Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi."

Transkript

1 Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen Forslag til jobskabende initiativer til regeringens bebudede jobpakke Installationsbranchen er hårdt ramt af finanskrisen, manglende investeringslyst, benhård konkurrence og priserne er presset. Som følge heraf er beskæftigelsen faldet i installationsbranchen. Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, VELTEK VVS og EL-tekniske Leverandørers Brancheforening og TEKNIQ Installatørernes Organisation skal derfor pege på behovet for at igangsætte jobskabende initiativer, der kan skabe fornyet vækst og beskæftigelse i installationsbranchen. Side 1/5 Vi vil gerne kvittere for forhøjelsen af kommunernes anlægsloft, som der efter vores opfattelse er økonomisk råderum til, men også pege på, at det her og nu vil have en begrænset effekt i installationsbranchen og bygge- og anlægsbranchen, idet der først skal projekteres, laves udbud, vælges rådgivere m.v., og derfor går der en rum tid, før det omsættes til nye job. Organisationerne finder det oplagt at satse på forslag, der dels her og nu kan skabe job i installations- og bygge- og anlægsbranchen, dels kan sikre investeringer i energieffektivisering i de private boliger, hvor der fortsat er et meget stort potentiale for at spare på energi og opdatering af boligens varmekilder til vedvarende energi, fjernvarme m.v. Forslag til initiativer, der på kort sigt kan skabe nye job: Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Sæt fradraget op til kr. Fradraget bør ud over lønudgifter også omfatte fradrag for materialeudgifter. Fradraget bør udvides til at omfatte installationer og udskiftninger i sommerhuse. Ordningen kan delvist finansieres via de 1,5 mia. kr., der årligt er afsat til energiselskabernes energispareindsats.

2 BoligJobordningen kan umiddelbart genindføres. Det administrative set-up er på plads, ordningen er nem for borgere og virksomheder at administrere, og kendskabet til ordningen er meget høj. Ordningen vil derfor have effekt og skabe job øjeblikkeligt. Hertil kommer, at en ny grøn BoligJobordning vil sætte fornyet gang i investeringerne i vedvarende energiløsninger, der helt gik i stå med justering af nettomålerordningen for solceller. Kritikken af den eksisterende BoligJobordning, som også svarer til installationsbranchens erfaringer, viser, at ordningen medførte et betydeligt dødvægtstab, fordi en stor andel af midlerne bruges på opgaver, der alligevel ville være blevet udført såsom almindelige reparationer, rengøring m.v. Side 2/5 Organisationerne foreslår derfor, at ordningen målrettes energiforbedringer. Udgiften ved at få foretaget energieffektivisering eller etableret vedvarende energiløsninger er i dag så store, at det afholder mange husstande fra at investere. Det vil et fradrag kunne hjælpe på. Derved sikrer man, at fradragsmidlerne skaber reel meraktivitet og samtidig opnås en betydelig energibesparelse. For at sikre en effektiv udnyttelse af midlerne, bør der udarbejdes en positivliste over de energiinvesteringer, som er fradragsberettigede. Bilag 2 beskriver organisationernes forslag til investeringer på installationsbranchens område, der bør omfattes af en grøn positivliste. Fradraget ved den eksisterende BoligJobordning har vist sig at være så beskedent, at det ikke for alvor har betydning for forbrugernes investeringslyst i energieffektivisering og vedvarende energi. Det skyldes, at investeringerne forbundet med den slags opgaver ofte overstiger kroner (jf. bilag 1). TEKNIQs undersøgelser viser endvidere, at boligejerne først anser en investering for interessant, hvis tilbagebetalingstiden maksimalt er på 5-8 år. Derfor er der behov for et fradrag, der står mål med investeringens størrelse og samtidig får tilbagebetalingstiden bragt ned. Selv 5-8 år kan være et langt sigte for private boligejere. Organisationerne foreslår derfor, at fradraget øges til kr. pr. person over 18 år i husstanden. Organisationerne foreslår endvidere, at en grøn BoligJobordning også giver fradrag for materialeudgifter. Materialeudgifter til f.eks. kedler, fyr og vedvarende energiløsninger løber let op i kroner, og materialernes andel af en investering ligger ofte på mellem 50 og 75 procent af investeringen (jf. bilag 1).

3 Derfor vil der kun sjældent være tilstrækkelig sammenhæng mellem en investerings størrelse og et fradrag udelukkende baseret på lønudgifter. Organisationerne skal endvidere foreslå, at BoligJobordningen udvides til at omfatte fradrag for installation, reparation og udskiftning i sommerhuse, da det vil styrke beskæftigelsen markant i udkantsområderne og yderligere sikre, at de, der kombinerer en lejelejlighed med et sommerhus, også kan gøre brug af ordningen. Det er i øvrigt organisationernes opfattelse, at regeringen med fordel kunne fjerne de hindringer i lejeloven som pt. gør, at det ikke er attraktivt for ejere af private udlejningsejendomme at foretage energirenoveringer og energieffektiviseringer, da det er lejere, der typisk opnår besparelsen. Side 3/5 Organisationerne foreslår endvidere, at regeringen anvender en del af de 1,5 mia. kr., som energiselskaberne årligt skal anvende, bl.a. via andre aktører til deres energispareindsats, til finansiering af BoligJobordningen. På den måde anvises delvis finansiering af BoligJobordningen. Samtidig kan midlerne anvendes bedre, idet energiselskabernes tilskud til boligejerne er meget beskedne tilskud og derfor ikke giver et fornødent incitament til investering i energiløsninger. Hertil kommer, at boligejerne ikke kender energiselskabernes tilskudsordninger. Ved at samle midlerne og indsatsen i BoligJobordningen sikres, at de samlede midler, der anvendes til energieffektivisering, anvendes samlet og målrettet. Vi håber, at forslaget til en ny grøn og mere effektiv BoligJobordning vil komme til at indgå i regeringens kommende jobskabelsespakke, og organisationerne stiller sig naturligvis gerne til rådighed for dels møder dels beregninger, uddybning af forslaget m.v. Med venlig hilsen Willy Goldby Jørgen Juul Rasmussen Max Meyer Niels Jørgen Hansen Veltek Dansk El-Forbund Blik- og Rør- TEKNIQ arbejderforbundet

4 Bilag 1 - Eksempler på priser på renovering af bolig Beregninger er foretaget af REN1ERGI, og udgangspunktet for de angivne værdier er en bolig på 120 m2 med 4 beboere. Timeløn Materialer I alt Materialeandel Udgifter til udskiftning af elvarme i bolig til træpillefyr + solvarme ,2% Udgifter til udskiftning af elvarme i bolig til jordvarmepumpe ,1% Udgifter til installering af et 6 kwp solcelleanlæg ,5% til kondenserende gasfyr ,2% til kondenserende oliefyr ,6% til fjernvarme ,1% til varmepumpe ,4% Side 4/5 Bilag 2 Forslag til positivliste over investering i energieffektivisering og vedvarende energiløsninger Rådgivning og energitjek Udgifter i forbindelse med rådgivning omkring energieffektivisering eller vedvarende energiløsninger. Herunder energitjek af boligen. F.eks. gennemgang og optimering af centralvarmeanlæg. Installation og forbedring af solceller og vindmøller Gælder alle former for solceller og vindmøller, der er placeret på bygningens matrikel der bør samtidigt ændres i regelsættet for mikro VEanlæg, så de over et år må producere kwh. Installation eller forbedring af husstandsvindmøller Vindmøller op til 6 kwp placeret på bygningsejerens matrikel. Installation eller forbedring af varmepumpe/ventilation Ny varmepumpe, ingen krav om ikke at kunne køle, men krav om virkningsgrad klasse A. Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

5 Reparation eller fornyelse af elinstallationer Bevægelsesfølere + dagslysstyring Behovsstyret belysning. Installation for tilslutning af elbil. Udskiftning af glødelampeinstallation og halogenspots til lysstofarmaturer og/eller LED lys. Udskiftning og forbedring af varmeanlæg m.v. Olie- og gasfyr: Hele anlægget inklusive rørinstallationer. Fjernvarmeunits/-stik: Der skal være tale om en samlet fjernvarmeunit. Der gives dog fradrag for udskiftning af enkeltdele, f.eks. varmtvandsbeholder eller varmeveksler. Pillefyr/biomassefyr/fastbrændselskedler: Hele anlægget inklusive rørinstallationer. Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange. Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder. Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v. Side 5/5 Forbedring af varmeanlæg m.v. Radiatortermostatventiler. Vejrkompenseringsanlæg. Urstyring. Udskiftning af radiatorer. Installation af gulvvarme. Udskiftning til A-mærket cirkulationspumpe Isolering af rørsystem. Forberedelse af lavtemperatur varmeanlæg i forbindelse med fjernvarme, varmepumpe eller solvarmeanlæg. F.eks. opsætning af ekstraradiator. Forberedelse for fjernstyring af varmeanlæg i forbindelse med implementering af det intelligente elnet (mikro CTS-anlæg). Installation eller forbedring af afløbsinstallationer, f.eks.: Installationer omfattet af kap. 8.4 i bygningsreglementet BR10 (www.bygningsreglementet.dk) Reparation eller udskiftning af vandinstallationer, f.eks.: Installationer omfattet af kap. 8.4 i bygningsreglementet BR10 (www.bygningsreglementet.dk)

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 INDLEDNING Energibesparelser ses af en stadigt stigende kreds af aktører inklusiv Det Internationale Energiagentur som det billigste virkemiddel

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

BoligJobordningen. Evaluering

BoligJobordningen. Evaluering BoligJobordningen Evaluering Rapport 12. maj 2015 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 1.1 Indledning... 1 1.2 Nærmere om rapportens indhold... 4 2. BoligJobordningen historik og regelsæt... 6 2.1

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus:

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus: fokus: VARME TIL LAVENERGIHUSE ENERGI NYT SPØRGSMÅL OG SVAR OM OPVARMNING BESØG ET LAVENERGIHUS TILSKUD FRA RENOVERINGSPULJEN OPVARMNING TIL LAVENERGIHUSE VARMEPUMPE OG SOLVARME - ET UMAGE PAR BRÆNDEOVN

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2010 / inkl. arbejdsprogram 2011

Årsrapport 2010 / inkl. arbejdsprogram 2011 Årsrapport 2010 / 1 ÅRSRAPPORT 2010 inkl. arbejdsprogram 2011 Årsrapport 2010 / 2 FORORD Det glæder mig at kunne præsentere årsrapport 2010 fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. Centerleder

Læs mere