Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra udbud til tilbud Juraen og processen"

Transkript

1 Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012

2 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer og forløbet af udbudsprocessen Formkrav og hvorfor de er vigtige at overholde Gode råd udbudsmaterialet og tilbuddet Samarbejdsformer og håndtering af samarbejder Vejledninger og hjælpeværktøjer - 2 -

3 Formålet med udbudsreglerne Udbudsreglerne gælder som udgangspunkt for alle offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, når de indgår kontrakter med private aktører. De offentlige aktører er underlagt et krav om forsvarlig økonomisk forvaltning. Dette medfører en pligt til at konkurrenceudsætte alle opgaver over en vis størrelse: Varer og Tjenesteydelser > 0,5 mio. kr. Bygge- og anlægskontrakter > 3 mio. kr. Udbudsreglerne har til formål at sikre, at konkurrence om den enkelte kontrakt og at konkurrencen forløber fair. Fair konkurrence betyder i udbudsreglernes optik: Ligebehandling Alle tilbudsgivere skal have lige muligheder for at deltage i konkurrencen og de skal behandles ens. Gennemsigtighed De potentielle tilbudsgivere skal kunne se: Hvad der konkurreres om. Hvordan konkurrencen foregår. Gældende udbudsregler Tilbudsloven Dansk regelsæt, der gælder for mindre kontrakter. Udbudsdirektivet EU regelsæt, der gælder for større kontrakter. Forsyningsvirksomhedsdirektivet EU-regelsæt, der gælder for større opgaver inden for de såkaldte forsyningsområder (vand, energi, transport og posttjenester) Forsvars- og sikkerhedsdirektivet EU-regelsæt, der gælder for opgaver inden for forsvars- og sikkerhedsområdet. Proportionalitet Der må ikke stilles strengere krav end nødvendigt

4 De forskellige udbudsformer og forløbet af udbudsprocessen Der findes flere forskellige udbudsformer. De mest anvendte er: Offentligt udbud (offentlig licitation) Annoncering og udsendelse af udbudsmateriale Afgivelse af tilbud Evaluering af tilbud Meddelelse om tildeling Kontraktindgåelse Begrænset udbud (indbudt eller begrænset licitation) Annoncering Ansøgning om prækvalifikation Vurdering af ansøgninger Udsendelse af udbudsmateriale Afgivelse af tilbud Evaluering af tilbud Meddelelse om tildeling Kontraktindgåelse - 4 -

5 De forskellige udbudsformer og forløbet af udbudsprocessen (II) I nogle tilfælde kan ordregiver også anvende: Udbud med forhandling Annoncering Ansøgning om prækvalifikation Vurdering af ansøgninger Udsendelse af udbudsmateriale Afgivelse af tilbud Evaluering af tilbud Meddelelse om tildeling Kontraktindgåelse Konkurrencepræget dialog Forhandling og nyt tilbud Annoncering Ansøgning om prækvalifikation Vurdering af ansøgninger Udsendelse af udbudsmateriale Afgivelse af tilbud Evaluering af tilbud Meddelelse om tildeling Kontraktindgåelse Dialog om kravene til den udbudte opgave - 5 -

6 Formkrav og hvorfor de er vigtige at overholde Ligebehandlingsprincippet betyder: Alle skal have lige muligheder for at afgive tilbud. Alle skal opfylde de samme krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ansøgningen/tilbuddet ikke tages i betragtning. Formkrav vedrører typisk: Tidspunkt for aflevering af tilbud Stedet hvor tilbud skal afleveres De ved hvad min virksomhed kan Kravet er ikke relevant for opgaven Der var trafikprop Tilbuddets udformning - fx anvendelse af specielle formularer eller den medsendte tilbudsliste Tilbuddets indhold fx hvilke beskrivelser der skal være med Oplysninger om virksomhedens økonomi mv. Oplysninger om virksomhedens erfaringer og kvalifikationer Der vil også være formkrav til ansøgninger om prækvalifikation. Hvis du er i tvivl om betydningen af et formkrav og hvordan det skal opfyldes, så stil spørgsmål

7 Gode råd udbudsmaterialet Sørg for at hente udbudsmaterialet, så snart du bliver opmærksom på tilbudsmuligheden. Find ud af hvilken udbudsform, der er tale om. Ansøgning om prækvalifikation eller et tilbud? Tjek hvornår der er frist for ansøgning om prækvalifikation hhv. afgivelse af tilbud. Tjek hvornår der er frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Find ud af, hvilken opgave, der skal løses, og om den er interessant for din virksomhed. Er det en opgave du selv vil kunne løse? Hvornår skal opgaven løses og har du mandskab og materiel til dette? Hvilke krav stilles der til: Din virksomheds økonom, erfaringer mv. Opgavens udførelse Krav til virksomhedens evne til varetage opgaven Krav til udførelse af opgaven Kontraktvilkår, herunder dokumentationsansvar Er kontraktgrundlaget baseret på et standard aftalegrundlag fx AB92? Tjek om virksomhedens økonomi kan bære kontraktens betalingsplan. Krav der vedrører evalueringen af tilbuddet Find ud af om, der er noget du er i tvivl om og stil i spørgsmål, hvis det er nødvendigt

8 Gode råd tilbuddet (gælder også ansøgninger om prækvalifikation) Start i god tid. Gå systematisk til værks. Sørg for at svare på alle udbudsmaterialets krav. Husk at følge op på eventuelle rettelser til udbudsmaterialet og ordregivers besvarelse af spørgsmål. Få indgået aftaler med samarbejdspartnere, hvis det er relevant. Sørg for at tilbuddet fremstår sammenhængende og professionelt også hvis du bruger samarbejdspartnere. Tjek om tilbudslisten er korrekt udfyldt? Sørg for at de tilbudte priser omfatter alle de opgaver som ordregiver kræver løst. Tjek at den krævede dokumentation er vedlagt og at den ikke er for gammel. Sæt tid af til en kontrol af tilbuddets opfyldelse af udbudsmaterialets krav. Sørg for at aflevere tilbuddet: På det rigtige sted Inden fristen udløber Når først tilbuddet er afleveret, så fanger bordet

9 Begrundelser for samarbejde med andre om offentlige opgaver Den offentlige sektor er en stabil kunde. Offentlige opgaver er ofte unikke og fagligt udfordrende. Ved store og komplekse kontrakter stilles der ofte skærpede krav til virksomhedernes økonomi, størrelse og erfaringer. Samarbejder eller konsortier kan være adgangsbilletten til større offentlige opgaver. Erhvervsnetværket DJURS Wind består af fire organisationer og 29 virksomheder, herunder en smedemester, et tømrerfirma og et murerfirma. 21 af virksomhederne har allerede modtaget ordrer på op over 150 mio. kr. i forbindelse med opførelsen af Anholt Havmøllepark. Kilde: Når lokale firmaer byder ind, så har de ofte en rigtig god chance for at få ordrerne. Når de er så tæt på selve projektet, bliver de hurtigt meget skarpere på prisen Flemming Thomsen, projektdirektør for Anholt Havmøllepark Anholt-projektet viser, at de danske leverandører i branchen står stærkt internationalt. Alle opgaver er sendt i udbud på lige EU-vilkår, men det er dansk baserede virksomheder, der har fået to tredjedele af ordrerne. Mange lokale firmaer har gennem vores hovedleverandør fået ordrer, siger Flemming Thomsen, projektdirektør for Anholt Havmøllepark. Flemming Thomsen, projektdirektør for Anholt Havmøllepark - 9 -

10 Forskellige samarbejdsmodeller Et samarbejde kan tilrettelægges på flere forskellige måder. Hoved-/underleverandør Konsortium Selskab Kunde Kunde Kunde Hovedleverandør Leverandør Leverandør Leve- Nyt selskab Underleverandør Underleverandør Underleverandør Leverandør Leverandør randør Firma A Firma B I et konsortium skal man stå skulder ved skulder og løfte opgaver ved fælles formåen. Dette kræver tillid Anders Skak, adm. direktør i Gribskov Gruppen A/S

11 Når du går ind i et samarbejde Uanset om samarbejdet sker i et konsortium eller som et hoved-/underleverandørforhold, er det vigtigt at kunne besvare følgende spørgsmål: Hvad skal min virksomhed levere? Hvordan fordeles udgifter og indtægter mellem deltagerne i samarbejdet? Hvordan skal samarbejdet foregå? Begrænser samarbejdet min virksomheds samarbejde med andre? Hvilke risici er der forbundet med samarbejdet? Hvordan håndteres ændringer i samarbejdet? Hvad sker der, hvis vi bliver uenige? Det er vigtigt, at der i samarbejdet er en fælles forståelse af, hvordan spørgsmålene skal besvares. Besvarelsen af spørgsmålene bør desuden skrives ned i en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen bør desuden rumme tilsvarende krav og forpligtelser som aftalen med den offentlige ordregiver

12 Vejledninger og hjælpeværktøjer Annoncering af tilbudsmuligheder - Danske myndigheders indkøb Danske myndigheders indkøbsplaner Der kan oprettes faste søgninger som resulterer i nyhedsbreve direkte til din indbakke. Der kan søges efter potentielle samarbejdspartnere. Kræver udelukkende oprettelse af en brugerprofil. Vejledninger om afgivelse af tilbud Tjekliste til tilbudsgivere i en udbudsproces Diverse vejledningsmateriale - Vejledninger om samarbejde Vejledning om konsortiedannelse for små og mellemstore virksomheder - Vejledning om forskellige former for offentlig-privat samarbejde www. Udbudsportalen.dk

13 Om Deloitte Consulting Fra idé til virkelighed Deloitte Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Maj 2014 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver 4 2.3. Rekvirering

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere