8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator"

Transkript

1 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-, henholdsvis sygehusniveau. Et vigtigt spørgsmål, som der skal tages stilling til, er om der findes en ægte strukturel variabilitet i de enkelte indikatorer, eller om der simpelthen er tale om tilfældig variation som forklaring på geografiske forskelle. Dette fører til hierarkiske modeller, hvor der tillades strukturel variabilitet imellem geografiske områder. Hvis den eksisterer, kan denne variabilitet skyldes ikke observerbare kovariater, som man ikke har taget højde for. Den grundlæggende idé bag en hierarkisk model er at opdele variationen, som observeres blandt de områdespecifikke estimater, i en tilfældig variation inden for hvert enkelt område og systematisk variation imellem områderne. Det sidste er beskrevet af en normal fordeling med en standarddeviation,, som beskriver variationen af områdernes sande niveau, dvs. det niveau, som ville være observeret i en situation med et meget stort antal områder. Denne standarddeviation,, kan estimeres ud fra foreliggende data; jo højere værdi af, jo større er den systematiske variation. En værdi af tæt på 0 indikerer, at der ingen variation er områderne imellem. Der findes forskellige typer af hierarkiske modeller, afhængig af datatypen og forskellige estimationsteknikker. I denne rapport andrager indikatorerne Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIc og IId ventetid til død; der anvendes en frailty model til analyse af heterogenitet i overlevelsestider. De øvrige indikatorer behandles som proportioner og analyseres med en såkaldt logistisk tilfældig effekt model til analyse af binære data. Da disse modeller har en tendens til at modellere det specifikke niveau for hvert område på en bestemt skala, så som log-odds eller log-hazard, er en direkte fortolkning af ofte kompliceret. Derfor vil sædvanligvis blive oversat til odds-ratio eller hazard-ratio, som svarer til en kontrastering af værdien for 95-percentilen ( højeste område ) med værdien for 5-percentilen ( laveste område). Derudover vil blive rapporteret p- værdier svarende til en test af =0, dvs. nul-hypotesen svarende til ingen forskel imellem områderne. Heterogeniteten imellem områder skyldes ikke nødvendigvis forskelle i behandlingsindsats og resultater, men kan simpelthen forklares ved forskelle i sammensætningen af populationer imellem områder. Der kan tages højde for dette ved at tilføje individspecifikke covariater til den hierarkiske model. I dette tilfælde beskriver heterogenitetsparameteren (og kontrasten mellem 95% højeste og 5% laveste område) den variation imellem områderne, som ikke kan forklares ud fra forskelle i populationerne mht. til de covariater, som er inkluderet i modellen. I de logistiske modeller beskrives variationen mellem områder ved hjælp af variansen. Den giver samme fortolkning af den systematiske variation som. Ud over heterogenitet imellem områder (regioner, henholdsvis afdelinger) indgår kalendertid som selvstændig studiefaktor for herved at muliggøre vurdering af indikatorudvikling over tid, når der er taget højde for de øvrige analyserede kilder til variation. For hver indikator bringes en sammenfattende statistisk-epidemiologisk kommentar til analysen. De detaljerede resultater af de statistiske analyser fremlægges i Appendiks 8.2 : Statistisk analyse af hver enkelt indikator. Detaljerede gennemgange har godtgjort, at effekten af kalendertid for de fleste indikatorer ikke kan anses for ensartet inden for den samlede observationsperiode. Dette er ellers en forudsætning for den anvendte statistiske modellering. For at reducere fejl som følge af brud på modelforudsætninger, indgår udelukkende afrapporteringsåret sammen med de 4 forudgående rapporteringsår i den statistiske analyse; for 5-års overlevelse indgår dog i indeværende rapport kun de fire mulige kalenderåret.

2 Dette bilag dokumenterer den statistiske analyse af hver af de involverede indikatorer Vigtig note: Indikatorgrupperne I og II angår overlevelse, men den statistiske analyse af indikatorerne tager udgangspunkt i observerede dødsfald og estimerede mortalitetsrater Anvendte forkortelser: HR: Hazard Ratio som kan fortolkes som relativ risiko for død efter justering for de medtagne prognostiske faktorer. Eksempel: En estimeret HR = 0,80 for kvinder versus mænd kan fortolkes således, at i den anvendte statistiske justeringsmodel er mortalitetsraten for kvinder estimeret til 0,80 (80%) af den estimerede mortalitetsrate for mænd altså en relativt bedre overlevelse for kvinder. OR:Odds Ratio som kan fortolkes som relativ risiko efter justering for de medtagne prognostiske faktorer). Eksempel: En estimeret OR = 0,47 for år 2007 versus år 2009 kan fortolkes således, at i den anvendte statistiske justeringsmodel er sandsynligheden for indfrielse af indikatormål i år 2007 estimeret til 0,47 (47%) af niveauet for år 2009 altså en relativt bedre målopnåelse i år SE: 1 Standard Error CI 95% :Sikkerhedsinterval (95% niveau)

3 Indikator Ia: Andel af patienter, som overlever 1 år fra diagnosedato Alder > 70 vs. Alder < ,1.49 Køn (Kvinde vs. Mand) ,0.90 Stadie II vs Stadie I ,2.20 Stadie IIIa vs Stadie I ,2.15 Stadie IIIb vs Stadie I ,2.87 Stadie IV vs Stadie I ,4.80 comorb 1-3 vs comorb ,1.22 comorb >3 vs comorb ,1.49 SCLC vs NSCLC ,0.93 Uoplyst vs NSCLC ,1.76 resektion ,0.28 År ,0.99 Sjælland vs Hovedstaden ,1.13 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.22 Midtjylland vs Hovedstaden ,1.21 Nordjylland vs Hovedstaden ,1.34 N=19036 theta = % højeste vs 5% laveste = 1.27 Test af nul-hypotesen vedr. heterogenitet (theta = 0): p-værdi =0.000 Indikator Ib: Andel af patienter, som overlever 2 år fra diagnosedato Alder > 70 vs. Alder < ,1.43 Køn (Kvinde vs. Mand) ,0.90 Stadie II vs Stadie I ,1.84 Stadie IIIa vs Stadie I ,1.91 Stadie IIIb vs Stadie I ,2.49 Stadie IV vs Stadie I ,3.75 comorb 1-3 vs comorb ,1.20 comorb >3 vs comorb ,1.49 SCLC vs NSCLC ,0.98 Uoplyst vs NSCLC ,1.56 resektion ,0.32 År ,0.98 Sjælland vs Hovedstaden ,1.14 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.24 Midtjylland vs Hovedstaden ,1.22 Nordjylland vs Hovedstaden ,1.32 N=17912 theta = % højeste vs 5% laveste = 1.26 Test af nul-hypotesen vedr. heterogenitet (theta = 0): p-værdi =0.000

4 Indikator Ic: Andel af patienter, som overlever 5 år fra diagnosedato Alder > 70 vs. Alder < ,1.45 Køn (Kvinde vs. Mand) ,0.88 Stadie II vs Stadie I ,1.50 Stadie IIIa vs Stadie I ,1.59 Stadie IIIb vs Stadie I ,1.97 Stadie IV vs Stadie I ,2.80 comorb 1-3 vs comorb ,1.20 comorb >3 vs comorb ,1.45 SCLC vs NSCLC ,0.97 Uoplyst vs NSCLC ,1.29 resektion ,0.39 År ,0.99 Sjælland vs Hovedstaden ,1.15 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.23 Midtjylland vs Hovedstaden ,1.25 Nordjylland vs Hovedstaden ,1.26 N=16357 theta = % højeste vs 5% laveste = 1.24 Test af nul-hypotesen vedr. heterogenitet (theta = 0): p-værdi =0.000 Indikator IIa: Overlevelse 30 dage efter operation Alder > 70 vs. Alder < ,3.25 Køn (Kvinde vs. Mand) ,0.79 stadie ,1.31 comorb 1-3 vs comorb ,3.65 comorb >3 vs comorb ,10.68 Lobektomi vs Kile- og segmentresektion ,3.24 Pneumonektomi vs Kile- og segmentresektion ,13.81 MatrikelSkift ,2.75 Misklassifikation ,2.55 År ,0.98 Syddanmark vs Hovedstaden ,2.90 Midtjylland vs Hovedstaden ,2.52 Nordjylland vs Hovedstaden ,2.90 N=3439 theta= % højeste vs 5% laveste=1,00 Test af null-hypotesen vedr. heterogenitet (theta=0) : p-værdi=0.847

5 Indikator IIb: Overlevelse 1 år efter operation Alder > 70 vs. Alder < ,2.16 Køn (Kvinde vs. Mand) ,0.94 stadie ,1.41 comorb 1-3 vs comorb ,1.62 comorb >3 vs comorb ,3.03 Lobektomi vs Kile- og segmentresektion ,1.02 Pneumonektomi vs Kile- og segmentresektion ,2.33 MatrikelSkift ,1.86 Misklassifikation ,2.66 År ,1.02 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.62 Midtjylland vs Hovedstaden ,1.67 Nordjylland vs Hovedstaden ,1.89 N=2852 theta= % højeste vs 5% laveste=1,18 Test af null-hypotesen vedr. heterogenitet (theta=0) : p-værdi=0.353 Indikator IIc: Overlevelse 2 år efter operation Alder > 70 vs. Alder < ,1.83 Køn (Kvinde vs. Mand) ,0.93 stadie ,1.36 comorb 1-3 vs comorb ,1.60 comorb >3 vs comorb ,2.68 Lobektomi vs Kile- og segmentresektion ,0.90 Pneumonektomi vs Kile- og segmentresektion ,1.87 MatrikelSkift ,1.56 Misklassifikation ,2.67 År ,1.00 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.55 Midtjylland vs Hovedstaden ,1.45 Nordjylland vs Hovedstaden ,1.82 N=2578 theta= % højeste vs 5% laveste=1,19 Test af null-hypotesen vedr. heterogenitet (theta=0) : p-værdi=0.238

6 Indikator IId: Overlevelse 5 år efter operation Alder > 70 vs. Alder < ,1.73 Køn (Kvinde vs. Mand) ,0.81 stadie ,1.29 comorb 1-3 vs comorb ,1.47 comorb >3 vs comorb ,2.37 Lobektomi vs Kile- og segmentresektion ,1.10 Pneumonektomi vs Kile- og segmentresektion ,1.75 MatrikelSkift ,1.07 Misklassifikation ,2.37 År ,0.94 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.36 Midtjylland vs Hovedstaden ,1.55 Nordjylland vs Hovedstaden ,1.65 N=1784 theta= % højeste vs 5% laveste=1,33 Test af null-hypotesen vedr. heterogenitet (theta=0) : p-værdi=0.025 Indikator IIIa1. Andel af patienter opereret senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter behandlende sygehus Alder > 70 vs. Alder < ,0.95 Køn (Kvinde vs. Mand) ,1.25 comorb 1-3 vs comorb ,0.98 comorb >3 vs comorb ,0.85 Stadie II vs Stadie I ,1.09 Stadie IIIa vs Stadie I ,0.84 Stadie IIIb vs Stadie I ,0.99 Stadie IV vs Stadie I ,1.02 År ,1.20 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.69 Midtjylland vs Hovedstaden ,1.81 Nordjylland vs Hovedstaden ,5.26 N=3676 sigma = % højeste vs 5% laveste = 5.45

7 Indikator IIIa2. Andel af patienter opereret senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter udredende sygehus Alder > 70 vs. Alder < ,0.95 Køn (Kvinde vs. Mand) ,1.25 comorb 1-3 vs comorb ,0.97 comorb >3 vs comorb ,0.84 Stadie II vs Stadie I ,1.09 Stadie IIIa vs Stadie I ,0.85 Stadie IIIb vs Stadie I ,0.96 Stadie IV vs Stadie I ,0.99 År ,1.21 Sjælland vs Hovedstaden ,0.96 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.70 Midtjylland vs Hovedstaden ,1.69 Nordjylland vs Hovedstaden ,4.84 N=3576 sigma = % højeste vs 5% laveste = 5.69 Indikator IIIb1. Andel af patienter påbegyndt onkologisk behandling senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter behandlende sygehus Alder > 70 vs. Alder < ,0.88 Køn (Kvinde vs. Mand) ,1.06 comorb 1-3 vs comorb ,0.96 comorb >3 vs comorb ,0.73 SCLC vs NSCLC ,6.56 Uoplyst vs NSCLC ,1.43 Stadie II vs Stadie I ,2.69 Stadie IIIa vs Stadie I ,4.37 Stadie IIIb vs Stadie I ,7.34 Stadie IV vs Stadie I ,8.90 År ,1.29 Sjælland vs Hovedstaden ,1.14 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.85 Midtjylland vs Hovedstaden ,1.14 Nordjylland vs Hovedstaden ,1.12 N=11847 sigma = % højeste vs 5% laveste = 1.91

8 Indikator IIIb2. Andel af patienter påbegyndt onkologisk behandling senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter udredende sygehus Alder > 70 vs. Alder < ,0.88 Sex ,1.06 comorb 1-3 vs comorb ,0.96 comorb >3 vs comorb ,0.72 SCLC vs NSCLC ,6.58 Uoplyst vs NSCLC ,1.45 Stadie II vs Stadie I ,2.67 Stadie IIIa vs Stadie I ,4.33 Stadie IIIb vs Stadie I ,7.21 Stadie IV vs Stadie I ,8.73 År ,1.30 Sjælland vs Hovedstaden ,0.91 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.80 Midtjylland vs Hovedstaden ,1.07 Nordjylland vs Hovedstaden ,1.01 N=11847 sigma = % højeste vs 5% laveste = 2.17 Indikator IIIc1. Andel af patienter påbegyndt kemoterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter behandlende sygehus Alder > 70 vs. Alder < ,0.97 Køn (Kvinde vs. Mand) ,1.16 comorb 1-3 vs comorb ,1.05 comorb >3 vs comorb ,0.67 SCLC vs NSCLC ,7.17 Uoplyst vs NSCLC ,1.73 Stadie II vs Stadie I ,2.29 Stadie IIIa vs Stadie I ,3.89 Stadie IIIb vs Stadie I ,6.65 Stadie IV vs Stadie I ,7.44 År ,1.30 Sjælland vs Hovedstaden ,0.99 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.82 Midtjylland vs Hovedstaden ,0.96 Nordjylland vs Hovedstaden ,1.10 N=8281 sigma = % højeste vs 5% laveste = 2.11

9 Indikator IIIc2. Andel af patienter påbegyndt kemoterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter udredende sygehus Alder > 70 vs. Alder < ,0.96 Sex ,1.16 comorb 1-3 vs comorb ,1.04 comorb >3 vs comorb ,0.66 SCLC vs NSCLC ,7.19 Uoplyst vs NSCLC ,1.75 Stadie II vs Stadie I ,2.32 Stadie IIIa vs Stadie I ,3.93 Stadie IIIb vs Stadie I ,6.66 Stadie IV vs Stadie I ,7.43 År ,1.30 Sjælland vs Hovedstaden ,0.90 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.84 Midtjylland vs Hovedstaden ,0.92 Nordjylland vs Hovedstaden ,1.00 N=8386 sigma = % højeste vs 5% laveste = 2.34 Indikator IIId1. Andel af patienter påbegyndt stråleterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb- efter behandlende sygehus Alder > 70 vs. Alder < ,0.88 Køn (Kvinde vs. Mand) ,0.98 comorb 1-3 vs comorb ,0.94 comorb >3 vs comorb ,0.86 SCLC vs NSCLC ,6.15 Uoplyst vs NSCLC ,1.58 Stadie II vs Stadie I ,3.16 Stadie IIIa vs Stadie I ,4.61 Stadie IIIb vs Stadie I ,6.55 Stadie IV vs Stadie I ,9.81 År ,1.32 Sjælland vs Hovedstaden ,1.72 Syddanmark vs Hovedstaden ,2.27 Midtjylland vs Hovedstaden ,1.48 Nordjylland vs Hovedstaden ,1.35 N=5105 sigma = % højeste vs 5% laveste = 2.15

10 Indikator IIId2. Andel af patienter påbegyndt stråleterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter udredende sygehus Alder > 70 vs. Alder < ,0.88 Sex ,0.97 comorb 1-3 vs comorb ,0.92 comorb >3 vs comorb ,0.85 SCLC vs NSCLC ,6.12 Uoplyst vs NSCLC ,1.68 Stadie II vs Stadie I ,3.03 Stadie IIIa vs Stadie I ,4.35 Stadie IIIb vs Stadie I ,6.09 Stadie IV vs Stadie I ,9.20 År ,1.32 Sjælland vs Hovedstaden ,0.71 Syddanmark vs Hovedstaden ,2.12 Midtjylland vs Hovedstaden ,1.36 Nordjylland vs Hovedstaden ,1.19 N=5105 sigma = % højeste vs 5% laveste = 3.35 Indikator IV. Andel patienter med overensstemmelse mellem ctnm og ptnm Alder > 70 vs. Alder < ,1.18 Køn (Kvinde vs. Mand) ,1.24 comorb 1-3 vs comorb ,1.43 comorb >3 vs comorb ,1.06 Stadie II vs Stadie I ,0.65 Stadie IIIa vs Stadie I ,1.19 Stadie IIIb vs Stadie I ,14.55 Stadie IV vs Stadie I ,1.02 År ,1.39 Sjælland vs Hovedstaden ,1.10 Syddanmark vs Hovedstaden ,1.01 Midtjylland vs Hovedstaden ,0.72 Nordjylland vs Hovedstaden ,0.71 N=2995 sigma = % højeste vs 5% laveste = 2.12

11 Indikator V. Andel af patienter med ikke småcellet lungecancer, hvor der er foretaget resektion Alder > 70 vs. Alder < ,0.47 Køn (Kvinde vs. Mand) ,1.17 comorb 1-3 vs comorb ,0.70 comorb >3 vs comorb ,0.49 Stadie II vs Stadie I ,0.53 Stadie IIIa vs Stadie I ,0.07 Stadie IIIb vs Stadie I ,0.01 Stadie IV vs Stadie I ,0.01 År ,1.01 Sjælland vs Hovedstaden ,0.75 Syddanmark vs Hovedstaden ,0.64 Midtjylland vs Hovedstaden ,0.98 Nordjylland vs Hovedstaden ,0.94 N=15368 sigma = % højeste vs 5% laveste = 2.52

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Analysens og rapportens opbygning 1 2. Sammenfatning og perspektivering 5 3. Børn og unge med handicap

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede?

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 mindre syge end uforsikrede? Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt. Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar

Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt. Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere