Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Anne Louise Bøggild Hold 1.Z Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Spin et SO1-forløb Procesorienteret skrivning Sprogligt forløb på grunduddannelsen Sagalæsning Hjemmeside (et tværfagligt forløb mellem dansk og kom/it) Folkeviser Introduktion til genrekundskab og tekstanalyse Ungdom Ungdomsmagasin (et tværfagligt samarbejde mellem dansk og kom/it) Nyere litteratur : 1990 erne/ Værklæsning: Vandmærket Argumentation Værklæsning: Holbergs Erasmus Montanus Medieforløb: Dokumentaren Freud og litteraturlæsning Side 1 af 13

2 Science Fiction Den ikke-lineære fortælling Tema: Fremskridtet Side 2 af 13

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside 1 Spin et SO1-forløb Kernestof Filmen som fortælling, Det danske filminstitut Notatteknik, Politikens håndbog i nudansk 3. Udg Noter på papir, Studiemetoder af Hanne Heimburger Lav gode noter, Studiemetoder af Hanne Heimburger Supplerende stof Filmen Kongekabale 6 lektioner Som led i SO1-tema Spin trænes eleverne her i forskellige former for notatteknik som arbejdsmetode Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Retur til forside Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside 2 Processkrivning 7-menneskets skriveproces E. Krogh m.fl. i Skrivebogen Begreber og metoder i processkrivning fra Det skriftlige basiskursus, Undervisningsministeriet Livet mellem spejlene af Peter Thielst fra Begreber og metoder i processkrivningen, Gymnasieafdelingen Narcissisme og spejle, Do. Narcissos og Ekko, Ovid, Do. Livets hastighed, Michael Strunge, Do. Elsk mig, Vita Andersen, Do. En punkers bekendelser, De skrigende halse, (film) 15 timer Skriftlig fremstilling og dens faser Side 3 af 13

4 Hvordan kommer jeg i gang med at skrive (metodiske tilgange til de forskellige skrivefaser) Stilskrivningens faser (indledning, mellemtekst, afslutning) Klasseundervisning/ procesorienteret gruppearbejde skriftligt arbejde Retur til forside 3 Sprogligt forløb på grundforløbet Kernestof Sætninger og sætningsled, sætningsled og ordklasser, kasus, Sætninger (s ), Perleporten, A.M. Heltoft et al., Systime 2006 Hvordan sætter man komma? Tekst og øvelser fra Dansk Sprognævn: 1/kommaregler Supplerende stof Øvelser fra Perleporten Væsentligste arbejdsformer 25 timer Øge elevernes bevidsthed omkring sprog og sprogets funktion Indlæring af grammatiske grundbegreber Indlæring og brug af grammatikkens terminologi Anvendelse af teorien i praksis Gruppearbejde, Klasseforum, cooperative-learning-øvelser Forløbet har til formål at videreudvikle elevernes medbragte analysekompetencer, så de bliver bevidste om hvilken metode de anvender, samt eventuelt introduceres for nye. Eleverne skal efter forløbet i konkrete tekster kunne give eksempler på episke, lyriske og dramatiske elementer i forskellige fiktive tekster. Væsentligste arbejdsformer Mindre gruppearbejder, klasseundervisning. Side 4 af 13

5 4 Sagalæsning Primærlitteratur: Ravnkels Saga, værklæsning Sekundærlitteratur: Oldtid, fra: Spurvesol, DLF 1998 Den norrøne digtning, fra: Litteraturens veje, Systime, 2009 Saga og samfund, Preben Meulengracht Sørensen, fra Weekendavisen, timer Tekstanalyse, kildekritik, nordisk historie og gammel skrivemåde Klasseundervisning/skriftligt arbejde/ mundtlig fremlæggelse 5 Hjemmeside om sagaen Et tværfagligt forløb mellem dansk og kom-it, hvor der var fokus på, hvordan man skriver til internettet. Eleverne har lavet en hjemmeside i kom-it, der skulle formidle sagastoffet til en 9.klasse. Klassen har gennemgået principperne for opbygning af hjemmesider samt journalistisk layout. I danskfaget blev sprogbrug for de to forskellige medier gennemgået. Emnerne er argumentation og andre retoriske virkemidler, appelformer, politisk argumentation, journalistisk sprogbrug Flg. tekster er læst: Skriv til nettet, fra: Skriv så det passer til skærmen, af Anne Katrine Lund, fra: 10 timer Der laves en skriftlig aflevering både i kom-it og i dansk. Formidling, sprogbrug Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde Side 5 af 13

6 6 Folkeviser Primær litteratur: Ebbe Skammelsøn Elverskud Germand Gladensvend Sekundærlitteratur: Folkeviserne, fra Dansk litteratur - fra runer til graffiti, Folkeviserne, fra Litteraturens veje, Systime 2009 Webartikel af Naser Khader om Ære & skam, fra: Diverse:Rap om Ebbe Skammelsøn, fra: 25 lektioner Litteraturanalyse, herunder aktantmodellen Litteraturhistorie Sproghistorie Klasseundervisning/ Gruppearbejde Mundtlig fremlæggelse IT & informationssøgning, herunder især opslag på 7 Introduktion til tekstanalyse og genrekendskab Eleverne introduceres til forskellige måder at analysere fiktionstekster. I første omgang tages udgangspunkt i de metoder, eleverne kender fra folkeskolens undervisning. Der bruges tid på at udveksle deres erfaringer inden for området med henblik på at blive mere bevidst om egne kompetencer. Eleverne introduceres til fiktionslitteraturens storgenrer. Tekster: Tekst og tolkning (s ), Teksttyper (s ), Danskbogen, J. Mogensen et al., Systime timer Side 6 af 13

7 8 Temalæsning: Ungdom Fra antologien: At være ung i et århundrede, N. Martinov, Systime 2002 Primær litteratur Proletardrengens læreår, C. Staun Ungdomsliv, Olfert Ricard Slangen i paradiset, Tove Ditlevsen Barndommens gade, Tove Ditlevsen Skæbne, Morten Nilsen Generationer, Cecil Bødker Sidste tog, Morten Sabroe REBEL og Revolution, Michael Strunge Den nye Narcissus, Bo Møhl Vent, Søren Ulrich Thomsen Sekundær litteratur Introduktion til de første årtier af 1900-tallet Introduktion til 1930 erne og 40 erne Introduktion til 1950 erne Introduktion til 1980 erne Om lyrikanalyse: Lyrikanalyse, fra Keld Gall Jørgensen: Litterær analyse, s Stiloplæg: Analyse og fortolkning af Slangen i paradiset. 20 timer Litteraturanalyse, herunder især lyrikanalyse Perspektivering, til egen tid og til andre værker Klasseundervisning/ Gruppearbejde/ mundtlig fremlæggelse 9 Ungdomsmagasin: samarbejde med kom/it I samarbejde med kom/it har klassen udarbejdet ungdomstidsskrifter med samfundsrelaterede emner. Klassen har arbejdet i Side 7 af 13

8 grupper, sammensat som en redaktion. Der har været afleveringer i både dansk og kom/it. Afleveringerne i dansk har været individuelle. Flg. er læst i dansk: Politiken, d Artiklen, fra: Rikke Viemose: Journalistens Værktøj, DLF timer Sagprosa som genre/ journalistiske genrer, herunder artiklen, formidling, disponering af stof, det journalistiske sprog Gruppearbejde/ projektform, skriftlig formidling 10 Nyere litteratur : 1990 erne/ Værklæsning: Vandmærket Vandmærket, Naja Maria Aidt (værklæsning) Artikel om Naja Marie Aidt fra: Snit 90 ernes litteratur, s Interview af Carsten René Nielsen med Naja Marie Aidt, fra: Solvej Balle: 1 fra Ifølge Loven fire beretninger om mennesket Artikel om Solvej Balle, fra Litteraturens stemmer, Systime 2009 Genre hvad er en novelle, af Janni Bendsen, 2001, fra Film: Festen et eksempel på dansk postmodernisme i film Essay om Festen, fra Filmmagasinet Ekko 18, maj 2003 Artikel m.m. fra Festen et undervisningsmatariale fra Det danske Filminstitut, fra Fra modernisme til postmodernisne, fra Litteraturens veje, Systime, lektioner Gruppearbejde, herunder co operative learning øvelser Mundtlige fremlæggelser Informationssøgning på internettet Skriftlig analyse Side 8 af 13

9 11 Argumentation Argumentation. Fra: Jimmy Zander Hagen: Mundtlighed i dansk, Systime, 2006 Inddragelse af dagsaktuelle læserbreve, nyhedsindslag, reklamer 10 lektioner Retorik, argumentation, afgivelse og modtagelse af respons Gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser, klassediskussion 12 Værklæsning: Holbergs Erasmus Montanus Kernestof Erasmus Montanus, Dansklærerforeningen, 1992 Supplerende stof Erasmus handlinger med ord, do. s Erasmus Montanus i 1700-tallet, do s lektioner Argumentation Oplysningstiden At læse drama At arbejde med svært sprogligt materiale Sproghandlinger Syllogismer Personkarakteristik Arven fra Aristoteles Oplysningstidens videnskabelige habitus Klasseundervisning, fremførelse af drama, fremlæggelse 13 Medieforløb dokumentaren Tekster Den audiovisuelle kultur, uddrag s , af Grundbogen, Sprog-Litteratur- Side 9 af 13

10 Medier, H. Poulsen, Systime 2007 Featuren underholder, uddrag s af Journalistik i Dansk, A. Dybris et al., Systime 2004 Dokumentar, uddrag s af Den Iscenesatte virkelighed, G. Horsböll et al., Systime 2004 Den Postmoderne virkelighed, uddrag s af Den Iscenesatte virkelighed, G. Horsböll et al., Systime 2004 Den fortællende faktafilm, uddrag s af Litteraturens film, H. Poulsen, Gyldendal 2007 Film set og/eller arbejdet med i undervisningen Pigen med minkpelsen Skatteakrobaterne 15 lektioner Ifølge målbeskrivelsen for danskfaget skal vi også beskæftige os med medier i faget dansk. Ved at vælge dokumentargenren kommer man uvilkårligt ind på skismaet mellem fakta og fiktion, som er en af grundpillerne i den danskfaglige metodiske analyse. Genrekendskab og definition hører med til disciplinen litterær analyse ligesom evnen til at kunne skelne mellem fantasi og virkelighed. Når vi ser spillefilm, lader vi os frit manipulere med. Når vi ser nyheder, læner vi os ligeledes oftest roligt tilbage i troen på, at det, der efter sigende forestiller virkeligheden, også er det. Hvor går grænsen for det ene og det andet? Hvornår manipuleres vi med, hvornår ønsker vi at blive manipuleret med, og hvornår ønsker vi det ikke? At blive bedre til at finde grænsedragningerne inden for dette felt bliver øvelsen i dette forløb. Ligeledes håber vi også på at blive bedre til at kunne gennemskue de anvendte virkemidler inden for dokumentargenren og på denne måde blive bedre til at beskytte os selv i et liv med en daglig påvirkning af medierne. Samtidig dækker vi mål inden for SO2-faget, idet vi arbejder med forskellige retoriske virkemidler (logos, etos og patos). Væsentligste arbejdsformer Klasse- og pararbejde 14 Freud og litteraturlæsning Eleverne introduceres til visse grundbegreber i Freuds teori, og i klassens diskuteres anvendelsen i tekstanalyse. Freds analysebegreber anvendes i forbindelse med temaer som selvransagelse og horror. Samtidig fokuseres på at analysere ved at stille spørgsmål til teksten. Tekster: Any Thyregod: Freud og psykoanalysen, Det ubevidste s Freud, psykoanalyse og det litterære gys, Gys splat og Freud s Tema: Gys og Horror - Oprindelsen Side 10 af 13

11 Den lille Rødhætte, Grims Eventyr Eventyret om én, der drog ud for at lære frygt at kende Glasskabet, B.S. Ingemann Af AmericanPsycho, Bret Easton El Tema: selvransagelse Emilie Grüen, Christian Kampmann Vorherrebevares, Tove Ditlevsen Kronhjorten, Charlotte Weitze Peter Plys, Klaus Rifbjerg Et Skud i Taagen bruges til stilskrivning med fokus på freudiansk læsning Film: klip fra Psycho 25 timer Forløbet skal ses som en videreudvikling af elevernes kompetencer i tekstanalysen, især med henblik på At kunne stille relevante spørgsmål til teksten og bruge dette i den videre analyse At kunne bruge freudianske begreber relevant i tekstanalysen Meget af undervisningen vil tage udgangspunkt i spørgsmål, som eleverne hjemme har formuleret til den tekst, som de har for som lektie. Diskussionen/besvarelsen af de elevformulerede spørgsmål kan enten foregå parvis, i smågrupper eller på klassebasis. Der vil blive lagt vægt på, at eleverne har fokus på notattagning undervejs, da disse noter siden kan bruges som materiale i besvarelsen af en skriftlig opgave. 15 Science fiction i dansk litteratur/ Værklæsning Primære tekster: Sven Åge Madsen: Se dagens lys (værklæsning) Erik Clausen: Summende sommersky Sekundære tekster: Science fiction - en håbløs affære? (Politiken, 4. oktober 2000, kultur_og_debat, side 7) Niels Dalgaard: Politikens hadkampagne mod science fiction ( Klip fra diverse film 15 lektioner Forløbet starter med at eleverne selv finder ud af karakteristiske aspekter ved science fiction ud fra deres populærviden om film og Side 11 af 13

12 serier. Målet med forløbet er at give eleverne en introduktion til den klassiske genre, som science fiction genren er. Genrens historiske baggrund og genrekarakteristika gennemgås. Forløbet er et parallelforløb med engelsk, hvor der også arbejdes med science fiction. I dansk fokuserer vi på særlige danske karakteristika ved genren. Endvidere vil forløbet indeholde fokus på emnet litterær kvalitet. Gruppearbejde, it-søgning (herunder kildekritik), klassediskussioner 16 Den ikke-lineære fortælling. Tværfagligt samarbejde med komm/it Primære tekster: Uddrag af Jan Kjærstad: Rand Uddrag af Christina Hesselholdt: Køkkenet, gravkammeret og landskabet Uddrag af Sven Åge Madsen: Dage med Diam eller livet om natten Uddrag af Itali Calvino: Hvis en vinternat en rejsende Sekundære tekster: Kristin Veel: Kort og godt om computeren og romanen Film: Pulp Fiction Derudover inddragelse af diverse computerspil 20 lektioner Afklaring af begreber som hypertekst, cypertekst, den ikkelineære fortælling, narrativitet, plot, interaktivitet Fortællingen som genre Læserens rolle Gruppearbejde, it-søgning (herunder kildekritik), klassediskussioner 17 Tema: Fremskridtet Kernestof: Side 12 af 13

13 Uddrag af Aladdin eller den forunderlige lampe, (1805), Adam Oehlenschläger Nutidens fremskridt (1846), Adam Oehlenschläger Oplysning (1839), N.F.S Grundtvig Om årtusinder, H.C.Andersen Hjertesorg (1853), H.C. Andersen Maskinerne (1900) Johs. V. Jensen Århundredet (1918) Emil Bønnelycke Uddrag af Lykke-Per ( ), Henrik Pontoppidan Uddrag af Maskinerne (1900), J.V. Jensen Det futuristiske manifest (1910) F. Marinetti Indtryk fra New York, Hans Scherfig Århundredet, (1918), Emil Bønnelycke Maskinens sang (1933), Oskar Hansen Byens lys (1937), Poul Henningsen Teknik (1960), Klaus Rifbjerg Patienten (1962), Peter Seeberg Output (1967), Hans Jørgen Nielsen Arvingen (1972), Thorkild Bjørnvig Dine hænder (1983), Birgith Heintze Den nye tid (1983), Sebastian Greetings From Silicon Valley, Klavs Bondebjerg Børn er de fødte forbrydere (1985), Carsten Jensen Supplerende stof: Berlin (1919) Ånden i dampen, Fuld damp frem, Røg i ånden alle tre afsnit indleder kapitler i antologien Fremskridtet, Lars Jensen et al., Dansklærerforeningen timer Afklaring af analysekundskaber inden for lyrik og epik Argumentation Perspektivering af udviklingen af teknologi i det 20. århundredes litteratur International påvirkning af dansk litteratur Klasseundervisning, arbejde i grupper (herunder cooperative learning- øvelser), mundtlig fremlæggelse Side 13 af 13

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009-2012 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Anne Louise Bøggild

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009-2012 Institution KTS, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Dansk A Anne Spragge, Anne Louise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 09-10 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Anne Louise Bøggild

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Vibenhus HTX Dansk A Anne Louise Bøggild & Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold KTS Vibenhus HTX Dansk A Anne Louise Bøggild,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2010-11 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Anne Louise Bøggild

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2014.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Vibenhus HTX Dansk A Anne Louise Bøggild & Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2012- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk niveau A Anne-Mette Utzon-Frank

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009-2012 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Anne Louise Bøggild

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009-2012 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Anne Louise Bøggild,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009-2012 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Anne Louise Bøggild

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2010- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2010- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Anne Louise Bøggild,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009-2012 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Anne Louise Bøggild,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold KTS Vibenhus HTX Dansk A Anne Louise Bøggild,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 07/08 Institution Teknisk Gymnasium, Vibenhus, KTS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Dansk A Eva

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2015. Institution.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2015. Institution. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Anne Louise Bøggild & Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2008-11 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Line Høyer Jørgensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, fx 11/12 ZBC-Vordingborg HHX Dansk A Peter Rosenlund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2015 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2008-11 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Line Høyer Jørgensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Kts, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk A Line Højer, Anne Spragge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2016 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2010- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2017 juni 2018 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Caroline Boye

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e) Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 11/12 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk A Vivi Ann Camilla

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-15 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Carsten Lindbo, Anne Louise Bøggild 2Bio Oversigt

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: efterår 2013 - grundforløb Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Dansk A Lærer(e): JPA Hold: 1.c Titel 1: Introduktion til danskfaget Periode: uge 33 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Kts, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk A Line Højer, Anne Spragge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium, Mariagerfjord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Bente Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 1. semester og 2. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A Else Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere