Sammen om kræftsagen. Strategi for det frivillige engagement i Kræftens Bekæmpelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen om kræftsagen. Strategi for det frivillige engagement i Kræftens Bekæmpelse"

Transkript

1 Sammen om kræftsagen Strategi for det frivillige engagement i Kræftens Bekæmpelse

2 Sammen om kræftsagen Strategi for det frivillige engagement i Kræftens Bekæmpelse Indhold Indledning... 3 Værdier for det frivillige engagement... 4 Vision for det frivillige engagement... 5 Fire ambitioner for det frivillige engagement... 5 Ambition 1: Det skal være nemt og meningsfuldt at være frivillig... 5 Ambition 2: Der skal findes nye måder at engagere frivillige på... 5 Ambition 3: Mangfoldigheden blandt frivillige skal øges... 6 Ambition 4: Foreningsdemokratiet skal styrkes... 6 Frivilligindsats rammer og råderum... 7 Bilag... 8 Bilag 1. Tendenser i frivilligt arbejde... 8 Bilag 2. Involverede i strategiprocessen Bilag 3. Referencer

3 Indledning Frivillige har en central rolle i Kræftens Bekæmpelse. Det er frivillige, som gennem foreningsdemokratiet beslutter foreningens retning, samtidig med at frivillige udfører vigtige opgaver for at nå foreningens mål. Det frivillige engagement er vigtigt både fordi der kan løftes flere opgaver til gavn for kræftsagen, og fordi engagementet skaber relationer, nærhed og et stærkt fundament i befolkningen. Det frivillige engagement i Kræftens Bekæmpelse er stærkt og solidt, og mange danskere gør en uvurderlig frivillig indsats for kræftsagen på vidt forskellige måder. Denne strategi bygger videre på dette stærke engagement. Strategien fokuserer således på det, som vi kan styrke og blive bedre til samtidig med at vi fortsætter med at gøre det, som fungerer godt. I forbindelse med strategiprocessen har Frivilligindsats kortlagt en række tendenser, som kan påvirke det frivillige engagement i fremtiden (illustreret i bilag 1). Strategien tager højde for disse tendenser, samtidig med at den afspejler den udvikling, vi gerne ser i det frivillige engagement i foreningen. Hele tiden med henblik på at Kræftens Bekæmpelse skal være en stærk forening, som formår at tiltrække og engagere mange forskellige danskere som frivillige. Hvis vi opnår det, kan vi nå endnu flere danskere med vores budskaber og løfte endnu flere opgaver til gavn for kræftsagen. Vores mål er, at strategien vil blive læst og brugt af både frivillige og medarbejdere i Kræftens Bekæmpelse, således at vi alle arbejder ud fra en fælles vision og fælles ambitioner for det frivillige engagement. Vi håber, at både medarbejdere og frivillige vil bruge strategien som et arbejdsredskab til at udvikle og planlægge de frivillige opgaver. Strategien er bygget op om en vision og fire ambitioner for det frivillige engagement i : Vision Kræftens Bekæmpelse er et stærkt fællesskab, hvor frivillige gør en tydelig forskel i arbejdet for et liv uden kræft. Ambition 1 Det skal være nemt og meningsfuldt at være frivillig. Ambition 2 Der skal findes nye måder at engagere frivillige på. Ambition 3 Mangfoldigheden blandt frivillige skal øges. Ambition 4 Foreningsdemokratiet skal styrkes. Ambitionerne er udviklet på baggrund af en række interviews og workshops med frivillige og medarbejdere i Kræftens Bekæmpelse samt forskere og medarbejdere i andre foreninger (se bilag 2 for et overblik over de involverede i processen). I 2017 vil Frivilligindsats i samarbejde med andre afdelinger fastlægge de konkrete initiativer, som igangsættes for at opfylde de fire ambitioner. I det følgende afsnit skitseres først vores værdier for det frivillige engagement. Værdierne er de briller, som strategien bør læses igennem. Herefter udfoldes visionen og ambitionerne. Da Frivilligindsats i samarbejde med andre afdelinger er ansvarlig for strategiens udmøntning, beskriver det sidste afsnit Frivilligindsats rammer og råderum. God læselyst! Med venlig hilsen Charlotte Gerhauge, afdelingschef i Frivilligindsats 3

4 Værdier for det frivillige engagement Grundlaget for visionen og ambitionerne er Kræftens Bekæmpelses værdier og den tilgang, vi ønsker, i forhold til det frivillige engagement i Kræftens Bekæmpelse. Nøgleordene her er involvering, fællesskab, anerkendelse, ejerskab og ansvar. Kræft berører en stor del af den danske befolkning, og kræftsagen er en folkesag, som mange gerne vil engagere sig i. Kræftens Bekæmpelse arbejder for at skabe de bedste rammer og muligheder for, at man kan engagere sig i kræftsagen. Derfor er vi optagede af, hvad der motiverer mennesker til at engagere sig, og hvad vi kan gøre for, at fællesskabet understøtter og imødekommer dem. Vi tror på, at mennesker engagerer sig personligt og søger fællesskab og personlige relationer omkring det, de brænder for. Gode relationer og mulighed for involvering giver mening, og mening giver ansvar og ejerskab. Kræftens Bekæmpelse vil derfor være et fællesskab, der inviterer til personlige relationer, mulighed for at involvere sig og påtage sig et ansvar. Frivillige i Kræftens Bekæmpelse defineres som alle, der yder en frivillig og ulønnet indsats for kræftsagen gennem Kræftens Bekæmpelse (se evt. Social- og Indenrigsministeriets definition). Der er mange muligheder for at engagere sig som frivillig i Kræftens Bekæmpelse med stor variation i forhold til tidsforbrug og opgaver. Som frivillig kan man blandt andet indsamle penge, oplyse om forebyggelse af kræft, støtte kræftpatienter og lave politiske indsatser over for kommunen. Frivillige arbejder oftest inden for et eller flere af disse områder: Foreningsdemokratiet Forebyggelse Fundraising Patientstøtte Vi ønsker at arbejde ud fra følgende tilgang til det frivillige engagement, som tager udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses værdier: Troværdighed: Vi står ved det, vi siger. Vi har tydelige forventninger til hinanden, og vi sørger for at afstemme vores forventninger med hinanden. Åbenhed: Vi er gennemsigtige og lydhøre, og vi involverer, samskaber og eksperimenterer. Respekt: Vi har respekt for hinandens forskelligheder og for aftaler og betroede midler. Engagement: Vi anerkender, er åbne over for hinandens engagement og griber gode idéer. Vi giver plads til, at den enkelte oplever udvikling og ejerskab i forhold til sin opgave eller sit projekt. Medmenneskelighed: Vi er i relation med hinanden, og vi vil kende mennesket bag engagementet. Historierne knytter os sammen og skaber fællesskab. 4

5 Vision for det frivillige engagement Vision: Kræftens Bekæmpelse er et stærkt fællesskab, hvor frivillige gør en tydelig forskel i arbejdet for et liv uden kræft. Det betyder, at frivillige i Kræftens Bekæmpelse gør en tydelig forskel for kræftsagen, at de oplever det frivillige engagement som meningsfuldt, og at man har mulighed for at engagere sig i det omfang, man kan. Kræftens Bekæmpelse vil således skabe rammerne for et fællesskab, som frivillige er stolte af at være en del af. Fire ambitioner for det frivillige engagement Visionen er omsat i fire ambitioner for det frivillige engagement. Nogle af ambitionerne er nogle afdelinger eller frivilliggrupper allerede godt i gang med, men det er områder, som fortsat kan udvikles og styrkes. Der vil også være forskel på, hvor relevante de enkelte ambitioner er for de forskellige afdelinger og frivilliggrupper, og hvor det giver mest mening at fokusere sin indsats. Ambition 1: Det skal være nemt og meningsfuldt at være frivillig Forskning viser, at danskerne i dag bruger færre timer på frivilligt arbejde end tidligere. Det er endnu ikke en udvikling, vi kan se i Kræftens Bekæmpelse, men det kan få betydning for foreningen i de kommende år. Når man oplever, at man ikke har meget tid til frivilligt arbejde, bliver det så meget desto vigtigere, at man som frivillig oplever, at tiden bruges meningsfuldt, og at det er tydeligt, hvordan man gør en forskel. Hvis Kræftens Bekæmpelse fortsat skal kunne tiltrække frivillige, er det således vigtigt, at vi bliver bedre til at gøre det nemt og meningsfuldt at gøre en frivillig indsats for kræftsagen. Det handler ikke nødvendigvis om, at den frivillige opgave skal være let at udføre, men om at rammerne og en tydelig forventningsafstemning er på plads, så det er nemt at gå i gang med opgaven. Frivillige er løbende i kontakt med mange samarbejdspartnere både medarbejdere, andre frivillige, lokalsamfund og kommune. Som frivillig skal man ofte forholde sig til mange informationer. Kræftens Bekæmpelse vil bidrage til at skabe tydelighed og overblik ved at kommunikere klart og målrettet og ved at sikre koordinering og vidensdeling på tværs. Det gælder især lokalt, hvor mange frivillige efterspørger mere information og koordinering på tværs af aktiviteter og frivilliggrupper. Ambition 2: Der skal findes nye måder at engagere frivillige på Mange danskere ønsker at engagere sig i frivilligt arbejde. Men hvor man tidligere engagerede sig i længere tid, er der i dag mange, som ikke er interesserede i et langvarigt engagement, og som ikke føler en tilknytning til en bestemt sag eller forening. Ofte opstår engagementet spontant, og man har lyst til at gøre noget her og nu. Den type frivillighed formår Kræftens Bekæmpelse ikke altid at gribe. I Kræftens Bekæmpelse er vi gode til at engagere de danskere, som gerne vil gøre en frivillig indsats i en længere periode. Der er en række muligheder for at udvikle sig selv og sine opgaver samt påtage sig mere ansvar. Det skal der fortsat være. Men Kræftens Bekæmpelse skal også blive bedre til at imødekomme og tage imod de danskere, som gerne vil engagere sig kortvarigt. Det kræver måske, at 5

6 vi skal organisere os anderledes, men det kræver især, at vi beslutter, at de, der vil engagere sig inden for vores rammer, så vidt muligt bydes velkommen og anerkendes for deres indsats. Vi vil skabe flere muligheder for, at frivillige kan engagere sig i både små og store opgaver. Der skal fortsat være opgaver med klare rammer. Det kan være opgaver, som er konkrete og klart definerede, eller opgaver, hvor det er tydeligt, at man er med til at udvikle eller lede en aktivitet. Det kræver, at vi bliver bedre til at involvere og udvikle nye aktiviteter sammen, og at vi bliver bedre til at rumme nye idéer og muligheder for udvikling. Det kræver også, at vi tør udfordre vores struktur og den måde, hvorpå opgaverne i dag fordeles mellem frivillige og medarbejdere. Ambition 3: Mangfoldigheden blandt frivillige skal øges Kræftens Bekæmpelse formidler mange budskaber og tilbud til danskerne. Vi oplever, at gennemslagskraften er størst, når borgere og patienter kan spejle sig i de frivillige, som de møder lokalt. Eksempelvis vil unge, der mødes af en ung frivillig, i højere grad være lydhøre, end hvis de mødes af en ældre frivillig. Ligeledes kan aktivitet tiltrække flere mænd, når frivillige mænd bidrager til aktiviteten. Arbejdet mod en mere mangfoldig frivilliggruppe bør altid tilrettelægges med udgangspunkt i de konkrete opgaver og de lokale behov. I Kræftens Bekæmpelse er der overordnet set få frivillige under 40 år, få mænd og få med en anden etnisk baggrund end dansk, og der er således målgrupper, som vi har svært ved at nå. For at sikre at Kræftens Bekæmpelse er en stærk forening for hele Danmark, vil vi derfor arbejde for en mere mangfoldig frivilliggruppe. Lykkes vi med det, vil vi som forening stå på et stærkere folkeligt fundament, som i højere grad afspejler den danske befolkning. Endvidere vil en mangfoldig frivilliggruppe med mange forskellige perspektiver kunne bidrage til endnu mere dynamik og udvikling i de frivillige opgaver. Vi vil blive bedre til at komme tættere på de grupper, vi i dag har svært ved at nå. På nogle områder vil det dog ikke være Kræftens Bekæmpelse, som er bedst til at nå andre grupper. Her vil vi i højere grad indgå samarbejde med andre foreninger eller andre, som har kontakt til og kender grupperne. Ambition 4: Foreningsdemokratiet skal styrkes Lokalforeninger, regionsudvalg og hovedbestyrelse udgør kernen i Kræftens Bekæmpelses foreningsdemokrati. De sikrer det demokratiske fundament, og de beslutter den fælles retning for foreningen, når repræsentantskabet træder sammen en gang årligt. Koordinering mellem disse tre politiske niveauer er vigtig, og den kan styrkes endnu mere. Lokalforeningerne har en særligt vigtig rolle med at sikre den lokale folkelige forankring som kulturbærere og politisk talerør. Men mange frivillige i lokalforeningerne synes, at de har alt for travlt, ligesom de oplever, at det er svært at tiltrække og fastholde nye frivillige. Der er derfor et behov for at støtte lokalforeningerne i at udvikle og organisere sig, så opgaverne fordeles på flere hænder, samtidig med at vi værner om den lokale forankring. Mange frivillige engagerer sig i længere tid i andre frivilligaktiviteter end lokalforeningerne. Nogle af disse frivillige vil gerne involveres i foreningens udvikling, uden at de har tid eller lyst til at engagere sig i en lokalforening. De kan have andre perspektiver på foreningens udvikling eller på lokalforeningens arbejde, som kan være vigtige at lytte til. Vi skal derfor blive bedre til at nytænke, hvordan vi kan bygge bro mellem lokalforeninger og andre engagerede frivillige. 6

7 Frivilligindsats rammer og råderum Denne strategi gælder for det frivillige engagement på tværs af foreningen. Da Frivilligindsats er ansvarlig for at udmønte strategien i samarbejde med andre afdelinger, er fokus i dette afsnit på Frivilligindsats rammer og råderum. Den overordnede ramme for Frivilligindsats arbejde er Kræftens Bekæmpelses vision om et liv uden kræft, 2020-målene, værdierne samt de mål, som vedtages af hovedbestyrelsen. Frivilligindsats formål er at sikre de bedst mulige rammer for, at frivillige kan gøre en forskel i arbejdet for et liv uden kræft samt understøtte, at foreningens demokratiske fundament fortsat styrkes og udvikles. Frivilligindsats kerneopgave er således at understøtte og udvikle det frivillige engagement på tværs af foreningens afdelinger. Afdelingen har i forhold til kerneopgaven følgende opgaver: At understøtte frivillige, der har idéer til nye frivilligaktiviteter At skabe overblik og sammenhæng over frivilligområdet At facilitere foreningsdemokratiet samt skabe bevidsthed blandt medarbejdere og frivillige om foreningsdemokratiet At understøtte og kvalificere medarbejderes arbejde med frivillige At være foreningens eksperter i forhold til frivillighed, herunder at være på forkant med udviklingen på det frivillige område At arbejde på at skabe et fælles vi blandt medarbejdere og frivillige. Opgaverne er mere konkret beskrevet i Frivilligindsats handleplaner. Frivilligindsats er opdelt i afdelingsledelsen og de tre enheder: Igen, Involvering & Indsamling samt Ressourcer og Udvikling. 7

8 Bilag Bilag 1. Tendenser i frivilligt arbejde - i samfundet og i Kræftens Bekæmpelse Flere ressourcestærke frivillige Nye typer af frivillige, som engagerer sig i mange forskellige sager (ad hoc-frivillige) Danskerne bruger færre timer på frivilligt arbejde, men donerer flere penge Stærk foreningsstruktur Udfordringer omkring lokal koordination mellem frivillige Udfordringer med trivsel i lokalforeningerne Manglende mangfoldighed blandt frivillige men mangfoldighed i måderne at engagere sig på Verden er i opbrud Mange har lyst til at engagere sig og tage ansvar,s særligt i forhold til det, som opleves som lokalt og autentisk. Sociale medier gør det nemmere at skabe fællesskaber Øget konkurrence med mange muligheder for at engagere sig Flere frivillige ønsker resultater/kompetencer til CV et Stor tilslutning til aktiviteter med klare mål og opgaver Kommunerne bruger i stigende grad frivillige til velfærdsopgaver Færre frivillige er medlemmer af den organisation, de arbejder frivilligt i 8 Stigning i deleøkonomi og platformsbaserede former for frivillighed

9 Bilag 1 fortsat. Tendenser i frivilligt arbejde I forbindelse med strategiprocessen har Frivilligindsats kortlagt en række tendenser, som kan påvirke det frivillige engagement i fremtiden, både i Kræftens Bekæmpelse og i resten af samfundet. Disse tendenser er illustreret på s. 8 og uddybes på de følgende to sider. Ikke alle tendenser er lige vigtige eller vil have lige stor indflydelse på det frivillige engagement i Kræftens Bekæmpelse. Men vi bør alligevel forholde os til tendenserne, da de kan få indflydelse på det frivillige engagement i foreningen i de kommende år. Tendenserne er udformet på baggrund af en række interviews og workshops med frivillige og medarbejdere i Kræftens Bekæmpelse samt forskere og medarbejdere i andre foreninger. Tendenserne er således baseret dels på undersøgelser, dels på observationer eller oplevelser fra deltagerne i workshops og interviews (se evt. fodnoterne i bilag 3 for baggrunden for den enkelte tendens). I samfundet (uden for den stiplede linje i modellen): Nye typer af frivillige, som engagerer sig i mange forskellige sager (ad hoc-frivillige) Der bliver flere af de nye typer frivillige, som ikke trives i de klassiske rammer for det frivillige arbejde, og som ikke nødvendigvis er engageret i den samme sag over længere tid. De stiller krav om en hurtig og uformel tilgang til det frivillige arbejde, og det er ekstra vigtigt, at deres frivillige opgaver opleves som meningsfulde 1. Flere ressourcestærke frivillige Det er især de højtuddannede, de ældre (over 65 år), de erhvervsaktive samt familier med børn eller en kombination af disse indikatorer som er frivillige 2. Danskerne bruger færre timer på frivilligt arbejde, men donerer flere penge Antallet af timer, som bruges på frivilligt arbejde, er faldet markant. Dog ikke når der kigges på de ældre, hvor antallet af timer er stigende. Samtidig er danskernes gaver og bidrag mere end fordoblet i løbet af knap 10 år 3. Flere frivillige ønsker resultater/kompetencer til CV et Mange frivillige er interesserede i at kunne omsætte deres frivillige indsats til resultater eller kompetencer på deres CV 4. Færre frivillige er medlemmer af den organisation, de arbejder frivilligt i Der er en tendens til, at selve aktiviteten bliver vigtigere end tilknytningen til foreningen. Det ses også ved, at der er et fald i den medlemsbaserede frivillighed, dvs. der bliver færre og færre, som er medlemmer af den forening, de er frivillige i 5. Verden i opbrud giver mange lyst til at engagere sig Flygtningekrisen, terror og konflikter i andre dele af verden er eksempler på en oplevelse, mange danskere har, af, at verden er i opbrud. Det giver mange en trang til at påtage sig et samfundsansvar og til at engagere sig i fællesskaber, gerne i nære, lokale og autentiske fællesskaber, hvor der er mulighed for at gøre en forskel 6. 9

10 Sociale medier gør det nemmere at skabe fællesskaber Med de sociale medier er det blevet langt nemmere at skabe fællesskaber med andre, som vil engagere sig i den samme sag, hvor den fysiske afstand tidligere kunne gøre det vanskeligt at finde andre med samme engagement. Det skaber flere og nye måder at engagere frivillige på 7. Øget konkurrence med mange muligheder for at engagere sig Mange organisationer, foreninger, bevægelser osv. er blevet langt mere opmærksomme på potentialet i det frivillige arbejde. Der er derfor langt flere muligheder for at engagere sig som frivillig end tidligere 8. Kommunerne bruger i stigende grad frivillige til velfærdsopgaver Der er også blevet langt flere muligheder for at lave frivilligt arbejde i kommunerne. Kommunerne har i langt højere grad særligt fokus på at opbygge samarbejder med frivillige, og mange kommuner arbejder sammen med frivillige, som ikke er organiserede i foreninger 9. Deleøkonomi og platformsbaserede former for frivillighed Deleøkonomi, særligt gennem internetbaserede platforme, er en tendens, som hviler på netværk, tillid og uformel organisering. Dét, at deleøkonomien er blevet lettere tilgængelig for mange, kan også påvirke måden, der arbejdes frivilligt på 10. I Kræftens Bekæmpelse (inden for den stiplede linje i modellen): Stærk foreningsstruktur Kræftens Bekæmpelse er organiseret med lokalforeninger i næsten alle kommuner, regionsudvalg i de fem regioner samt hovedbestyrelsen. Der er således en stærk foreningsstruktur, som matcher den offentlige struktur i kommuner, regioner og staten. Udfordringer omkring lokal koordination mellem frivillige Mange frivillige efterspørger mere koordination og vidensdeling på tværs af frivilligaktiviteter. Det gælder både frivillige i lokalforeningerne, hvor der er et stort ønske om at tage ansvar for de lokale aktiviteter, og frivillige uden for lokalforeningerne, som gerne vil vide, hvilken ramme de er en del af 11. Udfordringer med trivsel i lokalforeningerne Omkring hver tredje lokalforeningsfrivillig og knap hver anden lokalforeningsformand oplever nogle gange stress eller travlhed ved tanken om deres frivilligopgaver 12. Manglende mangfoldighed blandt frivillige Størstedelen af de frivillige i Kræftens Bekæmpelse er kvinder over 60 år. Der er således få frivillige under 40 år, få mænd og få med en anden etnisk baggrund 13. men mangfoldighed i måderne at engagere sig på De frivillige i Kræftens Bekæmpelse har dog en mangfoldig tilgang til deres måde at engagere sig på. Nogle frivillige engagerer sig fast, mens andre har en mere ad hoc tilgang til det frivillige arbejde 14. Stor tilslutning til aktiviteter med klare mål og opgaver Mange frivillige i Kræftens Bekæmpelse efterspørger konkrete og trinvise vejledninger til de frivillige opgaver. De frivilligopgaver, som er bedst beskrevet og nemmest at gå til, er også de opgaver, som vi oplever størst tilslutning til

11 Bilag 2. Involverede i strategiprocessen I løbet af september til november 2016 er der afholdt workshops med: Frivillige i Aalborg Frivillige i Aarhus Frivillige i Roskilde Frivillige i ungegruppen i Odense Mellemledere i Frivilligindsats Medarbejdere i Frivilligindsats (to workshops) Ansatte fra næsten alle afdelinger, som arbejder med frivillige, i Kræftens Bekæmpelse Udvalget for det frivillige arbejde Områdechefer i Patientstøtte & Lokal Indsats Herudover er der i samme periode afholdt interviews med: I Kræftens Bekæmpelse: Dorthe Crüger, formand Finn Christensen, Frivilligindsats Claus Fahrendorff, Kommunikation Leif Vestergaard Pedersen, direktør Trine Sisbo, Fundraising & medlemmer Laila Walther, Patientstøtte & Lokal Indsats Eksterne: Thomas P. Boje, Professor, RUC, medlem af Udvalget for det frivillige arbejde Connie Yilmaz Jantzen, Centerleder, Center for Diakoni og Ledelse, medlem af Udvalget for det frivillige arbejde Annette Jørgensen, Roskilde Festival Lars Linderholm, Ældresagen Jesper Thyrring-Møller, kommunaldirektør, Hedensted kommune, medlem af Udvalget for det frivillige arbejde 11

12 Bilag 3. Referencer Tendenserne, som er skitseret i bilag 1, er baseret på nedenstående referencer. Tendenserne er desuden blevet præsenteret for deltagerne på flere workshops, som har været med til at udvikle og validere de tendenser, som er indsamlet. 1 Oplæg fra Julia Hunt, Ingerfair, for Kræftens Bekæmpelse samt artiklen om Samfundets udvikling og de seks typer frivillige, Ingerfair, Professor Thomas P. Boje i interview samt rapporten Udviklingen i frivilligt arbejde , SFI, Professor Thomas P. Boje samt artiklen om Danskerne vil hellere give gaver end arbejde frivilligt, Altinget, Observationer fra ansatte i Kræftens Bekæmpelse på en workshop, oktober Rapporten Udviklingen i frivilligt arbejde , SFI, 2014, s Oplæg af Rune Baastrup på Djøf s NGO-dag samt observationer fra ansatte i Kræftens Bekæmpelse. 7 Rapporten Udviklingen i frivilligt arbejde , SFI, 2014, s Rapporten Udviklingen i frivilligt arbejde , SFI, 2014, s Her er de kommunale chefers syn på frivillighed, Altinget, Observationer fra ansatte i Kræftens Bekæmpelse på to workshops, september og oktober Observationer fra frivillige i Kræftens Bekæmpelse på fire workshops, oktober Trivselsundersøgelse alle frivillige, Kræftens Bekæmpelse, Trivselsundersøgelse alle frivillige, Kræftens Bekæmpelse, Observationer fra ansatte i Kræftens Bekæmpelse på en workshop, oktober Observationer fra ansatte i Kræftens Bekæmpelse på en workshop, september

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Maj 2016 HR Stillings- og personprofil Frivilligchef i Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Tel +45 3525 7500 Fax +45 3525 7701 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

Læs mere

Din indsats som frivillig har afgørende betydning. Frivillig i Kræftens Bekæmpelse

Din indsats som frivillig har afgørende betydning. Frivillig i Kræftens Bekæmpelse Din indsats som frivillig har afgørende betydning 1 Din indsats som frivillig har afgørende betydning er udgivet af 2013. Tak til de mange frivillige, der har givet input og kommentarer til indholdet.

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN VISION KRÆFT I TAL VI VIL ET LIV UDEN KRÆFT A B VELKOMMEN TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE MISSION C A. En ud af tre får kræft. B. To ud af tre bliver pårørende. C. Fire ud

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Januar 2015 HR Stillings- og personprofil Chef for Økonomi & Administration i Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Tel +45 3525 7500 Fax +45 3525 7701 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre,

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj Frivillige - hvorfor og hvordan Rie Frilund Skårhøj ? Særlige udfordringer, tanker eller forventninger til emnet? Frivillighed - definition Frivilligt arbejde er ulønnet udføres ikke overfor nærmeste familie

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh Landsseminar 9. maj 2015 v/adm. direktør Kim Høgh Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd December Hovedbestyrelsesmøde

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Marts 2014 Stillings- og personprofil Chef for Fundraising & Medlemmer i Kræftens Bekæmpelse HR Strandboulevarden 49 2100 København Ø Tel +45 3525 7500 Fax +45 3525 7701 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere