Sagsfremstilling i resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsfremstilling i resumé"

Transkript

1 Kommissorium for: ESDH-udbudsrådgivning; valg af rådgiver Projektleder Projektejer Evt. styregruppe Version Dato Projekt sluttidspunkt 4.0 ( er notater) Motivation/baggrund for projektet Hvidovre kommune skal i udbud med ESDH-systemet efter reglerne for EU-udbud, idet ESDHsystemet ligger i en prisklasse over udbudsgrænsen. Et EU-udbud er en kompliceret proces med mange juridiske og it-økonomiske regler, som skal overholdes inden for tidsfrister og med en høj grad af korrekthed i dokumentation. Projektets formål Sagsfremstilling i resumé Ved indkøb af it-system over udbudsgrænsen kan flere metoder anvendes bl.a. indkøb via SKI eller EU-udbud med/uden prækvalifikation. DIKO har bedt IT-Afdelingen (ITA) foretage en foranalyse af mulighederne blandt potentielle leverandører af rådgivning og resultaterne kan læses i detaljen nedenfor. Muligheden for at undgå udbud via forlængelse af Serviceaftale med den nuværende leverandør, blev vurderet ulovligt efter rådgivning fra Horton advokaterne. Resultatet af foranalysen og DIKO-mødet blev, at DIKO indstiller til direktionen, at Hvidovre kommune går i begrænset EU-udbud med rådgivning fra Rambøll, som har vist fine resultater på de indkomne tilbud fra leverandørerne i forbindelse med begrænset EU-udbud (deres speciale), og som ligger med en konkurrencedygtig pris på rådgivningen, der ligger inden for budgettet på kr. DIKO støtter denne anbefaling fra ITA s foranalyse. Endelig bevilling af midler til projektet ligger i Økonomiudvalget (ØU). Proces for ESDH-udbud ITA anbefaler en agil proces for hele forløbet, idet udfaldet af fase 1, giver en del af svaret på behovet i fase 2, osv. 1. Valg af rådgiver (DIKO har indstillet blandt 3 tilbud på rådgivning) 2. Valg af udbudsmetode (Rådgivers anbefaling og speciale) 3. Valg af ESDH-leverandør på indkomne svar på EU-udbud 4. Stillingentagen til graden af reimplementering: a. Formpipe fortsætter som leverandør begrænset reimplementering i. Devoteam har allerede leveret et koncept omkring ESDH-modenhed, som har kørt i 5 afdelinger. Dette arbejde fortsættes. b. NY LEVERANDØR fuld reimplemetering i. Kommissorium og projektplan i samarbejde med DIKO, Strategigrupperne og Acadres driftsgruppe samt evt. rådgiver. Revideret tidsplan Februar 2014 Marts 2014 April 2014 Maj 2014 December 2014 Januar 2015 Juni 2015 Valg af rådgiver på direktionsmøde Besked til rådgiver, indgåelse af kontrakt Kravspecifikation i Hvidovre (workshops) Udbud annonceres Kontrakt underskrives Evt. reimplementeringsprojekt Kontrakt med Formpipe udløber. Serviceaftaler udløber. 1

2 Organisering af udbudsprojektet Rambøll har et koncept for hele forløbet og heri tilbyder Rambøll en række workshops med forvaltningerne, som en del af kravspecifikationsarbejdet. Rambøll har en metode til udarbejdelse af krav til ESDH-systemer, som sikrer at nye krav stilles fx mobility, men at kravene ikke bliver så specifikke og ultimative, at man udelukker nogle leverandører fra at byde, idet feltet af tilbudsgivere derved bliver for snævert, og de indkomne tilbud bliver for dyre. Der bliver afholdt en workshop i hver forvaltning samt en prioriteringworkshop, hvor kravene samles til den endelige kravspecifikation. Øvrig dokumentation, herunder kontraktudkast udformes af Rambøll, som en del af deres all-inklusive -tilbud. Reimplementering af ESDH-systemet ITA anbefaler, at denne del skilles ud fra udbudsprojektet, som et særskilt projekt afhængig af, om Hvidovre skal skifte leverandør. Beholder vi samme leverandør (Formpipe) kan arbejdet med Devoteam, som tilbyder ESDH-modenhedsanalyser til afdelinger, som ønsker at arbejde reimplementering af ESDH blot fortsætte. Skifter vi leverandør af ESDH skal organisationen forberede sig på et større projekt med analyser af arbejdsgange, uddannelse af undervisere og superbrugere, undervisning af brugere og en større udredning af kendte fejl og workarounds i det nye system. Et slag på tasken sidst vi regnede på timeforbruget var omkring timer de første 6 måneder af en reimplementeringsproces. ITA anbefaler, at vi fortsætter med den velafprøvede metode fra Devoteam i tilfælde af et leverandørskifte på ESDH-systemet. Opdateret/khg/ Succeskriterier og målemetode Til beslutning er derfor: Valg af udbudsmetode (anbefalet EU-udbud med prækvalifikation) Valg af udbudsrådgiver (anbefalet Rambøll, erfaring og bedste pris) Valg af reimpllementeringsproces (samme/ny leverandør) Tidsplanen er meget presset, så vores succeskriterier er i prioriteret rækkefølge: - Kontrakt og evt. Implementering af ESDH-system pr Kravspecifikation og fremtidssikring af ESDHsystem i forhold til forretningens nuværende og fremtidige behov - Indkomne tilbud fra leverandører er konkurrencedygtige og byder ind på hovedparten af forretningens krav til systemet - Kontrakten underskrives pr Evt. reimplementeringsprojekt igangsættes og løber i perioden fra den DIKO stiller ressourcer tilrådighed for udbudsprojektet og et evt. reimplementeringsprojekt ( timer, sidste gang i 2010) Målemetode - Rambøll tilbyder evaluering af forløbet med udbuddet, og pris og kvalitet på indkomne tilbud fra leverandører - Overholdelse af tidsplan for vigtige ledelsesmæssige beslutninger - Brugertilfredshed med et evt. nyt system 2

3 Projektets produkt(er) Foranalyse: Projektet producerer en foranalyse, hvor ITA sammen med potentielle leverandører, skaber overblik over opgavens omfang, tidsplan, særlige kompetencer blandt tilbudsgiverne, samt det tildelte budget til opgaven. Tilbud fra tilbudsgiverne DIKO: Udtaler sig om foranalysen og anbefalingerne, som er forelagt i notatform og tilbuddene fra potentielle leverandører. DIKO støtter anbefalingerne i ITA s foranalyse. Godkendelse i dirktionen: - Gert S. Nelth har bedt om et kommissorium på udvælgelse af ESDH-rådgiver (denne skrivelse med resumé til direktionen og notat til DIKO i bilag) - Besked til Rådgiver om igangsætning af udbudsprocessen pr. mail Bindinger/begrænsninger Valg af rådgiver er frit, sålænge beløbet er under udbudsgrænsen (over 4 år). Selve EU-udbuddet er underlagt alle begrænsninger og binder, som står i konkurrencelovgivningen. Projektets organisering DIKO er styregruppe Søren Ladefoged er projektejer Leif Sand er projektleder på udbudsprojektet Tidsramme Et EU-udbud med prækvalifikation tager typisk omkring 9 måneder En videreførelse af nuværende system på ny kontrakt kræver ikke reimplementering Reimplementering af et nyt ESDH-system tager typisk 6-12 måneder Derfor er den oprindelige tidsplan fra oktober 2013 under stærkt pres, så fremt resultatet af udbuddet bliver et leverandørskifte. Marts 2014 Direktionen godkender DIKO s godkendelse af ITA s anbefalinger til valg af rådgiver.. December 2014 Kontrakt med (ny) leverandør underskrives Januar 2015 (evt. reimplementering af nyt IT-system). Juni 2015 Kontrakten med Formpipe (Acadre) ophører og servere slukkes (vigtig deadline) Økonomi/ressourcer Der er kr. afsat til udbudsrådgivning på it-udviklingspuljen. Endelig bevilling sker i ØU. Afrapportering DIKO får en status fra projektlederen ved væsentlige milepæle i projektet. 3

4 Evaluering Der evalueres på processen i forhold til: Workshop med kravspecifikation i forretningen (forvaltningerne) Udbudsdokumentation Overholdelse af lovkrav i forbindelse med udbuddet Overholdelse af budget i forbindelse med rådgivning Kvaliteten af de indkomne tilbud både på pris og funktionalitet (fx nyt til mobility) khg/

5 Referat af DIKO-møde: 4. Valg af rådgiverassistance til ESDH-udbud (Søren) Sagsfremstilling: Til beslutning. Bilag: - Overblik over indkomne tilbud på ESDH udbudsrådgivning (Acadre dok. nr ). Beslutning: DIKO støtter den anbefaling, som ITA er kommet med: At der gås i udbud, med EU udbud med prækvalifikation, og en all inclusive konsulentbistand fra Rambøll, jf. bilag til punktet. DIKOs bemærkninger til notatet (der skal videre til Direktionen): Der skal være et resumé i startet af notatet, så læseren hurtigt kan danne sig et overblik over udgangspunktet, valgmuligheder og anbefalinger. Tidsplan skal rykke 3 måneder ud i I notat skal beskrives, hvordan udbudsprojektet skal organiseres (om/hvordan forvaltningerne / snitflade-ejere skal involveres). Meget gerne også, tanker om, hvilken lærdom vi fik i.f.m. den oprindelige implementering af Acadre i organisationen og hvilke tanker vi (derfor) gør os for at få endnu større succes med implementering af det ESDH system, som vinder udbuddet. DIKO har bedt it-afdelingen igangsætte en foranalyse i forbindelse med afholdelse af EU-udbud på Hvidovre kommunes ESDH-løsning. Notat til DIKO Overblik overindkomne tilbud på rådgiverassistance ved ESDHudbud Tre rådgivende konsulenthuse, som alle tidligere har arbejdet i Hvidovre kommune, er blevet inviteret til at afgive tilbud. Alle har valgt af afgive et tilbud. I forbindelse med besættelse af stillingen som Projektleder og Contract Manager, har it-afdelingen ønsket at undersøge, om Hvidovre kommune selv kan varetage udvalgte processer i forbindelse med et it-indkøb over udbudsgrænsen. Alle rådgivende firmaer har derfor givet tilbud på varetagelse af udbudsprocessen, med optioner på rugbrødsopgaver, som en intern konsulent i en given fremtid selv vil kunne stå for. Derfor har alle konsulenthuse et minimumtilbud og et all-inklusive -tilbud. Hvidovre har brug for et all-inklusive tilbud i denne sag, idet den interne konsulentstilling endnu ikke er besat. Konsulenthusene har i deres tilbud anbefalet en metode, enten begrænset udbud, som er et EUudbud med prækvalifikation, eller indkøb på SKI 02.18, og givet deres bud på deres særlige kompetencer. 5

6 Fremgangsmåde for miniudbud på SKI Opgaven gennemføres i 6 faser. De produkter og aktiviteter som er indeholdt i faserne er beskrevet i modellen herunder: F1: Projektstart Projektinitering Annonncering Kravspecifikation F2: Udbudsmateriale Udbudsbetingelser Kontraktformuleringer F3: Tilbud Udsendelse materiale Spørgsmål / svar Modtage tilbud F4: Tildeling Vurdering af tilbud Valg af leverandør F5: Aftale Indgåelse af aftale Frivillig Standstill F6: Efterbehandling Offentliggørelse af resultat Dialog med tilbudsgivere Overordnet tidsplan for miniudbuddet: SKi er en rammeaftale, som er helt ny, og der er derfor udfordringer med fejl i bilag og tildelingskriterier, som skal løses af kammeradvokaten, hver gang, de opstår. Det kan forsinke processen, og bringe den ønskede tidsplan i fare. 6

7 Fremgangsmåde for begrænset udbud, EU-udbud med prækvalifikation Opgaven gennemføres i 7 faser. De produkter og aktiviteter som er indeholdt i faserne er beskrevet i modellen herunder: F1: Projektstart Projektinitering Udarbejde prækvalifikationsm ateriale F2: Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse Informere potentielle leverandører Vurdering af ansøgning Meddele leverandører F3: Udbudsmateriale Udbuds-betingelserbetingelser Kravspecifikation Kontraktformuleringer F4: Tilbud Briefingm øde Spørgsmål/svar F5: Tildeling Vurdering af tilbud Valg af leverandør F6: Aftale Indgåelse af aftale Standstill F7: Efterbehandling Offentliggørelse af resultat Dialog med tilbudsgivere Overordnet tidsplan for det begrænsede EU-udbud: Begrænset udbud med prækvalifikation tager 1-2 måneder mere end SKI, men sikrer at alle markedets store spillere er med i tilbudsgivningen. Fujitsu og Netcompany er ikke med på SKI

8 Indkomne tilbud fra 3 leverandører Nr. Udbudstype Minimal assistance All-inclusive Kommentarer assistance 1:A2 Begrænset udbud - EU kr kr. Inkl. Kontrakt og dialog med tilbudsgivere 1:A2 SKI kr kr. Inkl. Kontrakt og dialog med tilbudsgivere 2:DT Begrænset udbud - EU Intet bud kr. Ambitiøs tilgang med reimplementering af ESDH i organisationen 2:DT SKI kr kr. Option på reimplementering i org kr. udgør forskellen på minimal og all-inclusive 3:RB Begrænset udbud - EU kr kr. Forskellen på kr. udgør timer, som udbudsjurister/konsulenter internt i organisationen kan optjene ved at udføre prækvalifikationsarbejdet. Ingen reimplementering. 3:RB SKI Intet bud kr. Samme pris, kun udbudsprocessen, ikke reimplementering. Indstilling til DIKO ITA har gode erfaringer med alle tre leverandører, og kan i princippet anbefale alle. Der tegner sig et billede af forskellige kompetencer, hvor A2 har været det konsulenthus, som har udarbejdet SKI aftalen for SKI, og derfor har særlige kompetencer inden for denne aftale, mens de øvrige konsulenthuse først fik frigivet dokumenterne den 5. november 2013 og derfor er ved at sætte sig ind i SKI aftalerne. Rambøll har særlige kompetencer inden for begrænset EU-udbud (med prækvalifikation), og har gennemført en del af disse med gode tilbud til kommunerne. Rambøll er mest erfaren og har denne type opgave, som hyldevare og er derfor klart billigst på denne rådgiveropgave. Især allinklusive-modellen er et attraktivt tilbud. Devoteam er det konsulenthus, som har gennemført ESDH-modenhedsanalyserne i Hvidovre, og har en velafprøvet metode til reimplementering af ESDH. Hvis DIKO ønsker en reimplementering af ESDH, som en del af udbudsprojektet kan dette konsulenthus anbefales. Dog skal budgettet til rådgivning hæves en del. Alt efter hvilken udbudsmetode, og grad af reimplementeringsprojekt, som DIKO foretrækker, tegner der sig et billede af rådgivernes spidskompetencer: EU-udbud med prækvalifikation Rambøll Devoteam A2 SKI A2 Rambøll 8

9 Devoteam EU-udbud med prækvalifikation og Reimplementeringsprojekt Devoteam Rambøll A2 Budget for rådgivning Der er afsat kr. til rådgivning i forbindelse med EU-udbuddet fra it-udviklingspuljen for 2014, og de første kr. er investeret i en afklaring af et tilbud fra Formpipe, om kun at bringe Serviceaftalen i udbud, og derved handle direkte med Formpipe uden om markedets øvrige leverandører. Horten advokaterne skriver i deres redegørelse, at de mener denne metode er i strid med intentionerne i konkurrencelovgivningen og anbefaler derfor, at Hvidovre går i regulært udbud efter lovgivningen. På budgettet for 2014 er derfor kr. til rådgivning i forbindelse med EU-udbud. Inden for denne ramme kan kun Rambøll levere all-inklusive -rådgivning enten på SKI eller EU-udbud med prækvalifikation. Idet Rambøll selv anbefaler EU-udbud med prækvalifikation i deres tilbud, fremfor SKI, hælder ITA til den anbefaling, og foreslår DIKO at Rambøll vælges til rådgiver, og at udbudsmetoden bliver EU-udbud med prækvalifikation, som har givet kommunerne nogle væsentlige besparelser på de indkomne tilbud, senest i Holbæk, som sparede 50% på deres serviceaftale med Formpipe/Traen. Den valgte leverandøren skal gerne have besked senest , hvis de indkomne tilbud forsat skal være gyldige og projektressourcerne forsat skal være bookede. Valget af ESDH-leverandør efter udbudsprocessen kan således være afklaret pr Det giver Hvidovre 9 måneder til reimplementering i tilfælde af et leverandørskift. Aftalen med Formpipe/Traen udløber khg/ Bilag i Acadre Tilbud fra Rambøll: dok. nr Tilbud fra devoteam: dok. nr Tilbud fra A2: dok. nr Dette notat: dok nr Kommissorium for projektet: valg af rådgiver og udbud: dok. nr (dette dokument) 9

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

DANKOST KONTRAKTEN: OBSERVATIONER OG KONSEKVENSER NOVEMBER 2014 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

DANKOST KONTRAKTEN: OBSERVATIONER OG KONSEKVENSER NOVEMBER 2014 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY DANKOST KONTRAKTEN: OBSERVATIONER OG KONSEKVENSER NOVEMBER 2014 Rapporten er udarbejdet til orientering af Fælleskøkkenets interessentskab, bestyrelse og ledelse. Endelig

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere