Produktkrænkelser i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktkrænkelser i praksis"

Transkript

1 K u r s u s København Den november 2009 Den april 2010 Tilmeld dig direkte på: Produktkrænkelser i praksis bliv klædt på til at forsvare dit produkt Hvornår er der tale om produktkrænkelser? Hvad stiller man op, når ens produkt krænkes? Kan man holde krænkende produkter ude af markedet? Hvad kan man gøre, når det krænkende produkt er kommet på markedet? Hvilke erstatningsmuligheder findes der? FOR ADVOKATER: 12 lektioner Bliv undervist af: Advokat LL.M. Torsten Bjørn Larsen G æ s t e ta l e r e : Afdelingsleder Trine Kofoed Dancygier SKAT Task Force Varemærkeforfalskning Advokat Sture Rygaard Advokat Michael Hopp Vicestatsadvokat Henrik Helmer Steen Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet

2 K u r s u s t i d e r : Dag Kaffe/te og morgenbrød Kursusdagen starter Frokost Kurset fortsætter Kursusdagen slutter Dag Kaffe/te og morgenbrød Kursusdagen starter Frokost Kurset fortsætter Kurset slutter Der indlægges pauser med kaffe/te og frugt undervejs Undervisningsform Selve undervisningen er alsidig i sin form og veksler imellem teori og praksis, hvor kursusdeltagerne inddrages via opgaver og processpil. Advokaters obligatoriske efteruddannelse K u r s e t g æ l d e r f o r 1 2 l e k t i o n e r Den 1/ trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske konferencer og kurser, herunder Produktkrænkelser i praksis opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet. Tak for lån af billeder til forsiden: Fritz Hansen, Bang & Olufsen,

3 Produktefterligninger, varemærkeforfalskninger og piratkopier Man taler om produktkrænkelser, når et produkt eftergøres i større eller mindre grad. Der kan være tale om, at produktet adskiller sig en smule fra originalproduktet (kaldet en produktefterligning ). Under denne kategori ses i praksis typisk borde, reoler, stole, sko mv. Der kan også være tale om, at produktet er mere eller mindre identisk med originalproduktet, men at varemærkerne er fuldkommen identiske (kaldet en varemærkeforfalskning ). Under denne kategori ses i praksis typisk beklædning, tasker, medicinsk udstyr mv. Endelig kan der være tale om, at produktet er en 1:1 kopi af det originale produkt (kaldet en piratkopi ). Under denne kategori ses i praksis typisk CD ere, DVD ere mv. Som det fremgår, stiger forfalskningsgraden gradvist fra efterligning til pirateri. Fælles for alle typer produktkrænkelser er dog, at de krænkende produkter typisk bliver fremstillet i Østen eller i Østeuropa og transporteret til Danmark for at blive markedsført og solgt. Hvad gør man så som originalproducent i Danmark? Kan man holde de krænkende produkter ude af det danske marked? Og hvad gør man, hvis de krænkende produkter allerede er kommet ind på det danske marked? På kurset vil du få praktisk viden om, hvad du effektivt kan gøre for at forsvare dit produkt mod forfalskninger. Denne viden kan du efterfølgende bruge mod dem, der sælger de uoriginale varer. På kurset tages udgangspunkt i rigtige sager vedrørende forfalskede sko, forfalsket tøj mv. Jeg ser frem til at byde dig velkommen til et par spændende og indsigtsrige kursusdage om produktkrænkelser. Med venlig hilsen Helle Bévort Team Manager

4 P r o g r a m d a g Introduktion til dagens program Introduktion af underviser og undervisningen, der vil være praksisorienteret, interaktiv og eksempelbaseret. Advokat LL.M. Torsten Bjørn Larsen, Hvilke produkter krænkes i praksis? Der gives eksempler på, hvilke produkter der kan krænkes. Er det både dyre og billige produkter? Hvornår er der tale om krænkende produkter? Man kan have forskellige opfattelser af, hvornår et produkt ligger så tæt op ad et andet produkt, at der er tale om en produktkrænkelse. Men hvordan foretages den juridiske vurdering af, om der er tale om en krænkelse? Der gives en kort gennemgang af de relevante regelsæt, ligesom den efterhånden righoldige praksis gennemgås. Kan man holde krænkende produkter ude af markedet? Det er typisk helt afgørende for originalproducenten, at de krænkende produkter ikke kommer ind på markedet. Den såkaldte toldforordning og samarbejdet med SKAT Task Force er et effektivt middel herimod. Men hvordan foregår dette i praksis? Gæstetaler: Afdelingsleder Trine Kofoed Dancygier, SKAT Task Force Varemærkeforfalskning Hvad gør man, hvis de krænkende produkter er kommet ind på markedet? Hvis de falske produkter først er kommet ind på markedet, er der fire muligheder for få produkterne ud af markedet. Gæstetaler: Advokat Sture Rygaard, For det første kan man forsøge at få nedlagt fogedforbud, foretage bevissikring og beslaglæggelse samt EU-dækkende varemærke- og designforbud. Reglerne herfor gennemgås. For det andet kan man anlægge en krænkelsessag ved de almindelige domstole. Reglerne for anlæggelse af civil retssag og tips om strategi gennemgås. For det tredje er der mulighed for at indgå et forlig med krænkeren. Bør man gøre det, og hvilke elementer bør et sådant forlig i så fald indeholde? Endelig kan man indgive politianmeldelse og lade politiet efterforske sagen og føre en straffesag mod krænkeren. Hvilke fordele og ulemper repræsenterer hver af disse fire muligheder, og hvilken mulighed bør foretrækkes i hvilke tilfælde? Kursusdagen slutter Frokost

5 P r o g r a m d a g erstatning for markedsføring og salg af krænkende produkter Hvis et produkt er blevet krænket, kan originalproducenten kræve økonomisk kompensation i form af erstatning og/eller såkaldt rimeligt vederlag. Hvor meget har man mulighed for at få? Praksis gennemgås. Gæstetaler: Advokat Michael Hopp, Kan politiet hjælpe mig? Kan man få politiets bistand i en produktkrænkelsessag? Hvad kan politiet i givet fald hjælpe med? Gæstetaler: Vicestatsadvokat Henrik Helmer Steen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Frokost processpil På baggrund af en stillet opgave inddeles deltagerne i fire hold, der hver repræsenterer en part i en produktefterligningssag. Herefter udspilles det traditionelle forløb i en sådan sag med de typiske udfordringer, man støder på i denne sammenhæng. Afsluttende bemærkninger Afsluttende kommentarer, herunder henvisninger til relevante hjemmesider m.v Uddeling af deltagerbeviser Kurset slutter M å l g r u p p e f o r k u r s e t Virksomhedsjurister og advokater samt andre med interesse i og ansvar for immaterialret og produktkrænkelser. Kurset retter sig mod dig, der sidder i en virksomhed, hvis produkter er udsat for at blive krænket. Kurset retter sig desuden mod dig, der som designer har fremstillet et produkt, der er udsat for krænkelse. Endelig retter kurset sig mod advokater med speciale i immaterialret.

6 U n d e r v i s e r e n : Advokat LL.M. Torsten Bjørn Larsen, Torsten Bjørn Larsen arbejder med håndhævelse af immaterielle rettigheder, navnlig vedrørende varemærker og produktefterligninger. Torsten Bjørn Larsen arbejder endvidere med strategisk IP-rådgivning og bekæmpelse af piratprodukter. Fogedforbud og bevissikring udgør en del af arbejdsområdet. Torsten Bjørn Larsen er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet i 2004 og har desuden studeret på University of Glasgow i Torsten Bjørn Larsen er desuden Master of European Intellectual Property Law (LL.M.) fra Stockholms Universitet i Torsten Bjørn Larsen underviser endvidere som ekstern lektor på Københavns Universitet i faget Immaterialret. G æ s t e t a l e r e : Afdelingsleder Trine Kofoed Dancygier, SKAT Task Force Varemærkeforfalskning Trine Kofoed Dancygier har været afdelingsleder for SKAT Task Force Varemærkeforfalskning siden opstarten i 2004 og har et stort kendskab til toldmyndighedernes arbejde med bekæmpelsen af varemærkeforfalskning og piratkopiering inden for EU. Trine deltager i øvrigt i Europa- Kommissionens komité-møder om varemærkeforfalskning samt World Customs Organization (WCO) om samme. Trine Kofoed Dancygier er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1999, hvor hun blev ansat i det daværende Toldcenter København. Trine har siden arbejdet som jurist inden for SKATs område med toldspørgsmål herunder en periode i Skatteministeriets departement. Partner & indehaver, advokat Michael Hopp, Michael Hopp rådgiver primært danske og udenlandske virksomheder om håndhævelse og aftaleindgåelse vedrørende immaterialrettigheder samt markedsføringsret. Han fører ligeledes retssager inden for områderne. Michael har desuden stor ekspertise inden for medieret, E-handel, persondataret og forbrugerbeskyttelse. Partner & indehaver, advokat Sture Rygaard, Sture Rygaard arbejder navnlig med patenter, varemærker, markedsføringsret, produktefterligninger og konkurrenceretlige spørgsmål samt indgåelse af distributionsaftaler og teknologioverførselsaftaler. Retssager, herunder fogedforbud, udgør en væsentlig del af arbejdsområdet. Vicestatsadvokat Henrik Helmer Steen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Henrik Helmer Steen er vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvor han er den ene af 2 ledere i sektion 1. I sektion 1 behandles navnlig sager vedrørende investeringsbedrageri, skyldnersvig, mandatsvig og korruption/misbrug af offentligt erhverv. Endvidere yder sektionen efterforskningsmæssig bistand til politikredsene i særligt alvorlige sager om overtrædelse af IPR-lovgivningen, ligesom sektionen på baggrund af indberetninger fra politikredsene fører statistik over straffesager om IPR krænkelser, og løbende yder vejledning til politikredsene om behandlingen af sådanne sager.

7 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Kurset Produktkrænkelser i praksis afholdes henholdsvis den november 2009 og den april 2010 på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København K, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og Konference Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt NHG på telefon eller Parkering Det kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, men metro og S-tog er 5 minutter væk. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Kursuspris Prisen for kurset er kr ,- ekskl. moms. Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende kurset besvares af Team Manager Helle Bévort, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Bank Reg.nr Kontonr , CVR-nr

8 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m k u r s u s Produktkrænkelser i praksis København Kursus den november april 2010 Prisen pr. kursus er kr ,- ekskl. moms. Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg ønsker at deltage på kurset: november april 2010 S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 18148

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/- & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager K u r s u s København den 30. november 2009 den 26. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/raf Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager Hvornår udløser

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Compliance i den finansielle sektor

Compliance i den finansielle sektor SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 30. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/com K ø b e n h a v n 11. og 12. m a r t s W o r k s h o p 12. m a r t s 2 0 0 9 Compliance i den

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr Selskabsretten set fra Højesteret Generalforsamling i børsnoterede selskaber Aktuel børsret Ledelsesansvaret anno 2015 Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Læs mere

14. år i træk mere end 1.400 deltagere

14. år i træk mere end 1.400 deltagere K U R S U S K ø b e n h a v n 11.-12. marts 10.-11. juni 9.-10. september 9.-10. december 2 0 0 9 Kursus i København 2009 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre økonomisk forståelse Få en grundlæggende forståelse

Læs mere

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30.

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30. K o n f e r e n c e København 29. og 30. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/woc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! Sådan

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/banking K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8 W o r k s h o p 24. November 2 0

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere