Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. årsbrochure

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. årsbrochure"

Transkript

1 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. årsbrochure 2005

2 I N D H O L D 3 En fornuftig investering 4 Årets gang 6 Vores investeringsstrategi 7 Ejendomstyper 8 Mål for porteføljesammensætning 9 Vores portefølje 12 Investering i Århus-portefølje i Administrator 16 Bestyrelse 18 Udvalgte hoved- og nøgletal 19 Adresser 2

3 FO R O R D En fornuftig investering Gennem længere tid har der eksisteret forskellige muligheder for at investere i fast ejendom på det danske marked. Indtil videre har det for de fleste dog hverken været særlig tilgængeligt, let eller billigt at investere i ejendomme. Med introduktionen af Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje er der skabt mulighed for at investere i fast ejendom på en både enkel og omkostningseffektiv måde. Investering i fast ejendom er et fornuftigt supplement til andre placeringsmuligheder og en investering i Foreningen er en investering i fællesskab med en lang række investorer, både professionelle og private. Foreningen er noteret på Københavns Fondsbørs. Det gør det enkelt og omkostningseffektivt at købe og sælge foreningsbeviser. Den første danske investeringsforening blev oprettet for næsten 80 år siden, og det har vist sig at være en bekvem og tryg måde at spare op på, uanset om man vil investere sine penge på kort eller langt sigt. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje ønsker at fortsætte traditionerne for en sund og afbalanceret investeringsform i fællesskab med ligesindede investorer. Her i brochuren fortæller vi hvordan. Foreningen har mere end investorer, der har investeret fra få tusinde kroner til tocifrede millionbeløb. Ved at investere i fællesskab erhverver de en andel af Foreningens fælles portefølje, og får derved spredt deres risiko, uanset størrelsen af det investerede beløb. Niels Roth Bestyrelsesformand 3

4 Å R E T S G A N G Årets gang Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. blev stiftet den 26. januar Ved børsintroduktionen i marts blev der tegnet foreningsbeviser for nominelt 254 mio. kr. Omkring en tredjedel af kapitalen blev tegnet af private investorer, en anden tredjedel af institutionelle investorer, og den sidste tredjedel blev tegnet af en række pengeinstitutter, der ønskede at placere en del af deres egen beholdning i fast ejendom. Vi har i 2005 investeret i 20 ejendomme til en samlet værdi af 290 mio. kr. Ejendommenes direkte afkast er i 2006 budgetteret til mellem seks og otte pct. af den investerede kapital. Vi har indgået en aftale med selskabet Cura Management om varetagelse af investeringsrådgivning og foreningsadministration. Investorer Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Cura Management A/S Fast Ejendom Danmark Holding A/S Fast Ejendom Danmark 1 ApS 4

5 Foreningens resultat for 2005 blev et overskud på 11 mio. kr., hvilket er markant bedre end forventet på tidspunktet for afgivelse af kvartalsmeddelelse for 3. kvartal. På daværende tidspunkt var vores forventning et overskud på 1-3 mio. kr. Det forbedrede resultat skyldes primært to forhold: For det første har ejendomsmarkedet udviklet sig meget positivt gennem hele 2005, hvilket har betydet faldende afkastprocenter og kraftigt stigende ejendomsværdier. Baggrunden for den positive udvikling er en meget kraftig efterspørgsel efter investeringsejendomme samt et lavt nybyggeri. For det andet erhvervede vi i fjerde kvartal en portefølje på 10 ejendomme i Århus. Porteføljen blev imidlertid købt med en økonomisk overtagelse pr. 1. oktober 2005 og har derved bidraget med et fuldt kvartals indtægter. Foreningen er udloddende, og for regnskabsåret 2005 indstiller bestyrelsen, at der udloddes 2,0 pct. svarende til det i børsprospektet forudsatte. Foreningen har stiftet selskaberne Fast Ejendom Danmark Holding A/S og Fast Ejendom Danmark 1 ApS, der finansierer og ejer de enkelte ejendomme. Denne konstruktion er optimal for at styre både finansierings- og skattemæssige forhold. For 2006 er forventningen en udlodning på 4,0 pct. Den generelle højkonjunktur på det danske ejendomsmarked forventes at fortsætte i Et fortsat lavt renteniveau med forventninger til en moderat rentestigning kombineret med stor efterspørgsel efter investeringsejendomme medfører alt andet lige fortsat stigende priser. Vi forventer at gennemføre yderligere investeringer i 2006 således, at Foreningen er fuldt investeret med udgangen af Dette er i overensstemmelse med forventningerne i Foreningens børsprospekt. 5

6 S T R AT EG I Vores investeringsstrategi Foreningens filosofi er at investere i danske ejendomme, hvor der er et gunstigt forhold mellem det langsigtede afkast og den risiko, der er forbundet med investeringen. Det betyder, at vi primært investerer i ejendomme, der på grund af størrelse, beliggenhed eller anvendelse ikke er udsat for større interesse fra institutionelle investorer eller kommanditselskaber - de såkaldte 10-parts projekter. Der blev ved børsemissionen i marts 2005 tegnet foreningsbeviser for 254 mio. kr. Sammen med belåning i realkredit og bank betyder det, at vi forventer at investere for op mod 750 mio. kr. Vi forventer, at det fulde beløb vil være placeret i løbet af Investeringerne koncentreres i de væsentligste regioner på det danske ejendomsmarked, nemlig Hovedstadsregionen, Århus og Trekantområdet samt Odense, Aalborg og Esbjerg. I de regioner, hvor vi gennemfører investeringer, sker det typisk i klynger af fem til ti ejendomme, som ligger tæt på hinanden. Investering i fast ejendom udnytter det attraktive forhold mellem afkast og risiko 6

7 Har du en opsparing placeret i aktier og obligationer, vil en supplerende investering i ejendomme kunne betyde, at du får både et bedre afkast og mindre udsving på din portefølje. Ejendomstyper Foreningen investerer både i erhvervsejendomme og i blandede ejendomme med bolig og erhverv. Vi erhverver både ejendommene enkeltvis og som porteføljer, der efterfølgende eventuelt skal tilpasses gennem udvikling eller frasalg for at opfylde vores langsigtede strategi. Vi kan også investere i rene boligejendomme. Det kan både være traditionelle udlejningsejendomme og ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder. For at sprede risikoen og mindske konjunkturfølsomheden, investerer vi overvejende i ejendomme (uanset typen) med flere lejere i forskellige brancher. Den enkelte ejendom skal desuden være fleksibel og kunne indrettes til ændret anvendelse afhængig af erhvervsudviklingen og fremtidige lejeres behov. Vi investerer ikke i ejendomme til brug for hotel og konference, stærkt forurenende virksomheder eller specialindrettede ejendomme. Sådanne ejendomme er risikable investeringsobjekter, der ofte er svære at genudleje, hvis den nuværende lejer opsiger lejekontrakten. 7

8 P O RT E F Ø L J E Mål for porteføljesammensætning Foreningen har vedtaget følgende mål for sammensætning af porteføljen ved udgangen af 2006: Ejendomstype Andel af porteføljens værdi i pct. Kontor 20-40% Butik 20-40% Lager- og produktion 10-30% Bolig 10-30% Andet 0% Typiske forrentningsprocenter på Foreningens forskellige ejendomstyper ultimo 2005: Ejendomstype Minimumsforrentning før finansiering Kontor 6-8% Butik 5-7% Lager og produktion 7-8% Bolig 4-5% Blandede ejendomme 6-8% Med introduktionen af Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje er der skabt mulighed for at investere i fast ejendom på en både enkel og omkostningseffektiv måde. 8

9 Vores portefølje Ejendom/type Dagsværdi i kr. Porteføljeandel Udlejningsareal i m 2 Kontor Holsbjergvej Albertslund Produktionsvej Glostrup Produktionsvej Glostrup Produktionsvej Glostrup Produktionsvej Glostrup Lykkesholms Allé Viby J Tomsagervej Åbyhøj 550 Tomsagervej Åbyhøj 750 Sydmarken Søborg Vadstrupvej Bagsværd Kontor i alt ,2% Lager og produktion Hjulmagervej Vejle Gunnar Clausens Vej 26 A 8260 Viby J Gunnar Clausens Vej 26 B 8260 Viby J Gunnar Clausens Vej 26 C 8260 Viby J Gunnar Clausens Vej Viby J Gunnar Clausens Vej Viby J Gunnar Clausens Vej Viby J Rudolfgårdsvej Viby J Lager og produktion i alt ,2% Grunde Gunnar Clausens Vej Viby J Tomsagervej Åbyhøj 600 Grunde i alt ,6% Grand total ,0%

10 P O RT E F Ø L J E Portefølje pr. 31. december 2005 fordelt på ejendomstype Ejendomstype Aktuel andel Ramme Kontor 61,2% 20-40% Butik 0,0% 20-40% Lager og produktion 38,2% 10-30% Bolig 0,0% 10-30% Grunde 0,6% 0% Vi har endnu ikke investeret i butiks- og boligejendomme, idet vi ikke har fundet tilstrækkeligt attraktive investeringsmuligheder. Blandt andet har afkastet været væsentligt under vores minimumskrav. Det skyldes en meget stærk efterspørgsel efter særligt disse ejendomstyper. Kontor Butik Lager og produktion Bolig Grunde Portefølje pr. 31. december 2005 fordelt på beliggenhed Beliggenhed Aktuel andel Storkøbenhavn 40,6% Øvrige Sjælland 0,0% Fyn 0,0% Trekantsområdet 12,8% 3,5% 3,0% Århus 46,6% Øvrige Jylland 0,0% 2,5% 2,0% Foreningens investeringer er indtil videre koncentreret i København og Århus i kontor- og lagerejendomme. Det skyldes primært, at ejendomsmarkedet, og dermed udbuddet af ejendomme, er størst ved de store byer. Vi vælger at investere, når der viser sig en attraktiv mulighed, og arbejder samtidig langsigtet med at tilpasse porteføljen til Foreningens målsætning. Se mere om vores ejendomme på 1,5% 1,0% 3,5% 0,5% 3,0% 0,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1. kvt. Storkøbenhavn Øvrige Sjælland Fyn Trekantsområdet Århus Øvrige Jylland 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. 1. kvt. 1,0% 0,5% 0,0% kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt.

11 Foreningens mere end investorer har investeret i fællesskab og derved erhvervet en andel af foreningens fælles portefølje Sydmarken 42, Vadstrupvej 35, Produktionsvej 12, Produktionsvej 14, Søborg Bagsværd Glostrup Glostrup Produktionsvej 24, Produktionsvej 26, Holsbjergvej 31, Hjulmagervej 6, Glostrup Glostrup Albertslund Vejle Gunnar Clausens Vej 26A, B og C Gunnar Clausens Vej 36, Gunnar Clausens Vej 40, Gunnar Clausens Vej 58, Viby J Viby J Viby J Viby J Lykkesholms Allé , Tomsagervej 3, Tomsagervej 7, Rudolfgårdsvej 9, Viby J Åbyhøj Åbyhøj Åbyhøj 11

12 P O RT E F Ø L J E Foreningens budgetter viser et samlet afkast på 8-9 pct. p.a. på sigt. Afkastet består dels af udbytte, der udbetales til investorerne én gang årligt, dels kursstigninger på foreningens beviser. Investering i Århus-portefølje i 2005 I december 2005 erhvervede vi for en købesum på 100 mio. kr. en portefølje på otte ejendomme og to byggegrunde i den sydlige del af Århus. Ejendommene er udlejet til knap 40 forskellige lejere, der anvender bygningerne til kontor, lager og lettere produktion. Lejere i området er typisk mindre, nystartede virksomheder og virksomheder, der efterspørger regulære lokaler med gode tilkørselsforhold til rimelige priser. Lejeledigheden, den såkaldte tomgang, for lager og produktionsejendomme lå ved udgangen af 2005 på kun 2,1 pct. Som indledning til erhvervelsen gennemførte Cura Management i samarbejde med et erhvervsmæglerfirma en analyse af erhvervsudviklingen og ejendomsmarkedet i området. Århus - der med sine indbygger er Danmarks næststørste by - har oplevet en stor vækst i det seneste årti, og er et af landets væsentligste vækstcentre. Viby og Holme i den sydlige del af byen har traditionelt været et af de stærkeste kommercielle erhvervsområder i Århus, og etableringen af en ny adgangsvej til motorvejsnettet har betydet stærkt forbedrede tilkørselsforhold for tung trafik. Århus: Ledighed i lager- og produktionsejendomme 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Kilde: Oline ledighedsstatistik 12

13 Det har alle dage været sund fornuft at investere i fast ejendom i Danmark Cura Management foretog sammen med et rådgivende ingeniørfirma herefter en bygningsmæssig gennemgang af porteføljen. Udover en vurdering af vedligeholdelsesstand og fremtidige driftsudgifter, omfattede undersøgelsen den bygningsmæssige fleksibilitet, herunder mulighederne for at opdele bygningerne til brug for fremtidige lejere. Den juridiske gennemgang blev lagt i hænderne på et advokatfirma, der undersøgte ejendommenes juridiske status, herunder blandt andet kontraktforhold og plan- og miljøforhold. Inden investeringen blev foretaget, udarbejdede Cura Management et investeringsforslag til Foreningens bestyrelse. Forslaget indeholdt essensen af den beskrevne undersøgelsesproces samt et budget for hver enkelt ejendom i perioden frem til Porteføljen blev overtaget i december, men med økonomisk overtagelsesdag fra den 1. oktober, for at sikre Foreningens investorer den bedst mulige forrentning allerede i Straks herefter blev der indgået aftale med et landsdækkende ejendomsmæglerfirma, der har fået ansvar for den løbende udlejning af ejendommene, ligesom der blev udarbejdet og igangsat en forretningsplan for hver enkelt ejendom. Disse forretningsplaner skal sikre, at hver enkelt ejendom udnyttes optimalt til gavn for Foreningens investorer. 13

14 S T R U K T U R Administrator Foreningen har indgået en administrationsaftale med Cura Management A/S. Cura Management har ansvar for at identificere egnede investeringsejendomme og udarbejde investeringsoplæg til Foreningens bestyrelse. Disse oplæg gør det muligt for Foreningens bestyrelse at træffe hurtige og kvalificerede beslutninger om køb og salg af ejendomme i overensstemmelse med vores strategi og vedtægter. Selve beslutningen om køb eller salg af en ejendom træffes altid af Foreningens bestyrelse. Desuden har Cura Management ansvar for den daglige administration af Foreningen, de underliggende selskaber og ejendomme. Visse opgaver løses af selskabets egne medarbejdere, andre af eksterne leverandører. Cura Management varetager alene Foreningens og investorernes interesser og skal tilføre værdi i form af et højt løbende udbytte og en positiv værdiudvikling på ejendommene. Cura Managements direktion har særlige kompetencer inden for investeringsstrategi, udvælgelse, køb og salg, udvikling og drift af investeringsejendomme samt risikostyring og rapportering. 14

15 A D M I N I S T R ATO R Direktør, ingeniør Bjarne Lynge Pedersen (1953) Direktør, cand. jur. Lars Frederiksen (1961) Ejer 480 stk. beviser i Foreningen. Ejer 700 stk. beviser i Foreningen. Direktør og medejer i Cura Management siden Direktør i Danske Ejendomme, Danske Bank ( ), vicedirektør RealDanmark A/S ( ), divisionschef Slots & Ejendomsstyrelsen ( ), administrerende direktør/afdelingschef KONE Elevator A/S ( ) samt afdelingschef/projektleder i Ludvigsen & Hermann A/S ( ). Direktør og medejer i Cura Management siden Direktør for ATP Ejendomme A/S ( ). Underdirektør og ejendomsinvesteringschef ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension, ( ), advokat Bech Bruun Trolle ( ), advokatfuldmægtig og advokat Storm Mortensen ( ). Formand for styregruppen i IPD/Dansk Ejendomsindeks. Medlem af bestyrelsen for Ejendomsforeningen Danmark, Byggesocietetets bygherreudvalg, bestyrelsen for 3 X Nielsen A/S og Investment Advisory Committee i PanEuropean Property Limited Partnership. 15

16 B E S T Y R E L S E På Foreningens stiftende generalforsamling den 26. januar 2005 fik bestyrelsen følgende sammensætning: Bestyrelsesformand, cand. polit. Niels Roth (1957) Næstformand, cand. polit. Flemming Borreskov (1949) Ejer stk. beviser i Foreningen. Ejer stk. beviser i Foreningen. Stifter og senior-partner i fondsbørsvekselererfirmaet Leif Jensen & Co. (i dag en del af Carnegie Gruppen) ( ), administrerende direktør i Carnegie Bank A/S ( ), samt group head of investment banking i Carnegie Group, Stockholm ( ). Siden 2004 bestyrelsesarbejde i forskellige selskaber. Administrerende direktør for Fonden Realdania. Direktør i Realdanmark A/S ( ), direktør i Realkredit Danmark A/S ( ), direktør i PKA Pensionskassernes Administration ( ), konsulent i DJØF ( ) samt fuldmægtig i Miljøministeriet ( ). Formand for bestyrelsen i Friheden Invest A/S (samt menigt medlem i to datterselskaber) og Neil Pryde Clothing A/S. Formand for bestyrelsen for Bolius, Boligejernes Videncenter A/S, Dania Capital Advisors A/S, Gemini Residence A/S og Realea A/S. Næstformand for bestyrelsen i TKD Nordeuropa A/S. Medlem af bestyrelsen i H+H International A/S, Ascio Technologies Holding A/S og SmallCap Danmark A/S (samt et datterselskab). Næstformand for bestyrelsen for Fonden Dansk Arkitektur Center, Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Medlem af bestyrelsen for DADES A/S og Kuben A/S. 16

17 Bestyrelsesmedlem, cand. merc. Jesper Bo Hansen (1961) Bestyrelsesmedlem, cand. oecon. Frank Pedersen (1947) Ejer stk. beviser i Foreningen. Ejer ikke beviser i Foreningen. Administrerende direktør og partner i Catella Property Denmark A/S. Administrerende direktør og ejer af Capitalforum A/S ( ), administrerende direktør og partner, Scandinavian Securities A/S ( ), projektchef, Baltica Finans A/S ( ) samt underdirektør H. Remmen Holding A/S ( ). Medlem af bestyrelsen for Catella Property Denmark A/S, European Executive Committee, Catella Property Group og Adept Water Technologies A/S Lektor ved Handelshøjskolen i Århus (1975-). Finansrådgiver, Credin ( ). Formand for ESSAM (European Summer School of Business Denmark), studieleder for cand. merc. studierne, prodekan for internationale aktiviteter (HHA), medlem af bestyrelsen for Jysk Valutarisk Forening samt konsulent for Finanssektorens Uddannelsescenter. 17

18 H OV E D - O G N Ø G L E TA L Udvalgte hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2005 Lejeindtægter Resultat af ejendommenes primære drift Værdireguleringer af investeringsejendomme Resultat før finansielle poster Resultat før skat Resultat før skat ekskl. værdireguleringer Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Foreningskapital Medlemmernes formue Hensættelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Antal foreningsbeviser (stk.) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005 samt IPD/Dansk Ejendomsindeks definitioner. Afkastningsgrad 1 Resultat før finansielle poster ekskl. værdiregulering af ejendomme i pct. af gennemsnitlige operative aktiver. Operative aktiver omfatter aktiver i alt fratrukket likvider og andre rentebærende aktiver. Afkastningsgrad 2 Resultat før finansielle poster inkl. værdiregulering af ejendomme i pct. af gennemsnitlige operative aktiver. Operative aktiver omfatter aktiver i alt fratrukket likvider og andre rentebærende aktiver. Forrentning af medlemmernes formue Årets resultat i pct. af årets gennemsnitlige medlemsformue. Markedsrisiko Forskel i ejendomsporteføljens markedsværdi ved 1 pct.- points øget gennemsnitligt afkastkrav. Renterisiko Forskel i forrentning af selskabets gennemsnitlige likviditet ved ændring af markedsrenten med 1 pct.-point. Nøgletal 2005 Afkastningsgrad 1 (%) -1,84 Afkastningsgrad 2 (%) 9,15 Forrentning af medlemmernes formue (%) 4,04 Markedsrisiko (mio kr.) 45 Renterisiko (t.kr.) 167 Etageareal (kvm.) Udlejningsprocent pr. 31. december 2005 (%) 96,2 Gennemsnitlig vægtet afkastkrav (%) 6,85 Resultat af ejendomme (kr. pr. kvm.) 145 Resultat af ejendomme inkl. værdiregulering (kr. pr. kvm.) 502 Bogført værdi (kr. pr. kvm.) Indre værdi 102,31 Børskurs 100,91 Udbytteprocent 2 Resultat pr. foreningsbevis (kr.) 4,41 Gennemsnitlig udlejningsprocent Gennemsnitligt udlejede kvm. i året i pct. af det samlede etageareal. Gennemsnitligt vægtet afkastkrav i procent Vægtet gennemsnit af de afkastkrav, der er lagt til grund for værdiansættelsen af de enkelte ejendomme. Resultat af ejendomme, kr. pr. kvm. Beregnet i forhold til årets gennemsnitligt udlejede kvm. Resultat af ejendomme inkl. værdiregulering, kr. pr. kvm. Beregnet i forhold til samlede kvm. ultimo året. I nøgletaloversigten indgår ikke nøgletal for direkte afkast for eksisterende ejendomme samt totalafkast for eksisterende ejendomme, idet ejendomsporteføljen er anskaffet i indeværende regnskabsår og primoværdien er således ikke eksisterende. De omtalte nøgletal vil i indgå i nøgletalsoversigter for 2006 og fremover. En komplet gennemgang af Foreningens resultat og balance for 2005 kan findes i Foreningens reviderede Årsrapport 2005, der kan bestilles ved henvendelse til Foreningen eller downloades fra 18

19 A D R E S S E R Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Web: Mail: CVR nummer: Hjemsted: Odense Fondskode/ISIN: DK Navn på Københavns Fondsbørs: Fast Ejendom DEP BU Kortnavn: FEIDE Bestyrelse Direktør Niels Roth, Formand Administrerende direktør Flemming Borreskov, Næstformand Administrerende direktør Jesper Bo Hansen Lektor Frank Pedersen Administrationsselskab Cura Management A/S Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Web: Revision KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 19

20 DESIGN: BYSTED Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Web: Mail:

årsbrochure Foreningen Fast Ejendom Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

årsbrochure Foreningen Fast Ejendom Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... årsbrochure 06 Foreningen Fast Ejendom Dansk Ejendomsportefølje fmba 02 Indhold Å R S B R O C H U R E 2 0 0 6 I N D H O L D 03 Forord Et paradigmeskift 04 Årets gang Årets resultater Porteføljesammensætning

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 12 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Juni 2009 Ejendomsforeningen Danmarks baggrund for at samle anbefalingerne Disse anbefalinger henvender

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Sale & Lease Back Sale & Lease Back kan være et særligt anvendeligt værktøj

Læs mere

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin.

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin. Til investorerne i I/S Difko XXVIII (28) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Prospekt 2007 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. (CVR-nr. 28 49 07 47) Udbud af op til 3.000.000 stk. Nye Beviser a nominelt

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Eleonora. CVR nr. 24 25 15 27. Årsrapport 2011

K/S Eleonora. CVR nr. 24 25 15 27. Årsrapport 2011 CVR nr. 24 25 15 27 Årsrapport 2011 KS Eleonora Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Side Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje 1 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 49 07 47 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Årsrapport 2010 6. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Agenda Henrik Brandt Brunder Ejendomme A/S Ejendomsaktieselskabet Pakhuset Aros Boliginvest A/S Dansk AMP A/S Ejendomsmarkedet Henrik Brandt Direktør

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere