Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer"

Transkript

1 Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

2 De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr. 3 kvartals tal for erhvervsinvesteringer peger fortsat opad efter bund i 2012 men er de høje nok, er der et gab? Pejlemærke for gabanalyse: o Finansministeriets scenario for genopretning i Finansredegørelsen 2014: o Nettovækst i privat beskæftigelse på godt fra 2014 til 2020 o Heraf afledes en krævet årlig realvækst i erhvervsinvesteringerne på 6 pct. i perioden Konklusion o fortsat investeringsgab på 82 mia.kr. i forhold til målsætning om nye private arbejdspladser o Her er brugt regeringens egne skøn på krævede investeringer per job! De faste bruttoinvesteringer, kvartalstal omregnet til årligt niveau Mia. kr K1 1997K1 1998K1 1999K1 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1 2017K1 2018K1 2019K1 2020K1 2021K1 FR mia.kr. Faktiske investeringer Bemærkninger: Figuren angiver summen af de faste bruttoinvesteringer (ekskl. offentlige investeringer og investeringer i boliger) i faste priser over de forrige fire kvartaler. Fremskrivningen er baseret på FR 2014 Kilde: Danmarks Statistik og Finansredegørelsen (FR)

3 Axcelfuture Lead om 2015: fortsat men aftagende vækst i private investeringer Axcelfuture Leads har to elementer: o Lead 1: fremskrivning 2 kvartaler fra sidste kvartalsvise NR i 3 kvartal 2014 o Lead 2: fremskrivning 5 kvartaler fra sidste kvartalsvise NR i 3 kvartal 2014 Axcelfuture Lead 1 og Lead 2 de næste fem kvartaler Mia.kr Hvad siger leads? o Lead 1: o Lead 2: Vækst i 4.kvartal 2014 og 1.kvartal 2015 på 1,6 procent. Svarer til godt 6½ på årsbasis Aftagende vækst i erhvervsinvesteringer i løbet af 2015 Omregnet til kalenderårstal: Vækst på godt 3½ procent fra 2014 til 2015 Altså under kravforløbet i FR.men nok indenfor usikkerheden på Leadberegningen K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 Bemærkninger: Figuren viser Lead-fremskrivningerne fra og med 4.kvartal 2014 til og med 1.kvartal 2015 Kilde: Danmarks Statistik og Axcelfuture Lead 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 Lead 2 Lead 1 Faktisk 2015K3 2016K1 2016K3 3

4 Leads: hvilken type af indikator falder de ind under? Der findes generelt to typer økonomiske indikatorer: Øjebliksindikatorer: o Det er indikatorer der forsøger at tage temperaturen på hvad der foregår af aktivet lige nu: o Kvartals og månedstal for beskæftigelse, detailomsætning, BNP mv. i Danmark næsten udelukkende produceret af DS Fremadskuende eller ledende indikatorer o indeholder information om den fremtidige økonomiske udvikling o Ofte finansielle variable meget ofte aktiekurser, men også surveys om forventninger mv, Axcelfuture Leads tilhører sidste type Tabel 1:Typer af økonomiske indikatorer Type af indikator Indeholder information om Kilder Nutidige/øjebliks variable Højfrekvente nationalregnskabstal Den nutidige udvikling baseret på data af højere frekvens end variablen vi er interesseret i Beskæftigelsesvariable Jf. ovenstående International handelsstatistik Jf. ovenstående Fremadskuende variable Salgs- og ordrevariable Prisvariable (forbrug, produktion, råvarer) Finansielle variable Konjunkturindikatorer Survey-variable (erhverv, husholdninger, etc.) Låntagning og gæld Ændringer i den fremtidige produktion og evt. investeringer Justeringer af fremtidig udbud og efterspørgsel Markedets forventninger til fremtidige investeringer, profit, etc. Kilde: Tabellen er inspireret af OECD Key Economic Indicators (KEI) /s NASDAQ// Nationalbanken Vi er på vej op/ned eller ved et drejepunkt / Fremtidige forventninger/stemninger Fremtidige investeringer og virksomhedernes "sundhedstilstand" / 4

5 20 indikatorer testet: både øjebliks og egentlige fremadrettede indikatorer Forklaring Frekvens Mulig info om Periode Kilde/navn Nr. Nutidige/øjebliks variable Bruttoværditilvæksten, BVT (ekskl. off. og bolig) K Fremtidig udvidelse af produktionen 1991K1-2014K2 1 Profit (BVT ekskl. produktionsskatter og lønsum) K Fremtidig udvidelse af produktionen 1991K1-2014K2 2 Antal beskæftigede (ekskl. off. forvaltning og service og boliger) K Fremtidig udvidelse af produktionen 1990K K2 3 Konjunkturindikator (sammensat) M Er vi på vej op, ned eller ved et turning point 2005M M07 (BARO8) 4 Konjunkturindikator for byggeri M Er vi på vej op, ned eller ved et turning point 1998M M10 (KBYG44) 5 Import af maskiner og andet kapitaludstyr M De nuværende (ikke observerede) investeringsændringer 1995M M07 (BEC3M) 6 Lagerforøgelser (ikke finansielle selskaber) K Den fremtidige produktion 1999k k02 7 Industriens kapacitetsudnyttelse M Fremtidig udvidelse a produktionsapparatet 2005M M09 (BARO4) 8 Industriens kapacitetsudnyttelse K Fremtidig udvidelse a produktionsapparatet 1991K1-2014K4 9 Fremadskuende variable (finansielle og survey) Industrial confidence indicator M Skift i stemninger og fremtidig produktion/investeringer 1995M M09 10 Industriens beskæftigelsesforventninger (næste tre måneder) M Skift i stemninger og fremtidig produktion/investeringer 1995M M09 11 Industriens produktionsforventninger (næste tre måmeder) M Skift i stemninger og fremtidig produktion/investeringer 1995M M09 12 Industriens salgsprisforventninger (næste tre måneder) M Skift i stemninger og fremtidig produktion/investeringer 1995M M09 13 Industriens eksportforventninger for de kommende måneder K Skift i stemninger og fremtidig produktion/investeringer 1998K1-2014K4 14 Konjunkturcyklus (industri, bygge & anlæg, service, detail) M Forventninger til fremtiden på brancher 1998M M09 (KONCYK1) 15 Aktiekursindeks (OMX-C20) D Markedets forventninger til fremtidige investeringerog indkomststrømme 1994-DD NASDAQ/ 16 Obligationsrenten (stat) D Prisen på investeringer NASDAQ/ M M09 18 Samlet obligationsgæld (ikke finansielle virksomheder) M Fremtidige ændringer i investeringer Udlån til ikke-finansielle selskaber M Fremtidige ændringer i investeringer Indlån fra ikke finansielle selskaber M Fremtidige ændringer i investeringer 1991M M M M

6 Axcelfuture Lead Variable og specifikationer Testning af de 20 indikatorer og modelvalg baseret på en balancering af tre hensyn; o Højst mulige forklaringskraft o En mulig fremskrivning på (mindst) 2. kvartaler o Opfyldelse af standard økonometriske krav Model-specifikationerne indeholder: o Aktiekursindekset (OMX C20) o Virksomhedernes produktion/output (målt som den samlede bruttoværditilvækst (BVT) fraregnet offentlig forvaltning og boliger o De private erhvervsinvesteringer altså den værdi, der skal forudsiges Specifikationen er ikke overraskende givet de tilgængelige variable og resultaterne fra tidligere studiers test af fremskrivningsmodeller for private erhvervsinvesteringer. Den laggede aktiekurs er oftest identificeret som den mest relevante indikator. 6

7 Axcelfuture Lead estimerer realvæksten i de private investeringer To versioner Lead 1 og Lead 2 Lead 1 kan fremskrive 2 kvartaler inv t = 0,43 inv t 1 0,39 inv t 2 +0,15 aktier t 4 +1,07 BVT+ ε t (Fx betyder en 1 pct. point stigning i aktiekursens vækstrate en 0,16 pct.point stigning i investeringernes vækstrate fire kvartaler senere) Lead 2 kan fremskrive 5 kvartaler inv t = 0,41 inv t 1 0,23 inv t 2 +0,17 aktier t 4 + ε t Hvor, o inv: log af de reelle faste bruttoinvesteringer i (ekskl. offentlige investeringer og boliginvesteringer) o aktier: log af den reelle aktiekurs (OMX C20 indekset) i Lead 1 og den nominelle aktiekurs i Lead 2 o BVT: log af den reelle bruttoværditilvæksten (BVT) ekskl. offentlig forvaltning og service og boliger 7

8 Axcelfuture Lead prognoser for vækstraterne Fremtidige vækstrater 2014k4-2015k4 Estimeret kvartalsvis realvækst Axcelfuture Lead skønner en realvækst i investeringerne på ca. 1,6 pct. i 4. kvartal 2014 og 1. kvartal Dette svarer til en årsvækst på ca. 6,6 pct. Pct. 2,5 2,0 1,5 1,0 På længere sigt skønner Lead 2 dog at væksten aftager i 2015, og den årlige realvækst for 2015 ventes at være ca. 3,6 pct., dvs. 2,4 pct. point under målsætningen om 6 pct. angivet i FR ,5 0,0 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 Lead1 Lead2 Bemærkninger: Figuren viser Lead-modellernes skøn for de kvartalsvise vækstrater Kilde: Axcelfuture Lead 8

9 Litteratur Baghestani, H. (2012), Are Professional Forecasts of Growth in US Business Investments Rational?, Economic Letters 114, Finansredegørelsen 2014, Finansministeriet, Januar 2014 Oliner, S., Rudebusch, G.D. and Sichel, D. (1997), New and old Models of Business investment: A Comparision of Forecasting performance, Journal of Money, Credit and Banking 27, 1997 Österholm, P. (2013), Forecasting Business Investment in the Short Term Using Survey Data, Nationale Institute of Economic Research, Working Paper, No. 131, November 2013 Rapach, D. E., and M. E. Wohar (2007), Forecasting the Recent Behaviour of US Business Fixed Investment Spending: An Analysis of Competing Models, Journal of Forecasting, 26, Økonomisk redegørelse, december-udgaverne 2011, 2012 og 2013, Økonomi- og Indenrigsministeriet 9

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Konjunkturbarometre som prognoseværktøj

Konjunkturbarometre som prognoseværktøj 73 Konjunkturbarometre som prognoseværktøj Jonas Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske aktivitet opgøres mest udførligt i nationalregnskabet, men det offentliggøres først

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013 13. maj 13 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 13 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 13. INDHOLD 1. International økonomi.... Dansk økonomi... 15.1. Finansielle

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere