Hjorth Kvalitetsudvikling Firmakurser 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjorth Kvalitetsudvikling Firmakurser 2013"

Transkript

1 Hjorth Kvalitetsudvikling Firmakurser 2013 Denne oversigt indeholder eksempler på firmakurser, der udbydes af Hjorth Kvalitetsudvikling i Alle kurserne har været afholdt adskillige gange i danske virksomheder. Kurserne udbydes som interne firmakurser, hvor kunden selv forestår kursusadministration, bookning af lokaler og faciliteter samt trykning og distribution af materialer, der leveres klargjorte i pdf-format. I de fleste kurser indgår løsning af opgaver/cases, og kunderne opfordres til at stille egne data til rådighed herfor. Flere af kurserne har været afholdt som åbne kurser i regi af professionelle kursusudbydere såsom f.eks. Pharmakon, Mannaz (tidligere. DIEU) eller Force Technology. Oversigten er ikke udtømmende, og vi udvikler/tilpasser gerne kurser efter specifikke ønsker og behov. Hjorth Kvalitetsudvikling tlf Side 1 af 11

2 Modul 1 Mini-introduktion til SPC Variationer 5-M er Systematisk og tilfældig variation Attributive egenskaber og skalamålinger Parti- og procesinspektion Tolerancer og styregrænser Paratoanalyse Histogram Normalfordeling Kapabilitet Kontrolkort Effekt af SPC. Introkursus for alle. Helt uden formler! Ingen forudsætninger. Ca. 3 timer. Der kan evt. køres 2 hold pr. dag Generel orientering for alle. Hjorth Kvalitetsudvikling tlf Side 2 af 11

3 Modul 2 Basiskursus i statistik og SPC Sandsynlighedsregning og statistik Attributiv og variabel måling Stikprøveusikkerhed Fordelinger og forudsigelighed Middelværdi og spredning Normalfordelingen FirstPassYield Binomial- og poissonfordelinger Paretoanalyser Kapabilitet, Cp og Cpk, Pp og Ppk U- og t- fordelingen Gennemsnittets fordeling Opstilling og drift af kontrolkort I/MR kort, XBar-R kort, MA/MR kort p- og u-kort for attributive målinger Statistisk kontrol Opfølgning på kontrolkort Minitab funktioner Generelle og virksomhedsspecifikke cases. Basisniveau. Ingen særlige forudsætninger ud over 4 regningsarter. 2 dage Alle der skal bidrage til statistisk behandling i forbindelse med validering og produktion Hjorth Kvalitetsudvikling tlf Side 3 af 11

4 Modul 3 Basiskursus i stikprøveplaner og partiinspektion Parti og stikprøve Stikprøveusikkerhed Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsfordelinger Binomialfordelingen OC-kurver leverandørs og købers risikopunkter ISO 2859 serien Enkeltstående og fortløbende partier AQL og LQ, AOQ og AOQL ISO Kodebogstaver Enkelt, dobbelt, multipel og sekventiel prøvning Ækvivalente stikprøveplaner Relative stikprøvestørrelser Skifteregler Inspektionsstrengheder Orientering om ISO 3951 Opfølgning ved p- og u-kort Eksempler og cases. Basisniveau. Ingen særlige forudsætninger ud over de 4 regningsarter. 1 dag Medarbejdere der skal planlægge og udføre stikprøvekontrol på basis af attributter. Hjorth Kvalitetsudvikling tlf Side 4 af 11

5 Modul 4 Videregående SPC og kapabilitet Identifikation af variationskilder Minitab værktøjer Valg af kontrolkort Detektering af processkift, følsomhed OC-kurve og ARL Håndtering af specielle situationer I-MR-R/S (Between-Within) kontrolkort Fixed Tooling & Tool Wear modeller Modificerede styregrænser Håndtering af ikke-normale fordelinger ISO og fordelingsmodeller Datatransformationer Forudsætter basiskursus i SPC og kapabilitet. Statistiske tests og analyser med Minitab - er ikke krævet men vil være en fordel. 1-2 dage PTA- og kvalitetsmedarbejdere med ansvar for opstilling og vedligehold af kontrolkort Avancerede kontrolkort EWMA og CUSUM kort Multivariate kontrolkort T 2 kontrolkort Multivariate EWMA kort Hjorth Kvalitetsudvikling tlf Side 5 af 11

6 Modul 5 Statistiske tests og analyser med Minitab (el. lign.) Introduktion til Minitab Opstart, Minitab Worksheet, Navigation i Minitab, Worksheet Folder, Sessionsvindue, Graph Folder, Project Manager, Report Pad, Menuer og genveje, Normaliserede og ikkenormaliserede data, datatyper, Infoknap, dataindtastning, import og link til ODBC data, beregnede variable, Manipulation af Worksheets, Subset, Split eller Merge, Stack & Unstack worksheets, sortering af data, Automatisering med Exec filer. Grundlæggende statistisk beskrivelse (deskriptiv statistik) Normaliserede og ikke-normaliserede data, grafiske metoder, deskriptiv statistik, statistiske fordelinger, normalfordelingen, population og stikprøve, stikprøveusikkerhed, stikprøvestørrelse, gennemsnittets fordeling, konfidensinterval for middelværdi, varians og andele, øvelser og cases. Sammenligning af populationer/datasæt Konfidensintervaller for middelværdier, statistiske test, hypoteser, og ß, test for andele, u-test, t-test, F-test, varianshomogenitet, parvise målinger, variansanalyser, dimensionering af forsøg, ikke-parametriske metoder, øvelser og cases. Forudsætter basiskursus i statistik eller lignende. 2 dage Udviklere, PTAmedarbejdere, kvalitetsmedarbejdere og andre, der er ansvarlige for beslutninger baseret på statistiske analyser. Regressionsanalyse Kvalitative og kvantitative faktorer, variansog regressionsanalyser, lineære og ikkelineære modeller, konfidens, forklaringsgrad og Lack-of-Fit, Logistisk regressionsanalyse. Hjorth Kvalitetsudvikling tlf Side 6 af 11

7 Modul 6 Analyse af målesystemer, MSA MSA teori Måleprocesser og variation Systematisk og tilfældig variation Bias og linearitet Repeterbarhed og reproducerbarhed, R&R Konsistens og stabilitet Diskriminerende evne Variationer inden for emnet/prøven Gage Performance Curve Attributive målinger Opstilling af krav til målesystemer Forudsætter basiskursus i statistik eller lignende. 2 dage Kalibreringsansvarlige, kvalitetsingeniører, PTA-medarbejdere. Minitab funktioner Type 1 Gage Study Gage Run Chart Gage Linearity and Bias Study Gage R&R Study Crossed, Nested & Expanded Attribute Gage Study Praktiske øvelser og cases Hjorth Kvalitetsudvikling tlf Side 7 af 11

8 Modul 7 Statistisk forsøgsplanlægning (DoE) Terminologi Forsøgsstrategier, en faktor ad gangen, fuldstændige faktorforsøg Blokning 2 k faktorforsøg Partielle forsøg Aliasrelationer Sekventielle faktorforsøg (foldede designs) Centerpunkter Taguchi forsøg Kvantitative faktorer 3 k faktorforsøg Response Surface metoder Mixture Designs Grafisk og numerisk behandling Minitab funktioner Øvelser og cases Forudsætter kursus i statistiske test og analyser. 2 dage Produkt- og procesudviklere, kvalitetsingeniører Hjorth Kvalitetsudvikling tlf Side 8 af 11

9 Modul 8 Pålidelighed Definition af pålidelighed Tid til svigt Fejlhyppighed Badekarskurven Systemer med og uden reparation MTTF og MTBF Censur (tids- og fejlafsluttede test) Ikke-parametrisk behandling af data, Pålidelighedsfordelinger, tæthedsfunktion, fordelingsfunktion, overlevelsesfunktion, fejlrate (hazard rate) Distribution fitting, pålidelighedsestimater, konfidensintervaller, Parametrisk behandling af øvelsesdata, Planlægning af test og forsøg, reliability growth models Douane plots Brug af markedsdata Accelerationsmodeller Øvelser og cases Forudsætter som minimum basiskursus i statistik el. lign. 2 dage Produktudviklere, serviceansvarlige, kvalitetsingeniører Hjorth Kvalitetsudvikling tlf Side 9 af 11

10 Modul 9 Introduktion til Advanced Quality Planning, APQP Kurset giver en introduktion til kravene til produktudviklingsprocessen for virksomheder, der leverer til bilindustrien i henhold til krav i ISO/TS De særlige forhold omkring kvalitetsledelse i bilindustrien belyses, og der tages udgangspunkt i 2. udgave af AIAG s manual for Advanced Product Quality Planning. Den generelle udviklingsmodel (timeline) gennemgås og input og output for de enkelte projektfaser opsummeres. Gennemgående i APQP kravene er anvendelse af de såkaldte Core Tools: Voice of the Customer Design og proces FMEA Process Flow Chart og Characteristics Matrix Control Plans SPC og MSA De enkelte værktøjer introduceres med særlig vægt på det samspil mellem værktøjer, der er en af de vigtigste faktorer for realisering af den planlagte produktkvalitet. Ingen forudsætninger 1 dag Kurset er egnet for alle, der er involveret i produkt- og procesdesign eller er ansvarlige for løbende opfølgning i serieproduktionen. Afslutningsvis gennemgås elementerne i PPAP processen (Production Part Approval Process), der resulterer i den formelle godkendelse til opstart af serieproduktionen og løbende leverancer herfra. Da terminologien er engelsk, er hovedparten af de anvendte materialer på engelsk. Der kan undervises på dansk eller engelsk efter ønske. Hjorth Kvalitetsudvikling tlf Side 10 af 11

11 Modul 10 Introduktion til Quality Risk Management iht. Annex 20 Efter fremkomsten af Annex 20 til de europæiske GMP regler får metoder til risikoledelse i disse år stadig større udbredelse i lægemiddelindustrien, og myndighederne fokuserer i stigende omfang på risikostyring som en grundlæggende forudsætning for styring af lægemidlers sikkerhed og kvalitet. Med udgangspunkt i Annex 20 introducerer kurset begreberne Harm, Risk, Risk Management, Risk Assessment, Risk Control, Risk Communication samt Risk Review og resumerer de seneste års udvikling af begrebet i sammenhæng med lægemidler. Centrale værktøjer til risikoanalyse gennemgås med særligt fokus på: Preliminary Risk Assessment (PHA) Failure Modes Effects and Criticality Analysis (FMECA) Fault Tree Analysis (FTA). Ingen forudsætninger 1 dag Farmaceuter, farmakonomer og andre, der er beskæftiget med udviklings, validerings- og inspektionsaktiviteter samt medarbejdere inden for Regulatory Affairs.. Metodernes samspil med validering og andre værktøjer til forebyggelse og forbedring diskuteres, ligesom den systemmæssige integration af risikoledelse i GMP systemet illustreres. Der vil blive præsenteret en række cases, og deltagerne vil få lejlighed til i grupper at afprøve værktøjerne på relevante farmaceutiske problemstillinger. Da terminologien er engelsk, er hovedparten af de anvendte materialer på engelsk. Der kan undervises på dansk eller engelsk efter ønske. Hjorth Kvalitetsudvikling tlf Side 11 af 11

VIDEREGÅENDE STATISTIK

VIDEREGÅENDE STATISTIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN VIDEREGÅENDE STATISTIK herunder kvalitetskontrol Udgave 10.b 015 FORORD Denne lærebog kan læses på baggrund af en statistisk viden svarende til lærebogen M. Oddershede Larsen :

Læs mere

VIDEREGÅENDE STATISTIK

VIDEREGÅENDE STATISTIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN VIDEREGÅENDE STATISTIK herunder kvalitetskontrol Udgave 10a 015 FORORD Denne lærebog kan læses på baggrund af en statistisk viden svarende til lærebogen M. Oddershede Larsen :

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma IBC Innovationsfabrikken Lær at spare tid, penge og ressourcer med, - en internationalt anerkendt og førende metode til forbedringsarbejde på tværs af brancher og virksomheder. Lær at spare tid, penge

Læs mere

Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1

Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1 Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1 Undervisnings præmis: Enkelte værktøjer løser de fleste problemer Fokuser din energi på at blive dygtig til dem. 2 Mål Problem - værktøj AGENDA Rollen som BlackBelt Målesystem

Læs mere

Lean Six Sigma Lektion 5

Lean Six Sigma Lektion 5 Lean Six Sigma Lektion 5 Agenda Design for Six Sigma (DFSS) DMADV - D Kano modellen - M - DOE - A Design FMEA & Regressionsanalyse - D Design for X - V Six Sigma organisering, bælter og implementering

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Kurser der får hjertet til at slå

Kurser der får hjertet til at slå vend & læs mere kurser inden for kemi, farligt gods og sikkerhedsrådgivning Kvalitet Miljø 4 9 10 Arbejdsmiljø 14 Fødevaresikkerhed Kurser der får hjertet til at slå Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

R i 02402: Introduktion til Statistik

R i 02402: Introduktion til Statistik R i 02402: Introduktion til Statistik Per Bruun Brockhoff DTU Informatik, DK-2800 Lyngby 20. juni 2011 Indhold 1 Anvendelse af R på Databar-systemet på DTU 5 1.1 Adgang......................................

Læs mere

PRODUKTUDVIKLING I EN MEDICO-VERDEN

PRODUKTUDVIKLING I EN MEDICO-VERDEN TEK notat AGIL PRODUKTUDVIKLING I EN MEDICO-VERDEN Når det er en fordel at kunne lave løbende tilpasninger og blive klogere i hele forløbet fra behov til produkt TN5 December 2013 We help ideas meet the

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Excel anvendt på laboratoriet

Excel anvendt på laboratoriet U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau

Læs mere

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I IT OG SUNDHED 17. juni 2008 Opdateret 12-05-2011 Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi med specialisering i globale forretningssystemer

Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi med specialisering i globale forretningssystemer Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi med specialisering i globale forretningssystemer Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 0 Forord I medfør af lov

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com delta /Health & Care Medicinsk udstyr Udvikling med agile metoder We help ideas meet the real world / madebydelta.com 01 At udvikle og markedsføre medicinsk udstyr er et spørgsmål om tillid Agil tankegang

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

U D D A N N E L S E S O V E R S I G T

U D D A N N E L S E S O V E R S I G T U D D A N N E L S E S O V E R S I G T matcher din uddannelse din rolle og dine opgaver indholdsfortegnelse SIDE Find din rolle og målret dine kompetencer 3 ROLLER OG JOBFUNKTIONER SAS Foundation (Base

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013

Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013 Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013 1/44 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning og formål 5 3. Den overordnede ramme 5 4. Kategorier af målepunkter 6 4.1 Ledelsesforankring og ressourcer

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014

ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014 ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014 Jørn Johansen, DELTA Maria Nedersee Andersen, DELTA November 2014 En undersøgelse af danske virksomheders evne til produkt og serviceudvikling. Undersøgelsen

Læs mere