Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9"

Transkript

1 Motivation 3 Præsentation af Grafisk Have 4 Grafiskhave.dk 5 Problemfelt 5 Problemformulering 7 Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Målgruppe 9 Succeskriterier 10 Videnskabsteori og metode 11 Hermeneutik 13 Phronesis 15 Case 16 Empiri 19 Afgrænsning 22 Forforståelser 25 Præsentation af kampagnen Have på Tur 26 Have på Tur 26 Kampagnedesign 28 Oplevelsesøkonomi 29 Branding 30 Eventdesign 41 Empirisk indsigt 42 Teoretisk indsigt 46 Praktisk indsigt 58 1

2 Diskussion 60 Installationen 61 Havefesten 66 Kampagnedesignet 70 Statistik 72 Branding som dynamisk felt 73 Brugbar viden om målgruppen 75 Konklusion 77 Perspektivering 80 2

3 Motivation Vi har fundet sammen i projektgruppen omkring en fælles interesse for eventdesign og branding. Da størstedelen af gruppens medlemmer har fulgt kurset Brand Events, ønsker vi med dette projekt at afprøve den teoretiske viden fra kurset i praksis. I forhold til faget Performance-design er det en vigtig kompetence, at man med afsæt i teoretisk refleksion forstår at udvikle et design for en performance eller event. Men det er lige så vigtigt, at man formår at iværksætte den praktiske planlægning og afvikling af eventen efter hensigten (Web 1: Studieordningen PD). Derfor er det yderst lærerigt for os som studerende på faget at gennemgå disse faser frem for blot at skrive et rent teoretisk projekt. Under gruppedannelsen blev vi præsenteret for et projektforslag fra kunstnernetværket Grafisk Have, og vi fandt det spændende at indgå et samarbejde med dem. Efter eventen er afholdt og projektet skrevet, forventer vi at have fået en erfaring med at løfte en reel arbejdsopgave i samarbejde med en organisation, med alt hvad det indebærer af mødekontakt, projektstyring, søgning af fondsmidler, organisering, formidling, kommunikation og PR. Samtidig mener vi, at man med fordel kan forene det akademiske perspektiv med det miljø, der venter på den anden side af universitetsmurerne. Vi ønsker at skabe en relation til en samarbejdspartner, for derved at arbejde inden for rammer, der ikke blot er sat af RUC, vores studieordning og forskellige teoretiske tilgange, men hvor vi også skal forholde os til de konkrete begrænsninger og præmisser, samarbejdspartneren er underlagt. 3

4 Præsentation af Grafisk Have Det frivillige kunstnernetværk Grafisk Have blev til i 2006 og fungerer som en online platform for ikke-etablerede kunstnere. Platformen giver mulighed for at kunstnere kan skabe faglige og kreative netværk på tværs af kunstneriske stilarter og udtryk. (Bilag 2: 9). Morten Leo, grafiker og stifter af Grafisk Have, formulerer formålet med netværket således: Der findes rigtig mange dygtige kunstnere, som har svært ved at blive etablerede og skabe et netværk [ ] Så det er det, der er pointen med Grafisk Have. (Bilag 1: 3). Oprindeligt satte Morten Leo projektet i gang, fordi han på egen krop erfarede, hvor svært det var at slå igennem som kunstner og grafisk designer. Af samme grund ønsker han, at Grafisk Have fremstår imødekommende og åben overfor alle: Grafisk Have er meget sådan et kærlighedssted. Der er ingen modstandere og konkurrenter. Det er ligesom vores gruppe af kreative tosser der gerne skulle blive meget større. (Bilag 1: 3). Grafiskhave.dk fungerer som udstillingsvindue, og det er tanken, at denne eksponering på sigt kan øge chancerne for, at kunstnerne får solgt deres værker. På den måde ønsker Grafisk Have at bringe de uetablerede kunstnere tættere på en professionel karriere indenfor den kreative branche (Bilag 2: 9). Morten Leo giver udtryk for ønsket om at opretholde et højt kvalitetsniveau på grafiskhave.dk for at kunne appellere til talentfulde kunstnere (Bilag 1: 6). 4

5 Grafisk Have eksisterer udelukkende på baggrund af frivilligt arbejde, og ifølge Morten Leo er det derfor vigtigt, at netværket bliver ved med at være interessant for de involverede. Grafisk Have kommer aldrig til at tjene kassen, det er ikke det, der driver værket (Bilag 1: 6). Grafisk Haves motivation ligger altså ifølge Morten Leo [ ] ikke i at tjene penge men [ ] i at hjælpe andre. (Bilag 1: 3). Grafiskhave.dk Sitet grafiskhave.dk er som nævnt åbent for alle, der har lyst til at være en del af netværket. På sitets forside er logoet (GH) skabt af en form for patchwork af værker fra de forskellige kunstnere i netværket. Det giver et billede af, hvor meget forskelligt kunst Grafisk Have spænder over (Bilag 3). Ved at klikke på et værk kan man se kunstnerens navn, kontaktoplysninger, netværk, galleri og evt. blog. På den måde gør Grafisk Have det muligt for kunstnere at skabe et portfolio og herigennem få eksponeret deres værker. Grafiskhave.dk skriver: Værkerne kan købes, lejes eller byttes internt mellem brugerne eller med andre interesserede. (Web 2: grafiskhave.dk). Udover at man kan blive en del af netværket og få eksponeret sin kunst, kan man også bruge grafiskhave.dk til at holde sig opdateret i forhold til nyheder og kommende events samt læse artikler og debattere i grupper (Web 3: grafiskhave.dk). Problemfelt Ifølge Emma H. Wood, docent i Festival- og Eventmarketing på Leeds Metropolitan University, er det gennem de seneste år blevet mere og mere almindeligt, at virksomheder brander sig gennem events. Overforbruget af branding gennem de traditionelle medier som fjernsyn og radio har resulteret i, at erhvervslivet har været nødsaget til at finde alternative måder at kommunikere med forbrugerne på. Det har gjort, at der er sket en vækst i 5

6 branding gennem oplevelser og events, hvilket ifølge Wood giver mange fordele. Dels er oplevelser og events med til at opfylde forbrugernes behov for individualisme og merværdi, og dels er det en fordel for virksomheden at bringe forbrugerne i følelsesmæssig kontakt med brandet. (Wood 2009: 252) En undersøgelse foretaget af eventbureauet Jack Morton Worldwide viser, at branding gennem events er en af de mest effektive markedsføringsmetoder, man kan anvende i ønsket om at påvirke forbrugernes adfærd (Wood 2009: 253). Ifølge Wood kan alle aktører drage nytte af at brande sig gennem events, hvad enten det er en privat virksomhed, en organisation eller det offentlige, der står bag, fordi det giver aktøren mulighed for at henvende sig direkte til målgruppen og give dem en speciel relation til brandet (Masterman & Wood 2006: 215). Denne tendens er at spore inden for mange brancher og kan muligvis være medvirkende til, at Morten Leo fra Grafisk Have en dag stod foran en sal fyldt med Performance-designere og sagde: Hej PD ere, vi på Grafisk Have vil gerne have, at I laver noget larm for os!. Vi finder det interessant at undersøge, hvilken form for larm Grafisk Have har brug for, og om en brandevent kan matche de behov, som Grafisk Have har. Vi vil derfor gå i dybden med, hvad en brandevent for Grafisk Have kan og undersøge mulighederne for at designe den, så den opfylder Grafisk Haves målgruppes behov. Vi er interesserede i at undersøge, hvem denne målgruppe er, hvilke behov de har, og hvordan man kan kommunikere med dem gennem en event. Derfor ønsker vi at foretage en undersøgelse, som bygger på en række kvalitative interviews foretaget med personer fra målgruppen. Med udgangspunkt i empirien og den udvalgte teori indenfor brandteori, eventteori og oplevelsesteori, vil vi designe, planlægge og afvikle 6

7 en event, som brander Grafisk Have. Formålet med brandeventen er at udbrede kendskabet til Grafisk Have samt forsøge at opbygge netværkets brand. Det er derfor i vores interesse at undersøge, hvordan en event skal udformes, for at den lever op til formålet. Dette leder os frem til nedenstående problemformulering. Problemformulering Vi ønsker at tilrettelægge og afvikle et kampagnedesign for Grafisk Have baseret på events. På baggrund heraf undersøger vi følgende: Hvordan kan events være medskabende i udviklingen af Grafisk Haves brand? Begrebsafklaring I dette afsnit vil vi kort definere betydningen af de begreber, som vil spille en gennemgående central rolle for vores afsøgning af teoretiske perspektiver. Betydningen vil blive defineret ud fra vores brug af begreberne i rapporten og vil kun defineres kort, da der vil blive redegjort yderligere for begreberne i de efterfølgende afsnit. Brand Når vi benytter begrebet brand i rapporten, opererer vi ud fra markedsføringsprofessorerne Kevin Lane Keller og Susan Fournier, som har hver deres syn på brands og det afstedkommende begreb branding. Keller arbejder ud fra et virksomhedsorienteret synspunkt og mener, at brands tilfører værdi og mening til forbrugeren. Fournier mener, at det er gennem selve brugen af brandet, at brandet får mening for forbrugeren. 7

8 I forhold til hvordan branding adskiller sig fra markedsføring, ligger vores opfattelse af forskellene sig op ad medieforsker Preben Sepstrups definition: Hvis branding skal være andet end et ord for medieformidlet kommunikation (eller markedsføring), må vægten lægges på en forståelse af branding som tilføjelse af symbolske (mer)værdier, der skal indgå i modtagernes opfattelse af afsenderen. (Sepstrup 2007: 224). Brandevent Begrebet brandevent er hentet fra det førnævnte kursus af samme navn. I vores teori om emnet bliver vi præsenteret for lignende begreber, som Woods marketing events, og Wood & Mastermans promotional events, som begge handler om at benytte sig af events i forbindelse med markedsføring. Oplevelse Inspireret af oplevelsesøkonomien arbejder vi ud fra en betragtning om, at oplevelser i høj grad kan være med til at styrke et brand. Joseph Pine og James Gilmore taler om at skabe en oplevelse i forbrugerne for at sikre at budskabet kommer frem: People have become relatively immune to messages targeted at them. The way to reach your customers is to create an experience within them (Pine & Gilmore 2002: 3). Mihaly Csikszentmihalyi anvendes øvrigt til at diskutere begrebet oplevelse på et mere psykologisk plan. Design Dansk Design Center definerer design som [ ] resultatet af et bevidst og kreativt arbejde med en idé, et problem eller et ønske om forandring. 8

9 Resultatet, materielt eller immaterielt, skal være præget af æstetik og skabe merværdi. (Web 4: Dansk Design Center). Den måde vi anvender design på i rapporten er funderet i en performanceteoretisk kontekst, hvilket vil sige, at det refererer til skabelsen af rammerne for en performance. Kampagnedesign Kampagnedesign skal i rapporten forstås som tilrettelæggelsen af hele det overordnede forløb. Dvs. alle de valg vi har taget i forbindelse med tilrettelæggelsen af kampagnen, lige fra fra eventdesign til brugen af kommunikationsmidler. Eventdesign I rapporten vil begrebet eventdesign anvendes om den fysiske udformning af kampagnens events. Her beskæftiger vi os med, hvilke virkemidler vi anvender i forbindelse med den konkrete udformning af events. Målgruppe Grafisk Have er et netværk for kreative tosser og uetablerede kunstnere, der har brug for eksponering af deres værker. Det er Morten Leos ønske, at grafiskhave.dk skal indeholde et højt niveau af kvalitet, samtidig med at netværket er åbent for alle designere og kunstnere. Grafisk Haves målgruppe er altså meget bred, og ifølge Sepstrup kan det være en fordel at indskærpe denne målgruppe, så kommunikationen i højere grad kan målrettes (Sepstrup 2007: 207). Ud fra dette valgte vi at afgrænse målgruppen for vores kampagne til at omfatte de kreative uddannelser i København. Grundet kampagnens tidsmæssige begrænsning udvalgte vi Danmarks Design Skole og 9

10 Mediehøjskolen ud fra Grafisk Haves prioritering. I forbindelse med kampagnens sidste event, valgte vi dog at fokusere på en bredere målgruppe, ved at anvende en bred vifte af medier. Succeskriterier Med afsæt i problemformuleringen har vi formuleret en række succeskriterier for projektet, som vi ønsker at nå i løbet af processen. Succeskriterierne er ikke ment som en facitliste, men skal nærmere ses som et mål eller en mission for projektet, da det er vigtigt at klarlægge projektets retning. Først og fremmest ønsker vi at skabe en positiv og mindeværdig oplevelse af Grafisk Have iblandt vores målgruppe. Vi arbejder derfor hen imod at designe kampagnen for Grafisk Have, så den matcher målgruppens behov for oplevelse, og at den dermed vil blive oplevet som relevant og interessant. Det er selvfølgelig svært at vurdere, hvorvidt dette er tilfældet, men der er dog forskellige muligheder for at erfare, om det lykkedes. Vi laver derfor en undersøgelse efter kampagnens afslutning, der kan være med til at give os et billede af, hvorvidt oplevelsen har haft en positiv virkning på personer fra målgruppen. I forlængelse heraf ønsker vi også, at kampagnen vil være med til at udbrede kendskabet til Grafisk Have, så flere kender til netværket efterfølgende. Det kan en efterundersøgelse ligeledes være med til at give et praj om. På det kvantitative område håber vi på, at kampagnen resulterer i flere klik og flere brugere på grafiskhave.dk. Men dette er et mere langsigtet succeskriterium, fordi der oftest kan gå lang tid før sådanne tendenser viser sig. Som Keller fastslår, er branding som markedsføringsstrategi en langsigtet 10

11 investering (Keller 1993: 15), og vi regner derfor ikke med at kunne se store ændringer få uger efter kampagnens afslutning. På det lærings- og forskningsmæssige område ønsker vi i dette projekt hovedsaligt at prøve kræfter med brandeventen som markedsføringsredskab, men vi har ingen intentioner om at nå frem til en generaliseret viden om styrker og svagheder ved brandeventen som redskab. Vi forholder os udelukkende til vores konkrete case, og vi håber på at opnå en større forståelse af, hvordan en brandevent skal designes i denne kontekst. Herunder ønsker vi, som beskrevet i motivationen, at oparbejde en både praktisk og teoretisk ballast, som vi kan gøre brug af i vores senere arbejdsliv. Videnskabsteori og metode Som beskrevet i motivationen vil dette projektarbejde bestå af både af en teoretisk analyse og en praktisk produktion. Selvom det praktiske arbejde ikke indgår som et projektkrav i vores studieordning på Performance-design, betragter vi det som en væsentlig del af fagets styrke, at der gennem koblingen af det praktiske og det teoretiske arbejde kan opstås nye erfaringer og diskussioner. Derfor består dette projektarbejde så at sige af tre spor: Ét, hvor vi forholder os refleksivt analyserende til teoretiske perspektiver, og et andet hvor vi løbende afsøger de reelle muligheder (og begrænsninger) for at materialisere disse perspektiver i en praktisk kontekst. Det tredje spor udgøres af vores empiriske dataindsamling før og efter vores kampagne, hvilket senere vil blive beskrevet. Ideelt set ville det formentlig have været mest overskueligt, hvis disse spor blev behandlet og beskrevet sekventielt, således at vi først 11

12 behandlede empirien, dernæst teorien og til sidst aktiverede den tilegnede viden i praksis. Men dette har ikke været hensigtsmæssigt i vores tilfælde, da vi i sagens natur må afstemme vores projekttilrettelæggelse med semestrets korte varighed. Eftersom en praktisk produktion er ressourcekrævende både i tid og økonomi, må arbejdet nødvendigvis iværksættes forholdsvis tidligt i projektforløbet, længe inden den empiriske og teoretiske afsøgning af genstandsfeltet er fuldendt. Realiteten er derfor, at de tre projektspor udvikles mere eller mindre simultant, hvormed vores teoretiske og empiriske refleksioner løbende vil lade sig afsmitte på vores praktiske produktion og omvendt. Den kontekstuelle ramme for dette projekt er meget specifik: Vi beskæftiger os med brandevents i relation til et dansk internetbaseret kunstnernetværk. Sammenligningsgrundlaget med andre allerede udførte projekter med en lignende kontekstuel ramme må siges at være temmelig begrænset. Vi bevæger os således på ukendt territorium, og derfor kan vi aldrig være helt sikre på, at vi på forhånd har identificeret alle de relevante problemstillinger for hverken det teoretiske eller det praktiske arbejde. Disse omstændigheder bevirker, at vi vil anlægge en videnskabsteoretisk tilgang og metode, som bygger på en eksplorativ analyse af vores genstandsfelt og case. Den eksplorative tilgang er ideel, fordi den bygger på, at ny viden opstår processuelt gennem afprøvede erfaringer. Det eksplorative rationale afspejler sig derfor også i vores metodiske design, som bygger på en kvalitativ tilgang, hvor vi gennemgående søger at skabe indsigt i casen gennem levede erfaringer frem for databaserede målinger. Vi vil i det følgende argumentere mere dybdegående for disse videnskabsteoretiske og metodiske valg. 12

13 Hermeneutik Vores analytiske tilgang til genstandsfeltet vil således hverken udelukkende tage udgangspunkt i empirien eller i teorien. I stedet vil vi forsøge at danne erfaringer gennem en vekselvirkning herimellem i en abduktiv metode. Det vil sige, at vi i udviklingen af rammerne for vores brandevent vil variere brugen af de valgte teorier og vores interviews og i et samspil derimellem forsøge at opnå en meningsfyldt forståelse. Fortolkning og forståelse er centrale begreber inden for hermeneutikken. Og idet vi anvender en kvalitativ metode i vores tilgang til brandeventen er denne videnskabsteoretiske tilgang ideel, fordi den tager højde for kontekst og forståelse. Det er vigtigt for forståelsen af vores informanter udsagn, at vi via fortolkning forsøger at sætte os ind i deres kontekst for til sidst at komme frem til en dækkende og sammenhængende mening, som kan bruges i designet af vores koncept. Fortolkning er altså meget relevant, fordi det i sidste ende er det, der fører til forståelse (Højberg 2004: 310). Den hermeneutiske cirkel beskriver den vekselvirkning, der foregår i mellem del og helhed i fortolkningsprocessen. Delen kan kun forstås i kraft af helheden og omvendt, og det er bevægelsen herimellem, der er meningsskabende. Cirkelbevægelsen stopper, når man opnår en dækkende og modsigelsesfri udlægning af det stof, man behandler (Højberg 2004: 312). Man taler om tre former for hermeneutiske tilgange inden for hermeneutikken; den metodiske, den filosofiske og den traditionelle. Det, der adskiller dem, er et spørgsmål om, hvor vekselvirkningen mellem del og helhed finder sted. 13

14 Vores projekt lægger sig tættest op af den metodiske hermeneutik, fordi det essentielle for vores projekt er forståelsen af informanternes og teoretikernes kontekst i forhold til de tekster eller udtalelser, vi anvender. Det centrale i den metodiske hermeneutik er forholdet mellem tekst og forfatter eller tekst og kontekst. Det interessante er, hvilke intentioner forfatteren har haft med teksten, og hvordan man via fortolkning kan komme frem til en forståelse af det (Højberg 2004: 313). Vi vil derfor forsøge at tage højde for de anvendte teorietikeres kontekst i teoriudvælgelsesprocessen. Her tænker vi blandt andet på at undersøge kontekstuelle elementer som uddannelsesmæssig baggrund, empirisk/teoretisk grundlag og intension i forsøg på at forstå, hvilket ærinde teoretikerne skriver teksterne i. Vores tilgang til udviklingen af en brandevent for Grafisk Have indeholder også elementer fra den filosofiske hermeneutik. Her mener man, at den hermeneutiske cirkelbevægelse foregår imellem fortolkeren og teksten. Fortolkeren vil altid være påvirket af den begrebsverden og kontekst, han befinder sig i. Vores baggrund som performance-designere vil derfor spille en rolle i den måde, vi fortolker og agerer i forhold til projektet (Højberg 2004: 313). Af tidsmæssige årsager har vi ikke mulighed for at undersøge og fortolke alle dele og problemstillinger i forbindelse med projektet. Derfor vil vi lade processen styre os hen imod de enkeldele, vi vil gå i dybden med. Som tidligere nævnt, er det i vekselvirkningen mellem del og helhed, at erkendelsen opstår, og vi vil derfor både lade teorien og empirien lede os hen imod et passende design for brandeventen. 14

15 Phronesis Med afsæt i den eksplorative tilgang vil den hermeneutiske erkendelsesproces således kunne udspille sig i mødet mellem teori og praksis. En udfordring i det praktiske arbejde kan give vores afsøgning af de teoretiske perspektiver nye retninger, og omvendt vil vi støde på teoretiske perspektiver, som kan give vores praktiske produktion yderligere kvalifikation. Med denne vægtning af samspillet mellem praksis og teoretisk erkendelse er vi endvidere inspireret af det, samfundsforskeren Bent Flyvbjerg kalder den phronetiske forskning (Flyvbjerg 2001: 164). Phronesis er et begreb, Flyvbjerg henter fra Aristoteles, og han bruger det til at etablere et nyt værdisæt for samfundsvidenskaberne, som, han mener, bør adskilles fra naturvidenskabernes idealer. Phronesis bygger kort fortalt på et vidensideal, som fremhæver den specifikke og situationsafhængige kontekst frem for universelle regler, og således opererer på grundlag af en praktisk rationalitet baseret på skøn og erfaringer (Flyvbjerg 2001: 72f). Med dette ønsker Flyvbjerg at fremhæve praktisk viden frem for epistemisk viden i studier af mennesker og samfund. Flyvbjergs forståelse af phronetisk forskning er således ganske betegnende for vores projektarbejde, idet vi med vores eksplorative case-studie netop udøver prioriteringen af det specifikke (Flyvbjerg 2001: 77) til fordel for det generelle. Når vi anlægger dette videnskabsteoretiske greb, skal det forstås, at vi med dette projekt ikke tilstræber at kunne frembringe universelle svar på spørgsmål vedrørende brugen af brandevents, hverken på et deskriptivt eller normativt niveau. Vi tilstræber derimod at frembringe kontekstuelle erfaringer og refleksioner, som kan give anledning til en mere nuanceret forståelse af 15

16 brandeventens muligheder og begrænsninger, samt ikke mindst at bidrage til nye og mere kvalificerede forskningsspørgsmål indenfor feltet. Som Flyvbjerg udtrykker det, er resultatet af phronetisk forskning en pragmatisk styret fortolkning af de iagttagne praksisser (Flyvbjerg 2001: 165). Det er hermed indlejret i den phronetiske forskning, at den ikke tilstræber den positivistiske objektivitet, men at den i stedet anlægger et fortolket perspektiv på det undersøgte i tråd med den tidligere omtalte hermeneutiske tilgang. Case Som beskrevet, udgør case-studiet selve grundlaget for denne projektrapport. Vi har allerede beskrevet den centrale betydning vi tillægger case-arbejdet i forhold til vores uddannelse. Og ifølge Flyvbjerg (2001: 161) er netop arbejdet med konkrete cases essentielt for den phronetiske forskning: Den praktiske rationalitet forstås bedst gennem cases erfarede eller fortalte ligesom skønnet bedst opdyrkes og kommunikeres gennem fremlæggelse af cases (Flyvbjerg 2001: 160). Det handler om at dykke ned i de små ting, praksisserne, og forstå dem i deres kontekst. Både den lille, lokale kontekst, som giver fænomenerne deres umiddelbare betydning og den større globale kontekst, hvori fænomenerne kan vurderes for deres begrebsmæssige betydning. Aktionsforskning Vores arbejde med den konkrete case er ud over phronesis inspireret af aktionsforskningens principper om, at forskning med fordel kan bedrives i samarbejde med virksomheder og organisationer, som eksisterer uden for universitetets institutionelle kontekst (Christiansen, et al 2004: 194). 16

17 Aktionsforskningen bygger på, at der kun gennem et dialektisk forhold mellem handling (praksis) og teori kan udvikles og testes ny viden, som kan udfordre eksisterende forestillinger og traditioner (Christiansen, et al 2004: 195). Forskningens succeskriterier flyttes hermed ud af det rent faglige felt, og sætter i stedet samarbejde og evaluering med involverede organisationer i højsædet. Målet med dette er at sikre, at den frembragte viden og erfaring er relevant og anvendelig, hvor relevans og anvendelighed refererer til, hvem der er den egentlige problem-ejer, også kaldet klient (jf. Lewin i Christiansen, et al 2004: 195). Vores klient er i dette tilfælde Grafisk Have det er deres udfordring, vi med dette projekt tager op og bedriver forskning omkring. Vores undersøgelsesresultat udgør således både en handling i forhold til Grafisk Haves udfordring, samt et afsæt for vores analytiske refleksion, hvilket er et særkende for denne type forskning: Resultatet bliver dermed både en række handlinger og et forskningsresultat, hvilket står i modsætning til mere traditionel forskning, som oftest søger at skabe viden om et givent genstandsfelt gennem observation og forklaring af handlinger ud fra eksisterende teorier, og hvor forskeren er passiv observatør (i det mindste i teorien). (Christiansen, et al 2004: 195) 17

18 (Tabel fra: Christiansen, et al 2004: 196) Ovenstående model illustrerer de grundlæggende forskelle mellem et traditionelt positivistisk vidensideal og aktionsforskningens alternative værdisæt. Aktionsforskningen bliver af skeptikere kritiseret for at udviske grænsen mellem forskning og konsulentarbejde, hvormed aktionsforskningen ifølge kritikken bliver uvidenskabelig (jf. Eden & Huxham i Christiansen, et al 2004: 196). Ligeledes påpeger kritikere, at aktionsforskningens muligheder for at tilvejebringe objektive generaliseringer er meget begrænsede. Aktionsforskere svarer på kritikken med argumentet om, at videnskabelige generaliseringer baseret på positivistisk forskning hverken er interessante eller vigtige, hvis vidensproduktionen er sket adskilt fra praksis, som en konsekvens af et virkelighedsfjernt ønske om objektivitet (Christiansen, et al 2004: 196). Vi vil her understrege, at aktionsforskningen i sig selv udgør en ny videnskabelig tradition, som vi ikke har til sinds at indskrive os helt og holdent 18

19 i med dette projektarbejde. Aktionsforskningen rummer nemlig en betragtelig mængde retningslinjer og normative anvisninger, som vi ikke har fundet anledning til at beskæftige os videre med i forbindelse med dette projekt. Vi har blot ladet os inspirere af det overordnede forskningsmæssige værdisæt, som aktionsforskningen fremsætter (jf. ovenstående tabel). Vi betragter det derfor ikke som et mål, at vores projekt skal kunne betegnes som aktionsforskning med alt, hvad dette indebærer. Empiri Interview som input til kampagnedesign Vi finder det vigtigt, at vi ikke udvikler et kampagnedesign udelukkende ud fra vores egne tanker og forforståelser, men at vi netop bestræber os på at skabe en kampagne, som har relevans og interesse både for målgruppen og for Grafisk Have. For at skabe et så nuanceret vurderingsgrundlag som muligt har vi fundet det hensigtsmæssigt at inddrage kvalitative interviews som guideline til vores designproces og som supplement til vores teoretiske perspektiver. Kvalitative, semistrukturerede forskningsinterview er ifølge Steinar Kvale en ideel metode til at opnå en dybdegående og nuanceret forståelse for, hvilken betydning informanter tillægger bestemte fænomener. Både på et konkret, faktuelt plan og på et mere meningsorienteret plan, hvor livsverdenen og baggrunde for betydningsdannelse afdækkes (Kvale 2007: 41ff). Ifølge Kvale er det fordelagtigt at benytte sig af en interviewguide, dvs. at man inden selve interviewet gør sig klar, hvilken vinkel og hvilket fokus man ønsker, da det giver de bedste muligheder for at få relevante svar. Yderligere 19

20 er der selve interviewsituationen, hvor det er bedst at lade interviewet så vidt som muligt udvikle sig som en almindelig samtale. Forud for interviewene udarbejder vi en interviewguide, som danner udgangspunkt for samtalerne. Interviewguiden skal give samtalen retning, men ikke følges stringent, idet vi ønsker at skabe rum for at samtalen kan udvikle sig. (Kvale 2007: 60) Interview med Grafisk Have For at forstå Grafisk Haves vision og mission finder vi det relevant at interviewe Morten Leo. Interviewet danner sammen med Grafisk Haves manifest grundlag for, at vi på baggrund af empirisk materiale kan få dybere indsigt i organisationen Grafisk Have. Da det er vigtigt, at vores kampagnedesign er i tråd med Grafisk Haves vision, kan oplysninger fra interviewet være særdeles relevante for, at vi kan foretage velfunderede valg i designprocessen. Interview med målgruppen Som udgangspunkt vil vi have de studerende på de kreative uddannelser til at interagere aktivt og herved gøre de studerende til en del af eventen. Tanken bag denne tilgang er, at Grafisk Have er et netværk, som man kan tage del i, hvis man ønsker det. På samme måde skal de spirende kunstnere på de kreative uddannelser kunne tage del i vores event og måske udvikle et tilhørsforhold til Grafisk Have allerede i mødet med denne. Kort sagt vil vi give de studerende en følelse af, at Grafisk Have er en tilgængelig organisation, som baseres på brugernes aktive medvirken. Vi har derfor valgt at besøge Mediehøjskolen og Designskolen ganske tidligt i projektforløbet. Her vil vi fremlægge tre forskellige udkast til mulige eventdesign for et udvalg af studerende og spørge ind til deres tanker om de 20

21 respektive eventdesign. Dette gøres ikke for at opnå kvantitativ data, men i stedet for at søge indsigt i de studerendes præferencer, som i sammenspil med vores forforståelser og teori kan inspirere til udformningen af eventdesignet. Interview som output evaluering af kampagnen I arbejdet med at udforme og afvikle et kampagnedesign ville det være interessant at undersøge, hvorvidt vores kampagne, som ønsket, har bidraget til en udvikling af Grafisk Haves brand. Her kunne det have været interessant at foretage undersøgelser inkluderende en kvantitativ dataindsamling. Vi besidder dog ikke de fornødne ressourcer til at foretage en undersøgelse af denne art, og i relation til vores problemformulering samt videnskabsteoretiske tilgang må vi blot konstatere, at dette projektarbejde ikke vil bibringe målbar viden baseret på kvantitative undersøgelser. Vores ærinde er derimod at generere indsigt i og erfaring med brandeventen ud fra vores egne og målgruppens levede erfaringer hermed. Vi kan derfor ikke med sikkerhed fastslå, i hvilken grad vores kampagne vil bidrage til øget kendskab i målgruppen. Vi har alligevel valgt at interviewe studerende fra Mediehøjskolen og Danmarks Designskole både før og efter vores events. Vi ønsker, at disse opfølgende interviews skal bidrage med et menneskeligt output på kampagnen, dvs. en kvalitativ evaluering af vores kampagnedesign. Vi vil her spørge til de studerendes kendskab til og oplevelser med Grafisk Have. Ikke for at skabe nøjagtige målinger, men for at finde indikationer på, hvilke dele af vores kampagnedesign, der har været velfungerende, samt hvad vi eventuelt kunne have tilrettelagt bedre. I den forbindelse ser vi det igen som en fordel at anvende den kvalitative metode frem for kvantitative undersøgelser, fordi 21

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Set fra elever og studerendes perspektiv Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium februar 2014 2 Uddrag af antropologiske frafalds- og

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 tobias.loessing@aarch.dk DISPOSITION fordi du nu må tegne, skal du ikke tro at det bliver lettere... mod noget spændende? Evaluering Image boards Skitsering

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 1 PROBLEMFORMULERING Biblioteket har en udfordring i forbindelse

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Den nye bollemodel (2002)

Den nye bollemodel (2002) 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe,

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere