Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet"

Transkript

1 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende viser det sig, at danskerne især drømmer om oplevelser i forbindelse med rejser eller ny bolig eller forbedringer af eksisterende bolig. Resultatet er vist i nedenstående figur 1. Figur 1: Hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? 5 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Note: Der har været mulighed for at markere to ting i undersøgelsen. Derfor summer det til mere end 100 % Cirka 45 % af danskerne vil gerne prioritere rejser, hvis der er plads i budgettet. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig Ønsker i forhold til boligområdet drejer sig især om køb af bolig, hvor næsten hver fjerde dansker drømmer om at få plads til dette i budgettet. Det kan være både den første ejerbolig, en større bolig, der kan rumme hele familien, eller boligen til den 3. alder. Der er dog også mange danskere, der er godt tilfredse med deres eksisterende bolig, men enten mangler plads eller ønsker at opdatere boligen ved eksempelvis at lave energiforbedringer, nyt køkken eller badeværelse. Næsten hver femte dansker har drømme, der går i retning af ombygning eller tilbygning af boligen. 1

2 Endelig er der en lille andel af danskere, der på sigt ønsker at få råd til et sommerhus, men her er andelen nede på kun 4 %. Det er måske en anelse overraskende set i lyset af, hvor mange danskere, der egentlig ejer sommerhus, men omvendt afspejler det formentlig også, at ens primære bolig fylder mere i den daglige bevidsthed. Ser man på boligområdet som helhed, er det næsten hver anden dansker, der har drømme omkring køb af bolig, ombygning/tilbygning eller køb af sommerhus. Det understreger med al tydelighed, hvorfor boligstoffet generelt fylder godt op i mediebilledet. Endelig er bilen også et ønske, der går igen hos en del danskere. Godt hver femte dansker drømmer således om bil eller at udskifte bilen med en lidt bedre model. Ellers er det måske lidt overraskende, at næsten hver femte dansker ikke har de store investeringsdrømme i den private økonomi. Det kan være en afspejling af, at en del danskere har så god en privatøkonomi, at der generelt er råd til at opfylde hovedparten af de ønsker og behov de har. Endelig kan der også være danskere, der generelt ikke gør sig de store tanker på disse områder, og bare tager tingene som de kommer. Det kan dermed også være vanskeligt på stående fod at have en klar holdning konfronteret med en undersøgelse som denne. Boligdrømmene afhænger især af alder Hvor ønsker om plads i budgettet til rejser går igen på tværs af køn, alder og geografi, er der en markant forskel på boligområdet, hvor de ønskede investeringer især afhænger af, hvilken fase man er i livet. Det er både hos mænd og kvinder, hvor boligen ofte fylder en del af de privatøkonomiske drømme, og det gør sig især gældende hos den yngre del af befolkningen. 46 % af de adspurgte i alderen år har således ønsker om større investeringer i en bolig, hvis økonomien tillader det, mens det kun er 10 % i alderen år. Figur 2:Ønsker om køb af bolig er især en drøm hos de helt unge 5 4 Drømme om større investeringer - køb af bolig 4 3 Kvinde Mand

3 Dette resultat er næppe en overraskelse for mange. For mange danskere i alderen år vil der være et helt naturligt ønske om at få råd til en fast base i tilværelsen eller alternativt en lidt større base, hvis der er kommet børn til, og pladsen i boligen er blevet lidt trang. Herefter mindskes drømmen om ny bolig i takt med, at alderen stiger, da man allerede har etableret sig og slået mere eller mindre permanente rødder i det område, man nu har bosat sig i. Hvor det yngre segment i første omgang prioriterer at få råd til selve boligen, så fokuserer cirka mellem hver fjerde og hver femte i alderen fra år og år, at få plads i økonomien til ombygning af boligen eller lave en tilbygning til boligen. Det skal netop ses i lyset af, at mange i disse aldersgrupper som før nævnt har slået rødder i et område, og er godt tilfredse med placeringen af deres bolig. I stedet er ønsket, at få tilpasset boligen til de behov og ønsker man har. Det kan være at få mere plads til hele familien via en tilbygning eller at dele af boligen trænger til renovering eller en opdatering til en mere tidssvarende stil. Figur 3:Drømme om ombygning/tilbygning fylder ikke så meget hos det yngre segment Drømme om større investeringer - ombygning af bolig/tilbygning til bolig Kvinde Mand De forskelle i drømme vi ser på tværs af aldersfordelingen, genfinder vi også på tværs af indkomstforskelle. Det er ikke så overraskende, da der normalt er en sammenhæng mellem indkomster og alder. Indkomsterne vil således op til en vis grænse være stigende med alderen. Dem med højere indkomster drømmer i højere grad om tilbygning/ombygning af boligen, da de i videre udstrækning allerede har haft økonomien på plads i forhold til køb af bolig, jf. Figur 4. Ser vi på et segment som studerende/lærlinge/elevplads, hvor der normalt ikke er så meget plads i økonomien, er det hele 52 %, der drømmer om investering i en bolig. 3

4 Figur 4:Drømme i forhold til boligen afhængig af indkomstforhold 6 Drømme om større investeringer efter samlet husstandsindkomst, % Bolig 5 4 Tilbygning/ombygning Studerende etc. Under kr kr kr og derover og til dels geografien Det geografiske udgangspunkt spiller også en betydende rolle for boligdrømmene. Især i Region Hovedstaden drømmes der om investeringer i ny bolig, hvor næsten hver tredje indbygger har dette punkt højt på ønskelisten. Det er en markant forskel i forhold til eksempelvis Region Nordjylland, hvor tallet kun er på 16 %. Disse forskelle på tværs af landet skal formentlig henføres til boligprisniveauerne, hvor det i en vis udstrækning er en større udfordring at få fodfæste på boligmarkedet i Region Hovedstaden i forhold til andre områder af landet. Til gengæld er der en relativ mindre andel i Region Hovedstaden, der udtrykker ønske om tilbygning/ombygning i forhold til andre områder af landet. I undersøgelsen svarer 16 % i Region Hovedstaden, at de drømmer om tilbygning/ombygning mod eksempelvis 22 % i Region Sjælland. Det er egentlig lidt bemærkelsesværdigt med tanke på, at kvadratmeterpriserne er høje i hovedstadsområdet. Set ud fra en snæver privatøkonomisk betragtning kan tilbygning/ombygning således ofte bedre betale sig i dyrere boligområder frem for billigere områder, da lønudgifter og materialeomkostninger ikke afviger i større omfang på tværs af landet. Resultatet kan måske afspejle, at boligudgifterne i forvejen spiser en relativ større andel af budgettet i hovedstadsområdet, og at nogle boligejere derfor holder lidt igen med yderligere investeringer i boligen. En anden forklaring kan være, at der er en relativ større andel i hovedstadsområdet, der bor i lejlighed, hvor eksempelvis renovering af tag eller tilbygning ikke indgår i overvejelserne. Endeligt er det selvfølgelig også værd at huske på, at der i sagens natur altid er usikkerhed forbundet med disse undersøgelser, og man skal passe på med for hårde tolkninger af resultaterne. 4

5 Figur 5 :I Region Hovedstaden ønsker en relativ større andel at få råderum til ny bolig 3 Drømme om større investeringer efter regioner, % Bolig Tilbygning/ombygning Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 5

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere