Stop social dumping. Altaner er også tømrerarbejde. Brug OK2014 kræv kædeansvar. Modige svende slår alarm. 50 ting til bedre arbejdsmiljø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stop social dumping. Altaner er også tømrerarbejde. Brug OK2014 kræv kædeansvar. Modige svende slår alarm. 50 ting til bedre arbejdsmiljø."

Transkript

1 Nr. 1 januar 2014 Altaner er også tømrerarbejde Side 4-5 Stop social dumping Brug OK2014 kræv kædeansvar 50 ting til bedre arbejdsmiljø Side 3 Modige svende slår alarm Side 6-7 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé Valby

2 Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, 2500 Valby Tlf.: Tilrettelæggelse og produktion: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Claus Westergreen Layout: Wiegaarden (141983) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s Forsidefoto: Lotte Ott Oplag: stk. Udgivelsesplan, bladmøder og deadlines: Blad nr. 2 Deadline og redaktionsmøde: 17. februar Udgiv.: uge 13 ( marts) Se hele udgivelsesplanen på leder Overenskomstforhandlingerne 2014 for byggeriet og det grønne område er i gang. På byggeområdet er der lavet en medlemsundersøgelse, hvor 2/3 af medlemmerne peger på, at der skal gøres noget ved social dumping. Dette krav skal opfyldes, hvis man skal anbefale et ja. De sidste overenskomstforhandlinger har været nogle magre forlig, det forventes derfor, at der her i 2014 vil være noget mere i lønningsposen. På det grønne område er hovedkravet bedre betaling ved deltagelse i rådighedsvagt, og på boligområdet er det kravet om opmåling af gartnerarbejdet der er vigtigt. Det er afgørende, at der bliver slået hul igennem på begge disse krav, ellers bliver det vanskeligt at anbefale et muligt forlig. Der kommer en uddannelsesreform som omhandler de unges uddannelse jvf. samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft. Hvordan reformen kommer til at se ud ved vi ikke endnu, men vi skal stille krav, som betyder at der bliver taget hensyn til de unges og fagenes fremtid. Regeringen har nedsat et udvalg til at komme med forslag til en ny beskæftigelsespolitik (Carsten Koch-udvalget). Den skal danne grundlag for en reform af den samlede beskæftigelsesindsats. Vi må kræve, at vi får løftet de lediges kompetencer, så de kommer i varig beskæftigelse, og ikke bliver sendt i alle mulige former for aktivering. Antallet af arbejdsløse i fagforeningen falder ikke, trods mange nye arbejdspladser i Københavnsområdet. Desværre går mange af disse arbejdspladser Store udfordringer i 2014 Claus Westergreen, formand for BJMF til udenlandske kollegaer, som ofte arbejder til en langt lavere løn end deres danske kollegaer. Dette er uholdbart! Derfor er det også godt, at vi som fagforening har været med til at få Københavns kommune til at indføre sociale klausuler, som gerne skulle betyde at arbejdet foregår under danske overenskomstforhold. Regeringens reformer slår igennem i 2014 og rammer først de ledige. Det gælder ikke mindst de ledige. Dagpengeperioden blev nedsat fra fire til to år. Det er allerede sket. Regeringen lappede på skaden og indførte en midlertidig forlængelse af dagpengene, så der er mulighed for uddannelsesydelse, og nu kommer så den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som trådte i kraft den 6. januar. Mister man sine dagpenge efter to år, eller udløber ens ret til uddannelsesydelse, overgår man til arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen svarer i kroner og øre til uddannelsesydelse som igen svarer til niveauet for kontanthjælp. Den samlede periode, hvor man kan få dagpenge + evt. uddannelsesydelse + arbejdsmarkedsydelse trappes gradvist ned. Fra andet halvår 2016 kan man højst få dagpenge i to år, uden nogle ekstra perioder med andre ydelser. De offentligt ansatte skal i årets løb diskutere krav til deres overenskomstforhandling i Statsministeren roste i sin nytårstale deres indsats i det daglige arbejde. Så må man jo håbe at regeringen fortsætter så den ros kan blive omsat til bedre forhold og at der vil blive plads til flere ansatte inden for det offentlige system. 2 Fagligt fokus Tegning: Klaus Albrectsen. (Fra pjecen Sikkerhedsnøglen)

3 Læs hele historien og få links til planen på bygsam.dk Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lancerer sikkerhedsplan for byggeriet. Foto: Lotte Ott Skab gode sikkerhedsvaner i byggeriet Stor plan for sikkerhed og arbejdsmiljø Tekst: Mads Bruun Pedersen (bygsam.dk) Med 50 initiativer på programmet blev et historisk bredt samarbejde i byggeriet mellem alle parter bygherre, arbejdsgivere, rådgivere, fagforeninger og Arbejdstilsynet lanceret fredag den 10. januar Under vinklen: Det er bedre at forebygge end at helbrede, lagde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vægt på, at det er nødvendigt at gøre en indsats forhold til de unge. Sikkerhedskultur blandt unge - En af de største opgaver er at få skabt en kultur blandt de unge, hvor sikkerhed bliver en helt naturlig del af det at gå på arbejde. Uden at det skal blive curling -unge, så skal der skabes gode vaner, dog skal det ikke tage ansvaret fra den enkelte, sagde ministeren. Sikkerhedsplanen er blevet til som et resultat af finanslovsaftalen for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten. Her blev forligsparterne enige om at samle alle byggeriets parter til et fælles udviklingsarbejde. ID-kortet mangler Jørn Erik Nielsen, formand for arbejdsmiljøudvalget i byggeforbundene - samlet i BATkartellet og slog et slag for planen. Afslutningsvis sendte han en direkte opfordring til regeringen og Enhedslisten. - Tag nu og giv det ID-kort, som lå klar i den finanslov, som ikke blev til noget, en tur rundt i manegen igen, sagde han og henviste til et af de punkter, som regeringen og Enhedslisten var nået til enighed om. Til bygsam.dk sagde Jørgen Arbo-Bæhr (Ø) på Jørn Erik Nielsens opfordring, at Enhedslisten bestemt var villig, og man ville også pege på, at finansieringen kunne findes i forebyggelsesmidlerne. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen svarede, at et ID-kort er en god ide. Men da der er overenskomstforhandlinger, ville hun ikke kommentere på opfordringen. Samme holdning har direktør i Dansk Byggeri, Peter Stenholm. - Lige nu står vi midt i en overenskomstforhandling, hvor ID-kortet er nævnt som et muligt tema. Derfor siger vi ikke så meget i øjeblikket, udtaler han til Licitationen. Til gengæld melder direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang, klart ud, at han mener, at et ID-kort er en god idé. Til Licitationen siger han: - Det vil uden tvivl betyde mere styr på tingene, og jeg her endnu ikke hørt et eneste godt argument imod. Fagligt fokus 3

4 Program FAGLIG DAG I BJMF 2014 Lørdag d. 8. februar Vi mødes foran Dansk Byggeri, Nørre Voldgade Afgang til BJMF, Mølle Allé 26, Valby Frokost Foredrag omkring finansloven/ kædeansvar / MF Finn Sørensen (Ø) OK forhandlingerne Kim L. Larsen/Byggegruppeformand (3F) Stop social dumping Kræv kædeansvar Aftensmad v/ kokken Bjarne Larsen Efter aftensmaden er der kammeratligt samvær og social hygge Murerne og murerarbejdsmændenes Faglig Klub og Faglig Landsklub inviterer alle 3F-medlemmer til FAGLIG DAG i BJMF 2014, lørdag den 8. klart og tydeligt: VÆRN MOD SOCIAL DUMPING er første prioritet, og her kommer KÆDE- ANSVARET ind. Kædeansvar dækker nemlig Vi har den glæde, at Finn Sørensen, MF (Ø) kommer og fortæller om KÆDEANSVAR i EU og i overenskomstregi. Bagefter er det Byggegrup- På vegne af arrangørerne Lars Jensen, formand februar. Overenskomstforhandlingerne 2014 er skudt i gang, og alle led i byggeprocessen, hvor hovedentreprenøren er det sidste led i kæden, og den som står peformanden i 3F, Kim L. Larsen, der giver en status på OKforhandlingerne med Dansk kravet fra medlemmerne er med ansvaret i sidste ende. Byggeri. Der er penge i betonrenovering Tekst: Lotte Ott Der er penge i betonrenovering. det fadede lige så stille ud og mer, sandblæsning og meget Få mester til at lave en Og der begynder at blomstre en havnede i kælderen. mere prøves af. uddannelsespolitik branche op. Det mener Jimmie - Måske skyldes det, at der var Inde er det undervisning i I struktøruddannelsen er der Thomsen, der er uddannelsesle- for travlt på byggepladserne hvad der egentlig ligger bag ikke meget om betonreparation, der på Københavns Tekniske sidst i 00'erne, så mestrene ikke betonarbejdet. Hvordan man og det mener Jimmie Thomsen Skole og som har været med til sendte folk på kurser. Måske tro- reparerer skader og hvordan heller ikke der skal være. at genetableret efteruddannelse ede de også, at det var noget alle man undgår at lave dem. - Der kan ikke lægges mere i betonreparation. kunne. siger Jimmie Thomsen. - I de gamle kurser ligger der ind i uddannelsen uden at for- Engang for ca. tyve år siden gammel viden om beton og længe den, og det synes jeg ikke havde Københavns Tekniske Gammel viden frem i lyset reparation af skader. Det er ble- man skal. I stedet for skal man Skole et beton-laboratorium, der Kurserne er en vekselvirkning vet støvet af, og kan sammen tage efteruddannelse og gøre samlede viden om beton og mellem teori og praksis. med alt det nye, der er kommet det jævnlig. lavede efter- og videreuddan- Ude skal der arbejdes med til, bruges i de kurser vi laver - Jeg synes, at man skal gå i nelse i betonreparation. Men bl.a. sprøjtebeton, betonham- nu. dialog med mester og lægge en 4 Fagligt fokus

5 OK møde Stop social dumping i byggeriet - brug OK 14 forhandlingerne! 3Fs byggemedlemmerne har sat stop for social dumping øverst på listen, når der skal forhandles ny overenskomst. Uorganiseret og underbetalt arbejdskraft er den største trussel mod den enkelte og mod samfundets velfærd. Hvis kravet om stop for social dumping skal igennem, skal det kunne høres, ses og mærkes. Byggemedlemmerne skal aktivt støtte og presse 3F-forhandlere, der netop nu sidder overfor Dansk Byggeri. Vil du gøre noget for at stoppe social dumping, har du muligheden her og nu: kast kræfterne ind i stærk og initiativrig kampagne. Der er brug for alle! - Svært at komme uden om social dumping Formand for Byggefagenes Samvirke i København, Per Olsen, mener at forhandlerne skal gøre en indsats mod social dumping i OK-aftalen ellers bliver vanskeligt at få et ja hjem fra medlemmerne. - Vores forventning er derfor, at der kommer noget hjem på tredjepartforpligtelserne, eller at der laves noget andet, som kan bekæmpe social dumping og løntrykkeri, siger han. - Ellers bliver det mere end vanskeligt at forestille sig, at medlemmerne vil acceptere en overenskomst, siger han. Faglig OK2014-konference onsdag den 5. februar kl. 12 Tillidsfolk og klubmedlemmer samles til overenskomstmøde i Arbejdermuseet, Rømersgade 22 i København. På dagsordenen er de aktuelle forhandlinger om de kommende overenskomster og hvordan social dumping bekæmpes. Kl. 15 går deltagerne i demonstration fra Rømersgade til arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri på Nørre Vold for her at markere opbakningen til de faglige krav om indførelse af et kædeansvar, forbedring af mindstelønnen og andre skridt til sikring af den danske model og af lige vilkår for danske og udenlandske kolleger. Tilmelding gennem fagforeningerne. Læs mere på om program, talere og demonstrationen. Anmeld løndumping BAT-kartellet har udarbejdet en app, som gør det nemt at anmelde social dumping i byggeriet. android QR-kode til løndump iphone QR-kode til løndump uddannelsespolitik. Få sat det i system og få afdækket behovene. Der er i dag flere muligheder for at få tilskud til kurser, så det behøver ikke at koste en bondegård. Jimmie Thomsen er ikke tvivl om at kurserne vil give håndværkerne et kompetenceløft, og ser gerne at andre end struktører, melder sig på kurserne. Uddannelsesleder Jimmie Thomsen står klar til kursister, der vil blive klogere på betonreparation ved at tage på kursus i marts. Hej Betoner SE HER! Fem dages kursus i betonrenovering reparation af beton Tag på teknisk skole i Glostrup og bliv klædt på til reparation af beton. Men skynd dig. Kurset starter den 17. marts! Har du styr på de 13 betonsygdomme? Ved du hvad du skal gøre ved brandskader? Er det længe siden, du sidst har sandblæst, højtryksspulet eller hugget? Kan du lave kvalitetskontrol? Du kan nu komme på kursus i Københavnsområdet (Teknisk Skole i Glostrup) og blive endnu klogere på det arbejde, du laver. Deltagerkrav: Min. 2 års erfaring med betonarbejde eller uddannelsesbevis fra kurset i Betonteknologi. Læs mere på Eller ring, tlf.: Fagligt fokus 5

6 Voldsom skimmelsvamp under bygning af daginstitution fik svend til at slå alarm Svende siger fra overfor dårligt håndværk Tekst: Lotte Ott Københavns Kommune er ved lå der vand på betonen, som stadig igennem taget ind i byg- - Jeg fik besked på at lukke at få opført en daginstitution på træfacaden hvilede på. Det er ningen. Han spurgte, om der væggene og lofter med krydsfi- Islands Brygge. Her startede bare løgn, tænkte jeg. ikke var tænkt på at overdække, ner og gips, og tænkte: det er tømrer Jesper Christiansen i men fik blot at vide at det var ikke godt, det her. Vi lukker jo slutningen af året og var begej- Frustration sparet væk. svampen inde. stret for byggeriet. hos kollegerne Nej, se jeg skal bygge med De kolleger, der havde sat faca- Skimmelsvamp og Håndværkstolthed træ, tænkte han, da han så byg- de- og tagelementer op før Jes- konstruktionsfejl og bekymring geriet en mørk vinterdag i slut- per kom til, var dybt frustrerede I den første uge fandt Jesper fle- Jespers frustrationer voksede, ningen af sidste år. Han glædede over fugten. Forhistorien var, at re steder, der var angrebet af fordi omfanget af skimmel- sig til det, for det var længe siden, de træelementerne, der var ble- svamp og desuden forskellige svamp var så stort, og fordi han han havde bygget med træ. vet produceret i Litauen, havde konstruktionsfejl, bl.a. kunne var nervøs for sin og kollegernes Men glæden aftog hurtigt, da forkerte mål og skulle tilpasses. man enkelte steder kigge gen- sundhed. Til sidst kontaktede Jesper trådte indenfor og blev Det tog ca. to måneder på et nem facaden, og der var kulde- han fagforeningen. mødt af en tæt, fugtig luft, og byggeri uden tagoverdækning. broer, der giver fugt bag damp- - Min faglighed forbød mig at samtidig kunne se, at byggeriet Det betød, at træfacade og tag- spærren. lukke øjnene. Og tanken om at først for nylig var blevet tæt. kassetter fik vand af og på i to Han gik til byggeledelsen, det var børn, der skulle bruge - Jeg kunne se store fugtskjol- måneder. der afvisende gjorde ham op- lokalerne, og min viden om de på de indvendige facadevæg- Da Jesper startede, var taget mærksom på, at han ikke var hvad skimmelsvamp kan gøre ge og lofter, og hele vejen rundt fortsat ikke tæt og vandet løb ingeniør. ved ikke-færdigt udviklede lun- 6 Fagligt fokus

7 ger, bed i min samvittighed Resultatet af prøverne kom sammen med min håndværker- en uges tid senere og slog fast, stolthed. at der var tale om skimmel- Først da fagforeningen tog svamp i stor mængde. Bygnin- kontakt til bygherren, Køben- gen skulle nu svampesikres, og havns Kommune, kom der skred de folk, der gik inde og arbejde- i tingene. de, blev udstyret med friskluftsværn, fortæller Jesper. Skimmelsvamp Alt indvendigt blev revet ned, i massivt omfang dvs. isolering, krydsfiner og gips. Byggeledelsen fik tilkaldt en Et svampefirma blev tilkaldt til svampeekspert, og senere kom at stå for afvaskning og behand- både bygherre, arkitekter og ling af alle de indvendige vægge ledelsen ud i samlet flok. Byg- og lofter. herre med sin egen svampeanalytiker. - Jeg fremlagde mine menin- Fortsat store problemer Efter jul er byggeriet stadig facade bag træbeton langhåret skimmelsvamp ger og frustrationer for den sam- under svamperenovering, der lede flok, mens jeg tænkte på, forventes færdig i februar. Men hvad det mon koster at have Jesper er fortsat skeptisk ved sådan en flok genier stående der. byggeriet, fordi der er vådt i tag- Jesper spekulerede også lidt konstruktion og facade, som er på, om han mon blev sendt på ved at blive lukket udvendigt. meget langt juleferie, der rimer - Hvorfor tænker man mere på fyring. Men det endte med, at på tidsplaner og på at spare en bygherre bad ham bistå svam- overdækning væk, end på sund peeksperten, og i en hel dag gik byggefornuft, siger Jesper med han og en kollega og pillede hul- et suk og tilføjer: ler de nødvendige steder. - Det er penge lige ud i afløbet. Hvorfor sparer man på hundre- Alt indvendigt revet ned dekronesedlerne, mens tusind- Flere steder stod der vand inde kronesedlerne flyver forbi? under dampspærren og trækon- Byggeriet er stadig under struktionen var våd. Svampeanalytikeren tog ca. 15 udvendi- svamperenovering, og bygherres svampeanalytiker har fort- våd bundrem utæt facade ge og indvendige prøver. sat byggeriet under opsyn. Freddy Ridderhaugen Modigt at gå imod byggeledelsen Tekst: Lotte Ott Foto: Søren Andersen Det kræver stort mod at gå imod ledelsen på byggepladsen og slås for den faglige kvalitet. Det mener Freddy Ridderhaugen, der er formand for byggefagenes sikkerhedsudvalg og arbejdsmiljøsekretær i BJMF. Ifølge ham er historien om skimmelsvamp på Islands Brygge et godt eksempel på, at den faglige stolthed, der følger med at uddannet arbejdskraft, er samfundets eneste garanti for kvalitet. - Hvis ikke svendene på pladsen på trods af afvisning fra ledelsen - havde grebet ind i tide, ville skimmelsvampen ligge som en tikkende miljøbombe for de fremtidige brugere: skolebørn i Københavns Kommune. Alliance med bygherre Dagspressen har gennem tiden svælget i byggesjusk der har ikke manglet sager. Freddy Ridderhaugen efterlyser en debat i offentligheden om hvordan det kan undgås. - Svaret på nogle af fremtidens udfordringer i byggebranchen også i forhold til en faglig dumping østfra skal åbenbart komme et andet sted fra end fra ledelsen. - Der skal styrke til at modstå en uprofessionel byggeledelse, der tilmed ser som sin selvfølgelige ret at forsøge at lukke munden på de ansvarsbevidste svende, der insisterede på veludført arbejde. - Indtil arbejdsgiverne og byggeledelserne tager deres ansvar, kunne en alliance med bygherrerne måske overvejes? Fagligt fokus 7

8 Mads Bruun Pedersen stoppet Per formand på besøg i fagforeningen Det startede som en vild idé i en af fagforeningens mindre brancheklubber: Vi inviterer sgu forbundets nye formand, Per Christensen, ud i vores fagforening. Det var de Privatansatte Gartneres Klub med Jakob Ellekjær i spidsen, der omsatte idé til virkelighed. Og den 9. januar kom forbundsformanden med tilnavnet Cement fra sin tid på Portland Cement, forbi. Alle medlemmer var inviteret og der kom ca. 60 for at møde formanden. Han leverede et energisk oplæg om hvad han vil politisk og fagligt, og var klar i mælet. Bl.a. sagde han, at selv om han er socialdemokrat, vil han ikke forsvare alle regeringens reformer. I den efterfølgende debat blev der spurgt til hans holdning om alt fra nyttejob over udstationeringsdirektiv til akademiske ungdomskonsulenter i forbundet. Enkelte spørgsmål kunne han ikke svare på, men lovede at vende tilbage med svar. -lott Fra 1. december er journalist Mads Bruun Pedersen flyttet til Elektrikernes Fagforening Af Lotte Ott Journalist Mads Bruun Pedersen, der gennem flere år har været fast journalist på BJMFs medlemsblad (Trekronernyt og senere Fagligt Fokus), har pr. 1. december fået andre arbejdsopgaver. Mads har gennem hele perioden primært arbejdet for Byggefagenes Samvirke, og det skal han blive ved med. Men i forbindelse med formandsskiftet i Samvirket er han flyttet til Elektrikernes Fagforening i København, hvor Samvirkets formand Per Olsen holder til. Mads skal desuden løse div. opgaver for bl.a. Fagligt Ansvar, og hans timer på Fagligt Fokus er i den forbindelse skåret væk. Du kan finde Mads og Byggefagenes Samvirke på bygsam.dk Alle henvendelser til Fagligt Fokus, hjemmesiden mv. skal ske til Lotte Ott, tlf.: , Kan man det? I sidste nummer af Fagligt Fokus stillede vi en drilleopgave med en umulig snedkersamling, og spurgte: Kan man det? Ja, det kan man og det svarede Brian Bjørkmann, som den eneste rigtigt. Løsningen er at man tager et stykke træ, f.eks. 6x6 cm, laver to tapper og samler denne. Når den er samlet høvles hjørnerne af indtil midten af siderne som vist på tegningen. Den heldige vinder kan hente præmien erindringsbogen: Spåner af mit liv i fagforeningen. 8 Fagligt fokus

9 Portræt af Tikkende bomber Det skadelige stof PCB findes i langt større mængder i vores bygninger end tidligere antaget. En ny undersøgelse, som regeringen har fået, lavet viser, at der findes pcb i farlige mængder i op til 85 procent af de undersøgte bygninger. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i sidste måned, er den anden del af større kortlægning af pcb og har haft fokus på indeluft. Første del af kortlægningen, der omhandlede udbredelsen af PCB i byggematerialer og PCB i skoler, blev offentliggjort i juni Som led i en forstærket indsat mod pcb-skader har en række styrelser i samarbejde med Arbejdstilsynet lavet en omfattende guide til såvel borgere, husejere, virksomheder og kommuner. pcb.guiden.dk -lott fakta PCB er en miljøgift, der i perioden blev anvendt i danske bygninger, bl.a. i fugemasse, men også i mange andres byggematerialer. PCB optages i fødekæden, når det bliver spredt i naturen, bl.a. gennem affald. Derved kan mennesker gennem kosten indtage stoffet. Brugere af bygninger med PCB kan udsættes via indånding af PCB-dampe og gennem berøring af PCB-holdige materialer og ved indtagelse af PCB-holdigt støv. Bygningsarbejdere, der renovere, kan blive udsat for alle ovenstående påvirkninger. Som led i en forstærket indsat mod PCB-skader har regeringen lavet en omfattende guide til såvel husejere, virksomheder og håndværkere. stilladsarbejdere Stilladsarbejdernes Landsklub har udgivet bog om deres branche og nogle af de mange farverige medlemmer. Af Lotte Ott Alle kender dem Almindelige borgere fra gader og stræder, hvor deres biler fylder, deres grej klinger og larmer, og de selv ofte har en meget højrøstet kommunikation med hinanden. Og byggefolket kender dem fra pladserne, hvor deres liv er lagt i hænderne på stilladsarbejdernes arbejde. Nu har Stilladsarbejderens Landsklub udgivet en bog om deres branche. Bogen er skrevet af journalist Peter Rasmussen og fyldt med Sørens Zeuths herlige portrætter af nogle af branchens folk. Ikke ved at lukke og slukke Bogen fortæller stilladsarbejderens historie og hvordan deres stærke faglige fællesskab er opstået, foruden de mange personlige portrætter af stilladsarbejdere. Det sker, at en gruppe arbejdere gør status og fortæller deres historie. Men det sker ofte først, når historien er slut! Når Mærsk har slukket lysene på Lindø, og når den sidste flaske er tappet på Carlsberg, hedder det i bogens forord. Ingen dankort i fagforeningen Vi er ikke ved at lukke og slukke. Til gengæld har vi noget på hjerte, som vi gerne vil ud med. Så derfor bogen her om stilladsarbejderne i Danmark. Stilladsfilmen I forbindelse med udgivelse af bogen er en film fra den store konflikt i 1978, Stilladsfilmen, blevet digitaliseret og genudgivet. Filmen viser en arbejdskonflikt på godt og ondt, og fortæller om både arbejdsret, principper og sammenhold. Både film (50 kr.) og bog (100 kr.) kan bestilles hos Fra 1. januar er det ikke længere muligt at betale med Dankort i fagforeningen. Baggrunden er, at terminalen næsten ikke bliver brugt, hvilket gør, at omkostningerne pr. betaling er meget dyre. Desuden ligger der en udgift forude, idet terminalen skal udskiftes fra årsskiftet hvilket vil koste ca kr. - Terminalen er det sidste halve år kun blevet brugt 36 gange, siger kasserer Rasmus Larsen. Han henviser til, at man bruger hæveautomaterne ved bankerne på Valby Langgade. Fagligt fokus 9

10 arbejdspladsen Arbejdsmiljørepræsentant se her! Tid til det årlige arbejdsmiljø-tjek Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes fagforening, Generalforsamling i Murerbranche klubben Tirsdag den 18. februar 2014 kl Måske er mester allerede i gang hvis ikke, så gør ham opmærksom på de supplerende arbejdsmiljøkurser, som arbejdsmiljøfolk skal tilbydes en gang om året. Ifølge arbejdsmiljøloven skal virksomheder med mere end ti ansatte tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og andre medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen halvanden dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år. BAR Bygge & Anlæg gennemfører hvert år»uddannelsesdage for byggeriets virksomheder. Her er det muligt at tage kurser, der kan gennemføres som en del af den lovpligtige supplerende arbejdsmiljøuddannelse (AMO). Kurserne afholdes i februar og marts Læs mere på: bar-ba.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig kurser. Drøftelse af firmaets arbejdsmiljø Ifølge loven skal alle virksomheder desuden en gang om året holde en arbejdsmiljødrøftelse, hvor det bl.a. skal planlægges, hvad der skal ske på arbejdsmiljøområdet det kommende år. På det årlige møde skal arbejdsgiveren og de ansatte sammen finde ud af, om den nødvendige viden om arbejdsmiljø er til stede i virksomheden blandt ledere og medarbejdere. Hvis det vurderes, at der mangler arbejdsmiljøviden inden for særlige områder, fx ulykkesanalyser, tunge løft eller kemi, vil det være en god idé at deltage i et eller flere af kurserne. Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om virksomhederne har sin årlige drøftelse om arbejdsmiljø - og dermed drøftet behovet for supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I den store sal i Mølle Alle 26, 2500 Valby Der er spisning fra kl Dagsorden: Valg af dirigent Protokol Beretning Valg af tillidsmænd Valg af ledelse og bestyrelsesmedlemmer Valg af bilagskontrollant og suppleant Regnskab og kontingent Eventuelt. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 3 dage før generalforsamlingen. Murerbranchebestyrelsen Carsten Bansholm Hansen valgte tillidsfolk og sikkerhedsfolk Byggegruppen Tillidsrepræsentanter: Dan Beck Skjøde Knudsen, Bredebo Plejehjem Tømrer Danny Sjøberg Tømrermester Troels Hansen A/S, Faurholm, Hillerød Tømrer Michael Piil Clausen NCC Construction Danmark A/S, Åmarken Station Beton Guiseppe D oriano Seli Tunneling Denmark ApS, Nørrebroparken Beton Erik Andersen Bilfinger Industrier Danmark A/S, Kalundborg afd. Isolatør Steffen Goddard Jakon A/S, Frederiksholms Kanal 30 Tømrer Arbejdsmiljørepræsentanter: Bruno De Bon Seli Tunneling Denmark ApS, Nørrebro Parken Skift C Beton Jacob Nielsen Tømrermester Troels Hansen A/S, Faurholm, Hillerød Tømrer Stig Alstrøm CG Jensen A/S, Wake-up Hotel, Kbh. K Beton Servicegruppen Tillidsrepræsentanter: Erik L. Jensen Center for Renhold, Hauser Plads Aftenhold Spec.arb. Niels J. Andreasen Center for Renhol, Hauser Plads Daghold Spec.arb. Finn Hansen Skovvejens Kirkegård Ballerup Gartner Lis B. Larsen Deichmann Planter ApS Gartner John O. Thune Risbjerg Kirkegår Gartner Arbejdsmiljørepræsentanter: Lars Christensen Lyngby-Taarbæk Kommune Gartner Møder i Den polske Klub 2014 Alle møder afholdes i BJMF, Mølle Allé 26, 2500 Valby fra kl Spotkania zawsze od godziny na Mølle Allé 26, 2500 Valby, wejscie i parking od tylu budynku. 29. januar februar marts maj juni Fagligt fokus

11 konkurser Medlemmer, der har tilgodehavender hos disse virksomheder, skal omgående rette henvendelse til fagforeningen! Ølstykke Byg & Udlejning ApS CVR-nr c/o Port 1 Svalehøjvej Ølstykke Nap Byg ApS CVR-nr c/o Niels Pedersen Holmegårdsvej Hillerød Kulhuse Entreprise ApS CVR-nr c/o Kapelvej 51 Kapelvej 51, st th 2200 København N HH Entreprise ApS CVR-nr Byhøjen 19, 1 tv 2720 Vanløse Jönsson A/S CVR-nr Ellekær Herlev Eurobyg ApS CVR-nr Slotsvej Hornslet Murermestrene Olsen & Jensen ApS CVR-nr Vordingborgvej 202 A 4681 Herfølge Alkærsig Byg ApS CVR-nr Frydensbjergvej Mariager AS Construction ApS CVR-nr Ålekistevej 76, 2 tv 2720 Vanløse Profacade ApS CVR-nr Nansensgade København K Kreativ Byg Glas-Alu ApS under tvangsopløsning CVR-nr Hindsgavl Allé Middelfart Byggeselskabet af 22. november 2005 A/S i likvidation CVR-nr Strandvejen 2B, st 4600 Køge Heinisch og Jensen Byggeservice S.M.B.A CVR-nr Åvænget Taastrup HK Byg Ejendomme ApS CVR-nr Tønnesvej København S Centrum Byggeservice ApS CVR-nr Halmtorvet København V Rødovre Bygge- Ingeniør ApS CVR-nr Hvidsværmervej Rødovre JMS Entreprise ApS CVR-nr Wilkensvej 4, 2 tv 2000 Frederiksberg Odsherred Entreprise ApS CVR-nr Elmkær 8A 4534 Hørve Dakon ApS CVR-nr Nørregade Hørve BHJ Byggeservice ApS under likvidation CVR-nr Havremarken Ølstykke Ranum Byggemontering A/S CVR-nr Søndergården Farsø SR Entreprise ApS under tvangsopløsning CVR-nr Finlandsgade Haslev Byggeselskabet af 1. maj 2013 ApS CVR-nr Vallensbækvej Vallensbæk Byggeselskabet af 23. August ApS CVR-nr Jyllingevej Vanløse Murer- og Entreprenørfirma Bødker ApS CVR-nr Egegårdsvej Rødovre Herlev Byggeselskab ApS CVR-nr Jyllingevej Vanløse MTS Entrepriser A/S CVR-nr Bjerringbrovej Rødovre Zbigniew Byg.Dk. SMBA CVR-nr Messinavej 18, 2 th 2300 København S BSN Entreprise ApS CVR-nr Stationsalleen 50, 3 C 2730 Herlev E. Pihl & Søn, Grønland ApS Reg.nr. ApS Qullilerfik 2 Postboks Nuuk Grønland Multientreprise ApS CVR-nr c/o advokat Henrik Thorsen Reverdilsgade 7, kl th 1701 KBH V Cyb Entreprise ApS CVR-nr Filmbyen Hvidovre Ørnhøj Murerforretning Holding ApS under tvangsopløsning CVR-nr c/o Andreas Nielsen Spåbækvej Ørnhøj Exito Byggeri ApS CVR-nr Søndre Ringvej Brøndby West Enterprice ApS CVR-nr Aldersrogade 54, 4 th 2200 København N Murer- og Tømrermester, Randers & Fjellerup Invest ApS, under tvangsopløsning CVR-nr Strandvejen Glesborg Fischer Entreprise ApS CVR-nr Formervangen Glostrup Bofa Byg ApS CVR-nr Fredensvej Brovst Larsen & Arnetta Facaderenovering ApS CVR-nr Wildersgade København K Witte Byg A/S CVR-nr Ulvevej Skive Ølgod Entreprenør og Vognmand ApS CVR-nr Søndre Egknudvej Ølgod MM-Byggeteknik ApS CVR-nr Daruplund 11, 3 tv 2660 Brøndby Strand KBH Byg & Service ApS CVR-nr c/o Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus Langelinie Allé KBH Ø faglige byggesager DETA ApS En svend fik ikke løn, da han fra- Men da pengene endelig kom på Det er en lille sag, der endte godt, tager næsten lige så lang tid at trådte firmaet, ligesom der hel- den rigtige konto, manglede der men tog meget lang tid og man- behandle en sag om syv timer ler ikke blev afregnet pension, afregning for syv timer. Firmaet ge mails, møder og aktiviteter. som en med 700 timer. feriepenge, G-dage og SH-beta- var ikke enig, og fagforeningen Faglig afdeling har mange Men uanset om kravet er 500 kr. ling. Det viste sig imidlertid, at indkaldte til mæglingsmøde. sager, der drejer sig om små eller kr. skal det respekte- det var svendens egen skyld, Mæglingen endte med, at firma- beløb. Selv om beløbet er lille er res! idet han havde opgivet et for- et betalte det skyldige beløb på i arbejdet med gennemgang af Organisation: Dansk Industri kert kontonummer. alt kr. lønsedler og ugesedler stort. Det Arbejdsplads: Div. Fagligt fokus 11

12 arbejdspladsen Ved du selv, om du er på timeløn eller akkord? Debat om fremtidens uddannelser Tekst: Christian Nielsen, tømreropmåler Husk, at når du starter på en ny byggeplads, er det dig selv, der skal finde ud af, om du er på akkord eller på timeløn. Du kan ikke automatisk gå ud fra, at du er på timeløn. Din mester kan hele tiden komme og forlange, at det arbejde, du laver, skal udføres på akkord efter prislistens forudsætninger, med mindre du har en skriftlig aftale om det modsatte. Vi oplever flere og flere svende, der får problemer med at tjene deres løn, fordi de automatisk er gået ud fra, at de arbejdede på timeløn. Pludselig kommer deres mester et godt stykke inde i forløbet og forlanger, at de skal arbejde på akkord. Og når der ikke er skrevet akkorderingssedler fra start af, er gode råd dyre. Det kan være næsten umuligt at få akkorden til at gå op. Så derfor: Sørg altid for at aftale skriftligt med jeres mester, om I arbejder på akkord eller på timeløn. Og få det gjort ved arbejdets begyndelse. I den omstilling, der foregår i disse år på snart sagt alle områder, rettes fokus nu mod de faglige uddannelser. Meget står på spil: de unges uddannelse, samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft og fagenes faglige indhold. Det har regeringen tænkt sig at reformere. Hvordan skal denne reform se ud? Kom og vær med til en debat om mål, retning og midler. Byggefagenes Samvirke inviterer til debat om fremtidens uddannelser. Vi har indbudt konsulent i 3F Steen Boesen til at indlede, og derefter bliver der mulighed for spørgsmål, debat og kommentarer. Der bliver serveret lidt at spise under vejs. Onsdag den 12. februar kl Mødet foregå hos Dansk El-forbund København, Tikøbgade 9 på Nørrebro Mødeleder: Claus Westergreen, næstformand i Byggefagenes Samvirke tilmeldte byggepladser siden sidst Branche Firma Byggepladsadresse Forventet slutdato Murer Karl A. Hansen Ingeniør- Murer og Entreprenørfirma A/S Mosede Strandvej 89, 2690 Karlslunde Murer Karsten Tubæk ApS Borgergade 9, 1300 Kbh. K Murer MNP Entreprise ApS Artillerivej 159, 2300 Kbh. S Murer Murermester Steen Madsen ApS Gothersgade 175, 1123 Kbh. K Murer/mur.arb.mænd Einar Kornerup A/S Tøjhusgade, 1214 Kbh. K Murer/mur.arb.mænd Murermester Rene Godthåb Larsen A/S Kirsten Waltersvej, 2500 Valby Murer/tømrer Jeudan Servicepartner A/S Bredgade 30 og 76, 1260 Kbh. K Tømrer A/S JNS 1 Ægirsgade 70-76, 2200 Kbh. N Tømrer BGB A/S Borgergade 9, 1300 Kbh. K Tømrer Enemærke & Petersen A/S Frederikssundsvej , 2700 Brønshøj Tømrer H. Skjøde Knudsen A/S Bredebovej 1, 2800 Kgs. Lyngby Tømrer HHM A/S Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund Tømrer Hovedstadens Bygningsentreprise A/S Birkerød Kongevej , 3460 Birkerød Tømrer Jakon A/S Frederiksholms Kanal 30, 1220 Kbh. K Tømrer Jakon A/S Østervoldgade 5-4, 1350 Kbh. K Tømrer Juul & Nielsen A/S Hørkærs Ager, 2770 Kastrup Tømrer Lind & Risør A/S Strandvejen 330 A, 2930 Klampenborg Tømrer Ukendt pga. Reklamebeskyttelse Baunehøjvej 21-40, 2800 Kgs. Lyngby Tømrer Ukendt pga. Reklamebeskyttelse Kongevejen 256, 2830 Virum Tømrer Ukendt pga. Reklamebeskyttelse Skolevej 7, 2820 Gentofte Fagligt fokus

13 Klip ud og gem & & Deadline og udgivelse Fagligt Fokus 2014 Blad nr. 2 Redaktionsmøde: 17. feb. Deadline: 17. feb. Udgiv.: uge 13 ( mar.) Blad nr. 3 Redaktionsmøde: 7. april Deadline: 7. april Udgiv.: uge 20 ( maj) Blad nr. 4 Redaktionsmøde: 19. maj Deadline: 19. maj Udgiv.: uge 26 ( juni) Blad nr. 5 Redaktionsmøde: 21. juli Deadline: 21. juli Udgiv.: uge 35 ( aug.) Blad nr. 6 Redaktionsmøde: 1. sep. Deadline: 1. sep. Udgiv.: uge 40 (29. sep okt.) Blad nr. 7 Redaktionsmøde: 6. okt. Deadline: 6. okt. Udgiv.: uge 45 ( nov.) Blad nr. 8 Redaktionsmøde: 10. nov. Deadline: 10. nov. Udgiv.: uge 49 (1.-6. dec.) ÅBNINGS- TIDER i fagforeningen Receptionen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Faglig afdeling Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag A-kassen Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag Socialrådgivere Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sommer 2014 Sommerhuse i Rørvig Alle medlemmer af fagforeningen kan leje sommerhusene i Rørvig Dalstien 15 - Nu med internet og nyt køkken Et velindrettet hus på 70 km 2 : Et dobbeltværelse, et værelse med tre senge. I en nød situation er der sovesofa til to i stuen. Nyrenoveret badeværelse og nyt spisekøkken. I stuen er der tv, dvd, cd, video og internet. Huset har gulvvarme i stue og toilet, og el paneler samt brændeovn. Ledige uger 2014: Ugerne 7, 22-28, Kr. pr. uge 2.100,- Ugerne 9-12, 15, 18-21, 36-41, 43 Kr. pr. uge 1.800,- Ugerne 4-8, Kr. pr. uge 1.600,- Fra fredag kl. 12 til fredag kl. 12. Weekender: 1100 kr. fra fredag kl. 12 til mandag kl. 12. Pensionister 1/2 pris uge Dog ikke uge 7 og uge 42 Lejligheder i Murergade, på Nørrebro (Kun for medlemmer af Murerbrancheklubben) Murersvendeforeningens Stiftelse råder over 51 lejligheder 50 m fra Søerne på Nørrebro. Nogle lejligheder er forbeholdt par og enlig med børn, de øvrige er for enlige. De mindste lejligheder er på 36 m 2 og største på 74 m 2. Huslejen er fra til kr. Se mere om lejligheder og download ansøgningsskema på - find lejligheder under Murerbrancheklubben. Sæterstien 20 Et moderne hus på 93 km 2 med to værelser med dobbeltsenge, og et værelse med fire senge, i alt otte sovepladser. Badeværelse med brus, toilet, sauna, spabad. Åbent køkken med alle moderne bekvemmeligheder, et bryggers med gæstetoilet, vaskemaskine, tørretumbler. Stor stue med brændeovn, fjernsyn, dvd, cd og internet. Huset har gulvvarme på toilet, og el paneler samt brændeovn. Ledige uger 2014: Ugerne 7, 22, 35 Kr. pr. uge 3.100,- Ugerne 9-15, 18-21, 36, 38-41, 43 Kr. pr. uge 2.800,- Ugerne 4, 6-9, 44, Kr. pr. uge 2.400,- Fra fredag kl. 12 til fredag kl. 12. Weekender 1400 kr., fra fredag kl. 12 til mandag kl. 12. Pensionister 1/2 pris uge Dog ikke uge 7 og uge 42 Fagligt fokus 13

14 Tømrernes pensionistog efterlønsklub Fra september til maj mødes vi den 2. og 4. torsdag kl i fagforeningen P.B.V. Arne Hansen/ Indkaldelse til Generalforsamling! For Pensionist og efterlønsklubben fra Jord / Beton, Tagpap, Isoleringsarbejderne & Jernbanearbejdernes Fagforening Tirsdag den 25. feb. kl i BJMF klublokalerne, (Pavillonen), Mølle Allé 26,2500 Valby Dagsorden ifølge lovene. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 6 dage før generalforsamlingen. I forb. m. generalforsamlingen, vil der være mulighed for en bid brød! På Klubbens vegne, Kjeld Hansen, Formand Miljø, Energi & Forsyningsarbejdernes Pensionister/Seniorer Mødedage torsdage fra kl i Pavillonen, Mølle Allé 26, 2500 Valby Forår februar februar - 6. marts 20. marts - 3. april Murernes Seniorklub Tirsdag den 21. januar 2014 kl Kammeratligt samvær og planlægning af mulige arrangementer i den kommende sæson. Vi slutter af med en bid brød. P.K.V. Allan Schmidt Tlf.: J B F s Efterløns & pensionistklub Klubbens medlemmer mødes hver tirsdag, fra kl. 10 til 12, Mølle allé 26, i klublokalerne, (pavillonen). Der afholdes bestyrelsesmøde en gang om måneden. Den 2. tirsdag i måneden er der morgenbord med rundstykker, franskbrød og pålæg. Der er kammeratligt samvær med mulighed for, at nyde en øl/vand/kaffe, eller en gang Billard. Seniorklubben TIB KONTORTID Første tirsdag i måneden kl på Mølle Allé. Tlf.: Uden for kontortid kan Sonja kontaktes på tlf.: Februar 5. Storbanko, kl Kammeratdag, kl Kammeratdag, kl Generalforsamling, kl Marts 5. Storbanko, kl Fastelavnsfest, kl Pris: 20 kr. 19. Kammeratdag, kl Kammeratdag, kl Indkaldelse til generalforsamling i De forenede Snedkere af 1862 (gældende for tidligere for TIB-fag) Onsdag den 5. marts 2014, kl i Mølle Allé 26, 2500 Valby Dagsorden: 1. Meddelelser fra formanden 2. Valg af repræsentanter (7. stk.) Bemærk at der er Repræsentantskabsmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mvh. Steen Pagh, Formand Gartnernes Efterlønsog Seniorklub Onsdag den 12. februar, kl Efter spisning af medbragt mad afholder vi kl klubbens årlige generalforsamling. Vi slutter med kage og kaffe. Sted: Mølle Allé, 2. sal. SÅ ER DET TID IGEN Er du kvinde og medlem af BJMF, så får du igen tilbud om at få trænet kroppen og løsnet de ømme muskler. Samtidig er her muligheden for at mødes og få en snak med andre kvinder fra vores forskellige brancher. TID: Mandage kl til OPSTART: Mandag d. 27. januar og til og med 7. april STED: Malernes fagforening København, Lygten 10 TILMELDING: Hos Vibeke Pedersen, BJMF, tlf.: , vibeke. Oplys dit navn, adresse, telefonnummer og om muligt din mailadresse. Medbring tæppe og evt. træningssko. Efter halvanden times træning med instruktør spiser vi noget mad og får en snak eller et oplæg til diskussion. Hold øje med BJMFs hjemmeside her kan du se det endelige program, lige så snart det er helt klart. Afdøde kolleger Navn Branche Født Død Johnny Erik Rovold Spe.arb Erik Sandstrøm Offentlig Kurt Christensen Jord-& Bet Poul Resen Murer Bent Pedersen Jord-& Bet Carlo Petersen Jord-& Bet Tonni Florang Jord-& Bet Bjarne Larsen Murer Johannes M. Mørk Murer Carol Lykke Hansen Isolering Willy Mikkelsen Murer Ære være deres minde 14 Fagligt fokus

15 Det sker i fagforeningen Følg også med på Alle aktiviteter foregår på Mølle Allé 26, Valby Puds brillerne og FIND 5 FEJL Faste begivenheder: Hver mandag kl A-klubben Hver torsdag kl Tegning for lærlinge Hver torsdag fra kl. 14:30 Åbent hus for alle medlemmer i pavillonen Den anden torsdag i måneden, kl SKOFs store hyggedag i pavillonen. Hver torsdag kl Byggefolk mødes i smedjen Hver torsdag kl Grønne folk mødes i bestyrelseslokalet Torsdag i lige uger kl BJMF ungdom mødes i forlandet med smørrebrød. Sidste torsdag i måneden kl Freds- & solidaritetsudvalg Februar /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 4/2 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub, spisning fra kl /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 8/2 kl : Faglig dag i BJMF. Mødested: Foran Dansk Byggeri. N. Voldgade /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 12/2 kl : Debat om fremtidens faglige uddannelser. Byggefagene, Tikøbgade /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 18/2 kl : Generalforsamling i Murerbrancheklubben 24/2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 26/2 kl : Møde i den polske Klub Marts 3/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. 4/3 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub 5/3 kl : Generalforsamling i De forenede Snedkeres Stiftelse 10/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. 12/3 kl : Bestyrelsesmøde i BJMF 17/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. 24/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. 26/3 kl : Møde i den polske Klub 31/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. Deltag i lodtrækningen om to flasker vin blandt de indsendte besvarelser. Frist for modtagelse af besvarelserne er den 17. februar i fagforeningen, BJMF, Mølle Allé 26, 2500 Valby, att. Kontoret for Ord. Vinderen får besked direkte. Sidste måneds vinder : Tommy Nielsen Skolesiden Brønshøj April 1/4 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub, spisning fra kl /4 kl : Træning og debat for byggekvinder. 24/4 kl : Bestyrelsesmøde i BJMF Fagligt fokus 15

16 Magasinpost MMP ID-nr: PORTRÆTTET Et levende bevis Tekst og foto: Lotte Ott Han er på en måde pæredansk. Født og opvokset herhjemme, som han siger om Danmark. Han er på en måde også kurdisk. Mehmet Arabaci er hans navn, og han går og venter på at få dansk statsborgerskab. Men allermest er han sig selv, og et levende bevis på at folkeskolekarakterer ikke er alt. Han var nemlig dårlig til at stave og regne i folkeskolen. I hans afgangseksamen er der ingen karakter, men til gengæld en udtalelse fra lærerne om hans mange andre evner. Hans morfar var murer i den landsby, som hans forældre kommer fra i Tyrkiet. Men det var i folkeskolen han selv stiftede bekendtskab med murerfaget, fordi han to gange om ugen var i praktik hos en murermester. Det fangede ham og han søgte ind på uddannelsen. Københavns Tekniske Skole gav ham dispensation, så han kunne starte uden karakterer i eksamensbeviset. I løbet af læretiden fik han taget 10. klasse i matematematik. Sidste år stod Mehmet 22 år med sit svendebrev i hånden og et kæmpesmil på munden. Han har siden været på flere byggepladser, hvor han bl.a. har været akkordholder et sted og tillidsmand et andet. Poster der stiller krav til både tal og bogstaver. Mens han var lærling fik han kontakt til fagforeningen og var sammen med to andre lærlinge med til at starte BJMF Ungdommen. Det blev en vigtig base for både sammenhold med andre lærlinge, og for hans faglige udvikling. Selv det, han var dårligst til, nemlig at skrive, har han taget livtag med. Han er i dag en flittig skribent til dagspressens debat- og kroniksider. Og hans opråb til byggebranchen er: Tag flere lærlinge! I efteråret stillede op han til fagforeningens bestyrelse, og blev valgt med de næsthøjeste stemmetal. Han er et levende bevis på, at det afgørende ikke er karakterkrav, men lyst og vilje. Han ønsker, at andre også får de muligheder, som han har fået, og tror at karakterkrav til teknisk skole, vil udelukke en masse mennesker.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET I juni 2016 har vi sendt et spørgeskema ud til en del af Byggegruppens medlemmer. Baggrunden er projektet Bedre Bundlinje

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2016 På Hotel Strandtangen, Skive På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland inviteres du hermed til den

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Generalforsamling og festaften i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 7. november 2014 Best Western Hotel Schaumburg

Generalforsamling og festaften i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 7. november 2014 Best Western Hotel Schaumburg Generalforsamling og festaften i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 7. november 2014 Best Western Hotel Schaumburg Invitation til Generalforsamling og fest På vegne af bestyrelsen inviteres

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere