Stop social dumping. Altaner er også tømrerarbejde. Brug OK2014 kræv kædeansvar. Modige svende slår alarm. 50 ting til bedre arbejdsmiljø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stop social dumping. Altaner er også tømrerarbejde. Brug OK2014 kræv kædeansvar. Modige svende slår alarm. 50 ting til bedre arbejdsmiljø."

Transkript

1 Nr. 1 januar 2014 Altaner er også tømrerarbejde Side 4-5 Stop social dumping Brug OK2014 kræv kædeansvar 50 ting til bedre arbejdsmiljø Side 3 Modige svende slår alarm Side 6-7 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé Valby

2 Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, 2500 Valby Tlf.: Tilrettelæggelse og produktion: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Claus Westergreen Layout: Wiegaarden (141983) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s Forsidefoto: Lotte Ott Oplag: stk. Udgivelsesplan, bladmøder og deadlines: Blad nr. 2 Deadline og redaktionsmøde: 17. februar Udgiv.: uge 13 ( marts) Se hele udgivelsesplanen på leder Overenskomstforhandlingerne 2014 for byggeriet og det grønne område er i gang. På byggeområdet er der lavet en medlemsundersøgelse, hvor 2/3 af medlemmerne peger på, at der skal gøres noget ved social dumping. Dette krav skal opfyldes, hvis man skal anbefale et ja. De sidste overenskomstforhandlinger har været nogle magre forlig, det forventes derfor, at der her i 2014 vil være noget mere i lønningsposen. På det grønne område er hovedkravet bedre betaling ved deltagelse i rådighedsvagt, og på boligområdet er det kravet om opmåling af gartnerarbejdet der er vigtigt. Det er afgørende, at der bliver slået hul igennem på begge disse krav, ellers bliver det vanskeligt at anbefale et muligt forlig. Der kommer en uddannelsesreform som omhandler de unges uddannelse jvf. samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft. Hvordan reformen kommer til at se ud ved vi ikke endnu, men vi skal stille krav, som betyder at der bliver taget hensyn til de unges og fagenes fremtid. Regeringen har nedsat et udvalg til at komme med forslag til en ny beskæftigelsespolitik (Carsten Koch-udvalget). Den skal danne grundlag for en reform af den samlede beskæftigelsesindsats. Vi må kræve, at vi får løftet de lediges kompetencer, så de kommer i varig beskæftigelse, og ikke bliver sendt i alle mulige former for aktivering. Antallet af arbejdsløse i fagforeningen falder ikke, trods mange nye arbejdspladser i Københavnsområdet. Desværre går mange af disse arbejdspladser Store udfordringer i 2014 Claus Westergreen, formand for BJMF til udenlandske kollegaer, som ofte arbejder til en langt lavere løn end deres danske kollegaer. Dette er uholdbart! Derfor er det også godt, at vi som fagforening har været med til at få Københavns kommune til at indføre sociale klausuler, som gerne skulle betyde at arbejdet foregår under danske overenskomstforhold. Regeringens reformer slår igennem i 2014 og rammer først de ledige. Det gælder ikke mindst de ledige. Dagpengeperioden blev nedsat fra fire til to år. Det er allerede sket. Regeringen lappede på skaden og indførte en midlertidig forlængelse af dagpengene, så der er mulighed for uddannelsesydelse, og nu kommer så den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som trådte i kraft den 6. januar. Mister man sine dagpenge efter to år, eller udløber ens ret til uddannelsesydelse, overgår man til arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen svarer i kroner og øre til uddannelsesydelse som igen svarer til niveauet for kontanthjælp. Den samlede periode, hvor man kan få dagpenge + evt. uddannelsesydelse + arbejdsmarkedsydelse trappes gradvist ned. Fra andet halvår 2016 kan man højst få dagpenge i to år, uden nogle ekstra perioder med andre ydelser. De offentligt ansatte skal i årets løb diskutere krav til deres overenskomstforhandling i Statsministeren roste i sin nytårstale deres indsats i det daglige arbejde. Så må man jo håbe at regeringen fortsætter så den ros kan blive omsat til bedre forhold og at der vil blive plads til flere ansatte inden for det offentlige system. 2 Fagligt fokus Tegning: Klaus Albrectsen. (Fra pjecen Sikkerhedsnøglen)

3 Læs hele historien og få links til planen på bygsam.dk Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lancerer sikkerhedsplan for byggeriet. Foto: Lotte Ott Skab gode sikkerhedsvaner i byggeriet Stor plan for sikkerhed og arbejdsmiljø Tekst: Mads Bruun Pedersen (bygsam.dk) Med 50 initiativer på programmet blev et historisk bredt samarbejde i byggeriet mellem alle parter bygherre, arbejdsgivere, rådgivere, fagforeninger og Arbejdstilsynet lanceret fredag den 10. januar Under vinklen: Det er bedre at forebygge end at helbrede, lagde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vægt på, at det er nødvendigt at gøre en indsats forhold til de unge. Sikkerhedskultur blandt unge - En af de største opgaver er at få skabt en kultur blandt de unge, hvor sikkerhed bliver en helt naturlig del af det at gå på arbejde. Uden at det skal blive curling -unge, så skal der skabes gode vaner, dog skal det ikke tage ansvaret fra den enkelte, sagde ministeren. Sikkerhedsplanen er blevet til som et resultat af finanslovsaftalen for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten. Her blev forligsparterne enige om at samle alle byggeriets parter til et fælles udviklingsarbejde. ID-kortet mangler Jørn Erik Nielsen, formand for arbejdsmiljøudvalget i byggeforbundene - samlet i BATkartellet og slog et slag for planen. Afslutningsvis sendte han en direkte opfordring til regeringen og Enhedslisten. - Tag nu og giv det ID-kort, som lå klar i den finanslov, som ikke blev til noget, en tur rundt i manegen igen, sagde han og henviste til et af de punkter, som regeringen og Enhedslisten var nået til enighed om. Til bygsam.dk sagde Jørgen Arbo-Bæhr (Ø) på Jørn Erik Nielsens opfordring, at Enhedslisten bestemt var villig, og man ville også pege på, at finansieringen kunne findes i forebyggelsesmidlerne. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen svarede, at et ID-kort er en god ide. Men da der er overenskomstforhandlinger, ville hun ikke kommentere på opfordringen. Samme holdning har direktør i Dansk Byggeri, Peter Stenholm. - Lige nu står vi midt i en overenskomstforhandling, hvor ID-kortet er nævnt som et muligt tema. Derfor siger vi ikke så meget i øjeblikket, udtaler han til Licitationen. Til gengæld melder direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang, klart ud, at han mener, at et ID-kort er en god idé. Til Licitationen siger han: - Det vil uden tvivl betyde mere styr på tingene, og jeg her endnu ikke hørt et eneste godt argument imod. Fagligt fokus 3

4 Program FAGLIG DAG I BJMF 2014 Lørdag d. 8. februar Vi mødes foran Dansk Byggeri, Nørre Voldgade Afgang til BJMF, Mølle Allé 26, Valby Frokost Foredrag omkring finansloven/ kædeansvar / MF Finn Sørensen (Ø) OK forhandlingerne Kim L. Larsen/Byggegruppeformand (3F) Stop social dumping Kræv kædeansvar Aftensmad v/ kokken Bjarne Larsen Efter aftensmaden er der kammeratligt samvær og social hygge Murerne og murerarbejdsmændenes Faglig Klub og Faglig Landsklub inviterer alle 3F-medlemmer til FAGLIG DAG i BJMF 2014, lørdag den 8. klart og tydeligt: VÆRN MOD SOCIAL DUMPING er første prioritet, og her kommer KÆDE- ANSVARET ind. Kædeansvar dækker nemlig Vi har den glæde, at Finn Sørensen, MF (Ø) kommer og fortæller om KÆDEANSVAR i EU og i overenskomstregi. Bagefter er det Byggegrup- På vegne af arrangørerne Lars Jensen, formand februar. Overenskomstforhandlingerne 2014 er skudt i gang, og alle led i byggeprocessen, hvor hovedentreprenøren er det sidste led i kæden, og den som står peformanden i 3F, Kim L. Larsen, der giver en status på OKforhandlingerne med Dansk kravet fra medlemmerne er med ansvaret i sidste ende. Byggeri. Der er penge i betonrenovering Tekst: Lotte Ott Der er penge i betonrenovering. det fadede lige så stille ud og mer, sandblæsning og meget Få mester til at lave en Og der begynder at blomstre en havnede i kælderen. mere prøves af. uddannelsespolitik branche op. Det mener Jimmie - Måske skyldes det, at der var Inde er det undervisning i I struktøruddannelsen er der Thomsen, der er uddannelsesle- for travlt på byggepladserne hvad der egentlig ligger bag ikke meget om betonreparation, der på Københavns Tekniske sidst i 00'erne, så mestrene ikke betonarbejdet. Hvordan man og det mener Jimmie Thomsen Skole og som har været med til sendte folk på kurser. Måske tro- reparerer skader og hvordan heller ikke der skal være. at genetableret efteruddannelse ede de også, at det var noget alle man undgår at lave dem. - Der kan ikke lægges mere i betonreparation. kunne. siger Jimmie Thomsen. - I de gamle kurser ligger der ind i uddannelsen uden at for- Engang for ca. tyve år siden gammel viden om beton og længe den, og det synes jeg ikke havde Københavns Tekniske Gammel viden frem i lyset reparation af skader. Det er ble- man skal. I stedet for skal man Skole et beton-laboratorium, der Kurserne er en vekselvirkning vet støvet af, og kan sammen tage efteruddannelse og gøre samlede viden om beton og mellem teori og praksis. med alt det nye, der er kommet det jævnlig. lavede efter- og videreuddan- Ude skal der arbejdes med til, bruges i de kurser vi laver - Jeg synes, at man skal gå i nelse i betonreparation. Men bl.a. sprøjtebeton, betonham- nu. dialog med mester og lægge en 4 Fagligt fokus

5 OK møde Stop social dumping i byggeriet - brug OK 14 forhandlingerne! 3Fs byggemedlemmerne har sat stop for social dumping øverst på listen, når der skal forhandles ny overenskomst. Uorganiseret og underbetalt arbejdskraft er den største trussel mod den enkelte og mod samfundets velfærd. Hvis kravet om stop for social dumping skal igennem, skal det kunne høres, ses og mærkes. Byggemedlemmerne skal aktivt støtte og presse 3F-forhandlere, der netop nu sidder overfor Dansk Byggeri. Vil du gøre noget for at stoppe social dumping, har du muligheden her og nu: kast kræfterne ind i stærk og initiativrig kampagne. Der er brug for alle! - Svært at komme uden om social dumping Formand for Byggefagenes Samvirke i København, Per Olsen, mener at forhandlerne skal gøre en indsats mod social dumping i OK-aftalen ellers bliver vanskeligt at få et ja hjem fra medlemmerne. - Vores forventning er derfor, at der kommer noget hjem på tredjepartforpligtelserne, eller at der laves noget andet, som kan bekæmpe social dumping og løntrykkeri, siger han. - Ellers bliver det mere end vanskeligt at forestille sig, at medlemmerne vil acceptere en overenskomst, siger han. Faglig OK2014-konference onsdag den 5. februar kl. 12 Tillidsfolk og klubmedlemmer samles til overenskomstmøde i Arbejdermuseet, Rømersgade 22 i København. På dagsordenen er de aktuelle forhandlinger om de kommende overenskomster og hvordan social dumping bekæmpes. Kl. 15 går deltagerne i demonstration fra Rømersgade til arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri på Nørre Vold for her at markere opbakningen til de faglige krav om indførelse af et kædeansvar, forbedring af mindstelønnen og andre skridt til sikring af den danske model og af lige vilkår for danske og udenlandske kolleger. Tilmelding gennem fagforeningerne. Læs mere på om program, talere og demonstrationen. Anmeld løndumping BAT-kartellet har udarbejdet en app, som gør det nemt at anmelde social dumping i byggeriet. android QR-kode til løndump iphone QR-kode til løndump uddannelsespolitik. Få sat det i system og få afdækket behovene. Der er i dag flere muligheder for at få tilskud til kurser, så det behøver ikke at koste en bondegård. Jimmie Thomsen er ikke tvivl om at kurserne vil give håndværkerne et kompetenceløft, og ser gerne at andre end struktører, melder sig på kurserne. Uddannelsesleder Jimmie Thomsen står klar til kursister, der vil blive klogere på betonreparation ved at tage på kursus i marts. Hej Betoner SE HER! Fem dages kursus i betonrenovering reparation af beton Tag på teknisk skole i Glostrup og bliv klædt på til reparation af beton. Men skynd dig. Kurset starter den 17. marts! Har du styr på de 13 betonsygdomme? Ved du hvad du skal gøre ved brandskader? Er det længe siden, du sidst har sandblæst, højtryksspulet eller hugget? Kan du lave kvalitetskontrol? Du kan nu komme på kursus i Københavnsområdet (Teknisk Skole i Glostrup) og blive endnu klogere på det arbejde, du laver. Deltagerkrav: Min. 2 års erfaring med betonarbejde eller uddannelsesbevis fra kurset i Betonteknologi. Læs mere på Eller ring, tlf.: Fagligt fokus 5

6 Voldsom skimmelsvamp under bygning af daginstitution fik svend til at slå alarm Svende siger fra overfor dårligt håndværk Tekst: Lotte Ott Københavns Kommune er ved lå der vand på betonen, som stadig igennem taget ind i byg- - Jeg fik besked på at lukke at få opført en daginstitution på træfacaden hvilede på. Det er ningen. Han spurgte, om der væggene og lofter med krydsfi- Islands Brygge. Her startede bare løgn, tænkte jeg. ikke var tænkt på at overdække, ner og gips, og tænkte: det er tømrer Jesper Christiansen i men fik blot at vide at det var ikke godt, det her. Vi lukker jo slutningen af året og var begej- Frustration sparet væk. svampen inde. stret for byggeriet. hos kollegerne Nej, se jeg skal bygge med De kolleger, der havde sat faca- Skimmelsvamp og Håndværkstolthed træ, tænkte han, da han så byg- de- og tagelementer op før Jes- konstruktionsfejl og bekymring geriet en mørk vinterdag i slut- per kom til, var dybt frustrerede I den første uge fandt Jesper fle- Jespers frustrationer voksede, ningen af sidste år. Han glædede over fugten. Forhistorien var, at re steder, der var angrebet af fordi omfanget af skimmel- sig til det, for det var længe siden, de træelementerne, der var ble- svamp og desuden forskellige svamp var så stort, og fordi han han havde bygget med træ. vet produceret i Litauen, havde konstruktionsfejl, bl.a. kunne var nervøs for sin og kollegernes Men glæden aftog hurtigt, da forkerte mål og skulle tilpasses. man enkelte steder kigge gen- sundhed. Til sidst kontaktede Jesper trådte indenfor og blev Det tog ca. to måneder på et nem facaden, og der var kulde- han fagforeningen. mødt af en tæt, fugtig luft, og byggeri uden tagoverdækning. broer, der giver fugt bag damp- - Min faglighed forbød mig at samtidig kunne se, at byggeriet Det betød, at træfacade og tag- spærren. lukke øjnene. Og tanken om at først for nylig var blevet tæt. kassetter fik vand af og på i to Han gik til byggeledelsen, det var børn, der skulle bruge - Jeg kunne se store fugtskjol- måneder. der afvisende gjorde ham op- lokalerne, og min viden om de på de indvendige facadevæg- Da Jesper startede, var taget mærksom på, at han ikke var hvad skimmelsvamp kan gøre ge og lofter, og hele vejen rundt fortsat ikke tæt og vandet løb ingeniør. ved ikke-færdigt udviklede lun- 6 Fagligt fokus

7 ger, bed i min samvittighed Resultatet af prøverne kom sammen med min håndværker- en uges tid senere og slog fast, stolthed. at der var tale om skimmel- Først da fagforeningen tog svamp i stor mængde. Bygnin- kontakt til bygherren, Køben- gen skulle nu svampesikres, og havns Kommune, kom der skred de folk, der gik inde og arbejde- i tingene. de, blev udstyret med friskluftsværn, fortæller Jesper. Skimmelsvamp Alt indvendigt blev revet ned, i massivt omfang dvs. isolering, krydsfiner og gips. Byggeledelsen fik tilkaldt en Et svampefirma blev tilkaldt til svampeekspert, og senere kom at stå for afvaskning og behand- både bygherre, arkitekter og ling af alle de indvendige vægge ledelsen ud i samlet flok. Byg- og lofter. herre med sin egen svampeanalytiker. - Jeg fremlagde mine menin- Fortsat store problemer Efter jul er byggeriet stadig facade bag træbeton langhåret skimmelsvamp ger og frustrationer for den sam- under svamperenovering, der lede flok, mens jeg tænkte på, forventes færdig i februar. Men hvad det mon koster at have Jesper er fortsat skeptisk ved sådan en flok genier stående der. byggeriet, fordi der er vådt i tag- Jesper spekulerede også lidt konstruktion og facade, som er på, om han mon blev sendt på ved at blive lukket udvendigt. meget langt juleferie, der rimer - Hvorfor tænker man mere på fyring. Men det endte med, at på tidsplaner og på at spare en bygherre bad ham bistå svam- overdækning væk, end på sund peeksperten, og i en hel dag gik byggefornuft, siger Jesper med han og en kollega og pillede hul- et suk og tilføjer: ler de nødvendige steder. - Det er penge lige ud i afløbet. Hvorfor sparer man på hundre- Alt indvendigt revet ned dekronesedlerne, mens tusind- Flere steder stod der vand inde kronesedlerne flyver forbi? under dampspærren og trækon- Byggeriet er stadig under struktionen var våd. Svampeanalytikeren tog ca. 15 udvendi- svamperenovering, og bygherres svampeanalytiker har fort- våd bundrem utæt facade ge og indvendige prøver. sat byggeriet under opsyn. Freddy Ridderhaugen Modigt at gå imod byggeledelsen Tekst: Lotte Ott Foto: Søren Andersen Det kræver stort mod at gå imod ledelsen på byggepladsen og slås for den faglige kvalitet. Det mener Freddy Ridderhaugen, der er formand for byggefagenes sikkerhedsudvalg og arbejdsmiljøsekretær i BJMF. Ifølge ham er historien om skimmelsvamp på Islands Brygge et godt eksempel på, at den faglige stolthed, der følger med at uddannet arbejdskraft, er samfundets eneste garanti for kvalitet. - Hvis ikke svendene på pladsen på trods af afvisning fra ledelsen - havde grebet ind i tide, ville skimmelsvampen ligge som en tikkende miljøbombe for de fremtidige brugere: skolebørn i Københavns Kommune. Alliance med bygherre Dagspressen har gennem tiden svælget i byggesjusk der har ikke manglet sager. Freddy Ridderhaugen efterlyser en debat i offentligheden om hvordan det kan undgås. - Svaret på nogle af fremtidens udfordringer i byggebranchen også i forhold til en faglig dumping østfra skal åbenbart komme et andet sted fra end fra ledelsen. - Der skal styrke til at modstå en uprofessionel byggeledelse, der tilmed ser som sin selvfølgelige ret at forsøge at lukke munden på de ansvarsbevidste svende, der insisterede på veludført arbejde. - Indtil arbejdsgiverne og byggeledelserne tager deres ansvar, kunne en alliance med bygherrerne måske overvejes? Fagligt fokus 7

8 Mads Bruun Pedersen stoppet Per formand på besøg i fagforeningen Det startede som en vild idé i en af fagforeningens mindre brancheklubber: Vi inviterer sgu forbundets nye formand, Per Christensen, ud i vores fagforening. Det var de Privatansatte Gartneres Klub med Jakob Ellekjær i spidsen, der omsatte idé til virkelighed. Og den 9. januar kom forbundsformanden med tilnavnet Cement fra sin tid på Portland Cement, forbi. Alle medlemmer var inviteret og der kom ca. 60 for at møde formanden. Han leverede et energisk oplæg om hvad han vil politisk og fagligt, og var klar i mælet. Bl.a. sagde han, at selv om han er socialdemokrat, vil han ikke forsvare alle regeringens reformer. I den efterfølgende debat blev der spurgt til hans holdning om alt fra nyttejob over udstationeringsdirektiv til akademiske ungdomskonsulenter i forbundet. Enkelte spørgsmål kunne han ikke svare på, men lovede at vende tilbage med svar. -lott Fra 1. december er journalist Mads Bruun Pedersen flyttet til Elektrikernes Fagforening Af Lotte Ott Journalist Mads Bruun Pedersen, der gennem flere år har været fast journalist på BJMFs medlemsblad (Trekronernyt og senere Fagligt Fokus), har pr. 1. december fået andre arbejdsopgaver. Mads har gennem hele perioden primært arbejdet for Byggefagenes Samvirke, og det skal han blive ved med. Men i forbindelse med formandsskiftet i Samvirket er han flyttet til Elektrikernes Fagforening i København, hvor Samvirkets formand Per Olsen holder til. Mads skal desuden løse div. opgaver for bl.a. Fagligt Ansvar, og hans timer på Fagligt Fokus er i den forbindelse skåret væk. Du kan finde Mads og Byggefagenes Samvirke på bygsam.dk Alle henvendelser til Fagligt Fokus, hjemmesiden mv. skal ske til Lotte Ott, tlf.: , Kan man det? I sidste nummer af Fagligt Fokus stillede vi en drilleopgave med en umulig snedkersamling, og spurgte: Kan man det? Ja, det kan man og det svarede Brian Bjørkmann, som den eneste rigtigt. Løsningen er at man tager et stykke træ, f.eks. 6x6 cm, laver to tapper og samler denne. Når den er samlet høvles hjørnerne af indtil midten af siderne som vist på tegningen. Den heldige vinder kan hente præmien erindringsbogen: Spåner af mit liv i fagforeningen. 8 Fagligt fokus

9 Portræt af Tikkende bomber Det skadelige stof PCB findes i langt større mængder i vores bygninger end tidligere antaget. En ny undersøgelse, som regeringen har fået, lavet viser, at der findes pcb i farlige mængder i op til 85 procent af de undersøgte bygninger. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i sidste måned, er den anden del af større kortlægning af pcb og har haft fokus på indeluft. Første del af kortlægningen, der omhandlede udbredelsen af PCB i byggematerialer og PCB i skoler, blev offentliggjort i juni Som led i en forstærket indsat mod pcb-skader har en række styrelser i samarbejde med Arbejdstilsynet lavet en omfattende guide til såvel borgere, husejere, virksomheder og kommuner. pcb.guiden.dk -lott fakta PCB er en miljøgift, der i perioden blev anvendt i danske bygninger, bl.a. i fugemasse, men også i mange andres byggematerialer. PCB optages i fødekæden, når det bliver spredt i naturen, bl.a. gennem affald. Derved kan mennesker gennem kosten indtage stoffet. Brugere af bygninger med PCB kan udsættes via indånding af PCB-dampe og gennem berøring af PCB-holdige materialer og ved indtagelse af PCB-holdigt støv. Bygningsarbejdere, der renovere, kan blive udsat for alle ovenstående påvirkninger. Som led i en forstærket indsat mod PCB-skader har regeringen lavet en omfattende guide til såvel husejere, virksomheder og håndværkere. stilladsarbejdere Stilladsarbejdernes Landsklub har udgivet bog om deres branche og nogle af de mange farverige medlemmer. Af Lotte Ott Alle kender dem Almindelige borgere fra gader og stræder, hvor deres biler fylder, deres grej klinger og larmer, og de selv ofte har en meget højrøstet kommunikation med hinanden. Og byggefolket kender dem fra pladserne, hvor deres liv er lagt i hænderne på stilladsarbejdernes arbejde. Nu har Stilladsarbejderens Landsklub udgivet en bog om deres branche. Bogen er skrevet af journalist Peter Rasmussen og fyldt med Sørens Zeuths herlige portrætter af nogle af branchens folk. Ikke ved at lukke og slukke Bogen fortæller stilladsarbejderens historie og hvordan deres stærke faglige fællesskab er opstået, foruden de mange personlige portrætter af stilladsarbejdere. Det sker, at en gruppe arbejdere gør status og fortæller deres historie. Men det sker ofte først, når historien er slut! Når Mærsk har slukket lysene på Lindø, og når den sidste flaske er tappet på Carlsberg, hedder det i bogens forord. Ingen dankort i fagforeningen Vi er ikke ved at lukke og slukke. Til gengæld har vi noget på hjerte, som vi gerne vil ud med. Så derfor bogen her om stilladsarbejderne i Danmark. Stilladsfilmen I forbindelse med udgivelse af bogen er en film fra den store konflikt i 1978, Stilladsfilmen, blevet digitaliseret og genudgivet. Filmen viser en arbejdskonflikt på godt og ondt, og fortæller om både arbejdsret, principper og sammenhold. Både film (50 kr.) og bog (100 kr.) kan bestilles hos Fra 1. januar er det ikke længere muligt at betale med Dankort i fagforeningen. Baggrunden er, at terminalen næsten ikke bliver brugt, hvilket gør, at omkostningerne pr. betaling er meget dyre. Desuden ligger der en udgift forude, idet terminalen skal udskiftes fra årsskiftet hvilket vil koste ca kr. - Terminalen er det sidste halve år kun blevet brugt 36 gange, siger kasserer Rasmus Larsen. Han henviser til, at man bruger hæveautomaterne ved bankerne på Valby Langgade. Fagligt fokus 9

10 arbejdspladsen Arbejdsmiljørepræsentant se her! Tid til det årlige arbejdsmiljø-tjek Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes fagforening, Generalforsamling i Murerbranche klubben Tirsdag den 18. februar 2014 kl Måske er mester allerede i gang hvis ikke, så gør ham opmærksom på de supplerende arbejdsmiljøkurser, som arbejdsmiljøfolk skal tilbydes en gang om året. Ifølge arbejdsmiljøloven skal virksomheder med mere end ti ansatte tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og andre medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen halvanden dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år. BAR Bygge & Anlæg gennemfører hvert år»uddannelsesdage for byggeriets virksomheder. Her er det muligt at tage kurser, der kan gennemføres som en del af den lovpligtige supplerende arbejdsmiljøuddannelse (AMO). Kurserne afholdes i februar og marts Læs mere på: bar-ba.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig kurser. Drøftelse af firmaets arbejdsmiljø Ifølge loven skal alle virksomheder desuden en gang om året holde en arbejdsmiljødrøftelse, hvor det bl.a. skal planlægges, hvad der skal ske på arbejdsmiljøområdet det kommende år. På det årlige møde skal arbejdsgiveren og de ansatte sammen finde ud af, om den nødvendige viden om arbejdsmiljø er til stede i virksomheden blandt ledere og medarbejdere. Hvis det vurderes, at der mangler arbejdsmiljøviden inden for særlige områder, fx ulykkesanalyser, tunge løft eller kemi, vil det være en god idé at deltage i et eller flere af kurserne. Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om virksomhederne har sin årlige drøftelse om arbejdsmiljø - og dermed drøftet behovet for supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I den store sal i Mølle Alle 26, 2500 Valby Der er spisning fra kl Dagsorden: Valg af dirigent Protokol Beretning Valg af tillidsmænd Valg af ledelse og bestyrelsesmedlemmer Valg af bilagskontrollant og suppleant Regnskab og kontingent Eventuelt. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 3 dage før generalforsamlingen. Murerbranchebestyrelsen Carsten Bansholm Hansen valgte tillidsfolk og sikkerhedsfolk Byggegruppen Tillidsrepræsentanter: Dan Beck Skjøde Knudsen, Bredebo Plejehjem Tømrer Danny Sjøberg Tømrermester Troels Hansen A/S, Faurholm, Hillerød Tømrer Michael Piil Clausen NCC Construction Danmark A/S, Åmarken Station Beton Guiseppe D oriano Seli Tunneling Denmark ApS, Nørrebroparken Beton Erik Andersen Bilfinger Industrier Danmark A/S, Kalundborg afd. Isolatør Steffen Goddard Jakon A/S, Frederiksholms Kanal 30 Tømrer Arbejdsmiljørepræsentanter: Bruno De Bon Seli Tunneling Denmark ApS, Nørrebro Parken Skift C Beton Jacob Nielsen Tømrermester Troels Hansen A/S, Faurholm, Hillerød Tømrer Stig Alstrøm CG Jensen A/S, Wake-up Hotel, Kbh. K Beton Servicegruppen Tillidsrepræsentanter: Erik L. Jensen Center for Renhold, Hauser Plads Aftenhold Spec.arb. Niels J. Andreasen Center for Renhol, Hauser Plads Daghold Spec.arb. Finn Hansen Skovvejens Kirkegård Ballerup Gartner Lis B. Larsen Deichmann Planter ApS Gartner John O. Thune Risbjerg Kirkegår Gartner Arbejdsmiljørepræsentanter: Lars Christensen Lyngby-Taarbæk Kommune Gartner Møder i Den polske Klub 2014 Alle møder afholdes i BJMF, Mølle Allé 26, 2500 Valby fra kl Spotkania zawsze od godziny na Mølle Allé 26, 2500 Valby, wejscie i parking od tylu budynku. 29. januar februar marts maj juni Fagligt fokus

11 konkurser Medlemmer, der har tilgodehavender hos disse virksomheder, skal omgående rette henvendelse til fagforeningen! Ølstykke Byg & Udlejning ApS CVR-nr c/o Port 1 Svalehøjvej Ølstykke Nap Byg ApS CVR-nr c/o Niels Pedersen Holmegårdsvej Hillerød Kulhuse Entreprise ApS CVR-nr c/o Kapelvej 51 Kapelvej 51, st th 2200 København N HH Entreprise ApS CVR-nr Byhøjen 19, 1 tv 2720 Vanløse Jönsson A/S CVR-nr Ellekær Herlev Eurobyg ApS CVR-nr Slotsvej Hornslet Murermestrene Olsen & Jensen ApS CVR-nr Vordingborgvej 202 A 4681 Herfølge Alkærsig Byg ApS CVR-nr Frydensbjergvej Mariager AS Construction ApS CVR-nr Ålekistevej 76, 2 tv 2720 Vanløse Profacade ApS CVR-nr Nansensgade København K Kreativ Byg Glas-Alu ApS under tvangsopløsning CVR-nr Hindsgavl Allé Middelfart Byggeselskabet af 22. november 2005 A/S i likvidation CVR-nr Strandvejen 2B, st 4600 Køge Heinisch og Jensen Byggeservice S.M.B.A CVR-nr Åvænget Taastrup HK Byg Ejendomme ApS CVR-nr Tønnesvej København S Centrum Byggeservice ApS CVR-nr Halmtorvet København V Rødovre Bygge- Ingeniør ApS CVR-nr Hvidsværmervej Rødovre JMS Entreprise ApS CVR-nr Wilkensvej 4, 2 tv 2000 Frederiksberg Odsherred Entreprise ApS CVR-nr Elmkær 8A 4534 Hørve Dakon ApS CVR-nr Nørregade Hørve BHJ Byggeservice ApS under likvidation CVR-nr Havremarken Ølstykke Ranum Byggemontering A/S CVR-nr Søndergården Farsø SR Entreprise ApS under tvangsopløsning CVR-nr Finlandsgade Haslev Byggeselskabet af 1. maj 2013 ApS CVR-nr Vallensbækvej Vallensbæk Byggeselskabet af 23. August ApS CVR-nr Jyllingevej Vanløse Murer- og Entreprenørfirma Bødker ApS CVR-nr Egegårdsvej Rødovre Herlev Byggeselskab ApS CVR-nr Jyllingevej Vanløse MTS Entrepriser A/S CVR-nr Bjerringbrovej Rødovre Zbigniew Byg.Dk. SMBA CVR-nr Messinavej 18, 2 th 2300 København S BSN Entreprise ApS CVR-nr Stationsalleen 50, 3 C 2730 Herlev E. Pihl & Søn, Grønland ApS Reg.nr. ApS Qullilerfik 2 Postboks Nuuk Grønland Multientreprise ApS CVR-nr c/o advokat Henrik Thorsen Reverdilsgade 7, kl th 1701 KBH V Cyb Entreprise ApS CVR-nr Filmbyen Hvidovre Ørnhøj Murerforretning Holding ApS under tvangsopløsning CVR-nr c/o Andreas Nielsen Spåbækvej Ørnhøj Exito Byggeri ApS CVR-nr Søndre Ringvej Brøndby West Enterprice ApS CVR-nr Aldersrogade 54, 4 th 2200 København N Murer- og Tømrermester, Randers & Fjellerup Invest ApS, under tvangsopløsning CVR-nr Strandvejen Glesborg Fischer Entreprise ApS CVR-nr Formervangen Glostrup Bofa Byg ApS CVR-nr Fredensvej Brovst Larsen & Arnetta Facaderenovering ApS CVR-nr Wildersgade København K Witte Byg A/S CVR-nr Ulvevej Skive Ølgod Entreprenør og Vognmand ApS CVR-nr Søndre Egknudvej Ølgod MM-Byggeteknik ApS CVR-nr Daruplund 11, 3 tv 2660 Brøndby Strand KBH Byg & Service ApS CVR-nr c/o Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus Langelinie Allé KBH Ø faglige byggesager DETA ApS En svend fik ikke løn, da han fra- Men da pengene endelig kom på Det er en lille sag, der endte godt, tager næsten lige så lang tid at trådte firmaet, ligesom der hel- den rigtige konto, manglede der men tog meget lang tid og man- behandle en sag om syv timer ler ikke blev afregnet pension, afregning for syv timer. Firmaet ge mails, møder og aktiviteter. som en med 700 timer. feriepenge, G-dage og SH-beta- var ikke enig, og fagforeningen Faglig afdeling har mange Men uanset om kravet er 500 kr. ling. Det viste sig imidlertid, at indkaldte til mæglingsmøde. sager, der drejer sig om små eller kr. skal det respekte- det var svendens egen skyld, Mæglingen endte med, at firma- beløb. Selv om beløbet er lille er res! idet han havde opgivet et for- et betalte det skyldige beløb på i arbejdet med gennemgang af Organisation: Dansk Industri kert kontonummer. alt kr. lønsedler og ugesedler stort. Det Arbejdsplads: Div. Fagligt fokus 11

12 arbejdspladsen Ved du selv, om du er på timeløn eller akkord? Debat om fremtidens uddannelser Tekst: Christian Nielsen, tømreropmåler Husk, at når du starter på en ny byggeplads, er det dig selv, der skal finde ud af, om du er på akkord eller på timeløn. Du kan ikke automatisk gå ud fra, at du er på timeløn. Din mester kan hele tiden komme og forlange, at det arbejde, du laver, skal udføres på akkord efter prislistens forudsætninger, med mindre du har en skriftlig aftale om det modsatte. Vi oplever flere og flere svende, der får problemer med at tjene deres løn, fordi de automatisk er gået ud fra, at de arbejdede på timeløn. Pludselig kommer deres mester et godt stykke inde i forløbet og forlanger, at de skal arbejde på akkord. Og når der ikke er skrevet akkorderingssedler fra start af, er gode råd dyre. Det kan være næsten umuligt at få akkorden til at gå op. Så derfor: Sørg altid for at aftale skriftligt med jeres mester, om I arbejder på akkord eller på timeløn. Og få det gjort ved arbejdets begyndelse. I den omstilling, der foregår i disse år på snart sagt alle områder, rettes fokus nu mod de faglige uddannelser. Meget står på spil: de unges uddannelse, samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft og fagenes faglige indhold. Det har regeringen tænkt sig at reformere. Hvordan skal denne reform se ud? Kom og vær med til en debat om mål, retning og midler. Byggefagenes Samvirke inviterer til debat om fremtidens uddannelser. Vi har indbudt konsulent i 3F Steen Boesen til at indlede, og derefter bliver der mulighed for spørgsmål, debat og kommentarer. Der bliver serveret lidt at spise under vejs. Onsdag den 12. februar kl Mødet foregå hos Dansk El-forbund København, Tikøbgade 9 på Nørrebro Mødeleder: Claus Westergreen, næstformand i Byggefagenes Samvirke tilmeldte byggepladser siden sidst Branche Firma Byggepladsadresse Forventet slutdato Murer Karl A. Hansen Ingeniør- Murer og Entreprenørfirma A/S Mosede Strandvej 89, 2690 Karlslunde Murer Karsten Tubæk ApS Borgergade 9, 1300 Kbh. K Murer MNP Entreprise ApS Artillerivej 159, 2300 Kbh. S Murer Murermester Steen Madsen ApS Gothersgade 175, 1123 Kbh. K Murer/mur.arb.mænd Einar Kornerup A/S Tøjhusgade, 1214 Kbh. K Murer/mur.arb.mænd Murermester Rene Godthåb Larsen A/S Kirsten Waltersvej, 2500 Valby Murer/tømrer Jeudan Servicepartner A/S Bredgade 30 og 76, 1260 Kbh. K Tømrer A/S JNS 1 Ægirsgade 70-76, 2200 Kbh. N Tømrer BGB A/S Borgergade 9, 1300 Kbh. K Tømrer Enemærke & Petersen A/S Frederikssundsvej , 2700 Brønshøj Tømrer H. Skjøde Knudsen A/S Bredebovej 1, 2800 Kgs. Lyngby Tømrer HHM A/S Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund Tømrer Hovedstadens Bygningsentreprise A/S Birkerød Kongevej , 3460 Birkerød Tømrer Jakon A/S Frederiksholms Kanal 30, 1220 Kbh. K Tømrer Jakon A/S Østervoldgade 5-4, 1350 Kbh. K Tømrer Juul & Nielsen A/S Hørkærs Ager, 2770 Kastrup Tømrer Lind & Risør A/S Strandvejen 330 A, 2930 Klampenborg Tømrer Ukendt pga. Reklamebeskyttelse Baunehøjvej 21-40, 2800 Kgs. Lyngby Tømrer Ukendt pga. Reklamebeskyttelse Kongevejen 256, 2830 Virum Tømrer Ukendt pga. Reklamebeskyttelse Skolevej 7, 2820 Gentofte Fagligt fokus

13 Klip ud og gem & & Deadline og udgivelse Fagligt Fokus 2014 Blad nr. 2 Redaktionsmøde: 17. feb. Deadline: 17. feb. Udgiv.: uge 13 ( mar.) Blad nr. 3 Redaktionsmøde: 7. april Deadline: 7. april Udgiv.: uge 20 ( maj) Blad nr. 4 Redaktionsmøde: 19. maj Deadline: 19. maj Udgiv.: uge 26 ( juni) Blad nr. 5 Redaktionsmøde: 21. juli Deadline: 21. juli Udgiv.: uge 35 ( aug.) Blad nr. 6 Redaktionsmøde: 1. sep. Deadline: 1. sep. Udgiv.: uge 40 (29. sep okt.) Blad nr. 7 Redaktionsmøde: 6. okt. Deadline: 6. okt. Udgiv.: uge 45 ( nov.) Blad nr. 8 Redaktionsmøde: 10. nov. Deadline: 10. nov. Udgiv.: uge 49 (1.-6. dec.) ÅBNINGS- TIDER i fagforeningen Receptionen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Faglig afdeling Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag A-kassen Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag Socialrådgivere Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sommer 2014 Sommerhuse i Rørvig Alle medlemmer af fagforeningen kan leje sommerhusene i Rørvig Dalstien 15 - Nu med internet og nyt køkken Et velindrettet hus på 70 km 2 : Et dobbeltværelse, et værelse med tre senge. I en nød situation er der sovesofa til to i stuen. Nyrenoveret badeværelse og nyt spisekøkken. I stuen er der tv, dvd, cd, video og internet. Huset har gulvvarme i stue og toilet, og el paneler samt brændeovn. Ledige uger 2014: Ugerne 7, 22-28, Kr. pr. uge 2.100,- Ugerne 9-12, 15, 18-21, 36-41, 43 Kr. pr. uge 1.800,- Ugerne 4-8, Kr. pr. uge 1.600,- Fra fredag kl. 12 til fredag kl. 12. Weekender: 1100 kr. fra fredag kl. 12 til mandag kl. 12. Pensionister 1/2 pris uge Dog ikke uge 7 og uge 42 Lejligheder i Murergade, på Nørrebro (Kun for medlemmer af Murerbrancheklubben) Murersvendeforeningens Stiftelse råder over 51 lejligheder 50 m fra Søerne på Nørrebro. Nogle lejligheder er forbeholdt par og enlig med børn, de øvrige er for enlige. De mindste lejligheder er på 36 m 2 og største på 74 m 2. Huslejen er fra til kr. Se mere om lejligheder og download ansøgningsskema på - find lejligheder under Murerbrancheklubben. Sæterstien 20 Et moderne hus på 93 km 2 med to værelser med dobbeltsenge, og et værelse med fire senge, i alt otte sovepladser. Badeværelse med brus, toilet, sauna, spabad. Åbent køkken med alle moderne bekvemmeligheder, et bryggers med gæstetoilet, vaskemaskine, tørretumbler. Stor stue med brændeovn, fjernsyn, dvd, cd og internet. Huset har gulvvarme på toilet, og el paneler samt brændeovn. Ledige uger 2014: Ugerne 7, 22, 35 Kr. pr. uge 3.100,- Ugerne 9-15, 18-21, 36, 38-41, 43 Kr. pr. uge 2.800,- Ugerne 4, 6-9, 44, Kr. pr. uge 2.400,- Fra fredag kl. 12 til fredag kl. 12. Weekender 1400 kr., fra fredag kl. 12 til mandag kl. 12. Pensionister 1/2 pris uge Dog ikke uge 7 og uge 42 Fagligt fokus 13

14 Tømrernes pensionistog efterlønsklub Fra september til maj mødes vi den 2. og 4. torsdag kl i fagforeningen P.B.V. Arne Hansen/ Indkaldelse til Generalforsamling! For Pensionist og efterlønsklubben fra Jord / Beton, Tagpap, Isoleringsarbejderne & Jernbanearbejdernes Fagforening Tirsdag den 25. feb. kl i BJMF klublokalerne, (Pavillonen), Mølle Allé 26,2500 Valby Dagsorden ifølge lovene. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 6 dage før generalforsamlingen. I forb. m. generalforsamlingen, vil der være mulighed for en bid brød! På Klubbens vegne, Kjeld Hansen, Formand Miljø, Energi & Forsyningsarbejdernes Pensionister/Seniorer Mødedage torsdage fra kl i Pavillonen, Mølle Allé 26, 2500 Valby Forår februar februar - 6. marts 20. marts - 3. april Murernes Seniorklub Tirsdag den 21. januar 2014 kl Kammeratligt samvær og planlægning af mulige arrangementer i den kommende sæson. Vi slutter af med en bid brød. P.K.V. Allan Schmidt Tlf.: J B F s Efterløns & pensionistklub Klubbens medlemmer mødes hver tirsdag, fra kl. 10 til 12, Mølle allé 26, i klublokalerne, (pavillonen). Der afholdes bestyrelsesmøde en gang om måneden. Den 2. tirsdag i måneden er der morgenbord med rundstykker, franskbrød og pålæg. Der er kammeratligt samvær med mulighed for, at nyde en øl/vand/kaffe, eller en gang Billard. Seniorklubben TIB KONTORTID Første tirsdag i måneden kl på Mølle Allé. Tlf.: Uden for kontortid kan Sonja kontaktes på tlf.: Februar 5. Storbanko, kl Kammeratdag, kl Kammeratdag, kl Generalforsamling, kl Marts 5. Storbanko, kl Fastelavnsfest, kl Pris: 20 kr. 19. Kammeratdag, kl Kammeratdag, kl Indkaldelse til generalforsamling i De forenede Snedkere af 1862 (gældende for tidligere for TIB-fag) Onsdag den 5. marts 2014, kl i Mølle Allé 26, 2500 Valby Dagsorden: 1. Meddelelser fra formanden 2. Valg af repræsentanter (7. stk.) Bemærk at der er Repræsentantskabsmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mvh. Steen Pagh, Formand Gartnernes Efterlønsog Seniorklub Onsdag den 12. februar, kl Efter spisning af medbragt mad afholder vi kl klubbens årlige generalforsamling. Vi slutter med kage og kaffe. Sted: Mølle Allé, 2. sal. SÅ ER DET TID IGEN Er du kvinde og medlem af BJMF, så får du igen tilbud om at få trænet kroppen og løsnet de ømme muskler. Samtidig er her muligheden for at mødes og få en snak med andre kvinder fra vores forskellige brancher. TID: Mandage kl til OPSTART: Mandag d. 27. januar og til og med 7. april STED: Malernes fagforening København, Lygten 10 TILMELDING: Hos Vibeke Pedersen, BJMF, tlf.: , vibeke. Oplys dit navn, adresse, telefonnummer og om muligt din mailadresse. Medbring tæppe og evt. træningssko. Efter halvanden times træning med instruktør spiser vi noget mad og får en snak eller et oplæg til diskussion. Hold øje med BJMFs hjemmeside her kan du se det endelige program, lige så snart det er helt klart. Afdøde kolleger Navn Branche Født Død Johnny Erik Rovold Spe.arb Erik Sandstrøm Offentlig Kurt Christensen Jord-& Bet Poul Resen Murer Bent Pedersen Jord-& Bet Carlo Petersen Jord-& Bet Tonni Florang Jord-& Bet Bjarne Larsen Murer Johannes M. Mørk Murer Carol Lykke Hansen Isolering Willy Mikkelsen Murer Ære være deres minde 14 Fagligt fokus

15 Det sker i fagforeningen Følg også med på Alle aktiviteter foregår på Mølle Allé 26, Valby Puds brillerne og FIND 5 FEJL Faste begivenheder: Hver mandag kl A-klubben Hver torsdag kl Tegning for lærlinge Hver torsdag fra kl. 14:30 Åbent hus for alle medlemmer i pavillonen Den anden torsdag i måneden, kl SKOFs store hyggedag i pavillonen. Hver torsdag kl Byggefolk mødes i smedjen Hver torsdag kl Grønne folk mødes i bestyrelseslokalet Torsdag i lige uger kl BJMF ungdom mødes i forlandet med smørrebrød. Sidste torsdag i måneden kl Freds- & solidaritetsudvalg Februar /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 4/2 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub, spisning fra kl /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 8/2 kl : Faglig dag i BJMF. Mødested: Foran Dansk Byggeri. N. Voldgade /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 12/2 kl : Debat om fremtidens faglige uddannelser. Byggefagene, Tikøbgade /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 18/2 kl : Generalforsamling i Murerbrancheklubben 24/2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 26/2 kl : Møde i den polske Klub Marts 3/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. 4/3 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub 5/3 kl : Generalforsamling i De forenede Snedkeres Stiftelse 10/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. 12/3 kl : Bestyrelsesmøde i BJMF 17/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. 24/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. 26/3 kl : Møde i den polske Klub 31/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. Deltag i lodtrækningen om to flasker vin blandt de indsendte besvarelser. Frist for modtagelse af besvarelserne er den 17. februar i fagforeningen, BJMF, Mølle Allé 26, 2500 Valby, att. Kontoret for Ord. Vinderen får besked direkte. Sidste måneds vinder : Tommy Nielsen Skolesiden Brønshøj April 1/4 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub, spisning fra kl /4 kl : Træning og debat for byggekvinder. 24/4 kl : Bestyrelsesmøde i BJMF Fagligt fokus 15

16 Magasinpost MMP ID-nr: PORTRÆTTET Et levende bevis Tekst og foto: Lotte Ott Han er på en måde pæredansk. Født og opvokset herhjemme, som han siger om Danmark. Han er på en måde også kurdisk. Mehmet Arabaci er hans navn, og han går og venter på at få dansk statsborgerskab. Men allermest er han sig selv, og et levende bevis på at folkeskolekarakterer ikke er alt. Han var nemlig dårlig til at stave og regne i folkeskolen. I hans afgangseksamen er der ingen karakter, men til gengæld en udtalelse fra lærerne om hans mange andre evner. Hans morfar var murer i den landsby, som hans forældre kommer fra i Tyrkiet. Men det var i folkeskolen han selv stiftede bekendtskab med murerfaget, fordi han to gange om ugen var i praktik hos en murermester. Det fangede ham og han søgte ind på uddannelsen. Københavns Tekniske Skole gav ham dispensation, så han kunne starte uden karakterer i eksamensbeviset. I løbet af læretiden fik han taget 10. klasse i matematematik. Sidste år stod Mehmet 22 år med sit svendebrev i hånden og et kæmpesmil på munden. Han har siden været på flere byggepladser, hvor han bl.a. har været akkordholder et sted og tillidsmand et andet. Poster der stiller krav til både tal og bogstaver. Mens han var lærling fik han kontakt til fagforeningen og var sammen med to andre lærlinge med til at starte BJMF Ungdommen. Det blev en vigtig base for både sammenhold med andre lærlinge, og for hans faglige udvikling. Selv det, han var dårligst til, nemlig at skrive, har han taget livtag med. Han er i dag en flittig skribent til dagspressens debat- og kroniksider. Og hans opråb til byggebranchen er: Tag flere lærlinge! I efteråret stillede op han til fagforeningens bestyrelse, og blev valgt med de næsthøjeste stemmetal. Han er et levende bevis på, at det afgørende ikke er karakterkrav, men lyst og vilje. Han ønsker, at andre også får de muligheder, som han har fået, og tror at karakterkrav til teknisk skole, vil udelukke en masse mennesker.

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Byggeriets ArbejdsMiljøBUS alias BAM-BUS - virkning på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri

Byggeriets ArbejdsMiljøBUS alias BAM-BUS - virkning på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri Byggeriets ArbejdsMiljøBUS alias BAM-BUS - virkning på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri Vi taler altid med BAM-BUS, inden vi byder på et projekt tømrermester fra Nordjylland

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere:

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere: Penge til partierne Ugebrevet A4 har gennemgået regnskaberne for partierne fra valgårene 2005, 2007 og 2011. Gennemgangen viser blandt andet: Private bidrag: De private bidrag er vokset markant fra 49,7

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5 NYHEDSBREV I 2013 SCLEROSEFORENINGEN LOKALAFDELING NORDVESTSJÆLLAND HVA SKER DER? Indhold Kalender/overblik til køleskabslågen side 2 Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3 Lidt kort & rigtig godt

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere