DR flytter pendlertrafik til Ørestad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DR flytter pendlertrafik til Ørestad"

Transkript

1 DR flytter pendlertrafik til Ørestad Jens Toft Wendelboe, stud. polyt. Simon Birkebæk, Via Trafik Claus Kirchoff Pedersen, Via Trafik INDLEDNING DR flytter pendlertrafik til Ørestad er et afgangsprojekt fra Ingeniørhøjskolen i København fra januar Projektet er blevet til i samarbejde med Danmarks Radio. DR planlægger at samle deres kontorer i hovedstadsområdet i et nyt domicil i Ørestad. Det er planen at udflytningen skal være gennemført inden år Formålet med udflytningen er, at skabe en fælles ånd blandt de ansatte, og at rationalisere produktionen af medieprodukter, herunder muligheden for at tilpasse de tekniske og fysiske rammer til fremtidens multimedieproduktioner. Desuden vurderer DR, at flytningen vil nedbringe udgifter til husleje og administration, samt nedbringe interne logistikproblemer og give større udnyttelsesgrad af teknisk udstyr. Flytningen får indflydelse på DR s medarbejderes transport mellem hjem og arbejdsplads. I projektet foretages derfor en undersøgelse af de ansattes nuværende transportforhold, samt en undersøgelse af de fremtidige transportmuligheder til Ørestad. Projektet er faseinddelt i en kortlægning af de ansattes nuværende transportmiddelvalg, en prognose for det fremtidige transportmiddelvalg, samt konsekvenserne af det fremtidige transportmiddelvalg. På baggrund af undersøgelserne er der udarbejdet en konsekvensvurdering, samt en pendlerplan, til brug i DR s videre planlægning. FORMÅL Formålet med projektet er at komme med forslag til, hvordan DR bedst kan håndtere de transportproblemer, der vil opstå efter flytning til det nye domicil. Her tænkes der hovedsageligt på de parkeringsbegrænsninger, der findes i lokalplanen for DR s nye byggeri i Ørestad Nord. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 KORTLÆGNING Nuværende forhold DR i Storkøbenhavn er lokaliseret på 9 forskellige adresser. Hovedparten af de ansatte arbejder i TV-Byen (6 af medarbejderstaben) og Radiohuset (25% af medarbejderstaben), hvor der produceres tv henholdsvis radio. De øvrige afdelinger er små, hver især beskæftiger mindre end 3% af medarbejderstaben. I det følgende fokuseres der på medarbejderne i TV-Byen og Radiohuset. Ved udgangen af 1998 havde DR medarbejdere i faste stillinger (dvs. ekskl. elever, freelance-ansatte og timelønnede) af de ansatte har deres arbejdsplads i hovedstadsområdet. TV-Byen Placeringen af TV-Byen nordvest for København giver bilpendlere fra Sjælland den fordel, at de undgår kørsel gennem København City, og dermed undgår den værste køkørsel. Pendlere bosiddende i København City har fordel af, at der på Hillerødmotorvejen er lavere trafikintensitet i retning væk fra København end i retning mod København om morgenen, og omvendt om eftermiddagen. Disse forhold betyder, at risikoen for kødannelse på vejen til og fra DR minimeres. TV-Byen er altså ganske fordelagtigt placeret i forhold til det overordnede motorvejsnet, hvilket giver gode forhold for de ansatte i TV-Byen, der ønsker at køre i bil til og fra arbejde. På TV-Byens arealer er der 800 gratis parkeringspladser til fri afbenyttelse for de ca ansatte. Den kollektive trafik på Mørkhøjvej ud for TV-Byen varetages af HT-ser, der skaber forbindelse til Husum Torv, Husum S-tog st. (2 km væk), Herlev S-tog st. (3 km væk), Buddinge S-tog st. (3 km væk), Gladsaxe trafikplads (1 km væk) og Rådhuspladsen. TV-Byen betjenes af 4 linier med ca. 20 ser/time i myldretiden. Der er ingen togstationer i umiddelbar nærhed af TV-Byen. Cykelstinettet til TV-Byen består af cykelstier langs overordnede veje såsom Hillerødmotorvejen, Mørkhøjvej og Frederikssundsvej. Der er ligeledes stier ved Vestvolden og Utterslev Mose. Fodgængere er henvist til fortove langs vejene, samt enkelte separate stier. Radiohuset Radiohuset er i dag lokaliseret i det indre København på Rosenørns Allé på Frederiksberg. Vejnettet omkring Radiohuset udgøres af trafikveje med hastighedsgrænser på km/h, samt mindre ensrettede lokalveje. Der er ingen motorveje i nærheden, som kan skabe en hurtig forbindelse ud af byen. Radiohuset er placeret på Frederiksberg, hvor der er indført parkeringsrestriktioner med maksimalt 2 timers gratis parkering. Den kollektive trafik på Rosengårdsvej ud for Radiohuset varetages af ser, der skaber forbindelse til Rådhuspladsen og Vesterport S-tog st. (1 km væk). 470 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

3 Radiohuset betjenes af 9 linier på Rosenørns Allé og på den nærliggende Åboulevarden. Radiohuset betjenes af ca. 35 ser/time i myldretiden. Cykelstinettet omkring Radiohuset består af cykelstier/-ruter langs de større veje. Fodgængere er henvist til fortove langs vejene. Fremtidige forhold Ørestad Det overordnede vejnet i Ørestad består af to nord-/sydgående trafikveje og flere øst-/vestgående fordelingsveje, som giver adgang til de enkelte bydele i Ørestad. Vejsystemet skal give gode adgangsforhold til Ørestad og dens forskellige byområder. Der er lagt vægt på, at de nye veje ikke giver anledning til store trafikstigninger på vejnettet udenfor Ørestad. I dag kan pendlere fra Sjælland uden større problemer køre til henholdsvis TV-Byen og til dels Radiohuset. I fremtiden vil pendlerne skulle fortsætte ad Motorringvejen, eller køre gennem København for at komme til Ørestad. Flytningen vil altså betyde øget transportafstand, og eftersom Motorringvejen og Indre København allerede i dag er stærkt belastet, også øget transporttid. Den kollektive trafikbetjening af Ørestad er primært bygget op omkring metroen, der kommer til at betjene Rigsarkivet st. som bliver stationen nærmest DR. Metroen bliver suppleret med i de områder, der ikke dækkes af metroen. Cykelstinettet omkring Ørestad består af cykelstier/-ruter langs de større veje, samt de nye veje i Ørestad. Der er desuden planlagt et net af rekreative stier. Fodgængere er henvist til fortove langs vejene. Lokalplanen stiller krav om at parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen, og må ikke overstige, 1 parkeringsplads pr. 200 m 2 etageareal. DR planlægger at bygge ca m 2, hvilket giver DR rådighed over 600 parkeringspladser. MEDARBEJDERUNDERSØGELSE Undersøgelsen af de trafikale forhold for DR i Ørestad, er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle DR s ansatte i hovedstadsområdet, dvs. de ansatte som bliver berørt af flytningen. Spørgeskemaundersøgelsens resultater er en vigtig forudsætning for det samlede projekt. Undersøgelsen foregik via DR s Intranet, Inline, hvor de ansatte via en elektronisk formular kunne deltage. I det følgende listes nogle af de positive og negative erfaringer, der blev opnået med en elektronisk formular til spørgeskemaanalysen: Fordele: Ulemper: o De indsamlede spørgekort skal o Undersøgelser via Intra-/Internet ikke efterfølgende digitaliseres, er kun interessante i og svarene bliver opsamlet direkte i en database. virksomheder, hvor størstedelen af de ansatte har daglig adgang til en computer med Internetadgang. o I løbet af undersøgelsesperioden o Det kræves, at virksomheden/ Trafikdage på Aalborg Universitet

4 o er det nemt at få oplysninger om, hvor mange svar der er indgået i databasen. Det er større chance for at man kan fange respondenternes opmærksomhed, da man kan anvende reminder s og evt. reklamere for undersøgelsen på forsiden af de ansattes indgangsside til Intra-/Internettet. o Det er muligt at begrænse antallet af formularens brugere, eftersom der kan indføres restriktioner for adgang til siden. o o institutionen har et solidt computernetværk med en webserver, der kan håndtere databaseopsamling via Internet. For at sikre sig at det tekniske udstyr fungerer ( fx at den elektroniske formular har fået kontakt med databasen) er det nødvendigt, at lave en pilottest til en udvalgt gruppe ansatte. Testen kan være ganske tidskrævende. Det er nødvendigt at overveje konsekvensen af, at den samme ansatte kan påvirke undersøgelsen ved at svare flere gange. Den elektroniske udgave blev suppleret med en papirudgave til ansatte uden adgang til en computer. Udsendelsen af papirudgaven og i særdeleshed den elektroniske udgave af spørgeskemaet krævede en del dialog med DR s teknikere m.m. - denne del af undersøgelsesforløbet bør ikke undervurderes. Der indløb i alt 778 svar fra de personer, som havde mulighed for at besvare spørgeskemaet. Dette giver en besvarelsesprocent på 27,3. Der var 24 spørgsmål, som var opdelt i fem grupper: Generelle spørgsmål (køn, alder, stilling, arbejdssted, arbejdstider). Turen til arbejdspladsen (bopæl, mødetid, rejsetid og -længde, transportmiddel, ophold undervejs). Turen fra arbejdspladsen (fyraften, transportmiddel, ophold undervejs). Fremtid - DR flytter til Ørestad (ændring i transporttid, samkørsel, flytte bopæl, skifte job). Spørgsmål rettet mod medarbejdere, som normalt benytter personbil til arbejde (brug af tjenestebil, accept af ekstra transporttid, betalt parkering). Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blev valideret ved en trafiktælling ved TV- Byen, samt ved en undersøgelse af om der var ansatte med bopæl i særlige områder, der havde ualmindeligt høje eller lave besvarelsesprocenter. Efter gennemførelsen af trafiktællingen ved TV-Byen blev den talte trafik sammenlignet med svarene fra spørgeskemaundersøgelsen. Sammenligningen blev foretaget udfra spørgsmål vedr. valg af transportmiddel til arbejde. Udfra trafiktællingen kunne det konkluderes, at transportmiddelvalget stort set var det samme på tælledagen som oplyst i spørgeskemaundersøgelsen. Dog var andelen af cyklister mindre på tælledagen end ved spørgeskemaundersøgelsen. Forskellen kan forklares med, at trafiktællingen blev foretaget senere på efteråret end spørgeskemaundersøgelsen, og oven i købet på en dag med regnbyger, hvor en del cyklister må formodes at have taget sen eller bilen til arbejde. Besvarelsesprocenterne for de ansatte fordelt på bopæle, viste at besvarelserne ikke havde store geografiske udsving. 472 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

5 På baggrund af disse overvejelser, blev undersøgelsen anset for at være tilstrækkelig nøjagtig til dens resultater kunne anvendes i det videre undersøgelsesforløb. Undersøgelsen viser, at 29% af de svarende bor i københavnsområdet (inkl. Frederiksberg og Amager), mens hele 45% bor i forstæderne til København. 6% bor i Roskilde Amt, mens 16% bor i Frederiksborg Amt. Resten af de svarende bor på det øvrige Sjælland, Fyn eller i Jylland. Det har vist sig, at 83% af medarbejderne maksimalt bruger 1 time på den daglige transport til arbejde, men af disse 83% bruger de 34% kun mellem 15 og 29 minutter (største enkeltgruppe). De resterende 17% bruger mere end 1 time på den daglige transport til arbejde. Den gennemsnitlige rejsetid for de svarende er på 30 minutter, hvilket stemmer godt overens med tommelfingerreglen om, at pendlere samlet bruger en time på transport hver dag, uafhængigt af transportmiddel og afstand. Længden af medarbejdernes bolig-arbejdsstedsrejse er også undersøgt. Den største enkeltgruppe, svarende til 23%, har mellem 5 og 10 kilometer til arbejde. Det har desuden vist sig, at hele 52% af de svarende har en transportafstand på mellem 0 og 15 km. Undersøgelsen har også omfattet medarbejdernes holdning til en samkørselsordning. Besvarelserne er gengivet i nedenstående. Svar Antal svar Andel af svar Vil medvirke med egen bil % Vil medvirke uden bil 71 9% Vil ikke medvirke % Har ikke svaret 31 4% Tabel 1. Interesse for samkørselordning Det bør desuden bemærkes, at 15% af medarbejderne har angivet, at de gør ophold på vej til arbejde og 36% fra arbejde. Figur 1 viser, at 47% af de ansatte der arbejder i TV-Byen kører i bil til arbejde, mens 20% cykler. 6% rejser med. Hvilket transportmiddel anvendte du på din tur til arbejdspladsen? (sæt evt. flere krydser) 2% Øvrige kombinationer af transportmiddel Motorcykel 10% PersonbilPas 3% 6% Har ikke besvaret sp. om nuværende transportmiddelvalg 1 PersonbilChauf 47% Cykel 20% Figur 1. Transportmiddelvalg for ansatte i TV-Byen Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Figur 1 viser, at 36% af de ansatte i Radiohuset kører til arbejde på cykel, mens 3 kører i bil. 4% rejser med. Hvilket transportmiddel anvendte du på din tur til arbejdspladsen? (sæt evt. flere krydser) Gang 3% Cykel Gang 3% Gang 2% Gang PersonbilChauf Anden Cykel Øvrige kombinationer af transportmiddel 10% Cykel 36% 4% Har ikke besvaret sp. om nuværende transportmiddelvalg 7% PersonbilChauf 3 Figur 2. Transportmiddelvalg for ansatte i Radiohuset Figur 2 viser, at 39% af de nuværende bilister fortsat vil køre i bil på arbejde når DR er flyttet. 30% svarer, at de vil skifte til kollektiv transport. 18% har endnu ikke besluttet om de vil blive ved med, at køre til arbejde i bil eller, om de vil skifte transportmiddel. Vil du skifte transportmiddel, når DR flytter til Ørestad? Ved ikke 18% Vil benytte kollektiv trafik 30% Vil benytte cykel/knallert 8% Vil fortsat køre bil 39% Andet 4% Vil benytte samkørsel Vil få pårørende til at køre 0% Figur 3. Skift i transportmiddelvalg efter DR s flytning til Ørestad (besvarelser fra dem som normalt kører i bil) 474 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

7 Figur 3 viser, at antallet af ture med kollektiv transport vil stige i både Frederiksborg Amt og i de Nordlige forstæder. Til gengæld er stigningen meget lille på Amager. Det kan forklares med at de fleste af de medarbejdere, der er bosat på Amager og i dag kører i bil, i fremtiden vil cykle eller køre i bil til arbejde. Stigning i antallet af kollektive ture (%) 32 til 50 (4) 28 til 32 (1) 26 til 28 (1) 24 til 26 (1) Ikke beregnet (Amager 0%) (5) Postnummerområde Antal kollektive ture i dag Antal kollektive ture i fremtid Stigning i antal ture København og Frederiksberg Amager Nordlige forstæder Nordvestlige forstæder Vestlige forstæder Frederiksborg Amt Roskilde Amt Øvrige Sjælland Figur 4. Stigning i antallet af kollektive ture (%) KONSEKVENSVURDERING OG PENDLERPLAN Vurderingen af de fremtidige transportforhold er fastlagt udfra besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen. I et af de 24 spørgsmål blev medarbejdere, som normalt benytter personbil til og fra arbejde spurgt om de vil skifte transportmiddel, når DR flytter til Ørestad. Der er en del medarbejdere (18%), som har svaret "ved ikke" på dette spørgsmål. Det er svært at vurdere, hvad denne gruppe af medarbejdere i fremtiden vil gøre, men der må være tale om en gruppe medarbejdere, der i fremtiden relativt let kan påvirkes til at vælge et andet transportmiddel end bilen. Dette skal ses i forhold til de medarbejdere som allerede i dag siger, at de også i fremtiden vil benytte bilen. For at belyse konsekvenserne af besvarelsen ved ikke i spørgeskemaundersøgelsen bruges tre scenarier for udviklingen, hvorved der opnås et spænd fra en ene yderlighed til en anden. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Scenario 1: alle medarbejdere fra kategorien "ved ikke" kører i bil. Scenario 2: alle medarbejdere fra kategorien "ved ikke" kører kollektiv transport. Scenario 3: alle svar fra kategorien "ved ikke" vælger andet; det kunne f.eks. være personer, der i fremtiden vil køre på cykel. Undersøgelsen viser, alt afhængig af hvilket scenario der er udgangspunktet, at der er behov for etablering af parkeringspladser ved DR s nye domicil. Det skal sammenholdes med, at det kun er tilladt at etablere 600 parkeringspladser. Det betyder at der i den værste situation vil være et underskud på 400 parkeringspladser, mens der i den bedste situation vil være parkeringspladser til alle de ansatte, der ønsker at køre til arbejde i bil. Hvorvidt parkeringskapaciteten vil være tilstrækkelig afhænger af de ubeslutsomme bilister, samt spørgsmålet om hvorvidt DR s tjenestevogne skal medtages i det samlede parkeringsregnskab eller ej (det står endnu hen i det uvisse). Undersøgelsen viser at der er en tendens til, at der vil opstå et underskud af parkeringspladser, hvilket kan gå hen og blive et problem for DR og DR s medarbejdere. Parkeringsproblemerne kan evt. løses vha. af en pendlerplan. Pendlerplanen er en oversigt over en række forslag til løsning af DR s fremtidige parkeringsproblemer. Forslagene kan alle stå alene, men det er også muligt at kombinere forslagene til en samlet løsning. Overordnet set findes to mulige løsningsmodeller, der begge vil kunne medvirke til at løse parkeringsproblemerne. Den første løsningsmodel omfatter løsninger, der øger udbudet af parkeringspladser, mens den anden løsningsmodel omfatter løsninger, der reducerer efterspørgslen på parkeringspladser. Øget udbud af parkeringspladser Det vil kun være muligt, at øge udbudet af parkeringspladser ved DR, hvis der kan opnås dispensation fra lokalplanen for Ørestad Nord, der er bestemmende for antallet af parkeringspladser ved bl.a. DR. På nuværende tidspunkt er der ingen tegn på, at DR kan få dispensation fra lokalplanen, hvorfor der i pendlerplanen er set bort fra løsninger, hvis eneste mål er at øge udbuddet af parkeringspladser. Det må så være op til DR at forhandle sig frem til en evt. dispensation, såfremt det skønnes nødvendigt. Reduktion af efterspørgsel på parkeringspladser Denne gruppe af løsningsforslag giver ikke flere parkeringspladser, men forudsætter i stedet at bilisterne ændrer adfærd som følge af flytningen. Det er her pendlerplanen kommer ind i billedet. En pendlerplan kan sammensættes på mange forskellige måder, men fælles for planerne er, at de inkluderer følgende elementer: flere personer i hver bil og overflytning af trafikanter fra biler til andre transportformer. Pendlerplaner retter sig mod personer med et transportmønster, der gentages mange gange i løbet af et år. Det vil sige, at pendlerplaner i høj grad handler om at påvirke vaner. 476 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

9 Eksempler på elementer, der vil kunne indgå i en pendlerplan for DR er opstillet i skemaet nedenfor. Løsningsforslag Bemærkninger Firmacykler Kan give positiv pr-værdi for DR Forbedrede cyklistforhold Findes allerede nogle faciliteter Distancearbejde Kan være svært foreneligt med nogle arbejdsopgaver Firmafinansieret månedskort Meget kostbart Betalt arbejdstid i og tog Kan være svært foreneligt med nogle arbejdsopgaver Samkørsel Der findes allerede en samkørselsordning hos DR Lokale kampagner Foldere, annoncer, konkurrencer m.m. Parkeringsmanagement Betalt parkering er upopulært blandt DR s ansatte Tabel 2. Oversigt over løsningsforslag, der reducerer efterspørgslen på parkeringspladser. I tilfælde af at de foreslåede virkemidler ikke viser sig tilstrækkelige til at løse parkeringsproblemerne, kan det være en løsning at indføre parkeringsmanagement til regulering af parkeringsbehovet. BRUG AF PROJEKTET Projektet er meget aktuelt og DR har fra starten været meget interesseret i undersøgelsen. Undersøgelsens brug, herunder pendlerplanens anbefalinger, afhænger af den løsningsmodel DR vælger at arbejde videre med, men under alle omstændigheder er det vigtigt at de foreslåede tiltag søges indarbejdet i udformningen af byggeriet før spaden sættes i jorden. Alternativet er at lade stå til, og lade de ansatte om selv finder ud af hvordan de vil transportere sig med eller uden parkering. Trafikdage på Aalborg Universitet

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Titel Emneindplacering Indlægsholder: Mobilitetsplaner for virksomheder 2 eksempler Hvordan styrer vi bytrafikken? Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Baggrund og formål Den

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Regionplantillæg. TV-byens fremtidige anvendelse. Retningslinier og redegørelse

Regionplantillæg. TV-byens fremtidige anvendelse. Retningslinier og redegørelse Regionplantillæg TV-byens fremtidige anvendelse Retningslinier og redegørelse Januar 2004 TV-byens fremtidige anvendelse Retningslinier og redegørelse Regionplantillæg til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Fingerplan 2007 og stationsnær lokalisering Jan Engell Arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet Region Skåne, Malmö, 29. februar 2008

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet

Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet af Mette Haas, Trafikplanlægger, DSB og Andreas Røhl, Trafikplanlægger, Banestyrelsen Begrebet Parkér & Rejs (herefter P&R) dækker over kombinationen af bil og kollektiv

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune

Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 2 1.1. DATA FOR SOMATIKKEN... 2 2. INDLEDENDE VURDERINGER VEDR. SYGEHUSPERSONALET...

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Metroens effekter på ansattes transportadfærd delundersøgelser efter åbningen af den københavnske metros anden etape på Frederiksberg

Metroens effekter på ansattes transportadfærd delundersøgelser efter åbningen af den københavnske metros anden etape på Frederiksberg Metroens effekter på ansattes transportadfærd delundersøgelser efter åbningen af den københavnske metros anden etape på Frederiksberg Lic.techn. Peter Hartoft-Nielsen, Center for Skov, Landskab og Planlægning

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen.

Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-34 Allerød Køge Kommune EVALUERING AF KAMPAGNE Telefon 48 Fax 48 43 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Aktiv Transport 14. december 9 1. Indledning

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Fingerplan 2007. Byerne og trafiksystemerne skal hænge sammen hvordan?

Fingerplan 2007. Byerne og trafiksystemerne skal hænge sammen hvordan? Fingerplan 2007 Byerne og trafiksystemerne skal hænge sammen hvordan? Peter Hartoft-Nielsen Civ.ing, lic. techn. Projektleder hovedstadsområdets planlægning By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Regionsstruktur á la Hovedstaden i Uffe Kousgaard. Afd. for systemanalyse. Danmarks Miljøundersøgelser

Regionsstruktur á la Hovedstaden i Uffe Kousgaard. Afd. for systemanalyse. Danmarks Miljøundersøgelser Regionsstruktur á la Hovedstaden i 1960 Uffe Kousgaard Afd. for systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 357 Regionsstruktur á la Hovedstaden i 1960 Indledning Et

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab Grøn Køreplan Nordjyllands Trafikselskab Forord Opgørelserne i denne Grønne køreplan viser heldigvis, at vi, i NT, er godt med, når det handler om at transportere os grønt. Som oftest er det også både

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen RESULTATER SAMLET KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen Hvilket parti stiller du op for? 10 6,3% Alternativ

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen...2 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...2 1.2 Besvarelsesprocenter...3 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Centerchef Per Gellert Lyngby 21. april 2015 1 Movia Trafikselskab for Sjælland og øerne Ejet af kommuner og regioner Ansvar for: Planlægning

Læs mere

Indsamling af data for rutevalg i kollektiv transport

Indsamling af data for rutevalg i kollektiv transport Indsamling af data for rutevalg i kollektiv transport Af Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Abstract I dette paper beskrives udformningen og resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere