Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet."

Transkript

1 Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering. F.eks. kan man i kontoplanen have ét kontonummer til reservedelssalg frem for en konto pr. afdeling og så i stedet anvende afdeling som en dimension. Der kan laves analyseudtræk for værdier baseret på dimensioner, på tværs af de eksisterende finanskonti i DSM Navision. Det anbefales at der tages kontakt til JMA, inden opsætning og igangsætning af dimensioner. De angivne menu-henvisninger refererer til Navigationsruden i Navision (den nye menu) og de i parentes angivne henvisninger refererer til den klassiske menu (den gamle menu). Definere dimensioner Før du kan anvende dimensioner skal disse defineres i systemet. Det gøres under Økonomistyring Opsætning Dimensioner Dimensioner (Finans Opsætning Dimensioner Dimensioner): I feltet Kode skal du indtaste et navn på dimensionen, og i feltet Navn en beskrivende tekst. I feltet Kodetekst kan du for den aktuelle dimension angive et navn, som bliver vist som overskrift på de skærmbilleder i systemet, hvor du kan arbejde med dimensioner. På samme måde kan du i feltet Filtertekst angive en betegnelse for det dimensionsfilter, der vises i systemet

2 Der kan oprettes et ubegrænset antal dimensionskoder. Dimensionsværdier Til hver oprettet dimensionskode skal du definere en eller flere dimensionsværdier. Det gøres ved at markere linien med dimensionen og derefter klikke på knappen Dimension og vælge Dimensionsværdier. Herved fremkommer følgende skærmbillede: I eksemplet er der til dimensionskoden Kundegrupper indtastet 5 mulige dimensionsværdier, dvs. 5 tilladte grupperinger af kunder. Herefter kan dimensionen indsættes f.eks. på debitorkortet eller debitorskabelonen, således at værdien automatisk dannes, når der bogføres finansposter på baggrund af debitorkort. På debitorkortet oprettes værdien under menuknappen Debitor Dimensioner. Standard dimensioner For en del tabeller har du mulighed for at definere standard dimensioner. De tabeller, hvortil der kan defineres standard dimensioner, er følgende:

3 Eksempel: Under maskinhandel ønskes alle købs-/salgslinjer påført dimensionen Maskingruppe, således at der efterfølgende kan laves statistikudtræk på baggrund af maskingrupperne. Dette opsættes således: Under Økonomistyring Opsætning Dimensioner Dimensioner (Finans Opsætning Dimensioner Dimensioner) markeres dimensionen Maskingruppe. Klik på knappen Dimension og vælg Kontotype - standarddim.. Herved fremkommer følgende billede:

4 I feltet Tabel-id angives nummeret på Maskin-tabellen (kan findes ved hjælp af F6 i feltet), og i Værdibogføring angives Tvungen kode. Dimensionsværdikode udfyldes ikke, da der er flere mulige værdier (= flere maskingrupper). Havde der kun været tale om en mulig værdi (= én maskingruppe), kunne denne angives her og værdien ville så automatisk blive indsat på dimensionen. Når der efterfølgende oprettes en ordrelinje på f.eks. en maskinkøbsordre vil købsordren ikke kunne bogføres førend dimensionen Maskingruppe er angivet på ordrelinjen. Ved forsøg på bogføring uden dimension fremkommer en fejlmeddelelse: Kravet om at dimensionen Maskingruppe skal påføres, når maskintabellen anvendes, gælder overalt i systemet, dvs. du kan ikke angive, at det f.eks. kun er på købsordrer

5 Hvis man ønsker at det f.eks. kun er på enkelte finanskonti, at kravet om dimensionskoder skal være gældende, kan man i finanskontoplanen markere den eller de linjer, hvor man ønsker at der skal være en gældende regel vedr. bogføring med dimensionsværdier. F.eks. kan man angive at alle salgskonti vedr. nye maskiner, skal have en dimension for Sælger angivet, når der bogføres posteringer på disse konti. Marker linjerne i finanskontoplanen, der ønskes oprettet regel for: Vælg menuknappen Konto Dimensioner Dimensioner - flere, der åbner for nedenstående vindue: I feltet Værdibogføring kan der vælges mellem: <Blank> Tvungen kode Vælges hvis der ikke ønskes angivet et kriterium for dimensionen Vælges hvis der ønskes angivet en dimensionsværdi ved bogføring, men det er uden betydning hvilken dimensionsværdi der angives

6 Samme kode Ingen kode Vælges hvis der ved bogføring, altid ønskes angivet samme dimensionsværdi. Dimensionsværdien skal i dette tilfælde være angivet i feltet Dimensionsværdikode. Vælges hvis man ikke ønsker at der skal kunne angives dimensionsværdi ved bogføring på kontoen I eksemplet ovenfor er valgt at dimensionen Sælger altid skal være angivet ved bogføring, men at dimensionsværdien kan skifte fra postering til postering (Tvungen kode). Det anbefales at der tages kontakt til JMA, hvis man oplever problemer i forbindelse med definitionen af Værdibogføring. Globale dimensioner og Genvejsdimensioner De dimensioner, som hyppigst bruges, bør defineres som genvejsdimensioner. Dette bevirker at dimensionsværdier kan indtastes direkte i relevante skærmbilleder, f.eks. på salgsordrehovedet eller salgslinierne, i diverse kladder m.v. De dimensioner, der skal påføres alle posteringer, dvs. dimensioner der f.eks. angiver sted, lokation, afdeling, sælger/indkøber mv., kan med fordel oprettes som Globale dimensioner. En global dimension kan angives overalt i DSM Navision, f.eks. på ordrehoveder, hvor værdien automatisk opdateres på de tilhørende ordrelinjer. Du har mulighed for at definere 2 dimensioner som globale og 6 øvrige dimensioner som genvejsdimensioner. Globale dimensioner vises direkte på finansposterne, mens øvrige dimensioner vises i vinduet for dimensionsposteringer. Dimensionerne defineres som globale under Økonomistyring Opsætning Regnskabsopsætning (Finans Opsætning Regnskabsopsætning). Vælg fanen Dimensioner:

7 Du kan ikke indtaste direkte i felterne klik i stedet på knappen Funktion og vælg Rediger globale dimensioner. Herved fremkommer følgende billede: Indsæt de ønskede dimensioner i billedet og klik OK. Så fremkommer en advarsel: Klik JA, hvis du vil gennemføre ændringen. Herefter vil der fremkomme en kvitteringsmeddelelse:

8 Klik OK. Herefter returneres til regnskabsopsætningen, hvor de globale dimensioner nu fremgår af vinduet. Bemærk at de globale dimensioner også fremgår som genvejsdimension 1 og 2, da disse også fungerer på samme måde som øvrige genvejsdimensioner. Genvejsdimensioner kan efterfølgende påføres kladder og ordrelinjer, hvor man måtte have behov for at kunne påføre dimensionsværdierne. Eksempelvis kan man i finanskladden, påføre dimensionerne for Sted, Afdeling og Kundegruppe, ved at vælge Vis Vis kolonne fra Menulinjen. Følgende vindue fremkommer: Ved at sætte flueben ud for de kolonner man ønsker vist i kladdelinjen og afslutte med tryk på OK, fremkommer de valgte kolonner efterfølgende i

9 kladdevinduet, hvor dimensionsværdierne for de enkelte dimensioner kan påføres. Basisdimensionsopsætning Basisdimensionsopsætningen er en hjælpefacilitet, der gør det nemmere at anvende et bestemt felt på et stamkort, f.eks. på varekortet, som dimensionsværdi til en dimension. For eksempel hvis du ønsker at maskingruppe skal bogføres som dimensionsværdi på dimensionen Maskingruppe på alle transaktioner hvor maskinen indgår. I basisdimensionsopsætningen kan du oprette en regel der bevirker, at Maskingruppekode oprettes som dimensionsværdi til dimensionen Maskingruppe Maskingruppe indsættes som standarddimension under Maskine. Dette sker automatisk hver gang du påfører et maskingruppekode på en maskine. Reglen skal oprettes som vist i efterfølgende billede:

10 Hvis du ønsker at reglen skal slå igennem på allerede oprettede maskiner skal du klikke på knappen Funktion og vælge Opret basis dimensioner. Herved vil allerede oprettede maskiner blive løbet igennem og dimensionsværdier / standarddimensioner vil blive opdateret

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. Spærring/Kreditmax./Forfalden saldo på debitorer Spærring På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. De forskellige spærringsniveauer

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere