Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. årsbrochure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. årsbrochure"

Transkript

1 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. årsbrochure 2005

2 I N D H O L D 3 En fornuftig investering 4 Årets gang 6 Vores investeringsstrategi 7 Ejendomstyper 8 Mål for porteføljesammensætning 9 Vores portefølje 12 Investering i Århus-portefølje i Administrator 16 Bestyrelse 18 Udvalgte hoved- og nøgletal 19 Adresser 2

3 FO R O R D En fornuftig investering Gennem længere tid har der eksisteret forskellige muligheder for at investere i fast ejendom på det danske marked. Indtil videre har det for de fleste dog hverken været særlig tilgængeligt, let eller billigt at investere i ejendomme. Med introduktionen af Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje er der skabt mulighed for at investere i fast ejendom på en både enkel og omkostningseffektiv måde. Investering i fast ejendom er et fornuftigt supplement til andre placeringsmuligheder og en investering i Foreningen er en investering i fællesskab med en lang række investorer, både professionelle og private. Foreningen er noteret på Københavns Fondsbørs. Det gør det enkelt og omkostningseffektivt at købe og sælge foreningsbeviser. Den første danske investeringsforening blev oprettet for næsten 80 år siden, og det har vist sig at være en bekvem og tryg måde at spare op på, uanset om man vil investere sine penge på kort eller langt sigt. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje ønsker at fortsætte traditionerne for en sund og afbalanceret investeringsform i fællesskab med ligesindede investorer. Her i brochuren fortæller vi hvordan. Foreningen har mere end investorer, der har investeret fra få tusinde kroner til tocifrede millionbeløb. Ved at investere i fællesskab erhverver de en andel af Foreningens fælles portefølje, og får derved spredt deres risiko, uanset størrelsen af det investerede beløb. Niels Roth Bestyrelsesformand 3

4 Å R E T S G A N G Årets gang Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. blev stiftet den 26. januar Ved børsintroduktionen i marts blev der tegnet foreningsbeviser for nominelt 254 mio. kr. Omkring en tredjedel af kapitalen blev tegnet af private investorer, en anden tredjedel af institutionelle investorer, og den sidste tredjedel blev tegnet af en række pengeinstitutter, der ønskede at placere en del af deres egen beholdning i fast ejendom. Vi har i 2005 investeret i 20 ejendomme til en samlet værdi af 290 mio. kr. Ejendommenes direkte afkast er i 2006 budgetteret til mellem seks og otte pct. af den investerede kapital. Vi har indgået en aftale med selskabet Cura Management om varetagelse af investeringsrådgivning og foreningsadministration. Investorer Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Cura Management A/S Fast Ejendom Danmark Holding A/S Fast Ejendom Danmark 1 ApS 4

5 Foreningens resultat for 2005 blev et overskud på 11 mio. kr., hvilket er markant bedre end forventet på tidspunktet for afgivelse af kvartalsmeddelelse for 3. kvartal. På daværende tidspunkt var vores forventning et overskud på 1-3 mio. kr. Det forbedrede resultat skyldes primært to forhold: For det første har ejendomsmarkedet udviklet sig meget positivt gennem hele 2005, hvilket har betydet faldende afkastprocenter og kraftigt stigende ejendomsværdier. Baggrunden for den positive udvikling er en meget kraftig efterspørgsel efter investeringsejendomme samt et lavt nybyggeri. For det andet erhvervede vi i fjerde kvartal en portefølje på 10 ejendomme i Århus. Porteføljen blev imidlertid købt med en økonomisk overtagelse pr. 1. oktober 2005 og har derved bidraget med et fuldt kvartals indtægter. Foreningen er udloddende, og for regnskabsåret 2005 indstiller bestyrelsen, at der udloddes 2,0 pct. svarende til det i børsprospektet forudsatte. Foreningen har stiftet selskaberne Fast Ejendom Danmark Holding A/S og Fast Ejendom Danmark 1 ApS, der finansierer og ejer de enkelte ejendomme. Denne konstruktion er optimal for at styre både finansierings- og skattemæssige forhold. For 2006 er forventningen en udlodning på 4,0 pct. Den generelle højkonjunktur på det danske ejendomsmarked forventes at fortsætte i Et fortsat lavt renteniveau med forventninger til en moderat rentestigning kombineret med stor efterspørgsel efter investeringsejendomme medfører alt andet lige fortsat stigende priser. Vi forventer at gennemføre yderligere investeringer i 2006 således, at Foreningen er fuldt investeret med udgangen af Dette er i overensstemmelse med forventningerne i Foreningens børsprospekt. 5

6 S T R AT EG I Vores investeringsstrategi Foreningens filosofi er at investere i danske ejendomme, hvor der er et gunstigt forhold mellem det langsigtede afkast og den risiko, der er forbundet med investeringen. Det betyder, at vi primært investerer i ejendomme, der på grund af størrelse, beliggenhed eller anvendelse ikke er udsat for større interesse fra institutionelle investorer eller kommanditselskaber - de såkaldte 10-parts projekter. Der blev ved børsemissionen i marts 2005 tegnet foreningsbeviser for 254 mio. kr. Sammen med belåning i realkredit og bank betyder det, at vi forventer at investere for op mod 750 mio. kr. Vi forventer, at det fulde beløb vil være placeret i løbet af Investeringerne koncentreres i de væsentligste regioner på det danske ejendomsmarked, nemlig Hovedstadsregionen, Århus og Trekantområdet samt Odense, Aalborg og Esbjerg. I de regioner, hvor vi gennemfører investeringer, sker det typisk i klynger af fem til ti ejendomme, som ligger tæt på hinanden. Investering i fast ejendom udnytter det attraktive forhold mellem afkast og risiko 6

7 Har du en opsparing placeret i aktier og obligationer, vil en supplerende investering i ejendomme kunne betyde, at du får både et bedre afkast og mindre udsving på din portefølje. Ejendomstyper Foreningen investerer både i erhvervsejendomme og i blandede ejendomme med bolig og erhverv. Vi erhverver både ejendommene enkeltvis og som porteføljer, der efterfølgende eventuelt skal tilpasses gennem udvikling eller frasalg for at opfylde vores langsigtede strategi. Vi kan også investere i rene boligejendomme. Det kan både være traditionelle udlejningsejendomme og ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder. For at sprede risikoen og mindske konjunkturfølsomheden, investerer vi overvejende i ejendomme (uanset typen) med flere lejere i forskellige brancher. Den enkelte ejendom skal desuden være fleksibel og kunne indrettes til ændret anvendelse afhængig af erhvervsudviklingen og fremtidige lejeres behov. Vi investerer ikke i ejendomme til brug for hotel og konference, stærkt forurenende virksomheder eller specialindrettede ejendomme. Sådanne ejendomme er risikable investeringsobjekter, der ofte er svære at genudleje, hvis den nuværende lejer opsiger lejekontrakten. 7

8 P O RT E F Ø L J E Mål for porteføljesammensætning Foreningen har vedtaget følgende mål for sammensætning af porteføljen ved udgangen af 2006: Ejendomstype Andel af porteføljens værdi i pct. Kontor 20-40% Butik 20-40% Lager- og produktion 10-30% Bolig 10-30% Andet 0% Typiske forrentningsprocenter på Foreningens forskellige ejendomstyper ultimo 2005: Ejendomstype Minimumsforrentning før finansiering Kontor 6-8% Butik 5-7% Lager og produktion 7-8% Bolig 4-5% Blandede ejendomme 6-8% Med introduktionen af Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje er der skabt mulighed for at investere i fast ejendom på en både enkel og omkostningseffektiv måde. 8

9 Vores portefølje Ejendom/type Dagsværdi i kr. Porteføljeandel Udlejningsareal i m 2 Kontor Holsbjergvej Albertslund Produktionsvej Glostrup Produktionsvej Glostrup Produktionsvej Glostrup Produktionsvej Glostrup Lykkesholms Allé Viby J Tomsagervej Åbyhøj 550 Tomsagervej Åbyhøj 750 Sydmarken Søborg Vadstrupvej Bagsværd Kontor i alt ,2% Lager og produktion Hjulmagervej Vejle Gunnar Clausens Vej 26 A 8260 Viby J Gunnar Clausens Vej 26 B 8260 Viby J Gunnar Clausens Vej 26 C 8260 Viby J Gunnar Clausens Vej Viby J Gunnar Clausens Vej Viby J Gunnar Clausens Vej Viby J Rudolfgårdsvej Viby J Lager og produktion i alt ,2% Grunde Gunnar Clausens Vej Viby J Tomsagervej Åbyhøj 600 Grunde i alt ,6% Grand total ,0%

10 P O RT E F Ø L J E Portefølje pr. 31. december 2005 fordelt på ejendomstype Ejendomstype Aktuel andel Ramme Kontor 61,2% 20-40% Butik 0,0% 20-40% Lager og produktion 38,2% 10-30% Bolig 0,0% 10-30% Grunde 0,6% 0% Vi har endnu ikke investeret i butiks- og boligejendomme, idet vi ikke har fundet tilstrækkeligt attraktive investeringsmuligheder. Blandt andet har afkastet været væsentligt under vores minimumskrav. Det skyldes en meget stærk efterspørgsel efter særligt disse ejendomstyper. Kontor Butik Lager og produktion Bolig Grunde Portefølje pr. 31. december 2005 fordelt på beliggenhed Beliggenhed Aktuel andel Storkøbenhavn 40,6% Øvrige Sjælland 0,0% Fyn 0,0% Trekantsområdet 12,8% 3,5% 3,0% Århus 46,6% Øvrige Jylland 0,0% 2,5% 2,0% Foreningens investeringer er indtil videre koncentreret i København og Århus i kontor- og lagerejendomme. Det skyldes primært, at ejendomsmarkedet, og dermed udbuddet af ejendomme, er størst ved de store byer. Vi vælger at investere, når der viser sig en attraktiv mulighed, og arbejder samtidig langsigtet med at tilpasse porteføljen til Foreningens målsætning. Se mere om vores ejendomme på 1,5% 1,0% 3,5% 0,5% 3,0% 0,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1. kvt. Storkøbenhavn Øvrige Sjælland Fyn Trekantsområdet Århus Øvrige Jylland 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. 1. kvt. 1,0% 0,5% 0,0% kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt.

11 Foreningens mere end investorer har investeret i fællesskab og derved erhvervet en andel af foreningens fælles portefølje Sydmarken 42, Vadstrupvej 35, Produktionsvej 12, Produktionsvej 14, Søborg Bagsværd Glostrup Glostrup Produktionsvej 24, Produktionsvej 26, Holsbjergvej 31, Hjulmagervej 6, Glostrup Glostrup Albertslund Vejle Gunnar Clausens Vej 26A, B og C Gunnar Clausens Vej 36, Gunnar Clausens Vej 40, Gunnar Clausens Vej 58, Viby J Viby J Viby J Viby J Lykkesholms Allé , Tomsagervej 3, Tomsagervej 7, Rudolfgårdsvej 9, Viby J Åbyhøj Åbyhøj Åbyhøj 11

12 P O RT E F Ø L J E Foreningens budgetter viser et samlet afkast på 8-9 pct. p.a. på sigt. Afkastet består dels af udbytte, der udbetales til investorerne én gang årligt, dels kursstigninger på foreningens beviser. Investering i Århus-portefølje i 2005 I december 2005 erhvervede vi for en købesum på 100 mio. kr. en portefølje på otte ejendomme og to byggegrunde i den sydlige del af Århus. Ejendommene er udlejet til knap 40 forskellige lejere, der anvender bygningerne til kontor, lager og lettere produktion. Lejere i området er typisk mindre, nystartede virksomheder og virksomheder, der efterspørger regulære lokaler med gode tilkørselsforhold til rimelige priser. Lejeledigheden, den såkaldte tomgang, for lager og produktionsejendomme lå ved udgangen af 2005 på kun 2,1 pct. Som indledning til erhvervelsen gennemførte Cura Management i samarbejde med et erhvervsmæglerfirma en analyse af erhvervsudviklingen og ejendomsmarkedet i området. Århus - der med sine indbygger er Danmarks næststørste by - har oplevet en stor vækst i det seneste årti, og er et af landets væsentligste vækstcentre. Viby og Holme i den sydlige del af byen har traditionelt været et af de stærkeste kommercielle erhvervsområder i Århus, og etableringen af en ny adgangsvej til motorvejsnettet har betydet stærkt forbedrede tilkørselsforhold for tung trafik. Århus: Ledighed i lager- og produktionsejendomme 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Kilde: Oline ledighedsstatistik 12

13 Det har alle dage været sund fornuft at investere i fast ejendom i Danmark Cura Management foretog sammen med et rådgivende ingeniørfirma herefter en bygningsmæssig gennemgang af porteføljen. Udover en vurdering af vedligeholdelsesstand og fremtidige driftsudgifter, omfattede undersøgelsen den bygningsmæssige fleksibilitet, herunder mulighederne for at opdele bygningerne til brug for fremtidige lejere. Den juridiske gennemgang blev lagt i hænderne på et advokatfirma, der undersøgte ejendommenes juridiske status, herunder blandt andet kontraktforhold og plan- og miljøforhold. Inden investeringen blev foretaget, udarbejdede Cura Management et investeringsforslag til Foreningens bestyrelse. Forslaget indeholdt essensen af den beskrevne undersøgelsesproces samt et budget for hver enkelt ejendom i perioden frem til Porteføljen blev overtaget i december, men med økonomisk overtagelsesdag fra den 1. oktober, for at sikre Foreningens investorer den bedst mulige forrentning allerede i Straks herefter blev der indgået aftale med et landsdækkende ejendomsmæglerfirma, der har fået ansvar for den løbende udlejning af ejendommene, ligesom der blev udarbejdet og igangsat en forretningsplan for hver enkelt ejendom. Disse forretningsplaner skal sikre, at hver enkelt ejendom udnyttes optimalt til gavn for Foreningens investorer. 13

14 S T R U K T U R Administrator Foreningen har indgået en administrationsaftale med Cura Management A/S. Cura Management har ansvar for at identificere egnede investeringsejendomme og udarbejde investeringsoplæg til Foreningens bestyrelse. Disse oplæg gør det muligt for Foreningens bestyrelse at træffe hurtige og kvalificerede beslutninger om køb og salg af ejendomme i overensstemmelse med vores strategi og vedtægter. Selve beslutningen om køb eller salg af en ejendom træffes altid af Foreningens bestyrelse. Desuden har Cura Management ansvar for den daglige administration af Foreningen, de underliggende selskaber og ejendomme. Visse opgaver løses af selskabets egne medarbejdere, andre af eksterne leverandører. Cura Management varetager alene Foreningens og investorernes interesser og skal tilføre værdi i form af et højt løbende udbytte og en positiv værdiudvikling på ejendommene. Cura Managements direktion har særlige kompetencer inden for investeringsstrategi, udvælgelse, køb og salg, udvikling og drift af investeringsejendomme samt risikostyring og rapportering. 14

15 A D M I N I S T R ATO R Direktør, ingeniør Bjarne Lynge Pedersen (1953) Direktør, cand. jur. Lars Frederiksen (1961) Ejer 480 stk. beviser i Foreningen. Ejer 700 stk. beviser i Foreningen. Direktør og medejer i Cura Management siden Direktør i Danske Ejendomme, Danske Bank ( ), vicedirektør RealDanmark A/S ( ), divisionschef Slots & Ejendomsstyrelsen ( ), administrerende direktør/afdelingschef KONE Elevator A/S ( ) samt afdelingschef/projektleder i Ludvigsen & Hermann A/S ( ). Direktør og medejer i Cura Management siden Direktør for ATP Ejendomme A/S ( ). Underdirektør og ejendomsinvesteringschef ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension, ( ), advokat Bech Bruun Trolle ( ), advokatfuldmægtig og advokat Storm Mortensen ( ). Formand for styregruppen i IPD/Dansk Ejendomsindeks. Medlem af bestyrelsen for Ejendomsforeningen Danmark, Byggesocietetets bygherreudvalg, bestyrelsen for 3 X Nielsen A/S og Investment Advisory Committee i PanEuropean Property Limited Partnership. 15

16 B E S T Y R E L S E På Foreningens stiftende generalforsamling den 26. januar 2005 fik bestyrelsen følgende sammensætning: Bestyrelsesformand, cand. polit. Niels Roth (1957) Næstformand, cand. polit. Flemming Borreskov (1949) Ejer stk. beviser i Foreningen. Ejer stk. beviser i Foreningen. Stifter og senior-partner i fondsbørsvekselererfirmaet Leif Jensen & Co. (i dag en del af Carnegie Gruppen) ( ), administrerende direktør i Carnegie Bank A/S ( ), samt group head of investment banking i Carnegie Group, Stockholm ( ). Siden 2004 bestyrelsesarbejde i forskellige selskaber. Administrerende direktør for Fonden Realdania. Direktør i Realdanmark A/S ( ), direktør i Realkredit Danmark A/S ( ), direktør i PKA Pensionskassernes Administration ( ), konsulent i DJØF ( ) samt fuldmægtig i Miljøministeriet ( ). Formand for bestyrelsen i Friheden Invest A/S (samt menigt medlem i to datterselskaber) og Neil Pryde Clothing A/S. Formand for bestyrelsen for Bolius, Boligejernes Videncenter A/S, Dania Capital Advisors A/S, Gemini Residence A/S og Realea A/S. Næstformand for bestyrelsen i TKD Nordeuropa A/S. Medlem af bestyrelsen i H+H International A/S, Ascio Technologies Holding A/S og SmallCap Danmark A/S (samt et datterselskab). Næstformand for bestyrelsen for Fonden Dansk Arkitektur Center, Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Medlem af bestyrelsen for DADES A/S og Kuben A/S. 16

17 Bestyrelsesmedlem, cand. merc. Jesper Bo Hansen (1961) Bestyrelsesmedlem, cand. oecon. Frank Pedersen (1947) Ejer stk. beviser i Foreningen. Ejer ikke beviser i Foreningen. Administrerende direktør og partner i Catella Property Denmark A/S. Administrerende direktør og ejer af Capitalforum A/S ( ), administrerende direktør og partner, Scandinavian Securities A/S ( ), projektchef, Baltica Finans A/S ( ) samt underdirektør H. Remmen Holding A/S ( ). Medlem af bestyrelsen for Catella Property Denmark A/S, European Executive Committee, Catella Property Group og Adept Water Technologies A/S Lektor ved Handelshøjskolen i Århus (1975-). Finansrådgiver, Credin ( ). Formand for ESSAM (European Summer School of Business Denmark), studieleder for cand. merc. studierne, prodekan for internationale aktiviteter (HHA), medlem af bestyrelsen for Jysk Valutarisk Forening samt konsulent for Finanssektorens Uddannelsescenter. 17

18 H OV E D - O G N Ø G L E TA L Udvalgte hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2005 Lejeindtægter Resultat af ejendommenes primære drift Værdireguleringer af investeringsejendomme Resultat før finansielle poster Resultat før skat Resultat før skat ekskl. værdireguleringer Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Foreningskapital Medlemmernes formue Hensættelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Antal foreningsbeviser (stk.) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005 samt IPD/Dansk Ejendomsindeks definitioner. Afkastningsgrad 1 Resultat før finansielle poster ekskl. værdiregulering af ejendomme i pct. af gennemsnitlige operative aktiver. Operative aktiver omfatter aktiver i alt fratrukket likvider og andre rentebærende aktiver. Afkastningsgrad 2 Resultat før finansielle poster inkl. værdiregulering af ejendomme i pct. af gennemsnitlige operative aktiver. Operative aktiver omfatter aktiver i alt fratrukket likvider og andre rentebærende aktiver. Forrentning af medlemmernes formue Årets resultat i pct. af årets gennemsnitlige medlemsformue. Markedsrisiko Forskel i ejendomsporteføljens markedsværdi ved 1 pct.- points øget gennemsnitligt afkastkrav. Renterisiko Forskel i forrentning af selskabets gennemsnitlige likviditet ved ændring af markedsrenten med 1 pct.-point. Nøgletal 2005 Afkastningsgrad 1 (%) -1,84 Afkastningsgrad 2 (%) 9,15 Forrentning af medlemmernes formue (%) 4,04 Markedsrisiko (mio kr.) 45 Renterisiko (t.kr.) 167 Etageareal (kvm.) Udlejningsprocent pr. 31. december 2005 (%) 96,2 Gennemsnitlig vægtet afkastkrav (%) 6,85 Resultat af ejendomme (kr. pr. kvm.) 145 Resultat af ejendomme inkl. værdiregulering (kr. pr. kvm.) 502 Bogført værdi (kr. pr. kvm.) Indre værdi 102,31 Børskurs 100,91 Udbytteprocent 2 Resultat pr. foreningsbevis (kr.) 4,41 Gennemsnitlig udlejningsprocent Gennemsnitligt udlejede kvm. i året i pct. af det samlede etageareal. Gennemsnitligt vægtet afkastkrav i procent Vægtet gennemsnit af de afkastkrav, der er lagt til grund for værdiansættelsen af de enkelte ejendomme. Resultat af ejendomme, kr. pr. kvm. Beregnet i forhold til årets gennemsnitligt udlejede kvm. Resultat af ejendomme inkl. værdiregulering, kr. pr. kvm. Beregnet i forhold til samlede kvm. ultimo året. I nøgletaloversigten indgår ikke nøgletal for direkte afkast for eksisterende ejendomme samt totalafkast for eksisterende ejendomme, idet ejendomsporteføljen er anskaffet i indeværende regnskabsår og primoværdien er således ikke eksisterende. De omtalte nøgletal vil i indgå i nøgletalsoversigter for 2006 og fremover. En komplet gennemgang af Foreningens resultat og balance for 2005 kan findes i Foreningens reviderede Årsrapport 2005, der kan bestilles ved henvendelse til Foreningen eller downloades fra 18

19 A D R E S S E R Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Web: Mail: CVR nummer: Hjemsted: Odense Fondskode/ISIN: DK Navn på Københavns Fondsbørs: Fast Ejendom DEP BU Kortnavn: FEIDE Bestyrelse Direktør Niels Roth, Formand Administrerende direktør Flemming Borreskov, Næstformand Administrerende direktør Jesper Bo Hansen Lektor Frank Pedersen Administrationsselskab Cura Management A/S Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Web: Revision KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 19

20 DESIGN: BYSTED Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Web: Mail:

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

årsbrochure Foreningen Fast Ejendom Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

årsbrochure Foreningen Fast Ejendom Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... årsbrochure 06 Foreningen Fast Ejendom Dansk Ejendomsportefølje fmba 02 Indhold Å R S B R O C H U R E 2 0 0 6 I N D H O L D 03 Forord Et paradigmeskift 04 Årets gang Årets resultater Porteføljesammensætning

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 2008

Velkommen til ordinær generalforsamling 2008 Velkommen til ordinær generalforsamling 2008 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. 22. april 2008 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Fremlæggelse af årsrapport og forslag om udlodning

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 14 Børsmeddelelse nr. 6/2014 29. oktober 2014 Delårsrapport, 3. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 2011

Velkommen til ordinær generalforsamling 2011 Velkommen til ordinær generalforsamling 2011 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. 26. april 2011 Dirigent Som generalforsamlingens dirigent har bestyrelsen udpeget Michael Budtz advokat

Læs mere

Delårsrapport, 3. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 3. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 13 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 12 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 16 Børsmeddelelse nr. 8/2016 31. august 2016 Delårsrapport, 2. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 16 Børsmeddelelse nr. 10/2016 28. oktober 2016 Delårsrapport, 3. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. årsrapport

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. årsrapport Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. årsrapport 2005 Indhold 4 Foreningsoplysninger 5 Ledelsespåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Hoved- og nøgletal 9 Koncernregnskab 10 Ledelsesberetning

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 25/2017 29. august 2017 Delårsrapport, 2. kvartal 2017 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport, 2. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 2. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 14 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2011 Delårsrapport 2. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor den 26. maj 2010 Emne: K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Kære Investor Jeg har fået til opgave at finde en køber et mindre antal andele i K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Projektet blev i 2000

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Sale & Lease Back Sale & Lease Back kan være et særligt anvendeligt værktøj

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Af de efterfølgende sider fremgår regnskabet for perioden 1. januar til 30. juni 2011.

Af de efterfølgende sider fremgår regnskabet for perioden 1. januar til 30. juni 2011. Til investorerne i K/S Albatros VII Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato 30.

Læs mere

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Årsrapport 2007. 3. regnskabsår

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Årsrapport 2007. 3. regnskabsår Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. CVR-nr. 28 49 07 47 Årsrapport 2007 3. regnskabsår Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2014 a Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Kongegården A/S. Årsrapport for 2012

Kongegården A/S. Årsrapport for 2012 c/o Lægernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30526538 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere