Idékatalog. Boligsituationen. Idé 1: Tiltrækning af investorer til internationalt byggeri i LTK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. Boligsituationen. Idé 1: Tiltrækning af investorer til internationalt byggeri i LTK"

Transkript

1 Vidensby Netværk Internationalisering Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 December 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Idékatalog...2 Boligsituationen...2 Idé 1: Tiltrækning af investorer til internationalt byggeri i LTK...2 Idé 2: Kobling mellem housing og relocare firmaer...3 Idé 3: Samarbejde med almennyttige boligselskaber...3 Social- og kulturområdet...4 Idé 1: International/kulturafdeling i LTK...4 Idé 2: Årlig international bazar, med fokus på fritidsaktiviteter Fx sport, musik og kultur...4 Idé 3: Eventkalender...5 Idé 4: Torvedage...6 Skole- og dagtilbudsområdet...7 Idé 1: Engelsksproget linje på en af kommunens folkeskoler...7 Idé 2: Mentoring for tilflyttere til Lyngby-Taarbæk Kommune...8 Idé 3: Internationale grupper i LTKs dagtilbud...10

3 Indledning Netværksgruppen for VBN Internationalisering satte sig sammen første gang i juni måned Netværkets overordnede formål: at beskæftige sig med, hvordan Lyngby-Taarbæk kan blive et mere internationalt orienteret område, blive bedre til at tage imod gæster udefra og integrere eventuelle børn og medfølgende ægtefæller, blev drøftet. Det blev ligeledes drøftet hvorledes vi bedst muligt griber denne opgave an. Gruppen lagde ud med en brainstorming over de emner, der blev fundet relevante at arbejde videre med i denne sammenhæng. Netværket fandt frem til tre hovedfokusområder: Boligsituationen (mangel på boliger til internationale medarbejdere / studerede etc.) Skole og daginstitutioner (den internationale dimension i undervisningen, integration mellem danske og internationale studerende, forældre m.v.) Sociale og kulturelle tilbud (bylivet / de sociale aktiviteter, jobs til medrejsende ægtefæller m.v.). Disse tre hovedområder blev der i løbet af de næste tre møder arbejdet videre med i de respektive ansvarsgrupper og resultatet heraf kan ses i denne rapport. Hver gruppe er kommet frem til 3-4 hovedindsatsområder, som vi mener der bør arbejdes videre med. Udover ovennævnte arbejde med de tre hovedemner, har netværket i løbet af de fire netværksmøder, haft to oplæg fra udefrakommende: Leder af Plan & Byg, Teknisk Forvaltning i LTK var på netværkets 3. møde for at berette lidt omkring lokalplaner, byggetilladelser m.v., hvilket boliggruppen især fandt inspirerende for deres arbejde. På det 4. og sidste netværksmøde, holdt en international ansat ved DTU oplæg, for at give gruppen et bedre billede af hvordan det rent praktisk er og føles at komme til LTK og bosætte sig som ikke-dansker. Dette oplæg var inspirerende og gjorde gruppen overbevist om, at de hovedfokusområder vi i løbet af processen har arbejdet med, har været de helt rigtige. Der er et stort behov for en indsats på netop disse områder. Især blev vi gjort opmærksomme på, at boligsituationen for de internationale borgere er meget frustrerende, og at netop dette punkt gør det svært hvis ikke umuligt for en international medarbejder/studerende/familie, at bosætte sig i kommunen

4 Idékatalog Boligsituationen Af: Britta Linda Christensen (Jobcenter LTK), Charlotte Larsen (DTU), Janni De Linde (LTK), Jesper Jørgensen (NNIT), Gregers Christensen (K-Nord), og Ole Stahl (Haldor Topsøe). Vi er i løbet af vores netværksarbejde, flere gange, stødt på, at det ultimative problem for LTKs internationale borgere, er boligsituationen. Fundamentet for deres ophold i kommunen er, at de har mulighed for at bo her! Der er STOR mangel på boliger til dette segment og vi mener, at dette overskygger alle andre udfordringer de internationale borgere har. Vi bliver nødt til at skabe en ramme og en base for de internationale familiers ophold i kommunen hvis ikke dette sker, kan meget andet arbejde med disse borgere være unødvendigt. Idé 1: Tiltrækning af investorer til internationalt byggeri i LTK Kommunen 1 (evt. Teknisk Forvaltning) udarbejder et dokument / spiseblad målrettet potentielle investorer, for at tiltrække finansiering til internationalt byggeri (evt. kollegium) byggeri i LTK. Dette evt. i samarbejde med DTU og Erhvervsakademiet Nord. Denne brochure skal indeholde; Mulighederne for internationale boligbyggerier i LTK: Dvs. planlovgivningsmæssigt, muligheder i eksisterende byggeri og upsides i forhold til grunde omkring den nye letbane m.v., muligheder på DTU campus, langs motorvejen o.a. samt udfordringerne fx. i forhold til Københavns Kommunes tilbagekøbsret på visse grunde. En slags SWAT Analyse på de konkrete bygge/investeringsmuligheder i LTK, som investorer kan forholde sig til, i forhold til en international investering. Behovet fra organisationernes (de internationale virksomheders, DTUs, K-Nords og andre internationale organisationer i kommunen) side: Dvs. hvor stor er efterspørgslen (og hvilken type efterspørgsel er der) efter denne slags investering. Bla. med statistikker der går 5 10 år tilbage, som viser efterspørgslen efter internationalt boligbyggeri. Overordnet: Vi skal gøre reklame for at investere i internationalt boligbyggeri i LTK overfor investorerne. Tidshorisont: Dette kan igangsættes straks. Deadline sommeren Kommunen skal udarbejde den byggetekniske/konkrete bolig-del af brochuren og DTU/virksomhederne, skal udarbejde behovs-delen. Task Forcen skal beslutte hvem der står for endelig færdiggørelse af brochuren og omkostningerne hertil. 1 I det følgende vil det være markeret med rødt, hvem der udfører opgaven, hvilken type opgave det er, samt deadline

5 Danica & PFA skal kontaktes evt. med ovennævnte spiseblad. Det er konkluderet at disse to organisationer ejer størstedelen af Lyngbys potentielle eksisterende byggerier og det er oplagt, at klarlægge, om der er muligheder for, at disse byggerier kan udnyttes til fordel for de internationale borgere alternativt om Danica & PFA har interesse i at investere i nye byggerier. De rette kontaktpersoner ved Danica & PFA skal først og fremmest findes. Idé 2: Kobling mellem housing og relocare firmaer Et eller to af netværkets virksomheder skaber som opfølgning på færdiggørelse af ovennævnte spiseblad - en kobling mellem housing / relocare firmaer (som virksomhederne benytter) og ovennævnte investorer. Et samarbejde på tværs gør investorerne opmærksomme på behovet og kan evt. medføre yderligere boliger i LTK som kan lejes via firmaerne. Relocare firmaerne, skal gøres opmærksomme på muligheden for flere lejligheder / det potentielle nye marked og gøres opmærksomme på hvilke investorer der er blevet kontaktet. De relevante housing/relocation selskaber skal kortlægges ligesom de relevante investorer. Virksomhederne i LTK der primært benytter denne type service skal primært stå for dette. Koblingen kan evt. gøres lettere ved at præsentere selskaberne for ovennævnte brochure. Deadline: Efteråret Idé 3: Samarbejde med almennyttige boligselskaber DTU og K-Nord skaber en kontakt til almennyttige boligselskaber og starter en dialog omkring hvorvidt internationale borgere, der arbejder i kommunen, kan få en vis andel af LTKs almennyttige boliger. Vi er blevet informeret om, at det via såkaldt fleksibel udlejning er muligt at få studerende ind i nogle af de billige almene boliger. Dette skal undersøges nærmere. Kommunalbestyrelsen / Task Forcen bedes tage dette op med de relevante personer ved de almennyttige boligselskaber, drøfte emnet kort og derefter formidle kontakten til DTU / K- Nord. De rette kontaktpersoner ved de almennyttige boligselskaber skal først og fremmest findes. Det skal klarlægges hvem der primært skal stå for dialogen. Deadline: Snarest

6 Social- og kulturområdet Af: Signe Krølner (LTK), Michelle Kihl (Relocation Scandinavia), Tue Nielsen (K-Nord), Eva Ersbøl (Stadsbiblioteket), Bjørn Zebitz (DEKO), og Tina Messerschmidt (DTU). Idé 1: International/kulturafdeling i LTK Denne internationale afdeling er en naturlig manifestation af LTK s internationale strategi. Denne afdeling skal have ansvar for idéudvikling og implementering af aktiviteter på området. I det daglige arbejde skal afdelingen have stort fokus på konkret koordination, kommunikation og samarbejde med alle interessenter i LTK dvs. virksomheder, uddannelsesinstitutioner, handelsliv, kulturliv mv. Afdelingen skal have et tæt samarbejde med relevante personer internt i LTK. Afdelingen skal bestå af personer med følgende faglige og personlige kompetencer: Sproglige kompetencer (Engelsk på højt niveau samt andet fremmedsprog), kommunikationsfaglige evner, kulturel indsigt, udenlandsk studie/erhvervserfaring, udadvendt og netværksorienteret, stærke koordinerende og administrative evner. En af medarbejderne i afdelingen skal desuden have erfaring med sociale medier og konkret kendskab til webkommunikation. Medarbejderne skal have erfaring med at arbejde med højtuddannede udlændinge og skal desuden kunne tænke innovativt og strategisk. En sådan afdeling kunne naturligt forankres i en Vidensbyorganisation. En international afdeling skal kunne tænke frivillige ressourcestærke borgere ind i arbejdet. Grupperne er borgere kunne især være pensionister og medfølgende udenlandske ægtefæller (spouses). I denne sammenhæng er Rotary en mulig partner, kontakt evt. Bjørn Zebitz (DEKO). De frivillige borgere kan bruges som tovholdere i forhold til arrangementer, venner til udenlandske familier, turguider, korrekturlæsere, oversættere mv. Et andet forslag er, at indgå et samarbejde med ambassaderne i forhold til at tiltrække og fastholde udenlandske borgere i kommunen. Idé 2: Årlig international bazar, med fokus på fritidsaktiviteter Fx sport, musik og kultur Formålet med denne årlige event er at synliggøre byens sports- og kulturliv samt koble danske og udenlandske borgere sammen. De udenlandske borgere skal få et indtryk af det meget forskelligartede fritidsliv kommunen tilbyder, og erfare hvad danskerne laver efter kl.16. Set up et er en søndag, hvor foreninger, bibliotek, frilandsmuseum, kulturhus m.fl. har boder på Rådhus Torvet, alternativt på Lyngby stadion

7 Idé elementer: 1) Borgmesteren skyder dagen i gang med en kulturel eller sportslig aktivitet, som han deltager i. Kommunen stiller fx med et fodboldhold, hvor borgmesteren er anfører el. målmand 2) Informationsguider/oversættere fra LTK iklædt neonveste eller lignende sørger for praktisk hjælp og oversættelse blandt deltagerne 3) Der laves aktiviteter, som alle kan deltage i, så som: a. Live Street basket, Street fodbold, konkurrencer om hvem der kan skyde hårdest. Det er vigtigt at alle aldersgrupper repræsenteres. 4) Der laves specifikke børneaktiviteter så som, den Grønne legeplads m. moon cars og halmballer 5) Både museer, musikforeninger o.lign. laver løbende shows/events på en lille scene det hele koordineres af LTK internationale afdeling i samarbejde med alle aktører 6) Biblioteksbussen er rullet ud. 7) Virksomheder og uddannelsesinsitutioner stiller op med et arrangement eks. Science Show fra DTU. Forudsætning: Forankres i kultur- og fritidsforvaltningen alternativt en International afdeling. De frivillige foreninger kunne evt. få en bonus af kommunen ved at stille op og lave et arrangement Flere arrangementer inden for sport, fritid og kultur: 1) frilandsmuseet 2) fribilletter til museer, cafeer, bådfarten o. lign. 3) Internationale dage/events hos cafeer og restauranter 4) Velkomstmøder (er etableret videreføres) 5) Christmas get-together (Afholdes 1. gang dec videreføres) Får oplevelser, kunder i butikkerne, oplever LTK s kulturliv. Idé 3: Eventkalender Forudsætning: En international/kulturmedarbejder i LTK har en central koordinerende rolle for at kunne få en sådan eventkalender udviklet og driftet. Indhold: Virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt kulturliv byder løbende ind med arrangementer, store som små, som er målrettet udenlandske borgere

8 Medie: Arbejdsgruppen er enige om at endnu en webside IKKE løsningen. Selve løsningen skal funktionalitetsmæssigt hænge meget sammen med et socialt medie ligesom facebook, hvor man kan abonnere på nyheder fra denne Internationale eventkalender og så skal den kombineres med synligheden i byrummet, hvor storskærme sættes op på centrale steder, så som stationen, storcentret, DTU campus mv., hvor dagens/ugens events ruller hen over skærmen. Forslag til events, hvor de fleste eksisterer i forvejen: 1) LTK Velkomstmøder for udenlandske borgere 2) Jobsøgningskurser, såvel i Jobcenter som i virk/inst. 3) Alle kulturelle aktiviteter, som er sproguafhængige så som kunst, musik, frilandsmuseet, bibliotek m.fl. 4) Vigtigt! Arrangementer for den yngre aldersgruppe, år. Idé 4: Torvedage Ideen med torvedage er at skabe mere liv i byen og dermed distancere Lyngby fra at være en provinsiel by til en by med international atmosfære. Forudsætning: På det kommende Lyngby Torv skal der skabes gode forhold for at lokale handelsdrivende såvel som gårdene i Nordsjælland vil finde det attraktivt at erhverve en standplads på Lyngby Torvedage. Der kunne godt tænkes i en synergieffekt med det eksisterende og populære loppemarked om søndagen (P-pladsen bag storcentret). Indhold: Markedet skal bestå af boder med årstidens danske friske grøntsager, frugt, fisk, kød, ost, blomster mv., hvor man kan smage og dufte varerne og møde producenterne, der kan informere grundigt om indhold og anbefale opskrifter mv. Markedet skal afholdes 1-2 gange om ugen og tiltrække såvel udenlandske som danske borgere også uden for kommunegrænserne. Markedet skal differentiere sig fra Torvehallerne på Israels Plads ved at være lidt mere nede på jorden i forhold til indhold og priser

9 Skole- og dagtilbudsområdet Af: Kirsten Tholle (LTK), Beata E. Andersson (LTK), Helle Rasmussen (COWI), Charlotte Ege (Sprogcenter Hellerup), Ditte Marie E. Pedersen (LTK) Idé 1: Engelsksproget linje på en af kommunens folkeskoler Mål: at der bliver mulighed for som forældre at vælge en engelsksproget linje til sit barn på en af kommunens folkeskoler at prøver aflagt på den engelsksprogede linje giver merit til udenlandske ungdomsuddannelser Formål: at børn af udenlandske familier med arbejde i kommunen skal kunne fortsætte deres skolegang i et engelsksproget miljø at eleverne på linjen skal kunne tage afgangsprøve som kan give merit til ungdomsuddannelser i udlandet Metode: der tages kontakt til Børne- og Fritidsforvaltningen, Skoleafdelingen, som forelægger forslaget for skolelederkredsen den valgte skole indgår i et konkret udviklingsprojekt om oprettelsen af en engelsksproget linje på skolen skolen udarbejder en plan i samarbejde med Skoleafdelingen og Vidensbyorganisationen Ministeriet for Børn og Undervisning har under Forsøg og Udvikling pt. igangsat forsøg med undervisnings på engelsk på: Fredericia- Købmagergade skole Struer Parkskolen, evaluering foreligger og forsøget fortsætter ifølge skolen i permanent form Slagelse Eggeslevmagle Skole Faxe- Karise Skole Undervisningsministeriet har fastlagt følgende rammer til brug for behandlingen af ansøgninger om forsøg med undervisning på engelsk: Der vil som udgangspunkt ikke blive givet tilladelse til forsøg med undervisning på engelsk på klassetrin. Elever tilbydes undervisning i engelsk fra 3. klassetrin og hensynet til, at eleverne har den fornødne sproglige ballast til at begå sig på engelsk i en undervisningssammenhæng, taler afgørende for, at der tidligst kan undervises på engelsk fra 7. klassetrin. Dog kan der gives tilladelse til forsøg på klassetrin i - 7 -

10 tilfælde, hvor der samtidig undervises på dansk i mindst det vejledende timetal for faget/fagene, og undervisningen på engelsk således finder sted i timer, der yderligere er tildelt faget/fagene. Der vil alene blive givet tilladelse til forsøg, hvis undervisningen på engelsk indgår i et fagsamarbejde mellem engelsk og andre fag. Der vil ikke blive givet tilladelse til forsøg med afholdelse af test og prøver på engelsk. Der vil alene blive givet tilladelse til forsøg, hvis der (tillige) undervises på dansk i et sådant omfang, at det sikres, at eleverne har tilstrækkelige forudsætninger for at aflægge de obligatoriske test og afgangsprøver på dansk. Der vil alene blive givet tilladelse til forsøg, hvis der er tale om frivillige tilbud, og der skal på den pågældende skole tillige være mulighed for at følge et undervisningsforløb, hvor der udelukkende undervises på dansk (bortset eventuelt fra faget engelsk). Der vil alene blive givet tilladelse til forsøg, hvis undervisningen varetages af lærere, der har haft engelsk som linjefag på seminariet eller behersker engelsk på højere niveau. Forsøgene skal evalueres efter tre år med krav om en ekstern evaluering. Evalueringen skal blandt andet belyse, hvordan eleverne klarer sig til afgangsprøverne i de fag, hvor der indgår undervisning på engelsk. Idé 2: Mentoring for tilflyttere til Lyngby-Taarbæk Kommune Baggrund På vores 3. arbejdsgruppemøde blev det aftalt at foreslå en mentorordning for tilflyttere til kommunen. Formålet er at tilbyde en ordning, der gør det lettere for den enkelte eller for en familie at falde til i det nye land/ den nye by. Hvad er mentoring? Mentoring er en proces, hvor mentor og mentee - gennem samtale - udvikler mentees viden, evner og færdigheder indenfor et område, hvor mentee vil vide mere eller udvikle sig. Mentor er ikke en konsulent eller professionel coach, men er en erfaren person, der stiller sig selv, sin viden og erfaring til rådighed. Det er mentees opgave at sørge for indhold på mentormøderne, og det er mentees ansvar at tilpasse og bruge mentors input i sin egen situation. Mentor stiller til gengæld tid og erfaring til rådighed. Hvem kan være mentor? Alle der har erfaring indenfor det område, som mentee søger viden om og som er parate til at formidle deres egne erfaringer kan blive mentor. Det kræver derfor ikke særlig uddannelse at være mentor. Forudsætningen for en god mentor -mentee relation er, at - 8 -

11 mentee har lyst til at lære nyt, at begge er åbne for en dialog, og at mentor deler ud af sin viden og erfaring. Hvem er mentees? Mentees er tilflyttere til Lyngby-Tårbæk kommune, som enten er udlændige eller er danskere, der har boet længe i udlandet og som vil skyde genveje til at forstå den nye sammenhæng, de er blevet en del af. Det kan være en forældre der gerne vil forstå det danske skolesystem eller vide hvordan deres børn kommer hurtigt ind i en ny børnegruppe. Eller en spouse der søger job eller vil deltage i frivilligt arbejde og ønsker gode råd til at komme i gang. Eller det kan være en familie som gerne vil tættere på at forstå hvordan danske familier lever. Hvad får mentor ud af at være mentor? De fleste mentorer oplever, at det at skulle formidle egne erfaringer og få spørgsmål fra mentees giver anledning til refleksion og at man i de fleste tilfælde selv lærer noget nyt - både om sig selv og om andre. Måske får man sat sit eget liv i perspektiv og får ideer til forandringer. Tidsforbrug Det forventes at mentor og mentee mødes 4 gange på et halvt år, møderne foregår typisk hos mentor. Hvordan kommer man i gang? Mentee udfylder skema med en kort beskrivelse af ønsker om mentoring samt sprogkundskaber.? og kontakten mellem mentor og mentee bliver etableret igennem.? Derefter kontakter mentee sin mentor og aftaler det første møde. På dette møde uddyber mentee hvad han/hun håber at få ud af mentorsamtalerne, og der aftales mødefrekvens. Desuden drøftes fortrolighed, som eventuelt kan bekræftes i en efterfølgende mail. Mentor kan præsentere sig ganske kort og derefter spørge ind til mentee og baggrunden for at han/hun nu bor i Danmark inden der tages fat i de aktuelle emner for mentorsamtalen. Møderne kan afsluttes med en kort refleksion over hvordan tiden er blevet brugt, og hvordan det har passet mentee. Ligesom mentor og mentee kan overveje om det stadig er de samme emner som ved første møde, der er mest givende at drøfte ved næste møde

12 Idé 3: Internationale grupper i LTKs dagtilbud Baggrund Denne idé er opstået ud fra en betragtning om, at de større internationale virksomheder og uddannelsesinstitutioner ofte har medarbejdere, der medbringer familie med børn i førskole- og skolealderen, når de kommer til Lyngby-Taarbæk Kommune for at arbejde i en begrænset periode. Disse udenlandske familier har derfor et behov for at kunne benytte de tilgængelige dagtilbud i kommunen. Hverken børnene eller forældrene har dog sædvanligvis nogle danske sprogkundskaber, eller kendskab til det danske institutionssystem, og det kan derfor være svært for både børn og forældre at blive placeret i en dansk børneinstitution på lige fod med danske børn og deres forældre. Dette er således et forslag til et projekt om oprettelse af internationale grupper i LTKs dagtilbud, som skal imødekomme et behov for internationalt orienteret børnepasning i LTK. Målgruppen er udenlandske familier, med børn i førskole-alderen, der kommer til LTK for en begrænset periode pga. den ene eller begge forældres ansættelse på en arbejdsplads i LTK. Mål Målet er at oprette internationale grupper i et antal dagtilbud i LTK (antallet afhænger af behov, og tilslutning fra institutionerne), således at udenlandske ansatte ved internationale virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan tilbydes, at deres børn kan blive placeret i et dagtilbud i gruppe med andre internationale børn, og med engelsksproget personale tilknyttet. Formål Formålet er at give internationale borgere i LTK mulighed for at få deres børn passet i omgivelser, hvor de forstår sproget, og hvor forældrene sikres engelsksprogede kontaktpersoner, som de kan kommunikere med om deres barns pasning og pleje. Derved bliver det mindre fremmed for både børn og forældre at benytte dagtilbuddene, og man undgår en lang indkøringsfase, hvis man blot skal opholde sig i Danmark for en begrænset periode. Afhængigt af varigheden af deres ophold i Danmark/LTK, kan man vælge at tilbyde de internationale borgere mulighed for selv at vælge om deres barn skal fortsætte i den internationale gruppe, eller om det skal indsluses i en almindelig gruppe. Ydermere er der i mange tilfælde også en forælder, der er medfølgende ægtefælle uden eget arbejde i Danmark, og der tænkes i dette idéoplæg, at man kunne inddrage disse medfølgende ægtefæller som ressource i forhold til udvikling og drift af disse internationale grupper med inspiration fra Gentofte Skoleudviklingsprojekt SKUB

13 Derved opstår den ekstra bonus, at man aktiverer og inddrager en gruppe af internationale borgere i LTK, som ellers kunne risikere at blive meget isoleret og overset. Metode/Organisering Idéen kan forelægges for Børne- og fritidsforvaltningen i LTK, som derefter kan viderekommunikere den ud til dagtilbuddene med henblik på at de dagtilbud, der er interesserede i at have en international gruppe, indgår i et konkret projekt omkring udvikling af idéen. Projektejer kan være den kommende Vidensbyorganisation eller Børne- og Fritidsforvaltningen; projektleder kan være en repræsentant fra en af de to organisationer, eller en leder af et dagtilbud, der indgår i projektet; og projektgruppen kan sammensættes af repræsentanter fra Børne- og Fritidsforvaltningen, de pågældende dagtilbud, samt repræsentanter fra internationale virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der har medarbejdere, som falder indenfor målgruppen. Der gøres opmærksom på, at der bør tages hensyn til gældende lovgivning på området, og at det eventuelt vil blive aktuelt at etablere forsøg. Bl.a. kan det blive nødvendigt at søge om dispensation fra reglerne for anvisning af institutionspladser, således at de forældre, der falder indenfor målgruppen, får mulighed for at vælge et dagtilbud med en international gruppe, uafhængigt af pladsanvisningen

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord KOMMUNALDIREKTØREN Internationalt område Dato: 8. september 2010 Tlf. dir.: 44773015 Fax. dir.: 44772704 E-mail: sbb@balk.dk Kontakt: Susse Bøtefyhr Sagsnr: 2010-23505 Dok.nr: 2010-156016 UDKAST BALLERUP

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Østre Allé 67 4200 Slagelse Tlf. 20 18 44 00 og 20 18 45 00 Skoleleder René Nielsen Viceskoleleder Gitte Kjærsgaard Afdelingsleder

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

2. Oplæg ved Dia Wolfhechel fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen jf. vedhæftede slides.

2. Oplæg ved Dia Wolfhechel fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen jf. vedhæftede slides. FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN K TLF. 3338 6202 LHO@FORENINGEN-NYDANSKER.DK Referat af virksom.nu netværksmøde den 14. maj 2008 kl. 12.30 15.30 Byrådssalen på Hillerød

Læs mere

Relocation Service Hjælp til boligsøgning

Relocation Service Hjælp til boligsøgning July, 2013 Relocation Service Hjælp til boligsøgning Strategy TATION 1 Tankerne bag Relocation Service Baggrund Ønske om at tiltrække og fastholde stærke internationale forskere Som led i den forsatte

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog

Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Information til ansøgere Dato: Oktober 2010 AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere