Munkiana nr årgang issn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Munkiana nr. 43 2010 14. årgang www.munkiana.dk issn: 1397-7172"

Transkript

1 Munkiana nr issn: årgang

2 Bestyrelse: Kaj Munk Selskabet Formand: Søren Dosenrode, Elme Allé 8, 9000 Aalborg, tlf , Næstformand: Peter Øhrstrøm, Stokrosevej 5, 9380 Vestbjerg, tlf , Kasserer: Jørgen Albretsen, Marie Curies Allé 175, 1. tv., 9220 Aalborg Ø, tlf , Sekretær: Elsebeth Dyekjær Kruse, Strandbakken 67, 4400 Kalundborg, tlf , Ricardt Riis, Carit Etlars Vej 25, 8700 Horsens, tlf , 2 Hjemmeside: Det planlægges, at munkiana.dk, ud over at være normal hjemmeside for Kaj Munk Selskabet, vil indeholde supplerende materiale til artiklerne i de trykte numre af Munkiana. Tidsskrift: Munkiana, issn Redaktør: Peter Øhrstrøm. Redaktør for forskningsartikler i tidsskriftet: Mogens Pahuus. Layout: Jørgen Albretsen. Cover: Suzanne Eide Knudsen. Munkiana nr. 43 er udgivet i samarbejde med Kaj Munk Forskningscentret ved Aalborg Universitet, Munkianas redaktion har forsøgt at afklare ophavsrettighederne til materiale gengivet i dette nummer. Skulle vi have overset noget, beder vi om at blive kontaktet, så fejlen kan blive rettet. Kommende Munkiana: Munkiana udkommer fast to gange årligt, i maj og i november. Deadline for indsendelse af artikler, man ønsker optaget i tidsskriftet, er 1. april og 1. oktober. Lejlighedsvis vil temanumre og særnumre supplere de to faste numre. Artikler indsendes til redaktør Peter Øhrstrøm. Forsideillustrationen: (Foto: Jørgen Albretsen) Vedersø Kirke i den frostklare januardag med snedækkede grave. Et minde fra den forgangne hårde vinter. Foto taget fra sydøst lørdag den 9. januar 2010 klokken lidt over 11.

3 Indholdsfortegnelse Jan Pedersen: Kaj Munk er for hele verden 4 Jens Kristian Lings: Kaj Munks sidste timer 6 Søren Dosenrode: Boganmeldelse Carl P. Behrens: En flig af nådens trone 14 Søren Dosenrode: Formandens beretning 9. januar i Vedersø 15 Jørgen Albretsen: Referat af generalforsamlingen 9. januar i Vedersø 16 Kaj Munk: Hyldest til Norge 18 Aage Jørgensen: Kaj Munk nogle litteraturhenvisninger 19 Forskningsartikler i Munkiana Artikler, der ønskes optaget som forskningsartikler, vil blive underkastet fagfællebedømmelse (peer review) efter den standard, som traditionelt gælder i det internationale forskningmiljø, således som det er beskrevet på Forskningsministeriets web-site. Artikler, der er optaget i Munkiana på denne måde, bliver specielt markeret som forskningsartikler. Professor Mogens Pahuus, Aalborg Universitet, har redaktionsansvaret for forskningsartiklerne i Munikana herunder for ledelsen af review-processen. Bliv medlem af Kaj Munk Selskabet Årskontingentet for medlemskab af Kaj Munk Selskabet er 150 kr. (hvilket også dækker abonnement på Munkiana). Biblioteker og organisationer kan tegne abonnement på Munkiana for 150 kr. Kaj Munk Selskabet har CVR-nr Via netbank kan indbetaling ske på indbetalingskort type 73, nr , eller til Lån & Spar Bank reg. nr. 0400, konto nr Husk at skrive navn og adresse i meddelelse til modtager. Ekstranumre af bladet Munkiana kan bestilles ved henvendelse til kassereren (se side 2). Jørgen Albretsen, kasserer. 3

4 4 Kaj Munk er for hele verden Af Jan Pedersen, Norge Verden står i gæld til Kaj Munk. Ikke bare har han skabt verdenslitteratur, hans dramaer lever på de mange teaterscener og bliver til inspiration og glæde i vores livskamp. Men han giver mere: Overlevelsesopmuntring, hvor terror og menneskeforagt råder. Her er det nok at nævne Indonesien og Sydafrika forbundene og hans kampinspiration dér. Norge står i en speciel gæld til Kaj Munk. Det var i Oslo verdenspremiererne på Sejren og Han sidder ved Smeltediglen fandt sted i 1936 og Det var her nazisterne viste deres foragt for Kaj Munks antisemitiske skuespil om den smeltedigel, som bærer død i sig, når en Hitler står op som overgud med løgn. Dette skete et halvt år før Krystalnatten. Det var mit land, som fik Kaj Munks store hjælp og opmuntring til at modstå nazismens menneskeforagt. Illegalt kom hans prædikener til vores eje, både fra Ved Babylons Floder og Med Ordets Sværd. Vor kirkekamp blev ledet af Oslo-biskoppen Eivind Berggrav, og Kaj Munk var ham virkelig til stor åndelig hjælp. Fredssommeren 1945 blev en takkens tid til Kaj Munk. To gange var Norge med i den rette hyldest til martyren og digterpræsten, først på Universitetets store mindemøde og dernæst ved mindegudstjenesten i Domkirken, Vor Frue Kirke i København. Her nåede Nordens tak udover Danmarks grænser. Samtlige, som var toneangivende i Danmark, var selvsagt til stede, fra kongehus, regering, folketing, universitet og kulturliv. Samtlige nordiske kirker var repræsenterede ved deres biskopper. Selvsagt var det også, at Oslo-biskoppen, Berggrav, holdt prædikenen om en Kaj Munk, som sprænger alle grænser, også de snævre nationale. Danmark står i gæld til at takke Kaj Munk for hans indsats, der hvor mange svigtede under krigen. At han selv blev svigtet i efterkrigstiden, det er et opgør, som mange må tage på sig. Ikke bare politikere fra højre til venstre står i sandhedsgæld til Kaj Munk, men også den kulturradikale elite svigtede sandheden ved at bekæmpe den kristne kultur over hele Norden, ved at fortie Kaj Munk eller bruge løgn om ham. Eivind Berggrav siger i sit skrift fra 1952, Oslo-Vedersø retur, at han, som selv sad i politiets varetægt det meste af krigens tid, oplevede meldingen om det nedrige drab på landevejen af denne bannerfører i kamp mod tyranner som et varsel og kunne ikke i sit inderste undgå at være hjerteforbundet med ham. Det var ikke bare digteren Kaj Munk, som var stor, han var en verdensopdrager i kristen etik og tro, da selv livet var en pris, han var villig til at betale om nødvendigt. Dette så den norske kirke fuldt ud. Dette så Kaj Munk fuldt ud. Aldrig ville nogen have skrevet tillægsvers til Ja, vi elsker dette landet, (gengivet side 18, red.) sådan som han gjorde det. Han skønnede netop, hvad kampen drejede sig om. Det var en global kamp. At Danmark også havde en troværdighedskamp at spille under krigen, det fortælles bedst ved at se på den måde, de danske skibe blev modtaget på i England. Mistanken var stærk mod en nation, som samarbejdede med Tyskland, og dette genspejlede sig i holdningen, som blev vist mod danske skibe, som kom til allieret havn: Er de til at stole

5 på? Dette ved jeg fra en norsk indflydelsesrig person med tilknytning til den norske regering i London. Noget andet, som der også blev lagt mærke til i London i de vanskelige år, var Kaj Munks modige modstandskamp. Da så krigen var ovre, fik Kaj Munks politiske indflydelse under krigen sin fulde anerkendelse. Uden Kaj Munks indsats er det tvivlsomt, om Danmark var kommet så tidligt ind i de Forenede Nationer. Den store norske forfatter, Ronald Fangen, som bl.a. oversatte de to prædikensamlinger af Kaj Munk i fredsåret og i 1946, skriver forord til dem. Således i Ved Babylons Floder: Den første af Kaj Munks prædikensamlinger bliver nu udsendt på norsk, den anden kommer lidt efter nytår 46. De er historiske dokumenter. De har bidraget til at bestemme et folks holdning. Og den holdning, de bidrog til at skabe, har bundet Norge og Danmark sammen i et nyt venskab, som fra Danmarks side har fået gribende udtryk. Den har også skaffet Danmark plads blandt de frihedskæmpende folk. Med inderlig glæde har vi set, at Danmark på norsk initiativ blev indbudt som medlem af San Francisco- Konferencen. Sådan var vejen for Danmark i efterkrigstiden: Kaj Munk åbnede med sin holdning under krigen vejen for sit fædreland ind i verdenssamfundet, efter at det havde haft 3 samarbejdsregeringer fra til med Nazi- Tyskland. Lad mig sige det sådan om den tid, som synes at være så fjern i dag: Danmark og Norge havde én ting til fælles. Det var den 9. april Men fra denne dag skiltes vore veje. Fra 1945 fandt vi sammen igen. Lidt om Vedersø gl. Præstegaard Jens Kristian Lings veldokumenterede bog, Skygger over Vedersø Præstegaard, står i en særstilling. Her foreligger så mange faktaoplysninger, at selv en udlænding ser, at uret er begået. Da skødet blev overgivet den lokale fond fra den danske stat, stod det efter mit skøn Munk-familien frit at forvalte sin del af aftalen fra 1948 mellem Kirkeministeriet og Lise Munk. Det toppede som bekendt i efteråret 2008, da møblerne fra Præstegaarden kunne være blevet brændt. Jeg tillod mig da at skrive til statsminister Anders Fogh Rasmussen og bad ham medvirke til, at der ikke blev en kulturskandale i Danmark. Dette lykkedes. Arne Munk blev så bedt om at møde hos kulturministeren, som nu havde fået sagen om Vedersø gl. Præstegaard. Så vidt jeg ved, hørte han intet, fra dette møde fandt sted, til at der 15 måneder efter kom presseinformation, om at skødet var givet tilbage til staten, og at den ville bevilge driftsmidler til den gamle præstegård, som skal være et værdigt mindested for Kaj Munk. Jeg skrev da et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvori jeg udtrykte, at jeg synes, Arne Munk skulle have haft en retmæssig orientering om sagen og en undskyldning fra kulturministeriet, som ikke havde givet ham denne orientering. To gange har jeg skrevet i Kristeligt Dagblad om Vedersø gl. Præstegaard. Min klare overbevisning er, at Kaj Munk tilhører hele verden og ikke bare Danmark. Det samme gælder Vedersø gl. Præstegaard. Den må være noget andet end en lokal, regional eller statslig ejendom, den er et verdensklenodie. For det var her globale værdier blev skabt. 5

6 Jeg gør Oslo-biskoppen Eivind Berggravs ord fra 1953 til mine: Planen om et senere museum synes uheldig. Hverken Kaj Munk eller Vedersø gl. Præstegaard må blive noget museum. Mit håb er, at Præstegaarden må leve. Hvorfor? Fordi Kaj Munk lever og altid vil leve. Hans præstegård må aldrig blive degraderet til et museum. Den bør fredes i ordets bedste betydning for slægter, som kommer. 6 Kaj Munks sidste timer Af Jens Kristian Lings Dramatikeren Kaj Munk blev martyr, og interessen for ham som en sådan lever godt verden over. Måske er netop hans martyrium årsag til, at der stadigvæk opstår nye rygter om en forudgående lidelseshistorie? Hans sidste timer er aldrig blevet overbevisende beskrevet. Sidst har jeg hørt, at en nu afdød sygeplejerske på Silkeborg Sygehus så, at Kaj Munks lig var uden negle. I sin bog fra 1993 om mordet refererer Bjarne Nielsen Brovst udførligt den enkelte morders udsagn under de senere forhør, hvilket forvirrer læseren, fordi de fire (Söhnlein, Schwerdt, Nebel og Carstensen), man fik fat i, alle er store løgnere. Generelt kan man ikke stole på deres oplysninger og forklaringer. Ingen af dem har f.eks. skudt Kaj Munk. De udpeger alle to af de andre. Det skal tilføjes, at selv om mordet fandt sted i klart måneskin, kan det have været svært for den enkelte at skelne skarpt. Dertil kommer, at forhørene fandt sted næsten to år efter drabet. Hvor mange kan huske præcise detaljer så længe efter en hændelse? Hvad foregik der mon i bortførernes bil? Hvorfor lå Kaj Munks lig i den nordre vejgrøft på Hørbylunde Bakke, når bilen kom fra vest? Og hvordan kunne køreturen fra Vedersø til Århus vare næsten 6 timer? I årenes løb har der blandt mange andre verseret rygter om, at Kaj Munk skulle have snakket en del med både Nebel og Schwerdt, inden de nåede Herning, at han skulle have fået en giftsprøjte i bilen, og at han skulle have været til afhøring og endog udsat for tortur på Silkeborg Bad, hvor den tyske øverstkommanderende, general Hermann von Hanneken, fra november 1943 havde hovedkvarter. I et familiealbum, som general von Hannekens enke overlod til et barnebarn, lå en amerikansk artikel, hvori der bl.a. står: Kaj Munk, great pastor and patriot, lost no time giving Hanneken a Danish answer in these few words: I would rather see the relations of Denmark deteriorate with Germany than with Christ. [ ] Crowning infamy was the assassination of Doctor Munk. The fearless pastor was taken to Hanneken s headquarters supposedly for questioning. The following morning his mutilated body was found in a public park. (Drostrup 1997, s. 257). 1 Artiklen havde ingen kommentarer på sig, hvilket kan betyde, at von Hanneken, 1 Drostrup har ikke kunnet finde frem til artiklens forfatter eller til, hvor den var trykt.

7 hvis han selv har anbragt den i albummet, har accepteret fremstillingen. Formålet med min undersøgelse af Kaj Munks sidste timer er at få klarhed over hele forløbet, og at få aflivet eller bekræftet rygterne om besøg, forhør og tortur på Silkeborg Bad. Efter at have fundet frem til Rigsarkivets materiale og det, Statsadvokaten har afleveret til Landsarkivet i Viborg, har jeg nu læst både politirapporten, vicepolitichef Otto Himmelstrups mange undersøgelsesresultater fra dagene umiddelbart efter mordet, ligsynserklæringen, obduktionsrapporten og afskrift af forhørsprotokollerne fra de senere retssager. Min mistanke, om at bilen med Kaj Munk har været en tur omme ad Silkeborg Bad, er derved vokset betydeligt. Det eneste, jeg er helt sikker på, er, at de fire ovenfor nævnte personer og Gföller var med i Vedersø Præstegaard for at hente Munk, at Munk blev placeret på bagsædet mellem Nebel og Schwerdt, og at alle var med på Hørbylunde Bakke, da mordet fandt sted. Resten kan man ud fra de forskelliges udtalelser om det ene og det andet og en slags sandsynlighedsberegning endnu kun gisne om. I det følgende vil jeg forsøge at REKONSTRUERE hændelsesforløbet. Måske kan en sådan rekonstruktion fremkalde nye oplysninger i sagen? Mildner (chefen på Dagmarhus i København) udarbejdede en liste over emner, der egnede sig til brug for tyskernes modterror. Kaj Munk var på denne liste. Mildner og Best drøftede aktioner. Best foreslog sprængning af Det kgl. Teater, men Mildner foretrak at likvidere Kaj Munk, som han og andre anså for at være en af modstandsbevægelsens åndelige ledere (havde han mon fået en (in) direkte bekræftelse af dette fra f.eks. en dansk samarbejdspolitiker?). Himmler sendte pludselig besked til Mildner, om at Kaj Munk skal under observation, hvilket betød, at han skulle fjernes. Hvad sporede mon Himmler ind på Kaj Munk? Havde han haft Mildners liste til gennemsyn og måske fået et dansk tip? Til at udføre likvideringsopgaven indkaldte Mildner SD-lederen (SD = Sicherheits Dienst) i Esbjerg, Söhnlein, fordi Vedersø lå i hans distrikt, og fordi han talte flydende dansk. Han vægrede sig ved personligt at skulle skyde Munk med henvisning til, at han psykisk ikke kunne klare sådan noget. Det bøjede Mildner sig for og sagde, at det skulle skorzenyfolk nok gøre (Otto Skorzeny befriede Mussolini og uddannede terrorister. Tre af Vedersø-morderne, Schwerdt, Nebel og Gföller var skorzenyfolk). Söhnlein skulle undersøge og planlægge mordet. Schwerdt skulle derpå lede selve aktionen. Den var Söhnlein (efter at han var blevet maskeret i Tyskland ved at få hår og skæg affarvet) i Vedersø for at undersøge vejforholdene m.m. Han kom på cykel. Under sit besøg hos Præstegaardens forpagter sagde han, at han var rejsende i Papir og kontorartikler. Den var general von Hanneken, Pancke og Best til frokost og storvask hos Hitler i Ulveskansen. De fik ordre til hårdhændede gengældelsesaktioner (clearingmord) i Danmark: Mord på tyskere og tysksindede danskere skulle gengældes med tilsvarende foranstaltninger. Best underrettede naturligvis Mildner og 7

8 Hauptsturmführer Hans Pahl om denne opsang. Forsøg på rekonstruktion Den mødes de fem mordere med Hans Pahl på Husmandsskolen i Odense for sammen at planlægge drabet på Kaj Munk. Hans Pahl medbringer et nummer af Billed-Bladet med billeder af Munk-familien. Nebel nægter da af hensyn til børnene at skyde Kaj Munk ned i hjemmet. Desuden var den metode netop mislykkedes for dem, både da de skulle likvidere Chr. Damm og Ole Bjørn Kraft. Ingen af morderne bryder sig om at skulle myrde Kaj Munk, fordi han ikke blot er en betydningsfuld person, men også er præst. Især er Schwerdt utilfreds, hvilket Pahl ringer til Mildner om i forsøg på at få ordren annulleret. Han får klart afslag. Uden enighed om drabsmåden kører de fem af sted i en sølvgrå Opel Kaptajn, som var stillet til rådighed af Mildner. Morderne overnatter i Herning på Missionshotellet og Gregersens Hotel og slapper af næste dag. Gruppeleder Schwerdt ringer hen på dagen til Mildner i endnu et forsøg på at slippe for opgaven. Han får et klart afslag og endog ordre til at udføre drabet samme dag. Kl. ca får de benzin på ved Herning Motorkompagnis tank. De bestiller 35 liter. Lærling Erik Madsen fylder på, men tanken er fuld efter godt 30 liters påfyldning. Resten kommer han i en dunk, som de derpå forærer ham. Kl ringer Söhnlein fra en kiosk i Ringkøbing til nr. Ulfborg 3 v (Kaj Munks nummer) og konstaterer, at Kaj Munk er hjemme. På turen fra Ringkøbing til Vedersø 8 kører de i forskellige retninger for at undersøge, hvordan de lettest og hurtigst kan komme væk fra Præstegården. Nogle steder er der en del sne. De dækker nummerpladen til med en klud og bliver undervejs enige om ikke at skyde Kaj Munk ned i hjemmet, men at bortføre ham til en skov et godt stykke derfra. De ankommer kl. 20. Kaj Munk sidder og taler i telefon med sagfører Dalgaard- Knudsen, Ringkøbing. Munk afbryder samtalen med ordene: Tyskerne er her! Bemærkningen overrasker ikke Dalgaard-Knudsen synderligt, fordi han ved, at rigtig mange har tyskere indkvarteret. Söhnlein, Schwerdt og Nebel går ind. Gföller bliver siddende ved rattet, og Carstensen, står vagt og genner tjenestepigen Thyra ind, da hun kommer ud for at hente hjælp. Söhnlein har et dansk politiskilt med krone på. På bagsiden står Reservepolitiet. Schwerdt har et tysk politiskilt, som han formodentlig har lånt af Carstensen, der havde været kriminalassistent ved grænsepolitiet i Flensborg. Munk har i pressen dagen før hørt om de mislykkede skudattentater mod Chr. Damm og Ole Bjørn Kraft og ved, at turen nu er kommet til ham. Derfor bliver hans sidste ord til Lise: Stol på Gud! De kører fra Præstegaarden kl. ca På bagsædet sidder fra venstre: Nebel, Kaj Munk, og Schwerdt. Da de har kørt lidt, siger Kaj Munk: - Hvad vil I med mig? - Du skal likvideres! svarer Söhnlein kort.

9 Munk bliver tavs og synker ind i sig selv. Senere fryser han, selv om han både er iført gummistøvler, overfrakke, halstørklæde og skindhue med øreklapper og skygge og sidder midt imellem to mænd. Han får sit medbragte uldne, blå tæppe over sig. Da Nebel tror, at likvideringsordren er kommet fra Schwitzgebel, Gestapochefen i Århus, fordi de bagefter skal aflægge rapport til ham, foreslår han, at de afleverer Munk dér. Det afvises, fordi ordren er kommet fra Mildner. Så får Söhnlein den idé at forsøge sig hos von Hanneken på Silkeborg Bad. Han tror pludselig, de endog kan glæde von Hanneken ved at hjælpe ham til på så markant vis at efterkomme Hitlers og Himmlers ordre. Da de alle helst vil være fri for at likvidere Munk, enes de om dette tredje og sidste forsøg på selv at slippe. Lige før Silkeborg drejer de til højre mod Lysbro. Mens Söhnlein søger foretræde hos von Hanneken, som måske er ved at gå i seng, står Carstensen (som han også gjorde i Vedersø) vagt ved bilen, hvori Gföller sidder ved rattet, og Nebel, Munk og Schwerdt sidder på bagsædet. Tilfældigvis kommer von Hannekens oldfrue (husbestyrerinde), Alma Jensen, ud. Hun fortæller: En dag kom de kørende med en mand, som jeg den dag i dag mener, var digterpræsten Kaj Munk. Vedkommende sad på bagsædet i en bil mellem to tyskere, og han så ud, som om han var død. Da jeg spurgte en vagt, om manden var død, svarede han: - Nej, endnu ikke! (Vejen-Andersen 1983, bd. 2, s. 44) General von Hanneken, der er en barsk og kontant soldat, bryder sig ikke om terror-metoder. Og på trods af Hitlers opsang den har han ikke skiftet holdning. Han beordrer Söhnlein og hans folk til at forsvinde. De kører derpå langsomt tilbage mod Hovedvej 15 og er slukørede over fiaskoen. Nu er der ingen vej udenom. Desuden har de uden at ville det givet von Hanneken en klemme på dem. Og det har Mildner allerede, for pjækker de fra at gennemføre ordren, bliver de selv skudt. Det er midnat. De standser for at skrive en seddel, som skal efterlades på liget. Drabet skal efter ordre camoufleres og se ud, som om det er foretaget af danske modstandsfolk. Söhnlein nægter at skrive sedlen med henvisning til, at hans skriftlige dansk er for dårligt. Carstensen, som også kunne dansk, skriver derfor efter diktat fra Schwerdt, men hans sproglige formåen er afslørende: Du Svin har alligevell arbejdet for Tyskland. Da de husker, at de var kørt gennem et stort skovområde, inden de drejede fra mod Lysbro, og da de ikke ved, om der er mere skov før Århus, drejer de til venstre og kører op ad Funder Bakke. Endelig holder vejen op med at slynge, og da de ser, at skoven slutter et lille stykke henne, standser de næsten oppe på toppen af Hørbylunde Bakke. De stiger alle ud, og Munk er underlig rolig. I tankerne er han vel allerede langt inde i sin død? De skyder ham. Nebel placerer liget i grøften, tørrer sine blodige hænder af på vejtræet, får sedlen og sætter den fast på den gulbrune håndkuffert, lægger det blå tæppe sammen og placerer det oven på Munks sorte pelshue ved højre knæ 9

10 (da Munk havde skindhuen på, må han have haft pelshuen med i hånden ved afgangen fra Vedersø). Schwerdt forlanger at sidde ved rattet. Derpå kører de et lille stykke mod vest, vender bilen og kører mod Århus for at aflægge rapport til Schwitzgebel. Undervejs til Århus drøfter de bl.a.: 1. Hvordan skal vi kunne forklare den lange køretid uden at nævne vort besøg på Silkeborg Bad? Hvorfor ligger Kaj Munks lig i den nordre vejgrøft? Ad 1): De er enige om ikke at røbe noget om udflugten til Silkeborg Bad. Söhnlein foreslår: Vi siger, at vi har kørt meget langsomt (ca. 20 km/t), fordi vi var så mange i bilen, og fordi der var sne på vejen. Det vedtages. Ad 2): Det er gået op for dem, at de gjorde en fejl ved ikke at vende bilen før mordet og foretage det i sydsiden af vejen. En foreslår derfor: Vi siger til Schwitzgebel, at da vi kom fra Vedersø, kørte vi impulsivt over i venstre side af vejen og udførte drabet dér. Camouflage Ved at køre tilbage til Hørbylunde Bakke kommer morderne ubevidst(?) til at skabe en dobbelt camouflage, idet mistanken nu ikke blot falder på modstandsfolkene (sedlen), men også på general von Hanneken og hans folk. Da von Hanneken dagen efter hører om mordet, bliver han da også stærkt ophidset og råber (her oversat): Sådan et fordømt svineri! Så skyder man de arme karle ned som skabede køtere og smider dem derpå foran vores dør for at demonstrere, at sådan gør vi her! (Drostrup 1997, s. 194) Det er altså ikke Kaj Munks død som sådan, der ophidser von Hanneken, det er det, at der er skabt mistanke om, at han har del i mordet. Og hvad nu hvis det endog rygtes, at han havde besøg af morderne inden mordet? Fundet af Munk Den kl blev liget fundet af murer Anton Seithen, der boede midt på Hørbylunde Bakke i et hus, der lå lidt tilbagetrukket i skoven nord for vejen. Han var på cykel på vej mod Pårup, da han opdagede skindhuen i vejkanten og liget i grøften. Han kørte ind på Pårup Kro og ringede til politiet. Derpå cyklede han tilbage og blev ved liget, til politiet ankom. Politirapporten Kriminalpolitiets tekniske afdeling fra Århus blev omgående tilkaldt. En overgang var der i alt 25 mand på stedet. Også statsadvokaten fra Viborg kom til stede. I politirapporten, der er udfærdiget meget omhyggeligt, står, at der på den anden side af begge vejgrøfter var skov. I sydsiden var granerne 7-8 m høje. I nordsiden var de kun 1-1½ m høje ( Den Jensen-Buckske Plantage ). På politiets foto synes nordside-træerne dog lidt højere. Der er unge vejtræer [løv] i begge sider af vejen af en arms tykkelse (på fotoet synes de lidt tykkere). Vejbanen er tjæret (formodentlig tjærede

11 brosten). Snelaget er tyndt og dækker ikke helt. For eventuelt at kunne identificere bilen ledte politiet efter dækaftryk i den tynde sne. De fandt ingen brugbare, fordi der var for mange fodaftryk. Fordi morderne under de senere forhør erklærer, at de på Hørbylunde Bakke drejede skråt over vejen, kan man undre sig over, at politiet intet skriver om dækspor skråt over vejen til og fra mordstedet. Det må vel betyde, at der ingen spor var? De to fotos af vejbanen, som kriminalpolitiets tekniske afdeling tog den kl henholdsvis set fra vest og øst i nogen afstand fra mordstedet, viser heller ingen dækspor, der krydser vejen. En særdeles omfattende efterforskning kom straks i gang og blev ledet af vicepolitiinspektør Otto Himmelstrup, som holdt parole i et lokale på Herning Rådhus. En undersøgelse af dækaftrykkene ved Vedersø Præstegaard viste, at dækkene ikke var af dansk fabrikat. Ligsyn og obduktion Da politiet var færdig med sine opmålinger, blev Munks lig bragt til Silkeborg Sygehus, hvor ligsynet blev foretaget kl af kredslægen i Kjellerup, N. Bunkeflod, og kriminalassistent P.H. Pedersen. Obduktionen blev foretaget den næste dag (06.01.) kl af prosector Willy Munck fra Århus og kredslæge Bunkeflod. Obducenten var meget omhyggelig, og rapporten er fyldt med detaljer. Her skal kun nævnes: 1) Der var tale om 3 skud. To ind i venstre tinding og et ind gennem nakken lidt til venstre for midten. 2) Overlæben er noget hævet (i Ligsynsattesten fra den står stærkt hævet ), og i Kanten af Læben 1 cm til højre for Midtlinjen findes en overfladisk 6 x 5 mm stor Læsion af Slimhinden. Fra denne strækker sig en mere stribeformet overfladisk Læsion ind mod Indsiden af Læben, hvor den indtager 2 cm til højre for Midtlinjen. 3) Omkring begge Øjne ses nogen Blodudtrækning i Huden. 4) Ved bagerste Kant af højre Øreflip findes en lille Hudafskrabning. I konklusionen lyder det sådan: der er endvidere paavist en ved stump Vold opstaaet mindre Kvæstelse af Overlæben og en lille Hudafskrabning paa højre Øreflip. Tortur Havde Kaj Munk været udsat for tortur? Den hævede overlæbe kan måske være opstået efter faldet mod den frosne jord i vejkanten? Et foto viser dog et tykt lag græs dér. Læbens hævelse har ikke interesseret vicepolitiinspektør Otto Himmelstrup synderligt, for han spørger kun Söhnlein om en forklaring på den. Söhnlein, der ved en mentalundersøgelse havde en IQ på 129 (!), svarer straks, at hævelsen må stamme fra faldet. Havde det ikke været mere naturligt, om Söhnlein var blevet overrasket og f.eks. havde sagt: Var den hævet? eller Det ved jeg ikke!? Er hans svar en bortforklaring? Har Kaj Munk sagt noget skarpt i bilen og derpå fået et slag på munden? Obduktionsrapporten viser ikke andet, som kunne tyde på tortur. 11

12 Morderne Fælles for de 5 var, at ingen af dem brød sig om at skulle likvidere Munk. Men da det var en ordre fra deres overordnede, måtte de parere den for ikke selv at blive likvideret. Mordet på Kaj Munk skyldtes udelukkende Himmlers ordre til Mildner og Mildners beredvillighed til at gennemføre den. Mildners afløser som chef på Dagmarhus, Bovensiepen, brokkede sig over måden, hvorpå drabet på Kaj Munk var forøvet, og herunder sagde han også som sin mening, at det var forrykt at tage en så omstridt personlighed oven i købet boende et så afsides sted. Under sit forhør erklærede Söhnlein, at der overhovedet ikke havde været tale om, at Pastor Munk skulde føres til Afhøring nogen Steder, idet Ordren gik ud paa, at han skulde likvideres. Det var sandt nok, men det var måske også et dække over deres fejlslagne forsøg på at afsætte Munk til von Hanneken? Over for Lise Munk skulle Otto Himmelstrup have karakteriseret Söhnlein som en kujon. Carstensen hævdede, at han under hele turen ønskede at spæne væk fra de andre, som han absolut ikke brød sig om. Han var også kun indkaldt til aktionen for at være tolk. Var han spænet, vidste han imidlertid, det ville koste ham selv livet. Om tidsforbrug til køreturen sagde Carstensen: Schwerdt fortalte senere, at Grunden til, at det varede saa længe, forinden de udførte Drabet, var, at han var i tvivl, om hvorledes de skulle udføre det. Han medførte nemlig ogsaa en Giftsprøjte, og han kunde ikke blive enig med sig selv om, hvorvidt han skulle benytte den eller sit skydevaaben. 12 Denne udlægning forekommer usandsynlig. Schwerdt var en kontant herre og har næppe som en Kong Kr. II sejlet tvivlende frem og tilbage i så lang tid. Under forhøret nægtede Schwerdt desuden ethvert kendskab til en giftsprøjte. Han havde aldrig brugt eller haft en sådan. Hvis han i bilen på vej til Århus har nævnt ordet giftsprøjte, kan han måske have sagt, at det havde været lettere, hvis de havde haft en giftsprøjte? Men hvem husker i to år små replikker, man ikke er blevet bedt om at huske ordlyden af? Schwerdt, der var med til at befri Mussolini, var måske den af morderne, der virkede mest troværdig, idet han under forhøret undskyldte over for dommeren, at han ikke kunne huske så mange detaljer, fordi han havde foretaget flere likvideringer og ikke kunne holde enkelthederne ud fra hinanden. Under forhøret erklærede Nebel, at han var agent for de allierede, og for at dække over det og samtidig være med blandt skorzenyfolkene måtte han nødvendigvis ret ofte likvidere. Skorzeny havde mistanke til Nebel og havde sandsynligvis bedt Schwerdt om at holde øje med ham. Kun Nebel pegede på Gföller, som den ene af morderne. Ellers synes Gföller at have forholdt sig nogenlunde passiv ved blot at sidde bag rattet, indtil Schwerdt til sidst kommanderede ham væk fra det. Otto Himmelstrup Angående drabet er Himmelstrups konklusion, at Schwerdt skød først (nakkeskuddet), hvorpå Nebel skød to gange (tindingen). Himmelstrup har ikke interesseret sig

13 særlig meget for den lange køretid. Han spurgte kun Söhnlein og Carstensen og har formodentlig straks godtaget Søhnleins udlægning om langsom kørsel. Det kunne have været ret interessant, om Himmelstrup havde forhørt alle, uden at de var blevet informerede om de andres udtalelser. Som det blev, kunne enhver tilpasse sine svar, rette ind eller nægte. At alle under forhørene tydeligt husker, at de på Hørbylunde Bakke drejede over i venstre side af vejen og udførte drabet der, og at de på dette ene punkt, i modsætning til alle de andre, var helt enige, kan tyde på, at denne beskrivelse er en i bilen aftalt løgn for at bevise, at de ikke havde været på Silkeborg Bad, og at de kom fra vest. Den ellers så grundige Otto Himmelstrup har tilsyneladende overset, at politirapporten ikke rummer nogen bekræftelse af udtalelsen om bilens vejsideskift, selv om politiets teknikere ledte ihærdigt efter dækspor. Endog politiets to vejfotos, som ingen krydsende spor har i sneen, må Himmelstrup have haft i hånden. Selvfølgelig var svaret på vejsidespørgsmålet ikke væsentligt i Himmelstrups arbejde på at finde frem til morderne og få dem dømt, men alligevel kunne det have været interessant, om han havde boret i det. Himmelstrups folk afhørte alle på egnen, som eventuelt kunne have hørt eller set noget usædvanligt om eftermiddagen eller aftenen den Lærling Erik Madsen, Herning Motorkompagni, havde bemærket, at den sølvgrå Opel Kaptajn, han havde fyldt benzin på, havde 5 personer, hvoraf to var i civil. Desuden huskede han, at bilens nummer var Pol Samme bil blev ifølge DSBs oplysning sejlet over Storebælt den med færgen Storebælt kl fra Kørsør og blev sejlet tilbage den fra Nyborg med færgen Nyborg kl Den mest interessante oplysning angående mordtidspunktet er nok, at student Jens Vinther Hansen, Pårup Skole, ved godt 23-tiden i det klare måskeskin gik en tur ned ad Hørbylunde Bakke og tilbage uden at bemærke noget, hvilket han utvivlsomt ville have gjort, hvis mordet da havde fundet sted, fordi Munks skindhue efter mordet blev liggende i en blodpøl i vejkanten. Konklusion Det kan fastslås, at Munk ikke var udsat for fysisk tortur ud over, at han måske havde fået et slag på munden. Og der er stor sandsynlighed for, at han i sine sidste timer var en tur omme ad general von Hannekens Silkeborg Bad, og at likvideringen ikke fandt sted før den kl. ca Litteraturhenvisninger Drostrup, Ole Den hæmmede kriger. Et portræt af general von Hanneken. Med bidrag af Walter Kienitz. Odense Universitetsforlag. Vejen-Andersen, A Viborg-egnen under anden verdenskrig. 2 bind. (Foto: Carl P. Behrens) 13

14 Boganmeldelse Carl P. Behrens: En flig af nådens trone Af Søren Dosenrode Man kan kun blive i godt humør af at læse Carl P. Behrens erindringer. Ikke fordi den flyder over med vittigheder og anekdoter selvom der også er mange af dem men fordi de skrives af et menneske, hvis pen flyder let, og som har haft (og har) et spændende og velsignet liv, som han gerne vil fortælle om. Det er oplagt, at den familiebevidste Behrens igen og igen må dvæle ved sin kære Bodil og deres fem børn, og det er lige så oplagt, at kirken og dens liv må fylde meget for præsten Behrens. Men skildringerne af både familie og kirke forfalder ikke til sentimentalitet, og den plads, der vies dem, virker korrekt tilmålt! For personer med interesse for folkekirken, er bogen en fremragende kilde til inside information, der både er underholdende og oplysende. Men da denne anmeldelse bringes i Munkiana, er det Carl Behrens referencer til Kaj Munk, og specielt kapitlet om ham, der skal omtales her. Hvad får en person til at interessere sig for Kaj Munk? Jeg tror vi alle har meget forskellige historier. Carl Behrens interesse for Kaj Munk er af ældre dato; faktisk går den tilbage til gymnasietiden i Esbjerg, hvor han skulle udarbejde et foredrag om En digter du beundrer og hvorfor. Behrens fortalte om Kaj Munk. Senere, som præst på Lolland, mødte forfatteren i tidens løb forskellige personer, der havde kendt Kaj Munk. Der er flere sjove beretninger, men dog én, jeg ikke kan undlade at gengive: 14 Carl P. Behrens (Foto: Jan Knudsen) Historien om, hvordan Den blå anemone fik sin melodi. Da Kaj Munk havde skrevet sit digt, blev det sat til musik af flere personer, men ingen af dem brændte virkelig igennem. En dag den unge konservatorieelev Egil Harder skulle til franskundervisning ( ja, der var en gang, da man lagde vægt på, at dannede mennesker talte andet end engelsk!), læste hans fransklærerinde digtet op for ham, og sagde Nu går De, Harder, hjem og skriver melodien!. Og det gjorde han så. Samme aften begyndte han, og han kunne næste morgen ringe til sin lærerinde og spille melodien, den vi kender så godt. Og ifølge Behrens kom svaret omgående Excellent. Nuvel, et er at skrive en melodi til et digt, noget andet er at få den gjort kendt. Men det klarede lærerinden også. Med stor menneskekundskab og en portion snusfornuft, rådede hun den unge komponist til at dedikere melodien til den danske nationalskjald, Axel Schiøtz. Og resten er historie! Der er flere af disse guldkorn, både om Kaj Munk, om Carl Behrens selv, og om de mange og spændende mennesker han har mødt på sin vej. Men de skal læses og ikke genfortælles! Jeg kan varmt anbefale bogen. Bogen er på knapt 300 sider, og er udgivet hos Lohses forlag.

15 Formandsberetning for 2009 Af Søren Dosenrode Kaj Munk Selskabet Vedersø den Kære alle, Så nåede vi alle frem! Det skal ikke være en hemmelighed, at vi har modtaget en række afbud, og at vi i bestyrelsen i onsdags overvejede, om det mon blev til noget, men det blev det, og det er godt! Det glæder mig også, at vi ser nye ansigter, i denne trofaste flok, ingen nævnt, ingen glemt! Man kan tale længe om lidt og kort om meget, jeg skal prøve at finde den gylden middelvej! Journalister spørger mig ofte: siger Kaj Munk os noget i dag? Tja, hvis man laver en søgning på Infomedia en oversigt over alle avisartikler publiceret i Danmark får man 779 træffere på navnet Kaj Munk alene i 2009, så han er bestemt ikke væk. Men hvorfor har vi overhovedet et Kaj Munk Selskab og et Kaj Munk Forskningscenter? Det har vi, fordi Kaj Munk har skrevet dramatik, der har klaret distancen og er værd at læse i dag. Og fordi han var en central person i mellemkrigsårene og under besættelsen. Der var andre vigtige personer, men få favnede så vidt som han, nåede så langt ud som han! Munk er som sagt enestående som dramatiker, og hans hovedværker ville i sig selv være grund nok til at beskæftige sig med ham, og det er jo også argumentet for at Ordet er optaget i den dramatiske kanon. Men for mig, er Munk også vores interesse værd, fordi han virker som katalysator. Med det mener jeg, at hvis man fx vil forstå Kaj Munks journalistik, må man sætte sig ind i samtidens Danmark og Europa. Vil man forstå hans politiske udvikling må man kende til de strømninger, der brødes i mellemkrigstiden; og vil man forstå Kaj Munk selv må man kende kristendommen min påstand er, at Munk frem for alt var præst. Så hvis man giver sig i kast med Kaj Munk, må man give sig i kast med hele tiden. Udover dagens taler, Kjeld Roger Henriksen, skriver Annricka Arildskov Ledet speciale om Kaj Munk, og I har i Munkiana kunne læse sammenfatningen af Nele Høgsbros speciale måske lidt kritisk, men hvad så? Kaj Munk er på vej frem, også hos de unge! Derfor er der også rigeligt grundlag for at lave et værdigt og varigt minde over Kaj Munk her i Vedersø. Et minde, der er ambitiøst og som rækker langt ud over Vestjylland. Kaj Munk var lokal, men også national og international. Det må et museum også være. Og så er vi ved mit første hovedpunkt: Nyt om Vedersø Præstegård. Som jeg berettede om sidste år, afholdt vi forrige november i Aalborg et møde, for alle dem, der har eller burde have en interesse i Vedersø Præstegård. Som I alle ved, var situationen, at mange stod og råbte til hinanden, men få talte sammen og nogen ville slet ikke være med (jeg tænker her på Staten). I kender alle Jens Kristian Lings udmærkede udredning om sagen, og hans løsningsforslag: - Staten skal have skødet tilbage; Nuvel, det ser ud til at skødet bliver overdraget i marts eller april - Der skal sikres driftsmidler de er sikret på finansloven, og Ringkøbing-Skjern Kommune har også givet tilsagn om at bidrage - Der skal oprettes en ny bestyrelse, med national og gerne international ekspertise også dette ser ud til at falde på plads, men der er det Kulturministeren, der udnævner. Og det er den plan, vi har arbejdet efter. Og det ser som sagt ud til, at alle punkterne opfyldes i løbet af foråret. Så må vi se videre derfra. Men, hvis Kaj Munk Forskningscentret og Kaj Munk Selskabet fortsat skal inddrages, skal der være tale om et gedigent projekt. Vi vil ikke lægge navn til noget, der minder om I. C. Christensens Hus i Hee!! Jeg kan godt røbe, at der er forberedt en projektgruppe, med lektor Morten Søndergaard i spidsen, der vil kunne lave et forprojekt, et design for hvordan Vedersø Præstegård kan blive et sted, der på højeste niveau er dedikeret mindet om Kaj Munk. Hvis vi inddrages, går vi ikke efter mindestuer, men efter et sted, der taler til mennesker, specielt til de unge og yngre, der ikke har hørt om Kaj Munk, de skal bære ham videre! Der er stadig knaster, men jeg er nu engang optimist! Hvis alle dem, der siger, at de ønsker, at der skal være et værdigt og varigt minde over Kaj Munk mener det, skal det nok lykkes. Kaj Munk er for vigtig for Danmark, til at vi kan lade mos gro over hans minde på grund af smålighed og rethaveriskhed. Som I kan gætte jer til, har præstegårdssagen fyldt meget, rigtigt meget, det sidste år, men ikke mere end at vi i Selskabet har kunnet nå at udgive tre Munkiana. Vi når ikke helt op på Jens Kristian Lings niveau, men trods alt! Så vi er nået til punktet aktiviteter. Nummer 40 var en særnummer, udgivet i anledning af vores næstformand og redaktør Peter 15

16 Øhrstrøms 60 års fødselsdag. Jeg tror håber det lykkedes at få det samlet og udgivet uden at Peter kom til at høre om det, før på dagen. Vi prøvede at finde et par facetter, der måske kunne bringe noget nyt om det er lykkedes, må I vurdere. I hvert fald skrev Marc Auchet om tidsfornemmelser i Munks dramatik; Ricardt Riis skrev om teologi og etik i Munks dramatik; Arense Lund skrev om journalisten Kaj Munk, og jeg selv fremlagde et udkast fra Kaj Munks hånd til Ollerup-talen, hvor det er muligt, med syvtommersøm, at konkludere, at Munk ikke var tyskervenlig, at besættelsen var uværdig, og at han foragtede samarbejdspolitikken. Er det nyt? Både og. Provst Fauerskov Laursens referat af talen sagde det meste, men det var kun et referat. Nu har vi så et udkast fra Kaj Munks egen hånd. Men om det får Søren Mørch og Henning Tjørnehøj m.fl. til at ændre opfattelse, det er en anden sag. Men nu er sagen i hvert fald videnskabeligt dokumenteret. Nummer 41 var et mere traditionelt Munkiana med mange, syntes jeg, gode og spændende bidrag. Jens Kristian Lings analyserede de to opsætninger af Ordet vi havde set; den på Det kgl. Teater og den på Odense Teater; to meget forskellige opsætninger. Og han stillede spørgsmålet: hvor loyal skal en instruktør være overfor originalmanuskriptet? Svend Aage Nielsen skrev om et episk digt, Fædrelandet i Fare, der blev skrevet af Kaj Munk, da han gik i gymnasiet. Mig bekendt er Svend Aage, den eneste, der har behandlet dette værk, kender det, og har bragt det frem for offentligheden. Og så havde Arne Munk og Hans Hauge en herlig udveksling! Nummer 42 var igen et temanummer; det er så nyt, at I alle sikkert husker det. Det var Ricardt Riis, der analyserede tro i et par af Munks tidlige dramaer. Af hensyn til de af jer, der har gemt det, skal jeg ikke referere det! Jeg håber selvfølgelig på korte kommentarer fra jer, til næste Munkiana! Det er altså Vedersø Præstegård og udgivelsen af disse 3 numre af Munkiana, der har udgjort Selskabets aktiviteter i 2009 og vil fylde meget i Men jeg skal da fortælle jer, at Folkeuniversitetet i Århus har bedt os organisere en foredragsrække om Kaj Munk; og her er Selskabet virkelig på banen. Vi stiller alle oplægsholderne: Jens Kristian Lings, Ricardt Riis, Peter Øhrstrøm, Marc Auchet og undertegnede stiller alle op jeg kan kun anbefale det! Det begynder den med Jens Kristian, der taler om Personen Kaj Munk. Se på vores hjemmeside! 16 Så skal I vide, at vores første ph.d.-student: Ulrik Sandborg-Petersen, har fået tildelt Spar Nord Fondens Forskningspris på kr for sin ph.d. om Kaj Munk og tekstdatabaser. Det er jo flot! Der udgives formodentlig 3-4 bøger i Forskningscentrets regi i 2010 men hvis jeg genvælges som formand, fortæller jeg om dem næste år! Medlemsmæssigt ligger vi på 114 medlemmer. Der er faldet nogen fra, og kommet nogen til. Men vores mål, må være 150+, så I opfordres alle til at hverve nye medlemmer! Økonomien er vist ganske god men Jørgen er også en fremragende kasserer. Jørgen vil redegøre for økonomien om et øjeblik! Jeg vil gøre jer opmærksom på et seminar den 5. marts. Det teologiske Fakultet i Aarhus og Kaj Munk Forskningscentret har arrangeret et åbent seminar om Kaj Munks teologi. Der har været den misforståelse, at Kaj Munk ikke havde en teologi, men som vi skal høre i dag, passer det ikke. Og hvad mere er, nu har det teologiske fakultet indset det samme! I kan finde flere oplysninger på Kaj Munk Selskabets hjemmeside eller Kaj Munk Forskningscentrets ditto. Det er ikke langhåret, vi skulle alle kunne følge med! Programmet kommer i løbet af denne uge, men jeg kan da sige, at vi har fået 8 personer til at bidrage. Og sproget bliver på dansk. Tak for jeres opmærksomhed! Referat af generalforsamling i Kaj Munk Selskabet Af Jørgen Albretsen Vedersø Sognegård, lørdag den 9. januar 2010 kl. 13. I alt 24 var tilmeldt; men grundet det hårde vintervejr havde fire meldt afbud. Fra bestyrelsen var Søren Dosenrode, Peter Øhrstrøm og Jørgen Albretsen mødt. Dagsorden ifølge vedtægterne. a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Søren Dosenrode (SD) bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Jens Kristian Lings (JKL) som dirigent. JKL blev valgt. JKL kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

17 Som referent blev Andrea Dosenrode valgt. Hendes notater danner grundlag for dette referat. Som stemmetællere blev Carl P. Behrens (CPB) og Knud Tarpgaard valgt. Behrens blev senere afløst som stemmetæller af Niels Jørgen Langkilde. b) Formanden aflægger beretning om Selskabets virke i det forløbne år. Søren Dosenrode fremlagde beretningen. (gengivet på side 15-16, red.) Efter beretningen blev der åbnet for spørgsmål. JKL anførte, at man burde tænke en fredning af Vedersø gl. Præstegaard ind i planerne for præstegården. CPB spurgte til de i formandens beretning annoncerede 3-4 bogudgivelser. Han nævnte selv Søren Daugbjergs bog Kaj Munk og Tyskland, som et udmærket eksempel på en bogudgivelse om Munk. SD svarede, at han tænkte på: 1) Bogen der udkommer som resultat af Kaj Munk Forskningscentrets seminar i 2007, From Munk to Mohammed. 2) Svend Aage Nielsens bog Kaj Munk og Kærlighed, som er tæt på udgivelse. 3) Bogen der udkommer som resultat af Kaj Munk Forskningscentrets seminar i 2009, Occupied! Churches in Northern Europe during the Occupation of their Countries. 4) Den antologi det er tanken at udgive som resultat af seminaret 5. marts om Kaj Munks teologi, et samarbejde imellem Aarhus og Aalborg universiteter. Endelig nævnte SD CD-rom projektet Kaj Munk Studieudgave, som vil indeholde Kaj Munks samlede dramatiske værker samt meget supplerende materiale, føjet sammen af et avanceret søgesystem, udarbejdet af Ulrik Sandborg-Petersen fra Aalborg Universitet. Marc Auchet er leder af dette store projekt, som har været længe undervejs men er nu så at sige under sidste korrektur. Efter disse spørgsmål blev beretningen godkendt. c) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Jørgen Albretsen fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt uden kommentarer. d) Valg af formand. Den nuværende formand genopstiller. SD blev genvalgt som formand uden modkandidater. e) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer: Vagn Egetoft er på valg, og har meddelt, at han ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Ricardt Riis, en af de nuværende suppleanter. Elsebeth Dyekjær Kruse er på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg. Er villig til genvalg. Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Carl P. Behrens, og nyvalg af Vagn Egetoft. Desuden opstillede Anna Saarup Brinth som kandidat til bestyrelse hhv. suppleant. Det blev derfor nødvendigt med afstemning, som fik følgende resultat: Til bestyrelsen: Elsebeth Dyekjær Kruse og Ricardt Riis. Første suppleant: Anna Saarup Brinth. Anden suppleant: Carl P. Behrens. f) Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Mikkelsen og Jørgen D. Grønbæk. Begge blev genvalgt. g) Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet er uændret kr. 150,- Vedtaget. h) Behandling af indkomne forslag. Peter Øhrstrøm havde anmeldt forslag: At bestyrelsen bemyndiges til i givet fald at få Munkiana godkendt som tidsskrift, hvori publicerede forskningsartikler vil tælle i de pågældende forfatteres publikationsindeks på deres forskningsinstitutioner. Dette betyder, at der i Munkianas redaktion skal være en redaktør, som har redaktionsansvaret for sådanne forskningsartikler og leder den såkaldte fagfællebedømmelse (eng. peer-review) af disse. I Munkiana har der allerede været mange forskningsartikler, som eksempel nævntes SDs artikel om Ollerup-talen i Munkiana nr. 40. SD anførte, at et Munkiana med et sådant bedømmelsessystem vil styrke Kaj Munk Forskningscentret. Niels Jørgen Langkilde, medlem af Kaj Munk Forskningscentrets bestyrelse, støttede dette. JKL støttede forslaget og nævnte, at han var klar over, at Munkianas redaktionelle linje ville bevæge sig i den retning, når han ikke længere var formand for Kaj Munk Selskabet; men han understregede, at han er enig i, at det er vejen frem for Munkiana. Forsamlingen bemyndigede bestyrelsen. 17

18 i) Eventuelt. Jan Pedersen ønskede ordet for at fremføre nogle synspunkter om Kaj Munks eftermæle i Norden og i verden samt nogle betragtninger om Vedersø gl. Præstegaard. (Talen er trykt på side 4-6 i dette nummer af Munkiana. Nedenfor gengives Hyldest til Norge, som Jan Pedersen omtalte i sit indlæg, red.) Herefter sluttede generalforsamlingen. SD præsenterede dagens foredragsholder, cand. theol. Kjeld Roger Henriksen, som holdt et glimrende foredrag om teologen Kaj Munk. Hyldest til Norge Ja, vi elsker dette Landet nu som aldrig før. Trodsigt stiger det af Vandet, lever, mens det dør. Just fordi det valgte modigt Undergangens Kaar, skal det gro og grønnes frodigt frem i tusind Aar. Vaabenløs du kæmped, Norge, stod, endskønt du faldt. Dine Hjerters Klippeborge har holdt Stand mod alt. Vi, der sad i dybe Dale, baade græd og lo ved din Tausheds høje Tale klippefast i Tro. Snart gør Vaarens Morgenrøde Vintrens Nat forbi. Se, da blomstrer op det døde, Fossen springer fri, Birkeløv og Flaget vajer over genløst Jord. Og med Smil i Taarer nejer Danmark for sin Bror. Kaj Munk Kilde: Den Skæbne ej til os (2. Korrektur 7/ med øde rettet til døde i 3. strofe ifølge Munks korrektur) 18

19 Kaj Munk nogle litteraturhenvisninger Ved Aage Jørgensen Nedenstående liste omfatter Kaj Munk-litteratur registreret i Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi , udg. af Dansklærerforeningen 1989 (462 sider), samt i den netbaserede videreførelse Dispositionen er kronologisk bagudvendt. Udgaver er uden forfatterangivelse placeret lige efter årstallet. Avisartikler er ikke medtaget. Et appendiks omfatter litteratur fremkommet før 1967 som fortegnet af mig i Dansk Litteratur Historie, bind 5: Fra Tom Kristensen til Halfdan Rasmussen, 1977, s Supplering har fundet sted i vidt omfang. Asterisk * betyder: ikke set. Bibliografier Blædel, Finn H., Kaj Munk. En Bibliografi s. (Suppleret i: Kaj Munk Papirer S ) Bredsdorff, Elias, Danish Literature in English Translation S Dahl, Svend & Povl Engelstoft, Dansk skønlitterært forfatterleksikon Bind S Grit, Diederik C., Dansk skønlitteratur i Nederland og Flandern S Marcussen, Ove, Kaj Munks Bøger. En Bibliografi s. Schroeder, Carol, A Bibliography of Danish Literature in English Translation S Spanggaard, Kristen D., Dansk skønlitteratur i fransk oversættelse fra Middelalderen til S Munkiana, nr. 40, 2009 [særnummer til Peter Øhrstrøms 60-års fødselsdag ]; 48 s. (Heri: Marc Auchet, Kaj Munk og teatrets essens. Sammenstødet mellem to tidsfornemmelser, s. 4-16; Ricardt Riis, Kaj Munks Borgensgaardkompleks, s ; Arense Lund, Journalisten Kaj Munk, s ; Søren Dosenrode, Hvad sagde Kaj Munk egentlig i Ollerup?, s ) Munkiana, nr. 41, (Heri bl.a.: Jens Kristian Lings, Ordet. Omkring to opsætninger, s. 7-8; Nele Høgsbro, Munks anden død. Kampen om mindet, s. 9-14; Svend Aage Nielsen, Fædrelandet i Fare, et episk digt, s ; Arne Munk, Skvulp i Brændingen, s [især om Hans Hauges bidrag til Andersen & Austad 2008; med kommentarer af HH s ].) Munkiana, nr. 42, (Heri: Ricardt Riis, Mirakeltro, missionsk tro, elskovstro trosvarianter hos den unge Kaj Munk, s ) Behrens, Carl P., En flig af nådens trone S ( Kaj Munks elskede fødeø ). Elbrønd-Bek, Bo, Opstandelsesmotivet i Kaj Munks drama Ordet s. 19

20 Jürgensen, Knud Arne (udg.), Bifald og Bølgebryder. Frederik Schybergs teaterkritik. En antologi S (anm. af I Brændingen, Betty Nansen Teatret, 1937). Jf. reg. s Jørgensen, Aage, Tre musketerer: Kaj Munk, Valdemar Rørdam, Ejnar Thomsen. Nordica, 26, 2009, s Munk, Arne, Kaj Munk and Resistance, I: Søren Dosenrode (red.), Christianity and Resistance in the 20th Century. From Kaj Munk and Dietrich Bonhoeffer to Desmond Tutu. Leiden/Boston, S (International Studies in Religion and Society, 8.) (Jf. også: Søren Dosenrode, The Frame of the Book or: Mr. Munk and Mr. Petersen, s. 1-5.) 2008 Munkiana, nr. 38, (Heri bl.a.: Ricardt Riis, Dødeopvækkelsen i Ordet, teologisk betragtet, s. 9-15; Mogens Pahuus, Kærlighedstanken og storhedsidealet: Kristendomsopfattelsen i Kaj Munks dramatiske værker, s ) Munkiana, nr. 39, (Heri bl.a.: Arne Munk, Tyren ved hornene, s [til Ricardt Riis i nr. 38]; Jesper Valeur Mogensen & Ulrik Sandborg-Petersen, Om den labyrintiske Lorents og andre religiøse karakterer i Munks dramatiske univers, s ) Andersen, Henrik Nygaard & Torleiv Austad (red.), Kaj Munk. Opgørets dramatiker s. (Heri: Stephen A. Mitchell, Forord, s. 7-9; Henrik Nygaard Andersen, Indledning, s ; Øjvind T. Gulliksen, Påskedramaet fra en gymnasiepult. Kaj Munks Pilatus, s ; Henrik Wigh-Poulsen, I Døden tror jeg bedst, et Menneske kan gøre Herrens Gerning. Om Kaj Munks skuespil Samson, s ; Anders Thyrring Andersen, Idealistens ikke-eksistens. Kierkegaard-inspirationen i En Idealist, s ; Torleiv Austad, Ordet som gjør levende. En analyse av skuespillet Ordet (1925), s ; Hans Hauge, Brandes i I Brændingen, s ; David Bugge, Løgnen og livet. Om Kaj Munks skuespil Kærlighed, s ; Mogens Pahuus, Fra Tidehvervet, s ; Knud Bjarne Gjesing, Den gamle kvinde og havet om Kaj Munk: Havet og Menneskene (1929), s ; Anders Gjesing, De Udvalgte, s ; Kjell Arnold Nyhus, Oppvekkelse til sannhet. Om En Almanakhistorie eller Ordet II, s ; Henrik Nygaard Andersen, I magtesløshedens styrke. En analyse af dramaet: Han sidder ved Smeltediglen, s ; Johs. Nørregaard Frandsen, At jeg dog havde et hjerte. Egelykke (1940), s ; Carl P. Behrens, Niels Ebbesen et nationalt beredskabsdrama, s ; Christian Braw, Livets sanning om Kaj Munks De Herrer Dommere, s ; Laila Damgaard Andersen, Ved forenede kræfter. En analyse af Ewalds Død, s ; Jan Inge Sørbø, Bibelsk tid okkupasjonstid evig tid. Om Alverdens-Urostifterne, s ; Henrik Nygaard Andersen, Fortegnelse over Kaj Munks skuespil, s ; Om forfatterne, s ) (Anm. Per Stig Møller, Weekendavisen/Bøger ) Bonde, Hans, Det ekstreme køn. Sport, politik og maskulinitet S (anm. af Møller 2000; oprindelig i Politiken ), (svar på PSM s replik smst ; oprindelig smst ) og ( Kaj Munk i anti- 20

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Tilgivelse. Tilgivelsestest Hvordan kan man bede om tilgivelse?

Tilgivelse. Tilgivelsestest Hvordan kan man bede om tilgivelse? Tilgivelse Er det altid vigtigt at sige undskyld? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvad synes du er sværest at bede om tilgivelse, når du har lavet en fejl, eller at tilgive nogen, som har gjort dig ondt? Tilgivelsestest

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere