Idékatalog. Boligsituationen. Idé 1: Tiltrækning af investorer til internationalt byggeri i LTK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. Boligsituationen. Idé 1: Tiltrækning af investorer til internationalt byggeri i LTK"

Transkript

1 Vidensby Netværk Internationalisering Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 December 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Idékatalog...2 Boligsituationen...2 Idé 1: Tiltrækning af investorer til internationalt byggeri i LTK...2 Idé 2: Kobling mellem housing og relocare firmaer...3 Idé 3: Samarbejde med almennyttige boligselskaber...3 Social- og kulturområdet...4 Idé 1: International/kulturafdeling i LTK...4 Idé 2: Årlig international bazar, med fokus på fritidsaktiviteter Fx sport, musik og kultur...4 Idé 3: Eventkalender...5 Idé 4: Torvedage...6 Skole- og dagtilbudsområdet...7 Idé 1: Engelsksproget linje på en af kommunens folkeskoler...7 Idé 2: Mentoring for tilflyttere til Lyngby-Taarbæk Kommune...8 Idé 3: Internationale grupper i LTKs dagtilbud...10

3 Indledning Netværksgruppen for VBN Internationalisering satte sig sammen første gang i juni måned Netværkets overordnede formål: at beskæftige sig med, hvordan Lyngby-Taarbæk kan blive et mere internationalt orienteret område, blive bedre til at tage imod gæster udefra og integrere eventuelle børn og medfølgende ægtefæller, blev drøftet. Det blev ligeledes drøftet hvorledes vi bedst muligt griber denne opgave an. Gruppen lagde ud med en brainstorming over de emner, der blev fundet relevante at arbejde videre med i denne sammenhæng. Netværket fandt frem til tre hovedfokusområder: Boligsituationen (mangel på boliger til internationale medarbejdere / studerede etc.) Skole og daginstitutioner (den internationale dimension i undervisningen, integration mellem danske og internationale studerende, forældre m.v.) Sociale og kulturelle tilbud (bylivet / de sociale aktiviteter, jobs til medrejsende ægtefæller m.v.). Disse tre hovedområder blev der i løbet af de næste tre møder arbejdet videre med i de respektive ansvarsgrupper og resultatet heraf kan ses i denne rapport. Hver gruppe er kommet frem til 3-4 hovedindsatsområder, som vi mener der bør arbejdes videre med. Udover ovennævnte arbejde med de tre hovedemner, har netværket i løbet af de fire netværksmøder, haft to oplæg fra udefrakommende: Leder af Plan & Byg, Teknisk Forvaltning i LTK var på netværkets 3. møde for at berette lidt omkring lokalplaner, byggetilladelser m.v., hvilket boliggruppen især fandt inspirerende for deres arbejde. På det 4. og sidste netværksmøde, holdt en international ansat ved DTU oplæg, for at give gruppen et bedre billede af hvordan det rent praktisk er og føles at komme til LTK og bosætte sig som ikke-dansker. Dette oplæg var inspirerende og gjorde gruppen overbevist om, at de hovedfokusområder vi i løbet af processen har arbejdet med, har været de helt rigtige. Der er et stort behov for en indsats på netop disse områder. Især blev vi gjort opmærksomme på, at boligsituationen for de internationale borgere er meget frustrerende, og at netop dette punkt gør det svært hvis ikke umuligt for en international medarbejder/studerende/familie, at bosætte sig i kommunen

4 Idékatalog Boligsituationen Af: Britta Linda Christensen (Jobcenter LTK), Charlotte Larsen (DTU), Janni De Linde (LTK), Jesper Jørgensen (NNIT), Gregers Christensen (K-Nord), og Ole Stahl (Haldor Topsøe). Vi er i løbet af vores netværksarbejde, flere gange, stødt på, at det ultimative problem for LTKs internationale borgere, er boligsituationen. Fundamentet for deres ophold i kommunen er, at de har mulighed for at bo her! Der er STOR mangel på boliger til dette segment og vi mener, at dette overskygger alle andre udfordringer de internationale borgere har. Vi bliver nødt til at skabe en ramme og en base for de internationale familiers ophold i kommunen hvis ikke dette sker, kan meget andet arbejde med disse borgere være unødvendigt. Idé 1: Tiltrækning af investorer til internationalt byggeri i LTK Kommunen 1 (evt. Teknisk Forvaltning) udarbejder et dokument / spiseblad målrettet potentielle investorer, for at tiltrække finansiering til internationalt byggeri (evt. kollegium) byggeri i LTK. Dette evt. i samarbejde med DTU og Erhvervsakademiet Nord. Denne brochure skal indeholde; Mulighederne for internationale boligbyggerier i LTK: Dvs. planlovgivningsmæssigt, muligheder i eksisterende byggeri og upsides i forhold til grunde omkring den nye letbane m.v., muligheder på DTU campus, langs motorvejen o.a. samt udfordringerne fx. i forhold til Københavns Kommunes tilbagekøbsret på visse grunde. En slags SWAT Analyse på de konkrete bygge/investeringsmuligheder i LTK, som investorer kan forholde sig til, i forhold til en international investering. Behovet fra organisationernes (de internationale virksomheders, DTUs, K-Nords og andre internationale organisationer i kommunen) side: Dvs. hvor stor er efterspørgslen (og hvilken type efterspørgsel er der) efter denne slags investering. Bla. med statistikker der går 5 10 år tilbage, som viser efterspørgslen efter internationalt boligbyggeri. Overordnet: Vi skal gøre reklame for at investere i internationalt boligbyggeri i LTK overfor investorerne. Tidshorisont: Dette kan igangsættes straks. Deadline sommeren Kommunen skal udarbejde den byggetekniske/konkrete bolig-del af brochuren og DTU/virksomhederne, skal udarbejde behovs-delen. Task Forcen skal beslutte hvem der står for endelig færdiggørelse af brochuren og omkostningerne hertil. 1 I det følgende vil det være markeret med rødt, hvem der udfører opgaven, hvilken type opgave det er, samt deadline

5 Danica & PFA skal kontaktes evt. med ovennævnte spiseblad. Det er konkluderet at disse to organisationer ejer størstedelen af Lyngbys potentielle eksisterende byggerier og det er oplagt, at klarlægge, om der er muligheder for, at disse byggerier kan udnyttes til fordel for de internationale borgere alternativt om Danica & PFA har interesse i at investere i nye byggerier. De rette kontaktpersoner ved Danica & PFA skal først og fremmest findes. Idé 2: Kobling mellem housing og relocare firmaer Et eller to af netværkets virksomheder skaber som opfølgning på færdiggørelse af ovennævnte spiseblad - en kobling mellem housing / relocare firmaer (som virksomhederne benytter) og ovennævnte investorer. Et samarbejde på tværs gør investorerne opmærksomme på behovet og kan evt. medføre yderligere boliger i LTK som kan lejes via firmaerne. Relocare firmaerne, skal gøres opmærksomme på muligheden for flere lejligheder / det potentielle nye marked og gøres opmærksomme på hvilke investorer der er blevet kontaktet. De relevante housing/relocation selskaber skal kortlægges ligesom de relevante investorer. Virksomhederne i LTK der primært benytter denne type service skal primært stå for dette. Koblingen kan evt. gøres lettere ved at præsentere selskaberne for ovennævnte brochure. Deadline: Efteråret Idé 3: Samarbejde med almennyttige boligselskaber DTU og K-Nord skaber en kontakt til almennyttige boligselskaber og starter en dialog omkring hvorvidt internationale borgere, der arbejder i kommunen, kan få en vis andel af LTKs almennyttige boliger. Vi er blevet informeret om, at det via såkaldt fleksibel udlejning er muligt at få studerende ind i nogle af de billige almene boliger. Dette skal undersøges nærmere. Kommunalbestyrelsen / Task Forcen bedes tage dette op med de relevante personer ved de almennyttige boligselskaber, drøfte emnet kort og derefter formidle kontakten til DTU / K- Nord. De rette kontaktpersoner ved de almennyttige boligselskaber skal først og fremmest findes. Det skal klarlægges hvem der primært skal stå for dialogen. Deadline: Snarest

6 Social- og kulturområdet Af: Signe Krølner (LTK), Michelle Kihl (Relocation Scandinavia), Tue Nielsen (K-Nord), Eva Ersbøl (Stadsbiblioteket), Bjørn Zebitz (DEKO), og Tina Messerschmidt (DTU). Idé 1: International/kulturafdeling i LTK Denne internationale afdeling er en naturlig manifestation af LTK s internationale strategi. Denne afdeling skal have ansvar for idéudvikling og implementering af aktiviteter på området. I det daglige arbejde skal afdelingen have stort fokus på konkret koordination, kommunikation og samarbejde med alle interessenter i LTK dvs. virksomheder, uddannelsesinstitutioner, handelsliv, kulturliv mv. Afdelingen skal have et tæt samarbejde med relevante personer internt i LTK. Afdelingen skal bestå af personer med følgende faglige og personlige kompetencer: Sproglige kompetencer (Engelsk på højt niveau samt andet fremmedsprog), kommunikationsfaglige evner, kulturel indsigt, udenlandsk studie/erhvervserfaring, udadvendt og netværksorienteret, stærke koordinerende og administrative evner. En af medarbejderne i afdelingen skal desuden have erfaring med sociale medier og konkret kendskab til webkommunikation. Medarbejderne skal have erfaring med at arbejde med højtuddannede udlændinge og skal desuden kunne tænke innovativt og strategisk. En sådan afdeling kunne naturligt forankres i en Vidensbyorganisation. En international afdeling skal kunne tænke frivillige ressourcestærke borgere ind i arbejdet. Grupperne er borgere kunne især være pensionister og medfølgende udenlandske ægtefæller (spouses). I denne sammenhæng er Rotary en mulig partner, kontakt evt. Bjørn Zebitz (DEKO). De frivillige borgere kan bruges som tovholdere i forhold til arrangementer, venner til udenlandske familier, turguider, korrekturlæsere, oversættere mv. Et andet forslag er, at indgå et samarbejde med ambassaderne i forhold til at tiltrække og fastholde udenlandske borgere i kommunen. Idé 2: Årlig international bazar, med fokus på fritidsaktiviteter Fx sport, musik og kultur Formålet med denne årlige event er at synliggøre byens sports- og kulturliv samt koble danske og udenlandske borgere sammen. De udenlandske borgere skal få et indtryk af det meget forskelligartede fritidsliv kommunen tilbyder, og erfare hvad danskerne laver efter kl.16. Set up et er en søndag, hvor foreninger, bibliotek, frilandsmuseum, kulturhus m.fl. har boder på Rådhus Torvet, alternativt på Lyngby stadion

7 Idé elementer: 1) Borgmesteren skyder dagen i gang med en kulturel eller sportslig aktivitet, som han deltager i. Kommunen stiller fx med et fodboldhold, hvor borgmesteren er anfører el. målmand 2) Informationsguider/oversættere fra LTK iklædt neonveste eller lignende sørger for praktisk hjælp og oversættelse blandt deltagerne 3) Der laves aktiviteter, som alle kan deltage i, så som: a. Live Street basket, Street fodbold, konkurrencer om hvem der kan skyde hårdest. Det er vigtigt at alle aldersgrupper repræsenteres. 4) Der laves specifikke børneaktiviteter så som, den Grønne legeplads m. moon cars og halmballer 5) Både museer, musikforeninger o.lign. laver løbende shows/events på en lille scene det hele koordineres af LTK internationale afdeling i samarbejde med alle aktører 6) Biblioteksbussen er rullet ud. 7) Virksomheder og uddannelsesinsitutioner stiller op med et arrangement eks. Science Show fra DTU. Forudsætning: Forankres i kultur- og fritidsforvaltningen alternativt en International afdeling. De frivillige foreninger kunne evt. få en bonus af kommunen ved at stille op og lave et arrangement Flere arrangementer inden for sport, fritid og kultur: 1) frilandsmuseet 2) fribilletter til museer, cafeer, bådfarten o. lign. 3) Internationale dage/events hos cafeer og restauranter 4) Velkomstmøder (er etableret videreføres) 5) Christmas get-together (Afholdes 1. gang dec videreføres) Får oplevelser, kunder i butikkerne, oplever LTK s kulturliv. Idé 3: Eventkalender Forudsætning: En international/kulturmedarbejder i LTK har en central koordinerende rolle for at kunne få en sådan eventkalender udviklet og driftet. Indhold: Virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt kulturliv byder løbende ind med arrangementer, store som små, som er målrettet udenlandske borgere

8 Medie: Arbejdsgruppen er enige om at endnu en webside IKKE løsningen. Selve løsningen skal funktionalitetsmæssigt hænge meget sammen med et socialt medie ligesom facebook, hvor man kan abonnere på nyheder fra denne Internationale eventkalender og så skal den kombineres med synligheden i byrummet, hvor storskærme sættes op på centrale steder, så som stationen, storcentret, DTU campus mv., hvor dagens/ugens events ruller hen over skærmen. Forslag til events, hvor de fleste eksisterer i forvejen: 1) LTK Velkomstmøder for udenlandske borgere 2) Jobsøgningskurser, såvel i Jobcenter som i virk/inst. 3) Alle kulturelle aktiviteter, som er sproguafhængige så som kunst, musik, frilandsmuseet, bibliotek m.fl. 4) Vigtigt! Arrangementer for den yngre aldersgruppe, år. Idé 4: Torvedage Ideen med torvedage er at skabe mere liv i byen og dermed distancere Lyngby fra at være en provinsiel by til en by med international atmosfære. Forudsætning: På det kommende Lyngby Torv skal der skabes gode forhold for at lokale handelsdrivende såvel som gårdene i Nordsjælland vil finde det attraktivt at erhverve en standplads på Lyngby Torvedage. Der kunne godt tænkes i en synergieffekt med det eksisterende og populære loppemarked om søndagen (P-pladsen bag storcentret). Indhold: Markedet skal bestå af boder med årstidens danske friske grøntsager, frugt, fisk, kød, ost, blomster mv., hvor man kan smage og dufte varerne og møde producenterne, der kan informere grundigt om indhold og anbefale opskrifter mv. Markedet skal afholdes 1-2 gange om ugen og tiltrække såvel udenlandske som danske borgere også uden for kommunegrænserne. Markedet skal differentiere sig fra Torvehallerne på Israels Plads ved at være lidt mere nede på jorden i forhold til indhold og priser

9 Skole- og dagtilbudsområdet Af: Kirsten Tholle (LTK), Beata E. Andersson (LTK), Helle Rasmussen (COWI), Charlotte Ege (Sprogcenter Hellerup), Ditte Marie E. Pedersen (LTK) Idé 1: Engelsksproget linje på en af kommunens folkeskoler Mål: at der bliver mulighed for som forældre at vælge en engelsksproget linje til sit barn på en af kommunens folkeskoler at prøver aflagt på den engelsksprogede linje giver merit til udenlandske ungdomsuddannelser Formål: at børn af udenlandske familier med arbejde i kommunen skal kunne fortsætte deres skolegang i et engelsksproget miljø at eleverne på linjen skal kunne tage afgangsprøve som kan give merit til ungdomsuddannelser i udlandet Metode: der tages kontakt til Børne- og Fritidsforvaltningen, Skoleafdelingen, som forelægger forslaget for skolelederkredsen den valgte skole indgår i et konkret udviklingsprojekt om oprettelsen af en engelsksproget linje på skolen skolen udarbejder en plan i samarbejde med Skoleafdelingen og Vidensbyorganisationen Ministeriet for Børn og Undervisning har under Forsøg og Udvikling pt. igangsat forsøg med undervisnings på engelsk på: Fredericia- Købmagergade skole Struer Parkskolen, evaluering foreligger og forsøget fortsætter ifølge skolen i permanent form Slagelse Eggeslevmagle Skole Faxe- Karise Skole Undervisningsministeriet har fastlagt følgende rammer til brug for behandlingen af ansøgninger om forsøg med undervisning på engelsk: Der vil som udgangspunkt ikke blive givet tilladelse til forsøg med undervisning på engelsk på klassetrin. Elever tilbydes undervisning i engelsk fra 3. klassetrin og hensynet til, at eleverne har den fornødne sproglige ballast til at begå sig på engelsk i en undervisningssammenhæng, taler afgørende for, at der tidligst kan undervises på engelsk fra 7. klassetrin. Dog kan der gives tilladelse til forsøg på klassetrin i - 7 -

10 tilfælde, hvor der samtidig undervises på dansk i mindst det vejledende timetal for faget/fagene, og undervisningen på engelsk således finder sted i timer, der yderligere er tildelt faget/fagene. Der vil alene blive givet tilladelse til forsøg, hvis undervisningen på engelsk indgår i et fagsamarbejde mellem engelsk og andre fag. Der vil ikke blive givet tilladelse til forsøg med afholdelse af test og prøver på engelsk. Der vil alene blive givet tilladelse til forsøg, hvis der (tillige) undervises på dansk i et sådant omfang, at det sikres, at eleverne har tilstrækkelige forudsætninger for at aflægge de obligatoriske test og afgangsprøver på dansk. Der vil alene blive givet tilladelse til forsøg, hvis der er tale om frivillige tilbud, og der skal på den pågældende skole tillige være mulighed for at følge et undervisningsforløb, hvor der udelukkende undervises på dansk (bortset eventuelt fra faget engelsk). Der vil alene blive givet tilladelse til forsøg, hvis undervisningen varetages af lærere, der har haft engelsk som linjefag på seminariet eller behersker engelsk på højere niveau. Forsøgene skal evalueres efter tre år med krav om en ekstern evaluering. Evalueringen skal blandt andet belyse, hvordan eleverne klarer sig til afgangsprøverne i de fag, hvor der indgår undervisning på engelsk. Idé 2: Mentoring for tilflyttere til Lyngby-Taarbæk Kommune Baggrund På vores 3. arbejdsgruppemøde blev det aftalt at foreslå en mentorordning for tilflyttere til kommunen. Formålet er at tilbyde en ordning, der gør det lettere for den enkelte eller for en familie at falde til i det nye land/ den nye by. Hvad er mentoring? Mentoring er en proces, hvor mentor og mentee - gennem samtale - udvikler mentees viden, evner og færdigheder indenfor et område, hvor mentee vil vide mere eller udvikle sig. Mentor er ikke en konsulent eller professionel coach, men er en erfaren person, der stiller sig selv, sin viden og erfaring til rådighed. Det er mentees opgave at sørge for indhold på mentormøderne, og det er mentees ansvar at tilpasse og bruge mentors input i sin egen situation. Mentor stiller til gengæld tid og erfaring til rådighed. Hvem kan være mentor? Alle der har erfaring indenfor det område, som mentee søger viden om og som er parate til at formidle deres egne erfaringer kan blive mentor. Det kræver derfor ikke særlig uddannelse at være mentor. Forudsætningen for en god mentor -mentee relation er, at - 8 -

11 mentee har lyst til at lære nyt, at begge er åbne for en dialog, og at mentor deler ud af sin viden og erfaring. Hvem er mentees? Mentees er tilflyttere til Lyngby-Tårbæk kommune, som enten er udlændige eller er danskere, der har boet længe i udlandet og som vil skyde genveje til at forstå den nye sammenhæng, de er blevet en del af. Det kan være en forældre der gerne vil forstå det danske skolesystem eller vide hvordan deres børn kommer hurtigt ind i en ny børnegruppe. Eller en spouse der søger job eller vil deltage i frivilligt arbejde og ønsker gode råd til at komme i gang. Eller det kan være en familie som gerne vil tættere på at forstå hvordan danske familier lever. Hvad får mentor ud af at være mentor? De fleste mentorer oplever, at det at skulle formidle egne erfaringer og få spørgsmål fra mentees giver anledning til refleksion og at man i de fleste tilfælde selv lærer noget nyt - både om sig selv og om andre. Måske får man sat sit eget liv i perspektiv og får ideer til forandringer. Tidsforbrug Det forventes at mentor og mentee mødes 4 gange på et halvt år, møderne foregår typisk hos mentor. Hvordan kommer man i gang? Mentee udfylder skema med en kort beskrivelse af ønsker om mentoring samt sprogkundskaber.? og kontakten mellem mentor og mentee bliver etableret igennem.? Derefter kontakter mentee sin mentor og aftaler det første møde. På dette møde uddyber mentee hvad han/hun håber at få ud af mentorsamtalerne, og der aftales mødefrekvens. Desuden drøftes fortrolighed, som eventuelt kan bekræftes i en efterfølgende mail. Mentor kan præsentere sig ganske kort og derefter spørge ind til mentee og baggrunden for at han/hun nu bor i Danmark inden der tages fat i de aktuelle emner for mentorsamtalen. Møderne kan afsluttes med en kort refleksion over hvordan tiden er blevet brugt, og hvordan det har passet mentee. Ligesom mentor og mentee kan overveje om det stadig er de samme emner som ved første møde, der er mest givende at drøfte ved næste møde

12 Idé 3: Internationale grupper i LTKs dagtilbud Baggrund Denne idé er opstået ud fra en betragtning om, at de større internationale virksomheder og uddannelsesinstitutioner ofte har medarbejdere, der medbringer familie med børn i førskole- og skolealderen, når de kommer til Lyngby-Taarbæk Kommune for at arbejde i en begrænset periode. Disse udenlandske familier har derfor et behov for at kunne benytte de tilgængelige dagtilbud i kommunen. Hverken børnene eller forældrene har dog sædvanligvis nogle danske sprogkundskaber, eller kendskab til det danske institutionssystem, og det kan derfor være svært for både børn og forældre at blive placeret i en dansk børneinstitution på lige fod med danske børn og deres forældre. Dette er således et forslag til et projekt om oprettelse af internationale grupper i LTKs dagtilbud, som skal imødekomme et behov for internationalt orienteret børnepasning i LTK. Målgruppen er udenlandske familier, med børn i førskole-alderen, der kommer til LTK for en begrænset periode pga. den ene eller begge forældres ansættelse på en arbejdsplads i LTK. Mål Målet er at oprette internationale grupper i et antal dagtilbud i LTK (antallet afhænger af behov, og tilslutning fra institutionerne), således at udenlandske ansatte ved internationale virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan tilbydes, at deres børn kan blive placeret i et dagtilbud i gruppe med andre internationale børn, og med engelsksproget personale tilknyttet. Formål Formålet er at give internationale borgere i LTK mulighed for at få deres børn passet i omgivelser, hvor de forstår sproget, og hvor forældrene sikres engelsksprogede kontaktpersoner, som de kan kommunikere med om deres barns pasning og pleje. Derved bliver det mindre fremmed for både børn og forældre at benytte dagtilbuddene, og man undgår en lang indkøringsfase, hvis man blot skal opholde sig i Danmark for en begrænset periode. Afhængigt af varigheden af deres ophold i Danmark/LTK, kan man vælge at tilbyde de internationale borgere mulighed for selv at vælge om deres barn skal fortsætte i den internationale gruppe, eller om det skal indsluses i en almindelig gruppe. Ydermere er der i mange tilfælde også en forælder, der er medfølgende ægtefælle uden eget arbejde i Danmark, og der tænkes i dette idéoplæg, at man kunne inddrage disse medfølgende ægtefæller som ressource i forhold til udvikling og drift af disse internationale grupper med inspiration fra Gentofte Skoleudviklingsprojekt SKUB

13 Derved opstår den ekstra bonus, at man aktiverer og inddrager en gruppe af internationale borgere i LTK, som ellers kunne risikere at blive meget isoleret og overset. Metode/Organisering Idéen kan forelægges for Børne- og fritidsforvaltningen i LTK, som derefter kan viderekommunikere den ud til dagtilbuddene med henblik på at de dagtilbud, der er interesserede i at have en international gruppe, indgår i et konkret projekt omkring udvikling af idéen. Projektejer kan være den kommende Vidensbyorganisation eller Børne- og Fritidsforvaltningen; projektleder kan være en repræsentant fra en af de to organisationer, eller en leder af et dagtilbud, der indgår i projektet; og projektgruppen kan sammensættes af repræsentanter fra Børne- og Fritidsforvaltningen, de pågældende dagtilbud, samt repræsentanter fra internationale virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der har medarbejdere, som falder indenfor målgruppen. Der gøres opmærksom på, at der bør tages hensyn til gældende lovgivning på området, og at det eventuelt vil blive aktuelt at etablere forsøg. Bl.a. kan det blive nødvendigt at søge om dispensation fra reglerne for anvisning af institutionspladser, således at de forældre, der falder indenfor målgruppen, får mulighed for at vælge et dagtilbud med en international gruppe, uafhængigt af pladsanvisningen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Indholdet af LTU s virksomhedsplan 2011 har været drøftet både i bestyrelsen og MEDudvalget i løbet af december 2010.

Indholdet af LTU s virksomhedsplan 2011 har været drøftet både i bestyrelsen og MEDudvalget i løbet af december 2010. LTUs Virksomhedsplan 2011(version 22122010) En overgangsvirksomhedsplan fra skoleåret 2009/2010 til den kommende 2-årige virksomhedsplan, der skal være gældende for kalenderårene 2012-2013 1. Indledning

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension Konference om Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension En af Lyngbys store virksomheder Danica Pension er en del af Danske Bank koncernen, Danica Pension har hovedkontor i Lyngby

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Byrådet via Magistraten INDSTILLING Den 1. december 2003 Tlf. Nr.: 8940 2195 Jour. Nr.: 24.10.05I00 Ref.:

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Input til drøftelse af indhold i projekt Ungeindsats Aalborg 2015 s ansøgning til Socialfonden

Input til drøftelse af indhold i projekt Ungeindsats Aalborg 2015 s ansøgning til Socialfonden Input til drøftelse af indhold i projekt Ungeindsats Aalborg 2015 s ansøgning til Socialfonden Seniorkonsulent Jesper Pedersen Styregruppemøde, Aalborg, 5/3 2015 Temadag Jesper Pedersen Den tværfaglige

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

DI Den 9. november 2009 SGA

DI Den 9. november 2009 SGA DI Den 9. november 2009 SGA I det seneste år har der været en debat om behovet for internationale skoler. For at kvalificere den debat har DI spurgt en række danske virksomheder om deres behov for internationale

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV v. Peder Skelbo Hansen, cand. pæd. soc. Skoleleder på Nordbyskolen siden 2013 og skoleleder siden 2005. HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION?

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord KOMMUNALDIREKTØREN Internationalt område Dato: 8. september 2010 Tlf. dir.: 44773015 Fax. dir.: 44772704 E-mail: sbb@balk.dk Kontakt: Susse Bøtefyhr Sagsnr: 2010-23505 Dok.nr: 2010-156016 UDKAST BALLERUP

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Baggrund/formål Her beskrives, hvorfor projektet igangsættes. Der skal pustes nyt liv i Haslev Seminarium, som står tomt. Bygningerne og de smukke omgivelser

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Internationalt udvalget har udarbejdet følgende forslag, som er opdelt under to overskrifter: DFL ud i verden og Verden ind i DFL DFL ud i verden At udvide

Læs mere