4 projekter på Lolland-Falster, Fejø og Langø viser nye veje til mere livskvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 projekter på Lolland-Falster, Fejø og Langø viser nye veje til mere livskvalitet"

Transkript

1 4 projekter på Lolland-Falster, Fejø og Langø viser nye veje til mere livskvalitet Ny, smuk markedsplads i Nakskov skal støtte op om salg af Lollands mange fødevarespecialiteter. Bedre muligheder for ophold og oplevelser skal bringe Maribos fine natur- og kulturmiljø frem i lyset. På Langø er målet, at to nye røgerier skal styrke turisme og lokal produktion af kvalitetsfisk. Og på Fejø skal det historiske hotel, Landbolyst, genopstå som omdrejningspunkt for fx møder og kulturaktiviteter på øen. Og de idéer er så gode, at de nu modtager støtte til videreudvikling gennem Stedet Tæller - Realdanias kampagne for yderområderne. Projekterne er udvalgt blandt 88 ansøgninger. Vi er glade for, at Stedet Tæller har afstedkommet de fire, gode projektidéer fra Lolland- Falster, Fejø og Langø. Det vidner om et område af Danmark, hvor der er mange lokale kræfter, der er parate til at løfte i flok og aktivere nogle af de særlige kvaliteter, man kun finder her, siger Karen Skou, der er programchef i Realdania. 23. januar 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK København K T: E: Projekterne er udvalgt som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller. Kampagnen støtter udvikling og realisering af konkrete, fysiske projekter, som udnytter yderområdernes særlige, stedbundne potentialer til at skabe dynamik og forbedre livskvaliteten lokalt. Og netop det er tilfældet med de fire udvalgte projekter fra Lolland- Falster, Fejø og Langø, mener Karen Skou. Potentialer skal frem i lyset I Maribo er visionen at udnytte et fint natur- og kulturmiljø midt i byen ved Maribo Sø. I Nakskov skal en smukt udformet markedsplads være med til at understøtte salg af Lollands mange fødevarespecialiteter og styrke byens image. På Langø vil lokale projektmagere opføre to markante røgerier, der bakker op om lokal turisme og fiskeri. Og ikke mindst er planen på Fejø at gendanne det historiske hotel, Landbolyst, så det kan bruges til møder, overnatning samt sociale og kulturelle aktiviteter. I Realdania tror vi på, at særlige steder og herlighedsværdier kan udnyttes til at hæve livskvaliteten for de lokale beboere og den rekreative værdi for os alle. Hver på deres måde har de udvalgte projekter fra Lolland-Falster, Fejø og Langø potentiale til at blive foregangseksempler for andre, uddyber Karen Skou. 26 projekter skal skabe bedre livskvalitet lokalt Projekterne er udvalgt blandt 88 ansøgninger fra yderområder fordelt over landet. I alt modtager 26 projekter nu støtte til videreudvikling. De udvalgte projekter modtager mellem kr. og kr. alt efter projektets størrelse og kompleksitet til videreudvikling. Efterfølgende vil op mod halvdelen af de 26 projektidéer i løbet af efteråret 2014 få tildelt midler til realisering. Der er gennemført to ansøgningsrunder i den samlede kampagne, hvor kommuner, ildsjæle, turismeerhverv og andre yderområdeaktører har haft mulighed for at byde ind. Se alle projekter på Yderligere oplysninger Karen Skou, programchef i Realdania, telefon Kirstine Cool, rådgivningschef i Dansk Bygningsarv, telefon / 8

2 FAKTA Om projekterne: Røgerier i Langø Langøs smukke beliggenhed, levende landsbymiljø og succesfulde fiskerierhverv skal gøres synlig og udvikles til et stærkt varemærke. Det er visionen for dette projekt, som skal føre til opførelsen af to nye røgerier på stedet. Med hver deres markante skorstene er planen, at røgerierne skal støtte op om byens turisme og produktion af kvalitetsfisk. Siden 1872 har Langø været landfast, og i dag ligger landsbyen meget attraktivt ud til Nakskov Fjord med flotte udsigter til skove, kysterne, øerne i Nakskov Fjord og Langelands bløde hatbakker en skærende kontrast til det intensivt opdyrkede landbrugsland bag digerne. Men Langø får ikke nok ud af sin smukke placering og det fiskerierhverv, som borgerne har formået at fastholde. Og byens levende landsbymiljø og succes med kvalitetsfødevarer kan med fordel bringes frem i lyset og bidrage til at give byen et stærkere og mere attraktivt varemærke. Skorstene skal være varemærke Formålet for dette projekt er at synliggøre Langø som en fiskerby, der har formået at bevare et rigtigt fiskerierhverv med regulære arbejdspladser. Konkret skal projektet føre til opførelsen af to røgerier på molerne på Langø Havn. Med deres stærke visuelle effekt skal røgeriernes skorstene fungere som et kraftfuldt varemærke i by og havnebilledet og medvirke til at bringe byens succes med kvalitetsfødevarer frem i lyset. Den ene skorsten skal dedikeres fiskerhvervet, mens den anden stilles til rådighed for fritidsfiskere, gæstesejlere og lokalbefolkning som udgangspunkt for formidling til turisme og lokalbefolkning. Vores vision er, at røgerierne på molerne på Langø Havn både skal forarbejde lokale fisk og være spektakulære skulpturer, der medvirker til at fortælle historien om Langø's fiskerierhverv og landsbyliv, siger Ole Pedersen, Bylauget for Langø og omegn. Godt bud på havneudvikling Projektet er udvalgt til videreudvikling gennem Stedet Tæller, fordi det udvikler en ny attraktion med udgangspunkt i de aktører, som allerede bruger havnen i dag. Realiseres projektet, er det et godt bud på en løsning på en typisk udfordring for yderområdernes små havne. FAKTA: / Status: Projektet er udvalgt til videreudvikling. / Vision: Synliggørelse af Langø som levende fiskerby / Hovedgreb: Opførelse af to røgerier på Langø Havn. / Organisation: Landsbylaug er hovedansøger i samarbejde med bl.a. fiskerierhverv, turismeorganisationer og erhvervslivet i Nakskov For yderligere oplysninger kontakt: Ole Pedersen, Bylauget for Langø og omegn, telefon / 8

3 Landbolyst tæller for Fejø To ildsjæle på Fejø vil styrke det lokale sammenhold og øens generelle udvikling ved at gendanne det historiske hotel Landbolyst som omdrejningspunkt for overnatninger, møder og sociale og kulturelle aktiviteter på øen. Fejø mangler faciliteter Fra havnebyen Kragenæs på det nordlige Lolland stævner M/F Christine ud. Femten minutter senere når den sin destination og lægger til kaj på naturskønne Fejø i den sydlige del af Smålandsfarvandet. Som så mange andre yderområder i Danmark har Fejø oplevet stor fraflytning. Men enhver person, som har tilknytning til Fejø - fraflyttede som fastboende - har også tilknytning til Landbolyst. Fra dannede bindingsværkhuset ramme om kulturelle aktiviteter og overnatningsmuligheder, men hotellet står i dag lukket og tomt. Landbolyst for lokale og turister Nu vil ejerne af Landbolyst genskabe det historiske hotel som Fejøs omdrejningspunkt for overnatninger, møder samt sociale og kulturelle aktiviteter. Gennem en stilfuld renovering skal Landbolyst etableres som B&B med prisbillige overnatningsmuligheder for gæster. Derudover er planen at åbne en formiddagscafé og anlægge en udendørs rasteplads for vandre- og cykelturister. I andre af lokalerne planlægges bl.a. kunstudstillinger og faciliteter til det lokale foreningsliv og ejerforeningen Fejø Feriecenter. "Vi er meget glade for, at Realdania har besluttet at støtte videreudviklingen af projekt Landbolyst. Dejligt, at andre også kan se mulighederne i det smukke, gamle hus. Støtten giver mulighed for, at Landbolyst igen kan blive omdrejningspunkt for turisme og øens aktive foreningsliv og understøtte de mange andre gode tiltag, der er i gang på Fejø," siger Birgit og Frits Mønsted, ejere af Landbolyst. Potentiale som dynamo Nogle gange er det et stærkt forankret lokalt erhvervsliv, der kan bidrage til at skabe dynamik og livskvalitet i yderområderne. Projektet er udvalgt til videreudvikling i Stedet Tæller, fordi det aktiverer et vigtigt historisk samlingspunkt og kan fungere som trækplaster for turister og derved generere liv og arbejdspladser i lokalsamfundet. FAKTA / Status: Projektet er udvalgt til videreudvikling. / Vision: At genskabe et historisk hotel som omdrejningspunkt for overnatninger samt sociale og kulturelle aktiviteter / Hovedgreb: Renovering og omdannelse af Landbolyst til B&B. Etablering af formiddagscafé, rasteplads, turistinformation og faciliteter til udstillinger og foreningsliv. / Organisation: Projektansøger er privat/ejer af Landbolyst. På sigt skal der stiftes en selvejende institution. For yderligere oplysninger kontakt: Frits Mønsted, Ejer af Landbolyst, telefon / 8

4 Markedsplads og torvehal i Nakskov Lokale fødevareproducenter har brug for afsætningsled og yderområdernes købstæder er oplagte handelssteder til gavn for både kunder og handlende. Visionen med projektet er udvikling af en smuk, arkitektonisk ramme, som skal understøtte salg af Lollands mange fødevarespecialiteter og styrke Nakskovs image. Projektet udvikles i forlængelse af Lolland Kommunes visionsplan for byen. Midt i den frodige landbrugsjord og omgivet af aktive godser, der eksperimenterer med produktion af højkvalitetsfødevarer, ligger Nakskov. Nakskov rummer et potentiale til at hjælpe lokale fødevareproducenter med at afsætte deres produkter til glæde for producenterne, for bylivet og byens brand. Bedre afsætningsmuligheder for lollandske landdistrikter Projektets formål er at forbedre afsætningsmuligheder for fødevareproducenterne i de lollandske landdistrikter ved at etablere en markedsplads i Nakskov bymidte. Derved styrker man bylivet, de nye fødevareprodukter og landdistrikterne på Lolland. Senere er det planen, at konceptet skal udvides til også at omfatte torvehaller. Konkret skal projektet skabe attraktive fysiske rammer for en markedsplads med cafe, gårdbutik og internetbaseret landhandel. De nye fødevarer skal give købstadens fine ramme nyt indhold. Derved styrkes byliv, producenter og landdistrikter, siger projektets arkitekt Phillip Rasmussen. Købstad som dynamo Projektet er valgt til videreudvikling i Stedet Tæller, fordi det viser, hvordan yderområdernes købstæder kan redefinere deres rolle som handelscentrum. Projektet fokuserer på lokale fødevarer og anerkender og aktiverer potentialet i Lollands mange fødevareproducenter. Projektet samler en lang række af områdets små og store aktører, etablerer et samlet møde- og handelssted i byen og det kan vise, hvordan Nakskov kan skabe udvikling med udgangspunkt i stedbundne potentialer. FAKTA / Status: Projektet er udvalgt til videreudvikling. / Vision: At forbedre afsætningsmulighederne for fødevareproducenterne på Lolland og styrke Nakskovs citybranding. / Hovedgreb: Udvikling af en attraktiv fysisk ramme om et fødevaremarked i kombination med indretning af café og gårdbutik. / Organisation: Nakskov Byfond og Lolland Kommune i samarbejde med lokale erhvervsliv, foreninger, fødevareproducenter, turismeorganisationer og Business Lolland-Falster For yderligere oplysninger kontakt: Philip Rasmussen, Arkitekt i By og Landskab, telefon / 8

5 Synliggørelse af Søbred og historisk kirkemiljø i Maribo Maribo rummer både domkirke, klosterruin og storslået natur, der strækker sig helt ind midt i byen. Men selvom stedet både kan bryste sig af markant historisk arv og store naturherligheder, mangler Maribo muligheder for at slå sig ned og gå på opdagelse. Landskabelig bearbejdning kan skabe bedre forbindelser og tilgængelighed - og dermed aktivere byens største potentialer. Maribo er en historisk domkirkeby, der ligger omgivet af storslået natur, som rækker langt ind i selve byen. Både domkirke, klosterruin og Maribo søerne ligger i dag som meget centrale elementer i byen, men potentialet udnyttes langt fra optimalt hverken rekreativt for Maribos borgere eller til turismeformål. Mange besøgende bliver slet ikke opmærksomme på de fine lommer af natur i byen. Lige som mange andre mindre købstæder, er Maribo udfordret af afmatning og butiksdød, selvom byen fremtår stærk i arkitektur og historie. Byen rummer et potentiale til at aktivere historien og den bynære natur ved at synliggøre de naturmæssige herlighede og invitere til at slå sig ned ved den bynære del af Klostersø og Søndersø. Bedre muligheder for ophold og oplevelser Idéen med dette projekt er at skabe en helhed mellem den bynære sø, domkirke og klosterruin - og dermed skabe en ny attraktion og bedre betingelser for ophold og oplevelser. Konkret skal projektet føre til en sanselig og landskabelig bearbejdning af søbredden og samtidig skabe forbindelse til Maribos bymidte ved at trække kirkens belægning ned til søbredden. Derudover skal der arbejdes med klosterruinen, så besøgende får en fornemmelse af ruinen og mulighed for at gå på opdagelse i den. Det er utroligt vigtigt at have velfungerende købstæder i en landdistriktskommune som Lolland. Vi er derfor meget glade for at være gået videre i Stedet Tæller-kampagnen, hvor vi nu får mulighed for at sætte fokus på det smukke område i Maribo omkring søen, klosterruinen og Domkirken. Indsatsen vil være en del af en større byfornyelse, der sammenlagt skal styrke byen og fortsat sikre gode oplevelser for borgere og besøgende i Maribo, siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune. Byens kulturelle centrum opgraderes Projektet er valgt til videreudvikling i Stedet Tæller, fordi det kan vise, hvordan nærheden til naturen kan være en vigtig styrke for yderområdernes byer ved at bidrage til et mere attraktivt fysisk miljø og opgradere områdets historiske og kulturelle centrum. FAKTA / Status: Projektet er udvalgt til videreudvikling. / Vision: At skabe bedre betingelser for ophold og oplevelser gennem aktivering af Maribos kulturarv. / Hovedgreb: Landskabelig bearbejdning af søbred og transformation af klosterruinen. / Organisation: Lolland Kommune i samarbejde med Maribo Domkirke og Museum- Lolland Falster. For yderligere oplysninger kontakt Sille Hedvig Wilhelm, projektleder i Lolland Kommune Udvikling og Erhverv, telefon / 8

6 De øvrige udvalgte projekter er: Møn / Camønoen Lokale ildsjæle på Møn vil skabe en vandre/pilgrimsrute, der kan koble øens forskellige oplevelser og aktører sammen og give nye oplevelsesmuligheder. Sejerø / Marebjerg Gård Dette projekt kan gøre den nedlagte landbrugsejendom, Marebjerg Gård, til nyt samlingspunkt af høj arkitektonisk, lokalhistorisk og bæredygtig kvalitet. Fyn og øer / Kulturmejeriet I den nordfynske by Morud har en lokal forening og ejendommens ejer taget initiativ til at omdanne det næsten 100 år gamle Rue Mejeri til et kulturelt center. / 360 grader havn og bælt molehovedet i Assens En ny gangsti og udsigtsplatform skal være med til at udvikle Assens Havn som ramme om rekreative aktiviteter. / Fra benzin- til badehus på Ærøskøbing Strand Lokal projektgruppe ønsker at genanvende Ærøskøbing Havns gamle benzinhus til omklædningsrum, toilet, bad og sauna. Jylland: / Solnedgangspladsen I Gammel Skagen ønsker projektgruppen at skabe en robust, stillisteret menneskeskabt solnedgangsplads i klitterne. / Oplevelseshavnen det sorte tårn i Hirtshals Dette projekt skal understøtte det upolerede, industrielle havnemiljø i Hirtshals og skabe nye oplevelser, blandt andet ved at opføre et nyt udsigts- og formidlingstårn. / Matchmakingzone Klitmøller Gruppen bag Matchmakingzone Klitmøller ønsker at etablere et netværks- og erhvervsudviklingssted, hvor beboere og brugere kan mødes. / Mors på kanten Lokale ildsjæle ønsker at etablere servicestationer på Mors mange havne, hvor det bliver muligt at leje fx cykler og kanoer eller skræddersy en afvekslende tur på kanten af øen. / Limfjordsteatret et teater i udvikling Opførelsen af et Limfjordsteater skal samle lokale frivillige på Mors og forene kultur, sport og uddannelser på ét sted. / Landsbyen de 7 sogne 6 / 8

7 Ved at stå sammen ønsker landsbyerne Karby, Redsted, Torf og Hvidbjerg at skabe en superlandsby, bl.a. gennem genanvendelse af tomme ejendomme. / Stinesminde Havn Ved Mariager Fjord ønsker Stinesminde Borgerforening at forbedre Stinesminde Havn ved at iscenesætte den som ramme om rekreative aktiviteter. / Tårs Vandtårn Med dette projekt skal det undersøges, hvordan Tårs Vandtårn kan aktiveres som udsigtspunkt og vartegn for byen og som et uformelt, udendørs aktivitetsrum. / Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand På Djursland skal Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand genetablere stedets oprindelige værdier og landskabsarkitektoniske intentioner. / Ålbæk Strandpark Bedre adgangsforhold, nye stisystemer og en opførelsen af strandparkstation skal revitalisere Ålbæk Strand og gøre den til løftestang for bedre livskvalitet. / Porten til Skjern Å En fælles indgang og en række innovative formidlingstiltag kan aktivere Skjern Ådal. / Fra rekreation til rekruttering i Ringkøbing Lokale iværksættere og kommune ønsker at skabe indbydende rammer for højtuddannede ved at etablere et erhvervskollegium i en historisk bygning. / Revitalisering af Fanø Bad Fysisk bearbejdning og strategisk planlægning skal revitalisere den historiske promenadekultur ved Fanø Bad og styrke naturen. / Porten til Vesterhavet Et nyt samlingssted skal bidrage til at fastholde turismen i Søndervig og genskabe fokus på det, der i første omgang tiltrak besøgende til den vestjyske badeby. Bornholm / Linjer i Landskabet Regionskommune og lokale foreninger ønsker at formidle Aakirkebys geologiske og kulturhistoriske fortælling gennem bl.a. nye stiforløb, guidede ture og udsigtsposter. / Udsigts- og rasteplads ved Listed havn I samarbejde med kommunen vil den lokale borgeforening etablere en udsigtsplatform og trappe, der forbinder strand og vand med klippekystens stier. / Maritimt multihus og identitetsskabende oplevelseslandskab i Snogebæk Bornholms Regionskommune vil aktivere kulturhistorien i Snogebæk Havn gennem et nyt maritimt multihus med værksted- og opbevaringsfaciliteter, bad og sauna samt formidling af byens redningstjeneste. OM KAMPAGNEN Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der frem til 2016 støtter udvikling og realisering af konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Kampagens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i Danmarks yderområder. 7 / 8

8 Realdania har afsat 115 mio. kr. til den samlede kampagne. To ansøgningsrunder to fokusområder Der er gennemført to ansøgningsrunder i den samlede kampagne, hvor kommuner, ildsjæle, turismeerhverv og andre yderområdeaktører har haft mulighed for at byde ind. De udvalgte projekter i anden og sidste ansøgningsrunde støttes med op til kr. til eksterne rådgivere til videreudvikling på skitseniveau. I løbet af 2014 afgøres det, hvilke projekter der vil modtage støtte til realisering. Det var muligt at søge inden for de to fokusområder Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer. Mens fokusområdet Mulighedernes Danmark støtter udvikling af konkrete, fysiske projekter med afsæt i yderområdernes stedbundne potentialer, retter Kvalitet i kysternes turistbyer særlig opmærksomhed mod yderområdernes kystnære, bebyggede områder med turismepotentiale. OM STEDBUNDNE POTENTIALER Stedbundne potentialer er udviklingsmuligheder med afsæt i et bestemt steds unikke kvaliteter. Det kan være kulturarv, natur eller en levende, lokal håndværkstradition. Stedbundne potentialer kan også være lokal kultur, værdier eller sociale netværk, der er opstået over tid. 8 / 8

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand skal have genetableret de oprindelige værdier, som tidens tand i nogen grad har fjernet eller skjult. Stedets

Læs mere

Nedlagt landbrugsejendom skal være Sejerøs nye samlingspunkt

Nedlagt landbrugsejendom skal være Sejerøs nye samlingspunkt Nedlagt landbrugsejendom skal være Sejerøs nye samlingspunkt At forandre Sejerø fra yderområde til et sted for nytænkende udvikling af natur, kultur og historie med udgangspunkt i landsbrugsejendommen

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 6 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE Idékatalog Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen Publikationen er udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Porten til Naturpark Randers Fjord

Porten til Naturpark Randers Fjord Porten til Naturpark Randers Fjord Ansøger Norddjurs Kommune og Randers Kommune arbejder sammen om etablering af Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune står som den officielle ansøger på dette projekt,

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro INDLEDNING I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udvalget

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE TISVILELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

MED UDGANGSPUNKT I STEDET

MED UDGANGSPUNKT I STEDET MED UDGANGSPUNKT I STEDET Mulighedernes Land og det nye landdistriktsparadigme MULIGHEDERNES LAND Med udgangspunkt i stedet, Mulighedernes Land og det nye landdistriktsparadigme er udgivet af Realdania.

Læs mere

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere