Hejrevangens Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hejrevangens Boligselskab"

Transkript

1 Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral

2 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET FREDERIKSBERG Telefon Telefax Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral Sag: Hejrevangens Boligselskab afd. 5 og 6 v. Boligkontoret Danmark Sag nr. Dato: Nærværende projektforslag for ændring af blokvarmecentral er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december Indhold af projektforslag er som angivet i bekendtgørelsens kapitel 4, 21. Projektforslag (09/18776) angående skift fra naturgas til biobrændsel på Hejrevangen har tidligere ( ) været behandlet i kommunens Teknik- og Miljøudvalg. 21, 1) Ansvarlige for projektet Bygherre: Hejrevangens Boligselskab afd. 5 og 6 Administrator: Boligkontoret Danmark Fabriksvej 8C 3000 Helsingør Kontaktperson Jan Larsen Rådgiver: Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Godthåbsvænget Frederiksberg Kontaktperson Mark Anderson og Søren Knudsen 21, 2 og 3) Forhold til varmeplanlægning, elforsyning og naturgasforsyning Bebyggelsen er udlagt til naturgasforsyning fra fælles varmecentral med 2 kedler. Med den forslåede løsning vil begge kedler blive fjernet og erstattet med en enkelt fjernvarmeveksler. Fjernvarme leveres fra nyoprettet fjernvarmeledning tilsluttet eksisterende hovedledning mellem Nordforbrændingen og Helsingør Fjernvarme. Fjernvarmeledningen er som nuværende tiltænkt naboejendommen Stejlepladsen II, der den 4. juni af Teknik- og Miljøudvalget fik godkendelse af projektet om konvertering fra elvarme til fjernvarme (sag nr. 09/9646). Fjernvarmeledningen løber ned imellem de to ejendomme og den forventes derfor ikke at skulle forlænges i forbindelse med projektet på Hejrevangen, men ledningen skal dimensioneres svarende til det samlede forsyningsdområde. Som udgangspunkt regnes Nordforbrændingen s udgift til fjernvarmeledningen delt ligeligt imellem de to projekter.

3 21, 4) Forsyningsområder, varmebehov, tekniske anlæg m.m. Varmeforsyningen til boligerne vil fremover blive dækket 100% af Fjernvarme. Jordledningsnet renoveres, hvor der er målt høje temperaturer på jordoverfladen. Eksisterende liggende varmtvandsbeholdere i boligerne udskiftes til stående beholdere med god afkøling. Vekslere placeret for enden af hver blok fjernes og boliger forsynes i stedet direkte fra varmecentralen. Vandmængder til blokke indreguleres. 21, 5) Tidsplan Der er aftalt følgende foreløbige tidsplan: Projektering, udbud og licitation maj november 2009 Udførelse december 2009 maj , 6) Arealafståelser Fjernvarmeveksleren vil stå i den eksisterende fjernvarmecentral og det vil derfor ikke være nødvendigt med arealafståelser. 21, 7) Forhandling med forsyningsselskaber Nordforbrændingen har tilkendegivet at de vil forsyne Hejrevangen med Fjernvarme. 21, 8) Økonomi for brugere

4 Varme- og varmtvandsanlæg er opbygget med fælles varmecentral og varmeledninger i jord frem til gavlbolig i hver rækkehusblok, hvor der er placeret varmeveksler. Fra varmeveksler er der for hver blok fremført varmeledninger i gulv, der forsyner de enkelte radiatorer i blokken samt en varmtvandsbeholder i hver bolig. Denne opbygning indebærer, at der året igennem må køres med en høj fremløbstemperatur, og der er ringe afkøling grundet dårlig afkøling i varmtvandsbeholdere og tab af afkøling i varmevekslere. Desuden medfører dette stort varmetab fra kedelinstallation, varmeledninger i jord og ventilbrønde og varmeledninger i blokke. Bebyggelsen energiforbrug er ca. 215 kwh/m 2, hvilket er væsentlig højere end tilsvarende ejendomme. Afdeling har derfor vedtaget at varmeforsyning skal renoveres. Den foreslåede løsning vurderes at være den bedste, såvel energimæssigt som ud fra et brugerøkonomisk synspunkt. I forhold til alternativ løsning (se nedenfor under samfundsøkonomisk analyse) vil der være følgende økonomiske fordele: Udgift til brændsel er kr. ca mindre årligt. Anlægsinvestering er betalt tilbage på ca. 6 år. 21, 9) Energi- og miljømæssige vurderinger Miljømæssige vurderinger Fjernvarmen fra Nordforbrændingen produceres hovedsageligt på affald og betragtes derfor i mange henseender som uden klimabelastning. Fjernvarme giver desuden den fordel at det har en høj grad af forsyningssikkerhed. Produktionen af naturgas i Danmark forventes allerede at blive reduceret fra 2010, og vil efter få år betyde, at Danmark vil blive afhængig af import af naturgas fra andre lande. Rambøll A/S og Ålborg Universitet har udarbejdet rapporten Varmeplan Danmark. I rapporten skitseres hvordan Danmark på sigt kan erstatte gas med fjernvarme, biobrændsler og bl.a. varmepumper. Klima- og energiministeren, Connie Hedegaard, henviser til denne rapport i et brev til landets 92 kommuner, hvori hun opfordrer kommunerne til at se på mulighederne for at konvertere fra gas til fjernvarme. Som svar på Varmeplan Danmark tilkendegiver bl.a. HNG, at de ikke ønsker at opretholde en forsyningsstruktur som det danske samfund ikke længere prioriterer. HNG s net er afskrevet i Energimæssige vurderinger Afdelingens samlede naturgasforbrug til opvarmning og varmt vand udgør ca m 3 naturgas årligt svarende til ca MWh. Nuværende forsyning fra fælles varmecentral er i øjeblikket 100% fra den nyere kedel med en estimeret årsvirkningsgrad på 80%. Den forslåede løsning, vil som beskrevet i det ovenstående indebære, at kedlerne udskiftes til en fjernvarmeveksler med en årsvirkningsgrad på 97%. Dette giver en årlig varme besparelse på ca. 270 MWh for brugerne. Fjernvarmen produceres som kraftvarme med virkningsgrader på 62,7% og 22,3% for hhv. varme og el inkl. transmissionstab. Samlet giver det en varmevirkningsgrad på 60,8%

5 Den foreslåede løsning, såvel som den alternative løsning, vil desuden omfatte følgende: Renovering af dårligt isolerede jordledninger. Nedlæggelse af varmevekslere i blokke. Udskiftning af varmtvandsbeholdere i boliger. Indregulering af vandmængder i blokke. Disse arbejder vil samlet set medføre en årlig varmebesparelse på ca. 90 MWh samt en årlig el-besparelse på ca. 10 MWh. 21, 10) Samfundsøkonomisk analyse Relevant alternativt løsning til den ansøgte løsning består i fortsat varmeforsyning med eksisterende gaskedel med moderniseret automatik samt øvrige arbejder som angivet ovenfor. I henhold til forudsætningerne skal der beregnes en samfundsøkonomisk nutidsværdi med kalkulationsrenten 6%. Heri er inkluderet de samfundsøkonomiske miljøomkostninger af CO2, N2O, CH4, NOx og SO2 emissioner i projektet og i den alternative løsning, ligesom der er taget højde for de afledte samfundsøkonomiske virkninger. I den samfundsøkonomiske vurdering er der anvendt følgende anlægsudgift og levetider for den ansøgte og den alternative løsning: Relevante scenarier: Alternativ løsning: Eksisterende gaskedel Ansøgte løsning: Fjernvarme fra Nordforbrændingen Udgift ekskl. moms Levetid Udgift ekskl. moms Levetid Varmecentral Kr år* Kr år Investering for Nordforbrændingen - - Kr år Varmtvandsbeholdere Kr år Kr år Fjernelse af vekslere og indregulering Kr år Kr år * Der regnes med en udgift på kr inkl. moms til ny kedel og brænder efter 10 år. Der er vedlagt samfundsøkonomisk analyse, hvor den ansøgte løsning er sammenlignet med den alternative løsning. Analysen er foretaget med regneark udarbejdet af Bjarne Mortensen, HNG 2009 (udarbejdet ud fra energistyrelsens Vejledning for samfundsøkonomiske analyser af projekter på energiområdet ). Det fremgår af analysen (se vedlagte inddata- og resultatark fra analysen), at den ansøgte løsning samlet set over en 20 års periode er kr eller 27,5% bedre end den alternative løsning. Det fremgår desuden at prisen for CO2 fortrængning er kr pr. ton. Til sammenligning har Energistyrelsen fastlagt en maksimal pris på CO2 fortrængning på kr. 180,- for projekter med skift af varmeforsyning. På trods af at investeringen i fjernvarme er næste 6 gange så stor som alternativet giver fjernvarmen samfundsøkonomisk overskud, da udgiften til brændsel + drift er noget

6 mindre. Nordforbrændingen er et Kraftvarmeværk og tjener også penge på at sælge strøm hvilket tæller positivt. Mark Askegren Anderson & Søren Knudsen

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg Maskiner og planteavl nr. 101 2009 FarmTest Nabovarmeanlæg Titel: Nabovarmeanlæg Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Layout: Gitte Bomholt,

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere