FREMGANG I FÆLLESSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMGANG I FÆLLESSKAB"

Transkript

1 FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13

2 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte i byen. Takket være målrettet og stram styring er det muligt at omprioritere 85 mio. kr. til nye kommunale kerneopgaver i mio. kr. til nye kommunale kerneopgaver i 213 NYE INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER Med aftalen investerer vi yderligere 55 mio. kr. i anlæg. Københavns Kommunes samlede anlægsniveau i er herefter 12,6 mia. Det er et historisk højt anlægsniveau, som vil skabe ca. 15. private arbejdspladser i perioden. Boligpakken i denne aftale igangsætter nye private investeringer for 59 mio. kr., det skaber yderligere 7 nye private arbejdspladser. 15. NYE ARBEJDSPLADSER I DEN PRIVATE SEKTOR Anslået akkumuleret beskæftigelseseffekt af anlægsinvesteringer Private job 15 KØBENHAVN VOKSER København vokser i øjeblikket med ca. 1. nye indbyggere om året. I 225 forventes der at være 1. flere københavnere end i dag. Det stiller store krav til løbende investeringer i skoler, daginstitutionspladser, boliger mv. Samfundsøkonomien og de offentlige udgifter er samtidig under pres, hvilket nødvendiggør klare prioriteringer og effektiviseringer. MÅLRETTET STYRING Med målrettet og stram styring har vi holdt serviceudgifterne i København i ro. Vi bidrager derfor markant til, at landets kommuner i 212 sikrer aftalen med regeringen om nulvækst i serviceudgifterne GODT REGNSKABS- RESULTAT I 212 I 212 byggede vi mere end nogensinde i København, nemlig for 3,6 mia. kr. Der blev blandt andet etableret daginstitutionspladser, totalrenoveret 363 plejeboliger til ældre, opført 165 nye boliger til handicappede og sindslidende og etableret 17,5 km cykelsupersti fra København til Albertslund. I 212 effektiviserede vi samtidig for 257 mio. kr. og afdrog 249 mio. kr. på den langfristede gæld.

3 EN BY FOR BØRN OG UNGE Antallet af børn i byen boomer. Det er godt for København, men det betyder pres på byens skoler og daginstitutioner. Derfor har Københavns Kommune igennem de seneste år investeret markant i byens børn. Med denne aftale fortsætter vi med at skabe gode og funktionelle rammer for byens børn og unge. Antallet af børn i byen boomer. Det er godt for København HELHEDSRENOVERING AF TRE EKSTRA SKOLER Vi fortsætter investeringer i de københavnske folkeskoler og afsætter ca. 1 mio. kr. til at helhedsrenovere tre ekstra folkeskoler. Dermed bliver 25 af byens skoler sat i tiptop stand. De tre ekstra skoler er: Valby Skole, Langelinieskolen og Husum Skole. SUND MAD Vi sikrer, at så mange af byens børn som muligt tilbydes et sundt og varieret måltid mad og opgraderer de sidste 15 daginstitutionskøkkener. Alle institutioner får også tilbudt et nyt it-system til menuplanlægning. Det skaber blandt andet mindre madspild og mere varierede måltider. MERE PLADS PÅ BELLAHØJ SKOLE Vi afhjælper det akutte pladsbehov på Bellahøj Skole og opfører pavilloner ved skolen. LETTERE ADGANG TIL UDLÅNSSKOLER Vi skaber en lettere adgang for byens foreninger til udlånsskoler med nyt låsesystem. Det sparer samtidig penge. MED INVESTERINGSPAKKE 13 ER I ALT 25 KØBENHAVNSKE FOLKESKOLER HELHEDSRENOVERET Husum Skole BISPEBJERG ØSTERBRO Langelinieskolen PLADS TIL BYENS BØRN Flere vælger daginstitutionerne og børnetallet er fortsat stigende. Derfor afsætter vi 15 mio. kr. ekstra til flere børn i institutionerne og til at få de nye institutioner åbnet hurtigere. BRØNSHØJ/ VANLØSE Valby Skole VALBY Helhedsrenoveringer finansieret med Investeringspakke 13 Allerede finansierede helhedsrenoveringer NØRREBRO VESTERBRO/ KGS. ENGHAVE INDRE BY AMAGER Over 1,7 mia. kr. siden 27 til at gøre byens folkeskoler bedre

4 EN BY I SOCIAL BALANCE København skal være en by med plads til alle befolkningsgrupper. Vi skal sikre, at København fortsat er en mangfoldig by, og ikke kun for de rigeste. Der skal være plads til udsatte, fattige og misbrugere. Samtidig skal vi fortsætte indsatsen mod ledigheden. København skal være en by med plads til alle BOLIGER FOR ALLE Vi skaber 42 nye almene boliger, så 225 flere unge, 165 familier og 3 ældre kan få en bolig til en rimelig pris. Investeringerne på 65,5 mio. kr. understøtter målsætningen om, at 2 pct. af byens boliger er almene og skaber samtidig nye private investeringer for 59 mio. kr. FLERE UNGDOMSBOLIGER Hjælp til studerende med 225 flere almene ungdomsboliger. Ungdomsboligerne understøtter samtidig universiteternes vækst. SENIORBOFÆLLESSKAB Vi starter et seniorbofællesskab på forsøgsplan. SOCIAL BALANCE. Vi skaber bedre forhold for udsatte københavnere og støtter bl.a. Børn, Unge og Sorg, TUBA, Headspace og Kringlebakken. SVANEHUSET OG BØRNEHUSET Vi moderniserer Svanehuset, så døgntilbuddet til multihandicappede børn forbedres, og vi afsætter midler til Børnehuset. HJÆLP TIL STOFMISBRUGERE Vi forlænger brugen af det midlertidige stofindtagelsesrum på Halmtorvet på Vesterbro til udgangen af 213. KAMP MOD LEDIGHED Vi håndterer en forventet stigning i ledigheden. Vi opretholder fortsat et højt serviceniveau i kommunens jobcentre og aktiveringsforløb. Vi reserverer 39 mio. kr. i 213 til de forventede merudgifter som følge af reform af førtidspension og fleksjob. HJÆLP TIL LEDIGE. Vi fortsætter Akutpakke 1 året ud, etablerer yderligere jobrotationsforløb og opretter midlertidige stillinger inden for renholds- og ældreområdet. FÆRRE LEDIGE AKADEMIKERE Vi nedbringer overledigheden blandt akademikere med en før-dimittend indsats NYE ALMENE BOLIGER PÅ VEJ 1.5 TILBAGE TIL ARBEJDET Vi opskalerer den nuværende indsats for at få langtidssygemeldte Tilbage Til Arbejdet med ca. en fordobling, svarende til yderligere 255 borgere * * Samlet antal nye almene boliger (akkumuleret) 213* Investeringspakke 13* 14 mio. kr. til en styrket social indsats

5 EN GOD BY, DER FUNGERER Vi skaber øget sammenhæng i byen blandt andet med bedre forhold for cyklister, et løft til Indre Nørrebro og mere plads til kultur og idræt. Vi skaber øget sammenhæng i byen NYE CYKELSTIER Vi bygger cykelstier på Rantzausgade, en ny gang- og cykelbro ved Husum Station. Vi bygger også en cykelsti under banen ved Mimersparken, som vil skabe mere liv i kvarteret og koble cykelrutenettet sammen til glæde for hele byen. Vi afsætter i alt 33 mio. kr. PLADS TIL KULTUR OG IDRÆT Vi starter projekteringen af kulturhus på Ydre Østerbro, idrætshal i Energicentret Voldparken og idrætshal i Lundehusskolen. Vi giver mulighed for at anvende Skurbyen ved Karens Minde til kulturelle værksteder. Vi forbedrer forholdene for byens foreningsliv og afsætter midler til, at Copenhagen Skatepark, StreetMekka, Københavns Projekthus og Ungdomsforeningerne AFUK kan overtage den sidste ledige hal i Bavnehøj. ISTEDGADE Istedgade er en vigtig cykelforbindelse i byen og samtidig en aktiv lokal handelsgade. Vi afsætter penge til tredje og sidste etape, så hele gaderummet blive mere velfungerende og det lokale byliv styrkes. LØFT TIL INDRE NØRREBRO Vi igangsætter to områdefornyelsesprojekter i henholdsvis Blågårdsgadekvarteret og Rantzausgadekvartetet, som skal modernisere området, skabe mere tryghed, tiltrække handelsliv og besøgende til området. FÆRRE ERHVERVSGEBYRER Vi afskaffer gebyrer for erhvervslivet og gør det lettere at være erhvervsdrivende i København. BEDRE ADGANG TIL CHRISTIANSHAVN OG HOLMEN. Vi sikrer broen over Inderhavnen mellem Havnegade ved Nyhavn og Holmen. På Christianshavn og Holmen forbedrer vi trafiksikkerhed, byliv og tryghed omkring Prinsessegade og Danneskiold-Samsøes Allé. ØRESTAD Kay Fiskers Plads omlægges, så pladsen kan blive Ørestads centrale mødested. VI FORTSÆTTER DE SENESTE ÅRS MASSIVE FORBEDRINGER AF FORHOLDENE FOR BYENS CYKLISTER. TURISTSKILTE Vi styrker København som international turistdestination ved opsætning af henvisningskilte til turistattraktioner i byen. mio. kr aftale 211 Kbh i Vækst 21/211 aftale 212 aftale 213 Investeringspakke mio. kr. til løft af Indre Nørrebro

Et København med plads til alle Budget15

Et København med plads til alle Budget15 med plads til alle 15 Et København med plads til alle København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København

Læs mere

FAKTA om budget 2010. for Københavns Kommune. 17. september 2009. indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre

FAKTA om budget 2010. for Københavns Kommune. 17. september 2009. indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre 17. september 2009 FAKTA om budget 2010 for Københavns Kommune indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre SF Enhedslisten dansk folkeparti det konservative folkeparti Budgetaftalens økonomiske

Læs mere

10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI

10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI BYENS ØKONOMI ØKONOMI Københavns Kommunes økonomi er stærk. Vi fortsætter det ansvarlige spor og fremtidssikrer byen med sunde økonomiske dispositioner og langtidsplanlægning. Vi fortsætter de seneste

Læs mere

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune 0 Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune Indledning... 4 Overordnede økonomiske rammer... 7 Loft over kommunens anlægsudgifter... 9 Effektiviseringsstrategi... 10 Kvalitet i de kommunale ydelser...

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune 19. september 2011 Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune København er en by i rivende udvikling. De senere år er indbyggertallet vokset markant vi bliver 1.000 flere københavnere hver eneste måned.

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1 Overordnede visioner

Læs mere

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune 17. september 2010 Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune København skal som en moderne storby på en og samme tid tage hånd om det liv, københavnerne lever nu og den fremtid, som byens børn skal

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2014 1 BYENS HEGN. PLANKEVÆRKET OMKRING METROARBEJDSPLADSEN ENGHAVE PLADS FOTO: METROSELSKABET / LENE SKYTTHE

KØBENHAVNS KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2014 1 BYENS HEGN. PLANKEVÆRKET OMKRING METROARBEJDSPLADSEN ENGHAVE PLADS FOTO: METROSELSKABET / LENE SKYTTHE KØBENHAVNS KOMMUNE BUDGETFORSLAG 1 BYENS HEGN. PLANKEVÆRKET OMKRING METROARBEJDSPLADSEN ENGHAVE PLADS FOTO: METROSELSKABET / LENE SKYTTHE INDHOLD Generelle Bemærkninger til Budgetforslag... 3 BEVILLINGER

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Aarhus en mangfoldig by

Aarhus en mangfoldig by Aarhus en mangfoldig by boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds bl danmarks almene boliger Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 1 boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds 21/05/15 09.36 Foto: Simon

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere