Interaktionsdesign Oversigt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interaktionsdesign Oversigt:"

Transkript

1 Kursusgang 1 Interaktionsdesign Oversigt: Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 1

2 2

3 3

4 Menneske-maskin interaktion Det traditionelle udgangspunkt Design, implementering og evaluering af brugergrænseflader er baseret på den disciplin inden for datalogi, som kaldes Menneske-maskin interaktion Human-computer interaction: HCI Målet er at udforme computerens grænseflade så mennesker kan interagere fornuftigt med den 4

5 Kursets indhold Målet for kurset er: teoretisk viden om, indsigt i og forståelse for præmisserne for interaktionsdesign teoretisk funderet forståelse for anvendelsen af brugercentrerede indgange til interaktionsdesign og systemudvikling velbegrundet, teoretisk funderet forståelse for HCI (Human- Computer Interaction), MMI (menneske- maskine interaktion), grafisk design (med henblik på interaktive medier og teknologier), systemdesign, design af interaktive systemer, design af mobile systemer m.v. Eksamen Skriftlig, individuel prøve. Intern prøve. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 5

6 Kursets indhold og argumentationsform Fokus er på interaktionsdesign Det omfatter mange klart subjektive elementer, så der er ofte ikke ét rigtigt svar Hvad er så det rigtige : At forstå centrale begreber og være i stand til at bruge dem til at beskrive og vurdere et HCI-design At forstå kursets metoder og teknikker og være i stand til at bruge dem til design (og evaluering) af interaktion 6

7 Kursusgange søndag d. 1. marts kl lørdag d. 28. marts kl lørdag d. 16. maj kl Aflevering af opgave: 15. juni 7

8 Litteratur 8

9 Kursusgang 1 Interaktionsdesign Interaktionsdesign Fra computere til interaktive produkter Godt og dårligt design Hvad er interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 9

10 Fra computere til interaktive produkter Bogens grundbegreb er "interaktive produkter" Det er væsentligt bredere end "computere eller systemer Hvorfor bruges dette begreb? 10

11 Computere og HCI For 40 år siden var en computer en stor og omfattende installation Eksempel: GIER fra starten af 60'erne Selve computeren fyldte et stort rum Den tilhørende terminal stod i et tilstødende rum Når man skulle bruge computeren gik man hen i dette rum HCI-begreber er stadig præget af denne måde at tænke om computere på 11

12 Interaktive produkter I dag er computeren som hovedregel ikke noget separat Computeren er en integreret del af et andet produkt Computeren bidrager til at gøre produktet interaktivt Avancerede produkter indeholder mange computere, som er koblet sammen i netværk Eksempel: I 2003 indeholdt BMW's 7- serie og Mercedes' S-klasse omkring 100 processorer, koblet sammen i et komplekst netværk 12

13 Opgave Find et eksempel på et interaktivt produkt, som fungerer godt fungerer dårligt Hvad er det, der gør disse produkter gode eller dårlige? 13

14 Interaktive produkter og interaktionsdesign Vi har nu diskuteret godt og dårligt designede interaktive produkter Det er også bogens grundbegreb Hvordan definerer bogen "Interaktive produkter"? Hvordan kan vi definere begrebet? Hvad falder inden for denne definition og hvad falder uden for? Interaktionsdesign (bogens definition): Design af interaktive produkter til understøttelse af den måde mennesker kommunikerer og interagerer på i deres hverdags- og arbejdsliv 14

15 Grundbegreb og eksempler Grundbegrebet "interaktive produkter" afspejler sig i de eksempler, som vi kommer til at se på i kurset Det er ikke kun "Windows-systemer" I nogle tilfælde vil det ikke engang være computersystemer Det vil være simple eksempler på interaktive produkter, som sætter et enkelt designproblem på spidsen men det forhold, som produktet illustrerer, vil kunne "afbildes" over på computersystemer 15

16 Kursusgang 1 Interaktionsdesign Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Brugbarhed (usability) Oplevelse (user experience) Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 16

17 Mål: Brugbarhed Brugbarhed (usability) kan defineres på forskellige måder Definitionerne er typisk en af disse former: En logisk definition: et antal underbegreber (for dets dele) En operational definition: hvordan ser man det I den del af kurset, som handler om brugbarhedstest, ser vi på en operational definition Bogens definition er logisk brugbarhed består af: Effective to use (effectiveness) Efficient to use (efficiency) Safe to use (safety) ISO Have good utility (utility) Easy to learn (learnability) Easy to remember how to use (memorability) Effectiveness Efficiency Satisfaction 17

18 Et tal for brugbarhed Definitionerne af brugbarhed er baseret på 3-6 underbegreber Disse underbegreber er typisk målelige Kan de kombineres til et samlet mål? 18

19 Mål: Oplevelse Oplevelse (user experience) er en udvidelse af det traditionelle begreb "satisfying to use" Bogen definerer det ved følgende begreber: Satisfying - Rewarding Enjoyable - Fun Engaging - Provocative Pleasurable - Surprising Exciting - Emotionally fulfilling Entertaining - Challenging Helpful - Enhancing sociability Motivating - Boring Aesthetically pleasing - Frustrating Supportive of creativity - Annoying Cognitively stimulating - Cutesy Er disse begreber i indbyrdes harmoni eller modstrid? 19

20 Brugbarhed og oplevelse 20

21 Prioriter målene Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Irrelevant Usability Effectiveness Efficiency Safety Utility Learnability Memorability Experience Satisfying Enjoyable Fun Entertaining Helpful Motivating Aesthetically pleasing Supportive of creativity Rewarding Emotionally fulfilling 21

22 Kursusgang 1 Oversigt: Kurset Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Affordance Consistency Mapping Feedback 22

23 Principper for interaktionsdesign 1. Mange fejl i menneske-maskin interaktion (HCI) skyldes dårligt design, som ikke indtænker menneskers evner og fejlbarlighed. 2. Dette fortolkes ofte som åbenbart forkert betjening og menneskelige fejl. 3. Godt design indtænker altid menneskers evner. e 4. Dette kan udtrykkes i form af principper for interaktionsdesign. 5. Overholdelse af disse principper pp giver høj brugbarhed Central person: Don Norman 23

24 4 designprincipper Affordance herunder også Visibility og Constraints Consistency Mapping Feedback Disse fire principper kan hjælpe os med at sætte ord på ting, vi oplever som godt eller dårligt design 24

25 Affordance Affordance: En egenskab ved et interaktivt produkt, der får mennesker til at forstå, hvordan de skal interagere med det Visibility: En funktion ved et interaktivt produkt kan identificeres Constraints: Begrænsninger på den interaktion, som på et givet tidspunkt kan ske med et interaktivt produkt Visibility og constraints kan ses som dele af affordance Når vi skal forstå, hvilken affordance et interaktivt produkt tilbyder, leder vi efter Cues (vink) Perceived affordance og real affordance Et simpelt eksempel: en vandhane er det et interaktivt t produkt? 25

26 Affordance: Den økologiske tilgang I processen med at opdage informationer Hvis man har en hammer i hånden ligner knyttet til de synsindtryk, vi modtager, spiller åbenbare egenskaber (affordance) en central rolle. Vi ser adfærden for eller vore mulige handlinger i forhold til et system, et objekt eller en hændelse som det, det tilbyder eller tillader (affords): Hvis et system eller objekt tydeligt åbenbarer en bestemt egenskab, så har vi let ved at interagere med det. Hvis egenskaberne ikke er åbenbare, har vi sværere ved at interagere med det. alting et søm 26

27 Affordance: En vandhane 27

28 Vandhane: Hvilken affordance? Set fra brugerens position Åbne? Koldt vand? Varmt vand? 28

29 Vandhane: Åbne Ryk op i håndtaget 29

30 Vandhane: Hvilken affordance? Ændre temperatur hvordan? Kig omme på siden Koldt? 30

31 Vandhane: Hvilken affordance? Varmt måske men hvilken vej 31

32 Vandhane: endelig åbnet men er det varmt eller koldt? koldt så vidt jeg husker 32

33 Mapping Mapping: Angiver sammenhængen mellem kontroller og deres effekt på det, de styrer God sammenhæng: direkte mapping Dårlig sammenhæng: indirekte mapping Ved indirekte mapping kræves flere mentale ressourcer for at bruge produktet t Eksempler: Komfur Flyinstrumenter 33

34 Simple eksempler på mapping: 34

35 Eksempel: Fly cockpit 35

36 British Midland ulykken 8/1-1989, kl. 19:52 forlod Boeing 737 G-OBME Heathrow lufthavn med kurs mod Belfast med 8 besætningsmedlemmer og 118 passagerer ombord. Da flyet under stigningen passerede 28,300 fod, var der en del af et blad på ventilatoren til indsugningen g på motor 1 (den venstre), der faldt af. Som følge heraf gik en serie rystelser igennem flyet, og der trængte røg og lugt ind i cockpittet. Der var store udsving i måleværdierne for motor 1. I den tro, at fejlen var på motor 2, tog besætningen gassen af den. Rystelserne forsvandt, da gassen blev taget af motor 2. Besætningen var derfor sikre på, at de havde gjort det rigtige. Umiddelbart efter lukkede de motor 2 helt ned. Besætningen fløj nedad mod den nærmeste lufthavn. Alt var normalt, dog med et højt niveau af vibrationer fra motor 1. Pludselig forsvandt næsten al kraft fra motoren, og der kom en brandalarm på den. Motor 2 kunne ikke genstartes. Kl. 20:25 styrtede flyet ned ved M1 motorvejen. 39 passagerer døde ved styrtet, og yderligere 8 døde af deres kvæstelser. Af de øvrige 79 kom 74 alvorligt til skade. 36

37 British Midland ulykken Årsagen til styrtet var, at besætningen fejlagtigt lukkede motor 2 ned efter at et blad på ventilatoren i motor 1 var gået i stykker. Da motor 1 derefter tabte kraften, var flyet uden fremdrivningskilde. Flyet kunne have landet sikkert på motor 2. Havarikommissionen konkluderede, at følgende faktorer (blandt andet) bidrog til besætningens fejlagtige respons: Besætningen reagerede for tidligt og i strid med deres træning Besætningen tog fejl af indikationerne på motorinstrumenterne, da de besluttede at tage gassen af motor 2 Besætningen blev bekræftet i, at fejlen var opstået i motor 2, fordi rystelserne forsvandt, da gassen blev taget af den Mapping Feedback (forkert) 37

38 British Midland ulykken: Motorinstrumenter To sæt Engine Instrument Systems (EIS) EIS primary display Fan speed (N1) Exhaust Gas Temperature (EGT) Core speed (N2) Fuel Flow (FF) EIS secondary display Engine oil pressure Engine oil temperature Engine vibration A and B system hydraulic pressure 38

39 British Midland ulykken: Placering af motorinstrumenter (1) I tidligere versioner af Boeing 737 EIS primary display var placeret lige over gashåndtagene Her var det synligt for kaptajn og pilot EIS secondary display var placeret et andet sted i cockpittet Her blev det overvåget af et tredje besætningsmedlem 39

40 British Midland ulykken: Placering af motorinstrumenter (2) I den version af Boeing 737, som G-OBME tilhørte, var cockpittet redesignet til to besætningsmedlemmer EIS secondary display var flyttet over, så kaptajn og pilot kunne se det EIS primary display var flyttet til venstre (i forhold til gashåndtagene) for at få plads til EIS secondary display 40

41 British Midland ulykken: En anden årsagsforklaring Besætningen lavede en fejl i mappingen mellem instrumenter og gashåndtag Det oprindelige design havde en direkte mapping mellem instrumenter og ggashåndtagg Det nye design havde ikke en tilsvarende direkte mapping tværtimod Denne indirekte mapping kan være en forklaring gpå ulykken 41

42 Mapping 42

43 Consistency Consistency: ensartede objekter og funktioner i et interaktivt produkt ser ud og fungerer på samme måde Eksempel: Toolbars i MS-Office produkter Vi kommer tilbage til dette princip, p, når vi skal se på detaljeret design af brugergrænseflader 43

44 Consistency: Everyday Things 44

45 Consistency: PowerPoint Konsistens i forhold til andre Microsoft produkter eller internt i produktet, f.eks. ved open og save 45

46 Feedback Feedback: Information om, hvordan et interaktivt produkt har reageret som resultat af en aktivering af en funktion Eksempel: Knapperne på mobiltelefonen bipper, når vi trykker på dem Feedback kan antage mange former (modaliteter): visuelt, auditivt, taktilt, osv. 46

47 Eksempel på feedback: Kontrolrum Kontrolrummet på et atomkraftværk har en meget kompliceret brugergrænseflade Den primære funktion er at styre processen i reaktoren og de enheder, som køler reaktoren 47

48 Three Mile Island: Hændelsesforløb (1) 28/3-79, kl stopper dampturbinen automatisk. Operatørerne kontrollerer, at to kølevandspumper starter men er ikke klar over, at de pumper vand ind i lukkede rør, fordi to ventiler ved en fejl er lukkede. Der er to indikatorer på værkets enorme kontrolpanel, som viser ventilernes position. Men ventilerne er aldrig lukkede, og den ene indikator er dækket af et reparationsskilt på knappen ovenover. 8 minutter senere bliver operatørerne klar over, at noget er galt, og de opdager fejlen. Men da er der allerede sket væsentlige skader. Da kølevandspumperne ikke fungerer, koger dampgeneratoren tør, temperaturen stiger, og kontrolstængerne aktiveres automatisk for at stoppe kernereaktionen. 48

49 Three Mile Island: Hændelsesforløb (2) Operatørerne aktiverer et manuelt kølesystem, men kan ikke lukke ventilen hertil, da der er lukket tilstrækkeligt meget vand ind. På kontrolpanelet viser en indikator, at der er afgivet en impuls til ventilen, så operatørerne tror, at den er lukket. Lidt senere styrer operatørerne på to trykmålere, der burde vise ensartede værdier, men gør det modsatte. De antager, at en af dem er i stykker men ved ikke hvilken. De to målere var faktisk i orden, og kunne have indikeret for operatørerne, at en katastrofal situation var under udvikling. En tredie indikator kunne have ledt dem til den korrekte slutning, men den regnedes for uvæsentlig og var placeret forneden på bagsiden af et 2 meter højt kontrolpanel. l To en halv time senere blev den tredie indikator checket, og operatørerne nåede frem til den rigtige konklusion. De fik kølingen sat i gang, men det varede over 14 dage, før man var helt sikker på, at der ikke ville ske en nedsmeltning af reaktoren. 49

50 Three Mile Island: Årsagsforklaring I kontrolrummet var der op til 40 personer, tre lydalarmer aktiveret, og et stort antal af de 1600 kontrollamper lyste eller blinkede Lydalarmerne blev ikke slået fra, fordi det også ville fjerne de relaterede informationer Computeren var overbelastet, og det varede flere timer, før de relevante informationer blev skrevet ud. De efterfølgende undersøgelser konkluderede, at årsagen var operatørernes tåbelige fejl Charles Perrow (1984). Normal Accidents. Living with High-Risk Technologies. New York: Basic Books 50

51 Three Mile Island: En anden årsagsforklaring Ulykken på Three Mile Island kan forklares ved hjælp af to designprincipper: Affordance: de mulige og relevante handlinger på givne tidspunkter var ikke klare Feedback: når operatørerne udførte en handling, fik de enten ingen eller ukorrekt feedback om systemets tilstand Designet af kontrolrummet havde således brudt med disse to designprincipper 51

52 Feedback: PowerPoint Relevant feedback, der indikerer systemets status og handlinger, f.eks. ved udprintning 52

53 Relation mellem designprincipper De fire designprincipper er relaterede: Affordance (herunder også Visibility og Constraints) Consistency Mapping Feedback Svaghed med hensyn til et princip kan afhjælpes med et andet men det kan give andre problemer Eksempel: tænde lyset i et rum 53

54 Tænd lyset på toilettet (1) 54

55 Tænd lyset på toilettet (2) Vi gætter på en forkert mapping mellem vores intention og de kontroller (håndtag), der er til rådighed Den manglende rigtige og den forkerte feedback viser, at vi har taget fejl 55

56 Brug af designprincipperne Hvad kan vi bruge designprincipperne til, når vi skal lave et vindue i en grafisk brugergrænseflade? g hjælpe os, når vi designer hjælpe os, når vi skal vurdere (evaluere) et design 56

57 Kursusgang 1 Interaktionsdesign Oversigt: Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 57

58 Designprocessen Klassiske tilgange g til design: Gå straks i gang med konkret design Eksempel: tidlige udviklingsmetoder eller ingen metode Kan det give problemer? Lav først en omhyggelig analyse af problemer og behov Eksempel: SDC s kontosystem, SA/SD Moderne tilgang til design Inspireret af agile metoder: hurtig problemanalyse, forslag til løsning, afprøvning 58

59 Designprocessens udgangspunkt Bogens udgangspunkt: g identificer antagelser (assumptions) og påstande (claims) om det eksisterende/designideen Spørgsmål: Er der problemer med et eksisterende produkt eller user experience? Hvis tilfældet, hvad er de? Hvorfor tror du, at der er problemer? Hvordan tror du din ide til design kan løse disse? Hvis du ikke har identificeret et problem, men designer noget nyt, hvordan tror du din design-ide understøtter, forandrer eller udbygger eksisterende måder at gøre ting på? 59

60 Opgave: Elektronisk afstemning 60

61 Opgave: Elektronisk afstemning For udviklingen af et stemmeafgivningssystem - udfyld prioritetsskemaet - hvad er det eksisterende systems problem? - vurder hvordan systemet kommer til påvirke stemmeafgivning 61

62 Interaktionsdesign Kursusgang 1 Oversigt: Interaktionsdesign i Mål for interaktionsdesign Pi Principper i for interaktionsdesign i Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Baseret på aktivitet/objekter Interaktionsformer 62

63 Begrebsmæssig model En beskrivelse af det kommende system i form af en samling af integrerede ideer og begreber om, hvad det skal gøre og hvordan det skal agere og se ud. Den begrebsmæssige g model skal bidrage til, at brugerne forstår systemet, som det var hensigten En ukonventionel brug af ordet begrebsmæssig Nøglespørgsmål: hvad vil brugerne gøre med systemet Dette spørgsmål kan besvares på to måder: baseret på de aktiviteter brugerne udfører baseret på de objekter brugerne arbejder med 63

64 Begrebsmæssig model baseret på aktiviteter Fire typer af aktivitet i interaktionen med systemet (kaldes interaction types): Instruktion: brugeren aktiverer en funktion, systemet udfører denne funktion og returnerer et output Konversation: brugeren og systemet fører en dialog for at nå frem til et resultat Manipulation og navigering: brugeren manipulerer virtuelle objekter og navigerer rundt i en virtuel verden Udforskning og browsing: brugeren bevæger sig igennem en samling af information og udvælger dele af den Giv eksempler på de fire 64

65 Begrebsmæssig model baseret på objekter Et (virtuelt) objekt er kernen i interaktionen med systemet. Ofte er objektet inspireret af et virkeligt objekt Eksempel: spreadsheet systemer er baseret på en tabel, hvori der udføres beregninger (det virtuelle objekt). Det er inspireret af et bogføringsark Elementer i model: Metaforer/analogier (skrivebord, kontor) Begreber Relationer mellem begreber (statisk) Afbildninger fra begreb til begreb (dynamisk) Svarer til en OOA-model 65

66 Begrebsmæssig g model: Online Library 66

67 Interaktionsdesign Kursusgang 1 Oversigt: Interaktionsdesign i Mål for interaktionsdesign Pi Principper i for interaktionsdesign i Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 67

68 Interaktionsformer En begrebsmæssig model kan understøttes med forskellige interaktionsformer Interaktionsformen fastlægger centrale egenskaber: Hvordan udpeger vi et objekt? Hvordan aktiverer vi en funktion? Hvordan indlæses inddata? Hvordan opstilles uddata? En typisk brugergrænseflade vil indeholde kombinationer af de forskellige interaktionsformer der vil dog stadig være en primær og et antal supplerende interaktionsformer Tidligt i et udviklingsprojekt kt bør der eksperimenteres med forskellige begrebsmæssige modeller og for hver begrebsmæssig model med forskellige interaktionsformer 68

69 Interaktionsformer: Kommando Brugeren ser intet på forhånd Indtaster og aktiverer en kommando, der skal overholde et bestemt format Interaktionen mellem bruger og system baserer sig på kommandoer Typiske eksempler: Unix Speciel teksteditor (f.eks. vi) Primært henvendt til ekspertbrugeren Indlæsning af data Eksempel: ændring af forskudsskema. Brugeren taster en lang sekvens af feltnumre og tal ind Fordele: Ulemper: Fleksibilitet Hurtigt for faste brugere Initiativet placeres hos brugerne Let at lave makroer Ringe fejlhåndtering Kræver omfattende træning 69

70 Interaktionsformer: Menu Menuer bruges til at organisere information i og interaktion Giver styret og kontrolleret dialog For lejlighedsvise brugere Eksempler: Fuldskærmsmenuer med valg af menupunkt Pull-down fra overliggende bjælke i et vindue Pop-up ved tryk på mus ovenpå et objekt Check-bokse eller radioknapper i et vindue eller en dialogboks Links indlejrede i tekst Fordele: Kort indlæring Færre indtastninger Struktur på beslutningstagning Let at understøtte fejlhåndtering Ulemper: Fare for mange menuer Sinker den faste bruger j Optager plads på skærmen 70

71 Interaktionsformer: Dialog Interaktion mellem bruger og system som en dialog mellem to personer Simpel og lærenem form, eks. fra Windows (PowerPoint) Mere generelt: spørgsmål og svar dialog Brugeren ledes gennem en struktureret dialog, hvor systemets videre adfærd kan afhænge af de svar, der gives. Bruges over for en meget bred og forskelligartet brugergruppe, som ikke kan forventes at mestre kompliceret navigation. Eksempel: pengeautomat eller telefonservice. 71

72 Interaktionsformer: Skemaudfyldelse Indlæsning af data struktureret som formular eller skema Eksempel Udfyldelse af standardinformation om en bruger Mest velegnet for faste brugere, fordi feltnavne og indtastningsformater kræver forståelse Fordele: Ulemper: Forenklet indtastning Kræver begrænset træning Nyttig vejledning Optager plads på skærmen Kan være langsommeligt 72

73 Interaktionsformer: WIMP WIMP er en meget udbredt interaktionsform i dag bl.a. kendt fra windows Består af fire elementer Windows Icons Menus Pointers Kaldes også direkte manipulering Brugeren arbejder på virkelighedsnære repræsentationer af objekter Objekterne kan vælges, og funktioner kan udføres direkte på dem med et umiddelbart synligt resultat Affordance er centralt Fordele: Ulemper: Let at lære Let at huske Fejl kan undgås Understøtter udforskning Høj subjektiv tilfredsstillelse Kræver grafisk skærm og pegeinstrument Makroer er vanskelige 73

74 Naturligt sprog Andre interaktionsformer Havde tidligere stor opmærksomhed, men er efterhånden helt uden praktisk betydning. Kræver som hovedregel megen indtastning og specialiseret sprog. Eksempel: Eliza Udskrivning af data I alle systemer er der behov for udskrivning af data typisk enten i et vindue eller på en udskrift Denne del af brugergrænsefladen minder i struktureringen om skemaudfyldelse 74

75 Moderne brugergrænseflader Avancerede websider (Rich Internet Applications) Virtual reality og mixed reality Mobile systemer Baserer sig på de klassiske interaktionsformer men introducerer nye problemstillinger 75

76 Eksempler For hvert eksempel: Hvad er den begrebsmæssige model (aktivitet) Hvilke interaktionsformer anvendes 76

77 77

78 78

79 79

80 80

Kursusgang 2. Menneske-maskin interaktion. Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2.

Kursusgang 2. Menneske-maskin interaktion. Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2. Kursusgang 2 Menneske-maskin interaktion Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2.1 Sidste kursusgang Oversigt: Kurset - HCI-disciplinen

Læs mere

Kursusgang 1. Oversigt: Kurset Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign DIEB 1.1

Kursusgang 1. Oversigt: Kurset Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign DIEB 1.1 Kursusgang 1 Oversigt: Kurset Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign DIEB 1.1 Kursusgang 1 Oversigt: Kurset - HCI-disciplinen - Hvorfor er HCI-design vigtigt? -

Læs mere

Kursusgang 1. Interaktive produkter og interaktionsdesign

Kursusgang 1. Interaktive produkter og interaktionsdesign Kursusgang 1 Interaktive produkter og interaktionsdesign Oversigt: Kurset Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign DIEB 1.1 Kursusgang 1 Oversigt: Kurset - HCI-disciplinen

Læs mere

Kursusgang 3. - Model for interaktion - Ergonomi - Interaktionformer - Eksempler. - Planlægning - Forberedelse

Kursusgang 3. - Model for interaktion - Ergonomi - Interaktionformer - Eksempler. - Planlægning - Forberedelse Kursusgang 3 Oversigt: Sidste kursusgang Interaktion: - Model for interaktion - Ergonomi - Interaktionformer - Eksempler Brugbarhedsevaluering: - Planlægning - Forberedelse Design af brugerflader 3.1 Sidste

Læs mere

Kursusgang 11. Planlægning af en usability-evaluering

Kursusgang 11. Planlægning af en usability-evaluering Kursusgang 11 Planlægning af en usability-evaluering Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Usability-evaluering: repetition Evalueringsplan og evalueringsrapport Does time heal? DIEB 11.1 Forrige kursusgang

Læs mere

Kursusgang 1 Introduktion

Kursusgang 1 Introduktion Kursusgang 1 Introduktion Oversigt: Kursets emne: - HCI disciplinen - Formål og evaluering - Indhold Menneskelig informationsbehandling Brugbarhedsevaluering Design af brugerflader 1.1 Design af brugerflader

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 27. august 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN. Marianne Graves Petersen Associate Professor

INTERAKTIONSDESIGN. Marianne Graves Petersen Associate Professor INTERAKTIONSDESIGN Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Design og funktionel prototype

Design og funktionel prototype Design og funktionel prototype 2.1) Minus scenarie Der bliver sendt nye billeder til rammen og Hans ønsker at se billederne, men billederne rotere for langsomt så Hans går op og bruger touch funktionen

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Multiple Choice eksamen i Interaktionsdesign d. 2. april 2013

Multiple Choice eksamen i Interaktionsdesign d. 2. april 2013 Multiple Choice eksamen i Interaktionsdesign d. 2. april 2013 Navn (skriv tydeligt med blokbogstaver) Årskortnummer MÅ FØRST ÅBNES NÅR DER GIVES BESKED OM DET Alle spørgsmål besvares ved at afkrydse præcis

Læs mere

Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3

Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3 Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3 Præsentation af data: design og evaluering af brugergrænseflader v/ Egil Boisen, AAU, Institut for Sundhedsteknologi Restaurant Skoven, Odense,

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Multiple choice eksamen i Interaktionsdesign d. 26. marts 2012 KORREKTE SVAR ER MARKERET MED FED SKRIFT. Navn (skriv tydeligt med blokbogstaver)

Multiple choice eksamen i Interaktionsdesign d. 26. marts 2012 KORREKTE SVAR ER MARKERET MED FED SKRIFT. Navn (skriv tydeligt med blokbogstaver) Multiple choice eksamen i Interaktionsdesign d. 26. marts 2012 KORREKTE SVAR ER MARKERET MED FED SKRIFT Navn (skriv tydeligt med blokbogstaver) Årskortnummer Alle spørgsmål besvares ved at afkrydse præcis

Læs mere

Kursusgang 1 DIEB-DEB 1.1

Kursusgang 1 DIEB-DEB 1.1 Kursusgang 1 Oversigt: Sidste kursusgang(e) og kommende kursusgange Usability-evaluering Overordnede rammer (Determine basics) Øvelser Usability: Does Time Heal? (forskning) DIEB-DEB 1.1 Sidste kursusgang(e)

Læs mere

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Kursusgang 11 Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Design af brugerflader 11.1 Samme sted Forskellige steder Sidste kursusgang Samtidigt

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Kursusgang 10. - IPJ-systemet - Den maritime communicator

Kursusgang 10. - IPJ-systemet - Den maritime communicator Kursusgang 10 Oversigt: Sidste kursusgang Andet syn på IT-systemer: Groupware Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) Eksempel - IPJ-systemet - Den maritime communicator Design af brugerflader 10.1

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Usability. 2 web sites til gennemsyn

Usability. 2 web sites til gennemsyn Usability 2 web sites til gennemsyn Usability ISO 9241-11 (1998) Det omfang hvormed et produkt kan anvendes af brugere til at opnå mål på en effektiv, virkningsfuld og tilfredsstillende måde REQUIREMENTS

Læs mere

Human- Computer Interac0on. Perspek0verende Datalogi 2014 Olav W. Bertelsen - All Rights Reserved

Human- Computer Interac0on. Perspek0verende Datalogi 2014 Olav W. Bertelsen - All Rights Reserved Human- Computer Interac0on Perspek0verende Datalogi 2014 Olav W. Bertelsen - All Rights Reserved Ugeprogrammet Hvornår er et computersystem godt at bruge? Den interak0ve computer Time sharing + TTY

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

IDEKATALOG BRUGEN AF VIRTUAL REALITY I LANDBRUGET

IDEKATALOG BRUGEN AF VIRTUAL REALITY I LANDBRUGET IDEKATALOG BRUGEN AF VIRTUAL REALITY I LANDBRUGET IDEKATALOG Dette katalog samler ideer frembragt under besøg på Aalborg Universitet den 14. april 2016. 21 personer med vidt forskellige baggrunde, og bevæggrunde

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET

OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Cognitive walkthrough

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Version 6.2 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Sektornet VPN Med NemID 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning @venbuild Light

Brugervejledning @venbuild Light HÅNDBOG FOR SYSTEMADMINISTRATOR/REDAKTØR Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OM @VENBUILD LIGHT... 3 ADGANG... 3 OVERSIGT OVER LÆRINGSOBJEKTER... 4 NAVIGATION... 5 OVERSIGT OVER VARIANTER... 5 OVERSIGT OVER EGNE

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Trin 01 Gramps kan køre i både Linux og Windows. Trin 02 Opret et nyt træ. Trin 03 Tilføj en ny person. Trin 04 Indstilling af hjemme personen

Trin 01 Gramps kan køre i både Linux og Windows. Trin 02 Opret et nyt træ. Trin 03 Tilføj en ny person. Trin 04 Indstilling af hjemme personen Ikast 19-09-2015 Trin 01 Gramps kan køre i både Linux og Windows. Trin 02 Opret et nyt træ Det første skridt, når du har Gramps, er at skabe et nyt familie træ. Dette kan betragtes næsten som et projekt,

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 10. juni Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 10. juni Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 10. juni 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

KONCEPTUELT DESIGN KAP. 2

KONCEPTUELT DESIGN KAP. 2 INTERAKTIONSDESIGN KURSUS Q3 2013 KONCEPTUELT DESIGN KAP. 2 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Konceptuelt design Metaforer Interaktionstyper Interaktionsdesign

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

DIALOG MED BRUGERE!

DIALOG MED BRUGERE! ------------------------------------------------------------------------------------------ den 21. juni 2007 på Det Kongelige Bibliotek ved: Rune Nielsen Arkitekt MAA, Partner Kollision http://www.kollision.dk

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

Lagervisning. Dina Friis, og Niels Boldt,

Lagervisning. Dina Friis, og Niels Boldt, Lagervisning Dina Friis, dina@diku.dk og Niels Boldt, boldt@diku.dk 6. april 2001 Kapitel 1 Sammenfatning Dette dokument er et eksempel på en delvis besvarelse af G-opgaven stillet på Datalogi 0 2000-2001.

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Ingrid Haug, 10. marts 2010 Hvorfor dette oplæg? Brugervenlige produkter opnås kun ved at arbejde målrettet med brugervenlighed Alt for sjældent er

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Agenda Introduktion af Baggrund Demo Udvikling / muligheder Spørgsmål Koncept Interaktivt system til at eksponere digitale informationer på en

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Brugermanual til Assignment hand in

Brugermanual til Assignment hand in Brugermanual til Assignment hand in Indhold: Undervisere:...2 Hvor finder jeg Assignment hand in?...2 Opret en opgave...4 Slet en opgave...5 Rediger en opgave...5 Hvor finder jeg de afleverede filer?...5

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE

INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE Menneske og maskine: INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Overskrifter Ny teknologi og intuitive betjeningspaneler Kommunikation

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Jobliste overblik

Jobliste overblik Kompakt Jobliste. Du kan starte Jobliste på mange måder. Du kan højreklikke på start knappen eller på proceslinjen, og vælge Jobliste i menuen, der kommer til syne. Du kan også åbne Jobliste med genvejstaster

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere