Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB"

Transkript

1 Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB 2796 IKT-administration- og vedligeholdelse 2797 Administrative funktioner i HR 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation 2609 Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse December 2011

2 Indhold Resumé... 2 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Projektets formål... 3 Mål... 3 Produkt... 3 Organisering og metode... 3 Styregruppen... 4 Projektgruppen... 4 Jobprofiler: FKB 2796 IKT-administration og -vedligeholdelse... 5 Jobprofil: It-superbrugeren... 5 Jobprofil: It-indkøberen... 7 Jobprofil: Webmedarbejderen... 8 Jobprofiler: FKB 2797 Administrative funktioner i HR Jobprofil: Kursus - eller Uddannelsessekretær Jobprofil: Rekrutteringsmedarbejder Jobprofil: Personaleadministrativ medarbejder Jobprofil: Personalejuridiskmedarbejder Jobprofil: Løn- og personaleadministration Jobprofiler: FKB 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation Jobprofil: Grafiker Jobprofil: Digital printoperatør Jobprofil: Trykker Jobprofil: Webdesigner Jobprofil: Bogbinder Jobprofiler: FKB 2609 Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Jobprofil: Produktionsassistent Jobprofil: Redigeringsteknikker Jobprofil: TV-fotograf Jobprofil: Fagfotograf Formidling Side 1 af 43

3 Resumé Formålet med dette projekt er at give HAKLs AMU-udbydere og IKV-vejledere et materiale, der kan understøtte arbejdet med at foretage en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU), når en person henvender sig for at få afprøvet og vurderet sine realkompetencer og evt. efterfølgende gerne vil have udarbejdet en uddannelsesplan for de arbejdsmarkedsuddannelser og/eller delkompetencer, som vedkommende mangler. Analyseprojektet har taget udgangspunkt i afdækning af centrale jobprofiler inden for 4 af HAKLs fælles kompetencebeskrivelser de såkaldte FKB er: 2796 IKT-administration- og vedligeholdelse 2797 Administrative funktioner i HR 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation 2609 Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Inden for hver FKB har det resulteret i afdækning af 3-5 centrale jobprofiler, hvorefter de identificerede typiske arbejdsopgaver inden for en given jobprofil, er blevet koblet sammen med de relevante AMU-uddannelsesmål. Afdækningen af jobprofiler med tilhørende uddannelsesmål har dannet baggrund for efterfølgende udarbejdelse af IKV-materiale til de enkelte uddannelsesmål. Afdækningen af centrale jobprofiler og koblingen imellem jobprofilerne og de relevante arbejdsmarkedsuddannelser er blevet udført af 7 af HAKLs AMU-udbydere, der er godkendt til at udbyde 1 eller flere af de 4 FKB er og som har en tæt kontakt til de virksomheder og målgrupper, der bruger de pågældende arbejdsmarkedsuddannelser. Side 2 af 43

4 Indledning Problemstilling Som et led i HAKLs arbejde med implementering af IKV, har HAKL i udarbejdet en IKVvejledning. Under arbejdet med vejledningen blev HAKL opmærksom på, at en væsentlig barriere for IKV-vejledernes arbejde med IKV er, at der mangler sammenhæng imellem centrale jobprofiler og relevante arbejdsmarkedsuddannelser inden for HAKLs FKB er. Dels er der på det merkantile område et stort kompetencefællesskab imellem de enkelte jobområder, og for at undgå dobbeltudvikling og for at skabe et mere gennemsigtigt system er de enkelte jobfunktioner/kompetencer udviklet og placeret i den FKB, hvor kompetencen forekommer hyppigst. Dels dækker de merkantile FKB er over mange forskellige brancher og jobfunktioner. HAKLs FKB er med tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer er på den baggrund ikke opdelt efter jobprofiler/arbejdsfunktioner. Konsekvensen af strukturen set i relation til IKV er, at det ikke giver mening at udarbejde en IKV imod alle uddannelsesmål i en FKB eller en TAK, fordi både FKB er og TAK er ofte vil rumme flere uddannelsesmål, der ikke vil være relevante samtidig med, at der mangler centrale kompetencer, der er beskrevet i andre FKB er. Etablering af denne sammenhæng imellem centrale jobprofiler og relevante arbejdsmarkedsuddannelser vil dels kunne danne grundlag for vurdering af behov for udvikling og dels udgøre et udgangspunkt for IKV-vejledernes vurdering af, hvilke uddannelsesmål, det er relevant at foretage en IKV imod. På HAKLs IKV-seminar i januar 2009 efterlyste uddannelsesinstitutionerne værktøjer og IKVmateriale, der kunne hjælpe dem i arbejdet med at foretage en IKV. HAKL har i 2010 udarbejdet IKV-materiale til jobprofiler inden for FKB Detailhandel, Administration, Handel & Logistik samt Viden- og forretningsservice. Dette materiale blev formidlet på et IKV-seminar i januar Dette analyseprojekt om kortlægning af centrale jobprofiler med tilhørende uddannelsesmål inden for 4 af HAKLs FKB er, skal derfor ses i sammenhæng med den udarbejdede IKV-vejledning på HAKLs område, samt det allerede udarbejdede IKV-undervisningsmateriale på de ovenfor nævnte områder. Projektets formål Formålet er at understøtte arbejdet med IKV og uddannelsesinstitutionernes realkompetencevurderinger inden for de FKB-områder, hvor HAKL ikke har udviklet strukturer /vejledende uddannelsesforløb i forhold til centrale jobprofiler. Mål Målet har været at få kortlagt i alt centrale jobprofiler inden for de 4 fælles kompetencebeskrivelser, FKB 2796 IKT-administration og vedligeholdelse, FKB 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation, FKB 2609 Foto, film, tv og redaktionel produktion samt FKB 2797 Administrative funktioner i HR, deres typiske arbejdsfunktioner og behov for kompetencer og sætte jobprofilerne sammen med de relevante AMU-uddannelser inden for områderne, så det blandt andet bliver muligt at foretage en ensartet IKV. Produkt En mindre rapport om de centrale jobprofiler inden for ovennævnte 4 FKB er, der afdækker typiske arbejdsfunktioner og kompetencer, der kobler jobprofilerne til de relevante AMU-uddannelser. Organisering og metode Projektet gennemføres i 4 parallelle delprojekter, organiseret omkring følgende FKB-områder: Side 3 af 43

5 1. FKB 2796 IKT-administration og vedligeholdelse 2. FKB 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation 3. FKB 2609 Foto, film, tv og redaktionel produktion 4. FKB 2797 Administrative funktioner i HR Inden for hver FKB er identificeret 3-5 centrale jobprofiler, deres typiske arbejdsfunktioner og behov for kompetencer. Dernæst er jobprofilerne koblet sammen med de relevante eksisterende AMU-uddannelser. For hvert delprojekt er der indgået kontrakt med 2 udviklingsansvarlige AMU-udbydere, der har godkendelsen til den pågældende FKB om afdækning af jobprofiler, og som dermed også har kontakt til virksomheder og medarbejdere/kursister inden for det pågældende arbejds- og uddannelsesområde. I afdækningen af centrale jobprofiler har projektdeltagerne derfor trukket på deres egen og uddannelsesinstitutionernes erfaring samt den viden, som ellers er tilgængelig via jobdatabaser som jobindex.dk, ofir.dk og jobzonen.dk, samt HAKLs egen kursusdatabase og den feedback, der er kommet fra henholdsvis styregruppen og sekretariatet undervejs i projektet. For at understøtte og sikre en ensartethed i det arbejde, der er foregået inden for hvert delprojekt, har der været afholdt et fælles opstartsseminar i juni Styregruppen Styregruppen for projektet har været formandskaberne for henholdsvis HAKLs referencegruppe for Kontor, Det Faglige udvalg for Kontoruddannelser og HAKLs referencegruppe Medie & Kommunikation. Styregruppen har afholdt 2 møder et opstartsmøde med godkendelse af projektet og kommentarer til 1. udkast til jobprofiler, samt et afsluttende møde, hvor projektet med de færdige jobprofiler og tilknyttede uddannelsesmål blev godkendt. Projektgruppen Projektgruppen har bestået af: Jørgen Kragsig Munk, Tietgen KompetenceCenter Niels Jungløv, Aarhus Business College Lone Hermann, IBC International Business College Judith Thomsen, Niels Brock Business College Hervør Nørgaard, Aalborg Media College Peter Larsen, Roskilde Tekniske Skole Max Jørgensen, Medieskolerne i Viborg Susanne Clemensen, sekretariatet Side 4 af 43

6 Jobprofiler: FKB 2796 IKT-administration og -vedligeholdelse Jobprofil: It-superbrugeren It-superbrugeren har til opgave at støtte og hjælpe virksomhedens medarbejdere i forbindelse med deres daglige, ikt-baserede arbejdsopgaver og medvirke til oplæring af nye og gamle kolleger inden for anvendelsen af disse. En tæt kontakt til såvel virksomhedens medarbejdere som dens it-supportfunktion gør det muligt for it-superbrugeren at vurdere de anvendte it-systemers og programmers muligheder og begrænsninger samt medarbejdernes afledte behov for oplæring, støtte og vejledning. It-superbrugeren skal med udgangspunkt i virksomhedens opgaver og arbejdsrutiner udvælge relevante funktioner i de til rådighed stående it-systemer, programmer og applikationer, udvikle forslag til bedste praksis og formidle denne til kollegerne. Centrale jobfunktioner er vejledning i rationel håndtering af it-systemer og installeret software, udarbejdelse af dokumentationsmaterialer, brugermanualer og -vejledninger, løbende oplæring af nye og gamle medarbejdere inden for implementerede it-systemer, vejledning i sikker håndtering af data samt fejlfinding og vidererapportering af fundne fejl og misforhold til virksomhedens itafdeling/it-supportfunktion. Kompetencer Jobfunktioner Arbejdsopgaver Mål Samarbejds- og kommunikative evner ift. tværgående arbejdsopgaver og personalegrupper 1. Kompetencevurdering 1.1 Afdækning af medarbejdernes itfærdigheder og vurdering af afledte itkompetence-behov Den adm. itmedarbejder som vejleder og formidler (2 dage) 2. It-support af programspecifik karakter 2.1 It-support aht. daglig drift for virksomhedens medarbejdere Support og service af software (2,5 dage) Anvend informationer fra internettet til jobbrug (1 dag) Integration af data mellem adm. it-systemer (2 dage) 3. Installation 3.1 Lettere installationsog konfigurationsopgaver af styresystem og software IT installationer i virksomheden Software (2 dage) Superbrugerens funktioner ved serverinstallation og konfiguration (2 dage) Installation af software i adm. funktioner (2 dage) Side 5 af 43

7 4. Fejlfinding og afrapportering 4.1 Vidererapportering af fundne fejl og misforhold til virksomhedens itafdeling/itsupportfunktion Drift og vedligehold af IKT-systemer til administrative funktioner (2 dage) Formidlingsevner 5. Oplæring og vejledning af medarbejdere 5.1 Oplæring af nye og gamle medarbejdere i virksomhedens itsystemer Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer (1 dag) Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage) Instruktions- og komm.teknik i virksomheden for it (2,5 dage) Præsentationsteknik i administrative funktioner (3 dage) 5.2 Vejledning i sikker håndtering af data Sikring af administrative it-systemer (3 dage) Side 6 af 43

8 Jobprofil: It-indkøberen It-indkøberen har indgående kendskab til medarbejdernes ikt-baserede arbejdsopgaver og løsningsmuligheder og er ajour med udviklingen i såvel virksomhedens opgaver som muligheder for it-understøttelse heraf. Indkøberen har der ud over et godt overblik over og helhedsopfattelse af ikt-systemernes betydning for virksomhedens økonomi og drift samt for omkostninger og investeringer i disse og de afledte ikt-nøgletal. It-indkøberen opsamler og koordinerer behov og knytter disse behov til virksomhedens aktuelle drift og virksomhedens udvikling, fx gennem udfærdigelse af behovsvurderinger og kravspecifikationer i forbindelse med nyanskaffelser af it-løsninger. It-indkøberen medvirker i samarbejde med virksomhedens ledelse, indkøbsfunktion og eksterne leverandører ved indkøb af hard- og software i overensstemmelse med virksomhedens udviklingsplan. It-indkøberen kan bidrage med oplæg til budgetter for virksomhedens it-systemer til den budgetansvarlige leder. Centrale jobfunktioner er løbende behovsvurdering med henblik på dimensionering af virksomhedens it-systemer, udarbejdelse af oplæg til anskaffelsespolitikker og konkrete itanskaffelser, herunder budgettering, udvalg, licensforhold, hjemtagelse og leveringsbetingelser samt plan for implementering og opfølgning i samarbejde med ledelse og relevante medarbejdergrupper, herunder it-superbrugere. Kompetencer Jobfunktioner Arbejdsopgaver Mål Evne til at danne overblik i opgavemæssige og organisatoriske sammenhænge 1. Behovsvurdering og anbefaling af iktsystemer 1.1 Udarbejdelse af behovsvurderinger og kravspecifikationer aht. virksomhedens ikt-behov Kravspecifikation til ITsystemer (1 dag) Informationssøgning på internettet til jobbrug (1 dag) Tal- og forretningsforståelse 2. Indkøb 2.1 Indkøb af itsystemer og programmel Administrationens rolle i salg, indkøb og lager (1 dag) Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler (1 dag) 3. Håndtering af iktrelaterede nøgletal 4. Rapportudarbejdelse 3.1 Finde, aflæse og vurdere ikt-relaterede nøgletal 4.1 Udarbejdelse af rapporter og statistikker over virksomhedens iktnøgletal Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (2 dage) Udarbejdelse af rapporter i et ERP system (1 dag) Side 7 af 43

9 Jobprofil: Webmedarbejderen Webmedarbejderen bidrager til virksomhedens web-baserede profilering og markedsføring på digitale fora som websites, blogs, wikier, sociale medier samt andre relevante web 2.0-platforme og medvirker til udvikling og vedligehold af den netbaserede kommunikation med kunder og samarbejdspartnere. Webmedarbejderens arbejdsfelt ligger inden for skriftlige kommunikationsopgaver, herunder om nødvendigt at redigere webtekster fra virksomhedens bidragydere samt at skrive virksomhedsrelaterede informative og faktuelle tekster på egen hånd. Webmedarbejderen løser opgaver af webteknisk karakter, såsom upload af billeder og tekster til virksomhedens sites eller øvrige virtuelle fora samt medvirker til - ved hjælp af en given webeditor og formateringsprogrammer - at vedligeholde og videreudvikle virksomhedens websites, hvad angår eksisterende og nye sider, navigationsmuligheder og enkel billedredigering. Disse opgaver udføres med det formål at dække virksomhedens kommunikationsbehov i overensstemmelse med dens overordnede strategiske mål for profilering. Centrale jobfunktioner for webmedarbejderen er at forestå ajourføring af virksomhedens websites samt at bidrage til fortsat videreudvikling af dennes webbaserede profilering. Desuden kan webmedarbejderen bidrage til virksomhedens deltagelse i relevante virtuelle faglige og sociale fora. Kompetencer Jobfunktioner Arbejdsopgaver Mål Tværgående organisatorisk forståelse og kendskab til virksomhedens overordnede webstrategi 1. Medvirke ved planlægning af virksomhedens webplatform 1.1 Planlægge og løbende tilrettelægge virksomhedens webplatform i overensstemmelse med dens tekniske, designmæssige og kommunikative målsætninger Planlægning og valg af virksomhedens webløsning (3 dage) Medvirken til virksomhedens webstrategi (1 dag) Faglig kompetence og ansvarlighed 2. Understøtte og vedligeholde virksomhedens websites 2.1 Medvirke til at udvikle virksomhedens websites samt løbende understøtte og videreudvikle disse Opbygning af virksomhedens website (2 dage) Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web (3 dage) Oprettelse af e- formularer (2 dage) 2.2 Opdatere tekster og (redigerede) billeder efter forlæg og upload af samme Grafik og tekster til virksomhedens webside (2 dage) Billedredigering i medarbejderens jobfunktion (2 dage) Side 8 af 43

10 Kommunikative evner 3. Knytte it-faglige kompetencer til kommunikative processer 3.1 Selvstændigt at indhente, strukturere, sammenkæde og om nødvendigt redigere og/eller selv udarbejde information (webtekster) Webkommunikation - tekster til nettet (2 dage) 4. Web-kommunikation i forretningsmæssige og sociale netværk 4.1 Udforske virksomhedens muligheder for at dække dens informations- og kommunikationsbehov gennem sociale, virtuelle fora og webtjenester og løbende udvikle og ajourføre de valgte web-teknologier Brug af social software i virksomheden (2 dage) Side 9 af 43

11 Jobprofiler: FKB 2797 Administrative funktioner i HR Jobprofil: Kursus - eller Uddannelsessekretær HR-medarbejderen løser praktiske og administrative opgaver i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejderne. Centrale jobfunktioner er: Forståelse for virksomhedens strategier, mål, planer, kultur og organiseringsform. Administrerer afdækningen af medarbejdernes kompetencebehov, planlægger kompetenceudvikling for medarbejdere samt indgående kendskab til kursusudbud og kendskab til økonomi under uddannelse. Kompetencer Jobfunktioner Arbejdsopgaver Mål Kender virksomhedens metoder og værdier visioner, strategier, mål og handlingsplaner. 1. Forståelse for virksomhedens strategier, mål, planer, kultur og organiseringsform 1.1 Holde sig orienteret om metoder og værdier visioner, strategier, mål og handlingsplaner Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Organisationens strukturelle opbygning Forretningsforståelse og nøgletal i itsystemer Kender virksomhedens mål, politik og jobprofiler 2. Forståelse for mål, politik og jobprofiler. 2.1 Holde sig orienteret om metoder og værdier visioner, strategier, mål og handlingsplaner Mål og strategier for administrative medarbejdere HR-strategi i HRmedarbejderens funktion Organisationens strukturelle opbygning Kan samarbejde og kommunikere på tværs af organisationen 3. I samarbejde med leder udarbejde og vedligeholde jobprofiler 3.1 Løbende samarbejde med udarbejdelse og vedligeholdelse af jobprofiler Samarbejde i grupper Målrettet mundtlige kommunikation i adm. arbejde Kendskab til metoder og værktøjer til afdækning af medarbejdernes kompetencebehov, samt kendskab til kompetenceudvikling af medarbejdere 4. Administration af afdækning og kompetenceudvikling af medarbejdere 4.1 Forbereder metoder og værktøjer samt giver tilbagemeldinger til medarbejderne. Arkivering af materialer Skriftlig kommunikation virksomhedes breve Arbejdsplanlægning Kompetenceafklaring af medarbejdere Tekstbehandling til layout i tekst Anvendelse af personale databaser Side 10 af 43

12 Viden om udvikling og formidling af internt kursusudbud i virksomheden. 5. Planlægge, formidle og kursusudbud internt i organisationens. Opdatere og vedligeholde udbud. 5.1 Afdække mulighederne for, at de afdækkede kompetencebehov kan opfyldes af diverse kursusudbydere. 5.2 Beskrivelse af kurserne 5.3 Planlægge kurserne 5.4 Formidle anbefale og udbyde kompetenceudviklingstiltagene i virksomheden Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Planlægning og administration af uddannelse Fletning af dokumenter til masseproduktion Skriftlig kommunikation virksomhedens image Arbejdsplanlægning Målrettet intern virksomhedskommunikation Administrere og styring af kurser for og medarbejdere, i IT baserede systemer 6. Administrative funktioner omkring styring af kurser for medarbejdere 6.1 Formidling af kursusdeltagelse 6.2 Planlægning og koordinering med eksterne kursusudbydere 6.3 Registrering og opsamling af evalueringer fra kurset til vider behandling Anvendelse af personaledatabaser Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Målrettet intern virksomhedskommunikation Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde 6.4 Personaleregistreringsopgaver såsom sygefravær, uddannelse Planlægning og administration af uddannelse 6.5 Udarbejde relevante dataudtræk og generere rapporter. Side 11 af 43

13 Jobprofil: Rekrutteringsmedarbejder HR-medarbejderen løser praktiske og administrative opgaver i forbindelse med virksomhedens rekruttering af nye medarbejdere. Centrale jobfunktioner er: Registrering af kompetencebehov, udfærdigelse og indrykning af stillingsannoncer. Modtagelse af og håndtering af indkomne ansøgninger, udfærdigelse og udsendelse af svarbreve til ansøgere, tilrettelæggelse af ansættelsesforløb, administration og håndtering af tests, vedligeholdelse og ajourføring af ansøgningsdatabase, tilrettelæggelse af introduktionsprogram for nye medarbejdere i samarbejde med virksomhedens ledere. Kompetencer Jobfunktioner Arbejdsopgaver Mål Kendskab til metoder til kompetenceafdækning Beherske oprettelse i database 1. Registrering af kompetencebehov 1.1 Registrering af kompetencebehov Afdækning af kompetencebehov ved rekruttering Database databasevedligeholdelse i jobbrug Kendskab til rekrutteringsmetoder Viden om lovgivning ved rekruttering Beherske skriftlig kommunikation Viden om jobmarked og medier 2. Udfærdigelse og indrykning af stillingsannoncer 2.1 Rådgivning om metoder til tiltrækning af ansøgere 2.2 Den administrative planlægning af rekrutteringstiltag 2.3 Gennemførsel af rekrutteringstiltag 2.4 Udformning og indrykning af stillingsannonce Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering Stillingsopslag og valg af medie Skriftlig kommunikation virksomhedens image Kunne Word, Arbejde systematisk 3. praktisk håndtering af ansøgninger 3.1 Modtagelse og håndtering af ansøgninger Tekstbehandling fletning af dokumenter til masseproduktion 3.2 Udsende bekræftelser på modtagne ansøgninger 3.4 Formidling af relevante ansøgninger og cv Tekstbehandling standardisering af virksomhedens dokumenter Den professionelle ansøgningshåndtering Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Arbejdsplanlægning Kendskab til lovgivning om ansættelsessamtaler Beherske etik i 4. Tilrettelæggelse af ansættelsesforløb 4.1 Indkaldelse til ansættelsessamtale Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Side 12 af 43

14 ansættelsen og kunne overholde tavshedspligt Kunne håndtere tests efter given lovgivning 4.3 Administration og vedligeholdelse af materialer til brug ved ansættelsessamtale 4.4 Udarbejdelse af materialer til brug ved ansættelsessamtale Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve 4.5 Praktisk tilrettelæggelse og administration af rekrutteringstest 4.6 Indkaldelse til test 4.7 Fremsendelse af testresultater til testpersoner 4.8 Rådgivning om lovgivningens regler for testning 4.9 Opbevaring af tests Kendskab til lovgivning om ansættelse og overenskomster Kendskab til støtteordninger Tillidsfuld kommunikation 5. Praktisk tilrettelæggelse af Ansættelse og introduktion 5.1 Udformning af ansættelseskontrakter 5.2 indberetning af stamdataoplysninger 5.3 Udformning af introduktionsprogram i samarbejde med leder 5.4 Gennemførsel af introduktionsprogram i samarbejde med andre medarbejdere i organisationen Ansættelse af nye medarbejdere Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Administrativ håndtering af personale juridiske formularer Anvendelse af funktionærloven Anvendelse af personaledatabaser HRmedarbejderens rolle ved introduktion Præsentationsteknik i administrative funktioner Side 13 af 43

15 Jobprofil: Personaleadministrativ medarbejder HR-medarbejderen løser praktiske og administrative opgaver i forbindelse med medarbejdernes sygdom, orlov og afvikling. Centrale jobfunktioner er: Registrering af sygefravær og udarbejdelse af fraværsstatistik, kortlægning af og håndtering af sygefravær i samarbejde med virksomhedens ledere. Administration og håndtering af medarbejderes orlov, formidling af regler og aftaler i forbindelse med orlov. Administration af støtteordninger fx skåne- og flexjob i overensstemmelse med virksomhedens CSR-politik. Formidling af regler og aftaler om genansættelser og fratrædelser, sagsbehandling i forbindelse med afvikling af medarbejdere, udformning af afskedigelsesbreve i samarbejde med virksomhedens ledere. Kompetencer Jobfunktioner Arbejdsopgaver Mål IT: regneark (statistik), database Kunne overskue dataoplysninger Arbejde systematisk 1. Registrering af sygefravær og udarbejdelse af sygefraværsstatistik 1.1 Indsamling af data for opfølgning på sygefravær 1.2 Udarbejdelse af sygefraværsstatistik 1.3 Udarbejdelse af procedure 1.4 Formidling af data Anvendelse af personaledatabaser Regneark anvendelse af regneark til talbehandling Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Målrettet intern virksomhedskommunikation Kendskab til indsatser, der forebygger sygefravær 2. Kortlægning af sygefravær i samarbejde med virksomhedens ledelse 2.1 Systematisk opfølgning på sygefravær 2.2 Forebyggelse af sygefravær 2.3 Kontakt til samarbejdsudvalg og sikkerhedsorganisation 2.4 Udarbejde og vedligeholde fraværspolitik i samarbejde med virksomhedens ledelse Kortlægning og forebyggelse af sygefravær Samarbejde i grupper Målrettet intern virksomhedskommunikation Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Varetagelse af adm. Opgaver i personale sager Behersker Etik i forbindelse med sygefravær Kendskab til interne og eksterne erklæringer og dokumentation Viden om sygedagpenge og refusion Mundtlig og skriftlig 3. Håndtering af sygefravær 3.1 Modtage og håndtere sygefravær 3.2 Indberette og administrere sygefravær 3.3 Håndtering og administration af sygedagpenge eller refusion i forhold til offentlig administration 3.4 Kommunikation til involverede interne Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Formidling af information om personalejura Anvendelse af funktionærloven Varetagelse af adm. Side 14 af 43

16 kommunikation eksterne parter Opgaver i personale sager Kendskab til lovgivningens og overenskomsters bestemmelser for sygefravær 3.5 Bidrage til administrative procedurebeskrivelser for sygefravær Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Viden om regler og aftaler vedr. orlov 4. Administration og håndtering af medarbejderes orlov 4.1 Registrering af orlov 4.2 Indhentning af relevante formularer 4.3 Medvirken ved udfyldelse af relevante formularer Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura 4.4 Videreformidling af udfyldte formularer Varetagelse af adm. Opgaver i personale sager 4.5 Formidling om regler og aftaler i forbindelse med orlov Viden om regler og muligheder i forbindelse med støtteordninger. Kendskab til virksomhedens CSR-politik 5. Administration af støtteordninger 5.1 Administration af støtteordninger 5.2 Vejledning af medarbejdere 5.3 Vejledning af virksomhedens ledere HR-medarbejderens rolle ved introduktion Uddannelsesplanlægning af medarbejdere Varetagelse af adm. Opgaver i personale sager 5.4 Formidling af regler og muligheder i forbindelse med støtteordninger 5.5 Praktisk håndtering af støtteordninger Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Formidling af information om personalejura CSR s betydning for HR-medarbejderens funktion Viden om regler og aftaler vedr. genansættelser og fratrædelser. 6. Formidling af regler og aftaler i forbindelse med genansættelser og fratrædelser 6.1 Administration og håndtering af genansættelser og fratrædelser 6.2 Vejledning af medarbejdere 6.3 Vejledning af virksomhedens ledere 6.4 Formidling af regler og aftaler vedr. genansættelser og fratrædelser Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Anvendelse af Ferieloven Varetagelse af adm. Opgaver i personale sager Målrettet mundtlig kommunikation i det Side 15 af 43

17 administrative arbejde Viden om regler og jura i forbindelse med afvikling. Skriftlig kommunikation Etik i forbindelse med afvikling Kunne håndtere tavshedspligt 7. Administration i forbindelse med afvikling af medarbejdere 7.1 Sagsbehandling i forbindelse med afskedigelser 7.2 Administration og håndtering af afskedigelser 7.3 Udfærdigelse af afskedigelsesbrev i samarbejde med virksomhedens ledelse Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Anvendelse af Funktionærloven Anvendelse af Ferieloven Skriftlig kommunikation virksomhedens image Formidling af information om personalejura Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Side 16 af 43

18 Jobprofil: Personalejuridiskmedarbejder HR-medarbejderen løser generelle praktiske og administrative opgaver under hensyn til lovgivningen og virksomhedens politikker og etiske værdisæt. Centrale jobfunktioner er: Kendskab til virksomhedens strategier, mål, værdisæt, politikker og etiske regelsæt. Indsigt i relevant lovgivning, som funktionærloven, ferieloven, øvrig personalejura, som f.eks. seniorer, CSR etik. Udarbejdelse/vedligeholdelse af virksomhedens personalehåndbøger og formidling af virksomhedens personalepolitik på virksomhedens intranet. Kompetencer Jobfunktioner Arbejdsopgaver Mål Kendskab til virksomhedens strategier, mål, værdier, politikker og etiske regelsæt 1. Forståelse for virksomhedens strategier, mål, værdier politikker og etiske regelsæt. 1.1 Holde sig orienteret om de generelle virksomhedsmål, politikker og etiske regler, til HR relevante personalepolitikker Værdibaserede arbejdspladser Organisationens strukturelle opbygning Forretningsforståelse og nøgletal i itsystemer Kendskab til relevant HRlovgivning. Kendskab til: Generelle rettigheder og pligter i henhold til: arbejdsmarkedslovgivning og pensionslovgivning, samt funktionærloven og ferieloven, 2. Administration af lovgivning generelt omkring HR, funktionærloven, ferieloven, øvrig personalejura, som f.eks. seniorer og CSR etik 2.1 Vejlede medarbejder omkring virksomhedens CSR politikker 2.2 Vejlede seniorer omkring virksomhedens seniorpolitik kende rettigheder og pligter i henhold til Funktionærloven CSRs betydning for HRmedarbejderens funktion HRfunktionens rådgivning af seniorer 2.3 Vejlede generelt omkring arbejdsmarkedslovgivning og pensionslovgivning 2.4 Vejlede og hjælpe medarbejdere, der har problemstillinger, i relation til funktionærloven og ferieloven 2.5 Indhentning af relevant dokumentation til brug for personalesager, herunder retsregler og afgørelser vedrørende ansættelse, afskedigelse, overarbejde, sygdom etc Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Anvendelse af Funktionærloven Anvendelse af Ferieloven Side 17 af 43

19 Behersker, udarbejder/vedligeholder og formidler virksomhedens personalehåndbøger og personalepolitik. 3. Vedligeholdelse af virksomhedens personalehåndbøger og formidling af virksomhedens personalepolitik på virksomhedens intranet. 3.1 Administration af de daglige forfaldne personalesager 3.2 Formidle viden om organisationens personale etik, personalepolitikker og relevant personale jura Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Formidling af information om personalejura 3.3 Formidle nye politikker, regler, retningslinjer og afgørelser til medarbejderne 3.4 formilde og vedligeholde alle personale relevante oplysninger, skemaer og materialer via virksomhedens intranet Webkommunikation - tekster til nettet Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Side 18 af 43

20 Jobprofil: Løn- og personaleadministration Lønmedarbejderen i HR løser mange forskellige praktiske og administrative opgaver i forbindelse med lønadministration i personaleafdelingen. Centrale jobfunktioner er: Det forudsættes i funktionen at medarbejderen har gode ITforudsætninger. Administration af løn, håndtering af belønnings- bonusordninger, udformning af ansættelseskontrakter, oprettelse og vedligeholdelse af personaledatabase, udarbejde lønstatistik, formidling af information om ferielov og interne ferieregler samt udarbejde ferieplaner Kompetencer (faglige) Jobfunktioner Arbejdsopgaver Mål AMUuddannelser Kendskab til løn og lovgivning og viden om lønberegning 1. Administration af løn og belønning og bonusordninger 1.1 Administration af løn og indberetninger Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Personalejura i lønbehandling Anvendelse af funktionærloven Anvendelse af ferieloven praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Behersker det administrative arbejde Anvende ferie- og funktionærloven 2. Lønberegning i forbindelse med ansættelseskontrakter og administration af ferieregler 2.1 Indplacering af løn 2.2 Ferieplanlægning og udarbejde ferieplaner Arbejdsplanlægning Anvendelse af funktionærloven Anvendelse af ferieloven ansættelse af nye medarbejdere Kendskab til grundlæggende rettigheder i ferie- og funktionærloven Kunne kommunikere regler og aftaler 3. Vejlede om regler i ferie- og funktionærloven og formidling af regler 3.1 Formidle opgaver videre til videre behandling f.eks. juridiske spørgsmål Personalejura i lønbehandling Anvendelse af funktionærloven Anvendelse af ferieloven Præsentationsteknik i administrative funktioner Side 19 af 43

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever.

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever. Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Udbudspolitik 2013 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever.

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever. Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Udbudspolitik 2014 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.. november 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

IKV-materiale til Webdesigner Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Webdesigner Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Webdesigner Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

IKV materiale til. Produktion af trykt og digital kommunikation. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til. Produktion af trykt og digital kommunikation. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Produktion af trykt og digital kommunikation Grafiker Webdesigner Digital printoperatør Trykker Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Læs mere

IKV-materiale til Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse

IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet

Læs mere

IKV materiale til. Foto, film, tv og redaktionel produktion. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til. Foto, film, tv og redaktionel produktion. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Foto, film, tv og redaktionel produktion Fagfotograf TV-fotograf Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse November 2011 IKV-materiale

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Dette behov kan dækkes via følgende 3 kursusforløb: Side 3 af 22

Dette behov kan dækkes via følgende 3 kursusforløb: Side 3 af 22 Synliggørelsesprojekt, med fokus på AMU-mål i FKB Produktion af trykt og digital kommunikation, der ækvivalerer EUD-specialefag Bevilling til analyser, evalueringer mv. 2014 Projektnummer: 136150 Sags

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 557 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 279 af

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Dette behov kan dækkes via følgende 3 kursusforløb, som allerede er sammensat og udbydes af skolerne.

Dette behov kan dækkes via følgende 3 kursusforløb, som allerede er sammensat og udbydes af skolerne. Synliggørelsesprojekt, med fokus på AMU-mål i FKB Produktion af trykt og digital kommunikation, der ækvivalerer EUD-specialefag Bevilling til analyser, evalueringer mv. 2014 Projektnummer: 136150 Sags

Læs mere

Antal Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b.

Antal Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. svejs-kants

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser 6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os Stærke grafiske kurser Velkommen på kursus Om kurserne generelt Vores undervisningsmetode er en vekslen mellem tavleundervisning og arbejde ved computeren

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL marts 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 18 621401 HANSENBERG Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkensestype: 2236 Administration og assistance i AD 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud tandklinikken 2253 Instruktion og adm.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 279 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

AMU. Efteruddannelseskurser. Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Efterår Medie og Kommunikation Roskilde Tekniske Skole

AMU. Efteruddannelseskurser. Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Efterår Medie og Kommunikation  Roskilde Tekniske Skole Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation www.rts.dk Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation Efterår 2017 Roskilde Tekniske Skole Center for Medie og Kommunikation Kursusadministration: 46 300

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL september 2012 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser*

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser* Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser* mellem Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C (herefter institutionen) og KS Centret

Læs mere

Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 2012 OKTOBER

Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 2012 OKTOBER Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 0 AUGUST STEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER L S 0 L S S 0 L S Typ-Lay Illustra Typ-Lay A CSS Web HTML Billed W Bill Webdesigner L S S 0 L S 0 L S

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2011

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2011 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 128 100 40064 Certifikat B pasning af kedler type 2 100 10 100 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 100 10 100 40080 Individuel kompetencevurdering

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Grafisk design Vi lærer om skriftens anatomi, skriftdesign og læsbarhed, skriftklassifikation og skriftens historie,

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juni 2011 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2010

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2010 Antal 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 100 100 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 100 30 100 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 100 147 100 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov Projektnummer: 139060 Projektpulje: AMU7681 Udvikling af Analyser AMU 2017 December 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Webredaktør. AMU tilbud

Webredaktør. AMU tilbud AMU tilbud Webredaktør Vil du redigere virksomhedens hjemmeside? Vil du vide hvordan virksomheden får en hjemmeside billigst muligt, og vedligeholder den bedst muligt? Så er dette forløb noget for dig.

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 14 621401 HANSENBERG Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkendelsestype: 2236 Administration og assistance i AD 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2642 Pasning af zoodyr, hobbydyr

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Grafisk Tekniker. Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur 2013 - PANTONE 659

Grafisk Tekniker. Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur 2013 - PANTONE 659 PANTONE 659 SpecialeFAG 2013-2016 Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk

Læs mere

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 14 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag på specialet/trinnet Grafisk tekniker Grundfag: 10806 Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Tabel 22-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 9.209 8.427 3.187 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.590 806 615 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.396 668 557

Læs mere

Grafisk workflow, kvalitetsog produktionsstyring Sæt kryds(er) ud for det eller de områder, eleven arbejder med inden for en praktikperiode.

Grafisk workflow, kvalitetsog produktionsstyring Sæt kryds(er) ud for det eller de områder, eleven arbejder med inden for en praktikperiode. 1 uddannelsesplan for mediegrafiker-elev: Virksomheden: Uddannelsesansvarlig: Uddannelsens start: Slut: planlægning af praktikperioder produktionsområde 1. praktikperiode 2. praktikperiode 3. praktikperiode

Læs mere

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb)

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) Indhold Interaktiv publicering - tutorials og demoapps... 2 Lagerstyring med it... 2 Design - Design til digital kommunikationsløsning... 2 IT i Distributionen... 2 Sikring af administrative it-systemer...

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Har du som leder ansvar for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere, men måske mangler en HR-afdeling i virksomheden, der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2796 Titel: IKT-administration og -vedligeholdelse Kort titel: IKTadmogvedlige Status: GOD Godkendelsesperiode: 14-10-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2013 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus Udarbejdet af HAKL maj 2016 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 3 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2013

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2013 UVM-fag UVM-fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 97,2 107 97,2 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 98,7 79

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset...

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... udarbejdet af HAKL november 2009 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... 4 3.2 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus...

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014 - Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kom/IT C Torsten B.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere