Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171"

Transkript

1 Haderslev Byråd, Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt på og omkring Jomfrustien, samt Jomfrustien som byfornyelsesområde. Sagsfremstilling Haderslev Kommune har gennem de seneste 10 år gennemført en omdannelse af Haderslev Havn til en ny bydel med erhverv, uddannelse, kultur, fritid og boliger. Salget af arealer har gjort det muligt at investere 70 mio. kr. i omdannelsen og opnået en samlet samfundsmæssig (offentlig og privat) investering på 1 mia. kr. Udvikling i havnebydelen har de seneste år gjort det tydeligt, at havnen og midtbyen ikke hænger sammen på en god måde. Jomfrustien og de tilstødende arealer skaber i højere grad afstand end sammenhæng mellem midtbyen, det historiske Slotsgadekvarter og havnebydelen. En revitalisering af Jomfrustien og de tilstødende kvarterer kommer ikke af sig selv. Tværtimod er der en alvorlig fare for, at et trist indtryk blot forværres i de kommende år. I lighed med andre - også betydeligt større byer - så har kommunen muligheder for at fremme en mere positiv udvikling. 1) Samarbejde som klimatilpasning Jomfrustien er i klimatilpasningsplanen udpeget som et af 4 risikoområder i Haderslev Kommune. Haderslev Kommune har mulighed for at indgå en medfinansieringsaftale med Provas om håndteringen af klimatilpasningen. Ordningen er lavet for at sikre, at forsyninger kan finansiere projekter uden selv at være projektejer og uden krav om, at løsningen skal defineres som et spildevandsanlæg. Ordningen gør det muligt for Provas at finansiere den del af projektet, der kan henføres som nødvendig håndtering af tag- og overfladevand. Provas kan i forbindelse med klimaprojekter være medfinansierende i et omfang, der maksimalt modsvarer den investering, som Provas skulle foretage i udbygning af regn- og spildevandsanlæg. En aftale mellem Haderslev Kommune og Provas skal senest være indgået inden udgangen af Konkrete eksempler fra andre kommuner og forsyninger kan ses her: 2) Jomfrustien som byfornyelsesområde Området mellem midtbyen og havnen fremstår slidt og skaber i højere grad afstand end sammenhæng. Det er ikke attraktivt at bevæge sig på anden måde end i bil. Og 1

2 Haderslev Byråd, Side 2 funktionerne omkring denne hovedfærdelsårene i Haderslev er visse steder slidte og utidssvarende. Omvendt så indeholder området stort potentiale for at gøre Haderslevs indre by mere attraktiv. Med de rette initiativer vil det være muligt at fremme en attraktiv forbindelse for borgere, der benytter området til færdsel, indkøb og rekreation, øge kvaliteten for de borgere og virksomheder, der bor i området, og endelig fremme private investeringer i fx erhverv, detailhandel, service, boliger mv. Byrådet har i sin økonomiske politik besluttet at reducere brugen af lånefinansiering. I den foreslåede løsning vil der i vidt omfang være tale om, at Haderslev Kommune indtræder som projektudvikler for at fremme private investeringer, Provas investeringer, samt i et omfang kommunale investeringer, som kan indeholdes i anlægsrammen. I denne projektudvikler-rolle kan det overvejes, at Haderslev Kommune mellemfinansierer initiativer ved låneoptagelse. Tidsplan Projektet er en omfattende byudviklingsindsats, der forudsætter grundig planlægning og bred involvering. For blot at nævne nogle overskrifter, så skal området afgrænses, eksisterende forhold og registreringer skal sammenfattes (planer, infrastruktur, ejerforhold mv.), en idé-fase skal gennemføres, løsninger skal projekteres. Og undervejs skal der ske bred involvering af interessenter i form af ejere, lejere, beboere, virksomheder m.fl. I henhold til Betalingsloven skal en aftale være indgået mellem Haderslev Kommune og Provas inden udgangen af Det anbefales, at 2015 benyttes som idé og forprojekteringsår. Som overordnet milepæl indsættes 1. juli 2015 som tidspunkt for en første afklaring af behovet for eventuel skattefinansieret kommunal medfinansiering af anlægsudgifter fra 2016 og i årene derefter. Som anden overordnet milepæl indsættes 1. september 2015 som tidspunkt for præsentation af en overordnet handlings- og tidsplan for projektets gennemførelse over årene. På samme tidspunkt præsenteres første udkast til afgrænsning af byfornyelsesområdet. Organisering Indsatsen organiseres i et samarbejde mellem Haderslev Kommune, Provas og Haderslev Erhvervsråd, der opfattes som formelle repræsentanter. Det anbefales, at der etableres en politisk styregruppe med repræsentanter fra disse organer. Administrativt er det fortrinsvis Haderslev Kommunes Teknik og Miljø, Sekretariat og Udvikling og administrationen i Provas, der skal varetage opgaver i forhold til indsatsen i det daglige. Den daglige ledelse og koordination af projektet forankres i Teknik og Miljø. 2

3 Haderslev Byråd, Side 3 Projektet vil have mange interessenter i form af ejere, lejere, virksomheder, forretninger og for den sags skyld brugere afhængig af de muligheder, der indarbejdes i projektet. Det anbefales, at der tilrettelægges en proces med bred og dyb involvering både i idéfasen, planlægningsfasen og gennemførelsesfasen. Ud over gennemførelsen af informationsmøder, workshops o.lign. anbefales det at tilknytte en eller flere referencegrupper undervejs i processen. Økonomiske forhold Som det fremgår af ovenstående er der tale om et sammensat og bredt projekt, som omfatter arealerhvervelser, planlægningsopgaver, involvering, infrastrukturopgaver og eventuelt andre anlægsopgaver. Haderslev Kommunes administration besidder ikke alle de kompetencer, der er behov for, hvorfor der også skal indkøbes kompetencer i forhold til forprojektering af klimatilpasningsopgaver, byfornyelse, arealerhvervelse mv. Det anbefales at disponere 0,8 mio. kr. i 2015 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje i 2014 til igangsætning og forprojektering: Koordination, proces, ledelse Indkøb eksterne Aktiviteter, proces, involvering o.lign. Diverse I alt kr kr kr kr kr. Saldoen for Økonomiudvalgets udviklingspulje i 2014 udgør før denne sag kr. Juridiske aspekter Byfornyelsesloven indeholder nogle muligheder, som kommunen kan udnytte. Umiddelbart kan der peges på lovens kapitel 2 om områdefornyelse, kapitel 3 om bygningsfornyelse af private udlejningsboliger og kapitel 4 om bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger. Haderslev kommune har gode erfaringer med at opnå og arbejde med tilskud under lovens kapitel 4. Herunder kan kommunen tildele kontante tilskud, og i forbindelse hermed opstille nogle vilkår for arbejdets udførelse. Erfaringerne viser, at selv begrænsede tilskud medfører et stort omfang af afledte arbejder. Det har ligeledes vist sig, at den administrative del af arbejdet med byfornyelsesmidlerne er mindre omfattende, i forhold til indsatser under kapitel 2 og 3. Herudover åbner byfornyelsesloven mulighed for at kommunen kan låne op til 95% af udgifter til fx arealerhvervelse. Det skal i forprojekteringsfasen undersøges nærmere, hvordan kommunen bedst kan udnytte byfornyelsesmidlerne. 3

4 Haderslev Byråd, Side 4 Med ændringen af Betalingsloven gældende fra januar 2013 kan forsyningerne over spildevandstaksterne, på visse betingelser, understøtte kommunale investeringer, som har til formål at styrke afledning og håndtering af regnvand. Det er således muligt via spildevandstaksterne at medfinansiere projekttyper som eksempelvis projekter i veje, projekter i vandløb og projekter i rekreative områder. For at kunne anvende reglerne skal projekterne gennemføres af kommuner eller private og samtidig have til (del)formål at håndtere tag- og overfladevand. Procedure Økonomiudvalget den 17. november 2014 og Byrådet den 25. november Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Der nedsættes en politisk styregruppe bestående af 2 repræsentanter fra Udvalget for Plan og Miljø, 2 repræsentanter fra bestyrelsen i Provas og 1 repræsentant fra Haderslev Erhvervsråds bestyrelse, Der forberedes oplæg til indgåelse af en aftale med Provas om gennemførelse af et klimatilpasningsprojekt på og omkring Jomfrustien, Aftalen efterfølgende behandles og godkendes af Haderslev Byråd, Områder mellem midtbyen og havnen omkring Jomfrustien - med efterfølgende nærmere præcisering - udpeges som byfornyelsesområde Den overordnede tidsplan godkendes Der disponeres 0,8 mio. kr. i 2015 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje 2014 til igangsætning af projektet, jf. bevillingspåtegningen. Beslutning i Økonomiudvalget den 17. november 2014 Afbud/fraværende: Ingen Anbefales over for Byrådet. Beslutning i Haderslev Byråd den 25. november 2014 Afbud/fraværende: John Freytag Hansen Godkendt. Søren Rishøj Jakobsen (Soc.Dem.) udpeget som den ene repræsentant fra Udvalget for Plan og Miljø. Øvrige navne på repræsentanter følger. Bilag: 1 Bevillingspåtegning - Jomfrustien, byfornyelse.pdf (260083/14) 4

5 Haderslev Byråd, Side 5 5

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen s juridiske hovedspørgsmål ret og vrang i klimatilpasningen December 2014 Indhold 1. Indledning og læsevejledning... 4 2 Introduktion til klimatilpasning... 6 2.1 Hvem har ansvaret for klimatilpasning?...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere