Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Copyright Aspose Pty Ltd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd."

Transkript

1 s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd

2 Dagsorden Præsentation Tjekliste, entrepriser Entrepriser Tjekliste, rådgivere Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Aspose Pty Ltd. Kontrakter Hvordan gør jeg? Hvad har vi særlig fokus på? Kontakt

3 indbyggere medarbejdere 500 administration Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Aspose Pty Ltd.

4 Center for Ejendomme Organisation Administrere m2 Omsætning 200 mio.only. / år Evaluation 95 ansatte Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Inger Dreyer, chef Aspose Pty Ltd Ejendomsadministration og Udvikling Bygninger Ejendomsservice Rengøring

5 Tjekliste opgaver, kategori 1 Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Aspose Pty Ltd.

6 Tjekliste opgaver, kategori 2-4 Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Aspose Pty Ltd.

7 Brug af fagentrepriser indebærer, at mange selvstændige led hver for sig og tilsammen skal fungere effektivt, for at byggeprocessen kan blive vellykket. Fagentreprise Bygherre Fagentrepriseformen kræver derfor en omhyggelig tilrettelæggelse og styring af byggeprocessen fra bygherrens side. Evaluation only. Projektering Vent. Råhus Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile rådgiver Ved fagentrepriser Aspose Pty Ltd. er det en forudsætning, at entrepriserne kan afgrænses nøjagtigt indbyrdes (grænseflader). Da der normalt findes et betydeligt antal firmaer indenfor de forskellige fag, øges konkurrencen, hvilket alt andet lige normalt fører til lavere priser for entrepriserne. MUR Byggeledelse rådgiver og/eller bygherre VVS TØM EL

8 Byggeprocessen skal ved storentrepriser fuldt ud styres af bygherren, men der bliver færre entrepriser at styre og koordinere. Storentreprise Bygherre Styringen indenfor den enkelte storentreprise er ikke bygherrens ansvar. Vent. Evaluation only. Projektering Råhus Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile rådgiver Aspose Pty Ltd. Entre- Ved at lægge små entrepriser sammen med større kan bygherren undgå, at forsinkelser i de små entrepriser giver anledning til, at der fra entreprenørerne i efterfølgende, større entrepriser rejses erstatningskrav, som det ellers kan være vanskeligt for bygherren at få dækket hos den entreprenør, der er årsag til forsinkelsen. MUR Byggeledelse rådgiver og/eller bygherre VVS TØM prenør EL

9 Tjekliste rådgivere, kategori 1-2 Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Aspose Pty Ltd.

10 Tjekliste rådgivere, kategori 3-4 Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Aspose Pty Ltd.

11 Almindelige smodeller sdirektiv (UD) Offentligt udbud ubegrænset antal bydende. Alle konditionsmæssige tilbud fra egnede tilbudsgivere skal evalueres Evaluation Begrænset udbudonly. fase 1: prækvalifikation Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Fase 2: tildeling Aspose Pty Ltd. Projektkonkurrence funktionskrav. Med eller uden præmiering. Evt. kontrakt om gennemførelse af vindende projekt Offentliggørelse iht. UD EU tidende + Hgør

12 Almindelige smodeller Tilbudsloven (TBL) Offentlig licitation - ubegrænset antal bydende. Alle konditionsmæssige tilbud fra egnede tilbudsgivere skal evalueres Evaluation only. Begrænset licitation med prækvalifikation Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile fase 1: prækvalifikation Fase 2: tildeling Aspose Ltd. 4 hvis 1 Underhåndsbud max. 3 Pty deltagere, udenfor kommune Annoncering på kommunens hjemmeside ved offentlig og begrænset licitation.

13 Tærskelværdier UD 2013 DKK eks. moms samlede entrepriseomkostninger, bygge- og anlæg DKK eks. moms tjenesteydelser Evaluation only.mm.) (rådgivere, konsulenter Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile DKK eks. moms vareindkøb Aspose Pty Ltd.mm.) (kontorartikler, bygherreleverancer sdirektivet træder i kraft, når den samlede anslåede kontraktsum inkl. optioner overstiger ovennævnte tærskelværdier

14 Tærskelværdier TBL 2013 DKK eks. moms Offentlig og begrænset licitation (bygge og anlæg entreprise omkostninger) only. DKK 0Evaluation eks. moms Created with Aspose.Slides for (bygge.net 3.5 underhåndsbud og Client anlæg Profile Aspose Pty Ltd. entrepriseomkostninger)

15 Udvælgelseskriterier Begrænset udbud Created (prækvalifikation) eksempel : Kortfattet præsentation af virksomheden. Regnskabsoplysninger attesteret af statsanerkendt revisor. Relevante forsikringsforhold for den pågældende opgave. with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Tro- og loveerklæring Aspose Pty Ltd. Antal beskæftigede i alt. Forventede antal beskæftigede til opgaven. Referencer fra lignende opgaver indenfor seneste 3 år. Udvælgelseskriterier - bygherre vælger max. 5 virksomheder der vurderes bedst egnet til at byde. Hvis flere end 5, udvælges de 5 der vurderes at have de bedste referencer.

16 Tildelingskriterier Begrænset udbud Created (tilbud) eksempel : Kontrakt tildeles efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige med følgende vægtede underkriterier: 35 % pris 60 % styring, fordelt på: with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile % evne til at understøtte, sikre fremdrift og tilsyn Aspose Pty Ltd. 15 % medarbejderes tekniske kompetencer og erfaring 15 % risiko-, økonomi- og KS-håndtering 15 % brugerhåndtering og interessentanalyser 5% kapacitet ift. elever/ praktikanter (over 4 mio.)

17 Kontrakter Totalrådgiver (arkitekt, ingeniør, landskab) Rådgiver (arkitekt, ingeniør, landskab) Bygherrerådgivning Rammeaftalefor (rådgivning) Created with Aspose.Slides.NET 3.5 Client Profile Aspose Pty Ltd. Fagentreprise ( fagentreprenør ) Storentreprise (storentreprenør) Rammeaftale (entreprenør)

18 Exempler på udbud forventet Driftsbudget på ca. 30 mio. ca. 7% rådgivning Ajourføring af tegningsarkiv, Evaluation only. TBL - 2 rådgivere Energirenovering, EU - rådgivning til 480 fagentrepr. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Ny idrætshal, Espergærde forundersøgelser Aspose Pty Ltd. Ny daginstitution/plejehjem, Hornbæk Værftshallerne forundersøgelser miljø, bygninger Teknisk museum forundersøgelser Skolen i Bymidten 3 storenterpriser Campingplads - underhåndsbud fagentrepriser Servicekontrakter vvs - tjenesteydelse

19 Hvordan gør jeg? Annoncering Hjemmeside sportalen.dk Konkurrence-for og.net forbrugerstyrelsen, se kfst.dk Created with Aspose.Slides 3.5 Client Profile Andre muligheder -Aspose abonnérpty på søgetjenester Ltd. Samarbejd med andre om at byde på opgaver Benyt stille perioder til efteruddannelse sammen med andre Dyrk tværfagligheden de kompetencer du besidder søger andre!

20 Hvad har vi særlig fokus på? Budget, kvalitet og tid Interessenthåndtering Risikohåndtering Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Inddragelse af driftaspose Pty Ltd. BIM/Bips standarder Digital aflevering, CoreFM Sociale klausuler Miljø, sundhed og sikkerhed Forsikringer

21 Kontakt Du er altid velkommen til at spørge. Kontakt venligst: Inger Dreyer Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Karen Dilling Aspose Pty Ltd. Ole Bjørn Petersen

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Notat Til: Vedrørende: Bilag: Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Ingen Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune Nærværende notat er udarbejdet med

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere