MAGASINET Nr. 90 Januar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 90 Januar årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro

2 MAGASINET Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Det udkommer som indstik i domino og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 295 kr. Henvendelse til Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Finn Kier-Hansen Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Nyt om navne Rubrikken Nyt om navne bringes i et særskilt nyhedsbrev, der sendes til menighederne en gang i kvartalet. Fødselsdage og mærkedage indsendes til en gang om året før den 10. december. Meddelelse om dødsfald sendes løbende. Næste udgivelse til afhentning i din menighed Medio marts Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Strandbygaard, Skjern Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Denisa i Rumænien med sin lillesøster på armen. Foto: Arne Hansen l e d e r HVAD SER DU? Hvor bevæger Det Danske Missionsforbund sig hen i 2014 og i årene herefter? Hvad ser vi forude? Da Gud kaldte profeten Jeremias til tjeneste spurgte Gud ham: Hvad ser du, Jeremias? (Jeremias Bog 1,11). Det blev begyndelsen på et profetisk liv, hvor Jeremias igen og igen skulle formidle til folket, hvad Gud viste ham. I dag er Guds spørgsmål til Jeremias relevant for os: Hvad ser du? Hensigten med Guds spørgsmål er at henlede vores opmærksomhed på det, han har beredt for os, så vi ikke går vores egne veje, men lever i harmoni med Gud og hans gode planer for os. Da menigheden blev født ved Ånden lagde Gud en gave ned i sin menighed til at se noget i den åndelige verden, som endnu ikke er synligt i den fysiske verden. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle have drømme, (Apostlenes Gerninger 2,17). På gammeltestamentlig tid var denne gave forbeholdt nogle få, men med Åndens komme blev gaven for hele menigheden. Derfor lyder spørgsmålet også til dig og til os som fællesskab: Hvad ser du? Hvad ser din menighed? Hvad ser vi som et fællesskab af frikirker, der er kaldet til mission i Danmark? Ser vi kun os selv og vores egen menighed? Ser vi Guds perspektiv for os, eller overser vi, hvad han vil vise os? Ser vi en nation, som venter på at blive præsenteret for en levende Gud? Hvad ser vi? På Missionsforbundets repræsentantskabsmøde i sommeren 2013 traf vi beslutning om at udarbejde en national vision for Det Danske Missionsforbund en vision der skal vise os et billede af en fremtid, som vi gennem tro og tjeneste skal strække os imod. Derfor skal vi i den kommende tid spørge hinanden: Hvad ser du? På den nationale lederdag i januar tog vi fat på en visionsproces under overskriften: Vision bygger bro til fremtiden. Dette kommer vi til at arbejde med gennem Vi er overbeviste om, at der er noget, Gud vil vise os. Der er en opgave, han vil betro os. Der er en vej, han kalder os til at gå. Men vi kan først begive os ud ad vejen, når vi har fået øje på den. Vi kan først strække os mod målet, når vi ved, hvad målet er. Derfor bliver det vigtigt at søge Guds ansigt, så han kan få anledning til at vise os den vej, som han har planlagt for os at vandre på i de kommende år. Lad os alle være med i bønnen for Det Danske Missionsforbund: Herre, åbn vores øjne, så vi kan se din vej for os. John Nielsen Missionsforstander Det Danske Missionsforbund afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 24. juli 2014 på Efterskolen Lindenborg Side 2

3 Sommerstævne 2014: Så det synger Stævnet på Lindenborg får nu et tredje spor På de sidste to års sommerstævne sammen med Baptistkirken har vi haft to spor med tilbud til den voksne del af stævnedeltagerne. I år tilføjer vi et tredje spor: Gospelsporet. Gospel er in, og mange menigheder har efterhånden etableret et gospelkor, som favner en stor gruppe af mennesker, der ellers ikke har sin gang i kirken. Gospelkoret er blevet en del af kirkens missionale arbejde. Derfor tilrettelægger vi et specielt gospelspor på dette års stævne. Så tag gerne dine gospelvenner med. Gospelsporet vil have sit eget program om formiddagen og om eftermiddagen, men vil være med på møderne i hallen om aftenen. Stævnets sidste aften tilrettelægges som en særlig gospelgudstjeneste. Ud over at øve sange vil dagtimerne på gospelsporet blive brugt til forskellige former for undervisning: Et seminar om gospelmusikkens historie - og et andet om, hvordan man etablerer lokale gospelfællesskaber eller måske ligefrem en gospelkirke. Gospelsporet ledes af Lars Jochimsen og Jesper Møller-Hansen. FAKTABOKS: Lars Jochimsen er primært kendt for sit arbejde i den danske folkekirke, hvor han arbejder som gospelinstruktør. Han underviser på flere gospelworkshops landet over. I 2009 arbejdede han under titlen gospelkonsulent, som Folkekirkens Udviklingsfond støttede. Gospelkonsulentprojektet havde til formål at udbrede kendskab til, formidle undervisning om samt planlægge og afvikle gospelgudstjenester og -koncerter landet over. Det blev til mere end 45 forskellige besøg i landets folkekirker det år. Jochimsen har desuden undervist præster, organister og studerende på Sjællands Kirkemusikskole i gospel. Jesper Møller-Hansen er initiativtager til og ildsjæl inden for gospelmusik på Bornholm. Han har et stort hjerte for og ønske om at bruge gospelmusikken som et led i missionsarbejde. Sammen med Lone Møller-Hansen har han etableret Vækst-Huzet og med hende og andre også Gospelfællesskabet Bornholm, hvis formål er at skabe rammer om gospelmusik, mennesker og tro. David Hudson Stævnets hovedtaler bliver David Hudson, som oprindeligt kommer fra USA, men i nogle år har boet i Sverige sammen med sin kone, Patricia. Hudson er en anerkendt bibelunderviser på internationalt niveau, og han har bragt stor inspiration ind i mange skandinaviske menigheder. Hans tjeneste er præget af en profetisk dimension, som ikke blot indebærer, at han deler profetisk inspiration, men også at han ønsker at udruste andre til at leve i denne dimension. Hudson er forfatter til bogen Naturligt overnaturligt. Hele stævnet rammes ind af temaet Sammen på vej, som blandt andet skal udfordre os til at vandre sammen med hinanden og sammen med Kristus. Udover gospelsporet byder stævnet på Platform, som er målrettet de årige, og naturligvis på hovedsporet, som for det meste foregår i stævnehallen. Desuden er der masser af gode tilbud til forskellige aldersgrupper: Kidz, Connected og One, og til dem i den modsatte ende af livet er der tre spændende eftermiddage med seniorcafé. Side 3

4 Musikalsk børneklub I KAAS FRIKIRKE Nystartet børnearbejde med børn hver anden torsdag afliver en myte Af David Højgaard Ulønnet børne- og ungepræst i Kaas Frikirke Kaas Frikirke har med stor succes fra september 2013 etableret børnekor/klub for seks-12-årige. Den første gang kom der seks børn, og anden gang var der 14 børn. De seneste par måneder har der været børn i klubben, som holder åbent hver anden torsdag. Historien Kaas Frikirke har gennem en del år haft en månedlig international gudstjeneste, hvor kirken har haft god kontakt til nydanske børn og voksne, som bor i Kaas og omegn. Efteråret 2012 blev jeg sammen med min kone involveret i at stå for et program for børnene ved disse gudstjenester. I sommeren 2013 holdt vi i samarbejde med Børn & Tro (tidligere Evangelisk Børnemission) tre dages sommeråbent og fik kontakt til 20 børn. Det var tre festlige dage med hoppeborg, snobrød, fodbold, dejligt vejr, bibelhistorie og sange. Dette gav menigheden, menighedsrådet og undertegnede motivationen til at tage næste skridt og starte et fast arbejde op for danske og nydanske børn. Vi satser på musik Det har været en stor glæde og opmuntring for børn, forældre, medarbejdere og menigheden, at Kaas Frikirke efter en lang årrække ikke at have haft et børnearbejde, nu har et relevant og succesfuldt tilbud til børn. Vi har valgt at fokusere meget på musik ved at lave et børnekor, men aftenerne byder også på aktiviteter, bibelhistorier, bøn og lidt godt at spise. Koret har sunget til en gudstjeneste, hvor både børn, forældre og menighed kunne glæde sig over, at kirken var fyldt af børn, energi og glad musik. Lad os aflive en myte Som taler i forskellige kirker og som deltager på forskellige lederkonferencer hører jeg tit folk i alle aldre og fra alle mulige steder sige noget i retning af: Samfundet har udviklet sig meget siden søndagsskolernes storhedstid for år siden. Der er så mange tilbud til børn i dag, at det er svært som kirke at nå børnene med evangeliet. Jeg fornemmer, at der på mange måder er tale om en myte, som skal aflives. Det er rigtigt, at samfundet har udviklet sig meget, og det er rigtigt, at der er mange tilbud til børn og unge. Men spørgsmålet er, om det egentlige problem i udviklingen de seneste årtier er, at unge voksne, voksne og seniorer i dagens frikirker har udviklet en kollektiv ansvarsforflygtigelse. Min erfaring og påstand er, at en af hovedårsagerne til, at der i disse år i danske frikirker er forholdsvis lidt børne- og ungdomsarbejde, er, fordi vi som voksne ikke vælger at prioritere at bruge tid på næste generation. Min drøm Historien om hvad der på kort tid er sket i Kaas, puster til min drøm, som jeg i efterhånden mange år har båret på: En bevægelse af mangfoldige kirkelige børne- og ungdomstilbud, der vokser frem rundt i mange danske byer børn kommer til børnekor og klub hver anden torsdag aften Side 4

5 Elever på Ansgarskolen Ansgarskolerne i Kristiansand har vokset sig store og stærke Det er lykkedes for Det Norske Misjonsforbund at skabe et skolemiljø for både bibelskoleelever og kandidatstuderende, der langt overgår de forventninger, vi havde for få år tilbage I 2013 fejrer Ansgar sit 100 års jubilæum og kan glæde sig over, at der aldrig har været så mange elever, der søger om optagelse på så mange forskellige linjer som nu. Historien I 1913 etablerede Det Norske Misjonsforbund (DNM) en missionsskole for at give gudkaldte unge mænd og kvinder den bedste anledning til at komme ud i arbejdet for Guds Riges udbredelse både hjemme og på missionsmarken. Skolens første egentlige glanstid begyndte i begyndelsen af 1930 erne med John Christensen som skoleleder. Fra slutningen af 1940 erne til 1959 gik det imidlertid ned ad bakke. Men så kom skibsreder Torrey Mosvold fra Kristiansand på banen. Han fik øje på Ingulf Diesen og betalte en uddannelse for ham i USA. I 1959 begyndte Diesen som leder på en ny skole, der skulle vise sig at have både fremtid og overlevelseskraft i sig. Det kom til at gælde bibelskole såvel som det teologiske seminar. Skolen ligger naturskønt få meter fra havet I 1966 flyttede skolen ind på et ret så stort sted på Vettakollen i Oslo, og i 1988 flyttede hele menageriet til nybyggede faciliteter i Kristiansand. Og derfra er det kun gået fremad med både bibelskole og de adskillige flerårige linjer med uddannelsesmuligheder i teologi, ledelses- og menighedsudvikling, psykologi, musik, kultur og samfund med mere. Mange spor I dag er Ansgar en skole med flere hundrede elever, som studerer på forskellige niveauer for enten at lære sig basale bibelskolefærdigheder eller for at tage en kandidat eksamen i teologi. Og så kan man studere alt derimellem af fag, der relaterer til at give evangeliet videre i et moderne samfund. På den meget kreative bibelskole kan man vælge linjer som KRIK (kristen idrætskontakt), hvor Ansgar spiller sammen med tre andre skoler i landet, og desuden musik, discipelskab og lyd/lys/scene. Beliggenhed Der er nok få skoler i Skandinavien, der ligger bedre end Ansgar. For nordmændene er placeringen tæt på kysten i sig selv en stor gevinst. For danskere gør båden mellem Hirtshals og Kristiansand rejsen særdeles overkommelig. Og alt andet lige, så er der lige nu intet skolemiljø i vores nordiske lande, der på nogen måde kan matche det, som Ansgar byder på. Tjek selv de mange spor og muligheder på disse links: https://www.facebook.com/ansgarhogskole https://www.facebook.com/ansgarskolen Side 5

6 U D L A N D Missionsforbundets skolebørnsprojekt i Rumænien omfatter 73 børn. Det er en kæmpe oplevelse at rejse rundt og besøge dem, siger Britta og Arne Hansen Af Britta og Arne Hansen Man bliver aldrig for gammel til at glædes ved at se ind i glade børneøjne. Det er en fryd, der opvejer alt andet at være med til at gøre en forskel i fattige børns liv og at se en fuldstændig håbløs situation blive forvandlet til optimisme og håb for fremtiden. Fra den september havde vi den glæde at tjene sammen med vores venner i Rumænien. Fattigdommens svøbe er overvældende at forholde sig til på en 14 dages tur. Den rammer ekstra hårdt, når man kommer fra et velfungerende og rigt område af verden og lander midt i fattigdom, sygdom, korruption og magtesløshed. Men kærlighed, accept og forståelse overvinder alt. Denisa bliver støttet af Efterskolen Lindenborg Skolebørnsprojektet Det er en kæmpe oplevelse at rejse rundt og besøge vores 73 børn i Missionsforbundets skolebørnsprojekt. Den taknemmelighed og glæde, man møder, de mange smil, tårerne og menneskers hengivenhed sætter sig dybt i vore hjerter. Det var stort at erfare, at det arbejde, som så mange bruger penge og tid på, lykkes og bærer frugt. Langt, langt de fleste af vores besøg har været gode. Der er flyttet ikke så lidt i den årrække, projektet har stået på. Hjælpen, hvor de samme familier får rådgivning og omsorg med mere igennem en længere periode, kan vi kun betragte som en succes. Til alle de skolefamilier, vi besøgte, havde vi fra Tylstrup Genbrug en gave på cirka 350 kroner. Det synes måske ikke at være så meget, men for mange familier er det tæt på en halv månedsløn. Der kom da også gaver den anden vej. Vi fik i overflod af valnødder, svampe, mælk i toliters sodavandsflasker, æg, vindruer, hjemmelavet vin og tuika (hjemmelavet blommebrændevin). Det var en glæde at se, hvor stor en velsignelse skoleprojektet er for rigtig mange mennesker. Vi har fået et utal af gode historier og oplevelser. Vi blev gang på gang forundret over den gode udvikling, der er sket i de fleste familier, og vi bliver varme i vores hjerter, når vi oplever, at der gennem projektet bringes håb og Side 6

7 glæde til så mange børn og unge mennesker. Alligevel er det ikke lutter lagkage, der er også steder, hvor de svære omstændigheder har taget overhånd og fjernet det sidste håb. Mennesker, hvis sygdom har sat så stort præg på familien, at alle har mistet glæden. Familier, der er flyttet til udlandet. Børn, der er taget ud af skolen for at tjene penge til mad. Men heldigvis er langt de fleste historier gode. Menighed i Onesti Citat fra min dagbog: Vi sluttede dagen med en fantastisk gudstjeneste i vores menighed i Onesti, dejlig lovsang med god musik og stort engagement fra både ældre og unge. Der synges meget på gudstjenesten, og der er stor indlevelse og engagement. Cornel har en rigtig fin evne til at styre det hele på en god måde, der er en rigtig god atmosfære. Under bønnestunden sidst i gudstjenesten er der mange mennesker, der kommer frem til forbøn - blandt andet en hel familie, far, mor og fire børn, der falder på knæ oppe foran. Vi beder for dem alle og fornemmer Guds nærhed i rummet. Jeg tror, han vil svare på alle vores bønner. Jeg er meget tryg og rolig ved den måde, alt foregår på. Der er fokus på det enkelte menneske, tid til samtale og tid til bøn. Igennem det sidste års tid er der kommet flere nye til menigheden, og mange har mødt Jesus til et nyt og forvandlet liv. Hver søndag åbner Dorthe og Cornel deres hjem for en gruppe unge mennesker. Familien Pascu så længe det endnu er dag Det liv og det engagement, der præger Dorthe og Cornel, hvad enten de deltager i en gudstjeneste eller møder et fattigt barn, er meget lærerigt. Gæstfriheden er lige stor, om man er lav eller høj. De er en familie, der dagligt udlever det kald, som de har fået. Sammen med Elena og Dorel (Cornels mor og bror) besøger de mennesker, deler tøj og mad ud og vedligeholder skoleprojektet. De giver gode råd, opmuntrer og motiverer et utal af mennesker. De har stået for renovering af flere huse, installeret kakkelovne, undervist og rådgivet i åndelige spørgsmål, og Cornel prædiker cirka tre gange om ugen. Cornel er ved at tage en bachelor i teologi. Det indebærer, at han er i Lugos fire gange om året i en uge. Da han i november var i Lugos, havde han læst tre bøger om de emner, han skulle studere, og skrevet fire opgaver på hver 15 A4-sider. Den praktiske og teoretiske kristendom går på en god måde hånd i hånd. Cornels yndlingsvers fra Bibelen er Johannesevangeliet 9,4: Så længe det endnu er dag, må jeg gøre de gerninger, som Gud har lagt til rette for mig. Der kommer en nat da ingen kan arbejde. Britta og jeg er meget taknemmelige for den tillid, der vises os, og det privilegium det er at være medarbejdere på projekterne i Rumænien. En stor tak til både Gud og mennesker. Side 7

8 U d l a n d Det eventyrlige fængselsarbejde i Thailand fortsætter Radioudsendelserne, der er produceret på Fredens Stemme, og som blev årsagen til dannelsen af en hel menighed i et fængsel i Udon Thani, bærer stadig frugt Den første, der blev kristen i fængslet i Udon Thani, var Somwang. Han fortalte om sit møde med Jesus til andre, og historien om dette vidnesbyrd er helt utrolig. Tænk, hvad dit vidnesbyrd kan betyde Somwang blev en kristen i Han blev løsladt i slutningen af Efter sin løsladelse er han blevet medarbejder i fængslet og samtidig knyttet til Fredens Stemme. Gennem de seneste 15 år har fanger i Udon-fængslet studeret Bibelen pr. korrespondance fra Fredens Stemme (heraf 1.300, mens Somwang selv var i fængslet). I samme periode har modtaget Kristus (heraf 672, mens Somwang var fange). Ikke færre end personer blevet døbt. September Rapport fra Somwang for arbejdet i Udon Thanifængslet Denne måned har jeg besøgt fængslet som sædvanligt. Der var tre medlemmer fra Saeng Phra Porn (Velsignelsens Lys) -menigheden i Nong Sai, som var med mig for at opmuntre de kristne fanger. De gav deres vidnesbyrd, og de lærte fangerne forskellige lovsangskor. Det var til stor opmuntring for fangerne. Jeg talte også til de nye kristne. Der er en hel del nye, der tror på Gud. Jeg er taknemlig til Gud for, at arbejdet i fængslet går godt og bliver bedre. Det skyldes blandt andet, at der er stor opbakning fra fængslets personale. Arbejdet med at forkynde evangeliet om Jesus Kristus har været godt i år. Interessen blandt fangerne har været stor, og jeg oplever også en stigende interesse blandt personalet. Dette har også betydet, at arbejdet er blevet mere kendt. Når kirker eller kristne grupper søger om tilladelse til at besøge fængslet, bliver de bedt om at kontakte Somwang. Vores tak går til Gud for hans velsignelse og for, at han er med os hele tiden. Tak også til brødre og søstre i Danmark, som støtter arbejdet med at forkynde evangeliet i fængslet. Statistik for september: 192 deltog i gudstjeneste og bibelstudier, 25 har indikeret, at de tror på Jesus, fem kristne fanger er blevet løsladt. Må Gud rigt velsigne jer. Kærlig hilsen i Kristus, Somwang Kongaew. Somwang Kongkaew Nyt skridt for Fredens Stemme En seminardag i begyndelsen af november med temaet Christian Leadership for Effective Evangelism in Asian Contexts gav Fredens Stemme overvældende opmærksomhed i hele landet Seminar i Chiang Mai for kristne ledere Flere end 200 personer fra store dele af Thailand deltog i et velorganiseret seminar for kristne ledere i Chiang Mai tilrettelagt af Fredens Stemme med Dr. Jariya i spidsen. Den primære underviser var den kinesisk-amerikanske Rev. Dr. Joseph Tong. I løbet af tre sektioner kom han særdeles godt omkring udfordringerne ved at evangelisere i en buddhistisk tradition. Efter hvert af de tre indlæg var der responser fra to opponenter, primært andre thailandske ledere, men også Dr. Viggo Søgaard og Peter Götz. Side 8

9 Deltagere på Arrow afprøver deres samarbejdsevner, Fra venstre Allan Møller, Michael Rostved, Phillip Fodgaard og Torben Jensen At få rejsekammerater på sin dannelsesrejse En oplevelsesrejse, der har fokus på at udvikle ledere, der er ledt mere af Jesus, leder mere som Jesus og leder flere til Jesus I april 2013 samledes det første danske hold på Arrow Lederskabsprogrammet. Dette program findes i USA, Canada, England, Irland, Polen, Norge, New Zealand og Australien. Visionen for Arrow er at udvikle missionale ledere til det 21. århundrede. DDM godt repræsenteret Af et hold på omkring 20 deltagere, med bred repræsentation fra det danske kirkeland er vi seks fra Det danske Missionsforbund. To med baggrund i Missionsforbundets Børn og Unge (MBU). Nana Holm Green, formand for styrelsen i MBU fortæller: For mig begyndte min Arrow-rejse allerede for et år siden, da jeg udfyldte mit ansøgningsskema til Arrow. Det i sig selv satte en masse tanker i gang og skabte små ændringer i mit daglige liv. For mig er programmet skruet genialt sammen, hvor læsning, fire internatuger og øvelser over næsten to år bliver flettet sammen med dagligdagens virke og familieliv og et lokalt mentorforløb. Philip Fodgaard er på samme forløb. Han ser det som en del af sin efteruddannelse som præst i menigheden i Tylstrup. Han er også deltidsansat som MBU-præst. Han siger: Arrow har givet mig fred og gjort mig i stand til at tage nye skridt hen imod det liv, som Gud har skabt mig til. Jeg lærer meget om min måde at være leder på og får redskaber til at bruge mine styrker og være ærlig omkring mine svagheder. Arow giver mig et sprog, en ærlighed og sårbarhed, omkring evner, som man ikke normalt tør snakke om. Philip fremhæver, at fællesskabet på Arrow giver et helt unikt miljø, hvor man ærligt og åbent kan være i proces og lære af et dygtigt team af ledere og undervisere, men også i høj grad sine rejseledsagere på dannelsesrejsen, hvor man øver sig sammen. Nana er helt enig med Philip rejsefællesskabet er unikt og meget værdifuldt og det kan resten af deltagerne også tilslutte sig. Dit liv som leder skal vedligeholdes Som erfaren leder, hvad enten det er som præst, som leder i børne- og ungdomsarbejdet eller i det professionelle arbejdsliv, så kan du have brug for at få repareret og måske endda genopbygget dit hus. Hvis du er husejer, så ved du, at et hus over tid skal vedligeholdes. Det skal dit liv som leder også. Måske drejer det sig ikke bare om at genopbygge noget, som er gået i stykker eller er blevet slidt ned. Måske er der simpelthen brug for, at du inviterer Jesus ind i huset igen også i de dele af huset, som skal repareres. I stedet for bare at lukke lokalerne ned eller slukke helt for varmeanlægget, når radiatoren drypper. Og tænk dig, på Arrow opdager du, at du ikke er den eneste, som har brug for at lade Jesus være bygmester på dit hus. Vi har alle sammen noget, som Gud skal have lov at arbejde med. Steder, hvor han skal inviteres ind og vi følges ad, griner og græder sammen og støtter hinanden. Nogle af os deltager som en del af vores efteruddannelse, andre betaler selv eller har fået økonomisk støtte fra deres organisatoriske bagland. Vi er dybt taknemlige for den mulighed, som vores arbejdsgivere eller organisation har givet os for at deltage og håber at andre vil få samme mulighed på kommende Arrow-hold. Fakta: På det første danske Arrow-hold deltager følgende fra DDM: Virginia Hønnicke (Rønne), Allan Møller (Osted), Thomas Quistgaard (Osted), Torben Jensen (Haderslev), Philip Fodgaard (Tylstrup/MBU-præst) og Nana Holm Green (Vanløse/MBU) Side 9

10 i n D L A N D Gode gamle Graham Billy Graham er på vej hjem men stadig med håb Seneste bog fra verdensevangelisten Billy Graham hedder: Derfor tør jeg håbe. Den handler om håbet til ham, der er Håbet, og som holder os fast. Det er et håb om redning og udfrielse men også et håb, der har bud til en moderne Facebook-generation, siger den gamle evangelist, der stadigt følger med. Billy Graham beretter blandt andet om, hvad han for nylig oplevede på Harvard University, hvor Facebook blev udtænkt og hjulpet til verden. Det er længselen efter at høre til, der er det altafgørende for det moderne menneske. Med et væld af veldokumenterede undersøgelser afdækker han det moderne menneskes dybeste behov. Godt gået gamle Graham. Af samme forfatter fik vi for kort tid siden bogen På vej hjem, der fortæller os, at det blev Billy Grahams største overraskelse at blive gammel. At ældes i krop og sind er en naturlig proces. At ældes med værdighed er derimod et valg, siger den gamle Guds tjener. Den sidste nadver Er drømmen om sameksistens mellem jøder, muslimer og kristne umulig? Klaus Wivel, der tydeligt bekender sig som ateist, har skrevet en aldeles hjerteskærende bog om de efterladte og hurtigt svindende kristne befolkninger i den arabiske verden. I første omgang fratager denne bog sin læser ethvert håb om forsoning og sameksistens mellem kristne, jøder og muslimer. Der er så meget had, så mange politiske intriger og så mange nedarvede fordomme, at det kan virke totalt umuligt. Men der er også mennesker blandt de kristne i Mellemøsten, der holder fast i håbet. Udgivet på Kristelig Dagblads Forlag, Begge bøger er udgivet af forlaget ProRex Efterskolen Lindenborg fordoblede overskud fra julemarked Allerede efter to år er Efterskolen Lindenborg ved at slå sin eksistens fast som et lokalt samlingssted ind under jul. Lørdag den 23. november var sat af til julemarked med masser af boder med alt godt fra pulterkammeret, god servering, musik og dekorationer produceret af eleverne. Mange repræsentanter fra de sjællandske menigheder var blandt gæsterne og mange lokale beboere. Overskuddet blev i år på kroner. Det er næsten en fordobling af sidste års resultat. Side 10

11 Tro bygger bro og far til fire Den store satsning som Missionsforbundets Børn & Unge og Det Danske Missionsforbund er i gang med, er samspillet mellem kirken og det kristne hjem med henblik på at give evangeliet videre til næste generation Rubin Fodgaard med to af deres børn Af Peder Mørch Menigheden i Aalborg, Bethaniakirken, er sammen med menighederne i Aabenraa og Sorø udvalgt til at være pilotmenigheder i MBU s og DDM s projekt Tro bygger bro, og i den anledning har jeg haft en samtale med menighedsrådets formand, Rubin Fodgaard, lærer og far til fire, for at høre, hvad han tænker forud for opstart af projektet. Dette er brudstykker fra samtalen: En tro, der bevæger os Jeg ser det (tro bygger bro) som første skridt i processen med at gøre sin tro aktiv. Det er troen, der skal være bropille, og bropiller skal være forankret, inden vi kan bevæge os. Vores tro skal bevæge os, og derfor er det ikke på forhånd givet, hvilke broer der fremadrettet skal bygges. Er det til byens befolkning? Er det til de mange studerende i byen? Er det til de mange nydanskere, eller er det blandt os selv i menigheden? Hvordan formidler vi bedst troen i vores nuværende arbejdsgrene? Troen er vigtig. Den skal aktiveres ved at lytte til, hvad Jesus siger til os, at vi skal gøre. Og så må vi finde ud af, hvad vi vil gøre ved det. I hjemmene og i vores dagligdag skal troen bevæge os, så vi deler den med de mennesker, som vi omgås. Tager vi i kirke for at blive tanket op? Eller medbringer vi noget, som kan deles med andre? Jeg mener, at de broer, der er bygget, skal videreføres, og derfor er det ikke vigtigt for mig, at der søsættes mange nye projekter. Så derfor: Hvor er vi? Vil vi bevæge os? En tro, der rykker os Jeg er meget spændt på, hvad Tro bygger bro gør ved os. Jeg forventer, at vi sammen rykker os som menighed! Det er ikke sikkert, at vi finder nøglen til at frelse Aalborg ( den nøgle er for resten opfundet af Jesus selv, reflekterer Rubin (red.)). Frelsen er et tilbud til alle. Jeg forventer, at vi vokser i troen gennem processen. Jeg forventer og tror også, at vi kommer tættere på hinanden som menighed og personer, da vi ikke kan vokse i troen og komme nærmere Jesus uden at komme tættere på hinanden. Mit håb er, at vi om 10 år kan sige til hinanden: Tro bygger Bro fik en afgørende betydning - blev et vigtigt skridt - for os som menighed og for vores familier. Vi blev bedre til at dele vores tro med andre. Vi kom et skridt nærmere Jesu befaling (Gå ud ). En tro, som andre førte os ind i Når alt dette er sagt, er det vigtigt at sige, at der gennem rigtig mange år (126 år for Bethaniakirken) har været bygget rigtig mange broer. Mennesker har viet deres liv til Guds riges arbejde i Aalborg. Der har været mange præster, hyrder, børne- og ungdomsmedarbejdere, musikledere osv. Alle har hver især bygget broer og favnet alle generationer i menigheden, så godt de kunne. Stor respekt for dem! Broerne har afstedkommet, at mennesker har videreført vores menighed, og derfor er det vigtigt, at vi hver især finder og deler erfaringer med hinanden, så vores menighed videreføres i respekt for Guds ord og for hinanden, men tilpasset Jeg er vokset op i en menighed med søndagsskole, spejderarbejde og ungdomsforening, men i disse aktiviteter har troen på Jesus været det bærende for mig. I min dagligdag som lærer på en kristen friskole har jeg mulighed for at være brobygger. Det er en gave at have en kristen hverdag. Men udover at være i kristne fællesskaber må vi engagere os i andre sammenhænge, f.eks. i fodboldklubben eller blandt naboer, hvor vores børn færdes, slutter Rubin. Side 11

12 På Jeremias-kurserne bliver man udsat for mange udfordringer Jeremias Hvem er jeg? - Hvad tror jeg? - Hvordan lever jeg? - Hvordan leder jeg? - Hvad så nu? Af Hannah Tinggaard Man skulle tro, at jeg udfordrede dig til at svare på nogle af livets store spørgsmål. Og måske er det også det, jeg gør! I hvert fald er jeg sammen med 12 unge og fire andre ledere med til at besvare disse spørgsmål i skoleåret Jeg er medleder på dette års Jeremias-kursus arrangeret af MBU (Missionsforbundets Børn & Unge). En fornøjelse og velsignelse at være med som leder, underviser og forbillede for de unge. Vi er folk fra hele landet, der samles om at blive udfordret, inspireret og lærer at stille spørgsmål til tilværelsen, os selv, vores tro og verdenen omkring os. Vi blander solid undervisning, god mad lavet med masser af kærlighed, aktiviteter ud af huset såsom klatrevæg og en skøjtestund på isen med ledernes troshistorier, en omgang gemmeleg i mørket, late-night lovsang og vupti: Så har man et Jeremias-kursus der kommer godt rundt i munden og rammer alle smagsløgene. Når man nærmer sig en fredag, hvor der står Jeremias i kalenderen, begynder sulten og glæden at melde sig. Derimod om søndagen, når formiddagens gudstjeneste er evalueret, og man er på vej hjem til egen adresse, ja, så er man lettere mæt og træt både åndeligt proppet, men også fysisk. Men hvorfor Jeremias? Ser man på, hvem Jeremias var, så viser der sig en profil af en spændende mand. Jeremias var en præst, som Gud kaldte til profet. Navnet Jeremias betyder på hebraisk lovprisning af Jehova. Lovprisning af Gud. Jeremias virkede i slutningen af det 7. århundrede og begyndelsen af det 6. århundrede f.kr. i og omkring Jerusalem. Særligt var hans opgave at få folket, israelitterne, til at omvende sig, erkende at Gud er Herre, at de ikke kan stille noget op, hverken gøre fra eller til, uden at Gud er med i det. Han prædikede samtidig om, at Gud er en kærlig og retfærdig Gud. (Jeremias Bog 29,11). Ligesom Gud udvalgte israelitterne til at være sit folk, og som han udvalgte Jeremias til at være profet, sådan har han også valgt de 12 unge mennesker på dette års Jeremias-kursus til at være ledere og tjene og tilbede se frem til Guds kongerige på jord. Når jeg sidder stille og tænker over de 12 unge mennesker, der hver især er unikke som afspejler Gud, så bliver jeg opmuntret, rørt og føler mig privilegeret over at være med til at så noget i deres hjerter. Ledere, mennesker og personer, vi skal værne om passe på og bakke op. Vi må give dem pladsen til at udfolde sig, udforske mulighederne i at lede i menighederne, på landsplan, på verdensplan og helt ind i det nye rige. Det er mit ønske og min drøm, at menighederne byder dem velkommen til at komme med nye idéer og initiativer, giver dem lederansvar og fortsat planter tro og håb i deres hjerter. Det er mit håb, at menigheden tager hånd - og armene - omkring de unge, omslutter dem i bøn og velsigner dem. Jeg beder til, at Jeremias-kurset i år må være til glæde og gavn for både de unge personligt, for menighederne og for kirkens fremtid. Jeg tror på, at de unge ved kursets afslutning går herfra med lidt mere Jeremias i hjertet. Lidt mere lovprisning af Gud! Side 12

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015 Nyhedsmail februar 2015 Visionsprocessen 90 ledere var i januar måned samlet til lederdag i Århus. Her arbejdede de hele dagen med visionsprocessen. Se indtryk fra dagen på Missionsforbundets hjemmeside.

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Halleluja, mere af dig -3

Halleluja, mere af dig -3 Halleluja, mere af dig -3 Mere kærlighed Mål: At give børn en større længsel efter at blive fyldt med kærlighed fra Gud. Tekst: 2. Kongebog 4, 8 17 (Elisa giver en særlig gave). Visualisering: F.eks. slikposer

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Udover det gik de også i genbrug for at finde mere skoletøj til Claudias børn, heldigvis var der meget som var i god stand.

Udover det gik de også i genbrug for at finde mere skoletøj til Claudias børn, heldigvis var der meget som var i god stand. Mandag og tirsdag var Kenneth og Kjeld i Tămășoaia, for at fortsætte med søndagsskolelokalet, sammen med Ioan og nogle lokale mænd. De fik købt nogle flere materialer til rummet. Der er meget arbejde derude,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Gud har en plan -2. Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid!

Gud har en plan -2. Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid! Gud har en plan -2 Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 2: At give mennesker en fantastisk fremtid. Alt det, som Gud har beredt for os, går ud over vores fatteevne

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

VISION Vi bygger kirke for fremtiden

VISION Vi bygger kirke for fremtiden VISION 2020 Vi bygger kirke for fremtiden Jerusalems fald og genoprejsning. I år 586 f.kr. overgås Jerusalem af den totale katastrofe. Byen falder endeligt til babylonierne, og både templet og byen lægges

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Halleluja, mere af dig -4

Halleluja, mere af dig -4 Halleluja, mere af dig -4 Mere af Guds kraft Mål: At give børn en længsel efter at blive fyldt med (mere af) Guds kraft. Tekst: 2. Kongebog 4, 18 37 (Elisa vækker en dreng op fra de døde). Visualisering:

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig!

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Gud har en plan -4 Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 4: At Gud vil bruge dem. Gud har skabt mennesker, fordi han ønsker et samarbejde med dem. Han har givet jorden til mennesker,

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Halleluja, mere af dig -5

Halleluja, mere af dig -5 Halleluja, mere af dig -5 Mere af Guds overflod Mål: At give børn en længsel efter at søge Guds rige først og så vil de få alt andet i tilgift. Gud velsigner os med et liv i overflod, når vi har ham på

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus.

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus. Jeg vil se Jesus -1 Johannes Døberen ser Jesus. Mål: Vi vil skabe forventning i børnene. Forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Gennem undervisningen vil

Læs mere

Livet har mange faser - hver med deres skønhed

Livet har mange faser - hver med deres skønhed Livet har mange faser - hver med deres skønhed SommerCamp glæder sig til at få besøg af Thomas Hansen, ledende præst i Hillsong København. Thomas er opvokset i Apostolsk Kirke og har været elev på bibelskolen

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul.

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul. 1 af 6 Prædiken juleaften d. 24. december 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 2, 1-20. For alle - for dig. Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere