Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system"

Transkript

1 Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne, Pkt Bilag 2, Kravspecifikationen 4 Bilag 2, Kravspecifikation, Krav 10 Vi har ikke kunnet se nogle krav, der er markeret som Minimumskrav (MK). Hvordan skal dette forstås? Kan Ordregiver specificere hvor mange kopier af tilbuddet der skal afleveres? Er der korrekt forstået at der ikke er nogle kravstyper K/MK i kravspecifikationen Ordregiver bedes oplyse hvilket CTI system der skal integreres til 5 Bilag 3, Pkt. 5 ServiceNow, som er den løsning der tilbydes, er udelukkende baseret på en brugerlicens. Det er derfor ikke muligt at prissætte en sitelicens til Aarhus Kommune, men i stedet kan tilbydes en all-user licens. Denne løsning vil I bilagene til kontrakten som tilbudsgiver også bedes udfylde er der minimumskrav (MK). Tilbudsgiver bedes være opmærksom på eventuelle minimums-krav i forbindelse med udfyldelse af bilagene, herunder at minimums-kravene ikke er angivet som i bilag 4. I tilfælde af tvivl bedes tilbudsgiver spørge Aarhus Kommune. Udbudsbetingelserne ændres til, at der alene skal afleveres en elektronisk kopi. Se svar på spørgsmål 1. Avaya Symposium. Som beskrevet i pkt. 5.2 og pkt. 5.3 skal tilbudsgiver angive en pris for både en sitelicens og en brugerbaseret licens. Bemærk også udbudsbetingelsernes pkt. 7.7 omkring sideordnet bud. Side 1 af 9 BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Brugerservice Valdemarsgade Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sag: 15/ Sagsbehandler: Anders Jørgensen

2 6 Bilag 3, Pkt. 7.3, Ad.2 dog være uforholdsmæssig dyr, da alle brugere i Aarhus Kommune vil skulle licensieres. Kan Odregiver kommentere på om det vil være acceptabelt kun at prissætte brugerlicenser i udbudsbesvarelsen. Ordregiver beder om prissætning på sagsoprettere, 50 supportere, 4 systemadministratorer samt ubegrænset antal sager pr. år. I Bilag 2, Kravspecifikationen, Pkt. 3, nævnes også 100 Lokalsupportere. Kan Ordregiver præcisere hvor mange brugere der skal arbejde som sagsbehandlere i systemet? 7 Bilag 3, Pkt. 8.2 Ordregiver har beskrevet en betalingsplan. Er det tilladt for tilbudsgiver at foreslå en alternativ betalingsplan? Årsagen til dette er, at tilbudsgiver har en stor etableringsomkostning i forbindelse med køb af licenser fra ServiceNow. Tilbudsgiver vil derfor fore- Potentielt 150 sagsbehandlere (50 supportere Lokale Support Ansvarlige (LSA'ere)). Sidstnævnte vil dog kun få begrænsede rettigheder som sagsbehandlere (som udgangspunkt læseadgang til andre sager end egne). Betalingsplanen kan der jf. pkt. 8.2 og 8.3 ikke afviges fra. Side 2 af 9

3 slå at der inkluderes en etableringsomkostning i betalingsplanen. 8 Bilag 7, Pkt. 2.2 Ordregiver opstiller i tabel en række krav til reaktionsog løsningstider. Tilbudsgiver har baseret tilbuddet på løsning fra ServiceNow, som kontraktuelt fungerer som underleverandør til tilbudsgiver. Det er derfor ikke muligt for tilbudsgiver at garantere en løsningstid på et problem der kræver involvering af ServiceNow. Tilbudsgiver vil derfor høre derfor spørge Ordregiver, om det er tilladt at foreslå en alternativ model, som vi har anvendt i andre offentlige udbudssager? 9 Bilag 9, Pkt. 2 Tilbudsgiver har baseret sit tilbud på ServiceNow, som er en software-as-aservice løsning. Det betyder for Ordregiver at der ikke bliver installeret noget software lokalt, og at systemet udelukkende tilgås via en internetbrowser. Det er derfor ikke muligt De i pkt. 2.2 opstillede reaktions- og løsningstider er minimumskrav. Ja. Side 3 af 9

4 10 Bilag 2 og 4, krav 60 at udlevere kildekolden på software til deponering. Er det muligt for Ordregiver at godtage dette? Hvilken henvisning er den korrekte, nr 88 eller 91? Den korrekte henvisning er nr. 89 Side 4 af 9 11 Bilag 2 og 4, krav 89 Der henvises til krav 59, men vi synes ikke det giver mening. Er det den rigtige henvisning? Den rigtige henvisning er nr Udbudsbetingelserne, Pkt. 4.4 Tilbud skal afleveres i: underskrevet original og tre (6) kopier Se svar på spørgsmål Udbudsbetingelserne pkt kopi på enten CD- ROM, USB-stick eller Kan materiale fremsendes pr. i underskrevet stand som nævnt ovenfor? Af Udbudsbetingelserne pkt fremgår det at Besvarelsen af ønsker og minimumskrav skal angives i bilag A, Tilbudsblanketten, bilag 2, Kravspecifikationen samt bilagene til kontrakten. Af bilag A, Tilbudsblanket punkt 4, fremgår det at løs- Besvarelsen bedes angivet i bilag 4, samt bilagene til kontrakten.

5 ningsbeskrivelse skal indgå i bilag 4, Specifikation af programmel og dokumentation. Er det ikke korrekt forstået at besvarelse skal fremgå af Bilag 4 hvori der er plads til besvarelse? 14 Bilag 1: Tidsplan Hvad forventer Aarhus Kommune inkluderet i en beskrivelse af afklaringsfase? 15 Bilag 4: Specifikation 16 Bilag 4: Specifikation Vi har ikke kunne finde punkter i kravspecifikation, der er markeret som Minimumskrav (MK). Hvordan skal dette forstås? Af afsnit 1 fremgår det bl.a. at Leverandøren opfordres derfor til at være så detaljerede som muligt i deres beskrivelser af de enkelte krav Er det muligt, for at sikre en øget detaljeringsgrad, blot at angive koden i tabellen og lave henvisning til den detaljerede beskrivelse i tilbud? Besvarelse i tabel- Afklaringsfasen indeholder de aktiviteter, der måtte være behov for mellem kontraktunderskrift og installationsdag. Det kunne være opsætning af netværk, leverandørens adgang til AD, bestilling af HW ol. Se svar på spørgsmål 1. Ja. Side 5 af 9

6 17 Bilag 4: Specifikation ønske 7 18 Bilag 4: Specifikation ønske Bilag 4: Specifikation ønske Bilag 4: Specifikation ønske Udbudsbetingelserne, afsnit 6 form vil have sine begrænsninger, så med en besvarelse i tilbud kan leverandør øge detaljeringen samt indsætte screen dumps mm. Har ordregiver defineret max størrelse for evt. vedhæftninger? Ordregiver bedes uddybe ønske Ordregiver bedes uddybe ønske Ordregiver bedes uddybe ønske Det fremgår således:" Bilag 13, Databehandleraftale, bilag 13B, Krav til databehandleren og bilag 13D, Medarbejderliste skal ud-fyldes og frem- Nej, så længe systemets performance ikke forringes. Kan afklares efter nærmere dialog i projektet. Ønsket omformuleres til: Det ønskes at systemet understøtter Access Management, herunder ønskes en beskrivelse af, hvilke snitflader og evt. brugeradminstrationsværktøjer, som understøttes. Uddybning: I forbindelse med anmodningen i Systemet om oprettelse af en brugerident til fx AD, kræves brugerens CPR-nr. Det må ikke være muligt for andre brugere, at læse dette felt. Hvis der opstår flere incidents med samme årsag (eller flere henvendelser om samme incident) ønskes mulighed for at knytte disse sammen, så flere sager løses med samme løsning/svar. Nej, bilag 13C er først relevant i forbindelse med evt. kontraktindgåelsen. Side 6 af 9

7 22 Bilag 4, Specifikation sendes til Ordregiver inden kontraktindgåelse, men ikke i forbindelse med indlevering af tilbud." Spørgsmål: Kan Ordregiver oplyse om bilag 13C skal indleveres i forbindelse med indlevering af tilbud? Tilbudsgiver forstår strukturen og Ordregivers ønsker og instrukser til besvarelsen således, at vi i bilag 4 foruden angivelse af opfyldelse og tilhørende besvarelse med angivelse af kode, angiver henvisning til et konkret punkt i et nyt dokument "Tilbudsgivers tilbud". For eksempel i kollone "Henvisning til leverandørens tilbud": Se bilag X (Leverandørens tilbud), pkt. Y for besvarelse. Spørgsmål: kan Ordregiver oplyse om det er korrekt forstået? Ja, det er korrekt. Side 7 af 9 23 Bilag 3, Betalingsplan, pkt. 4.1 Er til det tilladt at udvide tabellen eller alternativt specificere "andre kategorier"? Nej. Tilbudsgiver bedes afgive tilbud ud fra de definerede medarbejder kategorierne.

8 24 Kravsspecifikationen bilag 2, krav Kravsspecifikationen bilag 2, Krav 83 Autogenerering af brugernavn og password, vi er ikke klar på hvad i vil autogenerere til, er det AD eller Service Managementsystemet. Har Århus selv et remoteværktøj der skal integreres til i løsningen, eller skal et remoteværktøj medtages i løsningen? Det er ITSM løsningen der skal kunne autogenere et brugernavn og kodeord til AD et ved en brugeroprettelse PC Anywhere er i dag en integreret del af vores nuværende ITSM løsning, men det kan i princippet være et hvilket som helst remoteværktøj, blot det kan startes op inde fra ITSM løsningen og direkte koble sig op ud fra navn og ip-adresse på udstyret (CI) der er registeret i CMS et. (Altiris Assetmanagement) Side 8 af 9 26 Kravsspecifikationen bilag 2, Krav Bilag 9 Licensbetingelser Kan i uddybe kravet, vi forstår det ikke. I Licensbetingelser punkt 1 henvises til kontraktens punkt 22 Der er ikke noget punkt 22 i medsendte K01 kontrakt, hvordan skal vi forholde os til det? Her menes, at det skal være muligt at definere nogle handlinger/processer, der automatisk sættes i gang ud fra nogle forudbestemte betingelser. Det kan f.eks. være at hvis et incident markeres som et problem kandidat, så sendes der en mail til en eller flere nøglemedarbejdere. Der er en fejl i nummereringen i udkast til kontrakt, hvorfor pkt. 21 går igen to gange. Pkt. 21 RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL OG DOKU- MENTATION skal hedde pkt. 22 RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL OG DOKU- MENTATION.

9 Denne fejl berigtiges i kontrakten, hvorefter henvisningen i bilag 9 til pkt. 22 er retvisende. Side 9 af 9

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) 18.3.2014 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 19.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 K E N D E L S E Avaleo ApS (advokat Torkil Høg, København) mod Vejle Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus)

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 5, 25. juli 2014. 1 Teknisk dokumentation Enterprise Architect Af den fremsendte tekniske dokumentation fremgå det at den nuværende leverandør benytter Enterprise Architect fra Sparx Systems, til

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere