Interaktionsdesign Oversigt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interaktionsdesign Oversigt:"

Transkript

1 Kursusgang 1 Interaktionsdesign Oversigt: Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 1

2 2

3 3

4 Menneske-maskin interaktion Det traditionelle udgangspunkt Design, implementering og evaluering af brugergrænseflader er baseret på den disciplin inden for datalogi, som kaldes Menneske-maskin interaktion Human-computer interaction: HCI Målet er at udforme computerens grænseflade så mennesker kan interagere fornuftigt med den 4

5 Kursets indhold Målet for kurset er: teoretisk viden om, indsigt i og forståelse for præmisserne for interaktionsdesign teoretisk funderet forståelse for anvendelsen af brugercentrerede indgange til interaktionsdesign og systemudvikling velbegrundet, teoretisk funderet forståelse for HCI (Human- Computer Interaction), MMI (menneske- maskine interaktion), grafisk design (med henblik på interaktive medier og teknologier), systemdesign, design af interaktive systemer, design af mobile systemer m.v. Eksamen Skriftlig, individuel prøve. Intern prøve. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 5

6 Kursets indhold og argumentationsform Fokus er på interaktionsdesign Det omfatter mange klart subjektive elementer, så der er ofte ikke ét rigtigt svar Hvad er så det rigtige : At forstå centrale begreber og være i stand til at bruge dem til at beskrive og vurdere et HCI-design At forstå kursets metoder og teknikker og være i stand til at bruge dem til design (og evaluering) af interaktion 6

7 Kursusgange søndag d. 1. marts kl lørdag d. 28. marts kl lørdag d. 16. maj kl Aflevering af opgave: 15. juni 7

8 Litteratur 8

9 Kursusgang 1 Interaktionsdesign Interaktionsdesign Fra computere til interaktive produkter Godt og dårligt design Hvad er interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 9

10 Fra computere til interaktive produkter Bogens grundbegreb er "interaktive produkter" Det er væsentligt bredere end "computere eller systemer Hvorfor bruges dette begreb? 10

11 Computere og HCI For 40 år siden var en computer en stor og omfattende installation Eksempel: GIER fra starten af 60'erne Selve computeren fyldte et stort rum Den tilhørende terminal stod i et tilstødende rum Når man skulle bruge computeren gik man hen i dette rum HCI-begreber er stadig præget af denne måde at tænke om computere på 11

12 Interaktive produkter I dag er computeren som hovedregel ikke noget separat Computeren er en integreret del af et andet produkt Computeren bidrager til at gøre produktet interaktivt Avancerede produkter indeholder mange computere, som er koblet sammen i netværk Eksempel: I 2003 indeholdt BMW's 7- serie og Mercedes' S-klasse omkring 100 processorer, koblet sammen i et komplekst netværk 12

13 Opgave Find et eksempel på et interaktivt produkt, som fungerer godt fungerer dårligt Hvad er det, der gør disse produkter gode eller dårlige? 13

14 Interaktive produkter og interaktionsdesign Vi har nu diskuteret godt og dårligt designede interaktive produkter Det er også bogens grundbegreb Hvordan definerer bogen "Interaktive produkter"? Hvordan kan vi definere begrebet? Hvad falder inden for denne definition og hvad falder uden for? Interaktionsdesign (bogens definition): Design af interaktive produkter til understøttelse af den måde mennesker kommunikerer og interagerer på i deres hverdags- og arbejdsliv 14

15 Grundbegreb og eksempler Grundbegrebet "interaktive produkter" afspejler sig i de eksempler, som vi kommer til at se på i kurset Det er ikke kun "Windows-systemer" I nogle tilfælde vil det ikke engang være computersystemer Det vil være simple eksempler på interaktive produkter, som sætter et enkelt designproblem på spidsen men det forhold, som produktet illustrerer, vil kunne "afbildes" over på computersystemer 15

16 Kursusgang 1 Interaktionsdesign Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Brugbarhed (usability) Oplevelse (user experience) Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 16

17 Mål: Brugbarhed Brugbarhed (usability) kan defineres på forskellige måder Definitionerne er typisk en af disse former: En logisk definition: et antal underbegreber (for dets dele) En operational definition: hvordan ser man det I den del af kurset, som handler om brugbarhedstest, ser vi på en operational definition Bogens definition er logisk brugbarhed består af: Effective to use (effectiveness) Efficient to use (efficiency) Safe to use (safety) ISO Have good utility (utility) Easy to learn (learnability) Easy to remember how to use (memorability) Effectiveness Efficiency Satisfaction 17

18 Et tal for brugbarhed Definitionerne af brugbarhed er baseret på 3-6 underbegreber Disse underbegreber er typisk målelige Kan de kombineres til et samlet mål? 18

19 Mål: Oplevelse Oplevelse (user experience) er en udvidelse af det traditionelle begreb "satisfying to use" Bogen definerer det ved følgende begreber: Satisfying - Rewarding Enjoyable - Fun Engaging - Provocative Pleasurable - Surprising Exciting - Emotionally fulfilling Entertaining - Challenging Helpful - Enhancing sociability Motivating - Boring Aesthetically pleasing - Frustrating Supportive of creativity - Annoying Cognitively stimulating - Cutesy Er disse begreber i indbyrdes harmoni eller modstrid? 19

20 Brugbarhed og oplevelse 20

21 Prioriter målene Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Irrelevant Usability Effectiveness Efficiency Safety Utility Learnability Memorability Experience Satisfying Enjoyable Fun Entertaining Helpful Motivating Aesthetically pleasing Supportive of creativity Rewarding Emotionally fulfilling 21

22 Kursusgang 1 Oversigt: Kurset Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Affordance Consistency Mapping Feedback 22

23 Principper for interaktionsdesign 1. Mange fejl i menneske-maskin interaktion (HCI) skyldes dårligt design, som ikke indtænker menneskers evner og fejlbarlighed. 2. Dette fortolkes ofte som åbenbart forkert betjening og menneskelige fejl. 3. Godt design indtænker altid menneskers evner. e 4. Dette kan udtrykkes i form af principper for interaktionsdesign. 5. Overholdelse af disse principper pp giver høj brugbarhed Central person: Don Norman 23

24 4 designprincipper Affordance herunder også Visibility og Constraints Consistency Mapping Feedback Disse fire principper kan hjælpe os med at sætte ord på ting, vi oplever som godt eller dårligt design 24

25 Affordance Affordance: En egenskab ved et interaktivt produkt, der får mennesker til at forstå, hvordan de skal interagere med det Visibility: En funktion ved et interaktivt produkt kan identificeres Constraints: Begrænsninger på den interaktion, som på et givet tidspunkt kan ske med et interaktivt produkt Visibility og constraints kan ses som dele af affordance Når vi skal forstå, hvilken affordance et interaktivt produkt tilbyder, leder vi efter Cues (vink) Perceived affordance og real affordance Et simpelt eksempel: en vandhane er det et interaktivt t produkt? 25

26 Affordance: Den økologiske tilgang I processen med at opdage informationer Hvis man har en hammer i hånden ligner knyttet til de synsindtryk, vi modtager, spiller åbenbare egenskaber (affordance) en central rolle. Vi ser adfærden for eller vore mulige handlinger i forhold til et system, et objekt eller en hændelse som det, det tilbyder eller tillader (affords): Hvis et system eller objekt tydeligt åbenbarer en bestemt egenskab, så har vi let ved at interagere med det. Hvis egenskaberne ikke er åbenbare, har vi sværere ved at interagere med det. alting et søm 26

27 Affordance: En vandhane 27

28 Vandhane: Hvilken affordance? Set fra brugerens position Åbne? Koldt vand? Varmt vand? 28

29 Vandhane: Åbne Ryk op i håndtaget 29

30 Vandhane: Hvilken affordance? Ændre temperatur hvordan? Kig omme på siden Koldt? 30

31 Vandhane: Hvilken affordance? Varmt måske men hvilken vej 31

32 Vandhane: endelig åbnet men er det varmt eller koldt? koldt så vidt jeg husker 32

33 Mapping Mapping: Angiver sammenhængen mellem kontroller og deres effekt på det, de styrer God sammenhæng: direkte mapping Dårlig sammenhæng: indirekte mapping Ved indirekte mapping kræves flere mentale ressourcer for at bruge produktet t Eksempler: Komfur Flyinstrumenter 33

34 Simple eksempler på mapping: 34

35 Eksempel: Fly cockpit 35

36 British Midland ulykken 8/1-1989, kl. 19:52 forlod Boeing 737 G-OBME Heathrow lufthavn med kurs mod Belfast med 8 besætningsmedlemmer og 118 passagerer ombord. Da flyet under stigningen passerede 28,300 fod, var der en del af et blad på ventilatoren til indsugningen g på motor 1 (den venstre), der faldt af. Som følge heraf gik en serie rystelser igennem flyet, og der trængte røg og lugt ind i cockpittet. Der var store udsving i måleværdierne for motor 1. I den tro, at fejlen var på motor 2, tog besætningen gassen af den. Rystelserne forsvandt, da gassen blev taget af motor 2. Besætningen var derfor sikre på, at de havde gjort det rigtige. Umiddelbart efter lukkede de motor 2 helt ned. Besætningen fløj nedad mod den nærmeste lufthavn. Alt var normalt, dog med et højt niveau af vibrationer fra motor 1. Pludselig forsvandt næsten al kraft fra motoren, og der kom en brandalarm på den. Motor 2 kunne ikke genstartes. Kl. 20:25 styrtede flyet ned ved M1 motorvejen. 39 passagerer døde ved styrtet, og yderligere 8 døde af deres kvæstelser. Af de øvrige 79 kom 74 alvorligt til skade. 36

37 British Midland ulykken Årsagen til styrtet var, at besætningen fejlagtigt lukkede motor 2 ned efter at et blad på ventilatoren i motor 1 var gået i stykker. Da motor 1 derefter tabte kraften, var flyet uden fremdrivningskilde. Flyet kunne have landet sikkert på motor 2. Havarikommissionen konkluderede, at følgende faktorer (blandt andet) bidrog til besætningens fejlagtige respons: Besætningen reagerede for tidligt og i strid med deres træning Besætningen tog fejl af indikationerne på motorinstrumenterne, da de besluttede at tage gassen af motor 2 Besætningen blev bekræftet i, at fejlen var opstået i motor 2, fordi rystelserne forsvandt, da gassen blev taget af den Mapping Feedback (forkert) 37

38 British Midland ulykken: Motorinstrumenter To sæt Engine Instrument Systems (EIS) EIS primary display Fan speed (N1) Exhaust Gas Temperature (EGT) Core speed (N2) Fuel Flow (FF) EIS secondary display Engine oil pressure Engine oil temperature Engine vibration A and B system hydraulic pressure 38

39 British Midland ulykken: Placering af motorinstrumenter (1) I tidligere versioner af Boeing 737 EIS primary display var placeret lige over gashåndtagene Her var det synligt for kaptajn og pilot EIS secondary display var placeret et andet sted i cockpittet Her blev det overvåget af et tredje besætningsmedlem 39

40 British Midland ulykken: Placering af motorinstrumenter (2) I den version af Boeing 737, som G-OBME tilhørte, var cockpittet redesignet til to besætningsmedlemmer EIS secondary display var flyttet over, så kaptajn og pilot kunne se det EIS primary display var flyttet til venstre (i forhold til gashåndtagene) for at få plads til EIS secondary display 40

41 British Midland ulykken: En anden årsagsforklaring Besætningen lavede en fejl i mappingen mellem instrumenter og gashåndtag Det oprindelige design havde en direkte mapping mellem instrumenter og ggashåndtagg Det nye design havde ikke en tilsvarende direkte mapping tværtimod Denne indirekte mapping kan være en forklaring gpå ulykken 41

42 Mapping 42

43 Consistency Consistency: ensartede objekter og funktioner i et interaktivt produkt ser ud og fungerer på samme måde Eksempel: Toolbars i MS-Office produkter Vi kommer tilbage til dette princip, p, når vi skal se på detaljeret design af brugergrænseflader 43

44 Consistency: Everyday Things 44

45 Consistency: PowerPoint Konsistens i forhold til andre Microsoft produkter eller internt i produktet, f.eks. ved open og save 45

46 Feedback Feedback: Information om, hvordan et interaktivt produkt har reageret som resultat af en aktivering af en funktion Eksempel: Knapperne på mobiltelefonen bipper, når vi trykker på dem Feedback kan antage mange former (modaliteter): visuelt, auditivt, taktilt, osv. 46

47 Eksempel på feedback: Kontrolrum Kontrolrummet på et atomkraftværk har en meget kompliceret brugergrænseflade Den primære funktion er at styre processen i reaktoren og de enheder, som køler reaktoren 47

48 Three Mile Island: Hændelsesforløb (1) 28/3-79, kl stopper dampturbinen automatisk. Operatørerne kontrollerer, at to kølevandspumper starter men er ikke klar over, at de pumper vand ind i lukkede rør, fordi to ventiler ved en fejl er lukkede. Der er to indikatorer på værkets enorme kontrolpanel, som viser ventilernes position. Men ventilerne er aldrig lukkede, og den ene indikator er dækket af et reparationsskilt på knappen ovenover. 8 minutter senere bliver operatørerne klar over, at noget er galt, og de opdager fejlen. Men da er der allerede sket væsentlige skader. Da kølevandspumperne ikke fungerer, koger dampgeneratoren tør, temperaturen stiger, og kontrolstængerne aktiveres automatisk for at stoppe kernereaktionen. 48

49 Three Mile Island: Hændelsesforløb (2) Operatørerne aktiverer et manuelt kølesystem, men kan ikke lukke ventilen hertil, da der er lukket tilstrækkeligt meget vand ind. På kontrolpanelet viser en indikator, at der er afgivet en impuls til ventilen, så operatørerne tror, at den er lukket. Lidt senere styrer operatørerne på to trykmålere, der burde vise ensartede værdier, men gør det modsatte. De antager, at en af dem er i stykker men ved ikke hvilken. De to målere var faktisk i orden, og kunne have indikeret for operatørerne, at en katastrofal situation var under udvikling. En tredie indikator kunne have ledt dem til den korrekte slutning, men den regnedes for uvæsentlig og var placeret forneden på bagsiden af et 2 meter højt kontrolpanel. l To en halv time senere blev den tredie indikator checket, og operatørerne nåede frem til den rigtige konklusion. De fik kølingen sat i gang, men det varede over 14 dage, før man var helt sikker på, at der ikke ville ske en nedsmeltning af reaktoren. 49

50 Three Mile Island: Årsagsforklaring I kontrolrummet var der op til 40 personer, tre lydalarmer aktiveret, og et stort antal af de 1600 kontrollamper lyste eller blinkede Lydalarmerne blev ikke slået fra, fordi det også ville fjerne de relaterede informationer Computeren var overbelastet, og det varede flere timer, før de relevante informationer blev skrevet ud. De efterfølgende undersøgelser konkluderede, at årsagen var operatørernes tåbelige fejl Charles Perrow (1984). Normal Accidents. Living with High-Risk Technologies. New York: Basic Books 50

51 Three Mile Island: En anden årsagsforklaring Ulykken på Three Mile Island kan forklares ved hjælp af to designprincipper: Affordance: de mulige og relevante handlinger på givne tidspunkter var ikke klare Feedback: når operatørerne udførte en handling, fik de enten ingen eller ukorrekt feedback om systemets tilstand Designet af kontrolrummet havde således brudt med disse to designprincipper 51

52 Feedback: PowerPoint Relevant feedback, der indikerer systemets status og handlinger, f.eks. ved udprintning 52

53 Relation mellem designprincipper De fire designprincipper er relaterede: Affordance (herunder også Visibility og Constraints) Consistency Mapping Feedback Svaghed med hensyn til et princip kan afhjælpes med et andet men det kan give andre problemer Eksempel: tænde lyset i et rum 53

54 Tænd lyset på toilettet (1) 54

55 Tænd lyset på toilettet (2) Vi gætter på en forkert mapping mellem vores intention og de kontroller (håndtag), der er til rådighed Den manglende rigtige og den forkerte feedback viser, at vi har taget fejl 55

56 Brug af designprincipperne Hvad kan vi bruge designprincipperne til, når vi skal lave et vindue i en grafisk brugergrænseflade? g hjælpe os, når vi designer hjælpe os, når vi skal vurdere (evaluere) et design 56

57 Kursusgang 1 Interaktionsdesign Oversigt: Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 57

58 Designprocessen Klassiske tilgange g til design: Gå straks i gang med konkret design Eksempel: tidlige udviklingsmetoder eller ingen metode Kan det give problemer? Lav først en omhyggelig analyse af problemer og behov Eksempel: SDC s kontosystem, SA/SD Moderne tilgang til design Inspireret af agile metoder: hurtig problemanalyse, forslag til løsning, afprøvning 58

59 Designprocessens udgangspunkt Bogens udgangspunkt: g identificer antagelser (assumptions) og påstande (claims) om det eksisterende/designideen Spørgsmål: Er der problemer med et eksisterende produkt eller user experience? Hvis tilfældet, hvad er de? Hvorfor tror du, at der er problemer? Hvordan tror du din ide til design kan løse disse? Hvis du ikke har identificeret et problem, men designer noget nyt, hvordan tror du din design-ide understøtter, forandrer eller udbygger eksisterende måder at gøre ting på? 59

60 Opgave: Elektronisk afstemning 60

61 Opgave: Elektronisk afstemning For udviklingen af et stemmeafgivningssystem - udfyld prioritetsskemaet - hvad er det eksisterende systems problem? - vurder hvordan systemet kommer til påvirke stemmeafgivning 61

62 Interaktionsdesign Kursusgang 1 Oversigt: Interaktionsdesign i Mål for interaktionsdesign Pi Principper i for interaktionsdesign i Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Baseret på aktivitet/objekter Interaktionsformer 62

63 Begrebsmæssig model En beskrivelse af det kommende system i form af en samling af integrerede ideer og begreber om, hvad det skal gøre og hvordan det skal agere og se ud. Den begrebsmæssige g model skal bidrage til, at brugerne forstår systemet, som det var hensigten En ukonventionel brug af ordet begrebsmæssig Nøglespørgsmål: hvad vil brugerne gøre med systemet Dette spørgsmål kan besvares på to måder: baseret på de aktiviteter brugerne udfører baseret på de objekter brugerne arbejder med 63

64 Begrebsmæssig model baseret på aktiviteter Fire typer af aktivitet i interaktionen med systemet (kaldes interaction types): Instruktion: brugeren aktiverer en funktion, systemet udfører denne funktion og returnerer et output Konversation: brugeren og systemet fører en dialog for at nå frem til et resultat Manipulation og navigering: brugeren manipulerer virtuelle objekter og navigerer rundt i en virtuel verden Udforskning og browsing: brugeren bevæger sig igennem en samling af information og udvælger dele af den Giv eksempler på de fire 64

65 Begrebsmæssig model baseret på objekter Et (virtuelt) objekt er kernen i interaktionen med systemet. Ofte er objektet inspireret af et virkeligt objekt Eksempel: spreadsheet systemer er baseret på en tabel, hvori der udføres beregninger (det virtuelle objekt). Det er inspireret af et bogføringsark Elementer i model: Metaforer/analogier (skrivebord, kontor) Begreber Relationer mellem begreber (statisk) Afbildninger fra begreb til begreb (dynamisk) Svarer til en OOA-model 65

66 Begrebsmæssig g model: Online Library 66

67 Interaktionsdesign Kursusgang 1 Oversigt: Interaktionsdesign i Mål for interaktionsdesign Pi Principper i for interaktionsdesign i Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 67

68 Interaktionsformer En begrebsmæssig model kan understøttes med forskellige interaktionsformer Interaktionsformen fastlægger centrale egenskaber: Hvordan udpeger vi et objekt? Hvordan aktiverer vi en funktion? Hvordan indlæses inddata? Hvordan opstilles uddata? En typisk brugergrænseflade vil indeholde kombinationer af de forskellige interaktionsformer der vil dog stadig være en primær og et antal supplerende interaktionsformer Tidligt i et udviklingsprojekt kt bør der eksperimenteres med forskellige begrebsmæssige modeller og for hver begrebsmæssig model med forskellige interaktionsformer 68

69 Interaktionsformer: Kommando Brugeren ser intet på forhånd Indtaster og aktiverer en kommando, der skal overholde et bestemt format Interaktionen mellem bruger og system baserer sig på kommandoer Typiske eksempler: Unix Speciel teksteditor (f.eks. vi) Primært henvendt til ekspertbrugeren Indlæsning af data Eksempel: ændring af forskudsskema. Brugeren taster en lang sekvens af feltnumre og tal ind Fordele: Ulemper: Fleksibilitet Hurtigt for faste brugere Initiativet placeres hos brugerne Let at lave makroer Ringe fejlhåndtering Kræver omfattende træning 69

70 Interaktionsformer: Menu Menuer bruges til at organisere information i og interaktion Giver styret og kontrolleret dialog For lejlighedsvise brugere Eksempler: Fuldskærmsmenuer med valg af menupunkt Pull-down fra overliggende bjælke i et vindue Pop-up ved tryk på mus ovenpå et objekt Check-bokse eller radioknapper i et vindue eller en dialogboks Links indlejrede i tekst Fordele: Kort indlæring Færre indtastninger Struktur på beslutningstagning Let at understøtte fejlhåndtering Ulemper: Fare for mange menuer Sinker den faste bruger j Optager plads på skærmen 70

71 Interaktionsformer: Dialog Interaktion mellem bruger og system som en dialog mellem to personer Simpel og lærenem form, eks. fra Windows (PowerPoint) Mere generelt: spørgsmål og svar dialog Brugeren ledes gennem en struktureret dialog, hvor systemets videre adfærd kan afhænge af de svar, der gives. Bruges over for en meget bred og forskelligartet brugergruppe, som ikke kan forventes at mestre kompliceret navigation. Eksempel: pengeautomat eller telefonservice. 71

72 Interaktionsformer: Skemaudfyldelse Indlæsning af data struktureret som formular eller skema Eksempel Udfyldelse af standardinformation om en bruger Mest velegnet for faste brugere, fordi feltnavne og indtastningsformater kræver forståelse Fordele: Ulemper: Forenklet indtastning Kræver begrænset træning Nyttig vejledning Optager plads på skærmen Kan være langsommeligt 72

73 Interaktionsformer: WIMP WIMP er en meget udbredt interaktionsform i dag bl.a. kendt fra windows Består af fire elementer Windows Icons Menus Pointers Kaldes også direkte manipulering Brugeren arbejder på virkelighedsnære repræsentationer af objekter Objekterne kan vælges, og funktioner kan udføres direkte på dem med et umiddelbart synligt resultat Affordance er centralt Fordele: Ulemper: Let at lære Let at huske Fejl kan undgås Understøtter udforskning Høj subjektiv tilfredsstillelse Kræver grafisk skærm og pegeinstrument Makroer er vanskelige 73

74 Naturligt sprog Andre interaktionsformer Havde tidligere stor opmærksomhed, men er efterhånden helt uden praktisk betydning. Kræver som hovedregel megen indtastning og specialiseret sprog. Eksempel: Eliza Udskrivning af data I alle systemer er der behov for udskrivning af data typisk enten i et vindue eller på en udskrift Denne del af brugergrænsefladen minder i struktureringen om skemaudfyldelse 74

75 Moderne brugergrænseflader Avancerede websider (Rich Internet Applications) Virtual reality og mixed reality Mobile systemer Baserer sig på de klassiske interaktionsformer men introducerer nye problemstillinger 75

76 Eksempler For hvert eksempel: Hvad er den begrebsmæssige model (aktivitet) Hvilke interaktionsformer anvendes 76

77 77

78 78

79 79

80 80

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 27. august 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

Multiple Choice eksamen i Interaktionsdesign d. 2. april 2013

Multiple Choice eksamen i Interaktionsdesign d. 2. april 2013 Multiple Choice eksamen i Interaktionsdesign d. 2. april 2013 Navn (skriv tydeligt med blokbogstaver) Årskortnummer MÅ FØRST ÅBNES NÅR DER GIVES BESKED OM DET Alle spørgsmål besvares ved at afkrydse præcis

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET

OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Cognitive walkthrough

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

interaktivitet og it - historie

interaktivitet og it - historie interaktivitet og it - historie i dag interaktionsdesign historie 1940-1990 vi tager 1990-2020 næste gang øvelse intimitet indskrevet i teknologier, artefakter og rum historie understreg, hvordan paradigmer

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

How to do it on screen - 5

How to do it on screen - 5 TEGNINGER OG CLIPART Illustrationer kan bruges til at skabe grafisk brud i en tekst, men det er sjældent nødvendigt ved præsentationer, da tekstmængden på det enkelte dias børe være lille. Desuden kan

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Institut for Datalogi Aalborg Universitet

Institut for Datalogi Aalborg Universitet Institut for Datalogi Aalborg Universitet Titel: M.I.B Tema: Udvikling af programmel Projektperiode: DAT1, 2. september 2006 21. december 2006 Projektgruppe: d101a Gruppemedlemmer: David-Sebastian Bahr

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE

INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE Menneske og maskine: INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Overskrifter Ny teknologi og intuitive betjeningspaneler Kommunikation

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Computerspil. Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7

Computerspil. Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7 Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7 Humån Computer Interåction HCI eller på dansk MMS - Menneske Maskine Samspil Tiden hvor produkter blev solgt

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

UX ekspertværktøjer. ux campus

UX ekspertværktøjer. ux campus Få forankret UX hos den enkelte medarbjeder og et delt ux sprog på tværs af organisationen med korrekt og opdateret viden om hvordan mennesker fungerer omsat til operationelle praktiske designredskaber

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Mathias Turac 01-12-2008

Mathias Turac 01-12-2008 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksponentiel Tværfagligt tema Matematik og informationsteknologi Mathias Turac 01-12-2008 Indhold 1.Opgaveanalyse... 3 1.1.indledning... 3 1.2.De konkrete krav til opgaven...

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere