MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION FOR TØNDER BANK/11 KONKURRENCE/12

2 LEDER Harry Max Friedrichsen, kredsformand MEGET AT GLÆDES OVER Jeg er fra tid til anden blevet mødt med spørgsmålet om, hvor Sydbank-ånden er blevet af. Og med baggrund i den megen fusionsomtale, der har været i medierne, er jeg også blevet spurgt, om Sydbank fusionerer med Jyske Bank. Til det sidste spørgsmål har jeg med fuld overbevisning svaret, at der bestemt ikke er tanker herom. Tværtimod har vi i bankbestyrelsen vedtaget, at Sydbank fortsat vil være en selvstændig bank på egne præmisser. Det fastslog direktionen også på Rigets almindelige tilstand møder og det er meget glædeligt. Direktionen var på møderne også inde på Sydbank-ånden, hvor det blev nævnt, at den trænger til en genopfriskning. Sydbankånden har gennem tiderne dannet grundlaget for den måde, vi agerer og samarbejder på i banken. Den har sin rod i det værdigrundlag, der er nedfældet i Den blå tråd, og som hviler på de fire nøgleord: Kompetent, troværdig, imødekommende og konkurrencedygtig. De fire nøgleord er vigtige, men i sig selv ikke tilstrækkelige. Det afgørende er, at vi hver især ved, hvad der menes med ordene, og handler herefter. Det er noget, der løbende skal arbejdes med på tilsvarende måde som Sydbank-ånden skal plejes. Det har været forsømt, men det rådes der nu bod på med en revitalisering af Den blå tråd og denne gang med en bred involvering af medarbejderne i banken. Det er også meget glædeligt. Og der er mere, vi kan glæde os over. I TÆNK penge fremstår Sydbank som den bedste rådgivningsbank. I EPSI-undersøgelsen over kundetilfredsheden ligger vi på en 2. plads på privatmarkedet og på en 3. plads på erhvervsområdet. I Aalund-undersøgelsen er vi fortsat banken med de mest tilfredse erhvervskunder. Hvad kan vi gøre for dig er af medieeksperter vurderet til at være et rigtigt godt og holdbart slogan. Alt sammen positive forhold som bidrager til at styrke bankens image. Kapitalmæssigt står banken på et solidt fundament og med en stab af dygtige og engagerede medarbejdere er Sydbank i det hele taget godt rustet til at klare fremtidens udfordringer. I kredsbestyrelsen er der også meget, vi kan glæde os over. Det er nu godt et år siden, vi overgik til at være en fuldtids kredsbestyrelse. Det har medført en højere grad af professionalisering, som kommer til udtryk i mange sammenhænge både i forhold til banken og i forhold til det politiske arbejde i Finansforbundet. I relation til banken viser det sig blandt andet i forhandlingerne om lokalaftaler, og i forhold til Finansforbundet er vi blevet mere dagsordenssættende i det politiske arbejde. Som det fremgår, er der meget at glæde sig over, men der er fortsat også mange udfordringer for os alle i banken Det gælder ikke mindst på kompetenceområdet, hvor det er stadig mere vigtigt løbende at udvikle kompetencerne, så man som minimum kan bevare sin markedsværdi. Det er en udfordring, vi alle står overfor, og hver især er ansvarlige for at håndtere. Når dette er sagt, synes jeg dog, at vi skal glæde os over, at der er så meget, vi kan glæde os over. Selvom der i skrivende stund er nogen tid til jul, benytter jeg alligevel lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår. Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Telefax: Redaktion: Kim Holmer (ansv.) Poul Erik Ravn Pedersen Ulla Spaabæk Journalist Carsten Jørgensen, Kommunikation, Finansforbundet Design og produktion: Grafix, Aabenraa Oplag: Foto: Finansforbundet, Stig Stacig og Sydbank Kreds Indlæg: Redaktionen modtager gerne indlæg fra medlemmer deadline: 7. januar 2013 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet. 2 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

3 LANDSMØDE I FINANSFORBUNDET POLITIK ER SPÆNDENDE Fire debutanter i Sydbank Kreds delegation fortæller om deres oplevelse af at deltage i Finansforbundets landsmøde Af journalist Carsten Jørgensen Ja, Finansforbundets ambitioner ER høje, sådan indledte næstformand Solveig Ørteby, hendes beretningstale og fortsatte; Det er de, fordi vores medlemmer er vores kunder, vores grundlag og udgangspunkt for alt det, vi laver. Det er et ansvar og en tillidserklæring som vi skal tage alvorligt og som kræver høje ambitioner. Medlemmerne i Finansforbundet er nemlig medlemmer af en stærk organisation, som giver fuld valuta for pengene. Vi har styrken til at håndtere de udfordringer, vi står overfor. For dem er der mange af. Vi har ressourcerne, robustheden og kompetencerne til at møde dem. Det skal vi bruge som rygstød men det må aldrig blive en sovepude Med denne indgangsbøn fra næstformanden knoklede 239 delegerede til Finansforbundets landsmøde i dagene oktober i Bella Center i København i døgndrift med især at diskutere, hvilke områder forbundet skal fokusere sin indsats på i de kommende år. Blandt de mest hårdtarbejdende var de 11 delegerede fra Sydbank Kreds. Fire af dem deltog i landsmødet for første gang, og på side 4 og 5 kan du læse om, hvad de fik ud af det. Sydbank Kreds delegationen med Finansforbundets formandskab. Forrest fra venstre: Gitte Larsen (TM Randers), Gitte Demant, Gardi Nommesen (TM Varde), Margrethe Weber, Lone Vindfeld Mikkelsen (sekretær), Poul Erik Ravn Pedersen. Baggerst fra venstre: Kent Petersen (formand for FF), Solveig Ørteby (næstformand FF), Michael Budolfsen (næstformand FF), Kate Hansen (TM Odense), Kim Holmer, Ulla Spaabæk, Henning Damm Johansen (TM CBF), Harry Max Friedrichsen, Erik Jepsen, Jarl Oxlund. SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 3

4 LANDSMØDE I FINANSFORBUNDET Kim Holmer på talerstolen KIM HOLMER Hvordan var det at være med til landsmøde for første gang? Det var en spændende og intens oplevelse at være så direkte involveret i beslutningsprocessen omkring de kommende indsatsområder. Jeg står tilbage med en oplevelse af, at vi fra Sydbank Kreds har haft indflydelse på det endelige resultat. Hvad har gjort mest indtryk? Jeg er endnu engang blevet bekræftet i min opfattelse af, at Finansforbundets formandskab gør et fantastisk flot stykke professionelt og samtidig nærværende arbejde. Det er ikke mindre end imponerende. Min første tale på Landsmødet var også noget jeg så frem til med spænding og lidt nervøsitet. Der var heldigvis ingen klap der gik ned og talen til forsamlingen gik rigtig godt. Hvad er forandret hos dig - hvad tager du med i din videre færd som kredsbestyrelsesmedlem og som du vil bruge når du kommer hjem i din kreds? Den store grad af involvering af de delegerede igennem hele beslutningsprocessen omkring indsatsområderne har givet et stort personligt ejerskab overfor disse. Det giver mig ekstra motivation til at arbejde dedikeret med indsatsområderne i kredsarbejdet og i de ansvarsområder, som jeg er tilknyttet i Finansforbundets kredsteams - Arbejdsliv og Karriere samt Beskæftigelse og Velfærd. Begge områder har altid været mine mærkesager - og er det om muligt endnu mere nu! KATE HANSEN, ODENSE Hvordan var det at være med til landsmøde for første gang? Det var en kæmpe oplevelse at få lov til at være med. Som dagene skred frem, blev jeg mere og mere imponeret over alle de fantastiske og kompetente folk, der sidder i kredsene og i hovedbestyrelsen, og formandskabet ikke at forglemme. Den gejst, kompetence og energi der var i talerne, gjorde mig helt fortrøstningsfuld over, at det også er dem, der skal forhandle hvilke veje Finansforbundet fremover skal gå for at få så gode rammer som muligt. Hvad har gjort mest indtryk? Jeg var slet ikke bevidst om, at den finansielle situation er så alvorlig som den blev fremlagt. Men det gjorde også et stort indtryk at høre, hvilket stort arbejde Finansforbundet lægger i at hjælpe vores opsagte kollegaer. Hvad er forandret hos dig - hvad tager du med i din videre færd som tillidsmand? Jeg tror, at jeg brænder meget mere for værdien af det politiske arbejde. Jeg er blevet bedre klædt på til at hjælpe mine kolleger med at tage ansvar for deres eget arbejdsliv, herunder gøre dem bevidste om vigtigheden i hele tiden at videreuddanne og dygtiggøre sig. Desuden vil jeg fremover sælge et medlemskab af Finansforbundet ved at fremhæve, at vi har stærke og fagligt dygtige folk siddende til at varetage vores interesserer. 4 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

5 Ulla Spaabæk på talerstolen ULLA SPAABÆK Hvordan var det at være med til landsmøde for første gang? Helt utrolig fantastisk oplevelse. Alle sejl var sat til, så jeg vidste med det samme, at dette her kunne kun blive nogle gode lærerige og fantastiske dage - og det holdt ved. Hvad har gjort mest indtryk? Jeg bliver gang på gang imponeret, når jeg ser formandskabet betræde talerstolen hvor er de gode, og hvor skal vi være glade for, at de vil stå i spidsen for os. Vi skal gøre vores medlemmer opmærksomme på, at de skal opretholde deres markedsværdi, og de skal blive ved med at uddanne sig. Det ser ikke lyst ud for fremtiden, hvad angår antal ansatte i finanssektoren, men her må vi holde sammen og tage den bedste afsked med de medlemmer, vi i sektoren bliver nødsaget til at sige farvel til. Det skal gøres via gode afbødeforanstaltninger og omsorg. Hvad er forandret hos dig - hvad tager du med i din videre færd som kredsbestyrelsesmedlem? Vigtigheden af scenarie 2020 altså det at vi hele tiden forsøger at se ud i fremtiden, så vi blandt andet forbereder os på, hvor hurtigt udviklingen hele tiden går og hvordan vi bedst muligt kan agere ud fra det vi forventer, der vil ske i fremtiden. At udviklingen går så stærkt, som den gør, kan vi ikke stoppe og det skal vi heller ikke, men vi skal fortsat forholde os til de kommende forandringers betydning for vores medlemmer. GITTE LARSEN, RANDERS Hvordan var det at være med til landsmøde for første gang? Jeg synes, at det har været en meget spændende oplevelse. Jeg havde hørt fra andre, at det kunne være lidt langtrukkent og langhåret, men jeg synes, at vi havde nogle gode dage med spændende indhold. Hvad har gjort mest indtryk? Det har gjort stort indtryk på mig, at de delegerede, som er udsendt af de forskellige kredse - inklusiv vores egen, er så dedikerede til sagen. Det er en fornøjelse for mig som tillidsmand at se, at det er de rigtige mennesker, som der er valgt ind til de job som kredsbestyrelsesmedlemmer. Det har også gjort indtryk på mig, hvor nærværende de forskellige emner var på landsmødet. Jeg synes, at det er fantastisk at være med i sådan et stort maskineri og få et produkt ud, som udelukkende er til fordel for medlemmerne. Hvad er forandret hos dig - hvad tager du med i din videre færd som tillidsmand? Jeg har i hvert fald fundet ud af, at kredsen har sin berettigelse. Jeg var ikke klar over, hvor stort et fodarbejde, der bliver lavet i forhold til vores overenskomst, og hvad vi kan gøre bedre for vores kolleger. SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 5

6 SYDBANK DAG SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ Var en overskrift der skabte en del opmærksom, da den kom på bankens opslagstavle torsdag den 30. august Af Poul Erik Ravn Pedersen, kredsbestyrelsesmedlem For de nysgerrige kom forklaringen dog, når der blev klikket på overskriften... men kun for én dag og kun for at møde jer på Sydbank-dagen. Vi havde i år valgt at være repræsenteret med en stand på Sydbank-dagen i Kruså. Det blev en stor succes. Mette Fosgerau Hansen, Storegade, Aabenraa beskrev det således: En rigtig flot stand - dejligt med en masse glade mennesker og det virkede som om, at alle tog godt imod jer. Vi havde besøg af rigtig mange kollegaer, som både tog sig tid til en snak med os og nød de ting, som vi bød på. Dialogen gav mulighed for at få kendskab til vores arbejde i kredsen. Anne Probst, Tarup afdeling havde denne kommentar Positivt Vi kan jo alle have godt af mere viden om kredsen. Desuden havde vi lavet en quiz, hvor der blev trukket lod om 3 x gavekort på 300 kr. blandt de kolleger, som svarede rigtigt på spørgsmålene. Inge Lausen, Peberlyk gav denne bedømmelse Kredsen fik også besøg af betalingsformidlingen v. Helene Halling, Britt Karas og Inge Lausen. Tillidsmand Lasse Gregersen (th) i gang med medlemshvervning. 6 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

7 Kredsens stand var godt besøgt hele dagen igennem. Margrethe Weber og Poul Erik Ravn Pedersen iagttager besvarelse af quizzen. Konkurrencen var en god måde at få inddraget det faglige i samtalen men gjorde mig samtidig bevidst om, at jeg rent faktisk kender meget lidt til Sydbank Kreds! Vinder af konkurrencen blev: Trine Navntoft, Område Fyn, Tarup afdeling Nina Quirinus-Jensen, Område Sjælland, Sorø afdeling Connie Bom, Område Forretningsdrift, Sekretariat Slagelse Der var også mulighed for at være med i en hvervekonkurrence, hvor de, der henviste et nyt medlem til os, har mulighed for at blive vinder af et gavekort på 999 kr. Hverveaktiviteten gav på dagen 3 nye medlemmer, hvilket vi var meget tilfredse med. Vi har efterfølgende besluttet, at kredsen også fremover vil være repræsenteret på Sydbank-dagen på gensyn den 7. september Gitte Demant (tv) i samtale med Lene Smidt (mf) og Tina Jakobsen (th). SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 7

8 TV-SEMINAR TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER Årets seminar for tillidsvalgte fokuserede på, hvordan der kan skabes trivsel på arbejdspladsen Af Ulla Spaabæk, kredsbestyrelsesmedlem 8 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

9 Der lyttes aktivt til Solveig Ørtebys indlæg Skab trivsel på din arbejdsplads var overskriften på årets seminar for tillidsvalgte i Vejle. Emnet var valgt på grund af det øgede arbejds- og forventningspres, mange kolleger oplever for tiden. Det betyder, at det er utroligt vigtigt, at vores tillidsvalgte er godt klædt på til at imødekomme de udfordringer, som de samt vores kolleger måtte blive udfordret på. Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby indledte seminaret med et oplæg om krisen og dens konsekvenser. Det gælder blandt andet fyringer og konsolidering mellem pengeinstitutter, og hun kom også ind på, at sektorens image fortsat er under voldsomt pres. Solveig Ørteby betonede overfor tilhørerne vigtigheden af at agere professionelt samt at bakke kredsbestyrelsen op. Derefter blev de tillidsvalgte sendt ud i tre forskellige workshops - Rollen som tillidsvalgt, Mindfulness og positive følelser - samt den gode personlige kommunikation som tillidsvalgt Ind imellem workshoppene skulle der også lige lidt ny energi til. Derfor fik alle nu muligheden for at afprøve Stomp, som gik ud på at spille på instrumenter som bestod af store og små tønder, stave, koste m.m. Det var en fantastik oplevelse, der gav et rigtig godt grin og en god stemning. Inputs fra ledelsen På TV-seminaret havde vi også besøg af vicedirektør Niels Møllegaard, personaledirektør Else Guldager, HR-konsulent Jytte Jensen og sikringschef Peter Draborg. Niels Møllegaard og Else Guldager kom i deres indlæg blandt andet ind på reducerede åbningstider i mange filialer, samling af sekretariaterne i ét centralt område og udviklingen fra 18 regioner i Danmark til 10 områder. SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 9

10 TV-SEMINAR Billede fra workshop Mindfullness Billede fra workshop Tillidsmanden rolle - Laila Tønder (Skærbæk), Tove Bertelsen (Holstebro) og Mette Wollesen Petersen (Rødovre) får en god snak. En anden forandring er at gå fra at sige til kunden, du kigger bare ind, til at vi i stedet planlægger, hvornår Hr. Jensen skal kigge ind til et møde i banken. I den forbindelse gjorde de opmærksom på, hvor vigtigt det er, at ens leder gør følgende: Fra kredsbestyrelsen vil vi gerne sige tusind tak til alle vores tillidsvalgte, for det store stykke arbejde de hver især gør hjemme ved alle vores medlemmer hver eneste dag. navigerer i gitteret, så medarbejdere hele tiden beskæftiger sig med det rigtige motiverer til forandringerne håndterer modstanden og hele tiden fjerner de forkerte opgaver, så der er plads til de nye rigtige opgaver for derved at skabe trivsel på arbejdspladsen. 10 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

11 KRAK TRIST SITUATION FOR TØNDER BANK Sydbank Kreds er klar til at støtte de nye medlemmer fra Tønder Bank bedst muligt, uanset om de har udsigt til en kort eller lang periode i Sydbank Af journalist Carsten Jørgensen Jeg glæder mig over at kunne hilse vores nye medlemmer fra Tønder Bank velkommen til Sydbank og Sydbank Kreds. Omstændighederne er selvsagt triste og for mange præget af usikkerhed. Men sammenholdt med alternativet ved at overgå til Finansiel Stabilitet er Sydbank bestemt den bedste løsning, siger kredsformand Harry Max Friedrichsen. Fredag den 2. november om aften fik hver af de 76 medarbejdere i Tønder Bank en personlig opringning fra ledelsen i Tønder Bank med meldingen om, at deres arbejdsplads Tønder Bank er krakket, og at Sydbank med øjeblikkelig virkning overtager alle medarbejdere, de godt kunder, ti afdelinger, bygninger og andre aktiver, på nær aktiekapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital. Krakket i Tønder Bank kom efter, at en inspektion fra Finanstilsynet har afsløret, at banken ikke har tilstrækkelig kapital til at fortsætte som et selvstændigt institut. En melding, der mildest talt kom som et chok for medarbejderne, der for hovedpartens del alle er aktionærer i banken. Vi havde overhovedet ikke set det komme, så medarbejderne er selvklart dybt rystede og chokerede lige nu og ikke mindst bekymret for deres fremtidige jobmuligheder i Sydbank, sagde fællestillidsmand i Tønder Bank Torben Jensen efterfølgende til Nyhedsbrevet Finans, der udgives af Finansforbundet. medarbejderne fra Tønder Bank lørdag den 3. november. På mødet gjorde administrerende direktør Karen Frøsig det klart, at ikke alle 76 medarbejdere kunne forvente et fast job i Sydbank. Banken har meddelt, at man vil slå filialer sammen i de byer, hvor både Sydbank og Tønder Bank i forvejen er repræsenteret. Det gælder Tønder, Vojens, Tinglev, Skærbæk, Rødekro, Vejen, Aarhus og København. Allerede om mandagen efter krakket begyndte Sydbank Kreds og Sydbank at forhandle om de afskedigelser, der efter denne artikels deadline ventes eksekveret og om de afbødeforanstaltninger, der skulle tages i brug. Samtidig sendte Kredsen et velkomstbrev til de nye kolleger, der er medlem af Finansforbundet. Sydbank Kreds har fokus på, at berørte medlemmer får en værdig afskedigelsesproces og bliver klar til at rette blikket fremad mod nye jobmuligheder. Og for dem, der sikres et fast job i Sydbank, vil vi gøre vores bedste for, at de hurtigt falder godt til, siger næstformand i Sydbank Kreds Jarl Oxlund, der deltager i forhandlingerne. Vi håber, at de nye kolleger fra Tønder Bank vil opleve, at Sydbank er en god arbejdsplads, der har fokus på medarbejdernes velbefindende. Selvom der er forskel på vores kulturer, tror vi på, at de nye kolleger fra Tønder Bank hurtigt finder sig til rette og blive en del af den lokale storbank, som Sydbank jo er. Hurtig udrykning fra kredsbestyrelsen Sydbank Kreds var hurtigt i kontakt med tillidsmand Torben Jensen forud for orienteringsmødet, som Sydbank holdt med SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 11

12 KONKURRENCE KONKURRENCE LØS SUDOKUEN OG VIND 500 KRONER Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1 til 9. Det er tallene i de grå felter, der er løsningen. Send løsningen senest torsdag den 29. nov til eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. VIDSTE DU - Sideløbende med Finansforbundets hvervekampagne kører Sydbank Kreds ligeledes en hvervekampagne for nye medlemmer. Hverver du et nyt medlem, deltager du i lodtrækningen om 2 stk. gavekort på kr. 999,00. Kampagnen løber frem til den 28. december KOM PÅ STUDIETUR TIL LONDON Har du en kollega, som ikke er medlem af Finansforbundet? Kan du overbevise ham eller hende om, at det faktisk er en ret god ide at melde sig ind? Så kan du deltage i en konkurrence om at vinde en af otte pladser på en studietur til London med alt betalt. Vinderne kan blandt andet opleve det finansielle knudepunkt City of London på en guidet tur og møde finansfolk med ekspertviden om det globale finansielle marked. Konkurrencen løber fra 12. oktober til 12. december Vi tager af sted i april Se, hvordan du kommer med på 12 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET/3 JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER/4 GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET/6 VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER/7

Læs mere

Du skal pleje din markedsværdi

Du skal pleje din markedsværdi MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Du skal pleje din markedsværdi Vil du udvikles eller afvikles, lød det retoriske spørgsmål til omkring 100 tillidsvalgte

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 JEG HADER FORANDRINGER Skuespiller Farshad Kholgi fortalte på kredsgeneralforsamlingen morsomt og underfundigt om, hvordan

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 PAUSEGYMNASTIK GIVER MERE GEJST/3 DEJLIGT AT ARBEJDE HJEMME/4 INDBYDELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING/4 ARBEJDSLIVET BREDER

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Gode ledere kan man ikke få for mange af

Gode ledere kan man ikke få for mange af MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Gode ledere kan man ikke få for mange af Sydbank Kreds hilser det velkomment, at banken styrker indsatsen for at uddanne

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat vores aftryk/8 Til landsmøde

En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat vores aftryk/8 Til landsmøde medlemsblad for Jyske Bank Kreds / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen Filialdirektør Nils Aaskov har med succes udviklet en dartskive, der hver

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken

JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken # JN Data leverer sikker, stabil og effektiv it-drift til den finansielle sektor. Dansk IT-drift og teknikcenter

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj 2011

Nyhedsbrev. Maj 2011 Nyhedsbrev Maj 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Arrangementer 7 GNS bliver til GroNet 3 Arrangementer 8 Generalforsamling 3 ERFA møder 8 Folkene bag vurderingsgruppen 5 Oplysninger 9 Jordrens Syd

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 16. august kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Til foredrag ved Erhvervsteologen Anette Ejsing, som spørger: Vil

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012 Sikre kontanter/2 Nyt fra Grønland/5 Flere melder sig ind/6 Bidt af politik/8 En hel dag uden mobil, pc og ur/10 Den røde tråd

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Generalforsamling i Spar Nord Kreds onsdag den 19. marts kl. 10 på Scandic Aalborg

Generalforsamling i Spar Nord Kreds onsdag den 19. marts kl. 10 på Scandic Aalborg Beretningsblad for spar nord kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Generalforsamling i Spar Nord Kreds onsdag den 19. marts kl. 10 på Scandic Aalborg 2 Beretning Af Ole Skov, kredsformand

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere