MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION FOR TØNDER BANK/11 KONKURRENCE/12

2 LEDER Harry Max Friedrichsen, kredsformand MEGET AT GLÆDES OVER Jeg er fra tid til anden blevet mødt med spørgsmålet om, hvor Sydbank-ånden er blevet af. Og med baggrund i den megen fusionsomtale, der har været i medierne, er jeg også blevet spurgt, om Sydbank fusionerer med Jyske Bank. Til det sidste spørgsmål har jeg med fuld overbevisning svaret, at der bestemt ikke er tanker herom. Tværtimod har vi i bankbestyrelsen vedtaget, at Sydbank fortsat vil være en selvstændig bank på egne præmisser. Det fastslog direktionen også på Rigets almindelige tilstand møder og det er meget glædeligt. Direktionen var på møderne også inde på Sydbank-ånden, hvor det blev nævnt, at den trænger til en genopfriskning. Sydbankånden har gennem tiderne dannet grundlaget for den måde, vi agerer og samarbejder på i banken. Den har sin rod i det værdigrundlag, der er nedfældet i Den blå tråd, og som hviler på de fire nøgleord: Kompetent, troværdig, imødekommende og konkurrencedygtig. De fire nøgleord er vigtige, men i sig selv ikke tilstrækkelige. Det afgørende er, at vi hver især ved, hvad der menes med ordene, og handler herefter. Det er noget, der løbende skal arbejdes med på tilsvarende måde som Sydbank-ånden skal plejes. Det har været forsømt, men det rådes der nu bod på med en revitalisering af Den blå tråd og denne gang med en bred involvering af medarbejderne i banken. Det er også meget glædeligt. Og der er mere, vi kan glæde os over. I TÆNK penge fremstår Sydbank som den bedste rådgivningsbank. I EPSI-undersøgelsen over kundetilfredsheden ligger vi på en 2. plads på privatmarkedet og på en 3. plads på erhvervsområdet. I Aalund-undersøgelsen er vi fortsat banken med de mest tilfredse erhvervskunder. Hvad kan vi gøre for dig er af medieeksperter vurderet til at være et rigtigt godt og holdbart slogan. Alt sammen positive forhold som bidrager til at styrke bankens image. Kapitalmæssigt står banken på et solidt fundament og med en stab af dygtige og engagerede medarbejdere er Sydbank i det hele taget godt rustet til at klare fremtidens udfordringer. I kredsbestyrelsen er der også meget, vi kan glæde os over. Det er nu godt et år siden, vi overgik til at være en fuldtids kredsbestyrelse. Det har medført en højere grad af professionalisering, som kommer til udtryk i mange sammenhænge både i forhold til banken og i forhold til det politiske arbejde i Finansforbundet. I relation til banken viser det sig blandt andet i forhandlingerne om lokalaftaler, og i forhold til Finansforbundet er vi blevet mere dagsordenssættende i det politiske arbejde. Som det fremgår, er der meget at glæde sig over, men der er fortsat også mange udfordringer for os alle i banken Det gælder ikke mindst på kompetenceområdet, hvor det er stadig mere vigtigt løbende at udvikle kompetencerne, så man som minimum kan bevare sin markedsværdi. Det er en udfordring, vi alle står overfor, og hver især er ansvarlige for at håndtere. Når dette er sagt, synes jeg dog, at vi skal glæde os over, at der er så meget, vi kan glæde os over. Selvom der i skrivende stund er nogen tid til jul, benytter jeg alligevel lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår. Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Telefax: Redaktion: Kim Holmer (ansv.) Poul Erik Ravn Pedersen Ulla Spaabæk Journalist Carsten Jørgensen, Kommunikation, Finansforbundet Design og produktion: Grafix, Aabenraa Oplag: Foto: Finansforbundet, Stig Stacig og Sydbank Kreds Indlæg: Redaktionen modtager gerne indlæg fra medlemmer deadline: 7. januar 2013 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet. 2 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

3 LANDSMØDE I FINANSFORBUNDET POLITIK ER SPÆNDENDE Fire debutanter i Sydbank Kreds delegation fortæller om deres oplevelse af at deltage i Finansforbundets landsmøde Af journalist Carsten Jørgensen Ja, Finansforbundets ambitioner ER høje, sådan indledte næstformand Solveig Ørteby, hendes beretningstale og fortsatte; Det er de, fordi vores medlemmer er vores kunder, vores grundlag og udgangspunkt for alt det, vi laver. Det er et ansvar og en tillidserklæring som vi skal tage alvorligt og som kræver høje ambitioner. Medlemmerne i Finansforbundet er nemlig medlemmer af en stærk organisation, som giver fuld valuta for pengene. Vi har styrken til at håndtere de udfordringer, vi står overfor. For dem er der mange af. Vi har ressourcerne, robustheden og kompetencerne til at møde dem. Det skal vi bruge som rygstød men det må aldrig blive en sovepude Med denne indgangsbøn fra næstformanden knoklede 239 delegerede til Finansforbundets landsmøde i dagene oktober i Bella Center i København i døgndrift med især at diskutere, hvilke områder forbundet skal fokusere sin indsats på i de kommende år. Blandt de mest hårdtarbejdende var de 11 delegerede fra Sydbank Kreds. Fire af dem deltog i landsmødet for første gang, og på side 4 og 5 kan du læse om, hvad de fik ud af det. Sydbank Kreds delegationen med Finansforbundets formandskab. Forrest fra venstre: Gitte Larsen (TM Randers), Gitte Demant, Gardi Nommesen (TM Varde), Margrethe Weber, Lone Vindfeld Mikkelsen (sekretær), Poul Erik Ravn Pedersen. Baggerst fra venstre: Kent Petersen (formand for FF), Solveig Ørteby (næstformand FF), Michael Budolfsen (næstformand FF), Kate Hansen (TM Odense), Kim Holmer, Ulla Spaabæk, Henning Damm Johansen (TM CBF), Harry Max Friedrichsen, Erik Jepsen, Jarl Oxlund. SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 3

4 LANDSMØDE I FINANSFORBUNDET Kim Holmer på talerstolen KIM HOLMER Hvordan var det at være med til landsmøde for første gang? Det var en spændende og intens oplevelse at være så direkte involveret i beslutningsprocessen omkring de kommende indsatsområder. Jeg står tilbage med en oplevelse af, at vi fra Sydbank Kreds har haft indflydelse på det endelige resultat. Hvad har gjort mest indtryk? Jeg er endnu engang blevet bekræftet i min opfattelse af, at Finansforbundets formandskab gør et fantastisk flot stykke professionelt og samtidig nærværende arbejde. Det er ikke mindre end imponerende. Min første tale på Landsmødet var også noget jeg så frem til med spænding og lidt nervøsitet. Der var heldigvis ingen klap der gik ned og talen til forsamlingen gik rigtig godt. Hvad er forandret hos dig - hvad tager du med i din videre færd som kredsbestyrelsesmedlem og som du vil bruge når du kommer hjem i din kreds? Den store grad af involvering af de delegerede igennem hele beslutningsprocessen omkring indsatsområderne har givet et stort personligt ejerskab overfor disse. Det giver mig ekstra motivation til at arbejde dedikeret med indsatsområderne i kredsarbejdet og i de ansvarsområder, som jeg er tilknyttet i Finansforbundets kredsteams - Arbejdsliv og Karriere samt Beskæftigelse og Velfærd. Begge områder har altid været mine mærkesager - og er det om muligt endnu mere nu! KATE HANSEN, ODENSE Hvordan var det at være med til landsmøde for første gang? Det var en kæmpe oplevelse at få lov til at være med. Som dagene skred frem, blev jeg mere og mere imponeret over alle de fantastiske og kompetente folk, der sidder i kredsene og i hovedbestyrelsen, og formandskabet ikke at forglemme. Den gejst, kompetence og energi der var i talerne, gjorde mig helt fortrøstningsfuld over, at det også er dem, der skal forhandle hvilke veje Finansforbundet fremover skal gå for at få så gode rammer som muligt. Hvad har gjort mest indtryk? Jeg var slet ikke bevidst om, at den finansielle situation er så alvorlig som den blev fremlagt. Men det gjorde også et stort indtryk at høre, hvilket stort arbejde Finansforbundet lægger i at hjælpe vores opsagte kollegaer. Hvad er forandret hos dig - hvad tager du med i din videre færd som tillidsmand? Jeg tror, at jeg brænder meget mere for værdien af det politiske arbejde. Jeg er blevet bedre klædt på til at hjælpe mine kolleger med at tage ansvar for deres eget arbejdsliv, herunder gøre dem bevidste om vigtigheden i hele tiden at videreuddanne og dygtiggøre sig. Desuden vil jeg fremover sælge et medlemskab af Finansforbundet ved at fremhæve, at vi har stærke og fagligt dygtige folk siddende til at varetage vores interesserer. 4 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

5 Ulla Spaabæk på talerstolen ULLA SPAABÆK Hvordan var det at være med til landsmøde for første gang? Helt utrolig fantastisk oplevelse. Alle sejl var sat til, så jeg vidste med det samme, at dette her kunne kun blive nogle gode lærerige og fantastiske dage - og det holdt ved. Hvad har gjort mest indtryk? Jeg bliver gang på gang imponeret, når jeg ser formandskabet betræde talerstolen hvor er de gode, og hvor skal vi være glade for, at de vil stå i spidsen for os. Vi skal gøre vores medlemmer opmærksomme på, at de skal opretholde deres markedsværdi, og de skal blive ved med at uddanne sig. Det ser ikke lyst ud for fremtiden, hvad angår antal ansatte i finanssektoren, men her må vi holde sammen og tage den bedste afsked med de medlemmer, vi i sektoren bliver nødsaget til at sige farvel til. Det skal gøres via gode afbødeforanstaltninger og omsorg. Hvad er forandret hos dig - hvad tager du med i din videre færd som kredsbestyrelsesmedlem? Vigtigheden af scenarie 2020 altså det at vi hele tiden forsøger at se ud i fremtiden, så vi blandt andet forbereder os på, hvor hurtigt udviklingen hele tiden går og hvordan vi bedst muligt kan agere ud fra det vi forventer, der vil ske i fremtiden. At udviklingen går så stærkt, som den gør, kan vi ikke stoppe og det skal vi heller ikke, men vi skal fortsat forholde os til de kommende forandringers betydning for vores medlemmer. GITTE LARSEN, RANDERS Hvordan var det at være med til landsmøde for første gang? Jeg synes, at det har været en meget spændende oplevelse. Jeg havde hørt fra andre, at det kunne være lidt langtrukkent og langhåret, men jeg synes, at vi havde nogle gode dage med spændende indhold. Hvad har gjort mest indtryk? Det har gjort stort indtryk på mig, at de delegerede, som er udsendt af de forskellige kredse - inklusiv vores egen, er så dedikerede til sagen. Det er en fornøjelse for mig som tillidsmand at se, at det er de rigtige mennesker, som der er valgt ind til de job som kredsbestyrelsesmedlemmer. Det har også gjort indtryk på mig, hvor nærværende de forskellige emner var på landsmødet. Jeg synes, at det er fantastisk at være med i sådan et stort maskineri og få et produkt ud, som udelukkende er til fordel for medlemmerne. Hvad er forandret hos dig - hvad tager du med i din videre færd som tillidsmand? Jeg har i hvert fald fundet ud af, at kredsen har sin berettigelse. Jeg var ikke klar over, hvor stort et fodarbejde, der bliver lavet i forhold til vores overenskomst, og hvad vi kan gøre bedre for vores kolleger. SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 5

6 SYDBANK DAG SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ Var en overskrift der skabte en del opmærksom, da den kom på bankens opslagstavle torsdag den 30. august Af Poul Erik Ravn Pedersen, kredsbestyrelsesmedlem For de nysgerrige kom forklaringen dog, når der blev klikket på overskriften... men kun for én dag og kun for at møde jer på Sydbank-dagen. Vi havde i år valgt at være repræsenteret med en stand på Sydbank-dagen i Kruså. Det blev en stor succes. Mette Fosgerau Hansen, Storegade, Aabenraa beskrev det således: En rigtig flot stand - dejligt med en masse glade mennesker og det virkede som om, at alle tog godt imod jer. Vi havde besøg af rigtig mange kollegaer, som både tog sig tid til en snak med os og nød de ting, som vi bød på. Dialogen gav mulighed for at få kendskab til vores arbejde i kredsen. Anne Probst, Tarup afdeling havde denne kommentar Positivt Vi kan jo alle have godt af mere viden om kredsen. Desuden havde vi lavet en quiz, hvor der blev trukket lod om 3 x gavekort på 300 kr. blandt de kolleger, som svarede rigtigt på spørgsmålene. Inge Lausen, Peberlyk gav denne bedømmelse Kredsen fik også besøg af betalingsformidlingen v. Helene Halling, Britt Karas og Inge Lausen. Tillidsmand Lasse Gregersen (th) i gang med medlemshvervning. 6 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

7 Kredsens stand var godt besøgt hele dagen igennem. Margrethe Weber og Poul Erik Ravn Pedersen iagttager besvarelse af quizzen. Konkurrencen var en god måde at få inddraget det faglige i samtalen men gjorde mig samtidig bevidst om, at jeg rent faktisk kender meget lidt til Sydbank Kreds! Vinder af konkurrencen blev: Trine Navntoft, Område Fyn, Tarup afdeling Nina Quirinus-Jensen, Område Sjælland, Sorø afdeling Connie Bom, Område Forretningsdrift, Sekretariat Slagelse Der var også mulighed for at være med i en hvervekonkurrence, hvor de, der henviste et nyt medlem til os, har mulighed for at blive vinder af et gavekort på 999 kr. Hverveaktiviteten gav på dagen 3 nye medlemmer, hvilket vi var meget tilfredse med. Vi har efterfølgende besluttet, at kredsen også fremover vil være repræsenteret på Sydbank-dagen på gensyn den 7. september Gitte Demant (tv) i samtale med Lene Smidt (mf) og Tina Jakobsen (th). SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 7

8 TV-SEMINAR TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER Årets seminar for tillidsvalgte fokuserede på, hvordan der kan skabes trivsel på arbejdspladsen Af Ulla Spaabæk, kredsbestyrelsesmedlem 8 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

9 Der lyttes aktivt til Solveig Ørtebys indlæg Skab trivsel på din arbejdsplads var overskriften på årets seminar for tillidsvalgte i Vejle. Emnet var valgt på grund af det øgede arbejds- og forventningspres, mange kolleger oplever for tiden. Det betyder, at det er utroligt vigtigt, at vores tillidsvalgte er godt klædt på til at imødekomme de udfordringer, som de samt vores kolleger måtte blive udfordret på. Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby indledte seminaret med et oplæg om krisen og dens konsekvenser. Det gælder blandt andet fyringer og konsolidering mellem pengeinstitutter, og hun kom også ind på, at sektorens image fortsat er under voldsomt pres. Solveig Ørteby betonede overfor tilhørerne vigtigheden af at agere professionelt samt at bakke kredsbestyrelsen op. Derefter blev de tillidsvalgte sendt ud i tre forskellige workshops - Rollen som tillidsvalgt, Mindfulness og positive følelser - samt den gode personlige kommunikation som tillidsvalgt Ind imellem workshoppene skulle der også lige lidt ny energi til. Derfor fik alle nu muligheden for at afprøve Stomp, som gik ud på at spille på instrumenter som bestod af store og små tønder, stave, koste m.m. Det var en fantastik oplevelse, der gav et rigtig godt grin og en god stemning. Inputs fra ledelsen På TV-seminaret havde vi også besøg af vicedirektør Niels Møllegaard, personaledirektør Else Guldager, HR-konsulent Jytte Jensen og sikringschef Peter Draborg. Niels Møllegaard og Else Guldager kom i deres indlæg blandt andet ind på reducerede åbningstider i mange filialer, samling af sekretariaterne i ét centralt område og udviklingen fra 18 regioner i Danmark til 10 områder. SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 9

10 TV-SEMINAR Billede fra workshop Mindfullness Billede fra workshop Tillidsmanden rolle - Laila Tønder (Skærbæk), Tove Bertelsen (Holstebro) og Mette Wollesen Petersen (Rødovre) får en god snak. En anden forandring er at gå fra at sige til kunden, du kigger bare ind, til at vi i stedet planlægger, hvornår Hr. Jensen skal kigge ind til et møde i banken. I den forbindelse gjorde de opmærksom på, hvor vigtigt det er, at ens leder gør følgende: Fra kredsbestyrelsen vil vi gerne sige tusind tak til alle vores tillidsvalgte, for det store stykke arbejde de hver især gør hjemme ved alle vores medlemmer hver eneste dag. navigerer i gitteret, så medarbejdere hele tiden beskæftiger sig med det rigtige motiverer til forandringerne håndterer modstanden og hele tiden fjerner de forkerte opgaver, så der er plads til de nye rigtige opgaver for derved at skabe trivsel på arbejdspladsen. 10 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

11 KRAK TRIST SITUATION FOR TØNDER BANK Sydbank Kreds er klar til at støtte de nye medlemmer fra Tønder Bank bedst muligt, uanset om de har udsigt til en kort eller lang periode i Sydbank Af journalist Carsten Jørgensen Jeg glæder mig over at kunne hilse vores nye medlemmer fra Tønder Bank velkommen til Sydbank og Sydbank Kreds. Omstændighederne er selvsagt triste og for mange præget af usikkerhed. Men sammenholdt med alternativet ved at overgå til Finansiel Stabilitet er Sydbank bestemt den bedste løsning, siger kredsformand Harry Max Friedrichsen. Fredag den 2. november om aften fik hver af de 76 medarbejdere i Tønder Bank en personlig opringning fra ledelsen i Tønder Bank med meldingen om, at deres arbejdsplads Tønder Bank er krakket, og at Sydbank med øjeblikkelig virkning overtager alle medarbejdere, de godt kunder, ti afdelinger, bygninger og andre aktiver, på nær aktiekapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital. Krakket i Tønder Bank kom efter, at en inspektion fra Finanstilsynet har afsløret, at banken ikke har tilstrækkelig kapital til at fortsætte som et selvstændigt institut. En melding, der mildest talt kom som et chok for medarbejderne, der for hovedpartens del alle er aktionærer i banken. Vi havde overhovedet ikke set det komme, så medarbejderne er selvklart dybt rystede og chokerede lige nu og ikke mindst bekymret for deres fremtidige jobmuligheder i Sydbank, sagde fællestillidsmand i Tønder Bank Torben Jensen efterfølgende til Nyhedsbrevet Finans, der udgives af Finansforbundet. medarbejderne fra Tønder Bank lørdag den 3. november. På mødet gjorde administrerende direktør Karen Frøsig det klart, at ikke alle 76 medarbejdere kunne forvente et fast job i Sydbank. Banken har meddelt, at man vil slå filialer sammen i de byer, hvor både Sydbank og Tønder Bank i forvejen er repræsenteret. Det gælder Tønder, Vojens, Tinglev, Skærbæk, Rødekro, Vejen, Aarhus og København. Allerede om mandagen efter krakket begyndte Sydbank Kreds og Sydbank at forhandle om de afskedigelser, der efter denne artikels deadline ventes eksekveret og om de afbødeforanstaltninger, der skulle tages i brug. Samtidig sendte Kredsen et velkomstbrev til de nye kolleger, der er medlem af Finansforbundet. Sydbank Kreds har fokus på, at berørte medlemmer får en værdig afskedigelsesproces og bliver klar til at rette blikket fremad mod nye jobmuligheder. Og for dem, der sikres et fast job i Sydbank, vil vi gøre vores bedste for, at de hurtigt falder godt til, siger næstformand i Sydbank Kreds Jarl Oxlund, der deltager i forhandlingerne. Vi håber, at de nye kolleger fra Tønder Bank vil opleve, at Sydbank er en god arbejdsplads, der har fokus på medarbejdernes velbefindende. Selvom der er forskel på vores kulturer, tror vi på, at de nye kolleger fra Tønder Bank hurtigt finder sig til rette og blive en del af den lokale storbank, som Sydbank jo er. Hurtig udrykning fra kredsbestyrelsen Sydbank Kreds var hurtigt i kontakt med tillidsmand Torben Jensen forud for orienteringsmødet, som Sydbank holdt med SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012 / 11

12 KONKURRENCE KONKURRENCE LØS SUDOKUEN OG VIND 500 KRONER Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1 til 9. Det er tallene i de grå felter, der er løsningen. Send løsningen senest torsdag den 29. nov til eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. VIDSTE DU - Sideløbende med Finansforbundets hvervekampagne kører Sydbank Kreds ligeledes en hvervekampagne for nye medlemmer. Hverver du et nyt medlem, deltager du i lodtrækningen om 2 stk. gavekort på kr. 999,00. Kampagnen løber frem til den 28. december KOM PÅ STUDIETUR TIL LONDON Har du en kollega, som ikke er medlem af Finansforbundet? Kan du overbevise ham eller hende om, at det faktisk er en ret god ide at melde sig ind? Så kan du deltage i en konkurrence om at vinde en af otte pladser på en studietur til London med alt betalt. Vinderne kan blandt andet opleve det finansielle knudepunkt City of London på en guidet tur og møde finansfolk med ekspertviden om det globale finansielle marked. Konkurrencen løber fra 12. oktober til 12. december Vi tager af sted i april Se, hvordan du kommer med på 12 / SYDBANK KREDS / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012 Sikre kontanter/2 Nyt fra Grønland/5 Flere melder sig ind/6 Bidt af politik/8 En hel dag uden mobil, pc og ur/10 Den røde tråd

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 PAUSEGYMNASTIK GIVER MERE GEJST/3 DEJLIGT AT ARBEJDE HJEMME/4 INDBYDELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING/4 ARBEJDSLIVET BREDER

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Her er krisen en by i Danmark!

Her er krisen en by i Danmark! medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Her er krisen en by i Danmark! Grønlandsbanken har ikke oplevet bobler og store tab og ligger i top med stabil og god indtjening,

Læs mere

Vi vil gøre en forskel for dig

Vi vil gøre en forskel for dig beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2012 En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 Et

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

FLERE TRUES AF STRESS

FLERE TRUES AF STRESS MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / AUGUST 2015 FLERE TRUES AF STRESS Ansatte i Sydbank føler sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte, viser

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2012

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2012 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2012 Basisbank er ved at blive voksen/2 En pioner i DNB/5 Et sikkerhedsnet under dit arbejdsliv/6 Demokratiet i funktion/8 Teamwork

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Modvind på jobmarkedet

Modvind på jobmarkedet Finansforbundets magasin nr. 1, 2013 Modvind på jobmarkedet Opsagte under krisen har nu sværere ved at få job end tidligere. Flere søger over i andre sektorer Læs side 10 Med Vækstlån bliver din gode kunde

Læs mere

Vi ved alt om de kære kunder

Vi ved alt om de kære kunder Finansforbundets magasin nr. 6, 2006 Vi ved alt om de kære kunder Banker har investeret i avancerede IT-programmer, der kan samle oplysninger om kundernes adfærd Kapitalisme på 500 dage Live Danish die

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere