REDIGERING AF REGNEARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDIGERING AF REGNEARK"

Transkript

1 REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i de forskellige versioner af Excel, og som ikke kræver kendskab til skærmbilleder, menuer mm. Dette gælder også nogle af funktionerne i denne artikel, mens andre kræver en vist kendskab til skærmbilleder mm. Eksemplerne på disse funktioner er alle taget fra Excel 2007, men alle funktionerne findes også i tidligere versioner af programmet. I denne artikel skal vi se nærmere på, hvordan man kan redigere i et regneark, og dermed hurtigt og enkelt opbygge mere omfattende regnearksmodeller. Vi vil begynde med at se nærmere på, hvad man kan gøre ved de enkelte cellers placering i regnearket, eller rettere ved indholdet af cellerne for selve cellernes placering kan man ikke ændre på. Flytte celler Såfremt en celle er blevet placeret forkert eller en ændring af regnearksmodellen betyder, at cellen nu står forkert, kan det blive nødvendigt at flytte cellen og dens indhold. Dette kan gøres ved hjælp af klippe/klistre funktionerne i Excel (eller rettere i Windows). Disse funktioner vil jeg ikke gennemgå i detaljer, da de forudsættes bekendte. I Excel er der imidlertid også andre muligheder. Når en celle (blok af celler) skal flyttes er den hurtigste måde at markere den celle eller blok, der skal flyttes, og placere musemarkøren i blokkens ramme. Nu skifter markøren facon til et kors med fire pilespidser. Træk nu cellen (blokken) til den position, den skal have. Slip museknappen. Så flyttes cellen til det pågældende sted. Hvis du - bevidst eller ved en fejltagelse - kommer til at slippe musen over en celle, hvor der i forvejen er placeret data, advares du om, at de data, der står i cellen vil blive overskrevet, og du har så mulighed for at opgive din flytning. Bemærk, flytter du en celle, der indeholder en formel, opdateres formler ikke. Formlen =a1+a2 vil altså fortsat have samme indhold efter at være blevet flyttet fra A3 til B3. Såfremt du imidlertid flytter både de celler, som indgår i formlen, og selve formlen, vil den blive opdateret, så den stadigvæk regner rigtigt. Flytter du altså hele området fra A1:A3 til B1:B3 vil formlen nu hedde =B1+B2. Dog opdateres de formler udenfor det markerede område, som henviser til det markerede, således at formler overalt på arket, stadig regner rigtigt, selv om et dataområde flyttes. Lød det mærkeligt? Det betyder egentlig bare at hvis du har tal i fx A1 og A2 og en formel i A3, der lægger dem sammen, og så flytter tallene til C kolonnen, vil din formel blive opdateret til =C1+C2 i stedet for =A1+A2,hvor tallene jo ikke længere står. Husk, at ved en flytning flyttes såvel celleindhold som celleformat (cellens udseende) til den nye position. Celleformatet vil til gengæld ikke længere gælde på det sted, hvor cellen blev flyttet fra. Kopiere celler Kopiering af celler foregår på samme måde som ved flytning af celler. Dog skal du trykke Ctrltasten ned inden du klikker på musen for at trække og holde den trykket ned indtil du har sluppet

2 musetasten igen, efter at have trukket cellerne til den nye placering. Så længe Ctrl-tasten er trykket + ned, vil der blive vist et lille kors (+) ved siden af korsformede musemarkør. Ved kopiering kopieres såvel celleindhold som celleformat til den nye position. Husk, at kommer du til at slippe Ctrl-tasten før du slipper museknappen, bliver det til en flytning i stedet for en kopiering. Eventuelle formler, der kopieres vil blive opdateret i overensstemmelse med den relative flytning. Kopieres formlen =A1+A2 fra celle A3 til celle B3 ændres formlen til =B1+B2; kopieres til D- kolonne ændres til =D1+D2 osv. Det samme gælder, hvis der kopieres nedad. Kopieringsfunktionen kan altså anvendes til at gentage en beregning med data, der findes i andre celler ved at kopiere formlen til det sted, hvor den nye beregning skal udføres. Brug af fyldhåndtaget I en tidligere artikel omtalte jeg fyldhåndtaget. Det er den lille firkant, du kan se i nederst højre hjørne af cellemarkøren. Du kan bruge fyldhåndtaget til at foretage forskellige ting med, blandt andet visse kopieringer. Har du fx en formel i celle A3, der hedder =A1+A2 og skal bruge en tilsvarende formel i cellerne B3 til og med F3, kan du kopiere den ved hjælp af fyldhåndtaget. Placer musen ovenpå fyldhåndtaget, så bliver markøren til et lille kors (+). Vær opmærksom på at musemarkøren faktisk har denne facon. Ellers risikerer du at flytte indholdet, ændre dette eller på anden måde lave "ulykker". Du kan nu klikke på musen, holde museknappen nede og trække musen, så de celler, du vil fylde i, markeres. Når du slipper museknappen igen, indsættes data fra den oprindelige celle. Denne funktion kopierer såvel indhold som format af den oprindelige celle, men du kan kun bruge den til at kopiere til celler, der ligger i umiddelbar tilslutning til den oprindelige celle. Det vil sige lige over, under eller til højre eller venstre for denne. Bruger du fyldhåndtaget til at kopiere tal eller tekster er det indholdet af udgangscellen, der bliver kopieret. A bliver altså kopieret som A og 11 som 11. Lister Du kan også bruge fyldhåndtaget til at oprette såkaldte lister eller serier. Excel kender 4 forskellige standardlister, der kan oprettes med fyldhåndtaget. Man kan selv lave flere lister, men det hører til Excel på udvidet niveau. De fire standardlister er: Månedernes navne skrevet helt ud, månederne skrevet med trebogstavsforkortelser, ugedagene skrevet helt ud og ugedagene skrevet med tobogstavsforkortelser. For at oprette en sådan liste, skal du skrive det første element i listen, fx. Januar, og så med fyldhåndtaget trække ud over de celler, hvor listen skal oprettes. Så skriver Excel selv Februar, Marts osv. Skriver du TI, skriver Excel fremdeles ON, TO osv. Du behøver altså ikke at begynde med listens første element, og trækker du ud over flere celler end der er elementer til i listen, startes forfra med første element. Når du opretter lister eller serier med fyldhåndtaget vises i en lille rude indholdet af den sidste celle, du har trukket håndtaget ud over. På denne måde kan du hele tiden følge med i, om din liste/serie, har den korrekte længde.

3 Serier Serier er talkombinationer, der gentages med et fast interval, bestemt af forskellen på to celler. For at oprette en serie, skal du derfor skrive tal i to celler under eller ved siden af hinanden. Derefter markeres begge celler. Brug nu fyldhåndtaget til at trække en serie af en passende længde. Afstanden mellem de enkelte elementer i serie bliver som afstanden mellem de to elementer, du har skrevet. Har du fx tastet 1,7 og 2,04 i A1 og B1 kan du trække denne serie frem: Fyldhåndtaget kan også anvendes til andre typer serie/lister. Desværre er det ikke dokumenteret specielt godt i hjælpen, hvilke muligheder, man har, så her kan det betale sig at prøve sig frem. Et par eksempler: Dag 1 i en celle vil ved udfyldning blive til Dag 2, Dag 3, Dag 4, Dag 5 osv. Det samme gælder andre kombinationer af tekst og tal, uanset om tallet står før eller efter teksten. Skriver man Dag 1 i en celle og Aften 1 i cellen ved siden og markerer begge celler, før man "fylder" bliver det til Dag 2, Aften 2, Dag 3, Aften 3 osv. Skriver man K 1 eller Kvt 1 udfyldes med K 2, K3, K4, K1, K2 osv. Eller Kvt 2, Kvt 3, Kvt 4, Kvt 1. Her er Excel altså klar over, at der tænkes på kvartaler. Imidlertid kan man ikke skrive Kvar 1 og så få det opfattet som kvartaler, hvilket hjælpen til Excel ellers siger at man kan. Metoden kan også bruges til at skrive datoer eller tidspunkter. Skriver man i en celle fx og fylder med fyldhåndtaget, vil der blive skrevet , osv. Ønsker man at fastholde dagen, men ændre måneden, må man skrive to datoer i celler ved siden af hinanden, fx og Så er det månedens nummer, der opdateres. Skal man fastholde både måned og dag, skal man gøre det samme, men så ændre årstallet , bliver så til , og så fremdeles. Pas på med at ændre både måned og dag, da det vil gå galt. Skriver man fx og vil der blive udfyldt med , og og det er næppe det, man ønsker. 09:00 bliver til 10:00 ved udfyldning. 09:01 bliver til 10:01. Det er altså timerne, der skifter. Skrives både 09:01 og 09:02 fyldes med 09:03 og 09:04. Tilsvarende ved sekunder. Husk at datoer og klokkeslæt altid skal skrives i det godkendte format for at ovenstående (og andre dato- og klokkeslætsfunktioner) skal virke. Datoer skrives altid med bindestreg (-) som adskiller og klokkesæt med kolon (:). Skal en celle rumme dato OG klokkeslæt, skrives begge dele som anført, og der skal være et mellemrum mellem dato og klokkeslæt, fx :04:12. Der kan laves endnu mere avancerede lister og serier, fx vækstserier i stedet for lineære serier ved at fylde med højre musetast i stedet for venstre, men det hører ikke til på grundlæggende niveau, så her må du selv prøve.

4 Relative og absolutte celleadresser Indtil nu har vi i forbindelse med Fyld, Kopier, Indsæt og Slet (se også artiklen Almindelige funktioner i regnearket) redigeringer, noteret os at formler blev opdateret i overensstemmelse med deres nye placering i regnearket. Det skyldes, at vi har arbejdet med såkaldt relative celleadresser, som er standard i Excel. Nu er dette imidlertid ikke altid ønskeligt. Forestil dig nedenstående regneark: Vareart Kostpris Momssats Salgspris Gummistøvler % =b2+(b2*c2) Kondisko 200 Skal formlen i D2 kopieres til D3 vil den blive ændret til =b3+(b3*c3). Dette er sådan set godt nok, men det kræver desværre at momssatsen skal noteres ud for hver enkelt købspris, da man i tredje række ellers vil få ganget med 0. Dette kan gå her, hvor der er to varer, men er ikke hensigtsmæssigt, hvis der er varer. Ved at ændre en smule i formlen, kan vi undgå dette. Havde vi i stedet skrevet =b2+(b2*$c$2) kunne vi have kopieret formlen. Nu havde der i D3 stået =b3+(b3*$c$2) og vi havde altså stadig refereret til den celle hvor den oprindelige momssats stod. Det betyder, at såfremt momsen ændres, skal vi kun ændre den et enkelt sted i regnearket. Celleadresser af den sidstnævnte type kaldes absolutte celleadresser, fordi de ikke ændres når formlen kopieres. De to $-tegn indebærer at ingen af "koordinaterne" ændres. Det er også muligt at anvende delvis absolutte adresser af typen $c2 eller c$2. I den første tillader vi at rækkenummeret kan ændres, mens kolonnebogstavet skal forblive det samme, og i den anden type er det modsatte tilfældet. Må ingen af de to kunne ændres, skal der altså placeres et $-tegn foran bådne kolone- og rækkebetegnelse. Nu er det imidlertid ikke så praktisk at skulle skrive et $-tegn, da det kræver brug af AltGr-tasten. I stedet kan du skrive celleadressen helt almindeligt, og så bare trykke på <F4> så snart du har skrevet det sidste tal, så indsættes $-tegnene automatisk. Trykker du igen på F4 fjernes det ene $-tegn, dernæst det andet og så videre som følger: $A$1, A$1, $A1, A1 og så forfra igen. Faste overskriftslinier Når et regneark bliver tilstrækkeligt stort, kan det meget hurtigt blive vanskeligt at overskue, når man skal "bladre" rundt i det. Efterhånden som man bladrer ned eller til højre, vil overskrifterne nemlig forsvinde, og når du er langt inde i regnearket, kan det måske være vanskeligt at huske, hvad en bestemt række eller kolonne egentlig blev brugt til. Dette problem kan du imidlertid nemt løse, ved at definere at en (evt. flere) række og/eller kolonne altid skal vises på skærmen, selv om du i øvrigt bladrer rundt i regnearket. Placer cellemarkøren umiddelbart under den/de rækker, og umiddelbart til venstre for den/de kolonner, der skal forblive på skærmen. Vælg derefter fanebladet vis, og klik på knappen Frys ruder.. Du kan nu vælge om du vil fryse ruder (rækker og kolonne) fra din udgangsposition, kun øverste række eller kun venstre kolonne. Nu fastlåses de rækker og kolonner,

5 du har valgt, så de ikke "bladrer med". Ønsker du f.eks. at række 1 og 2 samt kolonne A, skal bruges som faste titellinjer, placerer du cellemarkøren i celle B3 inden du udfører "frysningen". Der vises nu to linjer, der hvor frysningen har fundet sted. Når du vil af med en frysning, vælger du bare samme knap og klikker på Frigør Ruder. I dette tilfælde behøver cellemarkøren ikke være placeret i en bestemt celle.

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK:

SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK: SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK: Læg budget i Excel SÅDAN! Hold styr på husholdningsbudgettet med Excel. DET SKAL DU BRUGE Excel fra Microsoft Office (alle versioner) eller OpenOffice-programmet Calc,

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Regneark for edb trin 1

Regneark for edb trin 1 Regneark for edb trin 1 Program: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb trin 1 - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb trin 1 Side 2 Indhold Lektion 1: Introduktion... 3

Læs mere

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner.

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner. KOMPUTER EXCEL Det kan du lære i Excel-skolen Nu starter Komputer for alles store Excel-skole skolen, der vil lære dig at forstå og bruge et regneark. Hop med på vognen. Der er nemlig kun én ting, der

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk 38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation Start med Excel 7 Kåre Thomsen www.knowware.dk keep it simple Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere