Interaktionsdesign Oversigt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interaktionsdesign Oversigt:"

Transkript

1 Kursusgang 1 Interaktionsdesign Oversigt: Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 1

2 2

3 3

4 Menneske-maskin interaktion Det traditionelle udgangspunkt Design, implementering og evaluering af brugergrænseflader er baseret på den disciplin inden for datalogi, som kaldes Menneske-maskin interaktion Human-computer interaction: HCI Målet er at udforme computerens grænseflade så mennesker kan interagere fornuftigt med den 4

5 Kursets indhold Målet for kurset er: teoretisk viden om, indsigt i og forståelse for præmisserne for interaktionsdesign teoretisk funderet forståelse for anvendelsen af brugercentrerede indgange til interaktionsdesign og systemudvikling velbegrundet, teoretisk funderet forståelse for HCI (Human- Computer Interaction), MMI (menneske- maskine interaktion), grafisk design (med henblik på interaktive medier og teknologier), systemdesign, design af interaktive systemer, design af mobile systemer m.v. Eksamen Skriftlig, individuel prøve. Intern prøve. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 5

6 Kursets indhold og argumentationsform Fokus er på interaktionsdesign Det omfatter mange klart subjektive elementer, så der er ofte ikke ét rigtigt svar Hvad er så det rigtige : At forstå centrale begreber og være i stand til at bruge dem til at beskrive og vurdere et HCI-design At forstå kursets metoder og teknikker og være i stand til at bruge dem til design (og evaluering) af interaktion 6

7 Kursusgange søndag d. 1. marts kl lørdag d. 28. marts kl lørdag d. 16. maj kl Aflevering af opgave: 15. juni 7

8 Litteratur 8

9 Kursusgang 1 Interaktionsdesign Interaktionsdesign Fra computere til interaktive produkter Godt og dårligt design Hvad er interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 9

10 Fra computere til interaktive produkter Bogens grundbegreb er "interaktive produkter" Det er væsentligt bredere end "computere eller systemer Hvorfor bruges dette begreb? 10

11 Computere og HCI For 40 år siden var en computer en stor og omfattende installation Eksempel: GIER fra starten af 60'erne Selve computeren fyldte et stort rum Den tilhørende terminal stod i et tilstødende rum Når man skulle bruge computeren gik man hen i dette rum HCI-begreber er stadig præget af denne måde at tænke om computere på 11

12 Interaktive produkter I dag er computeren som hovedregel ikke noget separat Computeren er en integreret del af et andet produkt Computeren bidrager til at gøre produktet interaktivt Avancerede produkter indeholder mange computere, som er koblet sammen i netværk Eksempel: I 2003 indeholdt BMW's 7- serie og Mercedes' S-klasse omkring 100 processorer, koblet sammen i et komplekst netværk 12

13 Opgave Find et eksempel på et interaktivt produkt, som fungerer godt fungerer dårligt Hvad er det, der gør disse produkter gode eller dårlige? 13

14 Interaktive produkter og interaktionsdesign Vi har nu diskuteret godt og dårligt designede interaktive produkter Det er også bogens grundbegreb Hvordan definerer bogen "Interaktive produkter"? Hvordan kan vi definere begrebet? Hvad falder inden for denne definition og hvad falder uden for? Interaktionsdesign (bogens definition): Design af interaktive produkter til understøttelse af den måde mennesker kommunikerer og interagerer på i deres hverdags- og arbejdsliv 14

15 Grundbegreb og eksempler Grundbegrebet "interaktive produkter" afspejler sig i de eksempler, som vi kommer til at se på i kurset Det er ikke kun "Windows-systemer" I nogle tilfælde vil det ikke engang være computersystemer Det vil være simple eksempler på interaktive produkter, som sætter et enkelt designproblem på spidsen men det forhold, som produktet illustrerer, vil kunne "afbildes" over på computersystemer 15

16 Kursusgang 1 Interaktionsdesign Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Brugbarhed (usability) Oplevelse (user experience) Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 16

17 Mål: Brugbarhed Brugbarhed (usability) kan defineres på forskellige måder Definitionerne er typisk en af disse former: En logisk definition: et antal underbegreber (for dets dele) En operational definition: hvordan ser man det I den del af kurset, som handler om brugbarhedstest, ser vi på en operational definition Bogens definition er logisk brugbarhed består af: Effective to use (effectiveness) Efficient to use (efficiency) Safe to use (safety) ISO Have good utility (utility) Easy to learn (learnability) Easy to remember how to use (memorability) Effectiveness Efficiency Satisfaction 17

18 Et tal for brugbarhed Definitionerne af brugbarhed er baseret på 3-6 underbegreber Disse underbegreber er typisk målelige Kan de kombineres til et samlet mål? 18

19 Mål: Oplevelse Oplevelse (user experience) er en udvidelse af det traditionelle begreb "satisfying to use" Bogen definerer det ved følgende begreber: Satisfying - Rewarding Enjoyable - Fun Engaging - Provocative Pleasurable - Surprising Exciting - Emotionally fulfilling Entertaining - Challenging Helpful - Enhancing sociability Motivating - Boring Aesthetically pleasing - Frustrating Supportive of creativity - Annoying Cognitively stimulating - Cutesy Er disse begreber i indbyrdes harmoni eller modstrid? 19

20 Brugbarhed og oplevelse 20

21 Prioriter målene Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Irrelevant Usability Effectiveness Efficiency Safety Utility Learnability Memorability Experience Satisfying Enjoyable Fun Entertaining Helpful Motivating Aesthetically pleasing Supportive of creativity Rewarding Emotionally fulfilling 21

22 Kursusgang 1 Oversigt: Kurset Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Affordance Consistency Mapping Feedback 22

23 Principper for interaktionsdesign 1. Mange fejl i menneske-maskin interaktion (HCI) skyldes dårligt design, som ikke indtænker menneskers evner og fejlbarlighed. 2. Dette fortolkes ofte som åbenbart forkert betjening og menneskelige fejl. 3. Godt design indtænker altid menneskers evner. e 4. Dette kan udtrykkes i form af principper for interaktionsdesign. 5. Overholdelse af disse principper pp giver høj brugbarhed Central person: Don Norman 23

24 4 designprincipper Affordance herunder også Visibility og Constraints Consistency Mapping Feedback Disse fire principper kan hjælpe os med at sætte ord på ting, vi oplever som godt eller dårligt design 24

25 Affordance Affordance: En egenskab ved et interaktivt produkt, der får mennesker til at forstå, hvordan de skal interagere med det Visibility: En funktion ved et interaktivt produkt kan identificeres Constraints: Begrænsninger på den interaktion, som på et givet tidspunkt kan ske med et interaktivt produkt Visibility og constraints kan ses som dele af affordance Når vi skal forstå, hvilken affordance et interaktivt produkt tilbyder, leder vi efter Cues (vink) Perceived affordance og real affordance Et simpelt eksempel: en vandhane er det et interaktivt t produkt? 25

26 Affordance: Den økologiske tilgang I processen med at opdage informationer Hvis man har en hammer i hånden ligner knyttet til de synsindtryk, vi modtager, spiller åbenbare egenskaber (affordance) en central rolle. Vi ser adfærden for eller vore mulige handlinger i forhold til et system, et objekt eller en hændelse som det, det tilbyder eller tillader (affords): Hvis et system eller objekt tydeligt åbenbarer en bestemt egenskab, så har vi let ved at interagere med det. Hvis egenskaberne ikke er åbenbare, har vi sværere ved at interagere med det. alting et søm 26

27 Affordance: En vandhane 27

28 Vandhane: Hvilken affordance? Set fra brugerens position Åbne? Koldt vand? Varmt vand? 28

29 Vandhane: Åbne Ryk op i håndtaget 29

30 Vandhane: Hvilken affordance? Ændre temperatur hvordan? Kig omme på siden Koldt? 30

31 Vandhane: Hvilken affordance? Varmt måske men hvilken vej 31

32 Vandhane: endelig åbnet men er det varmt eller koldt? koldt så vidt jeg husker 32

33 Mapping Mapping: Angiver sammenhængen mellem kontroller og deres effekt på det, de styrer God sammenhæng: direkte mapping Dårlig sammenhæng: indirekte mapping Ved indirekte mapping kræves flere mentale ressourcer for at bruge produktet t Eksempler: Komfur Flyinstrumenter 33

34 Simple eksempler på mapping: 34

35 Eksempel: Fly cockpit 35

36 British Midland ulykken 8/1-1989, kl. 19:52 forlod Boeing 737 G-OBME Heathrow lufthavn med kurs mod Belfast med 8 besætningsmedlemmer og 118 passagerer ombord. Da flyet under stigningen passerede 28,300 fod, var der en del af et blad på ventilatoren til indsugningen g på motor 1 (den venstre), der faldt af. Som følge heraf gik en serie rystelser igennem flyet, og der trængte røg og lugt ind i cockpittet. Der var store udsving i måleværdierne for motor 1. I den tro, at fejlen var på motor 2, tog besætningen gassen af den. Rystelserne forsvandt, da gassen blev taget af motor 2. Besætningen var derfor sikre på, at de havde gjort det rigtige. Umiddelbart efter lukkede de motor 2 helt ned. Besætningen fløj nedad mod den nærmeste lufthavn. Alt var normalt, dog med et højt niveau af vibrationer fra motor 1. Pludselig forsvandt næsten al kraft fra motoren, og der kom en brandalarm på den. Motor 2 kunne ikke genstartes. Kl. 20:25 styrtede flyet ned ved M1 motorvejen. 39 passagerer døde ved styrtet, og yderligere 8 døde af deres kvæstelser. Af de øvrige 79 kom 74 alvorligt til skade. 36

37 British Midland ulykken Årsagen til styrtet var, at besætningen fejlagtigt lukkede motor 2 ned efter at et blad på ventilatoren i motor 1 var gået i stykker. Da motor 1 derefter tabte kraften, var flyet uden fremdrivningskilde. Flyet kunne have landet sikkert på motor 2. Havarikommissionen konkluderede, at følgende faktorer (blandt andet) bidrog til besætningens fejlagtige respons: Besætningen reagerede for tidligt og i strid med deres træning Besætningen tog fejl af indikationerne på motorinstrumenterne, da de besluttede at tage gassen af motor 2 Besætningen blev bekræftet i, at fejlen var opstået i motor 2, fordi rystelserne forsvandt, da gassen blev taget af den Mapping Feedback (forkert) 37

38 British Midland ulykken: Motorinstrumenter To sæt Engine Instrument Systems (EIS) EIS primary display Fan speed (N1) Exhaust Gas Temperature (EGT) Core speed (N2) Fuel Flow (FF) EIS secondary display Engine oil pressure Engine oil temperature Engine vibration A and B system hydraulic pressure 38

39 British Midland ulykken: Placering af motorinstrumenter (1) I tidligere versioner af Boeing 737 EIS primary display var placeret lige over gashåndtagene Her var det synligt for kaptajn og pilot EIS secondary display var placeret et andet sted i cockpittet Her blev det overvåget af et tredje besætningsmedlem 39

40 British Midland ulykken: Placering af motorinstrumenter (2) I den version af Boeing 737, som G-OBME tilhørte, var cockpittet redesignet til to besætningsmedlemmer EIS secondary display var flyttet over, så kaptajn og pilot kunne se det EIS primary display var flyttet til venstre (i forhold til gashåndtagene) for at få plads til EIS secondary display 40

41 British Midland ulykken: En anden årsagsforklaring Besætningen lavede en fejl i mappingen mellem instrumenter og gashåndtag Det oprindelige design havde en direkte mapping mellem instrumenter og ggashåndtagg Det nye design havde ikke en tilsvarende direkte mapping tværtimod Denne indirekte mapping kan være en forklaring gpå ulykken 41

42 Mapping 42

43 Consistency Consistency: ensartede objekter og funktioner i et interaktivt produkt ser ud og fungerer på samme måde Eksempel: Toolbars i MS-Office produkter Vi kommer tilbage til dette princip, p, når vi skal se på detaljeret design af brugergrænseflader 43

44 Consistency: Everyday Things 44

45 Consistency: PowerPoint Konsistens i forhold til andre Microsoft produkter eller internt i produktet, f.eks. ved open og save 45

46 Feedback Feedback: Information om, hvordan et interaktivt produkt har reageret som resultat af en aktivering af en funktion Eksempel: Knapperne på mobiltelefonen bipper, når vi trykker på dem Feedback kan antage mange former (modaliteter): visuelt, auditivt, taktilt, osv. 46

47 Eksempel på feedback: Kontrolrum Kontrolrummet på et atomkraftværk har en meget kompliceret brugergrænseflade Den primære funktion er at styre processen i reaktoren og de enheder, som køler reaktoren 47

48 Three Mile Island: Hændelsesforløb (1) 28/3-79, kl stopper dampturbinen automatisk. Operatørerne kontrollerer, at to kølevandspumper starter men er ikke klar over, at de pumper vand ind i lukkede rør, fordi to ventiler ved en fejl er lukkede. Der er to indikatorer på værkets enorme kontrolpanel, som viser ventilernes position. Men ventilerne er aldrig lukkede, og den ene indikator er dækket af et reparationsskilt på knappen ovenover. 8 minutter senere bliver operatørerne klar over, at noget er galt, og de opdager fejlen. Men da er der allerede sket væsentlige skader. Da kølevandspumperne ikke fungerer, koger dampgeneratoren tør, temperaturen stiger, og kontrolstængerne aktiveres automatisk for at stoppe kernereaktionen. 48

49 Three Mile Island: Hændelsesforløb (2) Operatørerne aktiverer et manuelt kølesystem, men kan ikke lukke ventilen hertil, da der er lukket tilstrækkeligt meget vand ind. På kontrolpanelet viser en indikator, at der er afgivet en impuls til ventilen, så operatørerne tror, at den er lukket. Lidt senere styrer operatørerne på to trykmålere, der burde vise ensartede værdier, men gør det modsatte. De antager, at en af dem er i stykker men ved ikke hvilken. De to målere var faktisk i orden, og kunne have indikeret for operatørerne, at en katastrofal situation var under udvikling. En tredie indikator kunne have ledt dem til den korrekte slutning, men den regnedes for uvæsentlig og var placeret forneden på bagsiden af et 2 meter højt kontrolpanel. l To en halv time senere blev den tredie indikator checket, og operatørerne nåede frem til den rigtige konklusion. De fik kølingen sat i gang, men det varede over 14 dage, før man var helt sikker på, at der ikke ville ske en nedsmeltning af reaktoren. 49

50 Three Mile Island: Årsagsforklaring I kontrolrummet var der op til 40 personer, tre lydalarmer aktiveret, og et stort antal af de 1600 kontrollamper lyste eller blinkede Lydalarmerne blev ikke slået fra, fordi det også ville fjerne de relaterede informationer Computeren var overbelastet, og det varede flere timer, før de relevante informationer blev skrevet ud. De efterfølgende undersøgelser konkluderede, at årsagen var operatørernes tåbelige fejl Charles Perrow (1984). Normal Accidents. Living with High-Risk Technologies. New York: Basic Books 50

51 Three Mile Island: En anden årsagsforklaring Ulykken på Three Mile Island kan forklares ved hjælp af to designprincipper: Affordance: de mulige og relevante handlinger på givne tidspunkter var ikke klare Feedback: når operatørerne udførte en handling, fik de enten ingen eller ukorrekt feedback om systemets tilstand Designet af kontrolrummet havde således brudt med disse to designprincipper 51

52 Feedback: PowerPoint Relevant feedback, der indikerer systemets status og handlinger, f.eks. ved udprintning 52

53 Relation mellem designprincipper De fire designprincipper er relaterede: Affordance (herunder også Visibility og Constraints) Consistency Mapping Feedback Svaghed med hensyn til et princip kan afhjælpes med et andet men det kan give andre problemer Eksempel: tænde lyset i et rum 53

54 Tænd lyset på toilettet (1) 54

55 Tænd lyset på toilettet (2) Vi gætter på en forkert mapping mellem vores intention og de kontroller (håndtag), der er til rådighed Den manglende rigtige og den forkerte feedback viser, at vi har taget fejl 55

56 Brug af designprincipperne Hvad kan vi bruge designprincipperne til, når vi skal lave et vindue i en grafisk brugergrænseflade? g hjælpe os, når vi designer hjælpe os, når vi skal vurdere (evaluere) et design 56

57 Kursusgang 1 Interaktionsdesign Oversigt: Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 57

58 Designprocessen Klassiske tilgange g til design: Gå straks i gang med konkret design Eksempel: tidlige udviklingsmetoder eller ingen metode Kan det give problemer? Lav først en omhyggelig analyse af problemer og behov Eksempel: SDC s kontosystem, SA/SD Moderne tilgang til design Inspireret af agile metoder: hurtig problemanalyse, forslag til løsning, afprøvning 58

59 Designprocessens udgangspunkt Bogens udgangspunkt: g identificer antagelser (assumptions) og påstande (claims) om det eksisterende/designideen Spørgsmål: Er der problemer med et eksisterende produkt eller user experience? Hvis tilfældet, hvad er de? Hvorfor tror du, at der er problemer? Hvordan tror du din ide til design kan løse disse? Hvis du ikke har identificeret et problem, men designer noget nyt, hvordan tror du din design-ide understøtter, forandrer eller udbygger eksisterende måder at gøre ting på? 59

60 Opgave: Elektronisk afstemning 60

61 Opgave: Elektronisk afstemning For udviklingen af et stemmeafgivningssystem - udfyld prioritetsskemaet - hvad er det eksisterende systems problem? - vurder hvordan systemet kommer til påvirke stemmeafgivning 61

62 Interaktionsdesign Kursusgang 1 Oversigt: Interaktionsdesign i Mål for interaktionsdesign Pi Principper i for interaktionsdesign i Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Baseret på aktivitet/objekter Interaktionsformer 62

63 Begrebsmæssig model En beskrivelse af det kommende system i form af en samling af integrerede ideer og begreber om, hvad det skal gøre og hvordan det skal agere og se ud. Den begrebsmæssige g model skal bidrage til, at brugerne forstår systemet, som det var hensigten En ukonventionel brug af ordet begrebsmæssig Nøglespørgsmål: hvad vil brugerne gøre med systemet Dette spørgsmål kan besvares på to måder: baseret på de aktiviteter brugerne udfører baseret på de objekter brugerne arbejder med 63

64 Begrebsmæssig model baseret på aktiviteter Fire typer af aktivitet i interaktionen med systemet (kaldes interaction types): Instruktion: brugeren aktiverer en funktion, systemet udfører denne funktion og returnerer et output Konversation: brugeren og systemet fører en dialog for at nå frem til et resultat Manipulation og navigering: brugeren manipulerer virtuelle objekter og navigerer rundt i en virtuel verden Udforskning og browsing: brugeren bevæger sig igennem en samling af information og udvælger dele af den Giv eksempler på de fire 64

65 Begrebsmæssig model baseret på objekter Et (virtuelt) objekt er kernen i interaktionen med systemet. Ofte er objektet inspireret af et virkeligt objekt Eksempel: spreadsheet systemer er baseret på en tabel, hvori der udføres beregninger (det virtuelle objekt). Det er inspireret af et bogføringsark Elementer i model: Metaforer/analogier (skrivebord, kontor) Begreber Relationer mellem begreber (statisk) Afbildninger fra begreb til begreb (dynamisk) Svarer til en OOA-model 65

66 Begrebsmæssig g model: Online Library 66

67 Interaktionsdesign Kursusgang 1 Oversigt: Interaktionsdesign i Mål for interaktionsdesign Pi Principper i for interaktionsdesign i Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 67

68 Interaktionsformer En begrebsmæssig model kan understøttes med forskellige interaktionsformer Interaktionsformen fastlægger centrale egenskaber: Hvordan udpeger vi et objekt? Hvordan aktiverer vi en funktion? Hvordan indlæses inddata? Hvordan opstilles uddata? En typisk brugergrænseflade vil indeholde kombinationer af de forskellige interaktionsformer der vil dog stadig være en primær og et antal supplerende interaktionsformer Tidligt i et udviklingsprojekt kt bør der eksperimenteres med forskellige begrebsmæssige modeller og for hver begrebsmæssig model med forskellige interaktionsformer 68

69 Interaktionsformer: Kommando Brugeren ser intet på forhånd Indtaster og aktiverer en kommando, der skal overholde et bestemt format Interaktionen mellem bruger og system baserer sig på kommandoer Typiske eksempler: Unix Speciel teksteditor (f.eks. vi) Primært henvendt til ekspertbrugeren Indlæsning af data Eksempel: ændring af forskudsskema. Brugeren taster en lang sekvens af feltnumre og tal ind Fordele: Ulemper: Fleksibilitet Hurtigt for faste brugere Initiativet placeres hos brugerne Let at lave makroer Ringe fejlhåndtering Kræver omfattende træning 69

70 Interaktionsformer: Menu Menuer bruges til at organisere information i og interaktion Giver styret og kontrolleret dialog For lejlighedsvise brugere Eksempler: Fuldskærmsmenuer med valg af menupunkt Pull-down fra overliggende bjælke i et vindue Pop-up ved tryk på mus ovenpå et objekt Check-bokse eller radioknapper i et vindue eller en dialogboks Links indlejrede i tekst Fordele: Kort indlæring Færre indtastninger Struktur på beslutningstagning Let at understøtte fejlhåndtering Ulemper: Fare for mange menuer Sinker den faste bruger j Optager plads på skærmen 70

71 Interaktionsformer: Dialog Interaktion mellem bruger og system som en dialog mellem to personer Simpel og lærenem form, eks. fra Windows (PowerPoint) Mere generelt: spørgsmål og svar dialog Brugeren ledes gennem en struktureret dialog, hvor systemets videre adfærd kan afhænge af de svar, der gives. Bruges over for en meget bred og forskelligartet brugergruppe, som ikke kan forventes at mestre kompliceret navigation. Eksempel: pengeautomat eller telefonservice. 71

72 Interaktionsformer: Skemaudfyldelse Indlæsning af data struktureret som formular eller skema Eksempel Udfyldelse af standardinformation om en bruger Mest velegnet for faste brugere, fordi feltnavne og indtastningsformater kræver forståelse Fordele: Ulemper: Forenklet indtastning Kræver begrænset træning Nyttig vejledning Optager plads på skærmen Kan være langsommeligt 72

73 Interaktionsformer: WIMP WIMP er en meget udbredt interaktionsform i dag bl.a. kendt fra windows Består af fire elementer Windows Icons Menus Pointers Kaldes også direkte manipulering Brugeren arbejder på virkelighedsnære repræsentationer af objekter Objekterne kan vælges, og funktioner kan udføres direkte på dem med et umiddelbart synligt resultat Affordance er centralt Fordele: Ulemper: Let at lære Let at huske Fejl kan undgås Understøtter udforskning Høj subjektiv tilfredsstillelse Kræver grafisk skærm og pegeinstrument Makroer er vanskelige 73

74 Naturligt sprog Andre interaktionsformer Havde tidligere stor opmærksomhed, men er efterhånden helt uden praktisk betydning. Kræver som hovedregel megen indtastning og specialiseret sprog. Eksempel: Eliza Udskrivning af data I alle systemer er der behov for udskrivning af data typisk enten i et vindue eller på en udskrift Denne del af brugergrænsefladen minder i struktureringen om skemaudfyldelse 74

75 Moderne brugergrænseflader Avancerede websider (Rich Internet Applications) Virtual reality og mixed reality Mobile systemer Baserer sig på de klassiske interaktionsformer men introducerer nye problemstillinger 75

76 Eksempler For hvert eksempel: Hvad er den begrebsmæssige model (aktivitet) Hvilke interaktionsformer anvendes 76

77 77

78 78

79 79

80 80

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Menneske Maskine Interaktion

Menneske Maskine Interaktion Menneske Maskine Interaktion Obligatorisk opgave Carsten V. Munk 20030576 Søren E. Andersen 20061647 Nicki T. Hansen 20030605 Indledning Vi har i denne aflevering inkluderet to del opgaver fra faget menneske

Læs mere

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne 8. semester humanistisk datalogi Udarbejdet af: Morten Møller Jacobsen Vejleder: Tom Nyvang Censor: Ellen Christiansen Usabilitymetoder i systemudvikling

Læs mere

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Normans teori om brugervenligt design overført til world wide web 3 De rigtige mentale

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Ny intranetside for studerende på RUC

Ny intranetside for studerende på RUC Ny intranetside for studerende på RUC Humanistisk-teknologisk basisstudie 1. semester, efterår 2011 Helene Louise Horskjær Fallesen, 46896 Flemming Damsgaard Andersen, 46912 Kasper Wandahl Fogh, 46839

Læs mere

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Martin Langbak Mette Larsen Morten Holst Niels Wittrup Andersen Nino Tiainen Ole Kallehave Rasmus Eriksen 2. Semester Gruppe

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Effektiv brug af usability testing

Effektiv brug af usability testing , mm@bright.dk, ad@asym.dk Usability testing er en kendt og efterprøvet metode til vurdering af brugbarheden af et produkt og den kan finde anvendelse i mange forskellige situationer og på forskellige

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR DATALOGI. Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg Øst DK-9220 Aalborg Ø Tlf.: 96 35 80 80 TITEL:

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR DATALOGI. Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg Øst DK-9220 Aalborg Ø Tlf.: 96 35 80 80 TITEL: Interaktionsdesign Teoretisk afklaring af centrale faktorer for brugertilpasset interaktionsdesign Niels Wittrup Andersen Rasmus Eriksen Morten Holst 9. semester Informatik 2008 AALBORG UNIVERSITET INSTITUT

Læs mere

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer:

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Ekspertvurdering: Spørgeskemaundersøgelse Eye tracking Brugertest

Læs mere

Redesign af websitet

Redesign af websitet Redesign af websitet - med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet Titel: Redesign af websitet videnomturisme.dk med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet Af: Ditte Hertzum

Læs mere

Biblioteket, det er der en app til!

Biblioteket, det er der en app til! Det Informationsvidenskabelige Akademi Biblioteket, det er der en app til! Heuristisk evaluering af Silkeborg bibliotekernes app 25-05-2011 Bacheloropgave forår 2011 Vejleder: Haakon Lund Ordtælling:12133

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Vejledning. En tilgængelig softwareløsning - softwareapplikationer og operativsystemer. Tilgængelighed

Vejledning. En tilgængelig softwareløsning - softwareapplikationer og operativsystemer. Tilgængelighed Vejledning En tilgængelig softwareløsning - softwareapplikationer og operativsystemer En softwareløsning dækker her såvel softwareapplikationer som operativsystemer. Softwareløsninger er kendetegnet ved,

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 6WRUJUXSSH 7LWHODen Virtuelle Virkelighed 7HPDVirkelighed og Modeller 3URMHNWSHULRGH13. oktober 2000 18. december 2000 3URMHNWJUXSSH358 6\QRSVLV 'HOWDJHUH Henrik

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

Titelblad. Kursus: ItPDP. Uddannelse: IT. Tobias Fjelsted Alrøe Jesper Lysgaard Rasmussen. Udleveringsdato: 06/04-2009 Afleveringsdato: 05/06-2009

Titelblad. Kursus: ItPDP. Uddannelse: IT. Tobias Fjelsted Alrøe Jesper Lysgaard Rasmussen. Udleveringsdato: 06/04-2009 Afleveringsdato: 05/06-2009 Resume: Vi vil i denne rapport beskrive udviklingen af systemet mumit (Multiple Users Multiple Interactions Table), som er et produkt til at skabe øget socialitet i nattelivet. Rapporten beskriver hele

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Informatik 8. Semester

Informatik 8. Semester 3 Informatik 8. Semester Titel: Forståelse af elforbrug - et rammeværktøj Synopsis: Tema: Organisationskommunikation og medier: Kultur, marked og offentlighed Projekt periode: 1. Februar - 23. Maj, 2012

Læs mere

Design af et webbaseret IT-undervisningsprodukt til apopleksiramte

Design af et webbaseret IT-undervisningsprodukt til apopleksiramte 7. januar 2005 Masteruddannelsen i IKT og Læring Modul 2 kursus 3: HCI og systemudvikling Design af et webbaseret IT-undervisningsprodukt til apopleksiramte www.kuehn.dk/eks Udført af: Lisbet Kühn Gitte

Læs mere

IT System til administration af UEFA Champions League

IT System til administration af UEFA Champions League IT System til administration af UEFA Champions League P2-projekt 2009: IT System til administration af UEFA Champions League Vejleder: Kurt Nørmark Gruppe B122: Michael K. Nielsen Christoffer H. Poulsen

Læs mere

Den Kreative Platform Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen. Af Christian Byrge, AAU

Den Kreative Platform Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen. Af Christian Byrge, AAU Den Kreative Platform Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen Af Christian Byrge, AAU Forord Dette er en bog om hvordan vi konkret kan få mere kreativitet i uddannelses og arbejdslivet.

Læs mere