Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt"

Transkript

1 Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Mail Web CVR/SE-nr: Ref.: TH Dato: 11. marts 2013 Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Kompetenceløft til alle Baggrundsinformation Regionsrådet har i forbindelse med budgetforlig 2013 besluttet at oprette erhvervsudviklingsprojektet Kompetenceløft til alle. Projektet har en forventet varighed på 3 år, og regionen yder en medfinansiering på til kr. 15 mio. Det forventes, at projektet medfinansieres af leverandøren ved at udvide budgetrammen med en medfinansiering på pct. Dvs. at den samlede budgetramme for projektet forventes at andrage kr. 22,5-30 mio. Projektet har til formål at styrke regionens erhvervsliv ved at øge kompetenceniveauet hos medarbejdere i private og offentlige virksomheder gennem efteruddannelse. Dette sikres gennem styrket brug af jobrotationsordningen. Opgavens indhold og forventede omfang Målgruppen for projektet er offentlige og private virksomheder i hovedstadsregionen med særligt fokus på mindre og mellemstore virksomheder på det private arbejdsmarked og på ufaglærte medarbejdere. Projektet kan dog også rette sig mod andre målgrupper end de ufaglærte. Projektet skal have et anker i en regional enhed for jobrotation. Enheden har først og fremmest til opgave at skabe øget jobrotation, særligt blandt regionens små og mellemstore virksomheder. Dette skal gennemføres gennem en række aktiviteter. For det første skal enheden udbrede virksomheders kendskab til jobrotationsordningen og dens muligheder gennem opsøgende arbejde og regionale kommunikationsaktiviteter. For det andet skal enheden forbedre eksisterende koordinerende strukturer. Dvs., at enheden skal skabe et tæt, formaliseret samarbejde med regionens jobcentre, således at arbejdsgangene fra start til slut i et jobrotationsforløb optimeres. Enheden skal desu-

2 den koordinere mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og jobcentre, således at uddannelsesudbud løbende tilpasses virksomhedernes behov. For det tredje skal enheden gøre det lettere for mindre og mellemstore virksomheder at gøre brug af jobrotationsordningen. Dette gøres bl.a. ved at assistere og rådgive virksomheder i det administrative arbejde, der knytter sig til ordningen. I nogle tilfælde skal enheden overtage hele den administrative opgave med jobrotationsordningen for virksomhederne. Endeligt skal enheden sikre forankring af den forbedrede jobrotationsindsats efter projektet afsluttes i jobcentre, uddannelsesinstitutioner mv. Tilbudsgivers medfinansiering kan bl.a. tilvejebringes i form af ufinansierede arbejdstimer, som tilbudsgiver og andre samarbejdspartnere vil bruge på projektet. De nærmere bestemmelser herom vil fremgå af udbudsmaterialet. Levering Arbejdet forventes igangsat umiddelbart efter kontraktindgåelse, dog senest den 1. august 2013, og forventes afsluttet den 31. juli Yderligere informationer Potentielle ansøgere har mulighed for at stille skriftlige spørgsmål vedrørende prækvalifikationen som indsendes på mail til kontaktperson Thomas Holm (se nedenfor). Spørgsmålene skal være regionen i hænde senest den 15. april Modtagne spørgsmål vil i anonymiseret form sammen med ordregivers svar blive uploaded til senest den 17. april 2013, hvor ansøgere opfordres til løbende at holde sig orienteret i indholdet af afgivne svar. Anmodning om prækvalifikation Udbuddet sker som et begrænset udbud med prækvalifikation og er omfattet af Udbudsdirektivets bestemmelser for bilag IIB ydelser. Anmodning om prækvalifikation mærket Kompetenceløft til alle skal være os i hænde senest d. 22. april 2013 kl på følgende adresse: Region Hovedstaden Att.: Thomas O. Holm Koncern Indkøb Kongens Vænge 2 Blok C, 1. sal Hillerød Side 2

3 Kontaktperson: Thomas O. Holm Strategisk indkøbskonsulent Der stilles ingen krav til den retlige form af en sammenslutning af virksomheder/organisationer, men såfremt flere byder i en forening (fx som et konsortium), skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig tjenesteyder, der tegner alle de bydende. Endvidere skal de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Ansøgningen inkl. bilag bedes fremsendt i et eksemplar samt i elektronisk version på CD-rom eller USB stik tydeligt mærket med ansøgerens navn. Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger, som vil danne grundlag for prækvalifikationen: Personlige forhold: Beskrivelse af virksomheden, dens ejerskab og organisation. Tro- og love-erklæring om forfalden, ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Vedlagte skabelon kan anvendes. Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside: Økonomiske og finansielle forhold: Seneste 2 års reviderede og godkendte årsregnskaber Teknisk og fagligt forhold: Beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikring på et overordnet niveau. Oplysning om de generelle arbejdsmetoder, uddannelsesmæssige og faglige kompetencer virksomheden råder over omkring opsøgende virksomhedsarbejde, virksomhedskommunikation og viden om virksomheders driftmæssige udfordringer Oplysning om, hvorvidt og i givet fald hvor stor en del af kontrakten ansøger eventuelt agter at give i underentreprise til underleverandører, samt hvilke underleverandører, der kunne være tale om. Relevante referencer: Referenceliste over de betydeligste opgaver inden for arbejdet med jobrotationsordningen herunder erhvervsrettet kommunikation og facilitering af erhvervsnetværk. Listen skal omfatte opgaver inden for de seneste 3 år med oplysning om omfang, målgrupper, arbejdsmetoder og evt. kontaktpersoner. Der fremsendes en fyldestgørende beskrivelse af referenceopgaver, dog forventes beskrivelserne ikke at fylde mere end 1/2 A4-side per reference. Der kan maksimalt anføres 5 referencer. Side 3

4 Mindstekrav: Virksomheden skal have mindst 2 referencer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer erfaring med jobrotationsordningen og med erhvervsrettet kommunikation. For kommunale ansøgere vil det være et minimumskrav, at arbejdet med jobrotationsordningen indgår i den daglige drift. Offentlige ansøgere skal selv vurdere, om den udbudte opgave ligger inden for myndighedens eller institutionens beføjelser. Antal ansøgere, der vil blive prækvalificerede: 5 7. Såfremt der er flere ansøgere end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på baggrund af nedenstående prioriterede forhold: De bedste og mest relevante referencer, vurderet på grundlag af den vedlagte referenceliste for udførelsen af tilsvarende leverancer. Proces Som en del af prækvalifikationsprocessen afholdes der et tidligt dialogmøde med interesserede parter d. 4. april 2013 fra kl i København. De nærmere oplysninger om mødet samt kortfattet referat af mødet vil blive givet på Tilmelding til mødet sker til konsulent David Meinke på senest d. 2. april kl. 12. Region Hovedstaden giver besked til ansøgere om resultatet af prækvalifikationen i uge 17/18. De prækvalificerede virksomheder vil efterfølgende blive indkaldt til dialogmøder. Dette med henblik på Ordregivers indsamling af yderligere informationer forud for den endelige kravspecificering. De indsamlede informationer vil blive stillet til rådighed for alle tilbudsgivere under behørigt hensyn til konkurrencefølsomme oplysninger. Møderne vil tentativt blive afholdt d. 7. maj og 8. maj 2013 i Hillerød. Det forventes, at udbudsmaterialet bliver sendt til de prækvalificerede ansøgere i uge 22. Tilbudsfristen forventes at ligge i uge 26, og der forventes at blive indgået kontrakt i uge 27. Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriterierne vil fremgå af udbudsmaterialet. Vedhæftede filer Eksempel på Tro og Love Erklæring. Klagevejledning Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives til Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt Side 4

5 underrette Ordregiver om den påstående overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet. For nærmere information om Klagenævnet for Udbud henvises til Side 5

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud NOTAT Dato: 29.10.09 Kontor: Demokratikontoret J.nr.: 09/01148 Sagsbeh.: MVI Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud Projekt Evaluering af handlingsplanen En fælles og tryg fremtid. I.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere