privat boligudlejning under lup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "privat boligudlejning under lup"

Transkript

1 privat boligudlejning under lup 82

2 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark. Selvom den udgør 18 procent af boligmarkedet, er den uudforsket. Indtil nu, hvor omfattende data giver ny viden. Hans Skifter Andersens arbejde er baseret på en spørgeskemaundersøgelse sendt til 2000 repræsentativt udvalgte ejere af private udlejningsejendomme med tre eller flere boliger. De svarer på en lang række spørgsmål og giver også hver oplysninger om en af deres ejendomme. Målet har været at undersøge, hvem der investerer i private udlejningsboliger og hvorfor. Hans Skifter Andersen har også søgt svar på, hvordan ejerne driver ejendommene, hvordan sektoren fungerer, og hvilke forskelle der er på de forskellige typer af udlejere. En kommunal boligpolitik Denne undersøgelse giver indsigt i en ellers ukendt del af boligmarkedet, fortæller Hans Skifter Andersen. Jeg håber, kommunerne her får et grundlag for at beslutte, hvilken politik de ønsker at føre over for den private boligudlejningssektor i fremtiden. Privat udlejning giver fleksibilitet Der er ca private udlejningsboliger i Danmark. Heraf er kun egentlige boliger i egentlige udlejningsejendomme med 3 eller flere boliger, mens der er udlejede ejerboliger og ca udlejede boliger i tofamiliehuse. De private udlejningsboliger udgør 18 procent af boligmassen. De private udlejningsboliger spiller en vigtig og nyttig rolle for fleksibiliteten på hele boligmarkedet, fastslår Hans Skifter Andersen. Folk er mere bundet i ejerboliger og den almene sektor, men i den private udlejningssektor flytter de ud og ind. Gennemstrømningen er høj. Boligerne er for mange en station på vejen i deres boligkarriere. En midlertidig bolig for unge, der flytter hjemmefra, og for par, der flytter sammen eller bliver skilt. Mange beboere er enlige, og en del er uden for arbejdsmarkedet eller har lavere indkomst, men der er ikke tale om en overvægt af socialt svage private udlejningsboliger ejendomstyper Beregnet antal private udlejningsboliger ud fra BBR registeret fordelt på ejendomstyper Antal boliger Procent Ikke-selvstændig bolig Udlejet ejerbolig/sommerhus Enkeltbolig i ejendom Tofamiliehus Ejendom med 3-5 boliger Ejendom med 6-10 boliger Ejendom med boliger Ejendom med over 20 boliger Ikke placeret i boligtype ,3 Total beboere. En del beboere har ikke råd til selv at købe en bolig, så de efterspørger udlejningsboliger, selvom de ville foretrække en ejerbolig. Mindre statsstøtte Op til 2. Verdenskrig var de private udlejningsboliger den dominerende sektor i Danmark, men især de seneste år er sektorens andel faldet brat. Dels fordi der primært er bygget almene boliger, og dels fordi en del af de private udlejningsboliger er omdannet til andelsboliger. Den private udlejningssektor har ikke fået den samme direkte eller indirekte statsstøtte gennem skattesystemet som de øvrige ejerformer. Derfor er det dyrere at bo i en nybygget privat udlejningsbolig end i en nybygget ejerbolig, almen bolig eller andelsbolig. 83

3 De private udlejningsboliger spiller en vigtig rolle for fleksibiliteten på hele boligmarkedet. Professionelle ejer de fleste ejendomme Undersøgelsen viser, at professionelle udlejere med udlejning som hovederhverv det er enten privatpersoner eller ejendomsselskaber udgør 38 procent af ejerne. De ejer 62 procent af ejendommene og 77 procent af boligerne. En relativt stor andel af udlejerne lægger vægt på, at ejendommen skal se pæn ud eller at lejerne er tilfredse. Det er især nonprofit selskaber og ejere, der selv bruger ejendommen, som prioriterer andet end de økonomiske strategier. En meget stor del af udlejerne 40 procent - er privatpersoner med udlejning som bierhverv (kaldet små investorer ). De ejer få og små ejendomme og har derfor kun 29 procent af ejendommene og 14 procent af boligerne. En anden gruppe har ejendommene for at bruge dem til erhverv eller bolig for sig selv eller andre ( brugerne ). Endelig er der en gruppe af non-profit ejere, der af forskellige grunde driver ejendomme, som ikke skal give overskud. Huslejen højest i ældre ejendomme Huslejen i ejendomme ejet af professionelle og nonprofit selskaber ligger højest, mens boliger ejet af små investorer ligger mere end 30 pct. under gennemsnittet, og huslejen er endnu lavere i ejendomme ejet af brugerne. Lejen er højere i de større byer og mindre end gennemsnittet i de mindre (-28 pct.). De højeste huslejer findes ikke i de nyeste ejendomme opført efter 1970, men i de ældste fra før Vi har en relativt stor andel af professionelle udlejere på det danske marked, forklarer Hans Skifter Andersen. De lever af ejendomsdrift, lægger oftere vægt på langsigtede strategier og går efter det langsigtede afkast på investeringen, som den økonomiske teori forventer, at de gør. For mange af dem spiller økonomien på kort sigt dog også en rolle. Undersøgelsen tyder også på, at der fortsat er mange privatpersoner, der investerer i private udlejningsejendomme. Pensionskasserne mv. udgør et meget lille antal, men de har mange og store ejendomme. Mange forskellige motiver Motiverne for at købe udlejningsejendomme varierer meget. For ca. en tredjedel var investeringen den vigtigste drivkraft. For en anden tredjedel har det været afgørende for ejeren at opnå beskæftigelse og en løbende indkomst ved boligudlejning. Andre lægger vægt på muligheden for at kunne tjene penge på at renovere boligerne. For nonprofit selskaberne er det et meget vigtigt formål at kunne leje ud til specifikke grupper. Det er ofte derfor, at selskaberne er oprettet. Professionelle bruger mest på vedligeholdelse Driftsudgifterne er beregnet til ca. 350 kr. pr. m2, men de varierer meget. De små investorer har de laveste udgifter, og de professionelle bruger mere end tre gange så meget som de små investorer på vedligeholdelse. Vi ser markante forskelle på vedligeholdelse og drift, understreger Hans Skifter Andersen. De professionelle investerer mere i deres ejendomme og har langt højere drifts- og vedligeholdelsesudgifter. De laver forbedringer, fordi de vurderer, at det er bedst for ejendommen, at den holdes ved lige. Disse investeringer giver overskud på langt sigt. Men andre investerer ikke i vedligeholdelse, fordi de har fokus på, at driften hvert år skal give overskud med det samme. Afregulering i gang I de senere år har den private udlejningssektor oplevet stigninger i huslejen. Gennemsnitshuslejen er beregnet til ca. 800 kr. pr. m2, men i ejendomme, hvor mere end halvdelen af boligerne er renoveret, er huslejen oppe på kr. pr. m2. Hvis en bolig renoveres gennemgribende efter Boligre- 84

4 Huslejereguleringens betydning er allerede væsentligt reduceret, og huslejerne er kommet nærmere på et markedsniveau flyttende husstande Andelen af flyttende husstande i forskellige grupper og situationer, som flytter til en privat udlejningsbolig i 2002 (procent). Fordelt på ejendomstyper typer af udlejere Andel af henholdsvis ejere, ejendomme og boliger, der tilhører forskellige typer af udlejere (procent).fordelt på ejendomstyper huslejeindtægter Huslejeindtægter pr. m 2 (2005) for forskellige ejertyper og små og større byer. Fordelt på ejendomstyper afkast Det beregnede afkast for ejere af private udlejningsejendomme i Det totale afkast beregnet som summen af det direkte nettoafkast og beregnet værdistigning divideret med den skønnede salgsværdi. Fordelt på ejendomstyper

5 Der er brug for ændringer, således at der bliver en bedre overensstemmelse mellem prisen for en bolig, og den kvalitet, man får. guleringslovens 5, stk. 2, ophæves den omkostningsbestemte husleje, og lejen kan opkræves til markedspriser. Huslejereguleringens betydning er allerede væsentligt reduceret, og huslejerne er kommet nærmere på et markedsniveau. Det skyldes primært 5, stk. 2 renoveringerne. Reglerne har betydet, at der i en vis udstrækning er sket en de facto afregulering af sektoren, fastslår Hans Skifter Andersen, der anbefaler en gennemgribende revision af reguleringen af sektoren. I dag er der enorm forskel på huslejerne i boliger af samme kvalitet. Det er folk med forbindelser, der får de gode og billige boliger. Der er brug for ændringer, således at der bliver en bedre overensstemmelse mellem prisen for en bolig, og den kvalitet, man får. Og det ville også afskaffe ventelisterne. Udlejer skal annoncere frit tilgængeligt for alle, og hvis boligen ikke kan lejes ud, så er den for dyr, og lejen må sættes ned. Princippet om, at investeringer udløser afregulering er godt. Det er vigtigt, at man ikke afregulerer de ejendomme, der er i dårlig stand. Små investorer størst overskud Det økonomiske afkast af investering i private udlejningsejendomme har været højt i de seneste 10 år, men det skyldes fortrinsvist værdistigninger, mens det direkte nettoafkast af driften har været lavt. Det gælder især for de professionelle udlejere, som har haft et lavt direkte afkast, men højere værdistigninger. De mindre professionelle udlejere har haft et større overskud af driften, men det skyldes primært, at de har sparet på udgifterne til drift og vedligeholdelse. Størst overskud i de mindre byer Det gennemsnitlige resultat før skat ligger på 250 kr. pr. m 2. Det er de små investorer, der har den højeste indkomst på 374 kr. pr. m 2 på trods af deres lavere huslejeniveau. De professionelle får 270 kr. 86

6 Selvom huslejerne er mindre i de små byer er det alligevel her, at man realiserer det største overskud. Undersøgelsen viser, at den løbende drift af private udlejningsejendomme kun giver et lavt direkte nettoafkast, men at de senere års prisstigninger har medført, at der alligevel har været et godt totalt afkast, fordi kapitalgevinsterne har været ret store. hans skifter andersen Civilingeniør, økonom, seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Som et gennemsnit for alle ejendomme er beregnet et direkte nettoafkast på 2 procent samt et totalt afkast før skat på 14 procent. Ejere ikke skræmte Udsigterne for sektoren ikke så gode efter, at de seneste 15 års værdistigninger på udlejningsejendomme er ophørt. Men det afskrækker ikke de private udlejere. 28 procent vil gerne sælge, men det er primært for at frigøre midler til køb af andre ejendomme. Der skal meget til at skræmme ejerne af de private udlejningsejendomme væk. De holder fast og venter på bedre tider. læs mere Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse, og Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi, 2008, og Den private boligudlejnings betydning for det kommunale boligmarked Privat boligudlejning en glemt boligsektor på vej mod afregulering Samfundsøkonomen nr. 5, Positiv En fleksibel sektor, som tilpasser sig lokale vilkår Boliger tilgængelige ved akut boligbehov Negativ Sektoren har ikke en boligsocial forpligtelse Der er store forskelle i vedligeholdelsesstandard og kvalitet 87

Privat boligudlejning

Privat boligudlejning SBi 2008:01 Privat boligudlejning Motiver, strategier og økonomi Privat boligudlejning Motiver, strategi og økonomi Hans Skifter Andersen Morten Skak SBi 2008:01 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Befolkningens boligønsker Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning August 2009 Indhold 1. Indledning, konklusioner og sammenfatning... 4 Indledning... 4

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning.

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Titel Forskningsbehov på boligområder Undertitel Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER WORKING PAPER DECEMBER 2013 Administration, drift og vedligehold af lejligheder Udgifter til administration, drift og vedligeholdelse af lejligheder Marc Lund Andersen November

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked

Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000 erne Joachim Borg Kristensen September 2012 Forord Rapporten omhandler det private udlejningsboligmarked

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2012 Danskerne: Boligpriserne holder Nu er der flere, der tror på, at boligpriserne stiger frem for at falde. Men et flertal, 54 pct., vurderer, at priserne

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Bosætning i yderområder

Bosætning i yderområder Bosætning i yderområder Helle Nørgaard og Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut Der er gennem de senere år kommet fokus på bosætning i landets yderområder, både i den generelle debat og i planlægningskredse.

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi 2008:15 Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Jesper Ole Jensen Per Anker

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Mads Engholm 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus Udgivet af DSK Danske elever og Studerendes Kollegieråd - juni 2010 2009-Boligrapporten:

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere