Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud."

Transkript

1 14 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. marts 2013 Start kl , slut kl Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen, Pia Hornbæk, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Inge Häuser, Lise Stender, Carl Aage Poulsen, Egon Jensen, Steen Købsted, Per Nielsen, Kim Martens og Lotte Bang. Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud. Dagsorden: 1. Kapitalforvaltning forvaltning af afdelingernes midler - Spar Nord deltager i dette punkt 2. Politik for kapitalforvaltning se vedlagt 3. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde 4. Orientering fra: a. Formanden b. Udvalg 5. Spørgsmål og kommentarer til direktionsrapporten 6. Tilskud fra dispositionsfonden til afdelinger der bliver ramt af periodisering af prioritetsydelsen se bilag 7. Udlejningspolitik fortrin til familier med børn til 3 og flere rumsboliger. 8. Dato og forslag til emner til næste møde 9. Eventuelt 10. Resume af beslutninger 1. Kapitalforvaltning forvaltning af afdelingernes midler Spar Nord deltager i dette punkt Karsten Bay og Ole Krigslund Udleverede materiale for at fortælle hvordan overskudslikviditet bliver plejet og risikoen ved investeringen. For at få en fornemmelse af hvad risikoen betyder. Hvornår får vi klap på skulderen og hvornår får vi tæsk. Spar Nord kapitalforvaltning forvalter mere end kr. 10 mia. Ideen med en kapitalafkastaftale er, at der er balance mellem investering og risiko. Den riskoprofil vi i dag har, er med lav risikoprofil. Vi må ikke investere i aktier. På aftale indlån er vi heller ikke længere sikre da der er et max på kr Det er der også en stor risiko ved. Det kan være komplekst og meget simpelt. Spar Nord forsøger at gøre det simpelt. Vi skal være forberedt på 2-3 år med et nul afkast fordi renten vil komme til at stige. Obligationsbeholdningen kommer under

2 15 pres. Hvis renten eks. stiger 3 % på et år vil vi ca. tabe 5 %. Carl Aage Poulsen spørger. Hvad er prisen for en kapitalafkasts aftale. Svar ca. 0,30-0,35 øre af afkastet. Løbende overvågning, genplacering, risikojustering, handler m.v. De bliver målt på nettoafkast så det kan ikke betale sig at handle for meget. Anbefalingen er at fortsætte med en lav risikoprofil eller sætte dem i kontakter på aftale indlån. Kirsten Sørensen spørger hvad renten på en aftalekonto er? Svar 0,45 %. Den har været negativ med - 0,5 %. Forventningen til næste år er 0,25 % på aftale indlån og en obligationsrente på mellem 1-2 %. Investeringsrammerne for almene boliger er restriktive. Spar Nords anbefaling er Pas på den ikke bliver for spredt. De mener Ikke der er den store idé i spredning i flere pengeinstitutter. 2. Politik for kapitalforvaltning Lotte Bang gennemgik forslaget til politikken og orienterede om forretningsgangen. Forslaget til politik for kapitalforvaltning blev godkendt med at vi fortsat spreder vores investeringer på mere end en udbyder. P.t. har vi Spar Nord, Nørresundby Bank og Nykredit og en lav risiko med en varighed på mellem 3-5, præcis som tidligere og Spar Nords anbefaling p.t.. 3. Godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møder Politik for kapitalforvaltning godkendt Ingen bemærkninger til dagsordnen. Dagsorden blev godkendt Christian Vestergaard spørger til et program og undrer sig over det kan vedtages uden et program. Han mener ikke udfra programmet, at det lever op til vores politik for studietur. Frede Skrubbeltrang gennemgår programmet, der er specificeret under punktet. Wiens boligpolitik minder lidt om den måde vi arbejder på i Aalborg som City in Between. Wien er den ældste by i Europa med almene boliger. Program

3 16 Søndag 9. juni Ankomst til Wien i lufthavnen Mandag 10. juni Besøg hos Wohnfond Wien - Præsentation af Wolfgang Förster, Wien kommune, om Wiens boligpolitik - Præsentation af ambassadøren om Østrig og østrigsk forhold mv. Wiener Mozart Orchester i Musikverein (musik af Mozart, Johann Strauss) Tirsdag 11. juni: Dagstur arrangeret af Architekturzentrum Wien, med besøg af følgende boliger: - Karl-Marx-Hof - Stadtentwicklungsareal Nordbahnhof (PPAG 2009; königlarch architekten, Hager Landschaftsarchitektur, Helmut Wimmer 2010, Froetscher Lichtenwagner 2013 ua. (Besichtigung einer Wohnung eventuell möglich) im Vorüberfahren: Donau-City (DC Tower, Dominique Perrault 2013)) - Generationen Wohnen Mühlgrund (ARTEC Architekten, Adolf Krischanitz, Werner Neuwirth, Hermann Czech 2011) - Kørsel forbi Gasometer-komplekset i Wien - Wohnbau Paltramplatz, Delugan_Meissl Architekten - Wohnbau Buchengasse 2008, Rüdiger Leiner - Kabelwerk, Hermann & Valentiny, Mascha & Seethaler, pool, Schwalm- Theiss & Gressenbauer ua. (Besichtigung einer Wohnnung angefragt) - Sargfabrik, BKK-3 Kørsel i bus til Heuriger Leitner, simpel vinrestaurant med udsigt over Wien. Udsigt over byen under spisning. Onsdag 12. juni: Hjemtur Vi har 9 pladser på studieturen til Wien og billetterne er bestilt. Der er trukket lod om pladserne på turen og det blev Frede Skrubbeltrang, Carl Aage Poulsen, Pia Hornbæk, Winni Jensen, Lise Stender der deltager fra bestyrelsen. Palle Christensen kan godt følge Christian Vestergaards holdning. Han mener det er vigtigt at der kommer noget konkret ud af sådan en tur. Eigil mener det giver et rigtig godt afkast og det er en gevinst på den lange bane. Steen Købsted mener vi skal være visionære og en studietur kan give indput og nogle andre ideer til renovering og nybyggerier.. Egon Jensen har tidligere være med i Holland og Berlin, det er et hårdt program og der er bestemt ikke noget ferie i det..

4 17 Iver Eriksen mener også programmet kunne være sendt ud. Lotte Bang forklarer at der før beslutningen lå et forslag til program som ikke var endeligt. De ønskede en interesse fra os før de ville tage kontakt til Wiens ambassade for at få programmet endeligt på plads. Først da vi og Alabu havde givet endeligt tilsagn blev programmet fastlagt og tilpasset, men det faglige indhold er fastholdt. Det er et socialt/kulturelt arrangement til Musikverein, som dels er frivilligt og dels et aften arrangement. Christian Vestergaard er ikke i tvivl om at det har været gode oplevelser og spændende, men han er tvivl om overfor om det bringer noget til organisationen. Det er den samme diskusion som tidligere. I øvrigt ingen bemærkninger til referatet. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 4. Orientering fra formanden: Frede Skrubbeltrang orienterede om aktiviteterne siden sidste møde 6/ sidste bestyrelsesmøde 27/ møde i Aalborgbo fællesopnotering i Aalborg oplæg fra Århusbolig 28/ Kursus om direktørkontrakter m.v. et kursus på 3,5 time, Christian Vestergaard og Frede var enige om at det var et tyndt program. Der var kun 11 deltagere og det var meget overfladisk. Iver Eriksen spørger om de føler sig klædt bedre på Christian Vestergaard svarede: NEJ - ikke mere end vi var i forvejen. 4/ Bladudvalgsmøde deadline på næste blad 2/ Afdelingsbestyrelserne i det gamle Limfjorden vil nok kræver lidt opdragelse. Vi vil bruge afdelingsmøderne til at reklamere for bladet. 5/ AKU bestyrelsesmøde hvor der stadig er en venteliste på ca boligsøgende. 7/ er der morgen briefing på Nordkraft 14/ Aalborg Kommune holder indvielse af Vestergaarden, hvor vi deltager med noget kunst til beboerne fra kunstfonden. 15/ Reception Nordbo John Christensen formand 60 år 18/ Reception goddag og farvel til direktør i Alabubolig 10/ Aalborgbo møde 16/ Realdania almen boligforum 23/ Første spadestik Lille Tingbakke fra udvalg: Aktivitetsudvalg Ikke noget nyt

5 18 Byggeudvalg Frede Skrubbeltrang orienterer Der er igangsat en proces med et fælles fælleshus i Store og Lille Tingbakke, som skal blive enige om fælles brug og rammer. Alternativet er at tilskuddet fra dispositionsfonden går til renovering af Lille Tingbakkes fælleshus. Steen spørger hvorfor han ikke var indkaldt og det var fordi han ikke var i byggeudvalget da mødet blev indkaldt. Frede Skrubbeltrang beklagede at han ikke efterfølgende var blevet indkaldt. Temaudvalg Lotte Bang kom med et oplæg til visions seminar temamøde, hvor hun foreslår at deltagerne er administrationen, tillidsmændene og arbejdsmiljørepræsentanterne, organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. En lørdag i september lavede oplæg med Soulaima Gourani som er foredragsholder, virksomhedsrådgiver og forfatter som bl.a. beskæftiger sig med forretningsudvikling, organisation, strategi, kurser og workshops m.v. Temaudvalget arbejder videre med opgaven. 5. Spørgsmål og kommentarer til direktionsrapporten Steen Købsted appellerer, at vi skal være tro mod referater og politikkerne vi selv har godkendt. Winnie Jensen har været til 107 års fødselsdag hos en beboer i afdelingen. Palle Christensen orienterer om at afdeling 1 og 3, på baggrund af de mange indbrud, 2 hjemmerøverier m.v. har lavet 1 årig kontrakt med G4S, hvor de flere gange om dagen går en runde i området, det koster 3600 pr. måned. De sætter skilte op i området og aflægger en registreringsrapport om besøgene. Iver Eriksen spørger om det er et alternativ til videoovervågning. Christian Vestergaard spørger om de har droppet videoovervågning. Palle Christensen orienterer, at det blot er et supplement, de arbejder stadig på at finde noget videoudstyr der er passende. Iver Eriksen mener det er forkert da det burde være et samfundsproblem og dermed politiets opgave, men vi ser i stigende grad at politiet ikke har ressourcer til at løse det. Afdeling 1 og 3 har udvidet samarbejdet og ønsker at komme på indflytningssyn hos hinanden for at ensarte standarden.

6 19 6. Tilskud fra dispositionsfonden til afdelinger der bliver ramt af periodisering af prioritetsydelsen Vi har opgjort den samlede udgift til periodisering af prioritetsydelsen til ca som enten skal dækkes af afdelingerne som underskud over 3 år, alternativt over 5 eller 10. Lotte Bang har lavet opgørelse pr. lejemål og alternativt hvis merudgiften skal dækkes som underskud over 3 eller 10 år. Bestyrelsen kan beslutte at dække udgiften af dispositionsfonden, da det er en ekstraordinær regnskabsdisponering som fremkommer på baggrund af at vi ændre regnskabsår. Lotte Bang anbefaler at dække udgiften af dispositionsfonden og pointerer at bestyrelsen skal forholde sig til om de vil dække hele udgiften uanset afdelingens økonomi eller blot såfremt afdelingen får et underskud på den baggrund. Punkt på næste møde hvor vi har en indikation af om afdelingerne kommer ud med over eller underskud 7. Udlejningspolitik fortrin til familier med børn til 3 og flere rumsboliger Lotte Bang gennemgik politikken og orienterede om forretningsgangen og forklarer at vi i forbindelse med fusionen skal genforhandle de aftaler vi har med Aalborg Kommune. Vi har p.t. dispensation efter 4 som giver fortrin til familier med børn i alle afdelinger undtagen afdeling 1 og 3. på baggrund af de erfaringer vi har i de to afdelinger og de erfaringer andre boligorganisationer har, med at reglerne faktisk giver en alsidig beboersammensætning, vil vi anbefale ikke at ansøge om dispensation igen. Ændringen betyder at alle har lige ret til alle boliger, hvilket er intentionen med lovgivningen pr. 1/ Såfremt enkelte afdelinger har udfordringer med beboersammensætningen behandler vi sagerne individuelt efterfølgende. Lotte Bang fortæller at vi har lidt udfordringer med beboere i Lille Tingbakke som ønsker at blive i afdelingen i en mindre bolig. Der er blot 3 stk. 2-rumsboliger og de er efter genhusningen af 1. etape besat. Det vil sige, at de der bor i 2. og 3. etape ikke får mulighed for at vælge en 2-rumsbolig. Lotte Bang foreslår at vi ophæver karenstiden på 2 år for de beboere der bor i afdelingen som gerne vil flytte tilbage i en 2 rumsbolig, men p.t. flytter ind i en 3 rums fordi der kun er 3 2 rums boliger efter renoveringen. 8. Dato og forslag til emner til næste møde Konflikthåndtering oplæg til datoer Temamøde vision og strategi Udlejningspolitikken og dermed ophævelse af den generelle dispensation om fortrin til børnefamilier godkendt Godkendt at ophæve karenstiden for de beboere der bliver permanent genhuset og ønsker en mindre bolig i afdelingen

7 20 Regnskab for 2011/2012 Boligselskabet Limfjorden Boligselskabet Østparken og Vivabolig Tilskud fra dispositionsfonden periodisering af prioritetsydelse Tilskud fra dispositionsfonden Lejetab i alle afdelingerne. Næste møde onsdag den 4. april Eventuelt Per Nielsen orienterer om at han stopper i bestyrelsen og Bjarne Olsen deltager i bestyrelsesmøderne i stedet for idet pladsen roterer mellem ejendomsfunktionærerne og håndværkerne. Bestyrelsen siger ham tak for deltagelsen. Pia Hornbæk og Inge Häuser har været på kursus og har af Bjarne Walentin fået af vide at repræsentantskabet kan give organisationsbestyrelsen bemyndigelse til at vælge A- eller B- ordning. Lotte Bang protesterer og orienterer om, at det er afdelingsmødet der har kompetencen. I en lovændring pr. 1. januar 2010 blev det ændret. Lotte Bang tager fat i Bjarne Walentin og får det korrigeret. 10. Resume af beslutninger Referatet er godkendt og underskrevet Politik for kapitalforvaltning meden enkelt tilføjelse blev godkendt Temaudvalget arbejder videre med visionsseminar Udlejningspolitikken godkendt dispensationerne om fortrin til familier med børn er ophævet. Karensperioden er ophævet i afdeling 11 Lille Tingbakke for de beboere der ønsker at komme tilbage i en mindre bolig. Lotte Bang Referent Frede Skrubbeltrang Christian Vestergaard Søren Andersen Formand Næstformand Eigil Stausholm Tina Holm Iver Eriksen Palle Christensen Kirsten Sørensen Winni Jensen Inge Häuser Lise Stender Carl Aage Poulsen Egon Jensen Pia Hornhæk Steen Købsted Per Nielsen

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt 178 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. juni 2012 Start kl. 17.00, slut kl. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Søren Andersen, Palle Christensen og Lotte Bang. Afbud fra

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum Bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 Mødet holdtes på foreningens kontor. Tilstede var bestyrelsen - Morten Glud Chris Cully Peter Michelsen Erik Jensen Irene Madsen Graver Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Hvidovre den 31. maj 2011 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

når renoveringen banker på døren læs mere på side 4

når renoveringen banker på døren læs mere på side 4 0109 de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Når renoveringen banker på pas på dårlige legekammerater fsb siger nej til fup i telefonbøger skattereformen kan få indflydelse på din husleje nyt ydelseskatalog

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere