portfolio rie celina Nielsen Landskabsarkitekt MDL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "portfolio rie celina Nielsen Landskabsarkitekt MDL"

Transkript

1 portfolio rie celina Nielsen Landskabsarkitekt MDL

2 Idérig og engageret Landskabsarkitekt...drevet af en lyst til at skabe og sikre gode ramme for andre, om det er inklusion i spejderfællesskabet eller sikre et rart opholdsrum nær boligen er egentlig underordnet. Det handler om tanken, om at jeg gøre noget godt for andre der tilfredstiller mig. Jeg er landskabsarkitekt med nogle års tegnestueerfaring fra privat tegnestue, samt flere års erfaring med ledelse af frivillige projekter i spejdersammenhænge. Som spejder har jeg og er jeg involveret i mange projekter, det er både 2-timers aktiviteter for en bestemt gruppe børn, planlægning og udførelse af lejre i ind- og udland, større events med 200 eller 3500 deltagere. Jeg har det bedst når det er sker noget omkring mig, finder en del motivation og begejstring i at have flere bolde i luften samtidig portfolio Rie Celina Nielsen Landskabsarkitekt MDL mail: mobil: web: landdesign.dk linkedinprofil: dk.linkedin.com/in/rienielsen Billedfortegnelse: Illustrationer og fotos tilhører Rie Nielsen Gennem studietiden har jeg arbejdet fire år hos GHB Landskabsarkitekter, nogle perioder som deltid. Her har mine arbejdsopgaver været meget forskellige, fra detailtegninger/snit/opstalt af belægninger og uderum, visualiseringer og helhedsplaner med videre. Sidenhen har jeg været forbi en mindre tegnestue og nogle måneder hos Polyform Arkitekter. Så jeg har en god forståelse for fagets mange facetter, og hvordan tilblivelsen, projektering og udeførelse af projekter forløber. Jeg er kreativ og vil kunne tilfører processerne idéer og begejstring. Med et gå-på-mod til at kaste mig ud i opgaverne og en arbejdsomhed i at få projekterne fuldført. Jeg er gerne tovholder på projekter, om det så er mine egne eller andres idéer, om det er små eller store projekter er underordnet, bare jeg finder mening og energi i dem. 3

3 SNIT i landskabet forskellig skala Speciale i landskabsarkitektur skrænter, søer og 2 mødesteder tiltag i fritidslandskabet ved Tarup-Davinde Specialet består af 3 hæfter, disse kan studeres i sin helhed på resumé Årtiers grusgravning har skabt et foranderligt landskab ved Tarup-Davinde, nær Odense. Flade landbrugsjorder er gennem tiden udskiftet med skrænter og søer. fter endt råstofindvinding efterbehandles arealerne til natur- og rekreative formål. Der er forsat graveaktivitet i området, men afviklingen er nært forestående. Det er derfor relevant, at anskueliggøre hvordan de nyere graveområder fremover kan indgå i det rekreative fritidslandskab. I de seneste årtier har man ved afvikling af grusgravene i Tarup-Davinde omdannet skarpe kanter og skrænter til bløde, organiske former. Specialet gør op med dette paradigme. Områdets historie skal i fremtiden afspejles i terrænets former, blandt andet ved tydeliggørelse af skrænter skabt ved grusgravningen. Forslaget fokuserer på de graveområder som vil blive afviklet i nærmeste fremtid. Forslaget beskriver tre nedslagspunkter; Væksthuset, Sejlklubben og Skrænten. De to førstnævnte er mødesteder, der fungerer som samlingspunkt og facilitator for en række rekreative aktiviteter. Skrænten derimod, et bemærkelsesværdigt landskabeligt element, 900 meter lang og 10 meter høj, fortæller historien om den omfattende råstofgravning i området. Hensynet til det menneskeskabte landskab med søer og skrænter, og inddragelsen af dette i forslaget, medfører en fastholdelse af stedets særlige karakter. Forslaget inspirerer til bevarelse og tydeliggørelse af de menneskeskabte landskabsformer, som vi gennem tiderne har tilføjet, og bidrager til idéen om at lade dem indgå i omdannelsen og planlægningen af fremtidens råstoflandskaber. 4 //speciale 5

4 38.0 SNIT 1:3500 / sydvest-nordøst overdrev Skrænten sø Ibjerget med eksist. skovbevoksning udkigstårn sti SNIT 1:3500 / sydøst-nordvest engområde åen overdrev sø Skrænten Ibjerget med eksist. skovbevoksning aktivt graveområde 6 //speciale 7

5 SNIT 1:700 / sydvest-nordøst skov af sitkagran og fyr m. løvtæer. n mosaik af tætte skovtykninger, lysninger og lysåbne arealer. skovsø højt græs m. vilde blomster, oplhold parkering teorilokale opholdsrum kajakskur molen Sejlersø bådskur sejlklubben, klubfaciliteter og bådeskure i skovplantningen - joller på vandet. Perspektiv set fra Sejlersøen. 8 //speciale 9

6 visualiseringer sejlklubben en fredelig søndag formiddag. diset forårsmorgen ved Skrænten. Viben er kommet hertil fra de varme lande, den iagttages fra udsigtstårnet. 10 //speciale 11

7 AutoCAD 3d civil Terrænbearbejdning, volumer, jord, forurening, mængder, hældningskoefficenter fodboldbane og campingplads studieopgave efterår

8 Designopgave, byrum konceptdiagrammer, illustrationsplan, isometri, illustrationer studieopgave efterår/vinter

9 modelarbejde Konceptmodel, Model (træpap med acetonetryk, print på transperanter) Skrænten - en skarp kant i det store rum Terrænmodel, fra GIS 16 Konceptmodel, acetonetryk 17

10 Grafisk arbejde a3 PLAKAT + 2 SIDRS a4 PROGRAM (2011) KURSUS i grundlæggende grafisk design, IT-Universitet (2009) studieopgave, folder for udstilling på Kunst Insdustri Museet D N- LOBALIZ LD WID D N AN N CO OF G ANDOR DSIGGMNTWATR L NDINAVIAUR IN A AT. W ARCH TH A 1 IM T A L L N MA AINABL NAL SC AND CU UR. C N RS CT 201 IG SUSTS RGIODITIONS RCHITCT S. DS. TRANSTAINABL S R SCAPINS, TRA SCAP A R COU ANDSCAPT OF SUS NSTRAINRO STRALD. LAND S. SUMMWATR L AGMN AVIAN C SCAP A WOR R CIRCL DNTS. AND MAN SCANDIN D LAND OURS U IGN C IZ L T T L R A S A A. N W ODS UMM TRANSCT.DK GIO GLOB. DS MTHS POINT CAPS R R IN A K 2011 S U T 5 C R LANDSND CULT DNMAR SUMMR COURS WAT ITIONS ACLIMAT. 5 CTS TRADCTUR. DTR LAN AP CH DSCAP TAINABL SCANDINAVIAN CON D WORLD. LAN DSIGN RSAR SUSTAINABL WA DSCAP LANDSC NSCT. DSIGN AND CHIT OF AL NT OF SUS. LAN. TRA BALIZ CLS. FOR MOR INFORMATION VISIT TRANS CT2011.DK WATR ON A HIL L MANAGM DSCAPS RGION TUR IN A GLO WID WATR CIR AND MANAGMNT BALIZD WORLD TR LANDSCAP CUL WA WATR LAN DITN IONS AND CLIMAT. WORLD NSCT. XDSIGN CULTUR IN A GLODS. STUDNTS. Transect: (technical) TRAARD. TRA AND MTHO verb [with obj.] cut STRAINS, RIC GARC HITCTUR LANDSCAP. S, TRADITIONS RSARCH across or make a AP MT TS. WATR IAN CONSTRAIN CIRCLS. DSIGN transverse section in. LANDSC GODS. STUDN NDINAV S WATR M TRANSCT 2011 AP THO IONAL SCAT. WORLD WID SC ND SCAPS RG North Zealand Nødebo; Fredensborg; srom; Helsingør MA LA CLI UR. MONDAY 8 LOCAL WATR LANDSCAPS VR Fredensborg Royal Garden; Fredensborg and Kingo house; J. Utzon; Kulturværft, Helsingør; BIG ARCHITCT D RI S AP SC ND LA R WAT AP SC ND LA R AT DW UN RO LG PO RO T RK NM NG BJR GPA K AUG THURSDAY 11 MTROPOL GROUND WATR LANDSCAPS Kongbjergparken,.og O. Nørgaard; Langagergård, SLA; Ledrebrog, Schønherr; Roskilde Harbour, J.Aagaard Andersen. Central Copenhagen and Ørestad FRIDAY 12 AT TH DG OF TH SA Kastellet, Krieger; Holmen and DAC, J Aagaard Andersen; ight-house, BIG; Plug n Play, Kragh & Berglund; Tietgen Kollegiet, M Levinsen Forest College, Nødebo SATURDAY 13 SUPRVISION AND INDIVIDUAL ASSIGNMNT Supervisors Gini Lee, Henri Bava, Julian Raxworthy, Peter Lundsgaard, Lisa Diedrich, Torben Dam Here and there SUNDAY 14 DAY OFF Swim, run, write, sleep and walk Forest College, Nødebo MONDAY 15 SYMPOSIUM WATR LANDSCAPS Keynote Henri Bava, Gini Lee, llen Braae, Marina Bergen Jensen Aarhus Central to Djursland, TUSDAY 16 WATR ON A HILL Aarhus University, CTH Sørensen; Aarhus Å, Birk-Nielsen; Clausholm, CTH Sørensen / P Skårup Mid and western Jutland Randers, Gudenå, Herning, Skjern å WDNSDAY 17 GOLOGY AND RIVR LANDSCAPS Heart S Holl; Birk, Geometric Garden, CTH Sørensen; Nordre cementary, JP Schmidt; N KO UST 20 Peri-urban Albertslund, Greve Roskilde SA CT DNMAR Zealand Frederikssund, Holbæk, Lammefjord, Brorfelde WDNSDAY 10 AGRICULTURAL LANDSCAPS Frederikssund harbour, SLA; Holbæk Harbour; SHL; Løvenborg; K Lund-Andersen TH / KGS HAV / HILLRØD TRANS RBA AARH LAMM OF VSTRHOLT / GLORUP BLT AND BRIDGS LAND DG ÆK HOLB AUGUST R RBOU S HA AGRI TH M VJL BYPARK North Zealand Gentofte; Lyngby; Søllerød; Humlebæk TUSDAY 9 DANISH LANDSCAP ARCHITCTUR Marienbjerg cementary, GN Brandt; Bellevue and Allotmentgardens CTH Sørensen; Louisiana, & O Nørgaard. SCAP URAL CULT RD FJO S P RIU / SK IVRS NING HR US UN D/ AN DW ID AN PROGRAM AT JUTL 2011 TRANSCT LOUISIANA AN DANISH LANDSCAP ARCHITCTUR JRN RN ST M ITY / CLAU SHOL M LOGY O ÅG KURSUS i grundlæggende grafisk design, IT-Universitet (2009) studieopgave, layout af hjemmeside for chokoladebutik Vejle to Copenhagen Vejle, Odense, Sorø Hillerød THURSDAY 18 BLT AND BRIDGS Vejle Bypark, P Skårup; Center, A.Sælen; Glorup; Kgs Have, B Dam; Great Belt, Vesterholt. Forest College, Nødebo FRIDAY 19 SUPRVISION AND INDIVIDUAL ASSIGNMNT Supervisors Gini Lee, Henri Bava, Julian Raxworthy, Peter Lundsgaard, Lisa Diedrich, Torben Dam Forest College, Nødebo SATURDAY 20 STUDNT SYMPOSIUM Chair, Gini Lee, Henri Bava, llen Braae and Torben Dam TRANSCT DNMARK 2011 / Summer course / 5 CTS point / University of Copenhagen / Faculty of Life Sciences / Danish Centre for Forest, Landscape and Planning indbydelser til diverse spejderarrangementer Birkegruppen præsenterer Bjørnebolleløb 10. jan kl. 1 uar Kong Spejderlejr i Hong Dec dec 2011 Bjørnene var ved at vågne, og var sultne efter den lange vinters søvn. Én efter én listede de ud af deres huler, på jagt efter den søde honning... Bjørnene er igen ved at vågne, og skovbetjenten har derfor bedt alle Birkegruppens spejdere (mini, junior, trop og klan) om hjælp til at indsamle honning - inden bjørnene spiser så meget at de bliver tykke og dovne. r du frisk på en pigespejder juletur til Østen? med deltagelse i Hong Kong Girl Scouts 95 års jubilæumslejr r du pigespejder i alderen 15 til 19 år, så er det her måske noget for dig Dette vil vi gøre i forbindelse med Birkegruppens halvårlige oprykningsarrangement, hvor de ældste fra hver gren rykker videre til en ny. Det hele kommer til at foregå udendørs, så husk tøj efter vejret! Kom glad - og med god appetit! Rejsen: Turen foregår 17. december 2011 til 2. januar 2012 og indeholder: dages oplevelser i Hong Kong med overnatning på et backpackers hostel. - 3 dage Homestay, privat indkvartering hos en pigespejder i Hong Kong. - Jubilæumslejren er fra d. 23 til 28. dec For at lærer hinanden bedre at kende inden turen, samt blive kloge på WAGGGS og Hong Kong holder vi en forweekend på sjælland i oktober Praktiske oplysninger: Pris: Deltagerprisen er ca kr, inkl. flybilletter, overnatninger, udflugter mv. Dato: Søndag 10. januar Sted: Naturskolen i Rudeskov Biskop Svanes Vej 50, Start: kl. 11:00 Slut: kl. 13:00 Vi søger forskellige fonde og legater til at dække udgifterne. Du kan individuelt søge Dronning Ingrids rejsefond (senest ), de lokale Sct. Georgsgilder, lokale banker, måske din gruppe eller division. Du betaler selv transport til og fra forweekenden, samt transport til og fra Kastrup lufthavn. Forsikring: Vi er som rejsende for DDS dækket af DDS forsikring Husk at meld afbud til din leder, hvis du ikke har mulighed for at deltage. Tilmelding: Tilmelding sker ved at sende en mail til Lene inden samt indbetale depositum på 1000 kr på kontoen reg.nr: 9243 konto.nr.: Husk at skriv dit navn og gruppe på indbetalingen. Vi glæder os til endnu et år med gode spejderoplevelser. Hvis dette har din interesse så kontakt: Lene Larsen , mail: ller læse mere: Lederne i Birkegruppen møde 21. juni sommerlejr for alle spejdere, de, kl ved forældre og søsken I Birkegruppen har vi tradition for at holde sommerlejrmøde, for spejdere og forældre, hvor vi sammen griller og lederne fortæller om sommerlejrens program og praktiske oplysninger. Det gør vi igen i år. Dog bliver det større og vildere! For da vi alle skal afsted på Blå Sommer, holder vi fælles sommerlejrmøde for alle spejdere i Birkegruppen. Konceptet er også blevet en smule anderledes, idet der i år vil være forskellige workshops som du og dine forældre kan besøge. Workshops Vi ved at mange forældre har haft spejdere i gruppen gennem flere år eller måske selv er gamle spejdere - og derfor godt ved hvad en sommerlejr indebærer. Samtidig har vi også nye forældre som gerne vil vide mere om sommerlejren. Derfor kan du selv vælge hvad du vil høre om. Om det skal være pakning af rygsækken, afsted på lejr for første gang, troppens forlejr, klanens projekter eller juniorspejdernes hejk. Det vil være tid til at hører om flere ting og der vil være flere emner end nævnt her. grill og drikkevarer Vi sørger for kød på grillen og drikkevarer i baren, så I skal bare medbringe tilbehøret, service og siddeunderlag til familien. For at få et nogenlunde overblik over hvor mange der kommer, bedes I sendes en mail til den respektive leder. Glæder os til at se jer alle, Lederne i Birkegruppen FÆLLS SOMMRLJRMØD med fællesspisning og info om Spejdernes Lejr søndag 17. juni kl :30 Birkehytten TUR PP STIG GRUGILLA TIL UR DRT SPJ FOR GUST 31. AU R OG RÆLD R, FO JD SP ALL ND SØSK 12 R 20 B PTM S TIL 2. Sommerlejrmødet er for alle de spejdere der skal med på Spejdernes Lejr, samt deres forældre og søskende. det sørger vi for - Fælles velkomst, samt intro til Blå Sommer - Kød på grillen - Workshops om Blå Sommer - Drikkevarer kan købes - Svævebane hen over søen tilmelding senest 18. juni Vi vil gerne vide hvor mange der kommer, så send venligst en mail til din leder. Mini: Junior: Trop: Klan: vigtigt, medbring Pak picnickurven til familien, medbring: - Tallerken, glas og bestik - Salat og anden tilbehør - Tæppe/siddeunderlag - Udfyldt og underskrevet oplysningsseddel - Penge til lejrbanken Da hele gruppen i år skal samlet afsted på Spejdernes Lejr, har vi valgt at holde fælles sommerlejrmøde for alle grene (mini, junior, trop og klan). I Birkegruppen har vi tradition for at holde sommerlejrmøde, for spejdere og forældre, hvor vi sammen griller og lederne fortæller om sommerlejrens program og praktiske oplysninger. Det gør vi igen i år. Dog bliver det større og vildere! Da vi alle skal afsted på Spejdernes Lejr, holder vi fælles sommerlejrmøde for alle spejdere i Birkegruppen. AFTNNS PROGRAM: :30 Generel info om Spejdernes Lejr Fællesspisning Gennemgang af grenens lejrprogram (mini, junior, trop) Til alle spejdere, ledere, forældre, søskende og spejdervenner Som tidligere reklameret vil vi gerne inviterer jer alle med på en hel weekendstur til Gillastig i Sverige. n weekend med lejrbål, stjernehimmel, overnatning i telt, lugt af bål, vandreture i den skønne natur - det er hvad vi kan tilbyde jer. n rigtig spejdertur! Vi er mange spejdere og ledere i Birkegruppen, gamle som unge der gennem tiderne har at tilbragt rigtig mange stunder i Sverige, særligt ved hytten Gillastugan og i det omkringliggende område i Söderåsen Naturpark. Det vil vi gerne dele med jer. Så savner du af lugten af bål, sang om bålet, at få klipper og terræn under vandrestøvlerne, eller at finde ud af hvorfor ungerne kommer begejstret hjem fra spejdertur - så er det altså nu du har chancen. Vi sørger for fælles transport med bus fra Birkerød til Gillastig og retur. Så du skal blot pakke rygsæk og friluftstøjet. Læs mere om Sommerlejrmødet på Hele turen foregår udendørs, både aktiviteter, madlavning og overnatning. MDBRING tilbehør, tallerkner, bestik, siddeunderlag til hele familien - så sørger vi for kød på grillen. TILMLD dig og familien ved at sende en mail til din leder, senest 14. juni - så vi kan nå at købe kød. Du får et guppetursmærke til at sy på uniformen. SALG af Birkegruppen t-shirt. Sort t-shirt med tryk på front og bagside, pris 100kr så medbring kontanter. T-shirten fås i forskellige størrelser. Har du spørgsmål til turen, så kontakt din leder. ller hiv fat i Rie eller Peter Vi tager også gerne imod inputs, gode idéer mv. GRJDATING - er du blevet for stor til uniform eller er rygsækken blevet for lille - har du grej liggende i skabet som du ikke bruger? Så tag det med. Så bytter/sælger vi. Vi glæder os til at se jer alle, Tilmelding til turen ske ved udfyldelse af tilmledingsformularen på hjemmesiden, Lederne i Birkegruppen HVM: Alle Birkegruppens spejdere, ledere, forældre, søskende og gamle spejdervenner. START: Fredag 31. august kl. 19 ved parkeringspladsen bag Birkerød station SLUT: Søndag 2. september cirka kl. 14 ved Birkerød station HVOR: Gillastig i Sverige, nær Söderåsen Nationalpark TILMLDING: Sker senest 25. august på hjemmesiden: PRIS: spejdere, forældre, søskende o. 6år: 300 kr søskende u. 6år: 100kr Deltagerbetaling overføres til gruppens konto, reg.nr.:5491 kontonr.: Deltagerbetalingen dækker transport Birkerød > Gillastig t/r. Måltider, startende med natmad fredag og sluttende med let frokost søndag. Spejderoplvelser for børn og voksne. OVRNATNING: Spejderne sover i egne patruljetelte. Forældre og søskende opfordres til at medbringe eget telt. I begrænset omfang kan vi tilbyde overnatning på sovesal eller mulighed for at låne et spejdertelt. Det er også muligt at læse mere om lejren på birkegruppen.dk/sommerlejr 18 19

11 illustrationer udarbejdet for GHB Landskabsarkitekter a/s Åben konkurrence, Grønnegade (2008) 20 21

12 SNIt, opbygning af terræn omkring ny spejderhus hovedprojekt. (nedskaleret) udarbejdet i praktik ved MIST landskab Søndermarken Natur- og Fritidshytte NB! ALL KOTR OG MÅL KONTROLLRS PÅ STDT SAGS NR.: FAS: MN: DATO: TGN. NR.: RV.: RV. DATO: SKALA: FORMAT: UDFØRT AF: KS/GODKNDT AF: Bygherre: DDS Søndermark Gruppe - Søndre Fasanvej 85 B, 2000 Frederiksberg Tlf: +45 xx xx xx xx SOPHUS SØBY ARKITKTR Aps - Frode Jakobsens Plads 4, 3. sal, 2720 Vanløse Tlf: MIST v. Anne Galmar landskabsarkitekt maa mdl - Viborggade 47A, 2100 Kbh Ø Tlf: ROSTGAARD Rådgivende Ingeniører A/S - Industrivej 46, 4000 Roskilde Tlf

13

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges Oktober 2014 Konkurrence: SØ 15 Lejrsang På Sø 15 skal vi selvfølgelig have en lækker lejrsang! Hvis du har en sangfugl i maven, så skriv til sang@soe15.dk og få tilsendt de vilde konkurrencebetingelserne!

Læs mere

Tag-ud-og gem. Informationssider

Tag-ud-og gem. Informationssider Tag-ud-og gem Informationssider Nu starter årets store spejder begivenhed!! På disse sider om Blå Sommer 2009 vil vi komme med praktiske oplysninger, som er specifikke for 1. Ry Gruppe. De generelle oplysninger

Læs mere

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014 SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe Spejdermøde hver mandag 18:30-20:00 i Ungdomsborgen Februar - marts 2014 Program Forældrecafé Fastelavnslejr Ny dato: 1.-2. marts Sådan køber du en rygsæk til sommerlejren

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 Torsdag 08-jan Vi rytter op ude. Vi flytter resten af juletræerne væk fra græsset og tager stilladset ned. Vi starter på at øve knob og besnøringer. Torsdag

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Deltagerbrev til sommerlejren VÆBNER FOR LIVET. 5. - 11. juli 2014 KARLSLUNDE

Deltagerbrev til sommerlejren VÆBNER FOR LIVET. 5. - 11. juli 2014 KARLSLUNDE Deltagerbrev til sommerlejren VÆBNER FOR LIVET 5. - 11. juli 2014 KARLSLUNDE 1 Kære væbner! Vi glæder os til vi skal på sommerlejr sammen lige om lidt. Vi kalder lejren for Væbner for Livet, fordi vi er

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Indien 15. januar 23. januar 2013

Indien 15. januar 23. januar 2013 Infobrev 4 Ranum 05.01.13 Indien 15. januar 23. januar 2013 Kære forældre. Jeg ønsker jer et godt nytår og jeg håber, at I også har haft en glædelig jul. Nu sker det snart, rejsen og eventyret står for

Læs mere

Her følger en række praktiske oplysninger. Læs det grundigt igennem, selv om der er meget læsestof:

Her følger en række praktiske oplysninger. Læs det grundigt igennem, selv om der er meget læsestof: Rejse til Kandersteg Kære rejsedeltager på turen til Kandersteg d. 3. 12. juli 2015: Om kort tid venter der dig en stor spejderoplevelse. Vi er pt. 57 fra Voerladegård Gruppe, der skal rejse sammen til

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Informationsbrev 2. Der bliver noget nyt. Der bliver noget vi kender. Det bliver fedt. Tarzan og Jane. Uge 28 på Brommecentret

Informationsbrev 2. Der bliver noget nyt. Der bliver noget vi kender. Det bliver fedt. Tarzan og Jane. Uge 28 på Brommecentret Der bliver noget nyt Der bliver noget vi kender Det bliver fedt Informationsbrev 2 Tarzan og Jane Uge 28 på Brommecentret www.metodistkirken.dk/spejder/tarzan-og-jane Bliv klar til Tarzan og Jane Om mindre

Læs mere

Med super skiferiehilsen... Team SeniorTravel A/S SPARK2 Bad HummelPfütze

Med super skiferiehilsen... Team SeniorTravel A/S SPARK2 Bad HummelPfütze REJSEINFORMATION / TRAVEL DOCUMENT - Page 1 of 5 Kære skigæst... Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til SPARK 2 Bad HummelPfütze. Hos Team SeniorTravel A/S har vi i år rigtig lagt os i

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

2 Blå Sommer Evaluering i stikord!

2 Blå Sommer Evaluering i stikord! Referat af bjørnemøde 29-08-2004 Aktivitetshomoer igen- Kristian & Michael Aben: camilla havde glemt at skrive en ny abe, men valgte at give den til Cathrine (indlæg) Tilstede: Kano, David, Signe, Kristian,

Læs mere

Kackar 2014 November 2013

Kackar 2014 November 2013 Kackar 2014 November 2013 Stor tur: Biesczcady 2006 Stor tur: Transsylvanien 2010 Kackar 2014 Hvor? Hvornår 23. juli 2014: Rejse Odense-Trabzon, afg tidlig morgen 24-25. juli 2014: Trabzon forberedelse

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 6. december 2009 Sommerlejr Apuseni (Transsylvanien) 2010 Tidspunkt: Afrejse fra Odense, tirsdag den 27. juli klokken 00:50. Fly fra København til Budapest, tirsdag den 27. juli klokken 6:30. Fly

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

De Blå spejdere i Vestbjerg

De Blå spejdere i Vestbjerg oktober 2011 - Nr. 3-1. årgang side 1 Siden sidst Siden sidste nyhedsbrev har Flire Klan fået et navn og været på 20 km hike. Gruppen har været på sommerlejr OG der har været den store gruppetur. Alt sammen

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 103 September 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 Stafetten Barsø lejren 2015 Sct. Georgs Gilderne I Danmark Så gjorde vi det igen.

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Information til ledere

Information til ledere 1 Information til ledere Divisionsturnering For Klit Division og Vestjyske Division d. 29. Maj 1. juni 2014 Kære ledere og gruppeledere. Hermed nogle praktiske oplysninger vedrørende indbydelsen og divisionsturneringen.

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Island fra varm kilde til kold gletcher. Tunesien kamelræs i påsken

Island fra varm kilde til kold gletcher. Tunesien kamelræs i påsken spejder-rejser 2011 [Hvor går turen hen?] Island fra varm kilde til kold gletcher Kom og oplev Island! Spejder-Rejser præsenterer en rundrejse på Island, hvor vi besøger mange af landets mest kendte steder,

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Velkommen til Linien Ud i Aalborg. Linien ud, Aalborg 6.-8. marts 2015. Kursusadresse

Velkommen til Linien Ud i Aalborg. Linien ud, Aalborg 6.-8. marts 2015. Kursusadresse Velkommen til Linien Ud i Aalborg Vi har nu i staben i mange måneder arbejdet på at lave alle tiders kursus for jer, og om ca. 3½ uge mødes vi endelig til en fantastisk weekend. Dette brev er den ene del

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KreativSkolen SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KOM OG VÆR MED! UGE 24-25: SOMMERSLANK UGE 26: BROBY-PROJEKTET UGE 27: AKTIVITETS - OG KULTUR -TUR UGE 28: NATUR- & KREATUR TIL Lejre UGE 29: NATUR, MALE - &

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen Tranerne ved Søen Nyhedsbrev #4 Sorø, juni 2011 Indhold: 1. Praktiske oplysninger til medlemmer 2. Søndagstræning ved Søen 3. Sommer arrangementer 2011 4. Inspiration til træning 5. Kinesisk ordsprog 6.

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

Spejder-Rejser er den nemme vej til spejderoplevelser i udlandet.

Spejder-Rejser er den nemme vej til spejderoplevelser i udlandet. Test dig selv! hvilken Spejder-Rejse er du?? spejder-rejser 2012 [Hvad er Spejder-Rejser?] Spejder-Rejser er et tilbud til dig, der gerne vil ud i verden på spejdermanér. Vi planlægger hver tur, så du

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM Dag Dato Aktivitet Personale Tors 2. Jul Kåring af årets sommer is Ki Ja Ca Tirs

Læs mere

Kandersteg. Thorning, Karup. Rødkær. 06. 15. juli 2014

Kandersteg. Thorning, Karup. Rødkær. 06. 15. juli 2014 Kandersteg Thorning, Karup & Rødkær 06. 15. juli 2014 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes d. 6. juli på Thorning Skoles P-plads kl. 12.00.

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Island 2015. Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge...

Island 2015. Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge... Island 2015 Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge... Tidsforskel... Mobiltelefon... Krav til udstyr... Pris

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

Sommerlejr for trop og senior

Sommerlejr for trop og senior Sommerlejr for trop og senior Årets sommerlejr er Distriktslejren i Gudenå Distrikt og afholdes på Moselund Spejdercenter (Århusvej 8, Hinnerup). Der forventes lidt over 300 deltagere og vi deltager med

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bjælken 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015 1 Sådan bliver du spejder i 1. Otterup... Hvis du vil være spejder, skal du komme til et spejdermøde, du er meget velkommen.

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen).

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen). Olie, gas & offshore Bindende tilmelding til fælles informationsstand på Almaty, Kasakhstan den 3.-6. oktober 2006 Sæt X Deltagelse på stand Vi tilmelder os hermed bindende til den danske fællessstand

Læs mere

Studietur til Dublin, 2c og 2d (58 elever), april 2015

Studietur til Dublin, 2c og 2d (58 elever), april 2015 Studietur til Dublin, og (58 elever), april 2015 (LP, NK, PC) DATO TID PROGRAM BEMÆRKNING Lørdag den 11.01.15 Afgang kl. 6.20 Ankomst kl. ca. 19 Afgang fra Thyhallen Ankomst til Dublin Bussen kører kl.

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Information til ledere

Information til ledere 1 Information til ledere Divisionsturnering For Klit Division og Vestjyske Division d. 14. Maj 17. maj 2015 2 Kære ledere og gruppeledere. Hermed nogle praktiske oplysninger vedrørende indbydelsen og divisionsturneringen.

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel Detaljeret rejseprogram for Tur/Retur fra Thisted til Dublin Information omhandlende Dag Dato Kl Program Bemærkninger Afrejse Søndag 30.03 10:55! 17:41 Selve ugen Mandag Torsdag Afrejse fra Thisted Banegård

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens. Un peu. Tur til Paris 2015

Velkommen til Ungdomsskolens. Un peu. Tur til Paris 2015 Velkommen til Ungdomsskolens Un peu Tur til Paris 2015 Personale Arne Houmøller Jan Maigaard Inger Nielsen Lene Svenningsen Kontakttelefon: +45 99 70 62 81 Rejseplan Mødetid på Tranevej 2, Onsdag den 13.maj

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER rejsefotografering Til alle med eventyr i blodet DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER 2 Workshoppens mål At klargøre kursisterne til forestående rejser med kamera til fremmede

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Faxe kommunale ungdomsskole Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Her følger en række nyttige informationer omkring Ungdomsskolens skitur

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Lergaarden plejecenter - august 2013

Lergaarden plejecenter - august 2013 Lergaarden plejecenter - august 2013 udvidelse af plejecentret lergaarden projektforslag april 2013 indhold: - Plan af eksisterende plejecenter - Oversigt - Situationsplan - Klub Lergaarden - Centerdelen

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

Workshops: Spise med Ernst og Kim Vandretur ad smukke stier Mindfulness en vej til velvære Træklatring Kano og kajak Batikværksted Wellness ved bålet

Workshops: Spise med Ernst og Kim Vandretur ad smukke stier Mindfulness en vej til velvære Træklatring Kano og kajak Batikværksted Wellness ved bålet Sensommerhøjskole 8.-10. september 2015 På Hærvejens Lejrskole Workshops: Drømmefanger Leg med farver Mindfulness i naturen Sang og klang Svampetur Qi Gong Fedtsten Spise med Ernst og Kim Vandretur ad

Læs mere

Living Labs. og hvordan får kommunen mere velfærd. ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015

Living Labs. og hvordan får kommunen mere velfærd. ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015 Living Labs og hvordan får kommunen mere velfærd ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015 Baggrund: Gennem de sidste 3 år, har vi oplevet at: Flere og flere kommuner udtrykker

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj Holstebro SvømmeClub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Langbane 2013 Lørdag den 4. maj i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 4. maj 2013. Svømmehal: El-tid: Holstebro

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere