Investering i Human Technologies ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering i Human Technologies ApS"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Lukket dagsorden Investering i Human Technologies ApS 1. Resume Sundhed og Omsorg har gennemført et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) med firmaet Human Technologies Europe. Samarbejdet har vedrørt udvikling af en løsning, der gør det muligt for borgere med funktionsnedsættelse at styre omgivelserne i egen bolig med stemmen. Målet har været at gøre borgerne mere selvhjulpne. Sundhed og Omsorg har bidraget med viden om borgerbehov, kravspecifikationer, testmiljø mv. i udviklingsprocessen. Arbejdet har resulteret i, at verdens første stemmestyrede bolig blev etableret på Vikærgården i Sundhed og Omsorg ønsker at gå ind som medinvestor i et nystiftet selskab, Human Technologies ApS, der skal stå for fortsat udvikling og salg af den udviklede løsning. Sigtet er også at bidrage til opfyldelse af byrådets mål for velfærdsteknologi, der blev vedtaget med budgettet for Herunder byrådets mål om at antallet af velfærdsteknologiske arbejdspladser i kommunen skal øges. Advokatfirmaet Bech-Bruun vurderer at, et offentligtprivat selskab vedrørende videreudvikling og salg af stemmestyrings- og automatiseringssystem til boliger for ældre og handicappede vil kunne etableres i henhold til L548. Investering i Human Technologies ApS side 1 af 6

2 Advokatfirmaet Bech-Bruuns vurdering er vedlagt indstillingen. 2. Beslutningspunkter At 1) Byrådet godkender, at Sundhed og Omsorg indtræder i Human Technologies ApS 3. Baggrund I budgetforliget for har byrådet formuleret en række målsætninger (programerklæring) om velfærdsteknologi (bilag 2). I arbejdet med at konkretisere byrådets programerklæring har Sundhed og Omsorg iværksat en lang række initiativer og projekter herunder udvikling af stemmestyring og automatisering. Sundhed og Omsorg har med hjælp fra advokatfirmaet Bech-Bruun vurderet muligheden for at indgå i et selskab der udvikler stemmestyrede boliger. Advokatfirmaets har konkluderet, at det er muligt under de givne forudsætninger. Forudsætninger og konklusion fremgår herunder, og i vedlagte notat fra firmaet: En kommune må som hovedregel ikke udøve erhvervsvirksomhed, ligesom den ikke må yde individuel støtte til enkeltvirksomheder, der drives på kommercielle vilkår. L 548 indeholder dog hjemmel til, at en kommune i selskabsregi kan deltage finansielt og ledelsesmæssigt i erhvervsvirksomhed sammen med private virksomheder på nærmere angivne betingelser, blandt andet vedrørende selskabets virke, kapital og stemmeret, kommunens indflydelse og selskabets omsætning. Det er vores opfattelse, at lovens betingelser vedrørende kapital og stemmeret, kommunens indflydelse mv. er eller vil være opfyldt ved kommunens tegning af anparter på det foreliggende grundlag er det vores samlede vurdering, at Aarhus Kommune lovligt vil kunne tegne anparter for i alt kr ,00 i Selskabet og herved deltage finansielt og ledelsesmæssigt i Selskabet i henhold til L 548. Risikoen i forbindelse med investeringen kan desuden ses i sammenhæng med byrådets ønske om at styrke innovation. I forbindelse med ønsket om mere innovation Investering i Human Technologies ApS side 2 af 5

3 har byrådet udtrykt villighed til at igangsætte forsøg, hvor det forventede resultatet er usikkert. Human Technologies ApS er et firma, der ønsker at fokusere på, hvordan dagligdagen kan lettes for fysisk handicappede og ældre ved at tilbyde muligheden for at kunne udføre mange af de typiske, men måske krævende, daglige aktiviteter ved hjælp af stemmestyring og automatisering. Selskabet er stiftet af Østjysk Innovation A/S den 26. november 2013 og ejes pt. af hhv. Staten (Styrelsen for Forskning og Innovation) v/østjysk Innovation A/S, Østjysk Innovation A/S og Human Technologies Holding ApS. Sundhed og Omsorgs deltagelse i selskabsdannelsen sker i henhold til lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, som senest ændret ved lov nr. 28 af 6. december 2012 (herefter L 548). 4. Effekt Selskabets formål vil være videreudvikling og kommercialisering af stemmestyrings- og automatiseringssystem til boliger for ældre og handicappede. Den forventede hovedeffekt er selvhjulpenhed i boligen for borgere med funktionsnedsættelse. Samtidig forventes mulighed for at fokusere medarbejdernes opgavevaretagelse med jobberigelse til følge. Fokus på produkter, der i boligen hjælper borgerne til et frit og selvhjulpent liv trods funktionsnedsættelse forventes at få en erhvervsmæssig effekt i form af specialisering i avancerede teknologier. Med udvikling og ibrugtagning af velfærdsteknologi forventes en stigning i antallet af arbejdspladser i velfærdsteknologiske virksomheder. Investering i Human Technologies ApS side 3 af 5

4 Der forventes således en hurtigere introduktion af færdige løsninger for stemmestyrede boliger på markedet herunder videreudvikling af løsninger der kan øge selvhjulpenheden i boligen for borgere med forskellige typer funktionsnedsættelser. Dermed forventes også en gevinst i form af mindre tidsforbrug, der følger af at borgerne har frihed til at klare mere af hverdagen selv. Det er en mulighed, at investeringen giver et positiv afkast til kommunen. 5. Ydelse Sundhed og Omsorgs og dermed Aarhus Kommunes indtræden i selskabsdannelsen af Human Technologies ApS sker med en investering på 9.239,00 kr., hvorved Aarhus Kommune opnår en ejerandel på 8 %. Ejerfordelingen vil herefter være som beskrevet herunder: Ejere Indskud Andel Human Technologies Holding ApS kr. 56 % Staten kr. 30 % (Styrelsen for Forskning og Udvikling) Østjysk Innovation A/S kr. 6 % Aarhus Kommune kr. 8 % I alt kr. 100 % 6. Organisering Modellen for etableringen af selskabet er, at der stiftes et nyt selskab - Human Technologies ApS. Selskabet er stiftet med tre ejere, hvor kommunen bliver den fjerde ejer. Sundhed og Omsorg indgår således fra Aarhus Kommunes side i det etablerede selskab Human Technologies ApS. Østjysk Innovation er en af de tre nuværende ejere. Østjysk Innovation er et af i alt 6 danske innovationsmiljøer, der støtter innovative iværksættere med opstart af nye virksomheder. Innovationsmiljøerne fungerer som kuvøse for nye videnbaserede virksomheder med udspring i offentlig eller privat forskning og udvikling. Det sker ved at yde professionel rådgivning og ved på statens vegne at investere risikovillig kapital i den meget Investering i Human Technologies ApS side 4 af 5

5 tidlige fase, hvor almindelige markedsinvestorer er tilbageholdende. Ud over det mindre kontante beløb i selskabskapital tilfører Østjysk Innovation et lån til selskabet på kr Aarhus Kommune deltager ikke ledelsesmæssigt i selskabet, og er ikke repræsenteret i selskabets ledelsesorgan. Selskabet har indgået en administrationsaftale med Østjysk Innovation, hvorefter Østjysk Innovation varetager administrationen og udarbejder månedlig økonomiopfølgning og årsregnskab. Sundhed og Omsorg er bekendt med både forretningsplanen for firmaet Human Technologies ApS, der indeholder firmaets strategi, finansieringsmodel, produktudviklingsplan, forretningsmodel, prisstruktur, markedsanalyse og risikoanalyse, samt vilkårene for selskabsdannelsen. For yderligere information omkring Human Technologies Europe, se: 7. Ressourcer Investeringen i det offentlig-private selskab Human Technologies ApS på 9.239,00 kr. foretages af Sundhed og Omsorg. Investeringen finansieres af de midler, som byrådet har bevilget Sundhed og Omsorg i budget 2012 til innovation og velfærdsteknologi. Jette Skive / Hosea Dutschke Bilag Bilag 1: Bech-Bruun: Aarhus Kommunes deltagelse i Human Technologies ApS Bilag 2: Uddrag fra Forlig om budgettet for Tidligere beslutninger Investering i Human Technologies ApS side 5 af 5

6 Byrådet har tidligere besluttet den velfærdsteknologiske programerklæring Økonomi Tlf.: Lix: 45 Sagsbehandler: Ivan Kjær Lauridsen E-post: Investering i Human Technologies ApS side 6 af 5

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

i erhvervsdrivende selskaber m.v.

i erhvervsdrivende selskaber m.v. Marts 2007 Kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. Redegørelse, Kommuners og amts-kommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007 Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker August 2007 BERETNING OM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS ENGAGEMENT I DE INTERNATIONALE

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere