portfolio rie celina Nielsen Landskabsarkitekt MDL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "portfolio rie celina Nielsen Landskabsarkitekt MDL"

Transkript

1 portfolio rie celina Nielsen Landskabsarkitekt MDL

2 Idérig og engageret Landskabsarkitekt...drevet af en lyst til at skabe og sikre gode ramme for andre, om det er inklusion i spejderfællesskabet eller sikre et rart opholdsrum nær boligen er egentlig underordnet. Det handler om tanken, om at jeg gøre noget godt for andre der tilfredstiller mig. Jeg er landskabsarkitekt med nogle års tegnestueerfaring fra privat tegnestue, samt flere års erfaring med ledelse af frivillige projekter i spejdersammenhænge. Som spejder har jeg og er jeg involveret i mange projekter, det er både 2-timers aktiviteter for en bestemt gruppe børn, planlægning og udførelse af lejre i ind- og udland, større events med 200 eller 3500 deltagere. Jeg har det bedst når det er sker noget omkring mig, finder en del motivation og begejstring i at have flere bolde i luften samtidig portfolio Rie Celina Nielsen Landskabsarkitekt MDL mail: mobil: web: landdesign.dk linkedinprofil: dk.linkedin.com/in/rienielsen Billedfortegnelse: Illustrationer og fotos tilhører Rie Nielsen Gennem studietiden har jeg arbejdet fire år hos GHB Landskabsarkitekter, nogle perioder som deltid. Her har mine arbejdsopgaver været meget forskellige, fra detailtegninger/snit/opstalt af belægninger og uderum, visualiseringer og helhedsplaner med videre. Sidenhen har jeg været forbi en mindre tegnestue og nogle måneder hos Polyform Arkitekter. Så jeg har en god forståelse for fagets mange facetter, og hvordan tilblivelsen, projektering og udeførelse af projekter forløber. Jeg er kreativ og vil kunne tilfører processerne idéer og begejstring. Med et gå-på-mod til at kaste mig ud i opgaverne og en arbejdsomhed i at få projekterne fuldført. Jeg er gerne tovholder på projekter, om det så er mine egne eller andres idéer, om det er små eller store projekter er underordnet, bare jeg finder mening og energi i dem. 3

3 SNIT i landskabet forskellig skala Speciale i landskabsarkitektur skrænter, søer og 2 mødesteder tiltag i fritidslandskabet ved Tarup-Davinde Specialet består af 3 hæfter, disse kan studeres i sin helhed på resumé Årtiers grusgravning har skabt et foranderligt landskab ved Tarup-Davinde, nær Odense. Flade landbrugsjorder er gennem tiden udskiftet med skrænter og søer. fter endt råstofindvinding efterbehandles arealerne til natur- og rekreative formål. Der er forsat graveaktivitet i området, men afviklingen er nært forestående. Det er derfor relevant, at anskueliggøre hvordan de nyere graveområder fremover kan indgå i det rekreative fritidslandskab. I de seneste årtier har man ved afvikling af grusgravene i Tarup-Davinde omdannet skarpe kanter og skrænter til bløde, organiske former. Specialet gør op med dette paradigme. Områdets historie skal i fremtiden afspejles i terrænets former, blandt andet ved tydeliggørelse af skrænter skabt ved grusgravningen. Forslaget fokuserer på de graveområder som vil blive afviklet i nærmeste fremtid. Forslaget beskriver tre nedslagspunkter; Væksthuset, Sejlklubben og Skrænten. De to førstnævnte er mødesteder, der fungerer som samlingspunkt og facilitator for en række rekreative aktiviteter. Skrænten derimod, et bemærkelsesværdigt landskabeligt element, 900 meter lang og 10 meter høj, fortæller historien om den omfattende råstofgravning i området. Hensynet til det menneskeskabte landskab med søer og skrænter, og inddragelsen af dette i forslaget, medfører en fastholdelse af stedets særlige karakter. Forslaget inspirerer til bevarelse og tydeliggørelse af de menneskeskabte landskabsformer, som vi gennem tiderne har tilføjet, og bidrager til idéen om at lade dem indgå i omdannelsen og planlægningen af fremtidens råstoflandskaber. 4 //speciale 5

4 38.0 SNIT 1:3500 / sydvest-nordøst overdrev Skrænten sø Ibjerget med eksist. skovbevoksning udkigstårn sti SNIT 1:3500 / sydøst-nordvest engområde åen overdrev sø Skrænten Ibjerget med eksist. skovbevoksning aktivt graveområde 6 //speciale 7

5 SNIT 1:700 / sydvest-nordøst skov af sitkagran og fyr m. løvtæer. n mosaik af tætte skovtykninger, lysninger og lysåbne arealer. skovsø højt græs m. vilde blomster, oplhold parkering teorilokale opholdsrum kajakskur molen Sejlersø bådskur sejlklubben, klubfaciliteter og bådeskure i skovplantningen - joller på vandet. Perspektiv set fra Sejlersøen. 8 //speciale 9

6 visualiseringer sejlklubben en fredelig søndag formiddag. diset forårsmorgen ved Skrænten. Viben er kommet hertil fra de varme lande, den iagttages fra udsigtstårnet. 10 //speciale 11

7 AutoCAD 3d civil Terrænbearbejdning, volumer, jord, forurening, mængder, hældningskoefficenter fodboldbane og campingplads studieopgave efterår

8 Designopgave, byrum konceptdiagrammer, illustrationsplan, isometri, illustrationer studieopgave efterår/vinter

9 modelarbejde Konceptmodel, Model (træpap med acetonetryk, print på transperanter) Skrænten - en skarp kant i det store rum Terrænmodel, fra GIS 16 Konceptmodel, acetonetryk 17

10 Grafisk arbejde a3 PLAKAT + 2 SIDRS a4 PROGRAM (2011) KURSUS i grundlæggende grafisk design, IT-Universitet (2009) studieopgave, folder for udstilling på Kunst Insdustri Museet D N- LOBALIZ LD WID D N AN N CO OF G ANDOR DSIGGMNTWATR L NDINAVIAUR IN A AT. W ARCH TH A 1 IM T A L L N MA AINABL NAL SC AND CU UR. C N RS CT 201 IG SUSTS RGIODITIONS RCHITCT S. DS. TRANSTAINABL S R SCAPINS, TRA SCAP A R COU ANDSCAPT OF SUS NSTRAINRO STRALD. LAND S. SUMMWATR L AGMN AVIAN C SCAP A WOR R CIRCL DNTS. AND MAN SCANDIN D LAND OURS U IGN C IZ L T T L R A S A A. N W ODS UMM TRANSCT.DK GIO GLOB. DS MTHS POINT CAPS R R IN A K 2011 S U T 5 C R LANDSND CULT DNMAR SUMMR COURS WAT ITIONS ACLIMAT. 5 CTS TRADCTUR. DTR LAN AP CH DSCAP TAINABL SCANDINAVIAN CON D WORLD. LAN DSIGN RSAR SUSTAINABL WA DSCAP LANDSC NSCT. DSIGN AND CHIT OF AL NT OF SUS. LAN. TRA BALIZ CLS. FOR MOR INFORMATION VISIT TRANS CT2011.DK WATR ON A HIL L MANAGM DSCAPS RGION TUR IN A GLO WID WATR CIR AND MANAGMNT BALIZD WORLD TR LANDSCAP CUL WA WATR LAN DITN IONS AND CLIMAT. WORLD NSCT. XDSIGN CULTUR IN A GLODS. STUDNTS. Transect: (technical) TRAARD. TRA AND MTHO verb [with obj.] cut STRAINS, RIC GARC HITCTUR LANDSCAP. S, TRADITIONS RSARCH across or make a AP MT TS. WATR IAN CONSTRAIN CIRCLS. DSIGN transverse section in. LANDSC GODS. STUDN NDINAV S WATR M TRANSCT 2011 AP THO IONAL SCAT. WORLD WID SC ND SCAPS RG North Zealand Nødebo; Fredensborg; srom; Helsingør MA LA CLI UR. MONDAY 8 LOCAL WATR LANDSCAPS VR Fredensborg Royal Garden; Fredensborg and Kingo house; J. Utzon; Kulturværft, Helsingør; BIG ARCHITCT D RI S AP SC ND LA R WAT AP SC ND LA R AT DW UN RO LG PO RO T RK NM NG BJR GPA K AUG THURSDAY 11 MTROPOL GROUND WATR LANDSCAPS Kongbjergparken,.og O. Nørgaard; Langagergård, SLA; Ledrebrog, Schønherr; Roskilde Harbour, J.Aagaard Andersen. Central Copenhagen and Ørestad FRIDAY 12 AT TH DG OF TH SA Kastellet, Krieger; Holmen and DAC, J Aagaard Andersen; ight-house, BIG; Plug n Play, Kragh & Berglund; Tietgen Kollegiet, M Levinsen Forest College, Nødebo SATURDAY 13 SUPRVISION AND INDIVIDUAL ASSIGNMNT Supervisors Gini Lee, Henri Bava, Julian Raxworthy, Peter Lundsgaard, Lisa Diedrich, Torben Dam Here and there SUNDAY 14 DAY OFF Swim, run, write, sleep and walk Forest College, Nødebo MONDAY 15 SYMPOSIUM WATR LANDSCAPS Keynote Henri Bava, Gini Lee, llen Braae, Marina Bergen Jensen Aarhus Central to Djursland, TUSDAY 16 WATR ON A HILL Aarhus University, CTH Sørensen; Aarhus Å, Birk-Nielsen; Clausholm, CTH Sørensen / P Skårup Mid and western Jutland Randers, Gudenå, Herning, Skjern å WDNSDAY 17 GOLOGY AND RIVR LANDSCAPS Heart S Holl; Birk, Geometric Garden, CTH Sørensen; Nordre cementary, JP Schmidt; N KO UST 20 Peri-urban Albertslund, Greve Roskilde SA CT DNMAR Zealand Frederikssund, Holbæk, Lammefjord, Brorfelde WDNSDAY 10 AGRICULTURAL LANDSCAPS Frederikssund harbour, SLA; Holbæk Harbour; SHL; Løvenborg; K Lund-Andersen TH / KGS HAV / HILLRØD TRANS RBA AARH LAMM OF VSTRHOLT / GLORUP BLT AND BRIDGS LAND DG ÆK HOLB AUGUST R RBOU S HA AGRI TH M VJL BYPARK North Zealand Gentofte; Lyngby; Søllerød; Humlebæk TUSDAY 9 DANISH LANDSCAP ARCHITCTUR Marienbjerg cementary, GN Brandt; Bellevue and Allotmentgardens CTH Sørensen; Louisiana, & O Nørgaard. SCAP URAL CULT RD FJO S P RIU / SK IVRS NING HR US UN D/ AN DW ID AN PROGRAM AT JUTL 2011 TRANSCT LOUISIANA AN DANISH LANDSCAP ARCHITCTUR JRN RN ST M ITY / CLAU SHOL M LOGY O ÅG KURSUS i grundlæggende grafisk design, IT-Universitet (2009) studieopgave, layout af hjemmeside for chokoladebutik Vejle to Copenhagen Vejle, Odense, Sorø Hillerød THURSDAY 18 BLT AND BRIDGS Vejle Bypark, P Skårup; Center, A.Sælen; Glorup; Kgs Have, B Dam; Great Belt, Vesterholt. Forest College, Nødebo FRIDAY 19 SUPRVISION AND INDIVIDUAL ASSIGNMNT Supervisors Gini Lee, Henri Bava, Julian Raxworthy, Peter Lundsgaard, Lisa Diedrich, Torben Dam Forest College, Nødebo SATURDAY 20 STUDNT SYMPOSIUM Chair, Gini Lee, Henri Bava, llen Braae and Torben Dam TRANSCT DNMARK 2011 / Summer course / 5 CTS point / University of Copenhagen / Faculty of Life Sciences / Danish Centre for Forest, Landscape and Planning indbydelser til diverse spejderarrangementer Birkegruppen præsenterer Bjørnebolleløb 10. jan kl. 1 uar Kong Spejderlejr i Hong Dec dec 2011 Bjørnene var ved at vågne, og var sultne efter den lange vinters søvn. Én efter én listede de ud af deres huler, på jagt efter den søde honning... Bjørnene er igen ved at vågne, og skovbetjenten har derfor bedt alle Birkegruppens spejdere (mini, junior, trop og klan) om hjælp til at indsamle honning - inden bjørnene spiser så meget at de bliver tykke og dovne. r du frisk på en pigespejder juletur til Østen? med deltagelse i Hong Kong Girl Scouts 95 års jubilæumslejr r du pigespejder i alderen 15 til 19 år, så er det her måske noget for dig Dette vil vi gøre i forbindelse med Birkegruppens halvårlige oprykningsarrangement, hvor de ældste fra hver gren rykker videre til en ny. Det hele kommer til at foregå udendørs, så husk tøj efter vejret! Kom glad - og med god appetit! Rejsen: Turen foregår 17. december 2011 til 2. januar 2012 og indeholder: dages oplevelser i Hong Kong med overnatning på et backpackers hostel. - 3 dage Homestay, privat indkvartering hos en pigespejder i Hong Kong. - Jubilæumslejren er fra d. 23 til 28. dec For at lærer hinanden bedre at kende inden turen, samt blive kloge på WAGGGS og Hong Kong holder vi en forweekend på sjælland i oktober Praktiske oplysninger: Pris: Deltagerprisen er ca kr, inkl. flybilletter, overnatninger, udflugter mv. Dato: Søndag 10. januar Sted: Naturskolen i Rudeskov Biskop Svanes Vej 50, Start: kl. 11:00 Slut: kl. 13:00 Vi søger forskellige fonde og legater til at dække udgifterne. Du kan individuelt søge Dronning Ingrids rejsefond (senest ), de lokale Sct. Georgsgilder, lokale banker, måske din gruppe eller division. Du betaler selv transport til og fra forweekenden, samt transport til og fra Kastrup lufthavn. Forsikring: Vi er som rejsende for DDS dækket af DDS forsikring Husk at meld afbud til din leder, hvis du ikke har mulighed for at deltage. Tilmelding: Tilmelding sker ved at sende en mail til Lene inden samt indbetale depositum på 1000 kr på kontoen reg.nr: 9243 konto.nr.: Husk at skriv dit navn og gruppe på indbetalingen. Vi glæder os til endnu et år med gode spejderoplevelser. Hvis dette har din interesse så kontakt: Lene Larsen , mail: ller læse mere: Lederne i Birkegruppen møde 21. juni sommerlejr for alle spejdere, de, kl ved forældre og søsken I Birkegruppen har vi tradition for at holde sommerlejrmøde, for spejdere og forældre, hvor vi sammen griller og lederne fortæller om sommerlejrens program og praktiske oplysninger. Det gør vi igen i år. Dog bliver det større og vildere! For da vi alle skal afsted på Blå Sommer, holder vi fælles sommerlejrmøde for alle spejdere i Birkegruppen. Konceptet er også blevet en smule anderledes, idet der i år vil være forskellige workshops som du og dine forældre kan besøge. Workshops Vi ved at mange forældre har haft spejdere i gruppen gennem flere år eller måske selv er gamle spejdere - og derfor godt ved hvad en sommerlejr indebærer. Samtidig har vi også nye forældre som gerne vil vide mere om sommerlejren. Derfor kan du selv vælge hvad du vil høre om. Om det skal være pakning af rygsækken, afsted på lejr for første gang, troppens forlejr, klanens projekter eller juniorspejdernes hejk. Det vil være tid til at hører om flere ting og der vil være flere emner end nævnt her. grill og drikkevarer Vi sørger for kød på grillen og drikkevarer i baren, så I skal bare medbringe tilbehøret, service og siddeunderlag til familien. For at få et nogenlunde overblik over hvor mange der kommer, bedes I sendes en mail til den respektive leder. Glæder os til at se jer alle, Lederne i Birkegruppen FÆLLS SOMMRLJRMØD med fællesspisning og info om Spejdernes Lejr søndag 17. juni kl :30 Birkehytten TUR PP STIG GRUGILLA TIL UR DRT SPJ FOR GUST 31. AU R OG RÆLD R, FO JD SP ALL ND SØSK 12 R 20 B PTM S TIL 2. Sommerlejrmødet er for alle de spejdere der skal med på Spejdernes Lejr, samt deres forældre og søskende. det sørger vi for - Fælles velkomst, samt intro til Blå Sommer - Kød på grillen - Workshops om Blå Sommer - Drikkevarer kan købes - Svævebane hen over søen tilmelding senest 18. juni Vi vil gerne vide hvor mange der kommer, så send venligst en mail til din leder. Mini: Junior: Trop: Klan: vigtigt, medbring Pak picnickurven til familien, medbring: - Tallerken, glas og bestik - Salat og anden tilbehør - Tæppe/siddeunderlag - Udfyldt og underskrevet oplysningsseddel - Penge til lejrbanken Da hele gruppen i år skal samlet afsted på Spejdernes Lejr, har vi valgt at holde fælles sommerlejrmøde for alle grene (mini, junior, trop og klan). I Birkegruppen har vi tradition for at holde sommerlejrmøde, for spejdere og forældre, hvor vi sammen griller og lederne fortæller om sommerlejrens program og praktiske oplysninger. Det gør vi igen i år. Dog bliver det større og vildere! Da vi alle skal afsted på Spejdernes Lejr, holder vi fælles sommerlejrmøde for alle spejdere i Birkegruppen. AFTNNS PROGRAM: :30 Generel info om Spejdernes Lejr Fællesspisning Gennemgang af grenens lejrprogram (mini, junior, trop) Til alle spejdere, ledere, forældre, søskende og spejdervenner Som tidligere reklameret vil vi gerne inviterer jer alle med på en hel weekendstur til Gillastig i Sverige. n weekend med lejrbål, stjernehimmel, overnatning i telt, lugt af bål, vandreture i den skønne natur - det er hvad vi kan tilbyde jer. n rigtig spejdertur! Vi er mange spejdere og ledere i Birkegruppen, gamle som unge der gennem tiderne har at tilbragt rigtig mange stunder i Sverige, særligt ved hytten Gillastugan og i det omkringliggende område i Söderåsen Naturpark. Det vil vi gerne dele med jer. Så savner du af lugten af bål, sang om bålet, at få klipper og terræn under vandrestøvlerne, eller at finde ud af hvorfor ungerne kommer begejstret hjem fra spejdertur - så er det altså nu du har chancen. Vi sørger for fælles transport med bus fra Birkerød til Gillastig og retur. Så du skal blot pakke rygsæk og friluftstøjet. Læs mere om Sommerlejrmødet på Hele turen foregår udendørs, både aktiviteter, madlavning og overnatning. MDBRING tilbehør, tallerkner, bestik, siddeunderlag til hele familien - så sørger vi for kød på grillen. TILMLD dig og familien ved at sende en mail til din leder, senest 14. juni - så vi kan nå at købe kød. Du får et guppetursmærke til at sy på uniformen. SALG af Birkegruppen t-shirt. Sort t-shirt med tryk på front og bagside, pris 100kr så medbring kontanter. T-shirten fås i forskellige størrelser. Har du spørgsmål til turen, så kontakt din leder. ller hiv fat i Rie eller Peter Vi tager også gerne imod inputs, gode idéer mv. GRJDATING - er du blevet for stor til uniform eller er rygsækken blevet for lille - har du grej liggende i skabet som du ikke bruger? Så tag det med. Så bytter/sælger vi. Vi glæder os til at se jer alle, Tilmelding til turen ske ved udfyldelse af tilmledingsformularen på hjemmesiden, Lederne i Birkegruppen HVM: Alle Birkegruppens spejdere, ledere, forældre, søskende og gamle spejdervenner. START: Fredag 31. august kl. 19 ved parkeringspladsen bag Birkerød station SLUT: Søndag 2. september cirka kl. 14 ved Birkerød station HVOR: Gillastig i Sverige, nær Söderåsen Nationalpark TILMLDING: Sker senest 25. august på hjemmesiden: PRIS: spejdere, forældre, søskende o. 6år: 300 kr søskende u. 6år: 100kr Deltagerbetaling overføres til gruppens konto, reg.nr.:5491 kontonr.: Deltagerbetalingen dækker transport Birkerød > Gillastig t/r. Måltider, startende med natmad fredag og sluttende med let frokost søndag. Spejderoplvelser for børn og voksne. OVRNATNING: Spejderne sover i egne patruljetelte. Forældre og søskende opfordres til at medbringe eget telt. I begrænset omfang kan vi tilbyde overnatning på sovesal eller mulighed for at låne et spejdertelt. Det er også muligt at læse mere om lejren på birkegruppen.dk/sommerlejr 18 19

11 illustrationer udarbejdet for GHB Landskabsarkitekter a/s Åben konkurrence, Grønnegade (2008) 20 21

12 SNIt, opbygning af terræn omkring ny spejderhus hovedprojekt. (nedskaleret) udarbejdet i praktik ved MIST landskab Søndermarken Natur- og Fritidshytte NB! ALL KOTR OG MÅL KONTROLLRS PÅ STDT SAGS NR.: FAS: MN: DATO: TGN. NR.: RV.: RV. DATO: SKALA: FORMAT: UDFØRT AF: KS/GODKNDT AF: Bygherre: DDS Søndermark Gruppe - Søndre Fasanvej 85 B, 2000 Frederiksberg Tlf: +45 xx xx xx xx SOPHUS SØBY ARKITKTR Aps - Frode Jakobsens Plads 4, 3. sal, 2720 Vanløse Tlf: MIST v. Anne Galmar landskabsarkitekt maa mdl - Viborggade 47A, 2100 Kbh Ø Tlf: ROSTGAARD Rådgivende Ingeniører A/S - Industrivej 46, 4000 Roskilde Tlf

13

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision.

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision. Seglet online Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Senior/Leder dag 3 Bøfaften 2009 4 Nyt fra DAJUN en 5 JuniorTræf 6 Info fra DASP en 7 Info fra DASEN en 8 Slange på

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

32. årgang marts 2001. www.spejderhilleroed.dk

32. årgang marts 2001. www.spejderhilleroed.dk 32. årgang marts 2001 www.spejderhilleroed.dk Besøg vores nye hjemmeside! Megalipperne Hillerød gruppe KFUM-Spejderne Danmark MØBLER TÆPPER BRUGSKUNST ØSTERGADE 10 3400 HILLERØD TLF.48263311 ØSTERGADE

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1 Gruppeblad for Skovfolket De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN Koglen, maj - august 2008 1 hilsen til skovfolket Mangel på voksne udfordrer alle omkring Skovfolket Hvad arbejder vi med i bestyrelsen?

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2007 Februar 2008

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2007 Februar 2008 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2007 Februar 2008 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af One

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges Oktober 2014 Konkurrence: SØ 15 Lejrsang På Sø 15 skal vi selvfølgelig have en lækker lejrsang! Hvis du har en sangfugl i maven, så skriv til sang@soe15.dk og få tilsendt de vilde konkurrencebetingelserne!

Læs mere

Energigivende kurser for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer

Energigivende kurser for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer Energigivende kurser for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer Broen Uddannelse 2011 intro 2011 Overblik over kurser og tilbud 4-5....Praktiske oplysninger ing og priser 6-7... Fjeldkurser 8-9... Ledelse

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

HUSK. o n l i n e. Divisionsrådsmødet. allerede nu. Grupperådsmøder. Det foregår på DDS Holmen, Arsenalvej 10. Onsdag den 18.april. kl.18.30-22.

HUSK. o n l i n e. Divisionsrådsmødet. allerede nu. Grupperådsmøder. Det foregår på DDS Holmen, Arsenalvej 10. Onsdag den 18.april. kl.18.30-22. Seglet o n l i n e Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 Stormøde 3 Spejd2020 3 Sommerlejr 2007 4 Aften Møde 5 Yggdrasil fortælling 6 Folk til Oak City Rally 7 Junior Divi 8 Uddannelse

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Beredt på vækst landsmøderapport 2012

Beredt på vækst landsmøderapport 2012 Beredt på vækst landsmøderapport 2012 Udgivet af KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33, 2450 KBH SV info@kfumspejderne.dk Tlf: 70102666 Redaktion; Jonas B. Whitehorn og Louise M. Vestergaard Layout: Malene

Læs mere

MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011

MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011 MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011 Kort nyt fra korpset Mission Mange tak for jeres evaluering af Rumæniensåret. Det er en fryd at læse alt det I har lavet i grupperne. Hvis I ikke

Læs mere

SPEJDERCENTER. Det må også gerne være sjovt! Luk op og se mange ting vi tilbyder i

SPEJDERCENTER. Det må også gerne være sjovt! Luk op og se mange ting vi tilbyder i SPEJDERCENTER Det må også gerne være sjovt! Luk op og se mange ting vi tilbyder i 2008 2 Velkommen på Forlev Forlev Spejdercenter slår dørene op til endnu et år med masser af nye venskaber, lejrliv og

Læs mere

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået.

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået. Fra Formanden. Hej alle spejdere I har fået nogle nye venner. Den 18. januar blev den 13. gruppe i DGS startet. Ved Gurre i Nordsjælland begyndte Ravnetroppen sin eksistens. Der var mødt 10 kommende ulveunger

Læs mere

Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77. v e l k o m m e n

Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77. v e l k o m m e n Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77 v e l k o m m e n til et nyt spejderår, til en ny mikro-gren, til et nyt spejderblad - og velkommen hjem til 1. Klampenborgs superseje tropsspejdere, som har besteget bjerge,

Læs mere

Gruppeass. Adresseliste for Bülow Gruppe. Gruppeass. Grp.rådsformand. Lene Olsen. Bo Jakobsen. Frederik d. IIIs vej 20.

Gruppeass. Adresseliste for Bülow Gruppe. Gruppeass. Grp.rådsformand. Lene Olsen. Bo Jakobsen. Frederik d. IIIs vej 20. Gruppeleder Mette Holter Brændeskov Gruppeass. Mogens Bahnsen Gruppeass. Bo Jakobsen Grp.rådsformand Lene Olsen Grp.rådsmedl. Vini Kristiansen Grp.rådsmedl. Robert P. Hansen Grp.rådsmedl. Vanessa Knudstorp

Læs mere

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 2... Indblik: Religionsfrihed? s. 3-4... Udblik: Besøg fra Priekule/gospel s. 5... Profilen: Tølløsedreng/DUF-formand s. 6...

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I april 2013 SLØJFEN. side 4-5. mod tobak. side 8-9. hyttetur. side 12-13

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I april 2013 SLØJFEN. side 4-5. mod tobak. side 8-9. hyttetur. side 12-13 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I april 2013 SLØJFEN Eloha knokler for flere HPVvaccinationer side 4-5 Unge møder unge i kampen mod tobak side 8-9 Ildsjæle på hyttetur side 12-13 2 Leder TRIVSELSUNDERSØGELSEN

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2014

STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2014 STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2014 Revideret d. 14. april 2014 STOREDAM Hartvig-Møllers Vej 1 Gunderød, 2970

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang August 2003 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2003... 3 Præsentation af ny sekretær i LHC Lonni Kristensen... 4 Fremvisning af hjælpemidler...

Læs mere

STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2014

STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2014 STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2014 STOREDAM Hartvig-Møllers Vej 1 Gunderød, 2970 Hørsholm www.storedam.dk 1

Læs mere