FLF BULLETIN INFORMATION FRA FÆNGSELSLÆRERFORENINGENS BESTYRELSE Nr. 14 August årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLF BULLETIN INFORMATION FRA FÆNGSELSLÆRERFORENINGENS BESTYRELSE Nr. 14 August 2005 3. årgang"

Transkript

1 FLF BULLETIN INFORMATION FRA FÆNGSELSLÆRERFORENINGENS BESTYRELSE Nr. 14 August årgang FLF-Bulletin udkommer nogle uger efter bestyrelsen har holdt møde. Bulletinens indhold bestemmes bl.a. af bestyrelsens diskussioner, og hvad der er kommet af bidrag fra medlemmerne eller hvad pressen skriver om fængselsundervisning. I N D H O L D Timeopgørelse... Side 1 Lærer bag tremmer... Side 1 Pestalozzi... Side 3 FU i Stortinget... Side 4 Boganmeldelse... Side 5 RaW with BBC... Side 6 Nye Links... Side Besøg vores hjemmeside på Internettet hvor der findes flere informationer om fængselsundervisning, overenskomst og linksamlinger til vigtige steder på nettet. På medlemssiden er der et arkiv over dokumenter og tidligere udgivelser fra FLF. (sendes til alle bestyrelsesmedlemmer) til formanden: BESTYRELSEN Formand: Kirsten Grønnebæk, Horsens Næstformand: Karen Würtz, Møgelkær Sekretær: Per Thrane, Søbysøård Kasserer: Ingrid Burman, Arresthusene Suppleant: Susanne M Holm, Nyborg Redaktion: Per Thrane, Søbysøgård, og tidligere formand for FLF Jørgen Borg Jensen, Arresten i Svendborg FLF støtter EPEA OPGØRELSE AF LÆRERNES ÅRSNORM AF BJARNE LODAL Under henvisning til Organisationsaftalen for fængselslærere af 19. december 2004 skal der ved normperiodens udløb (jf. 15) foretages en opgørelse af arbejdstiden. Normperioden løber fra 1. august d. 31. juli, medmindre der er indgået lokalaftale om anden normperiode. Arbejdstid for perioden er 1924 timer. (hvis der kun har været tale om ansættelse i en del af perioden opgøres arbejdstiden forholdsmæssigt). Derfra fratrækkes: alle undervisningstimer der er afviklet i perioden 375 timer til forberedelse(fast timetal for alle lærere) + evt. aldersreduktion. evt. del af pulje til forberedelse (afsat 50 timer pr. lærer) evt. aftalte akkorder for perioden(hvis der f.eks. til en lærer er afsat 200 timer til opsyn med EDB i perioden) afviklede timer til andet arbejde, herunder afdelingsarbejde, censor, tilsynsfø-rende ved prøver, udarbejdelse af opgaver m.v. i henhold til organisationsafta-len. timer for deltagelse i lærermøder timer til pædagogiske pauser mellem undervisningstimerne afviklede feriedage med 7,4 timer pr. dag afviklede særlige feriedage med 7,4 timer pr. dag (dette gælder også, hvis læ-reren kun har været skemalagt med f. eks. 4 timer) søgnehelligdage i perioden med 7,4 timer pr. dag (6-9 dage) evt. sygedage med 7,4 timer pr. sygedag Ifølge organisationsaftalen skal der planlægges i perioder af 8 ugers længde. Hvis en lærer er langtidssygemeldt, erstattes skemaet efter 8 uger med 7,4 timer pr. dag. Sygdom har ingen indflydelse på forberedelsestid, ligesom aftalte akkorder for norm- perioden medgår fuldt ud i opgørelsen uanset evt. sygdom. Overtid godtgøres efter 15, stk. 4 og 5, der ikke kan fraviges ved lokalaftale. FLF har lavet et regneark til planlægning af timer. Arket er tilgængeligt fra FLFs hjemmeside LÆRER BAG TREMMER Artikel bragt i LVU-bladet Udefra ligner Viborg Arrest en uindtagelig fæstning. Der er intet spor af liv bag de tykke, røde vægge. Ikke engang lyde afslører noget, der kunne antyde menneskelig aktivitet. De røde murstensmure strækker sig 10 meter op over jorden, og på murens top snor pigtråden sig mellem de to tårne, der flankerer den massive bygnings facade. Vinduerne ud til gaden er spærret med centimeter tykke metaltremmer. Adgangen til arresten foregår gennem en lille dør midt i facaden. Her melder de besøgene deres ankomst over et samtaleanlæg. Kender overvagtmesteren ikke gæsterne, kan han kigge ud gennem dørspionen, inden han låser fængselsdøren op. Side 1 af årgang / Nr. 14

2 I arresten sidder arrestanter, som de kaldes, og venter på dom eller frikendelse. Det kan dreje sig om alt fra tyveri, narkohandel og mord. Der er plads til 27 indsatte mænd og kvinder, men nogle gange er belægningen højere. Bag en stor tremmedør kommer bygningen til live. Det er her, arrestanterne tilbringer deres dagligdag. Fordelt over to etager, ligger de indsattes celler side om side. I stuen er besøgsrummet, hvis dørkarm er skiftet ud med en metaldetektor. De indsatte må få besøg én gang om ugen på bestemte tidspunkter.ved siden af besøgsrummet kan arrestanterne træne deres muskler. Motionsrummet er sparsomt indrettet med nogle få slidte maskiner og har ikke plads til flere end fire mennesker ad gangen. Halvanden times træning kan det blive til om dagen, hvis de indsatte har husket at bestille tid. Dagen kan arrestanterne bruge på produktionsværkstedet mellem 8.00 og Der bliver produceret papirflag, dørhængsler og andre småting. Om aftenen kan de bestille fællesskab med en cellekammerat. Arbejder de ikke, tilbringer de dagen i cellen, der er cirka to meter i bredden og fire meter i længden. Døren forbliver låst, og eneste adspredelse er læsestof, tv, radio og en times gårdtur først på eftermiddagen. Adspredelsen kan også komme i form af undervisning af den nu pensionerede indvandrerlærer Peter Kim Holt. Han er et populært indslag i den monotone hverdag. Det hænder da også, at efterspørgslen er så stor, at nogle indsatte må vente på, at andre er flyttet fra arresten, før der kan blive tid. Når de indsatte får undervisning, kan de vælge mellem dansk, matematik, tysk, engelsk, fysik og kemi på 7.- til 10.-klassesniveau. Tidsubestemt straf Peter Kim Holt kender rutinen i Viborg Arrest. Et par gange om ugen pakker han sin taske og cykler hen til Arresthuset, hvor han har undervist indsatte i sin fritid siden februar Han kommer og går, som han har lyst til inden for de 216 timers undervisning, han er ansat til på årsbasis. Nøgle til cellerne har han selv, men yderdøren skal åbnes af overvagtmesteren. Interessen for fængselssystemet opstod i 1961, da Peter Kim Holt boede i Silkeborg, En af hans gode kammeraters far var en kendt fængselsinspektør på Kærshovedgaard, der var et ungdomsfængsel, hvor de indsatte sad med tidsubestemt straf. Peter Kim Holt besøgte jævnligt sin kammerat, Jesper, som boede i en tjenestebolig tæt på fængslet. Det første besøg husker han stadigvæk meget tydeligt. -Det var nyt og skræmmende, og fangerne betragtede os, som om vi var spioner for inspektøren eller fra en anden planet. Jeg havde set amerikanske film om fængsler, hvor de indsatte var i fodlænker, og hvor vagterne bar skarpladte våben, men der var ingen af delene på Kærshovedgaard. En anden gang var vi til nytårsaften hos Jesper. Efter festen fik vi lov til at blive natten over. Det foregik i cellerne, som blev låst udefra. Med i cellen fik vi en telefon, som vi kunne ringe fra, når vi ville ud. Det gjorde et stort indtryk på mig, husker Peter Kim Holt. 25 år senere blev Peter Kim Holt tilbudt stil-lingen i Viborg Arrest. Den tidligere lærer anbefalede ham til jobbet, og Peter Kim Holt var ikke et sekund i tvivl om, at det var et bijob for ham. - Det er et meget meningsfyldt job, for selvom de fleste har en 9. eller en 10. klasse, så er deres kundskaber for det meste meget mangelfulde. Nogle har afbrudt undervisningen, andre har aldrig gjort noget ved det. Undervisningen giver dem selvrespekt og hjælper dem til at komme på den anden side af den kriminelle linje. Jobbet er samtidig udfordrende, for jeg ved aldrig, hvem jeg kommer ind til. Nogle vil slå plat på mig, men jeg får altid drejet samtalen hen på undervisning. Efter et stykke tid går lyset op for dem, og de indser, at de skal have en formel uddannelse for at klare sig, når de kommer ud, fortæller Peter Kim Holt. -Eleverne adskiller sig ikke fra andre på anden måde, end at de er i en speciel situation. Der er alt fra super dygtige til svært ordblinde og analfabeter, forklarer Peter Kim Holt. - Den eneste forskel er, at de er bag lås og slå. De skal derfor have hjælp til alle former for kontakt til undervisningssteder og anskaffelse af materialer. Lige nu hjælper jeg for eksempel en indsat, som er i gang med et kursus i regnskabsføring. Han vil også gerne lære noget om foreningslove, men er hunderæd for at gøre noget ulovligt, så det snakker vi også om, forklarer Peter Kim Holt. Undervisning i cellen Når der kommer en ny indsat i arresten, besøger Peter Kim Holt vedkommende for at høre, om han eller hun har brug for undervisning. Andre gange er det personalet, der tipper Peter Kim Holt om, at en indsat måske har svært ved at udfylde vasketøjsedlen. Nogle indsatte får enetimer nogle gange om ugen, mens andre nøjes med at bruge Peter Kim Holt til at skaffe materialer til selvstudie. Undervisningen foregår for det meste hos de indsatte. Arresten har nemlig ikke noget undervisningslokale, og desuden fungerer de indsatte ikke i gruppeundervisning, da de har tendens til at konkurrere og hidse hinanden op. Der er heller ingen computere eller båndoptagere af sikkerhedsmæssige hensyn. Side 2 af årgang / Nr. 14

3 Michael er en af Peter Kim Holts elever. Den 27-årige mand venter på en dom i en sag om narkohandel, narkobesiddelse og hæleri. Bliver han dømt, kan han risikere at skulle afsone, mellem fire og otte år i et fængsel. En del af tiden i Arresthuset bruger Michael på at lære noget engelsk. Og det er ikke let, for han gik ud af skolen i 7. klasse og har ikke haft undervisning siden da. - Det er svært, for jeg har ikke haft engelsk i mange år. Skolen har aldrig været mig. Det var svært og blev derfor hurtigt kedeligt. Jeg sad det meste af tiden uden for døren i engelsktimerne, fordi læreren ikke var så vild med mig. Men det bliver forhåbentlig bedre nu. Jeg skal bare lægge noget energi i det, siger Michael og tager et hvæs til af sin cigaret af mærket Rød Corner. Engelskundervisningen skal Michael bruge til en uddannelse som butiksslagter, som foregår på teknisk skole og i en læreplads. Han fortæller, at det var meningen, at han skulle være gået i gang noget før med uddannelsen, men at han havde travlt med alt muligt andet. Nu har Michael fået god tid til at koncentrere sig om engelskundervisningen, der har stået på i fire uger. Bliver han dømt, håber han på at kunne få udgang til at følge undervisningen på teknisk skole, men han ved godt, at det nok ikke blive lige med det samme. Trusler på livet Stemningen i fængslet beskriver Peter Kim Holt som positiv. Der er en meget åben og behagelig stemning mellem fanger og personale. Han forklarer dog, at det er meget op til ham selv, hvordan det kører. - Jeg er ikke bonkammerat med dem, men jeg er venlig og afslappet og hilser på alle, også dem jeg ikke kender. Et smil og en bemærkning gør, at de ikke føler sig overset, og at de føler sig som mennesker, fortæller Peter Kim Holt. Når der opstår slagsmål, er det som regel fangerne imellem, men for en sikkerheds skyld kan Peter Kim Holt altid komme ud af cellen, og personalet kan komme ind, hvis han skulle blive taget som gidsel en dag. - Jeg er aldrig blevet overfaldet eller truet på livet og har aldrig følt mig utryg. Fængselsbetjentene siger dog, at på et eller andet tidspunkt kan der ske noget, fortæller han. Netop Peter Kim Holts imødekommende adfærd er med til, at han altid han haft en god kontakt til de indsatte. Mange af hans elever bruger da også læreren til andet end at snakke om engelske verber og førstegradsligninger. - De ser mig ikke som en autoritet, men mere som en, der vil strække sig langt for at hjælpe dem og lytte til dem. Vi snakker om personlige forhold, ægteskabsproblemer, familie og børn. Nogle gange ringer jeg for dem til familie eller venner. Jeg hjalp engang en, som ikke kunne få udgang til at tømme sin lejlighed, der var på vej til at blive rømmet, fortæller Peter Kim Holt. Han tilføjer, at han ikke har tavshedspligt og naturligvis informerer personalet, hvis han opsnapper nogle væsentlige informationer. -Michael bruger også Peter Kim Holt til at tale med - Peter er en fin lærer. Så længe det er ham, er det ikke galt. Det kunne have været en anden, der var pisseirriterende, men Peter har altid tid til en kop kaffe. Han kommer ikke bare ind og skrider ud igen, når undervisningen er færdig. På det sidste har der for eksempel været lidt trælse ting, som jeg ikke kan snakke med vagterne om, fordi de er kolde og kyniske. Peter er god til at lytte og spørger altid, om der er noget nyt. Det er rart nok, siger Michael og slukker cigaretten. Det er blevet tid til gårdtur. Michael går ud af cellen, og Peter Kim Holt låser sig ud af tremmedøren og siger på gensyn til personalet. Overvagtmesteren låser hoveddøren bag ham, og alle spor af liv bliver igen slugt af de tykke røde mure. JOHANN HEINRICH PESTA- LOZZI ( ) FLF Bulletin fortsætter sin serie om pædagoger som har øvet indflydelse på moderne fængselsundervisning. Første artikel handlede om den engelske reformator Mary Carpenter Pestalozzi blev født i Svejts og levede i den urolige tid med den franske revolution og Napoleon. Pestalozzi bliver påvirket af Jean Jacques Rousseaus ideer og opgiver sit studium i jura og teologi og påbegynder i stedet et studium i landbrugsvidenskab. Han købte landbruget Neuhof i 1774 og grebet af ideer om at uddanne samfundets unge kriminelle bliver han grundlæggeren af verdens første tekniske skole. Neuhof Skolen underviste i landbrug, vævning, motion og andre skolefag som læsning og matematik. Pestalozzi kunne ikke magte opgaven og skolen lukke, men han lærte meget om vanskelige børn og administration og konkluderede bl.a. at succes med uddannelse af vanskelige børn afhænger af at kunne give dem sikre rammer og dedikeret ægte opmærksomhed. Disse to forhold bestemte resten af hans liv og grundlage hans forfattervirksomhed. Pestalozzi får af byen Stans til opgave at opbygge en anstalt for fattige børn, men denne opgaver bliver allerede efter et halvt år stoppet med indmarchen af de franske tropper i byen. Selv om han er psykisk og fysisk nedbrudt af de barske realiteter giver dette den store vending i livet for ham. Med støtte af den lokale regering starter han på borgen Burgdorf et lærerseminar. Det lykkedes ham at samle meget dygtige folk og med udgivelsen af bogen Wie Gertrud Side 3 af årgang / Nr. 14

4 ihre Kinder lehrt strømmer folk fra hele Europa til Burgdorf for at lære hans metoder og ideer, heriblandt Europas på den tids største tænkere. Pestalozzi s lærerseminarium går til grunde pga. interne stridigheder mellem lærerne og han vender tilbage til sin originale ide og opretter et nyt Neuhof. Her dør han og bliver begravet på grunden. Tegning fra 1818 På hans gravsten, der opsummerer de vigtigste etaper i hans liv, står der bl.a.: - Redningsmanden for de fattige i Neuhof - Prædikant for folket i bogen Leonard og Gertrude - i Stans fader for de forældreløse - i Burgdorf og Munchenbuchsee grundlæggeren af en ny folkeskole - i Yverdon en lærer for menneskeheden - menneske, kristen og borger - alt for andre, intet for sig selv Pestalozzi talte hele sit liv for at bruge humane metoder til tilgangen til især unge kriminelle for at gøre dem til positive individer for samfundet. Han skriver bl.a. i sine værker: Hovedformålet med lovgivning må rette sig mod at kunne restituerer den kriminelles moral og give ham rehabilitering efter løsladelsen og Ingen straf eller hævn kan reformere et menneske, hvis det ikke er fulgt af venlighed og oprigtig hengivenhed. En af Pestalozzi s disciple Hr. Morf samlede hans ideer i bogen Fader Pestalozzi og beskrev 10 principper for Pestalozzi s metode: 1. Man må ligge vægt på observationer og intuition. 2. Korrekthed i sproget skal være grundlaget for en observation. 3. Man må ikke kritisere elever i undervisningssituationen. 4. Undervisning skal begynde med de mest enkle elementer og gradvist opbygges til gavn for barnet i en rækkefølge der tager psykologiske hensyn og ikke fagmæssige. 5. Der skal gives meget tid til undervisningen og til at kunne være forbillede. 6. Undervisning er ikke en udøvelse af dogmatisme, men den skal være udviklende. 7. Lærerne skal respektere eleverne. 8. Læreren skal ikke lære at videregive sin viden og sit talent, men skal oplæres til at udvikle og øge sin intelligens. 9. Viden og magt er relateret, og evner skal udvikle sig af dette forhold. 10. Hvad angår disciplin i klassen skal kærlighed til opgaven regulerer dette forhold. Den største forskel på Pestalozzi og hans store idol Rousseau er at Pestalozzi omsatte ideer til gav for mennesker. Pestalozzi s grundide var at forbedre verden ved at forbedre livet for samfundets svagest. Hans liv var en hård kamp med mange nederlag, men han gav aldrig op og fik stor indflydelse på vores tid. Webside om Pestalozzi: FÆNGSELSUNDERVISNING I NORGE ER BEHANDLET I STORTINGET På baggrund af Stortingsrapport nr. 27 fra i år om fængselsundervisning og en evaluering fra det ansvarshavende ministerium, kom fængselsundervisning til debat i Stortinget den 2. juni i år Her er nogle citater fra debatten: Lena Jensen (SV): Opplæring innenfor kriminalomsorgen er av stor betydning. Det bidrar både til bedre rehabilitering for den enkelte og er et viktig bidrag til større trygghet i samfunnet. Et forsterket opplæringstilbud i fengslene må derfor ses som en investering for framtiden. Eva M. Nielsen (A): Fra Arbeiderpartiets side vil jeg understreke at muligheten for utdanning under soning kan være nettopp det elementet som skal til for å hjelpe unge lovbrytere og andre til et bedre liv et liv uten kriminalitet og uten fornedrelse. [ ] Pr. i dag er det dessverre flere norske fengsler som ikke tilbyr utdanning under soning. Det er etter mitt syn meget beklagelig. Raymond Robertsen (H): Opplæringen for innsatte i norske fengsler skal forbedres. For å nå dette målet skal det gis bedre muligheter til tilpasset opplæring, det skal legges større vekt på yrkesfagopplæring, [ ]Flertallet understreker også behovet for kompetanseutvikling og kompetanseheving for lærerne i fengslene. Karin S. Woldseth (FrP): Fremskrittspartiet har merket seg at departementet ser dette som et viktig tiltak for å unngå at skolen oppfattes som en del av fengselet og utvikles i retning av en selvforsyningsmodell. Fremskrittspartiet deler ikke dette synet. Fremskrittspartiet mener tvert imot at en variant av det som kalles selvforsyningsmodellen, bør vurderes, og at en utvidet forbindelse mellom ordinær skole og opplæring innenfor kriminalomsorgen ikke bør forne sted. Vi har merket oss at den såkalte importmodellen er enerådende i norske fengsler, men at de øvrige nordiske landene har valgt en annen modell. Fremskrittspartiet ønsker at Justisdepartementet tillegges et overordnet ansvar for alle tiltak innenfor den samlede straffegjennomføringen, Side 4 af årgang / Nr. 14

5 basert på en blanding av den såkalte selvforsyningsmodellen og kontraktsmodellen. Elsa Skarbøvik (KrF): En undersøkelse viser at to tredjedeler av de innsatte ønsker å gå på skole mens de sitter inne, og 65 pst. av de innsatte under 25 år har ikke videregående opplæring. For Kristelig Folkeparti er det viktig å presisere at opplæringsloven gjelder også for de innsatte i fengslene. Opplæring er med på å gi soningen et innhold som betyr noe. Meldingen som vi behandler i dag, er derfor viktig for veien videre for fengselsundervisningen. Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Biblioteka er i dag ei undervurdert informasjonskjelde og ein salderingspost i mange kommunar, også i fengsla. Ein viktig del av det engasjementet og den aktiviteten vi ynskjer når det gjeld opplæring i fengsla, er at biblioteka blir styrkte. Lena Jensen (SV): Det er viktig å se på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av å styrke utdanningen og rehabiliteringen, som sagt. En investering i fengselsopplæringen er en sikker investering, det gir sikker avkastning. Det gir bedre utsikter til et godt liv for den enkelte, og det gir et bedre og tryggere samfunn for alle. Derfor er det viktig å satse på fengselsopplæringen. --- Debatten er beskrevet på denne hjemmeside: sning.aspx?id=31974 BOG ANMELDELELSE Politiken, 27. juli 2005 Der var engang, da retspolitik var andet og mere end ustandselige skærpelser af alverdens strafferammer. Egentlig er det blot en år siden, at ord som afkriminalisering og resocialisering gik af mode. Når det alligevel virker, som om det var en evighed siden, kan det være en god ide at genopfriske historien. Det er der mulighed for i Christian Borchs bog 'Kriminalitet og magt'. Den gennemgår samfundets skiftende opfattelse af kriminalitet i løbet af det 20. århundrede. Tilgængelig for større læserskare Men lad det være sagt med det samme: Det er en forbasket tung sag at tygge sig igennem - også unødigt vanskelig. Bogen er en bearbejdning af en ph.d.-afhandling, som cand. scient. pol. Christian Borch har forsvaret på Københavns Universitets juridiske fakultet. Han skriver i forordet, at han har villet gøre værket tilgængelig for en større læserskare. Det er kun lykkedes med begrænset held. Teorier om magtudøvelse Sproget er opstyltet og kunstigt. Forfatteren strør om sig med en drabelig mængde fremmedord. Men det danske sprog kniber det med. Hans sætninger er indviklede, og han skriver næsten konsekvent i passiv form. Samtidig bevæger han sig på et højt abstraktionsniveau. Det, der gør bogen lige så svær som en lærebog, er ikke den historiske beskrivelse, men udredningerne om de teorier om magtudøvelsen, som er forfatterens egentlige budskab. Kriminalitet en del af samfundet Fremstillingen af det historiske forløb giver indblik i, hvordan samfundet har skiftet syn på, hvorfor de kriminelle overtræder loven. Det er en beretning om, hvordan samfundet først byggede straffesystemet på en opfattelse af, at kriminalitet var et udslag af forbrydernes frie vilje, der skulle knækkes. Siden gik straffeteoretikerne i den modsatte grøft og udlagde kriminalitet som et resultat af sygdom og degenerering. Det bragte racehygiejnen i spil og gjorde det legitimt at tale om at holde samfundet fri for de individer, der blev udråbt som skadelige. Bogen følger tiden op til vore dage, da det er god latin at betragte kriminalitet som en normal del af samfundet. Det har sat gang i arbejdet på at forebygge lovovertrædelser med kriminalpræventive programmer, der rækker lige fra enkle råd om robuste låse i hoveddøren til vejledning i kriminalitetsforebyggende byplanlægning. Kritisk over for kriminalprævention Forfatteren tolker enhver form for kriminalprævention som magtudøvelse og argumenterer med, at al forebyggelse sigter på at regulere folks handlinger. Han medgiver, at han har svært ved at argumentere mod, at det er bedre at forebygge end at straffe kriminalitet. Alligevel er han stærkt kritisk - for ikke at sige afvisende - over for i hvert fald dele af kriminalpræventionen. Side 5 af årgang / Nr. 14

6 RAW - READING MORE AND WRITING BETTER WITH THE BBC This autumn, the BBC launches its biggest adult literacy campaign ever - RaW - a fresh, entertainment-led, 3 year drive to engage the passions and interests of the nation. RaW aims to reach the 12 million UK adults with intermediate reading skills - often life's doers - practical people who find reading and writing uninspiring and irrelevant, but want help in specific areas, from filling in forms and reading sports reports to writing to their children. To register for RaW now, visit NYE HJEMMESIDER Fangernes Demokratiske Lands Netværk. Det engelske fængsel Acklington blev oprettet i 70 erne på en gammel Royal Airforce Base. Fængslets indsatte har på sommerskolen arbejdet med webdesign i HTML og fik produceret nedenstående hjemmeside. Kig ind: Over 4000 kvinder sidder i fængsel i England og Wales. Det er en stigning på 173 % over 10 år. Med sig i fængsel har de en frygtelig statistik. Nedenstående hjemmeside er dedikeret denne problematik. Side 6 af årgang / Nr. 14

7 EUROPARÅDET RESOLUTION NR. R(89)12 1. Alle indsatte skal have muligheden for at blive undervist i almindelige skolefag, erhvervsrettede fag, kulturelle og kreative aktiviteter, fysisk udfoldelse og sport, sociale færdigheder samt have adgang til et bibliotek. 2. Indsattes undervisning skal ligne den, de kan få uden for fængslet for tilsvarende aldersgrupper, og skal tilrettelægges, så den giver størst bredde i indlæringsmulighederne. 3. Uddannelsen i fængslet skal have som formål at udvikle det hele menneske, idet den tager hensyn til den enkeltes sociale, økonomiske og kulturelle baggrund. 4. Alle ansatte i fængslerne skal så vidt det er muligt støtte fængselsundervisningen og medvirke til at fremme den. 5. Undervisning i fængslerne må ikke have en ringere status end almindeligt arbejde, og indsatte, som deltager i undervisning, må ikke stilles ringere økonomisk eller på anden måde blive underprioriteret i forhold til anden beskæftigelse. 6. Man skal gøre sig anstrengelser for at opmuntre indsatte til at deltage i alle aspekter af undervisning. 7. Der skal skabes udviklingsprogrammer som sikrer at undervisningspersonalet benytter sig af tidssvarende undervisningsmetoder som gælder inden for voksenuddannelsen. 8. Der skal gives speciel opmærksomhed til indsatte med særlige vanskeligheder og især indsatte med læse- og skriveproblemer. 9. Den erhvervsrettede undervisning skal sikre en alsidig uddannelse af det enkelte individ og skal følge udviklingen på arbejdsmarkedet. 10. Indsatte skal mindst en gang om ugen have direkte adgang til et velassorteret bibliotek. 11. Kropslig udfoldelse og sport skal støttes, og indsatte skal have mulighed for at deltage i sådanne aktiviteter. 12. Der skal lægges særlig vægt på kreative og kulturelle aktiviteter, som hjælper indsatte til bedre at udvikle og udtrykke sig. 13. Den sociale uddannelse skal indeholde praktiske elementer, som gør hverdagen i fængslet lettere og hjælper til, at indsatte bliver bedre rustet til en tilbagevenden til samfundet. 14. Når det er muligt, skal indsatte have tilladelse til at deltage i undervisning uden for fængslet. 15. Når udannelse skal ske i fængslet, skal samfundet udenfor i størst muligt omfang inddrages. 16. Der skal gøres foranstaltninger, så indsatte kan fortsætte en uddannelse efter løsladelsen. 17. Økonomiske midler, teknisk udrustning og lærerpersonale skal stilles til rådighed, så indsatte sikres en passende uddannelse. MENNESKERETSKONVENTI- ONEN Menneskeretskonventionen siger i kapitel 26: 1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. [Fuld Tekst, tml] FORENEDE NATIONERS FÆNGSELSREGLER General Assembly Resolution 45/111 - Basic Principles for the Treatment of Prisoners, Article 77: "Provision shall be made for the further education of all prisoners capable of profiting thereby" General Assembly Resolution 45/111 - Basic Principles for the Treatment of Prisoners, Article 6: "All prisoners shall have the right to take part in cultural activities and education aimed at the full development of the human personality" [Fuld teskt, 45/a45r111.htm] Side 7 af årgang / Nr. 14

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org 225935 CP 1 2005 NO GRUNDTVIG G1 www.pipeline project.org 1. Nr. marts 2006 Introduktion Kære læser, Dette blad, du nu har I hånden eller læser på Internettet er det første nummer af det europæiske Pipeline

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund.

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund. Bruger 2 Forord Flere og flere undersøgelser viser at vores børn ikke får rørt sig nok i løbet af dagen. Det er under halvdelen af danske skoleelever, der når op på den anbefalede times fysiske aktivitet

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

BULLETIN INFORMATION FRA FÆNGSELSLÆRERFORENINGENS BESTYRELSE Nr. 31 Sommer 2008 6. årgang

BULLETIN INFORMATION FRA FÆNGSELSLÆRERFORENINGENS BESTYRELSE Nr. 31 Sommer 2008 6. årgang BULLETIN INFORMATION FRA FÆNGSELSLÆRERFORENINGENS BESTYRELSE Nr. 31 Sommer 2008 6. årgang FLF-Bulletin udkommer nogle uger efter bestyrelsen har holdt møde. Bulletinens indhold bestemmes bl.a. af bestyrelsens

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Projekt Aktiv Fritid. Forhold og spørgsmål til nærmere belysning?

Projekt Aktiv Fritid. Forhold og spørgsmål til nærmere belysning? Projekt Aktiv Fritid Forhold og spørgsmål til nærmere belysning? Kære deltagere i kick-off mødet omkring projekt Aktiv Fritid. Allerførst vil vi gerne sige tak for alle jeres bidrag i forbindelse med gruppearbejdet.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Bag tremmer APROPOS. Hvis du sidder og nyder en is på Sankt Hans torv, 050 *

Bag tremmer APROPOS. Hvis du sidder og nyder en is på Sankt Hans torv, 050 * APROPOS Bag tremmer Hvis du sidder og nyder en is på Sankt Hans torv, sidder der mindre end 100 meter væk omkring 90 mennesker i små celler, deres hverdag er styret af fængselsbetjente, de får lov til

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Støttet af Kulturstyrelsens formidlingspulje 2013 1 Formål Da Arresten genåbnede med ny permanent

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere