P E R I S K O P E T. Redaktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P E R I S K O P E T. Redaktion"

Transkript

1 Andet kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Kan Brexit kvæle opsvinget? USA s økonomi har grundlæggende været i opsving siden 2010, og det forventer vi fortsat vil være tilfældet, om end styrken af opsvinget har vist sig meget svingende fra kvartal til kvartal. De hidtidige vækstmotorer er intakte: Forbrugerne har det grundlæggende godt og fortsætter med at øge privatforbruget. Hertil kommer, at vi ser tegn på, at investeringsnedgangen i olieindustrien er ved at klinge af, hvilket betyder, at de ikke vil trække så meget ned i den samlede BNP-vækst de kommende kvartaler. Opsvinget fortsætter i eurozonens økonomi, om end i et lavere tempo end forventet. Vi forventer nu en BNP-vækst i 2016 på 1½ - 1¾ % mod en forventning på 1½-2% for et kvartal siden. Heri ligger en forventning/forudsætning om, at Storbritannien stemmer ja til fortsat EU-medlemskab ved folkeafstemningen den 23. juni. Et nej vil betyde Storbritanniens udmeldelse af EU og vil umiddelbart skabe kaos på de globale finansmarkeder og vil efterfølgende kunne kvæle opsvinget i eurozonen. Dansk økonomi gik tilbage i sidste halvdel af 2015 og samlet set landede væksten på 1,2 pct. i I kølvandet på en finanskrise med markante hug til dansk økonomi, minusvækst og stigende arbejdsløshed, er der tale om lav vækst - og opsvinget er derfor meget svagt. Kigger vi alene på de seneste to kvartaler kan man faktisk ikke tale om et opsving. Et arbejdsmarked i fremgang måned efter måned siden midten af 2013 viser dog, at dansk økonomi har givet slip på krisen og er inde i et svagt opsving Vi forventer ingen yderligere nedsættelser af ECB s pengepolitiske rentesatser efter rentenedsættelserne i marts. Derimod kan det ikke udelukkes, at ECB s opkøbsprogram af obligationer vil blive udvidet yderligere, hvis inflationen forbliver uønsket lav. Fed har behov for at stramme pengepolitikken, idet arbejdsmarkedet er stærkt, og inflationen er på vej op. September er et godt bud på den næste renteforhøjelse. Renten på 10-årige statsobligationer i USA og Tyskland/Danmark ventes på 3 måneders horisont at ligge omkring eller lidt over de aktuelle niveauer, og at være steget moderat på et års sigt. de 1 af 11

2 International økonomi: Kan Brexit kvæle opsvinget? Forventningsoversigt USA Pr. 20/04 Euroland Pr. 20/04 BNP-vækst ½ 1½-1¾ ½ 1½-1¾ Centralbankens ledende rente om 3 mdr. 0,25-0,50 0,25-0,50 0,00 0,00 om 12 mdr. 0,75-1,00 0,00 Rente på 10-årig statsobligation * om 3 mdr. 1,85-2,35 1,76 0,20-0,45 0,15 om 12 mdr. 2,25-2,75 0,45-0,85 *) = tysk statsobligation Globalt overblik Europæisk og amerikansk økonomi er fortsat inde i et opsving, omend væksttempoet, især i USA, har skuffet henover vinteren. Den globale økonomi blev ramt af omfattende finansuro i starten af 2016 med nye olieprisfald og udbredte aktiekursfald. Finansuroen gjorde erhvervslivet mere usikker på fremtidsudsigterne, hvilket generelt medførte lagerreduktion og tilbageholdenhed med nye investeringer. Finansuroen og olieprisfaldet fik også betydelig indflydelse på pengepolitikken. I USA har Fed holdt renten i ro, hvor det ellers var forventet, at næste renteforhøjelse kom på deres marts-møde. I eurozonen sænkede ECB overraskende deres ledende rentesatser yderligere og besluttede dertil at forøge de månedlige opkøb af obligationer. Samlet bidrog det til, at renten på 10-årige statsobligationer i dag er omkring et halvt procentpoint lavere end ved årets start i USA og Tyskland, hvor forventningen for et kvartal siden lød på en stort set uændret obligationsrente. Grundlæggende er det de samme markedstemaer, der er i spil her i starten af andet kvartal: Der er fortsat betydelig usikkerhed om vækstudsigterne, og desuden nærmer tidspunktet sig for den britiske EU-folkeafstemning, der kan få voldsomme konse- de 2 af 11

3 kvenser for finansmarkedet, hvis det ender med et nej. Hertil kommer stigende politisk usikkerhed i Europa og USA, hvor populismen er i fremgang. USA: Det springende opsving fortsætter Grundlæggende har amerikansk økonomi været i opsving siden 2010, og det forventer vi fortsat vil være tilfældet, om end styrken af opsvinget har vist sig meget svingende fra kvartal til kvartal. I 4. kvartal, hvor økonomien voksede 1,4% p.a. (gennemsnitsvæksten er godt 2%) var væksttempoet trukket ned af fald i erhvervsinvesteringerne, hvilket især kan relateres til olieindustrien. Også i 1. kvartal 2016 ventes et lavere væksttempo end normalt, idet erhvervene ser ud til at have nedbragt deres varelagre. Når vi alligevel vurderer, at opsvinget fortsætter, skyldes det, at de hidtidige vækstmotorer er intakte: Forbrugerne har det grundlæggende godt og fortsætter med at øge privatforbruget. Hertil kommer, at vi ser tegn på, at investeringsnedgangen i olieindustrien er ved at klinge af, hvilket betyder, at de ikke vil trække så meget ned i den samlede BNP-vækst de kommende kvartaler. Derudover forventer vi, at økonomien stabiliserer sig i de råvareproducerende lande, hvilket reducerer risikoen for afsmitning på amerikansk økonomi. Samlet set forventer vi en BNP-vækst i 2016 og 2017 mellem 2-2½% pr. år, hvilket er et halvt procentpoint lavere end vi forventede for blot tre måneder siden. Arbejdsmarked og inflation Arbejdsmarkedet er stærkt: De seneste par år er der i gennemsnit blevet skabt mere end nye arbejdspladser pr. måned, og vi ser ikke umiddelbart tegn på nogen mærkbar dæmpning af jobvæksten. Arbejdsløshedsprocenten er faldet til 5,0%, hvilket er indenfor det interval, som den amerikanske centralbank skønner som den naturlige ledighed. Arbejdsløsheden ventes at aftage yderligere de kommende måneder, men kun i et moderat tempo. Det skyldes, at der samtidig er tegn på, at arbejdsstyrken nu begynder at vokse, fordi folk søger tilbage til arbejdsmarkedet, ansporet af de stadig bedre udsigter til at finde et job. de 3 af 11

4 Hidtil har lønstigningstakten holdt sig moderat, men det er tvivlsomt, om det vil fortsætte. Der er tiltagende mangel efter arbejdskraft på en række områder, og det vil før eller siden presse lønstigningstakten opad. Inflationen (målt med PCE-pristallet) er fortsat moderat og lavere end centralbankens 2%-målsætning. Tendensen er dog stigende, og en kerneinflation på 1,7% er ikke langt fra målet. Pilen peger opad for inflationen i 2016, dels fordi oliepriserne er steget, og dels i forventning om tiltagende lønpres. Pengepolitik og obligationsrente Vi havde egentlig forventet, at centralbanken (Fed) ville hæve deres pengepolitiske rente igen i marts, men det skete ikke pga. uroen på finansmarkedet og svagheden i økonomien i mange råvareproducerende lande. Vi vurderer fortsat, at Fed har behov for at stramme pengepolitikken, idet arbejdsmarkedet er stærkt, og inflationen er på vej op. Det er altid vanskeligt at spå om timingen af pengepolitiske stramninger, men vi mener, at september er et godt bud på, hvornår den pengepolitiske rente hæves fra de nuværende 0,25-0,50%. Juni kunne også have været en mulighed, men Feds rentemøde afholdes en uge inden EU-folkeafstemningen i Storbritannien. Derfor vil Fed næppe vove at stramme pengepolitikken, hvis et britisk nej til EU ugen efter bliver katalysatoren til en voldsom finansuro verden over. Vi forventer, at renten på 10-årige statsobligationer på tre måneders sigt vil være steget til mellem 1,85-2,35% - forudsat at UK forbliver medlem af EU. Risikoforhold Blandt de forhold, som kan give en skuffende udvikling i økonomien i forhold til vores hovedscenarie er: En eventuel dyb og længerevarende korrektion i aktiekurserne (mindst 10%); Global finansuro, hvis Storbritannien melder sig ud af EU efter folkeafstemningen 23. juni; En dårligere udvikling i økonomien i de råvareproducerende lande end antaget. Man skal heller ikke se bort fra risikoen for, at inflationen vil stige mere end forventet, især hvis lønstigningstakten tiltager uventet meget. Derover er der også en politisk usikkerhed som følge af præsidentvalget 8. november 2016, hvor Donald Trump som USA s næste præsident fortsat er et realistisk scenario. de 4 af 11

5 Eurozonen: Folkeafstemningen i UK den 23. juni bliver altafgørende Opsvinget fortsætter i eurozonens økonomi, om end i et lavere tempo end forventet. Vi forventer nu en BNP-vækst i 2016 på 1½ - 1¾ % mod en forventning på 1½-2% for et kvartal siden. Heri ligger en forventning/forudsætning om, at Storbritannien stemmer ja til fortsat EU-medlemskab. Økonomien er blevet stimuleret mindre end forventet af den historisk lave rente og de lave energipriser. I stedet for øget vareefterspørgsel ser det ud til, at opsparingen er blevet forøget. Den manglende effekt skyldes formentlig de mange usikkerhedsfaktorer, der præger Europa i øjeblikket: F. eks. fylder terrorisme, tilstrømningen af flygtninge og migranter, øget populisme samt folkeafstemningen den 23. juni i Storbritannien meget i mediebilledet og hos den enkelte borger. Usikkerheden har lagt en dæmper på borgernes købelyst, ligesom mange erhvervsinvesteringer formentlig også er sat på hold til virksomhederne føler sig mere trygge på fremtiden. I hovedscenariet for 2016 er det især privatforbruget, der står for fremgangen. Store konsekvenser af et Brexit Hovedscenariet bygger som sagt på en forventning om, at Storbritannien forbliver medlem af EU. Meningsmålingerne tyder i skrivende stund på stort set dødt løb mellem ja- og nej-siden, men samtidig har en stor andel af vælgerne endnu ikke besluttet sig. Udfaldet er derfor dybest set helt åbent. Et flertal til nej-siden vil betyde, at Storbritannien skal melde sig ud af EU, hvilket er en situation, som der ikke findes historiske fortilfælde på. Et nej til EU den 23. juni vil umiddelbart skabe kaos på de globale finansmarkeder. Konsekvenserne kan blive store kursfald på aktier, rentefald på sikre tyske statsobligationer, men højere renter i de sydeuropæiske lande. de 5 af 11

6 På lidt længere sigt (resten af 2016 og 2017) vil det ramme britisk og europæisk økonomi hårdt. Storbritanniens økonomi kan blive ramt af et dybt tilbageslag med minusvækst i BNP, hvilket også vil smitte af på økonomien i de andre EU-lande. Eksempelvis går 11% af eurozonens eksport til UK, og andelen er endnu større for Irlands vedkommende. Hertil kommer, at usikkerheden i sig selv vil dæmpe privatforbruget og erhvervsinvesteringerne i Europa generelt. I tilfælde af et Brexit kan eurozonens økonomi let havne i en ny stagnation. Usikkerheden kan blive langvarig, idet UK, i tilfælde af et nej, får to år til at forhandle et nyt tilhørsforhold til EU på plads i. Arbejdsmarked og inflation Indtil nu har arbejdsmarkedet været en overset succes. Arbejdsløshedsprocenten er ganske vist fortsat høj, 10¼ %, men den kommer fra over 12 % for tre år siden. Faldet skyldes, at der er blevet skabt mere end 2 millioner nye arbejdspladser. I hovedscenariet forventer vi, at jobvæksten fortsætter, hvilket støtter det økonomiske opsving via et øget privatforbrug. Et Brexit kan derimod få arbejdsløsheden til at stige på ny. Inflationen har udviklet sig skuffende, set i lyset af den massive støtte til økonomien fra pengepolitikken. Inflationen svinger omkring 0%, hvor ECB s inflationsmål lyder på tæt på, men ikke over 2%. En stor del af den skuffende lave inflation kan tilskrives de lave oliepriser, men det er ikke hele forklaringen. Kerneinflationen (som er uden priser på energi og fødevarer) er kun på 1%, og det tyder grundlæggende på, at aktiviteten i europæisk økonomi fortsat er for svag til at kunne skabe bare en smule inflation. Senere i 2016 vil inflationen tage moderat til, men vi skal højst sandsynlig helt frem mod slutningen af dette årti, inden inflationen er nået op i nærheden af ECB-målet. Meget afhænger dog af de uforudsigelige oliepriser. Pengepolitik og obligationsrente I hovedscenariet forventer vi ingen yderligere nedsættelser af ECB s pengepolitiske rentesatser, der i marts blev nedsat til 0,00% (udlånsrente) og minus -0,40% (indlånsrente). Derimod kan det ikke udelukkes, at ECB s opkøbsprogram af obligationer vil blive udvidet yderligere, hvis inflationen forbliver uønsket lav. En renteforhøjelse kommer efter vores opfattelse tidligst på tale mod slutningen af dette årti. Renten på en 10-årig tysk statsobligation forventes grundlæggende at forblive meget lav på tre måneders horisont (mellem 0,20-0,40 %) grundet lav inflation, kun moderat fremgang i økonomien og ikke mindst på grund af ECB s store opkøb af obligationer (øges fra juni til 80 mia. euro pr. måned). Også på et års sigt forventes den tyske statsrente meget lav, nemlig mellem 0,40-0,85%. Når rentepilen trods alt peger opad, skyldes det en forventning om mindre politisk usikkerhed og, at inflationen er lidt højere end i dag. de 6 af 11

7 Et britisk nej til EU kan give lavere renter (i hvert fald i Tyskland) end i hovedscenariet. Risikoforhold Blandt de forhold, som kan give en skuffende udvikling i økonomien i forhold til vores hovedscenario er: Brexit. Ny uro om Grækenland. Flere tilfælde af terror. Dansk økonomi væksten skuffer atter Væksten skuffede gevaldigt i sidste halvdel af Den samlede økonomiske aktivitet målt ved BNP lå lavere ved udgangen end ved indgangen til Det tegner et billede af afmatning i dansk økonomi. Samlet set landede væksten i 2015 på 1,2 pct. Eksporten skuffede især og trak væksten ned. Privatforbruget bidrog til gengæld til væksten sammen med det offentlige forbrug og investeringerne: Privatforbruget steg 2,1 pct., investeringerne steg 1,2 pct. og det offentlige forbrug steg 0,6 pct., mens eksporten faldt med 1,0 pct. i Dermed skyldes fremgangen sidste år i høj grad det private forbrug, som faktisk løftede sig i alle forbrugsgrupper, dog på nær tobak og drikkevarer. Eksporten skuffede bl.a. som følge af den globale uro. En vækst på 1,2 pct. er på ingen måde epokegørende. Normalt er en vækst på det niveau ikke så tosset. Men i kølvandet på en finanskrise med markante hug til dansk økonomi, minusvækst og stigende arbejdsløshed, må en vækst på 1,2 pct. siges at være lav - og opsvinget derfor meget svagt. Kigger vi kun på de seneste to kvartaler kan man faktisk ikke tale om et opsving. Et arbejdsmarked i fremgang måned efter måned siden midten af 2013 viser dog at dansk økonomi har givet slip på krisen og er inde i et svagt opsving. Så til trods for af- de 7 af 11

8 dæmpede væksttal er vi fortsat optimistiske på dansk økonomis vegne og vurderer opsvinget til at være sat ind. Forbruget har løftet sig Det private forbrug har været støt stigende siden starten af Bortset fra et enkelt kvartal uden ændring er privatforbruget kun gået frem. Vi forventer, at privatforbruget vil fortsætte med at stige og dermed være garant for, at dansk økonomi vokser. Årsagen er stigende beskæftigelse, lave energipriser og fortsat lave renter. Derudover betyder bedringen på boligmarkedet trods et lavere gear, at de danske forbrugere har mere sikkerhed for deres lønindkomst og formuer, som er bundet i boligen. Det er med til at løsne yderligere op for forbruget. Dertil kommer stigende reallønninger, som også skubber på det private forbrug. Et øget privatforbrug vil desuden sætte gang i væksten gennem andre kanaler, især private investeringer. Disse understøttes også af, at danske virksomheder gennem de seneste år har været flittige til at spare op ved at skære i omkostninger og løbende lægge overskud til side. Vi forventer en pæn vækst i investeringerne, når der er større sikkerhed omkring det igangværende opsving, og væksten i højere grad har bredt sig til flere dele af landet bl.a. gennem bolig- og arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen i byggeriet er faktisk oppe på et mere normalt niveau. Og allerede nu er lønstigningerne i byggeriet lidt højere end i den private sektor generelt. Dansk eksport skuffede i Det skyldes bl.a., at væksten i verdenshandlen aftog markant. Kinesisk økonomi bremsede op, men også lande som Brasilien og Rusland havde det svært og trak den globale vækst ned. Til trods for den skuffende eksport i 2015 forventer vi fornyet fremgang dog i den lave ende. Det skyldes, at vores vigtigste eksportmarkeder stadig går frem. Svag udlånsvækst holder væksten nede Bankernes og realkreditinstitutternes udlån er begyndt at stige svagt. Over det seneste år er det samlede udlån steget med knap 1 pct. hovedsageligt drevet af realkreditinstitutternes udlån til husholdninger. Udviklingen i långivningen de seneste år vurderes i høj grad at være drevet af efterspørgslen, da udlånsundersøgelser peger de 8 af 11

9 på, at kreditvilkårene overordnet set har været nogenlunde uændrede siden I forhold til årene inden krisen er kreditvilkårene dog fortsat stramme som følge af de stramninger, der skete i de første år af krisen. Vi forventer, at udlånsvæksten udvikler sig roligt. Det skal bl.a. ses i lyset af en fortsat høj gæld blandt forbrugerne, og at der fortsat er mange ledige hænder. Dermed er det ikke gælden, der kommer til at drive væksten på den kortere bane. Forbrugertilliden er løjet kraftigt af, men stadig høj Forbrugslysten blandt danskerne har fortsat god afstand til nulgrænsen, selv om der har været et markant fald siden toppen i marts 2015, hvor forbrugertilliden med 13,9 nåede det højeste niveau i 9 år. Forbrugertilliden er senest opgjort til 3,6. At forbrugertilliden røg til tops i marts 2015, skyldtes formentlig det drastiske fald i renterne i årets første måneder og fornyet optimisme på boligmarkedet. Stemningen kom op på et niveau, hvor den kogte over. Derfor er det nuværende niveau ikke udtryk for, at dansk økonomi har tabt pusten, men mere et udtryk for at danskerne har justeret forbrugertilliden til den egentlige økonomiske situation. Forbrugertilliden har over de seneste måneder været vigende. Det er naturligvis bekymrende og skal ses i lyset af den finansielle uro i starten af året. Tilliden er dog stadig på et niveau forenelig med vækst. Vi forventer et stigende privatforbrug i 2016, som bl.a. udvikler sig i takt med, at arbejdsmarkedet og boligmarkedet kommer sig fuldstændigt. Vi forventer, at tilliden fortsat vil understøtte det private forbrug til gavn for væksten. Luften er taget af boligmarkedet, men stadig fremgang For hele landet steg huspriserne på årsbasis med 6,4 pct. i 2015, mens priserne på ejerlejligheder gik op med 10,8 pct. Fremgangen skal naturligvis ses i lyset af den gunstige udvikling i renten - især i starten af året. Stigende indkomster og flere i beskæftigelse har desuden bidraget til fremgangen på boligmarkedet i Boligmarkedet var præget af store prisstigninger i første halvdel af Årsagen var et markant rentefald i starten af året, som betød endnu billigere boligfinansiering til de 9 af 11

10 nye boligejere. Prisen på både huse og lejligheder steg derfor markant i første halvdel af Siden er prisstigningen på lejligheder taget af, mens prisen på huse er faldet en smule på landsplan. Antallet af handlede boliger har ligesom priserne løftet sig markant i 2015 i forhold til årene forinden. Prisen på boliger og salget af boliger følges typisk ad. I 2015 blev der på landsplan solgt huse og ejerlejligheder. Det er en fremgang på godt 20 pct. i forhold Tendensen er altså, at det er blevet lettere at sælge sin bolig. I visse dele af landet er det dog stadigvæk svært at komme af med sin bolig. Det gælder især i yderområderne, hvor beskæftigelsen og væksten halter mest i forhold til resten af landet. Dette forværres yderligere af, at disse områder er ramt af, at flere foretrækker at bo i eller omkring byer af en vis størrelse. Lav inflation Inflationen er forblevet lav i Danmark i 2015 (0,2 pct.) som i resten af Europa. Det skyldes i høj grad de markante fald i olieprisen. Derudover er virksomhederne og butikkerne fortsat forsigtige med at sætte priserne op. Det understøtter dansk økonomi, da danskerne dermed oplever reallønsfremgang til trods for lave nominelle lønstigninger. Vi forventer, at inflationen forbliver lav de kommende år, men vil stige i takt med at opsvinget får mere fodfæste både i udlandet og herhjemme. Derudover vil den negative basiseffekt fra olieprisen gradvist forsvinde, hvilket betyder højere inflation. Den økonomiske politik: Forsigtighed omkring stramninger af finanspolitikken Finanspolitikken bør stabilisere den økonomiske udvikling, hvor pengepolitikken er lagt an på at holde en fast valutakurs i forhold til euroen. Væksten er svag, og med vækstbilledet henover 2015 giver det ikke rigtig mening at tale om et opsving. Det taler for at lempe finanspolitikken. Arbejdsmarkedet viser dog med fremgang måned efter måned, at dansk økonomi har givet slip på krisen og er inde i et opsving. de 10 af 11

11 Med fremgangen på arbejdsmarkedet og stærke stimuli til dansk økonomi fra bl.a. lave renter og stigende realløn skal man derfor være forsigtig med at skrue op for finanspolitikken. Brugen af finanspolitikken er naturligvis noget, der løbende skal vurderes og tages stilling til. Det skal også ses i lyset af, at væksten hurtigt kan tage ekstra fat som følge af større lyst til at forbruge og investere. Efter en lang periode med konsolidering i både de danske virksomheder og husholdninger samt et arbejdsmarked, som nogle steder mangler hænder, er der grobund for dette. Der knytter sig desuden en risiko for boligmarkedet: Får efterspørgslen mere fat end ventet, kan det sammen med de lave boligrenter få boligmarkedet til at koge over med alt for store prisstigninger. Den seneste prisudvikling og de nyeste tiltag fra Finanstilsynet betyder dog, at vi er mindre bekymrede for dette end tidligere. Vi reducerer vækstskønnet for i år, men ser stadig optimistisk på næste år Dansk økonomi har udviklet sig svagt gennem den sidste halvdel af Vi forventer dog, at økonomien vil begynde at gå frem igen. Olieprisen er stadig lav, og renterne forventes at ligge lavt en rum tid endnu. Derudover går det frem for europæisk og amerikansk økonomi. Endelig er der udsigter til fortsat stigende realløn. Vi forventer en vækst på 1,0 pct. i De væsentlige risici for, at væksten næste år bliver mindre, er, hvis den globale økonomi anført af Kina ikke lever op til forventningerne og skaber fornyet uro. På den indenlandske bane er en væsentlig risiko, at virksomhederne og forbrugerne, uagtet de meget lave renter, strammer grebet og holder igen med investeringer og forbrug. Det skal ses i lyset af, at danskerne fortsat trækker en stor gæld efter sig. (Redaktionen er afsluttet 20. april 2016) Kontakt Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. de 11 af 11

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsving og nye bekymringer USA s økonomi har efterhånden været

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Fjerde kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsvinget fortsætter trods udfordringer

Læs mere

P E R I S K O P E T. Brexit koster BNP-vækst

P E R I S K O P E T. Brexit koster BNP-vækst Tredje kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Brexit koster BNP-vækst Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Det blev til et Brexit, og især europæisk

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Har inflationen bundet? Signalerne fra amerikansk økonomi har rettet

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Andet kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Forårsstemning i eurozonen Økonomien i eurozonen har haft en god

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Inflationen har passeret bunden Den

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Fjerde kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Fremgang i to tempi Efter en svag start på året (grundet hård vinter) er amerikansk økonomi kommet tilbage på vækstsporet. Det resulterer i en BNP-vækst på omkring

Læs mere

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne?

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? 17. juni 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Ved årets begyndelse ventede

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: 9. september 2016, uge 36 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.181 Nikkei +

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 6. juni 2014, uge 23 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,1% 1.940

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

F I N A N S U G E N. Finansugen er tilbage fredag d. 8. januar. Glædelig jul og godt nytår.

F I N A N S U G E N. Finansugen er tilbage fredag d. 8. januar. Glædelig jul og godt nytår. 18. december 2015, uge 51 F I N A N S U G E N Finansugen er tilbage fredag d. 8. januar. Glædelig jul og godt nytår. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Notat markerede slutningen på forbrugskrisen

Notat markerede slutningen på forbrugskrisen Notat 2015 markerede slutningen på forbrugskrisen Af cheføkonom Steen Bocian 2015 blev ikke et vækstfyrværkeri 2015 blev på ingen måder et interessant år rent vækstmæssigt. Efter en lang ubrudt periode

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 13. maj 2016, uge 19 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7% 2.064 Nikkei + 1,6%

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 13. maj 2015, uge 20 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.099

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

P E R I S K O P E T. Gode udsigter for økonomien, men kan det holde?

P E R I S K O P E T. Gode udsigter for økonomien, men kan det holde? Første kvartal, 2017 P E R I S K O P E T Gode udsigter for økonomien, men kan det holde? Redaktion Cheføkonom Signe Roed-Frederiksen Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom

Læs mere

F I N A N S U G E N Fed holder renten i ro Redaktion Økonomisk Sekretariat UGENS FINANSMARKED Aktier

F I N A N S U G E N Fed holder renten i ro Redaktion Økonomisk Sekretariat UGENS FINANSMARKED Aktier 18. september 2015, uge 38 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann THG@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 22. januar 2016, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,7% 1.869 Nikkei -1,6% 16.959

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 4. juni 2015, uge 23 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 Endnu et rentehop Tre forhold førte til et hop i obligationsrenterne

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 4. maj 2016, uge 18 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,4% 2.063 Nikkei -6,9% 16.147

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 30. oktober 2015, uge 44 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,8% 2.089 Nikkei

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing Tema: Kina ventes at undgå en hård landing 26. oktober 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Handelsområdet bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Kina har henover sommeren skabt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

F I N A N S U G E N Er markedet blevet for pessimistisk? Redaktion Økonomisk sekretariat

F I N A N S U G E N Er markedet blevet for pessimistisk? Redaktion Økonomisk sekretariat 10. oktober 2014, uge 41 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9%

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere