Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du bliver syg og uarbejdsdygtig"

Transkript

1 Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

2 Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Som udgangspunkt kan du få sygedagpenge i 22 uger. I den periode er det vigtigt, at du selv gør en indsats for at blive arbejdsdygtig igen. Blandt andet ved at tage ansvar for dig selv og aktivt deltage i de tilbud og muligheder, som vi hjælper dig med at finde. Gør du ikke en indsats for at blive arbejdsdygtig, kan du miste retten til at få udbetalt sygedagpenge. Og din arbejdsgiver kan miste retten til refusion, hvis du modtager løn under sygdom. Derfor er det afgørende, at du hurtigt kommer i gang med at finde holdbare løsninger i samarbejde med os. Din arbejdsgiver har pligt til at afholde en personlig samtale med dig senest fire uger efter din første sygefraværsdag. Men det er vigtigt, at du også selv sørger for at holde kontakt til din arbejdsplads. Og til andre. Sygdom er ikke kun en privat sag. Jo mere du lader din nærmeste leder, tillidsmand, kolleger, familie og venner tage del i dit sygdomsforløb, jo lettere kan de støtte dig i at finde en løsning, som du er tilfreds med. Og som dit helbred kan holde til på sigt. Al erfaring viser, at de alle spiller en væsentlig rolle for, at du hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Pjecens indhold: At være aktiv sygemeldt Hvordan du og din arbejdsgiver kan bruge CEB Et sygedagpengeforløb Med venlig hilsen CEB 2

3 At være aktivt sygemeldt At være aktivt sygemeldt betyder, at du deltager aktivt i et forløb hos CEB med det mål at vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Forløbet tager udgangspunkt i en plan, som du udarbejder sammen med os. I planen kan indgå tilbud og aktiviteter, som fremmer dine muligheder for at fastholde dit job eller vende tilbage til et andet job. CEB har en række muligheder for at støtte dig og din arbejdsplads, så du kan vende tilbage trods sygdom. Dem kan du læse mere om i det følgende. 3

4 Hvordan du og din arbejdsgiver kan bruge CEB Fast Track-ordning Pr. 1. januar 2015 har du og/eller arbejdsgiver mulighed for at sende en fast track anmodning til kommunen inden for de første fem uger af din sygemeldingsperiode. Fast track betyder, at kommunen iværksætter en ekstraordinær tidlig indsats. Den mulighed kan du bruge, hvis du forventer at din sygdom vil vare mere end otte uger fra din første fraværsdag. Hvis det er din arbejdsgiver, som anmoder om fast track indsatsen, så kræver det naturligvis dit samtykke. Senest to uger efter din eller din arbejdsgivers anmodning afholdes et møde, hvor vi i fællesskab udarbejder en handleplan for din tilbagevenden til job. Kommunen vil bede dig om at besøge din egen læge inden samtalen. Delvis raskmelding En delvis raskmelding erstatter en sygemelding på fuld tid. Den er relevant for dig, hvis du for eksempel har brug for behandling i en periode, eller du af helbredsmæssige årsager ikke kan starte på fuld tid. Med en delvis raskmelding kan du vende tilbage til din arbejdsplads på nedsat tid i en kortere periode. Der skal som hovedregel være tale om en daglig nedsættelse af din normale arbejdstid. Som kompensation for de timer, du er fraværende på grund af sygdom, modtager du eller din arbejdsgiver sygedagpenge afhængig af din overenskomst. Der skal dog være tale om mindst fire timer om ugen. 56-aftale En 56-aftale kan komme på tale, hvis du har en langvarig eller kronisk lidelse, der ud fra en lægelig vurdering giver en væsentlig risiko for øget fravær på mindst ti dage i løbet af 12 måneder. Aftalen betyder, at din arbejdsgiver kan få refusion fra din første fraværsdag. 4

5 Du kan eventuelt få godkendt en 56-aftale, hvis du er fraværende mindst fire timer om ugen inklusiv transport til og fra fortsat behandling. Få mere at vide hos CEB om denne mulighed. Hvis du ikke umiddelbart kan vende tilbage til din arbejdsfunktion, er der andre muligheder for at fastholde tilknytningen til din arbejdsplads. For eksempel kan det være en god idé med en rundbordssamtale. En rundbordssamtale er et møde, hvor du deltager sammen med din leder, din tillidsrepræsentant, din kontaktperson ved CEB, din læge, din fagforening eller andre relevante personer. I fællesskab finder vi ud af, hvad der skal til, for at du kan blive på din arbejdsplads. Måske kan du få en mindre belastende jobfunktion, eller du kan blive oplært til nye opgaver, evt. af en mentor. Det kan også være, at investeringer i redskaber eller anden indretning af arbejdspladsen er svaret. Eller måske en personlig assistent. Du kan selv tage initiativ til en rundbordssamtale. Det samme kan de øvrige deltagere. 5

6 6

7 Omplacering i virksomheden Du kan aftale med CEB, at du afprøver en anden arbejdsfunktion på din arbejdsplads, mens du stadig får sygedagpenge, eller din arbejdsgiver modtager refusion. Redskaber og indretning af arbejdspladsen Din arbejdsgiver kan få hjælp til at afklare, om der findes redskaber, eller om din arbejdsplads kan indrettes på en anden måde, så du fortsat kan passe dit job. Gælder også for selvstændige. Personlig assistance Hvis du får en kronisk lidelse eller et handicap, kan din arbejdsgiver få støtte til at ansætte en personlig assistent til dig i max. 20 timer om ugen. Det kan være en ekstern person eller en kollega, der frikøbes til at hjælpe dig, så du fortsat kan klare dit arbejde. Assistenten kompenserer for de arbejdsopgaver, som du ikke længere kan udføre alene. Gælder også for selvstændige. Mentor En mentor er en kollega eller en ekstern person, der i en periode introducerer og oplærer dig til en ny arbejdsfunktion. En mentor kan være relevant, hvis du af helbredsmæssige grunde ikke længere kan klare dit hidtidige arbejde. Kan du trods de ovennævnte støttemuligheder ikke bevare tilknytningen til din arbejdsplads, er der andre muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Du kan komme i virksomhedspraktik eller i en såkaldt revalidering. I en revalidering kan du for eksempel blive optrænet til andre erhverv, gennemføre opkvalificerende kurser eller tage en ny uddannelse. Er de ovennævnte muligheder helt udtømte, kan det komme på tale at afdække dine muligheder for at få et ressourceforløb, et fleksjob eller eventuelt en førtidspension. 7

8 Kort om sygedagpenge Sygedagpenge er en korttidsydelse til dig, der er blevet uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. For at være berettiget til ydelsen skal du opfylde mindst ét af kriterierne herunder: Du skal have været i uafbrudt beskæftigelse i 26 uger før første sygedag, og i de 26 uger skal du have arbejdet i mindst 240 timer. Du er medlem af en A-kasse og er dagpengeberettiget. Du har inden for den sidste måned afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Du er elev, og du modtager løn i praktikken. Du er ansat i fleksjob. Du har som udgangspunkt kun ret til sygedagpenge i op til 22 uger inden for de seneste 9 måneder. Og det er et krav, at du aktivt deltager i tilbud og aktiviteter, som du aftaler med CEB. Pensionister kan dog maksimalt få sygedagpenge i op til 26 uger inden for de seneste 12 måneder. Hvis du modtager løn under din sygdom, vil din arbejdsgiver få hel eller delvis refusion. 8

9 Et sygedagpengeforløb Oplysningsskema Kommunen sender dig et oplysningsskema, når den har modtaget indberetning om din sygemelding fra din arbejdsgiver. Oplysningsskemaet skal du udfylde og returnere inden otte dage. Gør du ikke det, kan du miste retten til sygedagpenge, eller din arbejdsgiver kan miste retten til sygedagpengerefusion. I skemaet skal du oplyse om din sygdom, og hvordan sygdommen påvirker dine muligheder for at udføre dit arbejde. På baggrund af oplysningsskemaet indhentes lægeattest (LÆ 285). Du modtager et brev, hvoraf fremgår, at du skal bestille tid hos din læge vedr. udfyldelse af attesten. Opfølgningssamtaler Inden udgangen af din ottende uge som sygemeldt er kommunen forpligtet til at afholde en opfølgningssamtale med dig. Samtalen foregår hos CEB, og formålet er at informere dig om dine muligheder, rettigheder og pligter som sygedagpengemodtager. Samtidig får vi mulighed for at vurdere din situation, og hvor tæt du er på at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Sygedagpengeloven arbejder med tre kategorier i sygedagpengesager for sygemeldte borgere, hvor en fuld raskmelding forventes inden for otte uger regnet fra første sygedag senere end otte uger regnet fra første sygedag senere end otte uger regnet fra første sygedag, hvor der ud over de helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejde herunder sociale forhold og hvor der vurderes at være behov for at iværksætte en tværfaglig indsats (jvf. 13d). Afhængig af hvilken kategori, du hører ind under, vurderer CEB, hvilke tiltag vi umiddelbart kan sætte i gang, og hvor ofte vi er i kontakt med dig og eventuelt din arbejdsplads. 9

10 I forbindelse med de første samtaler udarbejder du sammen med os en handleplan. Vi vil løbende følge op på din situation ved at holde tæt kontakt til dig, minimum hver fjerde uge. Måske kommer du i den forbindelse til at møde flere sagsbehandlere især hvis dit sygefravær er af længere varighed. Rehabiliteringsplan Hvis CEB skal vurdere dig i forhold til revalidering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, udarbejder vi det, der hedder en Rehabiliteringsplan. Målet med Rehabiliteringsplanen er blandt andet at beskrive: - dit job- og uddannelsesmål - dit eget helbredsperspektiv - dine tidligere job og uddannelse - din hidtidige forsørgelse - hidtidig indsats for din beskæftigelse, dine sociale forhold og dit helbred - lægens vurdering af dit helbred og fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet Raskmelding Når du bliver rask, skal du selv raskmelde dig. Er du i en ansættelse, skal du raskmelde dig hos din arbejdsgiver og hos din rådgiver i CEB. Er du ledig, raskmelder du dig hos din A- kasse, din rådgiver og jobnet.dk. På CEB s hjemmeside under kontakt kan du finde kontaktoplysninger på din rådgiver. 10

11 CEB Sygedagpenge beregnes og udbetales af Ydelseskontoret Torvet, Borgerservice 7400 Herning Tlf CEB er en del af Herning Kommune og løser opgaver i tilknytning til Herning Kommunes beskæftigelsesindsats. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte CEB Godsbanevej 1 A 7400 Herning Tlf Du kan også besøge vores hjemmeside: 11

12 januar 2015 deisgn & layout: TeR / ddsign.dk 12 tilbage på arbejdsmarkedet...

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Tag a-kassen med til samtalen

Tag a-kassen med til samtalen F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Sygemeldte ledige Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret er udgivet

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere