Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel"

Transkript

1 Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 57 % af de ambulante patienter. 57 % 67 % % Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR VED MODTAGELSEN I AMBULATORIET PERSONALE UNDERSØGELSES-/BEHANDLINGSFORLØB INFORMATION EFTER DIT/MELLEM DINE BESØG I AMBULATORIET SAMLET INDTRYK DATAMATERIALE OVERSIGTSFIGUR FOR AFSNIT/UNDEROPDELINGER Om rapporten Nationale og regionale spørgsmål: Rapporten indeholder resultater for både nationale og regionale spørgsmål. De regionale spørgsmål kan kendes på, at spørgsmålsnummeret indeholder underscore ( _ ). Omkodninger af spørgsmål: Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svarene fra ét spørgsmål kan være opgjort på to forskellige måder, hvilket er angivet med en parentes efter spørgsmålsnummeret ( 3(1) ). - Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat. - Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 7, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Mere detaljeret information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan, kan du finde på: Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om ambulatoriets resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra ambulatoriets eget resultat i sidste måling. specialeresultatet (O, U eller G): I figurer og tabeller angiver O, U og G, om ambulatoriets resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra specialeresultatet for Reumatologi på landsplan. Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ): En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - eller en blank ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. De to mest almindelige eksempler på det er: - at vi ikke kan tildele O, U eller G i de regionale spørgsmål, da vi ikke har et specialeresultat på landsplan at sammenligne med. - at vi ikke kan sammenligne resultater over tid, hvis spørgsmålet ikke er det samme i og Læsevejledning: Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Spørgeskemaer: Spørgeskemaet, patienterne har modtaget, kan du finde på: LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 22_2. Ventefaciliteterne i ambulatoriet er gode (297) 1. Modtagelsen i ambulatoriet er god (303) 22_1. Rengøringsstandarden i ambulatoriet er god (298) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (142) 3(2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel (177) 14. Den mundtlige information er god (298) 8_6(2). Planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet bliver overholdt (274) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (203) 6. Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god (266) 8_3. Det øvrige personale har tid til patienten (241) 8_6(1). Der bliver lagt planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet (286) 22. Det samlede indtryk er godt (296) 8_5. Patienten får svar på spørgsmål (276) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (275) 8_1. Lægerne har tid til patienten (293) 17. Patienten er tryg ved at tage hjem (294) 8_4. Det øvrige personale lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (198) 13. Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier (150) 16. Informationsmaterialet er godt (185) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg (279) 9. Patienten oplever ikke fejl (294) 8_2. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (290) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (298) 5_1. Patienten ved, hvem han skal kontakte ved spørgsmål mellem besøg (276) 18. Samarbejdet mellem ambulatoriet og kommunal hjemmepleje er godt (30) 19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god (116) 4. Patienten har kontaktperson med særligt ansvar (171) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (114) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (235) 20_2. Patienten er ikke i tvivl om noget efter besøg (279) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (17) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (229) 20_1. Patienten kender til muligheder til at få hjælp til livsstilsændringer (168) 3_1. Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen (118) O G 98 2 * * O O O O O O O O 93 7 G G * G O O G O * * G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ svar på det enkelte spørgsmål er vist i en parentes efter spørgsmålsteksten. To stjerner ved siden af hinanden ( * * ) helt til højre i figuren betyder, at hverken sammenligning over tid (første * ) eller placering specialeresultatet (anden * ) kan foretages, da datagrundlaget er for spinkelt i begge analyser. LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 3

4 VED MODTAGELSEN I AMBULATORIET 1. Modtagelsen i ambulatoriet er god (303) 3(2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel (177) 3_1. Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen (118) O 98 2 * * % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 3, der handler om patientens vurdering af længden af ventetid, er opgjort på to måder. Spørgsmål 3(1) viser, hvor mange der oplever ventetid. Spørgsmål 3(2) viser, om patienter, der oplever ventetid, synes ventetiden er acceptabel eller uacceptabel. Det er kun spørgsmål 3(2), der vises i figuren, mens begge spørgsmål kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Patienten har mulighed for at skrive en kommentar til modtagelsen i ambulatoriet i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 2). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 4

5 1. Hvordan oplevede du modtagelsen i ambulatoriet? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Reumatologi ,5 63,2 2,0 0,3 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,2 48,2 0,7 0,0 O 0-59 år ,5 51,7 0,8 0, år ,5 45,9 0,5 0,0 - - Mand ,6 40,4 0,0 0,0 - - Kvinde ,0 52,9 1,1 0, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,9 46,3 0,7 0, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 83,3 16,7 0,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 0,0,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 19 31,6 68,4 0,0 0, (1). Oplevede du, at der var ventetid, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? Ja Nej Specialeresultat for Reumatologi ,9 30,1 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,8 41,2 O 0-59 år ,8 32, år ,0 47,0 - - Mand ,9 49,1 - - Kvinde ,5 36, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,5 41, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 50,0 50, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 83,3 16, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 19 57,9 42,1 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 5

6 3(2). Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? (Omfatter kun patienter, som har oplevet ventetid) Acceptabel Uacceptabel Specialeresultat for Reumatologi ,1 4,9 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,7 2,3 * * 0-59 år 80 96,3 3, år 97 99,0 1,0 - - Mand 57,0 0,0 - - Kvinde ,7 3, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,1 1, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 3,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 5,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 11 90,9 9, _1. Informerede personalet dig om, hvorfor der var ventetid, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? (Omfatter kun patienter, som har oplevet ventetid) Ja Nej Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,3 51, år 58 36,2 63, år 60 60,0 40,0 - - Mand 39 66,7 33,3 - - Kvinde 79 39,2 60, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,9 49, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 2 0,0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 5 20,0 80, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 5 40,0 60,0 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 6

7 PERSONALE 4. Patienten har kontaktperson med særligt ansvar (171) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (142) 5_1. Patienten ved, hvem han skal kontakte ved spørgsmål mellem besøg (276) 6. Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god (266) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (298) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (114) 8_1. Lægerne har tid til patienten (293) 8_2. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (290) 8_3. Det øvrige personale har tid til patienten (241) 8_4. Det øvrige personale lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (198) 8_5. Patienten får svar på spørgsmål (276) O G O 92 8 G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 7

8 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb? (Omfatter kun patienter, som har haft mere end to besøg de seneste 6 måneder) Ja Nej Specialeresultat for Reumatologi ,8 25,2 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,5 13,5 O 0-59 år 68 83,8 16, år ,3 11,7 - - Mand 70 92,9 7,1 - - Kvinde ,2 17, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,2 14, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 3,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 19 94,7 5, Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har haft mere end to besøg de seneste 6 måneder, og som har haft en kontaktperson) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Reumatologi ,8 51,6 2,0 0,6 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,4 47,9 0,7 0,0 G 0-59 år 55 43,6 54,5 1,8 0, år 87 56,3 43,7 0,0 0,0 - - Mand 63 60,3 39,7 0,0 0,0 - - Kvinde 79 44,3 54,4 1,3 0, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,3 46,7 0,0 0, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 3 33,3 33,3 33,3 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 0 0,0 0,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 17 41,2 58,8 0,0 0,0 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 8

9 5_1. Blev du informeret om, hvem af følgende du skulle kontakte, hvis du havde spørgsmål mellem dine ambulante besøg? Ja, praktiserende læge Ja, kontaktperson Ja, andre ja, til flere Nej Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) 276 8,7 68,5 5,8 9,1 8, år 113 5,3 63,7 8,8 10,6 11, år ,0 71,8 3,7 8,0 5,5 - - Mand 108 9,3 75,9 0,9 7,4 6,5 - - Kvinde 168 8,3 63,7 8,9 10,1 8, _0390 Hjr Reumatologisk amb 248 9,7 67,3 5,2 9,7 8, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 0,0 50,0 50,0 0,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 4 0,0,0 0,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 18 0,0 83,3 0,0 5,6 11, Hvordan vurderer du, at ambulatoriets personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Reumatologi ,7 60,4 7,1 1,8 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,2 58,6 3,0 1,1 O 0-59 år ,9 62,6 4,7 2, år ,1 56,0 1,9 0,0 - - Mand ,0 55,2 1,9 1,9 - - Kvinde ,8 60,9 3,7 0, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,5 57,3 3,3 0, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 33,3 66,7 0,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 5 0,0,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 16 31,3 62,5 0,0 6,3 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 9

10 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Reumatologi ,8 91,1 8,0 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) 298 0,3 92,3 7,4 G 0-59 år 118 0,8 87,3 11, år 180 0,0 95,6 4,4 - - Mand 114 0,9 93,0 6,1 - - Kvinde 184 0,0 91,8 8, _0390 Hjr Reumatologisk amb 268 0,4 94,0 5, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 0,0 83,3 16, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 0,0 83,3 16, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 18 0,0 72,2 27, I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Reumatologi ,8 85,7 13,4 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) 114 0,0 85,1 14,9 G 0-59 år 41 0,0 73,2 26, år 73 0,0 91,8 8,2 - - Mand 48 0,0 91,7 8,3 - - Kvinde 66 0,0 80,3 19, _0390 Hjr Reumatologisk amb 101 0,0 89,1 10, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 1 0,0 0,0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 3 0,0 33,3 66, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 9 0,0 66,7 33,3 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 10

11 8_1. Oplevede du, at ambulatoriets læger havde tid til dig? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,0 23,9 4,4 1, år ,0 28,7 7,8 3, år ,4 20,8 2,2 0,6 - - Mand ,6 20,9 3,6 1,8 - - Kvinde ,8 25,7 4,9 1, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,9 22,1 3,4 1, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 83,3 0,0 16,7 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 16,7 83,3 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 19 42,1 36,8 15,8 5, _2. Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,0 22,4 6,2 1, år ,2 24,6 8,8 3, år ,4 21,0 4,5 0,0 - - Mand ,5 18,2 6,4 0,9 - - Kvinde ,2 25,0 6,1 1, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,4 20,5 5,0 1, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 66,7 16,7 16,7 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 33,3 50,0 16,7 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 19 36,8 42,1 15,8 5,3 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 11

12 8_3. Oplevede du, at ambulatoriets øvrige sundhedspersonale (sygeplejerske, sosu- assistent, fysioterapeut osv.) havde tid til dig? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,6 23,2 3,3 0, år 67,0 25,0 7,0 1, år ,6 22,0 0,7 0,7 - - Mand ,4 16,7 2,9 1,0 - - Kvinde ,6 28,1 3,6 0, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,4 23,4 2,8 0, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 83,3 0,0 16,7 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 3 66,7 33,3 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 18 61,1 27,8 5,6 5, _4. Oplevede du, at det øvrige sundhedspersonale lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,7 25,8 4,0 2, år 84 63,1 27,4 4,8 4, år ,1 24,6 3,5 0,9 - - Mand 86 75,6 17,4 5,8 1,2 - - Kvinde ,6 32,1 2,7 3, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,8 26,7 2,3 2, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 5 80,0 0,0 0,0 20, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 3 66,7 33,3 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 14 50,0 21,4 28,6 0,0 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 12

13 8_5. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede i ambulatoriet? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,7 22,5 2,2 3, år ,4 25,7 4,6 7, år ,8 20,4 0,6 1,2 - - Mand ,2 11,2 3,7 2,8 - - Kvinde ,1 29,6 1,2 4, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,6 22,6 1,6 3, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 66,7 16,7 0,0 16, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 5 60,0 40,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 17 64,7 17,6 11,8 5,9 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 13

14 UNDERSØGELSES-/BEHANDLINGSFORLØB 8_6(1). Der bliver lagt planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet (286) 8_6(2). Planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet bliver overholdt (274) 9. Patienten oplever ikke fejl (294) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (17) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg (279) 13. Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier (150) G * * O O % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at uddybe, hvilke(n) fejl han/hun oplevede i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 10). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 14

15 8_6(1). Oplevede du, at der blev lagt planer for dit ambulante undersøgelses-/behandlingsforløb? Ja Nej Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,8 4, år ,2 8, år ,8 1,2 - - Mand ,1 1,9 - - Kvinde ,4 5, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,7 4, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 83,3 16, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 17,0 0, _6(2). Oplevede du, at de planer, der blev lagt for dit ambulante undersøgelses-/behandlingsforløb, blev overholdt? (Omfatter kun patienter, som har oplevet, at der blev lagt en plan) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,3 16,4 1,8 1, år ,8 20,4 1,9 2, år ,6 14,0 1,8 0,6 - - Mand ,8 12,4 1,9 1,9 - - Kvinde ,1 18,9 1,8 1, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,7 15,9 1,6 0, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 83,3 0,0 0,0 16, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 5 40,0 60,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 17 70,6 17,6 5,9 5,9 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 15

16 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet? Ja Nej Specialeresultat for Reumatologi ,9 93,1 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) 294 7,5 92,5 G 0-59 år ,8 87, år 177 4,0 96,0 - - Mand 111 4,5 95,5 - - Kvinde 183 9,3 90, _0390 Hjr Reumatologisk amb 263 7,2 92, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 16,7 83, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 16,7 83, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 19 5,3 94, Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Reumatologi ,7 40,7 24,7 13,0 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) 17 17,6 52,9 17,6 11,8 * * 0-59 år 12 16,7 58,3 16,7 8, år 5 20,0 40,0 20,0 20,0 - - Mand 4 0,0 50,0 25,0 25,0 - - Kvinde 13 23,1 53,8 15,4 7, _0390 Hjr Reumatologisk amb 15 13,3 53,3 20,0 13, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 0 0,0 0,0 0,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 1 0,0,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 1,0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 16

17 12. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Reumatologi ,8 6,8 24,5 66,9 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) 279 2,2 5,0 20,1 72,8 O 0-59 år 110 1,8 9,1 20,9 68, år 169 2,4 2,4 19,5 75,7 - - Mand 104 2,9 3,8 14,4 78,8 - - Kvinde 175 1,7 5,7 23,4 69, _0390 Hjr Reumatologisk amb 249 2,4 5,2 20,9 71, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 0,0 0,0 16,7 83, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 0,0 0,0 0,0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 18 0,0 5,6 16,7 77, Hvordan vurderer du, at ambulatoriet samarbejdede med andre afdelinger/ambulatorier om din undersøgelse/behandling? (Omfatter kun patienter, hvor andre afdelinger/ambulatorier har været involveret) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Reumatologi ,5 67,7 5,5 2,4 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,0 55,3 3,3 3,3 O 0-59 år 66 30,3 57,6 6,1 6, år 84 44,0 53,6 1,2 1,2 - - Mand 62 41,9 54,8 3,2 0,0 - - Kvinde 88 35,2 55,7 3,4 5, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,0 55,1 2,2 3, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 4 25,0 50,0 25,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 3 0,0,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 7 42,9 42,9 14,3 0,0 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 17

18 INFORMATION 14. Den mundtlige information er god (298) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (235) 16. Informationsmaterialet er godt (185) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (203) O O O % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at uddybe, om der er noget informationsmateriale, han/hun har manglet. (Spørgsmål 16_1). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 18

19 14. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Reumatologi ,0 58,8 4,4 0,8 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,7 48,0 2,0 0,3 O 0-59 år ,9 53,8 3,4 0, år ,7 44,2 1,1 0,0 - - Mand ,5 36,8 1,8 0,9 - - Kvinde ,9 54,9 2,2 0, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,1 48,7 2,2 0, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 50,0 50,0 0,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 33,3 66,7 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 19 63,2 31,6 0,0 5, Har du i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet modtaget tilstrækkeligt informationsmateriale om din sygdom og/eller behandling? Ja Nej Specialeresultat for Reumatologi ,8 25,2 - - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,9 19,1 - O 0-59 år 98 73,5 26, år ,1 13,9 - - Mand 93 89,2 10,8 - - Kvinde ,4 24, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,7 18, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 5 60,0 40, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 3,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 14 71,4 28,6 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 19

20 16. Hvordan vurderer du det informations-materiale, du fik? (Omfatter kun patienter, for hvem informationsmateriale er aktuelt) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Reumatologi ,5 74,0 7,3 2,3 - - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,8 69,2 5,4 1,6 - O 0-59 år 75 20,0 69,3 8,0 2, år ,4 69,1 3,6 0,9 - - Mand 82 31,7 63,4 3,7 1,2 - - Kvinde ,5 73,8 6,8 1, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,7 69,9 4,2 1, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 5 20,0 40,0 40,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 3 0,0,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 11 18,2 63,6 9,1 9, _2. Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskelligt personale i ambulatoriet, stemte overens? (Omfatter kun patienter, som har fået information fra mere end én person) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,0 28,1 3,4 0, år 89 60,7 32,6 5,6 1, år ,7 24,6 1,8 0,0 - - Mand 83 73,5 22,9 3,6 0,0 - - Kvinde ,2 31,7 3,3 0, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,8 26,8 2,8 0, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 66,7 16,7 16,7 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 4 25,0 75,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 14 57,1 35,7 7,1 0,0 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 20

21 EFTER DIT/MELLEM DINE BESØG I AMBULATORIET 17. Patienten er tryg ved at tage hjem (294) 18. Samarbejdet mellem ambulatoriet og kommunal hjemmepleje er godt (30) 19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god (116) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (229) 20_1. Patienten kender til muligheder til at få hjælp til livsstilsændringer (168) 20_2. Patienten er ikke i tvivl om noget efter besøg (279) O * G O G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 20 er en opsamling af spørgsmål 20a-d. Det er kun opsamlingsspørgsmålet, der indgår i figuren. Spørgsmål 20a-d kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Spørgsmål 20_2 er en opsamling af spørgsmål 20_2a-c. Det er kun opsamlingsspørgsmålet, der indgår i figuren. Spørgsmål 20_2a-c kan ses i tabellerne senere i kapitlet. LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 21

22 17. Var du tryg eller utryg, da du tog hjem efter dit/dine besøg i ambulatoriet? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Specialeresultat for Reumatologi ,0 58,0 6,9 1,1 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,6 46,9 4,8 1,7 O 0-59 år ,2 47,4 7,9 3, år ,0 46,7 2,8 0,6 - - Mand ,4 37,7 6,1 1,8 - - Kvinde ,7 52,8 3,9 1, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,7 47,0 4,2 1, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 33,3 50,0 0,0 16, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 5 60,0 40,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 19 31,6 47,4 15,8 5, Hvordan vurderer du, at ambulatoriet og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om dit undersøgelses-/behandlingsforløb? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Reumatologi ,2 63,5 7,1 5,3 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) 30 26,7 63,3 3,3 6,7 * G 0-59 år 10 0,0 90,0 0,0 10, år 20 40,0 50,0 5,0 5,0 - - Mand 13 30,8 53,8 7,7 7,7 - - Kvinde 17 23,5 70,6 0,0 5, _0390 Hjr Reumatologisk amb 27 29,6 63,0 0,0 7, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 0 0,0 0,0 0,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 0 0,0 0,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 3 0,0 66,7 33,3 0,0 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 22

23 19. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet har orienteret din praktiserende læge om dit undersøgelses-/behandlingsforløb? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Reumatologi ,8 62,9 12,4 6,9 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,0 56,0 9,5 3,4 O 0-59 år 41 24,4 46,3 19,5 9, år 75 34,7 61,3 4,0 0,0 - - Mand 46 30,4 56,5 8,7 4,3 - - Kvinde 70 31,4 55,7 10,0 2, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,0 59,1 8,2 2, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 1,0 0,0 0,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 1,0 0,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 4 25,0 0,0 50,0 25, Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om din livsstils betydning for dit helbred? Ja Nej Specialeresultat for Reumatologi ,0 45,0 - - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,4 40,6 - G 0-59 år ,5 45, år ,3 36,7 - - Mand 87 74,7 25,3 - - Kvinde ,0 50, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,0 41, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 50,0 50, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 4,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 14 57,1 42,9 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 23

24 20a. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Kostens betydning for dit helbred? Ja Nej Specialeresultat for Reumatologi ,1 53,9 - - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,7 47,3 - G 0-59 år 82 47,6 52, år 57,0 43,0 - - Mand 62 67,7 32,3 - - Kvinde ,0 55, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,4 45, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 3 33,3 66, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 8 25,0 75, b. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Motions betydning for dit helbred? Ja Nej Specialeresultat for Reumatologi ,6 26,4 - - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,4 26,6 - G 0-59 år 99 68,7 31, år ,3 22,7 - - Mand 79 84,8 15,2 - - Kvinde ,9 33, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,1 28, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 83,3 16, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 4,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 14 92,9 7,1 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 24

25 20c. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Alkohols betydning for dit helbred? Ja Nej Specialeresultat for Reumatologi ,9 35,1 - - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,2 34,8 - G 0-59 år 80 60,0 40, år ,3 30,7 - - Mand 67 76,1 23,9 - - Kvinde ,8 41, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,7 33, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 4 50,0 50, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 6 33,3 66, d. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Rygnings betydning for dit helbred? Ja Nej Specialeresultat for Reumatologi ,4 32,6 - - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,8 32,2 - G 0-59 år 68 66,2 33, år 75 69,3 30,7 - - Mand 55 74,5 25,5 - - Kvinde 88 63,6 36, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,4 30, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 2 50,0 50, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 7 42,9 57,1 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 25

26 20_1. Vurderer du, efter dit forløb i ambulatoriet, at du har kendskab til dine muligheder for at få hjælp til livsstilsændringer (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,4 29,8 17,3 25, år 86 17,4 32,6 16,3 33, år 82 37,8 26,8 18,3 17,1 - - Mand 72 31,9 36,1 15,3 16,7 - - Kvinde 96 24,0 25,0 18,8 32, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,0 30,0 16,7 27, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 5 20,0 0,0 40,0 40, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 3 0,0,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 10 60,0 20,0 20,0 0, _2. Har du efter dit/dine besøg i ambulatoriet været i tvivl om noget? Ja Nej Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,1 74, år ,8 65, år ,6 81,4 - - Mand ,9 82,1 - - Kvinde ,5 70, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,9 77, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 33,3 66, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 16,7 83, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 18 55,6 44,4 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 26

27 20_2a. Har du efter dit/dine besøg i ambulatoriet været i tvivl om følgende: Efterbehandling/genoptræning? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) 176 7,4 16,5 21,6 54, år 79 8,9 22,8 21,5 46, år 97 6,2 11,3 21,6 60,8 - - Mand 77 6,5 11,7 20,8 61,0 - - Kvinde 99 8,1 20,2 22,2 49, _0390 Hjr Reumatologisk amb 148 7,4 14,2 20,9 57, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 0,0 16,7 16,7 66, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 0,0 16,7 50,0 33, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 16 12,5 37,5 18,8 31, _2b. Har du efter dit/dine besøg i ambulatoriet været i tvivl om følgende: Den medicin du skulle tage? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) 253 2,8 5,9 8,7 82, år 99 2,0 10,1 10,1 77, år 154 3,2 3,2 7,8 85,7 - - Mand 96 1,0 6,3 9,4 83,3 - - Kvinde 157 3,8 5,7 8,3 82, _0390 Hjr Reumatologisk amb 237 2,5 5,5 7,2 84, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 5 0,0 20,0 20,0 60, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 0 0,0 0,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 11 9,1 9,1 36,4 45,5 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 27

28 20_2c. Har du efter dit/dine besøg i ambulatoriet været i tvivl om følgende: Ved hvilke ændringer i din tilstand du skulle kontakte praktiserende læge eller ambulatorium? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) 252 4,0 13,1 11,1 71, år 106 6,6 14,2 9,4 69, år 146 2,1 12,3 12,3 73,3 - - Mand 95 1,1 9,5 10,5 78,9 - - Kvinde 157 5,7 15,3 11,5 67, _0390 Hjr Reumatologisk amb 228 3,5 11,0 11,0 74, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 16,7 16,7 16,7 50, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 2 0,0 0,0 50,0 50, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 16 6,3 43,8 6,3 43,8 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 28

29 SAMLET INDTRYK 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (275) 22. Det samlede indtryk er godt (296) 22_1. Rengøringsstandarden i ambulatoriet er god (298) 22_2. Ventefaciliteterne i ambulatoriet er gode (297) O O % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten synes, ambulatoriet kunne gøre noget bedre, og/eller hvis patienten synes, ambulatoriet gjorde noget særligt godt, kan det skrives i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 23). De kommentarer patienterne har skrevet er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 29

30 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses-/behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter dit/dine ambulatoriebesøg)? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Reumatologi ,0 62,5 5,0 1,5 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,0 54,2 4,4 1,5 O 0-59 år ,3 55,9 7,2 3, år ,5 53,0 2,4 0,0 - - Mand ,5 43,7 3,9 1,0 - - Kvinde ,1 60,5 4,7 1, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,6 53,8 4,4 1, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 50,0 33,3 16,7 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 16,7 83,3 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 14 35,7 57,1 0,0 7, Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i ambulatoriet? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Reumatologi ,0 59,3 4,7 1,0 - Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,6 50,0 3,0 1,4 O 0-59 år ,2 50,4 6,0 3, år ,2 49,7 1,1 0,0 - - Mand ,8 39,6 2,7 0,9 - - Kvinde ,9 56,2 3,2 1, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,4 50,2 2,3 1, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 50,0 33,3 16,7 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 16,7 83,3 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 19 42,1 42,1 10,5 5,3 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 30

31 22_1. Hvordan oplevede du alt i alt, at rengøringsstandarden var i ambulatoriet? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,2 63,1 0,7 0, år ,5 63,8 1,7 0, år ,4 62,6 0,0 0,0 - - Mand ,4 51,8 1,8 0,0 - - Kvinde ,1 69,9 0,0 0, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,0 63,3 0,7 0, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 33,3 66,7 0,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 33,3 66,7 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 19 42,1 57,9 0,0 0, _2. Hvordan vurderer du ventefaciliteterne i ambulatoriet? gode Gode Dårlige dårlige Specialeresultat for Reumatologi Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) ,3 70,4 0,3 0, år ,3 75,9 0,9 0, år ,1 66,9 0,0 0,0 - - Mand ,6 66,4 0,0 0,0 - - Kvinde ,6 72,8 0,5 0, _0390 Hjr Reumatologisk amb ,1 69,5 0,4 0, _0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 33,3 66,7 0,0 0, _0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 0,0,0 0,0 0, _0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 19 26,3 73,7 0,0 0,0 - - LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 31

32 DATAMATERIALE Respondenter og repræsentativitet respondenter Fordeling af respondenter i stikprøven Svarprocent Chisq-test for uafhængighed xxx % xxxxxxxxxxxxxxxx Ambulatorium Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) 303, ,5 - Speciale Reumatologi 4925, ,6 - Alder 0-59 år , ,9 0, år , ,9 0,0000 Køn Mand , ,7 0,7720 Kvinde , ,0 0,7720 Afsnit 8003_0390 Hjr Reumatologisk amb , ,7 * 8003_0391 Hjr Reumatologisk rygamb 6 2,0 8 75,0 * 8003_0392 Hjr Reumatologisk idrætsklinik 6 2, ,5 * 8003_0393 Hjr Reum Opgaveglidning Amb 19 6, ,9 * Besøg 1 besøg 57 18, ,3 0, besøg , ,2 0,3335 Mere end 3 besøg , ,1 0,3335 Kronisk sygdom Ja , Nej 68 23, Udfyldt skema Patient , Pårørende 5 1, Forklaring på tabellens indhold Kolonnerne viser De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal, der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal patienter i stikprøven, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for ambulatoriets baggrundsvariable. Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes patienter, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret den anden. Den med den højeste svarprocent, er den overrepræsenterede. Brug af oplysningerne Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af patienter, der har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for kvinder er lavere end for mænd, og vi ser i et spørgsmål, at kvinderne er mere negative end mændene, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis svarprocenten var lige høj for mænd og kvinder. Det er bl.a. grundet denne problematik, at der er justeret for effekten af baggrundsvariablene køn og alder i forbindelse med placeringen (O, U eller G) af ambulatoriet specialeresultatet. Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 32

33 OVERSIGTSFIGUR FOR 8003_0390 HJR REUMATOLOGISK AMB 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (122) 22_2. Ventefaciliteterne i ambulatoriet er gode (266) 1. Modtagelsen i ambulatoriet er god (272) 22_1. Rengøringsstandarden i ambulatoriet er god (267) 3(2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel (158) 14. Den mundtlige information er god (267) 8_6(2). Planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet bliver overholdt (246) 8_3. Det øvrige personale har tid til patienten (214) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (179) 22. Det samlede indtryk er godt (265) 6. Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god (239) 8_6(1). Der bliver lagt planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet (257) 8_4. Det øvrige personale lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (176) 8_5. Patienten får svar på spørgsmål (248) 8_1. Lægerne har tid til patienten (262) 17. Patienten er tryg ved at tage hjem (264) 16. Informationsmaterialet er godt (166) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (249) 13. Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier (136) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (268) 8_2. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (259) 9. Patienten oplever ikke fejl (263) 18. Samarbejdet mellem ambulatoriet og kommunal hjemmepleje er godt (27) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg (249) 5_1. Patienten ved, hvem han skal kontakte ved spørgsmål mellem besøg (248) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (101) 19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god (110) 4. Patienten har kontaktperson med særligt ansvar (149) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (213) 20_2. Patienten er ikke i tvivl om noget efter besøg (249) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (15) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (205) 20_1. Patienten kender til muligheder til at få hjælp til livsstilsændringer (150) 3_1. Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen (106) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 33

34 OVERSIGTSFIGUR FOR 8003_0391 HJR REUMATOLOGISK RYGAMB 3(2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel (3) 4. Patienten har kontaktperson med særligt ansvar (3) 5_1. Patienten ved, hvem han skal kontakte ved spørgsmål mellem besøg (6) 8_6(1). Der bliver lagt planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet (6) 19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god (1) 1. Modtagelsen i ambulatoriet er god (6) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg (6) 14. Den mundtlige information er god (6) 6. Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god (6) 22_1. Rengøringsstandarden i ambulatoriet er god (6) 22_2. Ventefaciliteterne i ambulatoriet er gode (6) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (6) 8_1. Lægerne har tid til patienten (6) 8_3. Det øvrige personale har tid til patienten (6) 8_6(2). Planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet bliver overholdt (6) 9. Patienten oplever ikke fejl (6) 8_2. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (6) 8_5. Patienten får svar på spørgsmål (6) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (6) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (6) 22. Det samlede indtryk er godt (6) 17. Patienten er tryg ved at tage hjem (6) 8_4. Det øvrige personale lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (5) 13. Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier (4) 20_2. Patienten er ikke i tvivl om noget efter besøg (6) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (3) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (5) 16. Informationsmaterialet er godt (5) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (6) 20_1. Patienten kender til muligheder til at få hjælp til livsstilsændringer (5) 3_1. Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen (2) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (1) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 34

35 OVERSIGTSFIGUR FOR 8003_0392 HJR REUMATOLOGISK IDRÆTSKLINIK 3(2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel (5) 5_1. Patienten ved, hvem han skal kontakte ved spørgsmål mellem besøg (4) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg (6) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (3) 19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god (1) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (4) 8_3. Det øvrige personale har tid til patienten (3) 8_4. Det øvrige personale lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (3) 8_5. Patienten får svar på spørgsmål (5) 17. Patienten er tryg ved at tage hjem (5) 8_6(2). Planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet bliver overholdt (5) 14. Den mundtlige information er god (6) 22_1. Rengøringsstandarden i ambulatoriet er god (6) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (4) 8_1. Lægerne har tid til patienten (6) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (6) 22. Det samlede indtryk er godt (6) 1. Modtagelsen i ambulatoriet er god (6) 6. Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god (5) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (1) 13. Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier (3) 16. Informationsmaterialet er godt (3) 20_1. Patienten kender til muligheder til at få hjælp til livsstilsændringer (3) 22_2. Ventefaciliteterne i ambulatoriet er gode (6) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (6) 8_6(1). Der bliver lagt planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet (6) 9. Patienten oplever ikke fejl (6) 20_2. Patienten er ikke i tvivl om noget efter besøg (6) 8_2. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (6) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (3) 3_1. Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen (5) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 35

36 OVERSIGTSFIGUR FOR 8003_0393 HJR REUM OPGAVEGLIDNING AMB 8_6(1). Der bliver lagt planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet (17) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (1) 22_1. Rengøringsstandarden i ambulatoriet er god (19) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (17) 1. Modtagelsen i ambulatoriet er god (19) 22_2. Ventefaciliteterne i ambulatoriet er gode (19) 4. Patienten har kontaktperson med særligt ansvar (19) 9. Patienten oplever ikke fejl (19) 14. Den mundtlige information er god (19) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg (18) 6. Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god (16) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (14) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (14) 3(2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel (11) 5_1. Patienten ved, hvem han skal kontakte ved spørgsmål mellem besøg (18) 8_3. Det øvrige personale har tid til patienten (18) 8_6(2). Planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet bliver overholdt (17) 13. Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier (7) 22. Det samlede indtryk er godt (19) 8_5. Patienten får svar på spørgsmål (17) 16. Informationsmaterialet er godt (11) 20_1. Patienten kender til muligheder til at få hjælp til livsstilsændringer (10) 8_1. Lægerne har tid til patienten (19) 8_2. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (19) 17. Patienten er tryg ved at tage hjem (19) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (18) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (14) 8_4. Det øvrige personale lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (14) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (9) 18. Samarbejdet mellem ambulatoriet og kommunal hjemmepleje er godt (3) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (14) 20_2. Patienten er ikke i tvivl om noget efter besøg (18) 3_1. Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen (5) 19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god (4) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring), Sygehus Vendsyssel SIDE 36

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Reumatologisk amb. Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børnedagafsnittet Børneafdelingen Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Hospitalsrapport for ambulante patienter på Hospitalsenhed Midt 17-03-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 for Region Midtjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinikken SDU Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Neurofysiologisk Ambulatorium Hols Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest 12-04-2014 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Fod- og Ankel-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBO Ortopædkirurgisk ambulatorium - RGR Ortopædkirurgisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Svangreambulatoriet Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Skejby Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Otopædkir. Amb. Hofte Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Uro-dynamisk laboratorium Urinvejskirurgisk Afdeling K Skejby Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 12-04-2014 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på K-Modtagelsen Urinvejskirurgisk Afdeling K Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerte- og BT-klinikken Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gynækologiske dagkirurgiske patienter Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder og Albue-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere