NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET"

Transkript

1 NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/

2 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til Prisstigningerne drives af enkelte sektorer 1 IPD s prisindeks vil formentlig vise en svagere prisudvikling end Sadolin & Albæks prisindeks 2 Totalafkastet for ejendomsinvesteringer var i 2013 gennemsnitligt 11,4% 2 Investeringer i fast ejendom har et attraktivt forhold mellem afkast og risiko 3 Transaktionsvolumen stiger fortsat 4 International investorer udgør fortsat en betydelig del af markedet 4 Danske investorer dominerer i kontorsegmentet 5 Butiksejendomsmarkedet domineres af udenlandske investorer 6 Investorernes risikovillighed er stigende 6 Investeringsmarkedet for lager- og industriejendomme domineres af udenlandske investorer 7 Stigende fokus på ejendomme med udviklingspotentiale 8 Side ERHVERVSUDLEJNINGSMARKEDET 9 Tomgangen for kontorer er stigende 9 Udlejningsmarkedet for butikker 10 DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER 11 Øget optimisme på de globale ejendomsinvesteringsmarkeder 11 Europa er fortsat en populær destination for ejendomsinvesteringer 12 Institutionelle investorer øger ejendomseksponeringen 12 Ejendomsinvesteringer drives i stigende grad af en forventning om værditilvækst 13 MARKEDSBAROMETER KØBENHAVN, AARHUS, TREKANTOMRÅDET Citat kun mod kildeangivelse Sadolin & Albæk A/S Palægade 2-4, DK-1261 København K, Tel: Fax: Store Torv 7, 2, DK-8000 Aarhus C, Tel: Fax: Web: In alliance with Jones Lang LaSalle

3 EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET Prisstigninger fra 2012 til markerede et vendepunkt på det danske ejendomsinvesteringsmarked. For første gang siden finanskrisen er priserne på investeringsejendomme således igen stigende. Sadolin & Albæks prisindeks for erhvervsejendomme (indeks 100 = 1984) Nominelle værdier Deflaterede værdier Sadolin & Albæks prisindeks for erhvervsejendomme i Hovedstadsområdet viser, at de gennemsnitlige ejendomspriser fra 2012 til 2013 steg med 5,8%, den kraftigste prisudvikling siden Priserne er dog fortsat omkring 12% under den hidtidige top i Prisstigningerne drives af enkelte sektorer Det er imidlertid værd at notere, at de stigende priser især er drevet af ganske kraftige prisstigninger i enkelte sektorer, mens store dele af markedet for erhvervs- og investeringsejendomme i øvrigt har ligget fladt. Den kraftigste prisudvikling er noteret på strøgejendomme, som har nydt godt af en kombination af stigende butikslejepriser og faldende startafkastkrav. Det er selvklart, at en sådan kombination vil medføre en meget gunstig udvikling. Også blandede byejendomme samt erhvervsejendomme med meget lange lejekontrakter har udviklet sig ganske positivt. Her er prisstigningerne imidlertid overvejende drevet af et svagt fald i investorernes krav til det direkte afkast. En betydelig pengerigelighed og det fortsat meget lave renteniveau som for de korte europæiske renter formentlig vil vedvare en rum tid endnu har medført, at investorer for ejendomme med en ekstraordinært stor cash flow sikkerhed er indstillet på at acceptere et lavere direkte afkast af investeringen. Det skal nævnes, at regnskaberne for de betydende danske institutionelle investorer efter Sadolin & Albæks opfattelse vil vise en In alliance with Jones Lang LaSalle 1

4 IPD s prisindeks vil formentlig vise en svagere prisudvikling end Sadolin & Albæks prisindeks noget svagere udvikling end Sadolin & Albæks prisindeks, primært fordi danske pensionskasser er mere eksponeret mod kontorejendomsmarkedet end markedet for butiksejendomme på strøggader. Prisindekset for 2013 fra International Property Databank, IPD, er på tidspunktet, hvor dette NewsLetter skrives, endnu ikke offentliggjort. Det er imidlertid Sadolin & Albæks vurdering, at IPD s prisindeks vil vise en (betydeligt) svagere prisudvikling for 2013 end Sadolin & Albæks prisindeks. IPD s prisindeks baserer sig på overvejende interne vurderinger foretaget af pensionskasser, livsforsikringsselskaber og enkelte store ejendomsselskaber. Der kan være en tendens til, at sådanne investorer bevidst eller ubevidst foretager en vis resultatudjævning, således at volatiliteten for ejendomsværdierne ikke fuldt ud afspejles i værdiansættelserne. Det er således tankevækkende at notere, at mens ejendomspriserne ifølge Sadolin & Albæks prisindeks faldt gennemsnitligt 16% fra toppen i 2007 til bunden i 2012, viste IPD s indeks for samme periode et prisfald på kun 5%. Totalafkastet for ejendomsinvesteringer var i 2013 gennemsnitligt 11,4% Ud over prisstigningerne genererer investeringsejendomme også et direkte driftsresultat i 2013 på gennemsnitligt 5,6% af primoværdien. Totalafkast på ejendomsinvesteringer, Hovedstadsområdet 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Totalafkast Direkte afkast Værdiudvikling Totalafkastet af ejendomsinvesteringer i Hovedstadsområdet var således i 2013 på respektable 11,4%, naturligvis langt lavere end de gevinster, som kunne registreres på aktiemarkedet, men et langt højere afkast end obligationsmarkedet. Set over en længere periode bør aktieinvesteringer give et højere afkast end ejendomsinvesteringer, som til gengæld vil give et højere afkast end obligationsmarkedet. 2 In alliance with Jones Lang LaSalle

5 På nedenstående figur ses totalafkastet ved aktie-, obligations-, og ejendomsinvesteringer fra 2000 til og med Totalafkast for aktier, obligationer og fast ejendom (indeks 100 = 2000) Erhvervsejendomme i Hovedstadsområdet Nordea benchmark 7-årig obligation MSCI Denmark, totalafkast, aktier Kilder: MSCI Barra, Nordea og Sadolin & Albæk Set over denne periode har ejendomsinvesteringer rent faktisk givet et lidt højere afkast end aktiemarkedet. Resultatet vil dog falde anderledes ud, såfremt analyseperioden er 2002 til og med 2013, idet aktiemarkedets fald efter IT-boblen omkring år 2000 i denne analyse ikke medtages. Investeringer i fast ejendom har et attraktivt forhold mellem afkast og risiko Nedenstående tabel viser afkast for 2013 samt for for aktier, obligationer og investeringsejendomme. Endvidere angives i tabellen risikoen, målt som standardafvigelsen. Som det fremgår, har ejendomsinvesteringer ud over positive porteføljediversifikationsegenskaber et ganske attraktivt forhold mellem afkast og risiko. For perioden siden 1990 som har været præget af rentefald og dermed høje obligationsafkast har investeringer i erhvervsejendomme i Hovedstadsområdet således givet et lidt højere afkast end obligationer, men med en væsentligt lavere risiko. Aktiemarkedet har derimod givet et noget højere afkast, men med en meget markant højere risiko. Afkast og risiko for aktier, obligationer og erhvervsejendomme Afkast Afkast Risiko % % % MSCI Denmark, totalafkast, aktier 18,7% 13,4% 25,8% Nordea benchmark 7-årig obligation -3,2% 8,4% 9,2% Erhvervsejendomme, Hovedstadsområdet 11,4% 8,5% 8,0% 0,049 Kilder: MSCI Barra, Nordea og Sadolin & Albæk In alliance with Jones Lang LaSalle 3

6 Transaktionsvolumen stiger fortsat Der blev i 2013 omsat investeringsejendomme i Danmark for ca. DKK 27 mia., det højeste volumen efter finanskrisen. Transaktionsvolumen for erhvervs- og investeringsejendomme (i mia. DKK) E13 Danmark Hovedstadsområdet Det skal dog understreges, at markedet efter Sadolin & Albæks vurdering endnu ikke er fuldt normaliseret med et normalt transaktionsvolumen. Ligeledes er det værd at bemærke, at 2 transaktioner mod slutningen af året, salget af DONG s hovedsæde til ATP Ejendomme samt salget af Magasin-bygningen på Kongens Nytorv i København til et konsortium mellem PensionDanmark og ATP Ejendomme, alene stod for knap 15% af årets samlede transaktionsvolumen, og udviklingen må således siges at være ganske følsom over for antallet af enkelttransaktioner for meget store ejendomme. Det er imidlertid Sadolin & Albæks opfattelse, at vi i de kommende år vil se yderligere stigninger i transaktionsvolumenet, der således forventes at normalisere sig inden for nogle få år, i takt med at også finansieringsmulighederne for ejendomsinvesteringer normaliseres. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at det betydelige antal internationale investorer, som i dag er aktive i Danmark, alt andet lige må antages at medføre en øget transaktionshyppighed. Mens danske pensionskasser typisk har en meget lang investeringshorisont, vurderer Sadolin & Albæk således, at internationale investorer i højere grad vil implementere en mere aktiv porteføljestrategi. Internationale investorer udgør fortsat en betydelig del af markedet Af det samlede transaktionsvolumen på ca. DKK 27 mia. stod internationale investorer for ca. 45% i In alliance with Jones Lang LaSalle

7 Til trods for de to ovenstående danske transaktioner, som alene udgjorde knap 15% af transaktionsvolumenet, er de internationale investorers andel af det samlede transaktionsvolumen således steget yderligere fra niveauet på 40% i Investorfordeling, ejendomsinvesteringer i Danmark i % Dansk 55% International Danske investorer dominerer i kontorsegmentet Selv om flere specielt svenske og norske investorer i stigende grad er aktive i kontorsegmentet, er det i høj grad fortsat domineret af nationale investorer, specielt pensionskasser og livsforsikringsselskaber. I 2013 var internationale investorers andel af de samlede investeringer kun ca. 11%. Investorfordeling, investeringer i kontorejendomme i Danmark i % Dansk International 89% In alliance with Jones Lang LaSalle 5

8 Butiksejendomsmarkedet domineres af udenlandske investorer Omsætningen af butiksejendomme var i 2013 på næsten DKK 7 mia., i historisk kontekst et meget højt tal. To enkelttransaktioner, ECE s køb af Rosengårdcentret i Odense samt PensionDanmark og ATP Ejendommes køb af Magasin på Kongens Nytorv, androg imidlertid ca. 70% af det samlede investeringsvolumen. Investorfordeling, investeringer i butiksejendomme i Danmark i % International 60% 40% Dansk - Magasin Dansk - øvrigt 11% Ses der bort fra Magasin-transaktionen, stod danske investorer kun for ca. 11% af det samlede transaktionsvolumen. Investorernes risikovillighed er stigende Det er notorisk, at i en lavrenteperiode med ingen eller kun en meget svag økonomisk vækst, er risikoaversionen blandt ejendomsinvestorer betydelig. Investeringsinteressen er i et sådant miljø motiveret af muligheden for at få et stabilt og sikkert løbende cash flow, og muligheder for leje- og værdistigninger vægtes ikke højt. Det betyder, at investorerne overvejende efterspørger ejendomme inden for core -segmentet, dvs. fuldt udlejede ejendomme med en høj grad af sikkerhed for den fremtidige lejeindtægt. Af naturlige årsager er boligudlejningsejendomme derfor i høj kurs. Det samme gælder de mest velbeliggende kontor- og butiksejendomme med lange lejekontrakter og kapitalstærke lejere. I takt med, at økonomien bedres med en stigende aktivitet og en stigende beskæftigelse, skifter ejendomsinvestorerne fokus. En øget økonomisk aktivitet vil øge behovet for erhvervslokaler, og investorerne vil vægte muligheden for leje- og værdistigninger højere. Det første segment inden for investeringsejendomme, hvor stigende efterspørgsel og priser kunne registreres, var boligejendomme i de store byer, primært København. Sådanne ejendomme er typisk kendetegnet af en lav risiko for tomgang og markante fald i lejeindtægten, ligesom de også i finansieringsmæssig henseende er relativt nemme at håndtere. 6 In alliance with Jones Lang LaSalle

9 I 2013 kunne der fortsat registreres en pæn omsætning af boligejendomme, men boligudlejningsejendommenes andel af de samlede ejendomsinvesteringer var faldende. Omsætning af investeringsejendomme i 2013, sektorfordelt 8% 34% 26% Kontor Butik Industri/lager Bolig Øvrigt 5% 27% Som det fremgår af ovenstående figur, var boligejendommes andel af det samlede transaktionsvolumen i 2013 på 26%, et ganske markant fald i forhold til 2011 og Det største enkeltsegment var kontorejendomme, men også inden for butiksejendomme var transaktionsaktiviteten betydelig. Det er endvidere interessant at notere, at mens omsætningen inden for segmentet industri og lager i de foregående år har været meget beskeden, har der igen i 2013 kunne registreres en stigende investorinteresse i dette segment, der normalt betragtes som et relativt risikofyldt segment. Det samme gælder øvrige ejendomme, som inkluderer specialejendomme, herunder hotelejendomme. Investeringsmarkedet for lager- og industriejendomme domineres af udenlandske investorer Der er i Danmark meget få investorer, som har valgt at fokusere på markedet for industri- og lagerejendomme. Enkelte betydende institutionelle investorer har store porteføljer inden for segmentet, men holder sig fra nyinvesteringer. Den øgede transaktionsaktivitet i dette segment er derfor forårsaget af en stigende interesse fra specialiserede udenlandske investorer, som har noteret sig, at konkurrencen om at købe industri- og lagerejendomme er beskeden og priserne derfor lave. Såfremt man samtidig forventer en stigning i den økonomiske aktivitet, vil det være nærliggende at antage, at der i dette segment vil være mulighed for betydelige kapitalgevinster. I 2013 stod udenlandske investorer for 68% af det samlede transaktionsvolumen inden for industri- og lagersegmentet, som med en samlet omsætning på under DKK 1,5 mia. fortsat må betegnes som et lille og relativt illikvidt segment. In alliance with Jones Lang LaSalle 7

10 Investorfordeling, investeringer i industri- og lagerejendomme i % Dansk International 68% Stigende fokus på ejendomme med udviklingspotentiale Den øgede risikovillighed blandt ejendomsinvestorer kan også aflæses i transaktionsaktiviteten, opdelt efter risikoprofil. Ejendomsinvesteringer i Danmark i 2013, opdelt efter risikoprofil 6% 36% 44% Core Core+ Value - added Opportunistisk 14% Investeringsejendomme opdeles normalt i segmenterne core ejendomme med meget høj cash flow sikkerhed og uden mulighed for på kort sigt at tilføre værdi; core+ core ejendomme, men med begrænsede udviklingsmuligheder; value-added ejendomme med svagt eller usikkert cash flow og betydelige muligheder for værditilvækst gennem aktiv forvaltning, samt opportunistisk ejendomme med begrænset eller intet cash flow og muligheder og behov for massive værdiforbedrende tiltag. Selv om segmenterne core og core+ også i 2013 samlet set var det største segment med 58% af de samlede investeringer, er det inter- 8 In alliance with Jones Lang LaSalle

11 essant at notere, at aktiviteten i segmentet value-added er steget meget betydeligt. Både fra udenlandske ejendomsfonde samt privatinvestorer og i stigende grad danske investorer er interessen for value-added ejendomme stærkt stigende. Det gælder såvel boligejendomme, f.eks. boligudlejningsejendomme med omkostningsbestemt leje og muligheder for moderniseringer, som kontor- og butiksejendomme, f.eks. ejendomme med en vis tomgang eller andet udviklingspotentiale. Den stigende efterspørgsel efter value-added ejendomme afspejler således både en øget risikovillighed hos investorerne og en tro på, at en mere positiv konjunkturudvikling vil forbedre rammebetingelserne for ejendomsinvesteringer. ERHVERVSUDLEJNINGSMARKEDET Tomgangen for kontorer er stigende De svage tendenser til en konjunkturel forbedring er endnu ikke for alvor slået igennem på udlejningsmarkedet. Tomgang for kontorer i Hovedstadsområdet 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Kilde: Oline-ED Statistikken Som det fremgår af ovenstående figur, er tomgangsprocenten for kontorer på det seneste stigende. Det er samtidig værd at bemærke, at der både i Ørestad, Nordhavnen, Lyngby, Gladsaxe og andre kontorområder er nybyggeri undervejs, herunder i et vist omfang spekulativt nybyggeri. Det er derfor Sadolin & Albæks vurdering, at tomgangen selv med forbedrede økonomiske udsigter og en stigning i beskæftigelsen næppe vil falde i nævneværdig grad de kommende 24 måneder. I de centrale bydele registreres der derimod på trods af udflytninger af blandt andet en række statslige institutioner ikke nogen større stigning i tomgang. Blandt de medvirkende årsager hertil er, at der registreres et øget antal konverteringer fra kontor til bolig. In alliance with Jones Lang LaSalle 9

12 I det centrale København ses i dag for kontorlokaler af lidt mere sekundær kvalitet ofte lejepriser på mellem DKK og pr. m 2, vel at mærke inklusive ejendomsskatter og øvrige driftsomkostninger. Når der samtidig for de mest attraktive og velindrettede boliger på under m 2 ses lejepriser, som nærmer sig DKK pr. m 2, kan det give god mening at konvertere fra kontorer til boliger, hvor tomgangsrisikoen oven i købet er lavere. Endelig vil der i nogle tilfælde være mulighed for i forbindelse med en konvertering af arealer fra kontor- til boligformål at opnå fritagelse fra dækningsafgift (såfremt andelen af ejendommen, som anvendes til dækningsafgiftspligtige formål ved konvertering falder til under 50%). Det vil yderligere øge rentabiliteten af en konvertering fra erhverv til bolig. Udlejningsmarkedet for butikker På butiksmarkedet registreres i disse år en stigende polarisering. Sekundære butiksområder og mindre attraktive lokalcentre kæmper med stigende tomgang og faldende lejepriser. Det samme gælder for butikker i det såkaldte big box segment på mindre attraktive beliggenheder, som tillige oplever en stigende konkurrence fra internethandlen, der naturligt nok vokser mest inden for varegrupper, som er pladskrævende. Til gengæld udvikler butiksmarkedet på de mest attraktive strøggader specielt i København sig overordentligt gunstigt, og tomgangen i de centrale bydele ligger stabilt. Tomgangen for butikker i København 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Kilde: Oline-ED Statistikken På de mest attraktive strøgbeliggenheder har toplejeprisen for længst passeret DKK pr. m 2, og Sadolin & Albæk forventer, at et niveau på DKK pr. m 2 vil blive testet inden for den nærmeste fremtid. Som det fremgår af nedenstående figur, overstiger lejepriserne på Strøget således niveauet fra de glade dage i , hvor forbruget var historisk højt. Udviklingen er et udtryk for, at de 10 In alliance with Jones Lang LaSalle

13 attraktive butiksstrøg i dag tilbyder oplevelsesshopping med stærke internationale brands og et pulserende byliv, som tiltrækker forbrugere og omsætning. Hertil kommer, at København efterhånden er blevet en væsentlig destination for storbyturisme, som både styrker bylivet og detailhandelsomsætningen i indre by. Toplejepriser, Strøget (DKK pr. m 2 p.a.) DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER Øget optimisme på de globale ejendomsinvesteringsmarkeder Vi har i dette nummer af NewsLetter valgt at omtale nogle væsentlige udviklingstendenser på det globale ejendomsinvesteringsmarked. Globalt registreres en øget optimisme på ejendomsmarkedet, i takt med forventningen om en mere positiv økonomisk udvikling. Omsætning af investeringsejendomme globalt (i mia. USD) Kilde: Jones Lang LaSalle In alliance with Jones Lang LaSalle 11

14 Som det fremgår af ovenstående figur, er den globale transaktionsaktivitet inden for investeringsejendomme steget fra omkring USD 200 mia. i 2009 til USD 500 mia. i Fra 2012 til 2013 var stigningen på knap 30%, og der forventes en yderligere stigning i transaktionsaktiviteten i Transaktionsaktiviteten er dog fortsat noget under de eksorbitant høje niveauer fra 2006 og Ses udviklingen på kvartalsbasis, er det imidlertid værd at bemærke, at transaktionsvolumen i 4. kvartal 2013 faktisk var højere end i 4. kvartal Omsætning af investeringsejendomme globalt (i mia. USD) Americas EMEA Asia Pacific Kilde: Jones Lang LaSalle - Note: Americas = Nord- og Sydamerika/EMEA = Europa, Mellemøsten, Afrika/Asia Pacific = Asien og Stillehavsområdet) Europa er fortsat en populær destination for ejendomsinvesteringer I de senere år har den økonomiske vækst været langt større i Asien end i Europa, og aktuelt accelererer væksten i Nordamerika også kraftigt. Dette kunne føre til den antagelse, at ejendomsmarkedet i disse regioner ville tiltrække mere kapital end de europæiske markeder, hvor den økonomiske vækst fortsat halter noget bagud. Det er imidlertid ingenlunde tilfældet. Omsætningen af investeringsejendomme i Europa er steget i stort set samme takt som i Asien og Nordamerika, og Europa er fortsat en meget populær ejendomsinvesteringsdestination. For de asiatiske markeder registreres der faktisk aktuelt en øget forsigtighed blandt ejendomsinvestorer, først og fremmest som følge af bekymringerne for, om de asiatiske renteniveauer vil stige. Der er selvsagt en risiko for, at samme tendens på et tidspunkt vil ramme de amerikanske markeder, mens der er en bredt funderet forventning om, at renteniveauet i Europa vil forblive lavt i en længere periode. Institutionelle investorer øger ejendomseksponeringen De meget lave obligationsrenter betyder, at pensionskasser og livsforsikringsselskaber i stigende grad retter deres interesse mod såkaldt alternative investeringer (alternative til aktier og obligationer), herunder gæld, infrastruktur og ejendomme. 12 In alliance with Jones Lang LaSalle

15 Af en undersøgelse af institutionelle investorers allokeringspræferencer, foretaget af AMP Capital i oktober 2013, fremgår det klart, at de institutionelle investorers allokering p.t. undergår kraftige forandringer. Forventede allokeringsændringer for institutionelle investorer Direkte ejendomsinvesteringer 23% Private equity 23% Direkte infrastrukturinv. 18% Infrastruktur gæld 16% Europæiske aktier 16% Amerikanske aktier - 8% Investment grade obl. - 11% Nationale virksomhedsobl. - 13% Globale statsobligationer - 15% Nationale statsobligationer - 23% - 30% - 20% - 10% 0% 10% 20% 30% Kilde: AMP / Institutional Investor Custom Research Group Det fremgår klart af ovenstående figur, at allokeringen af investeringsaktiver til obligationsmarkedet er faldende. For aktiemarkedet forventes en lavere allokering til amerikanske aktier, men en stigende allokering til europæiske aktier. De aktivklasser, hvortil allokeringen stiger kraftigst, er således infrastrukturinvesteringer, private equity og direkte investering i fast ejendom. Ejendomsinvesteringer drives i stigende grad af en forventning om værditilvækst Investeringsfokus ved institutionelle ejendomsinvesteringer Løbende afkast Værditilvækst Kilde: AMP / Institutional Investor Custom Research Group In alliance with Jones Lang LaSalle 13

16 Det ville være nærliggende at antage, at allokeringen væk fra obligationer og over mod alternative investeringer, herunder ejendomme, primært er drevet af et ønske om at opnå et højere direkte afkast end det, som er muligt på investeringsmarkedet. Det er i høj grad et forhold, som i de foregående år har været en væsentlig motivationsfaktor bag ejendomsinvesteringer. Det er imidlertid interessant at notere, at i den samme spørgeundersøgelse som omfatter 65 globale institutionelle investorer i alt USD mia. under management har mere end 75% tilkendegivet, at investeringsfokus for ejendomsinvesteringer er muligheden for værditilvækst, mens kun 23% har tilkendegivet, at opnåelsen af et attraktivt løbende afkast er det bærende element for ejendomsinvesteringer. Undersøgelsen synes således at bekræfte, at skiftet fra langt overvejende at investere i core og core+ ejendomme til også at øge investeringerne i value-added ejendomme er et globalt fænomen. Det tyder både på en øget risikovillighed og en forventning om fortsatte forbedringer af rammebetingelserne for ejendomsinvesteringer. Sadolin & Albæk 14 In alliance with Jones Lang LaSalle

17

18 Sadolin & Albæk A/S Palægade Nikolaj Plads DK-1261 DK-1067 Copenhagen København K K Tel: Fax: Store Torv 7, 2 DK-8000 Aarhus C Tel: Fax: Web: CVR nr. No ISSN: X

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2013.indd 7 01/02/13 09.25 Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2012 - et bump på vejen? 1

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/11 11.08 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Juni 2012.indd 7 29/05/12 13.49 Juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Januar 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Januar 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Erhvervsejendomsmarkedet i 2014 og forventninger til 2015 Danske

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. September 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. September 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 3. kv. 2015 fortsat fuld fart på investeringsmarkedet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Det danske marked i et internationalt perspektiv

Det danske marked i et internationalt perspektiv Det danske marked i et internationalt perspektiv v/ Peter Gill, director, 30 January 2014 1 CV og referencer Peter Gill Director T: +45 3945 3417 M: +45 2043 5563 E: pgl@pwc.dk Uddannelse Photo Arbejdsområder

Læs mere

Investeringsstrategier og grønne ejendomme

Investeringsstrategier og grønne ejendomme Investeringsstrategier og grønne ejendomme Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse Indhold 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af ejendomsselskabernes investerings strategi...5 2.1 Fordeling af sektorer

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2011 ME Afkastet er på vej op Kontorer gav bedst i 2010 Investorer på banen igen MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme investering Lokal dybde

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Køb af ejendomme gennem Ejendomsposten

Køb af ejendomme gennem Ejendomsposten Køb af ejendomme gennem Ejendomsposten Historie Ejendomsposten ApS blev grundlagt i slutningen af 2004 af 2 partnere Peter Steen Madsen og Allan Koch som stadig i dag driver og leder selskabet. Begge har

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 1. Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 9%. Afkastet målt som ændring i indre værdi

Læs mere

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Juni 2009 Ejendomsforeningen Danmarks baggrund for at samle anbefalingerne Disse anbefalinger henvender

Læs mere

PensionDanmarks investeringsstrategi. IPD Dansk Ejendomsindeks 2013 25. februar 2014 København

PensionDanmarks investeringsstrategi. IPD Dansk Ejendomsindeks 2013 25. februar 2014 København PensionDanmarks investeringsstrategi IPD Dansk Ejendomsindeks 2013 25. februar 2014 København PensionDanmark den korte version 642.300 medlemmer Mejerier Maskinhandel Tekstilindustri Organisationer og

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE juli 2010 2 4 6 7 ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Oktober 2014

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Oktober 2014 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Nye principper for offentlige vurderinger på vej Alternative aktivklasser

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. April 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. April 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 1. kvartal 2015 Ejendomsfinansiering i 2015 Ændringer

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5 Research Erhverv Poul Erik Bech Market UPDATE E f t e r å r 2 0 1 5 E f t e r å r 2 0 1 5 Kontakt os: Robert Neble Larsen Adm. Direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk Hovedstadsområdet: Morten Westphal

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF 0 v/nic holas Thurø RED Property Advisers Palægade 6, 4. 1261 København K. Tlf.: 33 13 13 99 RED Propert y Advisers Rådgiver og erhvervsmægler

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere