MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION FOR TØNDER BANK/11 KONKURRENCE/12

2 LEDER Harry Max Friedrichsen, kredsformand MEGET AT GLÆDES OVER Jeg er fra tid til anden blevet mødt med spørgsmålet om, hvor Sydbank-ånden er blevet af. Og med baggrund i den megen fusionsomtale, der har været i medierne, er jeg også blevet spurgt, om Sydbank fusionerer med Jyske Bank. Til det sidste spørgsmål har jeg med fuld overbevisning svaret, at der bestemt ikke er tanker herom. Tværtimod har vi i bankbestyrelsen vedtaget, at Sydbank fortsat vil være en selvstændig bank på egne præmisser. Det fastslog direktionen også på Rigets almindelige tilstand møder og det er meget glædeligt. Direktionen var på møderne også inde på Sydbank-ånden, hvor det blev nævnt, at den trænger til en genopfriskning. Sydbankånden har gennem tiderne dannet grundlaget for den måde, vi agerer og samarbejder på i banken. Den har sin rod i det værdigrundlag, der er nedfældet i Den blå tråd, og som hviler på de fire nøgleord: Kompetent, troværdig, imødekommende og konkurrencedygtig. De fire nøgleord er vigtige, men i sig selv ikke tilstrækkelige. Det afgørende er, at vi hver især ved, hvad der menes med ordene, og handler herefter. Det er noget, der løbende skal arbejdes med på tilsvarende måde som Sydbank-ånden skal plejes. Det har været forsømt, men det rådes der nu bod på med en revitalisering af Den blå tråd og denne gang med en bred involvering af medarbejderne i banken. Det er også meget glædeligt. Og der er mere, vi kan glæde os over. I TÆNK penge fremstår Sydbank som den bedste rådgivningsbank. I EPSI-undersøgelsen over kundetilfredsheden ligger vi på en 2. plads på privatmarkedet og på en 3. plads på erhvervsområdet. I Aalund-undersøgelsen er vi fortsat banken med de mest tilfredse erhvervskunder. Hvad kan vi gøre for dig er af medieeksperter vurderet til at være et rigtigt godt og holdbart slogan. Alt sammen positive forhold som bidrager til at styrke bankens image. Kapitalmæssigt står banken på et solidt fundament og med en stab af dygtige og engagerede medarbejdere er Sydbank i det hele taget godt rustet til at klare fremtidens udfordringer. I kredsbestyrelsen er der også meget, vi kan glæde os over. Det er nu godt et år siden, vi overgik til at være en fuldtids kredsbestyrelse. Det har medført en højere grad af professionalisering, som kommer til udtryk i mange sammenhænge både i forhold til banken og i forhold til det politiske arbejde i Finansforbundet. I relation til banken viser det sig blandt andet i forhandlingerne om lokalaftaler, og i forhold til Finansforbundet er vi blevet mere dagsordenssættende i det politiske arbejde. Som det fremgår, er der meget at glæde sig over, men der er fortsat også mange udfordringer for os alle i banken Det gælder ikke mindst på kompetenceområdet, hvor det er stadig mere vigtigt løbende at udvikle kompetencerne, så man som minimum kan bevare sin markedsværdi. Det er en udfordring, vi alle står overfor, og hver især er ansvarlige for at håndtere. Når dette er sagt, synes jeg dog, at vi skal glæde os over, at der er så meget, vi kan glæde os over. Selvom der i skrivende stund er nogen tid til jul, benytter jeg alligevel lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår. Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Telefax: Redaktion: Kim Holmer (ansv.) Poul Erik Ravn Pedersen Ulla Spaabæk Journalist Carsten Jørgensen, Kommunikation, Finansforbundet Design og produktion: Grafix, Aabenraa Oplag: Foto: Finansforbundet, Stig Stacig og Sydbank Kreds Indlæg: Redaktionen modtager gerne indlæg fra medlemmer deadline: 7. januar 2013 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet. 2 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

3 LANDSMØDE I FINANSFORBUNDET POLITIK ER SPÆNDENDE Fire debutanter i Sydbank Kreds delegation fortæller om deres oplevelse af at deltage i Finansforbundets landsmøde Af journalist Carsten Jørgensen Ja, Finansforbundets ambitioner ER høje, sådan indledte næstformand Solveig Ørteby, hendes beretningstale og fortsatte; Det er de, fordi vores medlemmer er vores kunder, vores grundlag og udgangspunkt for alt det, vi laver. Det er et ansvar og en tillidserklæring som vi skal tage alvorligt og som kræver høje ambitioner. Medlemmerne i Finansforbundet er nemlig medlemmer af en stærk organisation, som giver fuld valuta for pengene. Vi har styrken til at håndtere de udfordringer, vi står overfor. For dem er der mange af. Vi har ressourcerne, robustheden og kompetencerne til at møde dem. Det skal vi bruge som rygstød men det må aldrig blive en sovepude Med denne indgangsbøn fra næstformanden knoklede 239 delegerede til Finansforbundets landsmøde i dagene oktober i Bella Center i København i døgndrift med især at diskutere, hvilke områder forbundet skal fokusere sin indsats på i de kommende år. Blandt de mest hårdtarbejdende var de 11 delegerede fra Sydbank Kreds. Fire af dem deltog i landsmødet for første gang, og på side 4 og 5 kan du læse om, hvad de fik ud af det. Sydbank Kreds delegationen med Finansforbundets formandskab. Forrest fra venstre: Gitte Larsen (TM Randers), Gitte Demant, Gardi Nommesen (TM Varde), Margrethe Weber, Lone Vindfeld Mikkelsen (sekretær), Poul Erik Ravn Pedersen. Baggerst fra venstre: Kent Petersen (formand for FF), Solveig Ørteby (næstformand FF), Michael Budolfsen (næstformand FF), Kate Hansen (TM Odense), Kim Holmer, Ulla Spaabæk, Henning Damm Johansen (TM CBF), Harry Max Friedrichsen, Erik Jepsen, Jarl Oxlund. SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 3

4 LANDSMØDE I FINANSFORBUNDET Kim Holmer på talerstolen KIM HOLMER Hvordan var det at være med til landsmøde for første gang? Det var en spændende og intens oplevelse at være så direkte involveret i beslutningsprocessen omkring de kommende indsatsområder. Jeg står tilbage med en oplevelse af, at vi fra Sydbank Kreds har haft indflydelse på det endelige resultat. Hvad har gjort mest indtryk? Jeg er endnu engang blevet bekræftet i min opfattelse af, at Finansforbundets formandskab gør et fantastisk flot stykke professionelt og samtidig nærværende arbejde. Det er ikke mindre end imponerende. Min første tale på Landsmødet var også noget jeg så frem til med spænding og lidt nervøsitet. Der var heldigvis ingen klap der gik ned og talen til forsamlingen gik rigtig godt. Hvad er forandret hos dig - hvad tager du med i din videre færd som kredsbestyrelsesmedlem og som du vil bruge når du kommer hjem i din kreds? Den store grad af involvering af de delegerede igennem hele beslutningsprocessen omkring indsatsområderne har givet et stort personligt ejerskab overfor disse. Det giver mig ekstra motivation til at arbejde dedikeret med indsatsområderne i kredsarbejdet og i de ansvarsområder, som jeg er tilknyttet i Finansforbundets kredsteams - Arbejdsliv og Karriere samt Beskæftigelse og Velfærd. Begge områder har altid været mine mærkesager - og er det om muligt endnu mere nu! KATE HANSEN, ODENSE Hvordan var det at være med til landsmøde for første gang? Det var en kæmpe oplevelse at få lov til at være med. Som dagene skred frem, blev jeg mere og mere imponeret over alle de fantastiske og kompetente folk, der sidder i kredsene og i hovedbestyrelsen, og formandskabet ikke at forglemme. Den gejst, kompetence og energi der var i talerne, gjorde mig helt fortrøstningsfuld over, at det også er dem, der skal forhandle hvilke veje Finansforbundet fremover skal gå for at få så gode rammer som muligt. Hvad har gjort mest indtryk? Jeg var slet ikke bevidst om, at den finansielle situation er så alvorlig som den blev fremlagt. Men det gjorde også et stort indtryk at høre, hvilket stort arbejde Finansforbundet lægger i at hjælpe vores opsagte kollegaer. Hvad er forandret hos dig - hvad tager du med i din videre færd som tillidsmand? Jeg tror, at jeg brænder meget mere for værdien af det politiske arbejde. Jeg er blevet bedre klædt på til at hjælpe mine kolleger med at tage ansvar for deres eget arbejdsliv, herunder gøre dem bevidste om vigtigheden i hele tiden at videreuddanne og dygtiggøre sig. Desuden vil jeg fremover sælge et medlemskab af Finansforbundet ved at fremhæve, at vi har stærke og fagligt dygtige folk siddende til at varetage vores interesserer. 4 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

5 Ulla Spaabæk på talerstolen ULLA SPAABÆK Hvordan var det at være med til landsmøde for første gang? Helt utrolig fantastisk oplevelse. Alle sejl var sat til, så jeg vidste med det samme, at dette her kunne kun blive nogle gode lærerige og fantastiske dage - og det holdt ved. Hvad har gjort mest indtryk? Jeg bliver gang på gang imponeret, når jeg ser formandskabet betræde talerstolen hvor er de gode, og hvor skal vi være glade for, at de vil stå i spidsen for os. Vi skal gøre vores medlemmer opmærksomme på, at de skal opretholde deres markedsværdi, og de skal blive ved med at uddanne sig. Det ser ikke lyst ud for fremtiden, hvad angår antal ansatte i finanssektoren, men her må vi holde sammen og tage den bedste afsked med de medlemmer, vi i sektoren bliver nødsaget til at sige farvel til. Det skal gøres via gode afbødeforanstaltninger og omsorg. Hvad er forandret hos dig - hvad tager du med i din videre færd som kredsbestyrelsesmedlem? Vigtigheden af scenarie 2020 altså det at vi hele tiden forsøger at se ud i fremtiden, så vi blandt andet forbereder os på, hvor hurtigt udviklingen hele tiden går og hvordan vi bedst muligt kan agere ud fra det vi forventer, der vil ske i fremtiden. At udviklingen går så stærkt, som den gør, kan vi ikke stoppe og det skal vi heller ikke, men vi skal fortsat forholde os til de kommende forandringers betydning for vores medlemmer. GITTE LARSEN, RANDERS Hvordan var det at være med til landsmøde for første gang? Jeg synes, at det har været en meget spændende oplevelse. Jeg havde hørt fra andre, at det kunne være lidt langtrukkent og langhåret, men jeg synes, at vi havde nogle gode dage med spændende indhold. Hvad har gjort mest indtryk? Det har gjort stort indtryk på mig, at de delegerede, som er udsendt af de forskellige kredse - inklusiv vores egen, er så dedikerede til sagen. Det er en fornøjelse for mig som tillidsmand at se, at det er de rigtige mennesker, som der er valgt ind til de job som kredsbestyrelsesmedlemmer. Det har også gjort indtryk på mig, hvor nærværende de forskellige emner var på landsmødet. Jeg synes, at det er fantastisk at være med i sådan et stort maskineri og få et produkt ud, som udelukkende er til fordel for medlemmerne. Hvad er forandret hos dig - hvad tager du med i din videre færd som tillidsmand? Jeg har i hvert fald fundet ud af, at kredsen har sin berettigelse. Jeg var ikke klar over, hvor stort et fodarbejde, der bliver lavet i forhold til vores overenskomst, og hvad vi kan gøre bedre for vores kolleger. SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 5

6 SYDBANK DAG SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ Var en overskrift der skabte en del opmærksom, da den kom på bankens opslagstavle torsdag den 30. august Af Poul Erik Ravn Pedersen, kredsbestyrelsesmedlem For de nysgerrige kom forklaringen dog, når der blev klikket på overskriften... men kun for én dag og kun for at møde jer på Sydbank-dagen. Vi havde i år valgt at være repræsenteret med en stand på Sydbank-dagen i Kruså. Det blev en stor succes. Mette Fosgerau Hansen, Storegade, Aabenraa beskrev det således: En rigtig flot stand - dejligt med en masse glade mennesker og det virkede som om, at alle tog godt imod jer. Vi havde besøg af rigtig mange kollegaer, som både tog sig tid til en snak med os og nød de ting, som vi bød på. Dialogen gav mulighed for at få kendskab til vores arbejde i kredsen. Anne Probst, Tarup afdeling havde denne kommentar Positivt Vi kan jo alle have godt af mere viden om kredsen. Desuden havde vi lavet en quiz, hvor der blev trukket lod om 3 x gavekort på 300 kr. blandt de kolleger, som svarede rigtigt på spørgsmålene. Inge Lausen, Peberlyk gav denne bedømmelse Kredsen fik også besøg af betalingsformidlingen v. Helene Halling, Britt Karas og Inge Lausen. Tillidsmand Lasse Gregersen (th) i gang med medlemshvervning. 6 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

7 Kredsens stand var godt besøgt hele dagen igennem. Margrethe Weber og Poul Erik Ravn Pedersen iagttager besvarelse af quizzen. Konkurrencen var en god måde at få inddraget det faglige i samtalen men gjorde mig samtidig bevidst om, at jeg rent faktisk kender meget lidt til Sydbank Kreds! Vinder af konkurrencen blev: Trine Navntoft, Område Fyn, Tarup afdeling Nina Quirinus-Jensen, Område Sjælland, Sorø afdeling Connie Bom, Område Forretningsdrift, Sekretariat Slagelse Der var også mulighed for at være med i en hvervekonkurrence, hvor de, der henviste et nyt medlem til os, har mulighed for at blive vinder af et gavekort på 999 kr. Hverveaktiviteten gav på dagen 3 nye medlemmer, hvilket vi var meget tilfredse med. Vi har efterfølgende besluttet, at kredsen også fremover vil være repræsenteret på Sydbank-dagen på gensyn den 7. september Gitte Demant (tv) i samtale med Lene Smidt (mf) og Tina Jakobsen (th). SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 7

8 TV-SEMINAR TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER Årets seminar for tillidsvalgte fokuserede på, hvordan der kan skabes trivsel på arbejdspladsen Af Ulla Spaabæk, kredsbestyrelsesmedlem 8 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

9 Der lyttes aktivt til Solveig Ørtebys indlæg Skab trivsel på din arbejdsplads var overskriften på årets seminar for tillidsvalgte i Vejle. Emnet var valgt på grund af det øgede arbejds- og forventningspres, mange kolleger oplever for tiden. Det betyder, at det er utroligt vigtigt, at vores tillidsvalgte er godt klædt på til at imødekomme de udfordringer, som de samt vores kolleger måtte blive udfordret på. Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby indledte seminaret med et oplæg om krisen og dens konsekvenser. Det gælder blandt andet fyringer og konsolidering mellem pengeinstitutter, og hun kom også ind på, at sektorens image fortsat er under voldsomt pres. Solveig Ørteby betonede overfor tilhørerne vigtigheden af at agere professionelt samt at bakke kredsbestyrelsen op. Derefter blev de tillidsvalgte sendt ud i tre forskellige workshops - Rollen som tillidsvalgt, Mindfulness og positive følelser - samt den gode personlige kommunikation som tillidsvalgt Ind imellem workshoppene skulle der også lige lidt ny energi til. Derfor fik alle nu muligheden for at afprøve Stomp, som gik ud på at spille på instrumenter som bestod af store og små tønder, stave, koste m.m. Det var en fantastik oplevelse, der gav et rigtig godt grin og en god stemning. Inputs fra ledelsen På TV-seminaret havde vi også besøg af vicedirektør Niels Møllegaard, personaledirektør Else Guldager, HR-konsulent Jytte Jensen og sikringschef Peter Draborg. Niels Møllegaard og Else Guldager kom i deres indlæg blandt andet ind på reducerede åbningstider i mange filialer, samling af sekretariaterne i ét centralt område og udviklingen fra 18 regioner i Danmark til 10 områder. SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 9

10 TV-SEMINAR Billede fra workshop Mindfullness Billede fra workshop Tillidsmanden rolle - Laila Tønder (Skærbæk), Tove Bertelsen (Holstebro) og Mette Wollesen Petersen (Rødovre) får en god snak. En anden forandring er at gå fra at sige til kunden, du kigger bare ind, til at vi i stedet planlægger, hvornår Hr. Jensen skal kigge ind til et møde i banken. I den forbindelse gjorde de opmærksom på, hvor vigtigt det er, at ens leder gør følgende: Fra kredsbestyrelsen vil vi gerne sige tusind tak til alle vores tillidsvalgte, for det store stykke arbejde de hver især gør hjemme ved alle vores medlemmer hver eneste dag. navigerer i gitteret, så medarbejdere hele tiden beskæftiger sig med det rigtige motiverer til forandringerne håndterer modstanden og hele tiden fjerner de forkerte opgaver, så der er plads til de nye rigtige opgaver for derved at skabe trivsel på arbejdspladsen. 10 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

11 KRAK TRIST SITUATION FOR TØNDER BANK Sydbank Kreds er klar til at støtte de nye medlemmer fra Tønder Bank bedst muligt, uanset om de har udsigt til en kort eller lang periode i Sydbank Af journalist Carsten Jørgensen Jeg glæder mig over at kunne hilse vores nye medlemmer fra Tønder Bank velkommen til Sydbank og Sydbank Kreds. Omstændighederne er selvsagt triste og for mange præget af usikkerhed. Men sammenholdt med alternativet ved at overgå til Finansiel Stabilitet er Sydbank bestemt den bedste løsning, siger kredsformand Harry Max Friedrichsen. Fredag den 2. november om aften fik hver af de 76 medarbejdere i Tønder Bank en personlig opringning fra ledelsen i Tønder Bank med meldingen om, at deres arbejdsplads Tønder Bank er krakket, og at Sydbank med øjeblikkelig virkning overtager alle medarbejdere, de godt kunder, ti afdelinger, bygninger og andre aktiver, på nær aktiekapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital. Krakket i Tønder Bank kom efter, at en inspektion fra Finanstilsynet har afsløret, at banken ikke har tilstrækkelig kapital til at fortsætte som et selvstændigt institut. En melding, der mildest talt kom som et chok for medarbejderne, der for hovedpartens del alle er aktionærer i banken. Vi havde overhovedet ikke set det komme, så medarbejderne er selvklart dybt rystede og chokerede lige nu og ikke mindst bekymret for deres fremtidige jobmuligheder i Sydbank, sagde fællestillidsmand i Tønder Bank Torben Jensen efterfølgende til Nyhedsbrevet Finans, der udgives af Finansforbundet. medarbejderne fra Tønder Bank lørdag den 3. november. På mødet gjorde administrerende direktør Karen Frøsig det klart, at ikke alle 76 medarbejdere kunne forvente et fast job i Sydbank. Banken har meddelt, at man vil slå filialer sammen i de byer, hvor både Sydbank og Tønder Bank i forvejen er repræsenteret. Det gælder Tønder, Vojens, Tinglev, Skærbæk, Rødekro, Vejen, Aarhus og København. Allerede om mandagen efter krakket begyndte Sydbank Kreds og Sydbank at forhandle om de afskedigelser, der efter denne artikels deadline ventes eksekveret og om de afbødeforanstaltninger, der skulle tages i brug. Samtidig sendte Kredsen et velkomstbrev til de nye kolleger, der er medlem af Finansforbundet. Sydbank Kreds har fokus på, at berørte medlemmer får en værdig afskedigelsesproces og bliver klar til at rette blikket fremad mod nye jobmuligheder. Og for dem, der sikres et fast job i Sydbank, vil vi gøre vores bedste for, at de hurtigt falder godt til, siger næstformand i Sydbank Kreds Jarl Oxlund, der deltager i forhandlingerne. Vi håber, at de nye kolleger fra Tønder Bank vil opleve, at Sydbank er en god arbejdsplads, der har fokus på medarbejdernes velbefindende. Selvom der er forskel på vores kulturer, tror vi på, at de nye kolleger fra Tønder Bank hurtigt finder sig til rette og blive en del af den lokale storbank, som Sydbank jo er. Hurtig udrykning fra kredsbestyrelsen Sydbank Kreds var hurtigt i kontakt med tillidsmand Torben Jensen forud for orienteringsmødet, som Sydbank holdt med SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 11

12 KONKURRENCE KONKURRENCE LØS SUDOKUEN OG VIND 500 KRONER Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1 til 9. Det er tallene i de grå felter, der er løsningen. Send løsningen senest torsdag den 29. nov til eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. VIDSTE DU - Sideløbende med Finansforbundets hvervekampagne kører Sydbank Kreds ligeledes en hvervekampagne for nye medlemmer. Hverver du et nyt medlem, deltager du i lodtrækningen om 2 stk. gavekort på kr. 999,00. Kampagnen løber frem til den 28. december KOM PÅ STUDIETUR TIL LONDON Har du en kollega, som ikke er medlem af Finansforbundet? Kan du overbevise ham eller hende om, at det faktisk er en ret god ide at melde sig ind? Så kan du deltage i en konkurrence om at vinde en af otte pladser på en studietur til London med alt betalt. Vinderne kan blandt andet opleve det finansielle knudepunkt City of London på en guidet tur og møde finansfolk med ekspertviden om det globale finansielle marked. Konkurrencen løber fra 12. oktober til 12. december Vi tager af sted i april Se, hvordan du kommer med på 12 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7 KONKURRENCE/8

JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7 KONKURRENCE/8 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2011 JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 HVORDAN ER DET NU MED DEN ARBEJDSTID?/3 NY MÅLING AF TRIVSLEN/4 KREDSBESTYRELSEN PÅ SKOLEBÆNKEN/5 LUSSING TIL BANKANSATTE/6

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX. Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re et experovid quiam.

XXXXXXXX XXXXXX. Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re et experovid quiam. BLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re

Læs mere

Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens tid er/6 Fagligt arbejde

Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens tid er/6 Fagligt arbejde medlemsblad for sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / april 2013 Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET/3 JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER/4 GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET/6 VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER/7

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Du skal pleje din markedsværdi

Du skal pleje din markedsværdi MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Du skal pleje din markedsværdi Vil du udvikles eller afvikles, lød det retoriske spørgsmål til omkring 100 tillidsvalgte

Læs mere

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014 Henriette Rødtnes Bergenser Opstiller til bestyrelsespost, genvalg I mit nuværende job er jeg bestyrelsesmedlem i Kreds Nordea. Her arbejder jeg med mange aspekter af vores arbejdsliv bl.a. stress, trivsel

Læs mere

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 5. MAJ 2015 ST 201400480 Generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 18. april 2015 i Aarhus. Der deltog 168 medlemmer og gæster, hvoraf 122 var delegerede.

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Krise. Krise kommer af græsk (Crisis) og betyder Vendepunkt. Vendepunkt - nyt udvikling. Miste fodfæste i kortere eller længere tid.

Krise. Krise kommer af græsk (Crisis) og betyder Vendepunkt. Vendepunkt - nyt udvikling. Miste fodfæste i kortere eller længere tid. Krise og TV s rolle Krise En krise er: En tilstand af kortere varighed, udløst af en ydre begivenhed, som af den pågældende opleves som et tab og opstår, når tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2011 EN AKTIV INDSATS MOD AFSKEDIGELSER/3 FORTSAT LØNGAB FOR KVINDER/4 HAR I DET EGENTLIG GODT/5 FREMTIDIG BESTYRELSE PÅ FULD

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 JEG HADER FORANDRINGER Skuespiller Farshad Kholgi fortalte på kredsgeneralforsamlingen morsomt og underfundigt om, hvordan

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig.

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig. Sankt Hans 2015 I dag tænder vi en masse bål. I gennem hele landet er der bål. Store og mindre bål, men bål. Vi mødes med alle mulige. Nogen vi kender. Nogen vi slet ikke kender og normalt ellers ikke

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Spørgeguide til lederen:

Spørgeguide til lederen: Bilag 1 Spørgeguide til lederen: Baggrund: Navn: Stilling: Ansat hvor længe? Har krisen kostet banken kunder og medarbejdere? KRISE I den finansielle krise Til krisen: Havde i set krisen komme? Eller kom

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / NOV EMBER 2014. Robuste tillidsmænd

MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / NOV EMBER 2014. Robuste tillidsmænd MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / NOV EMBER 2014 Robuste tillidsmænd 100 tillidsvalgte fik på årets tv-seminar inspiration til at navigere i en stadig

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere.

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere. Flemming Sørensen, dagens lærer, som et lokomotiv i venteposition med dampen oppe, klar til start. Der lyttes intenst bordet rundt, for at få det hele med. Vi leverer varen 2 4 6 8 10 12 14 16 Det blev

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Nr. 2 Juni 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Velkommen til dette nummers udgave af ordet. Nu er sommeren ved at nærme sig, og man kan jo håbe på, at også

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden København Storkredsforening Alternativet Referat virtuelt bestyrelsesmøde Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted Virtuelt på facebook og på mail Fra bestyrelsen deltog Jens, Julie, Katinka, Kathrine,

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger.

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Vi tror på dig Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Om at være stolt af sin arbejdsplads Sparekassen Faaborg er et moderne pengeinstitut med succes. Den succes skal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Samtale 3, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. 15 år

Samtale 3, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. 15 år Samtale, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. år 0 0 0 0 Indledende kontekstafklaring jf. metode. Patrick: Hvilke ord vil du bruge om Danske Bank? Z: Det var et rigtig godt

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

PROGRAM. 25. 26. marts 2014. Turbinehallen Kalkværksvej 12 Aarhus C. TR-seminar

PROGRAM. 25. 26. marts 2014. Turbinehallen Kalkværksvej 12 Aarhus C. TR-seminar PROGRAM 25. 26. marts 2014 Turbinehallen Kalkværksvej 12 Aarhus C TR-seminar At få inspiration til at agere konstruktivt i TR-rollens dilemmaer og udfordringer. i forhold til kollegaer, ledelse og faglig

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013 Styrkeprofil iflok Din arbejdsplads som helhed Udarbejdet for Din Arbejdsplads af iflok marts 213 Målet er at vise og bringe fokus på det, I er rigtig gode til på Din Arbejdsplads En sådan feedback giver

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Velkommen til Seismonaut Learning

Velkommen til Seismonaut Learning Kurser Foråret 2013 Kurser i foråret 2013 Velkommen til Seismonaut Learning Den nyeste viden er omdrejningspunktet for alt vores arbejde i Seismonaut - og den vil vi gerne dele med dig, så det kan skabe

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU Mellemlederne hos KD Gruppen brugte for meget tid på drift og detaljer. De løb hurtigere og hurtigere for at nå mere og mere selv, mens

Læs mere