Stop social dumping. Altaner er også tømrerarbejde. Brug OK2014 kræv kædeansvar. Modige svende slår alarm. 50 ting til bedre arbejdsmiljø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stop social dumping. Altaner er også tømrerarbejde. Brug OK2014 kræv kædeansvar. Modige svende slår alarm. 50 ting til bedre arbejdsmiljø."

Transkript

1 Nr. 1 januar 2014 Altaner er også tømrerarbejde Side 4-5 Stop social dumping Brug OK2014 kræv kædeansvar 50 ting til bedre arbejdsmiljø Side 3 Modige svende slår alarm Side 6-7 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé Valby

2 Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, 2500 Valby Tlf.: Tilrettelæggelse og produktion: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Claus Westergreen Layout: Wiegaarden (141983) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s Forsidefoto: Lotte Ott Oplag: stk. Udgivelsesplan, bladmøder og deadlines: Blad nr. 2 Deadline og redaktionsmøde: 17. februar Udgiv.: uge 13 ( marts) Se hele udgivelsesplanen på leder Overenskomstforhandlingerne 2014 for byggeriet og det grønne område er i gang. På byggeområdet er der lavet en medlemsundersøgelse, hvor 2/3 af medlemmerne peger på, at der skal gøres noget ved social dumping. Dette krav skal opfyldes, hvis man skal anbefale et ja. De sidste overenskomstforhandlinger har været nogle magre forlig, det forventes derfor, at der her i 2014 vil være noget mere i lønningsposen. På det grønne område er hovedkravet bedre betaling ved deltagelse i rådighedsvagt, og på boligområdet er det kravet om opmåling af gartnerarbejdet der er vigtigt. Det er afgørende, at der bliver slået hul igennem på begge disse krav, ellers bliver det vanskeligt at anbefale et muligt forlig. Der kommer en uddannelsesreform som omhandler de unges uddannelse jvf. samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft. Hvordan reformen kommer til at se ud ved vi ikke endnu, men vi skal stille krav, som betyder at der bliver taget hensyn til de unges og fagenes fremtid. Regeringen har nedsat et udvalg til at komme med forslag til en ny beskæftigelsespolitik (Carsten Koch-udvalget). Den skal danne grundlag for en reform af den samlede beskæftigelsesindsats. Vi må kræve, at vi får løftet de lediges kompetencer, så de kommer i varig beskæftigelse, og ikke bliver sendt i alle mulige former for aktivering. Antallet af arbejdsløse i fagforeningen falder ikke, trods mange nye arbejdspladser i Københavnsområdet. Desværre går mange af disse arbejdspladser Store udfordringer i 2014 Claus Westergreen, formand for BJMF til udenlandske kollegaer, som ofte arbejder til en langt lavere løn end deres danske kollegaer. Dette er uholdbart! Derfor er det også godt, at vi som fagforening har været med til at få Københavns kommune til at indføre sociale klausuler, som gerne skulle betyde at arbejdet foregår under danske overenskomstforhold. Regeringens reformer slår igennem i 2014 og rammer først de ledige. Det gælder ikke mindst de ledige. Dagpengeperioden blev nedsat fra fire til to år. Det er allerede sket. Regeringen lappede på skaden og indførte en midlertidig forlængelse af dagpengene, så der er mulighed for uddannelsesydelse, og nu kommer så den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som trådte i kraft den 6. januar. Mister man sine dagpenge efter to år, eller udløber ens ret til uddannelsesydelse, overgår man til arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen svarer i kroner og øre til uddannelsesydelse som igen svarer til niveauet for kontanthjælp. Den samlede periode, hvor man kan få dagpenge + evt. uddannelsesydelse + arbejdsmarkedsydelse trappes gradvist ned. Fra andet halvår 2016 kan man højst få dagpenge i to år, uden nogle ekstra perioder med andre ydelser. De offentligt ansatte skal i årets løb diskutere krav til deres overenskomstforhandling i Statsministeren roste i sin nytårstale deres indsats i det daglige arbejde. Så må man jo håbe at regeringen fortsætter så den ros kan blive omsat til bedre forhold og at der vil blive plads til flere ansatte inden for det offentlige system. 2 Fagligt fokus Tegning: Klaus Albrectsen. (Fra pjecen Sikkerhedsnøglen)

3 Læs hele historien og få links til planen på bygsam.dk Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lancerer sikkerhedsplan for byggeriet. Foto: Lotte Ott Skab gode sikkerhedsvaner i byggeriet Stor plan for sikkerhed og arbejdsmiljø Tekst: Mads Bruun Pedersen (bygsam.dk) Med 50 initiativer på programmet blev et historisk bredt samarbejde i byggeriet mellem alle parter bygherre, arbejdsgivere, rådgivere, fagforeninger og Arbejdstilsynet lanceret fredag den 10. januar Under vinklen: Det er bedre at forebygge end at helbrede, lagde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vægt på, at det er nødvendigt at gøre en indsats forhold til de unge. Sikkerhedskultur blandt unge - En af de største opgaver er at få skabt en kultur blandt de unge, hvor sikkerhed bliver en helt naturlig del af det at gå på arbejde. Uden at det skal blive curling -unge, så skal der skabes gode vaner, dog skal det ikke tage ansvaret fra den enkelte, sagde ministeren. Sikkerhedsplanen er blevet til som et resultat af finanslovsaftalen for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten. Her blev forligsparterne enige om at samle alle byggeriets parter til et fælles udviklingsarbejde. ID-kortet mangler Jørn Erik Nielsen, formand for arbejdsmiljøudvalget i byggeforbundene - samlet i BATkartellet og slog et slag for planen. Afslutningsvis sendte han en direkte opfordring til regeringen og Enhedslisten. - Tag nu og giv det ID-kort, som lå klar i den finanslov, som ikke blev til noget, en tur rundt i manegen igen, sagde han og henviste til et af de punkter, som regeringen og Enhedslisten var nået til enighed om. Til bygsam.dk sagde Jørgen Arbo-Bæhr (Ø) på Jørn Erik Nielsens opfordring, at Enhedslisten bestemt var villig, og man ville også pege på, at finansieringen kunne findes i forebyggelsesmidlerne. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen svarede, at et ID-kort er en god ide. Men da der er overenskomstforhandlinger, ville hun ikke kommentere på opfordringen. Samme holdning har direktør i Dansk Byggeri, Peter Stenholm. - Lige nu står vi midt i en overenskomstforhandling, hvor ID-kortet er nævnt som et muligt tema. Derfor siger vi ikke så meget i øjeblikket, udtaler han til Licitationen. Til gengæld melder direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang, klart ud, at han mener, at et ID-kort er en god idé. Til Licitationen siger han: - Det vil uden tvivl betyde mere styr på tingene, og jeg her endnu ikke hørt et eneste godt argument imod. Fagligt fokus 3

4 Program FAGLIG DAG I BJMF 2014 Lørdag d. 8. februar Vi mødes foran Dansk Byggeri, Nørre Voldgade Afgang til BJMF, Mølle Allé 26, Valby Frokost Foredrag omkring finansloven/ kædeansvar / MF Finn Sørensen (Ø) OK forhandlingerne Kim L. Larsen/Byggegruppeformand (3F) Stop social dumping Kræv kædeansvar Aftensmad v/ kokken Bjarne Larsen Efter aftensmaden er der kammeratligt samvær og social hygge Murerne og murerarbejdsmændenes Faglig Klub og Faglig Landsklub inviterer alle 3F-medlemmer til FAGLIG DAG i BJMF 2014, lørdag den 8. klart og tydeligt: VÆRN MOD SOCIAL DUMPING er første prioritet, og her kommer KÆDE- ANSVARET ind. Kædeansvar dækker nemlig Vi har den glæde, at Finn Sørensen, MF (Ø) kommer og fortæller om KÆDEANSVAR i EU og i overenskomstregi. Bagefter er det Byggegrup- På vegne af arrangørerne Lars Jensen, formand februar. Overenskomstforhandlingerne 2014 er skudt i gang, og alle led i byggeprocessen, hvor hovedentreprenøren er det sidste led i kæden, og den som står peformanden i 3F, Kim L. Larsen, der giver en status på OKforhandlingerne med Dansk kravet fra medlemmerne er med ansvaret i sidste ende. Byggeri. Der er penge i betonrenovering Tekst: Lotte Ott Der er penge i betonrenovering. det fadede lige så stille ud og mer, sandblæsning og meget Få mester til at lave en Og der begynder at blomstre en havnede i kælderen. mere prøves af. uddannelsespolitik branche op. Det mener Jimmie - Måske skyldes det, at der var Inde er det undervisning i I struktøruddannelsen er der Thomsen, der er uddannelsesle- for travlt på byggepladserne hvad der egentlig ligger bag ikke meget om betonreparation, der på Københavns Tekniske sidst i 00'erne, så mestrene ikke betonarbejdet. Hvordan man og det mener Jimmie Thomsen Skole og som har været med til sendte folk på kurser. Måske tro- reparerer skader og hvordan heller ikke der skal være. at genetableret efteruddannelse ede de også, at det var noget alle man undgår at lave dem. - Der kan ikke lægges mere i betonreparation. kunne. siger Jimmie Thomsen. - I de gamle kurser ligger der ind i uddannelsen uden at for- Engang for ca. tyve år siden gammel viden om beton og længe den, og det synes jeg ikke havde Københavns Tekniske Gammel viden frem i lyset reparation af skader. Det er ble- man skal. I stedet for skal man Skole et beton-laboratorium, der Kurserne er en vekselvirkning vet støvet af, og kan sammen tage efteruddannelse og gøre samlede viden om beton og mellem teori og praksis. med alt det nye, der er kommet det jævnlig. lavede efter- og videreuddan- Ude skal der arbejdes med til, bruges i de kurser vi laver - Jeg synes, at man skal gå i nelse i betonreparation. Men bl.a. sprøjtebeton, betonham- nu. dialog med mester og lægge en 4 Fagligt fokus

5 OK møde Stop social dumping i byggeriet - brug OK 14 forhandlingerne! 3Fs byggemedlemmerne har sat stop for social dumping øverst på listen, når der skal forhandles ny overenskomst. Uorganiseret og underbetalt arbejdskraft er den største trussel mod den enkelte og mod samfundets velfærd. Hvis kravet om stop for social dumping skal igennem, skal det kunne høres, ses og mærkes. Byggemedlemmerne skal aktivt støtte og presse 3F-forhandlere, der netop nu sidder overfor Dansk Byggeri. Vil du gøre noget for at stoppe social dumping, har du muligheden her og nu: kast kræfterne ind i stærk og initiativrig kampagne. Der er brug for alle! - Svært at komme uden om social dumping Formand for Byggefagenes Samvirke i København, Per Olsen, mener at forhandlerne skal gøre en indsats mod social dumping i OK-aftalen ellers bliver vanskeligt at få et ja hjem fra medlemmerne. - Vores forventning er derfor, at der kommer noget hjem på tredjepartforpligtelserne, eller at der laves noget andet, som kan bekæmpe social dumping og løntrykkeri, siger han. - Ellers bliver det mere end vanskeligt at forestille sig, at medlemmerne vil acceptere en overenskomst, siger han. Faglig OK2014-konference onsdag den 5. februar kl. 12 Tillidsfolk og klubmedlemmer samles til overenskomstmøde i Arbejdermuseet, Rømersgade 22 i København. På dagsordenen er de aktuelle forhandlinger om de kommende overenskomster og hvordan social dumping bekæmpes. Kl. 15 går deltagerne i demonstration fra Rømersgade til arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri på Nørre Vold for her at markere opbakningen til de faglige krav om indførelse af et kædeansvar, forbedring af mindstelønnen og andre skridt til sikring af den danske model og af lige vilkår for danske og udenlandske kolleger. Tilmelding gennem fagforeningerne. Læs mere på om program, talere og demonstrationen. Anmeld løndumping BAT-kartellet har udarbejdet en app, som gør det nemt at anmelde social dumping i byggeriet. android QR-kode til løndump iphone QR-kode til løndump uddannelsespolitik. Få sat det i system og få afdækket behovene. Der er i dag flere muligheder for at få tilskud til kurser, så det behøver ikke at koste en bondegård. Jimmie Thomsen er ikke tvivl om at kurserne vil give håndværkerne et kompetenceløft, og ser gerne at andre end struktører, melder sig på kurserne. Uddannelsesleder Jimmie Thomsen står klar til kursister, der vil blive klogere på betonreparation ved at tage på kursus i marts. Hej Betoner SE HER! Fem dages kursus i betonrenovering reparation af beton Tag på teknisk skole i Glostrup og bliv klædt på til reparation af beton. Men skynd dig. Kurset starter den 17. marts! Har du styr på de 13 betonsygdomme? Ved du hvad du skal gøre ved brandskader? Er det længe siden, du sidst har sandblæst, højtryksspulet eller hugget? Kan du lave kvalitetskontrol? Du kan nu komme på kursus i Københavnsområdet (Teknisk Skole i Glostrup) og blive endnu klogere på det arbejde, du laver. Deltagerkrav: Min. 2 års erfaring med betonarbejde eller uddannelsesbevis fra kurset i Betonteknologi. Læs mere på Eller ring, tlf.: Fagligt fokus 5

6 Voldsom skimmelsvamp under bygning af daginstitution fik svend til at slå alarm Svende siger fra overfor dårligt håndværk Tekst: Lotte Ott Københavns Kommune er ved lå der vand på betonen, som stadig igennem taget ind i byg- - Jeg fik besked på at lukke at få opført en daginstitution på træfacaden hvilede på. Det er ningen. Han spurgte, om der væggene og lofter med krydsfi- Islands Brygge. Her startede bare løgn, tænkte jeg. ikke var tænkt på at overdække, ner og gips, og tænkte: det er tømrer Jesper Christiansen i men fik blot at vide at det var ikke godt, det her. Vi lukker jo slutningen af året og var begej- Frustration sparet væk. svampen inde. stret for byggeriet. hos kollegerne Nej, se jeg skal bygge med De kolleger, der havde sat faca- Skimmelsvamp og Håndværkstolthed træ, tænkte han, da han så byg- de- og tagelementer op før Jes- konstruktionsfejl og bekymring geriet en mørk vinterdag i slut- per kom til, var dybt frustrerede I den første uge fandt Jesper fle- Jespers frustrationer voksede, ningen af sidste år. Han glædede over fugten. Forhistorien var, at re steder, der var angrebet af fordi omfanget af skimmel- sig til det, for det var længe siden, de træelementerne, der var ble- svamp og desuden forskellige svamp var så stort, og fordi han han havde bygget med træ. vet produceret i Litauen, havde konstruktionsfejl, bl.a. kunne var nervøs for sin og kollegernes Men glæden aftog hurtigt, da forkerte mål og skulle tilpasses. man enkelte steder kigge gen- sundhed. Til sidst kontaktede Jesper trådte indenfor og blev Det tog ca. to måneder på et nem facaden, og der var kulde- han fagforeningen. mødt af en tæt, fugtig luft, og byggeri uden tagoverdækning. broer, der giver fugt bag damp- - Min faglighed forbød mig at samtidig kunne se, at byggeriet Det betød, at træfacade og tag- spærren. lukke øjnene. Og tanken om at først for nylig var blevet tæt. kassetter fik vand af og på i to Han gik til byggeledelsen, det var børn, der skulle bruge - Jeg kunne se store fugtskjol- måneder. der afvisende gjorde ham op- lokalerne, og min viden om de på de indvendige facadevæg- Da Jesper startede, var taget mærksom på, at han ikke var hvad skimmelsvamp kan gøre ge og lofter, og hele vejen rundt fortsat ikke tæt og vandet løb ingeniør. ved ikke-færdigt udviklede lun- 6 Fagligt fokus

7 ger, bed i min samvittighed Resultatet af prøverne kom sammen med min håndværker- en uges tid senere og slog fast, stolthed. at der var tale om skimmel- Først da fagforeningen tog svamp i stor mængde. Bygnin- kontakt til bygherren, Køben- gen skulle nu svampesikres, og havns Kommune, kom der skred de folk, der gik inde og arbejde- i tingene. de, blev udstyret med friskluftsværn, fortæller Jesper. Skimmelsvamp Alt indvendigt blev revet ned, i massivt omfang dvs. isolering, krydsfiner og gips. Byggeledelsen fik tilkaldt en Et svampefirma blev tilkaldt til svampeekspert, og senere kom at stå for afvaskning og behand- både bygherre, arkitekter og ling af alle de indvendige vægge ledelsen ud i samlet flok. Byg- og lofter. herre med sin egen svampeanalytiker. - Jeg fremlagde mine menin- Fortsat store problemer Efter jul er byggeriet stadig facade bag træbeton langhåret skimmelsvamp ger og frustrationer for den sam- under svamperenovering, der lede flok, mens jeg tænkte på, forventes færdig i februar. Men hvad det mon koster at have Jesper er fortsat skeptisk ved sådan en flok genier stående der. byggeriet, fordi der er vådt i tag- Jesper spekulerede også lidt konstruktion og facade, som er på, om han mon blev sendt på ved at blive lukket udvendigt. meget langt juleferie, der rimer - Hvorfor tænker man mere på fyring. Men det endte med, at på tidsplaner og på at spare en bygherre bad ham bistå svam- overdækning væk, end på sund peeksperten, og i en hel dag gik byggefornuft, siger Jesper med han og en kollega og pillede hul- et suk og tilføjer: ler de nødvendige steder. - Det er penge lige ud i afløbet. Hvorfor sparer man på hundre- Alt indvendigt revet ned dekronesedlerne, mens tusind- Flere steder stod der vand inde kronesedlerne flyver forbi? under dampspærren og trækon- Byggeriet er stadig under struktionen var våd. Svampeanalytikeren tog ca. 15 udvendi- svamperenovering, og bygherres svampeanalytiker har fort- våd bundrem utæt facade ge og indvendige prøver. sat byggeriet under opsyn. Freddy Ridderhaugen Modigt at gå imod byggeledelsen Tekst: Lotte Ott Foto: Søren Andersen Det kræver stort mod at gå imod ledelsen på byggepladsen og slås for den faglige kvalitet. Det mener Freddy Ridderhaugen, der er formand for byggefagenes sikkerhedsudvalg og arbejdsmiljøsekretær i BJMF. Ifølge ham er historien om skimmelsvamp på Islands Brygge et godt eksempel på, at den faglige stolthed, der følger med at uddannet arbejdskraft, er samfundets eneste garanti for kvalitet. - Hvis ikke svendene på pladsen på trods af afvisning fra ledelsen - havde grebet ind i tide, ville skimmelsvampen ligge som en tikkende miljøbombe for de fremtidige brugere: skolebørn i Københavns Kommune. Alliance med bygherre Dagspressen har gennem tiden svælget i byggesjusk der har ikke manglet sager. Freddy Ridderhaugen efterlyser en debat i offentligheden om hvordan det kan undgås. - Svaret på nogle af fremtidens udfordringer i byggebranchen også i forhold til en faglig dumping østfra skal åbenbart komme et andet sted fra end fra ledelsen. - Der skal styrke til at modstå en uprofessionel byggeledelse, der tilmed ser som sin selvfølgelige ret at forsøge at lukke munden på de ansvarsbevidste svende, der insisterede på veludført arbejde. - Indtil arbejdsgiverne og byggeledelserne tager deres ansvar, kunne en alliance med bygherrerne måske overvejes? Fagligt fokus 7

8 Mads Bruun Pedersen stoppet Per formand på besøg i fagforeningen Det startede som en vild idé i en af fagforeningens mindre brancheklubber: Vi inviterer sgu forbundets nye formand, Per Christensen, ud i vores fagforening. Det var de Privatansatte Gartneres Klub med Jakob Ellekjær i spidsen, der omsatte idé til virkelighed. Og den 9. januar kom forbundsformanden med tilnavnet Cement fra sin tid på Portland Cement, forbi. Alle medlemmer var inviteret og der kom ca. 60 for at møde formanden. Han leverede et energisk oplæg om hvad han vil politisk og fagligt, og var klar i mælet. Bl.a. sagde han, at selv om han er socialdemokrat, vil han ikke forsvare alle regeringens reformer. I den efterfølgende debat blev der spurgt til hans holdning om alt fra nyttejob over udstationeringsdirektiv til akademiske ungdomskonsulenter i forbundet. Enkelte spørgsmål kunne han ikke svare på, men lovede at vende tilbage med svar. -lott Fra 1. december er journalist Mads Bruun Pedersen flyttet til Elektrikernes Fagforening Af Lotte Ott Journalist Mads Bruun Pedersen, der gennem flere år har været fast journalist på BJMFs medlemsblad (Trekronernyt og senere Fagligt Fokus), har pr. 1. december fået andre arbejdsopgaver. Mads har gennem hele perioden primært arbejdet for Byggefagenes Samvirke, og det skal han blive ved med. Men i forbindelse med formandsskiftet i Samvirket er han flyttet til Elektrikernes Fagforening i København, hvor Samvirkets formand Per Olsen holder til. Mads skal desuden løse div. opgaver for bl.a. Fagligt Ansvar, og hans timer på Fagligt Fokus er i den forbindelse skåret væk. Du kan finde Mads og Byggefagenes Samvirke på bygsam.dk Alle henvendelser til Fagligt Fokus, hjemmesiden mv. skal ske til Lotte Ott, tlf.: , Kan man det? I sidste nummer af Fagligt Fokus stillede vi en drilleopgave med en umulig snedkersamling, og spurgte: Kan man det? Ja, det kan man og det svarede Brian Bjørkmann, som den eneste rigtigt. Løsningen er at man tager et stykke træ, f.eks. 6x6 cm, laver to tapper og samler denne. Når den er samlet høvles hjørnerne af indtil midten af siderne som vist på tegningen. Den heldige vinder kan hente præmien erindringsbogen: Spåner af mit liv i fagforeningen. 8 Fagligt fokus

9 Portræt af Tikkende bomber Det skadelige stof PCB findes i langt større mængder i vores bygninger end tidligere antaget. En ny undersøgelse, som regeringen har fået, lavet viser, at der findes pcb i farlige mængder i op til 85 procent af de undersøgte bygninger. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i sidste måned, er den anden del af større kortlægning af pcb og har haft fokus på indeluft. Første del af kortlægningen, der omhandlede udbredelsen af PCB i byggematerialer og PCB i skoler, blev offentliggjort i juni Som led i en forstærket indsat mod pcb-skader har en række styrelser i samarbejde med Arbejdstilsynet lavet en omfattende guide til såvel borgere, husejere, virksomheder og kommuner. pcb.guiden.dk -lott fakta PCB er en miljøgift, der i perioden blev anvendt i danske bygninger, bl.a. i fugemasse, men også i mange andres byggematerialer. PCB optages i fødekæden, når det bliver spredt i naturen, bl.a. gennem affald. Derved kan mennesker gennem kosten indtage stoffet. Brugere af bygninger med PCB kan udsættes via indånding af PCB-dampe og gennem berøring af PCB-holdige materialer og ved indtagelse af PCB-holdigt støv. Bygningsarbejdere, der renovere, kan blive udsat for alle ovenstående påvirkninger. Som led i en forstærket indsat mod PCB-skader har regeringen lavet en omfattende guide til såvel husejere, virksomheder og håndværkere. stilladsarbejdere Stilladsarbejdernes Landsklub har udgivet bog om deres branche og nogle af de mange farverige medlemmer. Af Lotte Ott Alle kender dem Almindelige borgere fra gader og stræder, hvor deres biler fylder, deres grej klinger og larmer, og de selv ofte har en meget højrøstet kommunikation med hinanden. Og byggefolket kender dem fra pladserne, hvor deres liv er lagt i hænderne på stilladsarbejdernes arbejde. Nu har Stilladsarbejderens Landsklub udgivet en bog om deres branche. Bogen er skrevet af journalist Peter Rasmussen og fyldt med Sørens Zeuths herlige portrætter af nogle af branchens folk. Ikke ved at lukke og slukke Bogen fortæller stilladsarbejderens historie og hvordan deres stærke faglige fællesskab er opstået, foruden de mange personlige portrætter af stilladsarbejdere. Det sker, at en gruppe arbejdere gør status og fortæller deres historie. Men det sker ofte først, når historien er slut! Når Mærsk har slukket lysene på Lindø, og når den sidste flaske er tappet på Carlsberg, hedder det i bogens forord. Ingen dankort i fagforeningen Vi er ikke ved at lukke og slukke. Til gengæld har vi noget på hjerte, som vi gerne vil ud med. Så derfor bogen her om stilladsarbejderne i Danmark. Stilladsfilmen I forbindelse med udgivelse af bogen er en film fra den store konflikt i 1978, Stilladsfilmen, blevet digitaliseret og genudgivet. Filmen viser en arbejdskonflikt på godt og ondt, og fortæller om både arbejdsret, principper og sammenhold. Både film (50 kr.) og bog (100 kr.) kan bestilles hos Fra 1. januar er det ikke længere muligt at betale med Dankort i fagforeningen. Baggrunden er, at terminalen næsten ikke bliver brugt, hvilket gør, at omkostningerne pr. betaling er meget dyre. Desuden ligger der en udgift forude, idet terminalen skal udskiftes fra årsskiftet hvilket vil koste ca kr. - Terminalen er det sidste halve år kun blevet brugt 36 gange, siger kasserer Rasmus Larsen. Han henviser til, at man bruger hæveautomaterne ved bankerne på Valby Langgade. Fagligt fokus 9

10 arbejdspladsen Arbejdsmiljørepræsentant se her! Tid til det årlige arbejdsmiljø-tjek Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes fagforening, Generalforsamling i Murerbranche klubben Tirsdag den 18. februar 2014 kl Måske er mester allerede i gang hvis ikke, så gør ham opmærksom på de supplerende arbejdsmiljøkurser, som arbejdsmiljøfolk skal tilbydes en gang om året. Ifølge arbejdsmiljøloven skal virksomheder med mere end ti ansatte tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og andre medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen halvanden dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år. BAR Bygge & Anlæg gennemfører hvert år»uddannelsesdage for byggeriets virksomheder. Her er det muligt at tage kurser, der kan gennemføres som en del af den lovpligtige supplerende arbejdsmiljøuddannelse (AMO). Kurserne afholdes i februar og marts Læs mere på: bar-ba.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig kurser. Drøftelse af firmaets arbejdsmiljø Ifølge loven skal alle virksomheder desuden en gang om året holde en arbejdsmiljødrøftelse, hvor det bl.a. skal planlægges, hvad der skal ske på arbejdsmiljøområdet det kommende år. På det årlige møde skal arbejdsgiveren og de ansatte sammen finde ud af, om den nødvendige viden om arbejdsmiljø er til stede i virksomheden blandt ledere og medarbejdere. Hvis det vurderes, at der mangler arbejdsmiljøviden inden for særlige områder, fx ulykkesanalyser, tunge løft eller kemi, vil det være en god idé at deltage i et eller flere af kurserne. Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om virksomhederne har sin årlige drøftelse om arbejdsmiljø - og dermed drøftet behovet for supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I den store sal i Mølle Alle 26, 2500 Valby Der er spisning fra kl Dagsorden: Valg af dirigent Protokol Beretning Valg af tillidsmænd Valg af ledelse og bestyrelsesmedlemmer Valg af bilagskontrollant og suppleant Regnskab og kontingent Eventuelt. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 3 dage før generalforsamlingen. Murerbranchebestyrelsen Carsten Bansholm Hansen valgte tillidsfolk og sikkerhedsfolk Byggegruppen Tillidsrepræsentanter: Dan Beck Skjøde Knudsen, Bredebo Plejehjem Tømrer Danny Sjøberg Tømrermester Troels Hansen A/S, Faurholm, Hillerød Tømrer Michael Piil Clausen NCC Construction Danmark A/S, Åmarken Station Beton Guiseppe D oriano Seli Tunneling Denmark ApS, Nørrebroparken Beton Erik Andersen Bilfinger Industrier Danmark A/S, Kalundborg afd. Isolatør Steffen Goddard Jakon A/S, Frederiksholms Kanal 30 Tømrer Arbejdsmiljørepræsentanter: Bruno De Bon Seli Tunneling Denmark ApS, Nørrebro Parken Skift C Beton Jacob Nielsen Tømrermester Troels Hansen A/S, Faurholm, Hillerød Tømrer Stig Alstrøm CG Jensen A/S, Wake-up Hotel, Kbh. K Beton Servicegruppen Tillidsrepræsentanter: Erik L. Jensen Center for Renhold, Hauser Plads Aftenhold Spec.arb. Niels J. Andreasen Center for Renhol, Hauser Plads Daghold Spec.arb. Finn Hansen Skovvejens Kirkegård Ballerup Gartner Lis B. Larsen Deichmann Planter ApS Gartner John O. Thune Risbjerg Kirkegår Gartner Arbejdsmiljørepræsentanter: Lars Christensen Lyngby-Taarbæk Kommune Gartner Møder i Den polske Klub 2014 Alle møder afholdes i BJMF, Mølle Allé 26, 2500 Valby fra kl Spotkania zawsze od godziny na Mølle Allé 26, 2500 Valby, wejscie i parking od tylu budynku. 29. januar februar marts maj juni Fagligt fokus

11 konkurser Medlemmer, der har tilgodehavender hos disse virksomheder, skal omgående rette henvendelse til fagforeningen! Ølstykke Byg & Udlejning ApS CVR-nr c/o Port 1 Svalehøjvej Ølstykke Nap Byg ApS CVR-nr c/o Niels Pedersen Holmegårdsvej Hillerød Kulhuse Entreprise ApS CVR-nr c/o Kapelvej 51 Kapelvej 51, st th 2200 København N HH Entreprise ApS CVR-nr Byhøjen 19, 1 tv 2720 Vanløse Jönsson A/S CVR-nr Ellekær Herlev Eurobyg ApS CVR-nr Slotsvej Hornslet Murermestrene Olsen & Jensen ApS CVR-nr Vordingborgvej 202 A 4681 Herfølge Alkærsig Byg ApS CVR-nr Frydensbjergvej Mariager AS Construction ApS CVR-nr Ålekistevej 76, 2 tv 2720 Vanløse Profacade ApS CVR-nr Nansensgade København K Kreativ Byg Glas-Alu ApS under tvangsopløsning CVR-nr Hindsgavl Allé Middelfart Byggeselskabet af 22. november 2005 A/S i likvidation CVR-nr Strandvejen 2B, st 4600 Køge Heinisch og Jensen Byggeservice S.M.B.A CVR-nr Åvænget Taastrup HK Byg Ejendomme ApS CVR-nr Tønnesvej København S Centrum Byggeservice ApS CVR-nr Halmtorvet København V Rødovre Bygge- Ingeniør ApS CVR-nr Hvidsværmervej Rødovre JMS Entreprise ApS CVR-nr Wilkensvej 4, 2 tv 2000 Frederiksberg Odsherred Entreprise ApS CVR-nr Elmkær 8A 4534 Hørve Dakon ApS CVR-nr Nørregade Hørve BHJ Byggeservice ApS under likvidation CVR-nr Havremarken Ølstykke Ranum Byggemontering A/S CVR-nr Søndergården Farsø SR Entreprise ApS under tvangsopløsning CVR-nr Finlandsgade Haslev Byggeselskabet af 1. maj 2013 ApS CVR-nr Vallensbækvej Vallensbæk Byggeselskabet af 23. August ApS CVR-nr Jyllingevej Vanløse Murer- og Entreprenørfirma Bødker ApS CVR-nr Egegårdsvej Rødovre Herlev Byggeselskab ApS CVR-nr Jyllingevej Vanløse MTS Entrepriser A/S CVR-nr Bjerringbrovej Rødovre Zbigniew Byg.Dk. SMBA CVR-nr Messinavej 18, 2 th 2300 København S BSN Entreprise ApS CVR-nr Stationsalleen 50, 3 C 2730 Herlev E. Pihl & Søn, Grønland ApS Reg.nr. ApS Qullilerfik 2 Postboks Nuuk Grønland Multientreprise ApS CVR-nr c/o advokat Henrik Thorsen Reverdilsgade 7, kl th 1701 KBH V Cyb Entreprise ApS CVR-nr Filmbyen Hvidovre Ørnhøj Murerforretning Holding ApS under tvangsopløsning CVR-nr c/o Andreas Nielsen Spåbækvej Ørnhøj Exito Byggeri ApS CVR-nr Søndre Ringvej Brøndby West Enterprice ApS CVR-nr Aldersrogade 54, 4 th 2200 København N Murer- og Tømrermester, Randers & Fjellerup Invest ApS, under tvangsopløsning CVR-nr Strandvejen Glesborg Fischer Entreprise ApS CVR-nr Formervangen Glostrup Bofa Byg ApS CVR-nr Fredensvej Brovst Larsen & Arnetta Facaderenovering ApS CVR-nr Wildersgade København K Witte Byg A/S CVR-nr Ulvevej Skive Ølgod Entreprenør og Vognmand ApS CVR-nr Søndre Egknudvej Ølgod MM-Byggeteknik ApS CVR-nr Daruplund 11, 3 tv 2660 Brøndby Strand KBH Byg & Service ApS CVR-nr c/o Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus Langelinie Allé KBH Ø faglige byggesager DETA ApS En svend fik ikke løn, da han fra- Men da pengene endelig kom på Det er en lille sag, der endte godt, tager næsten lige så lang tid at trådte firmaet, ligesom der hel- den rigtige konto, manglede der men tog meget lang tid og man- behandle en sag om syv timer ler ikke blev afregnet pension, afregning for syv timer. Firmaet ge mails, møder og aktiviteter. som en med 700 timer. feriepenge, G-dage og SH-beta- var ikke enig, og fagforeningen Faglig afdeling har mange Men uanset om kravet er 500 kr. ling. Det viste sig imidlertid, at indkaldte til mæglingsmøde. sager, der drejer sig om små eller kr. skal det respekte- det var svendens egen skyld, Mæglingen endte med, at firma- beløb. Selv om beløbet er lille er res! idet han havde opgivet et for- et betalte det skyldige beløb på i arbejdet med gennemgang af Organisation: Dansk Industri kert kontonummer. alt kr. lønsedler og ugesedler stort. Det Arbejdsplads: Div. Fagligt fokus 11

12 arbejdspladsen Ved du selv, om du er på timeløn eller akkord? Debat om fremtidens uddannelser Tekst: Christian Nielsen, tømreropmåler Husk, at når du starter på en ny byggeplads, er det dig selv, der skal finde ud af, om du er på akkord eller på timeløn. Du kan ikke automatisk gå ud fra, at du er på timeløn. Din mester kan hele tiden komme og forlange, at det arbejde, du laver, skal udføres på akkord efter prislistens forudsætninger, med mindre du har en skriftlig aftale om det modsatte. Vi oplever flere og flere svende, der får problemer med at tjene deres løn, fordi de automatisk er gået ud fra, at de arbejdede på timeløn. Pludselig kommer deres mester et godt stykke inde i forløbet og forlanger, at de skal arbejde på akkord. Og når der ikke er skrevet akkorderingssedler fra start af, er gode råd dyre. Det kan være næsten umuligt at få akkorden til at gå op. Så derfor: Sørg altid for at aftale skriftligt med jeres mester, om I arbejder på akkord eller på timeløn. Og få det gjort ved arbejdets begyndelse. I den omstilling, der foregår i disse år på snart sagt alle områder, rettes fokus nu mod de faglige uddannelser. Meget står på spil: de unges uddannelse, samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft og fagenes faglige indhold. Det har regeringen tænkt sig at reformere. Hvordan skal denne reform se ud? Kom og vær med til en debat om mål, retning og midler. Byggefagenes Samvirke inviterer til debat om fremtidens uddannelser. Vi har indbudt konsulent i 3F Steen Boesen til at indlede, og derefter bliver der mulighed for spørgsmål, debat og kommentarer. Der bliver serveret lidt at spise under vejs. Onsdag den 12. februar kl Mødet foregå hos Dansk El-forbund København, Tikøbgade 9 på Nørrebro Mødeleder: Claus Westergreen, næstformand i Byggefagenes Samvirke tilmeldte byggepladser siden sidst Branche Firma Byggepladsadresse Forventet slutdato Murer Karl A. Hansen Ingeniør- Murer og Entreprenørfirma A/S Mosede Strandvej 89, 2690 Karlslunde Murer Karsten Tubæk ApS Borgergade 9, 1300 Kbh. K Murer MNP Entreprise ApS Artillerivej 159, 2300 Kbh. S Murer Murermester Steen Madsen ApS Gothersgade 175, 1123 Kbh. K Murer/mur.arb.mænd Einar Kornerup A/S Tøjhusgade, 1214 Kbh. K Murer/mur.arb.mænd Murermester Rene Godthåb Larsen A/S Kirsten Waltersvej, 2500 Valby Murer/tømrer Jeudan Servicepartner A/S Bredgade 30 og 76, 1260 Kbh. K Tømrer A/S JNS 1 Ægirsgade 70-76, 2200 Kbh. N Tømrer BGB A/S Borgergade 9, 1300 Kbh. K Tømrer Enemærke & Petersen A/S Frederikssundsvej , 2700 Brønshøj Tømrer H. Skjøde Knudsen A/S Bredebovej 1, 2800 Kgs. Lyngby Tømrer HHM A/S Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund Tømrer Hovedstadens Bygningsentreprise A/S Birkerød Kongevej , 3460 Birkerød Tømrer Jakon A/S Frederiksholms Kanal 30, 1220 Kbh. K Tømrer Jakon A/S Østervoldgade 5-4, 1350 Kbh. K Tømrer Juul & Nielsen A/S Hørkærs Ager, 2770 Kastrup Tømrer Lind & Risør A/S Strandvejen 330 A, 2930 Klampenborg Tømrer Ukendt pga. Reklamebeskyttelse Baunehøjvej 21-40, 2800 Kgs. Lyngby Tømrer Ukendt pga. Reklamebeskyttelse Kongevejen 256, 2830 Virum Tømrer Ukendt pga. Reklamebeskyttelse Skolevej 7, 2820 Gentofte Fagligt fokus

13 Klip ud og gem & & Deadline og udgivelse Fagligt Fokus 2014 Blad nr. 2 Redaktionsmøde: 17. feb. Deadline: 17. feb. Udgiv.: uge 13 ( mar.) Blad nr. 3 Redaktionsmøde: 7. april Deadline: 7. april Udgiv.: uge 20 ( maj) Blad nr. 4 Redaktionsmøde: 19. maj Deadline: 19. maj Udgiv.: uge 26 ( juni) Blad nr. 5 Redaktionsmøde: 21. juli Deadline: 21. juli Udgiv.: uge 35 ( aug.) Blad nr. 6 Redaktionsmøde: 1. sep. Deadline: 1. sep. Udgiv.: uge 40 (29. sep okt.) Blad nr. 7 Redaktionsmøde: 6. okt. Deadline: 6. okt. Udgiv.: uge 45 ( nov.) Blad nr. 8 Redaktionsmøde: 10. nov. Deadline: 10. nov. Udgiv.: uge 49 (1.-6. dec.) ÅBNINGS- TIDER i fagforeningen Receptionen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Faglig afdeling Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag A-kassen Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag Socialrådgivere Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sommer 2014 Sommerhuse i Rørvig Alle medlemmer af fagforeningen kan leje sommerhusene i Rørvig Dalstien 15 - Nu med internet og nyt køkken Et velindrettet hus på 70 km 2 : Et dobbeltværelse, et værelse med tre senge. I en nød situation er der sovesofa til to i stuen. Nyrenoveret badeværelse og nyt spisekøkken. I stuen er der tv, dvd, cd, video og internet. Huset har gulvvarme i stue og toilet, og el paneler samt brændeovn. Ledige uger 2014: Ugerne 7, 22-28, Kr. pr. uge 2.100,- Ugerne 9-12, 15, 18-21, 36-41, 43 Kr. pr. uge 1.800,- Ugerne 4-8, Kr. pr. uge 1.600,- Fra fredag kl. 12 til fredag kl. 12. Weekender: 1100 kr. fra fredag kl. 12 til mandag kl. 12. Pensionister 1/2 pris uge Dog ikke uge 7 og uge 42 Lejligheder i Murergade, på Nørrebro (Kun for medlemmer af Murerbrancheklubben) Murersvendeforeningens Stiftelse råder over 51 lejligheder 50 m fra Søerne på Nørrebro. Nogle lejligheder er forbeholdt par og enlig med børn, de øvrige er for enlige. De mindste lejligheder er på 36 m 2 og største på 74 m 2. Huslejen er fra til kr. Se mere om lejligheder og download ansøgningsskema på - find lejligheder under Murerbrancheklubben. Sæterstien 20 Et moderne hus på 93 km 2 med to værelser med dobbeltsenge, og et værelse med fire senge, i alt otte sovepladser. Badeværelse med brus, toilet, sauna, spabad. Åbent køkken med alle moderne bekvemmeligheder, et bryggers med gæstetoilet, vaskemaskine, tørretumbler. Stor stue med brændeovn, fjernsyn, dvd, cd og internet. Huset har gulvvarme på toilet, og el paneler samt brændeovn. Ledige uger 2014: Ugerne 7, 22, 35 Kr. pr. uge 3.100,- Ugerne 9-15, 18-21, 36, 38-41, 43 Kr. pr. uge 2.800,- Ugerne 4, 6-9, 44, Kr. pr. uge 2.400,- Fra fredag kl. 12 til fredag kl. 12. Weekender 1400 kr., fra fredag kl. 12 til mandag kl. 12. Pensionister 1/2 pris uge Dog ikke uge 7 og uge 42 Fagligt fokus 13

14 Tømrernes pensionistog efterlønsklub Fra september til maj mødes vi den 2. og 4. torsdag kl i fagforeningen P.B.V. Arne Hansen/ Indkaldelse til Generalforsamling! For Pensionist og efterlønsklubben fra Jord / Beton, Tagpap, Isoleringsarbejderne & Jernbanearbejdernes Fagforening Tirsdag den 25. feb. kl i BJMF klublokalerne, (Pavillonen), Mølle Allé 26,2500 Valby Dagsorden ifølge lovene. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 6 dage før generalforsamlingen. I forb. m. generalforsamlingen, vil der være mulighed for en bid brød! På Klubbens vegne, Kjeld Hansen, Formand Miljø, Energi & Forsyningsarbejdernes Pensionister/Seniorer Mødedage torsdage fra kl i Pavillonen, Mølle Allé 26, 2500 Valby Forår februar februar - 6. marts 20. marts - 3. april Murernes Seniorklub Tirsdag den 21. januar 2014 kl Kammeratligt samvær og planlægning af mulige arrangementer i den kommende sæson. Vi slutter af med en bid brød. P.K.V. Allan Schmidt Tlf.: J B F s Efterløns & pensionistklub Klubbens medlemmer mødes hver tirsdag, fra kl. 10 til 12, Mølle allé 26, i klublokalerne, (pavillonen). Der afholdes bestyrelsesmøde en gang om måneden. Den 2. tirsdag i måneden er der morgenbord med rundstykker, franskbrød og pålæg. Der er kammeratligt samvær med mulighed for, at nyde en øl/vand/kaffe, eller en gang Billard. Seniorklubben TIB KONTORTID Første tirsdag i måneden kl på Mølle Allé. Tlf.: Uden for kontortid kan Sonja kontaktes på tlf.: Februar 5. Storbanko, kl Kammeratdag, kl Kammeratdag, kl Generalforsamling, kl Marts 5. Storbanko, kl Fastelavnsfest, kl Pris: 20 kr. 19. Kammeratdag, kl Kammeratdag, kl Indkaldelse til generalforsamling i De forenede Snedkere af 1862 (gældende for tidligere for TIB-fag) Onsdag den 5. marts 2014, kl i Mølle Allé 26, 2500 Valby Dagsorden: 1. Meddelelser fra formanden 2. Valg af repræsentanter (7. stk.) Bemærk at der er Repræsentantskabsmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mvh. Steen Pagh, Formand Gartnernes Efterlønsog Seniorklub Onsdag den 12. februar, kl Efter spisning af medbragt mad afholder vi kl klubbens årlige generalforsamling. Vi slutter med kage og kaffe. Sted: Mølle Allé, 2. sal. SÅ ER DET TID IGEN Er du kvinde og medlem af BJMF, så får du igen tilbud om at få trænet kroppen og løsnet de ømme muskler. Samtidig er her muligheden for at mødes og få en snak med andre kvinder fra vores forskellige brancher. TID: Mandage kl til OPSTART: Mandag d. 27. januar og til og med 7. april STED: Malernes fagforening København, Lygten 10 TILMELDING: Hos Vibeke Pedersen, BJMF, tlf.: , vibeke. Oplys dit navn, adresse, telefonnummer og om muligt din mailadresse. Medbring tæppe og evt. træningssko. Efter halvanden times træning med instruktør spiser vi noget mad og får en snak eller et oplæg til diskussion. Hold øje med BJMFs hjemmeside her kan du se det endelige program, lige så snart det er helt klart. Afdøde kolleger Navn Branche Født Død Johnny Erik Rovold Spe.arb Erik Sandstrøm Offentlig Kurt Christensen Jord-& Bet Poul Resen Murer Bent Pedersen Jord-& Bet Carlo Petersen Jord-& Bet Tonni Florang Jord-& Bet Bjarne Larsen Murer Johannes M. Mørk Murer Carol Lykke Hansen Isolering Willy Mikkelsen Murer Ære være deres minde 14 Fagligt fokus

15 Det sker i fagforeningen Følg også med på Alle aktiviteter foregår på Mølle Allé 26, Valby Puds brillerne og FIND 5 FEJL Faste begivenheder: Hver mandag kl A-klubben Hver torsdag kl Tegning for lærlinge Hver torsdag fra kl. 14:30 Åbent hus for alle medlemmer i pavillonen Den anden torsdag i måneden, kl SKOFs store hyggedag i pavillonen. Hver torsdag kl Byggefolk mødes i smedjen Hver torsdag kl Grønne folk mødes i bestyrelseslokalet Torsdag i lige uger kl BJMF ungdom mødes i forlandet med smørrebrød. Sidste torsdag i måneden kl Freds- & solidaritetsudvalg Februar /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 4/2 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub, spisning fra kl /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 8/2 kl : Faglig dag i BJMF. Mødested: Foran Dansk Byggeri. N. Voldgade /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 12/2 kl : Debat om fremtidens faglige uddannelser. Byggefagene, Tikøbgade /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 18/2 kl : Generalforsamling i Murerbrancheklubben 24/2 kl : Træning og debat for byggekvinder. 26/2 kl : Møde i den polske Klub Marts 3/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. 4/3 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub 5/3 kl : Generalforsamling i De forenede Snedkeres Stiftelse 10/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. 12/3 kl : Bestyrelsesmøde i BJMF 17/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. 24/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. 26/3 kl : Møde i den polske Klub 31/3 kl : Træning og debat for byggekvinder. Deltag i lodtrækningen om to flasker vin blandt de indsendte besvarelser. Frist for modtagelse af besvarelserne er den 17. februar i fagforeningen, BJMF, Mølle Allé 26, 2500 Valby, att. Kontoret for Ord. Vinderen får besked direkte. Sidste måneds vinder : Tommy Nielsen Skolesiden Brønshøj April 1/4 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub, spisning fra kl /4 kl : Træning og debat for byggekvinder. 24/4 kl : Bestyrelsesmøde i BJMF Fagligt fokus 15

16 Magasinpost MMP ID-nr: PORTRÆTTET Et levende bevis Tekst og foto: Lotte Ott Han er på en måde pæredansk. Født og opvokset herhjemme, som han siger om Danmark. Han er på en måde også kurdisk. Mehmet Arabaci er hans navn, og han går og venter på at få dansk statsborgerskab. Men allermest er han sig selv, og et levende bevis på at folkeskolekarakterer ikke er alt. Han var nemlig dårlig til at stave og regne i folkeskolen. I hans afgangseksamen er der ingen karakter, men til gengæld en udtalelse fra lærerne om hans mange andre evner. Hans morfar var murer i den landsby, som hans forældre kommer fra i Tyrkiet. Men det var i folkeskolen han selv stiftede bekendtskab med murerfaget, fordi han to gange om ugen var i praktik hos en murermester. Det fangede ham og han søgte ind på uddannelsen. Københavns Tekniske Skole gav ham dispensation, så han kunne starte uden karakterer i eksamensbeviset. I løbet af læretiden fik han taget 10. klasse i matematematik. Sidste år stod Mehmet 22 år med sit svendebrev i hånden og et kæmpesmil på munden. Han har siden været på flere byggepladser, hvor han bl.a. har været akkordholder et sted og tillidsmand et andet. Poster der stiller krav til både tal og bogstaver. Mens han var lærling fik han kontakt til fagforeningen og var sammen med to andre lærlinge med til at starte BJMF Ungdommen. Det blev en vigtig base for både sammenhold med andre lærlinge, og for hans faglige udvikling. Selv det, han var dårligst til, nemlig at skrive, har han taget livtag med. Han er i dag en flittig skribent til dagspressens debat- og kroniksider. Og hans opråb til byggebranchen er: Tag flere lærlinge! I efteråret stillede op han til fagforeningens bestyrelse, og blev valgt med de næsthøjeste stemmetal. Han er et levende bevis på, at det afgørende ikke er karakterkrav, men lyst og vilje. Han ønsker, at andre også får de muligheder, som han har fået, og tror at karakterkrav til teknisk skole, vil udelukke en masse mennesker.

stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf

stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf Nr. 2 marts 2014 Overenskomst 2014 Altaner er også tømrerarbejde Kamppladser er must-read Side 4 Amager Bakke Side 8-9 Festival blæser støvet af historien Side 12 Side 3 stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø

Læs mere

Stormfald i Lyngby. Altaner er også tømrerarbejde. Jobpraktik og lønfusk. Ny formand for byggegruppen

Stormfald i Lyngby. Altaner er også tømrerarbejde. Jobpraktik og lønfusk. Ny formand for byggegruppen Nr. 7 december 2013 Fagforening og a-kasse holder lukket den 27. december Altaner er også tømrerarbejde Jobpraktik og lønfusk Side 3 Ny formand for byggegruppen Side 10 Side 4-5 Jens Kirkegaard Stormfald

Læs mere

står op 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Klausuler i Gentofte Bag millionkrav Metroaftale virker ikke

står op 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Klausuler i Gentofte Bag millionkrav Metroaftale virker ikke MØLLE ALLÉ Nr. 4 august 2013 www.3f.dk/bjmf Medlemsmøde den 9. oktober side 10 Altaner er også tømrerarbejde Stenene står op Side 5-7 Metroaftale virker ikke Side 3 Bag millionkrav til Trevi Side 4 Klausuler

Læs mere

Valg om velfærd og job

Valg om velfærd og job Nr. 5 september 2011 www.3f.dk/bjmf BJMF-generalforsamling den 25. oktober Altaner er også tømrerarbejde Side 4 7 Valg om velfærd og job Vilje hos Pihl? Metro-lærepladser Pladsaktion Vækst og klimajob

Læs mere

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 MARTS 2010 Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 2 MARTS 2010 Landsdækkende

Læs mere

Græs er ikke bare græs

Græs er ikke bare græs NR. 3 JUNI 2 0 11 WWW.3F.DK/BJMF A-kassen samles i Trekronergade fra 1. august side 7 Altaner er også tømrerarbejde Græs er ikke bare græs På golfbanen i Dyrehaven kæler greenkeeperne for de mange baner

Læs mere

2011 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. En STOR familie. 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby

2011 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. En STOR familie. 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby Nr. 1 marts 2011 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde En STOR familie 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby Upolitisk er et politisk valg Af Henrik Lippert

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR 2009 Gulvlæggerne har rejst sig fra alle fire Læs side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 2 FEBRUAR 2009 Et lille stykke fagforeningshistorie

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 OKTOBER

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 OKTOBER TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 OKTOBER 2008 GENERAL- FOR- SAMLING 2008 KOM TIL GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 30. OKTOBER KL. 16.00 I FAGFORENINGEN LÆS BERETNINGER,

Læs mere

60 kroner i timen Tyske håndværkere i Valby

60 kroner i timen Tyske håndværkere i Valby MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 27 KØBENHAVN NR. 3 APRIL 2006 60 kroner i timen Tyske håndværkere i Valby Læs side 6 Foto: Jens Borking 2 TIB 27 NYT NR. 3 APRIL 2006 Goddag til Jan Olsen Den

Læs mere

TIB 9 NYT. Lim. i stribevis. side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009. Foto: TIB-Nyt

TIB 9 NYT. Lim. i stribevis. side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009. Foto: TIB-Nyt TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009 Lim i stribevis side 3 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 4 MAJ 2009 SKOVTUR 2009 Onsdag den 3. juni kl. 13.00 Stiftelsen De forenede

Læs mere

TIB 9 NYT. Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010.

TIB 9 NYT. Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010. TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010 Foto: TIB-Nyt Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 5 JUNI 2010 Til morgenkaffe hos BJMF Fredag morgen

Læs mere

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Nr. 6 oktober 2012 www.3f.dk/bjmf Generalforsamling den 30. oktober kl. 17 side 11-14 Altaner er også tømrerarbejde Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Side 4-5 Metro-camp

Læs mere

TIB 9 NYT. Stik mig lige en plade. side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 NOVEMBER 2007.

TIB 9 NYT. Stik mig lige en plade. side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 NOVEMBER 2007. TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 NOVEMBER 2007 Stik mig lige en plade side 6-7 Foto: TIB-9-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 8 NOVEMBER 2007 Det lysner for efterlønnere med penge

Læs mere

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed Nr. 5 - december 2013 3F København Vi vil bare behandles med værdighed I dette nummer: 3F København fik en fane s. 10 Stor ligelønssag vundet på Riget s. 14-15 Kommunalvalg 2013 s. 16-18 Kamp for ok-forhold

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 Læs i dette nummer bl.a. om: - AT og de nye regler i 2012 side 8-9 -Tolv 25-års jubilarer i København side 18-33 - Nye svende i København side 42-43 - Anmeldelser

Læs mere

Kommunens seje, grønne fingre

Kommunens seje, grønne fingre Nr. 4 juni 2012 www.3f.dk/bjmf Kommunens seje, grønne fingre Altaner er også tømrerarbejde Det gror og vokser i Københavns kommunes gartneri Side 10-11 Nordsø eller Nordhavn - hvilken OK? Side 3 Læsekursus

Læs mere

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2 TREKRONER NYT Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København Marts 2006 Nr. 2 Filmen knækkede ved total alkoholforbud læs side 6 Polske arbejdere holdt som slaver læs side 8 Fælles fodslag

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt Murerarbejdsmændenes landsbrancheklub. Murersvende holder sammen

Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt Murerarbejdsmændenes landsbrancheklub. Murersvende holder sammen Murersvende holder sammen Charlie Christensen og 23 andre murersvende holder fast i deres krav over for Lind & Risør Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr.

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr. April 2014 nr. 2 Stem NEJ Forhandlingerne på bygningsmaler området er brudt sammen. Det betyder, at faget fortsat er hårdt angrebet af social dumping. Mestrene beholder deres ret til at frigøre sig fra

Læs mere

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar 12. årgang nr. 2, juni 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2014 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Vi går ikke ind for kædeansvar 2 Formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen:

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere