fem børn, og det er lige så oplagt, at kirken og dens liv må fylde meget for præsten Behrens. Men skildringerne af både familie og kirke forfalder ikke til sentimentalitet, og den plads, der vies dem, virker korrekt tilmålt! For personer med interesse for folkekirken, er bogen en fremragende kilde til inside information, der både er underholdende og oplysende. Men da denne anmeldelse bringes i Munkiana, er det Carl Behrens referencer til Kaj Munk, og specielt kapitlet om ham, der skal omtales her. Hvad får en person til at interessere sig for Kaj Munk? Jeg tror vi alle har meget forskellige historier. Carl Behrens interesse for Kaj Munk er af ældre dato; faktisk går den tilbage til gymnasietiden i Esbjerg, hvor han skulle udarbejde et foredrag om En digter du beundrer og hvorfor. Behrens fortalte om Kaj Munk. Senere, som præst på Lolland, mødte forfatteren i tidens løb forskellige personer, der havde kendt Kaj Munk. Der er flere sjove beretninger, men dog én, jeg ikke kan undlade at gengive: 14 Carl P. Behrens (Foto: Jan Knudsen) Historien om, hvordan Den blå anemone fik sin melodi. Da Kaj Munk havde skrevet sit digt, blev det sat til musik af flere personer, men ingen af dem brændte virkelig igennem. En dag den unge konservatorieelev Egil Harder skulle til franskundervisning ( ja, der var en gang, da man lagde vægt på, at dannede mennesker talte andet end engelsk!), læste hans fransklærerinde digtet op for ham, og sagde Nu går De, Harder, hjem og skriver melodien!. Og det gjorde han så. Samme aften begyndte han, og han kunne næste morgen ringe til sin lærerinde og spille melodien, den vi kender så godt. Og ifølge Behrens kom svaret omgående Excellent. Nuvel, et er at skrive en melodi til et digt, noget andet er at få den gjort kendt. Men det klarede lærerinden også. Med stor menneskekundskab og en portion snusfornuft, rådede hun den unge komponist til at dedikere melodien til den danske nationalskjald, Axel Schiøtz. Og resten er historie! Der er flere af disse guldkorn, både om Kaj Munk, om Carl Behrens selv, og om de mange og spændende mennesker han har mødt på sin vej. Men de skal læses og ikke genfortælles! Jeg kan varmt anbefale bogen. Bogen er på knapt 300 sider, og er udgivet hos Lohses forlag.

15 Formandsberetning for 2009 Af Søren Dosenrode Kaj Munk Selskabet Vedersø den Kære alle, Så nåede vi alle frem! Det skal ikke være en hemmelighed, at vi har modtaget en række afbud, og at vi i bestyrelsen i onsdags overvejede, om det mon blev til noget, men det blev det, og det er godt! Det glæder mig også, at vi ser nye ansigter, i denne trofaste flok, ingen nævnt, ingen glemt! Man kan tale længe om lidt og kort om meget, jeg skal prøve at finde den gylden middelvej! Journalister spørger mig ofte: siger Kaj Munk os noget i dag? Tja, hvis man laver en søgning på Infomedia en oversigt over alle avisartikler publiceret i Danmark får man 779 træffere på navnet Kaj Munk alene i 2009, så han er bestemt ikke væk. Men hvorfor har vi overhovedet et Kaj Munk Selskab og et Kaj Munk Forskningscenter? Det har vi, fordi Kaj Munk har skrevet dramatik, der har klaret distancen og er værd at læse i dag. Og fordi han var en central person i mellemkrigsårene og under besættelsen. Der var andre vigtige personer, men få favnede så vidt som han, nåede så langt ud som han! Munk er som sagt enestående som dramatiker, og hans hovedværker ville i sig selv være grund nok til at beskæftige sig med ham, og det er jo også argumentet for at Ordet er optaget i den dramatiske kanon. Men for mig, er Munk også vores interesse værd, fordi han virker som katalysator. Med det mener jeg, at hvis man fx vil forstå Kaj Munks journalistik, må man sætte sig ind i samtidens Danmark og Europa. Vil man forstå hans politiske udvikling må man kende til de strømninger, der brødes i mellemkrigstiden; og vil man forstå Kaj Munk selv må man kende kristendommen min påstand er, at Munk frem for alt var præst. Så hvis man giver sig i kast med Kaj Munk, må man give sig i kast med hele tiden. Udover dagens taler, Kjeld Roger Henriksen, skriver Annricka Arildskov Ledet speciale om Kaj Munk, og I har i Munkiana kunne læse sammenfatningen af Nele Høgsbros speciale måske lidt kritisk, men hvad så? Kaj Munk er på vej frem, også hos de unge! Derfor er der også rigeligt grundlag for at lave et værdigt og varigt minde over Kaj Munk her i Vedersø. Et minde, der er ambitiøst og som rækker langt ud over Vestjylland. Kaj Munk var lokal, men også national og international. Det må et museum også være. Og så er vi ved mit første hovedpunkt: Nyt om Vedersø Præstegård. Som jeg berettede om sidste år, afholdt vi forrige november i Aalborg et møde, for alle dem, der har eller burde have en interesse i Vedersø Præstegård. Som I alle ved, var situationen, at mange stod og råbte til hinanden, men få talte sammen og nogen ville slet ikke være med (jeg tænker her på Staten). I kender alle Jens Kristian Lings udmærkede udredning om sagen, og hans løsningsforslag: - Staten skal have skødet tilbage; Nuvel, det ser ud til at skødet bliver overdraget i marts eller april - Der skal sikres driftsmidler de er sikret på finansloven, og Ringkøbing-Skjern Kommune har også givet tilsagn om at bidrage - Der skal oprettes en ny bestyrelse, med national og gerne international ekspertise også dette ser ud til at falde på plads, men der er det Kulturministeren, der udnævner. Og det er den plan, vi har arbejdet efter. Og det ser som sagt ud til, at alle punkterne opfyldes i løbet af foråret. Så må vi se videre derfra. Men, hvis Kaj Munk Forskningscentret og Kaj Munk Selskabet fortsat skal inddrages, skal der være tale om et gedigent projekt. Vi vil ikke lægge navn til noget, der minder om I. C. Christensens Hus i Hee!! Jeg kan godt røbe, at der er forberedt en projektgruppe, med lektor Morten Søndergaard i spidsen, der vil kunne lave et forprojekt, et design for hvordan Vedersø Præstegård kan blive et sted, der på højeste niveau er dedikeret mindet om Kaj Munk. Hvis vi inddrages, går vi ikke efter mindestuer, men efter et sted, der taler til mennesker, specielt til de unge og yngre, der ikke har hørt om Kaj Munk, de skal bære ham videre! Der er stadig knaster, men jeg er nu engang optimist! Hvis alle dem, der siger, at de ønsker, at der skal være et værdigt og varigt minde over Kaj Munk mener det, skal det nok lykkes. Kaj Munk er for vigtig for Danmark, til at vi kan lade mos gro over hans minde på grund af smålighed og rethaveriskhed. Som I kan gætte jer til, har præstegårdssagen fyldt meget, rigtigt meget, det sidste år, men ikke mere end at vi i Selskabet har kunnet nå at udgive tre Munkiana. Vi når ikke helt op på Jens Kristian Lings niveau, men trods alt! Så vi er nået til punktet aktiviteter. Nummer 40 var en særnummer, udgivet i anledning af vores næstformand og redaktør Peter 15

16 Øhrstrøms 60 års fødselsdag. Jeg tror håber det lykkedes at få det samlet og udgivet uden at Peter kom til at høre om det, før på dagen. Vi prøvede at finde et par facetter, der måske kunne bringe noget nyt om det er lykkedes, må I vurdere. I hvert fald skrev Marc Auchet om tidsfornemmelser i Munks dramatik; Ricardt Riis skrev om teologi og etik i Munks dramatik; Arense Lund skrev om journalisten Kaj Munk, og jeg selv fremlagde et udkast fra Kaj Munks hånd til Ollerup-talen, hvor det er muligt, med syvtommersøm, at konkludere, at Munk ikke var tyskervenlig, at besættelsen var uværdig, og at han foragtede samarbejdspolitikken. Er det nyt? Både og. Provst Fauerskov Laursens referat af talen sagde det meste, men det var kun et referat. Nu har vi så et udkast fra Kaj Munks egen hånd. Men om det får Søren Mørch og Henning Tjørnehøj m.fl. til at ændre opfattelse, det er en anden sag. Men nu er sagen i hvert fald videnskabeligt dokumenteret. Nummer 41 var et mere traditionelt Munkiana med mange, syntes jeg, gode og spændende bidrag. Jens Kristian Lings analyserede de to opsætninger af Ordet vi havde set; den på Det kgl. Teater og den på Odense Teater; to meget forskellige opsætninger. Og han stillede spørgsmålet: hvor loyal skal en instruktør være overfor originalmanuskriptet? Svend Aage Nielsen skrev om et episk digt, Fædrelandet i Fare, der blev skrevet af Kaj Munk, da han gik i gymnasiet. Mig bekendt er Svend Aage, den eneste, der har behandlet dette værk, kender det, og har bragt det frem for offentligheden. Og så havde Arne Munk og Hans Hauge en herlig udveksling! Nummer 42 var igen et temanummer; det er så nyt, at I alle sikkert husker det. Det var Ricardt Riis, der analyserede tro i et par af Munks tidlige dramaer. Af hensyn til de af jer, der har gemt det, skal jeg ikke referere det! Jeg håber selvfølgelig på korte kommentarer fra jer, til næste Munkiana! Det er altså Vedersø Præstegård og udgivelsen af disse 3 numre af Munkiana, der har udgjort Selskabets aktiviteter i 2009 og vil fylde meget i Men jeg skal da fortælle jer, at Folkeuniversitetet i Århus har bedt os organisere en foredragsrække om Kaj Munk; og her er Selskabet virkelig på banen. Vi stiller alle oplægsholderne: Jens Kristian Lings, Ricardt Riis, Peter Øhrstrøm, Marc Auchet og undertegnede stiller alle op jeg kan kun anbefale det! Det begynder den med Jens Kristian, der taler om Personen Kaj Munk. Se på vores hjemmeside! 16 Så skal I vide, at vores første ph.d.-student: Ulrik Sandborg-Petersen, har fået tildelt Spar Nord Fondens Forskningspris på kr for sin ph.d. om Kaj Munk og tekstdatabaser. Det er jo flot! Der udgives formodentlig 3-4 bøger i Forskningscentrets regi i 2010 men hvis jeg genvælges som formand, fortæller jeg om dem næste år! Medlemsmæssigt ligger vi på 114 medlemmer. Der er faldet nogen fra, og kommet nogen til. Men vores mål, må være 150+, så I opfordres alle til at hverve nye medlemmer! Økonomien er vist ganske god men Jørgen er også en fremragende kasserer. Jørgen vil redegøre for økonomien om et øjeblik! Jeg vil gøre jer opmærksom på et seminar den 5. marts. Det teologiske Fakultet i Aarhus og Kaj Munk Forskningscentret har arrangeret et åbent seminar om Kaj Munks teologi. Der har været den misforståelse, at Kaj Munk ikke havde en teologi, men som vi skal høre i dag, passer det ikke. Og hvad mere er, nu har det teologiske fakultet indset det samme! I kan finde flere oplysninger på Kaj Munk Selskabets hjemmeside eller Kaj Munk Forskningscentrets ditto. Det er ikke langhåret, vi skulle alle kunne følge med! Programmet kommer i løbet af denne uge, men jeg kan da sige, at vi har fået 8 personer til at bidrage. Og sproget bliver på dansk. Tak for jeres opmærksomhed! Referat af generalforsamling i Kaj Munk Selskabet Af Jørgen Albretsen Vedersø Sognegård, lørdag den 9. januar 2010 kl. 13. I alt 24 var tilmeldt; men grundet det hårde vintervejr havde fire meldt afbud. Fra bestyrelsen var Søren Dosenrode, Peter Øhrstrøm og Jørgen Albretsen mødt. Dagsorden ifølge vedtægterne. a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Søren Dosenrode (SD) bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Jens Kristian Lings (JKL) som dirigent. JKL blev valgt. JKL kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

17 Som referent blev Andrea Dosenrode valgt. Hendes notater danner grundlag for dette referat. Som stemmetællere blev Carl P. Behrens (CPB) og Knud Tarpgaard valgt. Behrens blev senere afløst som stemmetæller af Niels Jørgen Langkilde. b) Formanden aflægger beretning om Selskabets virke i det forløbne år. Søren Dosenrode fremlagde beretningen. (gengivet på side 15-16, red.) Efter beretningen blev der åbnet for spørgsmål. JKL anførte, at man burde tænke en fredning af Vedersø gl. Præstegaard ind i planerne for præstegården. CPB spurgte til de i formandens beretning annoncerede 3-4 bogudgivelser. Han nævnte selv Søren Daugbjergs bog Kaj Munk og Tyskland, som et udmærket eksempel på en bogudgivelse om Munk. SD svarede, at han tænkte på: 1) Bogen der udkommer som resultat af Kaj Munk Forskningscentrets seminar i 2007, From Munk to Mohammed. 2) Svend Aage Nielsens bog Kaj Munk og Kærlighed, som er tæt på udgivelse. 3) Bogen der udkommer som resultat af Kaj Munk Forskningscentrets seminar i 2009, Occupied! Churches in Northern Europe during the Occupation of their Countries. 4) Den antologi det er tanken at udgive som resultat af seminaret 5. marts om Kaj Munks teologi, et samarbejde imellem Aarhus og Aalborg universiteter. Endelig nævnte SD CD-rom projektet Kaj Munk Studieudgave, som vil indeholde Kaj Munks samlede dramatiske værker samt meget supplerende materiale, føjet sammen af et avanceret søgesystem, udarbejdet af Ulrik Sandborg-Petersen fra Aalborg Universitet. Marc Auchet er leder af dette store projekt, som har været længe undervejs men er nu så at sige under sidste korrektur. Efter disse spørgsmål blev beretningen godkendt. c) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Jørgen Albretsen fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt uden kommentarer. d) Valg af formand. Den nuværende formand genopstiller. SD blev genvalgt som formand uden modkandidater. e) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer: Vagn Egetoft er på valg, og har meddelt, at han ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Ricardt Riis, en af de nuværende suppleanter. Elsebeth Dyekjær Kruse er på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg. Er villig til genvalg. Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Carl P. Behrens, og nyvalg af Vagn Egetoft. Desuden opstillede Anna Saarup Brinth som kandidat til bestyrelse hhv. suppleant. Det blev derfor nødvendigt med afstemning, som fik følgende resultat: Til bestyrelsen: Elsebeth Dyekjær Kruse og Ricardt Riis. Første suppleant: Anna Saarup Brinth. Anden suppleant: Carl P. Behrens. f) Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Mikkelsen og Jørgen D. Grønbæk. Begge blev genvalgt. g) Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet er uændret kr. 150,- Vedtaget. h) Behandling af indkomne forslag. Peter Øhrstrøm havde anmeldt forslag: At bestyrelsen bemyndiges til i givet fald at få Munkiana godkendt som tidsskrift, hvori publicerede forskningsartikler vil tælle i de pågældende forfatteres publikationsindeks på deres forskningsinstitutioner. Dette betyder, at der i Munkianas redaktion skal være en redaktør, som har redaktionsansvaret for sådanne forskningsartikler og leder den såkaldte fagfællebedømmelse (eng. peer-review) af disse. I Munkiana har der allerede været mange forskningsartikler, som eksempel nævntes SDs artikel om Ollerup-talen i Munkiana nr. 40. SD anførte, at et Munkiana med et sådant bedømmelsessystem vil styrke Kaj Munk Forskningscentret. Niels Jørgen Langkilde, medlem af Kaj Munk Forskningscentrets bestyrelse, støttede dette. JKL støttede forslaget og nævnte, at han var klar over, at Munkianas redaktionelle linje ville bevæge sig i den retning, når han ikke længere var formand for Kaj Munk Selskabet; men han understregede, at han er enig i, at det er vejen frem for Munkiana. Forsamlingen bemyndigede bestyrelsen. 17

18 i) Eventuelt. Jan Pedersen ønskede ordet for at fremføre nogle synspunkter om Kaj Munks eftermæle i Norden og i verden samt nogle betragtninger om Vedersø gl. Præstegaard. (Talen er trykt på side 4-6 i dette nummer af Munkiana. Nedenfor gengives Hyldest til Norge, som Jan Pedersen omtalte i sit indlæg, red.) Herefter sluttede generalforsamlingen. SD præsenterede dagens foredragsholder, cand. theol. Kjeld Roger Henriksen, som holdt et glimrende foredrag om teologen Kaj Munk. Hyldest til Norge Ja, vi elsker dette Landet nu som aldrig før. Trodsigt stiger det af Vandet, lever, mens det dør. Just fordi det valgte modigt Undergangens Kaar, skal det gro og grønnes frodigt frem i tusind Aar. Vaabenløs du kæmped, Norge, stod, endskønt du faldt. Dine Hjerters Klippeborge har holdt Stand mod alt. Vi, der sad i dybe Dale, baade græd og lo ved din Tausheds høje Tale klippefast i Tro. Snart gør Vaarens Morgenrøde Vintrens Nat forbi. Se, da blomstrer op det døde, Fossen springer fri, Birkeløv og Flaget vajer over genløst Jord. Og med Smil i Taarer nejer Danmark for sin Bror. Kaj Munk Kilde: Den Skæbne ej til os (2. Korrektur 7/ med øde rettet til døde i 3. strofe ifølge Munks korrektur) 18

19 Kaj Munk nogle litteraturhenvisninger Ved Aage Jørgensen Nedenstående liste omfatter Kaj Munk-litteratur registreret i Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi , udg. af Dansklærerforeningen 1989 (462 sider), samt i den netbaserede videreførelse Dispositionen er kronologisk bagudvendt. Udgaver er uden forfatterangivelse placeret lige efter årstallet. Avisartikler er ikke medtaget. Et appendiks omfatter litteratur fremkommet før 1967 som fortegnet af mig i Dansk Litteratur Historie, bind 5: Fra Tom Kristensen til Halfdan Rasmussen, 1977, s Supplering har fundet sted i vidt omfang. Asterisk * betyder: ikke set. Bibliografier Blædel, Finn H., Kaj Munk. En Bibliografi s. (Suppleret i: Kaj Munk Papirer S ) Bredsdorff, Elias, Danish Literature in English Translation S Dahl, Svend & Povl Engelstoft, Dansk skønlitterært forfatterleksikon Bind S Grit, Diederik C., Dansk skønlitteratur i Nederland og Flandern S Marcussen, Ove, Kaj Munks Bøger. En Bibliografi s. Schroeder, Carol, A Bibliography of Danish Literature in English Translation S Spanggaard, Kristen D., Dansk skønlitteratur i fransk oversættelse fra Middelalderen til S Munkiana, nr. 40, 2009 [særnummer til Peter Øhrstrøms 60-års fødselsdag ]; 48 s. (Heri: Marc Auchet, Kaj Munk og teatrets essens. Sammenstødet mellem to tidsfornemmelser, s. 4-16; Ricardt Riis, Kaj Munks Borgensgaardkompleks, s ; Arense Lund, Journalisten Kaj Munk, s ; Søren Dosenrode, Hvad sagde Kaj Munk egentlig i Ollerup?, s ) Munkiana, nr. 41, (Heri bl.a.: Jens Kristian Lings, Ordet. Omkring to opsætninger, s. 7-8; Nele Høgsbro, Munks anden død. Kampen om mindet, s. 9-14; Svend Aage Nielsen, Fædrelandet i Fare, et episk digt, s ; Arne Munk, Skvulp i Brændingen, s [især om Hans Hauges bidrag til Andersen & Austad 2008; med kommentarer af HH s ].) Munkiana, nr. 42, (Heri: Ricardt Riis, Mirakeltro, missionsk tro, elskovstro trosvarianter hos den unge Kaj Munk, s ) Behrens, Carl P., En flig af nådens trone S ( Kaj Munks elskede fødeø ). Elbrønd-Bek, Bo, Opstandelsesmotivet i Kaj Munks drama Ordet s. 19

20 Jürgensen, Knud Arne (udg.), Bifald og Bølgebryder. Frederik Schybergs teaterkritik. En antologi S (anm. af I Brændingen, Betty Nansen Teatret, 1937). Jf. reg. s Jørgensen, Aage, Tre musketerer: Kaj Munk, Valdemar Rørdam, Ejnar Thomsen. Nordica, 26, 2009, s Munk, Arne, Kaj Munk and Resistance, I: Søren Dosenrode (red.), Christianity and Resistance in the 20th Century. From Kaj Munk and Dietrich Bonhoeffer to Desmond Tutu. Leiden/Boston, S (International Studies in Religion and Society, 8.) (Jf. også: Søren Dosenrode, The Frame of the Book or: Mr. Munk and Mr. Petersen, s. 1-5.) 2008 Munkiana, nr. 38, (Heri bl.a.: Ricardt Riis, Dødeopvækkelsen i Ordet, teologisk betragtet, s. 9-15; Mogens Pahuus, Kærlighedstanken og storhedsidealet: Kristendomsopfattelsen i Kaj Munks dramatiske værker, s ) Munkiana, nr. 39, (Heri bl.a.: Arne Munk, Tyren ved hornene, s [til Ricardt Riis i nr. 38]; Jesper Valeur Mogensen & Ulrik Sandborg-Petersen, Om den labyrintiske Lorents og andre religiøse karakterer i Munks dramatiske univers, s ) Andersen, Henrik Nygaard & Torleiv Austad (red.), Kaj Munk. Opgørets dramatiker s. (Heri: Stephen A. Mitchell, Forord, s. 7-9; Henrik Nygaard Andersen, Indledning, s ; Øjvind T. Gulliksen, Påskedramaet fra en gymnasiepult. Kaj Munks Pilatus, s ; Henrik Wigh-Poulsen, I Døden tror jeg bedst, et Menneske kan gøre Herrens Gerning. Om Kaj Munks skuespil Samson, s ; Anders Thyrring Andersen, Idealistens ikke-eksistens. Kierkegaard-inspirationen i En Idealist, s ; Torleiv Austad, Ordet som gjør levende. En analyse av skuespillet Ordet (1925), s ; Hans Hauge, Brandes i I Brændingen, s ; David Bugge, Løgnen og livet. Om Kaj Munks skuespil Kærlighed, s ; Mogens Pahuus, Fra Tidehvervet, s ; Knud Bjarne Gjesing, Den gamle kvinde og havet om Kaj Munk: Havet og Menneskene (1929), s ; Anders Gjesing, De Udvalgte, s ; Kjell Arnold Nyhus, Oppvekkelse til sannhet. Om En Almanakhistorie eller Ordet II, s ; Henrik Nygaard Andersen, I magtesløshedens styrke. En analyse af dramaet: Han sidder ved Smeltediglen, s ; Johs. Nørregaard Frandsen, At jeg dog havde et hjerte. Egelykke (1940), s ; Carl P. Behrens, Niels Ebbesen et nationalt beredskabsdrama, s ; Christian Braw, Livets sanning om Kaj Munks De Herrer Dommere, s ; Laila Damgaard Andersen, Ved forenede kræfter. En analyse af Ewalds Død, s ; Jan Inge Sørbø, Bibelsk tid okkupasjonstid evig tid. Om Alverdens-Urostifterne, s ; Henrik Nygaard Andersen, Fortegnelse over Kaj Munks skuespil, s ; Om forfatterne, s ) (Anm. Per Stig Møller, Weekendavisen/Bøger ) Bonde, Hans, Det ekstreme køn. Sport, politik og maskulinitet S (anm. af Møller 2000; oprindelig i Politiken ), (svar på PSM s replik smst ; oprindelig smst ) og ( Kaj Munk i anti- 20

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 1: Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere