Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen."

Transkript

1 Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans I medfør af punkt 27 i den interinstitutionelle aftale (IIA) om åbenhedsregisteret, der blev oprettet den 23. juni 2011 som et fælles instrument for Europa-Parlamentet og Europa- Kommissionen, som revideret af de samme parter, gør denne årsrapport rede for åbenhedsregistrets aktiviteter i Denne rapport: fremlægger statistikker for åbenhedsregistrets aktiviteter i perioden januar-december 2014 beskriver det fælles åbenhedsregistersekretariats indsats for at forbedre kvaliteten af registrets indhold og øge kendskabet til dette værktøj skitserer resultaterne af revisionsprocessen for IIA, som blev afsluttet i rapporteringsåret. 1

2 Indhold I: Status over åbenhedsregistret 1. Tendenser i Tendenser siden 2011 II: Det fælles åbenhedsregistersekretariats aktiviteter i Overvågning og håndhævelse 2. Vejledning og oplysning III: Status over den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret Revisionsprocessen i

3 Åbenhedsregistret blev oprettet af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen i 2011 som en fælles ordning til at øge gennemsigtigheden i EU's beslutningsproces. Registret 1 giver borgerne oplysninger om organisationer, der skal repræsentere deres interesser på EUniveau. I: STATUS OVER ÅBENHEDSREGISTRET 2 Der er seks kategorier af registrerede organisationer og selvstændige i åbenhedsregistret. I 2014 var den største kategori som repræsenterede næsten halvdelen af alle de registrerede internt ansatte lobbyister og brancheforeninger (se tabel 1). I denne kategori var den vigtigste underkategori brancheforeninger, som udgjorde 60 % af alle internt ansatte lobbyister og brancheforeninger (se tabel 2, kategori II). Brancheforeninger tegnede sig for 30 % af alle registrerede, og det var dermed dem, der forekom hyppigst i registret. Ikke-statslige organisationer var den næst hyppigste type af registrerede og tegnede sig for over 25 % af alle registrerede organisationer. Virksomheder og koncerner kom ind på tredjepladsen og tegnede sig for næsten 15 % af alle de registrerede eller 30 % af kategori II. Selv om konsulentfirmaer omfattede 62 % af kategori I, repræsenterede de kun 8 % af samtlige aktører. De registrerede enheder, der forekom mindst hyppigt, var blandede offentlig-private enheder (kategori VI), efterfulgt af organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund (kategori V), og derefter advokatfirmaer (kategori I). Tabel 1: Samlet andel af de seks kategorier af interesserepræsentanter: Brancheforeningerne var godt repræsenterede i Belgien, og over 30 % af brancheforeningerne oplyste således, at de havde hovedsæde i dette land. Langt størstedelen af de registrerede var hjemmehørende i EU (90 %), og over 11 % af alle de registrerede var hjemmehørende i Tyskland, 10 % i Frankrig og 10 % i Det Forenede Kongerige. Kun 2,5 % af de registrerede var fra USA, og lige under 2 % var hjemmehørende i Schweiz Tallene i denne rapport afspejler situationen pr

4 Tabel 2: Fordeling pr. underkategori 3 : Kategori I: Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter Kategori II: Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger Kategori IV - Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner 3 Kategori III og V har ingen underkategorier. 4

5 Kategori VI Organisationer, der repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv. 5

6 Tabel 3: Uddrag af statistikkerne fra den 31. december 2014 Den 31. december 2014 var der registrerede organisationer og selvstændige i registret, fordelt på følgende (under)kategorier: I - Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter 933 Konsulentfirmaer 579 Advokatfirmaer 89 Selvstændige konsulenter 265 II - Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger Virksomheder og koncerner Brancheforeninger Fagforeninger 147 Andre lignende foreninger 240 III - Ikke-statslige organisationer Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende IV - Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner 537 Tænketanke og forskningsinstitutioner 384 Akademiske institutioner 153 V - Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund 42 Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund 42 VI - Organisationer, der repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv. 329 Lokale, regionale og kommunale myndigheder (på subnationalt plan) 147 Andre offentlige eller blandede organer osv Tendenser i nye enheder blev registreret i , hvilket er næsten dobbelt så mange som i Ud af disse nye registreringer blev 355 organisationer registreret i kategori I, 894 i kategori II, 574 i kategori III, 171 i kategori IV, 11 i kategori V og 114 i kategori VI. Tabel 4: Registreringsår for registrerede organisationer og selvstændige, der fortsat er aktive Registreringsår Antal registrerede, der fortsat er aktive Statistikkerne afspejler situationen pr. 23. februar 2015, idet det kun er de enheder, der fortsat er registrerede, der medregnes. 6

7 I 2014 blev der i gennemsnit registreret 170 organisationer pr. måned. Tabel 5: Registreringer i 2014: Stigningen i antallet af registreringer var kraftigst i begyndelsen og i slutningen af 2014, idet en tredjedel af de samlede registreringer blev foretaget i årets første kvartal og en tredjedel i årets sidste kvartal. Det svarer til to perioder, hvor åbenhedsregistret fik stor pressedækning: i begyndelsen af året på grund af revisionsprocessen (se punkt III i denne rapport) og ved udgangen af året, hvor et nyt åbenhedsinitiativ blev iværksat i Kommissionen. Det gennemsnitlige antal månedlige registreringer blev mere end fordoblet i december, hvor to nye afgørelser fra Kommissionen trådte i kraft, idet disse kræver offentliggørelse af oplysninger om møder mellem henholdsvis medlemmer af Kommissionen, medlemmerne af deres kabinetter og generaldirektører og organisationer og selvstændige 5. I princippet bør disse møder kun afholdes med organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der er registreret i åbenhedsregistret 6. Optagelse i registret er en forudsætning for organisationer og selvstændige, hvis repræsentanter ønsker at få lettere adgang til Europa-Parlamentets bygninger. Akkreditering skal fornyes hvert år: I 2014 gav Europa-Parlamentet adgangstilladelser for enkeltpersoner til repræsentanter for næsten organisationer i registret (enten i forbindelse med en ny ansøgning eller en fornyelse). I 2014 havde åbenhedsregistrets websted på månedsbasis i gennemsnit unikke besøgende (forskellige brugere, der besøgte webste det i løbet af en dag) eller besøg (samlet antal sider, der blev besøgt af entydigt identificerede brugere). Op mod 30 % af de besøgende blev henvist til åbenhedsregistret via europa.eu-webstedet, mens næsten 15 % fandt frem til registrets websted ved hjælp af søgemaskiner s. 9. 7

8 2. Tendenser siden 2011 Væksten i registreringerne var størst i 2011 og første halvår af 2012, dvs. da åbenhedsregistret blev oprettet. Væksten blev stabiliseret på 10 % i 2013, men er siden steget igen, og antallet af registrerede organisationer steg således med mere end en fjerdedel i Hvad angår variationen i væksten inden for de forskellige registreringskategorier, har kategori II vist den største vækst siden 2011 og har mere end tredoblet sin størrelse. De laveste vækstrater findes i kategori V og VI, som har været mere eller mindre konstante siden begyndelsen. Tabel 6: Registreringer i perioden : II: Det fælles åbenhedsregistersekretariats aktiviteter i 2014 Det fælles åbenhedsregistersekretariat (regist ersekretariatet) består af en gruppe tjenestemænd fra Europa-Parlamentets Generalsekretariat og Kommissionens Generalsekretariat, og arbejdet koordineres af chefen for Kontoret for Gennemsigtighed i Kommissionens Generalsekretariat. Registersekretariatet mødes en gang om ugen, og Rådets Generalsekretariat har siden juni 2012 deltaget som observatør i disse møder. Registersekretariatet består af fem ansatte (tre fra Europa-Parlamentet og to fra Kommissionen), der skal udføre det arbejde, der er forbundet med ordningen, og har to respektive helpdeske 7 til direkte kontakt med brugerne af åbenhedsregistret. Punkt 7 i IIA tildeler registersekretariatet forskellige opgaver med henblik på at gennemføre systemet, såsom at vejlede relevante aktører, foretage kvalitetskontrol af registrets indhold og gennemføre oplysningsaktiviteter. 1. Overvågning og håndhævelse I 2014 gennemførte registersekretariatet 900 kvalitetskontroller (i gennemsnit 15 pr. uge), hvoraf halvdelen var grundlæggende relevanstjek (for at fastslå, hvorvidt den registrerede faldt ind under anvendelsesområdet for IIA om åbenhedsregistret). En kvalitetskontrol består i at kontrollere de data, som de registrerede har indgivet, for at sikre, at de er i overensstemmelse med bilag II til IIA. 7 Der findes kontaktoplysninger på: https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/contact/contact.do?locale=da#da. 8

9 Antallet af registrerede, der blev slettet af registret, fordi de havde uforenelige, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, ikke ajourførte deres oplysninger som påkrævet, eller ikke var berettigede til at blive registreret, var i Tabel 7: En oversigt over kvalitetskontroller: Dato for kontrol Antal kontroller Underretninger Antal sletninger fra registret Siden d. 1/1/ Mens langt størstedelen af kontrollerne er stikprøvekontroller, består en række kontroller af opfølgning på en underretning, som registersekretariatet har modtaget, om ukorrekte oplysninger i registret. Underretninger modtaget fra kilder både inden for og uden for institutionerne indgår i det samlede antal kvalitetskontroller (se ovenstående tabel). Som et tredje element i overvågningsproceduren beskæftiger registersekretariatet sig også med formelle "klager" over mere alvorlige overtrædelser af adfærdskodeksen for registrerede organisationer og selvstændige i åbenhedsregistret. Der blev indgivet ti klager i 2014, hvoraf kun de syv kunne antages. Dette er væsentligt færre end antallet af klager, der blev indgivet i 2013 (17). De antagelige klager, der blev modtaget i 2014, vedrører eventuelle overtrædelser af bestemmelserne om b) "upassende pression", c) "falske oplysninger" og d) "korrekte oplysninger" i adfærdskodeksen. Efter registersekretariatets undersøgelse og kontakt med de pågældende registrerede, blev der foretaget en ajourføring, og der fulgte fire fratagelser af beskikkelser (der blev indgivet tre uafhængige klager over én og samme registrerede, som førte til den ene af disse fratagelser af beskikkelser). Alle disse fratagelser berørte uberettigede enheder (se punkt 9 i IIA). 2. Vejledning og oplysning Registersekretariatets opgaver omfatter undervisnings- og oplysningsaktiviteter med henblik på at øge bevidstheden om registret og fremme brugen heraf. I 2014 gav sekretariatet 17 præsentationer for eksterne organer, herunder tre grupper af studerende, samt i forbindelse med arrangementer, herunder OECD's "Lobby Integrity"-arrangement, der blev afholdt i marts Registersekretariatet giver også retningslinjer for registrerede for at bistå dem i forbindelse med registreringskravene. Der gennemføres ligeledes præsentationer internt i institutionerne for at øge personalets kendskab til værktøjet. III: REVISION AF DEN INTERINSTITUTIONELLE AFTALE OM ÅBENHEDSREGISTRET I henhold til punkt 30 i IIA bør det fælles register tages op til revision senest to år efter idriftsættelsen af åbenhedsregistret. Med henblik herpå blev der i 2014 oprettet en interinstitutionel arbejdsgruppe på højt plan mellem Parlamentet og Kommissionen til at evaluere IIA og fremsætte anbefalinger vedrørende nødvendige ændringer. Arbejdsgruppen blev ledet af de næstformænd, der er ansvarlige for dossieret i Europa-Parlamentet og i Kommissionen, og bestod af medlemmer fra alle politiske grupper i Parlamentet, herunder formanden og ordføreren for Europa-Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender (AFCO). 9

10 1. Revisionsprocessen i 2014 Som følge af anbefalingerne fra gruppen på højt plan vedtog AFCO et udkast til betænkning om ændring af den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret 8, som derefter blev vedtaget på plenarmødet ved dets beslutning af 15. april 2014 med 646 stemmer for, 7 imod og 14 hverken for eller imod. Den reviderede IIA blev undertegnet af Europa-Parlamentet og Kommissionen og offentliggjort i EU-Tidende i september Den nye IIA trådte i kraft den 1. januar Revisionsprocessen tog afsæt i input fra a) en offentlig høring efter første års drift (2012), b) to årsrapporter fra registersekretariatet (2012 & 2013), c) møder i relevante europæiske paraplyorganisationer (tre møder på politisk niveau i 2013 og to møder på teknisk niveau) og d) benchmarking med andre offentlige myndigheder (i forbindelse med OECD). Europa - Parlamentet og Kommissionen opfordrede Rådet til at følge revisionsprocessen. De vigtigste ændringer, der er indført med revisionen: Alle registrerede skal oplyse deres anslåede omkostninger i forbindelse med relevante aktiviteter (tidligere var dette kun påkrævet for kategori II). De menneskelige ressourcer, der anvendes i forbindelse med relevante aktiviteter, skal angives i procentdele af fuldtidsækvivalenter (FTE) (tidligere krævedes der kun et overordnet tal for personalet). De registrerede skal oplyse, om de deltager i EU's ekspertgrupper, fora, Europa- Parlamentets tværpolitiske grupper eller andre lignende strukturer. Der blev givet yderligere præciseringer med hensyn til definitioner (kategorie r, aktiviteter og udgifter), der er omfattet af åbenhedsregistrets anvendelsesområde. Der blev indført en strømlinet procedure for underretninger og klager med henblik på at give mulighed for en mere effektiv kontrol af registreringer, der angiveligt indeholder forkerte eller vildledende oplysninger. Der blev indført nye incitamenter til registrering. Desuden er der blevet udarbejdet et mere moderne design og en bedre struktur for åbenhedsregistrets websted, som skal iværksættes i januar 2015, i overensstemmelse med de nye krav. Det vigtigste formål med denne opgradering var at opnå en simpel registreringsproces ledsaget af omfattende retningslinjer, et hurtigere søgeredskab, bedre helpdesk-ydelser og nyttige links. Det nye register er tilgængeligt på alle officielle EU-sprog. Der blev desuden udarbejdet nye retningslinjer i overensstemmelse med den reviderede IIA, og disse er blevet oversat til alle officielle EU-sprog. 8 Se procedureoversigten her:

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 DA Mange yderligere oplysninger er tilgængelige på vores websted (http://www.cdt.eu.int) OVERSÆTTELSESCENTRET

Læs mere

SSM-kvartalsrapport. Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen 2014 / 1

SSM-kvartalsrapport. Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen 2014 / 1 SSM-kvartalsrapport Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen I 2014 vil alle ECB publikationer bære et motiv taget fra en 20-euroseddel. 2014 / 1 Den Europæiske Centralbank, 2014

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.01.2002 KOM(2002) 2 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evaluering af, hvilke følger det har for den genteknologiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH

5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH 0(02 Bruxelles, 28 Februar 2001 5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH Baggrundsorientering 1. marts 2001 Reformen af Kommissionen: Et år senere %DJJUXQGVRULHQWHULQJ±PDUWV %HKRYHWIRUUHIRUP Den uafhængige ekspertkomité

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer

Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 30. oktober 2013 Fejl! Autotekst er ikke Oversat til dansk: Af Ad Hoc Translations A/S 5. december 2013 Evaluering af F&P's

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere