MAGASINET Nr. 90 Januar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 90 Januar årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro

2 MAGASINET Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Det udkommer som indstik i domino og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 295 kr. Henvendelse til Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Finn Kier-Hansen Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Nyt om navne Rubrikken Nyt om navne bringes i et særskilt nyhedsbrev, der sendes til menighederne en gang i kvartalet. Fødselsdage og mærkedage indsendes til en gang om året før den 10. december. Meddelelse om dødsfald sendes løbende. Næste udgivelse til afhentning i din menighed Medio marts Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Strandbygaard, Skjern Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Denisa i Rumænien med sin lillesøster på armen. Foto: Arne Hansen l e d e r HVAD SER DU? Hvor bevæger Det Danske Missionsforbund sig hen i 2014 og i årene herefter? Hvad ser vi forude? Da Gud kaldte profeten Jeremias til tjeneste spurgte Gud ham: Hvad ser du, Jeremias? (Jeremias Bog 1,11). Det blev begyndelsen på et profetisk liv, hvor Jeremias igen og igen skulle formidle til folket, hvad Gud viste ham. I dag er Guds spørgsmål til Jeremias relevant for os: Hvad ser du? Hensigten med Guds spørgsmål er at henlede vores opmærksomhed på det, han har beredt for os, så vi ikke går vores egne veje, men lever i harmoni med Gud og hans gode planer for os. Da menigheden blev født ved Ånden lagde Gud en gave ned i sin menighed til at se noget i den åndelige verden, som endnu ikke er synligt i den fysiske verden. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle have drømme, (Apostlenes Gerninger 2,17). På gammeltestamentlig tid var denne gave forbeholdt nogle få, men med Åndens komme blev gaven for hele menigheden. Derfor lyder spørgsmålet også til dig og til os som fællesskab: Hvad ser du? Hvad ser din menighed? Hvad ser vi som et fællesskab af frikirker, der er kaldet til mission i Danmark? Ser vi kun os selv og vores egen menighed? Ser vi Guds perspektiv for os, eller overser vi, hvad han vil vise os? Ser vi en nation, som venter på at blive præsenteret for en levende Gud? Hvad ser vi? På Missionsforbundets repræsentantskabsmøde i sommeren 2013 traf vi beslutning om at udarbejde en national vision for Det Danske Missionsforbund en vision der skal vise os et billede af en fremtid, som vi gennem tro og tjeneste skal strække os imod. Derfor skal vi i den kommende tid spørge hinanden: Hvad ser du? På den nationale lederdag i januar tog vi fat på en visionsproces under overskriften: Vision bygger bro til fremtiden. Dette kommer vi til at arbejde med gennem Vi er overbeviste om, at der er noget, Gud vil vise os. Der er en opgave, han vil betro os. Der er en vej, han kalder os til at gå. Men vi kan først begive os ud ad vejen, når vi har fået øje på den. Vi kan først strække os mod målet, når vi ved, hvad målet er. Derfor bliver det vigtigt at søge Guds ansigt, så han kan få anledning til at vise os den vej, som han har planlagt for os at vandre på i de kommende år. Lad os alle være med i bønnen for Det Danske Missionsforbund: Herre, åbn vores øjne, så vi kan se din vej for os. John Nielsen Missionsforstander Det Danske Missionsforbund afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 24. juli 2014 på Efterskolen Lindenborg Side 2

3 Sommerstævne 2014: Så det synger Stævnet på Lindenborg får nu et tredje spor På de sidste to års sommerstævne sammen med Baptistkirken har vi haft to spor med tilbud til den voksne del af stævnedeltagerne. I år tilføjer vi et tredje spor: Gospelsporet. Gospel er in, og mange menigheder har efterhånden etableret et gospelkor, som favner en stor gruppe af mennesker, der ellers ikke har sin gang i kirken. Gospelkoret er blevet en del af kirkens missionale arbejde. Derfor tilrettelægger vi et specielt gospelspor på dette års stævne. Så tag gerne dine gospelvenner med. Gospelsporet vil have sit eget program om formiddagen og om eftermiddagen, men vil være med på møderne i hallen om aftenen. Stævnets sidste aften tilrettelægges som en særlig gospelgudstjeneste. Ud over at øve sange vil dagtimerne på gospelsporet blive brugt til forskellige former for undervisning: Et seminar om gospelmusikkens historie - og et andet om, hvordan man etablerer lokale gospelfællesskaber eller måske ligefrem en gospelkirke. Gospelsporet ledes af Lars Jochimsen og Jesper Møller-Hansen. FAKTABOKS: Lars Jochimsen er primært kendt for sit arbejde i den danske folkekirke, hvor han arbejder som gospelinstruktør. Han underviser på flere gospelworkshops landet over. I 2009 arbejdede han under titlen gospelkonsulent, som Folkekirkens Udviklingsfond støttede. Gospelkonsulentprojektet havde til formål at udbrede kendskab til, formidle undervisning om samt planlægge og afvikle gospelgudstjenester og -koncerter landet over. Det blev til mere end 45 forskellige besøg i landets folkekirker det år. Jochimsen har desuden undervist præster, organister og studerende på Sjællands Kirkemusikskole i gospel. Jesper Møller-Hansen er initiativtager til og ildsjæl inden for gospelmusik på Bornholm. Han har et stort hjerte for og ønske om at bruge gospelmusikken som et led i missionsarbejde. Sammen med Lone Møller-Hansen har han etableret Vækst-Huzet og med hende og andre også Gospelfællesskabet Bornholm, hvis formål er at skabe rammer om gospelmusik, mennesker og tro. David Hudson Stævnets hovedtaler bliver David Hudson, som oprindeligt kommer fra USA, men i nogle år har boet i Sverige sammen med sin kone, Patricia. Hudson er en anerkendt bibelunderviser på internationalt niveau, og han har bragt stor inspiration ind i mange skandinaviske menigheder. Hans tjeneste er præget af en profetisk dimension, som ikke blot indebærer, at han deler profetisk inspiration, men også at han ønsker at udruste andre til at leve i denne dimension. Hudson er forfatter til bogen Naturligt overnaturligt. Hele stævnet rammes ind af temaet Sammen på vej, som blandt andet skal udfordre os til at vandre sammen med hinanden og sammen med Kristus. Udover gospelsporet byder stævnet på Platform, som er målrettet de årige, og naturligvis på hovedsporet, som for det meste foregår i stævnehallen. Desuden er der masser af gode tilbud til forskellige aldersgrupper: Kidz, Connected og One, og til dem i den modsatte ende af livet er der tre spændende eftermiddage med seniorcafé. Side 3

4 Musikalsk børneklub I KAAS FRIKIRKE Nystartet børnearbejde med børn hver anden torsdag afliver en myte Af David Højgaard Ulønnet børne- og ungepræst i Kaas Frikirke Kaas Frikirke har med stor succes fra september 2013 etableret børnekor/klub for seks-12-årige. Den første gang kom der seks børn, og anden gang var der 14 børn. De seneste par måneder har der været børn i klubben, som holder åbent hver anden torsdag. Historien Kaas Frikirke har gennem en del år haft en månedlig international gudstjeneste, hvor kirken har haft god kontakt til nydanske børn og voksne, som bor i Kaas og omegn. Efteråret 2012 blev jeg sammen med min kone involveret i at stå for et program for børnene ved disse gudstjenester. I sommeren 2013 holdt vi i samarbejde med Børn & Tro (tidligere Evangelisk Børnemission) tre dages sommeråbent og fik kontakt til 20 børn. Det var tre festlige dage med hoppeborg, snobrød, fodbold, dejligt vejr, bibelhistorie og sange. Dette gav menigheden, menighedsrådet og undertegnede motivationen til at tage næste skridt og starte et fast arbejde op for danske og nydanske børn. Vi satser på musik Det har været en stor glæde og opmuntring for børn, forældre, medarbejdere og menigheden, at Kaas Frikirke efter en lang årrække ikke at have haft et børnearbejde, nu har et relevant og succesfuldt tilbud til børn. Vi har valgt at fokusere meget på musik ved at lave et børnekor, men aftenerne byder også på aktiviteter, bibelhistorier, bøn og lidt godt at spise. Koret har sunget til en gudstjeneste, hvor både børn, forældre og menighed kunne glæde sig over, at kirken var fyldt af børn, energi og glad musik. Lad os aflive en myte Som taler i forskellige kirker og som deltager på forskellige lederkonferencer hører jeg tit folk i alle aldre og fra alle mulige steder sige noget i retning af: Samfundet har udviklet sig meget siden søndagsskolernes storhedstid for år siden. Der er så mange tilbud til børn i dag, at det er svært som kirke at nå børnene med evangeliet. Jeg fornemmer, at der på mange måder er tale om en myte, som skal aflives. Det er rigtigt, at samfundet har udviklet sig meget, og det er rigtigt, at der er mange tilbud til børn og unge. Men spørgsmålet er, om det egentlige problem i udviklingen de seneste årtier er, at unge voksne, voksne og seniorer i dagens frikirker har udviklet en kollektiv ansvarsforflygtigelse. Min erfaring og påstand er, at en af hovedårsagerne til, at der i disse år i danske frikirker er forholdsvis lidt børne- og ungdomsarbejde, er, fordi vi som voksne ikke vælger at prioritere at bruge tid på næste generation. Min drøm Historien om hvad der på kort tid er sket i Kaas, puster til min drøm, som jeg i efterhånden mange år har båret på: En bevægelse af mangfoldige kirkelige børne- og ungdomstilbud, der vokser frem rundt i mange danske byer børn kommer til børnekor og klub hver anden torsdag aften Side 4

5 Elever på Ansgarskolen Ansgarskolerne i Kristiansand har vokset sig store og stærke Det er lykkedes for Det Norske Misjonsforbund at skabe et skolemiljø for både bibelskoleelever og kandidatstuderende, der langt overgår de forventninger, vi havde for få år tilbage I 2013 fejrer Ansgar sit 100 års jubilæum og kan glæde sig over, at der aldrig har været så mange elever, der søger om optagelse på så mange forskellige linjer som nu. Historien I 1913 etablerede Det Norske Misjonsforbund (DNM) en missionsskole for at give gudkaldte unge mænd og kvinder den bedste anledning til at komme ud i arbejdet for Guds Riges udbredelse både hjemme og på missionsmarken. Skolens første egentlige glanstid begyndte i begyndelsen af 1930 erne med John Christensen som skoleleder. Fra slutningen af 1940 erne til 1959 gik det imidlertid ned ad bakke. Men så kom skibsreder Torrey Mosvold fra Kristiansand på banen. Han fik øje på Ingulf Diesen og betalte en uddannelse for ham i USA. I 1959 begyndte Diesen som leder på en ny skole, der skulle vise sig at have både fremtid og overlevelseskraft i sig. Det kom til at gælde bibelskole såvel som det teologiske seminar. Skolen ligger naturskønt få meter fra havet I 1966 flyttede skolen ind på et ret så stort sted på Vettakollen i Oslo, og i 1988 flyttede hele menageriet til nybyggede faciliteter i Kristiansand. Og derfra er det kun gået fremad med både bibelskole og de adskillige flerårige linjer med uddannelsesmuligheder i teologi, ledelses- og menighedsudvikling, psykologi, musik, kultur og samfund med mere. Mange spor I dag er Ansgar en skole med flere hundrede elever, som studerer på forskellige niveauer for enten at lære sig basale bibelskolefærdigheder eller for at tage en kandidat eksamen i teologi. Og så kan man studere alt derimellem af fag, der relaterer til at give evangeliet videre i et moderne samfund. På den meget kreative bibelskole kan man vælge linjer som KRIK (kristen idrætskontakt), hvor Ansgar spiller sammen med tre andre skoler i landet, og desuden musik, discipelskab og lyd/lys/scene. Beliggenhed Der er nok få skoler i Skandinavien, der ligger bedre end Ansgar. For nordmændene er placeringen tæt på kysten i sig selv en stor gevinst. For danskere gør båden mellem Hirtshals og Kristiansand rejsen særdeles overkommelig. Og alt andet lige, så er der lige nu intet skolemiljø i vores nordiske lande, der på nogen måde kan matche det, som Ansgar byder på. Tjek selv de mange spor og muligheder på disse links: https://www.facebook.com/ansgarhogskole https://www.facebook.com/ansgarskolen Side 5

6 U D L A N D Missionsforbundets skolebørnsprojekt i Rumænien omfatter 73 børn. Det er en kæmpe oplevelse at rejse rundt og besøge dem, siger Britta og Arne Hansen Af Britta og Arne Hansen Man bliver aldrig for gammel til at glædes ved at se ind i glade børneøjne. Det er en fryd, der opvejer alt andet at være med til at gøre en forskel i fattige børns liv og at se en fuldstændig håbløs situation blive forvandlet til optimisme og håb for fremtiden. Fra den september havde vi den glæde at tjene sammen med vores venner i Rumænien. Fattigdommens svøbe er overvældende at forholde sig til på en 14 dages tur. Den rammer ekstra hårdt, når man kommer fra et velfungerende og rigt område af verden og lander midt i fattigdom, sygdom, korruption og magtesløshed. Men kærlighed, accept og forståelse overvinder alt. Denisa bliver støttet af Efterskolen Lindenborg Skolebørnsprojektet Det er en kæmpe oplevelse at rejse rundt og besøge vores 73 børn i Missionsforbundets skolebørnsprojekt. Den taknemmelighed og glæde, man møder, de mange smil, tårerne og menneskers hengivenhed sætter sig dybt i vore hjerter. Det var stort at erfare, at det arbejde, som så mange bruger penge og tid på, lykkes og bærer frugt. Langt, langt de fleste af vores besøg har været gode. Der er flyttet ikke så lidt i den årrække, projektet har stået på. Hjælpen, hvor de samme familier får rådgivning og omsorg med mere igennem en længere periode, kan vi kun betragte som en succes. Til alle de skolefamilier, vi besøgte, havde vi fra Tylstrup Genbrug en gave på cirka 350 kroner. Det synes måske ikke at være så meget, men for mange familier er det tæt på en halv månedsløn. Der kom da også gaver den anden vej. Vi fik i overflod af valnødder, svampe, mælk i toliters sodavandsflasker, æg, vindruer, hjemmelavet vin og tuika (hjemmelavet blommebrændevin). Det var en glæde at se, hvor stor en velsignelse skoleprojektet er for rigtig mange mennesker. Vi har fået et utal af gode historier og oplevelser. Vi blev gang på gang forundret over den gode udvikling, der er sket i de fleste familier, og vi bliver varme i vores hjerter, når vi oplever, at der gennem projektet bringes håb og Side 6

7 glæde til så mange børn og unge mennesker. Alligevel er det ikke lutter lagkage, der er også steder, hvor de svære omstændigheder har taget overhånd og fjernet det sidste håb. Mennesker, hvis sygdom har sat så stort præg på familien, at alle har mistet glæden. Familier, der er flyttet til udlandet. Børn, der er taget ud af skolen for at tjene penge til mad. Men heldigvis er langt de fleste historier gode. Menighed i Onesti Citat fra min dagbog: Vi sluttede dagen med en fantastisk gudstjeneste i vores menighed i Onesti, dejlig lovsang med god musik og stort engagement fra både ældre og unge. Der synges meget på gudstjenesten, og der er stor indlevelse og engagement. Cornel har en rigtig fin evne til at styre det hele på en god måde, der er en rigtig god atmosfære. Under bønnestunden sidst i gudstjenesten er der mange mennesker, der kommer frem til forbøn - blandt andet en hel familie, far, mor og fire børn, der falder på knæ oppe foran. Vi beder for dem alle og fornemmer Guds nærhed i rummet. Jeg tror, han vil svare på alle vores bønner. Jeg er meget tryg og rolig ved den måde, alt foregår på. Der er fokus på det enkelte menneske, tid til samtale og tid til bøn. Igennem det sidste års tid er der kommet flere nye til menigheden, og mange har mødt Jesus til et nyt og forvandlet liv. Hver søndag åbner Dorthe og Cornel deres hjem for en gruppe unge mennesker. Familien Pascu så længe det endnu er dag Det liv og det engagement, der præger Dorthe og Cornel, hvad enten de deltager i en gudstjeneste eller møder et fattigt barn, er meget lærerigt. Gæstfriheden er lige stor, om man er lav eller høj. De er en familie, der dagligt udlever det kald, som de har fået. Sammen med Elena og Dorel (Cornels mor og bror) besøger de mennesker, deler tøj og mad ud og vedligeholder skoleprojektet. De giver gode råd, opmuntrer og motiverer et utal af mennesker. De har stået for renovering af flere huse, installeret kakkelovne, undervist og rådgivet i åndelige spørgsmål, og Cornel prædiker cirka tre gange om ugen. Cornel er ved at tage en bachelor i teologi. Det indebærer, at han er i Lugos fire gange om året i en uge. Da han i november var i Lugos, havde han læst tre bøger om de emner, han skulle studere, og skrevet fire opgaver på hver 15 A4-sider. Den praktiske og teoretiske kristendom går på en god måde hånd i hånd. Cornels yndlingsvers fra Bibelen er Johannesevangeliet 9,4: Så længe det endnu er dag, må jeg gøre de gerninger, som Gud har lagt til rette for mig. Der kommer en nat da ingen kan arbejde. Britta og jeg er meget taknemmelige for den tillid, der vises os, og det privilegium det er at være medarbejdere på projekterne i Rumænien. En stor tak til både Gud og mennesker. Side 7

8 U d l a n d Det eventyrlige fængselsarbejde i Thailand fortsætter Radioudsendelserne, der er produceret på Fredens Stemme, og som blev årsagen til dannelsen af en hel menighed i et fængsel i Udon Thani, bærer stadig frugt Den første, der blev kristen i fængslet i Udon Thani, var Somwang. Han fortalte om sit møde med Jesus til andre, og historien om dette vidnesbyrd er helt utrolig. Tænk, hvad dit vidnesbyrd kan betyde Somwang blev en kristen i Han blev løsladt i slutningen af Efter sin løsladelse er han blevet medarbejder i fængslet og samtidig knyttet til Fredens Stemme. Gennem de seneste 15 år har fanger i Udon-fængslet studeret Bibelen pr. korrespondance fra Fredens Stemme (heraf 1.300, mens Somwang selv var i fængslet). I samme periode har modtaget Kristus (heraf 672, mens Somwang var fange). Ikke færre end personer blevet døbt. September Rapport fra Somwang for arbejdet i Udon Thanifængslet Denne måned har jeg besøgt fængslet som sædvanligt. Der var tre medlemmer fra Saeng Phra Porn (Velsignelsens Lys) -menigheden i Nong Sai, som var med mig for at opmuntre de kristne fanger. De gav deres vidnesbyrd, og de lærte fangerne forskellige lovsangskor. Det var til stor opmuntring for fangerne. Jeg talte også til de nye kristne. Der er en hel del nye, der tror på Gud. Jeg er taknemlig til Gud for, at arbejdet i fængslet går godt og bliver bedre. Det skyldes blandt andet, at der er stor opbakning fra fængslets personale. Arbejdet med at forkynde evangeliet om Jesus Kristus har været godt i år. Interessen blandt fangerne har været stor, og jeg oplever også en stigende interesse blandt personalet. Dette har også betydet, at arbejdet er blevet mere kendt. Når kirker eller kristne grupper søger om tilladelse til at besøge fængslet, bliver de bedt om at kontakte Somwang. Vores tak går til Gud for hans velsignelse og for, at han er med os hele tiden. Tak også til brødre og søstre i Danmark, som støtter arbejdet med at forkynde evangeliet i fængslet. Statistik for september: 192 deltog i gudstjeneste og bibelstudier, 25 har indikeret, at de tror på Jesus, fem kristne fanger er blevet løsladt. Må Gud rigt velsigne jer. Kærlig hilsen i Kristus, Somwang Kongaew. Somwang Kongkaew Nyt skridt for Fredens Stemme En seminardag i begyndelsen af november med temaet Christian Leadership for Effective Evangelism in Asian Contexts gav Fredens Stemme overvældende opmærksomhed i hele landet Seminar i Chiang Mai for kristne ledere Flere end 200 personer fra store dele af Thailand deltog i et velorganiseret seminar for kristne ledere i Chiang Mai tilrettelagt af Fredens Stemme med Dr. Jariya i spidsen. Den primære underviser var den kinesisk-amerikanske Rev. Dr. Joseph Tong. I løbet af tre sektioner kom han særdeles godt omkring udfordringerne ved at evangelisere i en buddhistisk tradition. Efter hvert af de tre indlæg var der responser fra to opponenter, primært andre thailandske ledere, men også Dr. Viggo Søgaard og Peter Götz. Side 8

9 Deltagere på Arrow afprøver deres samarbejdsevner, Fra venstre Allan Møller, Michael Rostved, Phillip Fodgaard og Torben Jensen At få rejsekammerater på sin dannelsesrejse En oplevelsesrejse, der har fokus på at udvikle ledere, der er ledt mere af Jesus, leder mere som Jesus og leder flere til Jesus I april 2013 samledes det første danske hold på Arrow Lederskabsprogrammet. Dette program findes i USA, Canada, England, Irland, Polen, Norge, New Zealand og Australien. Visionen for Arrow er at udvikle missionale ledere til det 21. århundrede. DDM godt repræsenteret Af et hold på omkring 20 deltagere, med bred repræsentation fra det danske kirkeland er vi seks fra Det danske Missionsforbund. To med baggrund i Missionsforbundets Børn og Unge (MBU). Nana Holm Green, formand for styrelsen i MBU fortæller: For mig begyndte min Arrow-rejse allerede for et år siden, da jeg udfyldte mit ansøgningsskema til Arrow. Det i sig selv satte en masse tanker i gang og skabte små ændringer i mit daglige liv. For mig er programmet skruet genialt sammen, hvor læsning, fire internatuger og øvelser over næsten to år bliver flettet sammen med dagligdagens virke og familieliv og et lokalt mentorforløb. Philip Fodgaard er på samme forløb. Han ser det som en del af sin efteruddannelse som præst i menigheden i Tylstrup. Han er også deltidsansat som MBU-præst. Han siger: Arrow har givet mig fred og gjort mig i stand til at tage nye skridt hen imod det liv, som Gud har skabt mig til. Jeg lærer meget om min måde at være leder på og får redskaber til at bruge mine styrker og være ærlig omkring mine svagheder. Arow giver mig et sprog, en ærlighed og sårbarhed, omkring evner, som man ikke normalt tør snakke om. Philip fremhæver, at fællesskabet på Arrow giver et helt unikt miljø, hvor man ærligt og åbent kan være i proces og lære af et dygtigt team af ledere og undervisere, men også i høj grad sine rejseledsagere på dannelsesrejsen, hvor man øver sig sammen. Nana er helt enig med Philip rejsefællesskabet er unikt og meget værdifuldt og det kan resten af deltagerne også tilslutte sig. Dit liv som leder skal vedligeholdes Som erfaren leder, hvad enten det er som præst, som leder i børne- og ungdomsarbejdet eller i det professionelle arbejdsliv, så kan du have brug for at få repareret og måske endda genopbygget dit hus. Hvis du er husejer, så ved du, at et hus over tid skal vedligeholdes. Det skal dit liv som leder også. Måske drejer det sig ikke bare om at genopbygge noget, som er gået i stykker eller er blevet slidt ned. Måske er der simpelthen brug for, at du inviterer Jesus ind i huset igen også i de dele af huset, som skal repareres. I stedet for bare at lukke lokalerne ned eller slukke helt for varmeanlægget, når radiatoren drypper. Og tænk dig, på Arrow opdager du, at du ikke er den eneste, som har brug for at lade Jesus være bygmester på dit hus. Vi har alle sammen noget, som Gud skal have lov at arbejde med. Steder, hvor han skal inviteres ind og vi følges ad, griner og græder sammen og støtter hinanden. Nogle af os deltager som en del af vores efteruddannelse, andre betaler selv eller har fået økonomisk støtte fra deres organisatoriske bagland. Vi er dybt taknemlige for den mulighed, som vores arbejdsgivere eller organisation har givet os for at deltage og håber at andre vil få samme mulighed på kommende Arrow-hold. Fakta: På det første danske Arrow-hold deltager følgende fra DDM: Virginia Hønnicke (Rønne), Allan Møller (Osted), Thomas Quistgaard (Osted), Torben Jensen (Haderslev), Philip Fodgaard (Tylstrup/MBU-præst) og Nana Holm Green (Vanløse/MBU) Side 9

10 i n D L A N D Gode gamle Graham Billy Graham er på vej hjem men stadig med håb Seneste bog fra verdensevangelisten Billy Graham hedder: Derfor tør jeg håbe. Den handler om håbet til ham, der er Håbet, og som holder os fast. Det er et håb om redning og udfrielse men også et håb, der har bud til en moderne Facebook-generation, siger den gamle evangelist, der stadigt følger med. Billy Graham beretter blandt andet om, hvad han for nylig oplevede på Harvard University, hvor Facebook blev udtænkt og hjulpet til verden. Det er længselen efter at høre til, der er det altafgørende for det moderne menneske. Med et væld af veldokumenterede undersøgelser afdækker han det moderne menneskes dybeste behov. Godt gået gamle Graham. Af samme forfatter fik vi for kort tid siden bogen På vej hjem, der fortæller os, at det blev Billy Grahams største overraskelse at blive gammel. At ældes i krop og sind er en naturlig proces. At ældes med værdighed er derimod et valg, siger den gamle Guds tjener. Den sidste nadver Er drømmen om sameksistens mellem jøder, muslimer og kristne umulig? Klaus Wivel, der tydeligt bekender sig som ateist, har skrevet en aldeles hjerteskærende bog om de efterladte og hurtigt svindende kristne befolkninger i den arabiske verden. I første omgang fratager denne bog sin læser ethvert håb om forsoning og sameksistens mellem kristne, jøder og muslimer. Der er så meget had, så mange politiske intriger og så mange nedarvede fordomme, at det kan virke totalt umuligt. Men der er også mennesker blandt de kristne i Mellemøsten, der holder fast i håbet. Udgivet på Kristelig Dagblads Forlag, Begge bøger er udgivet af forlaget ProRex Efterskolen Lindenborg fordoblede overskud fra julemarked Allerede efter to år er Efterskolen Lindenborg ved at slå sin eksistens fast som et lokalt samlingssted ind under jul. Lørdag den 23. november var sat af til julemarked med masser af boder med alt godt fra pulterkammeret, god servering, musik og dekorationer produceret af eleverne. Mange repræsentanter fra de sjællandske menigheder var blandt gæsterne og mange lokale beboere. Overskuddet blev i år på kroner. Det er næsten en fordobling af sidste års resultat. Side 10

11 Tro bygger bro og far til fire Den store satsning som Missionsforbundets Børn & Unge og Det Danske Missionsforbund er i gang med, er samspillet mellem kirken og det kristne hjem med henblik på at give evangeliet videre til næste generation Rubin Fodgaard med to af deres børn Af Peder Mørch Menigheden i Aalborg, Bethaniakirken, er sammen med menighederne i Aabenraa og Sorø udvalgt til at være pilotmenigheder i MBU s og DDM s projekt Tro bygger bro, og i den anledning har jeg haft en samtale med menighedsrådets formand, Rubin Fodgaard, lærer og far til fire, for at høre, hvad han tænker forud for opstart af projektet. Dette er brudstykker fra samtalen: En tro, der bevæger os Jeg ser det (tro bygger bro) som første skridt i processen med at gøre sin tro aktiv. Det er troen, der skal være bropille, og bropiller skal være forankret, inden vi kan bevæge os. Vores tro skal bevæge os, og derfor er det ikke på forhånd givet, hvilke broer der fremadrettet skal bygges. Er det til byens befolkning? Er det til de mange studerende i byen? Er det til de mange nydanskere, eller er det blandt os selv i menigheden? Hvordan formidler vi bedst troen i vores nuværende arbejdsgrene? Troen er vigtig. Den skal aktiveres ved at lytte til, hvad Jesus siger til os, at vi skal gøre. Og så må vi finde ud af, hvad vi vil gøre ved det. I hjemmene og i vores dagligdag skal troen bevæge os, så vi deler den med de mennesker, som vi omgås. Tager vi i kirke for at blive tanket op? Eller medbringer vi noget, som kan deles med andre? Jeg mener, at de broer, der er bygget, skal videreføres, og derfor er det ikke vigtigt for mig, at der søsættes mange nye projekter. Så derfor: Hvor er vi? Vil vi bevæge os? En tro, der rykker os Jeg er meget spændt på, hvad Tro bygger bro gør ved os. Jeg forventer, at vi sammen rykker os som menighed! Det er ikke sikkert, at vi finder nøglen til at frelse Aalborg ( den nøgle er for resten opfundet af Jesus selv, reflekterer Rubin (red.)). Frelsen er et tilbud til alle. Jeg forventer, at vi vokser i troen gennem processen. Jeg forventer og tror også, at vi kommer tættere på hinanden som menighed og personer, da vi ikke kan vokse i troen og komme nærmere Jesus uden at komme tættere på hinanden. Mit håb er, at vi om 10 år kan sige til hinanden: Tro bygger Bro fik en afgørende betydning - blev et vigtigt skridt - for os som menighed og for vores familier. Vi blev bedre til at dele vores tro med andre. Vi kom et skridt nærmere Jesu befaling (Gå ud ). En tro, som andre førte os ind i Når alt dette er sagt, er det vigtigt at sige, at der gennem rigtig mange år (126 år for Bethaniakirken) har været bygget rigtig mange broer. Mennesker har viet deres liv til Guds riges arbejde i Aalborg. Der har været mange præster, hyrder, børne- og ungdomsmedarbejdere, musikledere osv. Alle har hver især bygget broer og favnet alle generationer i menigheden, så godt de kunne. Stor respekt for dem! Broerne har afstedkommet, at mennesker har videreført vores menighed, og derfor er det vigtigt, at vi hver især finder og deler erfaringer med hinanden, så vores menighed videreføres i respekt for Guds ord og for hinanden, men tilpasset Jeg er vokset op i en menighed med søndagsskole, spejderarbejde og ungdomsforening, men i disse aktiviteter har troen på Jesus været det bærende for mig. I min dagligdag som lærer på en kristen friskole har jeg mulighed for at være brobygger. Det er en gave at have en kristen hverdag. Men udover at være i kristne fællesskaber må vi engagere os i andre sammenhænge, f.eks. i fodboldklubben eller blandt naboer, hvor vores børn færdes, slutter Rubin. Side 11

12 På Jeremias-kurserne bliver man udsat for mange udfordringer Jeremias Hvem er jeg? - Hvad tror jeg? - Hvordan lever jeg? - Hvordan leder jeg? - Hvad så nu? Af Hannah Tinggaard Man skulle tro, at jeg udfordrede dig til at svare på nogle af livets store spørgsmål. Og måske er det også det, jeg gør! I hvert fald er jeg sammen med 12 unge og fire andre ledere med til at besvare disse spørgsmål i skoleåret Jeg er medleder på dette års Jeremias-kursus arrangeret af MBU (Missionsforbundets Børn & Unge). En fornøjelse og velsignelse at være med som leder, underviser og forbillede for de unge. Vi er folk fra hele landet, der samles om at blive udfordret, inspireret og lærer at stille spørgsmål til tilværelsen, os selv, vores tro og verdenen omkring os. Vi blander solid undervisning, god mad lavet med masser af kærlighed, aktiviteter ud af huset såsom klatrevæg og en skøjtestund på isen med ledernes troshistorier, en omgang gemmeleg i mørket, late-night lovsang og vupti: Så har man et Jeremias-kursus der kommer godt rundt i munden og rammer alle smagsløgene. Når man nærmer sig en fredag, hvor der står Jeremias i kalenderen, begynder sulten og glæden at melde sig. Derimod om søndagen, når formiddagens gudstjeneste er evalueret, og man er på vej hjem til egen adresse, ja, så er man lettere mæt og træt både åndeligt proppet, men også fysisk. Men hvorfor Jeremias? Ser man på, hvem Jeremias var, så viser der sig en profil af en spændende mand. Jeremias var en præst, som Gud kaldte til profet. Navnet Jeremias betyder på hebraisk lovprisning af Jehova. Lovprisning af Gud. Jeremias virkede i slutningen af det 7. århundrede og begyndelsen af det 6. århundrede f.kr. i og omkring Jerusalem. Særligt var hans opgave at få folket, israelitterne, til at omvende sig, erkende at Gud er Herre, at de ikke kan stille noget op, hverken gøre fra eller til, uden at Gud er med i det. Han prædikede samtidig om, at Gud er en kærlig og retfærdig Gud. (Jeremias Bog 29,11). Ligesom Gud udvalgte israelitterne til at være sit folk, og som han udvalgte Jeremias til at være profet, sådan har han også valgt de 12 unge mennesker på dette års Jeremias-kursus til at være ledere og tjene og tilbede se frem til Guds kongerige på jord. Når jeg sidder stille og tænker over de 12 unge mennesker, der hver især er unikke som afspejler Gud, så bliver jeg opmuntret, rørt og føler mig privilegeret over at være med til at så noget i deres hjerter. Ledere, mennesker og personer, vi skal værne om passe på og bakke op. Vi må give dem pladsen til at udfolde sig, udforske mulighederne i at lede i menighederne, på landsplan, på verdensplan og helt ind i det nye rige. Det er mit ønske og min drøm, at menighederne byder dem velkommen til at komme med nye idéer og initiativer, giver dem lederansvar og fortsat planter tro og håb i deres hjerter. Det er mit håb, at menigheden tager hånd - og armene - omkring de unge, omslutter dem i bøn og velsigner dem. Jeg beder til, at Jeremias-kurset i år må være til glæde og gavn for både de unge personligt, for menighederne og for kirkens fremtid. Jeg tror på, at de unge ved kursets afslutning går herfra med lidt mere Jeremias i hjertet. Lidt mere lovprisning af Gud! Side 12

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Menigheder, som lever og vokser Sommerstævne 2015 Lindenborg Cathrine Juell Ghana MBU MAGASINET l e d e r Sommerstævne og

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Kirke i en globaliseret verden Vi er bedst, når vi er sammen Repræsentantskabsmøde Vidste du... En tro der bygger bro Hvem

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Teamlederen og den enkelte

Teamlederen og den enkelte Teamlederen og den enkelte Tjenestesamling 4. og 5. september 2009 Et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester Gerne tilskrive Lene en stor andel af det som kommer til at foregå den næste time.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Hvor er Jesus henne? Værdidebat i MBU Udvikling og samarbejde i DDM Jubilæumsår for Thailand Voluntører til Ghana Vagtskifte

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Ytringsfrihed Ledere baner vej Sommerstævne i uge 30 International mission Marius Sørensen Spejderbacille MAGASINET l e d e r

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

MAGASINET Nr. 87 Juli 2013 125. årgang

MAGASINET Nr. 87 Juli 2013 125. årgang MAGASINET Nr. 87 Juli 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne på Lindenborg Seniorlejr En kirke på vej i Ilulissat Støtteprojekter Er Missionsforbundet blevet en del af trosbevægelsen?

Læs mere

MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang

MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund SOMMER- STÆVNE ÅRSSKRIFT Årsrapporter fra DDM s fælles nationale og internationale arbejde 2012 Dagsorden til repræsentantskabsmøde

Læs mere

Velkommen. Kirkeblad for Strandvejskirken. Humlebæk Strandvej 54 September - oktober - november 2014

Velkommen. Kirkeblad for Strandvejskirken. Humlebæk Strandvej 54 September - oktober - november 2014 Velkommen Strandvejskirken er en lokal frikirke i det kirkesamfund, der hedder Det Danske Missionsforbund. Vi har på denne egn eksisteret siden 1886 med menigheder i Helsingør og Sletten, fra 1970 i Espergærde

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere